rut A,11 AMA IGHTI

G

G

'r

,

370.

~ 'f~ ; ~<! {~ " tX "~; ~ Y''''~ ; r<! 1'Wttt.,_" ~ e.~ ek ~C4. f~ 'i)'a,*, ~aii .,...xls~~- ~ rM1lcJClX~t;.' 'r 'V"'CIM"";) ~ Sow' ~'u'Ol~

~f........._ """'" ~a1 s"",,,,·/ """"" -y-ncr .. ,,- rtJ:I~ e. ~'s:~~ c..1:- <'~~ t...........

'l..l~. l)~ J 01..< <l I ~ "l"\(/"YM ~a1 sw...,·; l) .... ~~1T"ro-1 'lM.().r~"""':!!:_" u c:v-a r, ,,11 (.U./

e,.. ~~~'tUt-..t. a.....c. '\10'>1 -w..oJ,..J. .....t ,;t-tlM.k L 1'Il'6' vUc._, ·f~ '}1I"rM ~cJ: ~ ~ f,., ~ ~'~, vv... eX ~. i~ e. ~ 'VrnJ" -Jl ~ ... .,.If)o.-o ~ ,;

. s~ u v<......k 1.t. C(!">Vl1Tt.w.k a.v<'<.:. 1, ~ I 6U. ~ a.nU4o:4(~., &.. "'~ vuJ.~j tv.,

C 1T\.·· .. ·ft.. U'J- a..u..M ~ o...v-<.~ \ I ~ I bU ~ a ccuA ~... ; '""- u. q,....... U">1 W\.M..L (L 'li.'!,. i.M.v..l & '}1._" 'V't...t.o.1' tt c.C""vI4t..ua ~t de...eo. ,,~ ...... ~ ~ s""'-

~, c.;;' '()'. t.L1.-tc. It... ~ r~~ eA" &, s~~ ClI""\JI.I4'r(l"M.ll~ • C~lf'

'B~sKa., 1UM.e-v.. 0... ~l-~ii \--I(.KKqu_ o/. t» {a.<.1 {)(. ~o.~ u. 'V.: ti {cUJ- 1:1. (B"

c.' (!.oj v ~a..U" v... ~(l-.:x. H, '\r';i fa.;;- ; S, R ... :..t- I-I'.J == 0""l.U<. e.H ~ e..e W\ ~lYlo.. '"VI-

Kllss(...rt au.o.. (t~~~ 'B,s\(a. !-\ ... KKuu.. 'I ~ 'IoU- Sc:L~ r I1A e... s~ (fa ("cu.~'1. e. ) a~ {~I'" ~.k e...d~ 'll.U. {cMA- S. H. (y 'W- 1al., 1"«-1 €A c.aU4.<!- ~ (c..a D~ ta~ ~. ~ {art" 'F>; jet 'W- 4cU4 tiM t(t1.(X~~. ~~ \-t ,) = ~e.tv.~ ~~

:B,·s\«(.:l. \-4.e.KI(<n-<. 0 _ ac.... k"~l ~~_rou.n.· ~etc.~e..ttI.. mAd te~Ul 'f,'sKc...

!-{de( Kau ;~ri) a. ic1et;;,,?€N1.. /. {Mr,::l~ fcWu ta~ (A ''It'-"- {~ {cMJ- B. H ,(C'Nt{ ... ;x c) .. t~ 1:.. ~~ H. ~ (tU. {~ ; {~ {w..r t, t .. i: H; K a.: (u.4k t~ \-i. tOoK ~._), - fc. Wl -t. fOl.U. f""""' t'(KVt ~ {~-..t ck fr:W....t t.o.'Vt. ~ -t.. t1A (1l.1...1- '\3, Hit.... el4 {QiJ- CL ~ e~~ ~a'VV"a.~ (t '\1,A. tl.. eUUJ'. rlLf" torux e._ {cMJ- ~ {C4cM. B, t~ H, -v- ~ M (~ (r -.u. ~ €O'UL tIM ~' ~ {M s. ~~ \-I;

~ 1'\.L 1;.. .e 0"t.U 1'OA j) r OAt ~ e tM.r t. a.Ut H, l' ~ ~'J i 'k 114 {cM..t" ~ "\ ' e.e. 0 k 'mcJl. ) =- ~1WILk4CW\. 0. i~ '],.·S!(Ol C> HQ.I<I<~ (. -fM-t ~t. SCI. R~ 'fLo.., u.... "I~' ~{cM.k 'B. ek H. C~, e.l H, .u "\\a-t td~ 'U~,) :0 \hl<Kvu I ~JVUR.\Gu ........

~ -&~~ ~OUJ( 'B,'sKa..% H.,,{a.:r v'~~ t~ u V' d1.«{cUk Ot ~ 13 0 (H." ef eM- bo.LI- ~' ~ ~CA..~ \"CV1- B. "V'" eJ.L_ Ct. (~- i \-1. a. a ... ' ~GC.'U. ~w.. ?, 0) => ;;_t~\<..42-Vt cruce. tei~ Hc.KI<au. _':O\..V( 'B,'SKoo. .. .n...rt eM~ ~"'''~"\.o. 'l1.M.~'/. e(. {cVk 0' ~tNr.. ~C<:.: 1r' A. (a..a H.:lt ~ :B 'J ~ f\oU. saM tIM fA.. s~ Cf«

. c.Q..w1.a.) v"- t,,,: (l._ f o.J () ( e.tu_ ~ru: r (.lJt B, ev--' a ~ afJ- \-t.. ~ '}u -1 o.U rll4 S o._

c.Q..IAM. j ~u 'LoU Sc.u4 r~ ~CtO.,\~ H. a. ~t..' ~a.~ ("tV>- ~,) = Hc.KKo-u..;l:.ru.krl

0.. hl ~ ~ CVIM ~~ cru. ~ - n.v; '/. H OJ f a.<J- ~ 'i)0VI'UX ~ v-- ~ f c: cU.. (a:..t

6. c1 ClM-U! Q.U_ (H -' c. r uk {~ 'CIt €u.< ?l O"Y>M-Llt ~ ut~ a..u._ 4j-U- i'tti {a...!; H,)

~ ~~ a.~ 'V~ u. c1.~a.u J = tax.e..t loul:V;~, -ue,.d(~ i~ ~iD . .

H ei<I<Ol.(. ~~ '/. \NIoU. vt. i \-~ e, (TYI.¥!L J &. (~ ~ V~ "V"'" 't.r.. ~ (.u.t

.; l-I.- '""'"'" c.t ~ <UA. (c (e"k I,A.NUl '1J).1M,JL .J., ~ c.,_ Coa- de 0 ~ ;. .H • ~

clQ,\ ... .cWM.. r tM CJ;r (a,;..t" ; e f e.J- f..r..r..u& e I/')1M...tl c.-t, t.. "(n1 r t... a-« f a..:J- a. H .

. ;/ ~ J..aM-U'll.M-"):: c:t.e«~ (A ~ l. 'J)t'SI<OL !. {cW" ;:Ie.. Sw..,.vz. (.(I. 'V'-"- ~ {~ B. (e' ~t- ~aM DC! Stu:\AQ is. ~ r. (cuh ; r 4~ :8,) == c&\(~ (hI.~

b~~tv i. ~.·s I(C<. th.<. ~ ii~ 1. e. {~ :h .. suw.v._ ~ {LA. .(cU4 B. ~ ~

,Ju.r tM (~fc..u· ~k s~ 'B, ~ tu. {aM 'I-'U hU- ~.v..t [104 i ~ t.... SwV4 'B. e~ ~ & {~ , ~ -.u- '\'lo<.C. ,JIaa- tM ) = H el< KItu. J lix.Ct.. ct id.- ~~

37(' '/. H . .I {M- 'O'a~MU)(.. ~ ,\t..U. }c- eO. fa.<4 (\-\') C!.'u)- bt.WI- ck ~'~ 1fU ~ {tuA ; H.~ r f(~~)::;: Hd<I<O'\A, ~ t. .. -t.i>(_~ ~a_ ta. V -t:_~~ l.

\-t • J "KL 't't\A. r1cW rM e.. {aA.k" ~ r ~ ~ t.. e()1.. {~ (_ H '1 ~ '\4A..O- .,J-a.a- \,0-4

& {a.if o t ~ I.v:-»UK ~ t.... {ti.4 j H . .J t (.I'yI. a.-.. IH,V<. t' o-un. en.. 'l'U ~ ~~ tM) = \--I 1':1< \<('"u...! t~ t~ : ~ te.t- ta.i ~Q.. .I e< ~ C '/. H,)« (o-J- tl' <U~ - ~i qr..c. tz. ~C<. fald) fa.<s.\:(. -e... (\4.) a. '~_(.L il( I?:'AA'~ ~ 1M. {~-' fa"at.! - ea. _j 1-t,.J 'l....:.~ c.e. t ~ o-t.UC - CA' q,u."- ~ M 'r crux J.k.) = H I': K K o-u.. )

+- .i...... -I L .,.1.. -+,.... .I ., p~ 1. H l .• - r. n-:

l4I(a. 'l - (.M_, I.RA ~~ _.I CV<. UA.. e tkd- IP!--' 'J q ~ (1..VI t> a(~ - {a..

cv-u- ~ fa.. (o..lA ) 'ro-iMA J! 'Yt I '(\ Q,t.u(,a t M 'jk e.....;_ ~ ~~ ( H.) u.

{a.<.r _.fa: rho. e( a.i~ qr..u. t i~ '\'U ~VU;l. ~ ~~ rM i i-l.} ~- ~~ ~ tal fot.O< ~ 'l'U ~C<. ai..1~~ j~~ Jj ~ ~ ,

~a.-A- fcru.x. 8'i' ~ c1..,d~ J (V't'n. :h.. ~r, ~ {'In,...., 1\ .... ~, ...k.._.1 e-.t

t~ 'tA''!' aUt:, ~~ _ rrfa:.k "au. ~()q& If ~aik '()~ 24 ~ ov-J. ~ul~ ea. 'hWu.. C-cw." ~ ~ () CIA<4 &. s. ~k =s c.o...fn t-~."._ e~J euAL '~ s i ~' ,,( ~ C\"l...u~) ~ ~ ~cK.) t ik ee<. Sl~tQM.U- ~a.il-e.u...u_] lr _; I), ~ S I ~i e~1- sCV". 'U' acn..J \\ s:i ~~ da.Jt. I, ~ ~a ?\-\o..Wo._ d~ '', f.. sui ' v' f:':i eJ~ t.vtA. t, e.k t._ Itl '3' () q, 7) OJ! e'r ~ I.4M.Jl.. (e 1M. WUL ,J S l' 'Y"' ~ ol., ~)'L.U~ e C<..

\NI oM,... S ~ t.. v-:: t r-,'\'\.e,,"-L! D' [kMA. f ~ -1 f'J- ea. c IVUt44 V'L oJ (PI: t,. t-" a.u.. (~o-Vt.<.Uu.. ~<1 1M.a.,'.,._, S(Tt.<..f ~ rt\-Ctll.u~ 0' [~ {1 ek- fa.. ClVLI!41vr ~ux.

o '\ II ': PliO" , - I

\0. ~D.M..J j.!.~_4-M4CM., o~ .,~x ,~<!. ~o. ~, ~a",..,~,! Q \.0.. s~

LVvL',-l ~nU)~- (r' e.~t'.~ ~t''r'' ff oi~1( (_ 1« t~)" . (~x, ~~~

e~v~ ~K? /. 'V'-"" '~cr.vt b., ~ ? {(~' ~- ~ ~?)) ~

r' fKI'. ~i Sl'~. If ~a 5.~ [~ -r..:....:~ ... 'de.. t~ j " :, (), u. S .J~~_ €.11- S't"' •

. 'dl' C!.I<K • (_ f)<. i~L 'fau.K i. ~~~ ~ f. ;_f ~ (wx eli C'. ro. He' ) ~ ~~

~ ~~ = ~i a lei~~ '?lev; T~~lA-o.k '!. l'\vv.A ~ (~c.L"""':

... 1 ~- "-"'" '(-"-tlM'dq_ cv-:-. ~ 1.: r- ~ 'i) tMVl & T o-..t tM- ('r\ fJ'V.A a....rv-wt r t\ S t.t' ettM ~ t e..-y-t

.... n T I- \ ' , U I'L.. • " II. k" n . '/ " ' f. _ I- 01 I

g~ \A, cv.(J.. J ::0 _'J-Vf t10\..lR..l:GlA. IAM,Oa. So.. a.~ r, J Q...l tJUAA I:~..(..

.u. t-1\- ~~ f. ~u.~ (~"D.A' rCl£~ efaMv.lt. ~ s. ~A.~ _)) ~

•• A ~p, /'. 'I". ,0_0,1- (

~. Q,xt • ..! ~ (,t>,M. ct.v\. 1 tlAAJI.. ~ ~, ~ t ')'1'~' ~V<tJ\. r U-ul( l.v\AA ~ ~ flf'>Vl::.

-;0 ~1:t1L( UM- 'l-\A..eL<X tu. )'f .J €t S~ , L f- a"w(" «AM t eX ~~ a ~'.s.' ~~ """"'e' ~ »u s'i. WlaM uJ1,._ CJ1. ~ f WI-1 j)' ~ ; v. u. S , ~~_ uk s'P" '()' a.~ • E'i e.r a.~ ",._._ t' ~ru,..J- a,i""" .. cv-u. ,h0'Ult s .. ~+.ix ~

\l Cu, A

'»tL~ ~t. ~~ I tJ- lJc. ~ ~ a. ...... k '1r"'- Sol.. ~,,~ _~ W>-\llIK.

'/. i'~ (tUX ~ ~1M.ll- (i'~ W ~ r' i f~ (~cl UM. ~ J ~

,<I A'j '"'!,''''''' ,.. [, ,,..,~.. .-1:-',

_~ ~ 'm~ /, 01. «t. t1~ ~ ~ l ~ 'r' '"' f..lR. \.M.U.. ; u.... ~ a..

,f tc.'. c~ .. i4 )) II £i ~i ~ {~ t. Un ... '1 ~. £W. yUJtu.Q ~ ~~ fO"u.-L

~. '()e., y. SL~' S~. I( S,.q_ ~"I.R.. ~ CouA C~ ~ a..u...", ~ I

1L 'V(1'}'\·WX (>c.., c~ I 4£_ ~'Lc_ {.{,u1O ~ J «, (t:x ,_~~

~ 'l ",.,& \rt"" .M ~ () t< :u kC(. cj ~ ka.~!. M, ek K, ~ (o.U.

~ cett..14 (M, 12.-1- \(,. ~ II U"IAk pt.~4-U a ...... p Co't.4 / 'b, S~- 'V ~ 8'7 (~, -k 4mvt ~4-e_, CUA-p c~"'V<U1<',) ') \\ ~_( cull (, {~ 1\ Wf. 'I ~ t't"'. S o-t.<4 •

~17·

'(c~.tvt. SlAlt (~ SC'- c:.nv«' a.M-UI,_ ~ [kM~ r, INt.1._ tIM , ~ J..r,] i

~ Sa. lCU"'-{i ctM 01. "0 tlMA f~ 'tl.J.: s ~ d'n Det. [tAM <1..tL , (A.M' {a.a] ) If , 1). l<t.SJ ~iJ~.. M S'Y"" V' ~I~~. L • lix'_~~_f~N\lln-~ ~ o-ult a.l< t cvu.t- '/. ~.e c. ~ S (.OX J) u..._ r uv.A- t ~ .Jr:" = ~ .~ ( uv11 ~tM X iLc~~" ~UA ~ ~t1.'Y- (~ (~~ ~~r) ~ J.A~o.. i~~ {vu.U. 'J)aSS~ 'J. M. c.~ Sux 1). L 'r~ k-W< c.t. .

'V Ul1-'t t".1' . .<.R_, i~ {~ t.N"IAA.. '\1-1.' c;.: a. / e.....( {o.'t)Ut iAM. (f"V.-<>""'l« ~ I W V ~ ~ ~~~, ~~.x Su-n e'r~, ~\C.'J) \\ ~i 'fIR. (~"

s ('I\'"" s cn.<N , 'f s..Q. 1ft- Q=1) ~ ru. (~~ Y' J t. s ~ . e \- a_....vI- "'-'lot 'w: ~ iJC<n1.,\ U-Q. • (Lx. : ~ i(~ a.o-tA.a. ~~ M d ~ - ~ /. J s", fV<. ~ Co! ~'o<. ~(.<. 'J)'w. t.~ aN\.C.v<->I.R ~ '\I"'"-"" ·(Jllt.U ~}J 1 Q~ "t£ {~ If l(~ 1 'r' ('I(\:". ,,;c.._ 'V (~ &, ~<rU' v.....: \..c; 't/.disCM-l c;1M '1I'\d.q(e.. S<.<-J.~\-~tt>(.. ')"fer'('.n I 'V~ tOJl.ck.. f ~"" "" C1"U~ , f.t-o:..) ": [f ~. 't.fi...:J~ ~ - ~

i ~'t'\. '»0,'0;- 0'Wt ~ w.. ? '/. u.. 'V. ~ - C.t S~ (""'_k_ ~ o«, i'\.Q. s-, "

~(JVtk - J.~ "\''''"'' ~ (tl.t .... ~. C.- ~n-.Y ~ VlcUu OU '"~ ~) = e1.~~

• V }. n " ..... ,}.. ." A. .J , t.,..,~ L J- '/ " _ t-

-L t:t.o-t.<a..L .l~a--JttM.M..Wl- /V\·~a. e. .0'0 - <.1LlI_::::c_.---r==_. _. /. 6 ai. .~e.v.'()""_

de.1 t~ S'.~ {e<Ar~ 4f<-'Z- »: ~V"V(."'- I.e.:.. ";le-...Cl~ U 'ao' e.,....ktN\&.... 0;>.."

ro.nut.· Vla.~.U 'tF.M. t:I..!v\.<.~ ~u.' dC.·"t1.-<.4w.. i J'~ ~tMt> .... ";.ltk u'~ {as6Yl c.v...kt.<.~ 'V-'"""-;.A. ~\rl"..Jt.0<- ,4. 'J( I'!o't 11;"""" )) ~ ,,~ I a...c. t~-· taA._, a.~c.. L.. S. fM. ""'" ~Il"'n • J 0..( c~"'1""'~ ~ S.....t.-1 J s<r' eJCV(' "~A9.(.A.1_ '"

v- s .. {~(J..~~)t'.(f',:. a~~·~~ t~~ .. ~v eK~ ~~O"t«.a.k/.{~";""

s'.t!~~ {A~,i ~(XA. a.:- T~ ( ct..0;~ ~, i'v«u a<-<:'(7V.cV))U .!~1u.· , ~~~~) ~~~~ '. V'. 3 1l~-, 03 ~~Vt, 0][ a.~ ~

.£.i t\i~' \.)(.fU)1: ru~. ';)V<. • (AM. c.k.,.....~ ",... 4'\ J, ';I' ibn'; .rt;<9 s,' .. ("",' (~

"fOt'Ft~Gt· [tv" JOV,iXO"",,, I tt'c;1~' co., ... t ... &dehf" <Ie fi.Olb.c $"":(.:.- "{oW ......

,., ~ c:o:1i teet [woo J ''''~' ;- bOO, .. t ... Je..o:" 9c~VI.,w,. i Qt't1" 1 ........... {;}<'s eJct i ,.Ram..., -t!,!, "p Ri.'. I .. G.J ] "J e.. hi, e' !'", •• J: bVv(:I; ",!70' .'w OM . i () tg S ..,ei uk Set" .

,*' .e..:::i.. (£)1. ~'-! 1~" J, . )' I.Vnj~~ S<''t''"~ .( ~'U. ({~ '(~

'rQ.)(. ) t I.N>'I ck..e.,....._.:......, d ... J ": ';). CQ.. So) ~ €4 r ,~. ") r a. ~ , . ( f k _~ a.t:.rvu: ~~~

UU,OL ..... ~eti~ I. J'a1 {~ eo. ~~ ~ &.. t~ (j'41 ~ e.. ~ s, ~.:u.c.k )) t~ J ~ ~ f ~, ttl; n c£ , ~ aMok t tTUJl ru.~. 6~, Wl;U. ~a1i. (1U._ lAAAA ~ , 'h''r"'' q,fcJ. tr ~ ~ ~ 1ta.Ai ,;: l t1Lt. "aak...l If ; ~ .z: t~o. ~'" 4~ rd'1.Ul '"1.1.'" C"V<. U""""-'l ()co::t. en..- t..vo-o...R. ~t.UU!1 S<'~, ~oJ. rf~ €'w.~~VVI ~ ~ ~ ~ '?cn...L" [taL. oo<.t..J". (&.

\'I'll fHIt'-'l'\ i~\. S~mM Ra~ ~i"- till~t /. &.. ~d'»>' nvt- {cV.t S 1'l...Af [corrn"'-'LJ 1'l10U ( ez., ~: -k ~u-n:k »<4 £," 't~ f.g_ -S-.~ itn-<~ s, m~) -=- 1c:~~~~ ~~ o-KK~ t~'2~ ta1t.J:-1. &_, {~. f~ ;{ -n.;..t l(~ 1 ~

.(~ ~e_"""'av.X'.{I~~.te.J:.:"", s. ~ ~ f'A't 'loUta. ~ 4~ r: ;h. .... ~) ~ ~~ ~~~ £1 Tik % j',u. ~o:._J- erk.uu_ ~ cAArML...b ~ g~ "rtM Tlk (v- 'w,L 4wA '}~ ~ 'l.~ a. f~ ~, ou'rM~ ~ g~ ~O¥A ~ ;i Ttl') "-i-~~ ~ T;L"'~~a4ek M Tik f. i' {aM C~

I ~ 7q I

_.~~~~ :'1'.:11 ya.{,~~'" iC~. 4~ "M.RCh.~~~'fi w C~~~,

t·~'W\.R.i4~ ,~() ~~~~ I crurt ~~~~) ~ s(! {~ 'lie... ((l4M. ii. ta.~ .

_~~~ "r:ll "0., \. ~'~; f~. 1£~ "~ If; W (~ii J ;_~~4 ~ ~d ~lYtUi~ I tn.Ut ~~i J ~ 'lM,~, 4' t r'" ~ t'"' ~,

~ tCrtUi1L_ 7' I': -t vn. r'3 i c""i' \q 1 "rCUR()C)('_" i (0tO"U.C!~~g I i<l.1t~~ I ;;)

ldt~~1L I ()"Wt ~ttUUR~ifL J II ~~ tt4k; Ao. {~ ~ 1'- ext. fr Uu ThlA i -k 'lM..ittu." ~ ~ LUI •

_ to"LUlii 'I': + 'V"Y>. (. ~ i (~. Iq 4 I, tGtU.tlv I, i (~t(t7u.vJ~ I (f'Tt~i ,:"i)

t.e.tt~~i ' th.v< a~I11A.£~~ J \\ 'h1 • s . ",. e.. 'f'1' ~ F W\ ,

--t~1i ','+ v~. {.0 ; cc4' 22 -s I, t ;:~i- I, ; w (d· a.ii I OW(. ,h~i) II {rux... ~al.,. ~ 0. ~. ee.., s . toA • # 'ftU"Y1 • ~ p. ~,,"r. "~ t.~." I p. ~)(I·. "ro...ftv. -to..£.. [llM.II. 'f-t\.'~~ Cl<!. t~] ~ I'll""· & f"!r:-..:t:( ~ .

" •• P \ 10 •• I) CJ LA ., " f."'I (' A ••

Sa. ()"t.U.~ ~~ • ',. : 0 va ; "\. '. ; (~ . <. ~ I>' '1 (""ot~ ':>~ ; lA.J LA o...bU.L~~~ I

01A.K iAeo-u.q~Ci- J "f ~ t. cJ.. . {IX VeL.. lit.-. e , aN • .t 0. ce , l\ a. (--. ~ J:. c . .i (. ~ .. ("<. {. \.

_ ~~~~ : or:J+ VA. f. ~. I ~ j c~. ~ 4 h " t-t»UM.Qb"U. ": (~Tt~i~,

o-w<. ~ t~ i~ ) \1 f cUJUl- to.£r, ~ e ~ •

1A , • •• ('... p "c...! I <II • l1J I I. (,1/\ "" II f 71A • \

- V'~I2.~~~ • -', + Yo.. "\. c - • '<,.; ("""'(1' <.t.i '"1 l.L~"vu-; l. L\.I.M.IM.JL~~~ ~

U"Wt (.te-n»U.ii~) ~ h. {a~ ~o...t. c., ~ ~ ;;_ -f.' a.~ •

t~~i ~ , '" : 1- ",,". f. '3. 10 i (~. 2 s ~ f, f:~~~ I,; Ub~&"l.UU! ~~ J ~ lt~()"LUiiL_) U ~ ~cJr. {w i k {aW. W. ft tl. r .. &, 5. (.;;, e . ~e. fo. f. 3 . ~ ~M.

-1th-U.Q~4~ }'\':+ + V\1. {. '?" \ ~ ; (U'''i. i" 4 If U\M.IW.Vo-u. If i utthh.tlici~ , ~ ,hl-~i~L) II 'rH' S • 't, e,_ r": \\ ~ ~ .

_1"~a.o-uk- +~ '1'+ sf. 1A .... "";,.... i (vi .1bia~ I : 'I'-t) II {a:J" ()t. (cWu.. U 1\ ~ ~ r. rOoA ,. e.t ~, If b~ 'O'';t<.t. {oAt " V ,,{oU.k". dt S ... {cU,.u." ~ r' tll't'. 'rt~ s: ~",

_lLS (J"U.Q.~i~ ~'1':0 s ..... \14.1. {. \; cp C vi, ~ rrt.<.e~~~t"'VL \ -\-'1' : 0) I ~I"JIJ!' ~AO'u..(i '"

~~~r~ ~ {d ;) e, {cW<.e foWa. II £l. t. ~ s . c. (i (. ~{_ fIX r I.

-~l"'\OUii~ ~ '1':] s ...... 1'W. {. _, ; <t' (.-i. (iWlo-u~i ~t~ I +T:1) I ~~

~n~J~~~teM. ~:fo..:A- :k{~ ~~ 10: t . &,g·(.ii.c.k fa {.~.

U , "" .p a~'; rf) ( 0' • • "t.. "I' ""1, "\ '"

~'YI-"U!.!-3~~ : J.I s...." '"tV."\. <. - i '\ r' ~%'Q"t.-<.UM.. +.....1 J I ~

~~~~~~ II fCL~ f)cr. t.1. f~ tu:c.. ('(,(Nt ti e' ~ .

~;{t-O""I.-U~i~ 3-'I'~+ s ..... \-\"'. {'~i<f (y9.~rO"\.Uiitl~ I+'\':+),drv:' et~";<

"'itt€M. ~ {or.:;.- () I ~tu. {c«J- .. ; {~ »" ~ {o»u.- U a r. t.. So c . .i '(. ~ {." {. ~. II y..tv-. 1M.

-i'hU.~ii-_ 3"'::1 s",,· '11. o'e'. 'f"t~ ; Cf (~. imui~~ I'I'J;~' ~iiJ: 4'I'J+ i f,,· 't:~i~.tt~ 1+'I':L+)r)"'1 ~W: (J~i~), Cl~ ~~~ I '<kq -t~~~ct. (~ia-), ()~ tl1~ii.6.1~'\A t\ iCM'UuX. (tf">M. oF {~~) r-

ex. 'P>,'d(o:. :YW!.~4i 'V\. ~ ~~~'!~ 'I. £>, "'"" ftMlv.v<. ;)(. U ~ ~~aJ~ L e,. ~r W"t ~<h1,,,,,,,_,_ ~ ~a.J ~ ~) ~ ~i~~ ~ 1'l't~ I, (~Stwt:

380, dr~ (av. ()'~) "St''\1''-l{~ "t~, ~ <!( it-d I.MAJI ,." (11u. ;)~ r ,) (~ ';?:1~.Wc. ) ",

-i~L 3-'t' s~. Cf (~.iiU~ \+"') ,vd.Jf _~~t~ \\ «eta: I t.c. vLJ-;J< r~'

a. dll. ~ O'LC. 'm- <1.U-Va..C.4 ,

-f~~ttUi4U- +'\':1+ s~. q> (yl·1;l'\-tU\.<.i~!.~4'\.. ,+"'J +") ,dCVf tk-tO"t.<ii~~"'-

K '1M,s. '1' e, rn· U ......... t.<A,

- ~rUlA.i "'+ s»>'Cf' (.,J.. i.r~i1~ \','+ ) t <;)~ t6U~i~ ~ 'r"~ (v~ vJ_ 'VI. cJ.a_ ) ,

_ a - ~~ - a~ : ~'I' yo.'" a.~ ..... ij SQrM {~ (s0AtA 1MaM,,\u..uc.) \\ ett-c~cn:

'Oot ~ "0. ~" .' c)' ~i~ ,,~rL~~ (aJ.).-'; ~~ Vot €)q s~ e"..,.,...~~ Pc.;

\f-'t trIC t ....... X' II'u ~' r.'(cn:1"""~ '\"><. (M)~ I s ' ~, S wJ-.",..k row>- l" r-~...u< f(!~ y.n~e;t~ 1M.<.. ~o.. w\L:h ... a e, (j''''''''''_ .c'~~ (.....;t;..x_ I b"u. r(N.l..J"<.. ~'W~U(. {~~- SlJ.)'C. f.'ex~'cJ;. ..... 'drUM. I'.~~""""i}~"._k CHA. -;)' ~ 1L<.c..n....:o

"~C\M.va:t.'~ ~ t«. ~~~ - o~ ~:D~ it t£~J ~ 1. lla.-1M ia...J:i I j), t'a.>L"tUta. ~Gl.~ ~~i~-DOf )~<ie-vL.-O~, U"Wc.. ~w a_ k'cu:. ~-a4V;C:

'j P ~_ P t.... , - .,., @ -. ~ ~ ~ •

/. Sa."..A ,~ , f (;4.M.A "\ a,.r......\.L., '~\b I ~ a U 9/" A a Me<: J (Jetee 1C - -..0 l I'lII.L

t£l1l.A ~lM1 itM'tr.'';_ u ~ i' <V\JU.'\tVtAA fa. - ~ ~ lu.'_ (s~' f~ r s~ {~ , ~ tww t'Cl.-1 a..r~ "\""" ~ ~ ~~ ~ 1m.) , ,

_ a. _~w 1'1'.,..:. o.Vv-. ij J..O'IA? (~ Gf.. eM - Pq:? i1 €A~ Cl~ v-'la,{?) ~ ~-

'tkf. -k t..ru>~ t·QA.. I, e.a:-t?" ~exi· r~k ~~~ (/';:\-~"'\'MtL....I-

a.ve.e ~ ........... tM<\u, v' t:.J-VVt.O-(f~ I ""', __!_~~~ ~ iM.. ,C'1A. it'

• ~ , . . k Ul/ 1 . K '"'1/ '/. ',. D I' ~

~'d1U. a-u..Vf ' -~ '1~ <. ,. ~ , - ___.: .. ~ • J a.. tM.uc. e.y,.L "" CI\A c.M.aN<A-'ta.u- /

r: I\AJL (I tU fIlA ~ . - a.t 0'\.\ i.P"." f'X~ III: ? ~"'~ Il. ~ti.' It',. ~ ~ (~ J 24(- e'ra~?) . _, j (). ili' £<~~ (oJ b1f- jt'l-~) = M~a. i~ - W . _

~ilM.. ? !. )J.. ul- CANI1.~ ~'c1 ,_ ;J (1-1" dtrM-L v-'UXl ? (~'~(- v'l.x..: ? ka g_ !),

--~i~v: ~~.I' r(, o.~"'" II Y"'.I\r~~ (v'\o.<A~E""'e.-..J-) ~ 1" e"t". I, ~ C e..... e.t.. Ctz..4 - fo. ; 'dD"Vt-e.. J I,.

_~~~ G'I'~ t"L c.~. ~"Vl\~ [( h:~;"""'_ ~('<l"\J\.Lc1i_.

_ Sil t~ '" + <:) v a , {- , i I!~. II 1, " s~'? ;'pC i4~ I t«tt~ 1 ~" "etei I C7W< UtC1~) ~ l'J~ e.. 't"-~)C 0<' (e-i~ -eO. v-o.2.t.w.: ~o.L.. a~) i ~ ~ t'1o\~ i

~ e...... ~ aM. -w.axct; ~ s(·~. (.4o.~f(_ I, i~ e,.,t:~ ~ ~.:..o llo:,

(t-- c. o-s , ~ ate) i i~ ~ ~ e-~ (k C. tl.-oI. ~().u.) ({cWo. ~

EM ~ QJ...c ~o.n.J..l (s..: ( . !LV • 't.:w.)" ~ d. e,A s. "~ a.wp ~~ i

~ eM ~ ~ 'M(l.K.Ju~ "J ~ S't"'. ~(L "e21.J. eA- ()~ S~~CleltJ. ~

~. ~ s , ,,{~ ~ ~ e-y.,~ i b~ ~ ~ VfMk o..u ')\4.M~: .e.vt- ~'r" ~"- Sct{)c>eflJ ~ ~~{w. t>' e'iJ~ I, e4~ ~O"")t.r' ....... ~'~J({~ e' e..r.:»\.~n-c. ~rx; ~~v-t. CI<) " ~ t ~ '_!V~ " U Ti"}'lA.l.H C (tUx CL {'e"tl "" :::- ~~ ~CL)" I ~ I t~ ~ I ~ o...ruVc. rttUX 'U1' C'l~ • t)~ \', Dc,. 11M , c7U Dc., ~;J 'I~ ern "-,,t:~ ga\..t"ea ~a .... .laL' 5.;.,(- et). v-o..L..u.x • ",. t ~ V e"~.

_ S ~t~i 'It + G VA. {. 1.1 i c~. <,30 f, ~~g ~ f... "; ( iAa.b~·i (C1.V<. L4itti) 1\ ~t:~ W, e.. P'~ ;).__ i ~ ~~. ~ ~du:v,. i ~ fto.1.. e...... ~

~ ~~ tl a. (-. ~ ,.~. 0. c , ~ fa (. r • -

. 3 g(. -tUb?i "'40 S""'. ~V'{'\i<P (rl. iAiti~ \'I'-iG),l)aJf ~h~ (Mb~%)/D~ ~"t~~ l\ fol.t dr ~~ tz.)'A4a lk i <~- ~ ~ lUVJO ('A<t~ i ftMJ ~k .~ ,,"' ~ au. 'WI.OJ<. et:. (1 t-, ~ £.,. ;i (_, ~(!. eO. {. t.

-~e.t{'i '\'-+0:1 s ..... ""{fl.'. f· \; cp (rJ - ~~ltr;;~ 'I'+@:] i fs.t~~ef.tk

,:+03+ j r\,·l~lZt~~ '1'+0J +) uClJ! ~~~ I ';l0J! t~-1el~ , e,.,1:yY\a.k~ ~ 'r~ (_ ~urn. q,.ul uli~ ~o. ~ V'/-'1I\o.k ); ~eu.f( ~ ~ ~ i v--tM.det.vc w.<. 'Vvl ttK e.f.tl II ~. ex t'. fr %t 0Jt J..1l.Nt ";) ; c ~~ ~ I" St! DVl- 'J... \ih.J ~. ~ 't:-1- ~'1F'" b1.A 'dJ- ~ ;}.. ('~CV{ I 9u ~ l'itl- tJ.« rit« tpt(tNtO ~ '(). ~ s . "VfMo;)c.wt aA.Up ~~ i ~';)e.uJ( a.u ","-()Jt,:.-t..l "J ut- ,S~ _ ~r ~v;ie..£cc1 e"~' g~t>J1aJ \l:l. e,

f, 11..... r lJ "n D (J r \! 8 a 11

S. ~0Jt.~~<l ;.t'~f.X.S~ '~ M\-- Su.r"'" (1Va..,u..cV I U ~C)~o...l-

t- f J NO , .

e. i) fl.~~"

lJ ).. t...' • • r r f \ (_ 0 ' "... LA. P

_~'»\a.4la.~ 1+0:1 s: ....... l ... ~Il..\.;~ r-'-~a4("(1~~ "1'+0:1; \5'.

t~Vf\~ta..k .~ -t0J + ; (t' ,"1:IM.~l:-~~~ \"'+6)::1 + J ' 'Val! 'l't-\~h1~~ I ~~ t~~l-~i~ «on.. $-1- ~ 'r" .

T ~"i=- 'I' ~Cl' ~~ i r~. '7 (fax. If i co (;_~ii~ ~ 4i~ I ~ c'a~iJ~ ~O'Ui'ioL) ~ it~ t.1.M.()~UA 'O~ C~ Sux. &. DeMw bQ. i tk._ ~ i~ " ...... ) n ~\.k ~ r oun. Sui,. ak t(r'.<}t. 1l.l~, ~lx. ~~ r I Je, Cl.M, q-v. ~ .. J,. \\ cal'"

• ",A _'" }o. 1),/ _ <L_........ <'\_ -n' __ f-,

'""-f. (.ltU.~~a.M- c;uJ1l.ax. tru; _ tN'- • (. '1t"" t'.1""", ~v~tL-i o«: U,AA£. '\M(T)<.Aa~ .. -

f;. ? ('1F ~t- SLUt. ~ ~c.M.U4 s, CA.tJ.... 1'\'1 r.J-tl..r - f~ ? ) ~ r' t'k:t. '( ve..:tk Swt; s~Urx ", (2.,., ~%{~ ~~ w..J e-IGi~~ e.·tt a.tG.~ '/. f ~ Sux -m1M. 'f'-~'~..I r ()(_a.~ 'J." &. ~cr-t (i-- s ~ '»'III')-<. r~ , ¥- Vl.DI-~ ov--' I1\'\. 'Wl.t_ ~ ) ') \\ I';)' ext. I, Oo-......~ ts....n. tM-1 fUM. j

( ,...) i. IU ~ ruWVt d (~ ~ o...c.vt [s Wt. t..w..A. r I IN>"- t.lm I 1M"-" c.t I 1M, e I e.u- } L'}1 ) ", e, 4~ 'lu." .R.... 3ui. d~ InA ru.~().Jt(k. ie 'huk ~ e' aU· if t..ft- ar(ow> ~ ~ r~~ ,k -{uwU__ "Swc ", (~):. {l0U0y\.. ~e1£~ I)'\. ~ch.rut. 01.A. - ~ ~

~t tA~~~{o-u1.i ~k~ ~ ~~!. ""~ ~UJ( t. ~~ ~(_ (I.ttL ~~"'"'4'\L - ~~ , tv. »~a.J.I "I\I.AX "".;:t..fL r~ ;J e.,t- ~ (»tOM.lt.. Su.x t.. ~c:w.k 8-<. (Jk ~)-Ol~ - ts ) c, (hW\~cM ~Wt.t ..... t'VI,,:t.._,_ r.~ ')) II f{ ~' ~~ If tu. ~ CVl ~ VI; V r e,.,.. t.tu<.t [s lAo'!. t-\M.t. t> I \NK elM I UM.f. c.t] ("'1" 3,' r.rc ( ~ :;{it- ttJ~. "(~a.~ [~ r- ~ aM, w..u. Jo.}('h) ". ~ o..r'- .f... 8~. clf"Yl.'1o".Mk s t. ~ ;;.. .(.' a.tR. e.A- e,.,\- aC(4a~"""'" ~~ 1~ II ~LtX ", (l.,..

'B,'S!(IX. i.o-u~'iU~ J.~.tf...Jr ~J.- '/. 'B. 1U~0Jt.31!. or~ ~a...ul-

S lAX S CJ'>'I i.:1I"U- (rru. eu....: "e:.. e ~ S (I'VI f1. V'\.( , 'B. X ca..<..t u. 'it'-" <:.~ 401. €iv>u.)) I( '(). &. s , ,,~~ .,_b Il.'~ cv-u- "~ ~ w S~. S~. ,,' o.KK

If" ~ 0 r, ",', ( "1- .... r • ..0 r(J, • 0'

LVI.(. • v..r-'-'" ( t......... u I: '" ( ~ ()l. ...... VIIU." lAM "'- ( vt.t:t..u. r u-, ,_ \.R..v< ; t..l.-\ft.rV(. ~ ~ t..o.yL e,

~ -u ~ :k '\0\ ; V('.~ ) f(; :.P ~ 'OLf (.;.._ C\\ c.c.. 4.,I-A' ~ l'\L ~ a..,rV-:X tq....;..

S~, -v- f lAMA. t.t. k -1-1Jl S r~cN.. ~ tlMU\ ex ~(lwI..>o. €A ~(fe~/l.W.u. l)...

"",;~o,.tA.. ~tu. D~ J.... C\.. ~ ·t"(\. ~ttX (1KI< rwt ~i- f ~~ l'\ "" tM.lI"fl..I\A ~ •

-E~i -,'G) Va, (I i ':i' \ 7. of " s V<. ,~ i Lv ((.eM~~4c;! , 'iU1~ ~, ~ iA~~i ) ~ ~~ o-u.4si a.. ) U 1~ ~ a ... ,t!>eM U4 Oe- (~C, I).N • ~ C:H': • Q r d'.I1;;\". "r-9cX..C..1!J(.

a.u..A>e4uA ck, ; ~ v~V( a_,L/oOZMtv.. DI1.. If ~ r. rx\'. I,{ a.W ~ sl ~~ .

taW S~~"~

- Sc:~~ '1'(9 vn, (. t i (~. ,-S~ ,,_~~t;_ t'i (t-i-1 r~i~" ~eM~~~~ I ~<l ~ ~~i ,

0't.UC iA4i~1~ J II JU~C<J<.'i.'kJ'(. L-~ ~d,_aNt1' e; -fU:i_ ~ d-Vcv.J" C1lR~~<!J\.

e-", «~,~ ~ (tx 1tti) [w.u. r I INK M1 , \MAA c1., Gf.r" s ~ t- ouJ- ~f 1 ,

«- ~ ez Ij.~. -'tiI~t:l.11'j)~ S:c.' ~ ti e'o..M, eX ~t- ot((~C<~""-' ()( val!~i)~ I, l\ "-y. i,~~tiia 'Uru:: &ke.ctcJ,. ~~ 1. J ~~tlJ\k t\N\. ~J..~ ea. ~ e-'V\ tW-t:l.1,vI- i> ~-d S ~ {.: v-U- (J 1U1a.rUle- s C'l1. ~ (!..-v,_ ~1l.H1jla-.J e<t.

ittj II r· e)Cr. " M'~llA-tl<tX. z ~ i !U~aJt,V-Vl. lW. 'Yo.I. p.t-aM.A '1t" lMA. J(.I~ruW 't~~de...; 7U'iaAVe>t. t'A1. 'YU. ,...."o-Wtx.~ ~ Sa. '~ (~. ~t w.....

~ ~ I O'l>l-v-V- ~ r 0"'l1L d- 'Lt ~ o..r. t) 0:. tA-l '\<U 1'\!I..n-.Xx. wv.k ''If''-''- SOt. "lUi)" I

e.. S:1' ~la,..J~ ~ r: qu UMCl/Y1. l\ f·· 'A , :r'-mnJiux So-.. 1Ui. cea":SLex~~ So. \.UA. i r'W1..~ ;_ r-a-~; I:cTn1AM.e-rtUK.;:;'_ rt:lX.~ 'i t~-"U1.. J ('j ~~ a.AI~ tq-u.A. 8~. I,.VIA.A t lIMA OVYI, ~ d,. iJ~'f-'-".1 e.. ~~ r (Cl eu.-v..t I UM- 'k<ACl't"- ~ cn~'1NH.e-X 0.. r~..G.,._'; ~'~~a»,

~t., ~r~l--alL¥ ~ c.~~u..vJ' ;; r~o'U- to'Vl s-; ~cr€' , ~~ • 1\ f;~. "redS Ut. tJ; -yuu & t~ (';)tM4 ~ e~)', U f<'~' " IMA.~ !ltn-\ e, ~''1011A-U'. [~ 1>,'eu. i '()~ 't9-,\' ~ j ",

-t.1i~ "'+ VA'f..b;<~.2t4 "(--~"i LV (iJ~i ,tnvf. tt~J\\ ~ tat.

o..u.~tMtM 'V11.. ~ 0<. t. e.... s. c. Ci c. ~ "" .........

-s*1i~ ·'1'0 V«. {. \.10; t~. t ~~ ":£~d "; w (iA~~~ I rJW( iA~1i~)' {~ w. ~ au.O~ ()('_ L~ c. 04. ~ ace.); tt.€~~()( taL, ~ rct.~ f,CI. ~ fM o.,..cwJ- C"') ~ o: L e.., L c. a c. de. S,'ii_ va.. tk ii tLt..vp ck Siii- '\r>'I., _~~C.t" +"'+ s (. \O.v .. ~:-.. i L yi .lI~~at~ ,+"'+ ), <>.vr il~,ittt..._ , i aAJ-

t)' ~ ~~ l)L. ~ t;L t. ~ s, c, ;i c.. ~ ~,

_Xl)L~4-{ }'\'6) ~",.v.v. {.I; cp (yJ. Ul~~tt~ \+T0j, ~cvr ~i~~JeM.. I{~ ()e.. {alu. .... ~ a.u~eMlA.4 ~~ ; ~cUk ll~ 'U.'al1hdv.: e-K ~~ eo.. -lUi ~ a.vA-~ ... k. (\ a t. fa.., s. c. ii c. ';)c ~i- vo , e.t a. CW--y> lk ,Siii- Yn,

_i~~~ 3'1' s ...... (r9.j_~~N:1W\. '-tt,,), vaJ! _tii2~ , f~e.u. /CL.:. 'k »J-

s, tcn.vt ~~ i~ (A...cA. ~C!.s-t~ 'J~ kQ~ '~l ~ I ~ s~ /~fvJiOM Ii:.n.r ~ Q'\.< .:r0"''IA:;:' e ,

'f ~~~(T(1.4) +'\' y)1. y..n~ iC~. ~q '~aK (Tq.4)"; (~~~, ~i~ 1 e;) ':i~ f DUX. iii~ J ij ~(Ju_ j!A.\ q'lD.Mlloz. ~~1..:Gt' (_ ~ ~~ i ~

~~~ ") \1 f M. e1<ttiX"U'rI J ~ ~CVL-t.·c1~ ~aA, ek ~, i cnv!- , CI.4 ylwt . .J

'¥lIT" -ku1It~ ~1'1~t~~ et ~~~tb..('(M.. , ~' S"",,* ru',...JJtM, "..,."'~ o..tAAA~ ~~::'_t....~ !!-~ ~'i~~~ I qrJ S~ ~J{VtA ; U«1o - d. S~~'\t" ~~evvr ~f i ~ ~~' srvJ- 'tt;. F uA. \\ ~ ~ fO'lAA. lui· (l~ \" dC, I'AA" I CU- ';)c" J... ~ S"r . ~ r alfTU. ~ ~ o. <.. s . ',au. eN\ <VltMAOl ... Gj,....~1 rsx: 'l1.~ • ~ o .. e,T>';~a-.k) "114 ieiit~ "ct c.o:~t-.r-

___ ~ ... :\~.G."''_'''''' s>:;;;'(J '.1;,...n...:...... I'~" ~"""< ..... ~ .. .to~r'f. ~ "l'..l!."!It ",;;- 1

_se~~ C To;. I) +'1'0 Y-Ie,. (i (~. 1iS 'f Selid' (Ta, \)_;'PU~~1l£'i~) IlM~#J

~;> La £1 el- ,'O'U)(_ ~e.t- (iA % e.t-) ~ ~'K e....... 'Y" o,..,..U)~ 0/ ~ ~"1JJl &?!' ~ I ~~ Cni ..... ~CU,h ...... s~ c......:tt.~ ':'4i",t- I oooc ~~t.t: ~ .. r, ,"4 "4 aU'" e....

!H~~ J eA~~et-~ I ~()Ae~t~ I 0tU< ~iet~ "A ~ ~. ~ Qto. ~~ ... ,!",,:~~ lMr<~ c~ C<.iL:~ ~~ J eA~i0.' r ~J .. S('~ I Vt..vl ~i~ .

__ 1t~~(To.. G) +'r+ 'Yn.{.I"i (~. t'f3 "-Ui~ (To.bf'; utt~a I qW(. ;tli-a.-t') ~ Uu. {~. ~ 'P~()..._ q,ufAN'.'lch' ~ 'p' fXr. 11tW.~~bx ~ .. 4t'~ ("~Uc. ~ 'Y<~ ; C) e.vt«fx ylw a&n.w~.J rr,

_ s~ ~- L To. . S") + 'I' 0 v a , {. I. \I i t~·. t ttl 'I (:~ex:a:- (Ttl. 'S' )"; « s~1 a- I

0'V.,n: ().. (~~) ~ ~ 'ih.~_ ~ aJ,.. ~ ?~ 1 ..... aN\.1.i tL .

-~~~ +',. s ..... >'lV. ri.w..; U· s, yJ.) 11 (~. f)'~ €¥. ~tlMi)e 'V'a-1 .. ti' A r. ex \'. "'f:t'""~ 'V""a-t.1. uk' 'f K r' <! ;oct'. "fa, ~a11.k r, • 'J). tL t J f.1 t- i t.t'" .

Vel- -ffce,.ek~ ~ ()' ~~~~.

-. ~~~t- ~ X C M~.J:- +'\' 0) Sm. 11V, :(.1 i cP (yY'J<1i He.t.1.- \+ X U~~~b_..,,_ 1+'1'(9)), ~~ ~iJ- (~i~, U%~, ~.~cl:) I 'QaJ! . ~itt""", (_ ~~1t~) n 1M ~k ~'lI_ ca._ ')'l ~ e. q,u. aM.1.:!i' .

'?f ~~ "'a 'I/o.. ~<- i (~. 11 ,,~ "; W (~~;, ~~~, ~ ~e~~ I qui( (~~) \\ r£Cuit. (D~ ~ {dn-~] ~ a_ ~sti e._, f. r M. Ilk ptu-.1-. I, &u. ,_1fni (&. 1'(\ .

i~~ V~ fQ ~wt~) I, tJ- "~ ~In.ix. I, \\ e,o. ~~1- ~ .. tai diu.. z l' a...: tlt...: s:

'r.~ ;: ~~j~~~ '/.r~~<A ~c.. {~ ;: {~ve. ~.~~.j .. ' .. ftx. {~ 0. .~ ~.t...u.. (e:. {~ €4t .,._.:tnu..) fl ~~."'~ 'V'<~~ ~ ~:'t>'.:(~ "t..lt..~I'

. ~ Ol tltU.>1. ru'oa' <l~ . ::It.. ~co. {a..rt~.

_. t~~ ~ + Ytl.. f' ~ ; c~ • tt it (rt~ "i W (tr~. I O'VJ{. ~f:~.~ J ~ ~~ix{..ctk. II A. ~ ~ f. fe>.-L ek tnO>1..

_1t~~aul:- +: 11' f- s~. lOW. \V'-~ ; (_yll.l.t~C(tTU~ I : ~ +j ~ fa.:J- ';).,_ ~t.lx I £\. ~ e.., S. ~Q4. eJ-' \",-cr.t. " {a::.r -;)( ~ ~~.r ek- "~ ll"-.. k ~C;u.,... r. ,

'" a~~ . 'I' s ..... cp C~. ~io.tt€M. ,+'" -,lia.~ieNt.- 1'1"1'), ~.:vr _~a.itev.. , ~et1 ~ ~~ eNt !I M- au. (€rv< tu ClA.A-, r O'«ft. t w kn. J .

-~~d.i~ -'1'1 s~. q> (yJ. Ju,~uu~ r : 'l'1) I ()cv.~ ~i(TU_~ i 'JX~ .u_a.u ( .... ew.x ~L'i~"~, ~""...A- f ~iu. ~c 1''''"w._ ,)- 4v<N-a-wt ii f .. .,',,,.I_I£

.. d~ or'tl~ .e.k '{h ru'J:;. vt". (.U.<. ixl1N1A-ro"tk tlc.. ~u..4 r8.jili _) .

~:i~a. - 'VI. - ~~ 1:.1"1' (-,-..,.o.~. " S.Q.f'J.A,( 0 '~a..,.. .,) Sm. (s.r. ~.) ~ 3"1r">1.

SO"UJ(';) ~ 'r-".,{'d'Yl~ AJ. 'f"l~u.~-I.~ 'dCVlA..i &.. t'~ £~e.uJU..,. ~h. {'aix:. ~k 'l.~t-eCl._".,.,(- c:t.M. -1·rn cv-u'- tncM)~ (..vvI. S.J1cu.c.";)' e~ .'I.J-eIt.4i' tI e, ~r.u.JdaM-A' "'" g(d~~ ij e Z:ii.- 'Yl - a #1. 1M'- .' ~' ~~ eJ4,. 2~Jd'1»<., ~

S 1ft.tN~. 'ik 'h...u..r _; J ~ r 1( I.Vt..R. i (tv.._ 'l'\.Q... e I ~ ~ ~ aA t~ -&. ~ I

~ ~a~' au ~. -l 'e-wt~ ~ crv.. ~ au '?, f~ I?-'Y\ UM.O.. ~ i e' tAf-- ~'.

~ SIJ"K """i~ ~. 'f-'1:~n.._a./ ~ S~ ()~~u \'Vl-f f~ ."~ , .t." I~e - M,. ~~'Io\~ Sff"\o1. t't"4r i ~ f(,_ 'U~£U(veJ (oYI. ~S«.v'JCL ~ CO·«.MA e: ~ ~ 'J{fQJu_ ~ te;~JUt~ut ,,~ &(1U1t.';)" J ~ k. Cl i.k &.. t~· ~ s ~ J e U">-\ ~ tn.<. y ,¥ s ct ccu.uu. s ttiJ" Tvvv-it>.c av....

'f) ,._ - n n I u , Jo. n.'

C<I. w u_ I c <f'YW\_<-<,.¢ 0"\.<. Vv\ C on-, """'-". J l( S II">'l tJl:__ (_ ~~a. - 'Yl. .~ aJi'l>t.C(Nl, u.u...:. "I) ""'""

~:''CJ._i.~. ~ t~, ,,;)'t.vv. .t.:». __ e.,..k e~"'-~J 'i)'(M.o1. <.~ y:+~

~(H..V{<>e~~,...J- ~CVvIA ~'<?a..<.<. I ~~. S~ v,,", ti.b«:.:t-.

384,

1S' ~~ l\ '11". : L...M. •

m' '0 _ .' I/"F '" I, (.,ou .,()"'- '" "0

"~~ : ruT Vn. t"-""" i (_~. '-1 e..v..VC'"U- ; ~~~ I ~~ I ~'d-IJvU,.- I ~

j_~U) II ~~«. d~ ~u.:_ ~ ~ etl_' Ct.U!.eiL (e,_ S"i. ej-~ UM..

r~- 0'-< tAM t...'1lA.~ r.«-f:U,' a.-v~- '\IY1..aA-<U"l:k') i ~ ').-U"';!l. i ~ '»1.KSV<. \I t>. ~ ,{'::' s , 1t Dl.k.D'7 .~~ e.t ~t-, e,_,~ r.~;U~ GV\rQM...f""

'rI-\A t,uc.t,(i' ~ G\ct;'"~""X S}.._ -mM.<x_ ~<!'Y'nl<l 11". toOJJ" ' :D~ t_ .t: e)ea. ~":. S I -ie ~iJ' f)c. fo..J"" ol.i~ ~ .. ~ 'h-\c--til,t- J ~t·, e,,~~ I uru!u.L. I '\r\'O\..M d .... I eCU:l'-a'?t- I 'r ~ I etc_ •

_sll.~k ~11l'\'0 va.·f·l; c~.lb3 "SI'.IvH'"()P'o..t"i W(':A-i~e.a.;J'e.H~~'a., ~ iAe~f.ct..., CJ""U_J{. U~e~k) 11 {aiu CtJ...~ ~ -m~(x_ o..yN" ~ ~' u.<-~,'e£: i 'W<ou.lt~ ((1.d-).

-i~~ ~ro·I·~.{'fic~,.l~~ 9'h1~C~~";(f.i~~) (TUX ~'i~)11 a~ Rvv&-. d(_ "Mc.vtVc. ~o:;, ~ tli' CV-f_:eil. i ~ -t.~. 'W'l~i;

1.1. 'h. o-L! (x t-aJ.,.

_ g ~ &o.u. . : tu ',' 0 Vtt. {.I. \ t ; CII'"K6' .24 t1 I, tfwuw'va-u. ". (tl.! 1_i ~(r« I C1A.X i4e~ ~)

II {~ ~GLt.. Ql~ rk 'l"1~ ~ ~ '~t: ~~;1.1;. ; ')HMSu.. ~aA. .

(o.t") .

- tgiMtl o-u.t + : ill 'r + s \. ~V, rn~ i cp (ri· U~ etta O"U. ~ I : tn 'I' +:J I ()aJ!

li...u<,:uu~c. II {a;_.t vI" (l.~ ~ '»'.~':J(. ~~ ~ ~~f c.u.1I.;eli i (~-

d';.tu_ 'Wt(M',a; t ~- 'i)~ u '\M.o,' fix. ,

_~~erou. : \] '1'0 s~. ~~. {"!'; c:p (,..2. Uei ~t('ltA_ 1 + m '1'0) I o~ S'li~~ ~ icM- ~L {alu.. akv1.'.><. 'de!. ')"n~ix. ~-,. ~ 'e.tR.' ('_u..£;ei~ i -~~- De_. ')\Aa-/sVc. (a_J'.) .

-~.~~~ >U1'" 111M. q> (y1'-ii~e,_~ I UJ "'J I 'Q~ ;;_~~~ C~i~~) t ~a1 .~~,~

k -'tf _,.__ • 0 I CI . A. - • '1-_, . n o »

II v £l.MR- I)M.YJU.. ~ 0.. 0.. ~ ee ~ ~ o.-v-c-o--_ e..U!- C<.U-i u:. O!.. •

Im'I' ~~ im'r Sr>1. (yJ.. ~~ "m'I'), ~- 'r~~ ~k, e~ , I e....~~ ~\- ~; jl S,-,~· ~ .".,_~ ;. ;j ~ Sw<- -fJ-., '\f(_?J~

U Dl(fw ()' ~a.cn..<Ai4 It'f'f)\~ 'r-~cM~ ()~ bo-U.. -.

om"·e~tv<. OUlT v~. 't"~ i c~b· tb "ttk-\~" ;C~~ ,i.i~ J ~ l~~/~ j_i~ ) \\ €Ux ~OJ(. & ~e~ [W"l So.r.. .n.. tMV ~ J Cilc_ '»O.~~ s: t~ ~..ltu. ~ J,.()'tIM c~ ek- tANU.~. FJL

'e'a.u.M..t.. S llM4 -v-' J1,.. to. ~e~ i o-u. ;)<! "W\A _,,_

::- .... ;ru ;i_ t~ I)-~ UM__ ~ c.L. 'C) t\MA ee.. i"'a,I;L...

1 up'ILl (.UJU. ,v...._ t",,- e ~ I €Nt . e a.A H a.M.k ~ ee. l".....L:.. w_fcz'WLUU. ~(.l.e.) C"') \\ 0. ,AM ~ ~ r , t"M.

eJ- t't r.-.. "; (;u_ f c£ ~ (lJ(. t. "YH." e : .. 0... " e .1- I, S,Q eWe.

r o.Jl &_ 'lM-( e i £.u.. I, q ~. t" ~. f, 1" o>J:Vc. ~ e'", ... _..' ~ AAvl ~ 0'\ vt r~~ ( t ~ e-..{~I 'J&\.o1AA Wvt rIMA Ik ~ \-t ...... \-u.<.~x c.0YY>. ~""'"""" tA.M s,a.(_:) [.J". ~. "d' taU~ ~~~_4 vau J.o> J If • .D, ClI. S I ,.1' '-'. "'" s. t oJ.. -nl s , 'r'"' rn.. S <1 ;.l vt- ~' ~ -r' '"1""": p~ Sv..Il-- Sln'> ~~, s ..... r~~..:.......z. I s"- .~ ,--0.. fa. \.o"V\.C<A.:""" I etc., l'l' ~t...w- ~ -;>' ~"'~3 ~~w..u._""_' I!N\__.~ 'iJw...v" ""'" 'r1lM ';)~ ~\-~r c.~. ~~ IMA...

3 ;? a.

Sf>.C I( IJV\ ~t:.v..() qJ~~. "'~ ~ ~~ dQ~ ez. s. '()(. tr l'.eil'ldJt£... (-;"U¥JL

LLL"",t:i..x.e.. ) "j c,_' &.It ~ ~C~ c.1c:hI. .

_ S e.~ ~ oro "0 va. {. I i c~ ~ 11' 0 "'Se_\-WeM.. 'r r (iA4~i ~ J ieM 't~ ~ I ~t) iAe~~ I It-UX l4i"~eu. 1 ~ ~aNu. ~Wt.. ro.x_ tz_ ~(ieu.. ((). e.. s , u. v) \1

~ c , 0v'It. ~ ace. ,\ r' e.lll'. "e~ g~tt.':~~1 ~ ~c. ~ !t e.kk' .... ~ I [""" SOtI!. J (t'~~ t~ ~ SlM t-i>M.I:lJU- ) (~ fcnt"~~ I A qj"l' ';) I' S fa.-M-<.<..

'J.._ ~o. e <.«-U. fI.,_ S t.., elCk1 ~<.r~, [""" ! a.c-J .

(.It. ,",,0. ~ ;;_ r o-u..v.-aOC \' a 1 ~ f v0.,.v._.,6 ( ~ )

~o..c"""", ~~ ~ l.e.;,v. 1'~'tu:~) VV'-"..A.. c en ~.... S.vv.r~';_ S [,IA \"-M"- "1> Jt..L .t_ Sa. e tr.,.

s: ~~ ~~ )) (~ c , 'W. \ 0. u:) -r ( 1') i

eta.c.1AN\ '()e., ~ e .. ~ s~t;...._,qf--'-"-"1 ~

_\A ~,,~ e~ a..<.<.k!>t.U( 3u \ac. i''''-M'JL. ~ .. 6e~~ C~,;{) II fl~,

(r ~~ 'r0J(. 'tw..Pi.ex..u... (~~ ~ ('~a..<·SaM.k, rOo./( ttc:U.ik:Ut.)

(S-t_ e , a.-v. I t\ CCo )" , .e.. s. ~, ,,-' ~ ~ ""'"" t. ~ ~ \,D.1t. 't..c.tA f1m.~ I e".,,_ C <n<. ~

;: ~aU - ~ ~ '0 ~ S,t..., r o.x.crt'M { ~ Co. 'a~ ~D.1I e.-lc. I u.., ~ t;:" I InA. tvI.u. (.o\', q9 ( c->-1.. "t t.-UI. •

t . o. m" IJ 6) ~.; • qa f,O ,r,. c·L.kU, n ,~,A, D. ~'"\

-~~ ~_ 0 I + "I'lo!. -l' ." - i C~. -j _U--eJu!_~ i ~_WX_, ~~_{f-4J( .I ~

i.eJtc.~k.c" oux. ltb~i~)l\~hll:L tM ~~eu.u_;~~Ux. flU( e: ~t-u<. _'\'1.£A% £.u. om '1' 01 V>1. e. I. 4. ; {~. 4 t "(1.I«<&Ku" ; (_i.-wuik I t'CM."lA-ei ~-' ~';) ~e~e..ex" o-ux ~~~) 1\ 4t. ('4alxR. 'U'c.. t'u- e' ~ fOX xa~e1v..u.. .

3gCo.

- _~_te~~ Om'f+ SWI, VlV. {. ~ ~~; q> (rio c:.tei~ !om'\'+ JI~ ~~ l {~ f)' ~ eu: to.>( e.,_ ,.,...u.ec.·GU- - i b~ ~ ok eiuc. f~ f.._ 'l'k:.ei"'", _(i,,"e~k Olu'l'01 S,". ~Y. f -. 1.4 i <:P (yl, ~q~e.t~ \ O(]'I'€lIj I?J'0 .e,.)\ . .u.'i ~ '" ~ I ~ a.Vt 'ik 4c.. c~o.·lJU_ 'l1c.. e'""" e' ~ \,tVL 'lo..: eLv._u_ • _~~e..ax. OlD'I'G' , .... ,.. .. ,.{:I,";C(> (..o'W_'Hit-~ IOlll'I'0\j , ()~ M~i<:: :: f,.~ K w • s . '\' ~ t" '

_~~kx. our r o Sh1. 'lO.d'£. ,.Ii 'f (y-t. iA~i~ toIDTG> ilf• t~-6~ib..t:-

Po .-4, .... ·0'" ~ • e ) ",0"" ...... -4_;0..'0"- A. h

1"0 01 'r(:J + i \\". II i~~ ~ 10 01"1' • + ,ocv; ~~\T~ , .!!..E:': __ lAa_~ \r--(:tX_ t....... \\

CU)o\.tu.f...; S-t.<.AJ(. C. t CNM t ~ C. ~ ~ .i..k t tv>. 'la-< tLx:<.L") .

--~ei&.vc.. om"'(!) Sm, cp C~· lA"~~ O[ll'\'0j,da.J;C J!.i~ \1 e .. ~ 3~ a........t o-t.L1<. c>' IAN< S C\.c. I ,..u. c>' lMAJ. Vc. S l-J f.'I( -w ~ (r 0 tu.~~ ;;_ IN1--\ - ~ 4uuui a..tJO\.<.X ;}.... 1ac yAh ~ Sry, a....c::tu. t.",l,..;./)'H~; -;K_ (o.r

qt-<' ~ rwS~ , 'OOIAVI J....a.Ct<.M. 'CJc., !! e:r~ 41~tu.~, ~S~ tMAA c...n.k

iLWi.VIAk 0.. S «4~'d\P. t. SOot.. ~~~oJ".J..-~) \ v-. c.l. ~(4-tw-l. _!_~~~ ,

_{Me~tvc.k -+{)01'\'0+ s~. q> CrP.\.u_(%e.~ OW'1'0+), C>~ i4,,~&-~ 10V-' ~ 'F'-'

- ~~ 0 rn -r 'h>. cp Crt .i~~e.- ! 0 mTJ ' ~.v:: ~~~ " J. a1#.. an~ .~~~~ o.r' ~ t· to"oit.. 4Vl~ ?a-..4 "on ~(;:e. ....... e.vvt C tA--l f",t~ . ~~ V~ ~ ·rG\h\. ~ ~re. .. ~ en-.. , "d-..4 w...... 1ID1..e..) ,

_t~~t -o er+ 5r·cp (~,~~~~ \O(u'r+)I'J~_i~~ I

)M.S. '{, ~t".

_ t:iia.t.axk TO m "'+ s (. C "'0' 11.. ".\- c~. ) (~. 'i)t. t)~. (N._ \" \1.1i~ee.,~~ '0 [11'1' -t-) , vD1~l!.t~~ \\ ~1TYt\ O't.\MJ ~~ ,"tf)o1.. tVl4':Sr~ 11 h'~, QuS~i, '~i"(l~ l"'-~ .... a ~oJ'<. e~ t~iJax1:- If ~ f", t~~cJ,.c:vct- ,,' t)c'I'St.. ra... ~<M<.of {' At i ....tL. h:,'~ti f)~ (fXO.t.t ('AUt J e.. 'fAC4~ 'V'"'~ 1f!n:>u.:.k e..,1-c.~(,:c.t._.

-~(.~ (T", ,) +om"r"V'o1. )-1t~ ..... i c~. 4ro "(vc.d<KL-t Cr""'Y'i (~~ _, i~~t~, ~ Uk~, (rW\. {~~) ~ ~IAA. ~~-SO"l.A.4 t., a.' st~ (~tM. c.t.v,.....c- 'YlttYI (). ~A tGl.-:iL. ,,"""o.t-! 4U"l.<A ~ a.a~~ J i -ok UiM.dfUt •. ~(rt.Lof ~ a1A"::. ,,~ t k ()\k Dt. ~c"",~ ~ uWk fk 'h' ~1MAi ~u..J --iu...._ s~ ~

a.,; f~ ~, f.t., 1<& _ M.... ~tri.~ u.fu.. ~ ~ ~ ~'lA.. c.r.v. ~ ~ at. ~ ML-1 u.vt 0. WJ,.. 'l"MJo. j) tU i () ~r w_ D I _!~ tkA If ~ CO""»1, u l \'\.1i..v..... a f(l( t~~ C.i oJ'l '~ ] (Q...k) ;. C£w.~tu.. (M.u. uL...vrt.UU ii.. fA. ro.~ [.;:

~' ~ ] (n') I, •

_1~~~~t-L (_TQ .7) + 0 rrl'f+ ..... -f. tG.; (~. 2?"4 "1..."'t.:~~~~t- (1'''''7) I,; (~~,

• thoU( i!I!~~c..t) ~ oCt Et:~,::i)Y, "at; G"t>6'4 ~~ f....g.. u..W-..l~ SOt.<-! &., a.a~ i ..u..

UL ... a..... ko.£,.. SO""1A.4 ·"14 a'!.<.: ~ ,

__ ~~bi scmr SWI. "'". ~~;Cf (v1·_ii~~ f +O[lJ'\'Jfl~ ~~t~ ~ ~(a.a- 0' ~tu.. ~~ Scn...u -&., a.:st-dk i {~;) ... to. tR~-'LA Sou,. t.. ~1SJkA .

-t~i~a-.t -tom'l'+ 4<p (~.-li~~~::'K. ItOW'(+j (dcv;~(l:b~ ~ ~ y.21A w_ S(J"\..Vj .f,_, a.J. St~ •

_~~~e~uu.. :oWt,' Sl'M. (-r"._!.~~~~~ \+olll'''Jl~;)'_r~~'

gg 7·

OlD);' G~' oro '" )I."", ~"" (s. s:·tR·) ~~. -a' w.-.... f~ ~ '~0"<0W~ ~ G~ e..k

e. ')\0"»-\ <>r~ fU',\(01. s(r~ ~ t'W, ~ '})~6(h.<. \\ a.~&_ t. G~k

w It.-M~ tau><. fa f~(~ ~"1~ e.... -rev-< ~ ~~txo-u.U.

~ , - f"'.... 0 _ .' I~ II ~ ...... rt'" (1 "

J~ ~ L"~ s't". V. ~"'. ...!:.~tJt.(J1.U...C.. Ue. -.x0"1.Lll<.l<.. •

QtD'\~~ sm·r·v tvt .... J~· if, '~e_kAeM.·'; (~~~ I iie..M I ~() ~i~ r . ~ (i~) n

~ e-r.-n C-t.l"l'lr:w..t. ;.. eO. tQ'JL.. [.;;, q9~·W'A.1 (o..d-) i c..i,,;D'U. t(M..& ~~ ;;:

€(A. twa. [;' ~'\.' £«.. ]( ~) \fa cu-<It.: f,., r. rM. e.t r1Jl">· ,.;.fM. ~ (rM ~ c.U:I'\~ ;;. fa ra~ i ~ ~. ,,'UM.R. lRi........tWaz. ;;... f .... t~lk.. If vt- "~ ~ ~. Cf~ .1. fo:l. ta:.£L.. ; ..Ik u'IM..VIU 7J" (.f.MJ.. u;:....ro:.uu. 0. {,,,, ro.;J4 "~'W- ~

fMI1Tix. t (TU..'L g ~. -v-' (A;M..C. r; ~ ~. t crv.J<. 'tId'~.x. ~ I ~d"LG q'" ~ ~~W ~t. u.-t-tJ"WUl. i f;~· "~ t...;,.:~. (~ ('.Nt &it.. b,-i&.tt .... i W'~

,:l.v« e'e.',M'U, i ~ ~ .. ~~ ~~C t- ttf9' ~1 i ~~ '0<. (k~ {...p,:;.t; t- qJ.", I IJI. ...... J ) ( ,.,) i ~ . & cVfh1.tI. &OVI:: [~<1 ck.vc. ~~ :&''1CV1'' CL- ) l t.t.... £lM, ~ stU..1l~J'" .ttl. r''''ILU.e.. i'i' t-a.k:d.. ~~ e:'~.q,p-t t. !l~.~~..t......~ 1..t. w-itte-vvt - 'i>a..t. tl r . ext. " ~ eN!< ~~e.~~ ·'ito.t~ ).. ;klS~ (k (R.~~ j"l';' tMU. f~'1 (ad-) j ~ w.. ~~Cu t- ~ ~ .J(~)". v. «: .

v • I' ..

';l .. Sta,....t. a"",e'3~_ .

_.!!.~~ 0 dr'I'G) V" .{,I i (cn-i' \ -s 0 I,Se.Kar.-r... ... ; (i Sk*-) ieM~eu,~;) ~~ ~, (nUl. ~~g~) \ t~ t\<M.I. ,(,.] u;~~ ~ ~t..u ti {",,·to.;;k ;: [~'_] {\

~ c , tl.-\1. ~ AU; . ~ St',.... a. «S( ~ ... c.e.""'-<>'U. [41.,,'""':.1 "C) r ~ w..,.._1Wu. Ii. ~ t-a& (~t., a.....>. {au j"ek "{«Vc.e.. t1~fLAA1.] 1A. Ct~'U. ()'UML u..w.~;;: ftl. r~ (kc,t1N,lor.u.J~ f.:~' I, {~ ea. ... ~tie.c. t~· ~~. cL. 'OJ (" C. £l4.~" or '.) i fMtt ~ t~e.l.x. l ~ e . ClN • .212U.~" i h'''r'' a. .... S~~ "eu..v. ~a.t.:fiv.: t 14. c.~. \ <1""J i {o.-W.. s... ~ e..~

lSL c.(M!, I (UC0" II ~. e,..t. "f~ ~t1..r. i)'w.... M('~~ [~(.J({~ l~',", J ~ IMA. ~.ei8M .0: I ~ (. ] ) L SA. c. "-". ~ 0."0 '. i S<',,(", a.....ltl 'i~!2.c. o· ~ ~~~ C~ VA". ~ei~ Ci) [«-A. (-J (k (.{).N, \ew:.) ifMu.(M<Lf,J~~ti.c iUA'I.. ~e~~ Li~ ~ ~.J~ ~ ~ M~~)C~C.IW. lacc.)".

feQ.·.~ em'\'+ p ~ ,.; • lA.o. "b'" (at:.tk4 '. t1.).'ki ~ ·pft .. ..:.~

---d--' ,,"""'" -i'~' JJ ~ ; -ca-/~~_I _ t.~_,~

itte~~ ..., II LIM. ,......M c,""",. C"2;,,..._t-"""-t. a. -fa.. t~ i M ~ CI)o\.o • u.~t:...,._q_ 0:: let...

t~.

_~~ QUI'" VI2.f.Si4· ~to "k~sse..1.' i(£i;'~, ~ ~~)~~ t.~. ~" CR:.:....r~ 4i ra. -ta.J4. (ac1-) i ~1)'l.C. t.o.1.. J' tA.M.JL ~wu. ;_ t.. ~",:J.L.. (,,) ~ Q.. a..u..H~ ~ r , t£l.4. if j"lG'l'1,. 1 a. 1', ~ s. c . a~· h ~ ..

-$~~ QmT0 '112 • .( 1.7 i (n1.1~O "f:~~~~ " j (UaieM I tf\Aft iA~~) It-f~

.£..ol,. ch",C)'u!. I..-'V1M.. ~~ ii ( ..... t",~... ~ 5.t. c. tlA/. ~ tlcc. ~ """ t. e... 1". c • .;: Co. :>~

ft:<. {_ (.'. .

L .... L «o>, 'r· ; "I''': 1 'Q..,O »L» ,A.," ('clol: .p...... .I:..f: ./1 •. \

_1..tt.le~ b-aA_. __ .. em ++ no. \' ,) -, i ('0' <..... (1".VU'~ i < a.1!~_trIl.4_. I~ ... L"[C!. ~ ~_)

l ~ koJ... 'V\1.~ (1">11. o'VI-'\~ .;. ea tc\iJ.k ; .u_ ~ ..e..~. C(I"'o-M, u~

;;. ..fo.. {--o..~ ,

_1~~~ G m '1'+ vn. {. ~ G~. 13 i l~' t 4 7 f1tKA~";' (;Tt~&~ I ~ ;_t~~~ )[\

~'Yl'\'~''''I,e...p'-. .

3 g~.

_;i~~ Q~ T , ..... )'IV, ~ ; cf (~.ii(>.~~~ '10m'!'), ~~ ~.,L~4(NL ~ f.:W(-

"c:It. ~ .~~. ('A.~wu. ;.. .fo. ta.·~ j {~ s, ~tur. (M.o.&. u.W.~ ~ f ....

t~tec. ~ a. ~ t.. s. ~0..4. ek t-"1T'>1 , r {aA.t- a' ~ 'l"UM ~. ~LUUL ;; etl.. t.~;

{~ () r ~ CA.."-.t- -;f tA-MR> (..( J c..vu. li fA fd.JL_ " ek .. fa_.;)- ~ ~ ~ ~.

fi~1A/U. ;,.. fa t" .... ;_U_ i to.-J"" 3<. ~ u~-"ut dr~ ct.~ d. ~ t-~ I, ~

.. 'f'L" L<-4.

_t~tc~t +0m','+ sr. nil. r~; cp (,.9.t:~~ 0tD'('+ J I '()aJ! {~~t (t~~~l, '()cv;c_!~~ I ~.s·tt,l..~· ~ A L ~ S.t.;;' c. ~ ~'II t,e,,\-. "Cl~~

!'Jt. h'\.~ ~(. ...... "UL. \ (/ II r' e,ct. I( t~ l&.'1.~ ("W\~ c:e.-1~ I ~CA.At.c: :: ~ :'e.J~~) (~ r~QM...t Of kA.u. t.) i £tvtM. fX~VWM.J- e..Qi1~ (e..... r~~ ()f~ ~. 'Jc:. ~)/ d f.. ~ .1(iM~ Sr~, 44r d~ ~ 5;, s-:

I, bcKk.t.ti ~~~~ ; {~a~~J i&'6a.-v..J.-'1' C:rn., I'r"~'" S~~, -~~~ (;)m 'I'@ ~w.. ')\v· -f·, i ? (yJ ,~e~tt~~ 16)\11'1"0J1 "O~ ~~~~tNt_ 1\ . {~-;)L i oiout l".I.'~~ ~ ~LVU. A. .Po.. (-a..:€i.t ;;._ ~ ",t. &.. e. c. Q. c. ~ e~

{. \. .

_~t~ 001'1'+ h","''''f."t~iCP (ri. i.~e~~~tWl. 10\Jr+),";)~ t~~~41!N\.'

fa.Vt ';)' au .. ~ C!I7'I?<I, u;"".....rvJUt.. s: tc:o. I-cu:.ttz. ; {~D<t.. k ~u;.. c,......,. u;....._~ ~ ~Ol ta.~'

-~~~ GU1't'0 s __ ! Cf (~. <At~J,.~.. mro'r(9)/~W;C_!_~~M ll~"""'~

~c. ()~0\.cA (k ~)' ~ ~,~ t' At. t~ ,S(n.<--l ~ ~ \l'a~~.-u .> tM->. ~...,..CM. ~ M"i~ {~or ~ rLG. )f<!·~O-(f ... 'U.J-~:. ::~~ 'Qt. ~ .... .;. ~,... ~c. el1'K~ 1tJ\- »4.. 0,": GO" ;; 0",: go'" ().,_ -fa..>(y) ~

s' """",uu£.. a.u.tUVJl. d .... 'U~ k s r o.1ttl.~ ;;.. e ... I~ ~ ~ ':v..1Z~~

'I'~ ~ c.~1.4M... t. ~""1" ~ GIl!. ()fM~ ': fez. s ~. ~\-~ I.M<\ t. e r tM-<JL 'J g~or" 'I' ~ 'Ck, ruicJ.;1f"\.o\A 4u:~ ".

- t~~tub -tB1Il 'l'G>+ s(, <f (y-9.'""lli~CrM em'" 0+) ,"JOJf "t4e~~ ~ CI~. ~..._ ~,

_Ue~G-~ QtIJ'\,(o) s~·Cf(,J,S.f.J,~G1 ~~~ \1't2~ (It£'o(.'"" er-ta1-)C~ ~ r' ~ ~ e... c>.M.J ~ e,_, I< & - M, ~-.{ ~ ;w._;, '1' ~ ~ '1' ) 4 ~ r _,I

t~ .e... nozr,..:..,..._ s~r....;... ~ fct. CO"U .....t- ~ cO"cc'1s" ; '~ \)l\l'H.~ e: 'dn

';)~ v' eM. 'b ~~ : e", t~~rown.Cl.a-- "~o.J.u. S~'1~ ~ do-i (fh..CfTV.. ~ €C4- tL ~ ~"-7 t;.v,) ", e: t4~~ I"~ ('U'~lm<- ~a~ )(dl f",-~ ~Sk 9...., (;.t. ;;. eO. u1'~tn<- SttOtcr_ l!a~'i~~~ ~(),!-~f.I7""(.) ". e.. ~<!.~rft II''LLr,.~IT\'t.. SoWtO"- co('.e~1t~ [7u.~C7'K. IAAA.~OV::- C~Lu. ~ ~ ~<Tt:~ c1.~K~ tA- ea.. ~ t4~~ J I' • ./L Kd1 _ A£. ~;Y;St.v<.k ~ ()~ ik t ..........

e.., ; If,.~lln.wr-L:><" I e.. ~ IUA. ~)< ~ ,I!N\. 3 r~ : fA ~ ~~ ~o...:...t

"r~ S~rtt':eLVU. s, Den (_";) .... CI1\A- z. fa.. F etxSk ;,~ ~ ) ". ft... '~I'i~

, '. , I} I 0 lin 1'0. v I, ., 0 , _ ~ f) ~ p-

, ~ ~ r I oJ'( M ax. £\M. nlVwt. CJt ~ i {L; """', )\ 4n'V' rA-1 (Ie. _VW_1.C_' t\.a-'t:.~ •

.f1.. kL1 - At. J;"'; ~ & 00"1 s, ct.~ .. u:;u.t e- ~ ~o.rJ.U,.; t ""~~ "to.JU.. Vu, i>0-4 ~it~ e........ ~ ~.>t. & e"VH~ ... '" J e" to'lA-!v[ .f, ~{l1Z.. ".1 {' It4en~",,-

. ~ ~ ,,~ if Ot~ (ra..Ju. .. ~ c~ ('~ ~ {Jo, &.r1...u. if foe...

3f!q ~GU'$~Cl¥~ '()~ ett 'VAU.t.,£. J "; ~ ct~~ '}'I' a. rC(A Of \Ae~ e.~ Il ()~fW dl'_ t~-,~ett- "Jl(j'd~(M. C 4 fe.\ QM .) i ~ L ~ ~ r·)", ~ e.-. t- I.4M o't'dG\NI.-L-

{t>-i S ~ r C<J\."W. () e., '4 ~~ ~ .

--1 ~ <D III 'r s 1'\'1 • C s, et r-P.) 11ACTWl I) (tA.M.e. 124 ~tL ;)c '»1. ~ \\ & ~ e!e4 t"4 r \AM. y.-au-- oiA~a.-« '\Il.oVc..) 0. 9~ ~~ e..t- t.e(:tM_c-k.._. f{ ~l- i)(_ \M.o.u.v~ ~ [~1fw_ ~t. ')o'\'\~ - "rn~tx. ""}1.tTY!ot o'~ a..rl-L-r- ~~~ (ClJr.:/~_ ~c.~~~~,): ~ o-i-! ~ Gi c~ 'l'I-01x., .;_ ~ 'ho-Vu. eX" &et.:VtAJ.. ... .1 (i ~ lie. .(h 11:.t;: teaMC. _, de. touk ~~ ~o.J'l.iJ o.u. _~~ , S~ ~ fA ~u...t de 1(1 ~ t!4A-

~OM.C ~ m~ - l1A~o.. l!A' s; (p.. CL«1WUl. 1\ u-_}JO~' ~~;_ •

-+ ([J T~eet- II v . + tIl d.J:-.

+[I·f+mT~e.~t~e.W n If. +m M.

# lD"I'.!.i~ [I -e ; #m «.~.

1ttDT#mT~~~~~_ ~ If. ~m 4.

Y '" ".' IJ:: ~ .. "\ I, C · u. V _,II. _, (). "\

o O'U~~ :" 0 V)-t. "rJUMIT ; c~..J _~ ~ i ~'!() Cl. , ~'3~,1 (l L8"l-(~~ ,

~ L(1V.~'i)~) ij ~ e.'~o1 (w. ~ I ~1e.o..r~-, st-a.-twuz. r r~os, O~~ltTa I

e~~~ , eOA~ I ir~1.:Q I l'\fiM.'-u I J(.. .) ~ ~'~ r(1"\.o(X ~uj. d~ r,

";:leo_, 0VYl ( ~ Do., ck. ,~ ;: 'lr'-' e. s ~. ul- ~1a.1 4-e ~-;_ r a.U. ,_(- w "

Gl(c'":"'1"ar' ()(l ~ ,,~~" II S4! ~L,t- ~k (Uu1i: &, e''daJ.;J:i; '10 ~ ~

v(:~i. ~ r LW-.t. ~t.uu. ~~ ~ "\t'-00A..';) qu_~DV- c.. tG"Uh. 1'1'

V4 rJ eX""""_ '2.~ Vt:V\1\4 ~"._ r-ko-t..e 'V\' i---C~~ t--,... q~ riL. S~-

e.'~&.lu f :J 0.. S~ R.. s . ~r ,,~(;u_ e'~ e-- ~'Y- '", [Lx. ak cru1

ou~ f) ~ Q..I~ I~ a..:'\M-~ ~ ~ ~ e-..... /. ck.ll" LA.L--> c..w..,.p -v-...: ~ IlM.A" ~ f

l,o-l.-<-)<> q,.-' ',L s' (1n-,~ ~~ €........,., C't_t'--l- tOU-1 (.l..u..p ,,_..... s~ l,o.'-'1'" t-'k ci..v- s ' 11 t~ ~e.-"J- el-Vp ~ i 'V"'!J'\.-\ 4.0-". ~ r <1J\.. ~. £' ~ ~ lIN< ~ 'l-

ek r J....'HfAN\ ~(. u.,. 'Y'-~ s' p-sso-Vz. ;. t~ ~',..."._..; ~c, a....::t.".,)) ~ s'e--rt. S~, w. r~~ Cl ... ~ I (lIZ. ell ~ ~o.k. "r WI-'\ CM-'I. 0"1.< '()'~ c.t .

(t ... t· t1. »; • A. '1 -t,.J .J

Ii. ~I\ '\f\. 2. 'l'I>1. LA o-v. Ct. - rr..v; -' '»-l a. ~ (0'--<. ~ £)(1.. __ \.Q. ~~ cz. '"-

~t;.~ /. e.,_ m:....o ~ u ~~aM-" ~ ~<- ~- - j e'r (i). ~ 1'At-- j ~~aY )? C &. ~ ~k (.It J...~(uL. _, ~ e-,~- ~?). _ lMu ~~

f)' ~~a C c.tN<k ~~tl i t s o rtNM'-<i)) ~ r.e)!"'-' '" ~ (l',a1(~~ UN\.~ 7 ~t:;,_ 10V\V4 aArLt~) ". e.. S~. ~r~".k 'd..., ck, ~ .r~ I »'" e~",-~

? ... ~ s- VI' ~~ r 'd;y.....~(.1M.. I Y<... \\ l" eJ(I-. "~t.:.. ~ ('9r";:. <= e;~ ; ~ ~rqFe._.~ i .AA ~ ~ /'t~e:~ i 4" l,V";·e.: e.u...... I, J ~ ~ c~ d~ r' lTV- "d";t J.,. y1o..~ ".W<. t.N\-U. r I WI;o. rliYl, cru ~ t1,. i 'f a..vvVt.

SIX el.a.x:?- e",... e"",lA--~e..-k IIJ & ~. ;ra....vt" Wv\ a-v.. ~( ~ ~ ~. eJ('t. "~ ~ a.M~": l~ y-2o..u" ~c y-'U'c.iSt"...... dOv1.-\4 lAM wXcuM. c-'l-&U.) ", e._ ~~. q~~ I.<M.A. ~ ~. aN\.AA-t~ ~0".1A.. J..£ v~ e' ~lIu. f o-v. t1V--'1it'<.-tA.., C!. 'lClM ~ tLvu "r:v,/ u s (rr.1.. '()a.M4 u....... a-"Ul'LR. ~ C""'"~ I r . e 1C. J "+'-"" Y'0 -;

-;. ~ I "'~ ~'"""-.£ ;;.. c.:.G.' ~e. t:' A.~ I c4 - II r' (,d-. I, ~ 'LQ:.NO.'~A 4W\. ~ ~ e_'jtu.. i 4R- 'to.M-"Y"'- ~ \M,u>. ~ e,:~',.1 ~ S~ . ~.~~ ()~ r' ~ ~~r~ () , ttu-Ruu. ,,~ vo.rv..:J C ~ ~~~.)" / ~

31° t~. sw..X~~ rVUlL t.')I)~ t.. t~ ~ '\-\L Sc. ~wu..-..k -rtW ~,u~ I l'~. eO. t~' ';)~ ~ ~,& 'l'V'-~ I eU. ~o..-u1;.l, ~o.. e~i)t.t-U< I fo. »~,""'~'I t: rwss~u.., ': (,trK~~[1cr.... ~()C~·c:J.c./

e' ~e1i~dCMUt I ~ 1~ W&"4~ I £., "lr-alJ;; ~'1A;~ 1-1~ ~wu~ . .:: ~ &.t.-t \'.~rUi~~' ~t(·, V. " o-u.ef1U.. .

_ ·bu.~O"lA. : V ~ (!) 0(0.. f" ; cni. t b ~ II gou~uv- If i W ( ie.v, ~"o. 'J«. , ~~'H~~a..,

_ ~il Uou.~VC1\.(. J ~ U4~~d~) II ~ e.',.J ({,~-wt.) ~ a.. ~. &. f. c.. 0.: c, s, ~,

_t~~vcu- ~ V ~ + Y'I'>. {. '7; c---i. ~ ~ ~ II t-~O\L If i (.:f;~,()uu. , o-w<. ~~~dl7U-) I ~(;4_ W. ~~a1 ~ 0.. I. ~ S. e. D. t. a, .,.,..\-, .

_ 3~~.n.«. : V'l! (9 va , r 1.17; cni,. l:S' ~ If ~~~"; (t~~1 tl~, I7VJI. CA UUl)dOU J

II ~U tal>. el'l~ \t CO- r. ~ S. eli c , ~< fa f I.

_{;U~vuuk + y "6 + sr. lW· r ....... i ( y1. {~~C>~ ! + V -g +) ~ {.u;t- 'J' ~ 1?1ai

~ 0.. t, ~ s. c . z <:. R.. ~. l \', elCl'. "u. ;. 'tM'cro.'. e-.I- e~cJ (~~ G_'_I tJl~-c.. ~~l'd'l'\, ~~s, e.tc...) I,. (rJ(.~"'o.. te-w.~ ~'}I)~ ~J ~ ~-~? _t~~()avk ~J \~ ~:u.V~t£1"- 1. 't~ eJ-A~ ~a:..r ()'~ I?~,

u- tt, _ cl (~ aJ- fCl- ~', ~ W - c:. ) ? _ ~,.., {"..;..r-)' ~ e'.,Q I "3 m~~ (-10.. 4t"tlM."'(.:t;.! ~,- 3 e~ ')) .

-~~~ :V1S@ S~')\""{-';Cf C.,J· u..~(~?~f.¥. l+v-geJ,'C>a.J! j~~

.... '()~h..",.. V {av- ~ 'l..e.WJ'tL t.~ [0.. t-. &. f. c. ;;;:_c.. k fa -{. f.

- (1U~OOLt_ ~ Y 'g s"". (r.9. ~~ , ~ V ~) \\ o.,.,tt._ ~cmtG\';" e.- i r~

ct~o..1.u ( {' w.u< 'l'"-~ , e: ~ ~ '1M.~ l ~O.:.ltA. ~~ -fCA. 'Yl--1~ s~.:~<AXJl. "-1\-- 'lM.~ ~ ~ c~ ~ o>t.. (o<),D-t

()~ ~<:1. 't'\.I.~ ~"_'rt':~t..VU- Y\.' e,.,'" ~QA m~ J- t4 t- »..__ C#'1A ~

<0 L ~cn.o. or ~_ (~J)~ ~~rf~ ~k lf1V!L" tltift;_ 'l1-tr">1-

""~ "Wla.U ~i&ci ~ J-;)~ c~ k.....t.,..,_ ()' O"f.

(~,u_L_ , "" tk\k'~ a-va.-.k' ...... ~, LA- 'ttvt."d~ u.tti ~R..tAJC. ) I, ek r' CKt'. " do..tti. ».t Sk~ ~a.-k- ~ik! [~c:., (_~ oJ~,~ J "·11 ~:(r~ .. / ~e&trtA-a! /1 ~~ ~u-d~ Aova"J" ~~.:tL' [~.

II ~OL~~ "J I, d- 0' 1tU-~ I,(.J< I"_"; t'-vI- S't". Q r g_e~U14M ~ 'Jc:rr~ V' ~e..~l

II»o..tlA...4-tt.oU ~ ('iJcJ/:L. ~ 1o\.4..tUA eo--Vvt. '{4 .,..._~.:t...t ..k hU.O"\R. ~)"'.

y ~ ~~W v s Va. r-n~ i c:~. <'7 'f e~C>eJ. 11;( ~~~~ ) ~~, ~() i'i~J' _

o-Wt i~':I~j)) 11 g~ (ra.¥.~oc d'tAI" So-.,.k (aJ-) i {aru ~ s~ c.,.. )) i ~ (_ ~~ J,.~ W. ~a.1".k [a.d- J; k ~~ e.,.. ~'~ Vc a,.... 'l'"nOO r..... -e{ ~ ("" )) \ d. e.. ~~ S" ~ a.~ to'U.h. S~. ~ r' ~ ~ 'V'" .... d~u-ri()~ .~. f.t_.t~ S I yv..r ~ r~ ~'i' ~ ~ UCU-<, e.. ~ J ".... ~ J.. ~~ r~ ~ ~ n r· c?<\-. I, s' I!.-\'\.v-k (r~ e.... vvR~) I, . Pe...vt av.rriv<. t~ t~ I 0- r ,

,;)", "';~(1"'10 } tro.4 Ve.t et.~..J:.,. toJl. e..._ ve........t • -P.....J- ~ t!""IAA- S "'j' I (Lo.._ \ .. ~ ';J evvro..~ et, 4,"""': ~~ f-~;)'""" (~ , ~. e.::o. 'ta-i'SII"'\o\ ~~~' t.t....... ~ s ' a.{Ccrf.t_ I fA "I\U_ v"'_ 1J,,,( ~ ~ e.-.I- ,'C.QAA ~IJOJ\. '-"'" e.c.(L<.< S~if(1J.c. ...

t' Q1A.';'" »-. 'tk' UIIA- ~. ifAt- o..Muu>t'VC: f~ ~ ~ €.?(u H ~ I ..,.,._ ~

31" kM.L r, """ t:lIM I.tMU. J.. ~ s..,......)""~: 1 c::vU..& r y-.v"" "II.U. I e,A' '1/'"' __ " ut.-. c!. L... SdM.4 r~ ('.., t..~ I ~'!;) ~a-..t rru.JL sui, ou1. II-c~",,-", s(~ .

¥~, "~ r"-c1 C~t.u. 1;.;. e"" ... ) ('d'c1C ..... ' l)~ ()~~) I" "'. :J

~ (TI1. Vue.) V r· o.x \", '( qe;, Ut,...au. [';)' UM.A. ........ trlo'l t\oUU .1 "'. ~ I ~. €M...

t~o ...... k 'i) .. 'l1 r 4~ j......£L ~ ""'"~ ek ,~. S~A eO. (o.S'<1YI d~ ~

Ih< t>&tcLotU, "I'" h'I !WI. ~t:.UM~" vdi ilIA. e~ __ .....t~ - f ... ~ s...-r .. CV1I" .. ""'_ ..... " .... !~ ~ ,",,,,,"t....i.. ...t ,t.........a.... i.

"kt. "SCl.Jc". «.l- _~ ""'""" J.j()"',_';)u s ... t"........t,~ 'we [- -,_ J.:1_)(IIJ); i)"CIoIo'Ool:. ae.l ....r;.....1( ..... t.u:t...r

IN s ........ s ..... tV\ )ft'&-' ; { t...+ 11"~""" ,I., f: .... ] (~. _. t- vJ. _,_ ~ tr ~ 1- tip.. J)( ..... )~ II ~~ ~ ~~ !.,~ l.l~

\'l010'l O"~C~<I\~ '() e~ (r,~, fUo) r(Ul.1i.,..x. SlrV~ e, 'i~ ot.~ :>.

~ ~- , S(''1w(~T'' $~ 't.VC. l ....... ~ J ~ vL; 1 (""~ ~ ~cuJ~ ~(,lJ(. [~ QM I ~ c.t .l) 'I j a.tll7kVf a ~ "d I' e;) ~, " (~), £ $c''Y'''"~f~

'f S~Vt. ~C!. SW<. [\oM. """"', tM,.<..I. J,.] (~e.,u ........ t:l"u! e-.... ~ ~~ lh. Sux.. [u,M..

~, wu. vt.]) I, I e1~~f~ I, s~ ltv(. 'I OI!.Ft- ~'ie:d ot1fl,- I, i~ 'C)~ ", ~o-wt 'r~ 'L<l'~' t#Ul ~ I Sc.'r"(.:c. • s~ SU)t. [WIU. '(>.1 (f-'t. i"lix s VJt. [«-Jl r·J) ( cu.<- \"'l J ;- e: ~~ A e. O~'Y,- ~.. .~ {t). r01'1'aMJ-- .J ov.. C1.lA f'~, t.1A. ~ Ctcc~~ DL 'r~ w..a~~ tn.< (lCL ~o--~ )" ~ ~'jZ_'.)o "~a-vCL If S"·'l--l(.A.·, S"..,...... "~~ ~ClM.4 "tn\ ~"vt- "ll'lf' r' tlx\-. 'I' (a...:u. -vvt..x. ({~ g-~ a- qoW<. J I,. L z.. ~~trU. ~1~~ d .. :;.k Z ea. ~ a. -.Mf c1-vU. e~ t~ (~~. Pt-w..y..~ »f\>\44 ~~ ~ ~o.. ~ J ;:; t~l<~(1.t~~~~ () ~ /. f_',/~ (\ vu-t.' (1.vU ('t.rt'1. (_l'':r:-. A. ~~-~ e·t;-t/cr'~ D- {a:.t S~

4:\M.. e~ f'~ i t I Lr~ ~ ~~ e....... ~ l ,t. t.k- <><. C4J" 8~ ~""'"tt~): ~ I<~ea. t~~~~ ~ . ~~ ~~ (. ~(':rk- a w-t: ~f_ SC4-~ ((;r-U- ~ ~~ ~ 40. ~)) ~ r~'~, ei~~Jo.o~ r~ 'U~. r>~ ~ r -' St'ar-' q,2cv(. "" SQ ... & t ~ 'WIA 1 ( s ~ t~ lle-«u.s [oJ,,' ........... J , c • s: () :

{o..u.stL.>l. SO( tMA e.v.~ t-,M'"",, 1/~cX. gOt rOA~ e-,.".~ L.v",'IOM],

M~~ d~ tWth ~ l~' ~ J)'I' 1\ {c'd' _!_W ' "4 ---.k ttHAX-

.s'1' \A.<W!. f eo ....... \otAR... cA- r 0"lA-'t 'lA' '1' ~.Hx. S ~ '\fYI. c:vU.. J S ~'Y'" . s ~. II t.fl.

~'f'(VU.>( '()~ [ll~ 'mcvU ('W\~,,.J W)] (~~ft~ [s~ CUU ('fV\.o!1'_";'

rc.:.. )] , Q~VV"'I.tU. ~' ~ I s",.... ~0Jt.:.. (......._~~ti e......:.) 1 ) (, . .D. u 'l, e~~

w-\" t cr' 'd... e' tv~~~ ILK k:a4 ~ cJ j V". (!).: el<.lU4 I ~i e.'i) l_

Ir£tw.kv( (i I, ek _!__~~ ~ "Sa...vt"e..c. ~0'I.ut. ff ~aM.k rO"1.V< 11.c~. w.-;.

\>\(I'W\.. C>I!. r-t'H. ttt.<. «N\ ")'l'I..O-~- .s~rl.~~- '1 e.._ v-t'crflT"'oo<.- V 'l~ ~t:i1k.. ",

~{~'"~cbtt ,,"g~ k .'l'\.\~ rll'l-U>- [~tJt.]; S~ ~t. l1-l~ to"vJt. [& '\I"1.'o-e(nA. 'til' ~ ~ J. 'I .» ~;,. ... .d~ lM. 'V~ IA¥ ~. ~

1K ~ doL J~ ~trJ"".. l-V.~ ;. ~~ £V(.;_ f w' s ~ ~".....ti: f.MAl......tk"

~ '(I.M. tJ r (.<up J Q.'1tt_ ;;;: ~. u- ",;:c.k ~'J- ,9 (U\-O. ~ 1 ck..: Cf-u-v, r .

~~'6 t<.¢-CCi. , e.r L I (h... _ UL~ ~~: 't ~ t~ e-tk;;. Civ.... ! '" (Tv.. I, ~ \/1..~ 001..

() ~ Wk e-1l- a ~ !~i t0U4 .~ A;~ ~ S~e.,...t ~ 1'"~ eX- ok.u..~. ;. SCt .• aln. t ofjif ~ 'Uru'st.M.li f~ Ill""'" . thA ~ ~crf trvo. i u.., ~ ~ u1L. ~ f~" c " H\o nt=- f ~ ~'ttnJ- .;.

e~ ~. lk '1r"' ;J ~t- ~1(_1I">1- : (f.. ~ S 1 ~ "s.~ rs,

3qt. ~~ 1 ttKM- ~ .~ ; s~ [P~ tM~~ J ~~ .e.. v:_~~ c/ ~

t:«L rr • C 4 . o.1d tMAA - ~ .J ct.~ ~~~ ev e-x. fA K~ k a X

~fW{.\)' ~ut, t; i"'UM.Lr ~ o-vJ- s~' [el.: ,_~ J 'r~. k {=iOWl-:. -;:~' 't~ 1 e,., i~ ¥'""'" nJ- S(hA.~' 9c.. ')Y'.~ rC"Ull. s~tVc. er ~'d- ~

~'II~aA.k k.) ~ ~~~~ek s ~d(). 1m. :D&S~'/. s~ ~,8'bVf2 e.., .",..:4, v' 'D. L'St ~";). 'rtn w •• tt-..P; I'V""*' t~~ "'~ J ff"UA. (q_ -n'.,..e.iT>'l'j>t.. 'D. (3~ l)t, Yln '»'.~ P()'lAJt 3c.tlSVt lf~~ ~ ~'r~ t:

'lJ'iJcnl ~:D.)) II i~~~~ .1_Vr-4~ ; 'V". 0(0); ~ex- 11~~p!e;,._._ D<--

~K\{,.oa«. e;\-. ~~ $ct.~~~r~ ~ S,·~e.:~,....t ~Ov.A ~ It (1r.CJ.N>.ct:";" lJ' """'~ Ltr.:.etN.lo.u.) i ~Uc. ({iW= «« ~t»)[~); {~~ ... ~L.t. ~/~ ~ ( tc. c , (W. ~ 4W'J i (cJ.4,..L '""-v'« (f ~ f ~ 1M-<. ~ J ( i<z c. ClN . I <l Co:) ") .vt-

ow.. 'k '()is~- ~ 9L. Sa.....it; ecrv.4':;)~'1..~ @ok 8<;; 8'a:vc:I, e.v.. tcu.vteun. frL.L

e.- .eW!~ ) t""'"~;.r q,: _!~~ 4.e. ~rJ- fk scu.J:., qJe,.o..._'{f'-"A ~ ~:rf w 'Ot.. Se.I<.'t(~t1 r, ~~a'L)V(, ({o..<.u ~ d~u.:t. ':""""":1 ~ ek S~ cuc.J= etA. a~ lW

e, ~ . M ~ f...ut.&) (&. g~. ":~-.t' ~ r') "~ ~1(~ ,k tw-'{)~e.tcra.') So..u.fu: ~~ .J ~~~~l'" [k t.twk &-.\. ~J" II ~1r;,...,. d/.:i~

~ {o.-Vu- ~t.f -1t'M.c.:t. (-joU- ro..n. tt~~ I s~- r~ ·i4.~;;_ .~ Sa')-\. I!~~ ttu. Sa ekCUt-o/-) It, L.. s ~ , i t-~ ,.. I w.....r ~ ~ """. Ctt-t' a.U... 'ilt. FW. Ill., S(Ult;., ilL ,AIt~d~r~ ill!, !ef1t1'\.1akk~ "{aiM.. Ve., scw:t ~is~(ft t<1.cb~,.Jwa",,,..~ ~.~k rue..W,AAJ...)'~

_._ S ov.~~ V'66> V(l.. {,I; <~. I b ~ ",,,,,,~J Ip(ie41~~, ~IM~~~ /et> (A.a\.<_~, (t'tA.X itMcru.~£.()) U {c:Wu. 4~ ; (~ ~ l £0. C. t'Mf. ~ ace. ~ o,_ t, G., SO. C! •• ;;._ c. !}.... ~. , p. e".:('. I, {cWu S~ eM. e~. (et ~~lx ~ f~ l'lAGt~)

C ~tv.. e.... f_' ~ (d' 'UMa,.< S ~ ~t ea ~ tM-.) ) [""" f«-f j , ".,.., t.;.tn...] (~ e ,

a..v. \ Q. ce 'J I,.

_~~~'1;) V Ii J' ~. {. < ~ ; 4' 4 t ',e._~f"l<e4" i (~~, ~e~wu.~~,

~ ~~~" OUK ~~$().) r()e1~ ~~ lJoc .....,.~~1(~~1 ~ :~()tQ «-. .~ ~ [~ l'\\.r'v'-t~ 1') II ("1' "s~ 'tR'.:. fv.-... ~VJ(_ ·f~ L,_ s I o.(ca.tl~ flA·~. ~t. 'rMk ~.wo..:~ (TV.. !)t, ~&~) I, ~ f"6' "411: 4~ Xl'c.. r t.4M. e(~ (s~ '\.f.'~ • .t' (.t.M.. ta.n""A...(.<..4 R'~ f (,.,i' cl. -ie. {au. s tu. 7,L'.: • tancrf.. if"""" ;. e' ~ 1M. .J i..c.~ r..i c. -u. "r p.n.k { , f,V!A.

~ ~ t f a..... 'W. I A.L 1M.t%M.1 t-c.VL 'lL'C. ~ 1" QJl. ~ e (fAII-t 0: .f r o....:At. ) ':

- ~I!~ 'A~ V ~ :I I V't!. f· ~ ':- ; u...a. 4 ~ 11e..lU4 fA..1<2o\ "; (lM..""""'-i~M I ~f_ k""1Jy>1.<!1~'d) ~i) ~!i~a v I mAX lM.'»Ult:t1cU> J \1 "" , s. 4' e. Y' .

_to'W!-~~ v"!, : + 'VVI. {'.~ i ~~. I~O ., ~1UlW\." ; (~ttl1UR~1~' ieU"nu>~¥-'~\ ~ .. (C!:tt~tt.f..') I ~ itt(TUL~~()) n ~ 4a,J..' {Uu ~u.1.M.J.v:. '({ (M.o. ~a....J) ;. ;,.w ~,,~ J...c: €Nt ~ II f .'~. .. ~ ~au 1£' (a;.,._ ~11NI. J..1. 't)' UM S a.u.l',l e . .; "il: ~ \h.'ctilNU'. ()' ~ J:(.l.un~ tie rtvf&, or.~ -ktt.ki4l1'V1. t)~ rlU1'~. ,I ...... r "'I'" Ir At- . .1-.1 ("1- 0 '"'\ 1 II 1

o (MI<. 'k1.. ~'\f"'" Cl f. ta.rc. .) ,\ ... ~ , ~ ~ a ~ l. LN>J>. ~,,~ ')'1o<.a.t'r-

3~ ['feu< Sa. ~'1) ((._ sui· e\-~ UN. 'W\..ax~ ) ", .'

_tou.e~~a~ y ~ ~ + Vn· f:,; ("'~i l~ 0 r, Ccn..d,\-UIW\. 'I ; ( LlC),\.u%~o-'i); ~;ttdUe~,!a,a,

~() iettr:ru.e'a1,;Ul J 0Wt. ~:tt~'1M) 1\ n1. 1. "\. & Y"

.- S~~1r.:() V'i j 10 vn. {, ~ ~~.l i ~or.i. '{" "SoUloqJ<KJ ~'i US~1~(!.'C) r

31'd ,

('£4~\'\L\'W!~,¥-~ J ~ U~~~~e';) J o-ux i..}.,~'J~) ~ 1~ d~ C;;:.c._, e.t"

'd' ~ ({~ ~ SI~ lk Ch' e.t- ';)' a.o.l>u. ) (e.. !~, ila.-r WI'- i(!.WWL' ~. ~ f~ ~ -1~ ()~ ~ ~ JuuOoM1--} It f"'!' "s.:u.<-~ j)< c;{,_' e-t, v'~ C e... s'-i. ~'''~"'''' ~a-l- ~ fo1k s-; stu-X, ~ d~) If ~ fi~. s' ~ '/ {._ I:~. ~\-a--t- """ ~oJW>, J tvvJ'( ~~~ q,....' J OW, 'UZ-tti- ~~ S~ 'YVla.~lxe'~ J (D't.<J'(~ {-~~ ~ IN\-(.L f~. ~ (:-~1~ ~ ~ ~ .I c:."..(!~(-aA,J-- ~- iMA)~f1l.~ ;_ fc< '1fA'a1~t~ / C4rYH. (.wi ~(X.L.<. ~ so..v1i 1Wt. t-~ €t.. 1n'enx.M,

_~~~e~ V~-t "tt,f.b;Cn.-j.~tb "t~~()J "j(i~~~~, ~.lh:~1W)~ Sa....vtv.._ ~a.£ i vk t.~. II At', e-. f.c. a c· ~ ~.._ .

_!.~~~ v~e Yd. {.I.l&;f~. 2&:.0 "(-~k4~~t;i (1.A~'3~) 0"I.ut. i6,",,-~~) i(AAo. f..aJ" s~ ;. {tWuL ~~. vk II ~ (. ().N. ~ acc. ~ 0. 1-. e... s. c . z c. ~ fer. {.I.

-_1t~~,J;?~~~ V "IS J 1+ V'l-t, {, ~~. {~i c4' .t 4 b "tt~eKI<~ "; ( rr~~~';.i) I DVJ( i.tC!M.~~~E J 1\ dt-,~~-'LL {'loA. l!-IL1~ ('J, e.. I:.c~ .';)j ij fA. 1--. e, (.c. li c , Oc. to. {- 2 ~ .

--tt""'"~~i"M V~:l1 + vn· f. ~(._.; .1'1.; (~. '-46 "'l::£)eKI<~ "; (~1~{a() I (TIAJ<._ il::~(!.~~ll..~) a......,· s . 't. t. rn'

T::l-at.u!.~~~V v~ :++ "IIY1' f'~'\~i"'i' 't: 'ri1~d<K~';i.(c1ttonq~~~ , O\A.K l-b!,t~'i._rr-) \I ;&. {,J,.. s~ ; e.& -t.a..&. 0o-.tl.1. ~ ~- a ... t-.

-&...s.c.~c..~ fOlf~·

_. _'~~~~~~- V'6':++ Y'n.{.'l'\~it~.t4b ffli;>~I<K~t;;(.:1tbn.u~~~ / ()-u.K il:e.t"4~~) ~ ..... 1. '"t. & r·

A" P <J r,...; I'" '., r r t,-tA A II I, (. ).._ ""

- .I: (.~~'!~ v ~:l \ 19 V'I?,. <. - • I. ~ i ("'i' (. '1 b U JeKI<1hNl- ; LA(.~%~~ I

ctu.H. ~t'Nvvl"Cl.C(~~) II -4~ ~aJ,. tk c~, eJ- d' ~ ~ o. r. e..., s. c. D. ,,;X (0..

t...; 'Q

t)~ _.1.

_1~'i;_,t- + ~ + s f· ~~, Jrll-L-- i (rP· ~~£t~ V 1! + '), ~OJ!! 1i~~tU) '{ a..:,t- ~'"

:S,a.~ ; {o.J D" ~. {( G\. 1-, f,.. s. c· 0.. e . ~ m(....... .(1 S,·~. ~Hi "Sa.c..k;

~ ~. -

- ~~~ v l) Q h~. 1'\\1. R·t i Cf C rl· u~~~ae..n \ v 1( Q J , ';)~ St:._~~t)~ \\ {aa-:J<t f~ S~; {ti<T s« {~ ~ 1 a. r. t.., r.(. «c.. d<l ~Q1 t I. -~~~~ V ~:]I s __ . l1V. {. 2 ~i C(J (,.0. iM.~~~f)e..vL I V"K::11 ),"01' ~w..<!~:; .= ~tulU"" II {..;..A- &< ~~(M.w'lL. fM.4e-.Ut.. ~ 0- t. e... s. c.;' 0:. ~( .e... f. ~ G~ •

_ ~~%~Ad v r n SOH. HAl. {. 2. t~i' cp (~. ~~~ae.-t'\. \V ~:11 '), ~cv: ~WJl.~= -='~~()e-v\. I ~~. s . .,. ~ ~.

~tov.L'11~ Y"6: + "WI. "\I. {. 1 i if (yl, ~tl:t'~~'i~()~ \ V"6: +) I iJo..:., :a-fn.UI~:;: =-1~()~ ~ f a,Vt- o'~ g~ ; {o.a d' au raM.~ e- vue~ l\ o. t-. e.., s. c. 0. c . ~<l fll; {. s.

-~rI)"1.U1~a.v v li' : + ~""'. \\1I.f.'l i<V(y1,;,f-UUA.i~;iL)e.-..t. IV'6: + ),'da..>;t' ~(-O\£-'!~~~a&!'\. ~'1 .. '\.f·1·e.._~·

_tiA~~w V1f:l\0 St>'>.}n;. f.2'~.1 i tf (~. Ul~I!.~~~i.l(W1._ I V~:lI(9) I d~ ~~~~i)E'.').1,. \\ {aa- s, g~ &.t. c%' ~r 2>'a.~ 10<-1', &of.c.';: ..»,

",

etX (,2._".\,

V'I' s~~w V'1'e "",.f.l i t~. \t"b I, S~ rp(~i~"() (L4~~), (~~~~i))~";} 1At!i~ I ~~i~() (~il@.)) \\ i~~ (~ £' o'lAla.. r()'U>t ~eM.d~J \ u. "tF- t_ ~'i' f.c~ 1A. ~- a..... "a'~I\ ~ ~ \'~ SCA{ \,1A.U t. ov.. lAM. ~.

La "v": ~ s.«j. l ,.",.J:i 1" ~ .. lAA. w.-UZ. r I ""'" a-.. I D¥ I.tM.JI- c.t. ~ 1"" 0' r. ",(c ~ a.ttcwJ.·~~ [oJ'\'"""; ~~ ta.n~J i t~·l)C c~.,.:t;. "il~ r~a-fM [~"""~J; ~(~ [i qJ.'1' W\-O. J " . 'DCN1M ~ '3 s~, e.11- s~. ~' e4J. ek ~

~ "'t" ~ ~w ij 'd, er. s , I, e'e vv-1:« o..M "...;Ii v<:,~ t "" '\' ~ i (Ie,. t nn k r:

t11- s~. -0' e1K~ e.t- '£)' c.QaJ '(I, ~ Ii. "~flK tn cJ,,'w<><"j" "e>I~ h!, ..

'i)r ~ ek -a' ~ ,Il a,;,+ ek F ~~( 0/' UL)o p.l, & s. 'I rrt..:Uc. t;~fw."]"J ~(-. {~, v 'd~ ~k 'd'JJa2 oJ h1.tUA 'N. 1'~~ td-f ~ f~

~ ~tlM ~ ~' C!Lyo ; . Sll~'() S r ~~ ~(l.u C'"-'t e- t'a.Ja...J- ~

.fo-e.e'a~~ 'd(1"l-«lAt<~, 11,,(. tAA t'a..J~ ~~ e'o-tit·S~CtMu. u. 1)1u<, r=rra'Q;Wt,u., ~ taoJ'a.......1- d(' {' utc;sttlM.<.P- r....t.'U'\~ ; t1,.~ ~' ~~~ ~a.t.<c~ eM rcuJ~ ~~ l'k'"~s,,,"u.. r..-e:t·t:{.,t.A.Jl., ~o..uc'""'i' ~ r~~ ».:. (}r~,;.ISQAo<.U..

;. j);~, qJ,,(. ~ r~~ C)c. {'~';l!Arl-tL(. 'av .•.•• , •. ,;r..·1f"U- ,~.J. 1'~tN_ t,..,..............._ d k-'WI\' J""" aM tY e.t I- bccn...t 1M ~ 1.L4, q,..... e..,..; d C>.M.A & s . cl' 'r o-&_'u.._ ".

-'h\.e.lt~-iw VT0:J WI. {- t . ~; c~. 4~ "&'kM&l<u. " ; Cw···-4t"i~w I ~~~e~~ J ~J ~~1w I tn»l L,....-k~t\.w) 1\ .. ' a'c~ tkc., e' £tM {'au""k. \\ 0. f'. e,... 1,e,

ii c. 'ik tOt, {. t , .

-ltLi~ v 'J' Q \n'>, {. L 7 ; (~, 210 " ~~~~ ~.;~. " i (~~i~"() I (tUX iA~) ( ic.~ W, U a: t-, ~ s. c. 0. e . dt. fo {, l.

__ -t~~~iv V'l'0J+ ~.{, (.~,I:' i(~' .z4(, "tfd~Kk~'r; (i.1tl\'MA(i~~lJ) OUJ( Lt~~ii~u) II ~' ~(ou.tvr. ta.i. 'tic-. e' ~ ·f ~ \1 ~ ~. ~ s . c.. 4" c . ~~ .f", {. 1.1 .

_~~t'.v vX (aA~"() VTe) S~.1AV·.r\;cp (~'_~it;)twL \VX (l.i~td(W\ w'r0)),

()~ ~ie.() (g_~~v J ~~ J ~iec) J I ~ ~ ~j~~~1'/V\_ (€~~tV£-vL) I faa- d'CZ'Cfn4fi,..

1 a.l-. e, s,c.;_ c , tk s: (. l.l r."e1Ct'. "o-k'~'s~",,"u...·',

- ~/~.Hi~~ V'f0::I "~'I'\v.{- 1,£ i q> (rI. ~(!~~t{)t'M- Iv'rQ"J )."J~ ~~~~ ~ ~ d('ft\. ~ {o.,;;- &c. s' " c ~ 'li.c-. ~ (tMoI .f I a....::tu. n d t-. e:. !. c • .; c , Dc_ fo. f. r. 2..

_-!.~e.~~w V'I'QJ s"", '1'\.,(/((.'. {. \, cp c~· ~~C!.~1(>a~ W'f0J ;(s.1i~e~ :. ::..~eJ:- +'1'19Jt ;r\".t:~e~iiil~ IY'['QJ+ JIO~Mr..e4.eiie[) (~YI-lLU~14<z()), vW! ~~ie.~CN1. ,J ~w;c t~~ei~J- [1X~~iet- J I ~~ -(~.H~i<zu~ ~

~<TvvI' ~;H~, "

VT ~~G\.v V'I' h"". cp (,J ,i..~Q(}VV\l\. \V'I') I ~~_~av~~ ~ ~'n.('1!MX. dC, eorcK.&t ~ (;)<1 r' au. 0' a..., 'J '

V'I' ~~~oi ~V'I' gt>1. <f (rQ.j_'*tD~ \ V T) , '"Vt1Jf. a~~()i a~~d:_) ~ d~ _~~o~~

'V t.\.M.t. ~t. S ~ i ')'\o\.Q S ~ ~ 'd-< d~4 ~<. salk \\ '\I\L 40. 9i.-t ~ ~

'Y'"dNl~€4 "i)~ ~ S~ \\...r. ~ V ~i.ll!ft.( .i v. ~ .kMcn.<4 'U~~();..t .

_~~~()tk +V'f+ s~, q' (,J .1i~~lll1 • VT-+ ) , d~ t~~~~u- l ~i~()Lt-), (leV!'

ii~:va. (~~()a.) ij ~ ~ Pc. s~ i 'l"'ta.rt~ Be.. ~ ~ dC!. serU"~ S~ . <;>' ~e~k'(".wA ek Dc.. t~~&k:au.QAt- ~ "'~r~ de -Ui)ck~ " ~ ~

~qs. {.o..u.t.. ()f. sai.t ~ i te,v .. c~ de ~ ~ ~"'s .. e; ~h ~aJ..& ~~ ",

1 ....... <.)(.¥~{c'..t. g~ ~ ... ~ eas~ q,-- ea... '1i~():..t . -e , 3-Y ~()e1~;l1()e~

!f 'O~(v.c. 'd' ~oeC:CW\. r. r: yJa.~ IAM.:'" »... s~ {~ ", J...

VT Ul_~':()()ct.,. ·v',,+ sr. cf (~,1.i%(()'Vacn.tlM.. t : v ,,'-t ) ,daJ! _~li)i)aCTUlM.. ,

F ~)C ~(l..t-wuf O~ t. 'I.~ ',e,.,.... {~ Uf. '«ssc,.,._.J m l'tt.a.u. Sc.. y-Q~ ~ r a,..v...a~'k e-' -u. C(1'\'V(\1'Jt..v(.. ~ tt. OL,..t- :>t. t-!J'l.<k ~ ~eJ'~ ~~ ~ TtClC, dt mcrW4. ()e .l ,..., ~ a .. ~t>u I 'dOl. -rn~O'>t.oe....u.. otJ.,no.~, j'-'l~ s:

C41MVt.vVt. e,'ea..c.... ~c:. ~u. ~".' J c~·~ ;)f._ e'1tD...-< c.... 'j.\.""_ II C);'{f~ df._. t:;' (}u ~~i. Ilou. ...... ,., )'\ aX~ f)QM.4 e.._ 'I ~rtX, .n;: e' l_txM. D~ ~,.":IL S' ~ ~~ e.r

SA cUloolAe>t.vL I,.J q~ £L 8-\k ~k t'~ ~ 'l'\~ 'Ja.tl'-'l ~ Iz..uc... 1 '0~'

fi. ~ 1Tl-<-4-~ e 'l_tt_v... ~ t~<.Li..~ I 1r I jl c.nJ1 t.fl U e. :k. ef ea- no. 'l'\ ~ / ~ Q.. 't1'~~oJi ~I o.:.~.:~ : r-uuht t~~()v~ W WM,..(_ t~(hA.:XX?~, f

~a.l4 ""or... t..,.,,\K.JI.Ae.m~ t\ v,J:JU'!' Ki~OINY\.,

_tg~~()()c(_ -v ~ + sf. Cf (,..R.1i~~a{)ac-c.iVK. ,: V~ + .), ~ ~u)'!>t1~1A1. ~~. s.", e.",,·KFu4,

V'6 t~iiv()a. ~ \T. v r t~~l:)()a. .

vv » a~e.()ou..V v v v s ..... cr (,..t,~j)ad VY'I"), ';)a/f ~iC)ad "v{eJk.. ~ ~ cu.. ~4,.U' ~ t on.. -1L 1..vvt' 'Glc..-, ~~ou:::v ,.4~ cO'\()( ~ R'rz.(LU.. 1r';L l;~ "k;. ~Ju. J -;1~ fO'LUt. ~~ eWa~ mOJi,.V....... 1'~1i~

c:.-n- • ea., ~~ f.a..:_~" PO( ~ (L~ S~ , etc. _

+~V)(-1~ak +"t v'!( l'~' avv. II ~~~ \\ "~M rlrVJL {~r...:u:. w.u.~r.x_aT.:ov... ~ UML ~~J.:UVt. ~ ~ q,91~' i:L -kt1~(A.Vut- t(U(_ 4' t-ouk z: ta;J!' 1<Ac.\M.0 J a((~o.1~~ ~ ~e~cJi.<1Y\-.J if rOlX. " s, Tcn,v(- "qt'-Q.M~ jl

AC c:~ .._ -ru- UNlR. ~ '! o.L: <f)1. r So't'" - ()c- ~;: ~. ~. ell s . II-...k o-ttlNY' e....k " •

iV~ ~~'c)et. ! v ~ 'V'71. 'f"V- i {~. H~ "e,\\4eM.. "i U-~~J .:~~~, ~ (~i)et. f (1"t.Ut. i~()S.-) \\ !«if~~ n u. z ~ e: s~. su.{fvr ~-~ ~ t>tLu.{ \I r('_....A~ tw.AA ~e>'\U1. ~~.LL1'1.~ r' ~ WYI, uu. lMU' J., c.;;,_ ~ e. s~. s~rik" ~ ~ ~ 'r, W\".. I.'J./VI I O"U VM..R- J"

_a.~()ek. ~V'l) VV1.~~; c4' rv-s "a~v.J,_rf;Oou.'tv~~, ~'""'1()~~1 ~'J ia~<lJ,_,

~ {cru~uvt. ) II ~ , s. ~. e.. )'l" ~ y-.t-u c.JI • -

_~~j);)e.l ~Vll VY>·-f.{ir~.!'~O "k'~SS~"i(i.'a~Ui)~, 0U1t (~()()~)~:" .. fr.:1U.

, ~~. -

_~£L~ak ~ v '6 S~. h'" V"AA ; cf (yJ ·i~()~ I \ v 'l() I ~a.,: _caU)~~ It (oJv<?- S u.{C w_ •

_~Vo1~()~ 1 V~:t ~m. n,6'",'. V'~ i (s. s. ~.) \ cJw. 1p-o' s~rJ ;_\~ (cJ.....:. ~ ~ 'i"-ff.:A-;;_ elM' - ~""""'- if ~ ~....fe.:J-;;:' tov.k u. ~ e4 t-) ij ')U 4.0. 'i>:.A- ~

Ol!. ':D:!l.lA. ~ v. 0 > I aiQ", .

1 VY n.(~d(J..l ~ v , Y ~ q-cA.~()OU •

sv r e~oe1 \( v-r V4.,_xi-. i c:ni, ~ b ,,~e-v.. " i ({i'a':i ,ii~~ f -~ "peR I t7UX ~i()j) U cJ,.a~te.>c. [)v. ,\i~l(;J (Ie,. s~. r.t.uJ- ~ ~ r''''''' lAM elM.

_te~ve1 II v'r+ VY>. f' ~ (~ i c:~, qq "~ "i (~tO:'i ~~ I C:e1iti~c1, ~~ ~¢ti~i'C)el, trv.A ~ft,,-~i)~) 1 ~ ~o.H.c:· (&. s~. ~ra,..,.k IMo. 'i~) .

__ ~a()()..Q . ~cJ.,.

_t~J:e~()~ \1 Y '1'++ ~. \. '3 ~,7; r~. ~ ~ 0 '1 h~1U'~~ ft. I, ; ( tf-~ h~ i)~ I O"W( (bt~) 1\ ~ f;J,.. et.t1 Sk .

-lA.,,-C " (><iG":It;:) • Cf47""l .... v.A ',(dA,An .L •• O:)ft

__ ~()_CLt._ tVI+ .....,.\. Ol-. ,);.(4'.(, \,(.fi4aM.; ~~"_aJ:._, (tUX tC"l!'~ "

~.s.'\. e...,.,..

_~e.()()~ 8V'!' s ..... \o'\V. f'1t;_'_ i cr (,.J .i.~ei)c>t~ / \1 V '1'] I d<Vf _~W()~~ , \a;)-

h ct.!). S~ u<- i e.to. He..

_~Jq~oeJ llV','+ $_ .... v , r ~~~; <f(,.J. tte.~-at~ IIIV'I'+j (')~ tl!'~()'t~ H~()';Ju_ cko.ss...' .

_~'M~ocJ. \tv'l'] ~...,.",.o'':·Fw...i<f [".J. WK~'Cl~ ,!lv·r:1irS.-t~~().J.t

w, p....,. A '';)ADII. '\ A. -./1.0 ..4- A. AUA n

I"V":l+ i \1"- 1.A.m-\_~ CLU.M.. /IIV'l'J of J ' ~ClJ! 'l"oo.o..~tla.~ I ~~ 1.tv..Q..'3L1CLLL¥.> 1\

. ola t~ e_tAJ{_ •

_o.~'j)ei UV'l' srn.q:>(~.i.~ll';)k ,~V·\·),-~oq. ~~dJ. (~i~4) ,()aJ1_~('i)~ II loo..-v-J.r+- ;;.."1l 'Y- ~k_ ~ D' ~ L-1 riu- r..,.,1i cul. Vu. II 'V". : 1\ ~cv; ,

~e~~()J QV'I' SY¥'.q> l,J·~~-qt~ f~V·I·),()~ ~~o~ (!.~~()tJ)/dW;C_~.z:'c)~~~ et oTU. '11'" c;.. 4A. yJ(.l.t.t. r e> t<.. vt..A a?- J ~ l' t.<M. au ~t. ~ (~ c.;.Q 8-<. u1u.<. .. c1. I

t VLU"1. ~ (crn...l'\oU. C'l' C!.'cx..~ ~ r rtf{..'.:yx. ~ w tUJ,,_ c O").-o.""'tt_._ 'I" ~ ~ ",......;..

l(~ t. 4~J.1 ~ ~, ~ 'l.L1t1X~S:; f.\c...) \\ {' ~~~;)j ~ du_ lAM. ~ ~ vt\'~1 eO. 'Wl~l }'\' ~~ 1t"cK. ij ~ f~· ~ :~~;);J Cl.v<~ u....._ rex- ';:lit. b ~h:~ 1r~ .a; S"...x ,£1". r-u'u.....u. s: ,}.9' u-v. ~ ~ d1., '\-'U 'Vt~ -ra... fc.AS~ ~ L- 'V'iSa"r- \l {OlC, 'D~ss~ '~~ii()~ {ov..n ~IM- J1 ~ 1; s '/. 'J). {~ ~~Gt¥.. ~ ~ !In-.. ",,~a'}'- 'raJ1.U ~

e: ",r- SO")\. ~ ('D. ~cMX" ~CIt.~ ~ s, 3"",,, ,",Sa,¥- rWLU £{IAR Xu .... ~ e...t- p"J q t)~e~ '(jf ~.h..kk:e.~ "{w- ()/~ ~ "IMo.¥ ~~ v:.u ?>'IANJI.._

il'u{fl!.; {r.u:.t dot. SA ~ ~~ e.. ~a.<y- -;l <4MJL ~1·..frlL".

_S~~u& UV'1'0 va..f. t; c~. ISO "~kA~" i (u44a~J le4~ti<>.J., ~d ~ei()o.Q, (WK. U~oe£.) \1 ~r~1U.. ~t.<Jf. f.t ~ ~ (~o-u>t CIt)M, rul'rfn.<.AL {a.~ Stu<&. ~ t..-n: (",-vi- _) i ,.,..t'1'-crJ-VL \MU. ·L.{r~ {~ s~ ~ ~ -t-~ l~)) II ~ ~ tll'WL Sui' 'd"" ~~ ~~ o:tN1.. eA- ~~ J.,. -lJ.t., 1,1-"-"- t._ r~ I ~ ~....t, i' crtL..e'1 ~t..I( ...... €M-t, ~.:. ~'1W-1 Ltc. ~to gik:l. \>. (tU :l'QM, '1'" ~ _Ullloo.on"t SW1.~~ tv>\' ilJ","

. r J

Ilit t ......... f.>1J(.£, DO!. 'l.a..fec1... ~c. ~J .,/\.....6"t~ 'Cl~.~ iF l!<. tU I" ~~ ~ I e ......... ,

U(. ~/~c.!1J 't,.M 'tit-...,_..'";) ;: (.(..1.U. r, 'd .... ~ ~ 'ti\",...:i) c-.u.. t~~ .. ,Jc'lh"u~t.

'1~r-t''\u.tx...'/ll \".t'tt, "~"o1~l~ C.t..'lI.\tC1&tt de 1tR~ ] [.; .J"I' c!. r va ~ ~r~ J (~ ["'""'- J,. (!~aJ..&. '()e .ru~ 1 OQ.N<A v.-..o. rniUrot. Crl.~"r-~~ Co:'tP4' J.., qAM. vp.. t.q. o'''~V(..J de! ....... .,_".,~ 0.. 'I.A~ CIl qF vo. t""",~ J) (~J. ') ". pe.o.J- OAro-ix. t'.,u..>l. 'U,~, t)V<. . -4oV\"\. 'l/fL4.I- .".' 0\ ~ StnL4 I.4A"- JU'clr-:~'1'w P reM-v... ru.Lt.<.~~:"'_ €..: e .. :4.,....;.~c:. ~ s'e-vo ~'tk~/"'" VIl,4..O. 4/"'u-..... .,.,..,..J- S I1UA ~ ~. "if' U\A ~..._;_r r II"W<. 'l.( ~ ~ ea,,;.J- , ~ /U.' cl 'r (e.-..J- I ~

"'_o.~ I ....."... tC\A.-o. ~ ~t-~ I t_l<... 'V". ~ t~ rlTlPL qr' (f'}>o. ~ ~

.,,' t\ ..... t-.......ti 'V.(lx. ~ eke:.. \~ 'Cl~rf~ C)l!. s~t~ U ~ ~1)"u.4 I-r- ck']CrlHATt 'I.UVVTM. dt. ~ S~.VeA IhA ch-1 1o-u$. ~ e_'00"- 1F t~ ~ o.:t:k tk.J '" , j)~

· 317-

c.vvt~ Cll4 f (h,1. ~ ~~ ~,'tri......c.t-,,~ ~~()e1 ~ SI!Nt.~ i

'i}tlM.4 V' ~ I"""" '1'U- ~ ~~ "lUA. BI)J ; OtWA 0' ~ I IlYI ............ ~ ~~ ~ s~ , \7. 11+1 tM±t2., ~€NI..tei..

--~(iv& UY'I'0:T VA., {. \.~; (~. A ~ 'rt..'<M~Ku"; (~.~~~~J, ie~I2~'()Jl, ~v ~,!~dJ, MAJ(. ~E'.i"~) ~ t.o1 ~r~~>u 'tare. f..."., .;, ~' o....:t...z )~lAX e;_

A L \' r II t. O. r 0 I ·0' t-c-: <i

~<.Q... 'LD"vl- ! t'. e". -it. 'Ul r!,,~ ~c. '\ U/'Y\ ;;. ~ a.............. •

_ ~ei()ai \1V'I'Q:t va : f. \. ~; <=4' L\ t "&..~f.uw "; (~ei().:J J C:e~cAeiC).J!._, ~v Wn4e~{)a1, 01..v<. ~w~oai) ~ ~. s . 4: &. 't"-.

- S~()~ "V'I'0 v a , -f. t. 7; (4' ! s o I, r~~~~"; (lAt1~d~ , (tUJ<. ~t~uj1) II JtJrO'>' ~

.. 'i)'IA. f....J,.. St.<X t. ~ I,M..L iO">1.. ~ <'C. r . &..S. c • .i. c , tit.. €a. {. I •

_1~'""-4 q~';)~ ~VTQ:.l-\- va , f 1.2. rs i c-i' ~ 4 b "t!i)t.I<K~ "; L It!'lo-...4E'.i{) ~ I 6t.Vt ~t~ "-i,vJl J I u 'b.'r-6l-t~~ ka.£,. u'c. f 1M.< ;_ i' o..~ Sun. ea ~ -t.v._ ~ ,d. e... !>.c. ti. C."dCl eo.. e. I. t.

_'T0V1.4~iv~ 'Iv'reT+ VA. ,r '.~.1'?l i t"'-i. t4b "lZilekK:.J. "j Ult:~e~C)~, 0'1.AX Lr~~~al) V w. s ."\. ~ jV'.

_~e~~k~ ~V,,'0 hY!. "'v. {.I icp(~.lAei()~~ It\V'\'0)fD~ st.i~~~ 1\

o{,i~~ t;-"'VW9 .; !U.CI,tIO·dC; .,9,\, .,2", "id v",k i>iu:'<>loc fa..a ».OI!._ 'Ul.'rln1.o ..... 1ux...

L.. ~ -t:C1'>\. ~ ~ t , 11.1 ~. C. ;; c. ~ t .... {. I . .

_~~~v~ \lV'1'0:l s~. VW· (.I.~ i <f (yJ. ~"i,ot~ ,"V·I'0:f), .. ~ ~~i::

=()~ 1I~....ut VOI!._ ~ oUY'~O'1.e. 'U'«:. e' ....... ~ e'o..u.hut_ S'W<. tz ~ ToYl. 1\ ""- 1-.

~ S. c • .; «:. ~~ eo< (. ,. ~ ,

-~eic>~ ~\''\'0'J ~-:"'''·fl.~iCf(r-O,~e.~?~~ /IIVTQ:1),vCL! ~" =1R~oa~ II 'M.~. ",. e. ~.

-~«i()~ u V'\'0 St>1. cp (~. lA(>iv~ \\ V'I'G J I ':)~ 3i';)~ ~ ~cJ- )'->'cryx-<'-

0.. !t.€~ cJ~. r.t. ~ vo: " ()e~~ ~ ~' M;Z~dc-e. ~ ~~ ~ =r • W"- 'rC\M. »t. VU~I c.t~. \1'J:r(~ 0' &~J "~d- r~;;_~~':'

SCT1M ~. J.. (r~ ru.~ ~<:'''''_''''1'd; Svec';)c4 ()'U. ()~ ,~ ()... e...'~ ~

t~ do. CJt.!:ti vt, _) II. 1) OVWI o.'l.xa ~ e l1A ) ~ ~ t.M.-. v9. ~ lM:tl CA k cJ<e ~ o..JUivJ 0-0..<. ~eM..l:J i d~ V'A~, ~ ~ ~ ~""1tK -v-' ~4.Rive1; V(;lM-1 d' ~ .» 0"Yt ')t.€. ~ ~ ..... rv< 4t" M~J .' '\1'. U+I e .... te1 ,~eyt..l-J,

_'we~()dk \+lV'I'G+ sf· q> C-f.t·1ih~d~ UV'I'etJ/~aJf 1h<lid~ iC)i-.· ~ ,...... (I

~ 1.ot.A. ~ () """'" .e' A~ y '!.t'~' ~ ~ U" ~ u. ';) ... 'f'<I-Ct.u. S.vw-aMJ- 'C> (a.u.,..... ~~~'I'

e.+ e.,~ s't". doe. t~{ax~uuk (M.) ~~ oj A to'4-f &.. s~ ; VI' a t.1L-o U So 81lMA

{'At. . I

_t~~C2()~k t+I V'I'+ sf. q:> (~.1t·~~()~e~~ ,\\v'r + ),~ t~'ie';)~ (~ie~~J , ",)~ {~ cz.() ~ e ~'l>f.. ~ y..iJi-G. rJo. 'I,r'-'-"- k ~ '" JrIl">'1'(k. (0 I &100. vtxlT>'. o "", 0 5 e IX. ()U:t-.. ~ Io<M tu-'--(,W. VeM~ "k e'o'Ih.eL. j ~ ~~S~ u~· r~ e,.., ~hM..J ij ~1""" V~ t~LKk..-t ~~' ~£W.4 tll. s. 1\ &, ~<7YYI' "ac. {'M. u 't~ cru. -i.<. c~ 'laA ~ ~ ~~ crv.. to.>J:.·J1~~ ; t~-"l~- t£, ~tt.iH~ S-t.ut e.. s~

tl;z. eo.. 1~ (..tM.A. ~1lft'Y- r-Vo.~ ~ ~ '2~~E- t>c. 0 ..... , 10C. ;;_ 0,,": 15 c. ;,Je ....

<,);~t;u. j t~.A- ~ ~t~- ~ ~ ~u-- ~ t"\JA,\,, fCA""(U( e-. ()~ ek" \I'D.. ~ r~- A. fA '\1M,ua. i b.(""J~' v. f~ I~ u~ ~G. c..t

, .

.tM. ~ l ~ ¥Q£l_~ 'lllrYt-tlt4 'd ~ (')~ 01'''' ;)(. 'U.:~~ I ~

aMQ~. ~ (.,-k~ ~ i t~;..t- :L 'loU. eo.<St.tM.-t "lJ-'-L fk ~ tu-"{;..t,. ~C<.~ ~QM i 'll,\~. J -w..a1.s Jt.~evvtl t2., ~iJA'srt>-..k ~ ~ ~ r-R<l.~ 'L(Ilot.UIL I a.(-c~~~ InA 'M'" ~c.: CJU_~. ~ ~u,., de:..fQ <M.IA. ~cn.J- {-~m.<JlA h...o..:-..t"e.-...c..c..i aJ~3 (~ ci-,.......w. tuSt~ ~;~~; ~

~ ().. fo. fc:v.."r- ~a.'1f"""" 'In..~<l ~ ~ r---'Lb, y-O"".._., 'toU>« 'r~

~ dLJ ~tn-\~L<..(.&.<.>l4 q_JCcT>-<.~ eJ- ~ ~ ~ ,.,_ ...... to.. f~ty- ....u~'\JA-<. I CV"" Jt.. s vi)" -tu.S~ I"I..t ~ a-.,., ~'~ :i kkK~ d1A f~l.d(K ~ j .&.,. ~ v!a.,\U14 I 4r' JL. S~ ~SS~ ~ ~n.., ~' ~evJ l1i.iO;U

z.v r _ 0 ... t.: r_ ... DO_ U L.;AO OJ! A

Ot.<. . \. a \U' k k~. . i 1.... ou..l.£ S ~ P. ex. "" ()"1.VI>-«' ov.. Ct h..t: K K,"? '

.... nAD "",' (" nAO ~p "IV"\ <>,

~ a.~ QHo-«- h C>«~ )[; \1 V'I' Sm. <f r-2 . ~ Ve..«(t1..l.. h.CT1A-\~ 1)( : I 'I' j , '6aJ,C __,_!_~ ()~ ::

:=. ecM.t.~f~ (r~ ~~. ',h. -t~ ck (, t_.,...",. J ~ (l ... f'e.-t1d""",~t~ I

~'a..... ea.<Jk rQ"U. I yil~ l,No. ';)a-u.1,& J 4Wt .e,_ 'V\A.L~ I ~ tv( IJtM.t. flflot.,tJ,.R:..t..VC.

0... '0 Co - 0 tot <;) 0 Co •

()IZ_ I ..... Po. ,;) •

_ _!.'.!uel lIy~ (AUt) lo.i.) v a , ~,:.,..,.. It +~ ('VU 'rflA ~o\x ()~ i y._L \,ClA ~~ Q.~e~';)eJt)' S'r"";)~ K~~ (A~) \\ "'n.. UA. t>4M4 e'M..

Itv'g ~'4()J II -v , "V 'I' !i C).J .

JnKv·r~c>.J~e,_~ II -e . UV'(' _!_~r;J •

e UVT ~ct'()~~t- +011V',. sr· q> (rR :U~e()&4~I~ \+@IIV'l'+J,~ _1i(l()~~~ II ~e.:t.o..L 'jk e: ~~ C tAt'Au:. 'il~ GM-<1''' ~(T~f'~ 1 ~ /1U.1 fu...........~ ~ e.. k ~ ~~ vl- cua a"..J- ~ ~~ l ~..... ~c. B~ e-r" f'l.~

v\- A ~ e,..,.. ~t/) ~ '\1. ~ V a'Vuu. I {-;~e~~'a.k I ~~we1A~ ~~~c>.k r,,.,..;.ec:e.u. tJ~ f"" 'VI'\0.11~ rQ:.~ [ l4t--au. Df.. ~ c~J~ 1 ~ av-

1 r~ y~ ~ tz. ~ ~. 4~ d- ~t:lJ 1 ~ '/20 k ~wr.le. ~ t:v«.., ~ ~ ~ it.:)'" II ~~~'i)eL..~th.KK~e.k 'r 'Wt~el/!..t.c. D.e. fa. w..a.Tl~ J..a.U.0 (f4r-ac..o. C)._ ~ ·e~e.1A~~,* a..... ~~ a-\:... (~(t'i:~e()~ 1~~d:- .tk GL~~ 1 ~ '/~ 't.k ()-wth ~ ·t:v-Ut. I ~ ~ fA.\.

:.tL )" It e,_ yl. 1.c:~~d~~:tt",,- w.. "f ~~ ~C14 a...< r i ~ Sl't"', t~ .

I, ~(l.'"L..~ Oc:... "K"..t..~ (ru'tA..'11.':tI"l><4 '(k j~~ ~,._. ~ ~ .. j~~ ~. I

~';)~ ~Cl.. 'l'K.J:c:~ I -4cruA fA ~ V" YI.~a.....,.. "ko.ax~ , &, 7 iQ't.l.lt-4

~ ~ ~ ,,",-urM J -, t_ ,'0"Wl. lh.. ~WV:a,¥- e,t u..L t- i..~ 0( ~ ~ {~·OIA.·~ z. ~.«.~c: ; t.{. W~ ~~ J ~ i~ e,no.,. eA- ~ i ~ r Wt. &v. "II"tIi.I i/rt.~ 1...t 'lR'.LVlo<\.; Sf e."..J- S n..<4 fA. f.i-.li c> II, '}o\~~ 'MNf.~~ .1 h'\. t.,..:~ ~({~.~ I 'a.v<(. Wren<4 eJ- t~;.. ... J ~- '! TtL-It;:....r

~lMq,u~;: .(A ,~ Be. ~ ~~ _, ~~ UIM ~~~ "':: __ ~c&~"

o.,.."i l""L ek ~ cv.....J. i ik ~ 3<. ~ e.., (: J Vt.<.n4 -j u..c. v~ ; U4

1 'YIAcJ.i~ S~- u 'It'' 01 ~dl!. t., -U~e';)~~.:(t-n _

_ /~~e!~(,t +0.11'" sf· (s. s . t-i'J II "I'M. s. ". I?r. ~. \\ ~ LoA.

:1V.,. (l~i)~ .:1\,'1' v a , 'fJt~ i (~. t t "e.'<A1'M. "; (~()~ , {i'()~ f ~'";) i~ C)(Wi.t. J

th.ut iij)~ J ~ ('~ ~ 'l~ (';)t'r~ -ttvo. 1l~'V\aMk tWo. t,..,.A- &.

r o-uxktT1.<J( ek ~ "V17"IM'\.~ eo.. -( ~ 'l crio"\ ()~ _) U a. t:tMM ~ e,., s, raA• ~t- t'hn.. .

". "'_'_-'" , I

~ (..~ (1M. Jj_,....:t) tX" u e~ ~ T((J'r'\.d' y...wF GV.IlJtX.. thAX ~'~,

'i>ix. t¥-u-- ri-"-"'It'-"-' 1 ~ {.e.""':Ut...J c.t"c.. lk lV--oa1li:u ..JW">1.'lioU>- OV'-" 'l'lt S", .. t it...,. "l.-1T'l'"-:u.. ut:: ~''"'''" ~ ... ,..,.,..,....._ ~ 'In...'""";) ...... e,..~......J" .J t. e')(, ~ yJ.()."1fU SK_......ll-..a£. I 1M" ')-vlo-'\ ua..u de cu.V<. t7V. 'f)~ \"-LdU.J ~ v2 tl.M Ju.r:t., lI\M..C. f~·~ ~ ('1VLf""(f")\ o-u ~k. r~Ux. .J J""(.. [( ~ t2A.< S\i ~ r(tUJt. fU''!, Ul.>c:. ~ Ju vW.t> 't)' w..u f -' P ~ 1tb: d r u,.t.u. r' (3,'~< r"~ t,. J.... ~lq", d e e", lili:) , (tv. ~ r'

( s('~: (:OAJ ~ k~ 'j)(fp. r.J .' A ..... fu,...,_ th. e~ ctu Dt.. €t>.at-u.. t~ rU"L<-4 t.., ~CA.l< .J tJ"v\ ~ ...... U(. "r"f, u..c.v,.. »u w.;.(u...._ GI"" P ... ~ / tA.o. b 'U ~a ,...k fa t~ v r WI' 'l cr>W r "-'<{ a.a- t..t tM C '""1'-Q.o\.J" I-.,,_..j-

VI.. ~ 'i),"'ro...\«. (.(_ 'l.~ i utt. ~''l~'01.. e-r.'" t'f(. \.,..~ t'tV>- ..!~~.~.

~ (~ e- ~V"~ [~.J.....u-e ..... )<> J "..f~ rAA.'1u. 'h. RI1 i.UL on<.t IT>"\. c~ f~ eft~"'1'" In<. 'V'" II"" 'l..a..u 0\ I ~ M~~O~ i J.L i"4"":vo.-uX .;. t,. rAA·.n-o. () .. Po.

11 ij_ 1"""': uk tNI 8.J,. o-'\..-f (I e, fA. CI1"\.U( ~ v.... 6">"-a .. ~.l.tqf-<.R. '() L, YH ~ t:A.-r:.t...r--t.: ~

~ R d~f_w ~k ~~~Q.tdj~ eTa.1) ek ~ i.J~.tl~ IT,,.\_J~,,<<~.~S. "t\J(f(IT""'J.:.c. (~'I..It de. ~..t..E. ~ix- euJ1aV-L :J" 4JM ~("r';C""~ "a.nn..,.....;).x. " SOMA '()~s11... ... u:.tt-t7">'l '(Jot ~~~ if..,_.,.,.. e.xJt.0...4~~ OVtJUf"KU.:.c. e...,.. ~o6"'aMt.

_ se~~ :J Y"'0 Vel, {. I i rn-.i' ISo "SI!.I<4~ " ; Uss1~ DIW\or ,LeM~;>~ -, -;'tY

lA~~v~, ~. iA~~o~ J t {~ C'Ut.<.rvt t-v. 't~ ~ k c, D/II. ~ a",,". II ~i~.

a..t.o. s t.L I, c~ ~. 't"", () I'; U. u.. S .J ~ 1't""". 'O..c. )"'-w..... ttM.. s. a j . -:i~()"~ ::!Y'I' v a ; f. ~ i t.~. t~ 0 " K~utW\.." i ( ~~v~~o'\ i (t1.Vt ~e~I)~) U

c~ t_~. e.". ~cMA:l [I G\. ~ ~ s. rtU• ~ )"-'t(1"lo<...

_Sa~()~ :JV'l'@ v.:t··~·1.7;c~. ~\O (ft~ia.e.:· i(iAai()~ ,uw.. 14e(~:o~)n f~ W. ~ ~ 'l~ U 1e c , CV/. ~'H,". t .... t-. &., s.«. s:«. ()~ Pdf-I.

_. _~cUlOV1M. J V '1' !OWl. wv. 'l""W-o.; cp (yJ. ~e.()~ l:l Y"'} d~ ~eQ~~

,{CWt" D~ ~~ ~ 'luvo..~ ~ DI. ~ &. S. rtU. ttA- t-xcn-o.. "{a,il- <>' ;:t.... (~ t.M. 'l11"'-j) " eJ,- " t a.U ~~ 1.a. c ~ t:-tA. 'l_ Q"lA.d ",

_._Me~Of..oWt. :lY'I:0 s,..... l1v.~. \; q> (y-P, Ue~'"il~ \-:lY'rG] ,'",)~ ~idt~

~ \cUk "d"- {o-~ c~ ~ 'lO"Vl-cl II o._ t. ~ s. e. a L.~" t,. f.1.

_ ~~~"()~ .:l V '\'0 s ...... cp (yJ. 'r.Ae~Cl~ .:l V"'0j I I)~ Se~'d~ \1 t'~ ()e ~o.. 12k ()~ 0'"\.0\ eO\.~ a-v.. 'l.11AR. e:_,~):.. e_~~ .. l .,..... c:~ ~ .. e..rt. .. ")o

~ rc 0"-0 II "11". f.. .,. ..... \ ...... a.{ ~i()~ ~ r. fxt. ',e.Cl¥.~ d r.~~1f,t. l< ('.+~

CO"UAloU.. a.u.~j) ,/ \MAJ!. eJ.,;.rL. (4v.x t~ .t.._ r~"'-Uf. b<.c.JlL. -~ ) " •

O~ c o-t<A ~~. I- u...J- cu....t Q'"UJ!: d I IM-U. r__tJ ;JJj,_ / r D'UJt_ 1._ I aflP. '"" r (hA. t q-t.<.Jt_

.tM tu,.,w'!.R.. ~ c.r-.vtac.k 0'~ V01MO / ~ tD.M.d ~ "0' ,;rQ((.. s-: t~ tctJ<.¥vc On; 0"5" e, ;t 0""', oC; c, ; u1.t.. ,"a..-.I\~c.. S' ~ ~e~u~ . J), u..~ ) ~e~v€-1M- W s"\",,. -v't't..4.evW J- c,' ~d~o.1 ~+ Q, &. to ~< . ."~wu-" t.-oA l' o..rJ~ 'il' lA.M..t.. (oJ.,AL_. •

.Jv·r·l:-lt~~'Zlam-tk \I v. :J'I'V '1.t.~~~~,

! VTjeoe.(M..(. ~ V'I.' V"H •. 't' ... ~. i (~. q ~ " ~U)ei '. 1T (~<!"';)~_,",,- ~4Q~(h.>. I ~iJ

toti~ to"i) etnA., auX ~ eue au ) ~ ~Jl(tlL-X ~ c.L i Uu 'I. (lU.. "Y- r: u.' ;. Ua

f,..,.",,"- .JLcn..<. ~ ;~ _ I)' U-'\A t.,....._ • ......,.x ~" .. a Ut..e. ~ .t.. 1'1 <1\.<.')<> f ~u.', k

/roo , 1[0t.(.~1!.- ~cL ek t,_ ~ 'Uru.'Y- \\ ~ a-vo.x. rU1Nt- ~'i' ~e,. lW>. O"u- i)~ ~.

_i:i~I![)~ou. ~ V'l'+ '(n, {, 7 ; r~. ~ ~ 0 " t~~~~"; ((k~ e'C>Gitru.j 0"W"f- ~h~ ev.·~ Ii ~ t. oJ" ('LCTlP,( f ~ .: i .e.tv_ ~ ~, ~(n,< 'Y- {~i ~~ t..a.A, ~""" 'l ~,.._ :,

e_ tit ~ aJ,.. '0""" ~ &\.\ tM.X ~~; ~ ~ ~ 'l1TU-¥ t~ / t._ ~~ ~ d- t...

en ,,",- I'l. cn.t?- '

-t~~ie()eau; ~ ~ v·::+ sf· ~v· rn~ i (~' t"-~~~v:_;~ '~V'1'+) \t {cVr ~' ~k 'luYAp \-:u.. i fo.a- () ew- It.~¥- rc..t. ; {~<> ",tu_ b..... ~~ i -~~

'd' ~ ()'W\o1. t-"",- ;..JeJt_.,....£,)~~ e".~ -& '10\..<-'1" ~cl , t '20'lA~ ~d eX- ~

~~ rt""-'<-'Y- II h'~, Q.u_\:~C: "~UV1<> ~tf. lc~ '?#LVf> ~u':)) l'lU1A-Y-

~d l~"""_ 'ltru'Y- r.1) 1 f,..u~.",< 'Ltrt..c.cy. (C~ ~ 'Un.co/- J i t:.n.. kvr ~~ " a_i.n.A. e~ {p_ 'l.......,., {<1"l-\ J. ~ (,_ 'lauo/ ~~ e.k f.. ~ rt ""''Y- ",

_ icie.'deO\.(_ ! Y'I' ~Yn, ~ ,o'J, rx~ ; Cf (yJ, t.~ede~ ,: V'I' ; ~l.--u~,,-[)t'ou.k t: V'\'+ i ~l',1;.ie()e(1t..l.AIA",- ,! V"'+) , ~CX1 a~e.~ (~ieueou.) ,dCV; iQU<i!.(1t.UM. I VCU; {~e()e.uuk (t:~eveuu1=) I daJS 1.~e()edtA-1_ ~ ~. 1zU'LV)C fen ... .; i aM.

~""""- It (TU"V-; aM, ~ CJ'HV'.. ~l>, a..i....02. ~ e... 'ttn..Vjc ~u' <i!.k ea___

~ 'lt1U¥-.

_ e1ev.!()1..(. : V'I' Sl'IoO, ~ (r-9·i~£()e~ 1: V ~r) ,(.leur ~i£()etrU (~elleou.),

'OW; _ill.ve,(l'"I..UA\' ~I 'Wo'tU4-V. v' W'Io'\ wJ-~ ~ h... So-uOQn.1.. ('eX. t:~~~ 1L&u~ rd J ~aM.k ii te.:-o-'U, &, ~ £.1.-\ '2~cv- {0'\0<c1) •

o YT ~.i.oU<. ov r Str\, cp (yJ .li~~ OV',.) I tlo! _~~()~ ~ ~IAJ( C~I!. MOSILW, M· fJ:.,..cwWitnt4 1e(_~u.M eA- ~a",J- 0.. 'VI' ~.,~ 4w1 IA.4 a:¥) \1 sr.yv>. ~'e1~~~ { ;;'iadVt GAl- e. "",,..t 0' o'll'~ tou.~t:pu-I e1~t'~ a ho\.".t- 'd'"o'l.i::

'" 'ilM.a. 0Jt~ ~ ex\'-'l-':"""_~- ~"'- ~ cAt, II ~ lNt.

__ S (nA.~C)ex. ov 'I' 0 V'rl, {.1 i c.~. {b ~ "'gC"UK1~~ ". ; (te'Ht1~.u~()vc,J t~-'l ~ dVf_ J

~l) LA1'rv.~()v<. J ut.vt_ 'I.Q.Hcru~ovc. J It ~ IN\.VL ~ "rkc.,..,.u:(~<p_._~ (~ fCA.

~ elCGc..ao>Li)~~~ ~<l<.S~ )(& s'i' irc;tM.% u.-...... ~~a.v. J .

A, A v ' f) 110 ,,,1'0 'i"tA V,A " C' ". A

_SO"lo(~'J(M..V(. 0 \(:) V1-I,\. , ~i (~ .. -<.10 0'LL1'-4~ i l4~~o~_ I ~

~U1."~{)uu..x. ) \\ tt'Votx_ ~~. ~ ~ ~o..,\W~'~.

-Mcru..~VV(. OVT0 h~, ~V. f· \ i Cf(rl· i.iO'"U~o~ - \0 V'r0),d~ S(NiO~ II {cWt- (>' Gtv-M ~ ~ 1-o1a:(~?'~'

0V~i:'d(uD ~ 0V g CAu..., l<nJ ,) S\'», cr (r." rO.) ,~~ _J~t()()M \\ ,u1Nn...m... (dS~~) [d~ ~fJvI J ~ S'r'.; 'h -ia()(~ ~. 't). u.:s, ~ ",,<f)'\. vA, u~ e.'A~,

lv'r)~~()~ ~v-a' [A;X) V(J., .,.....;_.,. \1 ...... I~rex.. (f~ ~ ··".:sdi ('d.tL r~t~H~ (h..<_ <)r4Nv..~J~').iJ ~ S'r',C> ... _~qv~el ~.";), u-!. 11 ...... f'H. IM.O~ e'At,

3 '1' ~~ 3 'I' s»", cr (,J, ii~1t-~ I ~l'\' _, _i~~~~ \'3'" J , ()C0 _ ~~~~~ I 'OCV$'_~~,?~ ~ ';);s~ O\icvtV~ ceolU 0. .v.,'UM e«, r~kJ . -~4ai~~ 3'1'0:1 l>t>1·,,·6'i'.'·Cf (.,J.~Ma.i~eM.. 13"'QJii~,t~""<PM~~~~ ~"'G)J -+ i ~\,.~U~a~~~~ \3'1'QJ-+ J IE_~ ~(l.~~~~ 1 d~ t~-:.~~-;.

~ ~ ~ .II ~ ~. 1 ~ ~f WJ ~C.1 o~£ r $,. ex. cvU> e.5 (a.u.y. L~ €rv>. raJt.~),

3 "6 ~~~ \1..,.. =.I: a.uv.~ .

::J 3 ~ ~ '¥=.? ~'? _ '3 3 ~ So .... , cP ( rR ._i_~~~ 33'6) Icl~ ~¥-~~~ (~~~~~) I ~ ~!3~~~-

401, I o-l.~o,..o...c._ .~ t : f''-;:', ;, rCVl'lc O<l_ rcJ~ '. , .:D. UL- $..1 t4 t- s"'r"" OQ,. t.r,~~ev......~t-

if 'il~ -U{k_'<(.lau.I<A~ e..f" l""i.k....A 1..c.4. i .... ' 1!t.'-1O •

_tt~~!t_ ~ 3r + S\, Cf (~. ~~¥. _ 3'9)' + ) , dCV!-t~~lr (~!.~!:!=) I ~ t~,~~~ 1\ ,~ riAea.u. (j)~ t"a'J£. <l1a.b ".... \ ... 1':"ieuu.. a_ u1L.. ·[)u r"·'l .. ut~.,}

~. 1i~v~·')11._ ~c1NT. I :llll::l"a+ (....". ~ ......... ~ ~~a.u. 0' t'et.u. ") Sf, cp (yi..

ii~~~ 'Y\. ~~ IJ'33",,+),Cl41E~v!1(i;'~~~~Jn ~~ I ~~ te'~p~ .""" ~.t1M. U ~ oi.4ea..u ()' E'cu..o. ("de. tl1i1k. k.f~C:u..c..>\.< . .i: uJ.L. Dc. ~tx. ~ Ccx.1k.) ~ e'.,)C 't"' • -u.1!~~'1"- . ~. -1vJ" 0.. 3e.'$ ~',~ tc-w .f...., &t'Sc!.~ ~recu-c. ~ ~ ~ (ler.. &e.'ea •. n.g.,. • ~ o1tt~ ;)'ta .. .u.. 'ill!. ra.....c.:u.. er~ ~ o-u. -4~l t.LQU. ~ Ctt& ~ fA.. t:.eccc St<L s".....J- a~'!'(',~ --iqu..4 ~ '\-llty).-\. OQ,. it'Yti I<. ')'I. ~ a.."- L..,... . A. "' • "D"l{~L- )' elUA.") " ~ f'a...<-< I)' ellZAo< f)~

ta..:..u.. 'VI"I~~ " II \1". ~Jo'6'l ~~~e1...

_~~~~~ (WI. ~;I<.: t.D1 B:1 ~ + (Y>O.;.,...., "riUt ~'c.~ ()c. sc:..K ,,) s~. Cf ( tf. ~~~. 4'AA $;iK ':01331+') I:LWf t~~~~~t (~r'r)""'" s~l< I 7Jt»!' t~~~~ ~ s~\( ~",,!TV\<! U't..o.M. tu-1.i:.t ".u,"~ (> C~twc ("~; a..v. fa.:.t J1~ , ~ t'a. w. w "~iK I s~K"" rk ti'~; 'UM~ WH. ~ tW. ~u vi«.) II 'IT,

:S]O~I ~~~<.. .

_._~~ €-vi. 4lO'1L:GI:B::J)(+ ('yn . .i",."~u4ea..c..c. 'ik 4iou.~')sf.C(!CrJ, 1L~_~~ ~ ...jtlW- :@133"1+), '3a.Jf . U~qc.r_[&'¥~~) ~ ~~~ ~ ';)~ ~ ~ e-v... ~ iou.. ~ t\-01M. "0' CAM... r- U·u.-,! {(M.. '0 q_ c~' c.a-{{ <U..t fa;j I

S"r" v' ~~ t1t~ \l "., ~ J 0'6 I ~ ~ •

3'1'3'J'te~~~t =..tlT3T+ S~'<f erR .1;~~~a~~ \3"'3'!'r), 'tl~ ~~~~~~I

~/..l)( 0.- f", -b. d(.l. CUlA (~&., r' e..t' e, ~ _j (0.1(, "~~ex. ") •

"Z.3'I'· rx : ~3'1' . l 1.0'" ",'~' ( .• u .... " A.~. -!~

;7 . :::.~ f( ~ 7· vn 'r""'" ; c.~, l-'j ~ O'U. 't::'" i u ~ cn..t.~y.. ~ .U!A rrv..~ ~ J _~_

ii~~J Dl..VI: C:t!~ou~e..t) a ~o"U'. q-n-a(.a.<\ [0: Diu-<- ov..'; w .... q, J 1\ u.W~ ~....: f.. I~.

. 'UM-l> ~~ St ~ au. v ... t _ V ~ ........... ""'- t' cuJ>~ ';)I..t D: et.·Q>1A Be: '1":t1Lf q_ ... ~ OUM,';) ~ 1l/U<. ~, .. : M\. 'r ~'u .. )- tlt c.t1k... ~'1n1 'U->l~ t:IM?'-' ~~jI,~V<A h _ t~r. ''i.u.l' 44 ~ ltlA.J (tu. 1" (t..f ~ f...oA h-< O1UNau t'I""et..A-) (e... i vi. i \-a,...J- u............c. r I t..VH.. a........ , (11..< W'I-'Ul ct :) ". S (' om; ~ s..i.A ~ t.. su.ie .. k Yo. o.{~.~ (rtlA ,.,..."cei, 't\'\.:l.M ')'\0'>'., 1M. eu__"), soVt tV'.';} sro:

~ C t ouJ-;;.. (~eu.... 'J \t "i>, ea. s. "'Wr. V~ r ~ U4 " e1 f- s't'". 11 'o-u.-w..,u II a. e...

s , "u-...v.ou ?;;_~ ('; D,'e.<-c. J " ul- Stt"", 0' ~~~'t) i k d~l('A.. ~ c.o. Vi !.~~ >kI. S(',\"'.' F~ "IlAMQJu '?-~(...t.d t- ~ p.} ",

---{~~~ >3'1':+ Y"l, •• f·~;(~- -<00 "l-tW..(iou~~ "; (i.ttVUl!~~q~ )~ittO"l-U'~,?~, ~a i~ttO"W'i~~L qu)( rtt01.U~a.~el) 1\ ~ ~ 'U.h-U':><.,U{ a...v-tc.. ~iC:0n'\4 ~c. 'V'~t.R-' ,

-fA. A", A, ~ ..... ','_' P I/_ • q I. ~ 'r hL- ...... v'" ",', (.·1 ...... " ............

~_~~~':M« 7';:] ~ ~''\' '1 i <n...a' <- '1 J L<'''.J,O"U-n~·i ~~£l.l.fD"\..l..C. I . .:x.vt.

i.h~uu~ou..:. -) 11-U¥3>u>. ~.J.., ~~U4 110.. t, ~ s. c,.Q: c. .. }v.r>'~' ,

____.{~ bnuiA...~~ ~ 3'1' ~ + + .".". {- },It.. i t~. t41j "ThR,.~k'~~ "; UI1~~i:U~~J l)"1AK. l tit tD-uR i Ct1.t f~~. _") ,~ ~~., 'U. nu)u.:.I ~(.. R;t! IJ"v\A ~ ~ a u4 •

__ ~~~~d. • 3'\' \\"", I'Iv_)"'Lw.; <f (rJ,~~~ I~'r) I~~ _~~~ I r.u;-

'O~ ~'l..o- ~t.Ld i a (1,'0'>-1 'ilt.. "'f'c._t.£i 1\ 0.. 1-. e.., s; c , Q c, i1-a...)"l w...._ ,

- ~C(h .. '.,ul~~~ 3 3'" ~ + St)1. "v. \: ~ / Cf (~, d."(7tAA..~~~qu'eM. I.~ ~'r~+ ) , 'U~ ~~i~C;~'~ ~ {~ iJ' ~ ~c;L. ~"- acX<D'vtA ,k <t".~ ,

II o t - ~,.....,.d:tou..e.~~~ ~i 3 3 ~: +:1. ·s ...... h. ,,' ~. f·· ~ i (s. s . "".) II ~ v- ~ 'W\M.llI:~

(lAr(.c.. o..i{l """'" 'de: 'f'"~ u..! L~' ~ ~.:ti. ~1lX flX u.fJ. tNt. ee, ~ Q.;x;.,..,._, ».,_

'Y' ~ <L<l j \l .y.JI. ..v.. t>&r 't '"'-C ~<.. 1) i e (L 1\ v", \1 ~ l.aUa. ,

~ 3 ~ :=~~~tie.t [To.. I) +33'1( Vn.. t-"'w." i (~. 4 s '''-'a_£~ ~ C Tot.,) If i Cl_~ ?!tJ.~ , (_e~~Uler, ~il i~~Ucz.t-, o-uIt. <'~e.u.e_t-) lUu. thoi~ ~ ~ a...rtM t~ ~~. tcrw.k tA v- ~ .. Ca.-r-~ -0' ~t..... r1'6"K';) ,~ ~. Ur. I, ~~o-u1k "i G>. o._ S/ U~- a. ct .. {. ~.~ :> <k <1L< lr'" 'C)c.. {' (a.-<.-<, i}u. S cJ,..k "J.-tA (I\.C..1/ a..-.J- I kc:. i 1.t BU- a-.. ~t~ • ~~ t, .J- 'C)~ t:I.NI. qu..:. ,.,..._~~ ~a.u(4 j( ~ e.t' eMrouA:S"5cJ .fo...

,...,UWVt.a-u.U.., ~ ~:}uvf- ~ t'A.-<eyP~- ~ ~a.~ fW> &, (o...:t~

~' ... Vc. tK. S~, Ve.,. r' "lu..: e..11~· Ste....J- ~ ~ (~ ~ ;:Ii H,'I"' a...J) <h.L

c:.e.......-,.. ~ o..u.tv., elM.. ,,' e«. ~OJt'V'IA.k ret.n.. ~auJ)"_ I 'I (tAJt., IT'< vuR ) J 'V' UAA.

~'(..:hU-.t- O~. fA (~~CtM.-u. e.tt .{I-\~ (t!U. '!.:t.cvU> s: s"- ka..:t..x...~) , e, .te ... ~1r

3- H; "ee\'c.1:- ("T .. .I). , P \1 •

-~i~!..~,iet- (T ... lj-t-J31S0 VQ. "lic~. \~5" I'SI?~~~u\'.t- (T ... I)"i0.~?I!Ue.tJ

tM~~1'eu.eX , ~ CA('~~~U:ek ,cn.vr. ~~~e~Let-) II ~'U.. y.n:1'~. ~1~~.:~tl::-" (To..7)+.?311'+ n,. { .. I~iC~' .2'f4 "~&~'F~ (Ta·7)'''; Utt~'f?~i.:r J ltWl iJct'A~~,l,t- \ II ~ ~oJ'r. ~1n.t.~ ~ 0. 1-., &.. c.e :« c. ~~.:".,.

_s~~il1E CTa'1)+J31!@ >lA •• I.f~p~ . .!S"4 frRbtc~~d- (_TI>'7/iQS~~~l~~J D"W(. . .u.~~ial::- ) II It:wou. ft..Jr. 'r'~O"lO •

_~~'it 3- ~ '6 11'>1. ~\V. 'f'A~ i <f (,J. i~u~f:~ ,+~ 3 ~ ) ) 'Jcv: . e~'~U.~~ ~ faa- ,,' ~ ~1~ i i'-"1rhve«x- II a.~. (i.. s. c. Ci. e , ~ pt':""" •

-.8.k!3?f~a 33 r 0 \ .... ' 'hv. i·l; q:> (~. ·W(~~~ Ht~~ 'H 3l1' (!) J I 'JtlJ! S~~'r-:-~' .","~~i~~ I <M.-(~ ()c. '11M.llu M~'

_~~4!.Ua. • ~:n' St¥1,'" :~/l. y.xv.... i Cf (,J. i~~e(l~l:-eM ,+~ 3 b' if,. t~~!-~e~i.a.t' +33'Y1+ ii\,·~~~u.~.l1"\'\.- HF:l~+), ~ 4~~e~~t"'"- ,7!aJ[- _~~e.U'.~nVL- II ~1o-u1lSS'eu.x (r . .( 00N1 .J v,.. ...e..) ~..;. e.v..rvuL-t) 1\ Sf ~. <"trY>-1 • ~ \'-"'"-.,

It 3'\' ~~~J U3'!' s"", cp (r9. l~~e~ ,En), vaJf ::~~~4. ($~~), tl~_~!?e~1.

U J...tJ:i (fa Dc. t~) II U 'CllA. (lc.., r, (lM , u.... ~ • 1fUnA..~ '\~ / th~AJad.vuk SW( tAM srre t~ ':)o.M--1 'k (~?.....tc ~ O'&-srGO">-) } ek Q~ ~,

~ J eA- ~,th-\ ~ ~01..C./IC.v.v.. ~ / LI-~ aM ()~ ~ 1".{1 , r~ ~Q.M..1 't1' "-t~ ~ tv1c:ru,., (I r·l!xL fr~~ck [u .... .s~ / ~<l f"" t~, ~c., ,a;.L,.f R f' .t,..t. I( ~UL t~(I.<4-u. /~~ ~'2~] ~ r s~. (k. t~~ , 1~ ~ t.-... ~"-"t S·CM4 oJ \101.a.l4 t1. '=" t..ta....c. =+ ........ ~ t.<4. 4 Wt. (....J.. ~ 2 t{ f e:u. 'CI t ~a. ttl k ek d' ~tttn.<.K q""': s~ S~, ek S"~t'"'':C'' ~ " ~ &WI' fk t-~ wJ"iccJc ~ (iM rwJ~' ,/ u...... "..f~- '1..u et\- llM~4iUA ~ g~ eA.- iW r~ w..Ji·.:a.£e~ ~ -&~~ {~J~ I ();(r;u_ v' ~~KO"U. If {n.J- lk ~~ e'h~H'()"'_ ({.ur t).,_ r........k ,,~~~ Son. ~""'~lj.. (e-v. rwJo-k gllAM-C. Pi il' 1.M1" t\M ,1lf U<-t cC'\.f-! S'~e.); {aAJ- d~ I:"~ tM U

IU.tt'Q,"()~ Su.x It. s..f (&.. S~. :I~r (.(M e("L<.~ct.)) I" .J

-tE~il~e.1 .• 3:1'0 V~. f. t ; (~. I~ G t, ~r.Kf(.tM..ik "jp(b..~~~eQ J i~~~~e2, e.d

~.q~~~.e1, owe. .L4~~J) R ~ (~) i {tWu. ~ (~d-) ~ d. t.. {~SJ ~

~ ~~ S~·. WIU. r' &.... lM-t ().M ,1). ~ ~.~ S I ~ o.~ ~.......,._ S"i. ~ (a...vu.. oJ c~'l1Ait ~- r.--J\. ~ . ~... . ~ r' (T1A. """ aM. Ii Ie.. ~.:..f- ~ (~ e.,

'cK~U1.W J ~ ~ ~ f~ ~'I4'1r'~ ~ &'0 ~{i~. "c1.,.~

. H03

(~ Dc'rl!c-h,(.t«-)O )(11) ;fAW- J1o~ (~ ..... ;>('\(cX"(.U.u.v)[at:t-)~, 'D, fp_i~ i'; ~

~ ~<K0- s'i"~ r' /1U. U'IU J, . .D. &. t o_ s , ~- ~ ttMAA-"Suj. u-.....

c ~ .,y CUVl9.f<A1 cA-: t avJt 'l.(~ ~ • s v.. I.,VI;U! ~. C'L< UMA c.k. ~ '() ~ rf iU. ~~ !e.¥wwt (Tl.(. t~ 'r ~ ~C>(. ~/~'UM-1e"J~ (h) ; {~ ~ ~/~ (aJ-)" {I a ~ IT~ ck Se~~~er (T .. :I) f'~ t"ni, fvJ"~ (~); fa-W. ~~ tu; foVt~("J-j ".

".A A.D PI a • Q'1r LAO" AO" '. """'"An .n n

_~a.~~~~ II ::r')'0 V(l'1' ·.Ji c~ .. 0( ,)10 "t:"~n.cx.01-<aX. ; L!:::!!!~~,;~ I~. W~~q~) II

~~~e>C. ~a.4. (11); {~ &_a..!. ~r~ (od-) ~ 0.. r-.~ s .«. a~.?c:. (" r"

(.> •• Jo,..... 13" PI cp (.~ \ · ·,.. ... AO .~) ,'" ",v

_a.AE~~~~_ I 10 !:~"1v'1' ; F' «A('~~(.,:,~ I ~.'I'G ,daJ[ ~1rU:L_I.£..1.'I.._

. II f u.Vt- ~... ~ l-vc. ; {a.a ck fo1x.e. ~ tex.. ~ ~ t-. e, .s. co. ,1 C'" ,(), t;c. {- r.

<J .' )\ '" n II -r '" r r t- 1 co ( .. I I. .' A ,,'" n • • 0 iJJ .' A

_a4e.~~.0Cfa,..t_ ::\ C9 hn. VI. Ol e. ,. ; \ r '~'d~~,;,a._~_ lU =3 18; I,S, 1.CC4"~'jCl- '"

~~~ ~ 3'j'0+,i fr,-Usei~~?:t.e~~. ,M 3"'19 +) I'c~~~~~~~~ , ~

--u~~g~t1.e~ \1 t.~. (~ .. UM.) ~~eU1O' .

J. A...... 0 .. 3" r 0 ,. " ... A 0 I" ) \J 'A,:\ 0 (U, A.... 0)' '"

-,~!::C:(L{_ II ,,stvl, cp LI·_!.'J/r.;tt.~ ,\ 3 I I ~cq ~~~f;'.::;V_ ~W-';'_CL-l I~

_~~c1~ If g~~e>(t.e. C ~ffi1.~~ "luI Colt" ~I-V() ,

.J ..". CV)" GJr 'I v. " ( 0 , A /

=t u e~~~ :13'6 Aix v".l"' ........ ic~. <'10 ef\4~' i ~~~.J.i.~~~ I e" .

t~~ C-o/VI. I crwt i~ ~ k ") « s i "IVUJ(. e..A. ~ L ~ c..-..q.aM.k O'v- ~ ~.:~ a-.J- J ( U1A.

ec-t.yA "ClLUl, j ~ 'ict't-cvtvL [ ........... ~~ C! WM (~ ~) ';lu. 1""";- J (~ CO"Lt.t.a .. ",·,,!-· Ov-

~. ~~) .11 A C4<M1 e.., s . ~11A. ek txo<:'· ~ ~ kr~·~ t i ~

,llr~ IF eJ- "'itt S~rCLJtV(.. ~ ~ i -'k u'rCVt-VL(, 11 ~ .. ~ ~!XVf 'U1'~..x .

~~ CC"'LfA O<.UA U q...uz r I r~~ I ~ , 0T"l, e.rc.. • "lL4' <n1.. ~ t...." ~ (]"<..o..

"r' IfV\ ~ ~ ~, ()"L(. ()c.., ~ OIA CVtf"1 QQ... t" tn-< '() I ~. '1,...' IlK.

c::~ 9-<.. ~C<M~ z: f..., Sc'\"aJI.,UL.. ~ 'tt0"l-1-(" tM.i 'On-..k (t'h ~ .e' 6i

~ ~ \\ r t«. OWWl (·At.. . .

_ S e~~~ .J 3"5' (!) Vt);. {.I i C4' ISO "SeK-tIWL" i (i4~~~ ~Gvv\ , t~t~~, ~';)

u E~ ~ 1 0'1AX iA4R.~ evvr. J \\ -f cWu ~ r£V1.,Vl,. ev. ~ i f ~ s ~ r"-'UX. l J..o. C ,

","" .l, a. CC •

- ~~r~~ :131s' V~, {. -S-; (~. ~ 20 '/1<~ssWt.. "; (i.¥~~~ I cv.x l¥~?~) ~ S(rClJU.!'t ~~. e,,,,,, ~ i u'\,(l./\.IA. .~~. ~a.~.l e, S. fM, e.r r01...

- s &~~~ .:J 310 v a , f· t. 7 i (~. t ?, 0 I, I:-~~~r,_ .. i (tS~~~~ I UUJC.. 141?~~~) l'ia..Uu. ka1r. sc.'~tU\,V( ~ < j f~ t~. t..l1"n.>UX ij $.Q. e , Cl/V, ~ (;t«.

-~~~ .:l 3'1f h'".l'1\f. rxl-<.. i cP (~,~~~ 'J 3~_) f';)~ -1!:~~ \l f a.J" ~ II. SA't' OJU)( e..v.. ~ i ~ ~ 2lc. !..l ra.x..tX. \.-;c. C{ u. t t .: f,., s. t M. vt ~ O"K • " {o..o:r '#' ~tu. sl",au.' tM..~ ; f~ 0' ~ Se/r~ ~ d;- "f.u.t- ;)\:.. Se ~c' rOJUX £,vi. t i f.,.;,r

do:!. !.c '~\'CVt.VC. ",

_M(.~~~ :J3~0 f..".nv, ,.IiC(J (.,..o.,iAe!i~~ 1J31l'G ),'dtt1 SC~~~~ ~ {~ II ~ {tWt.t. $1 r <VUX. ~ -G j {~- ~ {cWo. s.{ r ~ .

-~~~~'!~~~ :J3)(]3~ va. '1"' ...... i c~, 4~ ~e,_IWf.r.·~"i (!_1~f4M.~~~~ J 'C!~~~~¥~~1 ~';) ;'!~~'1!.1e.w, 7 &W( yt~fMI\~~~ J \\ !i~ ~ ~ 'J'\'1,o'\ua.u.)c (£M, (~.::wo..k D'1A tWI. ~l~) ['-"' (~- '?lux: ] (ftc.'ouJu. (,v..

'rW~ »to't~ (CIM. (~aM.k17" tWt ~'J'~)tWvt c~ ~1) \\ 0. ~ e..,

Q (.,.l-. , .... ,_ ., IA:1:t:. I 1-" •

o,l. ." o.A, ~ ~~. ' ~ Li .... ""'" t....... r- --. '" o'1.u il..u.p v e I 51! S "'I' GlJLVt. r·o.!>-

~ \II.-l""~";

404, -k~'A!<!~~!'?tM.1. J3l J 31'0 vo., {. r i (~. ,~~ (, S.C1ilCleKt<.J. "i (~S¥~c.w.1!~~/

i~~~."-'--,\-eA?~ I ~';) t..h>~,!~7]~~~~ I O"W(. W~~~~~~ n t~

s ~ rOJUX.. to.A ~ '\">1 a'l et tl-LUp II 1:.( e • 0A1. t ':He,

_1t~~~¥~~ :]3 ~l ~1l+ Y'u.. {. I~ i (~, ~4 b "tC>~KK~ t;-i(;_l~~~t'~~~~~) o-ux. c.t-e~~ ~~!C{~ ) ~ S~r(VU}(. ~~. rOA. ~ tv<o-'LuaMAp ~ B. Q.~ e..., s . . t'AA. tk 't'" UY1 •

_ S ~~ ~~~~ tWL :J 31' J 3 "j Q Vo., (. I. \?, i c~ • .2 t. b II RDt 1<1< ,:;,J../~; &s~% ~eyn~~~t~ &lAJl i.4e,¥?~~~~~ -J II \cWo_ ~a1r. s~rax.tX. taJt ~ 'VlAo'tu!~""')a ,~ c , (lAI,

{, Me. -

_ ~~'f?~~~~ :J 3)' J 3Y Srn. l1V. r"-~ i ~ (r-9 ,i't'?~~!t?~ I J 3Jj]31'), o"",! ~~lW\'l~~'r?{~ ~ f~ Df.. ~y.t:VUX. rtul- ~ rrtb'l~GU.t¥" 1101. o.uSs;' ~ s , \,0.4 . ~- txO"Yl • "f c;Uk C) r C!.VUt ~ r OJU tOJ"L r---L.:!; ".,... ~ U. &<. u.,.. " e..k (, {a..a- b -e,

o _' " .. ;r~·r. 'I

k ~ r 0JUx. IrOJ\. .,.-. ')1.-t.o't~ ~\O •

_~.Ah!~~~~~~~~ ::J3~ :J3l'0 h ..... ,",v·i·' i Cf (yY,~~£-~€otM.~~?~

I J 311'J 3'5'@ ), <>a..r ~~~~~~'t?~ 11 {eW' Zl .. fa~ S~rCVUX fOA t'-"-1U;

CJ31(_~_~e.-w..~q~ \\ lJ". J315 ~i~~'

'[13"6 b~.~~e4t -t0JC'3¥+ * s:(.Cf (.,_2.1~~~~~ @'][' 3~-+), ';)~_l~~~;:.

:=..{~ II ~O>'l 7/ UII.'\.t_ lral!k ~~ ".,_ fCl.~ 11.~ I1v. 'WI....rt<.<.,...{'~ C <Vt-. "t4««" ") ~ ee<. t~~a.~ur e-tf- "'-.L ~a_ tK 't SH<. 'UJ-""",~..JoW..e. ~ {1T1-1.~ 'tk -5'....., ftU:'}A- D' 1 "", s» c:. ... SC>!.N~ 8c.. ~ qu ih. <=.~h .. vu-;

~ ..ti" 'Qst«. CtM. ~O"W'C-l1K4., e>!~ e;.,..., f~ rt.UU. I ek 1!-1.\- sht I:~ ~./ ~o-ik' ;. f~ 'l0"l.4'Y- ~~ tVV(.c.. 'tcW4 ~ f-rKd / vv.k ("",~ ek i~ . q~~ ~ t~'a-e.~~~t 04o-.-vt I(a~ I ~£te~ <o~ 'lMM {,.&IJJ...;J, ~,

£tu ja.ww..1 So I.~ -a~a--.

-::::I 'I' ... , " '" 'CP ( 0 " A J., ). A ~ A ,

o a ~0'U.c,'~ 0031' Sm. Y"',...!..~~Jt~ 100'3.'1' ,aW!- ~O·t.H~.~ •

r quM ~ C ~ S (M.¥~_ .. 4<h, 'd ~ e' a ix.. ~ », r ~ s we. t-VY\ ~ <Lt- . 4(~ 'V""'-.J I S't"'. ()<L e.~I~~ e.t £lL Hi.41~ .J eJ- ~. 1M! , 4t'-'Ww'f>.

t u' A.,. ..... ., ~ (0 -t...A ). A , • +-,: ~ A,o.

_~~~~~ -to 0 3'1+ s\, cp y._ 1.<.~~f?'ta.J(.V/'L 1003'1+) r do.!!- _~~.ltwt-'""""

n"",,·s.'l' e'..f><'

Jt'l' ~i~ at'r s"". cp (vJ .lit~~ '1('1'), 'd~ ~i-~ C~il{) , ~a..r-~{~ ~ '001 s~~ £lNC<. ~'o/t~ (t-IW'I.Co;""" s~~ e,l- swd~ ~~ c<: f"._ w."~{-Q..1'C:II1A) ~ LL 8it 3t. ro-vr e.-,..&>t~ S,&.€'Ql.<M.Ilu.p ~ 8-c. fc. y<:.'~ll~ Ii..

swc...:e...".[ ,",,~fM ~ {~ Vo-{A~ .J if"" snr 50"'>-1 .;..t-CM.V[A..L. l o..Kec: ~

~_ ff£4J~ ~k DtH ~a.J,l~ ~c. ""cyrcJ1"..,....'f e...r stfl". "tIf o.!\.QL \'1.. UeEa..

flerJ~ ~ru's~ r~ 'V..... ~ 'f i tr. II [l1 aeR~ ,

_~~k- +]['t'+ s.{.Cf (y1.tc:~if~ 1]['1'+) ,dCU! ~£{-tC~k) ,OlcVf -t~r~tt.

·~6~.~ r' .

J[ ~~~t(1 ·]t(( S»1. (~''a~~£tl'M- HJtl) 11 ~tlMlr~ (aiAu..... ~C:r~ ~ ~ J t\.~ k'll.olS.IJOoVI!\.a.Ue)

_~~~~~ 'JnGr s~.l1,<fe',; cp (~. ~.~{tit-~ Hl[¥@1 ;fs.~~a."

.:::~ak -+]C¥el+ i fr'1...t~~~~~~ HJC'~E"+ ') ,'i>aJf ~~~\:lf:eNL- J ~~

.1. ~. ,AT~ II f '. ,,' . 't'

. -L..'\i\M ~_: 01.. V"r1. ,,'\ Q.,< .~.~. o lA,v,I ~ £.,~ •

:It r ii:_~~_ II v-. :It: a()c~ ,

Jt'l' )[ "'4~iu- It T J[ T v~. r" i-. i (o.~. 1 ~ "~i f,; ((~-i~£i_ ~ I ~ i~0i~ I ~() ;_eii-1-i~ , uux. lii~~-) q {~ ii ~o'lX d- (i iit~, (o.d-); o.~ A t<YLk M- Q, t<.~ (..,,) i Ihi..R_ 0. I~ e.t-,;:_ tK. 0Arl.AA C "-~t-) i ~ o..t.l..t.'L ~ t- oV- ek ;;. tic. ~ (..,) i r:J1.v.. a. t~t- d- ;; tK.o..-vt:M ()\) 11~' CMrcAA. tfl'1A oJ'i. ~ P: O't<- 1#1. t1hI. (I ~ tkr o~ r. ~ t.u' t' ~ ;;_ t- ~ £.k ;;. tc. ~ ) ek ~c,.. \0). ctk ~~ &on. ~ ftrnk 'YI f ~~ <t,u"- ;;. 1U"IX ek- Q. tc.~ J (fU_ ~ ~ ;: t;.vt- ek-;: k~ -1~ {tUu aAt~ DV.. LO., 'r~ t r~,

LA • ~ 0 • -"- n ... P 7 ," I) 0 ' L!- • ..... P '/ (. I A , nl ' "r

~~_~~r.J[I]["+ vo..'i· iC~.-(Jol 'L~~ i (..C:-~I-~~r/~

d:ei-e.{..i~ _) II Jo.No.- ~a1r. ii r-o-vt- ek ;;_ .'ka.vcnA Ca.tA-} i ~~ koJ,.. A_ t-~ d-;: fi.ovv-<'Jt4 C ~); dVtL fut(. It t-~ J- ;;: ~ C o..J- J; r~ ~cJt,;;:. t-~ if';_ f1la.~ ( 't1) i ~ t a1,.. 0. t-o>Lk' ~ (j_ -t;(.~ ['" J '

-~~~ Jt'l']t'l' SVI1. WV''r''w" i Cf (,J'£~~4i(~ \1('\"3["') ,dtx1

i~-i~( ~ \( {cWI- D._ {~II.. ti: fov- «- a: fi avvcA i 1 a,;J- '0' ao(x- s: t o>tk" e)- z: 1k.~ i t o.a--- ~ ~ ~ .;_ t- ~ et- 0:. ti(_~ i f aM- ;).. t o.x1.vt ci: fc..t..t. M-

:;,_ iK. ~; {a:.)- d' a.11vt. ;;: t~ ..r a tK.a..v-VtA .

>1t T.i!.i~a.a- ~ \1', »[ ~~_,

Q]tT~i-~~ 0:1(.'1' sw..q:' (YI.?J/v. . .J-c~,)(r-9J..i~~~ '@ltT),dtV,C ~~~'£1....

C~~1l:i ) I iJWf ~!:{~ (I 'Wt<tu.44.e ~h_ !zo~ i y.£a."tpA. a"l. ~~ 'Ce...

't,,,.e.t..vc_ \l v~ ~~f ~ C. 'l~ ~'£1.U.~ I ~i)~cv, eX- 't~~

--u 'ltM. CU'>1.. tN..,..._,t- Cl ~ ~ t'~ :_ ~ () q_ {' At.. ~ 1,f..<Jtka-.....k ~ a1Q[- ..... 'de..-. r 'Oir(l_H~ ~,ODO ~~ •

T T~£i&. 'I' '1' v n. , )V1~ i c~. 10 '~i IIi (i~~~i f (~~~~ , -'w ';<lL~~ ) o-wc iuu~~) 1\ ~ d.e~~ ki S'ien:~ 0 .... Ur ~. ~~ ~. vt- 'Ut'CO' flUe.. () e,. b 2"-1 ~ I 01/<. ~'? J, . _

S " • ""\'...,... " I '\ so f/ v, I, C' u,. • , "',' • ~ ,\' " ,

-~~~~~ CJ V~.~. i '''""<I';.) t~I14eM. i '.!f!~~,1 t.i!Mt.~.~~ J~~'a~}

. (M.<.X v'\1ei~!4) r ~? tr<-'''tw.>t ~k_ i {a.:.-u s ' ee".;~ k Ii te c. cw. t ace. ~

p " • " , I # , ... I,,, L <:L'

::>.'Y"" £.lA..<~t(.. '''' l()-<~'\UX oJ!.. ; fl. tJlS. e_",.. s~. vt.< t't"""', a.v. S. 't"n>. •

,. • "" , (] I • I t q" 1,1. ~, ( ; lJ.., . A.,.

_So-t.l~~~i. 10 ,,~, i' i(~' bv SO'1..l..lA.e_~ '; leA4.o-u:~~!..~, l.eM.~~!~J

~ U UUii!i J quA:. i4-401.A.i~!.~ J 111>\1 .1. ", e. ~. ~ 1«~ v..4 '1' &. )'Jt.

-~i~~~ "''1':1, v-.-,. f t ':' i r~. ," ~ "&.I~~~ 'f; (~i~~~ , .te~~~~~i ,~71 ~ii~i I n.ut~~4.~4 ) I ~tu. ~e&1'r' ~/WI-\ k. {'a.u.1K.o.. ; s' ;C~~ ('CAM Q41 .('a..e.Xu, ~,~ .&., r,llIIYJ, ~~. ~!,......t"

Le,.,.~ au s' ie,,",~,"-,""I- it_, UM-1 ik.,. ~ ~ ~CMk- t'a-r t-~ s~J:1; ~ ~ s~· 'U'~, ~. \.t ~.~ A. (' ate. tk s~ a.cc""'1'a.~ de. ~ (£'il) 'r~(._" \\ r'('X~' "s':ro-i~ [il'....-..v.. \,,'d'UM. 0Vl1, i)'MMJ! J..] ",

C 'ila-o-vt- e..~lA{ S'tt(&1'~.c.e. ~o. t/~. ek e-o.k-a.a'W>"~j1'_"'; ~~(~)

Ir 'r 1) L. " I:'l. . '

~(. • , U S » t-l'-"~ . CTU. \"'twa.. . a..<A S. y.x6'n ,

. -~i~ '\"1':1, \'YI,.f. ~ ~~ i c~. 4 ~ '1 &'Ked&'I<M:" i (~nu.~i~ .I iCY\~~~~i I ~ ~ii~.1 AA iM.1WUZ~~~~-) I\~' S'4' t'.. ~.

VI"- .[1..-r..;.u. a-'H.~ o-ci u.£4 , \ { c o-v:t- f'"vvt r; 0 t_:i i i..w.. IX. " ~ Wt-L v~ c wr" (.:..G' tlc..

Oi) n 'I~ _ 'r /J L U , , 'T, 1"1 ", f'I ' r-, -;,,'

,) {VVt.£.1 i {O<- ~ t o-u C( c ,.",..,..,J. 0M1.,,- ;J 't'I-t UU () ~ r ~ U~ (a.-r o e VfJ! v £v\A.._

~.~ r" ft. "I'VI~()d- c~.i!Nvf ~ t~VI.(lO._KKa4t-. eo:.. t-~4t",k'<':v~t (~..f-

,. --.·-····--1 --.-~.~.~

{, ~F- I ~ . 'lA ~~'r~ "~~~cw. 'de. tkaACY- (J..~~ .. e~) ".

-;ii~~ : "'.,' s.,." Cf (r-9,~~ ,'\ .. \'), ()cq ~~~ ~ ~~cnJ:- ~.._ ~

~ b(1'lM-U. C) r c;V( ~ I.A. 11 ~ (A r o.Mlt. ~ot.L ~ .;J«...... a-. ~ f) ~ \--W.-

M" uk scn.ute.tA.«.L ~o1J .. tM u....... r!T"f'"~(U.<. do:. g..;...,. t.-vMl~ ~i{.....oa~ dM ~ o-R J S c=..k t' (Vt <. a.n. C.C{.H"·V ~ g viA... t' ~ ~.tt.' ~... ty '" eM t'1V\a1Re".f... ~;. P"', ~oc. e'U41 ()~ {(~ _; fa. r,r\-~<U.< ()'1c~ (.oVl.oI<."~LU'_..

S ( ~ t ~ \<IA ~ t< c.Ut- i ~ a C L<--h \:) '4 S «tf ~ eN! {o'M......... "0 r a.n-<:.e a,.......

S r ~ (;.~ I1U: ( "\r. 8 V e C)()cl. f ta..4 0 e4 l- ,

--~eiia~i~ : 'I''I'@'m, cr (.,J.. U~ii~%~ · '1"\'0 .;> lA~%~~~~1:v...-

I +'r're 1, 'il~ H1~iuu.~i~ 1 $-o.Jf 3~~~i~t~ \ iWN'L ~ <>tF C..-. '"

.... '0 p . 1"- ~ • 0.; O~_. r-,

:::.",,",,-1'\ (.Q_ a 0tNlr<)C. >\~ l:cP"'tUl. 'Ve t' (Yl.AI.J(. 11 'V'". '3: 7-etwu: .

r 'I' ~~~~: r r 'n'l, 'I"'-~ ; (~. ~ 7 "e~'C>eQ. " i (~~ J i~~ /w. (~i-~"{1"W1. (~i~f) ~ t~ l 1.t £Jlk a...... tr, \)1.<. rO"W~ \1 r<'~· ~- o..-v-~ r~ g~. t; CaMlI'Yl, ftA fl.AAie1a 9<., re<. \~f:i_ , \.II/<."! 'P'"D.Af:) \rl.~·1 ~ t, ~ r~ ~ v.i Cu' \M.£1A u.. c n-vk ~'lAA-1 0"'"< .JI'l' c-f, •

-t~i~ 'I' "'+ V>1.' {. b; c~. iu. '. f.-;'~Def 'r; ( ~~~~~J~ tb>ijci-J~r~ Pug.

- 't~i ~ 't' T s~. C'l1' ,<>' fA , .J- c.,.f .) C yJ., ~~~~~ 1 v: \' )11 tn'Vl'l~ i (""'-< r

?~ t~,

_~itk ,:'r+ sf, (.~:ti~ai '1"1'+) ,~~ 1;.~~~ ~ c~ ~k t~ tl

h "f '" r,

v' f."\('. uu...,.Jf;e_,

T T aiW ""I' Sh>, C yJ . ~~ a~ CIn \ '\' 'I' i f" t;;~~a. K .: '1'+ i (1"" t~io.i ~ "\"1'+) ~ ~o..ttu' ~u4..J!""l<.~ C~CYn' "'PM scU1- e. k'c->ta.vt. \,JaI"! co<',t.V(.) 1\ \1.i.,.-ta.y.c~€4-t. t~ ~ ()~~!{ lA.H- .... ~._ \~ S'f'"','o ( 4f.o.,~l}~ ,<;I !-~e£-,b',w_e\\Pt..., £"'~~ J,u~.

T T ~~~i~ II u-. 'I' ~~a_ •

.:J '1"1' G-<z~ ~ :l '\"1' ;X "x -*- Son. (s .Jl. ~.) \ '''"'f' 0""; r w. (jI_ (J~ ~ ~ C ~. i)....._ 't"-~U- ~t.-,~c..;.,."._) t 'V"_ 1 ill ~-e~~ I ()~ ~<!. ."J,' tAN1 0/' UI "11'~ z:

G eie.vv>, e r u.f" ~Vu,_ 9r' '.9 14k- UVI ~<!,. s:~~ Dc Ge~.('.,yo1, c. iii: ~. ~......,

'Yo. CI ~a.~ e4 ~~ , ( lx, tfNt't ~~1 e_~ tA4. I<cu: J!.b_ G <?i~ ']; t:.. ('.o-v..vU,.<h

U. ~ 'OQ.MA t (CI. G. C t.... l4 'Oicru- -a r ~ r~o.( rax. G ; t.. t-I ll~tt"'-"--

7>' ~ W-t 'h .. ClM.<r~ e» 't";,r J) .

OT T :;_%~ ~ ex. or '" s"".' cp C~ ,-4\ t.i ax_ 0 '\' 'I') , 'i)GJ.1 -iti~ ~ fritn-tt:. (1' .su: u.,.,.---t<~ eJ 'f'"'L~ci'r~ ~ ~ /}<:.,. V. if &"" ~t>~<!! ,;;. et<~ ~,..,)" a.tt",J..4 Rp. ~ J- e, ~') ij &. y ·_ii~~ s'~, "'9Jf. (0VI1, s~. ~ st,...6'

-. - ~ YnII.~1-~ v<. 0 ~"I'J Sm. Cf (~. Lwt.C ii ~ ~ 0',' ','::I J I <U1X1 ~ ~i ~~

(~V\-U!ii~iV( J 1 .. ~ 'm1~~~i~ ~ ~cuL._.

- ~~i~~e.ou:.b +0'" 'r] + s.(. (11 :"Of u. _, rc-e, e.k r9 ,) 1\ ~ tn'Vl ,/ ~ y-.Q~ "vl..~ rv..s\st-~ C'("~v~c.t. CLQ.'!:~t,:a_ca_ l'eKAo-.01-\-- "(B.'l',)). -.-tXwui~~~ +0'1",'3 of sf. cp (~'-U~i~O"Ui~ ,01''1'::1+) I ocv;e·t»1J2~~II.a.

/f()1 Ilf~ sU;k C ~M. ~~ a. fA ?~xJ1fh'l ') i r~ s1..&~ ill'< C\;% ()~ t~ f~~ a-u. {Q~ ~~ 0: .~"'" o/~-\.aL:~ / ~ ~,J,.

'"J ' f.' ,,1; It ~ {CUM CV>-1N.a."vi"i s C( sU /1.,' r (t: (M..< ~ rn-<-/I 'V ~ r w. d e, t ;:. ~ K ou1:-

"f ,-' - 0 r .... "\ ••• 9... ." • , '"" f- 'f

elM. ""'-".. ClNI. .. ~ "'- I:. Ol. ~ CI~ T~~H" ",,-' 1" o.'~/.(M1'"' t'''''l ucz.. ~ l>t1.U!h •

-';!ou~~ex.e.1:·[T(l.,t) +O1l~ (A~) vYI. t"'tM.i c~. q7 "()~cra'~)"i ...

(ie.~~~~vuk/ i'!~~~'a~V<.U J ~d (~~""'~'avuX} 01.0(.. If.'!'tI}""L(~~e..u..t) \1 ~ u.:;...J- 0' IA~ 4'l-llw<L b1.o{1k,. S(;<X. fIA r~~ eA~ StP(. e.. C>0"1 . if ~ ... H~

e 0 f n _ • , • T. • , JJ 'J' ~

01 t.Vl. u...,. e r 0.. .... 4-<1; s..o. t.e.t !.II ().u_ '" UM.I1.. e.c.. L \'\. ~ Ot &tAu. :; UK ""- t ChAIt UU1- IIVI S v..J(_

t.. ~01 M- ~a t<lOM.k StAX ~ .{J~ II Sttr" 0' ~~ ~(Wa~ €A- c>' ~i-

l e.e.C:i) VUM. /1 f'L<A Lt1 . 'VaM-t t' At ,

_~~~~vu.k (Ta. ~)+ o'g't:l vYI. {. ~; t--J. ~ 7 'f ~~f~ cr", .lJ"; (~~~~~.1 L~~~~'?i~ -' ~ ~~~C;\~exLt- J ~Vt. ~~~~~~) % -1.R. ~ >ti"e.. a

k0-4 ~ &. ~e.~ (_ eM. dU.'>H.t.Q.,..,.ft-;;_ 1-Jt. tvvc a.J fv,_ t' u-.. .( I ~ ) ; ~ ta.-.:x..

n.o!(.;; ~ - e.. ~ c~ (i>. eo. s. tl. d) \\ YA. &:j Dc. .2. r' " ..... ' u. ~ Ch.< k. t:~Me,..vt- '\Lt_. rcu... & u"\.,:~u...<. ~ c~ I eN<. ok,...J,.£M.<..r;: u 1VvtaU-ot. / ';)t\--.~ ~ "'bi s ... ~ lTv. r tul i <!. 1-1. • •

_~~':IW(~ (T".~_) +o~"l(+ lh-1,{.lbj (~.21'1"'~~f~t (T~.RJt'i G~{t '" 'd~,!~V{~ f ~ ih.~~~eK".J:-) 1\ ~ ~a.A. ~i.-v.k ?lr ~ u~ C'Jr.ol.k SUIt Rc. r~~ v+- S(..VI. t. '()01 d~ ta.SSa-t.vfr 8ux fa... ira.uk ; 4A. U~'tIL~&. v'lM,.u .~iWlR U.o1A~ rIA)( {'eo. ~~ t.k- 1~ ~ 001 t.-t rGtlSan.vt- XL<JI:.. ~ e;'rn.~€.4 •

_1~»l~'!'3.V(C:..__t-lT~.~) -t-ol1'1+ 'V">1 • .f. ~,Ib i cni. 21if 'f1t~~f~(T".~y In.tW\1~~~J-· I ()'1..V(' (JM1.'l,&.!._~'V'tuJ) ~ u ~.u. ~&. "bIr:. s. ~a.-t - e, ~ t.~ ; -« ,~ W. 'U' c, 0. ~ CX4 - t. - c"",+,, .

- ~~Ir1A~i~ ~ ol'l S»1. >'tv. r~; cp (r2 .i~~~l'!t~t-~ I-\: o 11"6 J ' 'dcq ~~,\e.>(~te-n \\ ftUk 'l)r ~ ~~- -0' IN\'UZ. ~tlAJU2 ~o{t1._ SOoQ{ .('0(. 'r~ e1- su)( ~ '()01 ek 'ra ~~ttM.k s.U)(. ,~ eta....fu ; {t:tAJ- Dc. SR. ~()"u -;:,/ ~ ul '" t::vu. el{ ~ ~ S lA)(. f (l. r ~ ~ d- s (,U'l l.t 'O!rl if r CI. U a,.,.,J- s (.V( -&.,

~r~'

_~W\~!.~~~ :0"6)::1 s..".,. wv.· r 2 i <f (~. ~~.!.,!'3«~.i..t~ \+O~~:I ') , ",)~

e: ...... ~~<a~v<~.J::e"'- \\ {aJ- »<. 4.l. ~ 'U'C. c;. ~~ ~ e.z. - (.~ i ~n.J- V~ k ttM.Ut rUe.. Ci.. ka.4 -t c~.

0""1' J, A, ,. ro ( 0 .'.At f -+1." s . f- P. 1"""" A.

'_!~~~ 01'1' !t'>t .. , Y".~~~~~ IOT,\,;\s.~~~_exA_ -to'\"I'+;\r'~~~

'0'1"''+) I c>~ ~~.tiex. C~~eJ() I 'V~ -i;_~~, 'Ocu: iXitc!Vlk (lti1iul-\

'0«1 -.ii"~~ ~ '¥' n 'tak ~ {-.ci (Q:v. ~ {frKc1) II {f : ~.~ tJ(. !>."{x~ 'i)Q,M4 e~ r~G\~ .,J- o~ eo.. e<·~ ..... )o hal..:le4 1\ s;~. »c:~~tik

II J.A. L -r- , IU 0' An t v A n • ._

K i:.~='A«' ~. U\4e lAA. 'Oat'IM .( •• ~ J rt-'" LI.A ' 'i)~ '\.. ~; _ ~_(71..lX..I...C__ eo,.... .

w;. "". £>tl.M4 (.' AtJ ~!.Ul, ~/MA.-O e' A~ til tl~rr~ ,<>' ;_\\~W: "s~ "~ ..... DY".:

oJ tl-t< .......... 'i>~. C' ) l t.I • A. •

01S" 0 1O"t(~~vc..et- 'T'",,~ n -v-, 0""1' ....'!:~'6~.

(i)'I"1' :"~ 'M 0'1",' s ..... ro e·c i. .. ~ 'M 0""") ';laX <.>,;.~ r ... ·}o.·~) 't>cVC

-~-~- I: r'-~~_ f-' ~~_ \.._~- 1- •

. ~~~M l\ovuU«.I(£ <W\. ~C4-U. 'a~HCVYtk t_ deMo-1.0 ~c"" 'r~~ ih . .fc.<..

fIlD ~~ 'dL ."..",;.(?~ ;;_ ~~V>M:'_(.l.U.. lM'\ {o't~ ()<!.. Ut~ \\ f-~ t~lK II ~ »<-

~~~ ;. ~n"K~a.u. iA-1. (~ 'elf:.. Oto~.,... "&(. e.., ()c Hcrt-<A ~ ~ ~ 'r-~~

e ,;;. ';), fc;:.. 'rc...>LL ~ e.t- (.M. c~.,.d- ~c. fa. t~ ()~ ~~- I ~1tW.'6{ e--. ...

-flo .... /J 0 r ~D ~'}o. t J" L U 0, t '1 n (J <"\ r () ,

raM. i ~ .. 111.-£ ~l,.vQ S "'1"'-j-UVL ~e.~e-" • '\.0-. \.£1 luaA s~ 00:.. ~"".:uu..

;i r~CU<. e,.... ~ oe ftaAi ruc.t"OC/I-"<.';l~a.~ 'l ,...' 0. 1"1:>.4 0 I .li ~1e4 .

~T~~eCt. ~'f Vtt·rnw.. i (u-4' <'7 "eui>eJ ''; C~~~~} ~i:"k, ~~ ~'~~e~f .nvL~ ~ .. e.. ) \I~"t<.u ';) ~1"'4 H ~ o..-..rvV<. r (I"UX 1~. eX" ru' ~. lJ v.: , i) Co, r ... 'd ~ cv.., J ~ 'de, ct. l ()C·!..ii~~ ~b.. '/. Y- $WA ~ VaM,4 fo. te~ ~~~~~~_'}~

II A I.' , ::tn1 ~j"J7 ItA ~ ., , ... 0 '~" .' 0

N\ ~tt. , Y. Su.cA e-y;.... -.-() • ::::; __ ~ ~~(.k.. t.. 'l""'-~ ......... ;. \I...

ic:wJ~- ~, .. ~ d~ '»1~r~··t;;t......e ""- i~i(.~ ~Rov. ~l<. (. ~ etM...-t t"VVI. O'C<! "'taJ..itrv\- {(~f.tl. z: Y"t:l<i .... Vt- A \n... O"c.c..c....r£l..T~un) U ~-~-

r~ ,,~. (.(M &'(IYM. if trux d'd' ~'.x. (.t.W>. r"'" J ~1J... SI',....; (.:.... If acc~

{'Q.l-G.. ~O(....J ~c.. ",

- ~ov.ie-l ~ 'I' ~ V£1. f' i (~. l (, ~ I, ScW>J rrU~'a~i~k f l..~~~ie~, ~i ~(TU~el, (1"L(I(. i~~i~t.") ~ {a..iu. ~1X.rx. oa~ \\ Ie c . aN, 2 tHe. \I r' f"f, "v\sitex. l {~_ IM-u. v's:h. t- r~~rdk LhA ~ l MMc.tld ) z. J (i<>. c , aN. l a.u. J ", S~,

£lit' 'i/<!. t-.,......to:,. &., Vt'5~ O~ "t'rt:~" S~ J' ,/ ()''\-'''1.~rcL' I 'do. i.t~(.L., 9-< ~ 'l..e..t: ~

:: '3l'(!..U", , "...' trv« {J;; e>.." ~~. <7lA 0: 'de.,. t''''1' J f~ I ~ , DV ibtaA\1eM •. Vlt. -to- ';);)- r Q4 ~c., v-.:. 5 Ji.. '1r I tf\1 ! tX:J ~ ~. 0 QM...4 (...1M U ')1.""'" b~ t,.t:-.

.s: r-~ '"WI.a..L.. ~<2.. ~a.e~U(u.. .

-~~ie~ ~ 'I':JI ~,.{. < ~.;)~. 1< t "&'J<Mfa.I(w'/ ;(cM..lI\4.t'i~ek, Le~<=

-:o,~i~ek.,~) iM.lhUi~, 6w( ~kvWL,,~~er..)!If,\'V~ ,uc. {rWVI~wvc4

~ I ~ (t. Sui, Q~a.vvf- »" ct ... r' e". G., t\~ 0' ~ e-R~J ~tC_:J 1\ f.'~,

"{o.Vu. ~/'''-''"1 a.vo« e'~ twI GVtX.ct..-vtde~ <:()r1v\M tr (J")o\ ~ 07

.-r f' ~

tM~~,e~\.of 'LrCL~DC~.,

-~ii"'~ ~ '\':11 'VYJ,~, ~ '3 i c.~. 4 z 'f&.~~~" i l~'Vnui~at J (eM.~ = ~ ~i~a'h. .7 ~ ~{~/6t:tCt. J 0"Wl ~1A.~+Ak J ~ h~. !: '1' -lc. 'J'X' _tuW~~Q.l i '1': +'1)1, {. ~ i ~n1' I ~O "br'Af.~~ "i Uft~i~('~' tt.lt~~i"~J' ~() teitcnaiieft. J b1-<A LttC7l.U.~iQ.~) ~ ~~ e. ~cd- Dr.~ ~L C ~ t~ 'r/""" ~, ~~.] ~ ~ e- So-(_),

_fc.t...('~~t:r.t ~ '1':+ VYI. {,'3; (.~. '30 "tou.LfW~" ; Ui:tcnu~~c:<t_, (at~~1J ... ~" litt(X.(J!.i~ a~ I ~ L tt cn.u:~ 1 tx-h. J \\ ". . SO • '1 . €.,_ ~,

_~~~~~ek ~ ,,':\ I ~ VA, f. <'~. 'i e~. 1< t "~l~eK'~ "i (~'YlLMII.%~e_/ i~'(~~~ie_~ I -'Ld '1>~%~"t. I DWt- ~~i~~) ~ {tiucL ~tKA ~c..

('\AM ';)~ (' (A .... k l\ Ll.. t , t.., S, e • .;: <.-OIL fa. {- ~~-.

-+;~i,,-lt I"'+. V~, {- b i t~. t2- b " b~~:~()J "; C.tl-~~iel , C"LV( C:te'i1~L) ~ e-~ t.~. Uc;vM II o: r. e,., r . c. s c' ~ p-W-. .

- ~~~~ ~ ~'\'~ Va. {.1. I ~ i t'(\, LbO "t:~\w~:~(li (~~i~ , 0"U.Jt ~~~VKt) U {a.Vu_ ~.J,., (.N .. :tux. o~ , ~ c. ow' 2 a.u., ~ a. r, t... s . c , .;. e . Dt.. fQ. f. I. ~YKeii~J~l. ~ 'I':l ,+ ~. f. 2 C~, I ~ i cni. ~ 4 b "Tt(kK K~ ; (;l1'M ~i~t. , &wf.. .. b!.""'~'iil.t.) ~ ~ ~eJJ. >u'<. {' I.-1.N1 Va-1A4 ·f ~_ ~ o..t" ~ s . e , ~ c.,

'C>e~ ... e.~(_.,;, _

., {\. , ' A (! " , U 0) t,,; 1'1 . q I. r " ,,A. ~ KV A () " (.:11'.. , , ..... P

_llMVI/IJU~~~ ~ I JI-t n.,."\. '(; -, i) i (~. vl-t~ LlII~ I;\~ 'l...ll'-'Vl-I'>U!!6'!~/.

I7'W< tr~l'\'\.€i~o.~) II ~. S. q' ~ \-"- '

--1'it-UWZiitft. E 'I': -1-+. vn . {. ~. \"l> i (4.2 4b "U»~KK~ "i U1tl:tnUqi~l,

~ d:-~ rcrt-U!i i t k J 11 ~ t;;L {aJ,-. t' ~ ~r '0' (,(N'A. ,w.-r..;"., . .

_ltt~i~ ~'I'!++ \f'>l'{:!"'~i{~' ~1t{, "1tJ~KKM"; Cinf:C'1-U~i~~ I 0"uJ( 'l:-et~~ict~) l\ 'M. 3. J' e.. t".

-'5 ~~i1~c... ~ 'r J I~ 'I,,". -\. 2'~. I. I:' i f~' ~ 4 b "ltp.d(l<~ '''; (_~~)IVt.('i~ I ~ %eMt1o\.i'i~~~ J \( {~ ~J. ~ Ju'(. r«; ';}(lAU -e'ct.~ \{ dt-, t.. s.c.~ r..~kf<i:(t~.\.

-. ~i~k i'l' h." \'Iv. "f'lw" ; (r9. ~~~~ '~'1'") \\.fa,;x £)' ~ 'daN<4 ~

"" r, fa... s. c , 0. c , ~ 't"~ , \1 g('~. CUI~~i qe.v..~.... .

-. _~'fl~%~l l'\';t: ~,.,. 'hoY, {. t; q> (,J . .:_~&~~~ '~T~) I ~.v; _5~~~b i

{o.;r ~<!. {a.w ~'" O~ .

-~tio.Ct. rl':/: St", "V". f tier (~.~~~~k n 'I'~ j I d'0 ~~~(;_ [~'a~o.e..)J o~_~~c'i~ ~.{tW- ~ vi~tk i v{s.:t<, ,

_a~»U'~~eft_ rt'::1l l> .... \.v. f- ~ '~i Cf> C,J· ~-vW~~t~ n '\':11), 'd.v: ~~;, = ~.tb.: I {tW"" a' ~ U( .. {' ~ ';)~ f'a.«W. 110< r. t..s. c , s e . Qc. t: (.

(, ,~ . .

_~'L-'YYU'i~c-.~ ~ "':II s"". -n~. f. ~,~ ; Cf' (.,g, ~ii~~ H "'::11) I <,)£V! ~ ~i A ~ ~ '»0, s. 'i' s ~ .

-~h~t-uii~~ ! '1':+ 8~, \.Iv· f'a i 't' (.,;., ~ou.i~~ I ~ '1'!+J';)cV! ~b"L('~i::'" ~ ~ ~ {a v,;_~ e !rli,,-f- <>' ~ ~,

_~t-o.u~~~ak~'r:+ ~t>1, ~v. {.'1iCf(,J,il-~i';'~ '1'r;-+)I'O~ n-ro-u?~~~-:: :: ~ ~"h1's, '1"' e, ~.

_~~~4.e~ ~'J':11~ s~.hv.f.,,~.!.liCf (~.~~~i'i~ q'1'11~) 7>0J!. '~~VW1~it~ 1\ {o.Zt- ~<;!_ ~cMJUL ~ .u<:-. e' UM 'd~ .e'a. .... -tu. , .... to.

~ s. c. s c , ~ fO<. {, .t '£. , I . .

_;:_~~q,t. \ 'l':l S ... , ,", d'~' rx~ i q> (r». i,w.~e~ n ",:,( i fs. ~,,"~c.e,..t

+; '1'::1+ ; \\1.-r;_WI.~G!.f,,~ \~ 'I' J +), d~ 'h1u'i..ie~,. 'C)~ t"'HI~~e~~ ~

t &"nI. C avo. o.m.) ~ eM."tva.. ~ CL ~G\1v.4 't"~ fN\tuz. ....,.,,: :i WI.~ e~ .u ~- 11M.. ~,...., ~ P' (xt. "l'\V\M'"t-1t,M. WMlA.. (~"....,.., (~aM.) >U'~M cwU..v-t.) I,.

- {~~~ l't''l:1 Sw. . .".,,'e'. {. '; Cf (t'. ~~~~aR. 1"%:.1; ft.

~~~~t+l'I'lJ+ ;fr·~'a~io.Ct_ ~'I'%J-\-)J l~ QMq~~:.~",~ ~aJf

~YI~~ti('c.. ( ~~~e~J f '01X1 ~~.~~at.. I vcu:= t~~'a~ic.t.k (te'~ '" :: a~~ e kt-) , 'il cv;c t h~"5 ~i 0. c,_ ~.n s : I~f"-'<- C ~ ITn1 • ~ (c.:.t- ~ 'tti s Ji C f)~

rre~~~tk uu. "a'<lo1M.:tcA.')) • .

... "n. , '4' r I .., €.; I co ( .. 0 ' • • A. P

_~~1A.e~~~ f I] tAl Sl'><. 'VI, <:l e , t·< -. ; 1 Y"""·~~[6~~-\ou....t._-

11'1'::11 ~ i ft. t~~~·i~a.~t -+ i'r::nt+ i lr .~~",.'.'iiiaf..~ I i 'I' J1't+), vCVf ~~'YV\Li~;;'~ I "VeAJ! 4~~i~~~ ~ ~ITWI, ,...l (c4l-t~ ~

((tV.. ()"'J OUo<Q,\'I.~t~ 'C>NW1 ~o~ "., ~ 'jk. t.N\cao.tt4~ rurc.:.F~CV'"'-'~

4/~ l~'1W: s' ~(~ r~ {o:.tM_ {o..~ Lvv! (flY. UL;) ~~~e~ 'V~ tiq~

tr"k ~o 'l)£4 i41.~o.'3<?VI~ >u.'C. J . .

- t~~~ 31 'H- s]. Cf (~.\;_~Cd.~ ,: l '1"+), ()~ ~~l?tl L t~ed) (0a-:c t~~~~ l\ tHJuk ({oJ ~k t~tx. 1.e~ i J,. te."u.Q. .1ewb.) \\ h. ().:T s~

t ~ _, • I. L. . g., - 0 . t- ()' _. r ., -

v....... . Ul.<A- ~ 'Y' <:-V'I (6"I-,<.L. ~ ~I ~ ,">C"VI {MA. kv....t" c» ,0. t\. ~ ,

- •. ~ . 1\ U A n A ' t<.·. 0 f /. o.

o-v. n.. ·rtA-4 .. ~ renA. f¥. aouax. ou.(J... - ~ (. 'V\. e.~~. U--1 rcmO""lJ!..-l - c e,

'dC-1 qVA' O£. 'i.twuX l U-1 i'tvl:.4 s~ ik. ro.nu4 ~c.. ~ou.r i ~ rank ~~ ~7 ~0Jt~ q,v.--' oo':vuJ- ~~ t"'"~ -u~tM)"'" ~~ &u~-~ Vc~ t-aifu.' '!.

wtt.. eJ,..-u - c.L v--t-u.k e.. S Q ~ (u..:tti. J,. v-euX 'If' (!"Vo.. e<>. l; t. k4\.Q.. tt u_;:_t_ ) ""-

t~· ~ti. - x_v( ttl-a k' w ~ Cl Md~ - k 'J att. c.t ~ - .: r t!A ~J lNv-..

~-'-'--'___:..--- , ~ 6 -- (1- • (, L.

'1.tuuA- ~tUL 'V'HT-t.,..._ el- 'D,e ..... -=. f~ t-~~o.. 1evn~ t~~L', o-u. 1vt- i

~ i. ~(MA. Ao~ o-ui. ~!. j'tU ~ a.{f~ dk ~,.. ~ ~~ I p.. 't-UL ~Ct "illx.Cl~ ;;: ClUC~ FUl-<""--'? C t- l.WLI.. a..ffc:<.AA qr.:. Mr ~ ........ Vuk-, ~ 'IV<- f", <a.VccU ii ~C)A.~) 1\ ~. (')Ct. >l'e~,\.t(;lLI!.1A -uou.-t (~1.iw.. "OCtM-<l ·e..4~ rYI.-k.. d~k O£..:l ck, 4R~~) I( l ~KKv1 -taiCt: I, ~ WV\ {'lt$u.~ ~u..d"" " s(·~.:~

If ~ ~ ~ ~ .lkvu..t (t e-t.'I Vc. .(M.o\ e..Jx_.,_ W.t><. -1.( CJtA.k) I,.

_1L~('_h; }~ '1'+ sr· q:> C y1:}:i(~~cu"~ ,: l '1'+ "') (?~~ c~~e.t: C "U'~¢~) I ()~ ~~" "~<~""'- l\ Wek. ('r"""1:u. rdfJJcu.. s; c~ ~(Jt~ oJ ~ t.; tl4< ~ eX e,_ (;M ~k ~CJ4. t~~ J '

_1L~eR.c[ }l ,,'+ SI' Cf (s. s, t9. J, ~~ f:~~¢t: (~i'su[) \\ tq_ q,uI 0. ~.Hk C ~~

'd£.1 ~ St'.)(U I lFt.-t. ""'~ .JC!n-lqlU I a...a~ ~'Io\..t) ;h'.. st<cdEJu. t c""""""",'-'l. ~F~a~ t.,.w. ()"Ylc..b._ ( 0"tA. '}A~ 01.cL. I ~ 11Yt.k.;;_ ~ "....,.,t>c.. jk l1'ut",,"r'-"" roA ~ fe--,,~) l'v\.. .... t"en......d I J. fo.. 1~~""'.:.~f (~<1 qJ'i' w.-. ] \\ v' hot'. h ()f..1UM."OQ.M-c..<t de.,. S~ (£/'1 a~ C0u4~ cynO'M"'~ ~~ <:leg ~~ 'ik Pc< ~) l ... ..-U..x.nt. 9(>.. F~ 'd~WVt';)~- 'i).., $~ (J D"" C()"I.J4;_\-1.4 rW1.~~ f~ 9<,. to-t..w\4 ~ fe<. ~)) I(

I svr" ~k t:;_o;i_~ J ~ fAt- ~ M, 'IF- fIAt. II"" - rn v ~~t (_T .... fj ft~Oti_kt- .

_iI~~f. 3-~ '6 + (A.ut.) ~{ ~ 1'>-\. s '''I' ~ r. ~ \->,.... lMI, ~Qo-.....l .f' At.

_to.ieV,ou.-t- +~·"+~r'CfC,_2.1i~~~ 'l'r+J,d~ t~~~cx.. 11r-aN-V- (~C s~ C(1'v<:: .:-te..;,r."-j (1~ ('4t-C1W\tl..'- »-<:> ~':""'aM.1::,(o...".C.c. StT>1. c~~vJ) !I,.,. f'l<t. I, ~~"t.t-Ur V<-<.. ~ (evv\c~ 'dL t--~ e.., (Yt.1.~ ~ C~(."'~ fQ, '1-'lC7',.u--vt.;.t--iW'UI. ;;. (I;",.. ':0. =1l>(~ »t... ~ J If I i 'l'\. t~e.~~ '( 14M. ';)(>.. ea. 'f~t.. I, S"'Y"" ~'''Kt.

/I~q-,.,.,. a.u.. <f101 ~" j ",1- s~, 0' L _ ~ ';_t<~Q)(.. If I.otM ve_ fo..

(Gl~e£Ol'tCL" s .. ·~.:ft·~ ,,~I7W\. O-M CY.r3' ~k I, ~ 'i);fe~ "Of ~~K~ 'I"'r-~ (-1. ~ e..1 \ir»t a. e. 'i)e.". 'l.u.'\M.(:.1/u: ........ L) (SC-Vl-14 "\\11')01. e~(7..-yt.U.) " .

_i_~h;_,t -+i '1'-+ sf. (~·.1.:i~tU't1.- Hj'l'+) ,oaJf ~Y,~12~ ~ ~~. -ci.iuul. i 'I' ,,~, (~: a~(MJ.r,.e-n. \ l'r) Ilt('M.~U'K ,,' Ad.t.UA C~ &-, v J i-t~!1'>1.. »u \~ (4 ~ am.)

.., x. 0 ... 4' (' 0 ( ~ , 1\'''' D • 'I' 4-' )...... A ,A 9 II C .... f

_CV~IX.~~_h.._ : I <t-. ~W1... ,....,..:_~~~~ : m , ClotJf -'5~~ U 'llA,.(. '" IM--U....

~ J ,,/(M,1.. ~O:'Y") 11 \'. ext. If~o-'I~ tu. (~cU'i ;;. f.RGW\~ ~~c..J.~ ('U.4A ",,,,,,,&-ecwvt- s. ~ Q.I.£L J If 11 f;'3' I, f.·Of..... ta-x ~ U':e,,- eV. t~ ~ "W Ill-< ~~ CJ.. ~ () .... ~ Vf~ J ':

4/ g. ~ 'I' i~~~ i'" v«, 'r~ i (o-~. ~ 1 'I 1q,Q,&__I! i (~i~~, ll?~~~~, ~d ~iClh./ <l'UJf. (~iJ) ~I e.{M U"WloW '()'l_ II ~ ~>C. f crvJI- S L'i', 1>; f(.( en.< LV1-U. 'f . f ~ ~ t(M..V(_

.n[~. D..x. . (A.MR_ r, ~ £l.M I ~ J., I WH. {"wt- t )'l' {'III-, "~'U. "t'tMc..:1¥aoy. O~'I.

_ ;)!i~uu1ou : ~ '1'% va , f.'; c ~, 14 ~ "_!!'_{ftn.r~ II; W (~~Cl~£L, ~~Cle.a J ~ ~.!~i ~ou. I ~ l.tip.~a. J \1 i rux.,._ ~JM_ -u ~ ~ ~.:.. (~u Ti.l1M~M. '6<:. I

~'l.(. \' ~ 'ti yM ~ "0<:..) ~ 'U. a..v< c. Sci t ou.><. ~G... T~ »1 ~ c..__) [lL"" {a..:r

"" w. t4 r e"...t I;;c. <'t ;"....., s, ~ f'! J;:,,~ en.<. "'V"-~ "0/(;1.. ~ ry-n crV u..:.u..; I,VJ.U J". q ..... 0"0<. e, \.

e-n tt Ol W ()~ ~ o.:..u.. on.. qr-' (1VI. "V "- {(). ~ i ~ r f tM1 a_"., I W>-<-O. vt. 'lr'" s. cnJ """-

1K~ ck {o.~ qj'l' J", In.< r ~ ~ {~J \\ ~ e , QN. ~ tm. s;

_ t~i(i.~ ~ '1'+ va. {. \% i e'""i. ~b 0 Ilt~\W~~ f'i (rt~~ak ,UUil Lt:~alt) II e:tu._ ~~,

iIlNluW. Ve... U 0.. I", ~ s.c.;;_ c. ~ l'-"~'

". A 0 •• '4' P \ 1 /. ,~ 'OJ £-0 1/1 A ."" I, (' ,... A II

-_:'a!:::.~cru.I-1.uu. : ~ I th "l&<.. '\. , "1 - i ('~. «'<1 ~~~~~ i ~~ .. '~~ I O"UJI:

_~~UU-~CrU. ') \\ {acAA ~a%. itA., l1"",uWt a~ ~ tu. a» , ~ ace.

_~~~~e: ~j '1'+ s(, nv, f";""'" i Cf C y1·1.:i;u. ~t1.a......t.,._ \: ~ '\'+), dCU: _li~~acru~

\1 f~ ~f ~~ ~f»'1~ Dc. n a 1"", ~ s. c. ;; c , s; ri-.. 11 ,.. ('xl". "VIM-~ (y-vva1T)NV!.L

qu..: -0r ~'t""'~ ) 1/ :J I, i.t'v><"'i,~'\a'Y- C iliJlWT....J.:C'-A ,,' lAM -u""'"~ ) I"

-~~~~i~~crv.. ~ ~'f';t S.-n. "l'Iv. i-;;.q; (vi'~ii~~~t~ 1+1'1'%) I d~ ~~i~ct...~~·Je",- l 1t>.'J- ~"- {aWz_ ~ 1i~~ oe..,

1 'f~i'lt \'1' v e ; )J'~~ i '4, '30 "'~~ jpu.~e:~ ,{~~e,_ / .Ie',) ii~/ in<1( l~l~) \I

ScW\~ f~ ({0.Uu. ~c. 0·ti, ~ co' ~{~ ~~~c~JJ",~ fa. 'i'-'a.M. c;.) 11 <7- t>. .. H~ e.. 'I.. t~. eJ- 't"-ITYI. fI ~tuz_ S(~r.:; II e..{- r, Se ~c'Vt-t{<'V<." 11.!.il!.f... (_ ~().: "'f~F

fD'Ult ~o. r--c--U ~'t.~ " s,O(':': (~ "ta.ftA. ~ (IT'-< ~) S c..a.M.f<'((L:t.~ ro-ux: W-&-~ ~.~ ~'Clt tK'l~ C i,-.._!K. .. .JV( f~ ~1tk ~...&) i fo.'LJdI UM.A. (uu. 2«) S~a.rU.~coL'<rn )'D-w-t.

V-Cl e (,('"'\AJU( ( 'II" a. c c. i I-'LVI') II.

_~!~er1. ~ '1'% va, {.! ; rovj. 1\ ~ II Se ~'? ;p(~~I!.~, i~til!.r,_ I Je) Va~~e.r._ I ~ 1:a~I!.~) ij {a.W_ S-CCVf.~f.ux II ~ c. QA1. 2 aLt. ~ a. r. t.. s . e . i:i e, • ~ ~i--, <'U-< c. o .. f. -~1~f,_ iT v",·{.i"it4.\1~ "eU~~'; (_~~~~, (h.<J(. {·i~~c,__)ijSc.cuc~(~ to-e. ~ a. ~ fL S;, flU, et- ~O">'t. ,ell t. ~ s,c, Ii. c , ~ p~.

- 3~i.iCt. i 'I'~ VCI, {-I. T I ~ i t~. !t?, 0 It t~i~J· Ilj (~~~ll O"\JJ(. ~~L~ ) It {o.~ ~a1r. SC(1Jt.. .. ru..c_ 1\ ~ c , lW. 2 zz cc . tl 0.. t-, ~ s. c. 0. c. '£)~ t. .. {. I.

~~i~k ! 'I' Sm. \'Iv. '("'w... ; C(' (r-9'J.~~k 1 i 'fj f ~~ ~tk (~%tk') I ';)~ ~t~ 11 {d ~k SCaAAr~ II (l o..utt,' &, s. ~M, ~- t-'((J"Y>. "{ill ';)r:~ S{~~"

ek" I, {~ ~ .. t.t. ~(~"e>( " ~ 0. r, ~ s . c . 0. c.. ~ ~ •

_~~e_~ i'''*. srn.~v'riiCf·~~'_Lv~1~ n'l'tt!I~1 ~~~e~C~~tk) f'VWf!:D~l.~~ I {~- 'k. {avac s(£V(~ ~ Cl r .. ~ s. c . a c, . ~ fIA f. I,

-1'[~i~c,.t -+ ~ 'I' + .,;f· (~·lli~e,_ i '1'+ ), daJf tl~it(K_ \\gccuU.f<'caXiD""">-'- (~t.:Ji ~<;S;iT">1- s~ .. c~e1L. {a:L. "()£lA~ t,.. ~~) ~ takto--¥ ~ u~+~~ "t~~ de., S<..tt.nl~"':ca.:t'tn-v.I. 'I S{'''t'' :'tcvh~ 'J",--A- f~ -rtuXu. ~aM.~ !At- 'ro..ItM~

() c. t-"-U ~ 114~ ~c. C u-u.P CIA.J(_ I, • itA.. t.£X. ~q-{~ e.-J- lVYI vtl-e ~ ~k ~ ~ ,

.-v-. : 0 m ~o-t. t",-&..cof<:,

--,1--,

~li('_f..~'1'1- 'l'r Sh>. Cf (,J. ~'S'J f 'V~ _~<!.~ II t'~'. {().~' ~c. f.. 'd""'0- ()~

414

t_ ~~ (\"Cf1.<-H. ~,~1C ;; fel.~; ~cJ'(1"¥t J \\ r- ('1(,1-. "{)C:~~ 'rAN, ~'1

r~ {~ o-v<c. & 'OD<'cyr '6~ ~ gc.Jk (tAM..'f '1 ~~OL ".J "II 'V". u·: 1\.: a_\<eel<J, 1~~Kd.KJk ,

\\ ~ 'I' ~ ~a1. 111 'I' y.., ~ 't"iM.. i t~, ~ l I, ii~u;l1. "j (-~~'i~ J .i~~~ J ~~ (~hcJ J

O"UJ(. ~~ ') II e,w.. c~ .\\ ~j ~ t<n. .. 'l. s«i'~' f I \AM- ~ / onA ~

ct. l\ r .ex". "ttllR. ~ tho tc<;il1Z. (~ b ~ t"a.:1L.) (c... s~, e~~ ~ \> •

~ U>1'" aM.J /. ~ &.04 (~ F eW) (~ S'~. ~J-eu.if IAA-v. J,. ~ C(_ ~

{ '.t' Ca' v ~ U"Y\ QM.. - () e.~ c.....4 ;h. ~ vf It' ~ 1(, WM ~, WVI 'Y\-1. u.J(" I I.<AAL '\ILA cr-.vt a ~..u. );

~ ~ t-no-f1n'\-~ (~S~, ~~cwJ- IN\M. cJ,. ~ a ~c. fex.. !,,-ur(rn.\.1>u-uf. ou..v~I!\01-t4 ».....~.,.( I r,ex. W>1. ttuu I lAM. t(A.~U)'fl' r··'3' "'~ e,.M l~ ~ ht~ .{1~~I7"K'.J ~ ~ ;,.._ S~ ~ (tnA. k So. ctn<_~) )(~ s~, l\~ t._

SrrP.c.J.1 ~'" e~, ""'- IN" aA1Ju. ~cP"-,\IAL) t \\ d~rW. C>c.. ~~~ II ~ ~

C~'I.. ~':~t6M (f.q_~'i. ir~~ v<~~a.k' ov """'" ct. qJ.(In'\~J.-.A_); ~'2't'"(~t.....it~) (~Sci. n-~ lM-U PI lAM t:l.M I UA-t ~'ta'a1_); ~IZ. rn~ J~':cxL. (t S~. f'{-~"""""" -» Ifl(14~ t'ott"~: 'i)~ ~ut (T",.~) ":1;.... elT'o"':I'"

-:!6~~W Vl'l'% va, ~.I i <:~,Ii'O "SeK4<M._"; (~~~~, i~~~U, ~C)

~~~ I ~ ~~~~f.£) \ JU,,~~ e.cn.-uvt C {a..ft.t_ e~ I- ~ 'VI' el(o'sG. \,£l4 w.t~ J i Jt<1.lC&1.L".etx [eJl~ e~I's~ o~~i1) 'a_b. e...,s.(.;(.~ 'J"I';""'~~$-iU. ~7 S0A<-4 ~~, »oc, St·~M.~~ ~. 'f a-&vcyx- [St4 to.><~ s.<!.] (~ ~ (~ rOfto-fuJ) " . (e~ . ~iU ~!. a.~cy- (li-, ra.nk !] (s~ ~(!}) .

_1.~~~ 1I!'f+ v!->. f. 1& ;c~', ~60 "t~\V..~/fi(itti~~ I ~ i.ti~t._~)'\~ {~, c~ , a. r . f.., s , c , ;i. e . ~ I"t~. ~ r' ex: \'. "'diwoi_«.m. h e"...,,_~LA..U<Jt. (7;~Uc. t-L <:~) ",

-~~~~ \I~'I'~ va , {·1.1;c~, ~10 "~~i~JI.";~~i~~,tn.u< ~!:it;£J ~

Jte,..",.Q'1.L e.to1r, {~ ~ C<. \-, t., s. c. ;;: e , »t. fa. f I.

_te~e..:_et. ;W\'I'+ sr.~v.v-n~i(yJ,tfiUP~, I:lli'(-t) ij ta.:..t'Of~~

~ I( 0. t. e..., s .«. ~ c. ~ t"-~ .

- ~~!~ M IIl'l'r S\'l" l'I \I. f· I; <f ( rJ '-Lz,~ ~~~ lUi '1'% ) , )~ _~!~ ~~b \( ~.uJ~ v~ ~ ~~ l ""- 1-, e.., s. c , o_ c , »<. fa {,1.

-~~ ~~ \1 iTS ..... Cf' (rP .,j_~ ~~~ ,Ill 'I'J ' ().v; ~~ ~~ Ui-i ~ ~ ) ,do.:c ~i ~~ ~

~ ~aA ct~. ~(.c. &t0l4 .I c~~ ~ t'ltutui~ .. vr t,_ CUUd,,- I en ek clto.Vt4 ) (4 f~ r· e-\- e, ct-vI .) t\ ",".. : \1 a.u ~ .J ~ e~ _ .

II !'!' ~cuW \11'1' VYl. Y""~; (~. ~~ Ift~i;PUf~~W 1i!.~~U I ~d (~~, It1N(. ('~i(M.< I!..J_) 1 ~~ ~~~ (~ 1'-"c'~ ~t. S n.. ~ I &c ~Gl ~ I tru: ~ -tw.., ~ 2.) (t. ~ui. ~Ia,.".k WA.I. r' ';)f;cy- .Jc~~ J ~ W -k. ~~ ~ ~., r ; w ~ ~ ~ 'ile.,. llA1 •

_ ~~~ouW \I ~ 'I'~ ve . {. I ;("~, I~ % tSekKtxuv.~~ .rp(~4-W I t'~~t1UJ ~';)

~1~~ ,(tW< t~~et~) \ ~ ~iM.. : '

_1t~ Aft;;.J,. "~"'+ v.... {. (it i (~ . ~ t. ~ " U 10t~1<~~ ", (~/;L e..~ , 6Wl ite.i~t~ I~tv. ~~. Irt~~.

-~i~~ \11 '1'1'. vex, f· I. \4. i c4' , t 4 ~ " 1t~~I<~ II i C~~~ ~~ , .~

~~ou~ou1) \\~'ltI. ~a-G-, ~~, .

-~1i~~ In'r Sm. V\N. \'-Hw.. i (.,J'!.i~~~~~ IIH'rJ \ ro.:.t d'd;... ~.

--~~1~W \I\'I'~ h .... \1V'~' \ i cP (-.J'i'a~~-~~~k ill l'I''X J,"da;c_~~~~~';'_ =

;:~ ~ faa- ~tl. ~ ~J'~.

_~~t.t1 "~,,, h ... , ",:~',. txt- ; ~ (~,i.~~~~ It' 1'1' ; rs. t~~~~ tfli '1'+ i f~·11.itu.~te---(M. 1~1"'+) 1~tl{!_i~~~rRM. ,~ct1 1i~~e~~ II &>o.rW~ (~,c)on-vlfl: ~ I tnt erA ~ , 0lA &. ~ d--ea ~ t~ 14<O"i.u.) ~ s... a\k~., r' D. t.....x ~~ • Sc ~t.t - ~<,. ~. Se~ , ,)<\_",,","de, a.?". \\ 8'~, .J'\ f. I (1I'\'k, tv........, ~(. Cl,{~a'::""", r~ dlsc'~ """- ~. '1/CIn'<"lWL I 0'\~cM. au ~,..,,} ~ ,.,1 ~7o'iL ~ ~'Y- ; ~It~ CliM~ ~ ~ CAl- I tJo:TV>. ~ w..c~ta,.,...tL! ~ IMN! ~«I<.Jt. !tu. W\.c..£ t)Ct-'I4.L_ ·dl~ {~e~ 'JfI.J1("~ 4~i~...vt..e i S~ ~.., 'r-0.Jt~ ~.......t ~c.

u. ~~ feWv1 'F~ ~av.t, . (lx, ~Ktr ~ ~i~~~' ~ ! l1-I~ut ~(~ri",,_!J \\ ~~r~~ v' ~i~~''1. "~':""_ d~.('", ~ /tfl--~,...Ji fll'l4'V"tlI ~t-a'j" ~CO>U;;_

e to.. "\o1A fA""- die. C t, (/tU t.\M .) ;) '~"t- ,,\~c""""I1,.<.ot.. '() ~ e.... ......w_ e..t,.......4i f 14?'V-" :.9 .; !.,',,t-

eMc.1N Do e." m~4...) If 1\ ~;[re'"iu ') f.~k~~~~ 'I ~CY\1, C"'-<~J 'YI~ ~-:

:: h~ '1t'1 £IN-(c. e.. ea~~- ~" Sa ~ I"

:l\ T te~~~ +j ~ '1'+ sf, Cf ( ~ :1i~~ ~~'I>"~ l:I ~ 'I'-\- 'J 1 ';)W; ~~ ~~~~ \\ CCl/KJ ~/~o-\a~ (4c~'l1oWZ-.lIIS~~ ~c. {~~~.t_ ~ b~~~~~ t-,(- ~ ~. ';)ttAM" ~'~.> ~ 'i'JaM,4 e' A;\ ; ta~k~ e..t- t;, M. ~ClM4 ~/Ai .J ~

'11",;:-, {' Mo. hJ'IL~. j. ~14 " s ~

t'M.,!~~, ~hl ~t1M4 ~

.f' ~ J '" ~f.M'i.t - \l;if; •• <-. ¥ So] :

,:t~V>'\. ~ t.~~e.~ ek 1f

t~ ~~ J 'd~a,v.-t .;. Y=~::::::;==:=!:J:9==:I=;:. :=::::!=:r=;:::::L=¥

~ A 0 g I e n '_:?P o. ,

~~au"~ {A. te.1AA 'utM.~ 0<.. So .......... """ ., ~ tv.;.t;; de. \. ~I.e.-L<-

t'l'AJU..ct\c:t?- ~_1..1· .. :av.J- e'12(;l..<..<.. ~ tt~",.;~ ".;",.. MLf'·L:.Jl ("......", e'~......._),

~ {(). ~01AJ{_(.L (tTl<. ~. ~~ ~ (.~ (.,_lh ... .!s-...t" f~ 0' 0< ......., ~.

rc..c.d4 vc., e' :fe..e< ) ~t\.-1.<A R~ yyyr c._a.....,.. 'O"I'l<>t<..:s ... ,,;t e'u ";) .... !Llsvw.rVc. <l~

-t~~ I/~~ ~r,'c.l&" (S)".l ~ .. ....th .• ) •. Lt,

tk Ii i~~~t L. ~~ 11((I.No..J ()' lVVlo14o/ ~~ .e't'1lN< 'Oc fq_ 12~ IIJt1.S.U'Aro«. CV1.L:(":(~& 0awl. ~t~tnyy)'~il.~ S~ (-~~~_t evI- S:'\"" ,Df ~~~Cl(MA.. • Ie t-J.... 'twu.. ov-'" ~ fe<4-k u.'tt2. ';);i~c;f;_n1. ~ tC!~~~o.-..t e.t t~~~(- j

0'Yl tl ~ - ~'l~., ~()'\.(...1 ~ ~. t s , /I C(VI'I ai i)' aI1..llrla~ (cJu>-< 9....,.;;! j ."., .

I ~ 'I' ~~iid~cM. Il't':r h)1, <f (-.J, w.u~~ <t ~~. 1i'1':1 i ($, ~ WU'~iQ(~~ T i ,,'')-\- i

rr·,lL'l'l'1.L~i£ft~ \i'!'J+ ),""Vc.v: '»U~~'!.~~ ,~Cl1 t»U~~E'.ft~ l\.cv-:1tito:.

4I.Q(.l{~ ~~ it.-lAA Ccr)ol'" ..... ~ {' E'.'y..~tk.ili ~' ci'V"'-~~~a1~ Cn.wti~ ~.J'.-.,

~"~ W_l~.,ey~; .s: s,(~~ 'l~~,I-, e:: ~~S~~:.

O~I~~ 0:1 V"',ptCM1i(~':('C, ef<4e'Yl i(~~'~~ax., ~~k/~

i~~~ ') ~ ~ ~"",_ .. C)c.. (ft. s~. ~t tc. ~{~.i>iK.;Ja..,.JWIU ~)lM.U. urflo..1i.,..., J..,,_ r"

lAM- ~~) 1\ ((. $'1- eta-K' ~ f' st'~~f~ (I ~ Mu. ~cUw>. 'ro-f~")._ c~

[~' «M] avu. &. vt5v... 'Dc- ~ 'h.~ I, i & s~. iJ-a--r- lMAll. c"'&J1c.., fk rJ

,-

h Ib kM. ~ ... <;;t'~;~ I, a.~ \~ ~a.~ ~.ftrn-d<Z. c~ [w.u (.rfk~ ;)<-1' I

UAA. ~ ] a-vt.c. e.. Ue.'sV<. O~ el!.c..<.1l. 'h~ If O"u.- r ~ I!4A ~cnTIeJ;; ~

~ c. [1.!.M.l ('~::ar.., ik r f ~ ~ ] "\1 O~( W·~/ eK4em- If f,_G>.'~ ", 'tIM ~ ~ flH..Vt. Sui, 2...,. t eX !)c" tmo. I rcrtAJ>.. ~,~ 0 ~ r, ~ ~ . .J- ~ J.,,, .ck ~ 'Otr ~k 'I'l'~~ ~ tta.~ ~ t; ~u... [cu:Jk JCM'V'" ~ e" ~ {~ti U a~f~ ~L 'D~ek LT~.t) "J.M. ~ M~aJ r&t.U<. -'.

- 'a~ k 0 ~ '''% '010.. f ! i C~. \ -s 0 " S,dUeM- I, i (~~ ~ I ~~cgfuvt ... ~I) ~~i6 I

&l»t ~~~i&wc) ~ ~lu ~ Oe. (\ k c. Odo ~ ace.

-~ikex_ o~ '\'jl VY1. {, ~,~; (~. h ~ 'r &~tJ~ I, ; (il\1.~ieux Ile..,:iVYU!i~.1

~() ~l"WVli ~ I CtvUI: Vvo..~ik) \1 ~~ n.:c...~;_ e.' WM ,(k (' auW. . _~~t..CUL D~ '1'::11 v>-> , \~ zG!r i (~. Li t .;e..I41~~"; U\1A'lU'~~ax I i~"'~'»Uli~ax} ~ ~~~ kl.lX.I ~ ~'"WUl~ ~£V(_) \\ h\ 0 So", to t",

_ ~~c..kx o! r VA, f.-fi (~. 2.to " f(~t!:~ 10 i (L1~'_f,.~ ,.~i~I!.t'Sux.)~ ~ fl .... '.

~VIL ,

_~~~ o~·\'~ .,(J(, {. (.{; co.i' 2.30 "t~~~~I'i c~~g~1C.1 truX- ~~~iH.j \

~'= e..n..e.., ~~ 'O~ ~ £-'! c. lUI, ~ 4(C 0

_1.~V01.tl%R~o\'I'"1I-+ V'Y>. (. 2~~,I:' ;(~. ~~ ~ "~()Q_K\<'~. "; (iJtl}1.~~~~ f ~ ~rtWt~rwc. J I! ~ e._~, 'Lt~, ~~ e'~ E}<. f.' t:1~.

_YtM.~~~ 01 '\,j, + ""', {. ~'!!. 11 i cni,. 'l4 (, ,,.l.t;kKK~ "; ([{t~~~.1 ~

~te-rtl'NitGV(_) q 1'\'>, S, '1' &. fX' .

-;:.%~~ o:t·(, S"",1-"'.~; Cl? C~·Ji~'il~ \°1.'I'),'VcVf ~~{~!I fa.ad' ~ ~ De.. U~, 1')(\', "l\l\~\,M.ll.:L ; ~(I7Ld.~ ~ i ~"~ ~,~3,

" ~tnCe~~ ~ i ~~" s (!,1\- Stt"" ()'~'1,~aM- .

_~~~~ o~'I'% Snl'lW.f.\;cp(~,_~~~~IU"'t- IOl'\'~)'~~_5-~Vt~~\\f~ Ik

/UM.')'uI. ~ 'tl~ • ~be:.t- 'fl. Q4,.;J. Q Q~'I os I,d· 9or: •

_XIII~k 0\ 'I'J I Sm, ~v. {. ~'~; Cf C .s. ~i~t'UN\. 10\'rlIJ, ~£t1 elll~it;_~~ I!f.u..r- c>'~ 'tJl.'c. ~ {'U'Y\. ue. {I~,

.J to. 'r p q t.:. co /. 0 0 .0 A. • 'f'" '\ U ,0 A

~~\.tcu(' 0:. :11 SVl1, '\o\V. \. <- - i '\ LV'" ~%""~ \ 0: ... 1 J'~ u,.~~~

l'M,s.q,e.r· .

-~~~Rcv<. 0l'l'J S~."l1:i{~ • .,..,,~ iq'(~. t-rn.;~~~~ ,to~'fJ ;(!.t~w.~ift(1Jt..t +Oi'~':1+ ;\r,1LyY\~~~~ IO~'I':l+J.f ';)~ ~ft~, ;}aJf _{~~ft~~~ If € VW\lM1 L (R, ofWl. ((fu. ~~) tt,tM a (,<M.I>. f..11.i-.c. 'f'1t -{ <1'>'-lK c1-v<"- e.. ~ t' 5 u.. ~~ '}1.U ru i

t~,COl.< ~J~' ~cvJ lh1~r~ ~!n~Ct4 ~1MJ·I\S1~·d/~~3~ ~. 'V. (JZ c , II Q, t..$, "£~~~ (~D'»1. (~~+ )4~ A ~ ~C4;..oL r...f~ ~L-

e.. .... r :» ~. .) /, l.. ,J A V,

ue. .r vt ""'" '\>I. \.( (,)«I. ) e-t I S 't"'. (l e V'A L-Jv.I ~ ,

OlT£~fux 01'1' V{,(, ~t........; c.~, ~b "e.\<.)jEW\."_; (.~g_~)i~~~' ~';) ~i~f~ i~~ ) 1\ iIM."",k ~~ D; stu G.u.v.. c<.,.(.\" rC1~(O- 10\,..... '0' \AM. '"n<.N ) I ~ crv.. ~U4 C. e.vJI-<1 Ovv\, ir: ~~ ~ SO'vt. e.~)] (.,...... ~"ITVVl2"j ~~ S a. ~ M1-) ~ a. ~

iJ fI~ , D r + ,(I I (f) '\~

ti..t s , t a.A. e..t 1f'<0'>1 . ~ (T"U. ~ 'V,'$ t.n1,,~ tL<V)c r ~ _,;), u. L c.4, 11 J ex-

IISf ~k eX- ~ 'dtrtnlG~ a..v-p r~ C';), & So (: ,,,?!)" II 4. feW!- 'i}'ilMlM k

e-I- <iJc. 'Cl .. d;;:l~'''"L Q.u1"" ra..~L! ~ g~C(.kax.. 'V\L -iR {cu'T cv---( """""" {~ rl'

417 tA.L- ~ ~ {cWt 'V-'-"- ran e,_, ~/,,- ~ r tv.,., ~ \'Vi. uX ; ~ th., ~ IIHM ~ S ~ tvu'W -1Wt. s, L'-4 ~ lM~J ~ ~ t~Dt'}"- ',h. ef~tt:-Q(¥ ;

s ~ 'J e.,. \>. '0: s ~k I ~~- 3--c. ...... (1"t.<.It.Ut. / C< ~. t"Yl j) ~o. (-""\tYo.MA ~K..

'()~ t.'~~ae..w<- qr''''''' f<.><.", f(r1..V( eU-¥, 1~ e.,..,au.~ du.""~

OV" ~ {...:..k t(T\.-0- 1.M-" "",o'\k 1~ Dc.., t,t.\{;""tc.' 'f ~~'I ... ",d"I-. ~"-7

;;.~""~CV(_ , ./'.' ~~~b Jk. {ruJ- e.,_ Jew( ~ e' e-;...t~~ si .&., ~, ~OCUAl.ltLo\ 4cnJ"" fa i s':t ""-l. 1nJo ro-1 f;;:_ IO"H. &.. ~ ~c.t.v.:eA· n-. e,_ {tUX" s b ~~ ~~, ~~b te~ i 1;' K /. lM1_~ vi" "iSt..<.~ ~ t~ .............. ~ r~ tn.... ru...... [1M.. s,.,... l-t<r>YI, ~

,........~ k S. Q 1"'\ M, e-.... eA r I!M. a....,J- S l.L't <In.. G-u-rt 1 '

, A 0 0 • 'I' P r- '" 01 0 ,~ j<A "C" '" 0 () " £I 0 ',,1'\

_~a.~ 0: Va, "oj; '4' ..( <'A.SSI!N'- i ~a..~ I (1WC {%",-_I>.h.Vt._. ) l

v.,.._"",k ~oJ,., et 'Ji~lru:~ ~ rCL~ (7J. Ca. s".c] • ~J ~ tl. a....s\-<: z, S'

tM, e_.(- \'-'"'.CYt.

- ~ill.~CVL ol '\' s.." ,"v. -r~ i ce (~, L~t'.h~ 10 ~'I' J, 'JCV;: -io:.~~e-_ , {aAk il' ~~ et- v e, l>:S"t..1.~ A-u.')<. i'~ (7J. &.,,~,~) \ tt a<.<S~i ~ c , rM, e.r ~6'1'\ , " {ct'j 'ir~f;u ~_..f~ e)- 't};£Gu:W A~. t"-~ ~ dr- ~ {.:V.k ~ s',:...~lMk e.t ~ tc... ~lst.l&u...x.. ~ r~ ':

_t~~'a£Uk .fO:tTt s~, q: l~.~~vY\. 10';\:'1'+) f 'C)~ _~~'{)~k'~k 9~

.e-tl- l"...,.,.","~ ""- 'C;st...:e...d ~ r~ (tW. "h~ 0' U41 ')Uo'\.oI" I €A..1 ~Cl;,.t

') rANI, 'r':~- '()('_ Sao... ~ f au. ')o;,~ ~~ So.. l'Kwt) ~ ex, iii~!%'icvJ: i,.,_ ,,-KK ~ e.t . uulL: /. «-vM tvt_o.. l 1M 1M ~ ~- u,' s tn..' ~ a......,., t ~ [.£M.. '\4i.fn'. 'l1..1l'1-1 I gw.. ~ b... ~ A mc:t ~ r c_'I1-1t- 1 it ~V"'lf4 ,

00 ! r tiiioui!.xa.J:-tQ o~ '1'+ ~\, Cf [~, U:~~.(.L fvtiV(~ 10 D 1 'f + )l ~tt1 ~ou~~ \ rrtJ., 'dt. ef(.l'~ (n.a..U... <fk rr.L~ ~ rr:vJ-"' .... (utA ,Sv.ik e'e'r-~ 't}&-\...;\a.L._J eA- 'VA i jAA 9f";' e... ~ J ~ 'K &vr \l... r 01.<--> s, r~c..t ~ vu. &". ~ o-i.l,. Ik L . e'~~1A<1'..> 4t '"iJ:~. ~ ~ r<J.IT.. fa. ~ (!U. ~a ftr».d~ cv- qr' J.-, "W- -1) (1M, 'j)i{GN.~ rC'--4 \\ Se.tvev t;~tn.,J1X.axk II{~ I;~ ~ ~ ta=.L ~ e'ef~~ (~~~WL e, t~ Ilc.. r ,J....~ , tbu~i~ ~ r.,.,l,.

u t'ltk.~)" $l'r"a.u. f"~-, ~ 2'1' e'rl.l.MA" \<M.R_ r' au. WH.dM._.) ,,~ e-......

. e.~ i 1.R ~ I'M c~(... (r ei ,,"e.t.._ ~\.:s~ (~ f ~aJU-.=- ~ e".

e~ ) If..,....:t..... eJ."I' UM]; Se. t1lf..lS\vt. (",,~ l'~~u. ~ ~a. c~) [c:~ .J"I.'L<.M.l (~

~ ',' •• 'Z, ' , ' r o tn", C' · "l . ,A, ,_.... ' " " .\

?a.~~ .7 I yo. ')"I"""""" i ~~. l.? 0 ~ i lUtA~e._, U"u~a..<. I ~9~ I ~ ((:n"'~J

t 0..11 <t dux.. L w-<. an-.. ;; ~ • .t.1 ~ el o...<.<~\~ e., s , fC<..4, ~ t"~, If e.tt:..

0.. tt a J..: 'f e.k "~f a1tp: ~ i' ~ 'Yo vLk tk tOVA e_, a....... V' 6">1. ~A~ ;;_ ktA_

t-tr I (.M.o.. ~ I ~ J.. f'}Co!. 19~~ I a,..,.rot.e. UM..o. fn-t.,..... ~ 't{ ~.

rMl"" &, ~ ~CVI.. e... (lTV- l,f"" t;:~ . o-u. fa l~ ~ ~)C. tx¥- tal..!. Oa.Jf e-&€cJ;: ",ttatL & ~ Peu..-i ~ tiVIN.- C ~1ta~ e~ ~af) C; fkV-O-

~i{WIL ') \\g~. C)'~ ~ ,d, u_ s ,

-S;i~ 3" Q >10. , {-t i ('~ '. \16. 'f S_i. ~_ ~) (i~h';:"_~e': , il?M~~i I {o . t4~';_ I lrWt i~ie.: ') \ ~~ atta.J..vt [uN. ~, ~ tt9" J, 'J l- C ,LUI. 2 .m ,

4.z 0,

UM.(._ CauAR... q,9c_(nI.~ I l!.k ~~. "".....:t1 '1f"" ~ e._~. ~6l'L1.'l)< "~C-v, .. v e .. ......k

'C)is\-~'i)u. tov\- e, ~~'

, 3 ~ te~ e~ty\.a.. d 3- '6 + s~. [s. s , y-Q..) ! ~,..+ ~" SI't"" ~(0"YWt"--'L ..1 q W -w'~'" e..-- rP?

~ 'OtlMA e' elo; ~, O't--to. f'Y\.. i:,,~~d.. '( c.tit.1 0"- te~im.C(_" J fa.~· l"l' 0..

. '\1.; f ~'~. '" ~ ~. ~ Sc" ~~~ r, cA~t!.j_', 1\ v-. l tIl ~ ~tc1 ~£. _

\ ,.3.'" ~ict~ouk ij IT: I ~OU-.

/' ~'I' ~e~,r~:r v4'\1"--;'_i c~, qq "&ui"; (~~i~~ I ~<1~it~ ,~<l le~~~~__, (h.(J( 4.'ii~i~) II s~~ (~a.-t.'den a-v<c ~f.:u' vI~ ~t-_CM D. J ~ ~ ~ tt"l-L'l- 1l..L'1' ~Ut- ,J),CM 0""'-- ~ r' 1\ o~(w ()' e..1tvt. '( gw..ll.M.z,eX[~k Di L~ 1 O~ P <l\ r~ [ ,}'\, J,.J( a~_-''d C'.>t [:>c. j), ~ ] I .J~ , .l, .} e..... &: -pt<'aMk (aM. ~~ ?>c.. ~ V1>-<~ lTv. ~~ .,J(Ih-\'l~))" ~ 'C)~fVu tJr~~

"s.vd~(;__teA.... AN<C 'dt.. ()o-u.u.-. ~an:k l ~ t',] C ~ tLv<c:: ~h d6U~ ta..nM

[\MO.f. \,J) I, 11 (x'~~i~~~ M(>St-~, ~ii~tlY\-(~I~_I~~ {rnJ..1 elL l<JJ1 7. i-- s~~ 'D,'e.u., ~ £ro~.e 1A s~u_ ~O'UX ~ ev..u. ~' ~ 1M~?(v- S~cA. :P:t-w k jJL tr. g~ rUWl 44. vt.. a l1-\QM¥X- ; ~ ~~ 'Dieu tk ~ G. 4"1+'-~ ~c "WU- ()1'wtA-VC. '-"1' J, ,;: '»1a..-wcyn- J =:. e"ttv<. &4

~ M fAA ~ ~ e:i te~ i. 'j) ~-- Jc. ?MA-t ..f 0. 1t"::.:u. r ~ -r« < l) e, 1l ~ &.

wi (~tl.M~c.. .;_ 'Vt'r.u ';)4o\.4...f C&<. ~ ~.._ ~ a.U.o'td(!'»' &. ~ ) -::.. ~f2_~

t~~ t-~ -1UJf ~t- te~1}-J ~ ~..r I. so-fi"c;L (1.-V('_c. i>1.'. 'do-u..U'7 r~

c....J.k ~""'" eU... "l..2.k 0"LVtM.VC t{_ ~ -1 IT"">1- '»1. ttX-~ C s...lj I',~ ~c s« lJOUV1.~

r~ u...lt? {, to'V-1\ cuu' .u: ~0"1.~ ~ Mh "Wt£V(~ l'tt"dk a 1~~'J).

_~~~ /1 '1'0 VQ:, {. Ii (~, I"J. 7 "s..ei~M.t.e.--K ". (~~e('~ Il"-'\l~e,~,

~v U(ii~·~1./ ()-W( IA~£L~) ~.f~ 1(..1..W<CU(_ n 1'.2 c , l1-V. !l.t%Cc:.. -'

- t~e~~ In. '\'..f VQ:, \'7i C .... ·i, ~ ~ 0 " t"£VU?iiah. "; (i!:'~cz.i""'_~ t trW{ i.t"ie''\'l.'l...t..) Is~Wc t.a-f.,

-S~i~':'\A~ 1'3-'1'0 va . (.1.1iC4 . .l'30 trt~i~l";(':~~~iM.~,OW( lAeie~'l't~) ~'\Q~ t&-, S~~ \1 h c. OAf. ~ ac.c,

- g_ie':~ / \ fr 'I' s~, l1 v.)r-'1~ i cp (r9'1% e('~~~~ ',\ ~\I') 1 ~aJ,t' _~ e('n"'1.4UM.. ~

{o..<.t Dc.. 3~~ ; :i~(I:.:t·crvL.

- cu~~~ /1 ~ 't'G) r....." 1-\ v • .('.1 i cP (~. iAei~e~M.t~ 1/' }'I'G ) , ""l?~

.!!ii.._t·M~~ ~ f~ ~ {~ s~~.

e ~'1' ;XiCl~ os ',' s.,... cp C ~ .ii~iM @7'\'), 'O~ _i~lM ~ .,...J-AJt;(k. !I ~a.l..4 {I~w<()t...'f ~t-- e.. 'I'\~ 't ~' ~"'"c.t... '(leI da.-a.{'tww orF ~ ~ ~

'()C-,J fn..uJ~J 'de., ~-~. i A 4nJ- ~ 1t'-~ rM..-U- qr" J4

~uJ- ~A ...(~ ?J' I.-vl--<R- nJ-GVl~~ ~ rcJt, ~. YL ~~iM """", De,. D"loVta.n't>v. ~ l r ~o-..:e.. 'd~ ~.£. »(. I, ~~ I, t\ 'i). c_ s . "~DJTd,,--"..1 edr

S'r"" 'i> I ~i . A~i ,.,'~' ta.-, ~fT~ rUt--Vt ~lSl~ &., 'iQ.4.(rlA.~ ~ ~J.c:e>c,

O~>T~dtO't. 0+7'\- 8~, (yJ., ~~1.t~IO+~'\') ~ f~ e-:t"oc.a.L. 'k eO. ~rl.U·(1"H :h.. ~c1(ex q,M e..1- a.t..<~e«mM '&0. fn to-l~ ,

3-XIf ~O"I~~«' ,~X~ CStTU,';)QNl) s"" •• (,,,.e, S,"<4 YI,1I'". ek S£lM...t rio) -l~a_ca_L!H

"Z f (~a..i~ 'Of c.tXactick ) I t-~~~ ~ ~~L~'t~a.~'Yl- Dt. e~cCl Kr, • .itu " S,·,....f~ ""P ~ ";J' Gl/l.o. J.. i;)c:. " II e I o:::ma ~ ",,' a.X ,'.\ f:i • 'rA-.! V'lA-'V" e I Ae, .

11"6 ~ II ~ Th.)"lw... I l~. 2, f I, .!l~e-e " ;, CUp(L~~ , (~~ I {i) ,~ I ~.~)

\\ ra.x-11x. II P-~ ~.>(. r trt»t S ~. IAAU- r, W\-\ a,-.., I ~ UM.£_ ck. 1\ ~~ o..H!T1-ra::. ~~ 0' eu (~,i'~:',t10to.tX· e. ._.L_ Sc'~(f"~ e.. ~~j)cke~ S~'~;f...L 'tr~ r~ .u. ~i"'-~)( (rruJ1.:. ~~ ~; ~cX J 'I i ~~ t\ lC6Wfar

'i) (~ (t..~) ~ {~J e~ - ~ "1~'t'0f~ 'I 1'~ . LM S I t!'CIK'~ ~ C l'~ ttnA>l. 4' irt>l~ j 4 f ieort~)" It f"6' II ~ ~~<A. L r!t"U1t. 1~1. rn~toVu..) ({,. S'i .

.:.t- ~ IA/\'\ £\NT. O"t( IN'IU. ~ • v..fi'~, i'?, tvd.s ,~ :a t ~ 1>"1.< li ". a-<S- CI'X, )'-«-'t ~ % r o-«Jt. w.u c tw-« iJraH"I tA.2-) '1 \( a.h.P .:~ ~ rr & j qt,<)( bI t" t AA"L: 1/ j llyr>' /, e J 6U7l e.. t-~ ';)t. Sa. F" __; -:.e..~ _{_.".Jti It €Ol ~~ e-,I- ~AAt~." S;,'cyv" 'I e.,. -n...:J" fbi r- ~ ~C!. So f":"'" 1/ ~ 'r' cz)<t. ,,~. - i '}4\lX1t. d...tx. 'I ll.r. ext. I, ac.''raH~ [INY>-L t' I t<AA. .:w, I ~ J,.] [eM. '\'\.1.QA c-£...".J-.J ~ ()~ !MAL 'V'-cJ._;);: ~ c_~ t.u2 J 'I i '(). u_ S.J ~\- ~(__t-. II ~ f.t~ UtAA i~~vt. / a..U Ih.<a i~~ J ta1L:t: b"._ t~~cl: .J ~~ta~ o-v..a. i.~~ ~c"')"k~eie.v..1-" fa 'l'1.w.:J~ ~ C fa. 'Yl~- ra~~~) ',

f, & j (hA.>(_ C> r e...M: C &. We ~ a a..J" ~ j cn.ut J II, I, & ')->1.~ tl en.M We (e ~ ~ 'r a ~ s[i:

"Pa- ~~Wc. (e'tMA raSk) ~ II t~~ Otilt 0';) - c:~~ 1 aU £hAlt ~v - ~~ ,

talQa- tct * _ ter-:e.r I ~o-u.i ~a.C: 0"M(;t '3';) - i~~ 8t't"~(;~- " fa """~ qr':

3iMI1'ttt f(A. ~.~ 0<. ~~~ ", ,,~.~ C& ~uwrj)£ ~~) ", II e.. i<-t~ )'-'tt>~a~ 'I, "e'a"v.. ~ct.a~ r ~\ C:~a~~ ~ e~e~~) ~tie~ ~ !_,g~~..J lL~ II e~~~~, ':Q-t.<.U~ ~ t~~""- g(·or"'.:r~ (f~ -')o\U~

fll-s~ C~.....L,r~ ~~ r""U~) ~ ~ F ~~ i+>: ~ ~'en'rttt.A ) ". 't~ r-: ro.sw '. II (L l'>1~ rA Stv.. It , 'I &.. tl¥~ r""St,{e4" It

,~a~~ o-W. 3'C) ~ ~1~'"-~ _, Jt.ie~ O1A.l au -t~~.__ ,1".t.t:e II {)"-e1~:-~ i()"u'L~~ cnM. v,", - £~~vt"w.. 8;'t"l(<.'tWtk" ~ ')1..~ ;_ ~.Jc.. (t"~ e,_, uoJ;

D. ~~~ f '(Je.r-~ &.. ~ ~~ a~9t'r~ r11~ ;Ctkr J ", II~ i~ 0;-

~:.x. I, It t.., '\M~ 0. V'tM~" I, ~ AWMei., A ~~ 'r II v. 3 ~ ~e.cX> :

I , ft --. ,

1\ i aU; \I t.~ i 3+: ~tJt..'::._ta..( ..

_se~ II'!SQ VD..{.li,~.I$g "L!~/ri4>r(ts~, ~e4~~«J ~ ~MCY!J ~ ~~~a) \\ f ~ tOJt1iA.

- ~ 1- ~ 3- d 11 :I, 'YYI. f. 2'~ ; c ~. "5 r 'l'l't2.V £ ~~ tn.t.. "; (0y!!~~:goJ_t\) teM~~ I ~-;) ~1_; I owe ~~"U! 1~) ~ 1<> 'C}! ro ~w. .t' ~ £'.u..-tu. (~ f,'); a..v-~

e"," d It l (a.~ )( ~ '\4\ OJ( ~} au. 'dAN<-4 '-"'U- "if .,J_~, ~ c.on-\ 11f'-L J C f.t_ s ~ . e' \'aMt" ~ \,,1 W>I CV1't1 IMU .J.0 II t. ('.xt. "~ ~~aJ1 (~ i)( qr~f ~~.J....;

~ fi:.£ 'ik v a..R.u-Vr. I~./ ~ aL_ )," •

-~~ \''11:11 ·Yvr.{.2r;~i c~. l~h 1/~~';p(lMWUZ%~, i<'M.{~r--J

"cti> ~~ I cJ'l,t)( ~~~) II w.. L '\, ~ t".

_S,,~~e1-i Hl&@ Yo., {. 1.1 i c~. \'30 I/S~C!Mauu." j W C tS~<!.1-~l. i.e4~1"-~~~.

~~ UeM<2~i I ~ ~.u~a.} \\ {~ t~ 1M. a.(~~Ar-.J- ('H~c"""_"a~" ~. r~ ~- Fk~.ru> (""'L~ v' Jk [w.-J. V· ~ "'('tV>kJ i faVo.. ~.,_

u .... o...:.t: D. [~t. ~ t~]) ~ f"~' '(S~ f ..... ~~ [~ r. tn« lM< QM-

422- ((Nt eXtl#\l\A.c.wJ-' C-" o.,r' Js ~~ 1 (e~'iW< ~ r'"<>a.-J ''''''' tlfl.<d ~ [~

r t «M elM, 1 (~~ u. "l,.l £ ~) i e~ S~ fcu"ru.. ~~ IMA eO\-<~ T~ [...-.L 'r, I.v>\ aM.J ( f.A1 e'h,,~la,.,.J- (eM.. "...,_(M.t.':~ a' ~)) If 1\ f.''1.' 1/ ~'v-&.V<. [VIlMA IAMR J,.] C (o·,,;:~L\ .. ..u.< e"""''tb'4''''~ [;)a.M-1 tM.<.O. J",]) I, i <;). u s ~ uk }'Le~, ~ E' tli..t ~~ t'."A- ilc, ~. ~. ~r~>u,..,J' ()<V><-I <t9'\. ~. vI-~.,. ra".o-f.,.., "'......: s~ f.('Aw.L, e-t- ~~ . ( f'f.' iAM~,,- ~~ t"vta 'VI-~ % ~ Ol. y..vWi~

f) Q.MA "" C/'l'\ a. 1M OuK = ou- '0 Il. K ~~dS q_~ ~ t, ~ "l!'U ~ V<:"-U'lo.1. 'r a..., G\Ne.c. T~ C Y- ",...._ (.~~a.< riM' ~P<~\~ a...u« To-{ ) ::::: tk<. () -e.1

hSl?s'iey~ l>tvf gtn.-<~ /. 'l-U. ~'.....w rt:t-, ~c. {..u tla~ e. i".:urk

Cw. (~ .. ~ r"_" € ..... of~,~lM ~ ~w. l'~i 'I.U. "",J(I"k¥ \>0.., eo, \'~ oco-ee: ew ) = ~MA~ ~a. i€4~4111-a.!. S""l r<VI~ y..uw1vi~~ C ~ 1"(l.Jto-4, (~:"~ elfUr-~''''''t'; u. ~ ~t.<ch ~ c;.' ~~a'V- J i.P e._ t~)) ~ ~. & S. fI (~ ~~Xl.Vc. ~ 0I-(c4a~,IJ"\~- 1/.) e..,..t s"J'l' . dL g~~? .

-~~ II ~ GlQ ~(J.. r 1.1 i t4' tiD " S(>SSR~ " i U)PU$S'l<~J I t·e1~ie~.01 ~~ uw~~ I M»t 1A~(!~) II '»1. s. '1' e. 1-'"

-~~ tI~ ~'{'-Si(ni,lI7"e&ss";W (i..~~, (rW( ;~) ~'r~ ~a.&,lItl

r. &, s. c • ;; c , ~ f't~ .... , _

_ .s~q-gCl.- • n <1 Q v o , {. {. 10 ; 'ni, ~:, s II t~~~ "I W (tt; h::t.e~ 1 owe j,~ e;b!~~J 1\ {BI>:~ f.t 6Ibe., t' "",,;Q,. 6" Cl'tl 0 """t""!"'Oh. J: * 61 1- e., C t , t 6' .. t.. {i 1.1.---

(lS'O.~(). f QuI( ~e,g() I{ {C'~, ~al.-. tWt.l.vt,

-1t~1C: 3 O'15:J 11- 'W'yJ, {. !t '-". I ~ i e ~. 2.4 t1 I, tt~j.1,'{)(f\A._ '', C l~~~-rt ./ 0'Wt i.b2.M......,_tZ~i) K ~ »l~a..nVL to..t.. {' t.1N! e_' ~ ~ ~ 1-, e.. Le,;;' c , ~e. fa.. {,

2 ~~.

_ ~~~<.'~a... ,\I ~ Q & v a , {. I. LID i ("'i" ~ 3 i " t~i~ '~i w (l4.iA (/~Cl I crux.. ~e4~~i) ~ {~ w, r~ £-Ill calUWtf''',!1'~ \l ?\ 1". &.1, c ,0. c. 'de t; -f ' i.1 .

_t~JJa.ou.k +: 1115'+ s(."w. )-'tl"- i Cf (yJ .~~~O'U~ ,: a ~ +), ';.>a_,!,-~ "

=ea~ I {~dL t~ ; ~~Y'-.c II ~t-. ~ s . e • ci.c.,~ ~.

_ XA e~t '$11 lS'G St'>1. \1N. f. \; ce (vJ, ~t:eM.. 1+ !loge"), ~~ _g~ae,.n_ \1 f~ 'VI!. {~ ttvt1k,

_ ~~~~ >lIl31 $1>1. '"''', {. ~ t~ i q> (yJ. iM.~~~~ '+\' '1511), 'c)~ ;\A.I"AfI.::. ~ _o,!t bm. , ~aNt ~ $..€ 1)~''r''.st.tx- ·f «M .f (d~ \\ a. 1'. ~ s , e . z: c , 'i4.. .{'\. f. t'~ , _;{SC?S;SI?¥i >~~@G s"". ~v,{.f·\iCf (~.ltes~(!1~ten_ '+ft~00) ,~~ S(!Sh·1~teM. (-fa ~c: {a.Vca_ r~ l.""- ~cc"""'-t~G-uaM-k- a a. t. (b~ s. e , ~ 1..,

'de eO. f. I. l .

11'1' 'fl ,1',' . '7'" ..... _"'r, C" v o "An )", !._o

o--u: ~ CCA.. , 'I""n • "f"h uw. i r""'(\, O'U.. rl4tu;' ; ~~ ouX-_) u g_~_ I e o e b1.A r-- t

o-v.x t·~iou.-e.) \\ t.o. 'tt~ ~" 'I~ («-> r....JIa.-.J- "...... e-v. E"Ut.;v~) ~Sd;r~e "r1"", ,\",i

~~ . tC<}'\. Gl;d"-c<.Ai<l""l "",,"L«.,..f- P..M.- fw.... ;) fUM a....tu 1 ~ ~ t- ='. ~~()f)~ ~e.~ II r cRa"~c. ~td,.. &., 'H<v\~ '', Q.M ~ 2~ ~~Dc)~ -u"J._~ I, y. et.t\Sk e..~. &._ (l,(.I.~u.e.~ 1/,

_t~:J_ II'" + vn· f. ,~ ; r~ • 2, b 0 I, t~lu~~ "; (\r~i~ I WX al7U~cJ!) ~\ ~.._

-t.~ t.~, 'tl" ".,...,.t.(S,: ',I",*eA> .. t Ihl 6n ,,'uLiv tit> I I>t- ) ,

t t! • o J ~ , i ~ • rD (n -I,." n A , :\ L, ,l (I " \

_~~~__ 7' t! 1+ S\' ",v,)'-"-"'__ i"\ 'r : ~~O>o<X..tl(1'tA.(.M... \: (1'1+ J' ";>aJf _}.~ou..\a.autNL

fo.Ak ';:Jc. 'k -t.._~ de. 'I'K k j ~ 'Ck '}x c.k- . .

-.~~ lH'!,+ S(.",V. tR~ i (s.s·~')\I'm·S·4'e.t-"'·

liT aiel \1'1' v a ; f'l:"- i c:~, bb rrai~ "iR.(ov.~~ I (ov.~a I ~';) (a~e! ,6t-vt ('ou~tX) 1\ \;'a...-ktCMVt. 'De. tt<Ma. ct. ~c,..,.",\..u..1Ce. s~·et~UM.Q.\".""" _""',) \\ t"h"T,IIl>' ... "te-..~ (I<Z. LlllT1.V\.......Lt...........,_ s.e.] I. ~ \>'f)(f."~ ~ ( ..... ); ¥ -1ev-'\.IX. ( .... )", e.. ~~. ,,1-a.wt" 1M-<.

~ a.....r IT"\..< ""'" J t <AM-£ ~.

,. () \1""'" P \ '\ 7" ot" i. pC' V. 0 , J... n J •• ~ _ V

_S ... ~eA-_ I~ V"a. l' i (.~. z, ...!.!_~~ i ~~~, <M-1Q1.J.'(j~'~~1 ~

ie4-\(TU~~) \t {a..tNa. Sf a1nte-~ Ve. 0 V. C. (MI. ~a(c:. ij "'- t. e...S.r.;' e.. s: tnt:""'. _filial \1'1'+ VIl. {.G,C-i' ~~g hl::-~~~/'iCd:~~r&, ~ ,tl~e1),S'a1r.~c-.\;"'" ta-t. "'" II 0. t. e.,., t. c . .;;. C.:h.. t"4..,

A .":Q 11" P 11 . "Ill., II "'," ~ (' 1\'''1l ... 'Il,nP' D_D

_S~M..~ ,,1(JJVo..1· . ic"cl'.t.~;) S~~', l.S~~/th<ft. v.:.~~Jut~ h<L\T,

&'~tw,.. de..1Is...('i.W.2t:1{c.~<>..Lt..s.(' . .;:c..~ t"''t-..

_~~a1 II"', Sno.~". 'f'1~ i (~.3i~~~ ,II"') \\{,u,t ;)11 Sf ~t~ 'De_ ~ 0. C, ~

S,C.o. c , ~ riNv.·

- M~e.£ \\ 'I'e Sn.. \'Iv. f.1; cp (ri· w~i{~ . ,\\'1'0 J 1?'0 s~~~ k ~ f~ »~(a..:.u..

3'cJn\'~ VL ij"t,r,..; s,.-.£ic..De. ftl.{.I.

v A' 0 'f ., , r , cp ( __ 0' A, A f) P. .L II ", _ Dt

_ot"rl1a.~ou.A __ \1 . ~ 8m• 11.'7J £ • r ........ i r' ~~~ II'I':J i I" LamlX.~O"U-(.. __

W'\':H ) r",t.:»1~~~ 11"'"]-+ JlvCUf m~~ , oa.lf tt'io'\~~';_~ ~ ~~ ecru. ~ . ) ~ ev-\'.L .

~-~u.Ho-u1 IIX::J (~~i~ tlTGJ)!iho·CP(yJ·~ii.i.Q UX:l;(',t~~i~ ~ x J + .i fr· 1L~i:..t \I X:l + J J ~~ ~~ax I tlaJ$ -t,~~~ ~ J',-t: ~~', j'.,.t:

~.l ~~.: ~"-t-. .

fl'iel:e.t-" (Ta.l) -+8'1' Vv1, 'f"'lw..; (~. \DL. "flvu-t (T"'\J",;(L~~~, i(~1t&k) ~..,

~~~~t J ~ .i~1Jet J \ :l.wl~ao/"" (J"~,,,ex ~.<' r~~ ~ t.~l'o>L ~

__ t~ ~c.. SO'\. Str\I\. ,)'K~~c..vc.. i c.ttM.<.c:yx () {tJ..:~aX~ .e,.,.,. tt~rVtk"~--

O--v<.c. S n S.n-.. 'M.~t~) (I r-wk ~'~~ r j)-u1\. ~ ~ t 01A0I"' ~e\" ..... ~,\ .... a.y -,

:: ~ 0:. ",' lM.... f' 4 q~ <=;): t;{~u ) A. ell. pCt.<-7 (~ C".,..... ~

Q.. f{.l. ~ tyt-OoM.'h, j I" e.,'1~.t~ ll.AJ1..r",_.x t-tA ro...oJ)~ ~<. ()c·....._.,'\-\.Dt ::

::~~t ;;.. .,......~ 11'-'- .i. 'V'-"""'-D" ?ista."..,. .... ,e.;;. 'i:l. a. fNy._oo 'i};~t'C\.NIc..c.. ~~rtta~ ~ -s K.e,.....,;~ ~ S't"', ~c.. s~Ul .'c!~'}V' So<- r~ ~ .... ~(:O.<R.. (l1) i J...G\M.~ s~ C~td!~ ~ ... rl'OtU [~)., ~~ ~l'1'" Cta.&:f-aL'rn1. ~ ... ~"""u... ('\1)/~ '1.w ~ g'~~ rVlAJ( exl-"'\M..lK t~ »(' ......... 'i'\.~,t~-v<-r A

)1 r 4" ~ ~ rv; ~ (·aMLe. J ;;. f&. yk C ~ c. O'YI"- ""'"" Ci. fa ~ 'Y' aM ';)c. i

......,.~ 'i);f~~ ~~ t"-'Vi't")MR.ttl.'<:(hII,"""'_ ~ : SeWltttl.o'ttt' g'~o-U $wc.~-

t.", t ~Mv~ ~ ~ d i YIA.!!',,\,\ C<.'1 e t1-1. eAA --u. ;. ,..,.., 1l ~ G1.ot.- 0. ~l.i.tc.. »;.s: t' ~ u.... I (, ;: 'J .

(i u...u. »"!;,I-~c..z 4e'",' .... wc..c. 0.. ~ ~ \,:f~i:~ . p",-" t; 3~/I'I.<.l'lA.A'P~U p..

~ D(. z s kJ rn s- ~ )'-'tM9r"- t~. )(.~(!.&.t (Ya ,() ; rOVJl- e... ~MAl\<.Ot ~ ~"f"yn.e .... t, -c)((. of;' 1-5' '(, If'>'I. -1.l. ..wvt- a.c.J-~- '"Oc._~ (T"". 'J '\M" 'de!-

Scv)'Vl~t.ili i ~~ fk... $).A'wl'\1.a.?~ts ;. ')-100..~ d(!.. -s k I 0- -i.e. ~ 'fN"'~

4.64,

-to-ui' 'QQ_ s€NW(iIAel1i ,

_~~~tl'l'!,'\J+lI'I'G"d' \.1 i (~. \?,~ "gev()vt.tk (Ta .l)"j C~~eU (~~J.ek) I ie4~i.,.t_tJ ~i)~C!(t~ekt) ~ ~iM-_( ~ ~~eLt)) I{ {o.citg_ ()i~~o.,(?)(_ . _i:~~~~tCl".:f) +U'I'+ V'n·fll ; c-i' ~4t "'r~'j)0l~t-(TI>·~Y';Cl.r9J~, ~ it~~eQi,t) ~ ~~~)\.CA.~ t.~, .

_s~~J;t CTt)..-5')-+II'I'Q va, {.I.U i ,:~, 2,,,\ "t-~vex~(-(Ta.-S)"; (_l/j~~J~ f ~

i-\~~~.A:J ~ f~ {~, C>-::~MCt~,

_ta~f~ 3\1'1'-+ ~r. ¥ov. -r.:..v. i cP (yJ, 'U~R(CrU~ \: 1("'+) I ~ i~~~ u~~r~), dD.1

t~~~i~~ Il{tM,I.- Vt. ()I/~._\U:O.~ _j d~~)1,a.~~""e,,,r. .

-M"-iie£~ 3~'l'Q II,",. "", f. \ i <p C yJ. ~e~~etttlt+L. 1+1\'1'0), 'i)~ ~~~e1~te"1.- ~ 1 a.U-" <:Ie. fa.~ Va.',.",.."{",,a..:avc•

-Hi~~ ,11';(:18 ..... q> (yJ. ~J\&£atC,"'- HlltJ i ~s. t~!~~'hJ~ +II'J:J+ i ~r·li.~i~f11~ HUX:1+) Il-~ ~iJ~.tel't-- ,~a;;< 1:~~ltr:t~ II

Ihn't""cc.1 ~~~ ((p(. (1'Lt·c.r:Ma~ 'J' """" a..,..,k ta....y' ~ tee"", ~~ a ~t 1W2iUITn

t( 'K(1)o1. tM.C,a\.Q.. at_J.l""",~ A 0- ro.? J \\ ~ ~""'P tW..q~ """ aM. 61.1- ;1x_t\A><.~ 1<

J..' ~' ~ 1- , G .1- ,"-

.... U)-l ~ C \oM.. 'lM--Ul a....c. ~' II W\'\ .'\.0\., e , '4W Cj h , ~ {,V.. ,1!'">1 c>o< tVIf'A.. I .... I.AII1

r~ I ~ ()r~:~ ~~Jl~ i-". jrN<- 6\U."",J J 1 M~ ac~,",,~ ij "-1'. ~

Wt. ~iJa 'Yo. A c.~'l1.~ f. ""(1"\" d.. alo'\M!&t,;" [e.,fJ u..... tl.M., ;{x ~ '::l a. .{ r Mt .

C 'IN\frY\_ ~~:: M UM.. 1M"- , ett.t:\NI.~ j;. l' At. ; 1-'>< trIA d.,a. .. , ..... uu .... ')1' u+- t~ tYt.<tr:-_ ~'hcuJa Clc. { M. t1r VI\ £1" \"M p.e~e.:.,..,...~~'_) ~ f.·~.l'~~. itt.tl\A~ ~~, f7't",\:",a~ 'Cl t t.IM ~ tu. ro..<yt 'If''<< c.J 1M. ~ ~ iJ "",f- ~L.: ,...._ Ii 'K {I"lo1. !W\ c.~ M cl.' w<.alR.' ;: c....__

r~J ".

_~~~Jla ·1\'{'G:::l S,...,. ~ 'I->1.,t. "\. e.. t". ~ Il!)(~:""'''__ ....... c.q>vuc1:,,- •

'-~iJcn-L : \I XJ s ...... (r.s. -,.1J H.:U..t 'j)' ';_.(:;U,_ ~t~'Y'" ( {a.J- i>'~t.u (t'\.c.''t'","o.-Vu,...

() (lAM a.....<. ~ r""t'- "II"-'- c.J......; 'd o-:.vt i1 e,., r " .... UI( (.<1"11 d' ... """ e.-.. ((N> 0. < J..: ._._';;&" ;;;:-

ee r~)'

\I'\, ie.fJll-t-lT~ .1) v o , 'r"~ i c~. (eli "'Uert.OX (Tt>.')"j U-i~'J.£(LC, ~~~etJ; f()

LIt%1e.tlu:" I OW(. ~ieee(!.t-) II je-~ ;;_ ~AA (l--~ i.i. ~) K ~.J- ~ f(r1P< s~.

lNwI. r, 1M'\. CVI-'f I UM-t. ~. o/AA~ ~~ CIr>->1. ~ ~ ~ T~ I t.r._} trv- 1'1,' cJ., . 't u.... ('_~ f..<.A,U. d' ........ U '1 ulk r (7'\.V\.. tH·...... r. rM UN elM j c.f/YI.1. Lv.....« "r u"'_""'t.. ('~ f~~ ~ ~ ~ t;.w I ~ G1:cru. ~tl.M.4 y If'YI ~f... "Zw /

...... "'" tehJl.~ ~t'S~~, u.......~OM.<>~ ~..u D~ca-t.O ~~t .. VI-UA .... k 4 . feu.x ~ t' ~ Il.ll ~, ~.:x. , I.1.o1-U- f, \.V"'- aM I D-tA- UN< c~ S o..c..,... ~ ~ (,<..If. & s:.,.{ uv. -yJ a. cl s: ""'" q9 "I' c.2, • n s ,''''r'; rU. ~ a..tv..;_ ~ "'- \r<c. 1M"-" t.vJ a :.......a_ 'V1.,~, _ S~ 'i)lk' f 'r' -tx;) l' UM e« 't(~<.<.J{ 4."": ~e tt.. .;_ ~ 10->.. a.'V~ n tx..z_ ,~( IA.M.. tVvr. 't~

i·rz.fu. {i &0:..1 1001. c~C:vc &u ~O: c.t.ax? I 8u ~ trL< d' lAM. r~ -v--

G

~t.tt~ 0.. ~ 'VL1 ~ / ()'" ')-'n.a.A SO'VV<f f ~<t.,. ~ ) k.,_. ~ V'. : -: I 01 ~Ke!1'U-;

: 3 t e.....u>01L '

_j_g~%de~t" (T .... \J -t liTe 'Vo.. {.I; c~. \,~ "tI~'i)Vt>.tt.J- [T .... I)'; (_li~die.t / i~t~e£2Q.t) ~() iAe%~ctQqj;- .. ~ ~~eUaA:--) 1\ ~~ !c~;. ~ ~ k c. o"v. 2 atc .' _~dRe.t" ['I'a .. l) +11'\':1 Vl1, {. ~ i c~. 4" "fvu.KKLc[Ta . If; (l.'\M.i~,

42fJ L'e~~~~, ~""J iNH.~~, 0'Wt ~~~)\\ 3~ ja.{oc a. eM T'tLc.. fUM {'~. _ 'VU.~~a.t- ('1' ..... t) + IITJ I '\I'n. {. 2 c~ i crn-'-i' .4 b " (('.)t.(..t<U"- ("r",. ,)'; (tM......e.~e£&t- J (evJ.~~~t-, ~o ~~£t-.J 0UJt ~1\'1AQ.~ettcJ:"") \\ ~.~. '\, tz. ~. _t()"L.U~eU.d- (_T a . \ J + II'\' ~ + 'V'n. {. '3 I c.~. I£) I "tcn.(.dwu.!< Kek (Ta. \)" i O{t~ 4t... ~£1tOVJl~Jid:- .... ~v ~tttcn-U.~ ~t J O"UK. i ttlTVJ..~ dPt±) "i~ ~ ii. -e.M.

-teiietl~ (T",. S) + 11 '\'+ 'I a. • {. II ; (tn-j, tit,' q ~;-vvc~ (Ta. -$)"; (i~~~dQ~,c I

IT\-V(. ;.to!~&.e~) II Jt-tbc. ti_ ~ t~,

_s~~&.ea.t- (Ta. -5) , +\\'\'0 va.. {. L \I t c~.1~ 1 I, (:-~i>~a-t CT"'·~~fi G~~ell;t- I ~ ue~~) ~\ {aVo. ttt.L. ~td:ix a, -e.o-e (~c. aAI, ~ aU:,

_1tw.%~tt (T<>-.7) +\I'I'J+ vY>. f.1.tG;(."'d" 2~4 ~'"tt<.e~~tl:- (Ta'IJ ";G1tw.~e11~ o-wc. ~E:~~dlu-) ~ SA jef:i,,_ W. ~ b !Lt'.:. f'"""" {'a..JM..,

_1t~t1ti~dQtt-lT .... 1') +II'Ll H "01. f. t ~':.IG i (~'. 2~tI "tttx.f'~1~t ('I'D< ·71"; (rr'(:~~di~ I trUX. lt~~~) 1\ n.. s • q. t. r'"

~it t-cn-u~ ill~ (i'" '1 J -\- It '1': + -+ '0>, r· s. «, i '''''i' 2 5' A II "L.'ix.e~~~t:- (,ro.. 7)" i

U ft t-0lAZ~ de ~ I O'\-U{ c: b~ t- (TV..Il ~ eli U-) \~ ~ t.a-e... j (,~';: e,.o:A.

- Ci~ e,QJ.L 3> II 'I' s- ..... 'oW. ~ v...... i cP C yJ , i.i~~ c.e.YL \ + \( '" J I 'C)~ _~ dllt~ ~

-f ~ 'i)~ ~ cz.1:ix. (i_ ~,

-Me~4~ '$ft'I'G S~,"v'f.liCPC,J"!Aeiiete~~ '+II'I'Q)I'd~ S(~'"

~idiH:1WL ~ i~- v.,_ {f).~ J~ ;;. laA, .

_a.".,., ~dR.:_ 7 il '\':t .st>1, ,",v. f. 2. i 'f C~· ~i~tfNL \ + \1 ',':l J ' 'VCV!' e~~&. = '"'-, ~t€-I'l- ~ {~- d(. U j~ it_ ~ Uf!-, ~ '""", .f_' a.~,

~~~& 3 A '\' J I Sh< , .... \1. f. ~ C~; Cf ( ~, 'wt..~1&t~ HII\~:II j I <;)ct1 ~~'\£~&He.rt_ II ~ ·s· 'i' e. \~.

_~t~~a1L: ~ II '\': + Sr-.. ,",v, e· '?> i cP (rJI. lrl11.-U'ieil.t~ t+ n'\':+ J I uCVf ~r-~= ~ idltttM. II {a.a- dr~ j~ ti G-M•

1I ~ ~cn-Je.t- (TD..~) + U "6 VQ 'i'-"~ ; c_~ '17" ()cn.d..ek (Ta. ~ri (':e~'1;:JekJ l~~oi.e(!.t_ ~" ~~~~ -' &-«-'l ie~~ ~e-t l ~A~ w.1.:£~ ~~ v' ~ -r~ ~.._ u 2X. A~A'"i'ltV( ~e1~~~l t. R.' ~. &It- ~~ Ctn4v-V<k -v' L..k_ ~~c.l... =: t~~'»1.~-w\.t J A Cta."'t'1«fi.- ll!~~;:._ect tif ~o-t...ita.~ (7U_~- ~ 'I. el~e:Jk St).U/o/o.'Y'.J ~' At. 2,t- ~~ ('~ ()'~ f-..1k 0'£ c.Jt.L ~ (e'rU;!L.

~"lMI'o.~ J €"ft{,. ~ e..:J..u:ru.~ t",-vu"k s, So-,., ~ ~a.<tk <> u::tk t'A~ .. ) t

t~. or i2..tV. cn.<.. ~,(), (.(. s. llv.~ c-r/- G.;. ~ ~ 'Oev..--. ('A., , ~ ~4N"'" I't+f" j

~~t- (Tet. '-J w-1». ~. ';)~ e' 'M._) ~ ';)a-., f A~ ,

~~~auie.t(TA'~} +1!~lD va . (Ii """i,lit&' "lqoo~ (T"' . .1j"; (~~a...Q..,.t, je/i~a1"-t, ~() fAe,,!~~e.t-, ~ 'tA~~ ) ~ ('~ fM.t.:.i~ or ~

rr~t..k D~ 1I ~ e.c;1AI. ~ ace. ,

_it~~e~ eTa. ~ ) -t(\"t t- v o ; -t. -I" 'i-; (~ .'< S 7 "1::D~~ ('fa:-. '6J ~; (~(~~~e~ I ~ (~~~t) I ~fN._ t...,.£" e-vXu:1\L~ ~~ ;/ ~ rcUJ,.,.,

~..e- •

- ~~~&u.t- o- <:g) + ,<SeD vo.: f. \. t" f.~ i(~" 257 ,,-(tt?~~ ('J'a '~Y'i

If tt; , US~%:..._e~ I_O"t.U< __ i.A~tl~~~) ,~~OC ~a.A, ~O(£~'")f~ r.ti~ 'd ... n

~ t, 9AI, t £l_C~ ,

.----a~A.eQ"U. : U 1i .ri\1. )'HI, 'r"~ i cP ( ~, ~ ~C~fcVL- 1+11 ~) I ';)a;c ~~e~tl'.l1.- ~ ~~

"O'e.Cut ~"'f~ c~- Of~ {w.,;.J,u ~I:., '

_Me~~~~ ~ U~0 SI'>'I, ,,~, {, [; f (~, UQ~~~e~tI'.YL 1+II'l'.ej ,';J~~'1~" ~ e~tt-vL ft {w ~ c~-Vc. ~<U~- ()' ~ f'LC<.f.l!v. ~k ,

II1$'t~'a'!a1t- \+111+ sf, (~,-t~,!~~e~ IH'6.f)'6".t(CO"lM'l.:r~ rW( f<l. ","ax;;:'

.A t: {eWl' f",.':2 "r~) " rouk {,"""".> 40. ~ '1'11- a.><J~ J ('''''-111.: r...u 0. 9", rev><,

'1/'" J J t' o--v-«- I-vvoJI. 'i).,.t I 0 e-t f-f C<. 't)"71~1 ~t_. ~" u1k - .: t.k- 1'1- ""'" 'iI c S I!..t ~ a.)U!,':v, ;

;_f evI- 'l~ ql.A' oJ 'J.rw...... eQ o.rf' e.t;":~ aM ...... ~ ~ 'I'>1r.uu::~ ; ~a.-e.. J

",' I'-M ~~ (..__. -i.e. 'h-1 a.Ju.'a-vJ- r\t'" UM.R.. {a., ~ r aJ{(u. I ;J £1"""",-,,- e..u.-. tL

~ z: y~ - o-v.- va,.,. '0 J n.L 1"'" ~c..._ e... (e-., \ t~~~ ,,;_.). ~ -~~ 'Cl .. ~ ~".;__ II ~ W ,

II '\' i~ \1'1' !;m, <f C y1l·i~ t~ J II 'I' ) I '<Jw:: a% J (I1:! ), v cur ___;~::~"- ~ f a.n ~ ~ 4 9~,..r ~<:. r~ {~ ,~L':U. I q)!'1' ScJ" ep< dJal<:.. O-.A. l.r.. e,,''6~ 'O.n-o.k

eY.k uk {~ , -

_ ta.~eteOl . [f 'I' + s (,' cr C ~ ,-t.:iJ~~ t: lI'f+ ) I 'C)~ t..~&iCl. C t,i~~) I Dcv: _4.J0"<-<~(~J~~) ~ r~.":W;- s~ -ea. C»..o~ (l.~~~ ?'~ .~

y..no-<.L Dc' S lfR-',.aY.) !l &",fU,Q - tJ. . 1oV- {~ 1,"': UN<A. e-, y..itR. ;Ie. ra.W. I €t<.

taidf«- "I~ yv-~- ~<:. f~ ~l. f", ~OJH'v..e. fl", '?Il~ U:~ I k V"'" ,",..Q. ~ e it<.~ 'r OJ\.. t4¥ 1ft..d. DC: s~' c1 a.iI ; 'V ~ u ~ c--d;;:' a 0 ~ _Y,c ax. , _er:n(T1.l. .I~. c.crwv,_a.:~s.c,....r {'cJ{e.t-o.t I, ~a~ c~' 4(.<.>1: (.(NU: ,.._Qa"t~ c-k~f~,o, I 1""; M t1< t-<41J<.'}-L tW."f{~~ K.ett- .. "r .R'~ -l~ ~ 'I'd':""" r ~,.,..A- &, A--t~ I ....... oM ~ 'hL c: c~"a;~rcw It r' ext. "r"'~ (oJ'-<n1,\<.<L J " (I 'c' <,cl-i'ronJ.:e. " 1\ tC(~dia 'lA ti'.~.w" t'~ ~ ~Mt>U. 'I S(4"'" I, I(~ ",

-_t~.'hzMCl. • If '1'0 + s \. Cf (v'~. s , .... ' of u., ) L ~,:J e, Ow, 6V- r.l""I .~~~fa. a""\./~ I: u'r0 -tj, () tvf ~e~e~lrU~ , ~a.k C 4~'1'1'-" 3-1.. '1"'a.:-. C)~ f' /1"<') ~ s'¥"', ()' M_ ,

II T :::i~a. · I( T $»1, Cf' ( .s. i~:;_.j_~¥.. 1\1'1'; \!, t~~~a.:vt +3\\ '1'+; (r' t:~~ea.~ \;'\1 'r+ J ' p~ -i~~ , ~aJf{·%~ec<..t'YL- ~ eH!tW.~ (.:t (uL..; d~ 6'0'\ ... /~~ e... p O'!.L feJ. ~ J '

-~i~CI. ·0'1' sw,~ C~·i.~~e~ /\\'rj,ucv;t a~ !Iru l?- 'do. g~qr'~

~o..1o:.... ~ t; ,\,,--,!a.«. V-M, J,_~a. ..... ~ {k, ~O"Y\. et fa. ~aN.al.k (toWf..

r~ ~ I!I.-t--t~~ u.-...u.. Co'"tVe. po.1\- fcA~ £ho.. c.~wr {f ~, rtllt ("'"

f~ J 11 av- vw.k ~ l~;;.J~ <UMp vto.~~ ~ '\iI',n.,fi rlM v' ~u ~"-

.~ if v-' >YU. ~ r a.., 1..<. e a.n~ c,."M"l ~u,_,.,. 'r a.J\_ 1M--! eo' e ~ ,

- .. ~~~ea · \1 'I' s"", Cf (_r1_J;\~e~ / II 'r) f 7>~ _~~£~ 1 {.,M- ~t~~ (~~

on; i'OC:~ 0"", !,sl. ;h. ~trJ-t~ wI- 0"; oG(_;; O"'/I~t.~<.. ()~a/V',.;_t;;"._) ({",:Sa.",if r~'

go. C.....xAW4 F~ ~ \\ !.~, ()' ~~. It \1", oUl CL[.v.: r ~~ ,

\\'r bie.££""'t- + U'I'+ s: \. Cf (~, 1...:~e12~ \1-11'\'+), ~~ _~&L.."1t."., ~ (~~ .... ~ ~ t· ext· !'''Y'''' tJ,,-\,'; t-1~. ~ 't"~t.<AJ- ea. c.£ .. "(u..,_..,.tL '; ;~, lQ.L e,t {'"\M'

I)' d~',? 4 ~I-- I'\M-!..'>' ~"r'" v' ~\u..~ 'V"-a-..<~ ~I<a: S<''Y'''-;~ I to ,ex!:) ';(~'\!><.:...tr:

U7r~ ~ .. C ... ~~ ~" a,Qt~) I"

4tl

~ 1e~d1e..t tlX- )'t 4~~ 1/10\+ U'H (l11.4 1M, "c"e,,"",\l~;,...,J:i. u1.1.. ~c.,

iy.lM-W II) Sf. ce (~,'{;'i&1.~ t1 ~ ~~~ ~t(!)n+I\'\'+) r i>~ .J~&t.1.t.c....

1;. ')\. 1~~~ II r....Ji '£)eo ek, p>a..Wt... a..~ ~hL,,? (rL.t~ VI Se-~~ ~

r' e)<t, ~:i,..., ,p,,{. '1 ti~ qtM ~o1) .... 'j fa. {o?~dR.et- ~ ')\. sl'..')'lM.a~" ; d. tt.

S, uk s't"'. 0' al~~ C'Ua. "._ S£MM.:;'~ I f4J- a:M-H~ !Sr-yn. d' aL~

It().~ 'Y\. ~~~'\I\..e¥- cy""..;:i:) eei..uJ - u. i<1.""u (.J,_ , r' (1)('\') " rWX ';J<1. ~c. ~~

~wk, j~~ oua 'l"- -1 e-wv..~ "

"'I't~j1J2~r- -+'11';(1+ S(.ce(yi,'W~~aJ I\IIX:t+),~ t~~ai I\JO'I.<..

(~CM-\~J ' -

U~ ~~~ \I~. \\: ~au1..

~O ~~~~ ~.T. \1: a..~ •

11'1' eI. ~ eL \\ \T • III 'I' ~ U . \1'I'~i~a. \\~. 5-1I·1'~~~.

JlIl 'I'~~'" ]'(\\ 'I' (Aix. J luJ.) v o: .)'T'~; I:~' ~6 \,KA~ ~i (~~ f Z~}t,_C ~() i~~ I ~ ti~)\\~t-rt~ &,... ()'/'l~ r(h.U(. (~&(o-(,<.O(. Srn~ raKj\!s"(,,, ().._ ~~~e~~ (~.) ..k~" ~~~JdQ.i (At ) ~~ d. <-H ll~ ~.()~ e'At., , !' ~-~V ~'\X. ~~ '(). ~ s , "e't"~ :><-t 'W'\~ ,\,,(P"UJ>. [""" t~ (e.t e. ~~f...;t... ~ 'I"-L e~ ';)(/".1M. ••• ,,~x r C<-1 ; 1'\'\"'-"'" ~ ) ] ( (1 &< • .a tv( [v.M t dt. } s ~ IL~ e oM.. ~~ ;_ \-1-1.t:IM~) I, i e'~~ d'~~~ d, u.s' eA1- ~c:~~~.

_s<!.~~](tI·I·0 v .... rli~' {-tO/'{"-~~."iG!>s~~ 1C:e.M~~~, ~d WI?~~1

~ ~~~) ~{tWca. ,,",yn~ h.. ()~~- tOUJ<. (cMA~ s r~"\'~J \)u_ 'O'1~ t()1..Vt. _) Cu.~, oo«, ~ ace) ; {~ l\,-l1~ ~ 'i)"~ CWA1"~ 0.. t4",'""",] »v. 7l:'d~vJ 'e-tM. t~ t~'\AM.1 """- ~.d ~ ... ~erd~-)(~cl~' \llfCJ ~ ."a-......u. ~~ £' AP...

ic \1'1' a.~f~ It\l'l' 9 .... cr Crl·~e~f~ I]n "') f'"U~ ~~Q~ (~~~~ J I ~ ~~e~f~ ,

~u..... ~ \.t !);r Sk. t'~ ~ ~ e-..\'" ~ G\. t'~~/ t..~aLL1<>1 ax~/

~ 1M o-t.: e .. ()l..4 / e-,~ I e.t'c. •

_tc~.ie~.t +1(U'I'+ sf·cp(~,-lt~~e£.f, J(\t'~+)/~~_'4~f~~ (4~e~f)i

~ Qc. ~. ~J£.., (;; kvc& ITU ;. ~~.:v«) \1 Sc ~ v' JAM.<. ~~ d' t tn- •

...,...._ IX. ~. , eM ~ <tJ.c.u..... ~ t \fI.1..~ rWl- il.. J...VtL'L'p O't.-< »7 ~'AA..:..a .

l[ll T ti~~t + It II "'+ ~r. ce c ~ .1L~~~~ \JU\ '1'+), <>~ -~~efL,.__ I ~~ 'Oa1V",'do-w{- &_ t..tM.c.. a. 0 ..... , 5'0<-;;' i."'; 5"Oe... ~k. t_~e.ux. .

:1 'to 't ~~~'i~~=o 311 Q l '1'>1. ~ i e~. 42 'I ~I~&I<M If; (i.~~~~", i~~~~~~ 1 :01 i~~~..1 (hVt. ~f_~~) ~ i.t. .e.o.faMt.tX- .~~- (e._t~. l~~ IM-<A r, WA

""'" I _""'- \.Vi.<,o_ J,'J ~ t.. 9iA-, I" ex, bif ~ r "-- ~ th-< 0' I,(.M. 1JVI.1, "1.~ h Wa,,,, ~ (j o-u ~ ~ ~ CVt J..&tMA- ~ d (~ ~. \'I!I. ~ '1f'-" t.... ta..P a.M...... .;h..... u..............r ,k..o._ S t1.

'IM.~ c.... ~ fcc.4c;.~~- ~ (U..(. 'ht~- ~c. u.1t.. _u. I v' !AI\.-\.

~~f(a.. '1F 4f.. WOMUl. ~U+1-\"",k ~~- fc>.. ')'>UV1.c1u A d...~<ll-U-~ i.e. to-Ji I v' ~ t- ~ ga2a.........,_._ ~~ ~£<. {;.1.. t'AJt4'4Y" ~ r~ s, Jf1'N"N1A.u..R I ',h. t()o."tu;_ ~~' ......... ~ t-.......t... s, Sn-.._..:J ~ st:. C..R_ .....

~ 1tlA~ J e.f e, ,

lIZff, _ se~~e1,u:!~ 3'611 'g Q V(J.. {I; c~. ,2. t f'redi)cKI(~ ": (U~r.e't~~~~ ) ('t4~e2e_'l~~ J

~() iA<i!,!~~~~~, C"lAX. U~~) ~ 1'~ ~ WiMA.u.K /)O.,.H<t~. _l.t~'i~~ 3 '6 G~+ "", {, I ~ i <~. 21t b ff1.t()d<K~ r'i l il~~~!~ I (>'W( i.t~1-Q~~~) ~ S .... ' 6cJ1ttM(.U'"(. d(tU~~- W,

-S~1'l~~ 3~II"'6Q -s«, f.I.'~ i.'4' 2'C:. ;:Tf()I!I(K~~((!.t1~~~,~ t4('1~~!.~) I{~ e..a£. k ~ux.. ";)rn..<(.Q.~.

-~1-q~~~~ 3~ Q)( 2~, \AV. r-w.. i cp (_r-O ,j_4.~~~~ '3'61\~)fd~ ~'l~t~~ \1

f a.lk . 'j)c. s-, ~.:t.2 a.-CPl. 0 I'\.A U'1¥- e t-UI- ,

_~4R~~tJe~'i@. ;:log nleD Sn.. ~v,{. \; ce (~. iAe.~'},e_eQ~~~~~ '3lSlI~ 0) I d~ ~~~~'?e.-... ~ {~- () ... -f~ v. e.~aMUJ<. ouuu.-.."",J,

_X~ele~~~ 3 ¥ II Q ~n1 ,)10";)''; • "r'li;.... i C{> (~ .. t'~ et..'i~;~ eM.. '3'6 110' ; fs. t~~:< -:_~~1= 311' P1S'+ ; ft.-l1~e.'J~~~~ \ 3'6."6+ ) f '(leu; -1~'i~~ , ~~ t~ili~~~~~ ~ t~, (au tlM.) evM -k &.:J'WtA. ~u-.~J ~ 'h1.~ct.cuJ ,

U'f!I'!' i~cru.~& lI'I'{I"'~, ~1'WI; c~, 52 "K.vcou.i(Q'i? If(£.1~iJ , '~~Lx.i.JJ

~i) ~D"UiJ I ~ l~1e1 J ~ ~~ ~v""t.~ (.~tv. 'a~ e'iMdt'clSi.rv,.) ~ ~S~<A.) (& toi' ~~.,....,..J- W\o'.L ~,) [! s~. 1>"'- S~Mt..KK.': ,

_ Sei~J~J ,I '" \1 '\'G V~. \' \; c.~. \" s "S:eK\(V<.au.k:A,? ;p( ~~Ja.~) LU~JGt~~,

~j) ~~iie£(l"U.irJ, O'U'( ~JI~ j l\ ~.>u ~{).{(.u, •

_:tt~ e~ ~ \I'" 11'1'-+ "", {. 14 i c4' 2 4 ~ If U lVt~k~ If; ([[~~~ , ~ _

(}~~~) ~ ~ t.a.&., \Moi(~ .

_SW~~ n "'11'1'0 Va. {Lilt ; (~.t43 "-~kn.~k'~~'} (V\*~F , ~ ~f~. ~ \1 ~"h,l. ~J, ~.i~ ,

-~¥~aQ 11"'11'1' S)"rI, wV. ~w.:.; cp (r..P' i~tii~~ ,11"'\1'1' J ;!_a.; (,~A~~ '"

o .. 11\ {_''_ -. r ,,~ .' _...... r , ~ .....,. , • • " ()....,

';'._\.t..-t;I._' I o...v\ U «lUI. vvvu e tc4 / I/)'UI~ (.~ & ",.... i trtx.L~ IM. ......... tn-1. •

_~e%~.J.~~e,Q 11"'\\"'8 S)'t1. )1V. f-I; erc~. i44'~~Jl~~~~ ,II'I'\\'\'C!)), ~cVf Sei~J1~~ ~ {£1:k 'd'- ~Ju ~{c~.

-~&;~~ \\'1'\1'1' !\01 • .., .. ~/ .. '.,\",,~; <r (rJ'iiJ~~~~ In"'IIT;\t.~~J~ot1t-

\+1'\' 11'1'-+ . f . il' J" , ~ ek U 'I' U T+"\ ')4)( 'J'<" ~ ~ ';}aJt' + Ae.Q~ , ~e.'G,.__' • k ......

, l" -~~-- I JI-'_'i~~--I-' -""O-'S- ~

, ,. (0 , , 0 "\

\NI"tleuA ""h, vvu.Sa1; ...... J •

II 'IS \\ 0' 1._~~ J OL • n ~ \10 s"", Cf {r1'. i~ J~&~ hM... \+ flS n~ ) I ';)~ _~J~J~JfAot_ "( y1;. 'J....

~a-u. ~'J owJ- S O"I.<A &. c uu.. (~ e.. ~ ek et.t va c.-L._ }~ r' e x. t , sr 'iJruJ,t. ~ (~ e, t:)'f,

_ ;t~J'3~'~ 3 g li \1"6 Sm. (s, ~, ~.) 11 ctlW\oU'-£Uo<. ~ cAtvt,\", C~'WI~ ~ f<t1.UCU 1\ s~.

''V' ~~~,>.J ,0' ~~e1I~~ , Ve. ()~~~~~ ,'a' ~J(.i.~L. ,

i \1'1' e~ee~ 1 M'I' "'tl, )"'- i c~. ~ (, 'f ",1Ucv-. "; u .. ~e~~ , i~~a.e.. I ~<> iiU, C"lAA ;~e.:l). \~

eo..:s~V<. (e .... :$~ [il ~ 'Y\.~h,." .... .,...... Clc. e,._ to..!.s"",- J(~ ~ 1\o'Io<.~~ (h,.c..

~); eeo-Ht-Lot c~ e\-~ e-.... iit.~ L~ r~ ~ c..o. ~ ~t .. ~ )Vdt'~ ~cru->t~ 'd~ lAM. :l~r<.........k1(e,.v\ r~a,....J.-d'"""" 'U'~'t~ o&(t1">A..9.i""~'11i-< 0- ~~ ~. i.2 ';)~ e' au. ,eJr V~ &r e»: .... 'c.. rc.-. ~ \"'~~ ..... ~ ~~a.,;x-

~ y. wt.1_ ~ V1-Q\. i ~ ro.r..u. ~ ~ v,c{Sl' ()a.:...r C q 4 ~ Vl)-,_.,L,.,.c-) J ~ a

a.. .... l1i e., s . ~ct4. if FIM• If ~ ea.mL "ct= "s:;" (h.;n " .

• A nn 0 • '\1 'I' (J .t: • 'HI 0 ', I< A I, (' ,A no n .' nn D ) \\ .4 ~ 1

__ ~t:U:'U.h.. : VO<. '\' -oJ i (Vl~. c c C(.ss~ ; ~av._eA\__ I ~~_u.x_e.._" \\

faIs')ex. taR.. {I 0.. l4< Sk e,_, s. ta4. if pttn1,

_~a2aft. ~ II 'I' ~m. "v. rn~; Cf (~.Ji&~~ \ \~rI'J I ~~-1t1~~ 't~ ',)c_

fAJ"-!~O(. «a. C<- ... ~~.: ~ r. ra.., d- [l-'tcIYI . (, {tMt 't),:.t;;... f~~~ "et- f/ ,.u)- VI! s... '~tvc.".

-~"-~ !" '1' S"... cp (.,J ,j~e.~b '~\\'!'), ~~ ~ia~(l (~i~~ ) , v.v; _J~e~~~ ~

'(.L4Q. [<>'~II. \" g"<,v',,,,,,, "" ..... 1C ..... ~t·ux£ tJV, CD;!;Cvv> eD",a~<t ~cu...~ 1'" In.< """" a....... r ~ '{t: ~ ~ "»<.~"¥ tnA e....) i 1\.e-1 tc_ (v r lMo\ ou'«r" e-.k 1 ('1M ot1..:U..t. .J Cd\-< ~ 0't~ tcnA-'L~.tu. """~ I)~ UAA rtcrc.J. t'i~ ek- '1F I ~ r u1u;. - ~ .... ~l1 ~ ~u......~ t.9 ()~- (' ~ f ~ tx.~ C>~ 'UdG. ) tI f"~, a..~..t. ev.. ti~ 'f'UAtL ~u. f~'f l' ~oU- t(J"t.V'C ~":1;~ &AM. ~"'t .v'(.,.,...~ a ~ ~r;_ \1 ft~, ~i~~ -4ft. ~~C>:v-.._ t 1tM ti <;)~ ~u-..... 'f' t' ~~ tf71»( ~'r;~ -..a,_ ~ • de"",,, ~<.U<A {A cJ ~ V n,.vt G.: a..u <''''''1''' 71' e,.,."., r uvJr ~ ~ ~ (~ ~ r' fl<t'. "U ol ... \M,l .. ....Ka.:....e. (v¢, '1ww..C.~,M. ) " , 'D. "" S I e(r !>"(1"' ,of .!!:....~e; ,

_ a~t >11'1' !In.. <f' (~. i.~ettev.. 1-+11'1'), '<l.v; ~~.: (~e.:_), 'C>cVf ~~~l:~ ~ ~ .JA~-.:u:...~ (U"-J 'l~Vla.....T.r J ~ <:'~'" ~' ~~~ a" t"~ vur_ at:}£_i_ I, ~ e.a e.....e

.Ji·~k~ rr Sl'1!'1.c.'f.jz_ "'t~'V\.R.J(." I( '''r''Of~~t~ ~,o.(.QL

_~~aeoul?_ l II.,. SIM' C"s,yt.) II 'UAtL (tt_40 lU-4fi ()'(M,c. ~ 'f'~ \>\~) , Si'jM' SO\MI'. "1CL1t.. (0. ~ S~ i U!. ~ nL4t__ £l~ r' (O'«,'t)' a.... 'J ~ fr~ ')o-lD"lk t>r~ ()vI..~. ~.(trv:a.....))". Cf,.,"Mo.. {- +Jw '() a.0'1A.1X (~~ lo:t!Q"l? _ dI~dQU.-tLE.f£<.~~ {~ ~~U\.<.~! _ ~() ~e~ 1aUa «.ebo...K'l

V"'1 ~~;:euu-l /. q_~ ~ ~ _t;.._ rwu:J ~C- u qI a. !.uk 'Diu... ? (l~ 'V"M - 1M. ~ (.0. ~ .~ '£)~ {aru 'D~u..,?). _ ?~tM S~ ru.-u.i)-..u;. cZ D~t ..... ''rcrux U'. ~ SWl~ ! ('Diu< sui)" ti,..,4 ~.,...,._ u.u..,.. 1,t" jl a. _.faA·S~:" f,j~ -=;:; '\t'lR !). _ ~a, 'D<f.,L< fa ~,,-,,'~.:cL'CI'\1.. OA.MA u. ~ l~- (J);e. ..... O~

S co. ~:,.._{ ~ X o-n ;;_ (,2.c.<-)oo v- s tVl.....,.c·~ ) : e~ t-Wtlt. >4 8t_ u 3-t.,Jl 0,.....,.. ! v-.J D ~ ~~ W.;ttL#, ,; ~A \M.nk lk ~,,( ~) 1\ eQ ~~~e(h.(.k" ~ ~ ~~ (d~ 1'1.' J,. qt.l. IC.«tL J '( St'~, nJ~, r ~t\..t'Stvr ~'l' J,. 1~ s v...QrHSt.., ", l E..,..

t:: ~ tk.v..t- t a. ~ ~ 0UIt tJ. i(,~.i e au.!;. '/. etl. 'YM eM- 1r I 'J.6 ~ 'a~ 'lA' Co.. rt:t4 eu '£)L 1t.£4U (ea. '\"aV'd.......r~.n-vt ~' ",'..t.'~ .y\'t\ rC<4 et\.4'SS; 4"1' J" 4r" S~istei:L l.o;.J- tlTU4 ~AA SQMA e:K~) -= t:~ct 0l.<A til iii~etnA~ '/. tt_ ~ ",«A fa" ~f. u.,ti, ( & vv{ 'W- ea..:st.- til-1 q9,\, ..1, "' .... s~C'HstL [ti SCJ')1 ~-1!.(A.<1; t. ~ '}U_ t".v.<l( 1"''''"'' ii.. t:lc'r~ 4,...., ~ 9.< f01...J- U>.. 'lr' j to 1~~ De.. )) I ~~ae~ u..t- U4l ~~- a-ue-... ~ u4 •

\ \l'r £~~Uk i It r s~. cp C,J·iiie~ ., \" 'I') I ~~ ~i~eI~ (~~i&ft_) I 'J~_i~e1~ ~

, -.1- (J' __ '.-;:"Alnl"JO~O '0 .... 0\5"' ... -0 ... ':1-'"

11\00>\ () I.W.,.O. I,)O"I.,AL ~.._ c au " 1""""'-. ~ .!..'! e-_{Q.._"-_ 01. ~O">\.., ... I 0 .. 0

,;)" fOVt'a j oj ~\- e,~. 11.Wc.; JI VI' 01. Y'''-1 or c....:~ .

_~~~~t- 1- ~ II '1'-1- sf. cp (r9:tl~~e,e;Wl , \ i \1'1'+) ,.:Lcv;e t-~~e:hk (-ttii~e.tJ ,ow; ~~ ~~ , »w.-. R,. r-x'

i II'!' :i~~~ HI'I' SnI, cr ( yJ. i~~fak i 1\'''-) I 'iJa.Jf ~~fa.~ II ~~ 'YK~ i f~ ~WJ-' """~ Cf~c_IX<7>'- ""~~_) \\ VI' t\ ~M f)~ r.c~~.:v.. n g"r" 't>~~i£_~. G)::

OUR. Ie K.M cuu.. c: .

~ •• -.,J-t-

i 1 U~ ~~e~",-~ i i U?l s~. cp t s, L%iC~<x-krt_ li;'~) I ~~ '3~,~afu1"- ~ ,~,

430

,! ~ 11'1' ~~&. ~"..f( ,~; 1\'1' ~n-t, Cf ( ,J .J~&~cif< ': ~ II"') I v~ ie.tR~k II ~ U~stt'""-"

~ s.ve oU: e' CUVA. ~ (~ ~4' tt:~ ~ b~ ~ l>l~n<-l ~ _,:cri <i {~ 'J... 't ~ tro.t. ~< 'tQal £.0. I N (' c. aM. [).. ylt.(. U. 0.:... a.. ~ -U: (~ lAM.. l.I:.J' ~ t~~ ,~w.. ~ ~ y'L:t., Ju..,'V" 0.. ~ 4~ ~- {DO ~ vt'~ ~ ~ ?~Dc. VLW\.WA~1rn ~ s·~ u.:;. iiid~<r'k • .t, ~etRcr-K ~ t;tu. e1/\ t uv.k e U,u. I ~UM.-:l t..1~ fJ<., 'V cJ..R4 / ';) <MA.-t &, rP~ ~ g UA. ~ t-R",k"~ J tn'\ €.tl.<J! ()~ e.. 'V\.~&l' (i~tLt~( "1/"':;" s....ie.-.A;;_ kc. ave Vi ~ (!~nelO."e,..J d~ £'w . .«. i IA.M- ~i~o-K ~ c~e-J (l .. f'ea.u. e...,.t- UM.. g_~e£""'aNK 11:ru./itJl.V..v...

~I (La,.u. 'V\~..vu.t I, 1/ ~)(, i.~ .J.e,.~K 'h. ~Ot.~ax ~tl<" ~1UAot. ~~ e.»1.~eM...

-0 '. 1 __ -

_{~~~ % ~ ~ dc.'y-'UHUr-M 'Jc fa..,~ l~ ~lu eJ1,_, S~

~~ I ~ Sw U L-t Xi~.:tFWl (e~ ~ 9.:.' ~~ Ck ea v~

4uwf- ~uuJ:;., ~~"O' e.a.u. 1 dA-. ~~ ~4" ~d"...~) 1\ '11".] J \\ 'r _;~e2k-t~.

] ~ lI'r~.J.~~ :ll \I',' Sm, Cf (,J ~i~ :l! n'f) ,Q~ _~&e..~ r ~OUL ~ ~~ t <1UA.. t?t- e.' &MA t._~ "'": VVW ~ ev. l.-<A a. 0/ '() CVt..<.-1 t' At. t I1"!..<X..

fU....t C"I.JJI.M.U( ft:>.. ~ I e~ v-ex: / J- ~ ~ ~:..ti .

7Ittr~~e~ "$-11'(' va., \r"w"j t~.~2 "e~;""""t."i u_~e':.l. liie~,:" ia;-i_/~"f. l~il.)n 1tl.(rU.()( c. {~ .(AM '" o<tD a i ev. ve2~ e-t ~ ,;t..v-l.t'. £hI.'I. 'l-t ~~ J ( a.d-) ; ~ M..1t.l()M..oj<l ["'-~ 4.1~t(.u..4'l~ I s~ ~scvv..,te.rt.&.../SL".,,_~J bu. ~II"">'I.O »v. cO"<..\.V"C.; r~ ...... />t(~~ .... s~ ~SaM..l:vt.c:e...1 S~~ I ..\... ~ ~ C(T(..Ufl..) ('11 J ~Iltt«nr:' &. t, ~«4.et-~ ...... "~~ ". ek"t~~uVt." ij\U s .. 1")l.r ...... r~-- 11~ oS, [_ e,'--t'17>'-"- !... fl)C(JI_ _t ........ a. ,\~, c.~.J I";' ~ t (;&iM W i.. ~ ) h~ % ~ u.......

fie.... ti "£"l' c.-t... / '}vi a.<A t\......vt. .4Wt. Jla.._ -:i:.'Mo4Jt. [w.o..L c-e,. S ~ qJ.(~ ....

ccn.k I ea-.~ I ;'~.rffll..l 5C .... ]~~. ,......, Jo::J- (.uo..-. 'lA.Q-(. ... "V ;; Wl. .... c. e.~~ r(>"<.U< fQ..

1l.. &I.. C C cn.uc cVt- J C 11Y>1. (1"l-t b.,.;...A- u....... ~ ~ c ~ <,l' w....... 'Vl1. o-v: c-k tnX.. I ,.,.."...._ • 0"l1. '" Ct"I-'-"-

~ eJ.L. - ~ i' ~1-c{f,R. ~.nJ"" e..r ~o:u:t- ~ 4tH:. F ~ r~ e,_ f~) i UJ s,,'r'~{~ ~~ (Wt.vc2~ t:t9-,,\, J" o~ tM-u>. ~{-o-{~ (0">.< u.v..L Fa.<-< 1~) ut 'l-tcnM.T(. 4(.U{. tlL ~ {' irv{f(. (qu. f .. ~o."'_) 1u.Jf. f .. ve..

(W!vJ~ J CtnM, ~ {~ "1t'-~ ITt-\. "'"~ ~ efax~- 'i)~ e.. co-.:.... t>r u-.. 'Y\-1. cn..<cl. oWe. • 1), eo. S,J .!:.~( r~' ~ r I!"L<.1"C 7Lt''d' tJ Vc, lAM (d'Li> 17'1 I tu-u.... t..o'\.i),,-,I \MAR.. i\--o{{a., w... SGU'... ("Ir/~ f~·~ £......, 'YI~ (r.t~c{e~ S«.X.. t1k.~IMJ..), ~ 'r,:/1<4Srrur .1""- ... .> tI-lA ~ Uh\e. J., -r-' O"K ~~ J~ ~ ~t~C(_ tn-t [.vvJ.. tu-«M- vr ~ux. €~~ av. 1a.u- ~ 'l-t~ ~L rAl/.i.. ~rv-feL "...... tR-tt... ~£U"-. 3~' #i- 0. rU"UJI. ru''d' i)~ , ~t:(MA.4 (leMA I J S(~",,"~,A..

't fo.~ tMA 'Ylot.U» a [~,,""",ie.t.VIA t."~ 1 (~~ yiW.C<!'Wl4 e(·~ ~ "","--(wi

f a,t' I: UlU< ek {d..uu. 1..un. 0.. 6 a.A s u a-<-<. \.VIII. \-\ ~ tL'V (f"YK. Q' j ;_ ~a .J- IA/t-1 ~

u.,.,.l~) ~ \! r. 0':\'. "tt~ ex ~ (A~ vrre~t:Wt.i..~ I A ~ ;;: 'ih~.S~<! ~ ) (:11);. a.~ ~c g01M-" vn-e"...wt£.' (<>.~ ~k t;C->-l Co-(.uX j <t'1,Ut Dc.. &0">\ ~J tl ... ~ ~~u..,..keN!. f"':S--t" ~< Sen.. ...... ,,~ ) (.y,) 'I II ()~H,;;.,_ 'O' e.~ "buvwt. (d/l.NL1 Vt el.i~"i1c ""'"" ~(.. eo.. ~) eA- {~ ~c: W<A. "V\~ C ~~ (O(MVj Cleo e'i~1f( uu. f>efa... ~) eN.. 4eMM.~ ..e (~~rff- .n.c. e", ~o.-v. Su,').- ev.. 'l-t0'U.~ ~ .. ,<k~ ,,' ~

eo r «-Wt.. ~ o.~ c:J ~'\f<-'L wYL cD'U) O""IA J I-lN<R.. e.cn.C) ~ ,I fAA.1 ·e U-_ ~ I;J S ~ / £nt eM. 1Y\()"1.{c.vwk t' ~hr"aL trU fa 'fL~ ~tAX. &£u _ ~ ) II.J ~ ~

4 "3 f

D ~ UJ\...b";1M rCL4 (J"">A t t.<A ~'\.e ~ ~ ~vW,' s ~ u\~~ ~¥ _{__ o-u..

e. ,~ I( '() t (f eM. 7>' e 10...w If ')'1. Ul..UJ( C..ttV.x..e. -LIM 'Yt ~..._ ';) Ci_ ; a tt 0. Ju.,. ttM--

W\ ~ '0 f j,(/V\ ')1\ 0-(.<..<. cl [I-!M..O.. c..i" ;_ u",..u. ~ J ) "/ ~ ~ 0 CM-VI l..tJI.ka ~ t.tIA V>'\. f""fik e.~~ ~dlt~ltt-\~- ~~ei. eJ- (!_\~ ~ 'IT, G] ': e~ . GO': ek.>t.M •

"J" P . I,' '''C' '-',f)., A'(j, J, tn,

- ~ Il¥~ ~n I Q VA. "I i (~. I-$" '3 ~%~ i tSk~~, (.e.A-6I.~~, e') cA.~'a~'

o-vx U-'1Q.1ea..(_) II {a.-Vu ~IH<·Vt (~c, aN'. ~ ~c.cJ i 'UAtAl-v.. Ur'l.Uu.,., (~c. OA.!arc.J ~ (1 r. €t.. ~. (. . .; c , (}i.. ~.:,._ . a....vp ~,6\..:.t. £.k "" .

_~~&~ 311'1'1 """, \. ~; (u--j. ~ q 'I ~ If; C~e~ I te.,,"\M.~~~ ,-'e.v Le\M.l1A-€~~il OWl ~~~~ J 1\ ~liV. >1'1~ tN<.4~ (_ ~ l:'i' ~t-"""..r 2 jI'v. ~. el~ ~ ~ ""'" ~ {o..-:tua... ohm. eJ~ C1YI {~- <IANI. "l'I~ <'11"'(\1.~ !; c'ela..J- """ ~~

~ q I,.U. ); -i.e I)tl (I'U.V< ~ .e~ .

_~iei_3I1'I':J1 YVy, {. ~,~. i (~' 4 3 1'~eiJ;_ "i (~~~:_/~Vr1-~N>U!~f!.g_~.1 {d ~~ I~ ~~~ll~~,J;,'1'&.~·

_s~~ec: :SU'['j o va. t ~.I; '4; t~r Irs~~'()c' ", (i4'VIA.y~/J,_c._1 (e.lVYI-Uiee.~, ~() ~~i~ I ()"I..V\. ~~w J ~,,_~ M-v.\e--_e.&_ ('<l. ~ -s. ~ ea r ~ . .).

S~IZ.~.e.i 3-1'('JJQ v a , f. 2';.1; (~. \1\ f'Se~dt../ i (1A~;l~~.1 l~~~_= -=_~e~ (~()' i.h'l'~~~g~, Il'ux. tA~~ez_t. ) ~ w.,s.q. e.. rn.

_~~eL.c:. 3.11',. '1«, {. {) i t~ • ~1 ~ "i~~" ": C~fie!lll., ~_~&Q~) \ 'YlUt.<.lfl~at--. (.,._.J-) i ~ e.. . .,.t.. g;It"c..<-<-~ ( .... ) ~ o: e..... .s. t<l.4. e-I- y-'l0'01. c~r~o.Mt- Ii. CL~

'}... tni-t· I ea t. ~ s . Co z. (. ~ t"-w", .

~S&.~e~i 3-II'I'G v o: , (1.1; (~. <~I r't~{)~tc~:~ "; (i..s~e~ I 0'Wt f4e~)\\ {eWut- ~a..t-. t)1.o--u..m.. C ~ c. OAJ. ~ ate.) i ~ tcJJ,. 'i.A''''_~eu...,.. (w c , a...v. \ ac:(.) It L\. f", &,s,c,;;: c.. 'Dc. f(.< {-I.

-t~i~ .H '1'1 + .....,. {. ,. 7; (~. ~ 31 "1:-~o(Wlk~ "iUt~~%e~ I (TWt ;ket'Wl~) II ~ ftaJ,., 'VI uuL e¥-1 e ~ i 4e 'h IJ""UV( -f.. aJ,-. taule ....... e-t._ .

~l~ie.{ ~\I·I'.11+ V"1.f.~'_';.'~;t"i."4~ /f1f~?-"-~_;__";((lJ."M.y>u~g,,, DuX. J'~,-" ~'I'I".l~~ )11 ~'S'4' e. ~,

_SciW\.lie~ 3U'1'10 v~· r '·1.7; c<~. 2:'1 "t~a0\.K~ -; (iA~~e~t ,o-ux U~i~)

~"nUUV<. t..J,.. eM.4 ~ . .

___ s~tc: >~'r::1IQ Vl<'.f.~G0,I.I'ti(~' t45 "1te...e~e?~";(~~~~~, OW(. i4~vu~t.: J II 'W>. s.q. ~ pt'

- X~a1a.~ 3 it 'I' $l->t. \'IV. ~ i Cf C yJ ~~ eJ a.~e.M.. '3o II r ) I ~c.t.L ~J,,-.:r!M.. ~ f a.:1- ()'1_

'I-1v-t-UX II ~ a..uH<' tt S. ftLl . .J-- y-xtn1.. Ir (~v'~ 'l-t-~" if '. {~~(. s...z ~"

_~~eJJ(;t_ '\1'1' Sw.. I1V. Y"'~ ; Cf (yJ ·i~JJ.;'_f:e",_ 1+1I'1'_),?JaY!- ~~d.Q0l cKiJ14) f 'Vtuf _~e.te~tfM. I{ {Mk il r ~~ 1i,,~et{)p U ~,«"t. II {tUk C)I.co.~ e,.:,._,.h ; ~,u)-

'<l' ~ ()(_ ~ ~(J"\,U ",

- M~i~Z ~a'\'Q s....,. \'IV. {.I; cP ("J., iJ.tie~t¥. 13U'1'0 ),v~ ~ie~~ ~ {aJ- ~c. fo.~

'ho-t.<»{ i itUJ- 'f)~ "!.e_..y,_'O'U. U."if!tA.)<. ~ ""- r. e,_, t.e.a. c. tle ROo f. t.

_~iei ~"'rj '3Wl. YW. \.~ ~ Cf (yl. ~eiCM. 151"r:1)ld~ ~?}leM. r! tcUJ-v' ~ '1'1 ~ €.-1A4 e, ~ i { tU.t ()(._ k "h C'I--<-I.X -lA.-\..11!. ...... e4. .

~"'\,VJAL~& sllT::I' 'ii\t1. Vlv'1' t r.~ ; <f ( ,.D , i-· ... ')IlAJZi e':f.rl;LJ~I('f':11 ) f~~ ~~~ e~f!-yo_. ij

m. s.q.i.o. '(-'t,

_tv.~e~Q':' ~\I'I' J Q S , ..... v . {. t.' iCf (,J'. U~ge(U.<._ BI\'I'] Q) I oW:-

s~~Q(~ If f~ D ~ fAM\~,

tU~e¥-~ H'I'jlG s~, ~V. f·~~"'·1 iC(> CrJ·'tA~eie(~ 1>\1'1'::1(0),

""JCJ.J! .1 ~I)M.JZ~ eieM If ')M. c. 9' & ~.

_ ~'W\.~ecu: :;'11 "':l 3m, ~. 7)' L, tJ'.:w. i ~ C yJ. Wv.~~ eo: i~ B:n'l':l; (s. t~-v\1.~~ fa,.:,x

-t).T:l-t ; fl" t'W\~ft1~ '~II'I'J+) I'~ ~~c;\.('~ I 'Va.:: tYl't~~et1t,.,. ~ ~un., s«-'>ti'Uyc L e., '\~ ~~~ e.k r~ .u'ttA~e....u\ I SQ.M....f yJ.o:;'~u.. I gc:.."""i;:/ul.M.<~1 ~ f~ ~ c:o><.ux).

- t~i .,JIcUk + 3 \l '1'-+ s r, ~ c y-2 • ~elo.~ 13>. 'I' + J ,~ll1 _-"4eJa.~M.- I! 'i'\~ ({ o.J' ;. \..<M.L I!' o'l-~<t- I W1-U- e ~ I ~ e' hrff a. I t.vAA.. ~,~ ~ ,j (""'" ~ I C lY>'I. e.._ '\o\K~ 4/ d">1 {tiJ-;:;.. lolAAt ~~'" fO'U-"t eO. Ilacc~ I IrU uP...;. 4J..' D"< {cJ::t- at.<.

C&t~ v' (MA. Wtro.Lek~) ~ r.l!l<t. " ..... tM'lO'1;h' (~(J,;,~ ~ .u it.~ i.t,vc_ tMA ~ ,.,.._ c, I l,NvU. fAaM. cJ...e_;, t,.1.N.Q_ l.c:cy ~L v<''\-"'-t- a.£ I""" -1 Wt """ ~ ';)' ~

VtJlA -) -.

-tarat;):. + \\'1'+ 1\. cp &. :U~ee6(.-:-4' l~1) '1'=4-"\1 I a~,! :fjeQa~.' ~,HtA:UV ({ad a twuL

.'l'Dil~1 ,'q<q Rsb' •. .._c·& f ~ .... er~( .. , bto- Lt.. 41R<·t/l.,. "\:9ro .. q ...... , CC>11 eo ,..0*':;) 1/"',..

~ C -,J·1.iicJ.£o1 >U '\'+) I 'L>GVf ~~~ [~e~) , ()~ _tie!OcU. ~l rl~'}L l~ l'\" ~ ~ ~ r- ~"i).s ot,. r' eJ- ~e, a"..,.) •

>11 'I' Hfi ~e~ ~ \1". ''I' ~~ea. .

-: 11'1' e~ee_K -: U'(' '\').0. 'r"w... i (~. tb ~e-K4~ "; U-i~t( , {~e~k, ~[) ~e.._.\<., ~

~Gk) \\~w_ ~D~ J d.(w<o-tU (tlA~ lk tfCHOO~>~I.Ji ~ ~~R.x. ek oM ()~"",,";'Wx (~,e.. s. c1 . ~") ,\ v..II 4-l. ~'j ~ f}t,. flNt, ~ V'O"lM {I ~ ~ (lU.. " "rt~ ~a~~tt~ ~ _ii.&.K -I.L )Jto-'<iWk -6-wJ'".,. ... k ~ &, ut~t.a..u.¥ f.k c.;.

~~ i ;2 0.. {,J... ~D'1..ll'< t"a.o.<M. {' olr1~ ax d (I,MA.C. ~ err ~~ ~ 1..k'

'd' (>4u. ~ (AVoR. \'t.U!..(}V\.~{u..u ~~ i J ~ ~o-\)...:..~- t~~ 0. f..,. S,,~o.c..c. s.,

t-vu.k eo. <:~ / t~~- ()~ <..u.Ya.~ t~ ~ (~ ~~ i ~ .,..' <Uit rCIA lW\.t. ,..,...,.o1.a()~ '\'K"iVl~ 'dUi I :J 'il:S~OJ(aA)-- ~ e..; - ~ c:u.. ~

';)e, ~. J"...vc.-! ; Sf'VI. 't"~c.:\".J. v.'\.(D'>-1."..1~;e.-k ~ k t:~ 1W'f. e'<ffa-t 'Jl4 £W., ~- 'lk &., {a.~ ~o.A:.~ 'Y'M a1~ '\t" JL S"...,t ~Q.':~ i tP e..t-

~~ '()(lM.4 ~ r~tw\lA~ 1~ .

_ Sl!.~ ~K .~ u'rei) v o ; {- t i (~, ,to "t",lu~ ",j (lH.f~&1< I ie4-1 ~ €t.1< I ~ iAeiezK, . .~ tue%&K)' ~4~ q_,\- o~~~ .

--:i';_ekk.K .~ 11'1' VH. {- of; t~. ~ 2 0 I, k~s~ " i (L'i~ek, Ih.(X ii~K) II ~ W, . ~4~f M D~''M..IiUi i -u.. ~4~ tk 4t d<£'»-'.~ ~~.

_s~~e~k ':lrr0"t1.e.1.1i(~' 2jo "t-~~~I:.";(ls~ie~kJ ttW( tAe'!eiKjl\ ~~&..c tJ- ~:,,"A.-rUx. ~J,., .

-~a..ea.\( ,:1('1' s~. \'\~. rv.,...; cp (~, LiJ.~·J<.MA. I': V'I'), ~C<.1 ie1~~ Il

~tlAX 0' ~ ~~R: eA- t)c'~fJ.L i feV-I- ;k t.. ~~~ et ik ~ sc ,

=- ~ a. t.Lvc.

,_~eiee_K ·:IITCD s~"~"'{'\i cp (~. iAl!~etluM._ ":1'T0)('o~~~e~~ k (a:'k ile. ~+ ~tD<.!. ~'\M.t1.~ ,

4 ss __ ~t~K ':11'1' ~h1. (~. i~&~ 1':11"')\\ C.\l'1~JL4~~ ek dilM.ciT..:~tLD"YL c.1)'4!.()~'VIA£) 1I '11". c.( A ad;SIA.ol R.... 'r~' ~¥~I( .

II II T ~~e,Q \Ill T vn. ~ t'l"'l; {~, q -s ;, O(7t.< KKd" i U.!-ii~~...Q., le~~~ }~"V {eii ",JLQ)

0lV<. (c~~o-u1£l~) \1 ~ ~ ~~ ~L ,

_sei~eif~. "l"fCD va.f.l; (~.I~t"S<z~()u(Ihl"i(LA~.JQ&, ~~~~aR, ~1l 'tAl"~1eQiJ,1 U'UK lA~e2.R..J..) ~ {~ ~ (.IM.Q_ Vt..w. ~ (7)~ ~ tIt.~ 'I-UJt~e .;_) , -l1ieQQll II W '1'+ y.." {. l~; c4' t4b "(tJ4!KK~"i ([[tie11~ I ~ Lt"iedmJ. i q ~W,Sk..~ ~.

_d~.Je~ Illf'l'Q \fa. {. I, I ~ / r~: ~4 b "1t()I'KK~ 'j o.s~e£.Q.~ ,ov.x 's~idtau.l?J J e~ ~aa. ~ u_" 1h'~C? ~.

_a~~ \111 'I' s"" \'\v. yJ'i--; Cf (~.J.~ee.Q~L ,It \I'!') I "dc:v;r ielR~ew.. II fcWt

J' ~ W\o'\..l!. o-tz,u ~.

_~"~~~e.,P_ 1111'1'0 <;;_, wv , \.I;crCyR, iAei~..11~~ 1811'I'Q),do.:c_gi1eii.t~ l[

{a..J:" ';10:.. {~ ~ ~ mw_ ~v-e.t..viA. .•

_~.<~cieeoJ \1 \1'1' s .... , <f (r-2 . ~~eR.i.~ ,IIU'I') ,dClJ,C i~eQ.i.~ 1\ cx~ ~\l"f.MAQ. • -~~i ~e£a-e \\« XJ U~~:J9J. t 11'I'ErJ) Sw.. "'. v«. 'f'''--; C1( (yJ. ~i~ ""l] ; (s. -U1~i~eeeV:- IIlItX:l + ) fr :t'~ivuHa1 \\ II X 1 + ) ,o~ ~~i~eQe-e ~~~~~eQJ ) I 'Ocu:: ~i~~ I d£11 t~~~:.eeco1l.- (~~{:.ee&) , tl~ -t~k",·~tfa_t II ,~~. qv.; a. ()~ r.n.~d ~c-d.

I! \1''1' ~~d.Pc..t- (T .... I) +1\ 1\ 'I' ~. yon;"'" r c~. L; b "(.e.u.\<I<.eA:"" ( T 0..1) !'j (_1:~u I (_~ t~ eQ.,rJ "e;) ~~J ~ i%~j \ ~ '2n..d (~ dc_ r~ wc.uJc<~) i f~ ~

1t0""Vl':() (~ e.-.... c.v<.c.L.. i s-, ~ ~ ux.J....j ~ '(). eo.. r~ s ~ 4.0. (h.t- s.. t~ <.Jl ~

~r UxC~~ • :D. e... ~'<)- s_/ 4-<.. &VI' 'Or ""'"' ~ ~ 1; e"""cn.J,... }K "","""",'"ii......

0.. ~~ 'IAovo UAve...., Dr.. ~:.(..............., 'r' t'~t~ b'"\.< 9<.At" ..• x e".,., ux~ J or~......,.J::, 4f-'- f ~ lNV'A- "l~ e, .; V.. J,. 4.9CII""Y\~ rJ'~~ e... ~ s: (~' ~s ~

'i.l .. ~D,,,,,"'~ ;. {~ {.;VY\ !UVf.dJ,_ ~ f"~. ". Sf ~ra:.l&x tou-k -u...J ~c &. !l~

~s'~ta1L.x. ;: e'e'(~ &Vv«(. &. ~<.'~) [()~ tMo\ l!M.o't.....:.J-} ". (tt·. N\~Q.. ~(1~~f~u:-- 'i.lcvc A!icl.~ 'f »: S'..:v....,l-cJ1.. t-~ g.e.....J ~c. e,., SU-....4 d~ A,

-Q ' I. (...t

[)J,. e..r ~ 1"cJ.1; '-o-v-t ~ ~ e., '~tA ; A'J "" ,M~cx 'C) 'B,'l;l(a. ~~edet,..,_ "dCU[

AS~~ '! M .. ek B . ..u -Itn-vf ~1a1J.:...r. I-~ ~ ~c:. &, e..LVl.4 AOAM If., (;;. A)) (( o~(r~ £)/_!~~.~ "(~ ~ 'l!h1.t> ('~h'c~ ~ '?D~ 8 tV<. fou,t It rl)""U)!.tOWl. ".1 e.-.....llirM'lMJ: {a. fC>'"lA'lo<L I1.~L i' t,.....,J. £1.w,:~. ?M. er ",,~.~ ';). ~ s. ,,:t-,,_._ 'l.~

(;;;;'" ~c. ~ u...."J~) ';e-..t- S"("l' ';)11. ~aJe.ffO'V..l.t- ('1'", l) •

_ s~iJei1ek (T", \) ~ 1111 T@ vo. . ~. \ i (~ . I ~?, "Se !)()en.c.k (Tc;, I J "i (iAieR~ ) Le-1t~J~J ~ ~e.~~Je.Ql,J: .. (TU)I 1A~~.JL.,t-) \ twt~j)tX. i{a..:.u. f~ ~ ~ \\ "'" t.:e..., 1, c."ii c . ~ '\V'v..,..,.

_"1::-~fdetl; o-: J ·tIIll'I'+ ......... { I~i(~' 2i4 "lfbtfiit~ [Ta·1) '. l~u.£t.t ,

0"Wt. tl:e~~LtH ~k 1;oJ,.. 'lO""KV i fD"'l-1M.m. {.J,., tAM ')~~ ~ "'- r , &.. So c.';_ c,;}.. l""w... - s~tJi.tt" (_')'" . i) +u ','G Vt1. {. \. \b; (~.1a-& ,,.ttfx.ei~~t cr .. ·rr; l (A~~ I 0"uX. . ~(>i~eil(..t") \\ WVo.~Vc. c"e<1r ; f~ ~a..f,.. ~~ \AA'\ 'l~ ~ a. t. e... r.e . z: c ; 'llL ~a. {ol .

- ~~ ~ H It 'I' 5 h1 , 1'lV. r~ i cP (r' ,_ii E'tlft(.t'A1- 1+ 1111'" J I ~CV;C .~~ W~k",_ ~

434

{~ ~r~.ti.t. l"l~ i {o.A.k jJc. r~ WI-<. 'lf~ Th "" to ~~. c. ~ c. ~ lflw.. 0 ' ~t

_(Me~iJ&L: H' '\'C!) ~t>o. ~wo{ Ii q:> C~ .14"~'iJle1Q,:l·e-k IH \l'(0), a~ ~~~<!eJ'. "r'aeM. i fct!l.-"d' tl.fVI..v .. ,O)tx. i {~ik {cWu.. f~ lNv. 'l~ n ~ r. eo.. s. c.; c. do eQ.

fL

- t~iWI:.t + 1111'1'+ "t, if (rJ '11:~Cdta. oil U'I'+) I ~aJ!' te~eeeta II 'l~() (cv<~) i ~.;,2.e071".t CT .... I) ... : II II '4=- s't". Ue. t:i1 ~Ueouak ~. ';) . u_ So •

_~~J1cr..u. t eTc.. 0 +: \11\'\' V<'l. l"'L-..)' (~. 4R ~~I?u<'.t· ("fa.I)" i (ii&J1~~) ~te..e.e£O'ULt , ~() {~~, (Tl.(X. i~WQ.~«.J::') ~ a.rv<.p,o.x. (~().>u.. l>'c. (~...._ Wt. ':

-: ~ ) ; (c.W<..1l (AM "1~ (~ "'''' "tcJ"o.t.()S) GO. ({~ UM UJ<..J.._ (a-u. d'" LUtJ.u)

Sv.x. [~ S4<1«}, ~~' I!-oA ~ ~v-.k ,","«.(6'<.<. 'i)~) ~u. (Vc.uJlaUu., ,4.;..t- (No. ~ ~,,\ua..J; U"'U. (/1U i)~) ~~ e'vt.e..J1~ I SJ t>~ ~ 1x.a.~c<-->.t ;;_.fa. (~<L'1':.. ,ti.

e ~ tXL (U..< ~ I IP'V.. a.. ... liu.'.' .. '\.1 ...... ....t, (W...I.. (n..<.. ~; t.uA...1 ~. ~i'~ U4 ) \\ <>. ...... no: e_ S· rM. ,~~ 1t~ i ~ tM.o. rzf'M.'d ( ...... C>~ 'to-i)!;] "1 v. ~ {~ S J -1..t ';:10k ~c. 'l.NA co. qr..: ~ n...~ fc. {<I"I-""'-A. c;_,._t..ula.:..-.. .:D. e,. ~~ s , ~~ elk h t......1i J.. s: fa. S~tl.tL l>c.. e~ eR e...t- to-\~~G.-&. ().._ ~Q.""" ~ C»t~ I suV'- £..1A 'it fet.o·$a,..J" ~"" 1n0U4 (!.h~a~ / ,~~ I?M. ~'{./""a.-t ~Wl dt 'k Fe.., ~~ s.n...t' OM d tx.t1.!~ 0,,> ~.{~u...c a..vc.c. ')'I' ~~ ~cH.. ~ Y" c.xl'. 'r f~

"""'- 1;(tn.(. C""" de.;. ~(11.<.4);. Y"-'" ~ rt~~ ;i. '1 I C;:)( 0 ~hL ie~t~dRQitU.Lk ~ ~.2 ~ ','re... t,"~li e-,J 'l~ (e.. l'~ c~ Do:. (~ wc.JaV<.e) ~,II'U. II&.

r u.~ "'" """ 1ito'l.t (tn.<. ~ t;.~ ) ii ~ tAA rt~' [i)tw4 s 00. ~ IVC trC. J ({I f....._..: !l:L,'

"- ~~ da-1M RO<. f'CV<UO: (1rI-t. ~ ~(;\11.~) &.... r~ tM-o. (IT" r-b'e.IAX<I) '~i)~ e~~'L':~)'" .(IYIA1.1AL l,., /\I"\'''~-t. ~ .... 'C>'tc'1v..e-, ~A)...._:.t, 'rAfl.. f.' ~~&;G.'

';)&v\.\A ~14 \"j;\..I1_....i4 Dr UM. t'~ ..... """ c..f~>vl. ~t.~- 'P~:>S tn<. ')'\~, e...

\,....:..t; ~O;u. 'I.~ II 'i), fa L "~~:x. (t~ Dc..~.L- c.CA.c..JIatM. J ", ec.fi- :Ii"'"

() .. \Qiie.ee.eed- (T ... \) . D. t. c , I, ~ Ito"><'';) "'J e4-t- S'r'" ~~ iePete.t.k (Ttl. \) ~ ~"friU () 'i:io~ "c~ e...... Itn-<.Q ['d~(~ w.. 't~~ -1....vt t-~ e,_ tl)"l..<)\-t'"""'-.

.0- eM ';)O'">'IM.-....f- ~<>. ~ 'l.1n<''k) I, • G-(e.&1~ (T ... \) gt'''r'<~ "<VIJ\(n-1:;>:x.', S~

'()i ~ ti....cC<t">1 9.e_ ~~ d- '"-1m. tI)( ct.....; ~ ~O'VL';) eX ~ ~"1~ .

_ S(?_iiJJ.l~ CT ... t) t:" ~"'0 ... ". {.1 i c""i' I'S ~ "~~~u:.t.r (Till.. 'l"; (ts~JJ1(~~ ~~tiJe££e~/~<> w~~(?_Ve.£i~, ~ iA~titleetl~) 1\ {~ ruu..~'QVt., ; f~ {~ -ltM. 'L~ (1ft.'. 'Ve.. '1 ~ J 0.. H.u e. (1..><r. ~ ace. ~ s":"'("1' Cl.A.A ~s;_ I, CVU<0'\.1. a.vc.. ; fa...KR. MIV\ 'l.~ (01.1. 'd&, 1'I..(1'>1..';)s. j;. " ; ~,U! s. e.\- S't"', »u. )""-i:¥-. • Ct,v. Lad". II 0.. r , ~ s. c.; c. ~ ~. aM. S. ac.k.

_~~efrruU:- ('fa .(') -t: If ''1'+ VA, {. ICo; <~'. 2 ~tI 1'1tlxC1i~'lt I. T~. 7)"; Cdt~eJ1~, o-w< i. tQ~e.JR",",:..t) ~ WtKIh-\.j)~· L.t- i {~ ~~ 0 W'\ 'l.~ (()'lA ~ ~a.,...'()tJ;' ~ a (>.MS~~ ez. s. \,a.A . n a I:-.'~" .('. a c.. »t.. ""~ •

_ ~~i~eeuv!t- (Ta.,) -+:" ~"'0 VIl, {. \. \b i r~. ~.~ 4, "1ttx~i¢ (T".7 r;~s~f!lrr«-';k) (j\,U<. Me~~eeou~t J ~ ·f~ toJ'... toOl(7)1';)ix.; {aUo.. tat. {~ kM. >Z~d (""'" »'7-

't.nWs J ii 11 u c. ().AI. ~ t't-u. \1 d t. ~ S. c • Ii c . dOl. eO. ~. I •

_;{~Wcrui. ~ :11-11'1' S»1. ,,"v. ~ i Cf (y-9 ·iiW0v.2t£M. 1 +: U \I'I'j ,d~~~~~'" ~ t~t. Ii' a.a ;)' CA.J'1AtnooO<.. i {o..U- ~L {~ "'""" 'l~ (~u ... 't~'i)~ J Q ~ c1 Pl.~ ~ s. t'M. Ir {o..J- o';t;:._ 't~; \.uk"t{ a..vvVr.. W<-o'l."" .. i) C.,.....·d .. '1JTk~~)" \\ a r. ~ {. (.a.. c.

1+ 3 -f".-

8.... 'f'1'w....

_~ci~Jclem.U. "> :I! IIT0 s ..... ~v.f.I;, cp(~. is<:~~Jd,Q_cn..,.H~ 1+: II \I 'I'Q), d~

~ ~'i ~cil ~ t€NL II {~ ';)~ {~ CVtJ\.n--tJ.£x. i {tMk ~t'. {~ {.w... IMA J't ~-;, ((TU <>e.;

It O""Lo<.v-l. J c;_ ~ '"'- t. &., s. c,;;_ (, 0"- eo.. {. \ .

_tXiCI!_e.t:eO'UaX.· -+:1111'1'+ sf.cr(yR·Il~eeQict(7U~1t'"- ';':\I\"\'-t)/~.:v,c -~~e£. '"

~ cru"Ht",_ I 'l~ (u.xcb.) II t. ext. ,,(;t.Ir\A.. 'lCf\.<_';) i tiluv. fA ~ ~ 'lV\<.V ". S~

(}U- ~t.., rn. UU4 'l.1n-<. ()~ bv.. Ii v--e- r 'l..r.t 'j)~ ';) ~ ,..,' ~ <>'lh 'If'' ~ ~ ~, ~ S . "II.".".:;)

C (V.J,_ J I, ) M~ ~"r'" ')t!.. t~%~Ji~.

III u'\' 'a~i~cv . .ee~ i II II'I'~ Yd. {. \ j (a-."i' I ~ <l "SIlI<\(£1I_ChL~~ j'f(~J~, (~Mr!'.., {;, ~~~~e1cn.dJ,. I o-<-tA ~i~aYet_ ') \\ v. 't~ ';)~ f", t~ ~ (e,_ l~. ~\o.r...k ""'" Q.NI. J (\1) i {cuM. 4t_ 'l~ ;)o.-tM fIX r~~ [!.1M ctNI J ( acJ-) .

_ ~_£~~e~~ 1 It \I"~ V~, f.1. (A; (~. 24~ 1f1tk>t~I<~"':"i (h;tie~e~ ,~ _~ieo1J.<_eou-k) II-k tcn.~ tat.. 't)4MA tx rltUM~ C'h); {~ ~J. k 'I.mJv... ';)<V1AA e, ruu4~«'W_ (OIc.r J .

~~i~~~~ .~\I\"'% i~·v\",f liC{'(r2·~~1eR:..e~~ 111\1\'1'%), ~~ ~~~ie,Q~~~k II f eo:..t i)._ ok ~ d~ ~Q r~lVUU; f ~ dt. {~ -k. "I.uu1v.._ ClQNW f ... to'tAM~.

_~~~.Jteo.t_ ~ 111\ '1' ~ SM ..... 1l'.{. f. I; q> C y2 '~i~J&e~~ t; lll'\'% i fL .

_f:.&j~~&cieDll.t -+i II \I'I'~-t ; rr. ~(~A~.e!~e&~~ 1 i 11 \I"~+), 'i)~ _~~~eMe.1fu41., 'd~ _~iJ£e~e:~ \1 QM. qr-: a. ~"a£,.. »< ~ 'l~ &<W.U>'-'f' ';)~ fAt&1AMi~ •

_~~~i",l~€j:Ct. i." 6'f'~ s:~. cp (~.J:a~~~~ecxR ~lIlli% '), i)~ _~~~J~ex.ft. ~

fit ... ~k 'l.~~ va..,..,... f ... ~( .... dUv...._ [<>'I.<M D.M..] e_e,·iUJ, N t.<M. ClM. ~ e'~.,_g. D~ 1,,--

~vv.1.ex. Va.....A RCA t~,,,ru) I e~~ ..... cll. 'l.~e.J' OCl/><A ~'" t~~~ L~'t:\Nl. 't9c~,\.....M 1 (f':"" ~ lL ().M.. ~ -u ?~ "O<OMA Q", r~~, !ifl&.oo. ('av.vvJat ~ ~ ~M.L eJ- S 0A<-4 t':~ "f't..-.,.x-._ 0.. 0- ."....._ e.,., a.,..". ~ r 1-. 'l.~ ) '.

l nit T ~~ ~ Je1£e ~ i n \1'1' ~ ~", -\- \; ~. \ ~ t "~ej)l)e K.\<ei "i (~~ ePe1I1e.t. I i.. ~~ Je.£l~ .I ~i) ~iil!_~~~ I roJt Vo~rJ~ ) ~ rl y.n~ 1tu D,<'~;v.k' r~ (~ ez f(KUX~~' rClLX. )(~ c , (IN, I <w:.) i {~ ~pt~ ~ De'4 ~ tC'l.(X (~rVu,._ ;;: [q9q'UA-l1 a, f)<!r~~ rcrwt)(~ f. "",. ~'HC~i (cW...o. :)'-'t~ ~ u~ C~r~

0. (cJ'\'""" J Ch.. rlc',!~ ) ~ rc-W\ [.J.,' 1M< J "'" ~d- ~ a<!'~ ~ J (t- c. o-s . t 11«-)

\\ ~ ~ ~0'1»l IU~, a~. ~CW4 e. ~ ~ if 6. <. - 11 } ~ rau-'L ~'1' )~ ~

~ '\ tav..A- l.l- ~ ",,1- c~oJ..f.._ .... ;/..:...... Y'~ fh.. ,:h'l;:J-- ~~~ ITtA. '"1.41 o>u;t_ ~

~ Ct.,...., e".",,A-, f' QIM. I c,e.., o.tJi. I 'r0Jt ~ I ~ 1\ ~, ~ ~~i J~ .

_~~~~e.Re~et. ill U'I'~J vo , {I. 2, i (~. if t "&-Ku&!-W ". ~iiJJ£el, te~~'ll~id.J1'~, ~t> ~~ieRa-eRe-l, 0'Wt ~~iJ~eeek.) \\.u i~ it"'~ e'~ 0. rOok ~ ~~''i~ f&uJ<. (S'W41"Ot.vt. ~(~ <i. e/~ ~ ()<:r~~_ t'tNJ1.J

~t.l- J; ~ {o.w_ iy-nov-vvt nLt• ~ (),{~~~ e llANo, t'~ ~,. ~ (s' \..Mt-~ '2.0-'~. 1h.. '().{~;.r .e'......_ Ii e t:U.w....) ~ ru: c , U"'I ~ ~ ~ J/ '! ~ f tAM. r O'\-<A {' lLA.fu J

("') .

_ v-~eJftf.. i 1111 T% 'V()'. {. I. t ~; r~ .14 b ·'It;kKI<~ '; (__~~%~Ct. I ~

1t3 c, , ~~-fJiLl ) ~e.r ~ {Dir, »u [).t'~~ to-ux. ():e e , IW". I Aer,) i f ~ w .

. ~y.'l~ »...... )r.r~~ '\,(1)-Ut. (Sot c. a-v. t ace.) i :f~ ~4. c\'"'l~ ;) ... I)l,;J-

(fA:. c. ","" I au;) , .

___ 1~~~~ft1ttl llln~:l + yo. , f I.~, \ ~ i c""d' . t'4 b ''It;)Q.\(K.;,..Q''; (tl~~1 rJl~~ , ~. ttf~~ectee.:~ J ~ , .. {tl-~ tJ .. 't"~ t ( ~;;: t '~ ho ».t~~ t~ (atA-) i 40. 1"':.u. ~oJ.r.. ctrx.......,.vc. 'li"c.-, ~ ~c:'~;.r if K-. t'~ {' a~ (Yo) , -.%~1JJQet.. iU U'I'~ s"" .·.w. ~. \; cp (.,1·~~itreU.t~ q ~ II 'I';t ), dM,'_~i<L " =~ae£t~ If {o.:.t tlf J"f'\~ ~u 'j)..''1~ \'~ i ~tMJ· 'ik f().1Krz. <'\'""-........-.. ~« 'di~~

\,'"W<.; icMk' 't)q_ {~ ~~~ ~ ~,~~.

__ ~~~eJi'.(f~.k ~ u _ 'I'~J SB1. ~ V. {. \ I~; cp (yJ, ~~i(_eJtt ~ I ~ I \IT';h:] ), ~~ ~~i&e£~~ ~ {,.;,r ~k k,~ , ~ ~' w... ;;._ (' ~ s, ~c, ~~ ffOUX- i f~'d<L ~ ~~ .[f'1-~ ~t.-. ».... ~ ~ ~t e' "'""" 1'1h.<Jt t~ .... t;u_,

-~~~1t.QJ.e(,{J;_ ~ II K 'I' ~ ~",",)'1, el' ~ ,{- l; cp ( ~ '-Un~~ JJl~ ~ n ft U Tko ; \50 ~i~~ :: ~e£1.,JLt + l U V'I'~+ i rr'~~i'iJe1J!S.~~ 1 i K ft '1'%+ ) I ~<0 -ij~iJd2.i~ I 'd~ ~~~~~~t.~ II {<mi. 'd<"ii~' (t, 'i)LC.'ttV;~ (j_ ~ ~£1«C"'1' ~ .,\,..-u,. ~r~ ~ ~~~~J'

~ ~s1i eieH~ ~ \1 ~ 'f';t ytl • -f. 1 i (~. 1'51 "S1!Uwi "; (__~~ Q rdQ.u: } ~~~icJeP_Qe~ I .iv

~~1,JdQ.: , ~ ~i&J£i'.L) ~ s~. ~ Ia~~cJ~eel!.t. ~ ~ w.. , .

-~eiiJem ~. 1,\·tJ "'~. \,1, t i c~. 4:' I/~aRJ.L I,; (~~i ... ~eQeu.1 l~'1~t-= ~~a.licz-L ,.lw ~~i1ee#L, !TV-X ~'iio:rJPe1J~ g~,";lo: ~~i .... f€eeJ,.,

- ~~iQ~i 3-11 U 'r~ v a , {. I, '~i e~, Z 4 s II 1! ~?e~;_ I, ; (~~f&R~ ,In<!(. i~~fJr~~ \

,,_ A' n f}n"'iJo . ~

g"'r'" uo:. ~ u.u:. t.\ot. •

-l~~ieeiQi. HI1'1",P+ v a , f\.~, It; ,~, ~4£IIUk~~~~i(,:R~~~e~~ I ~

i~~~~~ ") I 'i~ . t)c_ 1t~~rclltf-. . .

-~1/~/J&.R_~ ;,111('l'~ 3 .... , VlV. r I; Cf (yJ·lf,~iJe1Qc'~ .n.\ln'I'~J'",)~~~~i<>-~<l.L

=~':€M. (/g",(", v(~~iierdee..R. . .

_~~~e.eJRL ~ 11 ~ 'r~:) t....,. "IN, f I, ~i q' (r1,~~~JeM.:e"...Hn \I'\'';tJ ) ( 't)~ . ~.-~~ iJl.li;'e-n \\ t't'". u' ~~~I'.e~~ .

- ~i<l.e~ !- II "'['% h.. ~ ,'o'ci , {. \; Cf' (yJ., ~~~J~€M. I ~ II n:t i rs. t~~~,Jd£cx-U:' +>0 U "'t-+ i Cr· ~~Jelia"V><\- \ 5" I' '1'~+) I ~~ _~~i~J1Jl.R~~""'_ , '<)00; ~iQ_~Q.~'__ II s~. or ~~i~dQa.~·-:

> II \( '" ~~~¥& ~ '\1". i K U '" ~~~r<>-eee(R. ,

:. U II '" ~e1;.,a~ LT(J., t) ~... \\.l '" ~e£dRek (T .... I .) ,

J II '\' 12~ .J K 't' «o , V"'AA;. t.~. ~ b "~IUe,..." i u..~ e~ , ti~ /E.-V i;.(0vv1 I rrux. i_~C~) ~CWtMx. lNVI.2. r~ ~ f~ ~ (wv.L ~ ~I ~ ~ -J(a~ tvv.. rMk~cy... ") (e.. Sui- el-a....r tv>u>- f- II'!.-( (AM. aM j II /,)'~;..... -\1a=.J- tM tcvJ~ ~c. d"""" .:r-~ 7>~I:-c:.;.~ ""-t'~ I g_.,.":.r "'" rr:vJ.~ ,,' ~ b{s~~ 6\'\_ ~ 'I.<.M. 'r~"'"? qJe.n.. ~ , r' £}<". 'd'tM.. ¥"""t",,"Y fI' e....o;._~ra.y. I. fk. ~,t.r ...

\\f"~' ,,~. ~ t~~o/ r C~ ~ (~~)[~r/U~OlM,

\AM.t. c-t, J (eM 'VCO'W i..-,.....t.'", leUllA PI.< f.1<'"k''-'e<..UM. ,\QUJl"-~) L e._ s 'i' iJ~ .IAJI..U, 1',

wv. CAN!, Ou. ~ J.,.)', t~.i~ Ml~ar' -0' e't) (~,!:£,4,rM£·..,.J..._

4 S 7·

s,'cr«{,(lA-vt- ~ 'I.~~,.,J:-" s;r(~ ,"' f~H~ f.-v> 'WIo-wtOMk t"'" ~)1~?

W\I\A. Lr-(rIM..l. I oc:-, ~~, D~ ~ qJC6l"-,\M.M 1 '1 j ( &t. ]<~KIX. ~.(;X..

t.. t . 0 u .... 11. • "L ~ t" ~ AU..... ~ 'j

~ 1 ~~\e-v... - eC>~ 6U.24 ~";) -1-!IIAtLl.Iz..r \rll.J{tL~1M.. () £~l1-<\. V (.

1<. tJ ,,' 1 a. F ,,' Jk. (1<. ul- f>'I.~ ) 1 dt. Dl (a,,·st/ eM. ~1tUXa-t U""- ""'~

M- ~ fc:elu e,.t- ElL. ~~~ ek a~ ~v-UA ~ k~~ {WHM .. ,;;,x JJ1e~ - ~

...L.u ""'8 _ A ...... 11 A 'J.p'" .... ~ , 0. " • ",A. .;.0:::.... <:>Or

·l.tL'(~ ~v... (..N\ ouAoa. .I~T-~ - CWO ~ ~~ (. .JJ~-1""'- ,~ .... -...:=- €.Ut/

a.OUQ {a.~.(..-..L ~~ ~ 1(0"UJ1.. ~ /. 1<. M I- 'I'\A~ .I 'J t:l,. ea.:Sk.' \lM. '\'IA~ ~

-1a-a 'Y-.U. £i .M J iJ ~ eo,; ~s..i e.- ,","o-uxa-....k ~ ~~'!.~ ;;_ 1) ~ :2 01. fo...: s t.!

€AA ~ O"\V( ~ (.Q q"'; ~ (.9 e...... e.Jlvt ~ s,..,_ (.:Q., (c.R 0.. f eM sr."; t.... ...... 6'UX ~

CDuf e.. >tRAtR_ p~ ut1t'1 oJ rtUiD.,_] ~ SIm t~ )). ~ '~, ~'\f. ;).0.1. £laMA

'i) a..t t~k ()' ~/('t1L . .,...,._ ~e. t&<. lil'~_':: ~ccJ~"",- '/ Uuru.>1V!, eJ.- e ... irh.>t.. .e".,,_

"(I;l1rW<a-K I, i (I!)t. ~~ ~ - () t a,u...t "l'\. ~!TtL I<v<. • -!o~ ~ ~'l'I-U.~ Y. - ~ K&u.-

t e~ ! (. 'i)~ - 'rVlcn: ~ J,. 9< SI.(()U_ (<>trWWt _ ~~ lAM. ~ () ... SUUt.A... ") • _ 11.U- '" ~ ~ & t ..... fk fM. ~1>-<oV(cwJ" !l: r if,,;.! (~ ~ ~ ~ i-:

AA !) ~ .!.i~i~ _ 'ftnVt M ~£1_ ~ i C:trU-i~~ ; ~ I 'ie~- t - Lv ~ (,

i'a.:. ~~ ~ e, ~.M. tAM. ...t.~(l.A..<_ i :.9 III ~u.A-i i ~, <Yf ~ ~

ek ea.. e" .: s k t-t.... 'l.«.O"LU(.tl'lo\.r! (! I ~ ~"""" d c AM.. ""'" ~~ =: & o;

~~ i 11" J ~u4 ~ ) '} •

• c "1,",0:"'\ P \ • \'SO 1/5 v. "f.' .~.!o ,A ,( .I,,' .D

_~~ _d '\!.I v a , '\: i c~. LlV\~ i \...~~ I '1!.4-l~~1 ~ lAe~_u....-._~1

0'Wt.. i'H.~~fWI-1. J ~ {~ ~ {M..u. r~ .y-t..... f ~ (a~ A.. [ u..u. \'. (1U. ~ """"JUML r~ ~ (~)(Da.MA ~ i'a.J~,¥-) II ft1l- r' ~ ~/~. ~~ ~s~. 'tl~ .(AM..t. ·r~· ~ r~ M "I1-<.2tte-.4 ;X {/~c.c. , S .. ~ ~ lLtfo-:."._j "V1-t~

StM.A· (.J(~~ " ~ -it. 'Y~~ z: e'aJ,t, eJ- ,,.....,,t C4-((~t>.~ ,lee f~ "St.()(·/

{( fi ~' ff rcvJ-~ 'W\-tw-,.. ({~~ O~"'? ) [~ ~ I ~ ~ , IA,M.O. J, .1 ( e-

'0 tn.A ~'l.l.uu.4 ChAo. e.~.oJ euM ~_,o e-..'l1A4.4 ) ( ~ c , ow, \ ace. ) ",

_'Y\..L~~ :J 11"'\ 'nO.~. 4 i ~~ ,~~ «~i '/; (~¥~ f (·~~~,;o c:~";O ~~~, 01VC. ~i~) \\ ~ {MNL to.>vt ~ 0t- .{ I u.... . ~ f~ o.vLou-_ (aN~ ~(..f"~ ~ ~ ~ ) (71~ \AM. j'1...n.t~?) U f'ci' II ~ ...... ~~ ~..,,_ td'i e lAM. ~ t'~ (~ ~ (a-~ {I~ ~ .e/~, ~ ~~~ t.xM-.,..y)

(e-. j)~ ~11.c.'t.4..cA.1. (I"u. L.Kt.'Il..~ 1~~ J II,

-.-S~i~ .:\"1'10 vo..{ ~,I; (~. t~-, "S,,-l>'ile.~ (I; ltAl\Ui~' ieA~~i~', ~:;) iA ~ ~ 1 O"UJ(_ 'tA~ ~ ) '-f~ ~ {,4'\U. t.:uX ~ f ~ f ~ q;u. ·t' ~ C ";}fT"YIMV<. D.. l~).·. r· en..< ';)e." 4m -1 ~<,. ra.M. ~~~) \I c>. t. e" S'. c , 0:. c.

'ik (~{- 4, .

_~~eR~ J 11'1' v()(. {. -s i c~. ~~ 0 "K~!S~ II; (4\a~, ~ iiJPe.-w..) \\ a..vvVt ~~. UNU rtvvt- y-2u. f~ ~ ~ el t. &. c, e. 0. e, . 3-.... ~ 1 <1NU.. e .... sJ 'tl~~.iou-~ 4_}A' & 'W ~' ~p~ re<-> C~ .• f~...Q._ c>/~(.....u.,.,... ' _s'~~{~ JII'I'0 V(.\, {I./i '''''i' t~o "l-~i~l'r iU1&~f~ I th.-Ut U~~f~'Y>'1) i{a..Jut ~a.!, ~ ~ roM- tt..... (~ (_r;.., c , oce . \C<Cf. ') \I a t , e... {.c • s. t. a~ tQ {.f. _l:~N~ ~,i...... ] It ','\ + ......,.{. L! i <"ni. t 10 " l~i~~ "; U.ta.'l'U?~/~ , ~ ~te-touif~J tl ~ ~.,..t. t.wlL t o.n.A- ~ foW- ({ I-4NI, ~ {' d~ \\ o: \-, ~ s. c. Ii c.. C>~ eQ.

" 3~,

{. .4.

J... • 01'0.. { I. I 'q ., 0 "I"_ , ... f) I( I.... I OA

- SDV"U.~~ :H "'Ie VD.. ,Lot -, i (""'0 - (,;) ~~t:1.h. i LiSo.lY\.t~~, fT1..()(.

[,!tNU!i.ei~ ) ~ f ~ to.1.. ~ ~ roM'- ~ f~ €' -- 9t"" e' aur~ ~ tt r. t.., of. e . z: ~ • Got. ~oo.. {. s, I.

-~%a.£~ :::t \I 'f' s ..... ,,"v. 'r""'""'" ; cp (~.l.ie2~'l~-UW1. l'JIIT ),~GVf iei~""," \

f ~- il' a.-v-01x (,!.NUt r~ yJu-. . {~y I 0. L t., s . c. Ci. c' ~ -rn.;...... .

-~ei~ j \1'1'0 s~, ~V. f. \ ice (y1. LAe~e~"._ t :1U'I'(::>] ,<>~~~e~~ \\

fo.:..-t- ~<L {~ ~ ~ {'OAk ~ ~ Ilo. L &., ~.(.;;' c.. C)Q. fot {.t.

_~~~ :H'I'I sn..VIN.{.4iCfC~.~~~~ '1V'l'tj,';)cVF ~C~II ~~ v' c.w-o-Vr. ~ ro.nJ" ~ {~ {' lAM ,\o..<.<!. ~I ctc.Xt.L ~ £1_ t-. ~ s , c , i:l. e, ' ~<!. f .... f, A .

- ;W~i~ JUT' @ S )"IV. f. J.. ,I; cp (~. b.J"-'vt.¥.£i e{-~ I J 11'1'10-), ~cvr

S~it"'~ tI 10..:.1- ~ {~ ct-v-tnx. ~ ~OA% ~ {crJA_ .l'w... ~

e 1 OIM-~ ~ ...._ r . &.., s. e , ;. c . ';k fp: f. 4,' .

_~i'~e~ ;lU',. s~, 'Vt.';)'Il', 't"~; cr (r·Q.~t~ 1:111'" i fs.ti~~~~

"':J 11'1'+ ; rr'--U~~~~ IJ II'(t) I val! K@,t~ (~i~ee...-), j)~ _it~, dcJJt t:f%H~ C Uitee.w...t J ,ucu; ___!~te~'K \r~ 'da-wt fa ~ ut- 1M~ t~' ;.R ir~ ~(....u ~ eO. "'Y>'I.~&f._ (t.(auC\M') Ul;~ 19c.n._~ ~- fa.. ~ l,yf-- -Y'-'l ~ r~ oJ ~h •. .:J- L\Ac~ ;;_ fr.. Yl'\-~£""_J I ,,", "~,,, ~uv.~e..e ,

v' A II .n

a.'8~ .

M~~~ .3l1'1'10 ~n., 'VI .. <:>'e_'. {. ~.I} Cf (r-2. lA~~e~~ 1:\\\'\'t0 ;

(s. t~IIMM.l~.eo.m-vt -fJWTI0-t i(t'.-ust!Nvvul3e~'Y'-<.~ I:lR't'I(9+)/~~ g~ea '" :;. ~ , 7>tVf 1"4~i~~-w.~ ~ €.lM'>. ~ 'i)~ 04 ro.n:t. ~ go-'\L., ~ t4MA ~' ~ ~ (t, ~ ('A {'~~. 'iJ<.?~ ~ t'a.M, ;....l1k)

:\II'I'E..~~ ~\r. J K ~.

:t 1111' ~~~~~ I' v_ J U eRi.~.

] J "'f' a.i e..t~A~ :J] U '" Sn-.. ~ ( .,J. i~ J!'Wl ~ I J :111',. ') I ~o.J;C ~~~-tNUWL II

xa.'"sV\~ Of IZ.aM- ')\.a_,t~ (eA.':', &.e..Hw.. I' h"-WU-, {Ra.'\r"- 0' f_l4<.. I ~rs~

d'UlJA '\I\.a.kwuJ ~c~~1 ~ '\i"~'r~ ~ ..... t!1.... ol~i.,.... 9l '""" "'t\ '~rJi qw1 tVU(~J ~Oht~ V1A. \~o-'ta.~ I ~c:vv..A.- fl'flD.,IJ.. ~a-A-

UM. t-~ e~~ cu. ~) , ~~{(~ t><L .({,~ r, UUA-vp '\O\~ Uk a~~-

1(.~t.U.. d- t.M. ~VVI.~ q_,Qt~l.U....) ~ f(>"\.yvl.l. lAM. ·ll~ ';)' e.tu<'V<..~

L').z. ~ qJCI>-\ttl-U-) VIt«A) oJ ~- lTV-- 'V'" J ~ o._ ~ ~ (~ '"-~ ,,-v.i.9 .u_ f~ t.\.M.. ~ ~ JI,'I~ ~ aM.. ';) ;j ~- Ou "V'" 'J '1 0 ~ c.n WL ) " ; ';)1 ;ii & ~ rA< ,,~ ()~ t ... d ~;crv-.. '}.... 1..e O"U t I e.a..u. .u_ c n.A eI\.ov-f_ ~, ~

C;:lLr-"~t;<I"VI. 4,ltit~;_ 100 ~w, -~CV1.-<4 ~O< ~ 'Y'DM;)t ~~~t6"\1. I ;;_ f~

jl. '1 6 ck..t. (h.<. flit. q.9a i U:, q"""'; (<J'4.<.U_ ~ 10-' c ~ ()' lAM.. 'h~ , """"

~~~~"l. I ~"-V(~ oJ~· -~ I 4t'~() j ~ A ~ ~ Q"'t.<_

t.o.MA.. 0I_t.U.. ) " ; D <L t ~ ~ fta ~ I, FCI.~ ~' t'.t.lM. o- yJ u.U. IhA ~k I'.IL«<.. J ( ~ ~0'"V'4li)/,\~ , -I\..( l)c:S~~~- a....< ~ ;k q,Q~. J~WlA) II; () (~;i_~~ "0UAc..y>

q~ I ell"'L-t"'lt" J ~ zx ~ yiv..L th--< ~ vu.u..- I v~ U-1A. '\..I.'St.JI.~ ()I' '14-<-<'1'1.~ O'IIoNV/.. ~~ "-H3 e--1.......c!.- C~~-7f INVl ;_ b"Vl>t~ tru. t>Ct"a".,_..toyi} ()Il_ tAd.~ r,'tls~ t>r<'!:t\.<.< 'l-'\.a.XWu)_ -t~c.n~ t:'_O'lMi';>~Il.~" ;

LU '" "\ J , r n n ~ __ _ f}' (\ ~ 3 Cf •

'il~ "LCl o-u_ (V(_ ": ~ , ~ ......... CJ.A.4>U.X.. C ~ tJ1_ 't 0 c:.MLK.- I au. t c!: (Uf.. ve. ~

s' ~OL Sk ~ 4R. ~ ~_ (CJUA...<.1O 1Il_~ Qa.M4 fA 'l~ , f"l~ ;;_ ~.t'rl.f.U.<_ Dc ~u..U :J k 'YI f l"""1",.,...J:i ~ ,;)~i~, (l...VE'C- 0"U!(lMA e.x.<A..) 1/; oe.. t~~~()va... II F U\..£Wp ""~ C0VtA-4 ~ 'l.~, tN< {rI"vwtR. ~ G-IXS~~ ... tnJ.. e' fl4«. ';J~ ~~ 3 I ~ a SL! e.k ~ CIT"J.'\..4 e.J1N<_ [lJu..c..<.p rn.~ 'j) CV\-'VI ~ 't~e J ~ l"A~ de- <. ~ ~~ Dt~k I ~f_ ~...f~~ qJ(IIVI.~, 'y"try->uL

.i. (~ t I ee;u.<. »t'.. ~u:u_ I ~c.. D"U S£'.v\A4 e.a..u_) I, • ~ {u ~J\_cd~

~ ~ tz.-1 0..1} ~ nJ- t uu;{ ~ U~ ~ ~ ~..,.... ~ ,~'1 tU.A 'l1l1'll ~ '.'·Ut.,H_.,._._ e...".A-. ~ i1o-u.1'Jf, ~ ~~ &[a-t<. I ~ ~ a.~~ I ~1l.1 t~cn,dix~~ , ~ ~1~()t)CI-

SuY')'- Ve.., ;J_~~~ quo.. •. {e> it, ~ ';)(_. I' CIUA. I ""If!.< ~ ;L '\1tn.J- ti..

~ e, ~ ~')'I_~ ~ 0-; etr'>'lA'~¢" "-~ -1 cn-vt- »t4 iL~t:>(..~ q LJ..aM.-~ (Q.. ~ V"-

t I ~, fL ~i e-t~ cr-\< ~ c-~ve,..v.k e_' f(.(.<.A. ~ ()~- ~ or 1M'! "1M ~

u ).0 1~- 'Ue4 A'l'\.CLh.~ •

-t~i dlNt~ -9j :11; r- sf, 'f (yJ. biJI"1~~ L1 J 1\'f+), ~ JgeR»<'~lM~ II di..- . ~ JV1:.

@lqTc~~~~t +0:1U"'+ 'f.cr (~·1ii~__""M Q:t~'I'-fJ''O''1 __1i~~ .~ 'l'KC""LUA.<-<- () r l~o{f-- ~i'to- t.:.s~ia Q.A..C. ScnL()~ ~CUV\far><k ~ ~(M'I. ;;:_

5' ~..); UUJtVt. fo.. ~ if ti ~ ~ t.z ~.nJ- d- t... ~J.u. ~ ~~ t-~i~~t 81.1: 'lLe..t_~......e~; JL_ CL {"',50~;;' Ii"'" tJ~ ftrvl'(\ i1 o";.2:>c;_ O";'SO~

O<l el1ltc:y- i Jk f)1' v- ~Ct'l )' ~ "",a~ ~ lk s ~ {.lM..'JC e.f1WI tN\A4 .;: 1:' e...-J-~ e~ ~ )(;_ 1L.

~ e: ('lI1'..J'" eK ea. ~~ II fA f.''')WtL ~~ ~n-~ s, t~. Dt.. fAt. ~~ L 1;:.G.

V~ f c< t ~ i ~I'M. cn-<-1 t tTL<- ~c tour ~ vv-J.,. EJ.._ ~~ eJ- k kvk_ i e,_ SI!M.-1 tl~ e.e;~ ,,.~Jh·~ t. ~Vte.A':(n<1. 'i) ... e_' ~~~ i t. t"e.,.;J~ v-e(!_~

~ e.Ji & (;".,_'C) s~'ti.u.ut. ',k .f&<. t-:;_i ~r'lM6VAt- • Ct.QL. - u '}l~ 6-v-

t~ r<1\.Ul ~i.Vt ~ ~a.....k D .... rn,.c..k I aM- ~~ t~ SW'l ~ ~ """ F """,ou.l~

'i> ..... ~ ,;;" tUl-<-1 e,., ~ {-(rUM I l.N\. 1A~ ,,~~ -ki6'>'t .f", €4'\0'\'_~ ';)e. .e l i~o{e~ I 4t.U'- e._ t~ 1h. r ~ i fA ta.M:u. qrA I aM- '\ ~ lin-ur I ~

~A!te.' 1L<.X_ ~ ~~ ~ ~crJ" o: 1(.>... r~ ~e'''_Uu..o<.L ~o~ ~

~0IM.;m ti ~ yJ1-t tru l'kuW4 & rcn-J.- ek &. ~ ek 4A raMu. S~'l~ tl"$~~ i eO, t.....Ju_ ~ , aA ~~ ~ , a. ta.s~~ lWl .fe ~ I ~ 1'1 aXW<. ~ ~ ('tA.~ & ~ s; YtAa'P- e.-t ~ c~ i &.. a.~ th<n.A

~~ ~l:v:, Sux eu..cp _ ~~ ~ 11AtlI\A.~ ;;. (~ I.M.-1. ~fM.\"i>C?__~

';,' ~0Yt o~ Db I! ~ O~ \O~ ;)11. f<Vt'Y .lo. 1'~ s, {Ii~o-{(IL r err ~o-tt ~ ~~ ea_ ~rnvI- J- ~ ~ e)- !it ~ ~ o-w. ,",-ai-J e ' ~ a_ t'A~cn.AJ. ; ~eo. t~ 'fr1 ~t p'cAt~ g~ fa. &.Cl.4 O~ fa; (-<''}.lAX.t'.. e-t ~ c:.,,_._ ,r~ t:Uc.Mi ~ ....... ~a1 , L.t ~ 0( ek ~, (~';)~ Cct TIl;. OC1 ~ c~ ,k ~ f :;''W1~ovtt1 4~1'L~ I C")-\k r~ w ()~ flM'SWt a, ~ ;;._ u.t...' -~ 9( ()' e~J.,..u.._ {co. c:~ru.>t.A. -~ ~ ()~'cWuz. s~' or.... ~~ i tlc,,:L'.NL.

440 'i)1~ 5: 'a:.~ ~~~ IIv-· 3TI ~i~~ ; II: ~uu1, ~m~ov..aJ.,

_~~~MA.~ GJll'r g"",Cf' (.,.o'.i~~'"~~ , 0311'1') I ~~ ~~~tM It eLV\~ Ute.~L<.d)_" e.,_ ~ ""'M'- ...... ' A. ea. euYtdl~'<'c><') P)'UA~ "'L1~'" ",.... a' ~ ~~ 111 e..l- ~ ~' .;. _~ ~ ~ o-y~ ,;), ~ So I, e,...,_~ u.e..c.vt U !.<? .... &tAo< ClttMA e.. !.e.v..A ~ ;;. t.._. eAJt~) [;)'~ of..ff .. ~ ()'UMJ>. ~ ]" ((;2 ~V< 'J ~i~c-u4 s~'"(>'." Jl,._ ~k ea._ eu-y..'3~ if 3<L f,._ e<Vt~ (1.9 e.t~ (k..~ eX e<1.>UJL i -J1 eAt"" Ccr>M<·"<:''I.~ ) (&. ~4' i~~ ~ ~ I j.(N.L.. in~ '(j<!. r, \.'.II ..... ~, 1..v>"l c~~~) "q u". OJL_~~Vt. I ~~ \\ '<l~f~ ';)' i~~~ II (a1\.~1.V!.. ; d~~() .......... 'OaM.-t ~ ~e..M ,,\,-\,,<nJl';;" fr>. (6\ot~.....uu<J q ...... ' .-u 6l.f ()e. t~ «"tJ.A..ol a. ~ faft'aU<X-' ';:If.., 'Y>\~~ ~ ~crt, ()c" ~cl:, f"O-M.-'i'lS eJ- t-tU ~.k T.,.,_.;tj: lJAo.:"G.,~ I 'a ..... r o..tt1U,. 'ih.. c...y...-;. V.t... r' t.t 04 O' ..... .J r_ t"~JhW~ & ~f-~te~ :~"" . ." ~~ea-o.ttx. ~I>.MA t.. S. ,k "f0Jt1e.uA ". A~~.Q.,\M~ ,.,...._ ~'~.

" .... ' ~ rAA£~. ';>e., e{'1(l. f.1- de, }Ua......p )~~ 'd&tM4 f..'e,.;.pt. :2 ~{~

u' A. (J

~~~,

/1\ 'I' ~ f ~ ,,,,!, V'¥I. )'1l'- ; (~. 7 b 'I l.Crto.~ IIi -rr (wJ.':.- I ~..1~ / ~i) ~i etWI I ~ ~JtM... ) I ~tu. 'i)<!. c.~ t..J'.t"\-U. <W-<.c.. Vt. t,.o, ~"Ct; r~.J1 ~. ~a~ i ~A-

~ ttn-CA s~, (),.., f r nO. ~, V\.<. I)~ cJ.,. \\ 11. : ~: i Re ........ eu..<t<-<.. , .

_itie~ ,""'+ '1YI. {,li;c'""'i . .2GO "t~tG\~~ "; cat~e~ I ~ ,t~fCl/l'L) i= t~. 'de. c~ ~ ~c. <,k ~ ~ t~ ~ ~rn-.~ •

_te~~rz.ee.j TU'I'+ sr. 1"\"1/. 'r"i-.. i (y. t~iJI1¥-"i:...... ',11'1'+) II {~ d'~W. ck (~ ~ ~c. 'Clt... '"t.i. y.a.-1..:ti r~ ~ {~c.:_d 11,,,(,,,, (l.<.<~~i I'(~",,_ ~t'lVU_Qe_

U ~u r...:.J4 ~ {~~ ",

-QiectM- /11'1' s.~. VI. ~'a!';-nw.... ; C\' C tE. i~l~M.2M- 1,11'1' ;\5. ~e~ Tl1'rt i fl" ~i(&~~ I,U'I'+) r <>aJ! ~~ (~,-) I ~tVf ~1e~~ I 'Cl~ ~~e~ (t;:~e~), UaJ! U~f~~ \\ aM. ';let. ~~ vJ:~ a--wc. lk ~ ~ t;.._..t; ~ ~da i n.Jic{ d"- tvv..~ ot c~e_W<. c...l'\J,tJ<_ ~(_. ~ (N:, r-J.:l; r~ ~ flh~~ l

O. ~ ~: s , ~ 'M.a4C. #-L1M. ek e.. (£')'>0\. ~~ S'~,-;~ tM.() .. sT.:....J(o~ \'It\.<h. S.I'~(UA &, >u.t:~4 ~(. t<!M.~ ,k r~ f<T'lM-u.. eX ~ {~ ~CJIJ"Ji_"",~~. ftA. c......1....u.. e..t- cot~ ~c ~ t;:, ~ t'~ F ~~ ~ f' €x:r. {._ fw.· to..a;_~ s,ttt', ~(. "JU-Cti c~ c~ (rrv- ~O"l'l~"~) uuUt. D ...... c~ ~'»U. aN<C 3,,- t.;. ~ r~ ~ {tnl-UA " \1 trrit. £t ~~H ._!!.~ flt/vl. S' (!.wo..re· V~. 'tla \.VI ft s , :It. ~ ~ J ~ '". 0",. ';),~ U. 'rI1M~ <2J..< «.......c.eW<..J "foAA.-cA...

1r-'- e.._ G.v.u rl.:uc C,lc., Ket - At. ,..,t ac. c:~eu.x.. o..i'l'KJt II'" : ~ m iUalTtL,

tMa".....t-. -

-ieJlW"c It( 'r Vl .. ~ ; r~. q?, 'r~t.)e~ '', IT (~J~ I ~e.e~ I ~t> ,<I~~e1tM. I ()'Wt. i(!.e~ ) ~ s"r" ()' i.i€Wf't (I ~ ~ ,

:__ t~ te~£k. ,\1"'-+ + ¥'rI. {.1 ; '4' ~ 3 0 il ~~g:': ft. 'I i «l-~tq_i e~ I ~ l (-ete~ew.. ) . ~ ~t", 'ilt. -u~e~ ,

1\ 'tIl! 't' ~e.ee.rt~ Il ell-I:- (Ttl. \.1 + rVll'1' 'Yo.. t" iM. i r ~. Ii b "fvuK Kt..t (T a. \ J "i (w~i eJe-e- .I (~itee..A.ieQ~ J ~d i~~~-eht-, ~ i~~~cJd-) n ~lvt [1.<fWl V>\a~ CO'Y>c~S~~] (w ~tt~ "j)' Lo\M. e ;.!4' R. 1'\\.0>1 u.a,.u....op !M-. F 'Y" trl ,')"- e' ~ u~· tl/i \~l\."'" e..... tOt.lD.>u...) \1 {f £WMl ~ S. 'rM. ~ ~(1'>"1 , ,,~tM tu1 " "k ;'$ct t~Lvt.." (! l.!i~~~~hl (Tn. tr rc,wt- ~ r f"U/\ 'U''', DUe • "I'l' l~f?~ ~ 1M afu:u_

t(h.tC Cl S~ J r' ~IC., ~ S'" VU C(7\'\CI)< ~~c..' f ~ s.J_ ('ITl1.C Cl SS~, (}I'.,. 'Oa..lIi. C,," C<1S~ {I!.!l, ,(-( ,

-!i~iieRe.,AiJe-t-cr(:l,\_) +1"VII'I'0 va.{I; (~'. 1~'5 ."kO()~ (T<1,f)";(iA%&~~ :::i~~ , i~t~J",,;'~JlJ: I Jed ~Jl(k~J1~iJ"'t f 0'Wt.. l4~&~iM) \ f~ bt~ II

.u c. , Ov.r. <. ClCC.

_1titM.~eia- ('"ro< -T) +U'VIIT+ .,r~. !. I~; c-i' ~ S4 "Ulxeiitt(Ta·71" i (ili~~ =.~J.tt I UWf. [h~ie~i ePLt), txl2x ~~. ,. 0. ~ ~ s. 'r0.-4, t.k y--'TUK • _3t~ev;,_~e-e~ C T""7)+II'\i' liTe va, t \.Ib i (~. ~-SLi "l1~l!~i~t (T ... ·r)"j (ul~~~J.a I cnV< ~r-i~ieRU:)'{~ ~~. 'tt.:fX. ~ ~ (.tW. 2 ace.

_8~ &,;,.~&.: ~'l'~\r 'I' ~n., wv. 't'ttN.,. i Cf (,J '_Lit,..:.. ieiite'V\. I +!I'\i' K 'I' ). ';l~ ~~~ '" = ie£{b ~ la»r 9.. t;,i.vc. \\ ~ . .:u .. dt.: &. c . rM. J ~d'V1 • "taA.k 'l)'~ t.u '/ ,x :' {al..t £)~ S.e. {XU-\: ",

_Me~~JeM.~J.i 3K'Vft'I'0 S·""')W. {.Ii cP (rJ .iA~i ~~~-::te..",_ \+"'\1"1'8 ), ~ !!._ii J ~i e.Q~ b~ l1.- \1 -f.uk £)<l ~ ~ kUx ,

-iieRe-.:..~ei 11'\1'11'1' Sn\. cr (~.~el~e.eu-- 1II'VII'1'), ~t0' ~el~~L~i~~ ~ e~iJl) , 'Otuf _iJ'e!M.,ie1£.1A.- j\ \,tXh.l.u. ~¥' t¥. f~:>u. t~/U-1A.(. 'iNI~ e,""c".u~ ("I"" IT'>'l 0.. ~w.. tM "IMR1f.vwt- II' """ c;.u (1, 'lM.O"l.CLOlU1<' ~ F ~u1 I ~ ... t 'a~ Ca. v- I!4t F~q,.u.' """" rcruoJt..q_J]'

II '6/ H (S' '3~e.Yt~Je.t CT Q '~J + IIt\1 "6 W .. ~i'M ; e~, A 1 "~~fek; l'r A , t) ", (i1e~ eLK, t~tee,;\.~~) ~'(> i.'tJ~Po~J (1'LV( i~.~~e£vt) ~ ,kUx. C<~ ~ 1c.l~) \\ ~ ~ fCTWl. ~~, ~ r' (h..<. .{'~t..~ ~ !l~~w- ,; uiW. _CA. ,~ ~lNz. ·~oVt IMA. -1cQ. J sttiJ- "'" ~ QL<.. ~ cM4t.~- ~....e.~ ~

..... 11;1. ra-. f", ru. ~)q .. (x~c1....u<. u r t.<AA 4e....J. '4 y ~ ~~ 1M c.~ f;t,..._ s,~~ .

'I:.

_i~~Ct~~J~(T".g) +nin+ "d·{.\"iC~.tS.s ',u:~~:a-CT<l.gY'i .

li~~~~Jl~ I. O'\.lK ~(:~'d~cn<k) ~ ~e.Wc. ~oJ.,.,

-~~'3&(rL.(. : IIi' 1 "'6 . s .... , ~V. 1 ..... t-... i <f (yJ.. ~tM.~~~t~ ,+Il'h-g) I d~ .£.~~eM.~ei~reNL ~ {aU- ~~ s~Wc.,

: y 'I': "'j' 3e.QO'V.~e.~CI'1A.. : \1 'I' ~'I' 'ItA.. 't"v,.,.,; e""'i' Ai; "il.WU:ie..w.. '. i (likO'UieieO'L-<. J t.1l.$j. =

~ (~~JtC1,.(. I ~<> iMo-t..<ie,Quu.. I ~ L~ecrv.~e1e0>4) \\ t,.a-~ ~c.. t_.. ~{W\«v-<A ( e.. s~. Jt-a",vt IAAU.. t" O'H """ ~. qU: ~- ~il-u ~ ()~ J II ')\L. -u. ();:k "\r"'"- 'd!!...o r i!.K Dc. IM-'I' "\......: o-.-vt \'" ~ .eu........, V e,..... ~ i Yl.t. -u 9\...t' ,,"-4' ell.-.. ~~ 'K4,' 'I)"", ifl.l.fN>M ~. cvM' ')'1' VVIk tt:IA "-¥c.&'U. ()e C)et.o.u ,

-itieO'UitilnA.. ~ \I'r ~ '\' + VGI.. {. I~ i ('~. ~ 4 -;S" II -~~~o/{" i u~t,~~ .J(71A.. I InA./( [,til..: ~_¥-'"""i.JlcnA: ') ~ t..~tw!-v( {cJ,.., ~c s, ~fA.\eivt4.

- ~~e!),l .. (t~e£ou.· : 11'1'\1'1' s~, l"oV. rn"- i cP (y.i. ~au~J,~ I: II'I'~'I') , ~dJf ~1cn-<iJ~~ ft fcUk de.. ~tCM..Vl ~c. ~ 1M\c..:.vv.. .

_ ~iJa.o-uWa. ()"U.. : II 'I' : II .,' s~. l1 .?J' i . )"liM.. ; Cf ( ~ .14 J.,UTU ~da:~

I : U '\': \1'1' i fs. {~i&o:U\.(.%JG>.~ +: ~'\'\ \1','+ ; f,,· 1i~Jatr1.4~e.la~1.M- I: \1'1': K '\'+ J /<>~ ~Jo.~Jo.~ J ()~ _~~e.Qc(DU~ "~~. (au aM.) ~ '" f.: ({ttA-. 'i)~ 't..:tw..v..

(Mr(. c. &.., ~(. vO:I (rI>JHA. "Ir' ~ 0. ~D t.< £or.., Vt-vI."lI) •

't ,,'r GJlct\.(~ t: Y (r r: 1.:~, (u. ~,) \\ ry. ()' ~ ~¥o., (4" Of (AM ~~ f~rvu1lc.) \\

44~ ~Cl. ~"~ ~ G~(>U~ t.1 ~ ~~ t f;~' q~~ ~ <h4.(lNl.epe.e.D..ut."'"'t i F~ ~ t~ kaucav-r "1\ '\7, nil ~e~

01\'rs(Z_~~J1~ 011 '1"0 VYL {.l i c~, Itt, " id)v(.K\<d. "; (~~e1k , ieA~i&, ~~ iAE'~i~, 17UX. l.~i~)~ r~K e-v. a'V~dH~ e.._ ~~ (\'~ W~aM.'Y-a.-.J- &., S~ !vi... ~ '1. f.<. t>c...!. .t...... S (fO'VI' ~_, ilO">-<~ f r' c!x, ~ t-l"\- t , .I'flU< CUl'WW- fA,.<.~ 0"-< 'O<I.\.lA & c~ 'V-c,. "",crt; ~ ~ I "f. (i f", (..:- ~c.,. 'YI""...t v..... d , .~. t.y.. t f tthA-1i. f ... t.~ ~rR-o.L·r €Nt t.., c~i'~~

'Un-t ~t.:~, ~ e.....K., el-c_,j 11 e.' fMeii~ "w.C1.M~ ~.t. r~ c n.A l;\ t,:vv.k;;i oil- '() (}"\.LUx ~.. S CI'\.'\A, " f.1 I- j'Aa.L: q,..u." .:...... ~"...,._,\Ct.Uc. ~- li. UA'\ Dc cyJ.

~ j)"\..( 1-\1.~ io'tk rCA tv..k~~ ~a¥h I ~ v-o-fu- .... ka·~r-~t rCVI.-

lea..u.cov-lf ~ ~~ r.~, 5vJnd- ~~ ~ ru'~~ 1......Q~ ~~

"'0"0 ("" Ak- ;AI< ,.A 'A t, """'1.' s-

~, (1<., _ .. Cl.N>'\(t1A. _, !fa-VIM. "0 - t. - 'UJf " .., ~S~~~ {! - 0"1. ... c c ,,~ I

"'- ~~E'~~~ J 'A~(lM1.~ 1 K~ '0 - ~- ~ ), (b)-~ je~ ~~w.L-;

)"';1.: ~ t' M~~t1l~ .... tnt ~a..J.1! ~ tAA. l' o.xP~) ~cuA ~ ~

" ,.... bfL '''' __ 1. • II ." e" fA A el'

e Vt.{ v-a,.v..-" ; (..UL1 I! '!\.(~-, r' C)< : : / • (:) J ; 11 _q! '" .~a.. J ~ ~ -' "'-'-'-

f.:w. 'de.- : 10 • Qj : 0 .oc.~ M :.v. a. } Vf.t~ ) 'r""""'_ Si,\",J.r '; f ~ M -' ~ ~~ ....... aJa.'V(. [t)'A/Wo,[1\.<)'(. to-u.'t e .... ;_ 1 ",

- s~.J£~ 0 \1 '\'(9 .VI1 , {, t.1 i ~ 0 ~ ~ 0 "~ia~" i (v..~i eiftA , UWt u.e~ell~J

~ ~~ {a1r. ~ •• ';)DU-CLS~a"....k .e.... SO'l1.-<'I..

_ x.Hi~ ~ 01'" 0 h.." ~\I. {. Ii cp ( y-R.tA l!~1 e11~~ , 0 II 'I' (i) ). i)ct1 ~ciellt '"

-= S€M. n {~oe_ r~ 4'l a.Vov.t.l! SAA-vt- €t... S Cf'k.d \1 ~ c'''r''' ~ " m~;.v._., k

r~ CO'l'\S.tdGtM.k;;'_ tU)"""'Gu.. €.t... s C"l-<A. ". .

__ Ml!~~&1M QU T@ S"l1' 'VI. ;"c{. f' r if () ·~i&e&~lN\. \8\1 '(0 ; fs.

~~i&Ro.At- -+0"I'(;H; (to ~~~dQM~ IGI\,'Q+), 'deus ~~~t.U~4~ J

v~ 1Al!~i&R~~~ 1\ ~G'Vv1 0 ~ 0.. t: ~cJ,.. ~<I.. t~ ~ £ldU\A.U.SS:a..vJ- t..,

~~,

QQ'r~~;x \\ '<T, Q~V'I' ~~()~i.k.

"1'\" 0 • • I' r ", '; (. , <> " J.. ~..... I ,

....I Cl~~ 31' va, '(""~ ; (""';j 0 iD 10 ~~~jr to"l-'LJ,e1M. , ~""_"'a£l4M_ I "1:<1 (.~%~, ~

iqui~ ) ij r ~ l i>t. t r t.tu..<- J (ao.M.t !-wi. t ~ I t;Wo:c l-(N..cI ('.M.V~ ~ l'""- S ~) ~ tl. ~( ~ s, raA. r.A- 't"''''''. 'r~ ~(",ai;'cr I;k ruA1.v(_·' ~ y.w.J- ~

t o-wt -6 ui: ~ f.. ,(TU W>'\ C\M.' ,f'e~ t1--vtMX, f? ~, fUr ~ • c ~ :'k·!' L 4-<--<- "l.(hI,. 1 un;<-

...... ..,.._ " ..... ~th, " ........... :. ( "'<v<- ~t-e"l"'-""""'L I e .... ~ db :1 ....... f~t ~ ~ ".<:; e.. 1co_,,"-- (.t- ~ V' .... .:e; 5""""+ iii.. e".u! ott

<lCC--T'"1""" L:I'~ f"dt< 1<,1.1- ....... ~w.Dit ~"'r (.U.k.""'~,....k 'J(_ e:a...... ';)~ £,1.M.._ t w.<l; a.....,..e( ~t...

e ~ i ""'" Sa! C(M._ ~ s II"i.t 'V".,..... t.v. f' fA« ;;. ~ &.t. ~; -1 eM- "it",........

ee... faH.L tv...v.... rlV\- ~ CVvo', {1V- LIM. y...r.~"U!.Jc.' "t9CIf'>ol_~ ~ ~t.<....vt-:l ~~£vvt. o: t.......x ~. k.w . L<M o,_...,. .1.vt~ ect Cc>'l.~ (U..c ,....~ 1.,_et:<~ 0>1. ~~~.1 u)- a,....,. c..-t-- ;;._ l' t&f. tk o.({~ .... ~ C ~ ~ (M) 'f ron., """'- ~o>--t.4'-"" ¢<!_. , LWot<( D.t< ~~ <le.)'" au. ll(. ~ ~ " 1'(.<.1(. " ('rtv\.<.l c:v-u- ttl. co'l k r.,.w. ';~ W't. r tPl. r ~

" 0' ( .~. A., (..".pH P • A

Ole. l M-< • .J ' l (. I{ • {.l~ ~ S eA. o-u f. r (N<.'U. ttN-ot-c. W>\ - w \ -;:: a.~ e.v..t aNurt.(._

cu - ~ s ~(W.. t, r~ ~ r <A~b. a~c. """ ~ C """,'k ii.. Cr.. r"'-~ ~t-

~ ~):= a~~f~ ~i.f,1~ 'I. \,wA..e St.vC. UN< ~- C l'~'u. ~c ~

~)J'

4~ S.

('I , , -'I .. '0 { L 'L 1 '" I, ., " P(' '-'. . A, J"" , ,.

-:=_'1f,'¥'IIl.. -,,' va, • \ i c~. L "' ..!!~~ i ll!.o\~~~ I te4-1 ~~ I ~~ /

Ou..t. LL'HC1Ui~) ~ f a.Ju. rW:~ ~ 1'.<L C. CWo ~ ace. I {' u.... ~t., ~ 'tL'a' vVr. • e-rt" u,..w_ \". 0\.<. tAM. D.M. • .t ' ~ ou'1.' tI.:..c . €.1 t- ~ t (e.a.<. .. 1M-< S ucu.c.., fT'A.. t.tA-t 'r ~ \\

.' Vn.""'_ .... A • P . " .J. •

~)(. .!i.~ t-1M. ct. "\..t.t GIlMUJ-<. 0'1A - t+\.. S e.~ ou. /."\ c<.w r uA S vc "\. £1 a.vc. c» r.....t..t;

a-v<C v.-. ~~ {{tUA tu..j~ 1..' e.,cJcw-e. .;: (L 1'~ tlA><' IAN!~) .

,_._{:~12I\M. :1'1'+ va. {,c,,; crn-i. 1~g "f:~f)(." i (d-~2M11 (n.U(. It':i~) U ~wtU'l

~ak, U <1 d«M-i e,_, s. rM• e.k t"~ ,

_s~ J "'0 VD. ,(.1·1i (4' ~ 1,3 "S~~ "i Us~~ I l1Wt i-1~~) t (tuN. ~a.t-. r(M'wr If ~ C,,l.N. ~ (). <C •

-~i~~ J'I' s .... 1O.V'}"l';""" i c~· ~~~~ lJ'I') \f~ V<I. r~V(_ ~ a_ ~ ~ s. raA. e.k ~tn'\.. t;p ()'Uu_ r ....... ~" e.t II f.,ux ,)c: s.. ~t.<AS(.K_".

-~ti~ l'\,o s~, wv , {.Ii cp (~. iAt~keNI. \J'\'~), ~~ s~~~ ~ fa»t :lq_ {~ rwSv<,

u ).., .... 'I' ..... r , • ('() C .. (I • A.,.. 1:1 ','\ P z,v A. I-

_aNt~~ _. I St'I'I, ..... C/<I..tJt ........ ;, r: ,,"a.~~ ;\s._~ __ ~_~ __

"'!:J •• Po"'" A.,.. A '\ ';) A • A +. A • '" ... •

11+ i \r' \.(._tt~ct.tn-l(M.. 1::1'1'(+ J' ...!!?! ~~~ f 0cur __ lM.tt_~a.~CN\. 1\

~17rn. ~ ~\lM S,ot_ .(' ol.a..u. '0(:1/\'\..-4 u..... r ~ i=r= IAA"" (t>'I <.Ie k """'" .I: tQ.""._._") {.ii (o'4,t_.

V.ct ~a.4 I au au. tH? 7J' IMA. aM..J Q"U. rOo1\.. u...... -rn..-a';k 49-~<f\A.'t,I-<-L ) i a,'Vt. ~ t~i~ .( 'i-a,.... o~ MM. r .... ;J;; (&W<.c. wv.c. ("",Cle.. ek" ""'" s.c.t. ....... j .

-~~~~ '"':]'\'+ s~, (y-R.~~~ :\'('+), ';)~ l!4i~'L ~ 'r~ ({cMJ"" 0<1.-

-tiu..c. tM.1. 4u.a..u. j)' uu.... 0' kM.. ru...:..t4. i 0 4f"' ev« tiu. v' ('e;u.L ~ ~ fo4 c.tl.l'f c,

"'" "ice£l..U. ,,<>' 1M-'< t't.<~),

J'I' 1'U~1~ :J',' CA..:..:.) Vt1., 'fJt~""'; cni' 7' 1,UtA.!Ua.'i? "; ((<1~i~' i('ii~~-.1

~i) ~~~i~} ~ ie~1~) l o.~ c~ ~It ~' a..n~a\Vt. rO"UX. i ~ dcfa.{e~a:,17'V\ fcrW(. i ~ ~ 1;;..J- rlH»C. J i tt~ 'ik s~ ~~ ( t<.~ ~~a~, o.tp1~ I ~) \\ v.t. s. "ru~" t--It- !~. ')' ~ Itt-~'~U q

0, t s , ,,~~ ::lot Say.. 'O~k "J ~Qt.M..<.L ef~v~ (aJ~ d~ ~ "yJo.~" ~ ~ !.I.A.'VIMM {'M.

-~i~~ 'tJ',,+ ~(. ~V: Y"'~ ; (y-O'~i~CNI- IJ "'.+) ~ fait ()' ~;

f eUk 'VIZ. ~~ 'C)e. SIn1 ~ ~ •

:J'I' a.~~ ''J 'I' s......." cp (y-9~~~~I:€M. \+J'I'), 'Q~ e:i~a. (_;i~~) , ".:ur _~~at-€AA. ~ ~o.~ C r~ r ~'e.t(- ow: ...1.1k ,",,1 ~o.'P-) l

t"""'* ~n".a.~ ~'b: ,,' g,~ '1',' a";pe.. '1.~ .. :e(p¥ qo; j - ~~.~ _. ~"d'>1.. ",ul

-~'l ,- ,- J } c.u...vu v_~· , v-

-n' ""t- 'VI.l' ~ ,w ".;;J!0I.'}'l, -nl i~~ a.:tt~~-;, UA<. lleu. tQ.ix:ti.l uf:'

'(lit if ~i~o.. II r' ext. i. 'Vl ~i~'lMa. 'I ~ 1)e eO. ~a~" S~'r" qJ.J.

!, &; bVl d I,. T ~ ~,._L. .:de., a.M.t:J D'~ ,';)<{'It\A e,_, q ~ O'YI '0;)"' -v-' [Nt"-.

~ttMA~ '/1 \- '1 vq_ f~ '~o.~ 'I s(·~~ ri~ S(hoOA1, '1t"':J ~\-- t%.b:tx.v , 1). u. oS:.1

, u, u I- ' • up I ,,! ., ek "

l 'VI. e~~",. ~'t"'.o {'VI. e\~ 'IAN\U.L a(a.tI""'f1o.~ ~ L'M..

t~ "WIo'. U(_ (C<, yJ~. " . ...,., o rr _!:{~.ex_ I ~~ \\ S'r" ';)' a.{cuta

~.';).~L "CQM"1"(.{~"!('V' Ol~,~ .

. J T c&~l'M.o. ':l '\'+ s(, (~. t;:~'l'\AloJ'lA\. \::J '!'+) \\1M ~a-... (_ t......t- V~ fo. 'Wta.'W1e£le.,.. ~N<. ~ {' ~- Su.u.. t. {M- ) (~ fa. ~, tk (' ~~'J 111M ~ l>if f- U~

1144,

~.

::1'1' ii~~ :f'I' s~, (c...f.. L ..... 'il' .... 2l- s ~ rf.) \ f~ .. k 'th- r~ ~tM M (&~~~ D~t<>l~ 0«- (ex 'r~ (t;lk~ Olt- .. J.l,4 De f.,. ra1~ J n e_' ~i~

-kn.k ii fa.-UtL 'J..... r t:lM.l..o.>L4 , <l~ 'Vo.~rtM I '0 ~ o--t.<-o-'\~ 'il<- II" "'-_ f.K::"" ~ v-. 0 V

i:oJtt .

J'I' ~i~ ':1'1' s....,. (V,L ti-m.o.~ I: :I'I'J II rok«-a.u. ~e_ ~ tlM-~

S' a. tt "" Ju_ fa. r CI"\ tL (.." ';'" ()(_ ~ 7> £..t r crt-" ~ ~ r I1'\.<.fl..r#'WJ'( tJ I!. e<:\--t......li t:lJ..t~ Il"">-1 a.rt~~ fc. rtlA1i.L s; wJ","",,- 1~ ro'VtL ~ \1'. GV e;)ve.-t I ta4v~l I r' ext. I, c:.o>UJ~ttL «xu ;X fa. tl)J\.,-ru.. ~ v-JUM-\.. all ~ ~

.u...A 0 ... 'r~ t.k S' .Jtl1ck~ au_ t'o"\-va..u. el.~ tiey,..._ tvux: ........ a..W.tiYl-~ f~ renAL ~Q_'''. C'a..~ co'\i)~ ~~() ~~1!.Mk "V"'~ fe.. t~ ..,t {VI.""-k.. i 4r~N":V t1'n ve....<k ~ ec... ~~ -om)- ~-t__ 16'YL e' ..Jfa~ 4.n.t VUA ~ 'Y'<-': e ~ ~ titk VVlA e,. e........_k ~ r ~ e<1L<- t i ~ , ~ OM 'V'" 6V\ veuX

~ ~&< r~ ~r.nk ~ uu ~~ 1"CVIA()1L. ~ I! ~. tx". I'tu-a.u.. ti

eC(,\~ t?AI- ~.:x~ eO. (o'\1l~tlL ~~ Ji~ (ulL. v;~ e,.. ~~

{vw.."", ... k ~ ve1loV1- .... _ DC'.. ~ 0: ta~ e.-, ~ ~(X~ fA CO"l2&t1tL ~

A. ' '\ I,

_!:~~ ) ,

-1.ti~ '!I'r+ sr.(~,1ti~1M.. 1:I'r+)~~ VIZ. ~(~ 'Oe.

VtGt,X-[,.,1..l!--) L ~ 'AM • qQ (11">'\ 'lj"-" I c..t..aM.A-Lt:l.<.<. I t-,::u.vt.Cl........__, I!. t~_ 1 .

::1'1' ai~ :::1'1' Sm' cr Cr-Q·~t'>'>1.~ ':1'1'), ';)~ ~~ (~i~'_) I dtV!_~~~ (

'VIA-i ei ~ v< .

3':)'1' t':i'l%LJ,_e.R~~ 3~:rI'+ s~, Cf (rl·s . .Lj, 'C)cVf ~i'WU!J!,.J..~~, Ot~ru pe. ~4 o-u D~ ~) [( t-~ u. ~ ~-t_ ~ .; tv» aA~, toM ~ .•. ,..~ VI! Ot~ I

hot1..<X. ""'-o.v...._re-. .. V<. g", J:.tJ.f.p_ (TL(_ An. ~ ~~ ot!. ~ c.o>t()c_ e~eM-

, / r : I J

'tL/Tlo'I..l\.U-e I -s' lLiM"c.1L- ui~ctee.~~ ,

3J'I'" "3j'I' , ,96 ' K I, ("~ ~'" " J..", ~ "~-,,,

..!'2l...........eq va. 't"-VM-; c""'('). <, , It ~~ ; ~~_, ) =-~'\M.a.r: I ~_"""'-""'_. , ~

~i"""~'! ) l\ s""lVt. v<!. R ~- tIAr~ r(I'VJL ~'i' ek r(71..O! 't-o-'" t).x . de.. f, ~~

t'.\IYl.) O"t<. d"-1 J." ( ~'\'\'\R~ "!~-'1'l-(r(.'a.....k "~C1"lI<x VCl-", ~C'~tl.0 0' e'J) (Q.,t;)) r~~ ~~~a,....J_.ez_ lt~aJ,.~e-v..k -' gt'~1~ "sO"lk -0' C lAllA t.t .... _ J rO'U.Jt. -k rw..w"~ Cs~ Of [ .... , e.:v... J t'''''"' ~~)"; a.CCflM-ro.~ i)'~ (t.~)

I, e; i Q~ _ ~ ".) i.9 St'~.:(UL "s~ 0' [ ...... ~~J ~ -',\' et.\ JrU-C:1'"~ ek- s~

~4:. ~,,~ I,. '\T. V w cr,~,~)\\ r. C!lCt, f,s;tn1..uc_ (0. eLl. '\M.U.) Crru....::tw.. .... "'1'1'~&'-~ ) ( ,,) !t [ r' u:t. f, sa>J.t1t (tv.< f)~t<-4 k (. ~o-'t~6'>-'- ) (Sit ~) (~ s'i. ,Ha."...)"" e,__ sM I e~ e~ I II\.M ~f:u_ .,J'.,.....~uL) ( ..... Y'.

_s~~ 3]'\'Q V~. {. (i ('~, ISO "S.l!.~w.." ; (lB~i~ I le4~~~, k£_ (,.c17i4 , ()1.V( tH(li~) II f(.UJu. -;\~ at. ~ ~ e , <tAr.' .'l 0.(", ~ a. r , &., ~.( , s:

e . ~ ~..:.-n, IT t, ~1'-", ,,(oJ..u,_ 1~ (f~ tctll~c....) [tlt!., /_y.~ , ~ G ...... ;J.; s. ~'J C~ 1I"j' £'ra..wt u...... ~~~.J J "\\ 4r~ ~ Du y-&cAieuJ14 ~. ~oS~;J~~,. J.. ~ (,1r»t..Wl4.WI-) s~~~ i_ Si~Fu." (~1 - ..... ~ ~~ '0,,- [~tot. ~~~~ ~ c.,..,...t>-of.M.<.] (t,.."t '\M.I.. r"'1~ eco.. valt..v. ';>.:. ,,"4 t~- i e'~'et ~o H.,_'iJ.' 1M. (11'»tMo-\u-. fQ. 1UAtirut) ", :.. KM 1.ei-»"02.= _ S~1~cL " ~ ti (~a,;_ dtl"lL'x. oe [ulli.. J.. toH(Cl~

Iliff)

tM. C(I"WvIM.«.M.J(tM. t rtt.1~ ell. V~Wt <lit te<. r.v.X i e/~a- fG1(/d: ~

c~ '\I1;V. 'tL~tl.) I,.

_')U~~ 33'1'1 V'\'I. p.L.:. (~. 0.11 "btl"· (~dt~ I ~~IWL~';), ~ ~a",

-, 1 I 0 ,-~ --<l I l--·.,-, ----0 --, ~ C'

'" ~, IhJ..n. ;""',yu>_~~) ti s".;n,. ~~~ (~.,..,._;e,(!(A. 9<, a.c.c..W-.) [<tAKe. IA.NvO-

r/LWIC\MIkM-<J,·(2'_~"""'o~;;,_ ~lU ~ ~c~)1C&.,~.dt-~lV\A.A-r\

M'" 0 v 'D "u _)

II t 'J . 6l.oIA. IX.. (;v\MA. ~ ~ e.7> .D i t ~ J e-K Kf.."._ A 1,)i?-lVt.tM,o. l. M. CM t- 1 CI"'I1L €N.A. e ~

~ -w....i..l!L I!L<. D., tt~ ct-v<-e. 'B J ;Jl.. scr-J o.J1J., ~ A. (_M 0 t-I t- to')..L: 1fu """,,:{';e..... \)~ ~ ~ ~c. 'BJ ;_e, -.I""",".~ (e"'1< t~ ~ .. ~ ~~ I 6">< ~ ~

" ..

(l,oWc.. ~ ~ ~ ) 0. A J 11 f"~· (f elM. tMMq~e: .• ~x [~~ ~ r ~ WItt ~ J

ww J,.J (S<t ~11...0. ;;.. to...x- [~( t-..: r' 1M'! aM I ~ e!. J (t'.,....ut. eo, a..roV.. c.~-_ ,. 'r\.w11rt ........ fOAJ a.~c sO-C: i rCIUA s: &\.tt",,~.;_ eu./<, i rauJI. s' oc.~ v' t..u-;o )( e._ J-i 0 e·t-~ (NVoL ~ oj i ~~ ~ 0. ~~. (~c. IAM..A. ~,Ikv< ~, ~ J. oJ (pcrufl- ~

~(;. TU's.vv.,.i I Cn-vl o.uJ r Att",C.e.L i· rcn<A- ~ o-e~r..t-' v' £I.<.?" / ~~ to"L<.A- 4'M1o ) (e,_ s~. e'r~ L.V\Nl to I .......... ()V'Vt I 11'<. \M.u. J,.)) ; ~ t.<M.lq~ ~e.......J,.tc_

C fR. .. ~ 0.. t.,._M tN<4 e.""._ ~ l 'r.,-w'< -u t- e..-...Uc 1 H':.;I:.: <L' W'V\ z. el <'<.......w. ) 3 t .. (C.~ tl(.<M dL e~ )(f.. sui, /r.:wJ- oe. p' Ul.< V.., 0NI.)j II, :Do en ... ~e. ~ ~ rank~ -k DiA- ~k f' 4~ s~- ~'V'<u.tee_Wte...k tVu-ec ~ f; W>1 aN> I:r>,( u,...u cJ.,. J

r 0ll..<Jl. UM.L ~ ..J Cr>1't ~ I t o..A- a..ffcz J,' "'" f ~ D./'o. ':! ~ I t'!TW'I- e" ~ f r 0'VJl ~ ~ 'j-l11J'>.. .e,u...,.. I 'f UWI.. s/ occ.~ ()' t.'-'-'lo f rM. te..~ I t'" v,.._1.'...;..t- I .Ic~, :D, &'1,

f'" r '- t " ...,0 I .... r .. ft • _ ~" I

e-VU>. 'lM.CA "'" tal\. .J!;.<o. ClV'- oe: \' I ~ tlM I ITU lie. ""'. qJ-v ')1n"V' \o.~;\ I Ln.va £tc-U,. /

~ ti .... ~ ; ~ r I \AM tt.vl I (.I.NuI' ~ I IiIAo\ .z..w, r9- crL / """" t.:tW~ I e.T,- I ~~

'"" r "" I 0 , e : • 0' f -f 0 n -e- _ _ 0 '

o """"""" '\>, " .......... ".,.... I V" ............ <.M I () lAM. ~ .... I v ........ v..o-rll..<..>: I 0..'<', 2"'""1"" '"t"''' ~ (IUA-

~ f, I.M< OM I w...i.. v\.. , (AAot iA.4CtC}<!- / lAM. tt.M~, it c, 0 D. ~ S. 'I t.t l'1.<.A.ct..R. ~ r~-

~-;.(._ "J 4Q. ~vt ()t. l' 0 O"U df C\IYI. 4~ 1.rwt ~"........dQ~........t ~~ fO'tA I,(NuZ. c_~ .Jc trYt-q1,.LA!-. 'P~- -1o:rLMr. !.2 i;._a.Ou.~ ran.- f, ~IAA 'U'r~ i

.... t- ,'" to • A __ O. 0' I I , ~ __ • 0 "I'

e.\1\L o-cc ..... ~ ; 1I-lN> ~""'"I''''? ; ~ 'U s..uvvv. i .~ 0 c.~ i >1 ~~ \..<> ~

1f<"..' ~ s,~, '\..t ~ .i t'<1.1Vl- I eA ~ yv...~ i. ran..-t I 1..t. ~ t i. ~""'" ~ I tkr

,;. e./~. ek t:\.CC~~ ~G'. ~ """",""c. '. J 'If'~ J ",'eJ- r~ p....:.._~.....,._ s~ -.

( lie. Hf.I<hCM.< t£.-wY\t~~~ c.() K~\(o< /. H 0 e.t CA........:.4LA4-~ <Vv<c. k. ( H. t.L

~\ .... f;: r~ ~~ k ~ l4. eNr c~","~e~ tl.N<o: 1<; H. SlOe.........,.... v .. k i t-I.·W

Il;. tt o: Jd.,.., s: k):= ltN>1'!..<i O"u ~ - K.£..If i~~ i rv>-o.lI-~ 1) :v.. t KJ? '/. CJ> J.. ~ as-« • c:_

LAir ~wU.~~ ~ e.. ~acy.. t= I'A. ~tLo-<. - U e-r.'" 1<.<.':' a t"''* ~, ~ ~'\ .

.. 1e41t..i i). u J..~ - ~ eJ- t')(".J~~~ .... ~ C1").<4 cu.) •. ; t:t.u.o,o 4o:.~) -::- a.K£'.~ ou~ - ~ ~~1:~",,'\uf ";) ~ X uk t..c-R~ - c.; ~ r ~~~ evv(.c &. W C J e-rJ.tt.u<._ cl t-1~ ~ ;;. 'f1AJVt ~c:. ~ ~', c.,A.:). u.t e..J~ - cJ. e-i.r 4.kM~ ~"'iL' 0I0A.<10 tx.o.if~ e"","~.,.,.,_.J- l.. ~ ( &u.. : cd- e..Ja.....e.- ~

IWlJ ("""'v--. 'k ~ tl-<out e.,.: c.-£Vod ~ v-e. ~ W)) ~ ).A ~oc " :D~/'! ~ ~2"

-:: ~~ I. M. if 1). S tn.A- ww:~, ~ ~ ~ fr&. ( AA 0 ~ », 4"- ~tlVJ- ii 'revvt ~~~ i J.A. ~r D. Sc1"Ylk C,..,.1IMu.rJ2e.~- ~<A ~ i )J.. e.t- 1). S'O(~e.-wt-

e UM ~ t' ~ i JJ.. 0 for D, s rx-t' a no.cJ.4 ·ft"" :;. e' ~ .)).

- g~~~ :1 ]'\'10 w.. f.,{.1 i (~o ,.2 ~ 11~Il()tkKK_.J_ "; (.~~~ I ('dl-~~f ,

446. ~"J LA~i'Y~ I o-ux. ~~g~) ~ t.w...... 4~ €-1A4~ \1'V>.t -t' ~r-2~ 'lr' ~ {:'a' Q, &..c '/ ~ ~~q,v.~_...t l~c.. 1M-U l' , UN! t'\"'-, ~ J..] C ~ .;. 'r ~~ ["-'.1"'1(: INK"- ~ 1 u...... C(N) I ~.J." ] C r avJ( ~ e,CA... ~~' f (U'IIVI a Uvl I

a. ftc:<..,l{ i r vuA Misz rc~' v' et...,., I ~ ~ t cru.I\. (."'¥) (e, JUI'O, c>:x_ • .; r a-k I,.<AAA_ 1" WM .::\NI I 0\.< I.(.M.J!. vt.)) t,., f' w- s cnow- , 1-0- "ko. V«.iuz. r lUI.. 'f Jtr. r ~ i

ccc~ i ~~ I,. ([", ..e~ Ktxat;' 1\<1~ ; ~ e4-1't11i'W\R.~_":= 2_ ~'1"~~ ,w.... e4~~~~_1'f -0 ~ :> ~ \!4'l1.ei~~e~_K,_

o ~~a.x~~ /. i' a-i. 'B e-,cJ£W« i t.1M. r ~'aJ "",_L..!. ~'~~ ~(. e._

c!~~.J L0'\ r- efo..i. 'YK~ ~~e...o..k' c:Ltr<.<-- ~ ~~ I (M.o<. ~ ~' ~

1'\.1.'<A ~-u:~ G\N<c. ft_ ~l1J(()~ ((""; ~ e,.,~ i ~., CIA' a:tf",J,....' e r WIA- ?~'"'.,.

~ c.k""'t:<Uo<1<>.1 .e ~~ ~ ekL ~; eAr tf. ~ ~ ~I.< i£U.i~) J '

_~e~~ 3 J'I'QI VA, {. {, ~ i CITlc\. ~ ~ "&(~&!<M I,; (~e~~ I ,~~~~J

i" ~r~~~ f ~<.!( ~MAei...-....£~) \144- {ai.u ~o'\.1..x e.'UM ~'cwJX.t.. O' [UMJI.. ,t, resS<!'i}~ "" ~1fWI...'\M.W>-\.. J i'> e,..,... t~a-A-'; f'~ ~a v~ C)~ SO( t'ruJ:' I f'(l..;tu. (!M tl.{(,,4.rra,...J~ C!.L 'rC:U:~e.."..k t:k eM. u'()a"...1~ a:.<-<. 1~ 10.. taJ\k »<1. r"~t..;

dot ('~}

-~~~, 3J'r V<7-' f· e i c.."'i. ~~O "K~s~"; (~~~~ I (TlAlt t~~~) 1\ s:~ Rt>A. 'Oc.. ~(J.t. ~!.(.O:c'ih...p;.....".

_S*~~ 3:1"'0 va . {·1.1i ,~. 2~O" ~i~c.."; (~~,y>1.~ I"""'" Ul!.i'»1-~) \\ {a...d ~, .so'lJ..;.'C. I}e It ~ c . aN. ~ a.cc , -fi a: I· . &.,. s. (" . z: c. ;)~ P41' t.

-t<b:t~')t1.~ 3:n-I+ w· {.A'I;("~· Z~O "~~~f.."i Uf'~~IW'-~~ f~ i.te..«,~~') l-suW.ot W. ~t.e.. ~ a. t. ~ to c , ii e . ?<1.. ~6I f. A ,

" , "i) 3 •. P J_ ( 1 '" ~ D " t"" . J- Ct. I, C''''_ . ~ ":\_ "

_S~~~, J II G) VD-. \' &01, • i c"'6' (, ~~ " t.4Q..M..e~~ I tl1..tJt 0.~~ ~

~~) ~ {~ ~~. S~ ~ .... u.. i a t. ~ s.c, Ii c. ~fA {- 4.1. _1~1!1!{»1 ~~ 3 J're 1 t VZl. {. I. 4. 1'3 i (~. ~ 4 b r ~d~ KK~ ", ([{tM.4ei"""_~ ,~ t t~~~'q) I ~ r ~.,._.e., s cn:L:>t. e WI" e' a.u.tu.. C><L C L>, & s , c1:<>). . -cl~'l'\'tu\l 3J'f' s"'""~: .. ~ i <f Cy9·(i~~~"M.. 13:l·,'),'a.v;. ij'"m~_(~'VKo.y) f

'0 cVf _!_ i 'Y}1_ ~~ ~ \ {i1J ~ .!:o"t,lk ~'t. 1\ <1- t-. &., ,. c. it c , ~ \-'L~ , 11 r· e" t-. " .'io->t'tQ. i

a..tr1' O.J\< G~ i &-v(Jt_ C~ '!ANI. as Cta. ) I"

_M~IYWL~ 3 J "0 S.w>, \1V. E.I i Cf (.,;.. LA(>g"",,_t.~(.M_ '~rl'['0), 'dGt1 ~~'Wlt~~ Il {~ Cle. {~.:....e. {)O"il<x. ik ~ o: r. &., s. c . ii (_. ~ f~ {. \.

-~~4 3J'I'1 s~. h'IJ,{ 4;Cf (r-O.~g~~~ '3J'(\), "d~ ~~k"'TL~~~ 11 (W-A- Ve. 4~ ~G-t... \ o t-. &., S. e .li c . ~ eO. f.".

_~~~~ 3 ]'1'10 3 ..... ~"'. {. 4.1 if (y1. lA~~?~ E:lJ"'I@), Q~ ~CNo.M..Q~~t~~ ~ ~o.a"dQ.. {aA.u_ -1~1..A ~~ 1 ttL &.. s.c.';c, ~ f", {.tt.1. _~e~~ 3:1'1'01 SW>. Y\v. f. J, 4 i cP (y-2. j,w,j('~fY>'1.t~~ '3 )'f01) ,'Ocv;. ~1A"~(Y\"~~eM.. Ilfa:.A-";k -k fcUx.R ~~ ~'1M.1 e'a....:;Vo. ~ (~.e..S.r..L';))f

_ ~~J /'r1.<ta';) 3:l '1'\ gYM ...... .s «, w..M.., " Cfl Co. iM.~........._~ v ~ '"3 "]'1'1 ,fJ. t;::_ , .. :;'4 'V>Aal:-

~d-' r ""\ 1_--0 --,_ It --0-'

:i'I J '1' { P. --r. A. A '" A , ..... ~ " t'''''' A • 1\.... +- A, . A -x i\,

±I + ; \f' U""-~~";'C/l.'I. ~ .. I' ) I ~OJ[- 'Ylt1-~~";'~, (JuJ[ _\.M._~~C<...';'~

U ~tm1, ,\w :.o"1..k ~ ~ c.<A. '0,- S,,"" s . 'r". \\ f"~' 'I ~~. ,,\W tCV(aJ [h. "tf"'4' k

{a.:.K ~tvL'\LUX. tlV\. IA,,"--'- ~O'Y1""""_ CV"'c x, e.;li)".

;., 4 Il(,

I

- t~ 'l\Ri~ ~ :B J '\" -t s (. cr ( y1 , 1;.')tJ! g 'l'1't~~ 3l T \ + ) I '0 '0' "t.:t.~ ~~~ ~ (IN. ~_CJ.

';)C!. (0'WlM- (<\M. tt;. '1a.J~e. a.. eA ('~ ) (i)", SoL):'!!. 'i9tlT'>'\.~ ) \\ I'lII. 1R. '~ik ~ s-, t.k..,(;t"-!'" I tk., Jv,..,...-.e...J;.,,.. ».. J..~t.t.....,.. It. ~"(kWo.&4 P< ~ ) ek C).., etv'l.dM. -~~IVI"-o-'? 3]'1" s ..... (s.s. ~0 ~ {~ ~( ~(X._ evv..'I/<A.J. ~ ~ ~ i.aAJ- Cl'~

tu. 'I.a.-t'-~c. .; .(Ie< CU1-<.7tA.R _) I ht. -i.( :J;):- ~ B.o-, c-k-t'l.tL,.. I .9-t, d~, ~ c1~a..c.&r

k ~o."",e.lb.:. 'f) 0:. ~ ~ el"- D~ ei.1AbzM,

_ to.."c~~t 3fl'I'0+ s", CD (. ': LuC!.J."M.~v 3:3'1'0+') OCCX -t..e,;","~';) \1 ~~ &:.. ';;:

, \ 1 r ~-()- t 1-" _'.<r---'-' , ,I

41\1 1M" ~(7"VJt e.... {a.-W. ~O-XX. {).,_ fA rn~ti l' ~ J.. to Sf.{~ I'AA ('~UA-<.-

(lMo-wt.......A· ~._ (el "jllL<X- ()c ~ rGlllA' cr't(IIAJI. lJ, 'da.wt WW1 ~ . ..,.Ste'i)~ e.... c~t.LM.. 1

'V""til {a.vk eLoJ. O~ rOl.-t-t. ~ {~ ~~ 3< ~ toueMilMJ do. Cf~~- eA-

Pu-: {Ct~ aiJv... ia. r~ ~Q. """"~o..I.L...' ) I Vi' ,1tM.T ~ .:'\~ ;}e., ecry->t~ '" :::~,w." ()'t<\N-L ct, )~A 40"Y'l~ ;;.. 1>~ s. ""~t....w. &.~ ~'~ I~

~cn.AA ~ {~ c.Jr>v... ~".., ~j fk. .,.,..~{-c! uk .~~ ~ ,

J')'j',' ~~ii~i~ .]'('::J'\'0 "h1.{.I;c~. IU. "sC!.DC>eKl~,{ I.; (iA~,"~~ I ieA~e-i~, ~v ~~~i~~ ~ o-wc i4i~"i~") 1\ ~~ L,_ {~i> .. IJ~ C 'f"'U'"C>"IJZ s, -\~ 'i.At(;1...4 ~ """'~) t;;. (P_/~ I.:v...: 4t. ~ a.«. ~ ) •

SA, ,j\, J"J' {'7' 'I'lo"'_'" ."(1,, C' .... · ,A. ,

_~~<WH.~~ I reD yy, •• , j c~, "'''' CIVU'Ii1~ i l.4a~I(>...rl.1~~1 ~~'"

::i~~~) ~ ~'ta. ~o.J,., ea. ~~ dC:J~'

-Mf!~i~i~ J'r:t'1'0 S\'>1.~. f.';Cf C~,Uei~~i~ 1]'1"1'''0) Id~_..k1: . ;::~~~ II {.wt 'Ck ~'UL t. 1 ~ e>c.j'~'

~t~t#t~~ "!J'\'1T+ $~.c:r (r1·1.'~~it"":IA~. ']'r:l'I'+)/i}~_~tmitm~~ R 1 ~ ~c'~"-~ ({~ ~<VI ~ \'K~ I t.;. ~r~ I ~~' ~;z: ~ a..... ~) ,

£ JT~i~ ~ J'r SM. Cf (yl·i~~ I~·]·I') I OaJ;C e~~ (_~~), il~ ~e.M~ ~ V'ov.U l;:lC!. ~o. ~ 4:)"-<1 f' J '

3>J'I'4iM-t.l. 3-J'1' va..~;:.....,; c~. ') ~ r ei/)"rl~ "i l ~'Yn~L , ii'Y>\~C: I ~ ~I\,."l, qwt ~~.:) ~ ~ vk II ~ ~ t 0"UJl S ~. lNY'L r' I1"K !ANI <tM. , 'f' a....J- l.WtJi..t r ~ 'U'~, ';)v.c.. IoW\..l r I """" .:w.,.. 6>-< IAr\A.<! c-t. \I to" e)( t , "~~ eo. ,..u e..-. .:...:. i '2l1.-Y><. a-.... ~-V<. [<V1"\. J. . '1f" O'>-f Q<t' s ~ M e-v..v.:. 1 ". r ~ ~ r cn.M Ju{ "! ' %Jv. • [.tM...f t, IN><. 4VI , "... ""'-" ~ •

o .. 'I- "f A I "'_,. '"\ _]) """ {I r

+" ....... I r ' ('" I "~,\,,"o. ~ "\fA a-vo. ~ Il\,M. fIe. a. " e, ..... , " ~ III vl.~ .j" W>" () 0;>1. I

~e "",~"d)1!o .;. -&4 I ~! .. ) V r IM'\ ~- ) t..k 'V" r,.... De.-w.~».e ;; ~ t', "UM.lL {~~

-r> ~~ ()e.. ~ ')'Y\M(&<?, elc... ~ 'Ir. II ~ e.w, It aittvt.U~'t ) ~~~ .

_h~F)Mi ) J "'@ v a , e· Ii (~. I;)~ "Sl!i~C: "i ( l-\~ ,.. t'C1;\~~~ 1 ~'"f; b.f!i~,.. ~ W1ei~) ~ {~ ~~ II ~ c. tw, ~o.«·l! At. e., s.~. ti (. ~ ~. -to-URi~ ~ J '1': i ........ {:~; r~, 110 I, tQU.l.lW~ I, ; (atO<-U'i~ / ie1t~j~ I ~l) t·e.1t~i~t I O"W( (ttO\.U>i~ J II ~ &.vt.~ II aI", e... r . e , 0: c . ~ t-n:'-. II f' ,,~r, '/ ~ JU~eCuf (~~ 'dc.'s~ tD.1l. y-Pt4~ewo.A i ~ e f ~~ D<, '24~du. ~ ~ ""

A' ) I,

z: ,~(etAA.& •

t: , '''J'I'' + P ., . lao «t: v. ,,(.u.. , ",..... . ,}...,

_~~-'Mc:t t;> , 'IYI. "\' 'il i c~. J C<nU.!V00v\.. i ~~~c.., .. elt.O'\.Ui'~'Wta~ 1_"_<'._

{(!.tt01..U!~"""Cl': / Uu>t. itiD:\,Ult~>,IoHa~) ~ "", ~ . ~' f.t P' .

L.. 'L]"'+ r ."G.:, • aa frO 'I, ('HI!' , " -H.... ,.I"" ft. r ,

-~~~./ Y'», , •. e _ i (~. J 1 t~~ I _t.'l.I,.A<-_~~ I (.e.IA.(.~~~ / ev til. ~~,..

£h.Vt t~M,.u j \1 )\1 • s. ", t, f't .

44'6 , -~ ~:I'I'I Vtt· r 4 icni' q~ "~i ": ((~i~/ ~ti~ / ~~ ~~ '" ""r" uun ~~~) II cAu.xJ...v.. ~ .e'~ {i ...fr(-tMiK .. [~ t, """ aM, bu. ~ J, -} II 1',0:1". "'U\I~v<. (t>o.M'~ ')'\' iA""f~ 4. ~ ) ('tl) I,.

_~.i~ ~J r Vo., f. -S; (~. t~~',. i~"VV~M.~ "; (;_~!i~ , Dvvt (i~ ') It c.kxc!.tx e,.a1,.. 1\ "" r, -&. L c , £i c , (}..., ~rM..,

_ sa~.yn~i 3-:1'1'0,,~, l' I. 7 i ,~, 21>\ " L~v~K~i "i (~h~~el"'\(~c , "wc jteve>pc/G) G i.4£1io'\"l'\~i. I 0'UJl IA.£~""",,() ~ {~ ~Ju.>t:. tt ~ r , a..v. ~ It CC e • ~ 0. r, &., s. c. A e, ,

~tl t"rb .... 'VIZ. f.,. {. I,

-1.tb,·u.ei~~1"·!++ v-n,{,'3.IGic4.245 ""t~~Il~~; ~fA,., ~a::t-.e~;tJ(e.~-

. O{tf:~i'»1.C:) (rt.Vt ~tet-~~,) II ~ -f,.J,., c.~M II C<. r. &._ .Lc.A e , J" fa. f. ~. _1H-ov..ei'lM;ii. 3:1'1': ++ Yl'>. {. ~.I"!, i~' 24b "Ude.K\(~ "; U~rOt-U'i')'H~t., ~

. ~h.t~i'l'>'\a.c. ) 1\ '\+\, S. "', E" rn·

L1- '-, A. ':2.]'" P "J ~~ 7' ''I ., I //I:A.... v ... ·', (,LA L " A.

_~~~ 7 I -t + 'V'11. \' o -, ; (""\I' .(. i'l OI.,,~ "c;:t..(. ; ~~~ I ~

it€. tC1'~;'"'I ~ ) II v.... S . 't' ea 'f"-'

_t~~~~L '3ol·!'+~. {. '3c_~, 1'1 i (n.i, .2" 8 'r1ti/Wl~ "; Ult~'l'>'1~~f ~ :h,~~~)

~ ""'. s' '\, ~ 'J'T' •

~ {a~~~t. 31'l'I+ vo., {, 4·1i r~. ~~I "t;ae-,...k~i 'Ii l,t~i'\rt~C: ,~ ~tlWl~~<' )~cbJux. t.«£,;", {'f!M.v1.. ,;. Mev..~ ~~ r. e, s-.e. ~<:.'JQ fa (. A.

-t'iiM-l\~ 3-:1'(' 11<'W,\o'V·r~iCf(~·ii~a.;~ \31't')/~'0' ~~(t!¥.. '(~ P-c. ~c.k>(. \\ a.. t. ~ S. c. ;;_ c , '£) ... yn~ ,

_~ei1'M.i 3 ]'1'0 S .... ""W, {- (; q> (~. ('hi~c:1W\.. D l'fGj I t>cq ~i?'Kit-yt, II fc4t" (),._

{~ ~J...vc. U a. r. ~ S.!". 4i (, ~ ~ f. I. '

_ M"i~ } 1't' 0 S~. IW, {.I j ce (yJ, ~,ei'Y'\.,d('.N\. \ ~ ') 'I' Q) I <>~ __!!iM-\o..':e.n. I ..... , t '4' e. r'

_ ~ t ~~,.......~ 303'" : + s ~ , .... v , f, ?, j cp C yJ. ~ t~~~;-"M.: C!M.. B1'I' : -t j, daJf ~ ~O\U!i"""""eM. ~

{aJ..I' vr~tu cRvt~ I ~\'", ~ s.c, ~ e, ,~~ e"" -('S,

_~r(71.U~tmotl _3-J'(':-+ s.". l\v.{,"3iC{> (~.(tC1'«~~a.i~ B]"':+}~ ~t-£1l.U~"W\r:\.l~~ ,.,..,t.q. €.t 'l'"

_~l--~~c:. 31 T-t s .... ,)\\I, \. ~ C~ i q> (~. ~~e~'MleM. \ ~ )'1'+ ), ?~ _t~".,.,.ueM.. (""' So"" e.... 't".

oL •• >:]' p.".: C .L·. \ t r

_a.le~~ ;;> ftsl'I".YI",\.il-;q' .,_i,~~~~ou.EWL 1~]'I'-tJ'~W;C~.,..."'-{tW\.. ~.s,

t'~t"(,

_A'M~t .... ~ ~J'I'I s..." "''',{, 4; cp(,...t. i..-.t.t~~lev... HJ'I'I) ,~~ ~~ ....... ~ I {0..<.1' OL ~t-k ;;_ {' e,., v:. 0.. M"e-vt Ut. i (1 r. e... s .. , A Co ')c. eO. r ti ,

- ~Q~l"fMor..~ ;"1 "" s ... · \1 v , r & i Cf ( ~ . v....e~'"'"o.i~ n J' I' , ) /Cl~ ~-..cU~ II WI , S ., , Ct 'ft.

_. ~"o'\~~~l. }..:I '1'1 i .... 11. 7/('.', ~v.... i cP (yJ. (-n~i'YJ'\"'-i&<Yl. 1 ~]'I'I irS. t~!IIt~ n1~

+~J'I'I+ ifv-. illVl~I}1.1a.~ 131'1'\+) ,..~~ ""_~~t:<l~ J ';)tv;t' t"A.~""""~ II Ju.c.~ (t, '\~ ~tk) II ('. bt. " ~,,,,w:. c..-f...VUJ"L A M~~; £)C/w\a,..oi)C-<-U1... c.~'I\~ 'c)""",,~i>c. (fO'Wl. M~)) " ,

_t~~am-tc:(~ -H1'r+ sf.q> (~,(/ ..... €.i"c.,(')(rR. d.~ ~W-. (T'I4 r'l'>.~tL.~IWYo.a.~- 13>),1'+),

441,· ~~ _f1~k II eR:e..';)e.".x- (ax. "1'e-»<.; ~<!.~&,t - ~ - f~ I,) II r' ht, I, yPau_ thi. ;,P.~ t;>. Ch.. JJtW.()~ L ~<le.Q_ fu_ • t~ s, l".t.i€M.l)~) " (( ,(), e..!o. 'll~t~V~ ~~ 1'Y"" ()' ~Ir\.l ~ ~ v ; 1 : ~e.t ,E.c.,:f. .. ~ ,

-1eri.~C: >1'1':1'\' v a , i'J"~" °i (~. ticf "~4-Kii~ I, ; ({i~if-»ui ,1~~YK-tick: " "'~ I ~~ i~~'ie~t~ I ~ li~~~) l ck~ ~~ .,)- fti. ;;: M-~ [~~

tI ....... J i ~GlM."H~ ~a «k Pii [Dc" ()~ ] f w ~ ~c.t r ,()"" P' 4 ~ vrv-k ~ e,.., lM-IA et- &.. ~ ck.. ck~ "ii. ~ {r;uJu.. ~~ cJ'\, J,. t'c1 eJ- fo:- ,

--tti~i~~': ~J'I']T-f Vq,{, \2.;~, ~kS .. tt~~e~;' IIi Gltt~~i~' OWl. .:~= :=."""'~~t.Wli \ 1\ rkc-lv.:~J,.. c';' <!J ts. a. ~~ . d~fM.i~Vt. ~. eli. e..t- f~ .

-"0-- J II ~ I .l

-~~~ie..lMi 3J'I':1'1' ~WI, \W'l"'~"; cp (~,_1~-Uict.Wl'!!N\. 13J'I'J"'), ~~__!~.._t =

"'i~w. ~ fa'o.k ~€. ~d..u.. s.i: eJ eii A Me..V<.; {AAt i)~ ~""",,1lM1IQ( J';:: eX fOi. .

_:i.~~a.~~"-"M.al ~J'I'31'1' s .... n.l'a.'. 'f'-AA; ce(;R~~~""_~"~Olievt- nT,"Vl'f i{L t.::'~e'W\cc'~ewl.l!\.l.t + 3J'nJ'\'+ ; f" '~ie.",,"o_':~e"""d~ 13> J'nJ'I'+ ) I ()~ i~a1i~allW1., C}1Vf -1i~~':i ""'" a ~ ~ t . qJM Ju.,...L cO: oJ eli. d MtM.,x ?e. On-4 (i. . 'if"" ViA. ~ ~ tv«A t.k ~ e,., ~ (WI ~~ ~ -k (~ d~ ~1'.J,. h:. d--

ta. ) i t. ,\w ~~C>c S~ eJ- e~ ~c" D~ ,

.J J ',. ~%IWLCM-\. :I J'I' \/0.. -rw.. i c:~. ~ 6 "dGu'lo'.." i (ii~ J 1i1t'>\~, ~() ii~ I (M.,()( i~rl'1o"~) II ~ 3aM4 e.;, ~...1uc [~ 'Wo.~ ."Jr ~ , s ,f_.'a~ ",_.. e..,\ ",iDe ) tn.v<- ere:<. 1 t.>r.ac.-b ~«d:'i ~ \-<.L ~ ~ ~VW\. sui. "\t" l4M.4 ~. 'P~t-J- a..vvV. fV'<-L -'tI~, ~;x • t-nd- u. ''It''!no'- ,__j- t>4-MA eo.. ~Ju_ ~~ e: ~/n'\ ~e t.. ut. .. ...l.u.. F ~ r ~. C!:)(. tie. e{~Q.L( O"U. lAM: ~D,,- ';l,.....,t "'" 1-ol. 'l..~a.. Pe.. e-...lu. ... ~ t-....k., '\t",_ tlu'~, et"... 11~' t)( t. II c1.i~ [~ ... !:-&.,~... 'h.. ...... .a;."...., QTc.) ".

-..1!!i~ ] :r"Q VA. {. I i (~. ISO " Sod<4tM- " i ( (u~~~, ie4~ ti~,~., t.h.'i~,I 0"Wt i'H'Li~) \\ {~ ~ <>~ t.. &"""'..L. r tn.AIl Ula.~ Ck<4 "'"~ ,1« c , a..v . 2- tW, II (l 1". e,... £.c.;;' e.,~ '("1- ......... , v.e.s. 'lo{a.v..e .J...:~",g.t--. Scr>W"."/()~ ~ J.."'\f""'l- (';lot. tal", c, , O<t. 'n<1t.0'\01. J ?. -.

_t~~ JJ'I'+ vn'f'?!'~i (~,t)'3 "Cvu~, ... ;(~tt~~, i~~,~t> letL~~ ...

O"WI. at~i~~) ~ ~~ ')'\o\~ OQMA e,., &.n..cL. {,,~ ~tu. Vt:a~ ~"'~ ; S<t. }O<.L"'{t....c. ~"-"""'I eO. &u....J..... fcn-Vt -1.L Cl<..ac.k ~!.<~ ij at, ~ 1'. c.;' e , ih.. ~,

_" ~~~ :] :l'I' v"'. e· 'S ; (~. ~20 "K~~~"; (1i~""'" ( 0"Wt. i%~) \I W\.(~ ~a.t-. ';)~ l#C. ev... cL. t f"VJ( CA co ck...t. fh.t4 ~ 1\ A r. e.. s. c , ;;: <:, ~ t>';;'" .

_S~~~~ JJ·,'0 ; ... r l'7;"r"~, ~~O '1l-~~~h.'; (l.4ci.~,m~, #Wt ~€~-w.~J ~ "t~ t.x.t.. y.u1tu_ i3aM4 e..,., e.....e-k rDWT. V\.a..~ ~ .... ~ \1 -se e . a..v. 2. au. tI ...... '., ft.. s. c . ; c. 'd, ~'" {I.

-t~f:eilW\~ J)'f++ V\1. ~.~C-':"1;(~. ~~O"I:;JlR~~t"iUI:-~~e_i~~ ,~ i.h:t"'io'\M~ ~d ~~ ta.f,. .1M~ 'C>QM4 t: e",..t.k, rG'uN. ~tu. ClC.a.J..f ~U~ ;~ w..£~ t~. ?1lMA. fA &v.:..k tf'Wl. ..u C-l!..a~ tM.4.....:tL ~ .... t. e.... s. e , a. e, 'ih. fa .f. " ~.

_~~Mrt~ ..1 J 'I' 1m. rw . .,.,..:.... i Cf C r.1l,J.3fAoK~~ Il:l '1'), CltV,( il/»\a~ \\ fa.:.t

'0£ 'l-k£1t..t dtvK4 fA "t"... k rtrV't. Ul..d...f...t.t.. tM4~ 11 tI.. t-, &. s. e. D. c. s, t".:....... I ". (II r. "'f-...tac. ii. ct..(.~; J,.<'lt"'-"" 'k ra.ta~ ",

-~~~ )1'£0 ! ..... I'I ... ·r\icp(-rf.iA£i'')' .. ~~ llJ'I'8),~ ~w.~ ij

{a.:..t V"- {~ 'Y'~ 'O1l/>'4 e: kJ.v-_ t'1)"UJ(_ Ul..c:tdt..ut e'Yv1L"~ ~L fOo {. I.

- ~t"i~ .::t:l '\'-t SWl, \. V, f.'~ C~ i Cf (yll. Ll-(.i-w..~~ \:I""] '1'+ J ,iJaJ! t<!.i""'·:::"""'-l!M.l\ f etA..t 'i)' ~w ~;.." d ~ e" &,... cJ.... t D"UJ{ e t.L.. '-'to. J...1 ~ U.dL I {,;,..J: 'ik ,u ~ 'CJ~' to.. kdu. fO"\.Ut. Vi: Vl.CI.~ e......-! lA.:.G.. U a.. 1:-. ea., e. f,.i C. ;)<!. ~ {. 'B 'i ,

U A. ....J •. , r" CD(.~' A, " •. r j,v A' .,

_am.~'WIaA11_ -' IS .... , ....,.0 e , r"""'"'; \, r '~'8l)'>t~ 1:11" i IS~~~

-4-1 J" p l' ,,"' A A I J '" r L \ " A • A '"' +- A., A A II

'_J 1'+; \r' L""a~'l'>1~-'I'1VVL .J .,- J' ~ _~~ ..... ~~ f !!....rv; _l.M._O''6 .... ~~14A. "

c1{~ Ct.qul p.. ~'~af,..ck of,L~ 'U .... ta.£.ae) ,

_~Q.W\.€M.~~"1"\'\.Q_t (1ct,2)+l'V'.l'I' VII. ~l-; c.-j. 6. 7 "~e,,-r (Ta: ~ )"; (i_iM~~e-vt'W..uX-.1 i:._~~i~t', ~() ~i~~e.~,~i~~ill.v>1.M'\.er) ~ 4-.0. Iz.Wux & &.uu.J...i. ~c. [ ... ,,,.. i:,,""'<l«" ~c."",4."""'_] .

_S~i~e~,,-t (T~.~) +J 'ty J"'0 vo , e,l; ,,~, ,~ti II £~i~fet (Te<.<)" i

C~~~~~~er I te-fti~i~e..l-, ~ L4~i~e»1.~/~i~i~::. :::: ~) II f~ -k 'l.;""'c..u. fA ~ck ~c.. i t... c, av, 24L<.,

--1ti~~I!.,¥ .. ~ .. q7~~r(TO\.gJ +']'[7 :l'ft va. .rlb; (~, ~S;S "1f~~(~ C1'Q.~) "i (ttti~~~ I !tuX il-qi~~l!NYVw1o-uk) l ~_ 't~ ... c.ex. ~,J,., fa, bk Q..,ro:~. _s'ii~i~~ (T .. ,~) 1] 'V']'r0 "'ItA. f. L ,,- i (~. tSS "e:~e~ (Ta.RJ" i (~1irM,tM~~~ I 0"\,L>t. ~fo!~~~e,..".._'\"",m.J:) ~ f~ ~al'r. -i1l 'l.t....u..x_ .fa, ~._.e...._

<M,o-(~ \l -u 4:. ~V. -2 .... ec ••

-;{~mt£4\_i~m<. : ]'IY :\'1' SY>1,\o\V. 'y-'"';"""'; Cf Cr9'ii~i~~t~ l+"J'VJ'Ij,

o~ _~~i~~t~ ~ ftU,t- Dc. s... 'l.iM.ux ~ ~~ ~c_,

- ;U1'%i~%e¥WYl1.o,",,- : :I'V' ]'1'0 S"", t.v, f· I; Cf C~, iAei1~i~~t~ I+.J'V J 'I' 8) I 'C>~ ~ii~t'/)MolM-~t~ ,{ ~ ~k f {1Vu.. -u_ 'l~ ... c.v<.- e<'\ kc.L_

If :)"0, Ht1 r. e,..S.c.; <c.

I J q a~~UUNL \:lb' (C),',J., 'Bent. 'T ou_o.k) s,.". Cf (y-R. _i~i!M1~ ~ ,\ J 'lI' ) , 'i>o.l!

~~~ ~ C~ ok ~ eu..tR~?/ eM.~Q">1... Z ~ »:.. ck' 'd,'s\,uU ftn»<-

Ju~ u.-... anA~<X.'V- 't..r~ lXM- ~ .... ~~ ')' IMA et:fAo\.aL It ''t'"'. ()' ~~e';"i~ I

.(.....: W 1M '()""""'-i ('A.\' ....... a-:..... 01 'U~ ~'A-f..

]'J'IJ'I'~'!~~~ CTA.~) II · J1'1' ~~~ ,

aT!' ,,~~ OJ .,. va.· 1"'''''''' ; {_~i' ~b "e.f{,..u..y.._." i ( "i~) i~~ I ~o {2~ I o1..U(.. i_i'YIAV<-") II ~0"t.VVt~ a~ 4 W{~f)IhUL l"_-'AL r'''''' u ... a-Vl.] (~O"WI- e~ ~:t.:rtl'" """'ft. .. ~~s~¢><. J i e~~OV\M.Vt_ [Ih. e~1 ()" ......... t. t;.<k>-<Ar .... .fM); {o.~ r~" y1~-""~""""t-en.lL ({a.il<L 'l1.11\0\. \"M -i ... i\1e.v41--vw;e.vo..r ~a.l.4 e- r-e....;S<4...t-~) i ~ ~"l_l'-~"";::.

::. i~lA C ';l~ ,.1At1">'\ 1"<:14 .-u":elA--u,jM..Q..,.....t" v:..a<.M t".. 0'{i(; !t:1..<J"a,~) II CJ. a.uA-l; e., s ,

r~\' I!.\' t'f0""Y> , 01' t,(;u,_ ,,"()"1AJUlt. ~<'.. ~u.tto-f.-u-,..d ....... ce, i ~ <~J.('trvo.",J,_'~ v1- "~~

'"I1cn.ut.1l:x. o...-w..c. S~~";) ......... u__ i...u._ ctrf.tLL·l1""y\Ao\JU(_ 'r 11'tl. &. s . "u-U.cI;~~-'<... ", se:

iI:.t fJr!... t-~- fa.:....r "I"" u.. (rf.LJ;<I"\.1.M...I1 'dClM.-4 IA.A-1 11"<.< ~~, 'u'c-<'t'-"~ tcn..<A-

&_ ~ \"".....lM. , s ~ v-' (]1.1 e... tx ~ \)(,...1:.. c ~, \"l ev (!;.: Ir>1 90: ~ a_~ I S err

'1 ... ' .,..." t_ b.. AM..4 'r ;,...w. r (rl.A.1\.. t ()~L'" .rv. e... V"t¥. ~'k G"\...<. r truh. ""'"'" cuJ;....__ ')1 ... ..zf r~ ~ rq--v.h I"u{'d' DV<.. SrrJ- ~ ~r0.r / {a-Vt"' ~ 'lM.'~\,,-;~ -: 01 ~ ~, SJj e,._, o.M. , 'V'"' IT\"1 b:c.a.:.x i ~ £' ~ ""'P....... S ",'1M! ,.,;~. ';):X I ul,....._. .s: dJ~~- s. c , ([ x .

4~/,

!i~ t ~~ I. C~<.ti~ - ""'''; lh.t eaa- [rq-un qtcA ~ ~t;."""'"tr~ ] ;;~~~

~ .se.vttlf:U t~~)I(a()'1,<._~ %' c~Ji~ - vvo.~ :2, {-,';~~/(<:(. (sac. t-v. y.oCV-<..-

Zl I ~ <1-1 ~ ce, "r o.M.U.~ ) [ ~ t ~ Gl... ea:...r I 'r I1UA "It'-"- ~ e.., fie ~ 1>.nli J ~

~~I)'VI.Vt ;_ crull..: /. ecrf.1_e.t:~ _~.rt ~ ck...~ ( ,~<I;~ _ 'Wo.~ t, ~ Jc_~

r.ti \r'U1 [r"'_'" '1f'"'" Y. ~ t.c0\M4 \'~ .l ) ::: !.~ ~ L I ("tt ttL~ - 'lM ~ L:h.c_ f~ J ,,,tnAJO' r ~ ea. tx.~ t'~ J) .

.s ' ::l ,. PI' I -1"0" l/ . I, (' o , • A,

_ __!_~~ 0 . G> Vet.., t: ; (""j' .,) Ie 1'4 eM. i lA4.L'8~ I c.~ ~~,

Ue3~ I o-w( iA~ei~ ') ( {~ .... (M»t)LVr.. a~<' gWl~V",,"u.. i 1~ :::1.~ n!.:l c , 0..'\1". ~ ace .

. ," OJ" {r ,'1"10 "1<'" .~ (..... " 'dl

_~a~ I va. .. i.I i ''"i' -c c _I>I:.l~ i ~~~~.3 ~2~ex _) U

'kuvJV1.v.:. ~~. ~< ~UJt.al.v..")<llAIIU i c~.;t.:O"WM.V(. ~.J...; {~ t..a.t.. 1'GVl r1a..r' =

1 t;\M. t-Vl..L i () ~ ~ c..l.-, t OJ\- -yJal Scvv..CVt Ua- ~ a a.... S h' f!,_, c. fM. ..k '\""4"'" ~ f<n<?..,...,l7 .;. c..tALr> s, 'y-"-,:;.....,.

_S~-m~ O:t'l'0 va . {·1.1i m'i' 2 ~O "t~~~k ": (iA~~'Y>'l~ ) Ot»r ;.,s(>~~ix.) ~

{~~ ~cJIr-, 'jIlaul't~ ~c:'. S(,!,,1t.~'dttM.CJZ- ; {~ (~cL:,""",,-vc.. ~ b,c.tl4I. ~ ace.

~~~a"wo.W( ox r s"",. »v'l""';'" ;CP(~'i.iC-->M~ 'OJ"')/C)dJf_~~~"--. 'U { ... U

"lI t. 'Xn.<.II.!Wt ~C. gUJ\~'C)aMu. i f ~ Gle. ctt!.kiL·tf'vvt.~; {J Do. {a.AA£ t<1h.

yJ~s'"..tbtiL i {a:.x'ik ::Iv.A. ro::v>. ~!~t!'A.·Ul'. II a ~ &., S .. ~M. tk ~ . "ftU.k Vi ~ ~~. ~c_ .s~C\'1Au.; fcU.k 0' ;cu_ c~J..i~ .~ ek ~ {J

~a. t... '\I\rr1AJV1.Ut.. ~e. SlA.ll.~dctNl..<JI_:' 4t:Uk- 0"<- ·k Cr£RR';:{.i(1~ I, •

- ~~trMX. OJ'\'0 Sm. ",-Y. {. Ii cP C yJ. Ue.~'»,2u..... 'OJ 'I'0J t ~"0' __i.e~~1UM._ ij t-:

d"-. {~ '}<\.~ CMrec. ~t<X~~(L. i (tUX ~ {~ uf.~.CL:~.

v ,._, 0;.'.. " - r1JF.o' A, A I -r., r. tlJ ". ..,.

_CM;t.~rmcuc. ~'I " ........ 11.0 e., ~;. '\ \...r' ~~fW',~ 0-, 'I i\l. CXM.~~

~ J ',., P _, • A' A A I J "l + '\ '" A'... 4· ....., ... A H

-rv + ; \ r· lJ.'Yl~/YY\ CVt tA1. 0 \ J I ~0Jf ~~ 'Y""uc e.vt.. 1 0 W; __ vn_Cl.~ ~tu< t-j.<.. It

{"""'., [uu CAM.) 'Y'tn»V(.i o,.,...-c~ So»ta.t$\';-;)ttM.u... i .f .{i'it~ Th i.a Yl~~ ) tt.t'~'~.

J'A :I'" 0 - j.. • • .0.' ,- rnA -

::_o::.~vvnht 0 I 0.. tAM \1.t1'rvI). ~ 4tAJl.it.uA.Q. i o..y- ..... ~ d ~ r ..... cJ'1.( d

~ c;>..NI) eNrz.. ~t- e'eQ'~c'.e..vu..

_- ~~tlW\.VC. o t r s"".", .1>'/., ~ i cP C yJ:J.i~V(e'>'L ID1'1'; \s. ~~ +0]'('+ i

r .-f.' A.J. ] 'I' ) CJ • '" C u , A , A ,,1- <''' A _ I-

\t'. ~c..~ 10 -+ I ocu; ~~~ ~~(M.oI.V(.J I Vo.';C_~~/~.v; _1.lX_<J~

[t:i ~) , C>~ 4 tvv.x~'1. \1 a"v,. 'V>.~ a-vec s (,>!ft.~ ';}CVXl.L I( E tt'" .

I v - 1\.' ..... __ . n "

C) (X.'\I\a.~,P"-1cv(_ ~. v. u.. s, ,

_ ~~Auuk +01',' st, (rJ· ~~~i1tv.. 1+ 01"') ~ ~aAJQM..ten~ (J,. (a-'vti C~u-

o~ ) '1>tOT>\. \,0-1 1i~~e..Me~ -y."al.c rt\J\. vJ'o.,;sa.",,-t<Vt.u.. ) , . "

O:l"lS' gj~ OJ IS' Ct'ix) va . fJtiM-<, ij cr.aJSVt l&'" '!U;.,:=. J It Sr' {)r~~ oJ ( ~ ) II 'rt iT>1 W. 'C>QM.4 fAt.

0:1'1' ~~~lx. OTt's"",. Cf (~·iie-vn~tJUl~ toTt'J/'()~-i~~ \\~ U !U_I- ~h. { ",'v<£ t;I. 4f<l t?4 t- e,. ...... o-'t .ae: ek ~ 'l'\R.. r 14 {tW.:.... ~ ~ ~ e I e-, ~ t'M J II sl)'>" a' ~~{!~ el- 0' M~ .... ~~ , A~iW~_ eA- M~n~~ s~~~c{rv .. \" .....,.~ t><A. 'V'" ~'3~ .

(j)J '[' ~~ eJ'I" Vl1. 'r"i".., r c4' "j~ "~O«XLi jp(.L~".';'._"'-u>4 I C:~i~ I ~" ':~~J

Q:lAJt l<liOV.MA€.&) ~ tt~ &-.,. c.t.(lJ\~ (CW'tv" ~(L ~ '''''f'd'''''''_~_) ~ CI2. !)~- »«.

" s<-

J...aJ1MAL ~;~ VII.-j r J ?£. ~ ;>ot fA cn.vV'-4oJi.dYI} ~ u.t..; ~ lM~~.

_1t~~~,~ 0J'('-t \"n. f 14; c:~. ~4j "C:I<n~K~ "; (i-Ui~o~ I ~

~t!iO'UlvKcrw1 ) \1 ~ f,_~, ~ e-tO,JlN>Uo, .

-_!,~i~ 0J '" s~,)W. V"'i-.; (ll.S. rJ!J II {ruk or ~ C)(.< e-f.aJtMoU..

-i1i~t -t-G.:1'f-+ .!:r.cp(~·---U~~·~t,... le::lT+),o~~t..-h~

VI!. fa. ~(n..UL •

3 -+:\ l' ~~~~1i.~ 3+:1)' \'-'t""'" ~. S~, (iSo-fl) i ~ c: ~. {. r- 1\ ~ II S'r' .:>c ke.~U? 11"'0 ~i_(i).

I'I'~"-'nl'l' v-n. rx"--; c~. ~O 'f~~ ~P(i_~~ } i~~ J ~';) i~e--... f tn-<J( C:iW-J ~ ~i:Nt tlc:.vt.0'\.4t-~ (~ ~~ ~('l.'UVW vt t'1Hti.'n.;l!.wM ~u) ; s ' tt.C:Ol.iIOU.r-Ut. (i>. {.S.u.v) I lOa. l);...t 'Qc., QM, ~ t/t\(UI.~~te..J- f~, ~~ I c..7Yo". ~ J,.~)C I &., ~'f ~ ~tL......,." e,.., '»<..,........t~ , Q.rc_; SJI.. ;)~ ()' ~ aM, ~.

It Ju~, ~ e.'O"1ol4. I e,f:c., ~ S' a(~; S:~~ 4~. ~~ J ')AA..4<A ""11">1... t-'"'1.1 VAM V i.£, S I t!c~;' ~- &. ~ .;_ ~ I &. e.,._, t. b'I,<Ii.J", -&, ~

~ 't<4!u.U ~:.u if '"-tn1. ~ ~~ ; ~ D.... ~ (I"i.<!.~, q,t"-.:\M.O ih k

~~ ~ ~ ;;. ~ I g__ ~~ &...._ ~ '2l~ / e.... ~ + !:~

~; tt. '3vt v._,. r J qr ~ dL, se 11~ ~ t ~~ $( e.., Ctr1-<.<>~ r~ ~ ~ )( fa 1Ui "t.l't.:Ji C OO,N.A f", r.ni.~""" O'IMA c.&..t:t Hu .... lt. r a...r-~ fAo>~ ~~.",..,... er er.. (lr'-Lde..r r(l'U.1t. ~~ (N1A. ~l~) II r.·~, 8'~1 & sui· il'~ (,VI.U. r .. (M'l· E'lCF~(""" ~ .. ~l'tll:u"..._ if ~(. ~~'-4 3 tt. .s~. ~~........x

cn-t<VUI';;' ~ ~a.-...ea.u. 01.-<. a_ u.... ~4 ' c [X. 1<~Ka. u.i ~ 'dClJ!

~K ~ I. I{, 1'A.~ ttWl~~ t., ~e.v., a.-.J:it1t.t...1'-t tJ,.- rn(l'll,,-t.<.A.-t ~~ OctMA Sa. ~ t~ \MAU1ta..t4- (K. eAt- p-c.CJ\.-'"4"-(,L. Cum. ~ vaJu,_ t>~ 4Ct m,'ta.'oto.Jk ~l;.ti tw:G.)) I f"~' s I ~ • J ft ,g'i . ir,_j (AM.JI.. ~jfM'Ci .." :: 'r'L J u-v..L c.tr€i~,.1AM- \~ ~ UM. &fD"l:. ()e_ t'lvuu.. I (), ~ s , & '1 S I t\c~

t SW<- I UC1M4 J (S' ~stex. [Sc.u<- f 'i)~ ] I "IovIcn..vt-U<. [SI.AJ': r oc:tM.l J i c. Ii. d. ~ S""'-t.){"t...:~:Lf f S~ "r~ e;W:'W\L-.1 -60. -1cU..lL:c.. t)t~ Uw< I '()~ ] ) II, (e.".

_, () A. . ,A ... 0 bA n /' , , ~. _ I-l-

~,,!-GthtV( O"1A.CL-'U.J;C_)_~~O U e{r{OL~ S.e..-\tl.. eC) Soa.- '/. c.eM.t.

"OJ1/..._ - I!.; J -\ ~ a.t~; lot ()(MA-4 JL.. ~ e.-. pi VUU4 'V"UtA eO. ",t- VV!4 e ci (c.dti. v~ I ().,_, 'l."~ ~ ~ t)(1ni"",,:..fi; ~1,.AJI...u.., ws ~ t c~ ; (.Lttt.

v~ ( ~~ 'l.~ v-ie.IA~ 1 «np\.~ CI,.tJt ...v-... t WS J = eKk ~-"tax.

.... v oJ f) A ,_ J <"\. ' U J t: t J 0 ,

01,.c. - t.-Y\. I am,.o...k a lI-a. V 0.. '\vYl.(A... &U{. It DU.-a. 0 '~e.-vt.. J eX: aA.t.d I!: ~ ...........

'< Va ;. c..tJt... ....... ~a..'l'l-U. - ~ii.. I f~ ~ r~ oc.. V'-""....te..s d' t1L.. ltMljf'" a..v-

l:ev-- q;..u. u~ &t Sf Il-Jt- O--CUl~1 t..." ~0.4 .;_ 'I'YlOL ~ . eva. ;;:, u..1ta. 1"t0'l,_,..t-DC.~'\A _ e~ I C'~-a-U. &.. t-~ 'k. tf..., ~tu d''''''1CV''' a,..c..< Q~ ~ t.1L_ a. 4-.IIL

t~ ~~~ I c, ~~a...i [e4:J ~a. teWti)) II (I'd' Sf~ r: t_ s~. eta-r G ~J 'd, t_ So fit. 1/ t-~ C. Sf a1r~, s''''-to...o'tvt I UMO<)" \\ f('6' ...!.i~ ,~~ to'UJl 4~. <u--. '\tA...VVt~ a..u. ,,""~,.,_k »v. C:1nM--6o.J-, Sl''Y'" " S'ac.Vtuu..~ e~ LcN1 ~~ cu..c. [\oU""0 ~- -t,_ c.~] (s r ~C:VL~ W. ~ ~ ~

c.1I"»1. e-.. ..t.a ....... '.u:l ...... jo ~ c...........t...tttl\N\.t, v...: , ~cl~ ~ (~-, "I.I--1le.,..vt

."CVl.lI"1..<..f'tA a...... ClNL~ ~ c~ iC,;;' ~ . -I....cz ('a~ ~d ~ & c.rw..tJ) II.

p 1t'S3. (,_ 4.u.j. ir~ WI'1 'O~ tl« ........_~ iJu (~.,.): I ~ (>,,~~~ ~~

" ,. I • tU , ~' ~ 1_ , , • ,_ l-

s o.t.UI.'""tUC- ~, UN< I!A\~~<.(. II, ~ a.'I'>\.a.,~~~~' ~aA.J<_Q. "'lc.tJLcn..<t" s .. ~

r s ,. 0"\ '1 ' 0 L CJ , " I '

L ,u~t..t. ('0->1. 1M'! CA-..~a.o.<- J' S~~ cu;. ~~'a~a._ "s a.CCAC1>.o.y-tX:

OtvIAA .e<\ tM.~ Ol-, ul..~o,_o..yo Do, c~tt.~ <1(~~ ~ ~ ~

, '.' 1 +<J _ 0 n" V A

C~ 'J ~{W!. ()~ ~~lJU( • ....{~ "'hoI. S. q. U ~. r I !:.~€/V\. Vo.Jf ~M

I,S' (llUl.""-'1"",x t>dM-1 ~ .k~a.~ [d~ c~eJi~ e~'H:" ~ <VV<.;.ru s,

C~r:t-t J I,) ..!~~e~ t.i~~a..."~ O~ ~ lit.~ Ve-, e1~ s-,

C,.,.."._ta rtwvo..-t. M()1.C1.-<.l'cJu. tN\ ruut.~ ~ c~gc:vt "» ~~ie ~ ttVfe~ /I1N>. S. ,

.,. &.. r. 'I } .!.~ie.R ~\AL~ I, ~ ()a--4 ~ t.1AM.,.~~ [~~ C~DLt£~ ell1S~ ~ aJvl~ ~ c..~t'J ", -;lD"H..k '&Ie..-, e)(~, ~.~~ S"'Y"'-~~·~ ~~ C.11J...vr.. r~'tl<OVlvt &. c~a.1:-", :D e. ~, i.. I)'\_ t~~ "IAN! ()" fo.

tc~ "tf..., c.tt:lA'lA..Q~ ~~ C~a.tt"""'"'T., t:tCVU" .... {A·tIL €M 0<Jv\.~ ~ CO"W<-G..r 'I,

, tV n l-- /. 0 I U »: 0 .J._U • ... I !' ,

('\A. ~~~_ "n1, S. q. u. y"", a'W\~~h_ €/vi. \.a'8~ , VI""", '1,&.<.-0.

~ »a.-.A {a -tx~ ()~ J.,_~e.c.:t.-tUf> dO!-? C~t1.tt .............. t acvuTl..,.f';_'_ e...... a..-vt.Wu t'lt.. CflI<I. ~t:U ", ~ ~ e.~ e.-v.. ~e~ 'I,...,.. S, "\, e.. t".", s (J'I.v\-- Do., ex \'-". f(.''!~ Sc'~M.~( ... ~-" f..11»t. q_,ul -1A co.~ ~a--t let c~o.-t I, II ()'~feN.. () I ~ (, ~ au_"'_~:" &., ~ a,.n.J:;.'II.<,!!.u.,M ~1nA.~ e.....

().va" .... X C c.,..,...., • A ~- SC1"tMr. e..., ..t..~e-..vI, ~ e.:~, rt .... I ~ 'Vo.l1'v\ ~ ~ a"'~~ ... (!.uAA ~~ CIrW>. {~~ &. ~o,_u¥, ~ 4, et~ ) If.

- hi~ J.,. (9 va. (, 1"; fn ... ~. \ \"j ItSI!.~ ;p(ii~ (iA~~) , Lu~em} ~QC4~~e-v...1

~ t,j~e-v.. (~iCW\_}) II {~ 5' ~CCJL~ \\ ~'~. SO"V--V'. 5:11M-1 ~/~. ~~.J ~

1U/~, »t«. S,·t"'-~f,·~ ./~(l..M..<.QO"U'" ou.. rr.).._~o..c..o.p" il"·c.v...,k S.e._, -&. 'r: ef~~

~F [& CfM &.,) ~~a-... S. cJ S'a.(~.x ", C fIC' ~~~ s.£.-~/. fa:;:';

S I", C Vl"4'-Vc. [\I"lJ"'> c...f...Q..¥U!. ~ ILY" 1 ~ ..f s. (t ~ M Ul<rt4'..x VT? vkC(.M..-U' a '"'1<' CJ.._

C.£ c;G')) II f' ext. 'f rtrW<. I'.t_ c~ i Sf ~t~ a.... c"-"-"'tC!""'e"..J- ; sr~t~; ~tu. WA\-~ ("1'1) I,. 1. W k ""4.,..Jt ~ ~t-o..U~ {(~ (JU.

~ en.. ~, ()!MA.<I I.MA e.L..c. oJ c.1fYl ~, ~ ~ S ~, a.:J- (!"\,< ..... (!"Yo. i)t.., J...~ 0"1A.

7)' ~ e..cl;.., s-. S~wtL \1 r· txt. t... S'i' "la".._f- "''''' c..t~a. ...... eA' ~ ru.'~, dUe, tA.NU c.t,;w.....t.fLz_, I, ~'~"c~ ~c. C~ .. c~.x. e'a.~ S(!X~ ~c)".v:rie.eu~.

-.~i~ 1'1':::11 VYl. {. ~ ~~ i rcni· ,,~ I, ~~~I(u " i (~~e.,.t.. , ~l!M.t'Y>U.~E'A1.1

~() ~~ J (t1_U( ~~eM) Il ~ "'-CV1~l .ev..M~r..f_~ (;;W dWllrU-y.l

f'UM a c~ k r GW.~ J i 41 aCUl(h.<.r-Vc. eM.A~ II f,'~· & ' ~.J ~ StAi· ctt4l\.J- »~ 'r) CIl'Yo\., e)C ~ 4 Wn 90:: o ... 'U·~ u-..., ¢k- Vt' ~ ~ J ,;), &. ~ ,c· ji e, , »u F~,·1[ ("'i' S/~, t. ~~. el--~ ~ 'W\D""oVI-~~ I ~ (uil~·, ~ 'lu.A...vtA I t -UU'U ;)( r~(!N(L, ". e... s , VI!.. " S I a.e '" ~--

--=.CJ{~~ IW\ {o~ .e'u.v. De l'o.uJ;' .. tL =Z5? ~ ~ < ~§~ ~

( s r o.-t. a..c: Ht .. .Jf.. I!.N\ ( (1..(Q ·r IAA.., a e e: CIM. tu , 'MU'UXlx. .eN\ fa.l.Il_ e.' I.4N\ Ck (t~ j c . (j, (), ~ !ZM t')(1)u~~ 1 .\:.40 r~

£l):"1r.;.yo....L;r f ...u-, t1oJ..eJ.~ ~r..u. ............... "'" {tAu' e11A.lMR.. Of. {' a.~ ) I" jrL(_ 4-t. DU-

~ i)._ 1Mcn.J;i, f,.{i~, n.~ I e..e_o-e~ C>c. r"vvu.. t~~~ QA>o.. -e....u e..t

'4 a.vJ- u.. -ke-5 ~ ;;. ~ €..' fNvt ~ f ~ . 4,_ r wJ'.v..J' D~ ,.,.. nv4'o.~ I it. D.:k ik ~ l'\Ao.~~4 r~ e,...... ~C4 J ~..vv..k o-« ~e..1 ~;;. ~ ~f,..._._.,

11 -f It

a I r-, , '. t--' f

&.. L ~ I eX ~ £M,v(- ~ eu..,.p lM.A t4 r a c.<: (> ~ {...UI..A cu .. ~ Q:Jt 'Y~ i

.6~ (t, ttu ...u_ r- 'Tl .. lt,.ta~ ~ "1 ........... ) tu< ~ ~ ,)c. l'U. eo...' ss en. ~ I ~

0/' tvv.A- ;tA.~J.i ~U"t.::vz- ) ox IU ~a:..r J }1~ e.xr'z-">-t..llJl_ ~Ct..<J\.-

Sflt-""~ Jl.(_'c.':'t't"~.)\Y'I1.. "KV •. ~~"""'- " S'(.)I{Ul~·(It. tN\ {au.. _f'wv. ;)<:_

i cu..J;t.ll- '/, l'l ... 0-i4 :J--..... v , ~"-() {r g.e_ "",,~i)""""_ ~'~rn~~...t" rr 111.''d' g'~ I

t .s~. ",,\-~ 'i}t.;, ~ ... l'\_VV\.l'CJVI "'1Jw ~ co.~ ~~ a...u. w~........t ~ l"_~MJ V, Ct i.e.. a.. c. ~~.

• 1.'.-1' P ",C.:. •. I.~"" o:» V_"'. (". '. ,A f

-~~ .... vn.\,<--,l:""t!.'1 t:L,~U'.IU>4, ~otM--,Le~~1

~ (,t'\. wuz~~ I ~ ~i~) ~ ~ . S '4' e. r" .

- ses~ii~ I'I'G) 0 v~. f: t. \ i U'>~, \ ~ ~ r, l€ D;)eKKRi "~; US~~~~ I lfA~i.ei =

, .... ~' . , '.. · ) II '" a { - Ar, p ( ;G;..;

':...~~' Q_ L-4e..Me5~1IA't I (h..Ut iA1~~e.-t.1.. ,.,, __ '" t" 8l utt 9,," \ a:: .....

~t>~ l?e- '\';"\04 !{9Il\ "& (~ {~ s ' a c CJt.0"1A rUe. II _~ co, aN, ~ a.c:c. II ~ 1-, &. c.

c.;;. c. cll!. fll {,r.

-~eii~ "1'0:1 VYl, ~,(.~ i(~' 4t "&kM~lU1 "i(i~~~~~/(~4-eii~,

-'el> ~eii~1 O'"VX ~~ii~J ~ rrl.l!.Jt &. c~ e{~"" ;;. u-G' ell: f'Q.~;

..( f MM (.~ ~ I UM ;;. c.;;t; »e f' o.c.J;....:,. ir: C a..~~) i ~~ w..a r- ~ f' U-v>

Ci c ~I 'tk e / tu..x...c. (CWt CC(.~~) If SAl f);)- 'C}e_ r' O"U 9< ufk c1L6"KA ()t: r' "...; l.-w:r ~ ~ ~ c_~v--e .-c.....r; c;._ t..fR.' c,., UA,y 't)~ tt.J;....., I tt.~ ~

o-v- c~.J 1/<:1." r1Yt. 1><1. t ~tI., ., ll.ILV~- 4 U"'M ;,.., d t.' ~ VA/\'\. u_ k: r ~~- k

~'r 0Ju.x. ;)~ ct.<A.tx.., 1t"{VI.-t_ 71 elL v:ec.'* \\ f"~' ,,~ '»' lA t r '"" 0. t%' o<! e'a~ U<J( ~ ~ ltaMod lcU'Wo. et-a-w(- o'e,~ '(~)(~ ~~ tIM.

~ 1{Q..1A:~ (c.,.....,. ~Ia."... r )""'iak. v~vt. J i;W 't.tcaWl~: C"..." {I-<I: va.& .. k- ,

I'..P"'. e'~~ ()" .... ~ ~ \I~W' I C ......... il~- £"1~voJl~- i eo ~ 'J<!cf_tttf_ -L__

"eJW<. I ~ '0' 1!.~a.L. v~ / ~~ ct'rv~l'.v,k) 'r . ~, l);J- ;), ~, ,;>' a,.y. I D<. c-t.1 d- Dc r...,.;U Cq .... r~ s~ CIf)v..t'.n4 r~tL.~e-v.k 01-t ~(C:u--..e-....kJ \\ ("'6' I, ~ v-oJ.otx_ i ~tu.. 0 'Qr~ak V"~ i ~~ e'9....,._.:v.,JI~ II, ~ "J- ».. r I

() , cv>-1 I S<. c.1 / e t- () e, ~ c:.nt, (v- J1" s:~.......r c ~ c.n4 ~ ~ lL ~ O"\A..

Cl'(f.{~ ... ~) .

_Se~£4"-5i~ ,'r'0]0 va . {. t.~. \ il"~· I~~ "SI!.()()e.\{lUi.."; (~~~ilZNt, t(!-r~'Y"'-LA(>_ii~, ~ lAf&\~~~, (N.!( U~~i~) II ~ {'UA\ ii c~'

'()~ e' a_.....:t;._._ SlP<. ~ 'l~ Tj_a.-t-..~ C Cl, .ec. s . c , 0. t. ~ e"" -\- \.2. ") \\ \'? e":\-. " (o:uu..

k vo1~ i 11...¢MO~ Orll'~~ vok..vt; ~.tu1 ~~vJcwk ".

- ~~i~lIl 1'1' Y'v1. f. s i (~'. t I s "e,g_~~ "; ({~i~'JIt. ,&uXi i~w. ) ~ ~ e~.

Al(.JI.O"U.rC: i S',;uo\'(lV-Y'.x fu,,1,.. ~ a_ t. e~ S'.~.;;. {.~ tf'Vw.,

" • s: I '1 ' P I 7 'q " 0 " u- ." (1" CAr .A- .,' ) (.f •

- Stt.'d~ Q o(tI.,. ' i c~ • .(. ;')- \.<VUl~~ i cACl.~~ I ttWt 14e-a(..IA.. ~ ja..<JU...

~.J,-. S' a.(Otcn-<.t'Uc. ~ a. t, &.. S'.C':; e , ';)c. fa. {- r , .

_-LtM~~1. .':1'3 1-; ~,,:' -f. lb~. 15 i (~. -'4 t. "U:Jd:K:J. "j (~tM.~~~M- I

~ (t~'at.I-1..~ II ~fM.. tILer. a.COl.tTlA.r-' ~e~~ ~ 1H0lDt.<.\,,~ ~n.A. e..vJ.1'~

I a.. r. &., s. c , ;;_ c . ,k fo. f l~:'.

_-(t'WIM.R~~ !'I'] 1+ vn, f ~ G_":. I~ i (~. '--4 b ""t-')~KI<~ "; (tTt"'1"'1-'U!i~ ,

. tt'-lX:. ~ ~ E',yVVx. "-g ~) \\ »1 • s. CI, t,_ }'-Jl.'

}.. •• J- I 'r''''' 0 () I I 1 '''J "] 0 I,/_~ ,,.._ ~., (,.A , .r-

- So. Se~~ttM. OV' "Irt. t ., i CU'I-'1\' c iJ CatU'~~ i ("O-1e~~'l....~, ~

;4~4¢~~~) {\ i aill ~Ctt. f a»u e ... {. I. l.

-lt~eii~VL 1'1'0) + "..". f. \.2.1"1> i ('~. 26. Co I, ttJ<!KI<~"i,UI~e~'i~ I~

It "-1A-t4 ei ~ ,:""" ) ~ t trW( ~ tl.t-. e, c ~ \l' t' f.L4'I ; ch' ,k {' a..u-:tu.. i S ( l,..w" ~

~ a..t . e' Ii.M t< ' c".,{c.' de. P 'a",:{;"'" i ~ ~ a%. UfA r aJ.J: e '!.eM ;_ (,~ s; -e' a':ta.. U ~ t . &7 S • { • (i c. '~k e.... { . I. t.

_st~e~i~ \'1'0J0 v a , t \.l.I.11; C~ • .l4G I'T.tC)e.KK~"; (C4~,~~~~, ovn ~M'''.:~~iL~~) ~ ~ €..o..t-. fUM ;; /d1i' )k. e'aL<.~ #vi: & ~ UtM.'}, a, t: &.. S:. c , .i c , ~ PtA. {. I. 2.. I ,

_tX1'o\.~~M-tk T'rJ+ s[ . .,v.yr.~ i(f(~.~i~ \'I'l+),dcq 1;.lJMi~ ij {;J 0' ~ IAcc.JUn..<.~ ; {o.~ &c.. S' a.{CA.av-r~ If 0. L &.. 't. c.';' c , ~ f-h;""'"

-~~~ IX [a.:~~ \'1'0) ~t\1,\'W.~.1. iq:' (,J'-~i~~ /\XJ,d~. ~j~e-.t_ (l&j!eM.-) ,uOJf _1J~~ II ~~- v"- {~ S' a{'Ut~~Vt. II a. r. &.. s.c.';' c,~.,_ ft'<

{.to .

_~1'\IWI£~M1. \'1':11 SW1.~v.{.2(,=:-;cp (";,~I).,~..cu~t~ ,\'(,:11),~ k'~""

::::._i.z~ \\!.::UJ-~' ~ti.t. acCJIcru.t'.L ~HjM.teC. j ~au-»~ s' o.(tJI.Qv..~ CtIM>~

ij a.. to &.. ,. c , ~ C. ~E: fG' {. 2 'i .

~~~~~ \'\'JI Sr1,\1V. f1.'-'; i cp erR· W~~~~ ,I'!':lIj,'JoJf ~'K'IM.A!.~a~

l'»1' 1, '1' eo. 't".

_ ~.~€M(~i~ \'1' Q0 s ...... , _. (.1,( i q> (y-9, iALM.li~~ ,\'1"(0) ,d<11! SMMi ~

~~~ ~ {~- ~L i~ i~ -4 I "UClt~.x_ 1 a r. f",(. e • a. G. ~t ~a {. 1.1.

-~~~~~ 1')'0) Sw., lW. {, \.~.i Cf c~· ~eii~ t11'0JJ ,?.q ~~iC1i~ ::-i~ U ft4t 80. f!tU'A & ~ e'(.W\ s: (~OC. e'~ i {r.VJ-<O e, s ... "....4~.J.k {'1,V\o\ ;. ~ 'ik ~'~ i fo.J-1'~k j..'lI.-d..u~ el u- ;. e%' ~~ e'o.-k U a.. i . e."

r. c. 0. t. 'Glc. ee.. {. (. ~ .

-M~t;ii~ ,','0J@ s ..... ,~. r·l.t.1 ice (~, i.4~~ii~ t\'l'G:l0'). vex.!! S~e4ei~t~NI. ~ f~k ~._ 1'1.~ e.' CM-< d c;.c;.,' "._ f~ ~Wt. t. ~

na.M~ t! ~r. e,_,S .. c,~c,'()<!. ~~ f' \·.1.1. .

~7u~e4J!5i~ \'\,0J CD ~..." ".~'~/. {. L~,' i Cf CrR·IA€.vI-\,~A!.ii~~

1\1'0:1 f) j fs. tM~~~i~ ,T'I'0:1e>+ ; (1':·t:U"'.,,~e~i~~ ,"1'61:10+),

.," .."...A A r(! _'i- ..... _ - <r:

'O1l1 4e-w...yt.1.v..e~'5~ I ?~ 1A~I'At',~~ U ",q,y,. ~'.'ia.vo ~ ..", ,-",,'

~ 'IMI\;;' ('~, fle.. i' '<4<:tM. SW<. t.. ~ 'l.a.-tA4 il.. ranT. 'd' ~1-.Az va1u..x_ ( ~, ~

1 o.Vt" b~ ()..." ~ c:vJ:, ll' e''4 aL.. ....-.oJ!.e "I.X. J .

'-~i~ IX (tUif~ \'1'0) s.,., cr(rR·-~i~ IX LCl~ .Jii~C~ji~) ,~

~i~~ (I f.:(!A...c. ~' ~lV'l.O"L<.;t'it~~~ .[ i)'tIIM. 4~"L.·~ ~ v' u;,u. t"~ ]( ... ,,:h..:r -a,,:,~,fu""!'It~ ": ..... ,,~ ... ~~ Olf...-.t )~e s;"",\.%~~~t" ....... cf~!".<l;r'·'...n",~ s",,_v~

,,,m,,,h,,,,,,, tS;' &.. '''"' N t.'''I''~ s~'lf',<> ~ ,\""","J' ..._~ 'I"'i';"·D,a • .f....,......Y'.£." 11' ..... , ......... '~ ..... f I"";'~; ~. t;).J I, J;;..'ee- 'd'.;""", tJA.;r.;. 'J'c.t \ ~f ItO<>< t!12;. I' e .. ~. '" 1 " ~ ~iA- Pc ~oak """oh or- ",;; rid _1= , ..... ~ .... ~ ... ,.""" ..... ~, ~, uTt·,,,..r I Lf '" ( ••• "' ....... 11' .... H~·,~t. ~f.< .. "·i .... t..1l .. L: .... 1/- <"""'ta'-~" •. tJ'a .. ')tl:hr-"~ol>.1cn..t:-

~tA1Q~ ~ ou. ~.:C-<..<A.. te....~ ~ ~~ "J~~ ~ r. txt. "r~~-

(te.vJi. I Cu. c~~, tic.. t-~ Y'· (lK. -1-~ 0:-\<.1<1 ~~~ ~~ -~1lM.. ~ M~(X. /. r~ {~ t( ~tA.d; ()0,N..4 4. ~~ ~ M. C if.....: roSh,' It J~ tt.u.. c~~~ 'iK AA ~) II \",f')it. '1 tt~ct.«. (v' &1M. ';)~1:t~ <t9-e~~/ t"'I. ..,., I ~."..ta. ~ 1V\.1h~ I W ~ ~ a1l /Fn , a.u r ~ tUJt~ I 6'1.< e,.." ~aAJ..uz._ ) 'J •

It j'f

s' atUl.~cX. II S<. c , aN. :t a.ee , ~ A. 1". fa, s . c . .;;. c.. (;e...-

4 Sf:, 1>, lR.. S / I'A t- S"r" 'h. ~~~r: ~ ,c. ~JC. --:~'h- a1< t( 1 ~tU? ~ () ~ ~~eM.. ~ .M~rx.- '/. ('AA {~ A '\II.ud;; O~ e... J""'"'t'"-au.. ';)~ .M. (f<Xl rI>.H,~

t.. irruM {l.v. 1K~ltM. V~ JA.)) llW '\II. e.j1~ 'f!!£n(. ~...._ ~ (l'a.CUUTl..1''''-_

_ ,_ '/ . I J. 0.. ,I I .... e, ..... r • ,_,~ _ . L

~ ~Q. ~ eA- e'WLl l'\. .~I!M-. {\I'IT'L(~ 0<-'\ te-<.< " .... Hl1 uw.. 'r' 5 S e~ S!n'tA 0"-"1

~'f\,S~'1w . \!J1!

S('''('l«'ft'~ ',r,w:

M. Th 1)'1..W~ .e,.t.A &.nVWU? 't}<1... PtI. t~ ek :h.

T.: ~ ... ""ti.. •

A=~i~ .

,,~ .. n,f.~ Dl1.J a,.", Df. u1L. - u.

( (AEWI.U (X.U 'de tv.." .:1)0.,," Vf. {wo. "

"T"'" 'V'wJa.Me. ewt 0'UJt~ f o: ~ ~ e... (~ ';l crcur.our; .I'~~e.-w-f- ';k t.L4 ~. J ( 0( ) ~ p,'w ~

t.. /l'U.Ala..v..k' .(M. ~ '() WU! 0 (tM..< 'f'.rut-"- ~ t' ... ",r- u (~C(.U.. 3-<: ~ »t:.. f cv< ~ 'l(o.N~ e.· ..... k6U'(;tN\.,t- ~ r""'t-'~ .. <1"- (-~) (p.,) =, "(.t.u 'l1.. .~ a. I tM 'r'W:'l~ I ~ ,,5 rn if t;;, 0 -. dl'.. e a.>{'Y- '

t~R~1eN\.(1_ '1'\'0]4 sf, Cf Cr9,1i~£ii'","acu"<M. 1 :\'\'0.:1 -+), '3~ ~~"'~~~.: ,;11.o.cu.t.v... II 'lMtM. t' ""'" ; c%.' ()'" f' ~ ~ .& ~ '1.ClAA~ I!,-...." ei"~o (:,a..4 '11~ i= e,. so, c , s e, 'df. e (>,~ ~, \, ~ J i {a.<,.i- ~~ M voJ,,;'.x_; L'ao.J..:..k' (}g_

.... ~ux.. i {~ v' ~ er-vcJ~~,

__ ~~~~uu. :"1":10 ~tvt, cp ("'(, iA~~~1.tt. ""']Q), '0'0' g~ =

:::i~«. ~ ~L""t.. ~o'Sik. ~t<X f... 0"..(' raJ). """ UM, q,....: -6fc<C~~ ,

J , (._0 " I- I' .) '8 u • (0 'J " · '" "

-.!:~ em. I 'I' s i'I1 ,cp f'" ,_!.~'I't a-v.- I' , ~ ____f! ~ ~ ~~ ~ I V aJf- ____§:~ IY\ aNt.. n

tc.~ VoU..1 uJUM_ rU IA.-M U. ~ V1-V'- ~ ex )"t'~; t:U'>"- ~~ W ~ cv.--k t tr'UJt.

o &- riUa'P-- (AA. I, '!'~UU-- i ~ v:,L ,,] (I M ~ ~i,..r ~o.G, "I.« f>t4 t.<:~ S~'"~~''' 0 ~'1.U a. 1-5 au. 20 ~O'>'>'>, YlL 4L d'<...t- &(1.01 ()c..,. t..~ l'~o.M~~ tQ..l\.

'()t>-, ~~'1.·ieMA r &"~, iln~ ~ ('K~fcXt'~ I.......x- ~cn.<.I'I W 1IO'>'t. ~ r-J10-~ ,"""'a.LA ~ c.cJ"1l~~ ~ ITU. Itt (OW cft fYI , ~ t",~ e..... ()(!"iil; r. q\ot, t"~WI1. -:. '" ~~ to>-- ~t." l~ayltM4, 4'-'-' JRt.. SoicvJ- 'tI1ufiv..." ov« w..;~u1~e;...,. I J~-

eurt.JL:~ ._dmt..~~ If t.c.~ 'k....vvt.~ fA-, '2~ tr'-<. e,,_, lAc. ~'~a;·(I"K. <!If'at:::

'" ' D 'I' r ~, ff 'I' --1 ' 211" e·' o}.. () ,

"''''''_0« fAA '-; '!'LA.l\"l""'~ . \\ '-", ;::J ~1i...'cl J .7 : _~~) o:tm-1.~l(,U"

-t~i~C(_ ·1'1'+ .f,cp (~,1i~~l}'\.tcu~ \: "1'-+) ,vct!_i~~~~~ II t:~ ~ ~~a.<l . .,.. ~ ('~a.fj~t; actlLlf'I..<-.j'-:''''' t-vo. ~ :h... c.(Tyl.O.k...t ~ f..o:.e.. ~

1<.1_ .At, ~ '\'I.tdJ'-~ c~' W'IA ~ ~fl'Vt -tC'VA '»'~ ,; Nt<V<.t I

tu< '\M.~ ~ e~~~ ~ ~~ r~ ;;. ~ " {~ a('OIt7'-..<..~v.,_

.~ e!~Cl"""'" / ~ (~A'S<;e,.,.,..t' o.CVlO'U~ e..., lAM £n..<. ~:ec..<J'IA r~

'D~ £z. .(l,&.U.., ()-i;., I1'l'\ IJ'-(l< c~~ I ~.... it, s.' t:lA.I"llM~' J c~~

0. ~ • ct~e(MA s-, r~ ~ J._~o..u-y:> acO'-~ e-... ~ R..

c~pk S I' o.~ tXi~_""_C(. \\ u-, fa, 'r~ '~i~ 1\ ft'~. ".:p~ [.k_

457

ru~t; ; 0' ~ ] eM. ~ 1'\.~ d- ~i 't~~ &. t.LMA 'i>e." ~

v-' s-: e.... ~ttSk v' t.V1-I ~ l~ t>' ~ ) ".

_xWU!~~~ :""::1 l':\'>1, C(?(.,2. ~I!~i~ 'I"':J),';J~ '}1ooJ23ieM.a. ij~~ . ()' ;:~W1. (,~ {et-i£cu..J (lcX.u11e,~ f~ '0' ~ ~i~ i ~~ 1cu'~-..k {~. i'~ 'i)~ !i~) II r· Elxr. "~~t.v._ vo.L.~ ('6~ C:~ tC>"Q(.

S 01 C OUJ( ll. 'Y- Ocr.M4 ~ ifi I'.-yt. J '1, , .

I '.1'....,. • , 0\£2 ,,0 If, C' V, • )., J". .

-~'ae-n ...J "0.. 'yJllM-f i (~. JJ _~_~ ; ~eM..., c-~lW\/e a U.""'~~)

InCJ\. ~~~.,.~ ~U e... ~ »-u. loVt. ("')i ~>uI. ~ 'Uf'tLd »u ~oVc (w..tW.?JVf.. (UU g~) r.,.,..,. rt~a.;l ~ -l",x )(o.rJ..) I ~ ~ t'crW\. S'i. 1MA..O- ~, In<. '""'"

,"". ~ CA 1/'" 0">\. y-'UM..V rIM-'!· rt.c \"a.1 ~ SvVc. ~"""'" ~t.... ii e' ace. J th<. ~ ~ z:

" «» ' f' r )"

t. <!.Xr'-. c.k a.(c4tt~ tJ W1-U!.. 'i)c.,. IfU t'. j_ 'I' ~ •• YI"~ '0<:.. I ~~ \... a....t ""'~ fie

o-u. ~ "de '<>o.M--'. , ~I!:... r, ~ ~t"', lh ... ~~t'JU.. ~ -e- e \ ~ I .....,..,A<4t'cn.(..

_Se.~{WI_ 1'1'] G VA. {. I i (~, I~! ~ Sl!tlVeKI<.Ri "; (U.......u"~~ I l€4t".'U!~t'.N1, ~'t:l

·1Ae.v>'\M'U:i~ I uWI. iJ..~~~) ~ 1aVu. ~'l..o. e.... '«-fM ~ -:j~ (~c. CW', I o.Cc.); {~ 1~>u.. CVY>1. Jt.t.tII:L4 ~ ~OVC. (-u C, av , ~ ace.) •

ttl. .... I"~ P 7 '2"0 f(~,,;..{1,, ('til. ,J. '1:" '\ l\

- ~'a('l/l.1.. I J + V.t, \' ; (~. a _~etJ'l::. i l. ll.'V>'o..L~~ I oi<..>t. ce.~~~) 11

~~ ~&, e.. 'lLtfU ~ ~~ (Yo) ; j'J'-tMdU, t...L, CO'm. It.fn.4 s; ~M (0.<1-).

S" ,A P \ 1 "qol) 'L" 'At" ('" ~J. . t./l I' ~

- a..'»U.2~ \ '\'j e '111. \. , i (~. <;. d 0 fc.cvu.~~ i lS~o~ ,0'Wl ~'a IA ... ).

{~ {.a£-. ~~ ~ ru..r~ :Ju. seN<. (t.A. c , CWo I ""~C')i {~-tr;...t, ~~ C,""" -t.t.t M ~ "ioVc. ('k. c. GI;V'. ~ &w,) ,

--~~. IT:! h...,. YW. '("l~ i cP (.,.Q. ~~~ /1'1':1), ~~ ~i<'A-t. C~~€/n.),

";)tt1 ·i.'»'\i~'WAA. \\ ·fo.:...t V~ ~-'Ul. & ~M (h... 1o-Vt. i {~ ».. ~'U ("""'.

TU.-fctA ~ {)~, ,

_M~~~ "1'.10 ~""".~V. \'~i Cf (y.2. iA~~{:'~ /\,1'10), £l~ ~~(U\UM. licUt"Oc. {a.VtJl. pu~'Lot e.. ~a..4 ;n,. 1~ ; t~ de '+:

~':()'UI. ~. :u.~cW ~ ScVc_ •

-~'WI~iiM. ';I'J h., Cf (rO· ~~~ l'I'1J, 'd~ . ~~~ \\ ~M ~ J~ l

o .... r t» .... f U. A ••

~'r'" Of t\..'I" .... ~l. t..' () (1~~!._~,

- S&u.i~t CTD. .2.] + \ TQ va. {-, ; ('~ . \, b 'I SO'«~~ (T Q .~y'; (LeV'~~lVI.lt,l i~~'i'V\.l(-, :., iA(1«~~1 trW(. ie44Ou~~) ~ e.t&I~ LIN>Ac. ~.] ~ ~~)<. f(1'UJt 1 ui I t.,."...t.. ~'qF t-1A eA.;:"",, ~ ~ I ~ ~ t1u ~ I'~, ;;;: t-M1' O'U ;;: 'tal SO'YI, ~ll4U-.J th.<. (Juuu..v ...... e..vvt-.... r ~ 'l1' ~'to>t...ti ~ Ca..<..<A"_ ,

~. S~ fa., 'lC(k\'}! 'lJ..oF.J.lr4 ~ ere.~~~ ek 3u e.Q~ . Vk. ~-

~ Q>~ ru'''i,' C}V... ~'w\AJ2. r' .

-~i~ (T D..~) +1'1'0J VYl, f. I. ~; (~. -41 "i~(.er (1'0.. ~ )"; (~ei'V'<R-t:,1

te.w..~;ui....uJ.- J ~() ~ ei~ I thAX ~e~.....uk) l{.u &.R~'V"'-vt 'Lie. -e' Urv\

f'~,

_S~~¥.~ C'1'a,~) +1'1'0 \I'zl. {. t. ~G; r~, t-s~ "1tilU~f~ (Ta,gj"; (if~i~~k, ~ U~~Ntcn.J:) ( U~>C ~~,

1~e~Nt~ CT~.g\ +\'1'0:\+ V"l. {. I.~, \~; c~. i~5' "1f~JUfr;..t-(I~,'it) (; i Uft<lM4eiVl~ I cruX. ~t~Cl~/Y1.cn..vt)\4V- U~ ~olt-, ILq_'" ('u.-. e/~,

4S~ -. -tM~i'l'\-~ + 1"'0-t s~, W\I, (.1 i if (y&,1:.A~~'l,:iT~ \+! "'0-+ ), vW; -~~~ry1_;_, ~Vvt. ~ ,~~ ~a~ If ~I~' a...-<M<- "(rf~ ",

_. _ ~~e~MQU. ! 1'1'0 J S,~. wv. {, I, ~; cp (yJ, ~~i>,)1.~l~!-t 1 TeD:J ') , ~~ ~ifYL~(e«. I! {rMj- ';)e. -k e-e ~....u0 'U'e, e I (No. e (A~.

I 'l'a..i ~()._ , I 'I' S*" cr (~~ ~a rrtAe-vL I: t ',' ) f '() ~ ei~ (~~ ==.» "<)().1_~""""'1.o.uu.e1A I! e.i.a2 C C4~(A. Ot"M.vj ~ ~ ~ e, (l4-~ ) \\

~,exf-, Ir'l1.('<Cl.~.~1 (.,.,...~ ';)(.. 'Vl«.C(..~j r" Se 'll;)- '2lr.~ ........ tl . .s~ ~ t1.M.,,~

tl.4M..6 C~V""'L~ J '1,..M C~ \MAR.. tl.Vl.-~ ""cr+cJ,e., :h,., C~ .1). ~.!, &_ ~,iie-:vwtet.OUe,.-..'l s:,'~r~ f,Ve-,. 'Y>\a.'l.teJ V~ 'VlM-a."}M" ~ p. eXr, "~u..U.-'r. S(' C'l<)- ()('_ tv-uAi y1!Au. / ~ h< 'P' aM"!!.. 'a~!"1-Yl.';:(_ I, y1.~ ") 0'\.( [Jc,

"",ot; £('~~ r'o.~ '~"a.u C(T1..V<.a....,....tt ~~«t-v.l" Oe. ~ 1U/~ ". 'I LXl,.~ r.v.k ek ~V~ ") e-rL J ~~e_t4 Of eJH(.e-V>1.. 'f S('<'~v'V-" 01.(. 'Gl' MM. ~

aM.a.R ... ~tJ.L J .-i' £.l ... ~"';:e..J-' S(T1A.1..I". U~ ~ S~ (I.e. 'f J ~'to. eM.t~ »<t t..

y-Qul.e. ", "iJ ~>(OI f..\.1.C~ 'tk, f' <!Q..u. C<7U.J(M-I.Q. rtl'"V<· ... a....J- ~c:. 1tQ..~

,<.lrt, .. :te~ I" "~W~~lta. e.,.,..,C(t'U.. »e. C' ~ r.ucl.... ~ ~~ ", ~QA.J1-d

n' ""I- - _DA' , ,~! r ,

'ifo.. "- 0""11 a U! 01 "'\ti. u..... iF a. t.u.. e.v.N"U14 ~ 1M--\. ~ ON<.. -'U. ~ ~

." k..,.,_i t~ ()"U. qrl -i.t VC c.LnA"(a v- / O. ~ s. Ek_" '\Itn...o.4 UI..lruI'5 "'V-'"-"- l1..t7'U4

~UU{flJtfl'V1 ik ~ ')<\1.Cl.UV-~ y.nf1~I!..'C):_ i ')tiJ"lo:1 ~~ .. "vt~ i: .... po>"J:i i Jl ~_

Q.MJ< 0. e ........ t(Yu! ()( te C>J.J.1<' ~ rnL'l.,j r:TVJl_'1'I.1TlAA 1" Ih-<. I, t.P ~ o.,<.<Jt:I«. e-.... ~ &c....

~ (.tM-'f:' ~ o-u>t.1 , ~ 4 d 1T':.!A.4 0' aRnnw /In." u eA- $)e £.n.. Cu..e.. x, " \\ ,(}, &. s . "c ~ "~I

C4" S~. ()' Ei~W( . 1); rf~ u I ¥,<x. 1 'J (.;{K.-\~V(. e.J CI' ~~ _ I 'V"'" ~~"

S ~' e.t s C''Y''''< r ~ ff (.:..:. I ...... ~U''''J-· (~..u OJ?/~ v- r 1.V(.,;.,r t' i I-e.",. "<l.tu (;4<_~C~!.U'J 'k '\\.1"1 ~J" ~~. ec s . "'YILta_~ <', 'i>~(t;u. I)' ~i.ax 'I \..;.l..k 'VlLta.'r- i 'i'tUc.uv- V~ £".1:1& . .....,"1~ Uu-e;_', . lJ:rrw Cc ti~ 'I '}"M ""«.""'~ 'h~

ek F 'ik t~ e'~l~ &_" (tAM dtHAWo.2- R.t.. ~ q eA- ~,,-1i~~ax~tk e"'"ri.~' k ",,$, Dirrw ~e iXftri~ " .. "",<t.1""": s, tu.:-..L tAA ~ a .. sJ ",J'Jirri.o.. J .. 1kiVteK ~"''''d''r- :{utd'}L")I~' e. s, "r-O<.;u.'~ v~rw Ve ii~e.>ti!K ,,~ V 'o->tQCV-" , -D:(\Vu.. D"~~~r "(t">1.{)~ (y1~ (o...Ji ek o;~~cS {e>->ttc.j" . -D.ifw ~e i:;t&.aid-t" f, yJ1t.W_ ~ et ~",;u..~ 10M.4 ve..J (~«-rf~ ~ ~(n»L ~ vdGo.Vf. ret ~- ek f cWu. ~ ~V<.. ~

L O"";tb..,~ ,> i-vu! \JPtS~ bC"l.vt. -f~ c/Tt.A_.b &., 'h . .(.are~"'7" '\ ': ' 'D~rJ;;._.<I ",)r~e~ ir:;.{ ........ \"...( d·rl·..1b.M. ,,~~ ...... t- """'\.L<...ti.v ...... ,._J> s"""" .~)(\"'~.~"...I ....... tu .. i'<_..J.<'""I~!, ~ .... ~""'~)<........,(.,-.:<lJ ,

s.a')", 'Di,rr~~'¥.£J<i4 "edit ( ......... % J:A.-; -YaeL ;?'U~ ~ ; 0e,. ", D;rrCIU. de.. t~na.r7t<..t "I'<W';: ,1,,:.0:.

_iai<VIctPUt +: "1'+ r~· cr c ~ :l;.~'l-tt.lOV~\1... 1:1 '!'-+ ) r flM, . ii~l}1.CI. (J"t,t (t~~-'>'\I«.m.<-~),

~GVf-t:i-'l,-a~ ~ )'t£-1W- }J1«'r.R. 11 tI1 cXk ",1i",v-e, ~(.<.t-"" 19ctr>'l'l!"-" =:"

Ut.< Ci. H~ em",!;:. f 11-" "lilt Scri,.f"" {(~ Ih.<. l.'t<f>o1, ?/o1ct"}"- au 'Y'tn't..I! v . <L~<I!ohj E:~e.'WYta...

_-t~# T 'r + IS, cP ( r9 ·-1.:i~'~f.M. ,I T + J ,~a.Jf t~ ;"'j (t~ 'F,J- ) I } OJ!

.ti t.1-'"~1. (~k ~) ~ t(Jt~Lff_(!Y1 ?; r alx_ ('YV' 0M..0. '0 f.xin. qru: ~ D c rf <> ee, ~~ f:~ e,

~w.,..A.V..r eV'\N!L u. .. ", "Cl~" '}1.'l~.''''-t.~ f)"_ ~u-1-~ J:t.<A 1.n.~ l"-~""'_"_' ~J- <},1.

k~ tcVL:o-y,) I! v. 0:3 L'i~~ov.k,

l'\'t;_~~(";U):- +: ,'1'+ sf.Cf (~J.-IJ~erVU!ov~"" 1:1'1'+),0'0'. L'i~WV<.I1.&uk (t¢,~eNU'~),

8 ~ __li ~~ ~. ~ -f ;;_~ du e1'l-l ~ l- -0' !.lNU! e.1 ~ UL t AMi u.J ~ (J'\Ao'l u,cu-<-

r 'I'_N l' ~ (' () -, (I 4 '"'I-

() c (v \ t' v.,::Q: '6"'- - _(" ~~. (l..u_ c) ~a"", S;·VlAfavi- c;v....-'p i'l0'>.,.,. .;.l ~. e....). U<.J..>(.V( ~ lO;"_"'.

4 -f"1, vt ti k ~ efL ~UVI.k e..t' eo.. e",......~/ l)f ~ "-1r-£Ul pttMiJ,w'J II eo...

1£~<W\.t~ e-,t- W>~ I!-?~"" D<? t-~_~~~m..c4l- ~ e..t- ~J..v..~ , ut:

-u. c~cn.e, lNI 0/ I'u\.cJl, ge ~;. I ~ &.jM.<';)~J' ~ ccflU'l1 O<l 0": 0 ~ e, ~ f<V1.'}'"-

~;)(. 4"" 0. b ..... L>e fU'\o1.'d jc..x(-"-t~ eA- c.cn..<4W1-<t evA~ i fa '}\~

'd"-1 e~~ td't.."l.l-ol'~ f1<l.L,;;' &lA.I1 eD"\-<.6~; In-1 ~ o.....-Ja...v.k D«:

&tl.M.()~ ~ ~ - c..: ~ de C(J1...<.'i)~ (0 ..... , -sO"',) l!e ef.Tl.'l~ , ~ q,......

o;s~~ fC{ -Ui~~ d!!.-.1 ~ tii~~~t-, e.' e,.,t' elc'(;..,.'J-cu~ ~

~4 ~e.., ~e c.o-t6VI. ; tL a.~ t~~~e ..... lft..<..it- Scr.-1- I!/V\ el-u{fJ! 'd/ ~~J?,J,.Oj

"Cluv-J- &,. (;.a",/()e.;. ~ c.,{6y, ~- ~6'Yt.. O"!', 0 ~ c ~ fo.x'P .

1 0' ~'3~ 1'6 ;l'l'1. ex (S, s , ~.J \\ 'lM..Jtwvt ~ , .. " \' l"-iL ~' ~~ ~' Su.:v;

D';' ~.,...... ":_{ • :J(.~-.r. _cfj ....... ~ ""'- ."'~ s~t ...... 'l..:r" II ...... ~ f .... c:cu. a.t~ ~ ~'7 I'!<.~.

'lk~<.Wl..,.,...c; <I.., ............. ~~ '~I> ,01.., g~, J'\oL 'du ,R-w<; ')U.. ~ a9- "'«~r"~ , ').." t" • ..:.e. ~~I""

';) ... '" .~ ... -t .. Lt- '?,., r. ,)" S ..... '!. LI' <l ... i-!?,' t/l, ,_,.. ..... ~.~""f" ........... ._ .£~ sc,......t- ~ , ~ ,!:!. (

l~, l~( lse-- (lSf.e-.), .. S....-u2.1;- U (I&.~ f.:.....;_ 0>'.!1.eM. ';I~..._\" 'l"l\.. , tl UI ...J;" :_....i':I; ... tc.~

S~t ... 1 u' ~ .:",{t;.J. ~~ s:~ .e. t-.l .. ·~ 3 tQ. SL .... 'O.....;:.t;L:.. "....,.....:<) -:v ~ : ......::I; .... c.~ s...l"':

.t""", -<1.01'14. _ 1I'<>-A....tL. ,,~ .. no.Q""'" -;{ --... 'C) .... Cnu~ t, (TV.. • Cl,.. e'H''"'"'' ~~ K ~/. _ .. ee...-;. t .....

p- I '().. ....~. K1V Dr '±:: - -, -0 • ~ •. '!"I./ A'

\ ,._.t~ ~4.. - ..... ,._ .. <.. .......... _( _r-?~t ...... ~.-=:.!.'1""'__ ~ ~'/'~

... ~ t.. ! ".!.~ ........ t<..,~~t... .... a.~ ~ 7. .....,.,c; , "'" [c:-o&.\ ~ ... .!..'!...... 1l~ .......... __ ! % _...t:_

"...._ A. . tIC a f':a..... ! <> ~'\'_ ...-:a:a _ K 1 /. ~ ... ~ A t.._ S_ ...... ~ '" !-'!.,....,..... lOliL ,l_ ! ? _ .... et...-

a. t", p~! "" '-""' ................. T<.r~1.~:' ~'c..,.___.,_ 'i .. T! "'.!t---a ~/. .... ..n......- ;;: e ... (_~;o.~

:;:.~~eMNl. UM."-Hl."'~twI" df.a.t! :._!_1~ ,K ~ !. 'W-.J..keu.x 0. 1....: f, ~~~~ e-w..! 1. """~ ;;.. -t.n .' = ~~tWL ll. K) f. 'lM.a.ileo..vr. ;: t-d'Yt ~ ! :;:. ..!..'l£?'M. lM.A. ~ !' /. ~.J.t..etNf.. .;: SOl. '»~ ! :;:: .!.'de-v... l;. -1 tA.-t. -u ')N\. ~ !. ,..".~

l4<- ~ ~<! e~ '<l ... ttl'» 'r~ ~ (\N\~ ;;_ ll'Yl 'Y'CVIA-~ ~ ! ) -e, .!.1~

'»1.cdt iA~! 'I. 'WO,..Jt c.u..>t ;;._ ~ ~ ~ \\ ~ ~ fA I~ V"" t~

';)1' 4«JU. i l"~ ~ etM-1.'cA -'1CU-<-)c D'U. de. s ~>cieu.>(. ;_ ~f'liel.(J'(_ ,;J 81f- s~ 'i);)- ~ vJCl.;S~a-vJ- ~~ 'l.u....... ~ u..ss~ i Jl ~~ So. r~' =: tln.,U'W1tt\MU4 % -V-. V rt: !..~4~l~ .; ".: «.1<&.

1"6 ~'"~ • 111' C Aix) Sw., \\ S~aa- (aA)lu<'C{.1.i ........ [VVV/ (AM..£ c! . 4r' C1\<. 0/1' a fAA] J \1

;;~. 'Ve.. o~ (At.) il 1A~ w.I. ()~ t' ke, .

I'r_~~ II <r , I~, \o~~~ \Iv-. 1: a..~.

I '1'~~r~ n \.1'. I ~'YI au. ,

i 'r "1' • v,A. II '1"

_I..L_~(!..»'U..~ \T. ~~_'

_~~iM. II 'IT. 'I'_fi .

m t ',' c'ii~k 'tq '" s."'. cp Cv-9 ,~~-t.&-~ '111"'), v~ _i~e.~ \\ eJt.O-c~~ \\ S~ , c>' E1~ct~ d- ~r gt~t"ex tI y.w. LA4,

_{-~~~e,.cJ:- -+tl:\'r+ sr· cr (~,lii~~1~'\/L 1+ Il\'I'+ J ,..~~ _ti~e.k1tm.. 1\ ~G\vd.,.t ;;, U.:y '(k r ()' ~ M ~ l' a-J; e.,J .. ~ ~ V". ; II CUQ,aJf '

VI't' ~OUM.oe.k ( ~'", . .t) ~ v-. '1'1 V o~e-t ['To.2) .

Vl·I·~i(1.M.~ ~'I' h-"'CPC,..t·i%eM.V~ l{t'r),()~ ~i('.N\?> (~~€M.v)faCtJr_i€M.Vt'.M...

II s~ea- ({o!>~ s~OCJ(QL.,..,..z.. ~cruJt c.1iVViUt.vvt. .t_, '¥'(X.L.,.,.w I e, ~uJ;, ~~, d e, , )

II ~, $~eo1 '(k e.' At, '\N.. ~~ ~ I).-><.a.f~ 0

c ufr~ i I7n (k., (hL<.<A.L 'UtM<A t.t"... ~ ~ ~ ~ I ev.

f~ ~ 1H.11'>1.(" ().e. c.~ I ~c eM.V~""t. ~ ~ el .... '0 ~ AA·~ tu. ;;.. ~C<. ~a4JL I 0 "", 1'S" c: e« (); ~ Gut .;,

HbO f~ ~tL r ~ '>1;. ~ n: 0-0"- 1)(. F101'"Je...u< . qe~f. f1Y\. eo... va' ~t-t ve ~ u ~~l~~vt"" It ~MA ~ S~1?7 (.(-~ ",~ ~tl/lAA e' At.:'I'l-I Ol (""J(.4'\ ~ J .., I 'J £M a ~4t'-""' ~<I ; til!.. r~ ~ f tr"~ cJ1tn-<.- ~ OI.M- =-;c %t1'te.,. ~..t.I'I. 'V\.n~ ?L~","UA \J-'"l0r-e~a\rC.-tM.e-..J- ; d"l-1.. &., ~"'u.

raJ'\. ~ Vl-t0tA tuYtA ~.~ ')I\-<.t:t'6a..~~,

VI 'I' ~~.:tN\IK ~"i> vrr r..4, ex J~, \\ ~aJ1..e.t.Ut ! C i!1< J~ oJ;l!V<- I~ t..n...:e....A~ s~ S:r' y-d~ )\\ 1M. 1'~~ 11-" wa-U ; 'VU ~ ~ a..i.u~ ~,",!i~ II e x , ~1~~! il<K~ I<cU 1~(X_ ! /. tK~u.vt. ,r~ -l'dti 1),'4<,! r'W\~! ~ 'Dfu... t'rli ~ CIZ. ;4t~I!! ?'\-l~! v- l),'e.u.. Th {tdk-

~ ... Vt. !_) 1\ ~~iaNWl;;' e-tr WI"- tl!/!MA..e. o'~WU'-- i ~t:tM ~ a~ ~~

&u. ()a. J~'''t.~I!u.X (i ~e'.H.lel.V(...) J e...tl- s~ '()~- eM. tia.; sa-..J-~ s~ "l.;"'__ 'de.. ~~ i J ~~ 8(1?~ ~e.;~c~t~CM U .e..

s IWIA '\r'-'U' U4 0 r ....!.~ i c('V\M.'t1) ...., f c!-J f- ylu., C ~ Va.-.,...A t r M... l.t ~ ~

"Lt . ...' ~i~~ l4k u-R l)';CQ"W.<.~ ()~ ~~, 1~~ It ,:::ai C ~lG">-<,\,....a. I """ a'lL .... ~ (]V. 'YV.. ~ at J " t.<A • () Q.M.A -(' ~ "W\.0J.4 'Yt CTYt CO ~ eAt. f ~ ~ Uiu.

, • , ~ l: 1'," 0 - " t-. n ~,._ ,

"~~6\n.· ~ 6...!~~ "",.o.AAleux a. ..• ' ' C< _ , - t.A Q ~ 'Co.c..tM..L.

, ... .

0/ !. ~~ '-\.1.1.M. ~ •

- ~~ ~ Vf If (A~) 1:)'>'>. U w.a.1 ( qJ~tuO I ~cJ..,.~~ 0-..... Y>'ltr'l.a1 ) 11 n~~ u.A.

VOA'tA f. I ~,

rvrr ~~~v<Z-~ U{tT SI'>", cr (yJ.lit!Ntd~ I\l~'" )(~ ~~t'l'\ve-£ (I~e.vtv~) f v~ _~IWt~~ II ~o.4·LA.R. ~bJL'4F ~~ a.tC"c.t..k 0.. s: r"':1~

'du ~ chex. J e-wtuz. tJL_ d- e.. t.u.u J ~ Ut. 11 e f~~Yt C)ei

..u ~a~ ~ f.u. frtru ci~ 1/( 4a ro-i'1~ i Lt. -1' o.1te<vk. i r; r'Ti~ ;r,.. f.,~ roJl_ va., e~~ i;j_ LX.

~ ~~ 1M- 0 .... , 1 -s C ill!.. e lTl'lj d- 0"'; 0 g e, ~(. e tXJttp- \! r ~ (- , ,,~t1c:ve ",

_' se~ie.-t\'ZJe2 \'~"'0 Vet, {,\; ("~. '{~ 1tK£()()e.kU"; (tA~I?MV&, ~e4~ie-"Yl-()I~.R.)

tv t4e~ieM.oe-R., (nAJ( ih~(Wt~&.) ~ -t:.~";)N- W. ~~ r:>O"UJI.- r{.V\.t.tt e,_, ~ [tz. ~cL:ex. J ~ S'~. SCTWV, S!lA-Ul ",~. DUe..J u- ~trt- ~.:~~(.:~- ¥k~" JJa.,y.k S,e. (( U(. Sei1llM.v& 1. t~&1 ~ QAr~ [<>~ -t~] plrVJt t'1VI.,_.LJr. ~c~ [£-~ to....~.:VlJ = Seiit'M.'OJ ~ex e#>u.K(, t~7J-4 ~ £tAra-.,J[Jf. ~ J rrnvo; rcvux ~ t·~ to;. ~J!;ex. := ~(i1l/n()eQ {auli, ~~ 'hL K '/. t eM ;)~ eM. a."ra,."..k t ovJL t o.J\Vt. & (~ L £- 0'Y1. ~ & t'v< 1 -4.u..Jt. t """~~ (-tUft. 1:~ - ~) [P(7tAA1A. ~;(.:?<-] -:= ~~i~ve.e {~ ~~~.:. '\I\MR-I.( I ~ tru ~;;_ I. t ~ iH e..... CW't\AA--t-- t ~ r 0A.Vt. e,._, (f1"U-Y4 l t,.., (;..(TU ~ 1 ~UIl tn-o. CUM.~ ~ ~~ &. y.n~'~ 1 ' ;_Q ·fA~ t~ .

-S~ieM.V~ \1 \'1"'0 VCI., {.1.1i ~~. ~;,o "t-~a~ "; (~~a...._~ I iJW( Ue~€MCl~) U te- o.'UZ. t.~. tho. IlNl:lMX r ruX r WtVt eo.., (~ •

-~e~i~()J! V -!t"'0 s~, w-r. f· Ii C? C~' L-!e~~f.1-td~ ,at'rQ), 'J~ ~1eM.()tk n fa.J- ;).e. ~7I.L ~ <'LVcu....k \::>O'V"< t'1lJ\_v<' e, (~ ,

'VI'I' ,u I 'r'

~ £l. - eaeM.- 'C>q II 'II, ~~.

4(;/,

, ' --. V···

_tX- - ~~I!{C l'lT. I~,

3' ~ .!_'J'Ot:Wl~~ 3 \ ~ )"X. ~. s~. U serf;) j ~:- '(>. m· v- \\ V1T1-'-1 ~ S't'" . v~ \(t'lQU~~f! II v, >.LU·).

G~I'I' ~~~q~. <:J \3 'I' SV>1. cP [tI,j)'u. tl"ccrf.) (~, ~aw,au.\1r"".i~~~0~=h) '()~ ~~~

IU~ U( "do.11.L'ex 1'\-t.~ it r- ex'-, If ()o.1t.:~ '""~ -: D, (.( S 7 l~~~~ bOt"

~tM~ > i~~~ ut ,rk, 1\ 'j). ~ s. : f~ ~(' g~ 1M~ f'-I Vll- S1"'" o'e~ e,.{' uf :i~~ti7\L, D~ {'At..,1~~~'1~ eJ' ~~ ~cr>tl" in.;.. U-4.~ ~~a.t01.A- {'u+- ~. 1)tw\"t.Il e'~.) ~i~cn.c.. t-tl- ~ t.v.I., aif!.,y,.~cA 'e-I:- ~~-:xt. 1 ~ ~ II 'il, t. S, I, "Vttll.'Vt. 'WI.~ .. _, W S"r'" ::' ii~~~ . '.:Dt1.M4 .{' lJ,. ) ~~a.i t-! I- ~ 1M,> iii~.t.d e f4t- ~ • ])CV).1.4 e' Ai.) c;.~,A e11- -t..A, «4./ ~'5cU t' ~r ~,

Jl\'I'~O"WY1-fO"U._ :Jtl'" V"1'..'fi~ iC~' \07 ,,~ "i(~i~/i('i~~fE-1 ~J t('~'i~~ I ~ '-t~m.w{~) U ~ ~ r~ (~( VtAA. trU ~e

~o sse ss < '"") r i).........& !-t'\A.R.. t'1' ItVI'I M-1, W"'-I. cJ., J ( t. s ~ , o!' I- ~ tA-M--" i" ~ I.M-t. ~ I' .,.....

UM.£ vt, J IleJ(, ~ii~ f~ ~~ :D~ss,- h"'~ et-U'/. j' oJ. e« e~?- r~ 't)tMM ']). a.Wt. . (Xa..: vu. .e~~~:o, ~ ):= .!.i~~~ _o~ t£~

~ txU % ~ I aA eM. eOA? r~' 'i>CVIA-d ~ ..t ~ .n; {C:¢J(. ( l tLi \I"V. er.... ~

~~- ~ ~RA""'~ ~~ i au.. : d'~ yvr.lA (r-'~') e.e.a..u.L~ ~

. etRMA..~ L...: i uu.: i'"u 'U~. ee.o..u~ i)~ ~A-vKd4 ~Wc.) -:: ~I<~ ou.~ - n.v: Lt.~i~~o. dlVi ~~ f, c£ r~ - cl A IU.<. ft:lTt<y- r~

()tl,MA -t' l Ct-<-<- l u. ~ ~ - U. t1 'lA. y-c- () e, .f' U(.A.A ,;_ tn 0{ ~ ~ ~ ) ::. lei ~~ ~

'iJ~ L ~~~!. a.. fAJt? r~ 'Otv>W ~.,.{ e.',~ti, (ff~tL' ~ ~ "..._;_

~ \'-" -1 c..v$ (.~ / fa. c1. a.i.. f..U(_ ';)... .e.' ~ 'tt.' 1M.A. 'Of ~ A. Sa. tXt'.) .

_se~i~~ ::l[ I 'l'Q ytl. ~. \ i c~. ''3 0 "S~eM~(rL.(..'I'; W (Ui~~ I i.eA~i~, ~ Uei~~tT>A, ~ ~i~~J \\e~~ flVl<y t'tVJ"C<l~ fa.n.v- \,D.'Ik.i J (~, & s , u .» II eJ)C, iA~tA-<.~ tk .MUi - ~ ~~ dg~ek!!. 1v.A. 1)~ ~ t. ClD"WMJL .-ecvuy r...J 'i> a-M .&. ~ ~ := _0 i-~ ~ k JJ\ 41 - ~ ~

C~ ! I. »r: '}):e.u. ~ ()~ RtVl.~ raJ" t)~ t: ~ c~~ i' e-{.vc.] ! _1t~~0'«- : ]1: "1'1- ......,. {, \~ i c~. 2 It I( f, 11~()u...t. "i (lli~~(1U. J tn<.n. itl?~~(1l.t.) ~ ~ t.~, etvl.'}L t.:t.V",

_S~~(1)..C.. : leI TG \I.", {. 1.\2.i c""'i. 2,44 If-(t~d.:rv-"i (ls~1~au.,oun ~e~~) l\

fetixll. ~tdr. aNoVc. b?- ra.>t-l', .

-~~~~ : n rr S"" \W. )"l"- i ce C .,.o~~~;~:.lR-v... I+ltl"l'j, 9~ ~~~ . .r{'M.. i {tUt 'tI' a..v~ e<Vl'Y- raM"",

~- Cu!e~i~~ : J[ ""0 s .... , wv. f Ii <f (r' i4ei~~~~ l+][ J'fQ), :>aJ}' _kii~~ = :: teNt ~ {aa- Ilc {~ ~ f~tp- f~ ,

_tt~~ .\)[\ '1'-+ s(, q' (rO·1;.~_~~1t'Yl- I+JC ,'(+ J, ';)~ _1-~~fl~ II fem,¥t'~ t= 'Vt..<IZ. au.. at f'oSt ... HlDl"lJ (v. ez. .s,c1,':)j.

)S I '(,!o.M.~~ '¥'K S .... [~._~aM~~t~ 1+*'6 J r t-ilLt t~~ ,._eok ~ ~ ~~'}~

~ WI"- ~ {~ rJa.·k )'tl«.. fa. d~~"'i1\o'L Vu. ("Q.It<1€.,.........,_ ve ~""4.""""')

~ tlM.k- .2 tu ~ {-e-, () lAM i.i e«. vVt C"'VI. O ..... J' 0 ~ .f UA.u. 'C)e_ e I a....:tu • .r;,

f~~-S~~-~~~'

3~\~ t~~~~~r lI~t){+ sf;cr (~.t:~tWWR.~~,?~ 13~\~+},£..v: J.~ewv..e.~!?~~f~y-ut~w.afto.~ i,.,...r~ ~t iM.tCAuJ1d2".,... '()~ S~~ S~~c:W..M L"'~ UJt.z ;::fo1~ (UWI"W • ."t.:~) ~~ t~~~~r Mk~ 'l'"aMU~ Zl ... r~ t~. t~l·dQM.k;;"...t~1oc. ·fC"'lf)..u. Qe.-l -d~ f)a.M-4 .~I.l:'tv..e 'Y't.....t J .;. ;.....r//>f..(~t:aJvt~ su/1~ S"'wt'~v..ka~ itY1t\. ~leWVI ~~~~0.;~tU.J.(~ til Kee-M, 'YI'~ S~ (l«.~ It eO. ~,%-e~ Pll. ~ llA. a Foun ~~Qv. '. 10 e« 1UMv-eMe;>< &-. s~ ~( ~ 'l'I'\e-t. 'l '" a' a..IouX~ '1'U'. du C<1"\MA-"KWu.i->U....x O( c111e~ 'de, ~ it. 'tJ!,rt v~ •. ~ <>.;)' ~t.~ck

1 0 - I

K~ ~ t-~ &. 'r>1 utA· • C Ex-. ~lMM.I'. KlM ~f<~ iii,."l r u_ ~ ~k'.

Irk-- fit. ~ 'v.. ~.') •

1'\'1'1' ~t~~~ ,'V'I' SI'>'.cp (11')'«' ,J- c~0{,J· 'at ~w.. InA. r·l1·i~~~e.~"",- II'V'\,), ()~ i~~ (lOLX-tt.. ~.~ ~t.t. C da.~ ~ ')M.~ erriM ~ t"-a.1i.~"a;, eX tM'~ ~ )~ St"'. 2>' ~ee~~ r ~'~aM1 €' A~; t.;, ~ WI, 04MA .e' 1J"

; +'r~~~t Cra.2) +i9='I' ....,. \"'ltm. i c~. ~1 "ouu~t" (Ta,2Y ;(~i~~' ~ei~~ktJ .)~<> ~~~uum.ru_t I oW( ~C!~i~W) ~ ~ ~ (~ 0' rot.u.a.L(. f -u ()ik f)e. t~ ~ ~ ~r

w f~ 1l' a.x.aa..u. ) 11 a. t" wu£tz.,..-..,...e,...,....r liMA ...,.l.: (<. u e.ff~, ~ I fe><.l 'VVLa 50 ~ ~ I il.u ..... ~ ~ 001 -or (.1M V((.:e.RwU'J t}u. v' LW.-<t r' CU"KG....~, eTC,·~ 'dffL,..,,_ deL ~~ "~~ {~ "~I o..r ~ '() J'" i vw..l c~ ~ C#lA.9 w;. f ",:'luL:~ ttv. i""'1.J; ~ I -t..: {AA au. ~ i (....:t;& v-' &L. s rn:.t ~ 'IT. J 0 -: ~ f 1G..v~e..: ,

___ ~~~~~k(T~,2)+~t'rt yo. 'rl i In-1- \~lt '(~~~(~- (1' .. ,f)"i C~~~tJ~~~' .~<> _ ~~~~~tJ oux: ~~~~t) \l i ~ ~tu eon ~ -v' aA«!ow •• ~1ti~~~t(TQ'~\ +j=f'I'+ V'>1.f.lbir~. 9.~f 'f~f~(1'4,~r;(~~~~~ J ~ ike~~~crtAk) ~ lfM_ taJr. e.v. {~~ ()' tV\UlI..<.'- •

~~i~e,_~ (Tt\.~) -t !=t=T~ v a , f.1.1b; c~. 1Sf f, 1ti~fo0x lT~·gr L~~&:..~:;;'/:! .UW{~~~tM:hov-t) ~f~ ~a.,q,.;ru. e.v.. (~o~~a.~.

___ ~~O,A."i~ou. : i~'I' ;: 1m. ~ v. r-n~' i Cf' ( ri·i 5~~~t.ttM. \ + j ~'I') I 'Jox, ~t>~l~teM. II fa_;)-

d' ~ e.'VI { O"\.w..ot "0' IU. ce (".l..«.. , ..

-~g_ii~~(7U_ ~} *T~ ~y", ~v . .f. \; cp (~, ~~t~i ~~~t~ \ + >4:'1' ~ ), ;)~ ~~~ :: ~~:"~f,yI. U i~J-'V~ {~ :JAA w {~ D~(V(aa.u,

t.u' ",P' ._L'I' frO(.D 1;:.. ",~, A ,·_..L··t\ ~ 1...- ...... P, A. II 0 '(

-- -~'! GVVI.1t\L 3- \,. . + g, '\ r . ::.oOM.. ~ \ . ; -T I ) I _ , _\.ca aM.. \'I < !T1A."""-y lVC.c.MLC" d<Z..

vio-t'Gf1.1. ) \[ r' !!"t. 'fax.: ('pln<-"l. ~Ufl oe., f~~ J "". "D. u.. S I 4~ 1!"'It- 'l~, ~t s~.

LV .. ' II v.w.J . '.-..

vt. ~ ~ ~ 0-. -t+ ~CUJ_.

:> \ l ~ ~ ~~el [Ta, I) + :; l"t V'>1.)'Jl ~ i r~. 4 ~ ':?f.~ «ek (Ta.l) "i (~~~ ~e1-, ~.'3 ~ ~d- ,;-V t!i.,.~~(~t-,

!W.><. . ~'K"Y1L. ii ~t 11 ~ ,'I'.:~ a,,,,," .. ' ~ ~~ l~ e-r r~ u ~')c J (&. & ~. i~ ~ U4U r ~ W>1 aM I ~ /JML J., )11 i) .. (r~ f)C! ,~~~cn.u: '~fl.Cz~~£W..t tR~·qr-e.~ >V«' 'Wl. ~ ~it" \P'ay.'t~~

v: ~ r) ~ ~'I 'VJ-:N' 1:1· ~t, ~0 ~~ U ~~f~ o'3KJ?eu f'~rM. ~ e'~'?;:;,t

~OAW 40). te.v.u.A.. )u q,w- W F (W"(N( rcruJI. ~~ . "tt' U>W' ~. t\ LIA • ~ e._, 1'" cuL,~ ; '11\,-., IA.A. O~ t' At. .

_~/Vl-tLtt [T .... l) +~\'t+""". ~.\b;f~. 2-5'4 ""Q6tti~~t- (T ... 7)";(~U~M~c:~rf ~ ~","lU.f:-J 1\ ~ e..a%. ~e.,:~~ .

_. - ~No.t.t.t. ~\ ~ s .... , .... v. y..n;_'_ i cP ( ,-Q. i~/"V\.~i.tr~ 1+3 \ l) ,dCX1 ~~ ..... ii.HtNt.. ~ ~~ .cl' au. e:ez'1.~ ; tle.'~tIM.~ ,

1.1 I T~a. - ~ - ~am.. \\ 'V. 'I' ~~~.

~''I'~eNo..Q ',1'1' SWl·CP (tR-~it.ML",,_~r~ 1+,I·r),~Ct.1 i~~tEW1- ~ wl

:!~ i)~::Ie t' (!_)(.to.'"",,-l.G:' f}t_ l~ e,., S4ltcA4 J t)L (-uvk C4 cv» t-J- C~Y',J,.€._

"()' ~ ~ ~d ~ ~ ~(~ ()';v.. ~~ J 'i)~ l-Met~ , 'Cl (a.~~ 4!k ()~ .t~~iVtk ,,""'" ~.,.,.x r<t"', eA.' s.':,\,~1f:e..V;' "rU.~ ('1'1AM- (-t.......,(.) {)'CMA '~6((.Cf.<.<.1

()' t.<M. R:.k f>.<!. ~ c>' e.:u.... / 'C)c. etol ~, -;>' lAM. fa.c.)'I •.

: 1'1' t-~IYt.t'\.uu-t" II -.T, 1'1' E-i~'

.~ I '(ti~~O'l-<.k ~ IT". \'1' -U~t'M.R~ .

: 1'6: Ilf ~eMau'J~ : I ~ I~ WL. ~ i (4' 4 f "ie-w1~~ I'; U,~au.~~ , L(.i '"

~ 1-\.L~ ~ I ~~ C:1""cru.~ ~ I (7UX. !1~ ,!1!h'\L0U- ) \\ 1"v~~ a ~~). (&. ~ui, ir~ IMNP. p.) ~ lR ai.k -0' lNwl \'=" ~c,......r~ ~ ..,.."W"' ...... UJtA .; 1Ml - ~ eM. U "r tu1} ~ a eRJ.... - ~~ tTtJ. eM.. teut1-..k' D.. qjA,'!MA.,

_:tt~M.uu.~~ : \ "61 b'+ vn. ~, I~) c~ . .2" S "lt~~Q.~'- I, i (lTt~It'\II"\.I.~~ I ~ tt~~uu~~ ) I rll'~~ ~.:J,., D. ~ - ~.-

_~O'1A.g~ :1~1'6 s"""'''-''''r~i Cf(..,R·~~'kU"~t-v\l~ 1:1~\"6) I"?J~ t~'Ylcn.<'a~ .:~ II ~ a':'k ~(. ?tJ,!.......ut ~ ~ - ~ I Sl·~. ~ "rD~~~

"- .. .. I

A ~ - 'II'D-vJ( "

_~~~a.O"\_,(~e..rtAo"v- :H :,~ im.l"I."l'l'e!, ~; G? (~.~~,!~;;:(.~ I :\~ :\':¥ ; {s.tt1.~~auu.~,,-"a.ou.t -+:ns:IY+ ; rt,1i~~~~aC'U~ I:IlI:I'5+], ~ ~~auu?tI!N'-a.~ I ~ev:- _t~tw\.~6~tn4~ \\ ~/1'»1 '1~ 4 f ~&. ;1(. 'fllt~~ ;;. ~-~'.II.',

:\:''1'~''-'1tl~o-v.. :/\'1' \('")1, V""-;......,ic~. 4'f "r~t",·u·ie.""";"i(~i",uO'lV\A..e.(I'<.t) ('ef'" ~ 'It\LO'WM-eoU- , ~ ~iM.;n..vyt,u"u I o-t»f. i~......u'~<Z O'L<. ") ~ ~.n>~ IAN\.. 48YL i'1~ e-t r-n~lh'\.y. n ~ Er,k ck ~o".J· u: .::vM ~~()WJ' ""'" 10'>1. t,ai et' ~...ttn-tv' I ~ e... SOr1 {)o-iJ,- S 1n1.0'"\.P_ th.< -6o-wt.'"V J r' fl.", CJ ... {J. t.o.'e,'r~~ ~ {q.""J.~ v1.~ ~~, Dr""" 't),'S~ ~ ~ttxl "'\r'''''' {-t~ 0- .,c.o1 ~n>~ Cl~ e1TM1"?

....... "'-.:itl~ 'I1rn"""-'4, fh.. I~ '1-<A~ ;J y-'Lfllu:..t Dc., ~~~ .'!Q-uA'h

e,k '\"'tcre ""'-0 ek \'1.0'>1. 'i'l e.., S ~ e.' c-ea.J"4¥o..~ I d' t.t.M. '0: s e (T\--Vvf (~'i>' fM.<.2 ~

e'~~ el-- '»'lCY'K-A(T>1L , 0' tAM ~~ - l'\. - ~a.-\A. I e.tt.. • ''3~Ctll tlc. ~i.i.d:· (TA. \)

I; 'r a-=v~ (.AM. ~- s"tn.-VI () ".

-.!...e.ii.e-vt~OL-(.. :/\'1'0. Vc;>.·f·\; cn.i' \~~ "tttl()I!1'()V;:~ (,iUSie.-vo..t~ou..,

ie4tieM(·~au .J ~d ~~ie.MO"I-VV\.(1U. r , o-w<, U~eM.e(1UM..euu.) ~ {~ ~~~ IMA ~cn-\ i'1:,J. e.1- r~In-<.~'

_:t.~/}II£n.(N\.cru :/ I '1'+ ""', \. \~ ; ""(j'. ~ 4 ~ "_:L.~~"-~t_" i (L1f~-'K~tTU I tr\.Vl

(rei %ULVVID"U. ) \ t" ..-'J!A~ ta..£r. (..(M S (JYt e1"J ..x ~,e<fX~,

_ s{:~IYlO'"lNV\ O"t>(. : ,1'1'19 'V'cc.. {, I.' ~ i (~. Z t\ 1'" I, "l:Uut~ "-~~ f, i (iA~~1')"I ~C1A I

~ cAe ~m (nUYt ov. J 1\ ~ ~ "cJ,., \"'laVlA.lxL t..... ~ I1'>t "-~.J!. e.t' rng{'D101.cy£ ,

u, 1\ • 1'1' • ro Co 0 " A, , ,""\

~arUUM.O'U- .j Sm, "'-'\I, )"'"l~ i""\ r .~~I).1..Clt .. VY~'~ I" I ) I ow;:

1~'!1-~~~ II {M ,,~ \I""'~""Vu LtN\ -:l ffYI. d1.:J ",t 'f"-,tIl"lA~ ~ Sl'~, ct.L<Hi

If ScM ~f~~ (.t" F rrf tnt~ " 11 V'. + ~ :;.. ~u- ,

o " A I 1','.-:\ P I ( .. 0" , " ,

~a4ct~~I!M()'t.-tM.vu. '/ \!J s"". '"'''''1' i Lf r:: tAe~~ C1..~~t~

I :/"1'0) I

464 D~ ~iieM~l~ [{ ~ ~.~ t~ tn~u~ IMA -;\ Ol .t~~ e.J- l"".rf0"l-<?

010\'1' i~ @'01'" VYt. 't't'~ i c~, 4. t. "lk~~1<R4 ": (£i'l<UA~ , i!itM.M~, .~() i~~, (nAI(. i~ryU!41'Y=4) ~ clM. ';laM4 ('.A.,_C wrae.l4''Ol 'iv..e. ~l t>e. ~aM.r- eX ~ 'O~ 1A.au4~ (ro-tAJt ~ "_taM? (FU eu. a..v<c e)(~) If t.t au- 'tk ~. d~ , ~crWt. ~ oJn~ Wv..A to.. ?~¢ ."..~f »<: 1'I1h~;-

. -:..t-WtR.. ~C."""tt""""" O'\A- 'rruJ'L ~ ~~ tM..v. o/4"A'1<k' t¥.C,R_~~~1I< v' ~

'i1.~I·W\R. .rtA. '";)' W>UL ~ ~ .. "'" ~ .!tJ,.,t~,JL,. I c.n.-..~ ",'~ 'f'4S~~ J

~ ) eo.-Ut I -wo.c:J! , 0.';:" I o.....k" D~"~ ek t crvvt' Wt~~~ '()Q..v...4 -t I cM.('a..y.o.c.:x;: v(. ,~ ~ \.M.~'l'"- i ~ il-a,J- 8-t..uu. "'''IJ ~, ~ / ,9, r. tMA. ~'avJ(. ~ [t... s.a- """ ~. t).z.. QM •

_._SQ.~~~~ QIG\"'cY v~'f\i ,~. I~'i "Slv';)eK!<d"; CiA-i~,c'(!.<I~~:;, =- '"Y\M I i() 1Af~i~~ I o-ux ~~~~ ') ~ ~ "'aM. e' Wca-y-tt"UC ~~ ~ '\-1.l ~ ~ e.t- '()~ 'a.,." 'Vtt:l~ ~ •

_Jt~MM~ (!J1@1'!'+" ..... {.I"3;r""i . .21tb "1ll)eI<K~ ": (X~M.U"V\.~ I ~ i.te~~~) II:~ ~.J" Vav.-4 R' W.{~c..JL' tJor. ~ ~l i" 'h-I.tWt."Y"" e..t a...roVc 'j)~ 't\a.~.

,,,,. A"",. PI \<) ,Qt.r I,J.<. <KAn" (,A' A

_~~I'YlL4-}II.lA Q' V 10 "0. , ,. . .); ('~. ~ "1"1::> U. ile..l ~ i ~ ~~..,.. tA, on.uc

i..5(P.~'I'\."..4'}11.i..4) II """"tk. -to..!. ~a-...-! .{' ~C"'-1'o.c;y ()e ~ """' k 1.1,.,.o,..vo.~v<- e,.I'C>~ 'i>e.., 1'let.w.<I kJ :i. .

_~~tYLt4~ 0, (!)' ',' s"". wv. 'fl.M.. ; Cf C r9 . i.i~4,\t1c.-v.. \0\0" 'l' ) I ~~ ~il)'l.QA::

" g.p, ...... ,_ e" .,..._, 'i> IJ, '" r

:: ~,.A fA.1.. 1I1~ <I CWt4 O£tM..<J, IM-C.~UAL c. ClI'VtJ!. ~,,~ ........ aNt<y-"- d 0} 0. vcAx.

~ '}'l,Cl-<AA~ •

-~~i~I!4~'"V\M 01C!JI'f'0 S ...... l<1v. {.I; C{'CyJ· lAei~~~'HAA.. 10IQ"I'(9)/c>~

~~~'11.~4"""'- I faAJ- ~ ~ ()ttMA e'iM.ccurl1Ci.r~ &c. ~oVu 'l'Ll ~('_ ~l1M.:y.x-

'"'I f_

'* ~ ~O'lo\~ u.... ..,..a.~ 0....

_ ~ieMM~ G' 0\'1' s"". q> (~.';)'u.. et ,J.)(,...g. tI( 'O;....,..6"U 'P'\'> .i.~tMM~e-vt.

71~ ~.:!:!S4<'1o'te:>'L I e 1(;)1.,.), i)~ ~~~e"".,_ ~ 1'l6Yl'\ 0' ~ yJl~ .... n'\.

~U<A~d-~ ('r.yQMCLUM-1. C~U-Lfa.t~ L "(1?:..'t,)) ~ .,).t"V\A; y,.~ 1'aJ\.1l. q,-u-, 'V" ~ elL, ~("""'-( t:t wp "-M IW\tvvL~M-1 th JU..,t"~- ~ ...... ~t:i. ~"

~ cl~ e'~CCl\"ClC.t.lL' d<:' ~ 1'1.~ ~C!. )1: ... a",,-~IZX, .

oorr "k~eN\4e4 08\ 'v SlM. q? (~._4j~e-1~ '<Dc,WI'), 'UtVf. ~eM4e4 C~~~u) I 'VoJ! _~~£4e-n. ~ ft'~f.V\~ l~Oyn. ~ ~\- eo. 1~ ~ lAM ~ 1 ~ {Rc~£. d- e... ~a.u.) I tqv.J- ukf I s, ~ 'P~ ~ ~ y-LW-) ~ ~ v.M (tU F~l-tLM ~i~ ~ ~ uA ,

0+1 't' ~it>M.101.V<- OT',' s..". cp (yi..i.ie-voX~. OT'\' ,~cwJ:O~""t('M .. lOT''') ,'d.vr -2~~ I

. ocq _il!M.t~1IL I ~ -.roJi(tn ;;. ~ ~ ~ ~ {cU~ ~ t '~~~ -A'" lMA va1il.<!Y\. -tu. ~- ~.J {'.._ ~ s-: -::.o-e ere:t........t-" {~v..... I ft., 1l.~)C \~.....t'''''''::. ""~- ~k t"o-T.l~se.vvI- ~ ~ ~''YrJl..,.".,_ ,1C ~- ~~ e....... yJ1~ .,.._._ ,

eM ~ n-vt"o...~. CvJ- ~ ~ ~ e,.vvt 0'1NL. 0\ e, i...tt e-vok O~ D r t:l ~ 'I{ ~ ~ , ';)t:t.1.<4 lit., "'l~ I cn ... 'i)~ vc.., ~ i -o/a..~ 4R 2:':~~- S'I..<A 8--, ~,,):(~ cU. 'J.. s... 'f»'- () ~; v' ~ S rrv..A- f)., r-e-"LX, g~ H ~ ~ \\ ~ i ~auX..

c,}- c:~~ UN\ t>c:..,. ... t'v...J1{ "3' ~a. ~ valflM. .;: ~~".,... ~ (;.;, b~; & -'LU. ()~rw ()~ -('~ tyA' tNt u t<lt" oj ~!- Fa ~ ~..f.....:. I[ d;(f~ U' ~ ~ d. II a1 Ie ~ (1lA. -i Vl,(4 - a.{ffuw-k II' UN!. _i~ a.R aX. " V ~ I, , liu-rr-w. 4oU-~- ffl'Wl ~~ ~ - ~ t. ,.._~ '() '.~~a.tax ,;' (e-..c-\ ~ - ~ ek rw- ~~~Tul.& I eN, p'a.~ "i t ~~t(.. f.fl" UN!. ~f..e~

~ c.CI'>\A~ Di>(~ ~ ~G\ ~~~ Ii C)i.f(~ ~ ~etou-t ~ dL t~ea.t- I

t1f'" s~ S~' e.).- St'~ i.:~~ " ~ tt{f.(l...._x ~ s~ - a...f~f~ o! «M..

j.~(1 ~ax. I, v~~,. ,,..j ·tcn,..t r-iU" a.{(.e~ ITU ~~ _ ~f.R~ -;>' "'-- ka.~(lX,

e~ -r-P~ uu tM. 'lM.~a..~ J ~ ~'e-tA- 1"44 ttfS~ ~,v~- r~

£_[M ~ ~~ IJU. ~~Ol -' e.)- ~ '}'I.' €;It- rM UN\. ~~

I'I(~ " c.lM4i£l4/1).eJk-, ~;t;u. ~ iiUou.t- i tz" y..ut, ~~ oJ- e"

~Vt-t 1crwt oM ~e£o-u.-t, ~ ?ClM.d-1 ~.IlX.. ot1' e-... ~~ rM ~ {)~(r~ d' ~Vt. ,,~~ (a..f(e~ (f\.<. Slf\A.4 _ a.-ffe~ D I lMA Y;tl..(cut. II v~ ",

lM.. ~n.vt-,;t.~) 'I eX- vc 1~~v.k 'ViM.., d"~~ ~ a:..f((M_ ()f ~Gt. I '\W fA~ S'\"'. f.l' iM...:~ , eJ- ~e. ~~\(ak, r ~ !'tV'. ~"- ~.vtk ~ o{(vm OL ~f,.£V(~~ "tit;, ~ 1Ww~ ~ ~~ ~ (~ 'ao.vie....x~

n.~'bk -~ lMA ~ 1l.u{S~ aM. t~~a.Uu.>.. e~".' i..9 ~) ", fat. ~L~){¥e.-t\- eea.u.cuu.+ F ~ ~ f", t:~ie-v.1"~ J f~ lte;.cu-C if ~A. 1~tx. t- ; dL 'l1 ' ~ \- ¥A.. u.., vai11!")-\. J l'<-l ~ >t~, ,.,.,.~ 4(M. l,u; t;::t;..t- _

t'aflXlC.~ c- k~ ~ I So=.)- tAr< ~a~1 ~~ ~ ""'.........r-a_~.1 to..Jl.. tct~ ~'~ 1'e'c~ "It'-~tl ~ ~ i &, €1"""'-4 'd ..... '1M ......)" .... ~ &t ~'> c,ee:"""_v.

~ntk Sir1~ VI tMo.L q,.u.aA-llk' ~~~. Ot. t-;;;.~Q.Jt# i r.,.....ti ~ ~\;_,..., VI. tvu.~ tM ~rV!hk~ , Ii, t~~V- 1n-vr ~vw.', 4tAu.re.f" ~ ~ 'Iv. ~....x- fM i ern. 'loU b <t)n-wu. t- ~ 'k~ yn"..,wNv_ 0~+ if::£1:l'1> •

_~~tM.to-wtk .-f()TT+ ~~ Cf' (yJ ,11ifM..t~ OT '1'+ ~ 1ii!WI..t~CM. ,OT ,,'-t) I 'd0Jf _iifA,,-t~ J vcVf _t~e,v._t~~ \ ()~. dCA 't"".

:t:t= IT ~~CYU.. ; #1'1' ~. 't";""'" i (~, \O~ "~()CTU-" i Uii~~, C:e~~~} ~

~(?~~J I7\.ut. (ii~~) ~ ~ 'QOAVI tAM ~~ c~.t (\-U. >W-. r~~

~;)CJ-t ~ t~~) n t:l~~ ()~ _,:et-eA ,,;~ .~~" d-"b' ~i ";:lM. cas~ Q

~~ &,(.s. f/~~ ~ c~t~", '

-~.!_i~~~ ',*,'(,* VCl'f·\i(~,I~O(IS~eMdO\.t_4-i W(~~J/~~~' ~ 'v5'!_ii~, OW<- 1~~~ J ~ ~ 'OM<-4 tArn ~e~~e-.J- ~d",

__ :t~~~(T\A.. :.1i ~ '1'+ 11')1 ,{, i ~ i c~, tit It " T!~v~ '; (i~(7\L I IrUJ(. ~t .. ~ou-) ~ t..t;._ ~oJr. Oa..1A-"I WVI dl.'v..c.-<.L"",-e.......k c~,

- ~ip.~(TU ::ttl 'I';tt 'It<, {. I. I~ i ("'1' $4~ 1}1t~vou-" i (~~~~, oux. 'i~~~qu) ~ 'h-\Jtu. W. ()a-....4 t.4.A-\ »f ...... LUN\-~~ C~\,

_ ~~~ : ¥ 1'1' s~, 'Mr. yW--. i (~. s. ~ 'J II \,AA,t l) '~tAA. "aM4 lAM o/~eth"\~~ ,

-~~~~OU: ~:ttI'''-4t li'n1tl'lv.{,li crC~ . .li!.i~~t~ H"lt11'1t) I oaJ!

~1~~ ~t~ ~ {a.:.A- ~(. ~ Ocvv.4 UM ~1-I.L'Wt~ c~ .. t- , '

-~oW\.ti~uu. :"*1'1':1 Sm, ",.-0'1.', t"w...i Cf( .... Vmeii~~ ·-=%tl'~::1 ; ~s.

4(;(;" 1~ii~o-uX+:t*1'I'1+ i (" .1lt>«~1~~ '~I"'J +j, 'Ocu;c ~~i4~ou U~i = =5~UU:J'~ ~~~~~, £_~ {$~ii~Ol-tk C~~~~~uuk) I ow:: t~i~~ II ~rm, V~ UN< C\':v.a.~ c.~.

_ii~~ +it-I'I'-t S\'Cf C y-Q ,-u~~t~.,_ H::ttI'I'+ )1.l~~ ,4tI"'-t) ,'2l~

S~~~l.t~ I v~ __ti~~ \lo~~~~ c~~c, u

: 'I'~ao-u. : 'I' V"n, ~ i c~, 10 " iiduu. 'f j ( i..e1~(fL(_ct. I ~1!~~lW-ct I ~v ~~~,

O"UJ<. t. <z i i DU.£t. ) ~ 'IAJ!. 'I."eM. 'a a ~ (1\>I.t. {a..Vc.L o..u.e~ ~ diM. / 'YU!- {dVu. a..u.u.........

'f'-uiU- ,-ruz. ~ M-e.M.~ j \\ ptA,vt- ~ t CJ"W\.. ~ ~ • ~ r' !AM. tlM, IT\A.. L<A--L c-t. \I h. 'C>;k 'Ck. -v-' c..avI.'1.t.UI- t'\oU. 'O~ '1~.... I'M (NIAL a..eA,:~ qj~,,-~ I o--u. '1o\.L I'l..t.~~ ~ ')~ ~ ,.cc.&L4'~ ~ J ~a.J- ~ 'U~, S~ DJ-, r'(!)( J '0' lAM- J,. A S'> e. t.V(.. ~ '»U. ~ a.<.;..c <(A<.. 1, ~ ~.J V' UN. 1 t.AL'lJ\.~ (n..t 0' t.v\,<...L tn ~ 'do. rllJl.:eJvI, r.,Mi. e..... C1l ~';):c.,.., r~ ,{"eL..... e.t- 4F l'Ul 'la...tr1"~~- Q..<..<c.u...-,_ ~ ~ Q (t-1M. c~v~ ~ 1U ~~J tU<-U<A<. r tr{'J- lk SIno\ ~ (s.nr 4,..'Jl .... '~ o.lk r.:<A (!.<A oo!. 'llco-l.tA. \"CVI. SO<. f~!tU ....... n1., ~M" o/'d"I-t f"" W

a:..r ~~) J v' U1" ~~ s: ~ "" ~':"r'""" ~. c..t., ek ~ ~ 1w. QM.c~

r...fiJ'" ()..." &.~ 1'1.4/ l1"V\ e.....: 'i)11">V>U., ()r LI.M.A. ~,,\,,,: 1lc..-w.tW.~'" ;;_ 4J"I' f.,I.N\ UN' 'Vo-...,_

cu. I.\M. ~ if -vU! e... ~'e",·,k r M , '0 r UNU t· .".....: ')oU TO ':f'X r tL-o :Jc. C Q k.au..

~(t"'l-1 ~ f)'a",,"'tU, u.. 'UT0;_~, I'-lC. \I"~frw.. ae._:fa-t- "~ r~ [ll'UM.Jt_

~ I (j'1AM, "'-"YI, Vi wv...o. ve.. (I'.,.,...n. ~ rC<4 e,.., ~ ~e-y.....A, ,u~i.<A , ?t. .. ,,\~ ) }" \\ f>t«(V-..e. v<'. ~~IVC. fI~nl!tNo.'1u..tJ'l -1{TY\. t'''"'\'l ('IV- 'l'a.-t' ILtt~'U SCl'VI. ~ i 'l'U t-....., Me..<.Ut r~("'!~ ~ i 'kL 1'1Nf 'l1uM't;c.) I, It ~~rv...o.. ~~ ~kA.() '1 fl2 fa..t.:~ t.IIA ~ ~ "II 'i);:Y~ 0 r ~i ,/~tM ~o.~ .. c.'" ~~ '(), e.. s , I, c!~~ ...__ ~ IAt u..l (~ l'U t..cn.w-tM-VI- \' o.A u.. '1t" l1">1 ~ c...t... I tI ~ ~ ~ ~ oU.""" \1""- e,c ~ ~VW'L iA. e.. ~l>~) ".

_Se~~lO""\L~ 3-:'J'Q vA.{I;(""'i' ltil "!>lZi~"'n.d ~i 6J (i1~~1 ;M~i~J~() i4e~il(11.<L)

bW<. l4iam.tt:<) ~ {~ I}I\L 'LU-t... 1a.~~,

_S(~~il]t.(. ~'I'0 Vo..flien·i \4t"slu3~iOU-"i W (iA~~, t'tM't~~/~;.J v.,ti~i!T~, OW" Ui~)~-,s''\·&r·

_ta.~.;ou.a.. ,','1'+ V>ot. f. IO~ ;c~. Ho "~f~h~. ": Ut;~~~ , o-u.Jt. ~te~r:~J l

'l\.I. t.U....... ~tt.'i~ e,_r.JIr. .

" • J.. .. P I 'Oti.. '., Ii t:-" fA l I, (. J.,. '... ,

_ ~~ tt..71A.tt. .: I Q va<, '\. • \ -; c""'i' <. 0 "~_t~.~. ; LV l ~~~&to-u~, t:1V..J< ~~,;.

. . ') II p. Po·

:_~l~ "a.wz "aAr. ')rL< ~ ~a.1~'

-J~;_ou.~ 3-: 'f' 1 ..... Mli. 'r-x~ i ce (y1·.Ji ~uu2tf-n , -t ! 'r ), ";)t11 _~ i~~ ~ {a:J- ~e...

'loU ~ ~tt.'\tW!X, .

- t!iaCl-<U" +: "'+ s~. l'tv. ~} cp (,..9.1l~a~1~ 1+: '1'+ J I }c0 ~o.ou~L~ l\

",,". s.Ct· ~ 't'" .

_~e~~.(_'Ol-(.~ 3-: '1'0 t .... d1" .~. t; q> C,..o· iA e.~ii~~1'.Nl. It: '1'19), ~ ~.e~~t~tl?1A. \(

{t4k l)e f a.V<L 41£. '2.~ ~A.~~' .

_~~~~~IrUZ 3-: 'r:! S.,.,.l1.v'~', ~w.. i Cf (~. ~Uli~~ ': 'I'j ;\s.t~y>U>11~c}1.<.~t + : 'i'J+ ; (\,.-(l'l1-U!~1~~ ':'r j 1-), 'Oro: 'Y>UI~i~! ilwr t44/ou.tt. \\ el1">"1, LlNaM.J ~ 'loU ,~~ ~ (t,. (r.. aM.J r 'WI {tMX tU<~ 1~ I a-<.<C~

46?

J

_t~~ ~OU~ 3 : '1'+ v a , {. 7 i t~, .2 '3 I If bavI!M.J(~t If; C ~t-~ef7IA ~c: I OW( ~~<!~ e~) ~ -'I:VoM IiI't tVt ~ at-. (0- cJ- ) i o1.k e,. o.1r. eM. a-wt Ul-'.k ( ",) II at. e... r- c. At.. s: t>'':'" .

- 8 ~~ I!.~L ~: 'I' Q v« . {. I. 7 i c<'''i, t ~ I "_t~{J~k~" i lcA~ ecn<-~ , ttWt 4 ti~oul )

~ {cWu. W, ~dVLtv(' L ~ c • .:w, ~ac<,) i {alrut ta1., cJ1ur. ~ ~tnJ- [~(.D.N.

I ac(.) ,

- a~~. 3: r 'l"",. )'IV, 'f'L~ ; <'f (y-Q, ~.,.,..1~ H: '1') , ()aJf __j~u-t.c.l (~~) I <>~

~~Q'\A.;'eM. 1\ {~ vt'.. ~~V(. ; {M- -;,' cJ& e..... ~,...J- ~ a r. &. f. c. 0. L. ~

rnw.,·

-~e.iiItO't,.<.i. 3-:'1'0 Sm,)1v.f.';q> (.,J.Me~~e.(Tt.<.':e.-.-t_ \~:'I'0)/~CVf~~iC2(TTA.~<"M..l

{cUX »< {~ ~~ i tWA- ~G- t~ a.Plv. ~ ~~ .

...", '\' U" A 0" . C _O ... A 0"1') . . "._ ~ 'e..:J.L_."T:_

-, • ...f!-~ll]\.oU.K.. • IS,.", cp r'~,c.~ • ;) od.J!~ II w ~ t.M.

\'-lcw -\M.:""u.. eJ- 'aM4 rvJ C vi.U1k ttAA\cu.tVtl- F'lr' uM..- J II t~ taMltU.ur h'~. ~ ~ tI(M.. "'" t....«" d- s OIMA \,.:.1 '/ ~ e.. "" InN' fJ' ~1 ~~tX.. Vi.V>< ';) .u:

I ,'~' . ... " (l, "". A ,_. l- A 0

fA - vt c...,u.(. C-" f'tk'V' u..-i-U. 0{. ~ (.(I"tA.(.)(. -....vvt ~ ~ UA "-?" r 1: Q.

tQ/VIot,.(.cud: ,e,;" 0. ~ '»u..tt...... e.c fe..J-, e'~Q.<..c. et- t' ~e~~a. i c2 A..vvt" £oA

~ v' ~~.a.1.ee~ "1t.t'c..~.,.lc--vvl- rcn..tJt. -fo..Vu. t:a..'JA,c_ e.. fetA.J- f"

): 1f ~~e()1..(.~ 0: 15 s"", Cf (rk .i~e~ 10: ~J I vCV; _~e~ II eW(~.tX [e~e-a~ '041-14 ft ~ ~ ~ .;. e.... eD"'Vl.~L<,.Lt.U(.) \ u i)ik ';)c. t~ (JI .::v-...:. 0.. u""-" ft:V!.~ I t>"? ...... ()""l.<.-v-(~-r1 }.. ~ ~ I ~ f.4 a-Ci 02.14 ~il ~ eA:- 'fLUL; 0"- t ~ ~) ~ a.,. ~M~ e; c~ de." p. ~k d4,o ~,erc.. ~ S~. '£) e, ~rdre~ ~. '0, u.s,~ . d~(rW ~f ~~~01kjlr q£1J<.~~ C L~I!-~LU 'V~ e... s~ ~ ;_ f.,. elK'Jo.<.lLVI.) [i)'I4U ~Itrfr~ (1U o'~ ~Q..<.<.J ", 'V~- ~ s~ ~r &. ~ 'IM.~ ~'~o-..: ~ 'tL.tte~ [..,-.: + lilt r~0 ~ ~e1te~ .

f- : "6 ~~'da.uu;'t ~...,... : t~~.

0'1' ~V(. O'l'v«')V' v.", ; t ~, G b 'f <X~ ex.. "jp (itlU~~ , iaui ~, ~v i£\~ ex. , &vJ( (trtA ~ ~ J 1 ~ ~ r~ ~ (~ /.I~'11.[et.U< s: J l ~- ~ rUWI. {!"i" e--t- r~ .J~, () lit . ~ _ 'r I () e, , AM) 0<--' &<., J." U 4 ' ~, ~ 0"1AJ( ex ~ ~ t cn.J:i S lA...,,..bd ~ bM.

? Q.M. 'V e.....c. I"lA.. ~ 'l.t'-"'" \iG.' e.k ~ ~ s ~ 'tt~' 'U'elL.. e".. t.u.u ..,i" ctP CO'K~

,~ .,....,.. ~(UMra.~ \\ ex . lO't.t~~ M ~IL.~~ ta:tt..' 'I o: ct&" r-&... 'Y'~

M. v- K. [c~ 1 w.-1-&'f""'-t.C. (M, ut- S~'l~e<-Vt. 0.. K,I!+<- ~W£':d~u..) .

-~~~ 0'1'19 VeA. {. t i '4' \1~ Itl{i~ ;pUfM~i~ I ie.H~ex., ~~ ~~~ J ~ te.4-\crui~) II ~~ ~ r~ ~ ~"c. a:o , ~ O(.C.

, , .. f q c': . 19.); f1' • • '1 { • • ,;. , J

_ ~~aJ(. 0 I J I Y'r1' 1,' <. - i c~. 'oJ ~~~ i~~~.!!LC I (.€.'Y\~«~~ I ~

(:""'wU1~, j)1.(X ~a1~) ~ t~ F TQM.O) e'~ q,- e(~ . -~~. 0"':11 '1m. (- ~ £."; i c~, '50 " ~.:k1p( ~AiQC I C:eM.~»1.o..i~, ;" ,

iM.,",:~~., I)t.U( ~~~) ~ ...... 1.'. & )"T'

_Ses~':ie.>t. OT@Q Va. 1- 1.\ ; c~. I?' b "~eKKf.t.,.i~ex... ;pU~sa.~vt I i'~ ~a.~!V(_ (

_ ~i) U e.Wl~ , (71..I.K iA~ «iovt ) 1\ {a..Vu. 'U1o..du F 't".-w "t~ (£q_ c , CMI, "1 &(rc ._) i ~U'l.A. F-t -yt.\M<l ~ (S-t c. aN. ~ <2(LJ~ r' !txt. If ~tu 1~~l.wx. ~ [~' .......... '1 rtv\. e (O"\..t'~~ -( l":1tVt. {tit 'la.U J ~ 'k.Ct.1 H Q.Mef: I e.. rc:tM.~) (tl c. aN. I t:>. e e, ) -.

L./o., .. p'r . Ol/Ot/LA' I, (<' dA • A • v_A

:Ct:~f:K 0 I +- w , \' 'd ; r"..~ "" ~ ~~,.. J (K. N\ 0'V!-4tt. t.M,(,~ a.~eJt. n~~,

4fo1

At'"J:; J,A J.. ...,._. 1/. ~ .... .0/./ JI r ' . Df "

e.Q""I..<.4a. a..'I'"I'\Ct.~0. J \~aM. ~~(. IV'. fA S~-'L(~ tCVt \. ~'lltYUt.

i;_ K) ~rot. M. [~I-l t-L¥. ""~ / f(. l e..\-1 w.-.. ~C./i~ V<\ Ha2 ) l ;" &. S. ~'~1.L F cptcvW) ~" ~ ut- s~, 9-c sii~'

- t~i~ 0 '1"+ "A, f G, i C~, ~ ~ R "b~'i0- " ; (~t~V{ / UW( (t.:~~ 1 ~ ~ ~o1r-. ~ ~~~~,

_S~~ 0"'0 V<\·fI.7ic~,2.1~ "$~i~ ""i(t!:~i~/b1-U( iAiiUt.~l~'U ~A..t-. ~ ?-~ ~ ~ £( c. av. ~a.cc,

_-It"l'1.w\'l.~~ OT:l H \fyI. {. ~ ,~...:. I~ i (~'. ! 4 b "1tcle.KK~ ". (~ lM.i:!~ I b1.f.)t i.r~L~W< ),;'tM_ ~..JI,-. ~ ?~V e'lAM 4.rr- e'~ .

1J.. .,J.. 0.[.... r Il!'~ 1"2 . s c c ,,1",....,. KK An ,,(.7... ,.A

_ lM-lt\1l~ CJ(., ~ t + ....,.,' < ~, ,);. C""j' <. ~ 0 !). ue. ~; \_"lI.M-......." L~ V(, I (Tl.V(.

i(~v.u:iVc. ) II Y>1. s . '\' ~ ~. '

S~4 ~~~ 0 '1'00 Vo., f. L 1.1 ; ~~, ~ ~ b 1/ tci~~ "i OA~~i~ f DUX.

cAU~~~ J I {~ ~~. ~o-'U. ~ 'ft~ 4f<L (fA. (" .aN, '!. IU(',) ; ~'I.L ~a.t.. y-b 'Y'-OIM-~ 4JAIL (U e , Q.Af, ~ acc -) \\ ~ r. &., s.«. (i (;.?~ fa~. L \ .

_lC:~'C.a.. '0"'+ sf. "v. 'fl~i (y-O..1li1(.a..~ I:O·"+),'Oo.lf 1.i~Jt.a&U~ \\{c4t" 6' ~~ ~ tpt~ q1AR- •

- ~ ~ ex 0 '1'0 S:yr!. '11 v. f. Ii cP (,..0. u.~~'UWL \ 0'" 0) , ~ s ~i t'tIM. t {a.<k ~'~';)'U. ~ ~'t~ 'tf'U- '

~YK-':~~ O'\'.J l SWI, .w. {, ~ Go__'; ; ce (r-!, Wt.,.....:~~ '0'['] [), 'd~ ~~ ""

~i~ l\ {all- o'~ ~ 'f'-~ t'UN\ ~ e~,

t.> , • 0'1' ... I P .. r.~ CO C .. 0' , , " ,'[' j ) '"\ .... • • "

aNV»1.l~~ -l Swo. ttv, t: '" ~ i '\ Y'" ('I\'\-~t~ ~ 0 I f ~ ~"'-"'r- '"

-:co~ ~ 'l-tA, s:.t;, e.. ~.

_~c.M t~~ O'I'(!) (9 s~. ~V. r I. t i Cf (yl. ,UM-1t~~1UWL 10"'(0) I ~ S,,-stt:::. ~ ~ ::~ l {al-l- ~ {a..Xtz U-Kl) 'lIZ ~ ~~ ~ i fail- ()~ ~ ~

0( ~ v-= [a. I", ~ s. c, s: c , tk eo; (. 1.1 •

O'1'tivt. 0'1' VA, 'f'!.'_' I C4' ~o'r~ ;rO-i~Jii~' ~ i2ex, D"Wf. ~iVr.') ~ ePIM.c..ut [lAM (.~ -4 crt: 21(!.. ] i e""",c.vt. c~ [t.tM.L r f w.o. tVvl ... iA.N\L t.t ,] ((XN"'t.e """"" (.""1'" ~~~(_) i rcl.1't'« [\.tN\JI. r I Iok1. a".., I UM.Il. cJ,. } C ~ "'" (~ ~he. eQ¥~) 1\ Se. 8;( 1k t(h.()'" r~ 4a-e~i)e...:J Ml'M.t.~' ~ ;. ~, ftr,l....., ~~~} "t'<1WtR. J ~i"-t ~~~ 'l1L~ ,4«' u-.-.. t'-u. ~(M.AJl. '"' 4o'1.ti ~ Ca.uA.L I ~(t'l.Vr. e ..... f 't ~ lMA.tI. 1', UM t'\NI f O"t.<. tM.<L c£,... r o-v-'l: t.. {et ixA. r ~ G\ -v.t;' ~

d'tCvo:~ , rG\fl. FI ~tc.. 1At: A'~~ t'~ rlf'UJl. e1C\t"lt'14<.V<. f.,_ (aA:J- Pc. f"""UA-

~ """' .... ru:..u. (!y. tcrv.O>u.. ~ lAM. e:'V ... '..clt_~~, ~ ~~ SJ ct 'r(MlJo. 1Ur~, ;)(x.,{'¥ OV'" """ f<M-1.u. i a. rUtAA 'U'il' Vw,o. f.o... t: (7"U. e' 4Vi'I, ~1 ~ O"l-I e~ I (IV r", ~, 'jI~ fe...,~ crt.... ,f£V\ fa.".........e.k ,..,., fAM.U • 'D, e.. ~ <: s , Ol rlTVJl. 'U,. I)i>< ,

f"" r f e'OW! I au. e" ~. C()'>.1.-t;u_ ~ '\~ tT'>'1 .(le\M.CL i fA.. r(l"1.A.l\- ru''O' 1.M:o, e r~~.

'1",' V\1 fOoM.CL., f.t_~,.._._e e-t.+ ;;. e'~, ek a.a~;1~ 0' _L 'I aM 'W'.'"i(W\ tl~ / ~( (_{).M. ,,",,"Of.1A lJ,(_ J II / 'J. (.Q. S I _!i ~ ~ I ;...w,' "...... ~--.s.; .. rn-~eC,.,J;..

e. X" -rn ~ "l.f" V>1.. f G\M tL ) -s tvIA4 (.....::<) ... ~ g,. "" ClLti II! c.:......t c..c. c ~ 'V"""'" h<. faM t.L ".,' 1': A I e. Qtt8tNt:a:y- • TI, e.._ 1 ~ j I ..:t t' OW>- "tR'~, il ix, eO. fIe' QM , (rio< f .... cA" 1r' fTl.1 ro.w i ~ ~~ 'lJl'~, iAw, t' ~~t" o~ ~ {!no.w I e.,_~ «k

47D.

£i.. R.f .u . e),- 0. r c 4 (.C_ ~ 11 I ~ It' (U.<. '"" ~ eM Do;!.. I tNveC ()v.< 'h<. 4- t.M '() e, ) I)' ;

'V. u.. S J _fi~ "'lC~~~ 'tjA' 0'lA. a.«e.~ c..c. c~cx..... "V""a-:.. r>1. RaNteR.. II f;~,

'l'eCWtt.ut (I}e.." 'C~ I oe; ca.-1Ie:J.iCM I' 'dL, J.,..v~ I ~'7 ~'aM s~ / v'7

~~M~ J Cc~ ~/~~)" ~ X''6' '/ {a~ io1~tx_ [i)u FJ(~~~ [aw. fO-<. J) (~I! Wt-\ &t.<' 4l-t.eX.' ~R_ a.:e1~ ~ffi_ I o-u <:u-<-:ta~) II \1 f"~ . .,~~ (~~Co.AS~ i a1r{V\-t~~) L ~ f' l<N\ (M.?, ~ t1. '2ltn-vl- n1. ht. ~ ~ ]'/ II f,'e;,. "~ ~e, {~~IA;); -rn.tM (f.t Su-{. e't-~. u... ~~,1

I c \, - p_ c:.' "

LIM ~ I """ ....,..e.o/~a1 oJ.eq,.._1f.JJl. 'Ocn....k &, \ ~ \,.....:.1; S~ ...... UJt..d I ""'t~

or.-vr t.., ~ 1AL- .e.. SuW- rlJ..-t ~c.cr'\.( ) ( ... J II. l tIC . ~ ~~ ~ ~

\(' IJ 9 .' tv ~ f). 0 o I' • , u ~ ~! r t:J~' }.. ?

_e:t,..{._0l • _ O'UJ(. V\fI....I2_ --' ~ c.M. CNI.I::\.NL t 'i)~ '/, u 1.rte.. 0( - - ~ I {TL<. l1.r-.t ,

U"- ~' MI-_ :£ ~,1 fn.I. "\1.11'-'\ ? J ,- i.R 'YI'e",!: t'114 "W'~ I yY1.cU..., Jl GIl ~ t.t-,

1 9"<4 P • I-. _._ C Vi' A • -i U\..f " A

- ('-lA-l ~ ~ ''l'1 (A., I- r tx4 ....... ux. ) ...... CV4 SL-. - € y.« ~u..>t.<I 8V<k

r oJ\.-U- )'J II V l rr ~ a I ~ ~ cru "~ elM. l UM co>t¥ s .e. ~ ..-u {.lAM! ~~ ~

'ro-u.'il'U. J II', e,.u,..... ~ 'ba""1' uM-O<.~ c."'-1 q-...._ 'rw!k e.~~ ~iSQ.,.£li..":

c:: ~- M-t '? ~ o-tA ~i ex. ij ()~lf w. 'il' ~ 1', fo.M.t.Vt. [L-WU! 'W1.~ ~ r 0"« () 'tQ.. 1 C 0;: t.Vt. f..<MA. r I (AA.o. ~ I ~ r.k,) i f elM CV\. S t.uL [~ r I w.... <Vv» Wo.-u! J...] C~C·~ \4\a.~ t- ~o-u.O'U) ; !fo-u.:.>ux. [u_:u ~ ~ IMot """,', UAA4 J.,.J

(~c. ~ ~ o..~ ~ ~(h<.()1t.Q. .f fXN\U4.. J I[ ()~(fVLQ. d ~!::L " tC#1.c.VL

[t..tNt e.:~ .... ~t)L J (S<»r. Lt.WZ. \- f (..(M. t7M I W\,A...Q... c..t.) i ftW-ux rIP( [~ r f t.LM ~ I ~ ~,J (o.-vec. ~ &-quU)e_) i W1~':~ [~ \:1 ~ aM I ~ j,.J (ll.-ve.~ w.... eiq~i..-i>~ elMo1.ci)" l{ ,(), &~. If fC>.M.Wc. [f)<t.,- "i~~ I VL, ('lX-Ja1.;"""'" I i)'7 c.L...va"'1'" .,

<>..., wJ~a.Ms.ta.,/ 'ilr... ~~~ ] fl J ~I- S'/;"". 0' e-n~0"<.-I. e."" ,,' eZ It 'd. ~ S.

I/Jt.ej~") 1',4\-- s'r',ol'~';{(tU.1I".:31~F~,

, 0'1' PI" I <) ITs /I - "'" (" • A' -:: -:-." , ")

_._Se~~ o V'o..,\, iC~' ;) _€_It-C..tJ- • .if ~~ex, lv..~e..>t.J ~e~~/~<J"-'l

II f.:Wu {'tM-\(.IU( ;, fo.-Vtt e~u.x c~ ; i~ {~ \\ ~ c. a-a , ~ ac",

-. • • -t POI. 01 Ot If P "I ( • u • , j. , -' ..... • ,

.-~~~ 0\ _. n>'i",cicu,,,l' -1 J _l><-'U_~ i <'>"Y\¥~.0-, tf..'V>1. ....... ~vt~ e:<-' t~~/

D'UX.. ''1M ~~~ 11 ~ c~a...~ tole, [&, CVl~ Po. reo. ~~:.,..) ~ i.e. 'Oi.k '0,,- f~-

C~M.I .,91,St>~t & 'ItI............Lu. ~ cr» .. ,._.t,.",ti~ t...t f;.. l1 ... r~ ';)7 ~I 1r' tr><. ~-.

;g .... :tk. ~ ec..v.e2..~ ,; s'~r<-UXJ O"L-<- "\r'd\1 {"......J!,.a.Tt.... roVl ~ e"v. fo.-:,~" D,>

~SS.:;u....X, "lit ~ Ih->. tlc..,. b~""""..Q eu.,. 2 .... ~eo..k :, ')'\9. -u ,;).:.A" ~ 0"" (~o..l::, ~

a.~ A. f"" 'I-\AA";''') '\.oL<I"M 'tl.,.. € --ct....., s~ ~ ,'O:{(~ oe. ~~~ ....t <:l .....

').\.~~ -' ~ 4~ Sr' VI $'·,!-1A..~fiCM.k ,,~t e.....~ha1l C ~ ~",-n:....... 'Lt'" e., Gln." -u.t.. 0. e A .",..,dth<.)".; 6j t;: 8 ~ '\'.~ r C1. t"'i to Cb.... tot Cd}'IA ga1t...:: b&\ ~ c:k tx>t>J:- ;:;: ~M" p.,,,, :.ta .yl..L ~ <HS~ ~ at., c~..::r, oV.. .,..,._. c.ke.R.:.. <i. s' e,.,~t-I'.<.V(_, ;

"aT ~.,..;..c '~~ ilt;e,& a:q e... ~ .u ():s e~ de. ("in-vt &, c.n-J.rt11... ~ u ~ / ~ ,

So.tM' & "r\~ 'ih c~o.ttwv.t. e.~ fc.. 1-'\"<.Tw>..e. ~.,. ~, ~ t.uP~

'6IltN< ~~ G"....I" uV.. UYt -11 ~:G'Jl {w.. ..> tr>-t ~ ~r"~ ... ~,.sT.:..... J'e ........ ~J;- ~~ e..>t. / 'I'V~ i e, \- '\fLt..-V1A. w..x .

I. r - , --P;;ti. . a a 'IP ", ('ttO. . ~lt"· J. tt '

. __ ':·l~ex 0 r+ ..,...." '1.' C) - ; ('''(1' ) J _~_~ i ~~~ J ~~'a~/ ft.";) Le f~~ J ~

{Ji~i~ ") ~ ~ ~~ C~I jM.~ (~ ~...e:.ve f~~ ) " _

• .~~~V(.. 0'" J Q V~ . {.~.I i ,~. I =l ~ " ~Q()"eKI'V1. " i (i.4'1~0 ~ ~v. ~~'l.R..i~ I

" 7"

j cu<. 0' ~ y.Mt • 'J) ClMA \.I.M un. rk fk t' ) (f.M.,<J '2l' eJL. e AAA. U- ....,.,.... ~ a.AJL, t1.M...

g~tl Do. etl.~ .".., ~~ d~ D .... t'1("~1c.-.x.t:~ ~ :l/I.('~ ~ 'l2'~O-Ud'U! I e~~~ w.t~ ~ ~t-l'A O"U. ;._ 'LQt/n'v,.,~k I ~~'c.u.$f {i

{/)(~~, ~Jc- i ~~ ou-u- e~ So-t..J..:1fV\ '" 'ihfo~, ~ ~ r' (QM.U/-

iNK4. ~ ~ a. t.c. ex.. o..~ v-4a..u.. t,.t wvu. 'ii'4 e'.u.' j ~ i e.u r~

lL ..

-r- '

_tU~~ 0'1'0 sV\<.~v'{'\i 'f (~, iA~~ 'O'I'@JfO~ ~~ l~) I ()ct_~

~~~ ~ {~ ~k {cWcL ~a.n-.tL'C. ; {al-t ~~ ~cWu. eaM.c..ut c~ i (cUX" fk {~

~~.

- ~g~ 0"'::\ SK<, 'MV, f· 2 i cp ( vJ· .:.w.~~ I 0 r :f) t ~~ ~t'X (~~ ex. ) , £:leur ~'m ~t'UM.. II {~. ~ 1L C~t11k ~'c. t r- e)Ct. II c~~ (_ e, t:Vl~ .i:. e:

~)'"

_"_ DLt~ Vt' 0'1'+ Snt, )IV. r ~ ~j; cp (~. (ti~~ ,o'l'-t J ' (}cVf ~~~JcLM._ ~ tcuk

()' ~~ fa-~ ,

_:Ut~~~ O'\'1 G> t"'"" )\V. {.~"; Cf (~,IA~~ \0'1'10) I ()CVf hV.~AN-A~tlt.LM. II f~ c>(. fc:Wuz. ~ c~~ffi..z_ ~ic,

_ ~~.~ex 0'" J \ s~, 'n, ~'ef. {. .t i 'f (y!J ,~~~~ \ O'\':JlJ I ";)~ 1\'1.~'l!wwo.e.g~ ij ftO'n1, 'i?"- c~ (~, v~~ O~ e, c,....J,.tJ.,.., 'G~ y~)o),

_-~vc.k +0'('+ sf. (~.-~,('lN\. \0'1'+; II ~tMAUOM.. U~Ctx "f"Q.k< ~~ c~a.-l" ,....J~~ a...... t~ 0" ~ va..Q!~) \( ~ fl~- Po, 'l .... aU:~

'J'f1I~e.-,..,.t, (7IA;" ~. ~ ~~ ) 1t0'Y\ de,. ~ cm..<Jt~ t' ... S~a.~ ~ S~ve.M- t.. ~ I J ""I~a "ra...,,(W.. t~·, de .,.....-1. g('''Y''''"':(''~

rr 17.( v~w (((7"t.U\4 ()' <!lUA. ',-,,- t'd"l.k~ J \">"'-.M<-..t) ~' ........ CO\4M Ul~ ~~ ,~~-X-1.Wo. V~"-"'L ;J.I/.<W..~ru.M.

ea.n..~ J)fllM- 1"1nt'dc.wt.. a.sS~ Con.-.ALk''I. ... t:-t.,. J ., ) 'raJ\..U. 9J"'-"l &, k::e.Q - At, .... '11"'"";-

i"'""""~ VU Dc. 'l1,,: wilt ....u. (_l1YIM.tU H e.,A..(- ~ .t 4 O"W., ~ c. U>-Vvt ~y C! Q.AA.. ~(l.~ , .f.a., lt~~1r at Pa,. -Y-A4'';) 4 f2..b'.'H ~ ......... ;.,....t_.L.,. f~('.,t, ";).'c.o.. ..... a.r'~ ~~ ~iuA, ~ ~ '¥'t).M.V1 (~,C~ & Nl'~ ek e,

N i1 J "!r"cL ~~ ~~k~O'-L" ~ 'f. ~ e~ C~Ct".,.t". ro.S~~~ ~ OU(~""\~- rl -Iul~- '~~O<AJ: cJ.". r-: (., ~ ~'at~Q~t~ ~ If.fou..< c D"\..V( ~ '(-'t~1.a.Mk ~~ ~ '1.1 ~ " I aJ~, ~ o-i.t- &_

fc'w. aU. ~ c~~- "Ito" A ~~~e.,..v(- 4Wt ~ ~a-e t a. .... lit;.5I .. e·..f:

I ~

0\..1. 'V'. tlL... c~ev..k t>~ lAM e» ~ (f"V.. ~a ..... D t4A »--.tlA<l-£ ~CC""'-'V""'-"" •

-"Wivvt" +0':(+ l{ cp (yl. ~i Vt ~~ to X + ) I 'O~ iljiVvl: l t~({ie:J:J, ';)~ ~HU:-t.-vL It su.!-at"aMc.L 4UW~ ~' ~a.O-ou. L su.1n\-~~ ,g~"It'-'- ca..y-~ ;) .... ~."()'l-C. ~ ... ~ :tc: ...... ~ ~. tA.-1A ~4.LU1"" e>I' ()~ 1-vvvVc. ;.. aiP.UM4'>(' e... r.) ij 4...Q. l);T r' ex. '";)' ~~(7o.c.1 'k. crt ....... ~r' ~ r~ ~ ~;}I 9f<_.

-tcuciexk +0'\'0+ s~, 1\ 10>1.1. '\, €.z p>. 0 €,cp.t_Hw.,,_ 0-.Co'Vu'c.1i ,

_t-~'\'K~oun.-t -+{)'l'l+ C 1~.J A~ J Aix) sf. (~,UV\'l~~ O'Cl-t) tltD.n.ut e~~ ('iJtlM.<I ~ jCM. ~ 'UWI~~) \\ tt 1. t.iY>\~a-wJ:" ~~ S~, De i:.~~ "tMo~ et!M~; ~ ~. tJY)'.~~ b;" ''t"'. ~e 1.L~(x "ran~ fClhtcl.M" t ~~ M, vcw.-t (.' A{"

0'\' ' ., , 'II " " r , ro' v .' A ) ..... f

~no-tA- ,0', va., ,,",,''WI i (~. t-\ t-vl1,'C)~ i IA) \...!_~~ I ~~~ J ~dnO<-<. ,~

.li~ ") \\ ov"t.VW\.VL (~~~'U.. .if ~~~"6(c.Vt ) ~ a. ~ &,!. rM. e.t ~I'n •

I, e~ (); ~U~ I, e* 'I 1£ V;il,e,:>v\A.ex" \~ ~,~ ~ ruu..>z 'lQ''d ' ~;....., el"? p, j)c.,. aM I

O"t.< ().". J,.., \\ ~ 0 el{t'. I, {~ (l..1iet..::li~ z " ~ r' {,,,t, '( 'i),,~CL1IM.V( a..-.r~.,.~elL1~~

(Il.e¥<tu.'\c..<-V\. ~ ~ i ~aliv.~ C/1'YTl. &11">"")" {l f.'~, If etu t.J '\f"'j rU).\~:; (.(,\A. ~,t:r»1, ~ A »... '};.;SW\.1.A.e.~ ,:~ ~\l~ I V'~', '}.,'1 ....... ~' ~ r. S",?-)

(~ S,~'. ~ l~~- :e<. '<>~ ~tlJt ~ J e. 1~o.~~ I e, {a ~ s, ~~tv<-dU I L\<' 'J ( Y» I( II {I~. {~ rtrU~ (f(UO..ll. txa,..'tl.L'eRe-.~ / {o.vJL ce-«, cJ {~-J ll.<M 'H~ J; ~.1l'ul. r !rU'~- (~'LL ~,\tM ~(!.A.M.~- i (~>u1 en:' J {~J [~ "'-trUJt.::.

.L p . . (\' n ]" r (' '. ~ '" .. ~

:: 'Ltl t..tX.e , t.vIA.oL \Jr1i...!.1 (1'"YI I () (.C. ~ 01 I th, -6 ~ uX ',- (.Jf '4- ~~ ': ~ (.?- t:tNI-

~ e.~~: - Yl.LK I Kala, IJ<.U(. ~~0- '~()eA ou.a. ~h /. il ~ {a».- I.iAA ~C1Y>o"_ = m.e~ ~ t CVAk l t'..:w.. ] cl; s ~ eO. 1'\.W.k \,>0.. \t c':.q_ C i'tM {a:..t Ii\M. S ~ e.J ~ en.... v-.Q_ ~

{a,uJ'" eCi. "11.~ r(l.1!"~ ; K ~ ~ ~~ rc.. '\1.J ra.S~) , - lM~ , "'''''' I ~ 'j<' ~ ro... [~J c)js~ f.t. !~41J '1fU- ~"a..:.. {~ (-w.~ , ~, ~ ...,(~ \,04 ~ c.1l'WI-.c. jI {cu,..k e... s 0"Wl ~ ~ t a.,; f ~ ; 1-.. cK. I Y1. 0">1 j r- ...,' ~ r tJ..t ~

vo>t~ ) J.

• • ',:"! r 'I r II I, () I, ( • .." (' 0 0 ,.A' J. I

_~~XO« :0 II.!! va, "l;(~, 10 JS£..1NI cn.t. i .(.I d1C~'!.E.lI.~~~J(a.J eJJ c,..6.e~~1

Ow<. tA1ei~a.) ~ {~ ,,~~ ~ ~ c , aN. ~ 'He, ij r ('xl', If (~ {~ ",tte...L:Ol1 ~ I"

, 'f' p ~ G., 'I ~ " .... ':\ I, W ( . • ," .

-~~~ ~O JI \1">". \,,,: -; Cd' L.j J'Y\'tLVe'ii~~ i ~~~I (e..,.,.I.""""~~J

~() iM.~~, O'LU( ~~g~a. '; II-lt U;s~ lUz'c, ~(~ e' ~ (~ ('In'\. e,

~"'-~ ~c, lm 'i),'iL:""''4~~ ru.'c.. u V d'>1 eAtJ \1 r.e·JC\"' "f~ ,c.tJV1M.:x..'t~~

1M. t~ ~ [tt.v<.~ LvIA.o.. r I lAM C1.I>'], ~ J.. (!I. &Lff .. S dM.< ~ ~ ~ L 8, r r.o.>.M-U. (R_..

4/"".9.. S""'-*j 1/1 l \'. ext. "UI'S~ ( ~OJ( tjlAL'l- I S'~u~) [~<. C 14< s~~ Cl-=') IAM..L \0, ......... ~J ~ ct.] I,. S'~....A. tfTVA- ~JC~l~ "..'~ g/~jq{X de... ""'4~ Vrn: ttM. S~, llf ~ r I O'fM,> t>.N! I Ih<V' ~ c!. (h. ~n.v;c

~0:£R(fuNL ~ ~ -1 Le.wUIUA '0 1M Rax.e.t- J, fttl el:S~ ~ ~.,_ ?~~ (..( ~ V~ 0. a.' ~ PI' oQ.M.<l e.....: ~ cJ,01<'.. [r- ~ iv..l-s ~~

(J..I.< S "'i' at!. ,....,.., 'Y'-~ 4t" iP tM.... a_..1 vrrt,' .,,9'\' et .) J 0 J

_t&'\.U~~ ~o'r:+ \N\, \' ~; (~. I~ ~ "t01.U';)C)C: "; (~~~~, ':eUcn.u~I'(a.1 e.'J (ei: ~ il:-~~~ I ~ ~tt~J{Cl.) \ ~~ ~:,~ II t. l!)Ct. i, ~ t'~v.- ()<. -i' a.ttev..(':""" II t· c,c:t, ,,;~ »"t~ CL'Va,.v.J:-&>:"e.(..< ... ae .. lNl~ ",

-~i~ ~O'fG:{ va.{ t.t; c~. ~~ ')-\-u.2l~1tt..l."; W (~i~a, ~(>~M~J!.D.J )e-;) ~(~~J /TUIt. ~L~a) II « )o.W ,Hs~ e'Wv> A r'~ (~ f.w...,_

C~~ll1U. eA' NA~ {IWVl ;;. t ~ J t..........,. cJ" oJ..~ 1·

~~{,~1I:01.A. \O'I'JIQ VIl, f. ~e:: .1; (~, I~o "h..vwv>'\e .... ,.:~01A_'li W CLh.~~~a.)

o A. • J.....' , " ) I ,. '" . s '

tlA~_~~~ I €." fA~f~~, 0UJt v..~~'ta ",tux..L ..u VI ~ fto!c.

f' c,..LM ~' c ...... t.L l C<. t. &.,~, c. ii c, 'C)c. fA. {..2~ , '

_~~0tL ~o·,·,,~. r i i '4, .t 2:' 11~t1,.()()(71..L" ;.l£i~~, ~ ~~C)-u.Ntqu.) \\ ()iS~ 1"\~. ~C<. ~ e, s,f'QA,e-l-vnll">1. ~ A", e, !).t,a, e , :h... ynC:-.

- stiJttru : DT0 "a 0 {. I. It i ('~, ~ 414 ,,~~o&<-c. ". ( iS~~~1 &un. tAe~Jtcru.. J ~

{o.l>u>. taJr. ois~ t ~ (0 ao , 2 AU. ~ a. t , e... s. e , a: c , ~ eCt e. t.