Vous êtes sur la page 1sur 11

Boys Wikang sinasalita Edad Girls Wikang sinasalita Edad

13 tagalog 13 13-14 2 17 tagalog 12 13-14 5

iloko 1 15-17 11 iloko 4 15-17 10

pangasinan 3 18 pataas pangasinan 18 pataas 2

Iba pa Iba pa 1

Mga Salitang Jejemon 4 3 2 1


1.akouh 111111111-9 111111-6 11-2 13
2.fhuw 11111111-8 1111111-7 1 14
3.eow 111111111-9 111111-7 11-2 12
4.mowning 11111111-8 111111111-9 11111111-8 11111-5
5.quo 11111111111-11 11111111-8 1111111-7 1111-4
6.moh 1111111111-10 11111111-8 1111111-7 11111-5
7.hai 11111111111-11 1111111-7 11-2 1111111111-10
8.bk8 1111111111-10 11111111111-11 11111-5 1111-4
9.ala 11111111111-11 11111111-8 11-2 111111111-9
10.mhuzta 11111111111-11 111111-6 11-2 11111111111-11
11.aus 11111111111-1 1111111-7 11-2 1111111111-10
12.anhu 11111111111-11 1111111-7 11111-5 1111111-7
13.ibhig 1111111111-10 111111-6 11-2 111111111111-12
14.ahlam 11111111111-11 111111-6 11111-5 11111111-8
15.neio 1111111111-10 11111-5 11111-5 1111111111-10
Mga Salitang Bekimon 4 3 2 1

1.krung-krung=baliw 11111111111-11 11111-5 1111-4 1111111111-10

2.juntis=buntis 111111111-9 111111-6 1111-4 11111111111-11

3.matod=magnanakaw 111111111-9 111111-6 11-2 1111111111111-13

4.dakelar=Malaki 111111111-9 11111-5 11-2 11111111111111-14

5.portugal=matagal 1111111111-10 11111-5 111111-6 111111111-9

6.jowa=syota 11111111111-11 11111111-8 11111-5 111111-6

7.shonget=panget 1111111111-10 111111-6 11111-5 111111111-9

8.mudra=mama 11111111111-11 11111111111-11 1111-4 1111-4

9.junakis=anak 111111111111-12 11111111-8 11-2 111111118

10.julalay=alalay 1111111111-10 1111111-7 1111-4 111111111-9

11.plastikada=plastic 111111111-9 1111111-7 11=-2 11111111111-12

12.imbyerna=nainis 111111111-9 1111111-7 111-3 11111111111-11

13.jutay=maliit 11111111111-11 111111111-9 1111-4 111111-6

14.lafang=kumain 111111111-9 1111111-7 1111-4 1111111111-10

15.akesh=ako 11111111111-11 1111111111-10 111-3 111111-6


Mga Salitang Milinyals 4 3 2 1

1.edi wow=edi ikaw na 11111111111111-14 111111111-9 1111-4 111-3

2.petmalu=malupet 111111111111111-15 111111111-9 111-3 111-3

3.lodi=idol 11111111111111-14 1111111111-10 111-3 111-3

4.werpa=power 1111111111111-13 11111111111-11 111-3 111-3

5.walwal=magsaya 111111111111-12 111111111111-12 111-3 111-3

6.was=wala 111111111111-12 111111111-9 1111-4 11111-5

7.pabebe=maarte 11111111111111-14 1111111111-10 11111-5 1

8.matsala=salamat 1111111111-10 11111111-8 1111-4 11111111-8

9.nispa=panis 111111111-9 111111-6 11111-5 1111111111-10

10.charot=joke lang 111111111111-12 111111111-9 111111-6 111-3

11.chibog=kainan na 1111111111-10 111111111-9 1111-4 1111111-7

12.chika/chikahan=tsismis 11111111111-11 11111111-8 111111-6 11111-5

13.rapsa=masarap 11111111111-11 1111111-7 11111-5 1111111-7

14.wafu/wafa=maganda at gwapo 11111111111111-14 11111111111-11 1 1111-4

15.kulelat=mahina 11111111111-11 111111-6 1111-4 111111111-9

A. Epekto sa Pagsasalita
Problema 4 3 2 1

1.Hindi maiiwasan mabanggit o masalita ang 111111-6 11111-5 11111111-8 11111111111-11


salitang balbal sa loob ng silid-aralan

2. Nagagamit ng mga estudyante ang salitang 11111111-8 1111-4 1111111111-10 11111111-8


balbal sa pakikipag-usap

3. Nagbabago ang pagbigkas ng mga salita 11111111111-11 11111111-8 1111111-7 1111-4

4. Nagkakaroon ng maling pagbigkas ng mga 111111111-9 111111111111-12 11111-5 1111-4


salita

5. Nagbabago ang pormal na pakikipag-usap sa 11111111111-12 111-3 111111111-9 111111-6


guro at kamag-aral
B. Epekto sa Pakikinig

Problema 4 3 2 1

1.Naiimpluwensyahan ang mga mag-aaral at 111111111-9 11111111-8 1111111-7 111111-6


nagagamit nila ito

2.Naaapektuhan ang ugali ng mga mag-aaral 11111111-8 111111111111-12 11111-5 11111-5


dahil sa mga naririnig

3. Nagkakaroon ng ibat-ibang bersyon ang mga 111111111111-12 111111-6 111111111-9 111-3


salita

4.Dahil sa naririnig naaapektuhan nito ang 111111111-9 111111111-9 11111111-8 1111-4


pakikipagtalastasan sa iba

5. Batay sa naririnig maaaring hindi 111111111-9 11111-5 1111111-7 111111111-9


magkaunawaan ang guro at ang mga estudyante

C. Epekto sa Pagbabasa
Problema 4 3 2 1

1. Nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan 111111111-9 111111111111-11 111111-6 1111-4


gamit ang text messaging or sms
2. Hindi naipapabatid ng maayos ang mga 11111-5 11111111-8 1111111111-10 1111111-7
mensahe

3.Maaring hindi naiintindihan ng mga mag- 111111-6 111111111111-12 1111-4 11111111-8


aaral ang nabasa sa internet

4.Magkakaroon ng maling impormasyon 11111111-8 11111111-8 11111111-8 111111-6

5.Nagkakaroon ng maling ispeling dahil sa 111111111-9 1111111111-10 11111-5 111111-6


pinagkunang aklat o sa internet

D. Epekto sa Pagsusulat
Problema 4 3 2 1

1.Naaapektuhan ang pagsulat ng pangungusap 111111111-9 111111-6 111111111-9 111111-6

2.Nagkakaroon ng maling baybayin ang mga 11111111-8 111111-6 111111-6 1111111111-10


salita

3.Nagpapalit ang mga letra tulad na lamang ng 1111111-7 11111-5 1111111111-10 11111111-8
o,a,e at i.

4.Mas pinapahalagahan pa natin ang wikang 11111-5 111111-6 11111-5 11111111111111-14


balbal kaysa sa sariling wika

5.Batay sa pakikinig at pagbasa naapektuhan na 1111111-7 111111111-9 1111111-7 1111111-7


ito sa pagsulat.
Positibong Epekto Oo Hindi
1.Nagiging malikhain sa paggamit ng Wikang Balbal. 111111111111111-15 111111111111111-15
2.Nakakasabay sa pabago-bagong pag-usbong ng mga bagong 11111111111111111111111-23 1111111-7
salita.
3.Naipapahayag ang sariling damdamin o saloobin ang Wikang 11111111111111111111-20 1111111111-10
Balbal.
4.Mas nagiging makulay ang mga salita ng mga gumagamit ng 11111111111111111-17 1111111111111-13
bagong mga salita.
5.Napapadali ang pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa 1111111111111-13 111111111111111111-17
kapwa-tao.
6.Nagkakaroon ng masayang usapan gamit ang mga bagong 111111111111111111-18 111111111111-12
salita.
7.Nagagamit ang mga salitang ito kahit saanmang pumunta. 111111111111111-15 111111111111111-15
8.Nakakagaan ng pakiramdam sa pagbibigkas ng mga ito. 111111111111111-15 111111111111111-15
Negatibong Epekto Oo Hindi
1.Hindi na tinatangkilik ang Wikang Filipino 11111111111111-14 1111111111111111-16
2.Nagiging impormal ang pakikisalamuha 11111111111111111111111-23 1111111-7

3.Nag1kakaroon ng maling pagkakaintindihan gamit ang mga bagong 1111111111111111111111111-25 11111-5


salita
4.Nagbabago ang mga bigkas at tunog ng mga salita 11111111111111111111111111111-29 1

5.Nagkakaroon ng ibang pakahulugan ang bawat salita 111111111111111111111111111-26 1111-4

6.Naaapektuhan ang pagbabaybay at pagpapantig ng mga salita 1111111111111111111111111-23 1111111-7

7.Napapalitan ang mga ispelling ng mga salita 11111111111111111111-20 1111111111-10

8.Naaapektuhan ang paglikha ng pangungusap at sanaysay dahil sa mga 11111111111111111111111-23 1111111-7


bagong salita.
9.awawala ang pagpapahalaga sa sariling wika 111111111111111111110-20 1111111111-10

10.Maaring hindi magamit ang wastong salita 11111111111111111111111-23 1111111-7


Para sa Estudyante 4 3 2 1
1.Dapat limitado ang paggamit ng cellphone sa loob 1111111111111-13 1111111111-10 11-2 11111-5
ng sili-aralan.
2.Dapat iwasan ang paggamit ng mga salitang Balbal 111111111-9 111111-6 11111111111-11 1111-4
sa pakikipag-usap.
3.Dapat alam natin kung saan gagamitin at hindi 1111111111111111-16 11111111-8 11111-5 1
gagamitin ang mga salitang Balbal.
4.Iwasan ang paggamit ng salitang Balbal sa pormal 111111111111-12 111111111-9 111111-6 111-3
na pakikipag-usap.
5.Iwasang gumamit ng mga salitang Balbal sa 111111111111111-15 11111111111-11 11-2 11-2
pagsulat ng sanaysay.

Para sa Guro 4 3 2 1
1.Iwasan ang paggamit ng mga salitang Balbal sa 11111111111111111-17 11111111-8 1111-4 11-2
loob ng klase o sa pagtuturo
2.Dapat turuan ng mga guro ang mga mag-aaral ng 11111111111111111-17 111111-6 1111-4 111-3
tamang paggamit ng mga salita.
3.Magkaroon ng panukala ang mga guro na 11111111111112 11111111-8 11111-5 11111-5
ipagbawal ang paggamit ng mga Wikang Balbal.
4.Dapat maging pormal ang pakikipag-usap ng 111111111111111-15 11111111-8 11111-5 11-2
guro sa kapwa guro.
5.Huwag hayaan ng mga guro na gumamit ng mga 11111111111111-14 11111111-8 11111-5 111-3
salitang balbal ang mga estudyante.
Para sa Punong Guro 4 3 2 1

1.Magsagawa ng seminar ang punong 11111111111111111-17 111111-6 1111-4 111-3


guro at mga guro patungkol sa wastong
paggamit ng mga salita sa loob ng
paaralan
2. Magkaroon ng panukala ang punong 1111111111111-13 11111111111-11 1111-4 11-2
guro sa mga guro na bigyan ng oras ang
mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga
wastong salita,sa isang beses isang
linggo
3. Ipanukala ng nasa administrasyon na 11111111111111111-17 1111111-7 11111-5 1
sa darating na Buwan ng Wika na
magkaroon ng paligsahan sa
pagbabaybay ng salita

4. Dapat magkaroon ng oras ang mga 111111111111111-15 111111111-9 11111-5 1


guro o punong guro sa mga estudyante
para sa pagtuturo sa mga wastong salita

5. Dapat ipanukala sa paaralan ang 111111111111111111-18 1111111-7 11-2 111-3


limitadong pag-gamit ng cellphone ng
mga guro at estudyante sa oras ng klase

Vous aimerez peut-être aussi