Vous êtes sur la page 1sur 1

Flugelhorn 1

PER SEMPRE EL VALENCIA C.F.


Himne al Centenari del Valencia C. F. Henri Ferri
arr. Eros Quesada

1 œ− − œ− −
Marcial q = 112
α ‰ ≈œ œ œ œ ‰ ≈œ œ œ œ Œ
%α β ˙ œ− œ− Œ ∑ ˙− Θ Θ
ε
œ œ ˙ œ œœœœœ œ
α ∀œ− œ œ
A

α Œ ∑ Ó Œ ‰œ œ œœœœœ Œ ∀œ œ œ œ œ œ œ
8

% Ι

α œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙ œ ‰ ≈ =œ
% α œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ι œ œ ˙− ‰− Θ Ι œ Œ œΙ œ Ι
15

− 1 œ œ œ œ− œ ˙
α α =œ =œ œ œ− Œ Ó
œ œ− œ œ œ œ œ
Œ ‰Ι Ι œ ‰ œ œ œ− Ι œ ‰ ≈ =œ
22

% Θ


α =œ =œ œ œ− Œ
B a tempo
ι
rit a 3

α œœœœœœœœ ˙ œ ∀ œ œ œ œι œι œ œ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ι œ œ œ
30 (como en Burjassot) 3

%
3

Ι œ
3 3 3

α ιœ œ œ ˙ − œ œ œ œ ∀ œ œ œœ ˙
% α œ− œ œ œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œαœ œ
36 3 3

œ œ Ι œ
3
3 3

α ι œ œœ
% α ∀˙ œ œαœ œ œœœ œ œ‰˙− ∑ ∑ Ó Œ ‰ œ œœœ œ œ
42

α œ Œ ‰ œΙ œ œ
rit.

%α œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
49

˙− œœ

α œ œ ∀œ ˙−
a tempo

% α œ− Œ Ó Œ Ó
54

Ι œ µœ ∀œ
œ− œœœ
œ− œµœ ∀œ
œ−