Vous êtes sur la page 1sur 2

SCHEMAT ROZMOWY NEGOCJACYJNEJ

My jako ZSRR – scenariusz optymistyczny

I. FAZA PRZEDWSTĘPNA
 Klęska Niemiec, zwycięstwo aliantów w Europie,
 Kwestia podziału politycznego Niemiec – kluczem do sytuacji w Europie

STRONY:

USA, Wielka Brytania i ZSRR. Amerykanie uwikłani w wojnę na Pacyfiku, gospodarka Wielkiej Brytanii
uzależniona od pożyczek z USA.

PRZYKŁADOWY ZESPUŁ NEGOCJACYJNY:

1. STALIN – lider zespołu negocjacyjnego (silny charakter, przywódca)


2. MOŁOTOW – prawa ręka, minister spraw zagranicznych.
3. BERIA – osoba odpowiedzialna za przygotowanie miejsca negocjacji oraz miejsca dla gości.
4. Pozostali doradcy

II. FAZA WSTĘPNA

CELE:

Naszym celem jako ZSRR jest:

- ustanowienie strefy wpływów na linii rzeki Moza oraz Issel, na linii pasm Alp – do Triestu, na
południowym wschodzie Stambułu. Na dalekim wschodzie południowy Sachalin, Kuryle oraz Port
Arthur,

- 80% maszyn z niemieckich fabryk,

- coroczne dostawy w wysokości 10mld dolarów,

- ścisła kontrola nad niemiecką gospodarką,

- zniszczenie faszyzmu i narodowego socjalizmu.

III. FAZA PROJEKTOWA

- negocjacje będą się odbywały przy okrągłym stole tak, aby każdy był równy, nastawienie
powinno być partnerskie oraz rzeczowe – staramy się wynegocjować jak najlepsze warunki
dotyczące naszego przyszłego terytorium, kwoty reparacji oraz określenia naszych wpływów

- stawiamy wygórowane żądania tak, zagarnąć ile się da,

- ZSRR otrzymuje wsparcie materialne i militarne od USA,

- USA oczekuje pomocy przy otwarciu frontu z Japonią (od ZSRR),

- ZSRR zastrzega sobie prawo do przemieszczenia wojsk w terminie 3 miesięcy,


NASZE SILNE STRONY:

- zwycięstwa na froncie zachodnim,

- konferencja w Jałcie na naszych warunkach,

- tworzenie rządów komunistycznych w krajach do których wkroczyła Armia Czerwona,

NASZE SŁABE STRONY:

- duże straty w gospodarce – militarne oraz w ludności cywilnej,

- zmęczenie wojną,

- finansowe i militarne wyczerpanie,

- problemy z głodem

SZANSE:

- zmęczenie wojną państw alianckich,

- utworzenie ogromnej strefy wpływów w Europie Wschodniej i Centralnej,

ZAGROŻENIA:

- wciągnięcie w długotrwałą wojnę z Japonią,

- otrzymanie małych reparacji od Niemców,

- wciągnięcie Niemiec, Grecji oraz Bałkanów pod Amerykańską strefę wpływów,

- upadek komunistycznych rządów byłych państw Europy Wschodniej,

KOMPROMIS:

- ZSRR może się zgodzić na jednorazowe konfiskaty dóbr z terenu Niemiec przez 2 lata,

- roczne dostawy towarów przez ustalony okres,

- wykorzystanie siły roboczej Niemiec,

- uzyskanie 10 mld dolarów rekompensaty,

- podział Niemiec na dwie strefy wpływów wraz z podziałem Berlina,

- współpraca przy budowaniu ONZ,

- powołanie do życia międzysojuszniczą komisję do spraw bezpieczeństwa,

- ustanowienie rosyjskiej strefy wpływów w państwach, które wyzwoliła Armia Czerwona w


trakcie walk z Niemcami,

- przeprowadzenie demokratycznych wyborów pod kuratelą ZSRR.