Vous êtes sur la page 1sur 1

GRUPA A 1. 1. Lesotho, San Marino, Watykan 2. od góry: śląskie, Poznań, Wrocław, lubelskie, Bydgoszcz, Toruń, zachodniopomorskie, świętokrzyskie 3.

niskim, niski, niski, spadek, stare, 2+1, rosnąca,


rosnące 4.C 5. A, pusta, B z lewej C 6. od góry: D B C A 7. obszary słabo zaludnione: Półwysep Arabski, Kalahari, Alaska, Wyżyna Patagońska, Nizina Amazonki; obszary gęsto zaludnione: Nizina
Chińska, Nizina La Platy, Wyspy Brytyjskie, Honsiu 8. P F P F P F 9. miasto arabskie; cecha: widoczny meczet z minaretami 10. a) suburbanizacja, b) aglomeracja monocentryczna, c) wskaźnik urbanizacji,
d) nadurbanizacja GRUPA B 1. Alaska, Ceuta, obwód kaliningradzki 2.Kraków, pomorskie, Rzeszów, warmińsko-mazurskie, podlaskie, opolskie, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra 3. wysokim, wysoki,
niski, wysoki, młode, wielodzietnej, słabo, niski 4.C 5. C B A lewa pusta 6.B A C D 7.obszary słabo zaludnione:Labrador,Laponia,Sahara,zachodnia część Australii; obszary gęsto zaludnione: Delta Nilu,
Jawa, Kalifornia, Nizina Gangesu, Nizina Środkowoeuropejska 8. F P F F P F 9. miasto wschodnioazjatyckie; cecha: połączenie tradycyjnej architektury (charakterystyczne dachy) z nowoczesnymi
wieżowcami 10. a) dezurbanizacja, b) reurbanizacja, c) aglomeracja policentryczna (konurbacja), d) urbanizacja Pozytywne skutki migracji emigracyjnych spadek bezrobocia, wzrost popytu na towary,
ograniczenie wydatkow panstwa na swiadczenia socjalne rozwoj firm transportowych imigracyjnych wiekszy przyrost rz zroznicowani ekulturowe spoleczenstwa wzrost dochodu krajowego wzrost
zapotrzebowania na produkty negatywne emigracyjnych starzenie się spoleczenstwa rozpad rodzin wzrost cen uslug imigracyjnych wzrost bezrobocia izolowane dzielnice dla obcokrajowców wzrost
wydatków socjalnych aglomeracja monocentryczna składa się z duzego miasta(środek centralny) i otaczajacej stefy podmiejskiej pobliskie mniejsze miasta (miasta satelity) np. londyńska paryska
moskiewska warszawska krakowska aglomeracja policentryczna kilka dużych miast podobnej wielkości bez ośrodka dominującego np. zagłebie Ruhry Górnoślaski okreg przemyslowy Urbanizacja(na
wykresie najwyższe) proces rozwoju miast lub powastawanie osrodkow miejskich Suburbanizacja(na wykresie 2najwyższe) przprowadzanie się ludzi do wsi co tworzy strefy podmiejskie reurbanizacja
przywrocenie funkcji wcesniej utraconej czasmi powiazany jest z rewitalizacją (np.Warszawa po II Wś) Dezurbanizacja przenoszenie ludnosci na obszary oddalone od centrum Pozytywne skutki
urbanizacji rozwoj infrastruktury technicznej duzo miejsc pracy mozliwosc wyzszych zarobkow rozwoj transportu zbiorowego rozwój kultury Negatywne skutki urbanizacji wzrost zanieczyszcenia wzrost
przestepczosci wyzsze koszty utrzymania Mapa 1. Moskwa 2. Meksyk 3. Nowy Jork 4. Los Angeles 5. Buenos Aires 6. Rio de Janeiro 7. Lagos 8. Kair 9. Teheran 10. Nowe Delhi 11. Kalkuta 12. Pekin 13.
Seul 14. Tokio 15. Szanghaj 16. Dżakarta Przyrost naturalny=Lu-Lz Współczynnik urodzeń=Lu/Lo*1000‰ Współczynnik zgonów=Lz/Lo*1000‰ Wpn=Wu-Wz Lu-Lz/Lo*1000‰ Saldo migracji=I-E
Wsm=Sm/Lo*1000‰ Przyrost rzeczywisty=Pn+Sm Wprz=Wpn+Wsm Pn+Sm/Lo*1000‰