Vous êtes sur la page 1sur 4

Atxuriko « Milagrua »

1. Bilbon gertatu zen aspaldi.

2. Bromazale batzuek hau idatzi zuten egunkari batean:

3. "Atzo arratsaldean Pilar Urregoitia Neguriberri andre aberatsa hil zen, 81 urtez (Goian Bego). Bihotz handiko
emakume honek diru asko utzi du Bilboko kojuen artean banatzeko, bera ere herrena baitzen. Diru hori bihar
banatuko da, arratsaldeko lauretan, Kale Nagusian, Dona Pilarren etxeko atarian."

4. Hurrengo egunean kojuz betea agertu zen Kale Nagusia. Jendea balkoi eta leihoetan harritua zegoen hainbeste herren
ikusirik. Batzuek makilak zituzten eskuetan eta besteak arrastaka zetozen. Nondik atera ote zen hainbeste koju?

5. Atari aurrean mahai bat zegoen; mahai gainean paper zuriak eta poltsa handi batzuk; atzean hiru gizon serio dotore
jantziak.

6. -Mila duro emango dizkiogu herren bakoitzari- esaten die hango kojuei gizon zaharrenak-. Baina orain pixka bat
itxaron behar duzue. Barrura sartuko gara kontuak egiteko eta berehala aterako gara dirua banatzera.

7. Barrura sartu ziren, bada, hiru gizonak eta atea itxi zuten. Minutu batzuk igaro ziren. Halako batean atea ireki eta...
zer atera zen handik? Zezentxo bat! Hango iskanbila! Segundo batean garbi-garbia geratu zen kale osoa. Korrika
joan ziren koju guztiak makilak hantxe utzirik.

8. Mirari harrigarria: zezena atera eta berehala sendatu ziren koju guztiak!

9. Gertaera honi « Atxuriko Milagrua » esaten diote orain.


Itzulpena

Le « Miracle » d’Atxurri.

1. Cela arriva jadis à Bilbao.

2. Quelques blagueurs écrivirent ceci dans un journal :

3. « Hier après-midi, la riche dame Pilar Urregoitia Neguriberri décéda à 81 ans (qu’elle repose en paix). Cette femme
au grand cœur a laissé beaucoup d’argent à partager entre les boîteux de Bilbao, car elle aussi était boîteuse. Cet
argent sera partagé demain, à quatre heures de l’après-midi, dans la Rue Principale (Grand’Rue), sur le seuil (corr. :
sous le porche) de la maison de Dona Pilar. »

4. Le jour suivant, la Rue Principale fût (« apparût ») pleine de boîteux. Les gens au balcon et à la fenêtre étaient
étonnés à la vue de tant de boîteux. Quelques uns avaient des cannes (makila) dans les mains et d’autres se
traînaient. D’où put-il bien sortir tant de boîteux ?

5. Devant le seuil, il y avait une table ; sur la table des (feuilles de) papiers blancs et plusieurs grandes bourses ;
derrière, trois hommes sérieux en habits élégants.

6. – Nous donnerons mille douros à chaque boiteux – dit à ces boiteux l’homme le plus agé (zaharrenak ? zahar=vieux,
zaharra, le vieux, zaharren, des vieux, ???). Mais à présent vous devez attendre (esp. espera) un peu. Nous entrerons
à l’intérieur pour faire les comptes et nous sortirons aussitôt pour distribuer l’argent.

7. Les trois hommes entrèrent à l’intérieur, donc, et fermèrent la porte. Plusieurs minutes passèrent. D’un seul coup, la
porte s’ouvrit et… Qu’est-ce qui sortit de là ? un jeune taureau ! Ce tumulte ! En une seconde la rue entière resta
(fût) toute propre (complètement nettoyée). Tous les boiteux s’en allèrent en courant (korrika joan izan) en laissant
les cannes là-même (sur place).

8. Le miracle étonnant : le taureau sortit et aussitôt tous les boiteux guérirent !

9. On appelle (dit) maintenant cet évènement le « Miracle d’Atxuri ».


Galderak

1. Noiz gertatu zen « Atxuriko Milagrua » ?


Quand arriva le « Miracle d’Atxuri » ?

Le « Miracle d’Atxuri » arriva jadis.


Atxuri Milagrua aspaldi gertatu zen

2. Zenbat urte omen zituen emakumeak ?


Quel âge pouvait bien avoir la dame ?

La dame pouvait avoir 81 ans.


Emakumeak laurogeita bat urte omen zituen.

3. Nolako bihotza zuen emakumeak ?


Que sorte de cœur avait la dame ?

La dame avait un très grand cœur


Emakumeak oso bihotz handia zuen

4. Zertarako utzi zuen bere dirua ?


Dans quel but laissa-t-elle son argent ?

Elle laissa son argent pour le distribuer aux boiteux de Bilbao.


Bere dirua, Bilboko kojuen artean banatzeko utzi zuen.

5. Non banatu behar zuten dirua ?


Où durent-ils distribuer l’argent ?

Ils durent distribuer l’argent dans la Grand’Rue, sous le porche de Dona Pilar.
Dirua, Kale Nagusian, Dona Pilarren etxeko atarian banatu behar zuten.

6. Nola agertu zen Kale Nagusia hurrengo egunean?


Comment apparût la Grand’Rue le jour suivant?

Le jour suivant, la Grand’Rue apparût pleine de boiteux.


Kale Nagusia, kojuz betea agertu zen hurrengo egunean.

7. Zer zuten herren batzuek eskuetan?


Qu’avaient plusieurs boiteux à la main?

Plusieurs boiteux avaient une canne à la main.


Herren batzuek, makila eskuetan zuten. (corr.: ... makilak zituzten)

8. Non zegoen mahaia?


Où mirent-ils la table?

Ils mirent la table devant le porche.


Mahaia, atari aurrean zegoen.

9. Non ziren paperak eta poltzak?


Où étaient les papiers et les bourses?

Les papiers et les bourses étaient sur la table


Paperak eta poltsak mahai gainean ziren
10. Nork hitz egin zuen orduan?
Qui parla alors?

L’homme le plus agé parla alors.


Gizon zaharrenak hitz egin zuen orduan.

11. Gizonek, zertarako sartu behar zuten barrura?


Les hommes, dans quel but durent-ils entrer à l’intérieur.

Les hommes durent rentrer à l’intérieur pour faire les comptes.


Gizonek, kontuak egiteko sartu behar zuten barrura.

12. Zenbat minutu igaro ziren


Combien de minutes passèrent?

Plusieurs minutes passèrent


Minutu batzuk igaro ziren

13. Zer atera zen barrutik?


Qu’est-ce-qui sortit de l’intérieur?

Un jeune taureau sortit de l’intérieur.


Zezentxo bat atera zen barrutik.

14. Nola esaten diote orain gertaera honi?


Comment dit-on maintenant à propos de cet évènement ?

On parle (dit) maintenant à propos de cet évènement de “Miracle d’Atxuri”


Egoera honi, “Atxuriko Milagrua” esaten diote orain.

Vous aimerez peut-être aussi