Vous êtes sur la page 1sur 4

XI Concurso galego de composición 2018 - Sección tercera

Clarinete Baixo
Memoria da Gallaecia
Fantasía Galaica a Banda da Música
David Rivas Domínguez
I. Iria Flavia
Maestoso q = 80
# 4
& 4 w w w w
w w w w
f
II. Danza de los Peregrinos

#
12 Poco più q = 90
2
9

& w œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w ˙ œ œ œ œ œ œ
F
17
#
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. >œ œ. œ.
œ œ œ f > . . œ œ œ >
> . .
30
27
#
& œ œ œ ˙ ˙
œ œ. œ. > . . ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
> p
8
46
38
#
& ˙ œ œ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ

54
#
& œ œ œ
. . œ œ. œ. œ œ œ >œ œ. œ. >œ œ. œ. œ œ œ >œ œ. œ. œ œ œ >œ œ. œ.
f> > > . . > . . > . .

# U
j‰ Œ b 68
63

&
œ œ. œ. œ œ œ >œ œ. œ. >œ œ. œ. œ œ œ >œ œ. œ. œ >œ œ
> >œ
˙ œ
> > . . > . . > ß>
III. Codex Calixtinus
73 Allegro q. = 110
6
& b 8 œ œj œ œ œ œ œj œj œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œj ‰ œ œj ‰ j
œœ œœ œœ œ œ œœœ
P

&b j j œ œj œ œ œ œ œj œj œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ ‰ œ œj ‰ œ œj œ œ ‰
81

j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ

j j 14
&b j ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œj œ œ ‰ œ œj œ œ ‰ œ œj œ œ ‰ œ œj œj œ
90

œ œ œœ

Copyright © 2018 by David Rivas Domínguez


Memoria da Gallaecia - Clarinete Baixo
2
j ‰ œ œj ‰ œ œj ‰ œ œj
&b œ œ ‰ ‰ ‰ ‰
111

j j j
œœ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ
F

4
125

&b j ‰ ‰ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
118

œ œ œ œ œ œj œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

4
&b
129

œ. œ. ˙. œ. œ. œ. bœ. ˙.
œ. œ. œ. œ. p œ. œ.
p

>œ œ œ >œ œ. >œ œ œ >œ œ. >œ œ œ >œ œ. >œ œ œ >œ .


œ ‰ n >œ œ œ œ .
141

b ‰ ‰ ‰ œ. œ œ.
& J
f

>œ œ œ œ . 2
˙. œœœœœ‰ œœœœœ‰ œœœœœ‰ œœœœœ‰
&b
147

8
œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ. ˙.
& b nœ œ j j j ‰ œ œj j j ‰ j j j‰
155

J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
175

j j ‰
&b j j j ‰ œ œj œj œj ‰ œ œj œj œj ‰ œ œj œj œj ‰ œ œj œj œ œ œ œœ‰ œ œ
170

œ œ œ œ ƒ œœ

j ‰ j ‰
&b œ œ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
177

œ œ
œœ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ

U
&b j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ ‰ j j‰ ‰ Œ . b b 44
185

œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œœœœœ œ œœœœ œ


>
IV. Costa da Morte
192 Adagio q = 60
b 4
&b 4 œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙. n œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ ˙. œ
œ
p
b
&b
198

œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙.
œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ
œ œ
Memoria da Gallaecia - Clarinete Baixo
210 3
b
&b œ ˙.
204

œ ˙. œ
œ ˙. œ ˙. œ ˙ œ œ œ œ œ ˙. œ
œ ˙.
œ œ ˙ œ
P
b n˙
&b œœ
212

n œ œ ˙. œ ˙. œ ˙.
œ ˙. œ œ œ ˙. œ œ ˙. œ
œ œ œ

b
&b œ ˙.
219

œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙ œ œ œ œ
œ œ ˙. œ œ ˙
œ
226
b
&b w bw
w bw bw bw
p
234
b
&b œœ ˙
232

˙ ˙ œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ nœ œ ˙.
bw œ œ œ œ
f

b
&b
239

œ ˙. œ ˙. œ ˙.
œ ˙. œ œ ˙. œ œ œ ˙.
œ œ œ
V. Festa no Obradoiro

U # 6
250 Allegro q. = 120

bb œ ˙.
245

& œ ˙. œ ˙. œ ˙ œ œ œ œ 8 j j j j
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
> . > . > . > .
F
#
j j j j j j œ œ. œ œ
252

& j œ œ œ œ œ œ j j j œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . >œ . > >œ . œ œ œ œ œ
> . > . > >
œ.
simile f

# j
j j j j j œ. j j
260

& j œ œ œ œ œ œ j
œ œ
œ œ. > . > . > . simile œ œ œ œ œ œ > >œ .
f œ . >œ . œ œ. >œ œ. œ œ
> œ. œ .
>
F> > >
268
#
& j œœœœ j
œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ ˙.
F
276
#
& j œœœœ j
œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ ˙.
Memoria da Gallaecia - Clarinete Baixo
4
#
284

& j j j j j j j j j j
œ œ œ œ œ.
œ œ œ œ
. > . > . œ œ œ œ œ œ >œ . >œ . > >œ . œ œ. œ œ.
> . > œ œ
f
> >
F simile

# œ j j
& œ œ. œ œ œ. œ j j j j j
291

œ. j
> > œ œ. >œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . œ
> > > simile f >.

3
300
# œ. œ.
j j Œ. œ.
297

& œ œ.
œ. >. œ œ œ œ
œ
œ œ
œ œ œ
> p subito œ. P

# 4
& œ. œ.
306

˙. œ. œ. nœ.
œ.
P
318
# j
j j j
314

& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. j j
œ. œ.
> œ œ. >œ œ. >œ œ. >œ œ. >œ œ. œ œ.
F ƒ > >
f
#
j j œ œ. œ œ j j j
321

& j j œ. j
œ œ. œ œ. >œ . >œ . > >œ . œ œ. œ œ. >œ
> > > œ . œ œ œ œ œ œ œ
. > . > . œ
> > > . >

#
& œ œj j j œ. j j
328

j
> . œ œ œ œ œ œ
> . > . > . > >.
œ œ . >œ . œ œ. >œ œ. œ œ œ. œ œ œ
> œ .
œ.
>
œ. œ.
> >
> > > >
# j j
j j
336

& œ. b >œ œ œ œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. n >œ œ œ œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ.


œ œ. >œ > >
> F

#
j‰ ‰ j‰ ‰ Œ.
341

& j j
œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ
> > > > > >>> >
ß ƒ