Vous êtes sur la page 1sur 2

Kultura średniowiecza 01.02.

2020
dwujęzyczność - językiem wspólnym dla średniowiecznej Europy była
łacina, jednak zaczęły pojawiać się teksty w językach
narodowych.

teocentryzm - pogląd polegający na tym, że Bóg jest przyczyną,


środkiem i celem wszystkiego; przekonanie, że
kwestie Boga są nadrzędne

styl romański - Kościoły składały się z trzech naw. budowla z grubymi


ścianami nabierała kształt krzyża. Wnętrze świątyni było
ozdobione skromnie. miały dwie wieże, które były ustawione
po obu stronach głównego wejścia. pojawiały się nad
wejściem trzy portale. W częściach nawowych umieszczone
były małe okna

styl gotycki - duże okna zakończone ostrym łukiem, taka sama wysokość
ścian nawy głównej oraz naw bocznych, wysoko zawieszony
i wsparty na filarach dach, strzeliste wieże, bogato lub
skromnie zdobione wnętrza. obecność trzech portali
wejściowych.

historiografia - pisarstwo historyczne, teksty dotyczące


przeszłości

hagiografia - dział piśmiennictwa religijnego sięgający do


czasów starożytnych; przedstawienie świętych
jako wzór do naśladowania

dramat liturgiczny - przedstawienie związane z liturgią, sztuki pisano


w łacinie i wystawiano je w kościele. Aktorami
była służba liturgiczna a rekwizytami szaty
i naczynia liturgiczne

misterium - przedstawienie religijno-dydaktyczne, które


wyrosło z obrzędów religijnych. Odgrywane były na
placach a aktorami byli zespoły aktorów. Sztuka
trwała od kilku do kilkunastu dni

moralitet - pouczające widowisko, bohaterem był everyman,ludzi


pozbawiony cech indywidualnych. Uosobienie cnoty i
występku tocząwalkę o duszę człowieka. Od niego
zależało zbawienie bądź potępienie

filozofia - zdominowały dwa systemy – najpierw św. Augustyna,


który przeszczepił na chrześcijański grunt ideę Platona,
potem św. Tomasza, który z kolei to samo uczynił z myślą
Arystotelesa. Swoistą naukę wielkiej miłości głosił św.
Franciszek z Asyżu. Nie stworzy, co prawda, systemu
filozoficznego, ale funkcjonuje w naszej świadomości pełna
pokory i zachwytu nad światem postawa franciszkańska.

św. Augustyn - Dokonał połączenia myśli Platona z założeniami


chrześcijaństwa. Przeniósł na grunt Europy platoński
dualizm (każda rzecz ma postać duchową – ideę i postać
materialną – cień idei).

św. Franciszek z Asyżu - Głosił filozofię wszechogarniającej miłości do świata i


wszelkiego stworzenia jako dzieła Bożego. Zrezygnował z
dziedzictwa, rozdał pieniądze, stworzył wędrujący zakon.
Głosił kazania do ryb i ptaków. Spisano jego czyny w
"Kwiatkach" świętego Franciszka

św. Tomasz z Akwinu - Pragnął połączyć myśl Arystotelesa z doktryną


chrześcijańską. Głosił harmonijną strukturę wszechświata,
w którym każdy byt ma swoje miejsce w hierarchii (na
drabinie bytów) – człowiek znajduje się na szczeblu
niższym niż anioły, ale wyższym od reszty stworzeń.
Sformułował pięć dowodów na istnienie Boga.