Vous êtes sur la page 1sur 27

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

ASIGURARILE DE VIATA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI ASIGURARILE DE VIATA

GABESHI KELJDA GAFAR SENIS GEAMANA ALEXANDRA

BUCURESTI

Cuprins

1.Introducere ....................................................................................................................................3

2 Caracteristicile

..

asigurarilor de viata ............................................................................................3

3.Contractul de asigurare de viata ..................................................................................................4

Elemente de baza ale contractului de asigurare ..............................................................................4

4.Tipuri de asigurare de viata

............................................................................................................

10

 • A) Asigurarile de viata traditionale -

........................................................................................

10

Asigurarea de deces

 • 1. ........................................................................................................

11

 • 2. Asigurarea mixta de viata

...............................................................................................

12

3.

4.

5.

Asigurarea

de

supravietuire............................................................................................

13

Asigurarea de

renta.........................................................................................................

14

Asigurarea de tip student

...............................................................................................

15

 • 6. Asigurarea de tip zestre (dota)

......................................................................................

16

7.

8.

Asigurarea

pentru ipoteca

..............................................................................................

17

Asigurarea

de natalitate

..................................................................................................

17

 • B) Asigurari de tip unit-linked

....................................................................................................

18

5. Piata asigurarilor de viata din Romania raportata la piata Europei Centrale si de

Est..........

20

Produse de asigurari de viata pentru cele mai mari companii de asigurari de viata din Romania

......................................................................................................................................

22

ING Asigurari de viata

............................................................................................................

22

BCR Asigurari de

Viata............................................................................................................

23

ALICO Asigurari Romania

....................................................................................................... De ce sunt aceste companii cele mai mari companii de asigurari din Romania? Concluzii ........................................................................................................................................... Bibliografie

.............................

.......................................................................................................................................

24

25

26

27

2

1.Introducere

"New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor.Fara asigurari n-ar exista zgarie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa lucreze la o asemenea inaltime, riscand sa faca un plonjon mortal si sa-si lase familia in mizerie; fara asigurari nici un capitalist nu ar investi milioane pentru a construi astfel de cladiri, pe care un singur muc de tigara le-ar putea transforma in scrum; fara asigurari nimeni nu ar circula cu automobilul pe strazi”-Henry Ford Asa cum subliniaza si Henry Ford,viata oamenilor a fost si este amenintata de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comporta natura si activitatea complexa pe care acestia o dezvolta.Indiferent cat de multa grija acordam evitarii problemelor sau protectiei familiei si a bunurilor personale,riscul exista in viata noastra aducand pierderi materiale si financiare Pe langa toate bunurile detinute, viata si sanatatea unui individ, integritatea lui fizica, capacitatea de munca sunt bunurile cele mai de pret si pot fi afectate de diferite evenimente nesigure viitoare, ducand la imposibilitatea desfasurarii unei activitati si deci a obtinerii unui venit. Necesitatea incheierii unei asigurari de viata provine dintr-o nevoie absoluta a fiecaruia, de a oferi protectia financiara a familiei, a dependentilor sau a celor apropiati in cazul decesului, in paralel cu alte avantaje pe care asiguratorii le pot oferi: economisire, pensie, investitii. Avand in vedere complexitatea acestui tip de asigurari,in cadrul proiectului nostru am ales sa dezbatem pe larg principalele motivatii pentru incheierea acestor polite,avantaje,dezavantaje si lucrurile de care trebuie sa tinem cont atunci cand alegem aceasta categorie de asigurari.Astfel,in prima parte am prezentat principalele caracteristici ale asigurarilor de viata si ale elementelor componente apoi tipurile existente iar in final o scurta comparatie intre principalele produse oferite de cele mai importante firme de asigurare de pe piata romaneasca.

.. 2

Caracteristicile

asigurarilor de viata

Asigurarea de viata este modalitatea prin care riscuri ce pot afecta capacitatea sau chiar viata,sunt preluate de o companie de asigurari, care in schimbul unei sume de bani prestabilite preia aceste riscuri, si in cazul producerii evenimentului nedorit va despagubi persoana asigurata sau beneficiarul acestuia. Asigurarea de viata este deci un mijloc de protectie financiara al unui individ si al familiei sale;ea creaza un venit suplimentar pentru un anumit moment din viata prin asigurarea unui capital sau a unei pensii. De asemenea, asigurarea de viata vine in sprijinul individului in momentul in care acesta, in urma unui accident, are nevoie de sprijin financiar. Ca mijloc de protectie a familiei, asigurarea de viata, aduce un venit compensatoriu in conditiile pierderii intretinatorului financiar, mentinand in conditii normale nivelul de trai al celor dragi. Totodata, asigurarea de viata, prin posibilitatea de a fi cesionata, lichideaza datorii financiare (credite bancare), evitandu-se lasarea familiei cu datorii. Asigurarile de viata sunt asigurari facultative care se incheie pe un numar mai mare de ani(intre 5 si 25 de ani)comparativ cu asigurarile generale,ce au o durata mai redusa.Data fiind aceasta caracteristica,asigurarea de viata implica o seriozitate deosebita din partea contractantului privind plata primelor,atat sub aspectul

3

regularitatii cat si al perioadei de asigurare.Perioada de asigurare si perioada de plata a primelor se afla in corelatie cu suma asigurata,care are un plafon minim la perioade de asigurare de peste 10 ani. In tarile cu traditie in asigurari,cea mai mare parte a populatiei are incheiata o asigurare de viata.Acest lucru este necesar si firesc datorita grijii pe care fiecare o are si trebuie sa o aiba fata de familie.La asigurarea de viata,elementul de protectie financiara este decisiv.La produsele oferite,societatiile de asigurare asociaza elementul de protectie cu cel de investitie sau economisire. Parte integranta a unui plan de investitii in siguranta financiara a familiei,pe langa investitiile imobiliare,actiuni sau depozite in banca,asigurarea poate garanta un fond de lichiditati necesare in cazul unei situatii neasteptate astfel incat sa nu fie afectate celelalte forme de economisire.

3.Contractul de asigurare de viata

Contractul de asigurare este forma juridica pe care o imbraca asigurarea de viata. O asemenea forma i-o confera contractul si legea propriu-zisa, care contin drepturile si obligatiile in ceea ce priveste asigurarea. Potrivit legii 136 din 1995 "prin contractul de asigurare asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea unui anume risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, in limitele si la termenele convenite".

Elemente de baza ale contractului de asigurare sunt:

 • Asiguratorul societatea de asigurare;

 • Asiguratul persoana a carei viata se asigura;

 • Contractantul asigurarii persoana care incheie contractul de asigurare si plateste prima de asigurare; de cele mai multe ori, este acelasi cu asiguratul; in caz contrar, asiguratul trebuie sa fie de acord cu incheierea contractului.

 • Beneficiarul persoana care va incasa suma asigurata in urma decesului asiguratului.Acesta poate fi schimbat la solicitarea asiguratului pe duratacontractului

 • Prima de asigurare (pretul protectiei oferite asiguratului de catre asigurator) pot fi:crescatoare functie de grupele de varsta ale asiguratilor sau descrescatoare in raport cu duratacontractuluisidurataplatiiprimelor de asigurare. Primele de asigurare sunt fixate in urma evaluarii riscului. Aceasta evaluare se face tinandu-se cont de mai multi factori: -varsta si sexul asiguratului; -starea de sanatate a asiguratului; -valoarea sumelor asigurate; -durata contractului; -cheltuieli legate de emiterea contractului de asigurare, de administrarea politei si de alte cheltuieli administrative. Pentru evaluarea starii de sanatate se completeaza un chestionar medical. In urma analizarii acestuia de catre o echipa de specialisti, asiguratorul poate cere efectuarea unor investigatii complexe pentru stabilirea cat mai corecta a starii de sanatate a asiguratului. Aceste cheltuieli sunt suportate de compania de asigurari

4

Riscurile acoperite de asigurarea de viata sunt:

riscul de supravietuire - prin crearea unui capital sau/si a unei pensii suplimentare;

riscul de supravietuire in urma unui accident, avand ca urmare o invaliditate permanenta - prin acordarea sumelor asigurate aferente acestui risc;

riscul de deces - prin plata catre beneficiar a sumelor asigurate;

riscul de pierdere a capacitatii de munca - prin exonerarea de plata a primelor de asigurare;

riscul de a fi spitalizat sau a suferi interventii chirurgicale - prin plata unor indemnizatii zilnice de spitalizare si interventii chirurgicale.

Excluderi,care sunt cauze ce tin:

direct sau indirect de acte de razboi (declarat sau nu), invazie, actiuni ale inamicilor externi, ostilitati militare, razboi civil, rascoala, greva, revolutie, rebeliune, revolta militara, insurectie, uzurparea puterii, lovitura de stat sau instaurarea unei dictaturi militare, declararea legii martiale sau a starii de asediu, acte de terorism comise de persoane ostile sau persoane care actioneaza in numele oricarei organizatii politice, conspiratii.

direct sau indirect de fuziune sau fisiune nucleara sau radioactivitate.

de un act intentionat al beneficiarului, pentru care s-a pronuntat o sentinta penala impotriva acestuia, ramasa definitiva si irevocabila. In acest caz, indemnizatia de asigurare va fi platita celorlalti Beneficiari desemnati sau mostenitori ai Asiguratului, dupa caz.

de abuzul de alcool, medicamente sau droguri.

de sinuciderea asiguratului in primii doi ani din perioada de asigurare

tentativa de sinucidere sau autovatamare;

accidente produse ca urmare a participarii asiguratului la actiuni hazardate, cu grad mare de risc, de exemplu: parasutismul, planorismul, sporturi extreme, cascadoria, concursuri auto-moto.

Indemnizatia de asigurare

Intotdeauna, in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, despagubirea are caracter indemnitar, adica aceasta nu va putea depasi, in nici un caz, valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, valoarea prejudiciului efectiv si nici

suma asigurata mentionata in contract. Insa,in asigurarile de viata si de persoane, indemnizatia de asigurare nu este supusa

acestui principiu, la producerea riscului asigurat,

persoana asigurata incasand, in

conditiile contractului, suma asigurata mentionata in contract, chiar daca mai are si alte contracte de acest fel incheiate cu mai multi asiguratori. Mai mult,in asigurarile de persoane indemnizatia de asigurare nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului (indiferent daca aceasta este incasata de asigurat, de beneficiarul desemnat sau de mostenitorii sai legali).

Suma asigurata

Suma asigurată se stabileşte în mod forfetar de către asigurat, în funcţie de nevoile şi posibilităţile sale financiare. Asiguratul poate să încheie mai multe contracte de asigurare împotriva aceluiaşi eveniment şi pentru sume diferite, fără să fie împiedicat de lege sau de asigurător să facă acest lucru. La producerea riscului asigurat,

5

asiguratul sau beneficiarul asigurării, poate încasa drepturile de asigurare de la toţi asigurătorii deoarece aici nu mai este vorba de daună ca la asigurările de bunuri. Neavând caracter reparator, asigurarea de persoane nu are restricţii precum asigurarea de bunuri. Dacă în urma producerii riscului asigurat, asiguratul suferă o vătămare corporală sau a contactat o maladie care i-a afectat capacitatea de muncă, el are dreptul la o indemnizaţie de asigurare (suma asigurată), care să facă posibilă refacerea situaţiei sale financiare existente înaintea producerii accidentului sau contactării bolii.

Rezerva matematica.

Rezerva matematica este caracteristica asigurarilor de viata si reprezinta o parte din primele de asigurare constituite ca rezerva, pe care asiguratorul o constituie pentru a putea plati sumele asigurate, indiferent de momentul producerii evenimentului asigurat.Se calculeaza ca diferenţa dintre valoarea actuală aobligaţiilor financiare ale asigurătorului şi valoarea actuală a obligaţiilor financiare ale asiguratului de onorat la un moment dat, servind la acoperirea obligaţiilor viitoare ale asigurătorului

Valoarea de rascumparare.

Valoarea de rascumparare este valoarea care se va rambursa asiguratului, in cazul in care acesta, datorita incapacitatii de continuare a platii primelor sau din alt motiv, cere intreruperea contractului inaintea expirarii acestuia. Aceasta valoare se calculeaza doar pentru contractele cu plata esalonata, prin aplicarea unei cote procentuale (in functie de momentul rezilierii contractului) asupra rezervei matematice. Cu cat rezilierile sunt facute la un interval mai redus fata de data incheierii contractului, cu atat valoarea de rascumparare va fi mai mica, si aceasta datorita cheltuielilor mari efectuate de asigurator in aceasta perioada. Asiguratul are dreptul (stabilit prin contract) de a rezilia in orice moment contractul incheiat si de aceea, asiguratorul trebuie sa tina cont in calcularea primelor de asigurare si de procentul asteptat al persoanelor care vor rezilia polita de asigurare in fiecare an.

Rata tehnica a dobanzii.

In domeniul asigurarilor dobanda inseamna pretul platit de societatea de asigurari

asiguratului pentru utilizarea banilor din

primele de asigurare, referindu-se la

veniturile obtinute din investitii financiare. Aceste venituri obtinute din investirea banilor reprezinta o sursa importanta de finantare a fondului din care se vor achita

sumele

asigurate

in

caz

de

deces

sau

la

maturitatea

politelor.

Pentru ca societatile de asigurari nu stiu de la inceput ce dobanda se va obtine din sumele investite de-a lungul timpului, este necesar sa se ia in considerare o rata a

dobanzii realista, in functie de situatia tarii, de posibilitatile de investire. Aceasta dobanda poarta denumirea de rata tehnica a dobanzii si in unele tari se stabileste un

nivel

minim

al

acestei

rate.

Suma pe care trebuie sa o achite asiguratorul la data limita creste direct proportional cu dobanda. Ceea ce este important referitor la aceasta dobanda este ca ea nu se plateste beneficiarului sau asiguratului decat la data decesului sau la expirarea contractului, astfel valoarea politei crescand in fiecare an cu cota de participare la profit corespunzatoare dobanzii obtinute de asigurator din investirea rezervelor matematice.

6

Clauze

Pe timpul vietii asiguratului:

 • 1. Clauza "contractului ca intreg" - stipuleaza documentele care constituie un contract, privit ca intreg. Acest lucru se refera la polita de asigurare, toate clauzele suplimentare si copia formularului confidential. Doar presedintele sau vice- presedintele Consiliului de Administratie al societatii de asigurari poate schimba stipulatul contractului numai in scris si nici o schimbare nu poate fi facuta fara acordul scris al contractantului.

 • 2. Clauza contractantului asigurarii acesta poate cesiona sau transfera polita, poate schimba beneficiarul si poate exercita orice optiune si drept stipulat.

 • 3. Clauza de plata a primelor stabileste care este volumul primelor care trebuie platite si modul in care se va face acest lucru (suma intreaga, anual, semestrial, trimestrial, lunar)

 • 4. Clauza de rascumparare partiala cu rambursare contractantul poate sa primeasca o suma de bani cu titlu de imprumut a carei valoare nu poate depasi valoarea contului acestuia la un moment dat datele si suma de rambursare difera de la o societate de asigurari la alta; exista o perioada de gratie in care plata primelor se poate face fara dobanzi, iar asiguratul este acoperit prin asigurare in timpul perioadei de gratie.

 • 5. Imprumut automat pe baza politei pentru anumite produse asiguratul poate primi un imprumut din partea asiguratorului pentru a acoperi primele ramase neplatite, cu conditia ca plata primei sa nu se faca dupa expirarea perioadei de gratie.

 • 6. Cesiunea este o clauza care permite transferarea drepturilor conferite de asigurare. Aceasta clauza poate prevedea o cesiune absoluta atunci cand se transfera toate drepturile sau o cesiune colaterala atunci cand se transfera cateva drepturi, de regula o parte a indemnizatiei.

 • 7. Dividende aceasta cauza da posibilitatea detinatorilor de polite participative sa primeasca dividende din surplusul de venituri. In cazul decesului asiguratului:

 • 1. Clauza de suicid - daca acest eveniment a avut loc in timpul primilor doi (trei) ani de existenta a politei sau de la data primei reinnoiri se va acorda o rambursare a primelor; daca evenimentul are loc dupa expirarea perioadei de plata a primelor se va acorda beneficiarului intreaga suma.

 • 2. Beneficiarul - in contract trebuie prevazut pe langa beneficiarul primar (cel care va primi suma in cazul producerii evenimentului asigurat) si beneficiarul secundar, care va incasa suma in cazul in care beneficiarul primar decedeaza inaintea asiguratului.

 • 3. Optiuni contractuale - pot fi prevazute in contract si dau posibilitatea beneficiarului sa primeasca beneficiile sub alta forma decat ca suma forfetara. Intr-un contract de asigurare pot fi incluse pe langa clauzele de baza si anumite clauze suplimentare, care sunt "addendum-uri" la contractul de baza. Aceste clauze aditionale sunt adaugate contractului de baza, avand ca scop oferirea unor avantaje in plus asiguratilor contra platii unor sume foarte mici. Aceste clauze sunt valabile pentru oricare dintre asigurarile de viata si se adauga contractului principal tinandu- se cont de varsta asiguratului la data contractarii si de durata de plata a primelor. Cele mai importante clauze suplimentare care pot fi adaugate sunt :

Clauza de scutire de plata a primelor presupune posibilitatea de incetare a platii primelor de asigurare, avand drept cauza o invaliditate sau un accident

7

produs dupa data inceperii politei de asigurare. Aceasta clauza este acceptata

doar in cazul in care asiguratul nu mai poate munci si obtine veniturile necesare

achitarii

primelor

de

asigurare.

Aceasta clauza nu se acorda persoanelor casnice, somerilor sau pensionarilor,

pentru ca acestia nu se incadreaza in categoria de risc care este acoperita de aceasta polita suplimentara. Astfel, somerii, pensionarii si persoanele casnice sunt eliminate din start pentru ca nu au o sursa de venit provenita din munca. Clauza este valabila doar pana la pensionarea asiguratului, deoarece dupa acest moment va intra in categoria mai sus amintita in care nu mai poate munci

pentru

a

obtine

venituri.

Unii asiguratori extind clauza de scutire de la plata primelor oferind posibilitatea de transformare a politei cu prime achitate anual intr-o polita cu prime achitate integral. Astfel asiguratul poate intrerupe plata primelor, dupa o anumita

perioada inscrisa

in contract, fara sa piarda primele deja platite, polita de

asigurare ramanand in vigoare dar pentru o suma asigurata redusa, recalculata pe baza primelor deja platite. Aceasta este o optiune favorabila asiguratului care isi va pastra asigurarea de viata pe termenul inscris in polita desi cu o suma asigurata mai mica.

Clauza temporara flexibila permite un maxim de flexibilitate in alegerea unei combinatii a beneficiilor de deces si supravietuire, fiind permisa cresterea sumei corespunzatoare in caz de deces, indiferent daca primele se platesc esalonat sau in prima unica. Pentru aceasta clauza perioada de asigurare poate fi mai scurta sau egala cu cea a politei de baza. Suma asigurata va fi platita beneficiarului politei daca asiguratul va deceda pe periada de valabilitate a clauzei, iar clauza poate fi atasata tuturor tipurilor de asigurare de viata cu exceptia asigurarilor de viata pe termen limitat. Clauze de crestere garantata a sumei asigurate permite ca la un anumit interval de timp, la aniversarea contractului, asiguratii care au optat pentru o plata esalonata a primelor sa poata creste prima aferenta asigurarii de baza si cea corespunzatoare celorlalte clauze suplimentare cu un procent determinat, cu conditia ca perioada ramasa pana la expirarea asigurarii sa fie cel putin un numar de ani stabilit de societatea de asigurare (de obicei 3 ani ). Acest supliment de prima va fi folosit la fel ca si pentru achizitionarea unei sume

asigurate aditionale ce are la baza rata de

prima

aferenta varstei curente a

asiguratului si perioada ramasa pana la expirarea contractului.Aceasta este o

alternativa simpla la achizitionarea unei alte asigurari de viata. Atunci cand dorim sa marim suma pentru care suntem asigurati, putem oricand contracta o alta asigurare, la alt asigurator sau la acelasi, folositor in cazul in care dorim

schimbari in

ceea ce priveste tipul de asigurare de viata. De exemplu daca

detinem o polita clasica ce acopera decesul si supravietuirea, putem opta mai tarziu pentru o asigurare cu componenta investitionala. Dar daca nu dorim

decat marirea sumei asigurate pentru aceleasi riscuri ce sunt deja cuprinse in

contractul anterior, cea mai simpla

modalitate este de a

a

cere

o

clauza de

crestere garantata

sumei

asigurate.

Astfel la aniversarea contractului, asiguratul poate opta sa plateasca mai mult, acest supliment de prima fiind folosit la achizitionarea unei sume asigurate aditionale calculate dupa varsta asiguratului si perioada ramasa la expirarea asigurarii de baza. Perioada platii primelor suplimentare trebuie sa fie egala cu

8

cea a platii primelor de baza. Aceasta clauza este valabila pana la implinirea varstei de 65 de ani si se poate intocmi de obicei fara ca asiguratorul sa ceara un control medical prealabil. Asigurarea suplimentara de deces prin accident pe baza acestei clauze, suma asigurata va fi platita daca decesul asiguratului este cauzat de un accident intamplator, pe perioada de valabilitate a contractului. Decesul trebuie sa se produca la cel mult un an de la data producerii accidentului, iar suma initiala asigurata aferenta acestei clauze nu poate depasi suma asigurata aferenta asigurarii de baza. Recomandata mai ales celor a caror ocupatie profesionala ii face predispusi la accidente, celor care practica sporturi extreme dar nu in ultimul rand tuturor soferilor pentru ca accidentele auto revendica un

numar

ridicat

de

decese.

Asigurarea suplimentara de deces prin accident vine in completarea unei polite de baza in care aceasta clauza nu este deja inclusa. Astfel, suma asigurata se va plati beneficiarului, daca asiguratul decedeaza ca urmare a unui accident

survenit in perioada inscrisa in polita. Majoritatea asiguratorilor vor pune conditia ca acoperirea sa fie valabila doar in cazul in care decesul survine la cel mult un an de zile de la producerea accidentului. Aceasta clauza este valabila

doar

pana

la

varsta

pensionarii.

De regula suma asigurata in cadrul acestei polite suplimentare nu poate fi mai

mare decat suma asigurata aferenta politei de baza.

 

Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta din accident

Asiguratorul va achita o suma forfetara, atunci cand un accident duce la o

invaliditate permanenta, in functie degradul de invaliditate). Suma initiala asigurata pentru aceasta clauza nu poate depasi suma asigurata a clauzei de baza, iar durata de valabilitate a acestei caluze nu o poate depasi pe cea a politei de baza. Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta si deces din acccident

Este o combinatie intre clauza suplimentara de deces prin accident si clauza suplimentara de invaliditate permanenta din accident. Suma asigurata reprezinta insumarea sumelor asigurate pentru cele doua clauze si va fi platita daca asiguratul decedeaza (la cel mult un an de la producerea accidentului) ca urmare a unui accident suferit pe perioada de valabilitate a clauzei. In caz de invaliditate permanenta asiguratul va primi o suma forfetara in functie de procentul de invaliditate. Daca aiguratul decedeaza ca urmare a unui accident pentru care a incasat deja suma forfetara aferenta invaliditatii permanente, i se va plati doar diferenta dintre suma asigurata si suma forfetara deja incasata. Suma initiala aferenta acestei clauze nu poate depasi suma asigurata aferenta asigurarii de baza. Protectie inflationista Clauza de protectie impotriva inflatiei este intalnita la asiguratorii din tarile a caror rata a inflatiei este ridicata, mai ales la politele semnate pe termen lung indiferent de tipul asigurarii. In Romania aceasta clauza este una importanta, asiguratorii amintind de aceasta ca una dintre beneficiile pachetului oferit. Asigurarea de viata fiind o investitie pe termen lung, rata inflatiei poate afecta in mod serios suma asigurata. Se poate intampla ca dupa 10-20 de ani de plata a primelor, suma pe care asiguratul sau mostenitorii acestuia o vor primi la

9

expirarea contractului sa fie nesemnificativa. De aceea, o astfel de clauza este

importanta pentru

a

tine

pas

cu

inflatia si pentru asigurarea unui raport

constant intre suma platita de asigurat sub forma primelor de asigurare si suma

asigurata primita de beneficiar. Multi asiguratori includ aceasta clauza in polita de baza, dar trebuie

sa

fim

atenti la contractele care nu contin protectia impotriva inflatiei. Aceasta se aplica doar in cazul in care primele sunt platite esalonat, (lunar, trimestrial,

anual

...

),

scopul acestei clauze suplimentare fiind cel de protejare a sumei

asigurate impotriva inflatiei. Recalcularea sau corectarea sumei asigurate se face la fiecare aniversare a

politei pana la 3 sau 5 ani dinainte de expirarea contractului. Suplimentul de prima platit va fi folosit la adaugarea unei sume asigurate aditionale, calculate in functie de varsta asiguratului la momentul respectiv si a perioadei ramase

pana

la

expirarea

politei.

Nu doar suma asigurata va fi influentata de aceasta clauza ci si primele platite

de asigurat, pentru polita de baza si alte clauze suplimentare. Suma asigurata

va creste corespunzator acestora astfel incat raportul dintre primele platite dealungul anilor si suma asigurata primita la expirarea politei sa fie cat mai

apropiat

de

cel

de

la

semnarea

contractului.

Pentru

a elimina riscurile

aferente

unei

rate

fluctuante ale

inflatiei,

unii

asiguratori accepta calcularea sumelor asigurate si a primei platite intr-o valuta

stabila, de larga circulatie internationala, precum Euro.

4.Tipuri de asigurare de viata

In prezent asigurarile de viata se practica in numeroase forme, majoritatea dintre acestea fiind aparute in ultimele decenii, avand la baza nevoile tot mai variate ale oamenilor. Oamenii isi cumpara o asigurare de viata pentru ceea ce reprezinta ea pentru client si nu neaparat pentru ceea ce este in sine, importante fiind serviciul pe care il ofera produsul, siguranta si confortul implicate.

Asigurarile de viata se impart in doua categorii principale si anume:

asigurari de viata traditionale;

asigurari de viata de tip unit-linked.

A) Asigurarile de viata traditionale - sunt asigurari care ofera clientilor garantii considerabile, de obicei un beneficiu fix garantat in caz de deces sau la maturitate. Asiguratorul trebuie sa acorde aceste garantii indiferent de costurile pe care le implica si sa ramana solvabil, ca cerinta a clientului si a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. In acest caz asiguratorul trebuie sa investeasca cu precautie sporita, in special in obligatiuni guvernamentale sau alte instrumente de plata sigure. Clientul beneficiaza astfel de produse sigure.

In prezent exista sute de tipuri de asigurari de viata, insa cele mai reprezentative si mai des folosite sunt urmatoarele:

10

1.

Asigurarea de deces

Asigurarea de deces este o forma de asigurare de viata foarte simpla si protejeaza asiguratul exclusiv impotriva riscului de deces, orice remuneratie avand loc doar la producerea acestui eveniment inaintea expirarii valabilitatii politei. Ea are in vedere

protectia asiguratului pentru riscul de deces,”un risc viitor si sigur,dar incert ca moment”. Practica perfectarii si derularii acestor asigurari retine mai multe solutii:

Angajamentul asiguratului de a plati prime de asigurare toata viata

Solutia limitarii platii primelor de asigurare la o anumita perioada de timp prevazuta in contract.

• Solutia platii primelor de asigurare pe o durata de “n” ani, pana la o data “t”

(de exemplu: iesirea la pensie). Solutia transformarii unei asigurari de deces intr-o asigurare de renta viagera optionala. Asigurarea de deces incheiata in termen limitat obliga pe asigurator sa achite suma inscrisa in contract,daca decesul asiguratului a avut loc in perioada de valabilitate a

contractului. Daca la expirarea contractului asiguratul este in viata,asiguratorul este exonerat de orice raspundere fata de acesta. Asadar, asigurarea de deces nu este o asigurare economisire,ci una de protectie impotriva unui risc determinat. O variante

de asigurare mai atractiva pentru asigurat o constituie “asigurarea de deces cu

acumulare de capital in conturi bancare”. Astfel, dupa intrarea in vigoare a

contractului de asigurare, societatea de asigurare garanteaza urmatoarele drepturi:

 • - Pe perioada contractului de asigurare,in caz de deces al asiguratului,plateste

suma asigurata,timp in care beneficiarii sumei de asigurare sunt scutiti de plata restului de prime de asigurare.

 • - La expirarea contractului de asigurare,in cazul in care pe perioada asigurarii

nu intervine decesul persoanei asigurate,se plateste suma capitalizata asiguratului sau persoanelor indicate in cererea de asigurare,din care se scad anual cheltuielile legate de gestionarea banilor. Societatea de asigurare este exonerata de plata sumei asigurate,in caz de deces al asiguratului,in perioada contractului de asigurare,daca decesul a survenit in

urmatoarele conditii:

 • - In caz de razboi, indiferent de statutul de civil sau de militar al persoanei

asigurate

 • - In caz de tulburari sociale interne,razboi civil,manifestatie,revolta si atunci

cand asiguratul a participat la ele de partea celor care le-au generat.

 • - In cazul in care in momentul decesului,persoana asigurata,avea o alcoolemie peste limita legala stabilita.

 • - In caz de sinucidere a asiguratului.

In primele doua cazuri,societatea de asigurare se limiteaza la plata sumelor depuse spre capitalizare in conturi( de exemplu, 30 % din primele de asigurare) pana in momentul decesului. Suma asigurata in cazul acestui produs ramane stabilita,in general, la un nivel constant de-a lungul perioadei asigurate. Aceasta desigur se va intampla in cazul in care este refuzata acceptarea protectiei automate impotriva inflatiei. Primele de asigurare vor putea fi platite sub forma de prime unice sau sub forma de prime periodice pana la data pensionarii,sau pana la data producerii decesului(in functie de care dintre cele doua evenimente se va produce primul).

Beneficiarul politei poate fi orice persoana desemnata de asigurat.

11

Suma asigurata poate fi protejata printr-o clauza speciala care va avea in vedere inflatia si alte schimbari economice de-a lungul perioadei de valabilitate a politei, dar aceasta clauza se va rasfrange si asupra primei platite. Aceasta asigurare este limitata din foarte multe puncte de vedere, din acest motiv primele de asigurare sunt mai mici decat la alte asigurari de viata. Este si una din cele mai putin populare tipuri de asigurare, majoritatea asiguratilor optand pentru asigurari mixte, care acopera si supravietuirea, neexistand posibilitatea sa fi platit prime de asigurare pe un timp indelungat fara nici un rezultat in viitor.

 • 1.1 Asigurarea de viata pe termen limitat

Asigurarea de viata pe termen limitat este cea mai simpla forma de asigurare de viata, se incheie pe o perioada determinata de timp si acopera doar riscul de deces. Asiguratul va plati periodic prima de asigurare, si, in schimbul acesteia, beneficiarul asigurarii va incasa suma asigurata la decesul asiguratului, conform contractului incheiat. Daca mediul economic avut in vedere este unul inflationist, suma asigurata poate fi protejata printr-o clauza speciala, ceea ce implica si adaptarea primei de asigurare. Ceea ce este caracteristic acestui tip de asigurare este faptul ca suma va fi platita beneficiarului doar daca decesul asiguratului intervine in perioada de valabilitate stabilita prin contract. Daca la expirarea contractului asiguratul este in viata, asiguratorul este exonerat de la orice obligatie de plata. Acest tip de asigurare protejeaza asiguratul doar impotriva riscului de deces si nu ofera posibilitatea economisirii sau capitalizarii si de aceea primele de asigurare sunt mai mici decat la alte tipuri de asigurari de viata.

 • 1.2 Asigurarea de viata pe termen nelimitat

Acest tip de asigurare acopera riscul de deces al asiguratului pana la o varsta inaintata a acestuia (95,100 de ani de exemplu), conditia principala fiind ca primele de asigurare sa se plateasca pana la varsta pensionarii. Diferenta fata de asigurarea pe termen limitat consta in marimea primei de asigurare si in faptul ca, daca asiguratul implineste varsta precizata in contract va primi suma asigurata actualizata.

 • 2. Asigurarea mixta de viata

Asigurarea mixta de viata reprezinta produsul clasic de asigurare care acopera atat riscul de deces cat si riscul supravietuirii asiguratului, permitand plata sumei asigurate printr-un singur contract. Acest tip de asigurare este o asigurare cu capitalizare si deosebirea principala fata de celelalte doua tipuri prezentate este faptul ca acopera si riscul de supravietuire. Asiguratorul va plati la data expirarii contractului suma asigurata asiguratului, sau la data decesului asiguratului va plati suma beneficiarului mentionat in polita de asigurare. Astfel se acorda o protectie dubla (si fata de deces si fata de supravietuire). Astfel in cazul de deces al asiguratului, in perioada de acoperire a politei, beneficiarii vor intra in posesia sumei asigurate iar in cazul in care asiguratul este in viata la expirarea contractului va primi el insusi suma asigurata. Beneficiarul politei sau asiguratul vor primi suma asigurata in mod cert, neexistand varianta in care aceasta sau primele platite vor ramane asiguratorului. Contractul de asigurare se incheie pe o perioada cuprinsa intre anumite limite (de exemplu intre 12 si 30 de ani), cu conditia ca asiguratul sa nu depaseasca in aceasta perioda o anumita varsta (de obicei 75 de ani), iar cu cat

12

perioada de asigurare este mai mare, cu atat este mai avantajos pentru asigurat (primeste mai multi bani), cat si pentru asigurator (foloseste o suma mare de bani pe o perioada indelungata). Reactivarea asigurarii poate fi facuta numai daca perioada care s-a scurs de la intreruperea platii primelor nu depaseste un anumit numar de ani(de exemplu 3 ani),iar asiguratul accepta sa plateasca sumele restante,intr-un anumit numar de rate. Primele de asigurare se stabilesc in functie de suma asigurata si exista posibilitatea renuntarii la contract si primirii valorii de rascumparare (care creste pe masura ce se apropie data la care expira contractul). Ele se stabilesc dupa mai multe criterii printre care cele mai importante sunt: varsta asiguratului, durata contractului si suma asigurata. Un alt criteriu important este starea sanatatii a asiguratului, asiguratorul isi rezerva dreptul in acest caz sa consulte fisa medicala a asiguratului si poate cere si unele teste medicale ale caror cheltuieli de obicei le suporta societatea de asigurare. Primele de asigurare platite de contractant sau de asigurat reprezinta o forma de economisire care poate fi valorificata la data expirarii contractului. Asiguratul avand dreptul la o suma numita valoare de rascumparare, in cazul in care acesta doreste sa retraga banii platiti pana la acel moment prin primele de asigurare. Odata cu retragerea banilor el va renunta la polita si la suma asigurata. Valoarea de rascumparare creste odata cu trecerea timpului, acumulandu-se mai multi bani din plata primelor. Asiguratorul va cere prime de asigurare mai mari pentru a putea acoperi ambele riscuri, nu de putine ori aceasta suma ridicandu-se la cumulul primelor platite in cazul achizitionarii ambelor polite. Asigurarea mixta de viata este una din cele mai solicitate polite din aceasta categorie datorita gradului mare de acoperire si riscurilor minime de pierdere chiar si odata cu intreruperea platilor sau rezilierea contractului. Asigurarea mixta de viata permite economisirea, capitalizarea, investirea banilor pe de o parte, iar pe de alta parte asigura viitorul familiei.

 • 2.1 Asigurarea mixta redusa

Asigurarea mixta redusa presupune existenta posibilitatii de rambursare a primelor aferente riscului de supravietuire, ramanand la asigurator doar prima aferenta riscului de deces. In cazul in care, la expirarea perioadei de asigurare, asiguratul este in viata, el beneficiaza de suma asigurata, iar daca el decedeaza, asiguratorul va plati suma primelor de asigurare inregistrate pana la momentul decesului la care, de regula se adauga si cota corespunzatoare participarii la profit pentru partea din rezervele matematice investite. La fel ca la asigurarea mixta de viata, si in acest caz suma asigurata este nelimitata, iar cel care hotaraste valoarea ei este contractantul asigurarii.

 • 3. Asigurarea de supravietuire

Asigurarea de supravietuire garanteaza beneficiarului suma asigurata, daca la expirarea contractului asiguratul este in viata. Beneficiarul este de obicei insusi asiguratul. Scopul acestei asigurari este unul de economisire, asiguratul angajandu-se la plata primelor pe durata contractului ca la finalul acesteia sa primeasca suma asigurata. Aceasta asigurare nu va acoperi decesul sau invaliditatea contractantului politei. In perioada de valabilitate a asigurarii,asiguratul,platind primele datorate,acumuleaza o suma de bani aflata la dispozitia asiguratorului,suma de care poate dispune (integral sau esalonat,sub forma de renta) la expirarea contractului. In cazul decesului inainte de expirarea politei, asiguratorul este exonerat de obligatiile din contract, neavand

13

nici o datorie fata de mostenitorii asiguratului, iar suma acumulata din primele platite pana la acest moment revin asiguratorului. Aceasta suma se consituie din primele de asigurare platite de asigurat,acumulate in decursul perioadei de asigurare si fructificate prin diferite modalitati de asigurator. Pentru a preveni pierderea totala a primelor platite de asigurat in cazul decesului din timpul valabilitatii politei, unii asiguratori accepta inscrierea in contract a unei clauze pentru recuperarea partiala a acestora (clauza contraasigurarii). Aceasta clauza permite rambursarea ueni parti din primele platite de asigurat(dupa ce asiguratorul a retinut o anumita cota),daca asiguratul inceteaza din viata inainte de expirarea contractului. In acest caz existand o prima aferenta riscului de deces. In cazul in care asiguratul este in viata la expirarea contractului, el va primi suma asigurata mai putin prima aferenta riscului de deces care va ramane asiguratorului. In cazul decesului prematur, mostenitorii asiguratului vor primi o parte din suma acumulata din primele platite de asigurat mai putin prima riscului de deces ce va ramane asiguratorului. Asigurarea de supravietuire,avand drept consecinta pierderea sumei asigurate,in cazul decesului asiguratului anterior expirarii asigurarii,nu stimuleaza spiritul de economisire. Nici acest tip de asigurare nu este foarte popular datorita limitarilor din contract. Majoritatea oamenilor prefera alte tipuri de economisire, crearea conturilor bancare in care dobanda si suma depusa sunt garantate pentru cei care prefera siguranta in detrimentul unor castiguri mai mari. Sau asigurarile de tip unit-linked, care contin factori investitionali pentru cei ce sunt dispusi la un risc, mai mic sau mai mare.

 • 4. Asigurarea de renta

In cazul asigurarii de tip renta (ce poate fi gasita si sub denumirea de: anuitati), asiguratul poate opta la plata primelor de asigurare pe anumite perioade de timp (anual, semestrial, lunar, etc) sau printr-o prima unica platita la inceperea contractului. De asemenea plata rentei se poate efectua la o data anume stabilita in polita sau imediat dupa intrarea in vigoare a contractului (in cazul primei unice). Printr-o asigurare de renta, asiguratorul plateste o indemnizatie periodica,suma asiguratului la expirarea contractului se plateste acestuia treptat,prin plati periodice sub forma de renta. In functie de perioada de plata a acesteia se disting :

 • - renta cu rata fixa caz in care indemnizatia de asigurare se plateste indiferent

daca asiguratul mai traieste sau nu. In momentul in care incepe plata acestei rate

fixe, este important daca asiguratul mai este sau nu in viata; ea se plateste pe o anumita perioada (un numar de ani).

 • - renta viagera, caz in care, pentru primirea unei indemnizatii de renta viagera,

asiguratul (sau, in cazul in care avem de-a face cu mai multi asigurati, cel putin unul

dintre acestia) trebuie sa fie in viata. Asigurarea este incheiata pe “viata”

asiguratului. O asigurare de renta viagera poate fi incheiata si in favoarea mai multor persoane. In astfel de situatii, la moartea unuia dintre asigurati, renta viagera se transfera asupra vietii celuilalt. Renta viagera se acorda in general trimestrial, mai rar lunar. Exista si posibilitatea ca renta viagera sa se acorde anual, o data la sase luni sau lunar, cu consecinte in ceea ce priveste valoarea rentei viagere. In cazul in care indemnizatia de renta viagera se acorda anual sau o data la sase

luni, asiguratorul dispune de bani vreme mai indelungata si poate obtine profituri mai

14

mari

din

investitii. In

plus,

are

mai putine cheltuieli

termenelor lunare, lucrurile stau invers.

administrative; in cazul

In cazul asigurarii de renta viagera exista urmatoarele cazuri speciale :

 • - asigurarea de renta viagera cu rambursare - in cazul decesului asiguratului se

ramburseaza primele de asigurare deja platite.

 • - asigurarea de renta viagera fara rambursare - in cazul decesului asiguratului nu se

ramburseaza primele de asigurare deja platite, avantajul fiind platirea unor prime mai reduse decat in cazul rambursarii. In cazul asigurarii pe baza de rente viagere exista posibilitatea existentei a doua persoane asigurate. Prin asigurarea de renta viagera pentru doua persoane se acorda o indemnizatie periodica in conditii de supravietuire sau de deces al primului asigurat. Ea poate fi comparata cu asigurarile mixte de viata. Se foloseste in special pentru alocatie pentru pensia de batranete, respectiv pentru pensia de urmas, pentru sot sau sotie.Un caz special il reprezinta asigurarea de renta de supravietuire prin care se acorda o indemnizatie periodica in cazul decesului asiguratului in favoarea

coasiguratului, daca acesta este in viata. Ca forme specifice de asigurare, mai des intalnite sunt:

 • - renta temporara de supravietuire, prin care se acorda indemnizatia pana la data stabilita in prealabil in contract, sau pana la data decesului coasiguratului, daca

acesta survine mai devreme.

 • - renta de supravietuire viagera; in cazul in care coasiguratul moare inaintea primului asigurat, asigurarea expira chiar inaintea acordarii primei indemnizatii.

Aceste forme se practica preponderent pentru alocatie temporara pentru pensia de urmas si pentru alocatie temporara a sistemului de pensii.Renta de supravietuire pe toata durata vietii acorda o indemnizatie pana in momentul decesului coasiguratului (cu indemnizatie finala), sau pana la data-limita anterioara datei decesului coasiguratului (fara coasigurare cu indemnizatie finala). In cazul in care aceasta asigurare se incheie contra platii unei prime de asigurare, perioada in care se efectueaza aceasta plata este temporara (de exemplu, pana la implinirea varstei de 60-65 de ani de catre coasigurat). Se practica pentru alocatii pe toata durata vietii din pensia de urmas si sub forma unor scheme colective de pensii. Aceasta este o asigurare ce are ca scop suplimentarea pensiei, in cele mai multe cazuri, dar si asigurarea unui flux continuu de bani ce poate acoperi perioade nefaste din viata unui om inca inaintea pensionarii.

 • 5. Asigurarea de tip student

Asigurarea de studii ( tip student) este o polita de economisire pentru perioada de studii a copiilor asiguratului. Acest produs asigura acumularea unor fonduri banesti necesare continuarii studiilor copiilor. Asiguratul trebuie sa fie parintele ( sau tutorele), iar beneficiarul ,copilul. Cum numarul locurilor bugetare la facultatile de stat scad pe an ce trece, intr-un ritm in care putem prevede un sistem de invatamant superior in totalitate cu plata, trebuie ca oamenii sa fiu precauti si sa economisesc din timp pentru studiile copiilor lor . Si sa nu uitam ca o facultate buna costa, iar o facultate din strainatate, costa si mai mult. Primele de asigurare vor fi platite de asigurat (parintele sau tutorele copilului) pana la inceperea studiilor, urmand ca beneficiarul (copilul) sa intre in posesia rentelor la varsta specificata in contract.

15

Durata de plata a rentelor poate fi de 4 sau 5 ani, iar la optiunea asiguratului se poate plati suma integrala la inceputul studiilor, dar intr-o proportie de 90 95% din suma totala a rentelor pentru ca asiguratorul nu mai poate capitaliza sumele respective pe perioada de 4-5 ani stabilita in contract. Asiguratorul va plati chiar daca una dintre parti (asigurat sau beneficiar) va deceda, asumandu-si obligatiile de plata a rentelor in cazul decesului asiguratului pe parcursul perioadei de asigurare sau transformand polita intr-o asigurare mixta de viata in cazul decesului beneficiarului. Daca decesul beneficiarului are loc in perioada de plata a rentelor, acestea vor fi incasate de catre asigurat ca o suma forfetara sau tot periodic. O astfel de asigurare se poate incheia pe o perioada stabilita de asigurator (minim 9,10 ani de obicei), in functie de numarul de ani pentru care se vor plati rentele.

 • 6. Asigurarea de tip zestre (dota)

Asigurarea de tip zestre este asemanatoare cu asigurarea de tip student, deosebirea constand in faptul ca suma se va acorda copiilor drept zestre, in momentul casatoriei, sau cand copilul doreste sa devina independent financiar. Scopul acestei asigurari este de a da un impuls financiar copiilor in momentul in care decid sa treaca un important prag din viata fiecaruia, casatoria. Cu acest eveniment coincide de obicei parasirea casei parintesti si inceperea unui drum propriu in viata. Astfel intervin unele cheltuieli majore, precum achizitionarea unei locuinte sau a unui autoturism, pe care o pereche de tineri cu greu le pot depasi. O alta cheltuiala ar fi nunta propriu-zisa, un astfel de eveniment, speram unic in viata, nu este la indemana oricui in ziua de astazi. Fiecare parinte doreste copiilor sai o viata cat mai usoara, daca e posibil fara greutati din punct de vedere material si doreste sa inlesneasca anumite aspecte financiare din viata acestuia. Asigurarile de viata dedicate viitorului copiilor vin in ajutorul oamenilor pregatind pas cu pas terenul pentru cele mai importante evenimente din viata copiilor lor. Este o asigurare de tip dota, prin care se ofera protectie fata de riscul de deces al persoanei asigurate (parintele sau tutorele copilului), beneficiarul (coplilul) primind suma asigurata la implinirea unei anumite varste(20, 25 ani etc) sau atunci cand se casatoreste. In cazul acestui produs persoana asigurata trebuie sa coincida cu contractantul asigurarii,procedurile de subscriere ale politei derulandu-se pentru persoana asigurata. Parintii pot incepe in orice moment pregatirile banesti pentru ajutorarea odraslei lor, in ziua de azi este greu sa economisim, banii din banca putand fi oricand folositi pentru alte ocazii si nevoi ce apar pe parcursul vietii, dar o polita de acest gen asigura copilului un impuls financiar necesar in momentul respectiv. Asigurarea dotala poate fi inceputa din prima zi de viata a copilului dar nu mai tarziu de o varsta maxima ceruta de asigurator (de obicei 13-14 ani). O alta deosebire fata de asigurarea de tip student este faptul ca suma asigurata se plateste integral si nu esalonat. In cazul decesului contractantului, copilul va beneficia de aceasta suma la termenul convenit, iar in cazul decesului beneficiarului, polita devine o polita de asigurare mixta. Primele de asigurare vor putea fi platite pana la implinirea varstei de 20 de ani a beneficiarului sau pana la data producerii decesului persoanei asigurate (in funcite de care dintre cele doua evenimente se va produce primul). Perioada minima de plata a primelor este de 5 ani. Perioada de asteptare se intinde intre 0 si 5 ani. Astfel, durata minima a contractului (adica perioada de plata a primelor =

16

perioada de asteptare ) se intinde intre 5 si 10 ani. Durata maxima a contractului va fi de 25 ani.

 • 7. Asigurarea pentru ipoteca

Asigurarea pentru ipoteca - este acea asigurare realizata la cererea creditorului (de obicei o banca) atunci cand se doreste cumpararea unei locuinte sau a unui teren. Din aceasta asigurare se vor acoperi sumele restante neplatite de catre debitor. Beneficiarul acestei asigurari este astfel creditorul, care se asigura ca in cazul decesului asiguratului/debitorului, va putea recupera banii, ratele ramase neplatite. Printre tipurile de ipoteca existente pe piata, in corelatie cu asigurarea de viata, amintim:

 • - Ipoteca lineara, atunci cand cele doua parti, debitor si creditor, stabilesc de

comun acord numarul de ani in care va fi rambursata suma imprumutata, ca o suma fixa platita anual. Astfel se incheie o asigurare de deces, ce va garanta plata ratelor neplatite in cazul in care asiguratul decedeaza inainte de achitarea integrala a datoriilor. Debitul global, adica rata plus dobanda, scade anual pentru ca la rata platita nu se mai percepe dobanda. Asigurarea de capital in caz de deces va influenta astfel aceasta evolutie a creditului, capitalul sau fiind deasemenea in descrestere lineara.

 • - Ipoteca pe baza de anuitate, in cadrul acesteia plata ratei si a dobanzii se face

printr-o suma fixa anuala, iar suma platita nu se micsoreaza. Si in acest caz, suma

asigurata va scade in paralel cu suma ramasa de platit din credit.

 • - Ipoteca pe baza unei asigurari de viata cu amortizare, ca prima de economisire.

Aceasta are la baza o asigurare de viata care se imparte in tr-o asigurare de risc (astfel suma asigurata este egala cu suma imprumutata) si o asigurare de economisire. Acest tip de asigurare este obligatorie pentru acordarea unor credite, indeosebi cele ipotecare dar si in alte cazuri cand este vorba de sume imprumutate ce depasesc o anumita cota stabilita de creditor, bancile dorind o cat mai buna protectie a banilor investiti. Majoritatea bancilor lucreaza cu asiguratori anume in vederea incheierii acestui tip de polita dar in unele cazuri se pot incheia asigurari de viata in care suma asigurata sa fie cel putin egala cu totalul creditului si beneficiarul sumei asigurate sa poata fi schimbat in numele creditorului.

 • 8. Asigurarea de natalitate

Asigurarea de natalitate, este o polita de economisire care ajuta familia sa puna bani deoparte pentru nevoile copiliului si a mamei, la nastere dar si dupa. Nasterea unui nou membru al familiei este un lucru asteptat cu bucurie de parinti si de cei apropiati lor. Dar in situatia economico-sociala de azi, s-ar putea sa nu fim intotdeauna pregatiti din punct de vedere financiar pentru cheltuielile suplimentare ce vin odata cu aparitia unui copil. Nasterea in sine este un eveniment care, desi este gratuit in sistemul sanitar de stat, multa lume se simte obligata sa rasplateasca medicii, asistentele si moasele cu o anumita suma de bani. Nu putina lume insa este dispusa sa apeleze la sistemul medical privat, acesta oferind de obicei un serviciu mai bun fiind dotat cu personal bine calificat si echipament de ultima ora. Exista si certitudinea ca mama va primi asistenta permanenta, raportul medicilor si asistentilor

17

la pacient fiind mult mai bun decat in spitalele de stat. Toate acestea insa costa mult mai mult decat "atentiile" oferite medicului si personalului in sistemul sanitar public. Diferenta fiind plata unei sume direct pentru spital si nu in parte fiecarui membru al personalului.

Cea mai buna solutie din punct de vedere financiar, pentru a naste la spitalele din sistemul privat ar fi asigurarea de sanatate ce acopera si nasterea. Exista polite de acest gen care acopera nu doar nasterea ci si monitorizarea sarcinii cu toate costurile adiacente. Asigurarea de natalitate intervine insa dintr-un alt punct de vedere, cel financiar. Suma asigurata ce va fi platita la nastere, este folosita nu doar la cheltuielile cu spitalizarea si plata personalului care s-a ocupat de acest eveniment, ci si pentru cheltuieli ulterioare. O mare suma de bani va intra in amenajarea si inzestrarea spatiului pe care il va ocupa copilul. Parintii vor face tot ce este posibil pentru a asigura confortul noului nascut, si de a asigura un mediu prielnic cresterii acestuia. Astfel va incepe o noua categorie de cheltuieli, patut, carucior, scutece, haine, jucarii, care vor trebui schimbate incontinuu pentru a le adapta cresterii copilului.

B) Asigurari de tip unit-linked

Asigurarile de viata de tip unit-linked sunt asigurari pe baza de investitii, care ofera nu numai protectia prin asigurare, ci si posibilitatea investirii. Prima pe care o plateste asiguratul este investita intr-unul sau mai multe fonduri de investitii puse la dispozitie de catre asigurator, din care asiguratul primeste apoi o cota parte (un anumit numar de “unit-uri”). Asiguratul are dreptul de a opta pentru fondurile si structura in care se vor investi primele platite de el, avand posibilitatea ca, pe parcursul derularii asigurarii sa schimbe aceasta structura. Conditia pentru a putea participa la aceste fonduri de investitii este de a cumpara o asigurare de viata. Daca in cazul asigurarilor de viata traditionale riscul investitiei apartine companiei de asigurari (in consecinta asiguratorul va investi banii cu mare prudenta, de obicei in depozite bancare si obligatiuni de stat, care desi nu aduc profituri mari, sunt sigure), la asigurarile unit-linked riscul investitiei apartine contractantului, beneficiile obtinute din investitii depinzand de performanta fondurilor de investitie create si puse la dipozitie de asigurator . Aceste produse pot avea in structura lor urmatoarele componente :

Componenta de protectie care este reprezentata de o asigurare de viata pe termen nelimitat, pentru care plata primelor esalonate se face pana la implinirea varstei de pensionare, iar pe perioada protectiei suma asigurata (aleasa de client) este garantata de asigurator. In cazul decesului asiguratului, beneficiarul va incasa valoarea maxima dintre suma asigurata si valoarea contului sau la momentul respectiv, unde suma asigurata este stabilita de catre client intre o valoare maxima si una minima, in functie de varsta sa si de prima platita, iar valoarea contului este reprezentata de echivalentul valoric al unit-urilor detinute in fondurile financiare ale asiguratorului.

Componenta investitionala consta in cumpararea de unitati de cont (unit-uri) in fondurile financiare constituite de asigurator. Aceste fonduri sunt fonduri interne,

18

inchise, reprezentand un portofoliu de diverse tipuri de active financiare administrate de asigurator exclusiv in scopul asigurarii. Contractantul asigurarii va avea acces la aceste fonduri doar prin intermediul asigurarilor unit-linked, iar prima de asigurare platita va fi destinata in intregime achizitionarii de unit-uri in fondurile financiare. Plata primelor se poate face anual, semestrial, trimestrial, lunar, dar si in orice moment atunci cand se doreste marirea partii de investitie. Contractantul poate alege procentul in care prima se va aloca intre diferitele fonduri si poate la orice moment sa shimbe gratuit aceste procente de alocare. Valoarea unui unit se stabileste saptamanal, la momentul evaluarii fondurilor, regasindu-se in marimea pretului de vanzare, pret care este folosit in evaluarea costului asigurarii de viata, in momentul in care clientul doreste retragerea de lichiditati sau atunci cand intrerupe contractul si doreste sa obtina echivalentul valoric al contului sau.

Componenta rentelor apare doar in cazul asigurarilor unit-linked la care exista posibilitatea transformarii contului si consta in transformarea la sfirstul perioadei de plata a primelor (la varsta pensionarii) a valorii contului contractantului in rente

lunare, platibile atata timp cat asiguratul este in viata. Unele societati platesc rentele pe o perioada garantata indiferent daca asiguratul decedeaza sau nu in acest interval. Pretul de cumparare reprezinta pretul la care clientul poate cumpara unit-uri in fondurile finaciare mentionate, iar banii platiti de client sub forma primelor de asigurare sunt transformati in unit-uri in functie de acest pret. Produsele unit linked prezinta urmatoarele trasaturi :

 • - prima de asigurare nu este fixa, clientul poate modifica oricand marimea primelor de asigurare;

 • - clientul poate alege suma asigurata intre un minim si un maxim stabilite in functie de varsta asiguratului si de valoarea primei platite, iar aceasta suma este garantata

pe toata durata contractului si poate fi modificata oricand;

 • - plata primelor de asigurare este esalonata si exista posibilitatea modificarii

frecventei de plata la fiecare aniversare a contractului;

 • - clientul poate oricand sa retraga o cota din numarul unit-urilor in contul sau, cota

exprimata ca procent sau suma fixa;

 • - in cazul in care clientul nu mai poate plati primele de asigurare contractul unit-

linked se transforma intr-un contract cu suma asigurata redusa, adica noua suma asigurata va fi egala cu cu valoarea contului contractantului la momentul incetarii platii primelor;

 • - in cazul unui contract cu suma asigurata redusa, clientul are dreptul sa faca

retrageri periodice prin reducerea contului sau, reduceri care se pot face sub forma de cote procentuale sau in suma fixa, atata timp cat contul nu este nul;

 • - contractantul asigurarii are dreptul, de regula o data pe an, sa transfere unit-uri intre fondurile financiare in care se afla banii sai.

Si in cazul asigurarii de tip unit-linked, ca si in cazul celorlalte asigurari de viata, se pot adauga clauze suplimentare, cu deosebirea ca prima corespunzatoare clauzelor se va deduce lunar din contul contractantului prin reducerea numarului de unit-uri.

19

5. Piata asigurarilor de viata din Romania raportata la piata Europei Centrale si de Est

Conform Raportului Special "CEE, RUSSIA & CIS INSURANCE MARKETS", piata de

profil din Romania s-a plasat in perioada analizata, pe a sasea pozitie in topu ltarilor

care apartin

spatiului

Europei Centralesi de Est,

cu

195

mil.

EUR

prime brute

subscrise

pe

segmentul

de

asigurari

de

viata

in

S1/2010.

Astfel, asiguratorii din Romania au subscris circa 2,7% din totalul primelor aferente intregii regiuni. In S1/2010, piata de asigurari de viata din CEE, s-a cifrat, potrivit

Raportului Special, la 7,3mld. EUR. In S1/2009, cota de piata a Romaniei a fost mai

mare,

de

aproximativ

3

puncte

procentuale.

Cu un volum de subscrieri de 3,6mld. EUR, asiguratorii polonezi au generat jumatate din intreaga piata de profil regionala.Pe a doua pozitie in topul tarilor s-a clasat Cehia (subscrieri de 1,3mld. EUR), in vreme ce a treia pozitie a revenit Ungariei (806 mil.

EUR),

urmate

de

Slovacia

si

Slovenia.

Din punctul de vedere al companiilor de asigurari de viata, BCR Asigurari de Viata si ING Asigurari de Viata sunt singurele companii din Romania care s-au situat, in primul semestru al anului 2010, la nivelul Regiunii Europei Centrale si de Est, intreprimele 50 de societati de profil, conform clasamentului prezentat in Raportul Special "CEE, RUSSIA & CIS INSURANCE MARKETS". (Sursa: www.1asig.ro)

5. Piata asigurarilor de viata din Romania raportata la piata Europei Centrale si de Est Conformwww.1asig.ro ) 20 " id="pdf-obj-19-91" src="pdf-obj-19-91.jpg">

20

Topul companiilor

de

 

Listacompaniilor de asigurari care

asigurari de

viata

din

oferaproduse de asigurari de

Romania S1/2010 (RON)

viata:

COMPANIE

 

PBS mil.

 
 • 1. BRD ASIGURARI DE VIATA

 

ING

Asigurari

de

274

 
 • 2. ALICO Asigurari Romania (AIG LIFE

Viata

)

BCR

Asigurari

de

154

 • 3. DELTA Asigurari (Lichidarevoluntara)

Viata

ALICO* (AIG Life)

98

 
 • 4. AVIVA

ASIROM

 

47

 
 • 5. ASIROM

GENERALI

 

45

 
 • 6. ALLIANZ-TIRIAC

 

ALLIANZ-TIRIAC

 

42

 
 • 7. GROUPAMA Asigurari(BT Asigurari)

AVIVA

38

 
 • 8. GARANTA Asigurari

 

GROUPAMA

 

30

 
 • 9. GENERALI Asigurari

 

GRAWE**

 

29

 
 • 10. ING Asigurari de Viata

 
     
 • 11. Life

AXA

Insurance

(OMNIASIG

EUREKO

 

15

Life)

 
 • 12. ASTRA Asigurari

 
 • 13. Asigurari

EUREKO

(INTERAMERICAN )

 
 • 14. OTP GARANCIA Asigurare

 
 • 15. SIGNAL IDUNA Asigurari de Viata

 • 16. AEGON Asigurari de Viata

 
 • 17. EFG EurolifeAsigurari de Viata

 • 18. UNIQA Asigurari de Viata - Fosta

AGRAS

 • 19. ERGO Asigurari de Viata SA

21

Produse de asigurari de viata pentru cele mai mari companii de asigurari de viata

din Romania

Companie:

ING Asigurari de viata

   

Nume produs:

Prudent

Maraton

Smart

Caracteristici:

Familia primeste suma asigurata stabilita in cazul decesului Acopera strict ricul de deces si nu include parte de economisire sau capitalizare.

Asigurare de viata cu termen nelimitat - pana la implinirea varstei de 95 ani Are o componenta de economisire, permite incasarea sumei asigurate in cazul supravietuirii la expirarea duratei contractului.

Prima accesibila; Pot fi incluse in pachet persoane din familie.

Varsta de

minim 16 ani, maxim 65

minim 16 ani, maxim 65

Varianta individuala: 18 -50

intrare in

ani;

asigurare:

Varianta de cuplu: 18- 50 ani; Co-asigurati copiii: 1-17 ani.

Durata

minim 5 ani, maxim la

minim 30 ani, maxim la 95

5 ani

contract:

varsta de 75 ani

ani

Riscuri

Decesul din orice cauza

Decesul din orice cauza si supravietuirea la sfarsitul

Decesul din orice cauza, spitalizarea din accident,

acoperite:

contractului;

interventia chirurgicala din accident

Suma

Aleasa de asigurat, functie

Aleasa de asigurat, functie

Suma asigurata poate creste

asigurata:

de nivelul datoriilor, cheltuielilor de intretinere ale familiei pe 1 an

de nivelul datoriilor, cheltuielilor de intretinere ale familiei pe 1 an

annual cu 10% aplicat sumei asigurate initial, iar prima nu se va modifica. Deces : 20 000 lei/ 30 000 lei Spitalizare/zi din accident: 50 lei Interventie chirurgicala din accident: 500 lei

Prima de

Constanta sau adaprabila

Constanta sau adaprabila la

Functie de incadrarea in

asigurare:

la inflatie - calculata in functie de varsta, sex si suma asigurata

inflatie - calculata in functie de varsta, sex si suma asigurata

intervale de varsta: 18-30 ani, 31-40 ani, 41-50 ani.

Frecventa de

lunara, trimestriala,

lunara, trimestriala,

unica sau anuala

plata a

semestriala sau anuala

semestriala sau anuala

primelor:

Reduceri de

de marime si de frecventa

de marime sau de frecventa

discount cuplu: 40%

prima

Valoare de

Nu are, daca pana la

Nu are in primii 3 ani.

Nu are. Daca pana la sfasitul

rascumparare:

sfarsitul contractului nu se intampla niciunul din riscurile asigurate, primele platite nu se returneaza

Ulterior valoarea de rascumparare se calculeaza pe baza rezervei matematice a politei si a participarii la profit. Valaorea de rascumparare nu este egala cu valoarea primelor platite.

contractului nu se intampla nici unul din riscurile asigurate, primele platite nu se returneaza.

22

BCR Asigurari de Viata

Programe investitionale:

Planificare in vederea pensionarii

Nume

     

produs:

BCR PIANO

BCR FORTE

BCR FORTISSIMO

Caracteristici:

grad de risc scazut. Banii sunt investiti preponderent in obligatiuni.

grad de risc mediu. Banii sunt investiti minim 50% titluri de stat, obligatiuni municipale sau corporative, depozite bancare sau certificate de depozit, maxim 50% actiuni cotate.

grad de risc ridicat. Banii sunt investiti pana la 100% actiuni cotate, dar si titluri de stat, obligatiuni municipale sau corporative, depozite bancare sau certificate de depozit.

Pentru orice program, familia beneficiaza de componenta de protectie suma asigurata, garantata in caz de deces. Se poate oferi si un plus de protectie, prin atasarea optiunii PROTECTIVE PLUS, prin care se beneficiaza de scutire de la plata primelor de asigurare in caz de somaj, incapacitate temporara de munca, invaliditate totala si permanenta.

Produse bancassurance destinate beneficiarilor de credite

 • - BCR ofera gratuit o asigurare de viata de la BCR Asigurari de Viata, odata cu contractarea creditelor de nevoi personale sau a creditelor pentru achizitionarea unei locuinte.

 • - ofera confort psihic, asigurand protectia familiei in situatia producerii unor evenimente nedorite

 • - protejeaza investitia facuta garantand bancii rambursarea creditului in situatia producerii unui eveniment nefericit, investitia realizata de asigurat ramanand in posesia familiei, iar plata creditului contractat este preluata de BCR Asigurari de Viata

 • - se pot adauga o serie de clauze suplimentare pentru a putea fi protejat in orice circumstante:

  • - Asigurarea suplimentara in caz de invaliditate permanenta din accident

  • - Asigurarea suplimentara de exonerare de la plata primelor in caz de somaj

  • - Asigurarea de viata pentru posesorii unui depozit la BCR

  • - Asigurarea de viata pentru posesorii unui credit contractat in vederea achizitionarii unui autoturism

23

Planuri de economisire si protectie

Nume

Asigurarea de viata

Asigurarea de deces

Asigurarea de

produs

individuala / pentru cupluri

individuala / pentru cupluri

supravietuire individuala / pentru cupluri

Caracteristici

Asigurare complexa in cadrul careia se poate opta pentru acoperirea combinata sau individuala a riscurilor de deces si supravietuire, in functie de nevoile, obiectivele si resursele financiare ale beneficiarului.

Accesibila. Varsta limita: 65 ani, iar perioada minima 5 ani. Daca in aceasta perioada are loc un eveniment nefericit, suma asigurata, este platita beneficiarilor desemnati in polita. Este o polita fara economisire sau acumulare de capital. Aceasta asigurare se adreseaza persoanelor care au o nevoie temporara de protectie, persoanelor care au nevoie de protectie pentru o suma asigurata mare dar dispun de un buget limitat si persoanelor cu nevoi specifice.

Rambursarea sumei daca la finalul contractului persoana este in viata. Economisire si capitalizare a sumei.

ALICO Asigurari Romania

UltraMED

 • - program de asigurare de sanatate ce ofera sprijin financiar necesar in

cazul diagnosticarii cu o afectiune grava, incluzand o vasta acoperire pentru 32 de afectiuni grave.

 • - Suma maxima pusa la dispozitie: 800 000 lei functie de prima platita; ExtraMED

 • - asigurare voluntara de sanatate, ofera posibilitatea de a beneficia de un tratament la standarde superioare

 • - disponibil in 3 pachete: Silver, Gold si Platinum si se adreseaza oricarei persoane cu varsta intre 6 luni si 64 de ani.

 • - ofera beneficii de spitalizare, chirurgicale, extra spitalicesti, consult medical la distanta la institutii de renume mondial

Capital Invest

 • - Combina doua variante de acumulare de capital: investitii in fonduri (unit- linked) si economisire cu beneficii garantate;

 • - Adresat persoanelor care vor sa obtina venituri din investitii, dar au deschidere catre riscul investitional

24

 • - Ofera protective pentru evenimente majore: deces din accident, invaliditate totala permanenta din accident; protectia poate fi extinsa.

 • - Se ofera bonus de maturitate pentru clientii fideli: 5-10 % din suma asigurata;

 • - Plata primelor de asigurare poate fi facuta in prime egale , crescatoare sau unica

 • - 6 modalitati de ridicare a fondurilor accumulate.

Junior Invest

 • - Protectie financiara pentru asiguratul minor in caz de spitalizare si interventii chirurgicale din accident sau imbolnavire

 • - Protectie financiara pentru titular in caz de invaliditate totala permanenta sau deces prematur. Renta Extra

 • - Asigurare unit-linked

 • - Se poate alege contributia si rezultatul asteptat al riscului investitional, se pot modifica parametrii produsului, functie de necesitatile vietii beneficiarului.

 • - Indiferent de varsta, se poate alege retragerea inainte de termen sau retragerea sumelor accumulate si profitul oricand.

 • - Banii platiti de catre asigurat sunt alocati 100% pentru investitii, decizia asupra destinatiilor apartinand asiguratului.

 • - In situatia incapacitatii permanente si totale de munca din cauza unui accident, contributiile vor fi platite de Alico si se poate oferi si o pensie suplimentara.

 • - Este destinata si persoanelor care lucreaza in strainatate.

Life Extra

 • - Acopera riscul de invaliditate permanenta, partial si totala din accident, decesul.

 • - La maturitatea contractului, asiguratul dispune de o suma asigurata garantata, plus beneficiul investitional.

 • - Durata contractului: 20 ani sau pana la varsta de retragere din activitatea profesionala.

 • - Varsta minima: 18 ani, maxima: 50 ani femei, 55 ani barbati.

De ce sunt aceste companii cele mai mari companii de asigurari din Romania?

 • - Ofera servicii de calitate

 • - Serviciile prestate sunt adaptate cerintelor clientilor

 • - Increderea persoanelor este majora, fiecare dintre aceste companii avand in background mari institutii financiare

 • - Performantele financiare ale companiilor au fost dintre cele mai bune.

25

Concluzii :

Avand in vedere totalitatea aspectelor prezentate anterior,putem observa faptul ca asigurarea de viata are multe functii, insa fiecare dintre ele are acelasi scop, de a ne proteja familia, persoanele dragi, atunci cand noi nu vom putea, fie din cauza incapacitatii de munca cauzate de un accident sau din cauza decesului.Mai mult,asigurarea de viata este totodata si o metoda de economisire garantata pe o perioada lunga de timp.

Raspunsul simplu la intrebarea ce ne ofera o asigurare de viata este deci:

protectie materiala, financiara pentru familie

venit suplimentar pentru persoana care incheie contractul

metode de economisire

venit compensatoriu pentru familie

independenta financiara a celor dragi

viata linistita.

Utilitatea acestui tip de asigurare este deci evidenta,insa inainte de a cumpara o polita de asigurare de viata trebuie sa se aiba in vedere mai multe aspecte:o comparatie a primelor de asigurare practicate pe piata,a costurilor,a tipurilor de riscuri acoperite cat si a clauzelor contractuale iar in final alegerea unui agent de incredere,societatea de asigurari fiind una pe care se poate baza pe termen lung.

26

Bibliografie

Carti:

Tanasescu, Paul; Lazarescu Sorin ; Dragota, Mihaela; Serbanescu, Sorin -

Constantinescu, Dan Anghel ; Dobrin, Marinica Tratat de asigurari, Editura Economica, 2004

de

si

cunoasterii, Editura Economica, 2008

in

Teze de doctorat:

Asigurarile

de

persoane

in

Romania,

in

contextul

integrarii

in

Uniunea

Europeana - Ionescu, Liliana Roxana ; Negrea, Emil, cond. st. , Bucuresti 2009

Publicatii periodice:

;

de

in

Romania , Tribuna economica v. 15, nr. 34, p. 44-46, 2004 Anghelache, Constantin ; Armeanu, Dan - Aspecte privind analiza pietei asigurarilor de viata , Economie teoretica si aplicata v. 16, nr. 3, p. 29-36, 2009

Site-uri:

 

 

27