Vous êtes sur la page 1sur 53

3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES

VILLA DE REDOVÁN

Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador

Agustí Martínez en el seu X Aniversari

S.M. LA BARRACA
D'AIGÜES VIVES
Pasodoble
Frank J. Cogollos i Martínez
INSTRUMENTACIÓ:

FLAUTÍ
FLAUTA 1
FLAUTA 2
OBOÈ
FAGOT
REQUINT
CLARINET 1
CLARINET 2
CLARINET 3
CLARINET BAIX
SAXOFÓ ALT 1 & 2
SAXOFÓ TENOR
SAXOFÓ BARÍTON
TROMPETA 1
TROMPETA 2
TROMPETA 3
FISCORN
TROMPA 1
TROMPA 2
TROMBÓ 1
TROMBÓ 2
TROMBÓ 3
BOMBARDÍ EN DO
TUBA
TIMBALES
CAIXA
PLATS
BOMBO
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN

Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martínez en el seu X Aniversari

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Score Pasodoble
q=90
Frank J. Cogollos
b
Flautí & b 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
b >œ nœ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙
Flauta 1 & b 42
f œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ.
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
b >œ nœ #œ œ œ
Flauta 2 & b 42
f 3 3

b œ œ œ œ ˙
& b 42 œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
3

Oboè
œ nœ #œ œ œ
f> œ œ œ ˙
3

> œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
? b b 42 œ nœ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙
Fagot

f
3 3

# 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Requint Eb & 4

2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
3

Clarinet B b 1 & 4 œ #œ #œ œ œ
f> 3

2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
3

Clarinet B b 2 & 4 œ #œ #œ œ œ
f> 3

2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
3

Clarinet B b 3 & 4 œ #œ #œ œ œ
f> 3

2 j j j
& 4 œ ‰ ‰ œ œ œ ˙ j œ. œ ˙
Clarinet Baix
>f œ œ œ. œ œ œ
ƒ
# 2 > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ #œ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙
Saxo Alt 1 & 4
f œ œ œ ˙
3 3

# 2 > œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ #œ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙
Saxo Alt 2 & 4
f
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ.
42 œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
3

& œ #œ #œ œ œ
f>
Saxo Tenor
3

# 2 >œ œ œ ˙ j œ. œ
Saxo Baríton & 4 J ‰ ‰ J œ œ œ œ. œ J œ œ ˙
f ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ.
42 œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
3

Trompeta B b 1 & œ #œ #œ œ œ
f>
3

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ.
42 œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
3

Trompeta B b 2 & œ #œ #œ œ œ
f> 3

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ.
42 œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
3

Trompeta B b 3 & œ #œ #œ œ œ
f> 3

2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
3

Fiscorn B b & 4 œ #œ #œ œ œ
f> 3

>œ j
2
&b 4 J ‰ ‰ œ
J
œ œ œ. œ ‰ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ #˙
Trompa F 1
J J
f
2 j j j j j
&b 4 œ ‰ ‰ œ œ œ œ. œ ‰ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ ˙
f>>œ
Trompa F 2

œ œ œ œ. œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ #˙
? b 2 J ‰ ‰ J ‰ J J J
Trombó 1 b 4
f
>œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ ˙
? b 2 J ‰ ‰ J ‰ J J J
Trombó 2 b 4
f
>œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ ˙
? b 2 J ‰ ‰ J ‰
Trombó 3 b 4 J J J
f
> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
? b 2 œ nœ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙
Bombardí b 4
f
3 3

? b 2 j ‰ ‰ j j
b 4 œ œ œ ˙ j œ. œ
œ œ œ œ. œ œ œ ˙
f>
Tuba

ƒ
? b 2 j j j j
b 4 œ ‰ ‰ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ œ. œ œ œ ˙
æ
f>
Timbales

ƒ
Kr Kr >
2 ‰ ‰ ‰
Kr

Kr
œ. œ. ‰
Kr

Kr
Caixa ã 4 œ œ œ
J
œ
J
˙
æ
œ œ
J
œ œ
J
˙
æ æ
œ
J æ
œ
J
œ œ
J
œ œ
J æ
˙
f

2 J ‰ ‰
œ
J
˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Plats ã 4
f
42
j ‰ ‰ j
ã œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙
f>
Bombo
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
3

9
b œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
&b œ œ œ œ ˙
f>
Ftí.

bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
3

>œ œ œ œ œ ˙
b
Fl. 1 &b
bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
3

>œ œ œ œ œ ˙
Fl. 2 & bb
3

bœ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ
& bb œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙
>
Ob.

bœ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ
3

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
? bb >œ œ œ œ ˙
Fag.
3

# bœ œ œ œ œ bœ œ nœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
Req. Eb & œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙
f>
3

œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 1 & œ œ œ œ ˙
> 3

œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 2 & œ œ œ œ ˙
> 3

œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 3 & œ œ œ œ ˙
> 3

>œ œ œ ˙ j œ. œ œ
& ‰ ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ
B. Cl.
J J J
f bœ œ nœ œ
# >œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙
A. Sx. 1 &
bœ œ œ œ bœ œ nœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ
3

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
# >œ œ œ œ ˙
A. Sx. 2 &
3

œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ ˙
>
T. Sx.
3

# >œ œ œ ˙ œ. œ œ
J ‰ ‰ J œ œ œ œ. œ J œ œ œ
B. Sx. & J
f
9
œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
B b Tpt. 1 & œ œ œ œ ˙
> 3

œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
B b Tpt. 2 & œ œ œ œ ˙
> 3

œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
B b Tpt. 3 & œ œ œ œ ˙
> 3

9
œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ ˙
>
Fisc.
3

>œ j
&b J ‰ ‰ œ
J
œ bœ œ. œ ‰ œ b˙ œ. œ bœ. œ œ œ œ. œ ‰ œ
J
Tpa. 1
J J
j j j j j j
&b bœ ‰ ‰ œ bœ œ œ. œ ‰ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ ‰ œ
>
Tpa. 2

>œ œ œ bœ œ. œ œ b˙ œ. œ bœ. œ œ œ œ. œ œ
? b J ‰ ‰ J ‰ J J J ‰ J
Tbó. 1 b
b >œ œ bœ œ œ. œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ
? b J ‰ ‰ J ‰ J J J ‰ J
Tbó. 2 b

? bb
>œ œ œ œ b œ. œ œ ˙ bœ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ
Tbó. 3 J ‰ ‰ J ‰ J J J ‰ J

œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
? bb >œ œ œ œ ˙
Bomb.
3

? bb j j j
œ ‰ ‰ œ œ œ ˙ j œ. œ œ œ œ œ
>f œ œ œ. œ
Tuba

? bb j j j
9
œ ‰ ‰ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ œ. œ œ
Timb.
>f J œ œ œ
rK rK > rK rK
œ. œ. rK rK
ã J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
J æ J J æ æ J æ J J J æ
œ œ œ œ
Cxa.

>œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Pl. ã J ‰ ‰ J

j j
ã œ ‰ ‰ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙
>
Bom.
4 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

b
17
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. 1 &b
p œ œ œ œ
œ œ. . œ œ œ œ œ
3 3 3

œ œ œ œ œ. œ
bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. 2 &
p 3 3 3

b b œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
3

Ob. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p 3 3

Fag.
? b b œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Req. Eb &

œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 1 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p 3 3

œ œ
3

œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 2 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p 3 3

œ œ
3

œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 3 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p 3
3
3

j j
& j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
j œ œ œ œ œ
œ œ. œ œ.
B. Cl.

p
# œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A. Sx. 1 &

# œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A. Sx. 2 &

& œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Sx.
J
# j œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ
B. Sx. & œ ‰ Œ œ. J œ œ œ œ œ œ. J
p
17
& œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B b Tpt. 1
J

& œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B b Tpt. 2
J

& œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B b Tpt. 3
J
17
& œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Fisc.
J

Tpa. 1 & b œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j
Tpa. 2 &b œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b J ‰ J J J J J J J J œ J
Tbó. 1 b Œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ J
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b J ‰ Œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
Tbó. 2 b
P
? b b œJ ‰ Œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
J ‰
œ
J ‰
œ
J ‰
œ
J ‰
œ œ
J ‰
œ
J ‰
œ
J ‰ œ œ
Tbó. 3 J J J J
P
Bomb.
? b b œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? bb j ‰ Œ j j j
Tuba
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ. œ œ.
p
? bb œ
17
Timb. Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

rK rK rK rK rK rK rK rK
ã œ ‰ Œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ
J æ J J J J J J J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ
Cxa.

p
Pl. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j j j
Bom. ã œ ‰ Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
p
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
5
b
25
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. 1 &b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ
b
Fl. 2 &b
3 3

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ œ
Ob. &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

Fag.
? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Req. Eb &

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 1 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ œ
B b Cl. 2 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ œ
B b Cl. 3 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

j j j
B. Cl. & œ œ œ. œ œ #œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ

#
A. Sx. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A. Sx. 2 &

T. Sx. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ œ œ œ œ œ œ
B. Sx. & œ œ œ. J œ #œ œ. J œ œ œ. J
25
B b Tpt. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

25
Fisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpa. 1 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpa. 2 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbó. 1
? bb ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
Tbó. 2 b

? b ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ
Tbó. 3 b J J J J J J J J J J J J J

? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bomb. b

? b j j j
b œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ
Tuba
œ œ œ. œ nœ œ.
? b
25
Timb. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK
ã ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cxa.

Pl. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j j
Bom. ã œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
6 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

b
33
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. 1 &b
œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
Fl. 2 & bb œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3

b œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

Ob. œ œ œ œ œ œ œ œ
œ nœ œ. œ œ œ
3

œ œ œ œ œ
3

? bb œ œ ˙ œ œ œ œ
Fag. ∑ ‰ œJ œ ‰ œ
J
œ œ œ
p 3

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Req. Eb &

œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 1 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ
3

œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 2 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ
3

œ œ œ. . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 3 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3

j j j
B. Cl. & ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ

# œ #œ œ. œ
∑ ‰ j œ œ ‰ j œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

A. Sx. 1
œ œ œ ˙ œ œ œ œ
p
# ∑ ‰ j œ #œ œ. œ œ ‰ j œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

A. Sx. 2
œ œ œ ˙ œ œ œ œ
p
œ #œ œ. œ
T. Sx. & ∑ ‰ œj œ œ
œ œ œ ˙ ‰ œ
j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p 3

# ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ
B. Sx. & œ. J œ œ œ œ œ œ. J
33
B b Tpt. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

33
Fisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&b ∑ ‰ j œ nœ œ. œ œ ‰ j œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
Tpa. 1
œ œ œ ˙ œ œ œ œ
p
&b ∑ ‰ j œ nœ œ. œ œ ‰ j œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
Tpa. 2
œ œ œ ˙ œ œ œ œ
˙ pœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Tbó. 1
? bb ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J J J

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
Tbó. 2 b

? b ˙ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
Tbó. 3 b J J J J
œ nœ œ. œ œ œ œ
? b ∑ ‰ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bomb. b J J
p 3

? b j j
b ˙ œ œ œ œ œ œ. j œ œ œ
œ œ œ œ
Tuba
œ. œ œ.
? b
33
Timb. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

rK rK rK rK rK rK rK rK
ã ˙ ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ
æ æ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Cxa.

˙ œ œ ˙ ˙ ˙
Pl. ã ∑ ∑ ∑
p
j j j
Bom. ã ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
7
b
41
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Fl. 1 &b
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. 2 & bb
3 3

b œ œ œ
Ob. &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

? bb ‰ J ˙ Œ œ œ œ œ ˙
Fag.

# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Req. Eb &
œ œ œ
B b Cl. 1 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ
B b Cl. 2 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ
B b Cl. 3 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3 3

j j j
B. Cl. & œ œ œ. œ œ #œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sx. 1 & ˙ ‰ œ œ œ
J
œ ˙ Œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

# ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sx. 2 & ‰ œ œ œ
J
œ ˙ Œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T. Sx. & ‰ œJ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ ˙

# œ œ œ œ œ œ œ
B. Sx. & œ œ œ. J œ #œ œ. J œ œ œ. J
41
B b Tpt. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Tpt. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

41
Fisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j œ œ
&b ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
Tpa. 1

j œ œ
&b ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
Tpa. 2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbó. 1
? bb ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
Tbó. 2 b

? b ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ
Tbó. 3 b J J J J J J J J J J J J J
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b ‰ J ˙ Œ œ œ œ œ ˙
Bomb. b

? b j j j
b œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ
Tuba
œ œ œ. œ nœ œ.
? b
41
Timb. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK
ã ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cxa.

˙ ˙ ˙ ˙
Pl. ã ∑ ∑ ∑ ∑

j j j
Bom. ã œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
8 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ.
49
b >œ nœ #œ œ œ #œ œ œ œ
Ftí. &b ∑
f œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ.
3

œ œ œ œ œ œ
b œ >œ nœ #œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
Fl. 1 &b J ‰ Œ
f œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ.
3

œ œ œ œ œ œ
b œ >œ nœ #œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
Fl. 2 &b J ‰ Œ
f 3

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
Ob. & b œJ ‰ Œ
œ nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
f> œ œ œ ˙
3

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
Fag.
? b b œJ ‰ Œ
>
œ nœ #œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
f œ œ œ ˙
3

# > œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ.
∑ œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ
Req. Eb &
f
3

œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ.
B b Cl. 1 & J œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ
f> 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
B b Cl. 2 & J ‰ Œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
f> 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
B b Cl. 3 & J ‰ Œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
f> 3

j j j j
& j ‰ Œ œ ‰ ‰ œ œ œ ˙ j œ. œ œ. œ
B. Cl.
œ >f œ œ œ. œ
# > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ.
j ‰ Œ œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ
A. Sx. 1 & œ
f œ œ œ ˙
3

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ.
# j ‰ Œ
>
œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
A. Sx. 2 & œ
f
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
& J ‰ Œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
f>
T. Sx.
3

# j >œ œ œ ˙ j œ. œ
& œ ‰ Œ J ‰ ‰ J œ œ œ œ. œ J œ. œ
B. Sx.
J
f
49
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
B b Tpt. 1 & ∑ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
f> 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
B b Tpt. 2 & ∑ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
f> 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
B b Tpt. 3 & ∑ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
f> 3

49
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ.
& ∑ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
f>
Fisc.
3

>œ j
& b œj ‰ Œ J ‰ ‰ œ
J
œ œ œ. œ ‰ œ ˙ œ. œ œ. œ #œ. œ
J
Tpa. 1
J J
f
j j j j j
& b œj ‰ Œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ. œ ‰ œ ˙ œ. œ œ. œ
j œ. œ
>f
Tpa. 2

>œ œ œ œ. œ œ œ. œ #œ. œ
œ œ ˙ œ. œ
Tbó. 1
? bb J ‰ Œ J ‰ ‰ J ‰ J J J J
f
>œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ
? b œJ ‰ Œ J ‰ ‰ J œ
‰ J
˙
J
œ. œ
J J
Tbó. 2 b
f
>œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ
? b œ ‰ Œ J ‰ ‰ J ‰ J
Tbó. 3 b J J J J
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ
? b œJ ‰ Œ
>
œ nœ #œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ
Bomb. b
f
3

? b ‰ Œ j ‰ ‰ j j
b j œ œ œ ˙ j œ. œ j
f> œ œ œ œ. œ œ. œ
Tuba
œ
? b ‰
49
j ‰ ‰ j j j œ. œ
b ˙ œ. œ
œ œ œ.
3

œ œ œ œ œ œ ˙ œ J
> > >f
Timb.

ƒ> >
>œ >œ >œ œrK >œ rK rK > rK rK
œ. œ. œ.
ã œ œ œ œ
J ‰ ‰ œ
J
˙ ‰ œ
J ‰ œ
J
˙ œ
J
œ
J
œ
J
æ æ æ æ æ
œ œ
Cxa.

ƒ f

3

œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
Pl. ã ∑ J ‰ ‰ J
f
j ‰ j ‰ ‰ j
ã œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
ƒ> f>
Bom.
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
9
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b ˙ J J J J
57
Ftí. &b ∑ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b ˙ J J J J
Fl. 1 &b ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

˙ ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b J J J J
Fl. 2 &b ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ob. &b ˙ ˙ ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

œ nœ œ nœ œ nœ œ œ nœ œ
Fag.
? bb ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ #œ nœ. œ

# ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Req. Eb & ∑ ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

˙ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ
B b Cl. 1 & ˙ œ ˙ œ #œ #œ. œ
# œ. œ. # œ. œ.
B b Cl. 2 & ˙ #˙ ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

# œ. œ. # œ. œ.
B b Cl. 3 & ˙ #˙ ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

œ œ œ. j œ œ. j œ œ œ
B. Cl. & ˙ œ œ œ œ œ œ œ
# ˙ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ
œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ #œ #œ. œ
A. Sx. 1 &

# ˙ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ
œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ #œ #œ. œ
A. Sx. 2 &

˙ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ
T. Sx. & ˙ œ ˙ œ #œ #œ. œ
# œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ
& ˙ œ œ J œ œ œ œ
B. Sx.
J

œ œ
57
B b Tpt. 1 & ˙ œ œ œ #œ ˙ œ œ œ #œ
˙ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ. œ

œ #œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ
B b Tpt. 2 & ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ #œ #œ. œ

œ #œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ
B b Tpt. 3 & ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ #œ #œ. œ

œ œ
57
Fisc. & ˙ œ œ œ #œ ˙ œ œ œ #œ
˙ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ. œ

&b ‰ œ ‰ œ ˙ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ.
j ‰ œ.
j ‰ œ.
j
‰ œ.
j
Tpa. 1 J J

j j
&b ‰ œ ‰ œ ˙ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ j ‰ j ‰ œ.
j ‰ œ.
j
Tpa. 2
œ. œ.
œ œ œ œ œ nœ
? bb ‰ J J œ œ nœ œ œ nœ
˙ œ œ œ nœ œ œ #œ nœ.
Tbó. 1 ‰ ˙ œ œ

œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ nœ œ œ nœ œ œ
? b ‰ J ‰ J ˙ œ ˙ œ #œ nœ. œ
Tbó. 2 b

œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ nœ œ œ nœ œ œ
? b ‰ ‰ ˙ œ ˙ œ #œ nœ. œ
Tbó. 3 b J J

œ nœ œ nœ œ nœ œ œ nœ œ
? b ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ #œ nœ. œ
Bomb. b

? b j
b œ œ œ. j œ œ. œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ œ
Tuba

? b
57
b œ ˙ œ œ œ œ œ œ
Timb.
œ æ œ. J œ ˙ œ œ œ
rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK
Cxa. ã ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J
œ
J ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Pl. ã J ‰ J J

j j j
Bom. ã œ œ œ ‰ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
10 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

65
b œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. # œ. œ. # œ. œ.
Ftí. &b ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. # œ. œ. # œ. œ.
Fl. 1 &b ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. # œ. œ. # œ. œ.
Fl. 2 &b ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b
&b ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
Ob. J J J J J J J J J J J J
. œ œ
Fag.
? bb œ nœ œ nœ œ #œ nœ œ œ #œ nœ nœ œ œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ
œ œ

# ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œJ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ.
Req. Eb & J J J J J J J J J J J

œ. #œ œ #œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 1 & #œ œ œ #œ #œ œ œ œ #œ œ
j j j j
& ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ.
J ‰ œ.
J ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
B b Cl. 2
J J J J J J
j j j j
& ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ.
J ‰ œ.
J ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
B b Cl. 3
J J J J J J

œ. j œ œ #œ œ. j œ #œ
B. Cl. & œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ #œ œ #œ

# œ. #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
#œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ
A. Sx. 1 &

# œ. #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
#œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ
A. Sx. 2 &
œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
œ. #œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ
T. Sx. & #œ œ #œ œ

# œ. œ œ #œ #œ #œ œ. #œ œ #œ œ #œ #œ
& œ #œ J œ œ œ
B. Sx.
J

œ. œ œ œ œ œ œ
65
& #œ œ #œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ
B b Tpt. 1 #œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ. #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
B b Tpt. 2 & #œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ

œ. #œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
B b Tpt. 3 & #œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ

œ. œ œ œ œ œ œ
65
& #œ œ #œ œ #œ #œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ
Fisc. #œ œ œ #œ œ œ œ œ

&b ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ.
Tpa. 1 J J J J J J J J J J J J

j j j j j j j j j j j j
Tpa. 2 &b ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.

œ. nœ œ nœ œ #œ #œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
Tbó. 1
? bb nœ œ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ

œ. nœ œ nœ œ #œ #œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
? b nœ œ œ nœ #œ œ œ œ #œ œ
Tbó. 2 b
. œ œ
? b œ nœ œ nœ œ #œ nœ œ œ #œ nœ
nœ œ œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ
œ œ
Tbó. 3 b
. œ œ
? b œ nœ œ nœ œ #œ nœ œ œ #œ nœ
nœ œ œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ
œ œ
Bomb. b

? b j
b œ. j œ œ nœ nœ #œ œ. nœ œ nœ œ #œ #œ
œ œ œ œ
Tuba

? b
65
b œ. œ nœ nœ nœ nœ œ. nœ œ œ œ œ œ œ
Timb.
J œ œ J
rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK
Cxa. ã ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Pl. ã J J

j j
Bom. ã œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
11
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b J J J J
73
Ftí. &b ‰ J ‰ J ∑ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ. œ. ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b J J J J
Fl. 1 &b ‰ J ‰ J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

œ. œ. ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b J J J J
Fl. 2 &b ‰ J ‰ J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ob. &b ‰ J ‰ J ˙ ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

nœ œ œ
Fag.
? bb œ nœ œ œ nœ œ œ œ
˙ œ œ œ nœ ˙ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ

# ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Req. Eb & J ‰ J ∑ ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ
B b Cl. 1 & œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ
# œ. œ. # œ. œ.
& ‰ # œ. ‰ œ. #˙ ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
B b Cl. 2
J J
# œ. œ. # œ. œ.
& ‰ # œ. ‰ œ. #˙ ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
B b Cl. 3
J J

œ œ œ. j œ œ. j œ œ œ
B. Cl. & ˙ œ œ œ œ œ œ œ
# œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ
œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ
A. Sx. 1 &
#œ œ œ
# œ #œ œ œ #œ œ œ œ
˙ œ œ œ #œ
˙ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ
A. Sx. 2 &
œ #œ œ œ #œ œ œ œ
#œ #œ #œ œ œ #œ œ
T. Sx. & ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

# œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ
& ˙ œ œ J œ œ œ œ
B. Sx.
J
73
œ #œ œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ
B b Tpt. 1 & œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ
B b Tpt. 2 & œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ
B b Tpt. 3 & œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

73
œ #œ œ #œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ
Fisc. & œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

&b ‰ œ. ‰ œ. ˙ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ.
j ‰ œ.
j ‰ œ.
j
‰ œ.
j
Tpa. 1 J J

j j
&b ‰ œ. ‰ œ. ˙ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ j ‰ j ‰ œ.
j ‰ œ.
j
Tpa. 2
œ. œ.
œ nœ œ œ nœ œ œ œ nœ œ nœ nœ œ œ nœ œ œ œ
? bb œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ
Tbó. 1

œ nœ œ nœ œ nœ nœ nœ œ œ nœ œ
? b œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
Tbó. 2 b
nœ œ œ
? b œ nœ œ œ nœ œ œ œ
˙ œ œ œ nœ
˙ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ
Tbó. 3 b
nœ œ œ
? b œ nœ œ œ nœ œ œ œ
˙ œ œ œ nœ
˙ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ
Bomb. b

? b j
b œ œ œ. j œ œ. œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ œ
Tuba

? b
73
b œ ˙ œ œ œ œ œ œ
Timb.
œ æ œ. J œ ˙ œ œ œ
rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK
ã ‰ œ
J ‰ œ
J
˙ ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cxa.

œ œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Pl. ã J J

j j
Bom. ã œ œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
12 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. œ. œ. . œ. . œ. . œ.
b ‰ n œJ ‰ # œJ ‰ # œJ
81
Ftí. &b ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J

œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. œ. œ. . œ. . œ. . œ.
Fl. 1
b
&b ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ n œJ ‰ J ‰ # œJ ‰ J ‰ # œJ ‰ J

œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. œ. œ. . œ. . œ. . œ.
Fl. 2
b
&b ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ n œJ ‰ J ‰ # œJ ‰ J ‰ # œJ ‰ J

b
&b ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
Ob. J J J J J J J J J J J J
. œ œ œ œ œ œ.
Fag.
? bb œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ nœ œ œ #œ nœ œ nœ #œ œ

# ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œJ. ‰ œ. .
‰ # œJ ‰ œ. .
‰ # œJ ‰ œ.
Req. Eb & J J J J J J J J J

œ. œ œ #œ œ. œ #œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ #œ œ.
B b Cl. 1 & œ #œ #œ œ

j j j j
& ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œJ. ‰ œ.
J ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
B b Cl. 2
J J J J J J
j j j j
& ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œJ. ‰ œ.
J ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
B b Cl. 3
J J J J J J

œ. j œ œ #œ œ. j œ #œ
B. Cl. & œ #œ #œ #œ #œ œ œ œ #œ œ #œ

# œ. œ œ #œ œ. œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ.
#œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ
A. Sx. 1 &

# œ. œ œ #œ œ. œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ.
#œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ
A. Sx. 2 &

œ. œ œ #œ œ. œ #œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ #œ œ.
T. Sx. & œ #œ #œ œ

# œ. œ œ #œ #œ #œ œ. #œ œ #œ œ #œ #œ
& œ #œ J œ œ œ
B. Sx.
J

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ.
81
& #œ œ. #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ
B b Tpt. 1
œ #œ #œ œ

œ. œ œ #œ œ. œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ.
B b Tpt. 2 & #œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ

œ. œ œ #œ œ. œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ.
B b Tpt. 3 & #œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ.
81
& #œ œ. #œ #œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ
Fisc.
œ #œ #œ œ

&b ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ # œJ. ‰ œ. ‰ # œJ. ‰ œ.


Tpa. 1 J J J J J J J J J J

j j j j j j j j j j j j
Tpa. 2 &b ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.

œ. œ œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ #œ œ.
Tbó. 1
? bb nœ œ nœ #œ œ

œ. œ œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ #œ œ.
? b nœ œ nœ #œ œ
Tbó. 2 b
. œ œ œ œ œ œ.
? b œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ nœ œ œ #œ nœ œ nœ #œ œ
Tbó. 3 b
. œ œ œ œ œ œ.
? b œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ nœ œ œ #œ nœ œ nœ #œ œ
Bomb. b

? b j
b œ. j œ œ nœ nœ #œ œ. nœ œ nœ œ #œ #œ
œ œ œ œ
Tuba

? b
81
b œ. œ nœ nœ nœ nœ œ. nœ œ œ œ œ œ œ
Timb.
J œ œ J
rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK
Cxa. ã ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
Pl. ã J J

j j
Bom. ã œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
13
œ. œ. œ œ œ nœ ˙ œ œ œ nœ ˙ œ
b J J nnb
89
Ftí. &b ‰ J ‰ J J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ∑ ∑
œ œ nœ ˙ œ
3 3

œ. œ. œ œ nœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
dim.

œ
Fl. 1
b
&b ‰ J ‰ J J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ Œ nnb œ
p
œ œ nœ ˙ œ
3 3

œ. œ. œ œ nœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
dim.

œ
Fl. 2
b
&b ‰ J ‰ J J ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ Œ nnb œ
3 3
dim. p
b
&b ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ ‰ œ œ nœ ˙ œ ‰ ‰ œ œ nœ ˙ œ
J ‰ Œ nnb ∑ ∑
3

Ob. J J J J
œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ
3

˙ œ
dim.

? bb ˙ œ œ œ nœ J œ œ
Fag. J ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰ Œ nnb ∑ ∑

œ œ #œ ˙ œ
3 3

˙ œ
dim.

# ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ ‰ œ œ #œ J ‰ ‰ J ‰ Œ n# # ∑ ∑
Req. Eb & J J J
3 3
dim.

& ˙ œ
j ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ
J ‰ Œ #
œ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 1 J
3
3
dim. p
# œ. œ. #œ ˙ œ #
& ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ J ‰ ‰ ˙ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ #œ
3
B b Cl. 2
J J J J
3 dim. p
# œ. œ. #œ ˙ œ #
& ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ J ‰ ‰ ˙ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ #œ
3
B b Cl. 3
J J J J
3 dim. p
œ j #
& œ œ œ Œ œ #œ j ‰ Œ œ œ ‰ Œ ∑
B. Cl.
œ œ ˙
p
œ œ #œ ˙ œ œ œ #œ ˙ œ
dim.

# ˙ œ J J n# #
A. Sx. 1 & J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ∑ ∑

œ œ #œ ˙ œ
3 3

˙ œ
dim.

# ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ J ‰ ‰ J ‰ Œ n# # ∑ ∑
A. Sx. 2 & J
3 3
dim.

j
‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ œ #œ œ œ œ
œ œ j #
T. Sx. & ˙ œ J œ ‰ Œ ∑ ∑
3

œ
3 dim.

# œ œ œ #œ j œ œ n# #
B. Sx. & œ Œ œ ‰ Œ œ J ‰ Œ ∑ ˙
p
œ œ #œ ˙ œ
dim.
89
j ˙ œ #
B b Tpt. 1 & ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ J ‰ ‰ J ‰ Œ ∑ ∑
3
3 dim.

j ˙ œ #
& ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ J ‰ ‰
œ œ #œ
˙ œ ‰ Œ ∑ ∑
3
B b Tpt. 2
J
dim.

œ œ #œ ˙ œ
3

j ˙ œ #
B b Tpt. 3 & ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ J ‰ ‰ J ‰ Œ ∑ ∑
3
dim.

œ œ #œ ˙ œ
3
89
j ˙ œ #
Fisc. & ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ J ‰ ‰ J ‰ Œ ∑ ∑
3
3 dim.

&b ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ Œ n œ. œ ‰ œ nœ ‰ Œ œ. œ ‰ œ œ ‰ Œ n ∑ ∑
Tpa. 1 J J J J J J J
dim.

j j j j j
Tpa. 2 &b ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ Œ
œ. œ

œ
j
œ
j ‰ Œ œ. œ ‰ œ œ ‰ Œ n ∑ ∑
n œ. œ œ nœ œ. œ œ œ ˙
dim.

Tbó. 1
? bb ˙ œ
J ‰ Œ ‰ J J ‰ Œ ‰ J J ‰ Œ nnb ∑
p
œ. œ œ œ œ. œ œ œ
dim.

? b ˙ œ J J J J ˙
Tbó. 2 b J ‰ Œ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ Œ nnb ∑
p
œ.
dim.

? b ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ
Tbó. 3 b J ‰ Œ ‰ J J ‰ Œ ‰ J J ‰ Œ nnb ∑ ˙
p
˙ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ
dim.

? b ˙ œ œ œ nœ J œ œ œ
Bomb. b J ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰ Œ nnb ∑ ∑
3 3
dim.

? b
b œ œ
Œ œ œ nœ j ‰ Œ
œ œ
j ‰ Œ nnb ∑
œ œ œ ˙
Tuba

dim.
p
? b
89
Timb. b œ œ
œ
Œ ∑ ∑ ∑ ∑ nnb ∑ ∑

rK rK rK rK
ã ‰ œ
J ‰ œ
J
œ
J ‰ Œ œ œ œ œ
J ‰ Œ ‰ œ
J ‰ œ
J
œ
J ‰ Œ ∑ ˙
æ æ
œ œ œ œ
Cxa.

p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pl. ã J ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ Œ ∑ ∑

j ‰ Œ j ‰ Œ j
Bom. ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ∑ ∑
14 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

97
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ b˙ œ. bœ œ J œ
Fl. 1 &b ˙ ˙ J J J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
&b ˙ ˙ b˙ œ. bœ œ J œ
Fl. 2 J J J

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fag.
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Req. Eb & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ œ œ œ j j œ œ œ. j
B b Cl. 1 & ˙ ˙ œ œ œ #˙ œ. #œ œ J œ
# œ œ j œ œ j
& œ œ œ œ œ j œ J œ. œ
B b Cl. 2
˙ ˙ #˙ œ. #œ
# œ œ j œ œ j
& œ œ œ œ œ j œ J œ. œ
B b Cl. 3
˙ ˙ #˙ œ. #œ
# j j
& œ. j œ œ ‰ Œ ˙ œ. j œ œ œ
B. Cl.
œ œ #œ #œ œ. œ
#
A. Sx. 1 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
A. Sx. 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
T. Sx. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ. j œ œ ˙ œ. j œ œ œ
B. Sx. & # œ œ J ‰ Œ #œ #œ œ. J œ
97
#
B b Tpt. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
B b Tpt. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
B b Tpt. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

97
#
Fisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpa. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpa. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ ˙ #œ. #œ œ œ œ œ œ
Tbó. 1
?b ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ Œ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ
? J J J J
Tbó. 2 b ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

? œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ
Tbó. 3 b ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ Œ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bomb. b

? j ‰ Œ j
b œ. j œ œ ˙ œ. j œ œ œ
œ œ #œ #œ
Tuba
œ. œ
?
97
Timb. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

rK rK rK rK rK rK
ã ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J
œ
J ‰ Œ ˙ ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J
æ æ æ æ
œ œ œ œ œ œ
Cxa.

Pl. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j ‰ Œ j j
Bom. ã œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
p
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
15
105
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ. œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Fl. 1 & b b œJ J bœ
J œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. 2 & b b œJ J bœ
J œ

Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ
p
Fag.
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Req. Eb & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# j œ œ œ. j œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 1 & #œ J #œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ

# œ œ œ œ œ
& j J œ. j œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ
B b Cl. 2
#œ #œ œ
# œ œ œ œ œ
& j J œ. j œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ
B b Cl. 3
#œ #œ œ
# j j
& œ œ œ. j œ œ ∑
B. Cl.
œ. œ œ œ œ. ˙ ˙
#
A. Sx. 1 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
A. Sx. 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
T. Sx. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ œ œ. j œ œ
B. Sx. & # œ. J œ œ œ œ. J ˙ ∑ ˙
105
#
B b Tpt. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
B b Tpt. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
B b Tpt. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

105
#
Fisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpa. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpa. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ. ˙ ˙
Tbó. 1
?b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ˙ ˙
? ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ∑
Tbó. 2 b

? ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. ˙ ∑
Tbó. 3 b J J J J J J ˙

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bomb. b

? j j ∑
b œ œ œ. j œ œ
œ œ œ. ˙ ˙
Tuba
œ. œ
?
105
Timb. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

rK rK rK rK
ã ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
J
˙ ∑ ˙
æ æ æ æ æ
œ œ œ œ
Cxa.

Pl. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j j ∑ ∑
Bom. ã œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ ˙
16 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

113
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ b˙ œ. bœ œ J œ
Fl. 1 &b ˙ ˙ J J J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
&b ˙ ˙ b˙ œ. bœ œ J œ
Fl. 2 J J J

&b ˙ œ œ œ œ œ œ œ j j œ œ œ. j
Ob.
˙ b˙ œ. bœ œ J œ

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fag. ˙ ˙ ˙ œ œ
p
#
Req. Eb & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ œ œ œ j j œ œ œ. j
B b Cl. 1 & ˙ ˙ œ œ œ #˙ œ. #œ œ J œ
# œ œ j œ œ j
& œ œ œ œ œ j œ J œ. œ
B b Cl. 2
˙ ˙ #˙ œ. #œ
# œ œ j œ œ j
& œ œ œ œ œ j œ J œ. œ
B b Cl. 3
˙ ˙ #˙ œ. #œ
# j
& œ. j œ œ ˙ œ. j œ œ œ
B. Cl.
œ œ œ #œ #œ œ. œ
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sx. 1 & # ˙ ˙ ˙ œ œ
p
## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sx. 2 & ˙ ˙ ˙ œ œ
p
# œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
T. Sx.
˙ ˙
p
## œ . j œ œ ˙ œ. j œ œ œ
B. Sx. & œ œ œ #œ #œ œ. J œ
113
#
B b Tpt. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
B b Tpt. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
B b Tpt. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

113
#
Fisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tpa. 1 & ˙ ˙ ˙ œ œ
p
Tpa. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ ˙ #œ. #œ œ œ œ œ œ
Tbó. 1
?b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ
? J J J J J
Tbó. 2 b ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

? œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ
Tbó. 3 b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bomb. b ˙ ˙ ˙ œ œ
p
? j
b œ. j œ œ ˙ œ. j œ œ œ
œ œ œ #œ #œ
Tuba
œ. œ
?
113
Timb. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

rK rK rK rK rK rK rK rK
ã ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J
˙ ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J
æ æ æ æ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Cxa.

Pl. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j j j
Bom. ã œ. œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
17
121
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ˙
œ œ œ œ œ œ bœ œ
Fl. 1 & b b œJ J bœ
J œ
F
œ œ œ. œ œ œ bœ œ ˙
cresc.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
Fl. 2 & b b œJ J bœ
J œ
cresc. F
& b b œj œ œ œ. j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ˙
Ob.
J bœ œ œ œ bœ œ
F
˙
cresc.

? b b˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ
Fag. œ bœ œ œ
cresc. F
## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Req. Eb &

# j œ œ œ. j œ œ œ bœ œ ˙
B b Cl. 1 & #œ J #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ
cresc. F
# œ œ œ œ ˙
& j J œ. j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ
B b Cl. 2
#œ #œ œ
cresc. F
# œ œ œ œ ˙
& j J œ. j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ
B b Cl. 3
#œ #œ œ
cresc. F
# j j j
& œ œ œ. j œ œ nœ Œ ‰ nœ œ
B. Cl.
œ. œ œ œ œ. ˙
F
˙
cresc.

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ
A. Sx. 1 & # b˙ œ bœ œ œ œ œ nœ œ
F
˙
cresc.

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ
A. Sx. 2 & # b˙ œ bœ œ œ œ œ nœ œ
cresc. F
# œ œ œ ˙
& b˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ
T. Sx.
œ œ
cresc. F
## œ œ œ. j œ œ nœ
B. Sx. & œ. J œ œ œ œ. J ˙ Œ ‰ nœ œ
J
F
n œ. . œ.
cresc.

# œ. . œ. b œ ˙
121
B b Tpt. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰
f
# œ. . œ. b œ n œ. . œ. ˙
B b Tpt. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰
f
# œ. . œ. b œ n œ. . œ. ˙
B b Tpt. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰
f
121
# œ. . œ. b œ n œ. . œ. ˙
Fisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tpa. 1 & b˙ œ bœ œ œ œ œ ‰ œ. . œ. b œ b œ. . œ. ˙
cresc. f
Tpa. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ. . œ. b œ b œ. . œ. ˙
f
bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ. ˙ bœ bœ œ
Tbó. 1
?b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ Œ ‰ J
F
œ œ œ œ œ. œ œ œ
cresc.

? œ œ œ œ ˙
Tbó. 2 b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ Œ ‰ J
cresc. F
? ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. ˙ bœ Œ ‰ bœ œ
Tbó. 3 b J J J J J J J
F
˙
cresc.

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
Bomb. b b˙ œ bœ œ œ œ œ bœ œ
cresc. F
? j j Œ ‰ j
b œ œ œ. j œ œ bœ bœ œ
œ œ œ. ˙
Tuba
œ. œ cresc. F
?
121
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ bœ Œ ‰ bœ œ
Timb.
J
F
rK rK rK rK rK rK
ã ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ
J
˙ œ
J ‰ Œ ‰ œ œ
J
æ æ æ æ æ
œ œ œ œ œ œ
Cxa.

F
>œ >œ >œ
cresc.

Pl. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J ‰ Œ ‰ J
F
j j j j ‰ Œ ‰ j
Bom. ã œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ
cresc. F
18 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


rit.
129
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
b˙ œ f
bœ œ ˙ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ
œ œ œ bœ œ. œ bœ
Fl. 1 &b ‰ J ‰ J

bœ œ ˙ bœ œ œ œ bœ œ bf˙ œ bœ
œ œ
cresc.

œ œ œ bœ œ. œ bœ
Fl. 2 &b ‰ J ‰ J
cresc. f
j ˙ j œ b˙ œ
Ob. &b ‰ œ bœ œ ‰ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ bœ
f
œ ˙ œ œ œ œ b˙ ˙
cresc.

?b ‰ œ bœ ‰ œ bœ bœ œ bœ œ. œ œ bœ œ
Fag.
J J
cresc. f
## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ nœ
Req. Eb &
f
# ‰ j bœ œ ˙ ‰ j bœ œ œ œ bœ œ n˙ œ bœ
B b Cl. 1 & œ œ œ nœ œ. œ œ nœ œ
cresc. f
# j œ ˙ j œ œ œ œ n˙ œ
B b Cl. 2 & ‰ œ bœ ‰ œ bœ bœ œ nœ œ. œ œ nœ œ bœ
cresc. f
# j œ ˙ j œ œ œ œ n˙ œ
B b Cl. 3 & ‰ œ bœ ‰ œ bœ bœ œ nœ œ. œ œ nœ œ bœ
cresc. f
# j j œ
B. Cl. & œ Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ nœ œ. œ œ n˙ ˙
f
˙ œ n˙ œ
cresc.

# nœ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ nœ
A. Sx. 1 & # ‰ œ
J
‰ J nœ œ. œ nœ
f
œ ˙ œ œ œ œ n˙ œ
cresc.

# nœ œ nœ nœ œ œ œ nœ
A. Sx. 2 & # ‰ œ
J
‰ J nœ œ. œ nœ
cresc. f
# j œ ˙ j œ œ œ œ n˙ œ
T. Sx. & ‰ œ bœ ‰ œ bœ bœ œ nœ œ. œ œ nœ œ bœ
f
œ
cresc.

# œ œ œ œ
B. Sx. & # œ Œ ‰ œ œ
J Œ ‰ J
nœ œ. œ n˙ ˙
f
œ. . œ. ˙ œ. . œ. ˙
cresc.

# œ. . œ. b œ œ. . œ. b œ n˙ œ
129
& ‰ ‰ œ œ œ bœ
B b Tpt. 1 nœ œ. œ nœ
f
œ. . œ. b œ œ. . œ. ˙ œ. . œ. b œ œ. . œ. ˙
cresc.

# œ n˙ œ
B b Tpt. 2 & ‰ ‰ nœ œ. œ œ nœ œ bœ
f
œ. . œ. ˙ œ. . œ. ˙
cresc.

&
#
‰ œ. . œ. b œ ‰ œ. . œ. b œ œ œ œ
n˙ œ

B b Tpt. 3 nœ œ. œ nœ
f
œ. . œ. b œ œ. . œ. ˙ œ. . œ. b œ œ. . œ. ˙
cresc.
129
# œ n˙ œ
Fisc. & ‰ ‰ nœ œ. œ œ nœ œ bœ
cresc. f
& ‰ œ. . œ. b œ œ. . œ. ˙ ‰ œ. . œ. b œ œ. . œ. ˙ bœ œ. œ œ b˙ ˙
Tpa. 1
œ
cresc.
f
& ‰ œ. . œ. b œ œ. . œ. ˙ ‰ œ. . œ. b œ œ. . œ. ˙ œ œ. œ œ ˙ ˙
Tpa. 2
œ
f
œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ b˙ ˙
cresc.

?b J J œ œ
Tbó. 1 Œ ‰ Œ ‰
f
œ œ œ œ œ œ
cresc.

? œ œ. œ œ œ ˙ ˙
Tbó. 2 b Œ ‰ J Œ ‰ J
cresc. f
? bœ Œ ‰ bœ œ bœ Œ ‰ bœ œ œ œ. œ œ bœ ˙ ˙
Tbó. 3 b J J
f
˙ œ b˙ ˙
cresc.

? bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ
b ‰ œ ‰ J bœ œ. œ bœ
Bomb.
J
cresc. f
? Œ ‰ j Œ ‰ j
Tuba b œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ œ œ b˙ ˙
cresc.
f
? œ œ œ
129
b œ Œ ‰ œ œ Œ ‰ J bœ œ. œ bœ œ b˙ ˙
Timb.
J æ æ
cresc. f
ã
rK
œ ‰ Œ ‰ œ œ rK
œ ‰ Œ ‰ œ œ rK
œ ‰ œ. œ rK
œ œ rK
œ œ ˙ ˙
J æ J J æ J J æ æ
œ œ œ œ œ
Cxa.

>œ >œ >œ >œ >œ >œ >˙ >œ >œ >˙
cresc. cresc.

Pl. ã J ‰ Œ ‰ J J ‰ Œ ‰ J ∑
cresc.

j ‰ Œ ‰ j j ‰ Œ ‰ j
Bom. ã œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙æ
cresc.
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
19
Ÿ Ÿ Ÿ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n˙ œ œ œŸ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bbbb œ
a tempo
137
Ftí. &b ‰ ‰

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œŸ œ œ œ œ œ œ œ œ n ˙Ÿ Ÿ
œ œ œ œ œ œŸ œ œ œ œ œ
bbbb œ œ
Fl. 1 &b ‰ ‰

œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Fl. 2 &b bbbb ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ob. &b œ œ bbbb ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰

b˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
?b œ œ.
Fag. bbbb n˙ œ œ
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
## œ œ nnb œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Req. Eb & ‰ ‰ œ

# œ œ nbb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
B b Cl. 1 & ˙ œ b˙ œ œ œ. œ

# œ nb œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
B b Cl. 2 & œ b ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰

# œ nb œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
B b Cl. 3 & œ b ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰

# nb . j j j
B. Cl. & ˙ b œ œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ

# œ œ nn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
b˙ œ œ œ.
A. Sx. 1 & # b ˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
# œ nnb ˙ œ œ b˙ œ œ œ œ œ œ œ.
A. Sx. 2 & # œ œ

# œ œ nb ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
T. Sx. & b œ b˙ œ œ œ œ œ. œ

# nn œ. œ œ. œ œ œ œ.
B. Sx. & # ˙ b œ
J
œ #œ
J œ œ œ œ œ
J
137
# œ œ nb œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
B b Tpt. 1 & b ˙ œ œ b˙ œ œ œ œ œ. œ

# œ œ nb œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
B b Tpt. 2 & b ˙ œ œ b˙ œ œ œ œ œ. œ

# œ œ nb œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
B b Tpt. 3 & b ˙ œ œ b˙ œ œ œ œ œ. œ
137
# œ œ nb œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
Fisc. & b ˙ œ œ b˙ œ œ œ œ œ. œ

bbb ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
j

j
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ.
Tpa. 1 & b˙ œ. œ. J J
ƒ f
Tpa. 2 & ˙ bb b ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. ‰ œ.
j ‰ œ.
j ‰ œ.
j ‰ œ.
j ‰ œ. œ. œ. œ.

b˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
?b œ œ.
Tbó. 1 bbbb n˙ œ œ
ƒ f
˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
? œ œ œ œ œ.
Tbó. 2 b bbbb n˙ œ œ

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
? ˙ œ œ œ œ œ.
Tbó. 3 b bbbb n˙ œ œ

b˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
? œ œ œ œ œ.
Bomb. b bbbb n˙ œ œ

?
b ˙ bbbb œ . œ
j œ œ œ. nœ
j œ œ œ œ œ œ. œ
j
œ œ
Tuba

?
137
Timb. b æ˙ bbbb œ . œ
J œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
J
f
rK rK rK rK rK rK rK rK
ã ˙ ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Cxa.

f
˙ >œ . œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
Pl. ã æ J J J
f
j j j
Bom. ã ˙æ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
f
20 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
b ˙ nœ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& b bb
145
Ftí. ‰ ‰ ‰ ‰
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
b ˙ nœ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. 1 & b bb ‰ ‰ ‰ ‰

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Fl. 2 & b bb ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ob. & b bb ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
œ. œ œ œ œ œ œ œ
? bb b œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fag. b
Ÿ Ÿ
˙Ÿ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ˙Ÿ Ÿ
œ œ œ
Ÿ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Req. Eb &b ‰ #œ ‰ #œ ‰ ‰

b œ œ. œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Cl. 1 &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ. œ. ‰ n œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
B b Cl. 2 &b ‰ J ‰ J J

J J

J
‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b œ. œ. ‰ n œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
B b Cl. 3 &b ‰ J ‰ J J

J J

J
‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b œ. j œ
B. Cl. &b œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ. œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sx. 1 &b œ

œ œ. œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sx. 2 &b œ

b œ œ. œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T. Sx. &b œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B. Sx. &b œ J œ

145
b œ œ. œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Tpt. 1 &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ œ. œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Tpt. 2 &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ œ. œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B b Tpt. 3 &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
145
b œ œ. œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fisc. &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Tpa. 1 &bb ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b j j j j j j
&bb ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
Tpa. 2
J J J J J J J J
œ œ. œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbó. 1 b
œ œ. œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbó. 2 bb

œ. œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Tbó. 3 bb
œ. œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Bomb. bb

? bb j
bb œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Tuba

? bb
145
bb œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ œ œ œ œ
Timb.
œ œ œ
rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK
Cxa. ã ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pl. ã J

j
Bom. ã œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
21
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n˙ œ œ œŸ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bbbb œ
153
Ftí. & ‰ ‰
˙Ÿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œŸ œ œ œ œ œ œ œ œ n ˙Ÿ Ÿ
œ œ œ œ œ œŸ œ œ œ œ œ
bbbb ‰ ‰ œ œ
Fl. 1 &
˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b
Fl. 2 & b bb ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ob. & b bb ˙ ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰
œ œ œ œ œ. œ œ
? bb b œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
n˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fag. b
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Req. Eb & b ‰ ‰ œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
B b Cl. 1 &b ˙ œ œ b˙ œ œ œ

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
B b Cl. 2 &b ˙ ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
B b Cl. 3 &b ˙ ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰

b œ. j œ. j œ. j
B. Cl. &b ˙ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
˙ œ œ b˙ œ œ œ
A. Sx. 1 &b

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
˙ œ œ b˙ œ œ œ
A. Sx. 2 &b

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
T. Sx. &b ˙ œ œ b˙ œ œ œ

˙ œ. œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ. œ
B. Sx. &b J J œ œ J
153
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
B b Tpt. 1 &b ˙ œ œ b˙ œ œ œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
B b Tpt. 2 &b ˙ œ œ b˙ œ œ œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
B b Tpt. 3 &b ˙ œ œ b˙ œ œ œ
153
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
Fisc. &b ˙ œ œ b˙ œ œ œ

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. j j
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Tpa. 1 &bb ˙ ‰ ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰
J

J

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. j j j j œ. œ. œ. œ.
Tpa. 2 &bb ˙ ‰ ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
? bb b ˙ œ œ n˙ œ œ œ
Tbó. 1 b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
? bb ˙ œ œ n˙ œ œ œ
Tbó. 2 bb
œ œ œ œ œ. œ œ
? bb œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
n˙ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
Tbó. 3 bb
œ œ œ œ œ. œ œ
? bb œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
n˙ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
Bomb. bb

? bb j j j
bb ˙ œ. œ œ œ œ. nœ œ œ œ œ œ œ. œ
œ œ
Tuba

? bb ˙
153
bb æ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
Timb.
J J
rK rK rK rK rK rK rK rK
ã ˙ ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ
æ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Cxa.

˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
Pl. ã J J J

j j j
Bom. ã ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
22 S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
b ˙ nœ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& b bb
161
Ftí. ‰ ‰ ‰ ‰
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
b ˙ nœ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fl. 1 & b bb ‰ ‰ ‰ ‰

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Fl. 2 & b bb ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Ob. & b bb ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ.
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Fag. b
Ÿ Ÿ
˙Ÿ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ˙Ÿ Ÿ
œ œ œ
Ÿ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Req. Eb &b ‰ #œ ‰ #œ ‰ ‰

b œ œ. œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
B b Cl. 1 &b œ œ œ œ œ œ œ ˙

b œ. œ. ‰ n œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
B b Cl. 2 &b ‰ J ‰ J J

J J

J
‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b œ. œ. ‰ n œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
B b Cl. 3 &b ‰ J ‰ J J

J J

J
‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b œ. j œ œ
B. Cl. &b œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ. œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ˙
œ œ œ œ œ œ
A. Sx. 1 &b

œ œ. œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ œ ˙
A. Sx. 2 &b

b œ œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
T. Sx. &b œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ œ œ œ
B. Sx. &b œ J œ œ œ œ œ

161
b œ œ. œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
B b Tpt. 1 &b œ œ œ œ œ œ œ ˙

b œ œ. œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
B b Tpt. 2 &b œ œ œ œ œ œ œ ˙

b œ œ. œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
B b Tpt. 3 &b œ œ œ œ œ œ œ ˙

161
b œ œ. œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
Fisc. &b œ œ œ œ œ œ œ ˙

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Tpa. 1 &bb ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

b œ. œ. j j j j œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Tpa. 2 &bb ‰ J

J
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
J

J

J

J

J

J
œ œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ˙
? bb b œ œ œ œ œ œ
Tbó. 1 b
œ œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
? bb œ œ œ œ œ œ œ ˙
Tbó. 2 bb

œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ.
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Tbó. 3 bb
œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ.
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Bomb. bb

? bb j
bb œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Tuba

? bb
161
bb œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ œ œ œ œ
Timb.
œ œ œ
rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK
Cxa. ã ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰
J
œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pl. ã J

j
Bom. ã œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
23
Ÿ Ÿ̇ Ÿ̇
n˙ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ
b œ œ œ œ
& b bb J
169
Ftí. ‰ Œ
Ÿ Ÿ̇ Ÿ̇ œ œ
œ
3 3 3

n˙ œ nœ œ œ œ >œ >œ >œ >œ


b œ œ œ œ œ
Fl. 1 & b bb J ‰ Œ
Ÿ̇ Ÿ̇
n Ÿ˙ œ œ œ
3 3 3

œ nœ œ œ œ >œ >œ >œ >œ


b œ œ œ œ œ
Fl. 2 & b bb J ‰ Œ
3 3 3

Ÿ̇ Ÿ̇
b œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
& b bb J ‰ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3

> > > >


Ob.

>œ >œ n >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ


3 3

nœ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ . ˙ œ


? b b b œJ ‰ œ œ œ b >œ n >œ b >œ >
œ
>
œ

Œ
Fag. b
ƒ Ÿ̇ Ÿ̇
# Ÿ˙
3 3

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ


Req. Eb &b J ‰ Œ
3 3 3

b b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ
&b œ ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3
B b Cl. 1
J 3 > > > >
3

b œ œ œ œ
&b ‰ b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ Œ
3

J ˙ œ œ
3
B b Cl. 2
œ œ œ œ œ
3 > > > >
b œ œ œ œ
&b ‰ b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ Œ
3

J ˙ œ œ
3
B b Cl. 3
œ œ œ œ œ
3 > > > >
b j
&b œ ‰ œ j œ. ˙ œ œ Œ
3
B. Cl.
J #œ. œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
> > > >
œ œ œ œ b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ >œ >œ >œ >œ
A. Sx. 1 &b J ‰ Œ
3 3 3

b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ >œ >œ >œ >œ


œ œ œ œ œ
A. Sx. 2 &b J ‰ Œ
3 3 3

b bœ >œ >œ > > >œ >œ # >œ >œ > >œ . >œ >œ ˙ œ >œ >œ >œ >œ
&b œ
J
‰ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ Œ
> > > > > >
T. Sx.
3 ƒ 3

œ œ j ˙ œ œ
&b J ‰ #œ. œ #œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3
B. Sx.
J > > > >
169
b b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ > > > >
B b Tpt. 1 &b œ
J
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3
3 3

b b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ
&b œ ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3
B b Tpt. 2
J 3 > > > >
3

b b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ > > > >


B b Tpt. 3 &b œ
J
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3
3 3
169
b b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ > > > >
Fisc. &b œ
J
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3

>œ >œ
3 3

b œ œ œ œ bœ >œ b >œ > > > > > >


&bb J ‰ nœ bœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ Œ
> > œ > > # >œ œ
> œ
> œ œ
>
œ
>. >
Tpa. 1
3
ƒ > >
>œ >œ
3

b bœ >œ b >œ > >


& b b œJ ‰ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ ˙ Œ
> # >œ œ œ.
3

> > > > œ œ œ > > œ œ œ œ œ


œ > > > > > >
Tpa. 2
ƒ > >
>œ >œ >œ n >œ >œ >œ ˙ œ >œ >œ >œ >œ
b >œ >œ >œ >œ >œ >œ .
3

nœ b >œ >œ
Tbó. 1
? b b b œJ
b ‰
œ œ œ n >œ b >œ >
œ
>
œ Œ
ƒ >œ >œ n >œ
3 3

nœ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ . >œ >œ ˙ œ >œ >œ >œ >œ
? b b œJ ‰ œ œ œ b >œ n >œ b >œ >
œ
>
œ

Œ
Tbó. 2 bb
ƒ >œ >œ n >œ >œ >œ
3 3

nœ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ . ˙ >œ >œ >œ >œ
? b b œJ ‰ œ œ œ b >œ n >œ b >œ >
œ
>
œ
>œ œ Œ
Tbó. 3 bb
ƒ >œ >œ n >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
3 3

nœ >œ b >œ >œ >œ >œ >œ >œ . ˙ œ


? b b œJ ‰ œ œ œ b >œ n >œ b >œ >
œ
>
œ

Œ
Bomb. bb
3
ƒ 3

? bb j ‰ Œ
bb œ œ j j
3

œ. œ œ œ ˙ œ œ
Tuba
nœ. œ nœ œ œ œ œ œ œ
> > > >
? bb j ‰ j œ œ >œ >œ
169
bb œ œ œ œ n œæ. œ nœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3 3

æ J
ƒ> > > > > > > > > >
Timb.
f
rK rK rK rK rK >œ >œ >œ >œ
㠜
J ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ œ œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J
˙ œ œ œ Œ
æ
œ œ œ œ œ
Cxa.

>œ >œ
3 3

œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ
Pl. ã J ‰ J J Œ

j j j
ã œ ‰ Œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ Œ
> >
Bom.
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
FLAUTÍ

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble
œ œ œ œ œœœ
Frank J. Cogollos

8 œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ 33 >œ n œ # œ œ œ œ œ
q=90

b œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙
& b 42 œ œœ œ œ b œ œ œ
>f 3
f 3

˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . .
b ‰J‰J ‰J‰J ‰ ‰ J ‰ J ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œJ ‰ œJ
53
&b ∑ ‰ ‰

. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
bb ‰ n œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ œJ ‰J‰J ‰J‰J ‰
. . . .
‰ J ‰ J ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œJ ‰ œJ
69
& J J J J J J ∑ ‰ ‰

. . nœ ˙ œ œ œ nœ ˙ œ
41 œ œ œœœœœœœœ
bb ‰ n œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ ‰ œ œ nnb

bbbb
rit. a tempo

J‰‰ J‰Œ
85
& J J J J J J Œ
3 3
f
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
dim.

œ nœ œ œ œ œ n ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙Ÿ œ Ÿ Ÿ Ÿ
bb
139 œ
œœœœ œœ
œœ n œœœ n œœœ œ œ n œ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œ
&bb ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Ÿ œ œŸ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
˙ œœœ œ œ œ œ œ œ n œ œ œœœ œ œ œ œ œ n ˙ œœœ œœœ œœœœ Ÿ
nœ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙
bb
153 œœœ ˙
&bb ‰ ‰ ‰ ‰

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ̇ Ÿ̇
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ
bb
166 œœœ œœœ œ œ œ œ n˙ œ nœ œ œ
&bb ‰ ‰ J ‰ Œ
3 3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
FLAUTA 1
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
Pasodoble
œ œ bœ œ bœ œ ˙
Frank J. Cogollos

œœ œœœœœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ >œ œ œ œ œ b œ
œœ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
b 2 >œ n œ # œ œ œ œ
q=90

& 4b
f 3 3 3

œœœ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ . œ
œœ œ œ œ œœœ œœ
œœ œœœœœ œœœœ œœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b
16
&b
p 3 3 3 3 3

œ œœ œœœœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ


œ. œ œ œ œ œ . œœ œ œ œ œœœ œœ œœœœ œœœœ œ œœœœœœ œ œœœ
bb œ œ . J ‰ Œ >œ n œ # œ œ œ
35
&
3 3 3 3 3
f 3

˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . . . # œ. œ. # œ. œ.
bb ‰J‰J ‰J‰J ‰ ‰ J ‰ J ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œ œ œ œ ‰ n œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
53
& ‰ ‰

. . ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . . . # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ œ œ n œ ˙ œ œ œ nœ ˙
b ‰ œJ ‰ œJ ‰J‰J ‰J‰J ‰ ‰ J ‰ J ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œ œ œ œ ‰ n œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ ‰ J‰‰
73
& b ‰ ‰
3 3
dim.

œ œ œœœœ œ œ œ. œ œ .
94
bb J ‰ Œ n n b œ œ ˙ ˙ œœœ œœœœ
b˙ œ. bœ œ J
œ
œ bœ J œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œœœ œœœœ
˙ ˙ œœœ œœœœ
b˙ œ. bœ
& J J J J J J
p
Ÿ
œ œ œ. œ œ œ. œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ b˙ œ rit. œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ ‰ œJ
bœ œ bœ bœ œ bœ œ. œ œ bœ œ bœ
bbbb
œœœ
a tempo

& b œJ J œ bœ J
119
J J J ‰J
F f
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ œ n œ œ œ œŸ n ˙Ÿ œ œŸ
cresc. cresc.

œ œ œ œ œ n˙ œ œœ œœœ œ œœ Ÿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙Ÿ Ÿ
œ œŸ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ œ œ œ œœœ ˙ n œ n œ œ n œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& b bb
140
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ̇ Ÿ̇
œœœ œ œœ Ÿ œ Ÿ Ÿ œ œ
b œœœœ ˙ nœ œ œ nœ œœ œ œ nœ œ œ œ œ œ ˙ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ n ˙ œ nœ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ
& b bb ‰
159
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ
3 3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
FLAUTA 2

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


œ œ bœ œ bœ œ ˙
Pasodoble
œœœœœœ ˙ œœ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
Frank J. Cogollos

œœœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ >œ œ œ œ œ b œ
bb 2 >œ n œ # œ œ œ œ œ
q=90


& 4
f 3 3 3

œœœ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ . œ
œœ œ œ œ œœ œ œœ
œœ œœœœœ œœœœ œœœœ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ œ œ œ œ œ œ
œœœœ
bb
16
&
p 3 3 3 3 3

œœœ œ œœ œœœœœ œœœ œœ œœœœœ


. œ œ
œ œ œ œ. œ œ œ. œœ œ œ œ œœ œ œœ œœœœ œœœœ œ œœœœœœ œœœœ œœœœ œ œ œœœ
bb œ œœ J ‰ Œ >œ n œ # œ œ
34
&
3 3 3 3 3
f
œœœœœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ ˙ .
. . œ œ.
#œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œJ œJ J J œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. # œ. œ.
bb
52
& ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰J‰J ‰ J‰J ‰ J‰J ‰ ‰ J‰J ‰ J‰J
3

. . ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . . . # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ œ œ nœ ˙
b ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ œJ ‰J‰J ‰J‰J ‰ ‰ J ‰ J ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œ œ œ œ ‰ n œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ ‰
72
& b J J ‰ ‰
3

œ œ œ nœ ˙ œ œ œœœœ œ œ œ. œ œ .
92
bb J ‰ ‰ J ‰ Œ nnb œ œ ˙ ˙ œœœ œœœœ
b˙ œ. bœ œ J
œ
œ bœ J œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œœœ œœœœ
˙ ˙ œœœ
& J J J J J
3
dim. p
œœœœ œ œ œ. œ œ œ.
œ œ œœœœ œ œ œœœ b œ œ ˙ b œ œ ˙ œ b œ œ œ œ bœ œ œ œ œ b˙ œ rit. œ œ

b˙ œ. bœ œ J œ bœ J bœ œ œ œ b œ œ œ b œ œ . œ b œ bbbb
116
&b J J J J J ‰ J ‰ J
F f
. .
cresc. cresc.

. . . . . . . . . . . . . . . . œ. œ. œ œ . . . . . . . . . . . . ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
bb b b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ
a tempo
138
& ‰ ‰

Ÿ̇ Ÿ̇
œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ œ œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n˙ œ nœ œ œ œ >œ >œ >œ >œ
& b bb ‰ J ‰ J ‰ J‰J ‰
158
‰J‰J ‰J‰J ‰J‰J ‰ ‰J‰J ‰J‰J ‰J‰J J‰ Œ
3 3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
OBOÈ
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
Pasodoble
Frank J. Cogollos

œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙
q=90

b œ œœœ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ œœœœ œœœœ


& b 42 œ n œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ b œ œ œ
3

#œ œœ
>
f> p
3 3

b . œœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ œ b œ œ œ œœœ . œœ œ


19
b œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ
3 3

& œœ œ. œ œ œ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œœœœ œ œœ œ. œ œ œ œœ œ


3 3 3 3 3

b œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙


39
&b œœ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙
œ œ J œ nœ #œ œ œ ˙
f>
3
3 3 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . œ. œ.
b ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ˙ ‰ œœœ œ œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ œ œ ‰ J ‰ J
59
& b J J J J J J J J J J J J J J

. . 16
b ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ ‰ n œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ nœ ˙ œ n
80
b œ J‰Œ nb œœœ œœœœ œœœ
3

& J J J J J J J J J J J J J J J œ J ˙ ˙
3
dim. p

b˙ œ œ œ bbbb
rit.

‰ œjb œ œ œ œ b œ œ
116
& b œ œ œ œ b˙ j jœ œ œ . j jœ œ œ . j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ ˙ ‰ jb œ œ ˙ . œ œœ b œ
œ. bœ œ J œ bœ J bœ œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ
cresc. F cresc. f
. . œ. œ. . .
bb b ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ˙ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. ‰ œJ ‰ œJ
a tempo
138
& b J J J J J J J J J J J J J J

œ. œ. Ÿ̇
b b b ‰ J ‰ J ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ œ œ œ ˙ œ œ œ œ Ÿ̇ œ œ œ œ
159
b œ œœœ œ Œ
3

& J J J J J J J J J J J J J
3 3 >>> >
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
FAGOT

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble
œ œ bœ œ bœ œ ˙
Frank J. Cogollos

œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ >œ œ œ œ œ b œ œ
œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
? b b 42 >œ n œ # œ œ œ œ œ
q=90

f
3 3 3

bœ œ nœ œ. œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœœœœœœ ˙


? bb œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ 16
œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œœœœ ˙
‰J
15
J‰Œ ‰J ‰J Œ
p 3

œœœœ œ œ œœœ œœœœœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙ œ œ œ nœ œ nœ ˙ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ #œ nœ. œ. nœ œ


? bb œ œ œ œ >
J ‰ Œ œ nœ #œ œ œœ
48
˙ œ
f
3

œ œ nœ œ œ nœ
? b nœ œ #œ nœ œ œ #œ nœ nœ œ œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ ˙
66 nœ
œœœ ˙ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ. œ œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ œ nœ œ
b

œ œ œ nœ œ nœ œ œ .
#œ nœ œ nœ #œ œ œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ nœ ˙ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ œ œ 18
œœœ œœœœ ˙ œœœ œœœœ ˙
? b œœœœ
85
b J J‰‰ J ‰ Œ nnb ˙
3 3
dim. p
b˙ ˙ rit. b ˙ ˙ œœœœ
? b b˙ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ ‰ œ bœ œ ˙
œœ b œ œ œ œ b œ œ œœœ
œ
a tempo

‰ œJ œ bœ œ. œ œ bœ œ
121
J bbbb n˙
cresc. F cresc. f
œœœœ œ œ œ
œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
? bb b œœ œœ
142
b n˙ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ >> > >œ >œ >œ >œ


162 œ
? bb b n œ œ
œ.
œœ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ n œ >œ b >œ >œ b >œ n >œ b >œ >œ >œ œ œ n >œ >œ >œ >œ >œ >œ . >œ œ ˙ œ
Œ
b J
3
ƒ 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
REQUINT

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble

8 33
q=90
> #œ #œ œ œ
Frank J. Cogollos

# œ œ œ œ bœ œ nœ œ ˙
& 42 œ œ œ œ œ b œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
œ œœ ˙ œ
>f 3
f
# œœœ œœœœœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ . . œ. œ.
#œ œ . . . . . . . . . . . .
∑ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ œ. œ. œ. œ.
51
&
3

66
œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œJ. œJ. œ. œ. œ. œ.
œ
& ‰ J J J J J J ∑ ‰ ‰ ‰J‰J ‰ ‰ ‰
J J J J J J J J

œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ ‰ œ œ # œ ˙
# œ œ œ #œ ˙ œ 41
n œ œ œ nn
J ‰ Œ n# #
rit.
82
& ‰ J J J J J J J‰‰ Œ b
J J J J J J J J J 3 3
f
Ÿ Ÿ
œ œ œŸ œ œ œ
dim.

œ œ œ œ # ˙ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
œ
œœœœ œ œ œ n œ œ
œœœœ œ œ œ œœœ œœœœ ˙
œ
#œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ˙ œœ
œ
a tempo
138
&b ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œœœ œœœ œœœ Ÿ œ œ #œ œ œ œ
œœ œ œœœ œœœ œœœ œ œ œ ˙ # œ
151
&b ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ̇ Ÿ̇
164œ #œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ #œ œ œ œ œ œ œ
œ >œ >œ >œ >œ Œ
&b ‰ ‰ J‰
3 3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
CLARINET 1

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble

œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙
q=90 Frank J. Cogollos

œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ b œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙
& 42 œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
3

œœ
>
f> 3 3
p
œœ œ œ œ œ œœœœ œ œœ
œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ .
18
& œ œ œœœœ
3 3 3 3 3
3

œ œ œœœ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œœœœ œ œ


‰ Œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
37
œ
& œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ J œ
3
3 3 3
f> 3

œ œ #œ œ œ œ
œ #œ #œ. œ œ. #œ œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ ˙
56
& œ. œ #œ œ œ œ ˙ œ œ œ #œ ˙ œœœ
#œ ˙ œ œ œ #œ

#œ œ œ #œ œ œ œ œ. œ œ #œ œ. œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ
œ #œ #œ œ #œ #œ œ. œ ˙
j
œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ #
76
& œ œ œ #œ ˙ œ œ œ #œ œ #œ J J‰Œ œœœ
3
3
dim. p

#
96
j j œ œ œ . œj j œ œJ œ . j œ œ œ œ œ œ ˙ j jœ œ
& œœœœ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ. #œ œ J #œ #œ œ ˙ œœœ œœœœ
˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ. #œ œ J

# n˙ œ n
‰ œj b œ œ œ œ b œ œ n œ œ . œ œ n œ œ œ b œ œ œ bb ˙
rit. a tempo

& œ . œj # œj œ œJ œ . # œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ b œ œ ˙ ‰ œj b œ œ ˙ œ œ b˙ œœœœ
120
œœ
cresc. F cresc. f

b œœœœ œœ œ. œ œ œ œ. œ bœ œœ œœœœ œ œœ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ bœ nœ œ
142
&b œ. œ œ œ œ bœ œ œ œ œ b˙ œœœ œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ‰ œ œ œ b˙ œ bœ œ œ ˙
163
&b œ ˙ œ œ ˙ œ œ Œ
œ œ œ œ œœ œ œ
3

J 3 >>> >
3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
CLARINET 2
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
Pasodoble


Frank J. Cogollos

bœ œ œ œ œ bœ œ œ ˙
q=90

œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœ œœœœ


& 42 œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ
>
f> 3 3
p
œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ
. œ
& œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
19
œ
3 3 3 3 3
3 3

œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ
œ œœœœ œœœœ œœœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙
39
& œœ œ # œ œ œ œ #˙
J œ #œ
3 3 3
f> 3

. .
. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œJ. ‰ œJ. ‰ # œJ ‰ œJ ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œj ‰ œj ‰ # œj ‰ œj ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ.
59
& ‰ # œ
J J . . . . J J J J J J J J #˙

# œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. j j j j #
‰ J ‰ J ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œJ. ‰ œJ. # œJ ‰ ‰ œ œ œ ˙ œ‰‰ 3 ˙
79
& J‰J ‰ J‰J ‰

J J J J J J J œ œ #œ œ‰Œ
J œœœ œœœœ ˙ ˙ œœœ
3 dim. p

#
100
j jœ œ œ. j jœ œ œ. j œ œ œ œ œ œ ˙ j jœ œ œ. j jœ œ œ. j œ œ
& œ œ œ œ #˙ œ. #œ œ J œ #œ J #œ œ ˙ œœœ œœœœ
˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ. #œ œ J œ #œ J #œ œ

. .
# ‰ œj b œ œ œ œ b œ œ n œ œ . œ œ n œ œ œ n ˙ œ b œ œ œ n b b ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ. œ. œ. œ.
rit. a tempo

˙ ‰ œj b œ œ ˙
124
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ œ
cresc. F cresc. f

b œ. œ. . . . . . . . . . . . . . . œ. œ. . . . . . . . . . . . . . . . . œ. œ. œ. œ. . . . . . .
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ.
145
& b ‰ J ‰ J ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ˙ J J J J

b . . . .
‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ œJ œ ‰ œ œ œ b˙
166
& b ‰ œJ ‰ œJ œ bœ œ œ ˙ ˙ œ œ Œ
3

J œ œ
3

J J œ œ œ œ œ
3 > > > >
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
CLARINET 3

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble


Frank J. Cogollos

bœ œ œ œ œ bœ œ œ ˙
q=90

œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœœ œœœœ


& 42 œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ
>
f> 3 3
p
œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ
. œ
& œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ
19
œ
3 3 3 3 3
3 3

œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ
œ œœœœ œœœœ œœœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œœœœ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙
39
& œœ œ # œ œ œ œ #˙
J œ #œ
3 3 3
f> 3

. .
. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œJ. ‰ œJ. ‰ # œJ ‰ œJ ‰ # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œj ‰ œj ‰ # œj ‰ œj ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ.
59
& ‰ # œ
J J . . . . J J J J J J J J #˙

# œ. œ. # œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. j j j j #
‰ J ‰ J ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œJ. ‰ œJ. # œJ ‰ ‰ œ œ œ ˙ œ‰‰ 3 ˙
79
& J‰J ‰ J‰J ‰

J J J J J J J œ œ #œ œ‰Œ
J œœœ œœœœ ˙ ˙ œœœ
3 dim. p

#
100
j jœ œ œ. j jœ œ œ. j œ œ œ œ œ œ ˙ j jœ œ œ. j jœ œ œ. j œ œ
& œ œ œ œ #˙ œ. #œ œ J œ #œ J #œ œ ˙ œœœ œœœœ
˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ. #œ œ J œ #œ J #œ œ

. .
# ‰ œj b œ œ œ œ b œ œ n œ œ . œ œ n œ œ œ n ˙ œ b œ œ œ n b b ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ. œ. œ. œ.
rit. a tempo

˙ ‰ œj b œ œ ˙
124
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ bœ œ
cresc. F cresc. f

b œ. œ. . . . . . . . . . . . . . . œ. œ. . . . . . . . . . . . . . . . . œ. œ. œ. œ. . . . . . .
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ.
145
& b ‰ J ‰ J ‰ n œJ ‰ œJ ‰ n œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ˙ J J J J

b . . . .
‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ œJ œ ‰ œ œ œ b˙
166
& b ‰ œJ ‰ œJ œ bœ œ œ ˙ ˙ œ œ Œ
3

J œ œ
3

J J œ œ œ œ œ
3 > > > >
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
CLARINET BAIX
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
Pasodoble
q=90
>œ œ œ
Frank J. Cogollos
j j j j
& 42 œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ
j œ. œ
œ œ ˙ J‰‰J œ œ œ
˙ j
œ . œ œ . œJ œ œ œ œ œj ‰ Œ . œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ
œ œ
f> ƒ f p
j j j j j j j j
24
& . œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ . œ ˙ . œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ . œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

j j j j
œ . œj œ œ œ . œj œ œ # œ œ . # œj œ # œ œ
48
& . œ j‰ Œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ ˙ j œ . œ œ . œj œ œ ˙ œ œ œ œ . œj œ œ # œ
œ œ œ. œ œ œ #œ #œ œ
f>

œ . œj œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ # œ # œ œ . # œj œ # œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ Œ œ œ # œ œj ‰ Œ
71
& œ #œ œ #œ œ œ ˙ #œ #œ œ œ
dim.

94
j # j j j j
& œ ‰Œ ∑
˙ œ . œj œ œ œ ‰ Œ ˙ œ . # œj œ # œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ . œj œ œ œ . œ ˙ ∑
˙ œ . œj œ œ œ œ ˙ œ . # œj
p
# j j j j nb . j
rit. a tempo

j j b œ œ œ œ œ . # œj
118
& œ #œ . œ
œ œ
œ . œ
œ œ
œ œ . œj œ œ œ . œ
˙ nœ Œ ‰nœ œ œ Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ nœ œ. œ œ œ n˙ ˙ ˙
cresc. F cresc. f

b j n œ œ . œj
& b œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ n œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ . œj œ œ œ . # œj œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ
141

œ œ

b
165
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ j œ.
j ˙ œ œ Œ
3

J #œ. œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
> > > >
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
SAXO ALT 1
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
Pasodoble

œ œ œ œœœ ˙ œ œ œ bœ œ nœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
Frank J. Cogollos

# 2 > #œ #œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ >œ œ œ œ œ b œ œ
q=90

& 4 œ
f
3 3 3

# œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ 16
‰ jœ œ # œ œ . œ œ œ ˙ ‰ jœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ ˙
15
& J‰Œ
œ œ œ œœœ
œ ˙ Œ œœœœ œœœœœœœœ
3

œ œ œ J ˙
p
# j > #œ #œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙ œ œ œ #œ ˙ œ #œ ˙ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ. #œ œ #œ œ
œœ œœœ
49
& œ‰Œ œ #œ. œ
f
3

#œ œ œ #œ
67
# #œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ ˙ #œ
œœœ ˙ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ #œ œ. œ #œ #œ œ œ œ œ #œ œ
& œ

85
# œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ. œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ œ œ #œ ˙ œ
J ‰ Œ n# #
18
œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ b˙
& J J‰‰
3 3
dim. p
## œ œ œ œ œ n œ œ ˙ n œ œ ˙ n œ œ œ œ n œ œ n˙ œ n œrit. œ œ n a tempo œ œ œ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b ˙ œ
122
& œ b œ œ œ œ œ n œ œ ‰ œ ‰ J n œ œ . œ n œ n b ˙ œ
J
cresc. F cresc. f
142 œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ b˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
&b œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ œ >œ >œ >œ >œ Œ
162
&b J
3 3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
SAXO ALT 2

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble

œ œ œ œœœ ˙ œ œ œ bœ œ nœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
>œ œ œ œ œ b œ œ
Frank J. Cogollos

# 2 > #œ #œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙
q=90

& 4 œ
f
3 3 3

# œ bœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ 16
‰ jœ œ # œ œ . œ œ œ ˙ ‰ jœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ ˙
15
& J‰Œ
œ œ œ œœœ
œ ˙ Œ œœœœ œœœœœœœœ
3

œ œ œ J ˙
p
# j > #œ #œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙ œ œ œ #œ ˙ œ #œ ˙ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ. #œ œ #œ œ
œœ œœœ
49
& œ‰Œ œ #œ. œ
f
3

#œ œ œ #œ
67
# #œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ ˙ #œ
œœœ ˙ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ. œ œ #œ œ. œ #œ #œ œ œ œ œ #œ œ
& œ

85
# œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ. œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ œ œ #œ ˙ œ
J ‰ Œ n# #
18
œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ b˙
& J J‰‰
3 3
dim. p
## œ œ œ œ œ n œ œ ˙ n œ œ ˙ n œ œ œ œ n œ œ n˙ œ n œrit. œ œ n a tempo œ œ œ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b ˙ œ
122
& œ b œ œ œ œ œ n œ œ ‰ œ ‰ J n œ œ . œ n œ n b ˙ œ
J
cresc. F cresc. f
142 œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ b˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
&b œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ œ >œ >œ >œ >œ Œ
162
&b J
3 3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
SAXO TENOR

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble

œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙
q=90 Frank J. Cogollos

œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ b œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙
& 42 œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œœ
>
f> 3 3

16 œ #œ œ. œ œ œ œ œœœœœœœ
‰ œj œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ #œ #œ œ œ
17
& œJ ‰ Œ œ ˙ œ ˙ Œ œœœœ ˙ J œ
p 3 f>
œ #œ œ œ œ #œ
œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙ œ . # œ # œ œ œ # œ # œ
& œœ œ #œ œ œ #œ œ
51
œ œ œ #œ ˙ œœœ
#œ ˙ œ œ œ #œ #œ. œ #œ œ #œ œ
3

œ œœ œ œ
#œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ. œ œ #œ œ. œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ
œ #œ #œ œ #œ #œ œ. œ
70
#œ ˙ œ œ œ #œ
& ˙ œœœ œ #œ

18
j
œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ j‰ Œ #
89
&˙ J œ œœœ œœœœ ˙ ˙ œœœ œœœœ ˙ œ œ œ œ b˙
œ
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
dim. p cresc.

# n˙ œ nb ˙ œ œœ œœœœ
‰ œj b œ œ œ œ b œ œ n œ œ . œ œ n œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ
rit. a tempo

& œ œ œ œ nœ œ bœ œ ˙ ‰ œj b œ œ ˙ bœ œ œ œœœœ
126
b œ b˙
F cresc. f

œ œœœœ œ œ œœœœ
b
& b nœ œ œ œ nœ œ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ˙ œ b˙ œœœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
146
œœœ

> > > > >œ >œ # >œ >œ > > >> >œ >œ >œ >œ
b œ. œ ˙ œ ‰ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ
166
&b œ œ œ œ œ œ J
bœ bœ œ œ œ
Œ
> > > > > >
3 ƒ 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
SAXO BARÍTON
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
Pasodoble

>œ œ œ
q=90 Frank J. Cogollos

# >œ œ œ œ j ˙ œ. œ œ œ œ œ . j
& 42 J ‰ ‰ J œ œ ˙ œ . œ œ . œJ œ œ ˙ J‰‰J œ œ œ œ. œ
J J j
œ ‰Œ œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ œ
f ƒ f p

# . j
& œ œ œ œ œ . œJ œ œ œ . œJ œ # œ œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ . œJ ˙ œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œJ œ œ œ . œJ œ # œ œ . œJ œ œ
23

# j >œ œ œ œ j
& œ œ œ œ œ . œJ œ ‰ Œ J ‰ ‰ J œ œ ˙ œ . œ œ . œJ œ . œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ #œ #œ #œ #œ
46
˙ J
J J J
f

# œ. #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ ˙ œ œ
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ #œ #œ #œ œ. #œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ Œ
69
& œ œ œ # œ #œ
J J J J J

# j‰ Œ œ n# # œ . œj œ œ œ ‰ Œ ˙ œ . # œj œ # œ . œ œ œ . œj œ œ œ . œ ˙ œ . œj œ œ
œ œJ ‰ Œ œ . œ
92
& œ ∑ ˙ J œ J œ œ J œ J ∑ ˙
dim. p

# œ . # œj œ # œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ . œj œ œ œ . œJ ˙ n œ Œ ‰ n œ œ œ Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œJ n œ œ . œ œ œ n ˙ nn
rit.

& # œ œ ˙
115
J J ˙ ˙ b
J J
cresc. F cresc. f
œ. œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ #œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
a tempo
138
&b J J œ œ J œ J J J œ œ J

œ #œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ j
&b œ
162
œ J œ œ J #œ. œ #œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3

J >>> >
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
TROMPETA 1 Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble Frank J. Cogollos

œ œ œ bœ œ bœ œ ˙
q=90

2 œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ œ œ b œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ
3

& 4 œ #œ #œ œ
>
f> 3 3

bœ 32 œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙
& œ œœœœœœ ˙
œ
15
œ‰Œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙ œ #œ ˙ œ œ œ #œ
J œ #œ #œ œœ
>f 3

œ . œ œ #œ œ œ #œ
& œ #œ œ œ #œ #œ. œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ ˙
63

œœœ ˙ œ œ œ #œ

32
œ . œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ
œ #œ #œ œ #œ #œ œ. œ ˙
j œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ #
& œ œ œ œ œ #œ œ. œ #œ #œ œ œ œ #œ œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙
80
J J‰Œ
3
3 dim.

# ‰ œ. . œ. b œ n œ. . œ. ˙ . . .. . . . œ. œ. . œ. ˙
‰ œ. œ bœ œ œ ˙ n˙ œ bœ œ œ nbb œœœœ œ
rit. a tempo

œ œ b˙
œœœœ
127
& ‰ bœ nœ œ. œ œ nœ œ œ ˙ œœœ œ œ. œ
f cresc. f

b œ. œ œ œ œ. œ bœ œ œœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
œ œ œ bœ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ˙ œ
œœœœ
144
&b œ œ œ b˙ œ

b œœœœ œœœœ œ œœ œ ˙ œ œ >>> >


& b œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ
162
œ œœœ œ Œ
J 3
3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
TROMPETA 2

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble

œ œ œ bœ œ bœ œ ˙
q=90 Frank J. Cogollos

2 œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ œ œ b œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ
3

& 4 œ #œ #œ œ
>
f> 3 3

bœ 32 œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙
& œ œœœœœœ ˙
œ
15
œ‰Œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙ œ #œ ˙ œ œ œ #œ
J œ #œ #œ œœ
>f 3

œ . œ œ #œ œ œ #œ
& œ #œ œ œ #œ #œ. œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ ˙
63

œœœ ˙ œ œ œ #œ

œ . œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ j # 32
& œ œ œ œ œ #œ œ. œ #œ #œ œ œ œ #œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ. œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ‰‰ 3 ˙
80
J œ œ #œ œ‰Œ
J
3 dim.

# ‰ œ. . œ. b œ n œ. . œ. ˙ . . .. . . . œ. œ. . œ. ˙
‰ œ. œ bœ œ œ ˙ n˙ œ bœ œ œ nbb œœœœ œ
rit. a tempo

œ œ b˙
œœœœ
127
& ‰ bœ nœ œ. œ œ nœ œ œ ˙ œœœ œ œ. œ
f cresc. f

b œ. œ œ œ œ. œ bœ œ œœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
œ œ œ bœ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ˙ œ
œœœœ
144
&b œ œ œ b˙ œ

b œœœœ œœœœ œ œœ œ
& b œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙ œ bœ œ œ ˙
162
œ œ ˙ œ œ
œ œœœ œ Œ
3

J 3 >>> >
3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
TROMPETA 3

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble

œ œ œ bœ œ bœ œ ˙
q=90

œ œ œ œ œœœ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
Frank J. Cogollos

2 œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙ œ œ b œ œ
œ œœ
3

& 4 œ #œ #œ œ
>
f> 3 3

bœ 32 œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙
& œ œœœœœœ ˙
œ
15
œ‰Œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙ œ #œ ˙ œ œ œ #œ
J œ #œ #œ œœ
>f 3

œ . œ œ #œ œ œ #œ
& œ #œ œ œ #œ #œ. œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ ˙
63

œœœ ˙ œ œ œ #œ

32
œ . œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ
œ #œ #œ œ #œ #œ œ. œ ˙
j œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ #
& œ œ œ œ œ #œ œ. œ #œ #œ œ œ œ #œ œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙
80
J J‰Œ
3
3 dim.

# ‰ œ. . œ. b œ n œ. . œ. ˙ . . .. . . . œ. œ. . œ. ˙
‰ œ. œ bœ œ œ ˙ n˙ œ bœ œ œ nbb œœœœ œ
rit. a tempo

œ œ b˙
œœœœ
127
& ‰ bœ nœ œ. œ œ nœ œ œ ˙ œœœ œ œ. œ
f cresc. f

b œ. œ œ œ œ. œ bœ œ œœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
œ œ œ bœ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ˙ œ
œœœœ
144
&b œ œ œ b˙ œ

b œœœœ œœœœ œ œœ œ ˙ œ œ >>> >


& b œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ œ œ b˙ œ bœ œ œ ˙ œ œ
162
œ œœœ œ Œ
J 3
3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
TROMPA F 1
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
Pasodoble

16
q=90
> j >œ œ œ j
Frank J. Cogollos

. . œ . œ b œ . œ œ œ œ. œ ‰ œJ œJ ‰ Œ
& b 42 œJ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ ‰ œJ ˙ œ. œ œ. œ œ œ #˙
J J ‰ ‰ J b œ œ œ ‰ œJ b ˙ J
‰ j œ nœ œ. œ œ œ
œ œœ
f p
j >œ œ œ j
j œ œ. œ ‰ œ ˙
37
&b ˙ ‰ jœ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ ˙ Œ œœœ œœœœœœœœ œ ‰ Œ J ‰ ‰ J œ . œ œ . œ # œ . œJ
œ œ œœœ
3

œ œœ œ ˙ J J
f
... . . . . . ... . . . . . j j ... . . . . . ... .
& b ‰ œJ ‰ œJ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ # œJ. ‰ œJ. ‰ # œJ. ‰ œJ. ‰ œJ ‰ œJ ˙ ‰ œœœ œ
57

. . J J J J J J

œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ j ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ Œ n œ. œ ‰ œ n œ ‰ Œ œ. œ ‰ œ œ ‰ Œ
76
&b œ. œ. . . J J J J J J J J J J J J J J J J J J J n
dim.

18
œœœ œœœœ ˙ œœœ œœœœ ˙ œ
œ œ œ b˙
œ
œ œ bœ œ œ œ
œœœœ œ œœ œœœœ ‰
95
& ˙ œ œ. . œ. b œ b œ. . œ. ˙ ‰ œ . œ b œ œ. . œ. ˙ ‰ œ . œ b œ œ. . œ.
. . . .
p cresc. f
... . . . . . ... . . . . . j j ... . . . . . . .
b b b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ
rit. a tempo
132
&˙ bœ œ. œ b˙ ˙ b˙
œ œ J J
cresc.
f ƒ f

b œ. œ. ... . . . . . ... . . . . . j j ... . . . . . . . . . b œ >œ >œ >œ


‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œJ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ œJ ‰ œ œ œ
152
&bb ‰J‰J ˙ J J 3
ƒ

b > > > > > > >


& b b bœ
171
nœ bœ œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ Œ
> > œ > > > > œ
> œ
>
œ
> >. >
> 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
TROMPA F 2 Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble
16
q=90
j j j j j j
Frank J. Cogollos

j j
& b 42 œ ‰ ‰ œ œ œ œ. œ ‰ œ ˙ œ . œ œ . œj œ œ ˙ b œ ‰ ‰ œ b œ œ œ œ ‰ œj ˙ j j œ
œ. œ œ. œ œ œ . œ ‰ œ œ ‰Œ ‰ j œ nœ
. œ œœ
f> >
p
j j j j j j
œ . œ œ . œj
36
& b œ. œ œ œ ˙ ‰ jœ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ ˙ Œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ >œ ‰ ‰ œ œ œ œ. œ ‰ œ ˙
œ œ œœœ
3

œ œœ œ ˙
f

j j j j j j j j j j j
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ j ‰ j ‰ œj ‰ œj ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œj ‰ œj ‰ # œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ˙
56
& b œ. œ ‰ œ ‰ œ ˙ œ. œ. . . . . . . ... . . .

75
... . . . . . j j j j j j j j j j j j j j j
& b ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ Œ ‰ j j‰ Œ
œ. œ œ œ
. . . .

32
b b b ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ.
rit. a tempo
93
& b œ œ ‰ œj œj ‰ Œ n ‰ œ . œ b œ b œ. . œ. ˙
. .
‰ œ . œ b œ œ. . œ. ˙
. .
‰ œ . œ b œ œ. . œ. ˙
. . œ œ. œ œ œ ˙ ˙ ˙
.
dim. f cresc. f

b ... . . . j j j j j j . . . . . .
& b b ‰ œj ‰ œj ‰ œ.j ‰ œ.j ‰ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ˙ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ. œ. œ. œ.
142

. . . . . .

b b ‰ œ. ‰ œ. ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ ‰ œ œ œ b œ >œ >œ >œ b >œ n >œ b œ œ >


161
& b œ œ œ œ . . . . . . . . œ œ #œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ œœœ œ Œ
3

J J . . . . J J J J J J J > > œ > > > > > >œ > > > >>> >
3 ƒ >
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
TROMBÓ 1

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble
>œ œ œ >œ œ œ b œ œ. œ œ b ˙ œ . œ b œ . œ œ œ œ. œ œ œ
œ œ. œ œ ˙
q=90

œ. œ œ. œ œ œ #˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Frank J. Cogollos

œ
? b b 42 J ‰ ‰ J ‰ J J J J ‰‰ J ‰ J J J ‰J J‰Œ ‰ J ‰J‰J ‰J‰J ‰J‰J ‰ J
f P
œœœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b J ‰J‰J ‰ J ‰J‰J ‰ J ‰J‰J ‰J‰J ‰J‰J ‰ J J ‰J‰J ‰J‰J ‰J‰J ‰ J J ‰J‰J ‰ J ‰J‰J ‰ J
23
b J ‰ J

œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ. œ œ ˙ œ. œ œ. œ #œ. œ œ œ œ œ nœ
œ œ œ nœ œ œ .
? b ‰J‰J ‰J‰J ‰J‰J ‰ J J‰Œ J‰‰J ‰J J J J ‰J‰J œ œœœ
nœ ˙ œ œ œ nœ #œ nœ. œ œ nœ œ nœ œ
45
b ˙
f
œ
? bb # œ n œ œ œ # œ n œ n œ
œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
#œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ ˙ nœ nœ nœ œ œ nœ œ œ œ œ. œ œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ
œœœ ˙ œœœ
67
œ

. n œ. œ œ n œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ #œ. #œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ
? b œ nœ œ œ #œ nœ œ nœ #œ œ œ ˙ œ‰Œ ‰J J‰Œ ‰J J‰Œ ‰ J ‰J‰J J‰Œ ‰ J‰J ‰ J ‰J‰J ‰ J ‰ J‰J
86
b J nnb ∑ ‰
dim. p
œ œ œ œ œ. ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ #œ. # œ œ œ œJ œJ œJ b œ œJ b œJ œJ œ œJ œJ œJ œ . ˙ bœ bœ œ œ
?b ‰ J ‰J‰J ‰ ‰ J ‰J‰J ‰J‰J J
107
∑ ‰ ‰ J‰J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ Œ
cresc. F
œ œ œ œ œ bœ œ. œ œ b˙ ˙ b˙ ˙ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ . œ. œ œ œ œ. œ nœ œœ œœœœ œ œœ
œœœ œœœœ œœœœ
a tempo

œ œ œ œ nœ œ
rit.

?b ‰ J Œ ‰ J œœ
130
bbbb n˙
cresc. f ƒ f
œœœœ œœœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ œ œ n œ >œ b >œ >œ b >œ n >œ b >œ >œ
? bb œœ œœ
152
bb ˙ n˙ œ œ J
3
ƒ
>œ >œ >œ >œ ˙ œ >œ >œ >œ >œ
? b b b >œ
172 n >œ >œ >œ >œ >œ >œ .
b Œ
3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
TROMBÓ 2

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble
>œ œ œ œ œ. œ œ ˙ b >œ œ b œ œ œ. œ œ ˙ .
Frank J. Cogollos

œ. œ œ. œ œ œ ˙ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œJ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
q=90

? b b 42 J ‰ ‰ J ‰J J J J‰‰J ‰J J J ‰ ‰Œ ‰ J ‰J‰J ‰J‰J ‰J‰J ‰ J ‰J‰J


f P
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ
? b b ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ n œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œ œJ
24
‰ J ‰J‰J ‰J‰J ‰J‰J ‰ J ‰J‰J ‰ J ‰J‰J ‰ J ‰J‰ J ‰ J ‰J‰J ‰J‰J

œ œ >œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ nœ nœ œ œ nœ œ œ #œ œ. nœ œ nœ œ #œ œ nœ
? b b ‰ J ‰ J ‰ œ œJ œJ ‰ Œ J‰‰J J ‰J‰J œœœ

œœœ nœ œ œ #œ nœ
47
‰J J J ˙ ˙ nœ. œ
f
œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ nœ
œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ ˙ œ nœ ˙ œ œ œ nœ œ œ œ œ. œ œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ #œ nœ nœ #œ œ. œ ˙
? bb œœ
69
œ œ

œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ˙
? b b œJ ‰ Œ ˙ ˙
90
‰J J‰Œ ‰J J‰Œ nnb ∑ ‰ J ‰J‰J J‰Œ ‰ ‰J‰J ‰ J ‰J‰J ‰ J ‰J‰J ‰ J ‰J‰J ‰ ∑
dim. p

? ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ˙ . œ œ œ œ œ. ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ ˙ ˙
‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰
rit.
113
b Œ ‰ J Œ ‰ J Œ ‰ J bbbb
cresc. F cresc. f
˙ œ œœ œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œœœœ œœ œœ œ œœ
œœ œœ œœ
a tempo

? bb œœœ œœ
138
bb n˙ œ œ ˙ n˙ œ

œ œ œ œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >>
? bb
160 œ. œ
œœœ œœ .œ ˙ œ œ œ œ n œ >œ b >œ >œ b >œ n >œ b >œ > > œ œ n >œ >œ >œ >œ >œ >œ . >œ >œ ˙ œ >œ >œ >œ >œ
bb J‰ œ œ Œ
3
ƒ 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
TROMBÓ 3
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
Pasodoble

> >œ œ œ .
Frank J. Cogollos
q=90

? b b 42 œJ ‰ ‰ œJ œ œ œ. œ ‰ œJ ˙ œ. œ œ. œ œ œ ˙ .
J ‰ ‰ J œ b œ œ ‰ œJ ˙ b œ . œ œ . œ œ œ œ œ ‰ œJ œJ ‰ Œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ
J J J J J J J J J J J J J J
f P

? b b ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ ˙ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ
24
J J J J J J J

>
? b b ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ ‰ Œ œJ ‰ ‰ œJ œ œ œ. œ ‰ œJ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ nœ ˙ nœ nœ œ œ nœ œ œ #œ œ. nœ œ nœ œ #œ œ nœ
œœœ œœœ nœ œ œ #œ nœ
47
J J J J J J J ˙ nœ. œ
f
œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ nœ
œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ ˙ œ nœ ˙ œ œ œ nœ œ œ œ œ. œ œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ #œ nœ nœ #œ œ. œ ˙
? bb œœ
69
œ œ

.
? b b œJ ‰ Œ œ. œ ‰ œJ œJ ‰ Œ œ œ ‰ œJ œJ ‰ Œ œ œ œ œ œ ˙
‰ œ.
œ œ œ œ
‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œ . ˙
90
nnb ∑ ˙ ‰ J ‰J‰J J‰Œ ∑ ˙
dim. p

? ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ˙ ‰ œ . ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ . ˙ bœ Œ ‰bœ œ bœ Œ ‰bœ œ bœ Œ ‰bœ œ œ œ. œ œ bœ ˙ ˙


rit.
113
b J J J
cresc. F cresc. f
˙ œ œœ œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œœœœ œœ œœ
œœ œœ œœ
a tempo

? ˙ œœœ œœ
137
b bbbb n˙ œ œ ˙ n˙

œ œ. œ œ œ œ. œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >> >
? bb œœ œ
159 œ
œœœ œœ .œ ˙ œ œ œ œ n œ >œ b >œ >œ b >œ n >œ b >œ > > œ œ n >œ >œ >œ >œ >œ >œ . >œ œ ˙ œ >œ >œ >œ >œ
bb J‰ œ œ Œ
3
ƒ 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
FISCORN
S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES
Pasodoble

œ œ bœ œ bœ œ ˙
q=90

œ œ œ œœœ ˙ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
Frank J. Cogollos

œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ ˙
& 42 œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ
>
f> 3 3

32

& œ œœœœœœ ˙ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙
15
œ‰Œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙ œ #œ ˙ œ œ œ #œ
J œ #œ # œ œœ
>f 3

œ . œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ
& œ #œ œ œ #œ #œ. œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ ˙
63
œ #œ ˙ œœœ

œœ œ

32 . . ...
. œ œ
& œ œ #œ œ. œ #œ #œ œ œ œ #œ
œ œ œ œ #œ œ #œ œ
œ #œ #œ œ #œ #œ œ. œ ˙
j
œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ #œ ˙ œ # ‰ œ. œ bœ nœ œ ˙
81
J J‰Œ
f
3
3 dim.

# ‰ œ. . œ. b œ œ. . œ. ˙ . . œ. œ. . œ. ˙ n˙ œ bœ œ œ nbb œœœœ œ
œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ bœ œ œ œ
rit. a tempo

œ œ b˙ œœœœ
129
& ‰ bœ nœ œ. œ œ nœ œ œ ˙ œœœ
cresc. f

b œœ œœœœ œ œœ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
147
& b bœ œ œ œ œ b˙ œœœ œ

b œ. œ ˙ bœ œ œ ˙ œ ˙ œ œ > > > >


œ ‰ œ œ œ b˙ œ œ
166
&b œ œ œ œ œ œ J
œ œ œ œ œ Œ
3
3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
BOMBARDÍ

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble Frank J. Cogollos
q=90
> œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ ˙ > œ œ œ b œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
? b b 42 œ n œ # œ œ œ œ œ œ #œ œ œœ
f
3 3 3

bœ œ nœ œ. œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œœœœœœœœ ˙


? bb œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ 16
œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œœœœ ˙
‰J
15
J‰Œ ‰J ‰J Œ
p 3

œœœœ œ œ
? bb œ œ œ œ >nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œ œ ˙ œ œ œ nœ œ nœ ˙ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ #œ nœ. œ. nœ œ
œœ
48
J‰Œ œ ˙ œ
f
3

œ œ nœ œ œ nœ
? b nœ œ #œ nœ œ œ #œ nœ nœ œ œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ ˙ œ œ œ nœ ˙ œ œ œ nœ
66
œ œ œ œ œ. œ œ nœ œ. œ nœ #œ œ œ œ œ nœ œ
b

œ œ œ nœ œ nœ œ œ .
#œ nœ œ nœ #œ œ œ ˙ œ ‰ ‰ œ œ nœ ˙ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ œ œ 18
œœœ œœœœ ˙ œœœ œœœœ ˙
? b œœœœ
85
b J J‰‰ J ‰ Œ nnb ˙
3 3
dim. p
b˙ ˙ rit. b ˙ ˙ œœœœ
? b b˙ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ ˙ ‰ œ bœ œ ˙
œœ b œ œ œ œ b œ œ œœœ
œ
a tempo

‰ œJ œ bœ œ. œ œ bœ œ
121
J bbbb n˙
cresc. F cresc. f
œœœœ œ œ œ
œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
? bb b œœ œœ
142
b n˙ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ >> > >œ >œ >œ >œ


162 œ
? bb b n œ œ
œ.
œœ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ n œ >œ b >œ >œ b >œ n >œ b >œ >œ >œ œ œ n >œ >œ >œ >œ >œ >œ . >œ œ ˙ œ
Œ
b J
3
ƒ 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
TUBA

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble
q=90

? b b 42 j ‰ ‰ j j j j œ . œj
Frank J. Cogollos

œ œ œ œ j œ . œj œ ‰‰œ œ œ ˙ œ œ œ œ j‰ Œ j j
f> œ œ ˙ .
œ œ œ œ ˙ f>
œ œ .
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
ƒ p
? bb
23
j j j j j j œ j j j
œœœœ œ œ œ œ œ. œ œ nœ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ nœ œ . œ œ œ
.

? bb
46
j j ‰ Œ œj ‰ ‰ œj œ j œ . œj j œ . œj œ œ œ . œj œ œ j
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ nœ nœ #œ
œ. œ f>

? b
69
b œ . n œj œ n œ œ # œ
œ #œ œ œ ˙ œ . œj œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ . œj œ œ n œ n œ # œ œ . n œj œ n œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ Œ œ œ n œ
œ œ œ œ nœ œ

? b ‰Œ
92
b j j ‰ Œ nnb ∑ j‰ Œ j j j ∑
œ œ œ œ ˙ œ . œj œ œ œ ˙ œ . # œj œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ . œ ˙ ˙ œ . œj œ œ
. .
dim.
p
rit.

?b
115
j j j Œ ‰ j Œ ‰ j Œ ‰ j bbbb
œ œ ˙ œ . # œj œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ . œ ˙ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ œ œ b˙ ˙ ˙
. . cresc. F cresc.
f
a tempo

? bb b
138
b œ . œj œ œ œ . n œj œ œ j œ . œj œ œ œ œ . œj œ œ œ . n œj œ œ j
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ

? bb b j
161
œ. j œ ‰ œ Œ
b œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j
3

œ œ œ œ nœ. œ nœ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ
œ œœœ œ
>>> >
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
TIMBALES

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble

31
q=90 Frank J. Cogollos

? b b 42 j ‰ ‰ j j j j œ . œ œ . œj
œ œ œ œ ˙ œ . œ œ . œj œ œ ˙ œ ‰‰œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ
Œ ‰
œ œ œ >œ
3

˙ æ J
>f
ƒ f> ƒ> > >

? bb j ‰ ‰ j
50
j
œ œ œ œ ˙ ˙ œ . œ œ . œj œ . œJ œ œ ˙ œ œ
œ. J œ ˙ œ œ œ œ
œ œœ . œ
œ J œ œ
nœ nœ nœ nœ nœ
œ. J œ œ
æ
f>

? bb œ œ
71
œ œ ˙ œ œ œ œœ . œ nœ nœ nœ nœ nœ
œ œ æ œ. J œ ˙ œ œ œ œ œ J œ œ œ. J œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
Œ

4 32
rit. a tempo

? bb bœ Œ ‰bœ œ œ Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ bœ œ. œ bœ œ b˙
91
nnb J J J æ
˙
æ
˙
æ b b b b œ . œJ œ œ ˙ œ œ œ œ
F cresc. f f

? bb œ œœ
143
œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œœ œ
bb œ . J œ œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ æ œ. J œ ˙ œ œ œ œ œ. J œ œ œ œ œ œ

? bb . j‰ 3 j œ œ œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ Œ
164
bb œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œæ. œ. œ œ œ
œ œ œ œ nœ œ
3

æ J
ƒ> > > > > > f >>> >
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
CAIXA Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


q=90
Pasodoble Frank J. Cogollos

>œ œ ˙ >œ œ ˙
ã 42 œ . œ œ . œ ‰ œrK œ ‰ œrK œ ˙ œ . œ œ . œ ‰ œrK œ ‰ œrK œ ˙
rK rK rK rK rK rK rK rK
‰‰ ‰œ œ ‰œ œ ˙ ‰‰ ‰œ œ ‰œ œ ˙ œ ‰ Œ ‰ œ œ ‰ œrK œ ‰ œrK œ ‰ œrK œ ‰ œrK œ ‰ œrK œ ‰ œrK œ
J J æ J J æ æ J æ J J J æ J J æ J J æ æ J æ J J J æ J æ J J J J J J J
œ œ œ œ

f p
22 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
ã ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ æœ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ æ˙ ‰ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ œ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ œ œ œ
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
æ J J J J J J J J J

41 K Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr > > > Kr > Kr Kr >œ œ ˙ K K


œ . œ œ . œ œ . œ ‰ œr œ ‰ œr œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œr œ ‰ œr œ
K K K K
ã ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ æœ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰‰ ‰œ œ ‰œ œ ˙
r r r
J J æ J J æ æ J æ J æ J J J J J J
œ œ

ƒ3 f
61
rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK rK
ã ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ æ˙ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ

79 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
ã ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ œJ ‰ Œ æœ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ œJ ‰ Œ ∑ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
˙
æ æ
p
99 K K K K K K K K K K K K K K K K
ã œJ ‰ Œ æ˙ ‰ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ œ ˙ ∑ ‰ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ ˙ ‰ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ œ ‰œ œ ‰œ œ
r r r r r r r r r r r r r r r r
˙
æ J J J æ J J J æ J J J æ J J J æ J æ æ æ J J J J J æ æ J J J æ J J J

rit. a tempo
121
œ ‰ œ. œ œ œ œ œ ˙
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr K K K K
ã ‰ æœ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ æœ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ æœ œJ æ˙ œ‰Œ ‰œ œ œ‰Œ ‰œ œ œ‰Œ ‰œ œ ‰ œ œ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ œ œ œ ‰œ œ ‰œ œ
r r r r
˙ ˙
J æ J J æ J J æ J J æ æ æ J J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

cresc. F cresc. cresc. f


142 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
ã ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ æ˙ ‰ œ œ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ œ œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ ‰œ œ
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
J J J J J J J J

œ >œ >œ >œ >œ Œ


160 K K K K K K K K K K K K K K K K K K rK
ã ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ œJ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ æ˙
r r r r r r r r r r r r r r r r r r
œ œ œ

3 3
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari
PLATS

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble
>œ œ ˙ >œ œ ˙ 17
q=90 Frank J. Cogollos

2
ã4 J‰‰J
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
J‰‰J
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙
∑
f p
38 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3 >œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ
ã ∑ ∑ ∑ J‰‰J J‰ J
f
61 œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
ã J J J J J J

83 œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ 32 >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >˙
ã J J‰Œ J‰Œ J‰Œ J‰Œ ‰ J J‰Œ ‰ J J‰Œ ‰ J
F
134>œ >œ >˙ rit.
˙ >œa .tempo
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ
ã ∑ æ J J J J J
cresc. f
156œ . œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ >œ >œ
ã J J J J‰ J J Œ
3r PREMI AL I CONCURS NACIONAL DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES VILLA DE REDOVÁN
BOMBO Dedicat a la banda de la S. M. i al seu director fundador Agustí Martinez en el seu X Aniversari

S.M. LA BARRACA D'AIGÜES VIVES


Pasodoble
q=90 Frank J. Cogollos

ã 42 œj ‰ ‰ œj ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙
j j
œ ‰‰œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙
j j j
œ ‰ Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
j
f> > p

ã œ œ œ . œj œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ . œj ˙ j j j j j j
25
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ

ã œj ‰ œ œj ‰ ‰ œj ˙ j j j j j
49
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ ‰ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ> f>
2
j j j j j j j j
74
ã˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ ‰ Œ œ. œ
p
2
j j j j j j j j j j
98
ã œ œ œ ‰Œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ

rit. a tempo

ã œ . œj œ œ œ . œj ˙ j j j j j j j j j
123
œ ‰Œ ‰œ œ œ ‰Œ ‰œ œ œ ‰Œ ‰œ œ ˙ œ œ ˙ ˙æ ˙æ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
cresc. F cresc. f

ã œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ j j j j j j
147
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ. œ

j
171
㜠œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ Œ
> >