Vous êtes sur la page 1sur 10

M.

MARTINJAK

MISA ZA PUK
I
ORGULJE

Zagreb 2013.
GOSPODINE, SMILUJ SE
° b4
Moderato

3 4œ j j 3
¢& 4
∑ 4 ∑ 4 œ œ œ œ 4 œj œj ˙

{
J J J J
puk

Go - spo -di - ne, smi-luj se.


4 j 3 4œ 3
& b 4 œ™ œ
œ ˙ œ # œœ 4 œ˙™ œ ˙ 4œ œ̇ œ œ œ

4 œœ œ ˙

? b 44 œœ œ ˙œ 3 ˙œ ™ ˙ 4œ œ œ œ œœ œœ
Org.
œ̇ 3
œ 4 4œ œ œ 4 œ̇

° 4 j j 3 j 4 œ œj nœj œ 3 j
¢& 4
b œ œ
J œJ œ œ 4 œ œj ˙ 4 œ œ œ œ œœ 4 œ œj ˙˙
J J œJ œJ

{
J J
puk

Go - spo -di - ne, smi-luj se. Go - spo - ne, smi-luj se,


4 3 4 œ œ nœ œ 3
& b 4 œœ œœ œœ œ œ
˙ 4 œœ œ ˙ 4œ œ œ œœ 4 œ œ ˙˙
˙ œ
œ œ œ œ
? 44 œ 3œ œœ™ œ œ #œ 4 œ œœ
Org.
œ œœ 3
b œ œ œ œ œ 4œ n œJ 4œ œ 4œ œ̇ œ

° b j j 4 U j j j
¢& œœ œœ ˙˙ 4œ œœ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ
J
œœ œ œ œj œ
J J

{
J
puk
J J œ
smi-luj se, smi - luj se. Kri - ste, smi-luj se. Kri - ste, smi-luj se.
4 U
& b œœ œ œ̇ 4œ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ
œ œ
4 œ ™ œj ˙
Org.
œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœ
? b ˙™
œ ˙ 4œ œ œ œ̇ œœ
Ó
u

° b j j
œ œœ nœj œj œ j
œœ œœ œj œ œ œj œ œ
malo življe
œœ œœ
¢ & œ œ
œ œ J n œ
œ j œ œ ˙
J œ œJ œJ œ œœ œœ J J

{
n œJ
puk
J œ œ ˙
Kri -ste,smi-luj se. Kri -ste,smi-luj se. Kri -ste,smi-luj se, smi -luj se. Go -spo -di - ne,

& b œœ œ̇ nœ œ œœ œ̇ œ nœ̇ œ œ œ̇ œ œ œ œ œ̇ œ ˙ œ™ ˙ œj œ œ
nœ œ œ œ œ
≤ ˙ œ nœ̇
œ œ nœ
Org.
?b ˙ œ œ œ̇ œ ˙ œ œ̇ œ n˙˙ œœ nœœ œœ #œœ
œ œ ˙ œ
3

° b3 j j 4œ j
œ œj œ 3 j
¢& 4 œJ œ ˙ 4 J J œ 4 œ œj ˙

{
J J
puk
J
smi - luj se. Go - spo - di - ne, smi - luj se.
3 4œ 3
& b 4 œ̇ œ ˙ 4
œ
œ œ œ
˙™ œ 4 œœ œ ˙
˙
œ
˙œ ™™ œ œœ 3œ œ œ œ #œ
Org.
? b 43 œ œ 4˙
4œ ˙ 4œ œ™ nœ
J J

° 4œ j
œ nœj œœ 3 j j 4 U
4 œ œj ˙˙
poco rall.

¢& b 4 œ œœ œ j 4œ
puk
œJ œJ œJ œJ œJ œœ ˙˙ œ œœ ˙

{
J
Go - spo - ne, smi-luj se, smi-luj se, smi - luj se.
4 3 4 U
& b 4 œ̇ œ nœ œœ œœ 4 œ œ ˙˙
œ œœ œ œ̇ 4œ œ ˙˙
œ œ œ
? b 44 œ œœ 3 ˙™ ˙ 4 œ™ j
Org.
œ œœ 4œ œ̇ œ œ 4œ œ œ ˙
œ œ u
4 SLAVA
° b3 j œ œj œj
Moderato
j j j j j
¢& 4
∑ ∑ ∑

{
œJ œJ œJ œœ œœ œJ œœ œ œJ œ
J J J
puk

U
I na zem - lji mir lju - di -ma do -bre
3 j j
& b 4 œ™ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ
˙™ œ œ™
˙
? b 43 œœ ™™ œœj œ œœ œ ˙œ œ œ ˙ ™ œœ ™™ œœj œœ ˙œ ™ œ œ
Org.

œ œ œ œ œ œ
J J
u

° b3 U 4 j j j j j j j j j j
¢& 4 ˙˙ œ 4 œœ œ #œ œ™
n œJ œJ œ ™ œœ œœ œœ œœ n œœj ˙˙ œ
œJ
œ œ #œ ˙
œJ n œ œ ˙

{
puk
J J J J J J J
vo - lje. Hva - li -mo te. Bla - go - sli -vlja -mo te. Kla-nja-mo ti se.

3 U 4 j
& b 4 ˙˙ œœ 4 œ̇ œ #œ œ™
œ™ œœ œœ œœ n œœ ˙˙ œw œ #œ ˙
J
? 43 œ˙ œ œœ 44 œ œ nœœ œ œ™ œj œ nœ
Org.
œœ œ ˙˙ œ œ ˙
b œ œ™ ‰ œ œ œ ˙
u

° b j j j
¢& œœ œœ œœ n œœj œœ ™™
j œ œ œ nœœ œœ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ ˙ œœ œœ
˙ ˙

{
œJ œ œ J J
puk
J J
Sla - vi -mo te. Za - hva - lju - je -mo ti ra - di ve - li -ke sla - ve tvo - je. Go -
j
& b œœ œœ œœ œ œœ ™ œœ œœ œœ nœ̇ œ ˙˙ ˙˙™ n˙ œ ˙˙
nœ ™
˙˙ ˙˙
J
œj ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
Org.
? b œ #œ nœ
Ó™ œ™ Œ œ̇ œ ˙ ˙™ #œ
œœœœ˙ Ó
˙

° b j j j j j j U
4
¢& œœ œœ œœ # œœ œœ
œ
œœ œœ œ œœ œœ œ œ
œœ œœ œ œ œJ œœ œœ œœ œœ œœ 4

{
J J
puk
J J J
spo - di - ne Bo - že, Kra - lju ne -be-ski, Bo - že O - e Sve - mo - gu - i. Go -
U
œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ 4
& b ˙˙ œ̇
# œ ˙˙ œ œ œœ
œ ˙˙ œ œ œ 4
Org.
œ œœ ˙ œ œ œ ˙™
? b ẇ œ̇ œ œ œ œ œ œ Œ 4
˙ œ œ ˙ u
4
5

° b4 j j j j j j œ œ œœ œj U
¢& 4 œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ

{
J J J J J u
puk
J J
spo - di -ne Bo - že, Kra-lju ne -be - ski, Bo - že O - e Sve - mo - gu - i. Go -

4 œ̇ œ œ œ œœ œœ
& b 4 œœ œœ œœ ˙ œ̇ œ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ

œ
? b 44 ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ ˙œ ™ œ œ œ œ
Org.

˙ œ̇ œ œ œœ œœ ˙˙
˙ œ œ
u

° b
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ™™
j j j j j j j j
¢& œœ œœJ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ

{
puk
œœ J J J J J
J J
spo - di - ne Si - ne je - di -no -ro - e - ni, I - su - se Kri - ste. Go -

& b œœ œœ œœ ˙ œ̇ œ œ œœ œœ # œœ œœ œœ œ̇ œ œ œ ˙˙ ™™ œœ

?b œ œ œ ˙ œ œœ ˙ ™ œ œ œ œ ˙˙™
™ œ
Org.

œ̇ œ œ œ œœ œœ œ
œ œ œ ˙ œ

° b j j j j U
¢& œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙

{
puk
J œœ J J #œ
J
spo - di - ne Bo - že, Ja - ganj- e Bo - žji, Si - ne O - - ev.

& b œœ œœ œœ # œœ œœ œ̇ œ œ œœ œœ # œœ œœ œœ œ̇ œ œ ˙˙ ˙˙
œ œ
?b œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙˙
œ œ œœ œ œ
Org.
œœ ˙
œ œ ˙ œ̇ œ ˙
œ u

° b
˙˙ ™™
Andante

¢& # œœ œœ œœ œœ # œœ œ # œ̇ œ œœ œœ # œœ œ œ œœ œœ œœ
œ̇ œ œ

{
puk

˙™ œ œ
Ko - ji o - du - zi -maš grije - he svije - ta, smi - luj nam se.

& b ˙™ ˙™ œœ # œœ œ # ˙™
œ œ œ œœ # œœ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ ™™
™ ˙œ ™ œ œ ˙ ™ ˙œ ™ œ œ ˙™
? b # ˙˙ ™ ˙™ ™
œ̇ œ œ
Org.

œ nœ #œ œ œ œ œ œ œœ
6

° b
¢& # œœ œœ œœ œœ # œœ œ œ œœ # œœ œ œ œœ œœ œœ
# œ̇ œ œ œ̇ œ œ

{
puk

˙™ œ œ
Ko - ji o - du - zi - maš grije - he svije - ta, pri - mi na - šu

& b ˙™
œ œ œ œœ # œœ œ ˙™
#œ œ œ œœ # œœ œ œ œœ œœ œœ

? # œ œ #œœ ˙œ ™ œ œ ˙™ ˙œ ™ œ œ ˙™ œœ œœ œ
Org.

b œ nœ œ nœ #œ œ œ œ œ

° b
¢& œœ œœ œœ ˙˙ ™™ ˙ œ nœ̇ œ œœ ˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ
puk
˙ œ ˙ n ˙˙ œœ

{
mo - li - tvu. Ko - ji sje - diš z de - sne O - cu, smi - luj nam

˙˙ ™™
& b œœ œœ œœ ˙˙ œœ n˙˙ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ
n ˙˙ œœ
˙™ œ œ œ ˙ œ

? b ˙™ ˙™ œ̇ ˙ ˙™ ˙™
Org.

˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙™ ˙ œ ˙™ ˙™

° b j j j j j
¢& ˙˙ ™™
4
4 œ œj œœj œ œœj œœ w
Allegretto

œ œ ˙ œ œ
œ œ œJ œœ œœ œœ œœ œœ ˙
n œ œJ J œ J J J J J ˙

{
puk

se. Jer ti si je - di - ni svet. Ti si je - di - ni Go - spo - din.

& b ˙˙ ™
4 œ œ œœ œœ ˙˙
4 œ œ œœ œ œ œ w œœ œœ œ̇
™ nœ œ ˙ œ #œ ˙
? b ˙™ 4w œœ ˙ ™ œ œ œ œœ ˙˙ œ
œ œ œ œ œœ ˙˙
Org.

˙™ 4˙ œ œ

° b j j j j
¢& # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # ˙˙ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ

{
J J
puk
J J
Ti si je - di - ni Sve - vi - šnji, I - su - se Kri - - ste. Sa

& b œ̇ œ œœ œ œœ œœ # ˙˙ œ̇ ™ œ œ ˙ œ ˙˙ ˙˙

? b#˙ œœ w
Org.

œ̇ œ ˙˙ œ˙ œ œ ˙˙
˙ #œ œ œ œ œ
œ
7

° bœ œ j j U
poco rall.

¢& œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # ˙˙ ˙˙ œ̇ œ ˙˙ w

{
J J
puk
w
U
Sve -tim Du -hom,u sla - vi Bo - ga O - ca. A - men.

& b œ̇ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # ˙˙ ˙˙ œ̇ œ œ̇ w
œ w
œ œ ™ œj
? w œœ ˙ ˙˙
Org.

œ w w
bœ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ w
u
8 SVET
° C
Moderato

{
puk
¢& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Ó
U
& C w œ œ œ w œ œ œ œw œ œ œ # w œœ œ œ œ̇ b œ œ
œ̇ œ œ œœ b ˙˙ ˙
Œ Œ w ˙
œ œ œ œ bœ œ
Œ bœ œ œ œœ bbœœ
Org.
?C ∑ ∑ ∑ w ẇ ˙
∑ œ œ

°
¢& ˙ ˙ ˙ ™™ œ œ œ œ œ

{
puk
w ˙ œ œ w
Svet, svet, svet, Go - spo - din Bog Sa - ba - ot.
& w
œ œ œ œ wœ œ œ œ œw œ œ œ # w
w œ̇ œ œ̇ œ w
w
? w œ œ œ ẇ b˙ w œ ˙ œ bœ œ œ ˙ ˙ w
Org.

œ œ Œ Œ Ó ˙ w
˙ w

° U
Pokretljivo

¢& œ œ ˙ œ œ œ œ bœ œ œ ˙ œ bœœ
œ œ œ

{
u
puk

Pu - na su ne - be - sa i zem - lja tvo - je sla - ve. Ho -

& œ̇ œ œ̇ œ ẇ œ̇ œ œ bœœ œ œœ œ ˙™ œ œ bœœ


b # œ œ œ
? ˙œ œ œœ œ œ˙ œ œ œ ˙™
Org.

bœ ẇ nœ #œ œœ œ œ œ Œ
œ u

°
¢& œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ
œœ # œœ ˙˙ # œœ ≤ œœ

{
puk

sa - na u vi - si - ni, ho - sa - na u vi - si - ni, ho -

& œœ œ̇ ™ œ œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ
œœ # œœ ˙˙ # œœ ≤ œœ
˙˙ ™
? w bœ œ œ bœ w
œ œ ẇ
Org.
œ ˙ œ œ
˙

°
Moderato

¢& ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ w ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙

{
puk

sa - na u vi - si - ni. Bla - go - slov - ljen

& ˙˙ ˙˙ œ̇ œ ˙˙ w ˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙
w
˙ ˙œ ™ œ œ bœ ˙œ ™
? ˙˙ w œ ˙ bœ b˙
Org.
˙ œ w œ̇ œ bœ œ
9

° b˙
¢& ˙
œœ œœ œœ œœ œœ bœœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ
œœ

{
puk

ko - ji do - la - zi u i - me Go - spod -

& b˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ bœœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ œœ


Org. ˙ ˙ ˙™ œ œ œ œ œ ˙™ bœ
? œ bœ œ œ œ bœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

° U
Pokretljivo

¢& ˙™
˙™ bœœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ

{
puk

nje. Ho - sa - na u vi - si - ni, ho - sa - na u vi -

& ˙™
˙™ bœœ œœ œ̇ ™ œ œ ˙˙ œœ œœ œœ # œœ œ œœ
œ
˙™ w œ œ œ ˙™ bœ w
œ œ
Org.
? Œ œ ˙ ˙ œ œ
˙™
u

° U
poco rall.

¢& ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ w
# œœ œœ

{
puk

U
si - ni, ho - sa - na u vi - si - ni.

& ˙˙ ˙˙ ˙˙ œ̇ œ ˙˙ w
# œœ œœ w
Org.
? ẇ ˙˙ ˙ ˙œ ™ œ œ bœ w
w
˙ ˙ œ u

{
JAGANJČE BOŽJI
3
Andante

& 4 ˙™œ œ œ œ ˙™
œœ # œœ œ ˙™
œ œ œ œ ˙™
˙™
œ
œ œœ œ ˙˙ ™™
Org.
? 43 Ó Œ Ó ‰ J œ̇ œ #œ

° ™
¢& ™# œœ
4 œ̇ œ
œœ œœ œœ œœ œœ bœ
œ
œœ œœ bœœ œœ œœ 4 ™ œ œœ

{
puk

& ™™# ˙™ b˙ ™ œ
Ja - ganj - e Bo - žji, ko - ji o - du - zi - maš grije - he svije - ta
4 œ̇ œ
œœ œœ œœ œ bœœ œœ œœ 4 ™ œ œœ
œ œ œ œ
? ™™ ˙ ™ œ #œ b˙ ™
œ̇ bœ œ ˙ w

œ
Org.
œ 4 œ
œ bœ œ œ œ œ bœ 4 ˙ œ
10

° j j ™™ 43 2 j j 3
¢ bœ
& œ œ œœ ˙ œœ œœ œœ œ̇ œ œœ 4 œœ œœ œœ 4 bœœ œœ œœ

{
J J
puk
J œJ

™™ 43 ˙œ ™
smi-lujnam se. Ja - ganj - e Bo - žji, ko - ji o - du - zi - maš
2 3
& œœ œ œœ ˙ ˙˙ ™ œ 4 œœ œœ œœ 4 bœœ œœ œœ
˙ nœ œ #œ
œ
™™ 43 œ̇ bœ œ
Org.
? bœ œ œœ ˙˙ 2œ œ ˙
œœ œœ œœ 4œ œ 3
4 bœ œ œ œ
œ œ

° 4
˙ ™™
3
¢& 4 œœ
bœœ œœ œœ œœ 4 œœ bœœ œœ œ œœ œœ

{
puk
œ

˙œ™
grije - he svije - ta, da - ruj nam mir, da - ruj nam

4 œ̇ ™ bœ
4 bœ œ œœ 3 œ
& 4 œ̇ œœ œ œ œ œ œœ œœ
Org.
? 44 œ̇ œ œ ˙œ œ 3 b˙ œœ ˙™ ˙ bœœ
4 bœ œ ˙ bœ œ œ

° U
¢& ˙™ œ œ Œ Œ

{
puk
bœ œ œœ ˙™ œ
mir, da - ruj nam mir. U
& ˙™ œœ œœ Œ Œ
œ #œ œ b œœ ˙™
˙™ œœ
? ˙œ ™ bœ œ œ̇ ™
Org.
œ œ #œ œ #œœ
œ ˙™ ˙™ œ
Œ Œ
u