Vous êtes sur la page 1sur 9

JUBILATE DEO

Bersoraksorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Alleluya.


Mazmurkanlah kemuliaan nama‐Nya. Alleluya.
Muliakanlah Dia dengan puji‐pujian. Alleluya.
Katakanlah kepada Allah. Alleluya.
“Betapa dahsyatnya segala pekerjaan‐Mu. Alleluya.
Oleh sebab kekuatan‐Mu yang besar, musuh‐Mu tunduk menjilat kepada‐Mu. Alleluya.”
(Mazmur 66:1‐3)

do=F,4/4 DOMENICO BARTOLUCCI (1917‐2013)
ALLEGRO

___ . ___ ___ ___


S 5 .5 5 5 6 1 . 76 5 3 .2 3 4 . 2 . 2 .2 2 2
Ju- bi- la- te De- o om- nis ter- ra, ju- bi- la- te
___ ___ ___ ___

2
A 3 .3 3 3 4 6 . 54 3 1 . 7. 1 1 . 6. . 7. . 7. 7. 5.
Ju- bi- la- te De- o om- nis ter- ra, ju- bi- la- te
. ___ . ___
T 1 . 7 . 6 . 4 . 5 .5 5 5 6 1 . 76 5 0 0 0
Ju- bi- la- te, ju- bi- la- te De- o,
B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 . 7. . 6. . 4. . 5. 0 0 0
Ju- bi- la- - te,

___ ___ . ___


S 3 1 0 0 6 .6 6 6 7 5 0 0 5 .5 5 5 6 1 . 76
De- o, ju- bi- la- te De- o, ju- bi- la- te De- o
___ ___ ___
A 1 5. 0 0 1 .1 4 2 5 5. 0 0 3 .3 3 3 4 6 . 54
De- o, ju- bi- la- te De- o, ju- bi- la- te De- o
___ ___ .
T 5 .5 5 5 6 4 0 0 5 .5 7 5 1 . 7 . 6 . 4 .
ju- bi- la- te De- o, ju- bi- la- te, ju- bi- la- te,
___ ___
B 1 .1 3 1 4 4. 0 0 5 .5 5 5 1 . . . 1 . . .
ju- bi- la- te De- o, ju- bi- la- te De- - o,

. ___ .
S 5 1 .7 1 6 . 4 . 5 1 2 . 3 0 0 0 0 0 0 0
om- nis ter- ra, al- le- lu- ia.
___ _______ _______
A 3 3 .2 3 4 . 2 . 1 1 1 . 1‘ 3 . 3 3 2 2 2 1 1
om- nis ter- ra, al- le- lu- ia. Psal- mum di- ci- te no- mi- ni
___ . ___ _______ _______
T 5 .5 5 5 6 1 . 76 5 5 6 . 5 0 3 6 /4 7 7 7 6 6
ju- bi- la- te De- o, al- le- lu- ia. Psal-mum di- ci- te no- mi- ni
___ ___ _______ _______
B 1 .1 3 1 4 6 . 54 3 3 4 . 1 0 1 1 7. 5. 5. 6. 1 1
ju- bi- la- te De- o, al- le- lu- ia. Psal-mum di- ci- te no- mi- ni

 | 1  
 
___ ___
S 0 5 . 5 /4 . 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 6 .5
al- le- lu- ia, al- le- lu-
_______
A 7. 3 7. 3 3 /2 7. ‘ 5 5 5 5 4 / /4 4
/ 3 2 5 2 5 5 /4
e- ius, al- le- lu- ia, da- te glo- ri- am lau- di e- ius, al- le- lu-
. . . _______
. . . . . . . .
T 6 5 5 1 1 7 5 0 5 1 5 2 2 2 1 1 7 7 3 3 2
e- ius, al- le- lu- ia, da- te glo- ri- am lau- di e- ius, al- le- lu-
_______
B 3 3. 3 1 6. 7. 3 0 3 3 2 7. 7. 1 3 5 5. 5 3 1 2
e- ius, al- le- lu- ia, da- te glo- ri- am lau- di e- ius, al- le- lu-

___
S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 . 6 5 .4 4 0 0 0 0 0
ia, al- le- lu- ia,
_______ _______
A 2‘ 2 . 2 2 1 1 1 7. 6. 1 1 4 4 3 1‘ 1 1 1 1 7. 7.
ia, nun- ti- a- te vir- tu- tem e- ius, al- le- lu- ia, ex- al- ta- te po-
_______ . . . _______
T 7 0 2 5 3 6 6 6 5 5 4 6 2 2 1 6 0 1 4 2 5 5
ia, nun-ti- a- te vir- tu- tem e- ius, al- le- lu- ia, ex- al- ta- te po-
_______ _______
B 5. 0 7. 7. 6. 4. 4. 5. 3. 4. 4 4 2 \ 7. 1 4 0 6. 6. 5. 3. 3.
ia, nun-ti- a- te vir- tu- tem e- ius, al- le- lu- ia, ex- al- ta- te po-

___ . ___
S 0 0 0 3 3 3 2 .1 1‘ 3 5 1 7 .7 6 . 5 ‘ 5 /4 3
al- le- lu- ia. Quam ter- ri- bi- li- a sunt, quam ter- ri-
_______
A 7. 6. 6. 5. 1 5. 1 1 7. 5. ‘ 3 2 1 2 3 1 2 7. . 0 1
ten- ti- am e- ius, al- le- lu- ia. Quam ter- ri- bi- li- a sunt, quam
_______ . ___ .
T 5 4 4 4 3 3 6 6 5 3‘ 1 7 6 5 .5 4 . 3‘ 5 7 3
ten- ti- am e- ius, al- le- lu- ia. Quam ter- ri- bi- li- a sunt, quam ter- ri-
_______
B 4. 6. 6. 1 1. 1 6. 4. 5. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
ten- ti- am e- ius, al- le- lu- ia. Quam ter- ri-

. ___
S /4 5 6 . 2‘ 4 3 2 3 1 6. 7. 1 ‘ 3 5 1 7 . 7 6 .
bi- li- a sunt, quam ter- ri- bi- li- a sunt, quam ter- ri- bi- li- a
___
A 2 7. 3 4 / 5‘ 1 3 6 5 .5 4 . 3‘ 3 2 1 2 3 4 .
ter- ri- bi- li- a, quam ter- ri- bi- li- a sunt, quam ter- ri- bi- li- a
. ___. . . . . . ___
T 2 .2 1 . 7‘ 1 7 6 7 1 2 . 5‘ 1 7 6 5 .5 4 6
bi- li- a sunt, quam ter- ri- bi- li- a sunt, quam ter- ri- bi- li- a
___ ___
B 7. . 7. 6. . 5. ‘ 6 5 4 3 .3 2 . 1 . . . 1 . . .
bi- li- a sunt, quam ter- ri- bi- li- a sunt

 | 2  
 
___ . ___ ___
S 5‘ 6 .5 4 5 . 3 . 0 1 .7 6 7 . 5 . 0 6 .5 4
sunt o- pe- ra tu- a, o- pe- ra tu- a, o- pe- ra
___ ___ ___
A 3‘ 1 .1 1 1 . 1 . 0 4 .4 4 2 . 2 . 0 1 .1 1
sunt o- pe- ra tu- a, o- pe- ra tu- a, o- pe- ra
. ___ . ___. . ___
T 1‘ 6 .6 6 5 . 5 . 0 1 .1 1 7 . 7 . 0 6 .6 6
sunt o- pe- ra tu- a, o- pe- ra tu- a, o- pe- ra
___ ___ ___
B 1‘ 4 .3 2 3 . 1 . 0 6 .5 4 5 . 3 . 0 4 .3 2
o- pe- ra tu- a, o- pe- ra tu- a, o- pe- ra

_______ .
S 5 . 1 . 3 . 4 . 5 3 4 3 4 5 5 . 5 1 . 6 .
tu- a Do- mi- ne, Do- mi- ne al- le- lu- -
_______
A 1 . 6. . 7. . 1 2 3 1 2 1 2 3 3 . 3 4 . . .
tu- a Do- mi- ne, Do- mi- ne al- le- lu- -
. .
T 5 . 1 . 7 . 6 . 5 . 6 . 1 . 7 . 6 . 4 .
tu- a Do- mi- ne, al- le- lu- ia,
B 3 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 . . . 1 1 1 1
tu- a Do- - - mi- ne, al- le- lu-

S 5 3 . 3 6 . . . 5 . . .
ia, al- le- lu- - ia.
A 3 1 . 1 4 . 2 . 3 . . .
ia, al- le- lu- - ia.
. .
T 1 . 7 . 6 . 4 . 1 . . .
al- le- lu- - ia.
B 1 . . . 1 1 1 1 1 . . .
ia, al- le- lu- ia.

 | 3  
 
JUBILATE DEO
D. Bartolucci
Allegro q=115
         
Sopran  
Ju - bi - la - te De - o
  
Alt        
Ju - bi - la - te De - o
  
Tenor     
 Ju - bi - la - te,

    
Bas  
Allegro q=115
   
                              
Org.

  
  

  

 
5
 
S.          
     
om - nis ter - ra, ju - bi - la - te De - o, Ju - bi - la - te

  
A.                
om - nis ter - ra, ju - bi - la - te De - o, Ju - bi - la - te

                
T.  
 ju - bi - la - te De - o, ju - bi - la - te De - o,

      
B.         
Ju - bi - la - - te, ju - bi - la - te De - o,

            

       
             


 

Org.
         
               
   
          
10

S.  
     

De - o, ju - bi - la - te De - o om - nis ter - ra

 
A.                
De - o, ju - bi - la - te De - o om - nis ter - ra

       
T.        

 ju - bi - la - te, ju - bi - la - te, ju - bi - la - te De - o

           


B.  
ju - bi - la - te De - - o, ju - bi - la - te De - o

                        
 
          
        


Org.

 
   


 


  




15
   
S.         
al - le - lu - ia, al - le -
   
                
,
A.

al - le - lu - ia. Psal - mum di - ci - te no - mi - ni e - ius al - le -

T.            
    
    
 al - le - lu - ia. Psal - mum di - ci - te no - mi - ni e - ius al - le -

              
B.         
al - le - lu - ia. Psal - mum di - ci - te no - mi - ni e - ius al - le -

              
             


 
      
     
Org.
     
   
2
          
19

S.       

            
lu - ia, al - le - lu - ia,
,
       
,
A.

lu - ia, da - te glo - ri- am lau - di e - ius al - le - lu - ia, nun - ti -

                 
T.     
 lu - ia, da te glo - ri- am lau - di e - ius al - le - lu - ia, nun - ti -

    

B.   
             
 
lu - ia, da te glo - ri- am lau - di e - ius al - le - lu - ia, nun - ti -

              
        
     
          
Org.

       

      

  

 
   

    
24

S.   
      
al - le - lu - ia, al -
 
       
              
,
A.

a - te vir- tu - tem e - ius al - le - lu - ia, ex - al - ta - te po - ten - ti - am e - ius

              
   
 
 
T.  
 a - te vir- tu - tem e - ius al - le - lu - ia, ex - al - ta - te po - ten - ti - am e - ius

           
             
B.  
a - te vir- tu - tem e - ius al - le - lu - ia, ex - al - ta - te po - ten - ti - am e - ius

            


       
 
   
     
Org.

     

  
    
  

   

3
   
 ,    
29

S.        

  ,      
- le - lu - ia. Quam ter - ri - bi - li - a sunt, quam ter - ri - bi - li - a

                  
,

A.

al - le - lu - ia. Quam ter - ri - bi - li - a sunt, quam ter - ri - bi - li -


,   ,    
T.        
  
 al - le - lu - ia. Quam ter - ri - bi - li - a sunt, quam ter - ri - bi - li - a

              
B.   
al - le - lu - ia. Quam ter - ri - bi - li - a


 
                               
 


 
Org.
               
       
   

  
34

S.   
         ,    
  
,

,

sunt, quam ter - ri - bi - li - a sunt,quam ter - ri - bi - li - a sunt o - pe- ra

    
     
       
, , ,
A.

a, quam ter - ri - bi - li - a sunt,quam ter - ri - bi - li - a sunt o - pe- ra

 ,      ,       ,  
T.   
 sunt,quam ter - ri - bi - li - a sunt,quam ter - ri - bi - li - a sunt o - pe- ra

 ,       ,   
B.    
sunt, quam ter - ri - bi - li - a sunt o - pe- ra

         
                        
 
Org.

 
         
 
   

4


   
  
    
39
 
S.            


tu - a, o - pe- ra tu - a o - pe- ra tu - a Do - mi -

                
A.

tu - a, o - pe- ra tu - a o - pe- ra tu - a Do - mi -

                 

T.
 tu - a, o - pe- ra tu - a, o - pe- ra tu - a Do - mi -
          
B.
       

tu - a, o - pe- ra tu - a, o - pe- ra tu - a Do -

   
             
         
                       
Org.
                   
       

 
45
      
S.      
ne Do - mi - ne al - le - lu - - -


A.          
ne Do - mi - ne al - le - lu - - -

   
T.   
 ne al - le - lu - ia,

B.
       

- mi - ne al - le - lu -

                         

Org.

  


5
 
48 rall.
 
S.      
- ia, al - - le - lu - - - - ia.

A.       
- ia, al - - le - lu - - - - ia.

  


T.  
 al - - le - - lu - - - - ia.

      

B. 
ia, al - le - lu - ia.

       
rall.

          


Org.

 
 

 


 