Vous êtes sur la page 1sur 2

You Will Be Found

Dear Evan Hansen


q=76
G©‹ E(“2) B G©‹ E(“2) B
? #### 44 ™
# V VJ V ™ VJ + V™ VJ V ™ VJ +
Endast piano
5 A G©‹ E(“2) B G©‹ E(“2) B F©(„ˆˆ4)
? #### ™
#V VJ V ™ VJ + V™ VJ + V™ VJ +
sång (lite rubato)
9 G©‹ E(“2) B G©‹ E(“2) B
? #### ™
#V VJ V ™ VJ + + + +

13 G©‹ E(“2) B
? #### ™
#V VJ V™ VJ +
lättre & ljusare (ingen sång)
15
#### B
& #œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ
G©‹ E(“2) B5 /A© G©‹ E(“2) B5 F©(„ˆˆ4)
? #### ™
{ #V
i tempo
+ bas
VJ V ™ VJ + ™ V V™ VJ V ™ VJ V ™ VJ +

19
#### ∑ ∑
& #œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ
G©‹ E(“2) B5 G©‹ E(“2) B5
? #### ™
{ #V
C
VJ V ™ VJ + + + +

23
####
& # ∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
F©(“4) B/D© E(“2) E(“2)/G© F©(“4) B/D© E(„ˆˆ2)

{
? #### +
# V V V V + V V V
Copyright © Kulturskolan 2019
+ V V V +
2 D (Refräng)
27 B5 F©(„ˆˆ4) G©‹7 E(“2) B5 F©(„ˆˆ4) G©‹7 E(“2)
? #### + + + +
# V V V V V V V V V V V V +
lägg ut och följ sången (bara piano) i tempo (+ gitarr och bas)
35 B(“2) B(“2)/A©
#### œ œ
& # œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
piano+gitarr+sång
37 E B(“2)/G© E(“4)
#### œ œ œ œœ
& # œ œ œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
39 B(“2) B(“2)/A©
#### œ œ œ
& # œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
? #### œ œ œ œ œ œ œ œ
{ 41
#
+ glitter trummor och bas
B(“2)/G© E(“4)
#### œ
& # œ œ œ œ œ œ œ w
œ œ œ œ œ œ œ œ E(“4)
? #### œ œ œ œ
{ # w
you will be found....