Vous êtes sur la page 1sur 9

Sn Cqhs`m `mc Rdqjk`m` F`mh

ĮřşŌŖŏ Ōŋŝŝ œŘ ĽřŖř ŞşŘœŘő ĒİčėĬėįėīē ŝřşŘŎŝ řŘŏ ŞřŘŏ ŒœőŒŏŜ ŞŒŋŘ šŜœŞŞŏŘ

ĬīĶĵīĸ ŁIJijĽĺįļ ŐřŜ ĮřşŌŖŏ Ĭŋŝŝ ŋŘŎ ĺœŋŘř

ķŋşŜœōœř īŘغ؍œŋŞŋ ĹŚĘ ěĝĠ

ĮřşŌŖŏ Ĭŋŝŝ Ēİ ėĬėįėīē

Quieto danzante δ≡€∞•

arco pizz. % , , œ ∀ œ 6 œ ‰ œœ œ ‰ œœ
arco
pizz.
%
,
,
œ ∀ œ
6
œ ‰ œœ
œ ‰ œœ
œ ‰ œœ
œ
∀ œ
œ
œ
∀ œ
œ
œ ‰
œ ‰
œ ‰
œ œ
7
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ο
ο
come tamburi
sussurrando con sentimento
6
% ∀ ˙ − −
7
∀ ˙ − −
∀ ˙ − −
œ
∀ œ
œ
œ
∀ œ
œ
˙ − −
˙ − −
˙ − −
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∀ =
,
ο
∀ =
,
Ο
come tamburi
sussurrando con sentimento
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
> ∀ =
6 œ
œ
œ −
∀ œ
œ
œ −
∀ œ
œ
œ −
∀ =
œ
œ
œ −
∀ =
œ
œ
œ −
7 œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
, œ α œ Ġ , , œ α œ œ α œ œ œ
,
œ α œ
Ġ
,
,
œ
α œ
œ
α œ
œ
œ
œ
œ α œ
,
œ
∀ œ
œ
œ
∀ œ
œ
œ
α œ œ
œ α œ
œ
α œ œ
œ α œ
%
Ο
Ε
α œ
‰ œ
‰ œ
‰ œ
œ
‰ œ
œ
%
∀ œ
∀ œ
α œ
‰ œ
α œ
µ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
,
,
,
=
,
=
,
=
=
=
Ο
Ε
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
>
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
ěě , ≥ œ % α œ œ ˙ − − ˙ − − ˙
ěě
,
œ
%
α œ
œ
˙ − −
˙ − −
˙ − −
,
œ α œ
α œ
œ
œ
œ
œ
ε
π
elegante
ι
=
,
=
,
=
,
ι
œ
œ
% ‰
œ
œ
œ
œ œ
œ
˙
‰ œ
˙
‰ ˙
œ
œ
œ
˙
œ
˙
œ
˙
α œ
∀ œ œ œ
Œ
Œ
Œ
Œ œ
Œ
œ
,
Ι
œ −
œ −
α œ
=
œ −
α
œ
œ
œ
=
,
ε
α =
α =
α =
π
=
elegante
œ
œ
œ −
> α =
˙ − −
˙ − −
˙ − −
œ
œ
œ −
α œ
œ
œ −
µ œ
α œ
œ
œ α œ
œ α œ
α œ
œ
œ
α œ
œ
œ
α œ
œ
α
œ
œ
œ −
=
=
=
=
=
ěĠ , , , , , œ œ œ ι % α œ œ α
ěĠ
,
,
,
,
,
œ
œ
œ
ι
% α œ
œ α œ
µ œ
œ œ ∀ œ œ
œ
œ ∀ œ
∀ œ
œ
α œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
∀ œ
œ
œ
∀ œ
œ
∀ œ œ
ο
Ο
œ
∀ œ
‰ œ
œ
∀ œ
% α œ
œ
∀ œ
œ
∀ œ
µ œ
œ
α œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
α
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
,
,
,
ο
∀ =
,
∀ =
,
Ο
=
=
=
=
=
=
=
=
=
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
> α œ
œ
œ −
∀ =
œ
œ
œ −
∀ =
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
α
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
=
=

Ɠ ķŋşŜœōœř īŘغ؍œŋŞŋ šššĘŗŋşŜœōœřŋŘغ؍œŋŞŋĘōřŗ

ě

Ĝě α = œ œ œ α œ œ œ œ α œ œ œ
Ĝě
α
= œ œ œ α œ œ œ
œ
α œ œ œ œ α œ œ œ
α
= œ œ œ α œ œ œ
œ
α œ œ œ α œ œ œ œ
Ι
α œ ‰Œ
Œ −
%
Ε
œ
Œ
Œ −
∑ = œ œ α œ α œ œ œ
Œ
Œ −
%
α
œ
α œ œ œ α œ α œ œ œ
œ
œ
œ
=
µ =
Ε
=
=
œ
œ
=
œ
α
œ
>
œ
œ
Œ
Œ −
∑ Œ
Œ −
Œ
Œ −
α œ , ≥ Ĝġ ι ι α œ œ α œ œ ι œ
α œ
,
Ĝġ
ι
ι
α œ œ α œ œ
ι
œ α œ œ µ œ
α œ
œ α œ œ
œ œ µ œ
α œ
œ α œ œ
œ
α œ
œ
α œ œ
α ˙ − −
œ α œ α œ
œ
%
ε
cresc.
‰Œ
=
ι
ι
α
œ −
∑ ‰ œ
œ
œ α œ
œ
α œ
˙
%
œ
œ
œ
œ
˙
α
œ
œ
œ
∀ œ œ
=
,
Ι
=
,
Ε
cresc.
ε
=
α =
œ
œ
œ −
α ˙ − −
>
∑ œ
œ
œ −
α œ
œ
α
œ
α œ α œ
=

ĝĜ

œ œ − α œ œ α œ α œ α œ = − − ĝĜ
˙ − − % ˙ − − ∑ > α œ α œ α œ
˙ − −
%
˙ − −
>
α
œ
α
œ
α
œ
α
œ
α
œ
α
œ
œ
œ
=
= œ
=
= œ
=
=
ε
=
=
=
Œ
Œ
α
α
œ −
Œ
Œ
˙
˙
= œ − −
µ
˙
µ
œ œ − −
˙
œ
α œ ˙
α α œ ˙
α œ −
˙
− −
α
œ −
α
œ
% ‰ œ
˙
œ
˙
˙
˙
α œ −
α œ −
˙
− −
=
,
=
,
ε
ι
,
ι
,
α ˙ − −
α ˙ − −
,
œœ = ˙
œœ = ˙
> α œ
œ
α
œ
α œ
œ
α
œ
α œ œ
α œ α œ
α œ α œ
α œ œ
α œ α œ α œ
µ
˙ − −
˙ − −
=
=
ĝġ = œ > ∀ œ ∀ œ α œ α œ Œ − ∑
ĝġ
=
œ
>
∀ œ ∀ œ
α
œ
α
œ
Œ
Œ
Œ
α
œ
œ
α œ
α
œ
= α œ œ
α
œ
œ
œ
α
œ
œ
=
= œ =
=
=
Ε
ε
˙
=
,
=
,
=
,
˙
œ
%
˙
œ
‰ œ
˙
‰ œ
˙
‰ œ
˙
œ
˙
œ
˙
œ
˙
α =
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
α
œ
ι
,
ε
α =
α =
=
>
œœ = ˙
˙ − −
˙ − −
˙ − −
˙ − −
œ
α œ
œ
α œ
α
œ
œ
œ
α
œ
œ
Œ −
œ
œ
œ
=
=

Ĝ

ĞĜ = = = ∀ œ œ œ ∀ œ œ œ ∀ œ œ
ĞĜ
=
=
=
∀ œ
œ
œ
∀ œ
œ
œ
∀ œ
œ
œ
œ
œ
œ
= ∀ œ œ
œ
> ∀ œ
∀ œ
∀ œ
œ
œ
œ œ
Ο
Ε
ι
ι
ι
% ∀ œ
œ
œ
∀ œ
œ
œ
œ −
œ −
∀ œ
œ
œ
œ −
œ
œ
œ œ
œ −
œ
œ
œ
œ œ
œ −
œ
œ œ
œ −
,
=
Ο
=
=
,
=
=
=
=
=
=
=
=
=
>
∀ ˙
˙
˙
œ
∀ œ −
˙
œ
∀ ˙
∀ ˙
œ −
œ −
œ −
˙ − −
= = = ĞĠ œ ∀ œ µ œ œ ∀ œ µ œ œ
=
=
=
ĞĠ
œ
∀ œ µ œ
œ
∀ œ µ œ
œ
∀ œ µ œ
œ
>
œ
œ
œ
= ∀ œ œ
œ
œ œ ∀ œ ∀ œ
œ œ ∀ œ ∀ œ
œ ∀ œ ∀ œ Œ −
œ
œ
œ œ
œ
− −
ε
con dolore
%
>
Œ
˙ − −
˙ − −
˙ − −
˙ − −
˙
Œ − ˙ − − ˙ − − ˙ − − ˙ − − ˙ ğě
ğě œ = Τ œ = > ∀ œ œ œ Ι ι ∀ ˙
ğě
œ
=
Τ
œ
=
>
∀ œ
œ
œ
Ι
ι
∀ ˙ −
œ %
Ι
= ∀ ˙ −
œ
ι
œ ∀ ˙ −
∀ ˙ −
>
Ι
ε
=
ƒ eroico
Τ
%
ƒ eroico
Τ
>
‹˙ − −
∀ ˙ − −
‹˙ − −
∀ ˙ − −

Moderato δ≡€∝≠

ğĠ ≤ œ œ α œ œ œ − œ œ − α œ œ
ğĠ
œ
œ
α œ
œ
œ −
œ
œ −
α œ
œ −
>
α œ −
α œ
œ
α
œ
α œ −
œ
Ε
deciso
ε
nostalgico
drammatico
œ
2
α
= œ
œ
3
œ
œ œ
œ Θ = œ
=
α œ
œ α œ
α œ
œ
,
α
,
α = α œ
œ
,
,
0 ] µ = œ
œ
œ
œ ∀ œ
Θ
Θ
Ι
œ
œ
Ι
œ
%
Ι
Ε
nostalgico
deciso
ε
drammatico
θ
>
˙
%
α
θ
œ
œ
œ θ ˙
α
œ
α ˙
α œ −
α ˙
α
œ −
µ ˙ − −
≈ ˙
œ
α
œ
œ
=
œ
˙
α
œ
α ˙
α œ −
α ˙
α
œ −
µ ˙ − −
&
=
=
=
υ

ĝ

α œ ≤ œ µ = ≥ œ Ġě µ œ œ − α œ
α œ
œ
µ = ≥ œ
Ġě
µ œ
œ −
α œ
œ −
œ
œ
œ
=
=
>
Ι
œ α œ
Ι
œ
α œ
α œ
α œ
œ
œ
Ι
ƒ
cresc.
= ]
=
0
œ ˙
Μ
=
˙ − −
]
œ ∀ œ
− −
˙ − −
œ
]
0
œ ∀ œ
œ
Μ
˙
− −
œ
˙ − −
˙ − −
Ι
Ι
%
cresc.
ƒ
α ˙ − −
ι
µ
˙ − −
˙
− −
˙
− −
˙
− −
>
ι
%
α œ
α ˙ − −
œ
α
˙ − −
∀ ˙ − −
˙
− −
˙ − −
˙
˙
α ˙ − −
µ
˙ − −
˙
− − − −
˙
− − − −
υ
υ
υ
=

ĠĠ

ι ι ι α œ ∀ œ œ α œ ι ι œ ∀ œ
ι
ι
ι
α œ
∀ œ
œ
α œ
ι
ι
œ
∀ œ
œ
œ
> α œ
œ
œ
α œ
α œ
œ −
α
œ
µ œ
Ι
µ œ
œ
œ
α œ
Ι
=
=
=
=
=
ƒ
ε
% ∑
> ∑
ġě
=
=
α œ
=
µ œ
> ˙ − −
œ ∀ œ
œ α œ
œ
ι ∀ œ
œ
ι
ι
Ι
Ι
œ %
ι
∀ œ
Ι
˙ − −
Ι
∀ œ
œ
œ
œ
Ι
=
=
ƒ
ε
non riten.
dim.
=
œ
œ
œ
œ
>
œ
% µ œ
=
]
ƒ
µ
˙
˙
non riten.
˙
]
> Œ −
Œ −
˙ ˙
˙
ġĠ = θ œ α œ ι ι ≈ œ α œ œ α œ
ġĠ
=
θ
œ α œ
ι
ι
œ
α œ œ
α œ
%
œ
œ
α œ
α œ
Θ
α œ
α œ
α œ
α œ
α œ
α
œ
ι
µ œ
Θ
α œ
œ
œ
=
,
=
,
œ
=
,
,
œ
α œ
=
Ε
=
deciso
ε
drammatico
θ
>
œ ˙
α
œ
œ θ ˙
α
œ
α ˙
α œ −
α ˙
α œ −
µ
˙ − −
%
Θ œ
α
˙
œ
œ
=
œ
˙
α
œ
α ˙
α œ −
α ˙
α œ −
µ
˙ − −
&
=
=
Ε
=
=
ε
deciso
drammatico
>
œ
œ
α œ
œ
œ −
œ
œ −
œ
œ −
œ
α œ −
α œ −
œ
œ
œ

Ğ

= ≥ Ģě = = œ = œ ∀ œ ˙ − − ˙ −
=
Ģě
=
=
œ
=
œ
∀ œ
˙ − −
˙ − −
˙ − −
ι
œ
œ
œ
œ
%
œ
Ι
=
ƒ
cresc.
α ˙ − −
ι
µ ˙
− −
˙
− −
˙
− −
˙ − −
ι
%
α œ
α ˙ − −
œ
α
˙ − −
∀ ˙ − −
˙ − −
˙ − −
˙
α ˙ − −
µ ˙
− −
˙
− − − −
˙ ˙ − − − −
υ
υ
=
ƒ
cresc.
α œ
µ = œ
>
œ
œ
œ
µ œ
œ −
œ
œ −
∀ œ
œ
Ι
ι
Ι
α
œ
œ
µ œ
=
α
œ
œ
œ
œ
=
− ĢĠ œ = ι œ œ − ˙ − − ˙ α œ −
ĢĠ
œ
=
ι
œ
œ
˙ − −
˙
α œ −
˙
α œ −
ι
%
α œ α œ
œ
œ
Ι
=
ε
Ε
%
ƒ
ε
Ε
>
ι
ι
ι
ι
ι
˙
œ
œ œ
α œ
œ
œ
œ −
œ
œ
œ
œ
=
œ
œ œ
=
∀ œ œ −
∀ =
=

ģě

ι œ > œ ˙ − − ˙ − − œ œ − % ι
ι
œ
>
œ
˙ − −
˙ − −
œ
œ −
%
ι
ι
α
œ
œ
œ
Ι
α
œ
œ
ι œ −
Ι
%
α
œ
α
œ
œ
œ
Ο
=
Ε
ε
ο
0
˙
α œ −
2
%
œ α œ œ
ι
˙
ι
α œ −
∀ œ α œœ
œ
œ
α
œ
œ œ −
ο
Ο
=
υ
Ε
ε
>
˙
œ −
ģĠ œ œ − œ α œ œ œ α œ α œ α œ
ģĠ
œ
œ −
œ α œ
œ
œ α œ α œ
α œ
œ −
Ι
œ α œ α œ
Ι
Ι
œ
%
œ
œ
œ
α
œ
α
œ
œ
œ
Ο
%
˙ − −
˙
− −
˙ − −
˙ − −
˙
α œ −
Ε
Ο
œ
µ œœ −
>
œ α œ
Ι

ğ

Quieto danzante δ≡€∞•

arco

ěĚě pizz. , , ∂ ∂ ∀ ∂ ∂ ∂ ∂ ∀ ∂ ∂ ∂
ěĚě
pizz.
,
,
∀ ∂
∀ ∂
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∀ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
% ‰
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ο
ο
come tamburi
sussurrando con sentimento
% ˙ − −
˙ − −
∀ ˙ − −
œ
∀ œ
œ
œ
∀ œ
œ
˙ − −
˙ − −
˙ − −
œ
œ
œ
œ
œ
œ
∀ =
,
∀ =
,
Ο
ο
come tamburi
sussurrando con sentimento
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
> œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
∀ œ
œ
œ −
∀ =
œ
œ
œ −
∀ =
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
, , ∂ α ∂ ∂ , ∂ ∂ ∂ ∂ α ∂ ∂ ∂
,
,
α ∂
,
α ∂
α ∂
α ∂
œ
α
œ
œ
α ∂
ěĚĠ
%
∂ ,
α
œ
α ∂
œ
α ∂
œ
œ
œ
œ
œ
α
œ
œ ∂ α
œ
œ
œ
α
œ
œ
∀ œ
œ
œ ∂ ∀ œ
œ
α
œ
œ
α ∂
α
œ
œ ∂ α
œ
Ο
Ε
α œ
‰ œ
‰ œ
‰ œ
œ
α œ
‰ œ
œ
‰ œ
α œ
% µ œ
∀ œ
∀ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
,
,
=
,
=
,
=
,
=
=
Ε
Ο
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
>
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
, ěěě α ∂ α ∂ α ∂ α ≥ − − ∂ ∂ ∂
,
ěěě
α ∂
α ∂
α ∂
α ≥ − −
sul ponticello
α
%
œ
œ
˙ − −
˙ − − − −
˙ − − − −
,
œ ∂ ∂ œ α
œ
α
œœœœœ
œœœœœœ œ œœ œœ
ε
π
5
elegante
5
misterioso
ι
=
,
=
,
=
,
ι
œ
œ
% ‰ œ
œ
œ
œ œ
œ
˙
‰ œ
˙
‰ œ
˙
œ
œ
œ
œ
˙
œ
˙
α œ
œ
=
,
∀ œ œ œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
α œ
Ι ˙
œ −
œ −
œ −
α
œ
œ
œ
=
,
α =
α =
α =
π
=
ε elegante
œ
œ
œ −
> α =
˙ − −
˙ − −
˙ − −
œ
œ
œ −
œ α œ
œ α œ
œ
α œ
œ
α œ
œ
œ α œ
= −
α œ
œ −
µ œ
œ
œ
œ
α œ
α
œ
œ
œ −
=
=
=
=
ěěĠ , , , , œœœœœ α œœœœœ œ œœ α œœ µ œœœœœ ∀
ěěĠ
,
,
,
,
œœœœœ
α
œœœœœ
œ œœ α œœ
µ
œœœœœ
œœœœœœ
œ œ œ ∀ œ œ
œœœœœ
œ œœ ∀ œœ
œœœœœœ
œœœœœœ
α œ œ œ œ œ
% œœœœœœ
ο
5
5
5
5
5
5
5
Ο
5
œ
% α œ
œ
∀ œ
∀ œ
œ
œ
∀ œ
µ œ
α œ
œ
œ
œ
œ
œ
α
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
=
,
=
,
ο
∀ =
,
∀ =
,
Ο
= ∀ =
=
=
=
œ
œ
œ −
> α œ
œ
œ −
∀ =
œ
œ œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
α
œ
œ
œ −
œ
œ œ −
œ
œ
œ −
=
=

Ġ

= = ěĜĚ , α œ œ œœ œœ œœ α œœ œœ œœ α
=
=
ěĜĚ
,
α
œ
œ œœ œœ œœ α œœ œœ œœ
α
œ
œœœœœ
%
œ œœ œœ œœ α œœ œœ œœ
ι
œœœœœœ
œ œœ œœ
∀ œ
Ι
α œ ‰Œ
Œ −
5
5
Ε
œ
Œ
Œ −
∑ = œ œ α œ α œ œ œ
% ‰ œ
œ
α
œ
α œ œ œ α œ α œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
=
=
,
Ε
=
=
=
=
œ
œ
œ
œ −
α
œ
> œ
œ
œ
œ
œ −
Œ
Œ −
∑ Œ
Œ −
ěĜğ α œ % ι ι = œ œœ œœ œœ α œœ œœ œœ
ěĜğ
α œ
%
ι
ι
= œ œœ œœ œœ α œœ œœ œœ α œœ œœ œœ α œœ œœ œœ œœ
œœ α œœ œœ µ œœ
α œ
œœ α œœ œœ
α œœ œœ œœ µ œœ
α œ
œœ α œœ œœ
œ
Œ
Œ −
œ
% µ =
=
œ
œ
> Œ
Œ −
,
ěĜģ
α œœ œœ α œœ œœ
ι
œ
α
œœœœœ
œ α œœ œœ α œœœœœ œœœœœœœœœœœ α œœœœœ œœœœœœœœœœœ
œœ α œœ α œœ
œœœœœ œ
%
5
5
5
5
5
5
ε
cresc.
Œ
=
Œ
Œ
ι
α
= œ −
ι
α œ −
œ
œ α œ
œ
α
œ
α
œ
˙
%
‰ œ
œ
œ
œ
œ
˙ ˙ ‰
œ
˙
œ
œ
α œ −
α
œ −
∀ œ œ
=
,
Ι
=
,
=
,
cresc.
ε
=
α =
œ
œ
œ −
α ˙ − −
α ˙ − −
>
α œ
α œ
œ
œ
œ −
α œ
œ
α
œ
α œ
œ
α
œ
α œ
α œ
=
=
ěĝĝ α œœœœœ œœœœœœœœœœœ arco ∑ ∑ Œ Œ > % α œ œ α
ěĝĝ
α œœœœœ œœœœœœœœœœœ
arco
Œ
Œ
>
%
α
œ
œ
α
œ
5
5
=
œ
= œ œ
= œ œ
Ε
=
ε
=
œ
œ
Œ
=
œ
− − −
Œ
∀ ˙
α
œ
˙
α œ −
˙ − −
˙
œ œ ∀ ˙
%
œ
˙
œ
˙
α
œ −
˙ − −
˙
µ œ −
˙
= œ ∀ ˙
œ
˙
=
,
,
Ε
ε
,
,
ι
=
α ˙ − −
,
ι =
>
α œ
α œ
œ
∀ œœ œ
α
œ
α œ œ
∀ œ µ œ
œ
α œ
α œ œ
α œ α œ α œ
œ
œ
α œ œ
α œ α œ œ
= µ œ
= œœ = œ
œ
œ
œ
œ
=
œ ∀ œ
=

ġ

ěĝĢ

= > œ œ œ α œ α œ α œ œ α œ œ
=
>
œ œ
œ
α œ
α
œ
α
œ
œ
α
œ
œ
α
œ
α œ
α
œ
α
œ
α
œ
α
œ
œ
œ
œ
α
œ
=
œ
œ
=
œ
= œ
œ
= œ
=
= œ
=
=
=
=
=
=
=
cresc.
ƒ
=
=
œ
œ
œ
œ
œ
− −
œ
− −
α
∀ ˙
∀ ˙
˙
= œ − −
œ
˙ α
= œ − −
œ
∀ ˙
∀ ˙
˙
α
œ −
˙ α
œ −
%
∀ ˙
∀ ˙
˙
˙
,
,
ƒ
ι
=
ι
=
,
ι
=
,
ι
ι
ι
=
>
∀ œœ œ œ −
∀ œœ œ
œœ = ˙
œœ = ˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ − −
˙ − −
œ
∀ œ
∀ œ
=
=
˙ − − ˙ − − ěĞĝ = œ œ ∀ œ œ œ ∀
˙ − −
˙ − −
ěĞĝ
=
œ œ ∀ œ
œ œ ∀ œ
œ
œ α œ α œ α œ α œ œ
œ µ œ œ œ
œ œ œ
>
α
œ
α œ œ
α
œ
%
=
œ
=
Ο
Ε
α
˙
= œ − −
4
˙
œ
α
œ −
∑ ∑
%
˙
œ
œ ∀ œ α œ œ œ œ
œ œ ∀ œ α œ œ œ œ
ι
,
Ε
>
œœ = ˙
˙ − −
∑ ∑
− − ěĞģ œ œ = − − œ ∀ œ µ œ µ œ
ěĞģ
œ œ
=
œ ∀ œ
µ œ µ œ µ œ
œ
œ
∀ œ œ
œ
α
œ
>
%
α œ œ
∀ œ œ
œ œ ∀ œ œ ∀ œ
∀ œ œ œ −
˙ − −
œ Ι œ ∀ œ ∀ œ
%
Ο
Ε
ε
cresc.
α
˙
œ
˙
˙
%
˙
∀ œ −
˙ − −
˙
œ −
α
œ œ −
˙
˙ − −
˙
˙ − −
α œ
˙
− − − −
˙
− − − −
Ο
cresc.
=
Ε
=
>
Œ
Œ
α œ −
˙ − −
˙ − −
œ
α
œ
α
œ
˙
− −

υ

ěğğ œ ι œ ∀ œ ∀ œ œ œ ι œ > ι %
ěğğ
œ
ι
œ ∀ œ ∀ œ
œ
œ
ι
œ
>
ι
%
œ
œ
œ
α
œ
α
œ
α
œ
α
œ
œ
œ
œ œ
α
œ
œ
α
œ
œ
œ
œ
œ
œ
=
=
=
=
= œ = œ
=
cresc.
ƒ
grandioso
α = œ − −
α = œ − −
œ
œ
Μ
˙ ˙ − −
α œ −
α ˙
˙
α ˙
œ −
α œ −
%
α
µ œ −
˙
˙
˙
˙
˙
˙
µ œ −
˙
α œ −
α ˙
=
υ
υ
ε
α ˙ − −
=
υ
υ
υ
ƒ
grandioso
cresc.
=
,
=
,
>
œ
α
˙ − −
ι
ι
ι
˙
˙
µ ˙ − −
˙ − −
œœ ˙
œœ œ œ −
υ
˙
˙
υ

Ģ

ěĠĚ

α œ α Œ − œ œ Œ > œ α α œ œ −
α œ
α
Œ −
œ
œ
Œ
> œ
α
α œ
œ −
œ
α
œ
α œ œ
œ
œ
µ œ −
α
œ
%
˙
˙
œ
=
=
=
secco
ο pensieroso e poetico
α
α = œ − −
%
œ
œ
œ
˙
œ −
œ
Œ
Œ −
˙
˙
secco
]
]
œ
α œ
α œ
> œ −
Œ
Œ −
œ −
œ
α œ
α œ
υ
η
ěĠğ
Ÿ
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
ritenuto
=
,
α œ
α œ
œ
˙
α ˙ − −
α
œ
α œ
œ
%
œ
α
œ
α œ œ
œ
œ
µ
œ
α
œ
α œ œ
œ
œ
œ α œ
Ι
ε
ο
ο
π
dolciss.
%
ritenuto
>
%
pizz.
ěġĚ
A Tempo
œ
œ
œ
Œ
>
= ∀ œ œ
∀ œ
= œ œ
∀ œ
= œ œ
∀ œ ‰ œ ‰ œœ
∀ œ ‰ œ ‰ œœ
%
α
œ
∀ œ
∀ œ
%
Ι
Ι
Ι
Ι
ο
Ο
come tamburi
A Tempo
=
=
=
=
,
µ œ −
=
,
µ œ −
=
,
µ œ −
α œ œ µ
œ −
α œ œ µ
œ −
α œ œ µ
œ −
α ˙ − −
α ˙ − −
œ −
œ −
œ −
%
œ œ
œ œ
α
α
α
œ œ
α
˙ − −
α
˙ − −
Ι
Ι
Ι
ο
Ο
come tamburi
%
α œ
œ
œ −
α œ
œ
œ −
α œ
œ
œ −
α œ
œ
œ −
α œ
œ
œ −
α
œ
œ
œ −
α œ
œ
œ −
α œ
œ
œ −
α œ
œ
œ −
α œ
œ
œ −
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
ěġğ
=
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ −
œ
% ∀ œ ‰
œ
œ
œ
Œ
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ε
ε
non riten.
=
˙ − −
œ −
œ
α ˙ − −
∀ ˙ − −
˙ − −
œ −
˙ − −
˙ − −
˙ − −
∀ œ
Œ
œ −
œ ‰
% α
˙ − −
Ι
Ε
ε
non riten.
ι
Œ
%
α
α œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
∀ œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ −
œ
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ
œ
œ −
œ −
œ
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
∀ =
&

Bnlonrdc hm Eq`mb`uhkk` `k L`qd+ Hs`kx

ģ