Vous êtes sur la page 1sur 2

Veselo v Kamnik

DD DD

Za diatonièno harmoniko priredil glasba in besedilo :


Stopar Robi, 25. 2. 1996. Andrej Blumauer

¬ b 2 «««ˆ «« «« B4œ»
B6 - B7 B8 B7 B5 C4 C5 C4 B5
B2
«
˙
-
«
ˆ
«
B3
» »
˙
B6
«
«
B4 C3
«
« ˙
»
C4
««ˆ« ««
C3 B4
« « « » ˙
» ˆ
« «
ˆ ˙
» ˆ
l & 4 _«««ˆ l _«««˙
“======================== l ««ˆ »œ»»» l »» l ˆ« ˆ« l »» l ˆ« «ˆ« =l
“l l _»œ» _»œ» l _»œ» _»œ» l _»œ» _»œ» l _»œ» _»œ» l _»œ»œ _»œ»œ l _»œ» _»œ» l
ll ? b 24 Œ ll œ»œ»Jœ»» ‰ œœ»»J»œ» ‰ ll œ»œ»J»œ» ‰ œœ»»J»œ» ‰ ll œ»œ»Jœ»» ‰ œœ»»J»œ» ‰ ll œœ»»Jœ»» ‰ œœ»»J»œ» ‰ ll »»œJ»œ» ‰ »»œJœ»» ‰ ll œœ»»Jœ»» ‰ œœ»»Jœ»» =
“L“======================== ‰ l
» » » » » » » » »» »» » » l
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 6,5 6,5 4,3 4,3

% B5
««« « «« « « «
- B6 B6 B5 B5 C4 B5 B5
¬ b «« Œ
-
‰ ĵ «
B3
«
ˆ
B4
«
B3 -
« «««ˆ «« ««ˆ .
B5 B4 B3 B4 A5 B4 B3 B2
«
ˆ Œ « «
ˆ «
«_«ˆ “ { ˆ« _««ˆ _ˆ«« l« «
ˆ ˆ
«
«
ˆ « «
ˆ
«_««ˆ l ˆ« «ˆ ««ˆˆ l ««ˆ« . «« l
l & ˆ« l
“======================== « =
_j «ˆ
“l _œ» _œ» l _œ» _œ»
Ve - “ se - lo v l Kam - nik in l ur - no na - l prej, v_pre -l
_œ» _»œ _œ» _»œ _»œ _»œ _œ» _œ»
“l b œ»œ»»» œ» œœ»»»» l œœ»»»» œ» œœ»»»» “ œœ»»»» »œ »»»»œœ l œœ»»»» œ» »»»»œœ l »»»»œœ »œ »»»»œœ l œœ»»»» œ» œ»»œ»» l
l ? œ»» »» »»» »» l œ»» »» »»» »» “ { œ»» »» »»» »» l œ»» »» »»» »» l œ»» »» »»» »» l œ»» »» »»» =
L“======================== »» l
4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3

« « «« « «« B4« B3
B7 B5 - B7 A7 - B6 B5 C4 B6 B5
¬ «
««« ˆ«« »œ»œ
» ««ˆ«ˆ ˆ««« »œ» œ
» œ»»œ» œœ»»» ˆ.«ˆ« . «
««ˆˆ« «««ˆˆ ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ «««
- B3 B4 B6 B4 - B6 B5 - B3 -
B5 B4 A5 B5
b «
l & _««ˆ ˆ« l »
“======================== ˆ l » l « «
_«j
«ˆ l _««ˆ l _ˆ«« l
=
“l le - pe pla - l ni - ne od - l ha - jam, ju - l hej!
_œœ»»» _œœ»»» _œœ»»» _œœ»»» _œœ»»» _œœ»»» _œœœ»» _œœœ»» l _œœœ»»
Za - u - kam ve - l se - lo po - l
_»œ _»œ _œ»
“l b œ»» œ»» œ»» l œ»» œ»» œ»» l œ»» œ»» œ»» l »»» œ»» »»» l »»» »»œ »»»»œœ l »»»»œœ »»œ œ»œ»»» l
L“========================
l ? œ»» »» » »» l »»œ »» » »» l œ»» »» » »» l œ» »» » »» l œ» »» » »» l œ» »» » = »» l
2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3

1.

«««ˆ «« « «««
B5 C4 B5 B5 B7 B5 C4 C5 C4 B5 - B6
¬ b «« «««ˆ «« ««ˆ . « « »
œ «« «««ˆ œ»
B4 A5 B4 B3 B2 - B3 B4 B6 B4 C3 C4 C3 B4 - B2

«« ««ˆ« ˆ«« l »»œ


» «ˆ«ˆ «ˆ œ»» «ˆ ««ˆˆ l «ĵ «ˆ« ‰ ˆ««« ={”
l & ˆ«ˆ« ˆ« ««ˆˆ l ««ˆ« . _««j
“======================== l
«ˆ _«ˆ l » _«ˆ
“l za - bim skr l - bi, saj l ve - dno sr - l ce tja na - l zaj
œ
»
si že - l li. ”
“l _
œ »
œœ»»» »
_ œ _»œ _
»œ
»»»œœ l »»œœ »»œœ l œœ»»_
œ
» _
œ
œ» _
œ»
»»» l œœ»»» _
» œ _ _
»»»œœ l »œ»»œ ‰ »œ»œ œ
» _ œ
» _ œ
»
l »œ»œ» ‰ »œ»œ»œ ”
b » »
œ » »
» »
œ »
» »
» »
œ œ » » » œ » »
œ
J »
œ
»
l ? œ» »» »» » l »»œ »» »» » l œ»» »» »» » l œ»» »» »» »» l »»»
L“======================== »» l »J»œ» »»» ={”
»»
4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 6,5 4,3 4,3 4,3

Pravico kopiranja ima Robi Stopar!


DD DD
2.

_»œœ»» _»˙˙» ««« ««« ««« ˆ«««


B5 C6 C6 C5 C7 C7 C5
¬ b «« ‰ œ»»» b ˙»˙» »
œ » ˙
»
B4 C2 C5 C4 A8 C6 C3 C2 B4 C3 C4
b » œ
» » » » «ˆ« «ˆ« ˆ« =l
l & ĵ «ˆ«
“========================œ»»» “ { » l »» l l ˙»»
» l
“l » “ l »œ œ» l l ne l med o - èa - ke l
_»œœ» _»œ»œ»œ “ »œ »œ
_»»œ _»»œ l _»»œ _œ»»œ l _œœœ»» _œœ»» l _»»œœ _»»œœ l _œ»œ» _œœ»» l
Grem v pla - ni -

“l »
œ
» ‰ b »œ »œ
»» “ b »œ» »» »» »»œ »» »» œ»» »» œ
» » » œ » œ
» »œ
»» œ»» »» »» œ»» »» œ
» œ»»
l ? b »»œJ»
L“========================
»
œ
» { » » »
œ » l » » »
œ » l » »
» œ
» »
» l » »
» œ
» »
» l » »
» œ» »»=l
»
»» »»
4,3 6,5 6 5 4 5 6 5 4 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5

¬ b b _»œœ»» _»œ»œ» _»œ»œ _»œœ»


C7 B8 C6 C5 C6 C5 C7 C7 -
C6
œ»»œ C5
˙
»
˙
» ˙
»
C5
˙
»
˙
»
C4
œ
»
C5
»»
C4
»»
A8 C6 -
» »» »
» ˙
»
» »
» œ
»
» »
l&
“======================== l l» l l» l =l
“l l si œ» - œ» l ve, œ» œ » l Kamœ» - œ» l ni œ-» ški œ» l le - pi l
“l b œ» _œœœ»»»» _œœ»»» l _œœ»» _œ»» l _œœ»» _œ»» l _œœ»» _œ»» l _œ»» _œ»» l _œœ»»» _œ»œ»» l
sta - re

b » œ »
» »
œ »
» œ »
» »
œ »
» œ »
» »
œ »
» œ »
» »
œ
œ »
» œ »
» »
œ œ
»
» œ»»
l ? »» »» œ» »» l »» »» œ» »» l »» »» œ» »» l »» »» œ» »» l »» »» œ» »» l »» »» »œ =
L“======================== »» l
4 5 6 5 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 4 5 6 5
1.

Jœ»»» _»»»»œœ _»»»»œœ _»»»»œœ nœ»»


C5 C7 - - B8 C5 C5 C6
¬ b b œ»» .
C3 C6 C6 - - B7
œ»œ» C5
œ»»œ
C3
˙»»˙
C4
œ»J»œ ‰ œ»»»
C2

œ.
» » » »» » »
l& »»
“======================== l l »» l » l »» »œ»» ={”
» ”
“l saj l le - pše ni ni - l kjer dru - l god. l
“l b »œ _»»»»œœœ _»»œœœ l _»»œœœ _»»œœœ l _»»œœœ _»»œœœ l _œœ»»» _œœœ»»» l _»œ»œ» _»œœ»œ» ”
kot,

» » » » » œ
» » œ
» ‰
l ? b »» »»» »œ »»»» l »»»œ »»»» »œ »»»» l œ»»» »»»» »œ »»»» l œ»»» »»» œ» »»» l Jœ»»»»
L“========================
»»» =”
œ»» {
4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 6 5 4 5 6,5
» 6,5

fiCoda
2. To Coda

«««
B8 C5 C5 B6 C5 -
¬ b b œ»œ»» œ»»»œ ˙
» œ
» ˙»˙» œ»Jœ» ‰ œ»Jœ» ‰
C5 C3 C4 B2 C4 -

» ˙»» Jœ»» ‰ ˆ«« »


l& »
“========================
» l » l » _««ˆ l l » l »» »» =”
“l dru - l
œ
» » œ l œ
»
D.S. al Coda l l god.
œ » œ » l »œ œ
» ”
»
_
œ »
_ œ _ _ _ _ œ
» _ _ _ _
kjer

“l b »œ »»»œœ »»»œœ l »»»œœ »»»œœ l »œ»œ» ‰ nœ»œ» l l œœ»»


»
œœ»» l »œ»œ
» » ‰
œ»»»œ ‰ ”
l ? b »» »»» »œ »»» l œ»»» »»» »œ »»» l œJ»»»»
L“======================== »
»œ»» l l »»»œ »»» œ» »»» l J»œ»»» J»œ»» =”
»
4 5 6 5 6 5 4 5 6,5 4,3 6 5 4 5 6,5 6,5
1. Veselo v Kamnik in urno naprej, 2. Pozimi mi smuèi, poleti cepin,
v prelepe planine odhajam, juhej! vesela je družba vrh v planin.
Zaukam veselo, pozabim skrbi, V dolini pa bistrica zvesto šumi,
saj vedno srce tja nazaj si želi! kot solza kristalna si bistrica ti!

REF.: Grem v planine, med oèake stare, sive,


Kamniški lepi kot, saj lepše ni nikjer drugod!

Veselo v Kamnik 2