Vous êtes sur la page 1sur 4

RAZ VERBAL 2020- Las Fijas

03 PNP

ANALIZA CADA SERIE DE TÉRMINOS Y DETERMINE EL QUE DEBE


CONTINUAR
01. ACORDAR, ORDENAR, 06. SOL, SUCRE,
MOLESTAR, ................................................ PESETA, .....................................................
....... ........
A) Desacuerdo B) Ornamentar A) Moneda B) Napoleón
C) Desorden D) Acomodarse C) Dinero D) Libra
E) Acuerdo E) Meseta

02. SUMAR, RESTAR, 07. COLOMBIA, BOLIVIA,


PROLONGAR, ............................................. CHILE, .......................................................
........ ....
A) Esparcir B) Conectar A) México B) Panamá
C) Estirar D) Reducir C) Cuba D) Brasil
E) Dividir E) Estados Unidos

03. ENJUTO, DEMACRADO, 08. CARDUMEN, PECES,


DELGADO, .................................................. ARCHIPIÉLAGO, .........................................
...... .................
A) Anémico B) Huesudo A) Montañas B) Cordilleras
C) Endeble D) Tuberculoso C) Estrellas D) Islas
E) Amarillento E) Abejas

04. LLAMA, ALPACA, 09. MAPOTECA, DISCOTECA, BIBLIOTECA,


VICUÑA, .................................................... ..............................................................
..... A) Manteca B) Filmoteca
A) Venado B) Mula C) Botiquín D) Karateca
C) Guanaco D) Becerro E) Almacén
E) Vizcacha

05. LIBRA, ACUARIO, 10. PERRO, BOA,


TAURO, ...................................................... CERDO, ......................................................
.....
A) Leonino
Prof. Orlando
B) Taurino
.........
A) Muta B) Armadillo
C) Génesis
E) Piscis
Julcamoro
D) Caprino C) Reptil
E) Jauría
D) Porcino

1
11. SOFÁ, ARMARIO,
TABURETE, ................................................ 16. CONVOY, TREN,
.............. TRANVÍA, ..................................................
A) Descansar B) Dedicado .............
C) Cátedra D) Escribir A) Camioneta B) Automóvil
E) Estudioso C) Carretera D) Locomotora
E) Ómnibus
12. MÉDICO, BISTURÍ, RECEPCIONISTA,
.............................................................. 17. HARINA, HUEVO,
A) Maquillador B) Manopla LECHE, .......................................................
C) Cartera D) Escritorio ...........
E) Teléfono A) Torta B) Levadura
C) Pastel D) Postre
13. BRISA, VIENTO, E) Lácteo
AIRE, .........................................................
..... 18. BLUSA, CAMISA,
A) Llovizna B) Ventarrón POLO, ........................................................
C) Garúa D) Chaparrón .........
E) Chubasco A) Chompa B) Enagua
C) Camiseta D) Saco
14. YUCA, PAPA, E) Casaca
CAMOTE, ....................................................
............ 19. GORRO, SOMBRERO, BOINA,
A) Olivo B) Olluco .................................................................
C) Garbanzo D) Semilla A) Paraguas B) Tela
E) Maíz C) Dedal D) Turbante
E) Sombrilla
15. MANZANILLA, ANÍS,
TÉ, ............................................................. 20. ESTERCÓFAGO, ANTROPÓFAGO,
.. LACTÓFAGO, .............................................
A) Infusión B) Perejil A) Glotón B) Biólogo
C) Azucena D) Hierba Luisa C) Astrólogo D) Carnívoro
E) Tornillo E) Geófago

Confecciona series de palabras referidas al campo semántico que se indica.

1. Músicos notables.

_________________________________________________________________________

2. Fenómenos atmosféricos.

Prof. Orlando
_________________________________________________________________________

3. Julcamoro
Palabras sinónimas.

_________________________________________________________________________

1
4. Capitales de países europeos.

________________________________________________________________________

5. Fobias o rechazo.

________________________________________________________________________

6. Dioses griegos.

________________________________________________________________________

7. Cereales

_________________________________________________________________________

8. Animales ovíparos.

__________________________________________________________________________

9. Especialidades médicas.

__________________________________________________________________________

10. Capitales de países sudamericanos.

__________________________________________________________________________

11. Estrellas del cine.

__________________________________________________________________________

12. Escritores peruanos.

__________________________________________________________________________

13. Ríos de América

______________________________________________________________________________

SINONIMOS

Prof. Orlando
Julcamoro
A.- UBERRIMO. - ………………………………………………………………………………………………………………………………

B.- DONJUAN. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….

1
C.- YELMO. - …………………………………………………………………………………………………………..……………….

D.- OBESO. - …………………………………………………………………………………………………….………………………

E.- DUCHO. - ……………………………………………………………………………………………..……………………………

F.- RAPSODA. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….

G.- ADEPTO. - ………………………………………………………………………………………………………….……………………

H.- PLETORIA. - ………………………………………………………………………………………………….…………………………..

I.- HARNERO. - ………………………………………………………………………………………………………………………………

J.- TIRRIA. - ……………………………………………………………………………………………………………..………………..

K.- URENTE. - ………………………………………………………………………………………………………………………………

L.- CANDIDO. - ………………………………………………………………………………………………………….…………………

M.- SIBARITA. - ……………………………………………………………………………………………………………………………..

N.- ESTRAGO. - ……………………………………………………………………………………………………..………………………

O.- ESTRUJAR. - …………………………………………………………………………………………………………………………….

P.- HORADAR. - ……………………………………………………………………………………………………………..……………..

R.- HOLGADO. - ……………………………………………………………………………………………………….……………………

S.- CEÑIDO. - …………………………………………………………………………………………………………………………….

T.- CACO. - ………………………………………………………………………………………………………………………………

U.- CELIBE. - …………………………………………………………………………………………..………………………………….

V.- ORATE. - ……………………………………………………………………………………………………….………………………..

W.- BOGA. - ……………………………………………………………………………………………………..………………………

X.- LISONJA. - ……………………………………………………………………………………………………..………………………….

Y.- AVIDO. - ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z.- INCOAR. - ………………………………………………………………………………………………………………………….……

Prof. Orlando
Julcamoro