Vous êtes sur la page 1sur 3

Bayonne, 16 janvier 2020

Baiona, 2020ko urtarrilaren 16a

2020=50/50
MANIFESTE
POUR L’EGALITE DES FEMMES & DES HOMMES
DANS LA VIE PUBLIQUE AU PAYS BASQUE NORD

2020=50/50
ADIERAZPENA
IPAR EUSKAL HERRIKO BIZITZA PUBLIKOAN EMAZTE
ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNAREN ALDE
En signant la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale en 2018, et en adoptant un Plan d’Actions en
juin 2019, la Communauté d’Agglomération du Pays Basque a envoyé un
message fort et attendu par la société civile.

A l’occasion des élections municipales, les acteur·trice·s de la société civile


attendent des actes plus concrets de la part des élu·e·s, que ce soit en vue
du 1er tour, du 2ème tour, ou du 3ème tour !

La loi impose la parité dans les communes de plus de 1000 habitant·e·s.
Elle n’interdit pas de la mettre en œuvre dans toutes les communes,
quelles que soient leur taille. Alors…
Osons un 1er tour 100% paritaire !

Pour aller au bout de la parité, arrêtons les délégations genrées ! Des


adjointes aux travaux, à l’économie, aux finances, et des adjoints à la
petite enfance, à l’éducation et aux affaires sociales !
Femmes et hommes à parité dans les responsabilités
municipales !

Le 3ème tour des élections sera la désignation des 233 élu.e.s au Conseil
communautaire de la Communauté d’agglomération Pays Basque.
Chaque commune peut être représentée par un.e adjoint.e, donc par une
femme. Si les 158 communes font ce choix, la parité au sein du Conseil
communautaire, du Conseil permanent et de l’Exécutif de la CAPB sera
facile à envisager.
117 femmes élues à la Communauté d’agglomération,
c’est possible !

Réuni·e·s à Bayonne ce 16 janvier, à l’initiative du Conseil de


développement du Pays Basque, plus de 100 citoyen·e·s et acteur·trice·s de
la société civile invitent les élu·e·s du territoire à faire des élections
communales et intercommunales une chance pour l’égalité en Pays
Basque.
Euskal Hirigune Elkargoak, Tokiko bizitzan emazte eta gizonen arteko
berdintasunaren aldeko europar gutuna 2018an sinatu zuelarik eta
2019ko ekainean Ekintza Plana ezarriz, mezu garrantzitsua igorri dio
horren zain zen gizarte zibilari.

Herri hauteskundeak direla eta gizarte zibilaren eragileek ekintza zehatzak


egin ditzaten eskatzen diete hautetsiei, hala lehen bozkaldiaren aitzinean
nola bigarren edota hirugarren bozkaldietan!

 Legeak parekotasunaz jokatzera behartzen du 1000 biztanletik gorako


herrietan. Ez du, halere, beste herrietan, zeinahi neurritakoak izanik ere,
parekotasuna ezartzea debekatzen.
Halatan, bada, lehen bozkaldian % 100ean parekotasunaz
jokatzera ausart gaitezen!

 Parekotasuna muturreraino eraman dezagun! Genero bakarreko


ordezkaritzak alde batera utz ditzagun! Zergatik ez lanen auzapezorde
emazte bat, ekonomia auzapezorde emazte bat, finantzen auzapezorde
emazte bat edota haur txikien auzapezorde gizonezkoa, edo hezkuntza
auzapezorde gizonezkoa edo gizarte gaien auzapez gizonezkoa!
Emazteak eta gizonak pareko kopurutan tokiko bizitza
politikoaren erantzukizunaren aitzinean!

 Hauteskundeen 3. bozkaldia Euskal Hirigune Elkargoaren Elkargo


Kontseilurako 233 hautetsiak izendatzea izanen da. Herri bakoitzak
emazte bat hauta dezake ordezkari. 158 herriek hautu hori eginez gero,
parekotasuna argixko izanen da Euskal Elkargoaren Elkargo Kontseiluan,
Kontseilu Iraunkorrean eta Batzorde Eragilean.
Euskal Elkargorako 117 emazte hautatzea: egin liteke !

Baionan bildurik, urtarrilaren 16 honetan, Ipar Euskal Herriko Garapen


Kontseiluak proposaturik, gizarte zibilaren 100 herritarrek herri eta
herriarteko hauteskundeak Ipar Euskal Herrian berdintasuna izatearen
aldeko aukera bilaka ditzaten gonbidatzen dituzte lurraldeko hautetsiak.