Vous êtes sur la page 1sur 24

MIERT ALLiTOTTUK QSSZE EZT A FOZETETI

SOk minden kering a droqokrol a vilagban - az utcdn, az iskoldkbon, az Interneten es a teveben. Van, ami igaz beldle, es van, ami nem.

Sok dolog, amit a droqokrol hallasz, olyan ernberektdl szdrmczlk, akik drogot drulnck. Jo Litra tert droqdflerek bevollottdk, hogy kepesek , voltak bdrrnit mondani rndsoknok, csak hogy ravegyek oket a droqvdsdrldsro,

Ne hagyd, hogy dtverjenek, Ismerned kell a tenyeket, hogy ne valj drogfOggove, es hogy segfts a bcrdtcidnck is tdvol maradni a droqoktol, Ezert keszftettuk ezt a fOzetet - neked.

A velernenyed fontos a szdrnunkro, ezert szfvesen hcllcndnk feloled. Az Interneten rneqtoldlsz minket a drugfreeworld.org cfmen, e-mailt pedig az info@drugfreeworld.org cfmre kOldhetsz.

A. Ritalin a metilfenidatOttartalmaz6 szerek egyik rndrkcneve, amelyet az amerikai Droqrendeszeti Hivatal a II-es jegyzeken szerepld kdbltoszerek csoportjcbc sorol- ugyanabba a csoportba, mint

a kokaint, a morfiumot es az amfetaminokat.* A tizenevesek elenkfto hotdsc miatt szedik a szert.

A Ritalinnak meg akkor is szdmos rnellekhotdso lehet, ha azt szakember frja fel- tobbek kozott idegesseg, almatlansag, etvagytalansag, szfvritmuszavar, szfvproblerndk, sulycsokkenes. A gyart6 szerint a szer fOggoseget okoz.

2005 juniusdbon az amerikai Elelmiszer- es Gy6gyszerellenorzo Hat6sag kozzetett tobb kozegeszsegOgyi flqyelmeztetest, melyekben

lefrtdk, hogya Ritalin es a hozzd hasonl6 szerek hcllucindciet, ongyilkos gondolatokat es pszichotikus viselkedest okozhatnak, valamint agresszi6t vagy

en5szakos viselkedest velthotnok ki.

Az egyik szerzd fgy fogalmazott: "A sZOloknek sohasem rnondlck azt, hogy»6, me lies leg elofordul neho, hogy egy gyerek meg hal eqyszenlen amiatt, hogy beszedi

a felfrt szereket«, vagy hogy»Meliesleg czokndl a gyerekeknel, akiknek stimuldnsokot frnak fel, ketszer nagyobb a kockozoto annak, hogy drogfogyaszt6kka vdlnok«, vagy hogy»Meliesleg azon gyerekek egyharmadanal,

akik ezeket a szereket kopjdk, mar egy even

belul meqszdllott, kenyszeres viselkedesi tOnetek jelentkeznek«."

* amfetamin: a kozpontl idegrendszerre (az agyro os a gerincvel6re) 3 hat6 er6s stimul6ns, amelyet gyakran .speed" -nek hrvnak.

" zinte a tuladagolas

"J tiineteit okozza. Az ember iszonyatosan erzekennye, hipereberre valik

tole, a hangulata

pedig szelsosegesen hullamzik. Tiszta orUlet." - Jake

gyan kezdidik Ritalinnal

all "isszaeles?

E loszor annyira eqyszenlnek tunik. A tonulo egy kisse lemarad a tonuldsbcn, Jon a vizsga, es fel

kell keszulnie rd. Sokaig fenn kell maradnia ohhoz, hogy egyaltalan eselye legyen arra, hogy dtmenien

a vizsqdn. A kaye felebresztl, de sok bordt]o ezeket a pirulckot hasznalja arra, hogy hozzdjusson a szukseqes tobbletenerqidhoz, Miert is ne? Par szdz forint, egy pirula, tcnulds egesz ejszaka, a "koncentracio" erzese.

Lehet, hogy a dolog itt kezdddik, de nagyon gyakran nem itt er veget.

Vannak olyan tonulok, akik osszetorik a Ritalint, es szlppontjdk fel, mint a kokaint, hogy gyorsabban

I ,,6rakon at ebren tart" - mondta egyikuk.

Es csckuqy, mint a kokoinndl vagy bcrmely E loszor hetedikes koromban pr6baltam

mas stirnuldnsndl, a kellemes .feldobottscqot" "ki a Ritalint. Orvos irta fel nekem -

elkerulhetetlenul.osszeornlds" kovetl; kimerOltseg, ugy gondolta, hogy enyhen ADD-s vagyok

depresszio es csokkent eberseg. Az egyik tonulo, aki [attention deficit disorder - figyelemhianyos

Adderallt szedett (ez egy rndsik, foiskolasok altai szeles zavar], mert ezt szinleltem, hogy mentsegem

korben fogyasztott stirnuldns), errol szdrnolt be, hogy legyen arra, hogy nem mentj61 az iskola

a "rendkfvOI tiszta gondolkodas" erzete rnesnopro (pedig egyszeriien csak lusta voltam).

"kiegett es kimerOlt" dllopottd vdltozott, Ahogy

egy foqyoszto megfogalmazta: .A hoszncloto utdn Sohasem voltam tudataban annak, hogy

tobbnyire kornoszenl dlornbo zuhanok." ezzel filggove teszem sajat magam, es

Es termeszetesen a foqynszto hamar rajon orro, hogy azutan mar ugyanolyan voltam, mint egy

ezt a .kiegett" erzest egy ujabb tabletta "segftsegevel" rendszeres kabit6szer-fogyaszt6.

enyhftheti, ami ismet talpra allftja. Es ez fgy folytotodik, Kb.40 mg-ot szedtem naponta, es igazan

A kovetkezd lepes az lehet, hogy nagyobb adagot vesz kiralyul ereztem magam tole. Volt, hogy

be, iIIetve hogy a nagyobb hotds kedveert felszippantja napokon keresztill egyfolytaban fenn voltam

a drogot. A tUreshatar rneqnovekszik, fgy tobbet _ egeszen addig, amig at nem eltem egy

kell hcszndlni beldle, Nagyobb adagokban a Ritalin sulyos, elmebeteg idoszakot. Borzaszt6 volt!

rango._9orcsoket, ~ejf6ja:t es halluc~nacio~ id.ezhet elo. Ugy tiint, mintha a dolgok megolvadnanak

~ eros amfetan;lnszeru anyag meg h~lalt IS ok~zhat, ~';e at I k Inanak korillottem es ez halalra

mint annak a szamos gyereknek a troqikus eseteben c"-~- a au" _ '

is, akik szfvrohamot kaptak a kdbltoszer okozta testi - Andrea ."

kdrosodds miatt.

ki a Ritalin? tenyek

T

... es

T

mas

A. Ritalin kis toblettdk formdjdbon kaphat6;

. a tabletta nagysaga es alakja korulbelul olyan, mint az oszplrintoblettde, es a "Ciba" - sz6 (a gyart6 neve) van belenyomva. Az 5

--_,t--- ..... --+-!r'III".,.."III"!'IC~'" mg-os toblettck hclvdnysdrqdk, a 10 mg-osak

hclvdnyzoldek, a 20 mg-osak pedig feherek es halvdnysdrqdk,

Ez a szer a kozponti idegrendszert stlrnuldlo koteqoridbc tartozik. Azonban meg a gyart6ja is beismeri - a hoszndlnti utmutctobon -, hogy senki sem tudja igazan, hogyan hat az emberi testre: "Nem teljesen ismert, hogyan fejti ki hotdsdt a szervezetben ... "

A visszael6k porrd torik a toblettdkot, es felszippontjdk a port. A szer vfzoldhat6, fgy konnyen lehet bel61e beinjekci6zhat6 folycdekot is keszlteni,

Mint ahogy azt az amerikai Droqrendeszeti Hivatal megjegyezte: "A rnetilfeniddthoz csak ugy lehet vlsszcelesi celro hozzdjutnl, hogy az ilyen tortolmu gy6gyszereszeti terrnekeket a torvenyes ~--=-= __ csotorndk kijatszasaval szerzik be." Mas sz6val, a szer minden egyes tobletto]o, amelyet vissznelesre hoszndlnok - okdr az eredeti

forma ban, akar porrd torve, nkdr vlzben feloldva -, a gyart6t61 szdrrnozik, Nem letezik utcdn el6allftott Ritalin.

M0stanra olyan mertekben

" hozzaszoktam a szerhez, hogy kat-

harom 20 mg-os tabletta kell ahhoz, hogy erezzem a hatasat. Tudom, hogy fiigg6 vagyok. •• »Kiegtem«, es olyan vagyok, mint egy zombi." - Alex

9

Szegeny ember k8kainja

A. Ritalint konnyu beszerezni, es olcs6. Ezeket

a toblettdkot szeles korben aruljak, miutdn megszerzik 6ket valakinek a gy6gyszeresdobozab61, ellopick egy testvertdl, vagy kiva Itja k 6ket egy cscldsscl szerzett recepttel. Az ora toblettdnkent kb. 200-400 Ft az lskoldkbcn, de a feketepiacon akar 4000 Ft is lehet.

Nem veletlen, hogya Ritalint a kokainhoz hosonlltjdk,

A Ritalin kemioi osszetetele a kokolnevcl rokon.

Amikor folyodek formdjibcn beinjekciozzdk, el6idezi azt a "Ioketet", ami uton a kabft6szerfiiggok annyira s6varognak.

2000-ben az amerikai Droqrendeszeti Hivatal kozzetette azon vizsgalatainak eredmenyet, amiket olyan allatokon es embereken vegeztek el, akiknek kokaint es Ritalint adtak. A kiserlet alanyai nem tapasztaltak kiilonbseget. A Droqrendeszeti Hivatal arm a kovetkeztetesre jutott, hogy .kozel azonos a hotdsuk",

iJcle to school or ADHD druJ!s

A rnetilteniddt (Ritalin) minden Ell-toqorszdqbon hozzdferhetd kul6nb6zo mdrkcnevek alatt, pI. Concerta, Equasym, Medikinet es Rubifen.

2004-ben a becslesek szerint 3600 fo kerult k6rhazba rnetilteniddt-hoszndlot miatt, szemben az 1990-es 271 fovel.

Az 1990-toI2000-ig terjedd iddszokbm 186-an haltak meg a Ritalin kovetkezteben az USA-ban. A leqinkdbb azok vannak kiteve ennek a veszelynek, okik orron at felszippantva fogyasztanak nagy mennylseqet a szerbdl

1995 6ta a Ritalin szerepel azon a listdn, amelyet az USA Droqrendeszeti Hivatala a leggyakrabban lopott gy6gyszerekrol vezet.

2004-ben

tizenh6romszor ....... ~~ annyi Ritalinnal visszaelo szemely kerUlt orvosi ugyeletre, mint 199Q-ben.

toblettdk vfzben oldhatatlan odolekcnyoqokot

is tartalmaznak. Ezek a szilard anyagok a veraramba fecskendezve elzarjak a hojszdlereket, ami sulyos tuda- es szernkdrosoddst okoz.

A testi hotosokon kfvul ennek a drognak okcr csak a rovld ideig tart6 foqycsztdso is komoly erzelmi reakci6kat vdlt ki. Nem ritkdn holluclncclokct es pszichotikus viselkedest okoz.

Egy texasi kutat6 kimutatta, hogya Ritalin novelheti a rak klolckuldsdnck veszelyet, Tonulrnonydbon rdmutctott, hogy tizenket, metilfenlddttcl kezelt gyerek kozul rnindeqyiknel olyan genetikus elvdltozdsok fejladtek ki, amelyek a rck klolokuldsdnok fokozott kockczctcvol jdrnok

.

A receptre kaphat' st1mulans&k

kegyetlen hatasai

E z az amfetaminszeru anyag ugyanolyan tfpusu testi hotdsokot okoz, mint a speed mas rneqielenesl formdi: etvagytalansag, almatlansag, felgyorsult szfvveres, Ennek a szernek nagyobb mennyiseqben, droqkent tortena fogyasztasakulonosen, ha ez injekci6val vagy szippontdssol tortenik - meg jobban igenybe veszi a testet. A szfvet era rneqterheles holdlos lehet.

Volt peldoul egy tizeneves, aki reg6ta fogyasztott mar Ritalint, es egy nap gordeszkazas kozben osszeesett, Szfvroham vitte el.

Az injekci6val bevitt Ritalinnak van egy mdsik borzaszt6 testi hotdso is. Bar a hat6anyag maga (a metilfenlddt) teljesen vfzoldhat6, a

14

A Ritalin mas dr6)g6)kh8Z yezet

A. z amerikai Drogfiiggoseg Orszdqos lntezete altai tdrnoqctott egyik tonulmdny szerint a Ritalin es hasonl6 szerek fogyaszt6i "valnak a legnagyobb szczclekbcn kokoinfoqyosztokkd" .

Mivel a test hozzdszokik a szerhez, a Ritalin arra kesztetheti a fogyaszt6t, hogy ugyanannak a kellemes erzesnek a rneqtoposztoldsohoz erdsebb kdbltoszereket kezdjen szedni. Mikor a hotds gyengiilni kezd, az illetd lehet, hogy erdsebb

hogy Ijon

nemkivdnctos ollcpotoktol, amelyek kdbttoszerfoqycsztdsro sorkolltdk

A Ritalin onmagaban nem keszteti a szemelyt mas drogok fogyasztasara: az emberek czert szednek drogokat, hogy megszabaduljanak a nernklvdnotos helyzetektdl es erzesektol. A szer egy idore elfedi a problernct (amfg a fogyaszt6ja .Jebeq"), Amikor a "Iebeges" elmulik, a problema, nernkfvdnotos alia pot, iIIetve helyzet a kordbbindl intenzfvebben ter vissza. A hoszndlc ilyenkor lehet, hogy erdsebb kabft6szerekhez fordul, mivel a Ritalin "mar nem rrulkodik".

Egy tonulrndny, amelyet 500 tanul6n 25 even at vegeztek, kimutatta, hogy ozokndl, akik Ritalint es hasonl6 szereket szedtek, nogyobb a val6szfnusege, hogy kesobb kokaint es egyeb stlmuldnsokot fognak fogyasztani.

Egy 2005-os kutotds szerint ozokndl a tinedzsereknel, akik visszoelnek a receptre felfrt szerekkel, a heroin hosznolcto tizenketszer, az ecstosye tizenotszor, a kokolne pedig huszonegyszer voloszfmlbb azokhoz kepest, akik nem elnek vissza velOk.

Sz6mos magyarazat letezik ennek az eros drognak a szedesere. Ismerd fel6ket akkent, amik: hazugsagok!: ~'~'L"'''':O:-'·_'''J'

• Mindenki szedi. --

• Ez csak a tanulashoz kell.

• A batyam egy tanulasi

_ rendellenessegre szedi - annyira nem lehet rossz. -

• Erre nem lehet raszokni.

• Tudod kontrollalni. Ha n"'lm,,'-akarod, tobbet nem kell szedned.

Ne hagyd, hogy behuzzanak a csobe - meg a barataidnak sem.

Ritalin

A. nagy adagban fogyasztott Ritalin hasonl6 tiineteket okoz, mint mas, kabft6szerkent hosznolt stimukinsok, fgy tobbek kozott remeqest, izomrangast, poronoldt' es azt az erzest, hogy rovcrok vagy fergek rndszkdlnck az ember bore alatt.

Volt egy 17 eves fiatal, aki - miutdn osszezuzott Ritalintcblettckot szippantott fel, es napokig ebren maradtpszichotlkussd volt, boltdvol megolte a szilleit, es sulyoson

OL

megsebesftette a testvereit, Volt egy fiu, aki 7 eves kora 6ta Ritalint szedett, es 14 eves korobon bosebollutovel agyonvert egy mdsik fiUt.

A Ritalin agresszi6t, pszich6zist es olyan, szobdlytolon szfvverest okozhat, ami hcldlhoz vezethet.

A RITALINNAL VlSSZAELNI BUNCSELEKMENY

Az EgyesOlt Allamokban a Ritalin kdbftoszerkent val6 hosznolctct sulyos bilncselekrnenykent buntetik,

Abban az esetben, ha valaki elso alkalommal kereskedne a szerrel (es ebben mar akkor is bunos

lenne az illetd, ha csak egy vagy ket tcblettdt adna valamelyik baratjanak), a buntetes akar 20 evig terjedo bortonbOntetes es akar 1 milli6 dolldros bfrsag is lehet.

Ha az elso kihagas halalt vagy sulyos testi serOlest okoz, a bontetes 20 Mol eletfogytiglanig

terjedhet. Ha a drogot befecskendezve hoszndljdk, akkor kdbltoszerrel val6 vissznelesnek minosOI, amelyet meg ennel is kemenyebb buntetessel sujtanak.

I\. drogok lenyegeben mergek. A bevett rnennyiseq /"\hatdrozza meg a hatdst.

Egy kis adag serkentdszerkent hat (felgyorsft). Egy nagyobb adag nyugtotokent hat (lelassft). A meg nagyobb adag mereqkent hat, es akdr meg is olhetl a szernelyt,

Ez minden drogra igaz. Csak a hatds eleresehez szukseqes mennyiseq kiilonbozik.

De sok drognak van meg egy hdtrcnyo: az, hogy kozvetlenul az elrnere fejti ki a hctdsdt. Eltorzfthatja

a droghasznal6 erzekeleset azzal kapcsolatban, hogy mi tortenik korulotte, Ennek eredrnenyekent a szemely tettei nagyon furcsdk, esszeratlenek, ertelmetlenek, sot pusztft6ak lehetnek.

20

A drogok minden erzetet meggatolnak, a kellemeseket es a kellemetleneket egyardnt. Tehdt, bdr a drogok rovid tdvu segftseget nyujthatnak a fdjdalom csillopftdsdbcn, ezzel egyiitt rornboljok a kepesseqeket es az eberseget, valamint zcvcrossd teszik az ember gondolkodasat.

A gy6gyszerek olyan drogok, amelyek celja gyorsftani, lassftani vagy meqvdltoztotni valamit a tested milkodeseben annak erdekeben, hogy a tested

jobban makodjon. Neha szOkseg van rajuk. De ettc51 meg ugyanugy drogok: serkentdszerkent vagy nyuqtotokent hatnak, es a tul sok gy6gyszer rneqolhet, Tehdt ha a gy6gyszereket nem ugy hoszndlod, ahogy kell, akkor ugyanolyan veszelyesek lehetnek, mint az iIIegdlis kdbft6szerek.

MIERT FOGYASZTANAK AZ EMBEREK DROGOKATI

Az emberek ozert szednek drogokat, mert valamit meg akarnak vdltoztntni az elettlkben.

fme nehdny ok, amelyet a fiatalok mondtak arra a kerdesre, hogy miert kezdtek drogokat szedni:

e be akartak illeszkedni

e menekOltek, vagy lazftani akartak e unatkoztak

e hasonlftani akartak a felnettekre elazadni akartak

e kfserleteztek.

Az emberek azt hiszik, hogy a drogok jelentik a rneqoldost, am a drogok vegOI csak problerndt jelentenek.

Bdrmilyen nehez is szembenezni a problerndinkkol, a droqhoszndlot kovetkezrnenyei mindig rosszabbak, mint az a problema, amit meg szeretnenk oldani. Az igazi rneqoldds az, hogy megismerjOk a tenyeket, es eleve el sem kezdOnk drogokat szedni.

22

REFERENCIAK

U.S. Drug Enforcement Administration Fact Sheet on Prescription Drug Abuse

Monitoring the FutureNational Results on Adolescent Drug Use, Overview of Findings 2007, National Institute on Drug Abuse

U.S. Dept of Health & Human Services, Testimony by Nora D. Volkow, MD, before the Senate Judiciary Subcommittee on Crime and Drugs, 12 Mar 2008

Emergency Department Visits Involving ADHD Stimulant Medications, Substance

Abuse and Mental Health Administration, 2006

United Nations Office on

Drugs and Crime

"Millions Have Misused

ADHD Stimulant Drugs, Study Says," Shankar Vedantam, Washington Post, 25 Feb 2006

"NIDA Info Facts: Stimulant ADHD MedicationsMethylphenidate and Amphetamines," National Institute on Drug Abuse

Vanderbilt University Psychology Dept.

The Harvard Crimson Center for Substance Abuse Research

Novartis (Ritalin description) University of Texas Medical Branch, Galveston

University of Indiana Prevention Resource Center

Royal Canadian Mounted Police

New York University Health Center

The Family Council on Drug Awareness

FENYKEPEK: 4. es 5. oldal: istockphoto.comlMatty Symons; 11. aldol: Iter-Toss

Tobb milli6 ilyen fOzetet osztottunk mar ki a vlldqon, osszesen 22 nyelven. Ahogy egyre ujabb drogok jelennek

meg az utcdkon, es egyre tobbet tudunk

a hctdsolkrol, ezeket a fuzeteket noprckessze tesszOk, illetve ujakat dllltunk ossze.

A fOzeteket a Drogmentes Vilagert

Ala pltvd ny adja ki, amely egy Los Angeles-i kozpontu nonprofit, kozhosznu szervezet.

Az Alcpltvdny oktotdsi anyagokkal

es tcnocsokkcl lotio el, valamint osszehangolja nemzetkozi drogmegel6zesi hdlozotdt, Fiatalokkal, szOlokkel, pedag6gusokkal, onkentes szervezetekkel es kormonyhivctolokkcl dolgozik egyOtt - bdrkivel, aki szeretne segfteni az embereknek abban, hogy drogmentes eletet eljenek.

23

TENYEK. AMEL YEKET TUDNOD KELL

Ez a fuzet egy olyan sorozat resze, amely tartalmazza a tenyeket a rnorihudndrol, az clkoholrol, az ecstosyrol, a kokoinrol, a crack kokoinrol, a kristdlymetrdl es a metomfetornlnrol, az lnholonsokrol, a heroinrol, az LSD-rol es a venykoteles szerekkel volo vlsszcelesrol. Ezeknek az lnforrnocloknok a birtokdbon az olvoso leheteseqet kap, hogy a drogmentes elet mellett dontson,

Tovabbi informaci6k, iIIetve e fiizet vagy a sorozat mas fiizeteinek tovabbi peldanyai kaphat6k a kiivetkez6 elerhet6segeken:

Foundation for a Drug-Free World 1626 N. Wilcox Avenue #1297

Los Angeles, CA 90028 USA drugfreeworld.org info@drugfreeworld.org 1-818-952-5260

A Drogmentes Vilagert Alapitvany magyarorszagi csoportja, Budapest

Kanyves Kalman karat 76

1087

info@drogmentes.hu www.drogmentes.hu info@mondjnemetadrogokra.hu www.mondjnemetadrogokra.hu Telefonszdrn: (36) 1-3521797

© 2009 Foundation for a Drug-Free World. Minden jog fenntartva. Az Alopftvdny lag6ja vedjegy, amely a Foundation for a Drug-Free World tulojdondbon van. Item #20S41-S-HUN