Vous êtes sur la page 1sur 2

Contrabajo

EspañaCañí Compositor:
PASCUAL MARQUINA NARRO
Transcripción y Orquestación:
(Pasodoble) Nelson Raúl Suárez Rincón

Moderate march tempo q = 108


? b 2 œ. œ. œ. œ. b œ. b œ. œ. b œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ.
arco

b 4
f

? b b œ. œ. b œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ.
11
7

b œ. œ. œ. œ.
P

? b b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ.
19

Œ
13

œ. œ. œ. œ. œ.
F

.
? bb b œ œ. b œ. b œ. n œ. b œ. n œ. œ. A œ. œ. œ. œ. b œ. b œ.
b œ. b œ.
20

? b b œ. œ. œ. œ. b œ. b œ. œ. b œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ.
27

? b b b œ. œ. b œ. b œ. œ. œ.
37

œ ∑
33

œ. œ. œ. œ. n œ. œ.
P

? bb œ. Œ
40

A œ. œ. n œ. œ. A œ. œ. n œ. œ. A œ. œ.

46

? bb
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
F
Versión para Orquesta Sinfónica · Plantilla Instrumental Ampliada
Obra Grado 2,5 · Nivel Medio
All Rights Reserved © edit. Nelson Raúl Suárez Rincón, 13 deagosto de 2018
Contrabajo
EspañaCañí

b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ.
53

? b
b œ. Œ Œ Œ œ. b œ. Œ

? b b b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. 5
65

Œ Œ Œ
60

œ. œ.
72

? b œ . œ. œ. œ.
Œ b b b .. œ
71

b œ. œ. œ. œ. œ. œ.

f F

.œ .œ .œ .œ .œ
82

? b b œ. œ. .. œ. œ. Œ Œ Œ Œ
78 1. 2.

b ˙ œ.
f

? b b .œ
90

Œ Œ Œ Œ Œ .. œ. œ.
85

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

? b b œ. œ. œ. œ. œ. ..
1.

Œ
92

b œ. œ. œ. œ. œ. œ.

? b b œ. œ. œ. œ. n œ. n œ. œ. n œ. b œ. œ. A œ. œ. œ. œ. n œ.
2.
98

.œ .œ b .œ .
b œ. ˘
106

? b b n œ. œ. n œ. œ. A œ. Œ nœ Aœ œ̆ Œ
104

b
ƒ
"ESPAÑA CAÑÍ" · Pasodoble · NELSON RAÚL SUÁREZ RINCÓN · 2