Vous êtes sur la page 1sur 5

L'histoire de la première projection publique d'un film.

Augustus Lumière est né le 18 octobre 1862 à Besançon. et son frère, Louis,


deux ans plus tard, le 5 octobre 1864.
Ils sont un modèle de collaboration entre deux frères, un modèle de
persévérance pour l'amélioration d'une solution technique: le cinéma. Ils avaient
également d'autres préoccupations scientifiques. Auguste, en tant que biologiste, a
étudié la pathogenèse de l'anaphylaxie et des rhumatismes, ainsi que la thérapie à
base de magnésium. Pendant la Première Guerre mondiale, Louis s'occupé de
l'acoustique de l'avion et créa l'appareil de chauffage catalan pour l'aéronautique.
Louis Lumière est travaillé dans le laboratoire de son père, Antoine
Lumière, photographe à Lyon. En 1881, à l'âge de 17 ans, il inventa une émulsion
permettant de réaliser des instantanés instantanés.
L'année 1895 a été un succès pour la famille Lumière. Ensuite, l'usine de
matériel photographique de Monplaisir a été ouverte à Lyon. Également en 1895,
Auguste et Louis Lumière ont inventé le véritable appareil cinématographique, qui
était aussi un appareil de film et de projection, qu'ils ont présenté à l'Académie des
sciences de Paris le 22 mars 1895. Ils ont appelé cet appareil, Cinématographe, "un
nom qui s'est répandu dans le monde entier, un nom qui est resté. Pour respecter les
règles de déontologie, il faut au moins dire au passage qu'il existait à cette époque
d'autres inventeurs Les frères Lumière ont présenté la caméra, mais aussi le
premier film "La force des usines Lumière": un groupe compact d'hommes et de
femmes qui rient, font des signes, se dispersent.
L'appareil a ensuite été séparé en deux avec des fonctions distinctes : un
pour la prise de vue et un autre pour la projection.
Le 28 décembre 1895, au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris, un
film des frères Lumière est projeté pour la première fois. Il s'intitule "L'arrivée d'un
train dans la gare d'une durée de 35 secondes et l’entrée d’une locomotive à vapeur
de la gare de la Ciotat, située sur la côte méditerranéenne, une station estivale en
vogue à cette époque, mais aussi dotée d’un vaste chantier naval.
La date du 28 décembre 1895 marque non seulement la première projection
inhérente, mais aussi la naissance art, art cinématographique, septième art, comme
on l'appelle, et nouvelle industrie, industrie du cinema.
Louis Lumière (le plus petit des incendies) continuera à produire des films
qui ont été tournés dans l'usine qu'il dirige (et des films tels que "Le Charpentier,
Le Forgeron", "Breaking a Wall"), tandis que Auguste est inspiré Louis-Lumière a
toujours donné le ton, devenant ainsi le premier journaliste à l’occasion du Congrès
de la photo "lorsqu’il a enregistré l’arrivée des participants à Neuville-sur-Saône
(Neuville-sur-Saone) Saône: Retrait du Congrès des Photographes à Lyon "), film
également présenté lors de la projection du 28 décembre de la même année.
Le succès de la projection et de l'appareil" cinéma "incitera les deux
personnes à élargir leur travail en embauchant ce qui les encourage en tant
qu'opérateurs et rend possible la parution des dernières actualités, du documentaire,
du reportage vidéo et du premier montage de film. Un nouvel art, l'art
cinématographique, est né le septième art tel qu'il est connu. et une nouvelle
industrie. Industrie cinématographique. Et tout a suscité depuis le premier film de
Lumière.
Povestea primei proiecţii publice a unui film

Auguste Lumière s-a născut pe 18 octombrie 1862, în oraşul Besançon, iar


fratele său, Louis, doi ani mai târziu, pe 5 octombrie 1864.
Ei sunt model de colaborare între doi fraţi, sunt model de perseverenţă
pentru perfecţionarea unei soluţii tehnice: cinematograful. Au avut de asemenea şi
alte preocupări ştiinţifice. Auguste, ca biolog, a studiat patogenia anafilaxiei şi
reumatismului, precum şi terapeutica bazată pe săruri de magneziu. Louis s-a
ocupat, în timpul primului război mondial, de reperajul acustic al avioanelor şi a
creat încălzitorul catalic pentru aeronautică.
Louis Lumière a lucrat în laboratorul tatălui său, Antoine Lumière, fotograf
în Lyon, iar în 1881, la 17 ani, a inventat o emulsie care permitea realizarea
fotografiei instantanee.
Anul 1895 a fost pentru familia Lumière unul de succes. Atunci au deschis
la Lyon uzina Monplaisir, destinată fabricării aparatelor de fotografiat. Tot în
1895, Auguste şi Louis Lumière inventează aparatul cinematografic propriu-zis,
care era, în acelaşi timp, şi aparat de filmat, şi aparat de proiecţie, pe care l-au
prezentat Academiei de Ştiinţe din Paris la 22 martie 1895. Au numit acest aparat
„Cinèmatographe“, un nume care s-a răspândit în întreaga lume, un nume care a
rămas. Pentru a respecta regulile de etică profesională, trebuie spus, măcar în
treacăt, că în acea perioadă au fost şi alţi inventatori care s-au ocupat de proiectarea
unor imagini mişcătoare. Fraţii Lumière au prezentat aparatul, dar şi primul film –
„La sortie des Usines Lumière“: un grup compact de bărbaţi şi femei care râd, fac
semne, se dispersează.
Ulterior, aparatul a fost separat în două cu funcţii distincte: unul pentru
filmare şi altul pentru proiecţie.
În 28 decembrie 1895, la cafeneaua „Grand Café“, de pe Boulevard des
Capucines din Paris are loc prima proiecţie publică a unui film, realizată de fraţii
Lumière. Filmul proiectat avea titlul „Sosirea unui tren în gară“, dura 35 de
secunde şi prezenta intrarea unei locomotive cu abur în gara Ciotat, situată pe
malul Mării Mediterane, o staţiune estivală în vogă la vremea respectivă, dar şi cu
un şantier naval în expansiune.
Data de 28 decembrie 1895 marchează nu numai prima proiecţie
cinematografică, ci şi naşterea unei noi arte, arta cinematografică, cea de-a şaptea
artă, cum mai este cunoscută, şi a unei noi industrii, industria cinematografică.
Louis Lumière (fratele mai mic) va realiza în continuare filme având ca
subiect activități desfășurate în fabrica pe care o gestionează (și așa apar pelicule
precum „Tâmplarul”, „Fierarul”, „Dărâmarea unui zid”), în timp ce Auguste se
inspiră din activitatea fermierilor de la proprietatea tatălui. Dar tonul l-a dat
întotdeauna Louis Lumière, devenit aproape fără voie primul operator de actualități
cu ocazia „Congresului de fotografie” când înregistrează sosirea participanților la
Neuville-sur-Saône (fr. „Neuville-sur-Saône: Débarquement du congrès des
photographes à Lyon”), peliculă prezentată de asemeni la vizionarea din 28
decembrie a aceluiași an.
Succesul proiecției și a aparatului „cinematograf” îi va determina pe cei doi
frați să-și extindă activitatea, angajând oameni pe care-i formează ca operatori și
fac astfel posibilă apariția jurnalelor de actualități, a documentarului, a reportajului
video, precum și primelor montaje de film. Se năștea o nouă artă, arta
cinematografică, cea de-a șaptea artă cum mai este cunoscută, și o nouă industrie.
Industria cinematografică. Și totul a pornit de la primul film al fraților Lumiere.

Vous aimerez peut-être aussi