Vous êtes sur la page 1sur 1

Urodziłem się w Nikaragui, obecnie mieszkam na wyspie Ometepe.

Nie doświadczyłem dzieciństwa tak


szczęśliwego jak inne dzieci. Moi rodzice są katolikami, ale nie praktykującymi (szczególnie mój tata).
Zawsze czułem, że brakowało mi miłości taty. Pragnąłem rodziny, w której byłyby więzi, ale tak nie było.
Przed ukończeniem 12 roku życia zacząłem oglądać pornografię z młodszym ode mnie kuzynem, a chęć
poznawania mojego ciała rozbudzona oglądaniem pornografii wpędziła mnie w uzależnienie od
masturbacji. Wiedziałem, że robię coś bardzo złego, ale nie mogłem zaprzestać. Spowiadałem się, ale
robiłem to ponownie, prosiłem Boga i Maryję o pomoc. Odpowiedź nadeszła poprzez czasopismo Miłujcie
Się! Podobała mi się jego treść, ale najbardziej RCS, poruszane tam tematy, świadectwa osób, które tak
jak ja były uwikłane w uzależnienie od masturbacji i pornografii. Podjąłem decyzję o oddaniu mojego ciała
Chrystusowi, ponieważ jest ono jego świątynią; Teraz, chociaż od pewnego czasu nie robię już tego. O
czym wspomniałem i wiem, że z Chrystusem jestem niepokonany i mogę wszystko, On zawsze mi pomaga
we wszystkim, chociaż nie zawsze to rozumiem. Teraz proszę o dwie rzeczy w moim życiu: pierwsza, aby
Pan postawił właściwą osobę na mojej drodze, aby móc przyjąć sakrament, którego tak bardzo pragnę i
zacząć ... Po drugie, ukończyć studia, które chcę podjąć. Chciałbym, aby każdy, kto czyta moje
świadectwo, zdał sobie sprawę, że Chrystus zawsze mu wybacza, że wszystko, czego On od nas chce, to
żebyśmy oddali Mu nasze zranione serca, aby On mógł je uzdrowić swoją miłością i czułością, i
pamiętajmy: z Chrystusem stajemy się nowymi stworzeniami. Wilder. ”

Nací en Nicaragua, y actualmente vivo en la isla de Ometepe. De niño, no tuve una infancia tan feliz como
cualquier otro niño suele tener.Mis padres son católicos, pero no practicantes
( más mi papá). además, siempre sentí que me faltaba el amor de mi padre y el poder tener una familia
unida, sin embargo no fue así. Antes de los 12 años empecé a ver pornografía con un primo mío menor
que yo, y el deseo de explorar mi cuerpo con la frecuencia de ver pornografía me lanzó a la adicción de la
masturbación.Sabía que hacía algo muy malo pero no podía dejar de hacerlo, me confesaba pero volvía a
hacerlo, pedía a Dios y a la Virgen que me ayudaran. La respuesta llegó con la Revista Amaos me gustó
su contenido pero más el MCP, los temas que ahí salen, los testimonios de muchos que como yo estaban
atrapados en la adicción ala masturbación y pornografia .Tomé la decisión de entregar a Cristo mi cuerpo
pues es su templo; ahor,a aunque hace muy poco tiempo que no hago lo antes mencionado, sé que con
Cristo soy invencible y todo lo puedo, Él siempre me ayuda en todo aunque no siempre lo
comprenda. Ahora le pido dos cosas para mi vida: la primera, que ponga a la persona indicada en mi
camino para poder recibir el sacramento que tanto anhelo y comenzar ... Segundo, terminar la carrera que
quiero estudiar. Solo quiero que quien sea que lea mi testimonio se dé cuenta que Cristo le perdona
sienpre,que lo único que quiere de nosotros es que le entreguemos nuestros corazones heridos y
lastimados para Él repararlo con su amor y ternura, recordemos que: Con Cristo somos nuevas
criaturas. Wilder.