Vous êtes sur la page 1sur 26

1|Page

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
2|Page

Siw gen yon moun ki mouri lakay ou pouw pran zonbi a men sa wap fè.wap
dekwafe moun nan
Dekwafe =pran cheve mitan tèt li
Pran tout zong li
Pran plim devanl anba esèl li zyel sousil etc...
Wap pran mesi moun nan avèk fil sire nèf aprè bali 7 ne

Mete tout nan yon boutèy wonm vid ak yon tas kafe amè
Epi lapè ...ou gen zonbiw nan menw ou fè saw vle avèl.

Pou fe moun nan pa we w si lap nwiw , wap bezwen yon balene nwa, yon make
nwa,foto moun prezante yo kat fasad , midi boul site nom moun 7 fwa épi pase
make nan jel ki foto à epi mete foto nan boutey nwa ! La paix dans le monde

Pour renforcer l'amour au sein du couple et pour calme les tensions entre le
couple

Prendre un oeuf et écrire dessus le nom de l'homme et celui de sa mère ,ensuite


celui de la femme ainsi que de sa mère.

Ensuite mettre cet oeuf en bas du lit. Le matin au réveil prendre l'oeuf et le
casser à l'entrée de la porte de la maison.

NB: ce geste simple aura pour effet d'enlever tout mauvais oeil, sorcellerie ou
quoi que ce soit de négatif qui plane sur le couple et sa va renforcer les
sentiments existants déjà entre les deux.
Signé par le Maître Alex depuis Atlanta Georgia

Grand Maître Spirituel Alex

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
3|Page

Boutey ak pomad Pou moun ki pran nan poud epi poud la


rabi sou
li.pou trete anndanl pouw dekrase poud la poul soti net: yon
boutey duven vino
tinto, yon ti poud roroli, yon ti poud tabac, yon ti
boutey florida.wap melanje yo
ansanm wap monte boutey la sou 2eme nan etoile la,
wap bay moun lan bwel 2 fwa pa jou nan maten
a jeun, epi wap pran yon ti lwil de rose, 3
bouda sitwon, yon ti lwil
maskreti wap melanje yo ansanm wap sakrel, epi wap
bay moun lan poul pasel kote
poud la manje yo le plus souvent pied ak main chak
maten lel fin benyen chak swa
lel pral domi.o komansman moun lan ap paret tou blanch
pa enkyetel se poud lan
kap soti .epi lap fel manje anpil tou men kontinye jus kaske
poud lan soti net.
Wap purje sitron an nan lwil yo.
Signé par le Maître Alex depuis Atlanta Georgia

Grand Maître Spirituel Alex

Pou fè yon aveugle wè:

ARAN HAFRA RANARAN FRAH Wap pase labou sou


visaj mounn nan pui prononse mo sa yo . Épi Grinn
Nan Boudât ! ou ka Montegad
avek mot sa yo bon pou voleur ou pou diab selman?
Mwen bezwen fe experience
lage mot sa yo nan bouda on moun kap bat ko li
Signé par le Maître Alex depuis Atlanta Georgia

Grand Maître Spirituel Alex


Granmoun pa mize nan wout
Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
4|Page

**A y i c h a p o b a z a k a s a l a Mwen se Daniel ,,se w gen yon mounn ki malad


w poko pare pou anterman
"""wap pran yon tach ki pa tonbe nan pye palmis anlet mete mounn nan
kouche,,trase avek sann dife ki prepare yon legba 7 tet ,depoze 4 ze peyi yonn
nan pye dwat,goch,,pongnet dwat,pongnet goch ..lew pare pou anterman,graze
3 Nan ze yo ,lot la anterel avel la pet.** Can vante chay pa lou.

Pou dan fè mal


Mete men ou an triyang sou dan an epi soyfle mo saa ALOUM DELOUM
SAKATOUM

CONTRE KOUT POUD/ KOUT L'AIR


3 tête l'ail pilé yo, poudre tabac, formol, kanpe lwen, mélangé yo, prezantel a 4
Archanges yo + demande + batterie + Mot Grade ou. Epi fè friction.

POUR BLOQUER VOS ENNEMIS DANS LA JOURNÉE*..


Dites en Faisant 3 Pas en arrière et 3 Pas en avant en sortant de chez Vous :
SAINT MICHEL devant : MARRÈ-FARÈ-CARRÈ

Gade moun nan nan je epi di


GRETA GRETA GRETA
VIGINIA VIGINIA VIGINIA
je veux que monsieur x me donner une somme de temps.

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
5|Page

Ht
Yon poud anvi wèm
Yon poud kole sou mwen
Yon poud samdi se sa
Yon poud komande
Yon poud leman
Yon poud relem mandem
Yon poud mache prese
Yon ti siwo myèl

Melanje tout ansanm sou pawòl ou


Lèw pral kote moun pran 3 priz frote tout menw ak yon ti siwo myèl epi ale.

Men kou

Siw ta gen yon moun ki seviw pesekisyon nan laviw , wap bezwen :
Yon po plen gaz
Foto moun lan
Nonl
3 tiwòch semityè
Oraison saint boulverse
Yon boutey diven sou nonl

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
6|Page

-Préparation -
•Wap débouche po gaz la wap antre foto an tet anba ladanl , wap ekri non li 7 fwa
wap lagel andedan po gaz la ,
Wap pran 3 tiwòch semityè yo wap lagel ladanl epi wap bouchel anko .

•Wap trase yon pentagramme inversé epi wap fouye yon twou nan mitanl wap
epi wap chache bon bwa byen sèch pou mete andedan twou an epi wap mete po
gaz lan kanpe nan mitanl

•a midi boul wap chachon tigaz pou wouze bwa yo nan twou an epi wap bal dife
epi tout otan dife An ap brile wap resite oraison st boulverse la epi jiskaske po
gaz la eksploze
• imediatman li eksploze fok ou gen diven an débouche pou chavirel bouch anba
pou tè an bwèl

Apresa wap ramase sann lan ak tout san ou jwenn nan twou an pou pote devan
bawon an .

Atansyon fok ou limen 7 balaine e fok ou konnen kijan pou plase yo nan
pentagramme lan tou

Pour lever tout sorts et enchantements contre la magie


"Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, ainsi soitil. Hel, Elohim, Soter,
Emmanuel,
Sabhaoth, Agla, Tétragrammaton, Agios. O Theos, Ischyros, Athanatos,
Jehovah, Ya, Adonai,
Sadai, Homonzios, Messias, Esereheye. Incrée est le Père, incrée est le Fils,
incrée est le Saint-
Esprit.Jesus , le Christ est victorieux, le Christ règne, le Christ commande . Si
par ses
inspirations ou par ses pratiques quelconques ,le démon m'a enchainé ou tenté
de m'enchainer,

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
7|Page

moi ...( votre nom ),que par sa clémence me libère de tout esprit impur, Jesus
Christ, fils du Dieu
vivant, qui est descendu du ciel et s'est incarné dans le sein de la bienheureuse
Vierge Marie pour
sauver le genre humain et rejeter loin de moi ...(votre nom ) le démon et tout
esprit mauvais
jusqu'au plus profond des abimes inférieurs. Je Porte la croix du Seigneur:
Fuyez, puissance
ennemies! Il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, issue de la race de
David.Alléluia!”
Dites cette prière avec conviction trois fois par jour, aussi longtemps que vous
ne vous sentirez
pas le mauvais sort vous quitter.

Pandan ou pral kontre avèl ale nan yon pye vèvenn relel 3 fwa epi di
BONM VÈVÉNA
Kase 3 fèy metel nan pòch ou

Lèw pral rive kotel frotel nan menw pandan wap di


LINIGWE FARONA NI APLIKASI je veux que ma demoiselle x accepter dans tout
mais condition soflel 3 fwa epi bal yon lamen ak men gwoch

Siw bezwen yon moun regle yon bagay rapid pou ou


wap ht 3 kalite pwav, yon imaj Saint Expédit, 3 pake bwapen, 7piman bouk, yon
gode sèl,7 fèy bouziyèt(bwa panyòl ),gad blan, yon pake prespite wouj, wap ekri
tou sa ou ta renmen moun nan fè pou an nan do imaj Saint Expédit an tèt anba,
wap ekri nom moun lan sou fèy bouziyèt yo, epi wap ranje tout engredyan yo ou
mete dife ladan yo mete gaz la tou.

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
8|Page

Si yon moun ap fe manti sou ou, ou vle frapel:"Siw pa antò fe ps 7 ranplase tt


kotew we Dieu Seigneur Eternel par Michael
Ps 94 ranplase mo yo par Anael
Fe ps yo nan 7h am e ak minuit. Fel toutouni. Konw fini chante "prends moi tel ke
je suis.Tout otan misye pa mandew ekskiz piblik li pap ka domi lap we moun ap
kouri deyel ak gwo zam!!!

Pou rale chans nan biznis ou


pran yon moso robe yon fanm ki mouri wap metel yon kote pou sel ou menm kal
ladanl.chak lew santi bagay yo pa mache rouzel ak bazilik ak fey zokenklik

Kijan pou mare yon fi oubyen gason


Wap besion rad fi ni rad gason
Yon boutey nwa
Lwi rose marie
Lwi rose Sharon
Poud
Charm
Sam di se sa
Rale mennan vini
Se mwen pou We
Cupid
Leman
Préparation
Yon besion kilot sal moun nan ni kason gason wap mare ansanm
Yon boutey nwa

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
9|Page

Wap besion res dlo moun rap bwe wap mete tout bagay nan boutey la lwi poud
dlo
Tout otan dlo ap koule moun sa yo pap janm kite lot fok ou res boutey sa lwen si
ta vin change idew ou ka kraze boutey la pou défet li..

Kisa w' ka fè si w' gen yon moun nan prizon :


• W'ap degaje w' fè yon ti pen dou sou pawòl ou epi w' fè l' jwenn li , li manje
l'. Yo pap ka kenbe l', nenpòt fason an yap lage l'.
• Premye kafou ou jwenn lè w'ap soti nan prizon an , w'ap pran yon ti wòch wap
peye sou demand sa w' vle a, lè w' rive lakay se pou ba l' dife ak kleren epi
florida, ou batize l' sou non yon espri epi w' ba l' kòmand sa ou voye l' al fè a
epi ou tounen nan menm kafou a, bò prizon an ou lage l,. • Ou pra l' nan 3 kafou
diferan avèk yon boutèy kleren, wap kanpe nan kafou yo wap salye fason pa w',
nan
chak kafou yo wap pran yon ti wòch (3 konpanyon yo), w'ap di kafou sa yo men
poukisa wap pran ti woch sa yo/konpanyon sa yo. Epi lè wap rive lakay ou wap
trase yon pentagram 5 branch ( evèse), mete pwent etwal la a lwès pou maji a ka
pi puisan, wap achte 5 balèn jòn, wap konsakre balèn yo a 5 konpanyon men se
3
wap voye an misyon, wap plase balèn yo nan chak pwent etwal pentagram nan,
sou
mod pas ou/ pouvwa ou ou fè priyè w', avan w'al fè 3 notre père avèk 3 je vous
salue Marie , akonpanye l' ak som 51 (3 fwa), si w' konn non jij kite sou dosye
a, wap ekri non moun ki nan prizon an 7 fwa epi non jij la 7 fwa (tèt anba), anba
non moun lan, epi wap mete toujou , wap achte yon zoranj si , wap mete tout
anndan pentagram nan, wap boukannen zoranj si a, lè w' non moun lan ak tout
non
jij la, wap vlope zoranj si a anndan papye a, epi ou mare l' byen mare ak fisèl
epi ou chache yon kaj (swa w' achte kaj la oubyen ou fè l') , men si w' ta gen
kaj kote yo gade chyen, ou mare zoranj si a anndan kaj la epi ou fèmen l'. Lè jij
Granmoun pa mize nan wout
Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
10 | P a g e

la deside lage moun nan, wap pran 3 ti wòch yo sou non 3 konpanyon, wap mete
yo
nan pòch ou ou pral bò prizon an wap di : menm voye w' la toutotan ou pa lage
frè
m' nan map divize nou (men se 2 nan konpanyon yo wap voye sou tèt prizon an),
lòt la ap nan pòch ou, wap ba yo anpil tafya ak florida. Epi lè moun lan lage
wap refè pentagram lan pou w' remèsye.

LANP POU DÉLIVRER YON PRISONNIER KI INNOCENT.


Lanp sa monte plizyer fason ;nan kalbas vet,nan joumou,nan Yon bol blan.
-wap bezwen Rad sal Moun lan, avec Yon ti cheveux nan mitan tête ki,zong
menl,plum anba bwal,plum devan pati seksyel li,zong pyel.
Wap bezwen Yon clé,3priz terre devan baron, numéro dosye a, poud voltije
barrière,kraze Rak,poud 7puissans.poud libération ect.

-Recette et operatio:Wap brûle Rad li fe poud,wap mete yo nan Yon kwi kalbas,
ou Yon jomou wap vide lwil yo,c devan baron pou Al dépoze lanp sa,oubyen
fouye Yon trou depozel anba ter juskaskel etenn net,peye Têt Moun l'an kouvrir
trou a.(jour samedi ou lundi)

POU DEKRASE RÈS NANM ANNDAN YON MOUN


#1-YON LIT LÈT BÈF, YON MOSO LALWA, YON PONYEN
PÈSI, YON PYE POWO.
RETIRE PO LALWA A METE YO BOUYI,LÈ LI
REDUYI,PASE L NAN YON PASWA, BAY
MOUN NAN BWÈ.
#2-Wap pwan yon florida ou mete yon ti tabak yon ti ji sitwon ou bay mounn lan
bwe ladanl res la ou fiksyonnenl.

Men doz, yon moun ka nwiw Travay ou , lève Chak maten san pale ak moun ,
pran goje dlo épi genbel nan bouch ou , sou pawol ou épi vide nan twalet la épi
flosh li , fesa pandan 7 jou ! Lap bliyew tankou premye kazak ki te sou li
Granmoun pa mize nan wout
Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
11 | P a g e

Pouw kanpe yon sorcière


Fè 3 pa annaryè padan wap di SATA MATA DRIDA kanpe sou yon kwa lonje dwèt
lendèks gwoch la sou li di AGLATA

Pouw Voyel Ale


ALAMAMI BOTYO OSTALGO voye yon ti ròch dèyè tèt ou

Contre une personne qui nous rend la vie difficile

Achetez un verre de christal sur le nom de la


personne, écrivez son nom 7 fois sur
du parchemin vierge, déposez le parchemin dans le verre,
placez une bougie noire
allumée sur le parchemin dans le verre. Se tenir debout
à la porte d’entrée en
donnant face à l’intérieur de la maison et dire le
Psaume 109 sur le verre, ensuite
lancez le mot du maitre et frappez la batterie
du grade, lancez le verre et son
contenu derrière soi de façon à ce qu’il s’écrase sur
le sol, à la fin ramassez tout ce
qui en reste et allez les jettez dans un cimetière.

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
12 | P a g e

Neg ki Fanm ansent , bagay yo cho nan menw :


#1) Ale nan yon pye monben ak yon ponya nan men gwoch ou epi ti Rasinn
pesi,dlo épi redwil ak yon tas kfe ! Li te met pitit mekasyen lap tonbe
SEN JAN WOUJ GRAN JAN BAWON
#2) pike pye monben an twa fwa
Di si SENJAN WOUJ GRAN JAN BAWON PA LAGE FÈY PANDAN 3 JOU KONNEN
PITIT MW KI NAN VANT ENTÈL LA PAP TON MEN SI .......... LAGE FÈY PANDAN
3 JOU KONNEN PITIT MW AN AP TONBE SOU 3 JOU
ou ka fèl Lundi mercredi vendredi Epi lapè ...ou gen zonbiw nan menw ou fè saw
vle avèl

Pour provoquer l'amour d'une femme.


Arangez-vous pour qu'elle vous regarde dans les yeux quelques instants et en la
fixant réciter mentalement les paroles suivantes:
Kafe+Kasita+non Kafela et publia+Filii omnibus suis. Li toujou bon pou kon li pa
kè e genyen li andedan ou.(boulé li nan yon ti divin epi bwé li.pa bliyé ansensé
li.ninpot priyé.)

Pour faire venir une personne.


Il faudra acheter une chandelle chez un commerçant dont la boutique à deux
antrées.
Vous enterez ,ferez votre acquisition,et sortirez par l'autre porte.
A minuit vous mettrez 13 épingles en croix sur une table de votre chambre,et
vous allumerez la en pensant à la personne.
Vous devez faire cela pendant 9 jours à raison de 7 minutes par nuit.(songé
magii wanga rituel pa fét nan nwa.)

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
13 | P a g e

P a g e | 13

Pou fe moun nan pa we w si lap nwiw , wap bezwen yon balene nwa, yon make
nwa,foto moun prezante yo kat fasad , midi boul site nom moun 7 fwa épi pase
make nan jel ki foto à epi mete foto nan boutey nwa ! La paix dans le monde

Yon fanm kite kitew, a 12:00 pran yon ti alkol ou yon ti kras gazolin lage bò pot la,
bal yon dife 3 fwa pandan wap site entel 3 fwa tou

30 Decembre : BAIN CONTRE DEVEINE


1 PARQUET DE PERSIL – 7 CITRONS VERT - SEL – UN PEU DE CLAIRIN – AIL
VIOLET. PILER + METTRE LE TOUT DANS UNE CUVETTE OU UN RECIPIENT +
RECITER LES PSAUMES DE PENITENCE : 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.
QUATRE BALEINES – TROIS BALEINES FORMENT LE TRIANGLE + PRIER AVEC
L’AUTRE BALEINE.
BENIR LE BAIN + DEMANDER A DIEU DE VOUS LAVER CONTRE TOUTES
INIQUITES, ENVOUTEMENT, DEVEINE, MALEFICES QUELCONQUES.

Pran yon fèy blan ekri nonl 7 fwa ladann vlopel metel anndan pyè tenis gwoch ou
di toutan entèl entèl pa peyem li pap sispann wè pyem sou koul ♂ ♂kotew
pase kitel anba pyew sou 7 jou wap jwenn kòb ou

Pou Domine on Fanm


Prenez un verre d'eau et une baleine allumée, écrivez le nom de la fille
sur 3 petites morceau de papiers, mettez- les dans le verre en disant:
douze princes de guerres je vous invoque faites venir (Nom fille) à moi, allez lui
dire qu'elle doit m'aimer et continuer à m'aimer profondément et moi seul.

Sere vè a yon kote apwè 3 jou remèsye menm espwi yo epi bwè dlo a pandan
wap di (non fille la) mwen mete ou anndanm wap rete pou mwen pou toutan.

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
14 | P a g e

Si Nan nwit ,le a ta yon ti jan avanse


,kew Yon Jan ap kase"""rale gigitt ou metel deyo ,deplase Sou Pye goch ou,se W
min'm kap wet yo ,yo pap ka we'w,let wap rantre Lakay'w se sou pa do pou w
rantre

Pou akonpli dezi ou sou yon fanm


Pwemye vandredi nan mwa a, lave pye goch ou 3 fwa, jete 2 pwemye dlo yo, bal
bwè 3em nan nan yon ji byen glase.

Pou ekzile yon moun


Monte yon lanp sou non moun nan nan yon po krab wouj, yo rele krab sa krab
loray, apwè sa al depozel anwo lanmè

Pou bay yon moun kap anmède ou yon maladi


Wap pwan yon fèy papye tenbwe, wap ekri non moun nan 3 ou 7 fwa, wap metel
anba yon tèt mò, sou non moun nan wap limen yon bout chandèl nwa sou tèt mò
a, (mò a te dwe yon malveyan) wap lanse sò ou, rele 3 ti mesye nou konnen an,
mande yo pou yo patise, kou chandèl la pwal tenyen, vide yon kout kleren sou li
pou li fè gwo flanm, epi tou vide yon kout dlo fwèt pou etèn li.

Sa ou tande a fyèv cho fwèt sa ki pou bal


1 : Mesye poun fe yon fanm kole
ht yon ti mouchwa blan veye kote yon chien kole kap fe bagay pase ti mouchwa
anba chien yo ki kole a epiw ralel monte apre ou mare 4 pwent mouchwa ak let
App.'. Yo epi al koupe yon fanm lew fini siye kokol ak mouchwa epi prochain bwa
ki rantre nan koko sa la poul rete menm jan ak chien yo.
2: Epi le fanm sa relew wap sote youn nan let app.'. An epi lap dekole.
3: Kounye a siw vle fe chelbe ou la invvite zanmiw fanmiw ak tout baz ou avanw
dekole fanm nan. Fr. ' . Timothée.
Siw bzw f yon moun dplase
Wap di
Farosi arosi restingo epi wap sufle nan direction kotel ye a batt mot grad ou

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
15 | P a g e

Si u gen yon lougarou kap nuiw kap vinn flache lakay u

Wap ekri mot sa devan pot u ubyen nan chak fenet u gen lakay u
tetragrammaton u viz
Ak 3 grenn roch vide rhum su li bal dufe batizel ak 3 nom sa yo sadrak melsak
abednego place nan chak fenet nan kay la ak dmand u
Epi baton

Pour séduire une fille


En lui donnant la main,dire:
Solari Agra Agratos

Si yon moun gen move esprit su li pran yon sachet dlo petel ak bouch
vibre mot app a su dlo
Voyel su moun nan ak dmand u
Men fok fr a en etat
Apre move esprit a dwe ale
"Fr reginald"

Men Kou an
Wap mande mounn lan Yon kob min li pa bezwen gwo yon 10$ oubyen 20$ wap
pran kob sa wap koupe 4 point li,wap metel nan yon asyèt blan wap mete poud
few vle sam di se sa rale minin vini sou li wap kitel fe 3 jou apresa ou metel nan
bous ou epi biw

Men Kou
Siw bezwen konnen yon bagay de yon mounn wap viv lan kay avek min sa wap fe

Yon jou lundi.. Wap achete yon baleine blan yon ve kristal

Wap make non mounn lan nan baleine lan wap metel chita nan ve an epi wap
mete yon ti dlo tou piti ladanl epi wap we saw gen pouw we de mounn sa
Granmoun pa mize nan wout
Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
16 | P a g e

Pou retire move nanm andan moun


Wap pran 7 rasin ave ak 7 fey, yn fey mouri leve l, bwa nanm, ak bwa sekey 7 tet
lay violet bouyi yo ansanm (bay moun nan bwel)
Apre 7 jou pran 7 fey ave,7 fey gwayav, 7 fey tonbe leve,7 fey bout lalwa,7 fey
lila,7 fey lougawou,7 fey pajanbe benyenlepi ak 7 moso gras nan yon kivet blan
fey bwa 7 goje ladab ale devan bouch yon kav andandone fel pale pawol li.

Kitem mete pion pam nan,siw anfas yon fi ou anvi koupel juste fixé 3
œil li vibré LILITH, attention siw vibrel souvan ou gen chans masisi
fr Lily Nkl…
Epi siw sou Yon tab ak nenpot mounn li ta ye an,ou vlel bon sou li
juste souflel nom 4em mage la
fr Lily Nkl…

POU DEKRASE RÈS NANM ANNDAN YON MOUN


#1-YON LIT LÈT BÈF, YON MOSO LALWA, YON PONYEN
PÈSI, YON PYE POWO.
RETIRE PO LALWA A METE YO BOUYI,LÈ LI
REDUYI,PASE L NAN YON PASWA, BAY
MOUN NAN BWÈ.
#2-Wap pwan yon florida u mete yon t tabak
yon t ji sitwon u bay moun lan bwel
ladanl res la u fiksyonnenl.

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
17 | P a g e

KOU: Pouw pran medsin sou nom 1 moun: pran


1 vè dlo di +BANASSAS +LEUTHIAS
+BUCELLA + AGLA+TETRAGRAMMATON aprè sa
di : mwen pran medsin pam lan li
pase, men X kap bwè pal la li pap janm pase
KOU: Contre une personne qui nous rend la vie
difficile
Achetez un verre de christal sur le nom de la
personne, écrivez son nom 7 fois sur
du parchemin vierge, déposez le parchemin dans
le verre, placez une bougie noire
allumée sur le parchemin dans le verre. Se tenir
debout à la porte d’entrée en
donnant face à l’intérieur de la maison et dire le
Psaume 109 sur le verre, ensuite
lancez le mot du maitre et frappez la batterie
du grade, lancez le verre et son
contenu derrière soi de façon à ce qu’il s’écrase
sur le sol, à la fin ramassez tout ce
qui en reste et allez les jettez dans un cimetière.
Maitre Dave

Pou w' rale kliyan :


▪ Achte yon miwa, yon anana, wap monte l' ak amwaz, bazilik, zo devan, moun
nan ap pran 21 priz tè, 7 nan legliz,
7 nan mache, 7 nan simityè, ak zo pwason foufou. Se pou miwa a ak sab lanmè,
aprè 7 jou wap resite 3 pater, 3 ave maria, wap plase l' sou solèy leve, wap ba l'
non ou vle, chak maten wap ba l' yon kout tafya, wap envite l' vin travay. Tout
boul ki pou kraze w' yo pou yo bwouye epi tout moun ap fè rèv chak jou men pe
moun ap genyen...

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
18 | P a g e

Siw gen yon moun kap nwiw


wap achte yon krab wap retire andanl ou metel sèch wap bezwen yon ti lwil de
rose lwil kristi palma piman bouk piman zwazo koton wap ekri non moun nan 7
fwa sou do krab la wap melanje tout engredyan yo epiw limen ak pawol ou ui...
ou lagel nan lanmè epi lapè
Siw pran nan pwazon, pa pedi tan.
Pile yon ananas ak tout zorey li epi mete yon ti sik, 7 moso zoranj, yon ti vineg.
Koule li nan yon paswa, mete yon ti let epi wap vomi pwazon an. Lapè
Si yon moun nn la ri ou gen chapo
nan tet ou epi ou tande bal ap tire pran 3 ti woch met nn chapo a ou met ale san
gade deyè wap prezeve de danje

Yon bib , yon fey blanch , nom moun nan , psaume 91 épi yon blok ou byen yon
gro Roch ! Match fini

Wap ekri nom moun nan 7 fwa , pa resite sp nan lakay ou. Épi mete fey anba gwo
Roch la ! Moun sa ap gen zo poul sousa men fow dwat tankou reg ui, Mete fey
nan bib la epi mete roch sou li

Kenbe sa nan men nou frem, si nou gen yon moun kap pèsekite nou, leve chak
maten san pale ak pèson nan menm lè, brose bouch ou epui ale nan Yn latrine ki
santi anpl, lage kim pat la Sou nou moun nan epui pale kozew nan kèw. Siw fèl 7
jou swivi ka gen rel Ui
Kiyeski gen kou pou movez esprit kap toumante you moun chak swa
Limite kay la ak 4 evanjelis yo,fok ou inisye, Siw c inisye lave tabliyew,ou bien
mete tabliyew anba tet moun sa

Pran yon objè ki te bò kòté bagay yo vòlè a. Chache yon fwèt, kale l byen kale ak
kout fwèt epi di saa poko anyen, wap peye pou vòlè a. A midi sonan chante
antèman objè a. Fouye yon twou epi mete l ladann. Dil lè vòlè pran plas ou a, ma
vinn retirew lan twou a.

NB Vòlè a ap tou mouri.

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
19 | P a g e

(AUR+ATABUL )ekri mo sa yo 3 fwa sou tèt pòt kote volè yo pase an.Vole yo ap
pote sa yo te volè an tounen epi wap tou kenbe volè an

Si'w gen chans jwenn tras volè yo pase,pran yon papye blan pou ranmase tras
pye yo,monte on lamp avèk papye sa .pousyè tè pye volè yo.Nan lampe l'an
,Move lwil,klorox,lwil machin sal,anpil piman, achete 2 krab bwa, retire do krab
yo pèse vant krab yo,pou fè koton,pou mèch lamp lan,krab yo ap tounen
lampion,chache yon niche foumi fou,pran yon ti gouf nan fourmi yo mete yo nan
lamp lan.tout tan lamp lan ap chofe krab lan ap seche se konsa pou volè yo ap
pot tèt yo . se pou yap mache tankou foumi fou jis yo pòt tèt yo vini...lamp sa ap
limen padan 3 Jou

Ô vous les compagnons celerats que vous soyez appeler : AMOS , CALEB ,
ESDRAS ,JOSUE ,EZECHIAS , NATHAN ,SAMUEL , ESSAI , DANIEL , GÉDÉON ,
AGÉE ,OHOLIAB , AS ,OS , UM .
O vous les 3 compagnons meurtriers de l'architecte Hiram , Roi de Tyr. Vous 3
qui l'avez mis à mort à cause de vos passions injustes par la règle , le levier ou
l'équerre ou le maillet , je vous conjure donk pour exécuter mes désirs et volonté
comme vous l'avez fait à la mort D'HIRAM.
Je vous conjure d'aller bruler le cœur, l'âme, le corps, l'esprit et l'entendement
de ( nom prénom) par le feu , par l'air , par la terre , par l'arc en ciel ,par mars ,
mercure ,Vénus ,et Jupiter, jusqu'à ce que tous mes désirs et volonté
s'accomplissent.
Que ( nom prénom ) ne puisse dormir, ni boire, ni manger, jusqu'à ce qu'il vient
à moi comme au paravent . Qu'il marche de terre en terre ,de maison en maison,
de ville en ville, de voiture en voiture,de misère en misère , qu'il soit obsédé ,
tourmenté et souffrant .Que (nom prénom) marche comme un juif errant, jusqu'à
ce qu'il parviennent à moi .CAR LES 3 COMPAGNONS VIENNENT VOUS
CHERCHER.
Prière du matin
Dès que se lève la lumière du matin, nous te glorifions, Seigneur : tu as racheté
la création tout entière. Accorde-nous dans ta bonté une journée pleine de paix
intérieure et de sainteté. Pardonne-nous nos offenses, ne détruis pas notre
espérance et ne nous ferme pas notre coeur, comme nous l’avons mérité. Ô
Dieu, ne nous abandonne pas, car toi seul connais notre faiblesse. Amen.

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
20 | P a g e

Mesye si nou nan lari nou Santi nou mal akonpanye jis metel alòd anba,bese
pwan Yon ti woch dil ou c vrè konpay mw,épi al fè rout nou san inkyetid
Li trè senp
Pou Lougarou a kitew anrepo ok
Pran yon kasav ekri mo: APP :devandèyè ladan epi metel fas anba sou kay la
depi li vini zen pete
Kou: pran yon soranj si boukannenl pran 2 moso bwapen byen file tèt yo epi
anpe tabak anpoud
Foure bwapen an sou fòm yon kwa nan zoranj si epi nan spas kote bwapen an ap
kwaze nan mitan zoranj si a mete tabak anpoud la ladan .epi kokel nan fetay kay
la depi li vini zen pete .

Kou: pran yon ba savon pike 21 egwi ladan epi pran yon boutèy rhum vid soufle
21 kout NOYE ladan epi bouchel wap pran fisèl wap mare savon an ak boutè la
poul fòme yon + epi metel sou kay la depi li pase lap rann depi se san ki nan vant
li

5....kou..frè Valère ...Siyon moun rale Zam souwou Epi ouwèl lap tirew
nenpòt Jan Gadel byen Di mosa : Sotredo AGis lap tire têt li otomatiman
6....kou...frè Valère .... Pou fè fè dife pran sou yon moun ou byen lakay
yon moun kifèw enjistis Grav pwente Dwèt ou Nan Syèl la Epi di mosa yo :
Canamal, AMaDaMa, NaDaDan,, AmaDama, Lamanac, Que le feu du ciel Tomber
site nom moun lan ..............epi fè jes kote wap voyel la epi grenn Nan
bouda.......7...frè...... Frè valère ... Pou vole Nan lan nwit pouw Al
kotew vle sou fòm bèt ou vle ya ..kanpe Nan lakouw aminuit Epi mete 2menw sou
têtou epi di mosa : lasma, AGeim sves ,Amsat Epi mete 2menw dèyè Dow epi di
Holop,Opolo,Lobol,olopo,poloh, Episite nom bèt kew vle pran epi bouje menw
tankou se zel kinan Dow epi wap you vole ale ...fè trè atansyon pouw pa poze
sou dokay yo frè ...8...kou ....frè .. ... Valère.. lèw angaje
pouw pran fòm bèt ou vle Mete pyè gòch ou sou pyè Dwatou Epi di mosa :
Lasma AGEim seves ,Amsat . Epi mande savle ya men chak lèw fè sa pou plezi
wap pèdi Nan lajou
Pouw konn ki Loas ki mache avèw wap Adrese Legbah bitasyon manman ak
bitasyon Papa, wap anonse bitasyon w tou, wap fè yon liminasyon nan yon laye
Marassa.

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
21 | P a g e

Oubyen très simples avanw kouche bwè yon gode Dlo sik chavire gode a tèt
anba Devan Kabann ou limen yon balèn epi di Loas ki mache avèm nan antre nan
somèy Mwen vin pale avèm

Antoine Nan Gonmye, de son vrai nom Antoine Pintro habitait dans la région de
la Grande- Anse, la plaine des Gommiers (donc le nom Antoine nan Gommier).La
dénomination de cette localité non loin de Jérémie est due à l’abondance
d’arbres producteurs de gommes ou résines.
Antoine était un houngan, Il possédait des facultés surnaturelles et aurait prédit
beaucoup d’évènements qui se sont réellement passés par la suite. Il faisait des
prédictions pour les régions du sud et pour les personnes qui venaient le
consulter de tous les coins du pays. On dit qu’il avait des puissances invisibles
qui lui permettaient de lire dans le passé, le présent et l’avenir. Antoine était
toujours au courant à l’avance de l’arrivée de ses visiteurs.
Et, à chaque fois qu’il s’agissait d’une personnalité de marque, politique,
militaire ou civile, il envoyait une monture à sa rencontre pour l’impressionner.
Le consultant n’avait jamais besoin d’exposer l’objet de sa visite, ceci étant déjà
connu d’Antoine. Certains disent qu’Antoine avait le don de télépathie ; il n’avait
qu’à fermer ses yeux, se recueillir et regarder en lui-même avant d’exprimer ses
révélations. Antoine était en mesure de prévoir le nombre de visiteurs ; quand
ces derniers devaient rester à dîner, il connaissait la quantité de mets et de
couverts à préparer.
Une fois, il gronda un jeune homme qui, en cours de route, rechignait pour venir
chercher un remède pour un parent malade.
Une autre fois, Mlle Eugénie Vilaire, institutrice, emmenait ses élèves en
promenade. Antoine les vit passer et s’écria : “Promenade de malheur !” Peu
après, un des enfants manqua à l’appel et fut retrouvé la tête broyée entre deux
chalands en réparation sur le rivage.
Un directeur d’usine avait perdu un révolver et désespérait de le retrouver. Il
fut conseillé de voir Antoine qui lui annonça la raison de sa visite dès son arrive,
puis lui décrivit le voleur et lui indiqua un panier à linge sale où l’arme se
trouvait. Celui-là trouva l’arme là où Antoine lui avait indiqué.
Quelqu’un disparut à Jérémie ; après maintes recherches, on pensa à Antoine
qui révéla l’objet de sa visite et dit d’aller sur X habitation, qu’un chien les
mettrait sur la piste du cadavre. Arrivés sur les lieux, le chien de leur ami sorti
d’un bosquet et montra les dépouilles de son maître.
Deux personnalités visitaient Antoine, il insista pour que l’un des deux partit,
l’autre demanda pourquoi. Antoine répondit qu’il n’avait pas beaucoup de temps
Granmoun pa mize nan wout
Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
22 | P a g e

à vivre et qu’il ne voulait pas que l’homme mourût chez lui ; celui-ci mourut avant
d’atteindre son domicile.
> Mlle Vilaire raconta qu’étant fillette, Antoine sortait du cabinet d’avocat de
son père et dit :” Votre enfant a une grande tâche au dos, ce n’est pas grave.”
Au départ d’Antoine, une large dépigmentation que personne n’avait remarqué y
fut réellement constatée.
Antoine serait mort approximativement dans les années 1940 mais son nom
survi, et sa légende continue.

Ange du jour 06 Janvier 2020

YABAMIAH ANGE N° 70 DU CHŒUR DES ANGES

Il est : ALCHIMIE, TRANSMUTATION, MAGIE


Il est l'Ange agissant aujourd'hui sur le plan émotionnel en valeur de
conséquence, ce sont les fruits et récolte des valeurs précédentes.
Yabamiah influe, restitue à la personne le prix de son travail, le fruit de ses
efforts. Cet Ange stimule puissamment les bons rapports avec les autres ;
lesquels deviennent des porteurs de bonnes opportunités, de chances
extraordinaires.
Prière :
YAMABIAH, je prie dans une Lumière intérieure chaude et accueillante, paisible
: mon cœur exulte !
Où es-tu YAMABIAH ? Qui es-tu ?
Ange de Lumière et d'Or blanc !
je te demande de bien vouloir actualiser ma Volonté
pour que je puisse réaliser, sans difficulté mes projets,
mes désirs, mes souhaits. J'ai confiance pleine et solide,
car tu ne peux abandonner ceux qui font appel à toi.
Accepte-donc ma Prière et exauce-là. Amen. Amen
L'Ange YABAMIAH déclare :
je suis Ici, dans ton for intérieur ;
Granmoun pa mize nan wout
Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
23 | P a g e

j'entoure, avec les 71 autres Serviteurs du Ciel


la Demeure de ton Esprit Éternel
qui vit et règne dans l'univers et qui vit en toi et y règnera.
Je suis l'un des Serviteurs de la Création, au service de ton Égo: comme toi-
même.

LES TRAVAUX DU DIMANCHE Dimanch se jou tout espri blan


yo...ago,agosi,agola

Le Dimanche se trouve sous la domination de RAPHAËL, Ange-Prince de la


Séphirah Tiphéreth ; Sixième Séphirah et Deuxième de la Colonne Centrale de
l'Arbre de Vie, cristallisée dans le plan de la manifestation sous l'aspect du
Soleil.

« Tu t'habilleras en Or, pour essayer d'accumuler en toi les vibrations élevées


du Dimanche, jour propice aux entreprises spirituelles les plus grandes et
sublimes. Tu te sentiras Roi dans ton for intérieur, Souverain, et ta magnanimité
sera plus grande que toutes les offenses que tu as pu recevoir pendant la
semaine écoulée. Le Code de Moïse prescrit que lorsqu'une dette arrive à la
septième année, sans qu'elle ait pu être remboursée, doit être pardonnée, parce
que la septième année à partir du début d'un cycle correspond au Soleil, qui,
avec son rayonnement doit brûler n'importe quelle réalité humaine, et la
surpasser. Mais toi, qui vis plus près de la réalité spirituelle, tu n'attendras pas
la septième année pour considérer comme soldé et réglé ce que l'on te doit,
mais le septième jour. »
« En ce jour tu te recueilleras dans un endroit où tu pourras être seul et tu te
réuniras par la pensée avec le Chef de l'Etat pour lui faire part de tes souhaits
les plus élevés, tes pensées de Bonté et de Justice, poussées par un amour
ardent, afin qu'elles soient implantées en France, en Europe, dans le Monde
entier. Essaye de ne pas travailler physiquement le Dimanche, car c'est le jour
des travaux de création spirituelle, de planification du Monde nouveau, à venir,
supérieur, rempli de bonheur resplendissant. Recherche le contact avec le
Créateur de l'Univers pour prendre devant Lui l'engagement d'améliorer tes
habitudes, tes pensées, ton caractère. La VOLONTÉ a, le Dimanche, une force
extraordinaire ; les intentions exprimées avec précision en ce jour, deviendront
réalités. Ecarte-toi des personnes qui se meuvent dans des bas niveaux moraux
et recherche l'élévation, même en grimpant, symboliquement, au sommet d'une

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
24 | P a g e

montagne ou sur un clocher, ou sur la plus haute terrasse de l'immeuble ou du


monument le plus haut de ta ville ».

Invocation à l'archange Tzadkiel*


Jeudi
: Tzadkiel Recteur de la séphirah Hesed (la miséricorde) il régit les chefs,
l’administration, l’état, le père de famille. Dirige la sphère de Jupiter et préside
aux phénomènes atmosphériques. Métal : étain Couleur : bleu Encens : djaoui
blanc Parfum : benjoin ou Pierre : - Charge dans le monde végétal : Elément :
Organe : les organes masculins de la reproduction. Valeur de cet organe :
gardien des valeurs patriarcales, de la loi e de la justice Charge dans le monde
minéral : - Défaut si disharmonie : -

Prière du matin
: « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées du Ciel, le Ciel et le
Terre sont emplis de sa gloire, Hossanah au plus haut des Cieux. » (Temps de
silence) « Ange très doux et très saint, toi qui a été chargé de veiller sur mon
être, et d’intercéder pour moi auprès du Très-Haut et de me venir en aide en ce
monde et dans l’autre, daigne m’inspirer les pensées et les sentiments qui
conviennent à la prière que je vais adresser au très saint Archange Tzadkiel.
Daigne emporte vers lui nos prières et demander à l’Eternel Dieu que si nos
paroles, nos pensées, nos sentiments, nos intentions, s’était glissée, quelque
imperfection due à la faiblesse de notre humaine nature, cette prière soit
néanmoins acceptée et nous soit comptée, comme si nous y avions mis
parfaitement toues les paroles, toutes les pensées, tous les sentiments, touts les
intentions qu’il convenait d’y mettre. » (Temps de silence)

Invocation au très saint Archange

Tzadkiel : « Très saint archange Tzadkiel, recteur de la séphirah Hesed et des


Hasmalim, toi qui incarnes la justice de l’Elohaï de nos pères, l’Elohaï
d’Abraham, l’Elohaï d’Isaac, l’Elohaï de Jacob nous t’invoquons par ce nom
Granmoun pa mize nan wout
Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
25 | P a g e

puissant en tous «Tétragramaton » (Temps de silence) « Par le nom de El, les


méchants périssent devant Tzadkiel et les justes se réjouissent. Qu’ils exultent
et qu’ils soient transportés de joie. » (Temps de silence) « Chantons pour El,
psalmodions ses noms. Frayons la voie au Chevaucheur des nuées.
Réjouissons-nous en Iah et exultons devant lui. Tzadkiel, c’est toi que Dieu a
donné pour père aux orphelins, toi, le justicier des veuves. Toi qui donnes une
maison au sans-logis et fais sortir le prisonnier enchaîné. » (Temps de silence) «
Très saint archange Tzadkiel, daigne nous accorder la justice et la clémence,
infuse en nous les vertus d’un père juste et aimant. Accorde-nous son courage,
sa générosité, sa justice. Guide notre action en ce monde, afin que justice et
bonté l’emportent sur égoïsme et orgueil. Enseigne-nous, et enseigne à nos
semblables le pardon et la miséricorde. Inspire aux juges la justice et la
clémence, préserve-les de la corruption et de la cruauté. Daigne assister
chaque être dans le travail de réconciliation avec El, son créateur, afin qu’il
retrouve la pureté qui fut celle de notre père Adam au jour de sa création. Amen.
»
Prière du soir
: « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées du Ciel, le Ciel et le
Terre sont emplis de sa gloire, Hossanah au plus haut des Cieux. » (Temps de
silence) « Ange très doux et très saint, toi qui a été chargé de veiller sur mon
être, et d’intercéder pour moi auprès du Très-Haut et de me venir en aide en ce
monde et dans l’autre, daigne m’inspirer les pensées et les sentiments qui
conviennent à la prière que je vais adresser au très saint Archange Tzadkiel.
Daigne emporte vers lui nos prières et demander à l’Eternel Dieu que si nos
paroles, nos pensées, nos sentiments, nos intentions, s’était glissée, quelque
imperfection due à la faiblesse de notre humaine nature, cette prière soit
néanmoins acceptée et nous soit comptée, comme si nous y avions mis
parfaitement toues les paroles, toutes les pensées, tous les sentiments, touts les
intentions qu’il convenait d’y mettre. » (Temps de silence)

Invocation au très saint Archange

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO
26 | P a g e

Tzadkiel : « Très saint archange Tzadkiel, en cette heure où nous aspirons au


repos, nous t’invoquons. Toi, l’archange de la séphirah Hesed, toi le recteur de
la sphère de Jupiter, toi le chef des Hasmalim, toi Melchi tzédek (mon roi de
justice), Melchi Shalèm (roi de paix), toi qui apportas le pain et le vin à Abraham,
scellant ainsi l’alliance entre Adonaï et son peuple, toi qui t’adressas à David en
ces mots « Tu es prêtre pour l’éternité à la façon de Melchi Tzédek », le
confirmant ainsi comme l’oint du Seigneur. Daigne puissant et saint archange
Tzadkiel, faire régner la paix dans nos cœurs, la paix entre les fils et les filles
d’Adam, la paix entre la postérité d’Adam et son créateur. Daigne également
nous accorder, non à la mesure de nos mérites, mais à la mesure de ta bonté,
une part du pouvoir spirituel de l’oint afin que nous participions à son œuvre.
Amen. »

Granmoun pa mize nan wout


Prépare Par Frère JIMMYTHRIO

Vous aimerez peut-être aussi