Vous êtes sur la page 1sur 5

DJETEŠCE NAM SE RODILO

(Popijevka s orguljskim međuigrama)


Obrada, Miroslav Martinjak

° 6 j j j œ œ œj j j j j œ œ œj j
Puk ¢ & 8 œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ œ œJ œœ œœ œœ ™™
J J J J J J J J J
1.Dje - teš - ce nam se ro - di - lo, u ja - sle se po - lo - ži - lo
2.Sin Bo - ga O - ca i Bog sam. S ne - ba na ze - mlju si - e k nam.
3. i - sta ga Dje - va ro - di - la, i svo - jim miljie - kom do - ji - la.
4.I - sus mu i - me O - tac da, da nas ot - ku - pi po - sla ga.
5.On dije - li svije - tu ra - do - sti, da - ro - ve Bo - žje mi - lo - sti.

& 68 œœ ™ œ œ œœ œ œœ œœ j
œœ œœ ™ œœ ™ œ œ œœ œ œœ œœ j
œœ œœ ™
J J ™ J J ™
œ œ œ œ œ œ œ™ œ™ œ œ
Org.
? 6 ‰œ™ œ œ œ™ ‰ œ œ œ œ œ™
8 œ™ œ œ œ™ œ œ œ™ œ™
J

j j œj j j
j j j œœ œœ œœj œ
5
j j j j j
¢& œœ œœ œœ œœ œœJ œJ œœ œœ œœ œœ
°
œœ œœ ™ J J J œ œœ œœ ™
J J J J J ™ J J J J ™
I - su - se mi - le - ni, Bo - že moj, sr - ce ti da - jem da sam tvoj,

j j
& œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ
œJ œœ ™™
œ J
≈ œ œ œ œj œ ≈ ≈œœœœ œ œ ≈ œœœœ œ
œ œ
? Œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ™
Org.
œ œ œ™
œ œ™ Œ™ ‰ ‰ œ œ™ œ œ bœ
J

j j j j œj j j j j œj œj j
9

œœ œœ j j
& œœ œœ œœ œJ œ œœ œœ
°
¢ œœ œœ œœ œœ œJ J œœ œœ ™™ J J J J J œœ œœ ™
J J J J J J ™
I - su - se mi - le - ni Bo - že moj sr - ce ti da - jem da sam tvoj!

j j
& œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ ™ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ
œJ œœ ™™
œJ J œ ™ J
j ≈œœœ ≈œœœ œ
? œ œœ œœ œ œ œ™ œœœ œ œ œ œ™
Org.

œ nœ
œ œ œ™
œ™ Œ ‰ ‰ œ œ™ œ™
J

J
2
. . -
œ œ œ œ œ œ œ œ™
13 1.
œ œ œ œ œ œ™ œ œ
& ‰ œ œ œ™ ‰ œ œ œJ ‰ ‰ ‰ œ œ œJ ‰ œ œ‰ œ
. . . . - . . -
œœ. œœ. -œ œ. œ. -œ
Org.
? ∑ ‰ œ ‰ ‰ ‰
J J ‰ ‰

-. -. -.j -. -. -.j
j
16
‰ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰
& œ ™ œ œ œœ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œœœ

-. -
œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™
Org.

? ‰ œ œ œœœ
Ϊ Ϊ
-. -. poco rall.
œ œ œ œ
19

& ‰ œ œ
‰ Œ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ™
œ œ œ œ-. œ-. -.
‰ ‰L œœj œ œ œ œ œ œ œ™
Org.
? œ œ™ œ
Ϫ Ϫ Ϫ
Ϫ Ϫ
Ϫ
J

œ œ œ œœœœ œœœœ œ œœœœœ


22 2.

∑ œ
≈ œœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ
& œ
- -œ œ-
? ‰ ‰ -œ œ -œ œ™ œ-
Org.

J J œ™ œ ‰ ‰ Œ™ ‰ ‰ J J
J

œœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœ œ
26
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œœ œ œ . œœœ œ
. . œœ œœ
- œ- œ-
Org.
? œ™ œ™ œ ‰ ‰ Œ™ ‰ ‰ œ œ™ Œ ™
J J J

- -j - j - -j U
poco rall.
-
‰ ‰ œj
30

& ∑ Œ™ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™
. . . œJ œ J J J ™
Org.
œ
? œ œ œœ œœ œ
Œ™ Œ™ œ œ . œ œ
. . œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™
œ œ
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ™ j jœ j
34 3.
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ bœœ œ œ œ œœ œ™ œ œ œ œœ
œ œ
& œ Œ™ Œ™ J
œ
œœœœœ
Org.
? ∑ ∑ ∑ ∑ œ
39
œ œ œœ œ œj œ ™ Œ ™ œ œ œ j œ j œj œ œ œ œ œj
œ œ œ œ™ œ
& bœ œ œ™ œ œ œ œ œ™
J J œ ™ œ ™ Œ
œ œ œ
J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? œ œ bœ œ œJ œ œ œ œJ œ
Org.

J J J J
J

j
œœ œ œ œj œ œ œ j
poco rall.
œ œ œj œ œ œ œ ™ œ œ ™™
44

& œJ œ œ œœ ™ œ™ œ œ
Ϫ
œ œ™ œ œ œ œ œ œœ ™ œœœ ™™
J J ™
œ œ œ œ j
Org.
? j
J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ™ œ™

œ œ œœœ œ™
œ™ œœ œœ œœ œ™
49 4.

& œ œ œ œœ™œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ™
Ϫ
œ œ œ ™ œ ™ Aœ œ œ œ™ # œ œ œ œ™
œ™ œ™ œ œ
Org. ™ ™
? œ™ Œ ™
™ ™
œ™ Œ ™ œ™ Œ ™ œ™ Œ ™ œ œ œ™ œ ™ œ™
J
œœ œœ œœ œ™ U
rall.
œ™ œœ œœ œœ œ™
55
Ϫ
& œœ™ œ œ œœ ‰ œœ œ œ œœ ‰ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ ™
Ϫ
œ œ œ œ™ # œ œ œ œ™
™ ™ ™ ™
j ‰
Org.
? œ œ j ‰ œ ™™ œ™ œ œ œ œ™
œJ œ™ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ™
™ J u
œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœœ ‰ œœœ œœ ‰ œœ
61 5.

& Œ J œ J œ J J œ œœ œ œœ œ œœ
Org. œ œ œ œ
? ∑ ‰ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ
4
œ œ
œ œœœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œ
65
œ
& œœ ‰ œœœ œ œ œ œœ œœ ‰ œœ œ ‰ œ
œ œ œœ œœ
Org.
? ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ

U
68 poco rall.

& œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ œœœ œœ ™™ ‰
œœœ œœœ œœ ™™
œ œ™ œ œ™
Org.
U
? ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ. œ. œ.
‰ œ œ œ œ. œ. œ.
72 6.

& œ œ œ œ œ. œ. œ. œ™ Œ™ œ™ Œ ™ ‰
. . .
‰ œ œ œ œ. . œ. - ‰ œ œ œ œ œ œ -œ™ œ œ
œ œ œ ‰ ‰ Œ ™ œ œ™ œ œ
Org.
? Œ™ œ ‰ ‰ Œ™ J
J J J J

. . . . . . . . .
‰ œœœ
77
œ
& Œ™ œ œ œ™ œ. œ. œ. œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœœ
. . . ™ Œ™ Œ™ œ™
Org. -
? œ œ œ™ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œj ™
J J J J œ

. . .
81
‰ œ j
& œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ™ œ œ œ. œ. œ. . . . œ œ œ™ œ™ œ™
. . . ™ Œ
Org.
. œ. œ. œ. .
? œ j j . . œ . œ . œ.
œœ œ œ™ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ™
J . . -
86 7.

& œ ™™ Œ™ ‰ œ œ œ œ œ œœœœ ‰ œ œ œ œ œ œœœœ


œ œ œ™ œJ œ œ™ œ œ œ™ œJ œ œ™
œ ‰ ‰ œ Œ™ ‰ ‰ œ Œ™
Org.
? œ jœ j œ jœ j œ j œ j œ jœ j œ j œ j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
5

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ™™ œœ™™
91

& J ‰ œœ ‰

‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Org.
?
Œ™ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ

95
œœ œœ œœ™™ œœ™™ œœ™™ U
œœ™™
& J ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ
Org.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U
? œ œ œ œ œ œ œ œ™