Vous êtes sur la page 1sur 5

De Kauwgomballenboom

Elly Zuiderveld-Nieman

° / 44 Œ œ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ

4 œ œ œ œ œ œ œ
/ 4 ∑
4 œ œ Œ œ œ Œ
/ 4œ œ œ œ

4
¢/ 4 ∑ Ó ‰ œj œ

b4 Œ
Glockenspiel
{& 4 œ œ œ œ œ œ œ

Glockenspiel & b 44 ˙ ˙
{ ˙ ˙
F C7 F C7
4
& b4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Mid -den in het tuin - tje van mijn ou - de gek - ke oom staat een
2
3
°
/ Œ œ Œ
œ œ Œ œ œ Œ œ

/ ∑ œ œ œ œ œ œ œ

/ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ

‰ j
¢/ ∑ Ó œ œ

b œ
Glock.
{& ˙ ˙ œ ˙

b
Glock.
{& ˙ ˙ ˙ ˙
F C7 F C7

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ j
œ œ œ œ™ œ
kauw-gom - bal - len - boom, een ech - te kauw-gom - bal - len- boom. Met
3
5 j j
° Œ œ Œ œ Ó ‰ œ œ ‰
/
j j j j
/ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ
j j j j
/ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ

‰ j
¢/ ∑ Ó œ œ

b œ Œ
Glock.
{& ˙ ˙ œ œ

b˙ Œ
Glock.
{& ˙ ˙ œ œ œ
B¨ C7 F
j
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
hon - derd - dui - zend bal - len voor een stui - ver of een cent, die
4
7 j j
° Œ œ Œ œ Ó ‰ œœ‰ Œ œ Œ œ
/
j j j j j j
/ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ
j j j j j j
/ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ

¢/ ∑ Ó ‰ œj œ ∑


Glock.
{& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

b˙ Œ ˙
Glock.
{& ˙ ˙ œ œ œ
˙ ˙
B¨ C7 F B¨ C7

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ j
œ œ œ œ œœœ œœ
zie je zo maar zit -ten als je uit ge-sla-pen bent. Ze val-len met z'n al-len uit de
5
10 j j
° ‰ œ œ ‰ Œ œ œ Œ œ Œ
/ Ó œ Ó
j j
/ œ™ œ œ™ œ ∑ œ œ œ œ œ Œ
j j
/ œ™ œ œ ™ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Œ œ œ Œ œ œ ˙™ Œ
¢/ Ó ˙

b ˙ ˙ œ Œ
Glock.
{& ˙ ˙ œ œ

b ˙ ˙ ˙ Ó
Glock.
{& œ œ œ œ
F B¨ C7 F

&b œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ
tak -ken van de boom, mid-den in het tuin-tje van mijn oom.