Vous êtes sur la page 1sur 1

Sax Soprano

White Christmas

B¨% C‹/B¨ B¨ A7 B¨ C‹7/B¨ E7/B¨ F7/B¨ F¨9(#11)


4° bœ bw nœ ˙™
& 4 ¢ ™™ w œ #œ œ
I'm dream - ing of a white Chirst - mas,

5 E¨Œ„Š13 C‹7
œ F7(#5) B¨13 B¨ E¨/F E¨º/F
œ œ bœ bœ œ œ w œ
& Œ Œ bœ œ
just like the ones I used to know. Where the

9 B¨ B¨ F‹11 B¨7 E¨ E¨‹% A¨9


˙ œ ˙ bœ
& ˙ ˙ œ b˙ ˙ bœ
tree - tops gli - sten, and chil - dren list - en to

13 B¨ G‹7 C‹ C7 C‹7 F7

& w œ œ bœ w ˙™ Œ
hear sleigh - bells snow.

17 B¨6 G(b9) C‹7 F7


w bœ œ #œ œ bw nœ ˙™
&
I'm dream - ing of a white Christ - mas,

C‹7 E¨ F7
21
œ œ bœ œ bC‹
œ œ œ
B¨13
w

œ
E¨/F E¨º/F

& Œ Œ bœ œ
with e - v'ry Christ - mas card I write. May your
B¨ B¨ B¨9 F‹7 E¨Œ„Š9 E¨‹(Œ„Š7) A¨9
25 bw œ
˙ œ
& ˙ ˙ œ Œ bœ œ
days be mer - ry and bright, and may

29 1. B¨ B¨ D‹ C‹7 F7(b9) B¨6 C‹7 F7(#5)


Ϫ
& ˙
˙ j
œ œ™
j
œ bw ˙™ Œ ™™ ü

all your Chirst - mas - es be white.

33 2. B¨ B¨ D‹ C‹7 F7(b9) B¨6 C‹7 F7(#5)


Ϫ j j
& ˙
˙ œ œ™ œ bw ˙ bœ œ
all your Chirst - mas - es be white. and may

37 B¨ B¨ D‹ C‹7 F7(b9) B¨6 F7(#5) Rall!!!


Ϫ j j U
& ˙ ˙ œ œ™ œ bw ˙ bœ œ
all your Chirst - mas - es be white. and may

41 B¨ B¨ D‹ C‹7 F7(b9) B¨6


Ϫ j j U
& ˙ ˙ œ œ™ œ bw
all your Chirst - mas - es be white.