Vous êtes sur la page 1sur 1

NA ČAST USKRSNULOGA

° b4
Harmonizacija: Vilko Novak

& 4œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙

Tenor
œ œ
1. Na čast u - krs - nu - lo ga Si - na Bo - ga vje - čno - ga:
2. Us - krs - nuv - ši pre - slav - no spa - si ljud - stvo ne - volj - no.
3. Sla - va po - bje - di - te - lju, na - šem Spa - si - te lju.
4. Krist je smrt o - bo - ri - o, ne - bo nam o - tvo - ri - o!
? 4œ œ œ œœ œ œ œ œœ
¢ b4
œ œœ ˙ œ œœ ˙

{
Bas

4
& b 4 œw œ œ œ œ œ
œ
œ œ ˙˙
œ œw œ œ œ œ œ
œ
œ œ ˙˙
œ

? b 44 œœ œœ œ œœ bœœ œ
Org.
œœ ˙œ œ nœ ˙˙ œœ ˙œ œ nœ ˙˙

° j j
5 PRIPJEV
œ
T. & b œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ œ œ œ ˙
œ œ
‹ J J
či -
? b œ #œj œj œ
Ve - se - o glas uz - di - ni - mo ta I - su - sa di - mo:
œ nœ œœ œ ˙ œ œ œ œœ nœ œœ œ ˙
¢ J J œ #œ
œœ bœœ

{
B.

& b œœ œœ œ œ̇ œ œ̇ œ

œ œw œ œ ˙ bœœ œœ œ˙ œ ˙
œ
? b œœ #œœ œ̇ œ ˙˙ œœ #œœ œ̇ œ n˙˙
Org.
œ œ œ œ
bœ œ
° U
9

T. & b œ œ œ œ ˙ ˙ œœ œ œœ œ ˙ ˙

œ
A - le, a - le - lu - ja, a - le, a - le - lu - ja
? œ œ ˙˙ œ œ œ ˙
¢ b
œ œœ ˙˙ œ œœ ˙˙
œ #œ œ u

{
B.

&b œ œ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œ œœ œ̇ œ ˙˙ ˙˙
œ œ̇ œ
? œœ œœ œœ œ œ œ nœ ˙ œœ #œœ bœ ˙ ˙˙
Org.

˙ ˙ œ ˙
b œ bœ u