Vous êtes sur la page 1sur 4

NA ISUSOV SE SPOMEN SAM

(Jesu dulcis memoria)

Anđelko Klobučar

Uvod 4 Œ Œ & b b 4 œ œ œ œ œ œ œ
Uvod
4
Œ
Œ
& b b
4
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
w
œ œ œ
w
4
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
? b b ˙ ˙ ˙
4
˙
˙ ˙ ˙
˙
˙
˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙
˙
˙
7
b b
Œ
œ
œ
œ
&
œ œ
œ œ
œ
Œ
œ ˙
œ
œ œ
œ œ
w
œ œ
?
˙
˙
˙
b b ˙ ˙
˙
˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙ ˙
˙
w w
˙ ˙
˙
˙
˙

13

Gregorijanski napjev harm: A. Milanović

j j j j j & b b ‰ œ j œ œ j œ
j
j
j
j
j
& b b ‰
œ j œ
œ j œ
j
œ j œ
œ
œ j œ
œ j œ j œ j œ
˙
œ
œ
œ
œ j œ
œ j œ
˙
1.Na
I
-
su -
sov
se
spo - men
sam
u
du
-
ši
bu
- dra
di
-
gi
plam,
2.Što
nje -
žni
-
je
da
za
- pje - vaš,
što
ljup - ki
-
je
da
po
-
slu -
šaš,
3.O
blag spram
svi -
ma,
I
- su
-
se,
što
mo
- le
i
- ju
li
ka
-
se,
4.Go
-
vo
-
ri
-
ti
je
u
- za -
lud,
ba
-
da
- va
pe
- je
ru
sav
trud,
5.Ti,
I
-
su
-
se,
mi
-
li - nom svom
i
na - šom
bu
-
di
na -
gra - dom;
˙
œ
œ
œ œ
Œ
œ
œ
œ
? b b
œ
˙ œ
œ
œ
œ

14

 

j

 

œ j œ j

   

j

j

  j   œ j œ j     j j      
     

& b b œ j œ

œ

œ

J

 

œ

œ j œ

œ

 

œ

œ

œ
œ

œ

œ

œ

œ j œ j

œ
œ

œ j œ

˙

j

œ j œ j œ j œ

œ

 

1.al'

vrh

mi

-

li - na -

ma

 

je

svim

 

u

mi - lom

dru - štvu

kad

 

si

s njim.

2.il'

3.il'

4.tko

što

tra -

-

ku

da

že

ša

dra - že

te

taj

kroz

tek

pro - ma -

-

pra - vo

ži

ća

traš,

vaj,

zna,

no

tko

što

I

te

- što

sus

je,

- đe, lju - bav

be

či

na -

zna -

Go - spod

raj.

Go - spod - nja.

naš.

na

-

đe

5.naš

po - nos

cije -

li

 

bi

-

o

tek

u

te

-

bi,

Spa -

se,

za

œ
œ

-

u - vijek.

 

œ j œ œ

             

œ

 

œ

 

˙

 

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

? b b

J

 

œ

 

œ

 

œ

 

˙

2

15 & b b Međuigra I ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙
15
& b b Međuigra I
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙
˙
˙
˙
œ
œ
˙
˙
˙
œ
œ ˙
˙ ˙ ˙
˙
˙
˙ ˙ œ
˙
œ
?
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
w
Œ
œ
œ œ
w
Œ
b b
21
˙
4
œ
˙
& b b œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
w
4
˙
œ œ œ
˙ ˙
œ œ œ
˙ ˙
˙
œ œ œ
˙
œ œ
œ
œ œ œ
w w
œ
œ
œ œ
œ
?
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
˙
˙
w
4
Œ
œ
b b
4
Sljedi 2 kitica.
Međuigra II
4
Ó
Œ
Œ ∑
& b b
4
Ó
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
4
œ œ
œ
˙ ™
œ
b b
4
œ
œ
œ
˙
w
œ
29
œ
œ
œ
œ
& b b œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
w
˙
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
˙
œ
˙
œ
?
œ
œ
˙
œ
œ
b b
33
5
4
œ
& b b œ
œ
œ
4
œ
œ
4
w
˙
œ
œ
œ
w
œ
œ
œ œ
œ
œ
w
˙
œ œ
?
˙
5
w
œ
4
w
w
˙
b b
4
4
w

Sljedi 3 kitica.

37 & b b Međuigra III œ ∑ œ œ œ œ œ œ ˙
37
& b b Međuigra III
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
˙
œ œ
˙ œ
˙
˙ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ œ
˙
œ œ œ
˙ ˙ œ
œ
˙
?
œ
œ
˙ ™
œ
œ
œ
b b

3

42 œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ w &
42
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙ œ œ œ ˙
w
& b b
œ
œ
œ
œ
œ
˙ ˙ œ
w
w
w
˙ ˙ œ ˙ œ œ
w
w œ
? b b
˙
Ó
47 œ œ œ œ œ œ & b b œ œ œ œ œ
47
œ
œ œ
œ œ
œ
& b b
œ œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
w
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
w
˙ ˙
˙ œ
œ
œ
œ ˙ œ
w
w
w
w
? b b
w

Sljedi 4 kitica.

52 b b Međuigra IV & Œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
52
b b Međuigra IV
&
Œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
˙
w
w
œ
w
w
˙ ™
œ
˙ ˙ œ
˙ ˙ ˙ œ
˙ ™
œ
? b b
57
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
˙
& b b ˙
˙
œ
˙
œ
˙ ™
˙ œ œ
˙
œ
œ
˙ ™
˙
˙
˙ ™
? b b
61
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
b b ˙
˙
œ
œ
œ
œ
w
˙
& ˙
˙
˙ ˙ ™
œ
˙
œ ˙
˙
w
w
˙
˙
? b b
w
Sljedi 5 kitica.
65
b b Međuigra V
&
w
w w
w
w
w w
w
w
w
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
? b b
œ
œ
œ
œ
œ

4

70 œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ™ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
70
œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙ ˙
˙
˙
˙ ˙
˙
˙ ˙
˙
˙
œ
˙ œ
˙
& b b
˙ ™
œ œ
˙
˙
˙
˙ œ
˙
? b b
œ
œ ˙
œ
w
œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
75
œ
œ
œ
6
4
4
b b
œ
œ
˙
œ
œ
& ˙
˙
˙
œ
4
4
w
4
˙
˙
˙
˙
˙ ˙ ˙
œ ˙ ™ ™ œ
˙
œ
œ œ œ
w
6
4
4
? b b
w
4
w ™
4
w
4
w

Završetak

4 & b b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4
& b b
4
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ˙
œ œ
˙
œ œ ˙
œ œ
œ
œ œ
˙
˙
œ œ ˙
œ ˙
œ
˙ œ
˙
˙ œ
˙
œ œ œ œ
˙
˙
˙ œ
4
Œ
œ
w
œ
w
˙ ™
œ
œ ˙
œ œ
œ
? b b
4
w
w
w
w
84
œ
6
œ
œ
& b b
œ
œ œ ˙
˙ œ ˙ ˙
˙
œ
œ
œ
˙
˙ œ w œ œ œ
˙
œ ˙ ˙
˙
˙
˙ œ
˙ 4
œ œ
œ
˙
œ œ ˙
˙ œ
˙
˙
˙
˙
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
˙
6
˙
˙
œ œ
4
œ ˙
˙
? b b

89

4 b b œ ˙ ˙ 4 ˙ w w ˙ ˙ & ˙ œ
4
b b
œ
˙
˙
4
˙
w
w
˙
˙
& ˙ œ w œ œ
œ œ
œ
˙
œ ˙
w
˙
˙ œ
w
œ œ
œ
˙
˙ œ
˙ ™
œ
w
˙
œ
4
w
w
w
w
œ
? b b
œ
œ
4
w
w