Vous êtes sur la page 1sur 7

1. Jesienią 1918 r. Lwowa przed Ukraińcami bronili m.in.

13-letni Antoś Petrykiewicz i 14-letni Jurek


Bitschan. Jak nazywano najmłodszych uczestników tamtych walk?

1. Orlęta

2. Lwiątka

2. Co podczas słynnego przemówienia w Sejmie w maju 1939 r. powiedział minister spraw zagranicznych
Józef Beck?

1. \'My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę\'

2. \'Podczas kryzysów - powtarzam - strzeżcie się agentur\'

3. Na ulicach miast okupowanych przez Niemców pojawił się Znak Polski Walczącej. Wyłoniony w
konspiracyjnym konkursie przedstawiał:

1. połączone litery P i W

2. orła zrywającego kajdany

4. Prymasem Tysiąclecia nazwano kardynała:

1. Józefa Glempa

2. Stefana Wyszyńskiego
5. W 1976 r. brutalnie stłumiono protesty w Radomiu, Płocku i Ursusie. Po tych wydarzeniach powstał
opozycyjny wobec komunistycznych władz KOR. Co oznacza ten skrót?

1. Komitet Obrony Robotników

2. Komitet Ocalenia Rzeczypospolitej

6. Jeansy kosztowały tam około 20 dolarów - tyle Polak zarabiał przeciętnie na miesiąc. Jak nazywała się
założona w latach 70-tych sieć sklepów i kiosków walutowych?

1. Społem

2. Pewex

7. Jednym z osiągnięć II Rzeczpospolitej była budowa miasta i portu w Gdyni. W dwudziestoleciu


międzywojennym liczba mieszkańców Gdyni wzrosła około:

1. 10-krotnie

2. 100-krotnie

8. Rotmistrza Witolda Pileckiego nazywa się \'ochotnikiem do Auschwitz\'. Jak w 1940 r. dostał się do
obozu koncentracyjnego?

1. dołączył do aresztowanych w łapance

2. wjechał tam w niemieckim mundurze


9. W 1945 r. w Moskwie odbył się pokazowy proces, który do historii przeszedł jako tzw. proces
szesnastu. Kto zasiadł na ławie oskarżonych?

1. oficerowie Narodowych Sił Zbrojnych

2. przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego

10. 3 maja 1952 r. nadawać zaczęło radio kierowane przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego. To stamtąd
Polacy czerpali prawdziwe informacje z kraju i ze świata. Chodzi o:

1. Radio Luxembourg

2. Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa

11. \'Drugi obieg\' w czasach PRL to:

1. nielegalne wydawnictwa opozycyjne

2. handel z krajami kapitalistycznymi

12. UNESCO na listę najcenniejszych dokumentów wpisało tablice z postulatami Międzyzakładowego


Komitetu Strajkowego w Gdańsku z sierpnia 1980 r. Ile było postulatów?

1. 44

2. 21
13. 11 listopada 1918 r. rozejmem w Compiègne zakończyła się I wojna światowa. Tego samego dnia w
Warszawie Józef Piłsudski:

1. ogłosił dekret o niepodległości

2. przejął władzę nad wojskiem

3. proklamował ogólnonarodowe powstanie

14. Maciej Rataj - rozstrzelany w 1940 r. przez Niemców w Palmirach - był w II Rzeczypospolitej:

1. Marszałkiem Sejmu

2. Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych

3. Premierem

15. W piosence z czasów okupacji śpiewano: \'Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź / Masz górala i mnie
puść\'. Góral to:

1. pół litra wódki

2. banknot o nominale 500 złotych

3. kiełbasa podhalańska
16. Po stłumieniu antykomunistycznej rewolty w Poznaniu w czerwcu 1956 r. premier Józef Cyrankiewicz
zagroził buntownikom:

1. wywózką na Syberię

2. pozbawieniem wszelkich praw

3. odrąbaniem ręki

17. Nosili szerokie marynarki, jaskrawe skarpetki, kolorowe krawaty i buty na tzw. słoninie, czyli grubej
podeszwie. Tę młodzieżową subkulturę z czasów PRL nazywano:

1. bikiniarzami

2. badylarzami

3. cinkciarzami

18. Który ze znanych działaczy \'Solidarności\' - szef regionu Mazowsze - ukrywał się podczas stanu
wojennego i przez niemal pięć lat prowadził działalność konspiracyjną?

1. Władysław Frasyniuk

2. Zbigniew Bujak

3. Bogdan Lis
19. Kto jako pierwszy w historii zdobył dla Polski złoty medal igrzysk olimpijskich?

1. dyskobolka Halina Konopacka

2. biegacz Janusz Kusociński

3. tenisista Bohdan Tomaszewski

20. Od czterech lat 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci \'Żołnierzy Wyklętych\'. Data ta
nawiązuje do:

1. przemówienia Churchilla o żelaznej kurtynie

2. mordu na płk. Łukaszu Cieplińskim i innych żołnierzach WiN

3. egzekucji gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. \'Nil\'

21. Jak nazywała się jedyna wśród cichociemnych kobieta, która przewożąc poufne meldunki ponad sto
razy przekroczyła na fałszywych dokumentach granicę Trzeciej Rzeszy?

1. Maria Wittek ps. \'Mira\'

2. Elżbieta Zawacka ps. \'Zo\'

3. Krystyna Krahelska ps. \'Danuta\'


22. W 1976 r. władze wprowadziły kartki na cukier. By nie budzić złych skojarzeń z reglamentacją - znaną
Polakom z okupacji i okresu tuż po wojnie - kartki nazwano:

1. biletami towarowymi

2. bonami

3. kartami kredytowymi

23. \'Bądź wierny/ Idź\' - to znany cytat z tomiku Zbigniewa Herberta wydanego w latach 70-tych. Kto
jest bohaterem jego wierszy?

1. Janek Wiśniewski

2. Obywatel Piszczyk

3. Pan Cogito

24. Podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski doszło do utrzymywanej w ścisłej tajemnicy
rozmowy Papieża z Lechem Wałęsą. Gdzie odbyło się ich spotkanie?

1. na plebanii u ks. Jerzego Popiełuszki

2. w ośrodku internowania w Arłamowie

3. w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach