Vous êtes sur la page 1sur 1

Tel: 060-151-151 Tel: 060-151-151

Važi od 07.01.2020 Važi od 07.01.2020

VOZNI RED VOZNI RED


SVETI KRIŽ - HOSTI HOSTI - SVETI KRIŽ
Radni dan Subota Nedjelja Radni dan Subota Nedjelja
Sati Minute Minute Minute Sati Minute Minute Minute
04 04
05 10, 30, 48 10, 36 20 05 10, 30, 50 20, 48 20
06 07, 27, 48 01, 25, 51 00, 43 06 10, 27, 47 14, 39 00, 41
07 12, 34, 52 17, 42 23 07 03, 18, 37 03, 30, 56 23
08 07, 26, 50 07, 33, 57 01, 38 08 02, 24, 39G, 50 19, 45 01, 39
09 14, 38 23, 49 03, 26, 52 09 14, 38 11, 35 12, 41
10 02, 26, 50 13, 39 20, 46 10 02, 26, 50 01, 27, 51 06, 32, 59
11 14, 38 05, 30, 55 12, 40 11 14, 38 17, 43 27, 55
12 02, 26, 50 21, 46 07, 34 12 02, 26, 50 08, 33, 59 22, 48
13 14, 38 12, 38 03, 27, 54 13 14, 38 25, 51 14, 42
14 02, 26, 50 04, 31, 58 22, 47 14 02, 26, 50 18, 44 08, 35
15 14, 38 24, 51 14, 41 15 14, 38 11, 38 03, 28, 53
16 02, 26, 50 18, 44 06, 32, 59 16 02, 26, 50 04, 31, 58 20, 45
17 14, 38 11, 38 25, 53 17 14, 38 24, 51 12, 39
18 02, 26, 50 04, 31, 58 19, 45 18 02, 26, 50 18, 44 05, 33
19 16, 40 24, 51 13, 41 19 15, 39 10, 38 00, 25, 53
20 02, 23, 48 18, 44 07, 40 20 03, 29, 50G 04, 31, 58 20, 42
21 15, 45 11, 38 03G, 17, 57 21 01, 31, 57 24, 49 18, 58
22 11, 37 03, 28 31 22 30 12, 40 30
23 00, 35G 00, 15G, 35G 00, 35G 23 00, 15G, 35G 00, 35G 00, 35G
24 24
Linija 7 u 23:10 na stanici Fiumara ima vezu s lin 1,2,4,5,6,7 Linija 7 u 23:20 na stanici Fiumara ima vezu s lin 1,2,6,7
"G" = autobus ide u garažu "G" = autobus ide u garažu
Vozni red na WEB adresi: www.autotrolej.hr Vozni red na WEB adresi: www.autotrolej.hr

Centres d'intérêt liés