Vous êtes sur la page 1sur 1

28.06.

1914 → zamach na arcyksięcia Gułag → zarząd przymusowych obozów pracy


Franciszka Ferdynanda w ZSRR
28.07.1914 → Wybuch I wojny światowej Inflacja → spadek wartości pieniądza
28.06.1919 → traktat wersalski Industrializacja → uprzemysłowienie kraju
10.01.2920 → powstanie Ligi Narodowej Inkorporacja → przyłączenie jakiegoś
24.10.1929 → krach, czarny czwartek terytorium do innego
10.1922 → marsz czarnych koszul na Rzym Ignacy Jan Paderewski → polski pianista,
30.01.1933 → Hitler dochodzi do władzy kompozytor, polityk, mąż stanu
30.12.1922 → powstanie ZSRR Kolektywizacja → upaństwowienie rolnictwo
1922 → Liga Narodów → międzynarodowa
12.03.1938 → przyłączenie Austrii do III organizacja, założona w celu rozstrzygania
Rzeszy sporów
30.09.1938 → układ w Monachium Łagry → przymusowe obozy pracy w ZSRR
15.08.1920 → bitwa warszawska – Cud nad Lechia Lwów → najstarszy klub piłkarski z
Wisłą 1903
1921 → Mein-Kampf → książka Hitlera
12.1918 → wybuch powstania Militaryzacja → zbrojenie się państwa
wielkopolskiego (wygrana) Nacjonalizm → ideologia głosząca wyższość
1919-21 → powstania śląskie własnego narodu
26.01.1919 → pierwsze wybory do sejmu NSDAP → Niemiecka Narodowa
ustawodawczego Socjalistyczna Partia Pracy
17.03.1921 → uchwalenie konstytucji Orlęta Lwowskie → młodzi obrońcy Lwowa w
marcowej 1918-20
16.12.1922 → zamach na Narutowicza PPS → Polska Partia Socjalistyczna
23.04.1935 → konstytucja kwietniowa PSL → Polskie Stronnictwo Ludowe
04.1922 → układ w Rapallo Partyjniactwo → dbanie o interesy własnej
16.10.1925 → układ Locarno partii
12.05.1935 → śmierć Piłsudskiego Reparacja → odszkodowania wojenne
23.08.1939 → pakt Ribbentrop-Mołotow Roman Dmowski → polski polityk, założyciel
2.10.1938 → zajęcie Zaolzie przez PolakówEN
2.10.1938 → Surrealizm → kierunek w malarstwie z lat 20. ,
1.09.1939 → wybuch II wojny światowej marzenia senne autorów
1.09.-6.10.1939 → wojna obronna Polski Sanacja → sposób prowadzenia polityki przez
Piłsudskiego
BBWR → bezpartyjny blok współpracy z Stefan Starzyński → prezydent Warszawy,
rządem który organizował jej obronę w 1939
ChD → Chrześcijańska Demokracja Thomas Woodrow Wilson → prezydent USA,
COP → centralny okręg przemysłowy ogłosił orędzie, w którym 13. punkt mówił o
Duce → wódz (Mussolini) utworzeniu niepodległej Polski
Eugeniusz Kwiatkowski → minister Władysław Grabski → polski polityk, autor
gospodarki II RP, pomysłodawca portu w reformy walutowej
Gdyni Włodzimierz Lenin → twórca ideologii
Endecja → ruch narodowy o ideologii komunistycznej w ZSRR
nacjonalistycznej Wojciech Korfanty → polski przywódca
Fasci → związki włoskich kombatantów Iwś narodowy Górnego Śląska, ojciec niepodległej
Falanga → organizacja sił faszystowskich Wincenty Witos → polski polityk, działacz
gen. Franca ruchu ludowego, 3-krotny premier
Gabriel Narutowicz → pierwszy prezydent
II RP