Vous êtes sur la page 1sur 3

Score

Va Pensiero
Coro di Schiavi Ebrei
Verdi

Andante q = 50
# r r
& 44 Ó j œR œ
3

Voice 1 Œ œ.
J
œ œ
œ.
œ.
J œ œ œ œ œ Œ j r
œ. œ
# r r
Va, pen - sie - ro sul l'a - li do - ra te va, ti

& 44 Ó j œR œ
3

Voice 2 Œ œ.
J
œ œ
œ.
œ.
J œ œ œ œ œ Œ j r
œ. œ
œ œ œ œ œ œ œ
Va, pen - sie - ro sul l'a - li do - ra te va, ti

? # 44 Ó œ. œ œ R œ.
Œ J R œ. J R Œ œ. œ
Voice 3
J J R
Va, pen - sie - ro sul l'a - li do - ra 3 te va, ti

# j r r œ œ r
œ œ. œ œJ . œ œ Œ œ. œ œ j œ.
4

& œ œ. R œ J œ. R J œ

# j r r r
po - sa sul cli vo sul col - li o - ve'o lez - za no te - pi - de'e

œ œ. œ œJ . œ œ Œ œ. œ œ j œ œ œ.
& œ œ. R œ J œ. R J œ

œ œ
po - sa sul cli vo sul col - li o - ve'o lez - za no te - pi - de'e

?# œ œ. œ œ. œ œJ . œ œ œ œ. œ œ R œ. œ
J R R Œ J R œ. J R
J
po - sa sul cli vo sul col - li o - ve'o lez - za no te - pi - de'e

# œ œ œ œj œ j
3 3 3

œ œ œ œ Œ j r œ œ Œ œ. œ
7

& œ. œ œ œ œ ˙ J R
3

# œ œ œ œj œ j
mol 3 - li L'au - re dol 3 ci del suo - lo 3 na - tal! Del Gior-

& œ œ œ œ Œ j r
œ. œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ.
J
œ
R
3

œ œ œ œ œ œ
mol - li L'au - re dol ci del suo - lo na - tal! Del Gior-

?# œ œ œ Œ œ. œ œ œ J œ œ œJ ˙ Œ
œ.
J
œ
R
J R 3 3
mol 3 - li L'au - re dol ci del suo - lo na - tal! Del Gior-
3 3

# j
# œ œ œj œ œ œ œj œ . œ œ œ œ œ # œ œ œj n œj
3 3

œ. #œ œ
3

œ Œ #œ.
10

& J R J R
# # œ œ œj œ 3j
œ œ œj œ . œ œ œ œ œ # œ œ œ n œj
da - no le ri - ve 3 sa lu ta Di Si - on - ne le tor 3 ri at - ter -

œ. #œ œ
3

& œ Œ #œ.
J R J R J
#œ œ œ œ œ. #œ œ #œ.
da - no le ri - ve sa lu ta Di Si - on - ne le tor ri at - ter -

?# œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ # œ œ œ3 n œ
J J ΠJ R J R J J J
3 3
da - no le ri - ve sa lu ta Di Si - on - ne le tor 3 ri at - ter -

Orquestra Pianíssimo - BH - 2011


Va Pensiero
2
# r œ œ r
3

œ. œ œ j œ. œ œ œ œ œ Œ j r
13

& œ. œ ˙ J œ. R J œ. œ
# r r
ra te... Oh mia pa - tria si bel la'e per du ta! Oh mem -

œ œ
3

& œ. œ ˙
œ.
J œ œ j
œ. R œ.
J œ œ œ œ œ Œ j
œ. œ
r

œ œ
œ œ œ œ œ
ra te... Oh mia pa - tria si bel la'e per du ta! Oh mem -

? # œ. œ ˙ œ. œ œ R œ.
J R œ. J R Œ œ. œ
J J R
ra te... Oh mia pa - tria si bel la'e per du 3 ta! Oh mem -

- œœ- .. œœ- œœ-


# œ œ œj j œ- . œ- œœœ œœ # œœ3 œœ
3
3

& œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ. œ œ œ œ
16

œ J R J J
R
- œœ- .. œœ- œœ-
3

# œ œ œj j œ- . œ- œœ œœ #3œœ œ
bran 3 za si ca - ra'e 3 fa tal! Ar - pa d'ôr dei fa ti - di - ci

& œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ J R J R œ
J
œ- . œ-
3

œ œ œ
bran za si ca - ra'e fa tal! Ar - pa d'ôr dei fa ti - di - ci

?# œ œ œ J
œ œ œ œJ ˙ Œ J R œ œ. œ œ œ
3
œ
3 3
J R J
bran 3 za si ca - ra'e fa tal! Ar - pa d'ôr dei fa ti - di - ci

# > >œ >œ j j j r j j r j r


& # œœ œœ œ œ œœ ‰ œœ œœ œœj ‰ œœœ ... œœœ œœœ ‰ œœœ ... œœœ œœœ œœ Œ œ- . œ-
19 3

œ œ #œ œ
π > f
# > >œ3 >œ j j j r j j r j r
œœ œœ œœj ‰
va ti per chè mu ta dal sa - li ce pen - di Le me -

& # œœ œœ œ œ œœ ‰ œœ .. œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ Œ œ- . œ-
3

>
va ti π per chè mu ta dal sa - li ce pen - di f Le me -

?# j j r j j r œ. œ
3

˙ œ ‰ œ œ œ ‰ œ. œ œ ‰ œ. œ œ œ Œ J R
3

J J
va ti π per chè mu ta dal sa - li ce pen - di f Le me -

# œ œœ .. œœ œœ œœ # œœ3 œœ > >œ >œ j j


& œœ œ. œ œ œ œ œ # œœ œœ œ œ œœ ‰ œœ œœ
22 3

J R J
p
# œ œœ .. œœ œœ œœ # œœ3 > >œ3 >œ j j
mo - rie nel pet - to rac - cen di Ci fa -

& œ œœ # œœ œœ œ œ œœ ‰ œœ œœ
3

J R J
mo - rie nel pet - to rac - cen di p Ci fa -

?# œ
3

œ. œ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ œ
3

J R J J
mo - rie nel pet - to cen di p Ci fa -
Va Pensiero
# j j r j j j r j r
3
& # œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ œœ œœœ ˙˙ Œ j r œ œœ . œœ b œœ œœ .. œœ
24 3

œœœ ... œœœ œ . œ œœ œ .. œ œ œ. œ


F
# j j r j j j r
vel - le del tem - po che fu! O si - mì - le di So - li ma'ai

œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ˙˙ Œ j r œœ œœ .. œœ b œœ œœ .. œœ
3

& œœ .. œ. œ J R
vel - le del tem - po che fu! F O si - mì - le di So - li ma'ai

?# j j r j œ. œ œ œ. œ.
œ ‰ œ. œ œ ‰ œ. œ ˙ Œ
J R J
œ œ
R J
œ
R
vel - le del tem - po che fu! F O si - mì - le di So - li ma'ai

# j r j r r
˙˙ j ‰ j r œ œ. œ b œœ œœ .. œœ œœ œ. œ
27

& ˙ œ œ. œ œœ œœ .. œœ œ œ. œ œ ˙ J
# j r r
fa - ti trag - gi'un suo - no di cru - do le - men - to O t'i -

& ˙˙ j ‰ j r œœ œœ .. œœ b œœ œœ .. œœ œœ œ. œ
œ œ. œ J R ˙ J
fa - ti trag - gi'un suo - no di cru - do le - men - to O t'i -

?# ˙ œ. œ
œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ ˙ J R
J J R J R J R
fa - ti trag - gi'un suo - no di cru - do le - men - to O t'i -

# r j j
3 3

j œ œ œ
3

œ. œ œ œ œ œ Œ j r œ œ œ œ œ œ
30

& œ œ œ
3

œ. R J œ. œ œ J J
# r œ œJ œJ œj œ j
spi - ri'il Sig no - re'un con - cen 3 to che ne'in fon 3 da al pa - ti re 3 vir

& œ j œ œ œ. œ œ œ œ œ Œ j r œ œ œ œ
3

œ. R J œ. œ œ
œ œ œ œJ œJ œ œ
œ œ œ œ œ
spi - ri'il Sig no - re'un con - cen to che ne'in fon da al pa - ti re vir

?# œ œ. œ œ œJ
œ œ œ
3

œ. R J R Œ œ. J
J J R
3
spi - ri'il Sig no - re'un con - cen 3 to che ne'in fon 3 da al pa - ti re vir

# j ‰ œ. > œ œ œ œ œ3 œj j ‰ œ .
œ œ œ. œ ˙ œ œ œ. œ
33

& œ J R J R œ J R J R
# j > œ œ œ œ œ œj j ‰ œ .
œ ˙
tù Che ne'in fon - da'al pa - ti re vir tù Che ne'in fon - da'al pa -

& œ ‰ œJ . œ. œ.
3

œ œ œ œ œ œ
3

R J R J R J R
>
œ ˙ œ œ œ œ œ œ
tù Che ne'in fon - da'al pa - ti re vir tù Che ne'in fon - da'al pa -

? # œJ ‰ œJ . œ œ œ. œ. œ œ œ. œ
3

R J R J œJ ‰ J R J R
3 3
tù Che ne'in fon - da'al pa - ti re vir tù Che ne'in fon - da'al pa -

# ˙ œ œ œ œ œ œj j ‰ œj . r j r
œœ œœ œœ .. œœ ww œœ Œ Ó ∑
36 3

& œ œœ .. œœ œ. œ w œ
# ˙ œ œ œ œ œ j j ‰ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ ww
ti re vir tù al pa ti - re vir - tù!

œœ
3

& œ œ Œ Ó ∑
3

J R J R
˙ œ œ œ œ œ œ
ti re vir tù al pa ti - re vir - tù!

œ. œ œ œ. œ w
3

?# œ œ
J J ‰ J R J R Œ Ó ∑
3 3
ti re vir tù al pa ti - re vir - tù!