Vous êtes sur la page 1sur 1

Tuba

I SI DEMÀ NO TORNARÀ (OBRINT PAS)


XARANGA TOT PER L'AIRE

q = 135 q = 175
? ##C ˙
˙ ˙™ œ ˙ ˙ ˙™ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w 4
4 ∑ ™™ œj œ œj œj œ œj
11
? ## œj œ œ œ ™ œj œ œj j j œ œ œ œ ™ œ œ œ ˙ j j j j
œœ œ J J J œœ œ˙ œ œ œ œj œ œj w ™™ ™™ ˙
˙ ˙™ œ
20
? ## ˙ ˙™ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w ™™ œj œ œj œj œ œj œj œ œ œ ™ œj œ œj œj œ œj œ œ œ œ ™
˙ J
30
j j j j
? ## œ œ œ ˙
J J œœ œ˙ œ œ œ œj œ œj w ™™ ˙
˙ ˙™ œ ˙ ˙ ˙™ œ ˙ ˙ ˙ ˙
40 1.
? ## ˙ ˙ w ™™ ™™ ‰ j
j œ œ ‰ œ œ #œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œj ‰ j œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œj
œ œ œ œ J œ œ œ œ J
49 2.
? ## œ œ ‰ œ œj ™™ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œj #œ Œ Ó j j j j j

j j j j œ œ œ œ™
œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
J #œ œ
57
j j j j
? ## œ œ œ ˙
J J œœ œ˙ œ œ œ œj œ œj w ™™ ‰
œ œ œ œ
j œ œ ‰ œ œ #œ œ ‰ œ œj œ œ ‰ œ œj
J
65 1. 2.
? ## ‰ j j
j œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ ™™ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œj œœ Œ Ó
œ œ œ œ J J #œ œ œ œ >œ #>œ >œ
Pau Crespo © 2015