Vous êtes sur la page 1sur 6

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BMW

STT C F G
7A THÀNH THÁI, F14,
1 LÝ NGỌC THANH Q10 Tp.HCM

80 PHAN VĂN TRỊ, F12,


2 NGUYỄN BẢO NGỌC Q.BÌNH THẠNH Tp.HCM

3 VÕ THỊ KIM THẮM 31/3/1C LÊ VĂN SỸ, Q3 Tp.HCM

27 NGUYỄN TRUNG
4 TRẦN THANH VINH TRỰC, Q1 Tp.HCM

5 HUỲNH THỊ ÚT 96 BÌNH THỚI , Q11 Tp.HCM


811C TRẦN HƯNG ĐẠO
6 LÊ XUÂN ĐÀM , Q.5 TP.HCM

329/16 NGUYỄN TIỂU


7 NGUYỄN LÊ HOÀI TRANG LA, F8, Q10 Tp.HCM
199/3 TRẦN BÌNH
8 ĐÀO VĂN KHÁNG TRỌNG, Q5 Tp.HCM

32A/2 TRẦN CAO V ÂN ,


9 NGUYỄN QUANG HUY Q3 Tp.HCM

9 NGUYỄN THỊ MINH


10 HUỲNH THỊ THU GIANG KHAI Tp.HCM

4/64A NGUYỄN CHÍ


11 NGUYỄN DUY KHANG THANH, F6, Q10 Tp.HCM

91 NGUYỄN ĐÌNH
12 NGUYỄN THANH PHƯỢNG CHIỂU Tp.HCM

69 BÀ HUYỆN THANH
13 NGUYỄN THỊ KIM THANH QUAN, P.6 - Q.3 Tp.HCM

82 NGUYỄN BỈNH
14 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC KHIÊM, Q1 Tp.HCM

25/13/5 CỬU LONG, F2,


15 TRẦN THANH HẰNG TÂN BÌNH Tp.HCM

32/2A ĐẶNG VĂN NGỮ,


16 TRẦN THỊ THU HẰNG PNHUẬN Tp.HCM

30A2A4 LÊ LAI, GÒ
17 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP VẤP Tp.HCM
796/2A SƯ VẠN HẠNH
18 LÝ THỊ MỸ DUNG NỐI DÀI, Q10 Tp.HCM

19 MS QUỲNH 302/3 LÊ VĂN SỸ, Q3 Tp.HCM


16 NGÔ BỆ, F13, TÂN
20 TRẦN ANH SƠN BÌNH Tp.HCM

R23/5 CƯ XÁ PHÚ LÂM


21 TRƯƠNG NGỌC DIỄM A, F12, Q6 Tp.HCM

23 PHÙNG KHẮC
22 PHAN THANH TOÀN KHOAN, ĐAKAO, Q1 Tp.HCM

23 LÊ HUY HOÀNG 628C XA LỘ HÀ NỘI, Q2 Tp.HCM


16/70 NGUYỄN THIỆN
24 NGUYỄN THỊ DUNG THUẬT, Q3 Tp.HCM

34 TRẦN NGỌC DIỆU,


25 NÔNG THANH VÂN THẢO ĐIỀN, Q.2 Tp.HCM
CTY AN TRUNG,
521/63A3 XVNT, BÌNH
26 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN THANH Tp.HCM
199F NGUYỄN VĂN
HƯƠNG, THẢO ĐIỀN,
27 ĐẨU ĐỨC HOÀI Q2 Tp.HCM

28 LÊ THỊ HỒNG LAN 306  THÁI PHIÊN, F8, Q1 Tp.HCM

109 HOÀNG HOA


29 CAO THỊ THANH LY THÁM, F6, BÌNH THẠNH Tp.HCM
CTY HƯNG VIỆT, 27
HUỲNH THÚC
30 NGUYỄN VĂN HOA KHÁNG,Q1 Tp.HCM

20D7 CƯ XÁ 30 - 4,
31 LÊ THỊ THẢO TRÂN BÌNH THẠNH Tp.HCM
011 MỸ KIM III, PHÚ MỸ
32 NGÔ HUY THỌ HƯNG, Q7 Tp.HCM
39 PHÙNG KHẮC
33 TRẦN THỊ Ý CHÍ KHOAN, ĐAKAO, Q1 Tp.HCM

26 TRẦN QUỐC THẢO,


34 NGUYỄN NGỌC HUYỀN MY Q3 Tp.HCM

35 NGUYỄN THỊ HUỆ MINH 204 PHÚ GIA, Q7 Tp.HCM


79 PHẠM VIẾT CHÁNH
36 CTY MHT Q3 Tp.HCM
14 NGUYỄN ĐÌNH
37 NGUYỄN BÍCH HUỆ CHIỂU, ĐAKAO,Q1 Tp.HCM

38 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 225 ĐINH TIÊN HOÀNG Tp.HCM


A1/19 HƯNG THẢO 2,
39 NGUYỄN LAN ANH Q7, PHÚ MỸ HƯNG Tp.HCM
CTY VIETRAVEL, 190
40 NGUYỄN QUỐC KỲ PASTEUR, Q3 Tp.HCM
102AB CỐNG QUỲNH,
41 ĐẶNG THU HÀ Q1 (HER SISTER) Tp.HCM
362/20 NGUYỄN ĐÌNH
42 TRẦN THỊ MAI THY CHIỂU Tp.HCM

43 NGUYỄN HỒNG NGA 21S NGUYỄN VĂN TRỖI Tp.HCM

44 HUỲNH MỸ LAN E50 NHẬT TẢO, F7, Q11 Tp.HCM

45 CHOI MYOUNG IL 101 NGUYỄN DU, Q1 Tp.HCM


592 HỒNG BÀNG, F6,
46 KHA ANH CHÂU Q11 Tp.HCM
99 TRẦN QUANG KHẢI,
47 LÊ Ý LAN Q1 Tp.HCM

02 BIS THÁI VĂN LUNG,


48 NGUYỄN LÊ THANH TRÚC Q1 Tp.HCM

49 LA THUÝ VÂN 41/1 CALMETTE , Q1 Tp.HCM


12A1 PHAN THỤC
50 HENRY LU DUYỆN, F4, TB Tp.HCM
ÁCH HÀNG BMW
H GHI CHÚ

918902913

909223388

909455885

908556885

913168888

84903737075

903704767

903906466

908158228

903399524

8564390

909363636

919500248

982938288

903923388

908038899

903373560

983108787

908333885
903700846

903952396

903333558

908114789

8302297

84945898888

908102764

8584761

903837344

913205540

903853666

903686676

903846618

908217007

908108889

9271361

908121719

903996727

903010642
8228898

913200088

8344784

903814708

8562003

8220022

918008348

8483686

903961598

7268923

8115082