Vous êtes sur la page 1sur 6

LUBIĘ WracaĆ

TAM GDZIE BYŁEM


(Piano)

Artist: ZBIGNIEW WODECKI

Album: "ZBIGNIEW WODECKI -


NAJWIĘKSZE PRZEBOJE" (1992)

Music: Zbigniew Wodecki

Words: Wojciech Młynarski

All Rights Reserved. International Copyright Secured (ZAiKS Warszawa)


Transcribed and engraved by © Copyright 2019 Rondo-Quartet-Jan Walter
Available at www.playournotes.com
1

PIANO
LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM
from "ZBIGNIEW WODECKI - NAJWIĘKSZE PRZEBOJE" (1992)
Music by Zbigniew Wodecki
Words by Wojciech Młynarski
ZBIGNIEW WODECKI

q»•¢
A
4
1

&4 ∑ ˙œ œ . œ œ œ œ œœ .. jœ œ œœ .. j œ œ œ . j # œ
J œ œ œ œœ œ . œ œ bœ

?4 ∑ œ ˙ œ œ. œ ˙. œ œ œ.
4 œœ œ œ J œ œ œœ J
œ
° * ° * ° * ° *
6

& ˙˙œ œ œ̇ œ œ œ œœ .. jœ œ œ œ ˙‰̇ œ . œ # œœ b œ


J . œ œ œœ œ œ
r i t.

? œ œ ˙ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œJ œ .
œ œ œ J œ œ œ
° * ° * ° * ° *
B
a tempo

j œœj
10

& ˙˙œ . œœ .. jœ œ jœ œœ ..
œ œ̇ œ œ œ œ œ # œœœ ... œ œœ œ œ œ.
J
? œ œ œ.
œ œ œ ˙ œ ˙.
œ œ J œ ˙ œ
œ œ œ
Ped. simile

14

& œ̇ œœ œœœ ... j œœœ .. j œœœ œ œ œ


œ œ œ œ œ̇ œ œ . œ œœœ œ œ œ

? j œ œ œ œ. œ œ ˙ œ œ œ œ œj œ . j œ
œ J J
œ œ œ
œ J J œ œ J

All Rights Reserved. International Copyright Secured (ZAiKS Warszawa)


Transcribed and engraved by © Copyright 2019 Rondo-Quartet-Jan Walter
R.Q.
Available at www.playournotes.com J.W.
LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM - (piano)
2

18

& ˙˙œ . œ œ̇ œ œ œ œœ .. jœ œ # œœœ ... j œœ œœ .. j œœ œ


J œ œ œ œ œ œœ

? œ œ ˙ œ ˙. œ œ œ œ œ
J J œ œ œ.
œ œ œ œ œ J
œ

22

& œœ .. j œ. j œœœ ... j ˙˙ œœœ .. j œ œœœ .. j œœ œœ


œ œ. œ œ œœ œ . œ œ œ . œ œ œ œ.

? œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ J œ œ
œ
C
j
œœœ .. œj
26

& œœ œœ .. œ œ œ œœ œœ .. œ œ # œœœ ... œœ b ˙˙˙˙ œœœ œœœ


œ ..
œ œ. œ œ œ. œ œ

? œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ
œ œ j ˙ œ
œ œ œ. œ œ

30

& ˙˙˙˙ ˙ œœ œœ ˙˙˙ ˙˙˙ œ


˙˙˙ œ œ œ œœ œ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ . œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

34

& œœ œœœ .. j ˙˙˙


œ
œœ .. œ œ œ
œ. œ
œœ
œ
œœ .. œ œ
œ. œ œ # œœœ œ œ b œœœ œœœ . œ ˙

? œ œ ˙ œ œ ˙ j˙ œ œ œ j
œ œ œ J
œ œ œ. œ œ œ
All Rights Reserved. International Copyright Secured (ZAiKS Warszawa)
Transcribed and engraved by © Copyright 2019 Rondo-Quartet-Jan Walter
R.Q.
Available at www.playournotes.com J.W.
LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM - (piano)
3

38

& ˙˙˙˙ ˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙


˙˙˙ œ œœ ˙˙ ˙

? j œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ J J œ œ

D
42

& ˙˙˙ œ̇ œ œ œœ .. jœ œ # œœœ ... jœ œ ˙


˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ

? œ ˙ œ ˙. œ ˙. œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ
œ

46

& wœ œœ œœ œ œ ˙˙œ œ ˙˙˙ œœœ œ œ œ œœœ œ


. œ ˙ œ œ œ œ
J
? œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙
œ
œ œ œ œ
œ

50
j
& œœ .. œœ œ̇ œ œ œœ .. jœ œ j œœ œœ ˙˙ œ
œ. œ œ œ # œœœ ... œ œ œ œ œ
J
j œ œ œ
? œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ ˙ œ œ œ. J J œ
œ œ œ œ

54

& œœ œœ ˙˙˙ œœœ .. jœ ˙


œ œ œ̇ œ œ œ . œ œœ œ ˙˙
œ œ̇ œ œ
Œ̇ . J
? jœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ j œ œ œ j .
œ J
œ œ œ
œ J œ œ œ
All Rights Reserved. International Copyright Secured (ZAiKS Warszawa)
Transcribed and engraved by © Copyright 2019 Rondo-Quartet-Jan Walter
R.Q.
Available at www.playournotes.com J.W.
LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM - (piano)
4
E
58

& ˙˙ œ œœ ˙˙ œ œœ œ . j œ œœ œœ ..
œ. j œ
˙ œ ˙ œ .
b œœ .. œœ œœ œœ
# œ œ œ œ œ œ

? œ œ ˙ œ œ ˙ jœ ˙.
œ œ œ œ
œ œ œ. œ œ
62

& ˙˙ ˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙ j œœ j œ


˙˙ ˙˙˙ ˙ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙œ̇ œ œ

? œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
œ œ œœ œ œ
œ œ J œ œ
œ œ

66

& ˙˙ œœœ .. j ˙˙˙


˙ œ œ œ
˙˙
˙ œ œ œ # œœœ œ œ b œœœ œœœ . œ ˙

? j
œ œ œ œ. œ
J œ œ œ
œ œ. œ j œ œ #œ œ œ œ œ œ
J œj
œ œ. œ œ

70

& ˙˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ œœœ .. j ˙˙˙ ˙˙


. œ ˙˙œ œ ˙
‰ œ.
˙
Œ œ
? jœ œ œ œ œ œ œ œ
J œ œ œ œ œ œ j œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ J œ œ

F
74

& ˙˙˙ œ œ œ ˙˙ œ œ œ # œœœ ... j œ œœ .. j œœ œœ œ


œ œ œ œ œ

? œ œ ˙ ˙. ˙. œ œ ˙
œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
All Rights Reserved. International Copyright Secured (ZAiKS Warszawa)
Transcribed and engraved by © Copyright 2019 Rondo-Quartet-Jan Walter
R.Q.
Available at www.playournotes.com J.W.
LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM - (piano)
5

78
œœ j œœ ˙˙
& œœ œ
œ œ œ œœ . œ œ œœ œœ œ œ ˙˙˙ œœ
œœ œ œ œ œ œ ˙
œ

? œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ J œ
œ œ œ œ

82

& ˙˙˙˙ œ œ œ œ œœ .. jœ œ ˙˙
˙ œ œ œœ œœ
œ
œ
œ #œ œ
œ œ

? œ ˙ œ ˙. œ œ ˙ jœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ J œ
œ

86

& ˙˙œ . œ œ̇ œ œ œœ .. jœ œ ˙˙ œ̇œ œ œ œ œœ # œœ


œ œ ˙ œ œ
J
r i t.

? œ œ ˙ ˙. œ œ ˙ j œ œ j œ.
œ œ œ œ œ J œ
œ œ

U
www
90

& ˙˙˙ œ œœœ


œ

? U
œ œ œ ˙ w
œ

All Rights Reserved. International Copyright Secured (ZAiKS Warszawa)


Transcribed and engraved by © Copyright 2019 Rondo-Quartet-Jan Walter
R.Q.
Available at www.playournotes.com J.W.

Vous aimerez peut-être aussi