Vous êtes sur la page 1sur 24

HOME

AGM AGM AGM PKN PKN PKN BIND


No Nama NISN
(P) (K) (S) (P) (K) (S) (P)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Alvina Damayanti 17068 89 89 3 87 87 A 86
2. Aswira 17069 90 90 3 90 90 A 83
3. Fenitul Umrah 17070 92 92 4 88 87 B 83
4. Gustinengsi 17071 88 87 3 89 89 A 83
5. Hasmarina 17072 92 93 4 90 90 A 88
6. Heryah 17073 89 90 3 87 87 A 84
7. Khusnul Khatimah 17074 88 89 3 87 87 A 85
8. Magfirah 17075 93 93 4 89 89 B 82
9. Nur Aisya 17076 89 87 3 91 91 A 88
10. Nur Asisah 17077 88 89 3 90 90 A 86
11. Nurul Anisa 17078 92 93 4 90 90 A 83
12. Nur Samsi 17079 89 89 3 87 86 A 86
13. Nuraini 17080 88 88 4 88 88 A 85
14. Nurul Islamiah 17081 90 88 3 93 92 A 84
15. Nurul Kaidah 17082 90 90 3 93 92 A 84
16. Putri Rahayu 17083 88 88 3 92 91 A 85
17. Reza Pratama 17084 92 93 4 92 92 A 83
18. Ririn Fadillah 17085 88 88 3 90 90 A 79
19. Sri Rahmadana 17086 88 90 3 85 85 A 83
20. Sri Wahyuni 17087 90 91 4 92 92 A 84
21. Suci Rahma Yani 17088 90 90 4 87 86 A 85
22. Suleha 90 90 4 90 90 A 83
000695
23. Tina 1362 89 89 3 89 89 A 85
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
BIND BIND MTK MTK MTK BING BING BING MLOK MLOK MLOK KWIR
(K) (S) (P) (K) (S) (P) (K) (S) (P) (K) (S) (P)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
85 93 93 93 93 84 84 90
84 93 93 93 93 84 89 85
83 93 93 93 93 84 84 95
84 93 93 93 93 86 86 95
87 93 93 93 93 87 86 90
85 93 93 93 93 84 88 90
85 93 93 93 93 84 84 98
85 93 93 93 93 87 84 95
86 93 93 93 93 87 86 90
88 93 93 93 93 86 86 95
83 93 93 93 93 86 86 95
87 93 93 93 93 89 87 80
85 93 93 93 93 86 86 85
83 93 93 93 93 88 88 85
86 93 93 93 93 88 86 90
86 93 93 93 93 88 87 90
87 93 93 93 93 86 84 95
80 93 93 93 93 86 84 95
85 93 93 93 93 87 84 95
85 93 93 93 93 87 86 90
87 93 93 93 93 86 87 95
84 93 93 93 93 84 87 89
85 93 93 93 93 84 84 85
KWIR KWIR DBUS DBUS DBUS COSM COSM
BUSI (P) BUSI (K) BUSI (S)
(K) (S) (P) (K) (S) (P) (K)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
80 90 84 90 91 88 87
85 90 83 90 91 89 88
85 90 85 91 90 90 90
80 90 83 91 91 88 88
90 98 87 92 92 91 90
80 90 82 91 91 90 89
85 90 81 92 91 89 88
85 95 87 92 92 90 89
80 90 80 91 91 89 90
85 90 83 91 90 87 87
80 80 88 91 91 89 90
85 80 81 91 90 87 89
85 80 84 90 91 88 88
80 85 83 91 91 88 89
80 85 81 91 90 87 89
80 90 83 92 91 88 88
80 95 83 92 92 90 91
80 90 82 91 90 87 86
80 90 83 92 92 88 89
80 90 83 91 91 89 87
85 85 88 92 92 92 92
85 90 87 91 91 87 91
85 90 85 92 91 87 89
COSM HIAS HIAS(K
(S) (P) )

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
90 80
85 85
95 85
95 80
90 90
90 80
98 85
95 85
90 80
95 85
95 80
80 85
85 85
85 80
90 80
90 80
95 80
95 80
95 80
90 80
95 85
89 85
85 85
Nilai
JML Ave Rank
SIKAP

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1758 83.70 21
1766 84.10 16
1782 84.84 7
1774 84.47 11
1813 86.32 1
1763 83.95 18
1784 84.95 6
1798 85.64 2
1776 84.57 10
1789 85.20 5
1773 84.41 13
1745 83.09 23
1755 83.56 22
1760 83.79 20
1766 84.12 15
1776 84.57 9
1794 85.43 4
1761 83.85 19
1767 84.14 14
1773 84.41 12
1795 85.50 3
1780 84.78 8
1766 84.09 17
serta
dan
tan
berfikir
Imran/3:1
onstrasik
2:83
manusia
lisis
peningka
tentang
Menyajik
dan
manusia
Mengana
kewajiba
n
bacaan
hadist
QS.Al-
dalam
kritis
59
90-191
an perlu
dalam
serta
serta
dan
bacaan
tan
berfikir
an
peningka
dan
lisis
n
Mendem
Kompete
Q.S. perlu
kaitan
perlu
Al-
tentang
baqarah/
Mengana
hadis
dan
bacaan
hadist
peningka
Q.S
dalam
kritis
Kompete perlu
antara
tan
peningka
bacaan
beribada
onstrasik
n
Imran/3:1
2:83
lisis dalam
kewajiba
peningka
tentang
QS.Al-
Q.S. Al- /
tentang
tan
Luqman
Mengana
dan
n dalam
beriman
dalam
tan
Q.S
h
an
Mendem
90-191danperlu
n
serta
bacaan
tan
berfikir
Imran/3:1
kewajiba
dalam
31:13-14
lisis
peningka
Mendem
Kompete
Menonjol kepada
Menyajik
dalam
Luqman
bacaan
dan serta /
bersyuku
onstrasik
beribada
hadist
Q.S
dalam
kritis
59
90-191
Menonjol Mendem
dan
bacaan
tan
onstrasik
n
hari dalam
mengaitk
an akhir
kaitan
31:13-14
r
Q.S. kepada
QS.Al- Al- /
dalam
Menonjol h
tentang
Luqman
dan
hadis dan
Mengana perlu
dalam beribada
onstrasik
QS.Al-
Q.S
dalam
an
Mendem
dengan
antara
an
dan
Allah
bacaan
Imran/3:1 dan
Menganalisis
dalam bersyuku
kewajiba
31:13-14
lisis
peningka
tentang
QS.Al-
Menganalisis h
an
Luqmandan
baqarah/
Mengana
bacaan
onstrasik
beriman
prilaku
QS.Al-
berbuat
90-191
Q.S.
59 serta
Al- /
PRAM EXKU deskripsi makna iman
Menganalisis Imran/3:1
ran
n
dan kepada
bacaan
tan
berfikir
S I A AGMQ.S
Menonjol
makna (P) bersyuku
bacaan
2:83
31:13-14
lisis
Q.S.
jujur
AGM
kepada
kerja
baqarah/
baik
dan Al-
Imran/3:1
hadis (K) AGM (S)
UKA L pramuka kepada
makna hari
iman Allah
beribada
QS.Al-
Q.S
dalam
kritis
59 dan
serta
dalam
Luqman rtentang
Q.S.
serta
dankepada
hari
keras
2:83
kepada
QS.Al-
90-191 Al-
Imran/3:1
bacaan
bertangg
akhir
akhir
kepada danhari hadis
berbuat
h dan
Menyajik
baqarah/
Luqman
Mengana
Menonjol
Menganalisis
/31:13-14 dan
dan
Allah
ung
dengan
serta
sesama dan/
perlu
Imran/3:1
hadist
QS.Al-
Q.S
90-191
Q.S. Al-
Imran/3:1
dan
berfikir
56 57 58 59 60 kedisiplinan
61 perlu
akhir
dalam dan
62 baik
bersyuku
an
2:83
31:13-14
lisiskaitan
peningka
tentang
63
berbuat
90-191
tentang
baqarah/
Luqman
dan 64
perlu
Menonjol
makna
QS.Al- iman Imran/3:1
peningkatan
perlu
Menganalisis
jawabserta /
prilaku
tanggung
hadist
manusia
59
QS.Al-
kritis
kepada
r
antara
serta
dankepada
bacaan
tan
berfikir
kedisiplinan
Terampil dalam baik
dan
kewajiba
2:83
31:13-14
QS.Al-
90-191
jujur
jawab
tentangadil Baik dalam
ditingkatkan kepada
makna
Menonjol iman dan
baqarah/2:83
dalam
peningkatan hadis
Imran/3:1
sesama
Allah
beriman
hadist
QS.Al-
Q.S
dalam
kritis perlu
dan menjalankan
perlu
dalam
kedisiplinan Menganalisis kepada
QS.Al-
n
serta
Imran/3:1
dan
bertangg
dalam
dan sikap qadha
serta hadist
dan
Menganalisis
kepada
dalam kewajiba
tentang
59 serta
peningka
manusia
berbuat
kepada
tentangperlu/ Baik
baqarah/
Luqman
Mengana
dan dalam
ditingkatkan
kegiatan
perlu tali makna iman sesama
Imran/3:1
beribada
hadist
59
QS.Al-
ung serta
kehidupa ajaran agama
kerjasama
kedisiplinan qadhar
tentang
makna dan
Q.S.
Menganalisis
qadha
menganalisis
dan n
berfikir
hadis
tan
baik
hari akhir
kewajiba
2:83
31:13-14
lisis
peningka menjalankan
dan sikap
temali, manusia
59
h
tentang
dan
serta
baqarah/
hadis
Imran/3:1 Amat baik dalam
ditingkatkan
perlu
kepada
perlu
kewajiban
Al-
Menonjol
makna
qadhar
prilaku
hari dalam
iman
dan sehari- yang
jawab
n
beribada
kritis
tentang
kepada
dengan
n
serta
dan
bacaan
tan ajarandianutnya,
agama
kerjasama
kedisiplinan
terampil akhir dan hadis
bersyuku
kewajiba
2:83
tentang
59 serta menjalankan
dan Baik
dan sikap
ditingkatkan Menonjol
peningkatan
beribadah
Imran/3:190-
dalam
kepada
perlu
bekerja hari
h
sesama
prilakuyang Baik
adil
Menyajik
keras Mengana
dan dan
berfikir
perlu
beribada
hadist
QS.Al-
Q.S
dalam yang dalam
dianutnya,
perlu
dalam
kerjasama Menonjol
perlu
dalam tentang
r
n kepada
serta
berfikir
hadis ajaran agama
menampakkan
menjalankan
dan sikap dan
191 bersyukur
Menonjol
dan
Menganalisis
qadha dan
peningkatan
dan tanggung berkemb
bersyuku
an kaitan
peningka
kritis
lisis
manusia
jujur
h
tentang
baqarah/
dan
Luqman
Mengana / dan
Amat Baik
baik dalam
ditingkatkan dalam berfikir
Allah yang dianutnya,
kegiatan
perlu
kerjasama menganalisis
Menganalisis
kepada
dalam
QS.Al-
ketentuan
qadhar
dalam
jawab dalam
hadist
kritis
Allah tentang
peningkatan rang
antara
bacaandidan ajaran
beribada
kepada
tan
dan perlu
bertangg
bersyuku
kewajiba
2:83
31:13-14
lisis
berdoa ketika
agama
menampakkan
menjalankan
dan
barissikap
ditingkatkan Menganalisis
dalam
Menonjol kritis
berbuat
h
tentang
dandanperlu
berfikir dan
Amat baik
memulai
yang baik dalam
atau
dianutnya,
perlu prilaku
makna
dan Q.S
iman Q.S
berbuat
Menganalisis
Imran/3:159
pernikahan masyara
Allah
beriman
dalam
ung
r
n dan berdoa
peningka
kepada ajaran ketika
agama
kerjasama
berbaris dan Menganalisis
kehidupan
ketentuan
Menganalisis
dalam serta
dan
bacaan
baik
bersyuku
kewajiba
peningka
kritis menampakkan
menjalankan
mengakhiri
bekerja
Luqman keras Luqman
kat
berbuat
kepada
Menyajik
tan dan
Amat Baik
baik dalam
ditingkatkan
perlu
mengibarka
kepada
baik
makna
serta
dalam
makna kepada
hari
Q.S.
Q.S
hadis
Menonjolislam
sehari-hari
makna iman
pernikahan
iman
Menganalisis jawab
Allah
Q.S
kepada
r
n dan/ yang
beribada
hadist
QS.Al-
kepada
tan
dan perlu
memulai
berdoa
ajaran
kegiatan
atau
dianutnya,
ketika
agama
dan tanggung
/31:13-14 dan baik
hari
an
dalam
kaitan menampakkan
menjalankan
akhir/ Amat
ditingkatkan
n bendera,
akhir
sesama
Al-
Luqman
tentang
dan
dalamperlu
kepada
dalam
kepada
makna hari 31:13-14
islam
iman dan
berbuat
h
Luqman
sesama
Allah adil
tentang
baqarah/
dan
beribada
dalam
peningka
mengakhiri
dan baik
memulai
dan yang
berdoa
ajaran
baik dalam
atau
dianutnya,
agama
ketika
jawab
QS.Al-
manusia
berfikirdalam
Imran/3:190-
/31:13-14
Menganalisis
Menonjol dan
dan kepada
dengan
antara
Mendem
dan
kritis 31:13-14
baik
bersyuku
kewajiba
2:83 kegiatan
menampakkan
menjalankan
akhir
peningkatan
dan
qadhaperlu
kepada dan manusia
berbuat
h
Menyajik
tandan mengakhiri
dan
Baik baik
dalam
memulai
yang atau
dianutnya,
kehidupan
baqarah/2:83
perlu
191
QS.Al-
makna
dalamdan iman sesama
prilaku
beriman
onstrasik
QS.Al- berdoa
ajaran agama
ketika
peningkatan
qadhar
qadha dan kepada
r
n
serta
kepada
dan
baik
bersyuku
an
dalam
kaitan kegiatan
menampakkan
menjalankan
sehari-hari
serta
Menonjol
hadist manusia
jujur mengakhiri
dan
Amat baik
baik dalam
kepada
dalam hari baqarah/
peningkatan
QS.Al-
baqarah/2:83
Menganalisis kepada
an
sesama
Allah
beribada
hadist
QS.Al-
kepada
r
antara
Mendem
kepada
memulai
dan yang
berdoa
ajaran atau
dianutnya,
agama
ketika
qadhar
dan
tentang
dalamperludan
Imran/3:159
serta hadist bertangg
hari
bacaan
2:83 akhir kegiatan
menampakkan
menjalankan
mengakhiri
akhir
makna
Menonjol iman
dan
Q.S
iman baqarah/
Menganalisis
perlu dandan Amat
manusia
berbuat
h
tentang
sesama
Allah
beriman
onstrasik
dan baik
memulai
yang baik dalam
dianutnya,
atau
peningkatan
kewajiban
Menganalisis
menganalisis
serta
tentang
kepada
perlu hadis
hari ung
dengan
Q.S.
serta Al- berdoa
ajaran agama
kegiatanketika
menampakkan
menjalankan
Luqman
dalam
makna iman baik
bersyuku
kewajiba
2:83
manusia
berbuat
kepada mengakhiri
dan
Amat Baik
baik dalam
dalam
beribadah
makna
prilaku
tentang
kewajibanQ.Sdan an
peningkatan
peningkatan
/31:13-14 jawab
prilaku
Imran/3:1
hadist
kepada
r
n
serta
kepada
memulai
yang
berdoa
ajarandianutnya,
atau
agama
ketika
akhir
Menganalisis
Menonjol
kepada hari bacaan
baik kegiatan
menampakkan
menjalankan
dalam
dan
beribadah
Menonjol
dalam
QS.Al-
makna
dalam keras hari
Menganalisis
bersyukur
Luqman
bekerja
berfikir kritis
iman dan
jujur
90-191
sesama
Allah
akhir mengakhiri
adil
tentang dan
Amat
dan yang
beribada
hadist
baik
memulai
berdoa
ajaran
baik dalam
dianutnya,
atau
agama
ketika
akhir
Menganalisis
makna
kepada
/31:13-14iman
Allah
dan kepada
dengan
Q.S. Al- kegiatan
menampakkan
menjalankan
dan
dalamperlu
bersyukur
Menonjol
Menganalisis
baqarah/2:83
kepada bertangg
dan
kewajiba
tanggung tentang
manusia
berbuat
h dan mengakhiri
dan
Baik baik
dalam
makna
kepada iman sesama
prilaku
Imran/3:1 memulai
yang
berdoa
ajarandianutnya,
atau
agama
ketika
dan
QS.Al-
jawab
dalam
maknaberbuat
dalam
peningkatan
Menganalisis
ketentuan
serta Allah
Q.S.
hadist ung
QS.Al-
n
baik
bersyuku kegiatan
menampakkan
menjalankan
qadha
makna
kepada dan
iman kewajiba
hari 90-191
manusia
jujur mengakhiri
dan
Amat baik
baik dalam
qadha
baik
baqarah/2:83
kepada
dan
kehidupan
dalam
dan
maknaberbuat
Menganalisis
iman jawab
Imran/3:1
beribada memulai
yang
berdoa
ajarandianutnya,
atau
agama
ketika
Al-
pernikahan
tentang
qadhar
kepada dan kepada
r
n kepada
bertangg
dan kegiatan
menampakkan
menjalankan
akhir
qadhar
sesama
serta hadist
sehari-hari
Menganalisis
baik
kepada
makna kepada
Q.S. dan
59
h dan
serta
adil mengakhiri
dan
Baik baik
dalam
Imran/3:190-
dalam
kewajiban
perlu
qadha islam
dan sesama
Allah dan yang
beribada
ung
QS.Al-
memulai
berdoa
ajarandianutnya,
atau
agama
ketika
manusia
tentang
makna
sesama
qadha
Al- dan dan
iman hadis
bersyuku kegiatan
menampakkan
menjalankan
mengakhiri
dan
Amat Baik
baik dalam
191 perlu
dan
beribadah
dan dan h
peningkatan
qadhar manusia
berbuat
dan
jawab memulai
yang dianutnya,
atau
perlu
kewajiban
kepada
manusia
qadhar
Imran/3:190-
dan
dan Imran/3:1
tentang
r kepada berdoa
ajaran agama
ketika
QS.Al-
peningkatan
dan
dalam
perlubersyukur baik
bersyuku kegiatan
menampakkan
menjalankan
mengakhiri
dan
Baik Amat
dalam baik
Menonjol
peningkatan
beribadah dan
59 adil
serta
dan yang
memulai
dianutnya,
atau
qadha
perlu
191 dan Allah Allah
dan
Imran/3:159
dalam
kepada
Menganalisis
peningkatan berfikir
kepada
r kepada
hadis
berdoa
ajaran
kegiatanketika
agama
menampakkan
menjalankan
dalam
dan bersyukur kritis mengakhiri
dan
Baik Baik
dalam
qadhar
QS.Al-
serta
dan
makna
dalam iman berbuat
peningkatan
hadis
Menganalisis
berbuat
Menganalisis sesama
Allah
tentangdan yang
memulai
berdoa
ajarandianutnya,
atau
ketika
agama
kegiatan
menampakkan
menjalankan
kepada
dalam
tentang
makna
baik Allah
Imran/3:159
kepada
iman baik
manusia mengakhiri
dan
Amat Amat
baikbaik
dalam
kepada
makna hari berbuat
Menganalisis
iman berfikir memulai
yang
berdoa
ajarandianutnya,
atau
ketika
agama
dan berbuat
menganalisis
Menganalisis
serta hadis
berfikir Q.S
kepada
sesama kritis
hari baik kepada kegiatan
menampakkan
menjalankan
akhir
makna
kepada hari kritis mengakhiri
dan
Amat Baik
memulai
yang baik dalam
atau
dianutnya,
baik
akhir kepada
prilaku
makna
tentang
manusia iman
dan sesama berdoa
ajaran ketika
agama
Luqman dan kepada kegiatan
menampakkan
menjalankan
akhir
sesama mengakhiri
dan
Amat Baik
baik dalam
bekerja
kepada
berfikir
perlu
/31:13-14
perlu dan manusia
keras
kritis
hari sesama yang memulai
berdoa
ajaran atau
dianutnya,
agama
kegiatanketika
menampakkan
menjalankan
manusia
akhir
dan
peningkatan dan
tanggung manusia Amat
perlu mengakhiri
dan Amat
baikbaik
dalam
QS.Al-
peningkatan memulai
yang
berdoa
ajaran atau
dianutnya,
agama
ketika
perlu
jawab
peningkatan
dalam dalam kegiatan
menampakkan
menjalankan
baqarah/2:83
dalam mengakhiri
dan Amat
memulai
yang baik
atau
dianutnya,
peningkatan
kehidupan
dalam
Menganalisis berdoa
ajaran agama
ketika
serta hadist
Menganalisis kegiatan
menampakkan
mengakhiri
dan Amat baik
dalam
sehari-hari
Menganalisis
makna Q.S. memulai
yang dianutnya,
atau
tentang
makna iman berdoa
kegiatanketika
menampakkan
Menganalisis
makna
Al- iman mengakhiri
dan Amatatau
baik
kewajiban
kepada memulai
berdoa ketika
makna
kepada iman
Imran/3:190- kegiatan
menampakkan
beribadah
qadha dan mengakhiri
memulai atau
kepada
qadha hari
dan
191 bersyukur
dan berdoa ketika
dan
qadhar kegiatan
mengakhiri
akhir
qadhar
QS.Al- memulai atau
kepada Allah kegiatan
Imran/3:159
dan berbuat mengakhiri
serta hadis
baik kepada kegiatan
tentang
sesama
berfikir kritis
manusia
asi praktik Kompeten
Mengevalu pengingkar
an
analisis
n
dalam
hasil
hak dan
an dan
dalam kewajiban
pelanggara
Pancasila
Menyaji Kompeten
perlindung
Menonjol
asi an
kewajiban
nilai-nilai
dalam
praktik Kompeten
pengingkar
Mendemons
analisis Kompeten
penegakan
Mengevalu warga
n hak dan
terkait
hasil dalam
an
dalam
dan
perlindung
Menonjol kewajiban
warga
Pancasila
Menyaji
an
trasikan
nilai-nilai
dalam dalam
hukum
asi praktik negara
pengingkar
dengan
analisis
Kompeten Menginterpret
Kompeten
penegakan
Mengevalu
an
dalam
dan warga
negara
terkait
hasil
kewajiban
hasil
Pancasila
Menyaji Memproduksi
untuk
perlindung
Menonjol an
kasus-kasus
nilai-nilai
dalam asi makna
dalam
hukum
asi praktik
penegakan
Mengevalu negara
dalam
dengan
analisis
Kompeten
warga
evaluasi
terkait
hasil teks cerita
menjamin
an
dalam
dan
untuk
perlindung
Menonjol kehidupan
kewajiban
pelanggara
Pancasila
Menyaji
kehidupan
kasus-kasus
nilai-nilai
dalam Menginterpret
hukum
asi praktik
keadilan
penegakan
Mengevalu negara
praktik
dengan
analisis
Kompeten
berbangsa
warga
n hak dan
terkait
hasil Menonjol dalam sejarah,
asi makna
menjamin
an
dalam
dan
untuk kehidupan
berbangsa
pelanggara
Pancasila
Menyaji Kompeten
perlindung
Menonjol
dan
hukum
asi perlindunga
kasus-kasus
nilai-nilai
dalam
dan
praktik Kompeten
negara
pengingkar
dengan
analisis Menonjol
Membandingkandalam berita, iklan
iklan,
teks cerita
keadilan
penegakan
Mengevalu
menjamin
an dan berbangsa
dan
n
terkait
n hak
dan dan
hasil
kehidupan
pelanggara
Pancasila dalam
Kompeten
dalam
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol Menyaji
bernegara
an
kasus-kasus
nilai-nilai
dalam Memahami
teks cerita
Menonjol dalam editorial,
sejarah, dan
dan
hukum
asi praktik
keadilan
penegakan
Mengevalu dan
bernegara
pengingkar
dengan
analisis
Kompeten
berbangsa
penegakan
n
terkait
hak dan Menginterpret
Kompeten
dalam
Menganalis
dan
menjamin
an
dalam (P) hasil
danperlu
PKN danPKNperlu
kehidupan
kewajiban(K)
pelanggara
Pancasila
Menyaji PKN (S) struktur
sejarah,
BIND
Memahami dn
berita,
(P) novel yang
baik
BIND
berita, (K)
iklan, BIND (S)
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol
dan
hukum
asi
is praktik
nilai-nilai bernegara
Kompeten
an
kasus-kasus
nilai-nilai
dalam
dan
hukum
pengingkar
dengan
analisis
Kompeten asi makna
Kompeten
dalam
Menyunting
peningkata
keadilan
penegakan
Mengevalu peningkata
berbangsa
warga
n
terkait
hak
hasil dan kaidah
Menonjol
struktur teks
iklan dandn cerita
novel
dalam koheren
Kompeten
secara lisan
editorial, dan
menjamin
dan
an danperlu Menyaji
dalam
kedamaian
untuk
perlindung dan
dalam perlu
kewajiban
pelanggara
Pancasila
bernegara
untuk
an teks
dalam cerita
Menyunting
teks dan
cerita
Pancasila
Menonjol
n
danpada
hukum
asi praktik kasus-kasus
nilai-nilai
dalam
n pada
dan
negara
pengingkar
dengan
analisis
Kompeten sejarah,
melalui
kaidah teksberita,
lisan
Membandingkan dan
cerita sesuai
dalam
maupun
novel
Kompetendengan
baik
peningkata
keadilan
penegakan
Mengevalu
65
menjamin
dan peningkata
perlu
warga
n
terkait
hak66
perlu hasil
dan dan
menjamin
perlu 67 Menonjol 68 dalam sejarah,
perlu
teks cerita
69dan
sejarah, beita, 70
an
terkait
dalam
dan
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol kewajiban
pelanggara
Pancasila
Menyaji
kompetensi
bernegara
an
kasus-kasus
nilai-nilai
dalam iklan,
tulisan
teks dandan
cerita novel
sejarah, berita,
Menonjol perlu
dalam karakteristik
Menyunting
tulisan
secara
dalam lisan
n
danpada
hukum
asi praktik
peningkata
keadilan n pada
meningkatk
negara
pengingkar
dengan
analisis
peningkata
keadilan Mulai Membandingkan berita, iklan,
peningkatan
sejarah,
iklan, beita,
opini,
penegakan
Mengevalu
dengan
Menganalis
dasar perlu hasil
danlain
menjamin
an
dan
dalam warga
n
terkait
hakperlu
lain
dan dan
kehidupan
kewajiban
pelanggara
Pancasila
Menyaji melalui
sejarah,
iklan, lisan
peningkatanberita,
Menganalisis dan teks
perlu yang
cerita
Kompeten
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol
n
danpada kompetensi
dalam
an
kasus-kasus
nilai-nilai
n
dan
pada membudaya teks ceritanovel
dan teks maupun
Menyunting
editorial,
dalam
iklan,
dan dan
opini,
novel
hukum
asi
kasus-
is praktik
nilai-nilai
peningkata
keadilan
penegakan
Mengevalu negara
pengingkar
dengan
analisis
Kompeten
peningkata
berbangsa Mulai tulisan
dalam
iklan
Menonjol dan perlu
Memahami
dan dalam
novel akan dibuat
sejarah,
peningkatan
dalam beita,
dasar
menjamin
an
dan
dalam perlu hasil
danlain
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
kasus
Pancasila
warga
n
terkait
hak dan
lain
Melaksanak
kehidupan
kewajiban
pelanggara
Pancasila
kompetensi
kedamaian
an
kasus-kasus
nilai-nilai
dalam membudaya
melalui
cerita sejarah,
lisan
sejarah, berita,
peningkatan
dan tulisan
teks
novel cerita
dan
baik
Memproduksi
dan
dan novel
sesuai dengan
perlu
iklan, opini,
n
danpada
hukum
asi praktik n
dan
pada
negara
pengingkar
dengan
analisis
Kompeten Mulai struktur
melalui
tulisan
berita,
iklan dan
Menonjol dn
Membandingkan
lisan
iklan,
dan dan
perlu
dalam
novel dalam
Menyunting
perlu
sejarah,
secara beita,
lisan
peningkata
keadilan
penegakan
Mengevalu
dasar
dandanlain
menjamin
an
pelanggara
terkait an
berbangsa
perlu terkait
warga
n hak dan
lain
perlu
kehidupan
kewajiban
pelanggara
Pancasila
Menyaji dalam teks
sesuaicerita
strukturdengan
peningkatan
dan novel dan
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol kompetensi
bernegara
an
kasus-kasus
nilai-nilai
dalam berkembang kaidah
tulisan
teks teks
cerita
dan
peningkatan
opini,
melalui dan
Membandingkan cerita
perlu
novel
lisan dan Menyunting
teks cerita
peningkatan
iklan,
maupun opini,
n
danpada
hukum
asi
peningkata
keadilan
penegakan
n
dengan
hak penyiapan
dan
praktik Kompeten
negara
pengingkar
dengan
peningkata
berbangsa
warga Mulai Menonjol dalam sejarah,
struktur
Kompeten
kaidah dan
teks
dandan
dasar
menjamin
an
dan
dalam perlu hasil
lain
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol
n
terkait
hakperlu
lain
dan
bibit
dan
kehidupan
kewajiban
pelanggara
Pancasila
Menyaji
bernegara
an
kasus-kasus
dalam membudaya
Membandingkan
peningkatan
sejarah,
dalam
baik berita,
melalui
tulisan
teks cerita
dan lisan
perlu
dalam
sesuai
teks
sejarah,
dalam
dan dengan
cerita
novel
tulisan
berita,
kaidah
dalam
beita,
dan
iklan
teks
n
danpada
hukum
pengingkar
kasus-
peningkata
keadilan
penegakan n
dan
pada
negara
pengingkar
dengan
analisis
peningkata
berbangsa
warga Mulai Membandingkan
teks
iklan,
dalam
iklan cerita
dan
dan
Menonjol novel
Memahami
novel
dalam secara
sejarah,
iklan, lisan
Menyunting
struktur dan
beita,
opini,
Mengevalu
dasar
an perlu hasil
danlain
menjamin
dalam
dan n
terkait
hakperlu
tanaman
dan dan
kehidupan
kewajiban
pelanggara
Kompeten
Menyaji Menganalisis
maupun
peningkatan
sejarah, teks
tulisan
berita, Memproduksi
sesuai
perlu dengan
editorial,
secara
Memproduksi dan
lisan
kompetensi
kedamaian
untuk
an
kasus
n
dan
hukum
pada kompetensi
bernegara
dalam
an
kasus-kasus
nilai-nilai
n
dan
negara
pada membudaya teks cerita
sejarah,
Menonjol
struktur
melalui berita,
dn
Membandingkandalam
lisan dan dan
teks tulisan
kaidah
iklan,
dan cerita
teks
opini,
novel
asi praktik
peningkata
keadilan
penegakan
Mengevalu pengingkar
dengan
analisis
peningkata
berbangsa
warga Mulai cerita
dan
dalam
iklanperlu
sejarah,
dan
Memahami
novel teks
struktur
cerita
peningkatan
Kompeten dan
dasar
menjaminperlu hasil
dan lain
kewajiban
pelanggara
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol
n
dalam
hakperlu
lain
dan dan
kehidupan
kewajiban
pelanggara
Pancasila
kompetensi
bernegara
dalam
an
kasus-kasus
nilai-nilai membudaya
sejarah,
iklan
kaidah
tulisan
teks
berita,dan berita,
Menganalisis
teks
cerita
dan
peningkatan
Menonjol novel
iklan,
dalamteks
cerita
perlu
novel
dan
teks
dan yang
tulisan
cerita
perlu
sejarah,
secara
novel
sesuai
sejarah,
kaidah
Kompeten beita,
lisan
dengan
teks
n
dan
hukum
asipada
praktik n
dan
negara
pada
pengingkar
Mendemons
analisis Mulai struktur
melalui
iklan dan dn
lisan
noveldan dalam
koheren
dan
sejarah,
perlu
Kompeten
peningkatandan
peningkata
keadilan
warga
n hak
dandan
dasar
dan
menjamin
an
dalam lain peningkata
berbangsa
warga
perlu terkait
n hakperlu
lain
dan dan
kehidupan
kewajiban
pelanggara
Pancasila melalui
cerita
opini,
dalam
Memahami lisan
sejarah,
peningkatan
sejarah,danberita,
Memahami dan
novel iklan,
dan opini,
tulisan
sesuai
struktur
berita,
secara
dalam dengan
dan
iklan
lisan
dan
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol kompetensi
bernegara
dalam
an
trasikan
nilai-nilai membudaya kaidah
tulisan
Menonjol
melalui teks
dan cerita
perlu
dalam
lisan dan Menyunting
perlu
sesuai
peningkatan
berita,
dalam dengan
iklan
n
dan
negara
pada
pengingkar
peningkata
keadilan
penegakan
Mengevalu n
dan
negara
pada
pengingkar
dengan
peningkata
berbangsa
warga
n hakperlu
dan Mulai tulisan
berita,
iklan,
dalam
iklan iklan,
dan
dan novel
novel dan novel
perlu
Kompeten
struktur
kaidah dan
teks
dasar
dan perlu terkait
danlain
menjamin
an
dalam
kompetensi
kedamaian
dalam
an
Menonjol lain
dan
kehidupan
kewajiban
hasil
Pancasila
kompetensi
bernegara
dalam
an
kasus-kasus berkembang
baik melalui
struktur
sejarah,
peningkatandn
Menganalisis
tulisan
opini,
Menonjol dan
dan
lisan
berita,
dalamteks
perlu
novel
editorial,
dan
perlu
teks
dalamtulisan
cerita
peningkatan
editorial,
Memproduksi
sesuai
dan
karakteristik
dan
Menginterpret
dengan
peningkatan
dalam
n
dan
hukum
asipada
praktik n
dan
negara
pada
pengingkar
dengan Mulai Menganalisis
melalui
maupun
kaidah
iklan,
dalam danlisan dan
teks
tulisan
teks cerita
Memahami
novel kaidah
secara
novel
dan teks
lisan
yang
peningkatan
perlu
sejarah,
dalam
Kompeten beita,
peningkata
keadilan
penegakan
Mengevalu
dasar
dan lain
kehidupan
kewajiban
dalam peningkata
berbangsa
warga
evaluasi
perlu terkait
lain
dan perlu
kehidupan
kewajiban
pelanggara cerita
baik sejarah,
peningkatan
melalui
Menganalisis lisan
teks Memproduksi
novel
teks
asi yang
cerita
yang
makna
struktur
dalam
Memproduksidan
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol kompetensi
bernegara
dalam
an
kasus-kasus membudaya cerita
tulisan
sejarah,
Menonjol
melalui
struktursejarah,
dan perlu
berita,
dalam
lisan
dn dan secara
dan
koheren lisan
tulisan
peningkatan
dalam
Kompeten
iklan,
Menyunting
opini,
dan
n
dan
hukum
asipada
praktik
peningkata
berbangsa
warga
Mengevalu n
dan
negara
praktik
pada
dengan
peningkata
berbangsa
warga
n hak dan Mulai berita,
dalam
maupun
cerita iklan,
tulisan
sejarah, akan
teks cerita
koherendibuat
sejarah,
kaidah teks
Memproduksi
teks cerita
dasar
dandanlain
menjamin
an
dalam perlu pelanggara
lain
dan perlu
kehidupan
kewajiban berita,
iklan,
Memahami
tulisan
kaidah iklan,
peningkatan
dan
teks novel
cerita dan tulisan
perlu
sesuai
dan
teks
perlu dengan
Memproduksi
dalamnovel dan
cerita
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
Menonjol
n
dan
negara
asipada
praktik kompetensi
bernegara
dalam
perlindunga
kasus-kasus
n
dan
negara
pengingkar
pada membudaya
Mulai opini,
Menonjol
dan dan
Menganalisis
perlu
berita, dalam
novel
iklan, teks sesuai
berita,
sejarah,
secara
teks dengan
iklan
lisan
cerita
sejarah,
Kompeten
peningkata
keadilan
penegakan
Mengevalu peningkata opini,
dalam dan novel
Memahami peningkatan
dasar
menjamin
dan
an perlu n
danlain
dalam
kompetensi
bernegara
dalam
perlindung
berbangsa
warga
hak
lain
dan dan
kehidupan
n danperlu
pelanggara
kompetensi
bernegara
dalam
an membudaya
melalui
struktur
sejarah,
baik lisan
dn
berita,
Menganalisis
ceritamelalui
sejarah,
peningkatan
opini, dan
dan
lisan
teks
novel
karakteristik
Memproduksi
teks
perlu
sesuaicerita
sejarah,
berita, dengan
peningkatanbeita,
karakteristik
editorial,
dan iklan
tulisan
sejarah,
berita,
dalam dan
iklan,
iklan
n
danpada
hukum
asi
peningkata n pada
praktik pengingkar
dan
negara
peningkata Mulai baik
struktur
kaidah
iklan,melalui
tulisan
Menonjol dn
dan
teks
dan lisan
perlu
cerita
novel
dalam teks
sejarah,
yang
cerita
peningkatan
struktur
iklan,
dalam dan
opini,
keadilan
penegakan
Mengevalu
dasar
dan lain n
kehidupan
an danperlu berbangsa
penegakan
hakperlu
lain
dan dan
kehidupan
kewajiban maupun
cerita
berita,
dalam
baik tulisan
sejarah,
iklan,
melalui lisan editorial,
teks
novel yang
berita,yang dan
iklan
editorial,
Memproduksi dan
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
n pada kompetensi
bernegara
dalam
an
n pada membudaya maupun
kaidah teks
peningkatan
sejarah,
melalui tulisan
cerita
berita,
Membandingkan
lisan dan Menginterpret
akan
sejarah,
berita,
dalam
kaidah
dan dibuat
iklan
teks
Menyunting
novel
dan
hukum
asi praktik
peningkata
berbangsa
penegakan dan
hukum
pengingkar
peningkata Mulai dan perlu
berita,
opini,
Menonjol iklan,
dan novel
dalam novel
akan
koherendibuat
yang
Kompeten
baik
dasar
menjamin
dan
an perlu warga
danlain
kompetensi
kedamaian
untuk
perlindung
berbangsa
lain
dan
kehidupan
perlu
kewajiban
kompetensi
bernegara
untuk
an membudaya
Membandingkan
maupun
sejarah,
dalam
iklan,
tulisan
teks dan
cerita
peningkatan
opini, dan
tulisan
berita,
novel
novel
editorial,
novel
teks
asi
berita,yang
cerita
makna
editorial,
Memproduksi
secara
sesuai
teks cerita
koheren
dan perlu
sesuai
dalam
dan
iklan
dan
lisan
dengan
dengan
n
danpada
hukum n pada
dan
negara Mulai baik
teks
dan melalui
Membandingkan
perlu
iklan,cerita
dan
Menonjol lisan
novel
dalam secara
novel
koheren
teks lisan
yang
sejarah, dan
cerita
Kompeten
peningkata
keadilan
penegakan
dasar
menjamin
dan
an danlain peningkata
berbangsa
warga
perlu kewajiban
lain
dan
menjamin
perlu Membandingkan
melalui
sejarah,
dalam
baik lisan
berita,
melalui
Memahami dan
lisan editorial,
novel
teks
dan
sesuaicerita
yang
tulisan
struktur
sejarah, dan
dan
beita,
dengan
peningkatan
karakteristik
Menyunting
kompetensi
bernegara
untuk
n pada kompetensi
bernegara
dalam
n pada membudaya maupun
teks cerita
sejarah,
peningkatan
Menonjol
melalui tulisan
berita,
Membandingkandalam
lisan dan maupun
perlu
koheren
sesuai
berita,
sejarah,
dalam dengan
iklan
dan
dan
hukum
peningkata
keadilan
penegakan dan
negara
peningkata
keadilan Mulai teks
tulisan
iklan cerita
dandan perlu
novel novel
koheren
kaidah
iklan, yang
opini,
teks
dasar
dan
menjaminlain warga
perlu
kompetensi
kedamaian
untuk lain
dan
kehidupan
perlu
kompetensi
bernegara
dalam membudaya
struktur
maupun
sejarah,
iklan
dalam dan dn
Menganalisis
tulisan
teks
sejarah,
tulisan
berita,
novel
Memahami
cerita
peningkatan
Menonjol berita,
dalamteks karakteristik
dalam
teks
sesuaiyang
cerita
tulisan
peningkatan
dengan
karakteristik
editorial,
berita,
perlu
koheren
sesuai dan
iklan,
dengan
iklan
n
danpada
hukum n
dan
pada
negara Mulai melalui
kaidah
dan
iklanperlulisan
teks
dan dan
cerita
novel secara
dan
teks
akan
dalam lisan
novel
yang
Menginterpret
dibuat
sejarah,
Kompeten beita,
peningkata
keadilan
dasar
menjamin
dan lain peningkata
berbangsa
perlu kehidupan
lain
dan perlu melalui
struktur
cerita
sejarah,
iklan
dalam danlisan
sejarah,
dn
berita,
Menganalisis noveldan
teks karakteristik
teks
novel yang
yang
peningkatan
sesuai
karakteristik
editorial,
dengan
dan
kompetensi
kedamaian
untuk kompetensi
kedamaian
dalam membudaya tulisan
sejarah, dan
peningkatan
Menonjol
melalui perlu
berita,
dalam
lisan dan dan
akan
asi
dan tulisan
sesuai dengan
dibuat
makna
perlu
iklan, opini,
Menginterpret
dalam
n
danpada
peningkata
keadilan n
dan
pada
peningkata
berbangsa Mulai tulisan
kaidah
berita,
iklan
melalui iklan,
teks
dan
Menganalisis
cerita cerita
novel
lisan
sejarah, dan
teks teks
akan
dalam yang
koherendibuat
baik
karakteristik
teks
novel yang
yang
dasar
dan lain
menjamin
kompetensi lain
perlu kehidupan
dan perlu
kompetensi peningkatan
iklan,
dalam dan
Memahami
Menganalisis
tulisan dan novel
teks
perlu struktur
teks
peningkatan
dan
asi dan
cerita
novel
Menyunting
makna
kedamaian
n
danpada bernegara
n
dan
pada membudaya
Mulai sejarah,
opini,
Menonjol
melalui
tulisan
cerita
berita, danberita,
novel
dalam
lisan
sejarah,
iklan, dan akan
dan
sesuai dibuat
perlu
secara dengan
lisan
Menginterpret
teks
akan yang
koherendibuat
peningkata
keadilan
dasar
dan lain peningkata
berbangsa
lain
perlu dan perlu dalam
melalui
struktur
cerita Memahami
lisan
sejarah,
peningkatandnnoveldan kaidah
Kompeten
sejarah,
dalam
sesuai
teks teks
dengan
cerita
kompetensi
kedamaian kompetensi
bernegara membudaya iklan,
baik
tulisan
berita,
opini, dan
Menganalisis
melalui
dan
dan
iklan, lisan
teks
perlu peningkatan
karakteristik
maupun
asi
akanmakna
dibuat
n
danpada n
dan
pada Mulai struktur
tulisan
kaidah
berita,
dalam dnnovel
iklan,
teks cerita
Memahami
sesuai
secara
dalam
berita, dengan
lisan
dan
iklan,
Menginterpret
struktur
sejarah, dan
beita,
peningkata
dasar perlu peningkata
dan lain lain
dan perlu melalui
maupun
cerita lisan
sejarah,
peningkatan
opini,
baik dan
melalui dan
tulisan
novel
lisan dalam
teks yang
tulisan
cerita
karakteristik
kompetensi
kedamaian
n pada kompetensi
bernegara
n pada membudaya kaidah
sejarah,
opini,
struktur teks
dan cerita
berita,
dn novel dan
perlu
asi tulisan
editorial,
kaidah
makna
berita,
iklan, dan
teks
iklan,
opini,
peningkata peningkata Mulai tulisan
dan
berita,
dalam
baik perlu
maupun iklan,
Memahami
melalui lisan
tulisan Menginterpret
akan dibuat
sejarah,
teks yang
dasar
dan lain
kompetensi lain
perlu dan perlu
kompetensi sejarah,
iklan,
baik
kaidah berita,
melalui
dan
teks novel
lisan
cerita peningkatan
novel
teks
secaracerita
baik
lisan
editorial,
novel dan
n pada n pada membudaya
Mulai peningkatan
opini,
struktur
maupun
dan dan
perlu dn novel
tulisan asi
dan
akanmakna
perlu
berita, iklan,
dibuat
peningkata
dasar peningkata
lain lain iklan,
melalui
maupun dan
sejarah, novel
lisan dan
tulisan
berita, dalam
secara
sejarah,
dan
novel lisan
tulisan
sesuai baik
dengan
kompetensi kompetensi membudaya dalam
baik
kaidahmelalui
Memahami
teks
peningkatan lisan
cerita teks cerita
peningkatan
editorial, dan
n pada n pada Mulai melalui
tulisan
dan perlu
iklan, danlisan dan
novel Menginterpret
maupun
berita,
dan iklan,
perlu
secara
struktur lisan
dan
dasar struktur
maupun
sejarah, dn
tulisan
berita, sejarah,
dalam
novel baik
kompetensi lain
lain kompetensi membudaya
Mulai
dalam
tulisan
melalui
kaidah
dan
Memahami
peningkatan
lisan
teks
perlu dan
cerita
asi makna
tulisan
editorial,
peningkatan
maupun
kaidah dan
teks
berita, iklan,
Menginterpret
dasar lain lain iklan, dan
struktur dnnovel secara
teks lisan
cerita
membudaya dalam
tulisan
sejarah, Memahami
peningkatanberita, novel
dalam
tulisan
secara
asi baik
maknalisan
editorial, dan
melaluiteks
kaidah lisan dan
cerita maupun
sejarah,
struktur
iklan,
dalam dan dnnovel
Memahami secara
Memproduksi
dan
novel
teks lisan
tulisan
baik
cerita
tulisan berita,
sejarah, tulisan
berita, iklan,
kaidah
melalui
struktur teks
lisan cerita
dnnoveldan maupun
teks
dan
secaracerita
perlu
sejarah, lisan
iklan, dan
sejarah, berita, editorial,
tulisan
sejarah, dan
tulisan
kaidah teks cerita peningkatan
maupun
berita, iklan,
melalui
iklan, danlisan dan
novel novel
berita,baik
sejarah,
tulisan berita, tulisan iklan
dalam
editorial, dan
melalui lisan dan secara lisan
editorial,
iklan, dan novel novel baikdan
tulisan maupun
novel
melalui lisan dan secarayang
lisan
tulisan
koheren
tulisan maupun
sesuai
tulisan dengan
karakteristik
teks yang
akan dibuat
dengan
bentuk
fungsi
dan
kebahas
Menera
memint
resmi
dalam strukt
,secar
tulis,
ekspo
lain
n
dan bahas
dalam
daera
dalamh
nilai
dan
lisan
rtian
esia penin
tulisa
Meny
denga
sekar
er
penera Komp
ri
ikhusus
si
ri
an
struktur
interaks
dan
fungsi
ol dan
dan sosial,
memp
aktual
s
teks
etensi
gkata
teks,
fungsi
n
t
analiti
usun
komp
penin isu indon
penge
Menoa
er ssar/T
secar
perlu
un
taan
pener
/Maka
maup h
a
baik
dan
kenya
petua
secar
membe
undang
unsur
sosial,
an
pkan
Menonj
a
dengan
bentuk teks ur
a
denga
terkai
sisi
Meny
pada
perlu (Bugis
karakt
bahas
Mema
maup
bahasa
h
nilai
dan ajikan
gkata
n.
lisan
ang
apann
baik Komp
eten
memint
transak
Menera
terkait
memint
resmi
dalam
teks,
ian
unsur
sosial,
dalam strukt
,erhati
tulis,
ekspo
lain
n
dan
sosial,
memp
aktual
s
teks
etensi
gkata Meno
daera
esia
dalam
rtian
njol oraja)
penin
tulisa
(Bugis
sekar
lisan
apana
ssar/T
secar
perlu
un
taan
h
a Komp
ri
kebahas
struktur
interaks
fungsi
ol
informa
membe
undang dan teks,
benar
n
t
analiti
usun
komp
penin isu /Maka
indon
hamia
er
un
(Bugis
karakt
bahasa pener
kenya
maup n
baik
dan
secar
nilai Menon eten
dalam
Komp
a
sional
pkan
kegiata
a
dengan
bentuk
dan
transak
kebahas
struktur
Menera ur
kan
denga
terkai
sisi
Meny
pada
unsur
strukt
erhati
,
tulis,
ekspo
lain
n njol
bahash
nilai
dan
dalam
Meno denga
gkata
maupn.
lisan
ang
/Maka
nilai
oraja)
penin
tulisa
a
(Bugis
sekar
lisan Komp
eten
memint
iresmi
aan
teks,
Menonj
sosial,
dalam
si
ri
an dan dan
memp
aktual
s
teks
etensi
gkata ssar/T
daera
esia
dalam
deskri
tulisa
/Maka
indon
er
Menoa dalam
apan
secar
perlu
un
karakt
taan
a jol dalam
eten
informa
lisan
fungsi
n
informa
membe
undang
unsur
sional
an
teks,
pkan teks teks,
fungsi
n
t
analiti
usun
komp
kebah
ur
kan
denga
terkai
sisi
Meny
pada isu dalam
(Bugis
karakt
bahas
Mema a
njol maup n
baik
dan
un
ssar/T
karakt
denga
gkata
n.
/Maka
maup
lisan
ang Komp
eten
dalam
Komp
a
dengan
beberap
dan
ol
transak
struktur
Menera
terkait
memint
resmi unsur
sesuai
erhati
,
tulis,
ekspo
lain
n oraja)
n dan
bahas
Menoh
psi
dan
ssar/T
daera
esia
dalam
njol nilai
penin
tulisa
Menya
sekar
lisan
er Menon
dalam Melak
dalam
si
dan
sosial,
sekolah/
si
ri
an
kebahas
lisan
interaks
dan
fungsi dan dan
sosial,
memp
aktual
s
teks
etensi
agiaa
teks,
fungsi
n
t
analiti
usun
komp isu Meng
/Maka
indon
er
hami
dalama dalam
kenya
tulisa
secar
perlu
maupun
oraja)
er
dan
n
baik
un
ssar/T eten
dalam
eten
informa
membe
a
unsur
dalam
sional
teks,
pkan
kegiata
a
dengan teks pada kebah
konte
kan
denga
terkai
sisi
Meny baik
(Bugis
bahas
dan
a karakt
perlu
njol
oraja)
dan
bahas
dalamh ajikan
gkata
maupn.
lisan
baik
ang jol
Menon meny
Komp
ukan
terkait
tulis
struktur
tempat
terkait
memint
resmi
aan
idan
unsur unsur
strukt
erhati
,
tulis,
ekspo
lain
n,
dan
sosial,
memp
aktual
s
teks
etensi analis
ssar/T
daera
esia
dalam
deskri
Meng nMeny
taan
penin
tulisa
dengaa
dan
baik
dalam
kenya
tulisa
secar
perlu
un
oraja) dalam
Melak
dalam
sosial,
si
ri
khusus
kebahas
Membe
lisan
dan
fungsi dan agiaa
ks
fungsi
n
t
analiti
usun
komp isu melal
/Maka
indon
penge
Meno
penin
dalama pener
dan
mauper
n
baik
un
secar dalam
Mema aji
eten
n
informa
membe
pendap
yang
teks,
kerja
kegiata
a
dengan
beberap kebah
ur
kan
denga
terkai
sisi
Meny
secar
unsur
strukt (Bugis
isbaik
bahas
Mema a
arti
oraja)
dan
bahash
psi sekar
ajikan
gkata
lisan
n.
perlu
n
secar
Meny
taan jol
Menon penge
Memb
Meren
ukan
tulis
transak
kebahas
struktur
terkait
memint
dalam
aan
dakan
dan
unsur
sosial, erhati
,
tulis,
ekspo
lain
n,
perlu
sosial,
memp
aktual
s
teks
etensi analis
Menoui
ssar/T
daera
esia
rtian
njol
gkata
Meng npenin
tulisa
denga
dalama
dan
perlu
apan
baik
tulisa
secar
un
a hami hasil
dalam
sekolah/
si
ri
at
melibat
dan
sesuai
n
informa
membe
a dan
dan
teks agiaa
teks,
fungsi
n
t
analiti
usun
a
kebah isu /Maka
melal
indon
hamia
dan
(Bugis
bahas
baik
a ang
pener
dan
kenya
maup n
penin
a
sekar dalam
jol lompo
uat
Melak
canak
penge
meny
yang
sional
an
teks,
kegiata
a teks ur
kan
denga
terkai
sisi
Meny is arti
njol
lisan
oraja)
dan
h ajikan
gkata
lisan
n.
perlu
n Mener analisi
MTK fungsi
bentuk
beberap
tulis
kebahas
struktur
tempat
terkait
memint
pikiran,
kan
unsur
dengan
secar
menin
strukt
erhati
,
tulis,
ekspo
lain
n,
dan BING
sosial,
memp
aktual
s
teks dalam
nilai
makn n
analis
MLOK ui
ssar/T
daera
esia
deskri nsecar
Meny
nilai
penin
tulisa
MLOK
dalamdan
a
lisan
perlu
apan
baik
gkata
taan
un Kewira
KWH kan
peren
ukan
an KWH
MTK (P) MTK (K) sekolah/
si
ri
khusus
melibat
lisan
interaks
dan
n
informa
undang
a dan
BING
teks(P) benar
agiaa
teks,
fungsi
n
t
analiti
usun isu /Maka
melal
penge
indona
dan
dalam
maup
(Bugis
bahas
baik
karakt lisan
ang
pener
dan
kenya
maup n
penin dalam
apkan
Menon lompo
aji
s
meny
(S) sosial,
yang
an
teks,
kerja
kegiata
a
sesuai
tindaka
kebahas
konteks teks a
gkatk
ur
kan
denga
terkai
sisi
Meny
secar
unsur
strukt
,erhati
tulis,
ekspo (K) Mema
dalam
is arti
(P)
lisan
oraja)
dan
Menoh
psi
a karakt
ajikan
gkata
maup
(K)
Menya
lisan
n.
perlu usaha
(P)
n Menga canaa
secar
nilai
penin
sekar
tulisa karakt
penge
pemb (K)
tempat
terkait
memint
dalam
kan
dan
ikhusus
unsur
sekolah/
si
an
struktur n,
dan
sosial,
memp
aktual
s
teks
benar
an
teks,
fungsi
n
t isu ssar/T
daera
makn
Meng ui
esia
rtian
un
/Maka
melal
er
hami
Mema a maup
dalam
perlu
apan
baik
gkata
taan
un
lisan
er
pener
maup
dan
n doku
jol
an kan
hasil
Komp
tentan
aji
melibat
interaks
dan
sesuai
n
informa analiti
usun
a
kebah
ur maup
(Bugis
bahas
baik
dan penin
un
a Menon
nalisis er
n
dengan
an
penggu
kerja
kegiata
a
bentuk
tindaka
tulis
transak
kebahas
tempat
terkait
resmi
dalam
teks sisi kan
denga
terkai
sesuai
secar
unsur
strukt
,erhati
tulis,
ekspo petuaa karakt
njol
lisan
oraja)
dan
h
nilai
analis
tulisa
ssar/T
dalam
daeraui
ajikan
dalam
gkata
n.
ang
un
penin
secar
Meny
nilai
sekar
tulisa
n Menga
men
dalam
lompo
uatan
karakt
analisi
eten
g
hasil
71 72 73 teks, ikan
unsur
dengan
sekolah/
si
konteks
membe
interaks
naanny
sesuai
n
informa
undang 74 dan
Melak
sosial,
memp
aktual
s
teks
benar
agiaa
teks,
fungsi
n
t
konte 75
isu
analiti deskri
hami
makn76
/Maka
melal
un
penge
dalam
maup a
h
(Bugis
bahas
baik
karakt
maup
baik
dalam
perlu
apan
gkata
tulisa
un
77
lisan
er
Mengi
pener
dan
n
baik
tulisa
dan78
kebut
jol
nalisis wiraus
kebut
kan
doku
er
s
dalam 79
n
yang
sional
an
kerja
kegiata
dengan
bentuk
dan
tindaka
transak
kebahas teks a
kebah
ur
kan
denga
terkai
sisi
sesuai
sanak
unsur
strukt
erhati
,
tulis,
ekspo petua
is
bahasarti
n.
lisan
oraja)
Menoh
psi
deskri
a karakt
ajikan
dalam
gkata
n a
ang
n.
un
penin
secar
Meny
nilai
tulisa
n
dan admini
wiraus
dalam faktor-
analisi
konteks
tempat
terkait
penggu
ri dan s
dan n,
dan
sosial,
memp
aktual ssar/T
tulisa
daeraui
rtian maup
baik
dalam
nterpr
perlu
apan
secar uhan aha
uhan
Komp
karakt
ia
dengan
sekolah/
si
an
membe
melibat
lisan
interaks
sesuai
undang
unsur
n
sional
an
ks
benar
agiaa
teks,isu (Bugis
fungsi
tn
teks analitikonte
an
kebah
ur
kan
denga
terkai
sisi
Meng
/Maka
melal
maupun
a
er
dan
h
(Bugis
baik
petua pener
lisan
a karakt
dan
psi
njol er
Mengi
dan
n
baik
tulisa
ajikan
dalam
gkataa
perlu
n.
kebut
strasi
Menga
Menon
aha
men
wiraus
tentan
faktor
s
penggu
kerja
kegiata
naanny
memint
transak
perlu
konteks
tempat
terkait
resmi sesuai
secar
unsur
strukt
erhati
,
tulis,
n, oraja)
lisan
n.
/Makah
nilai
analis
ssar/T
tulisa
dalam
daeraui secar
un
penin
Meny
nilai
estasi
maup a
baik sumbe
Menon
uhan dan
sumbe
eten
er
usaha
aha
g
Melak
ri
kan
idan
dengan
an dan
sekolah/
kebahas
membe
lisan
interaks dan
sosial,
memp
aktual
s
ks
penyi
agiaa
teks,
fungsi
n
t isu
analiti (Bugis
makn
perlu
un
/Maka
melal
penge
indon
dan
dalamh dalam
nterpr
perlu
apan
secar
pener
lisan
er
Mengi
dan
n
penin usaha
nalisis
jol
dan
Mema pemb
tentan
naanny
sesuai
n
a.
a
sional
peningk
penggu
kerja
kegiata
dengan dan konte
a
kebah
ur
kan
denga
terkai
sesuai
secar maup
dan
(Bugis
baik
karakt
ssar/T
is arti
oraja)
lisan
n.
bahash tulisa
karakt
ajikan
gkataa
releva
lisan
secar
un r
Menga
joldaya
sumbe
Menon rperlu
dalam
Komp
wiraus
IKomp
dan daya
dan
faktor-
ukan
memint
tindaka
tulis
transak
konteks
tempat
resmi
aan
ri
idan dan unsur
strukt
erhati
,
tulis,
apan
n,
dan
sosial,
memp
aktual
s /Maka
penina
ssar/T
tulisa
ui
rtian
esia
penge
(Bugis
Meng penin
Meny
nilai
estasi
maup a
baik
dalam
nterpr
perlu
apan
gkata dan
peluan
dalam
perlu
hami entuk
g
a
dengandan
sekolah/
perlu
informa
lisan
atan
naanny
sesuai
n
membe ks
benar
agiaa
teks,
fungsi
n
t isu
konte perlu
un
/Maka
melal
er
oraja)
dan
maup
baik
(Bugis
a maupn.
pener
lisan
er
nsi
n
tulisa usaha
nalisis
dalam
Menon
r
joldaya penin
usaha
eten
aha
perlu
faktor
penge
Komp
a
n
yang
sional
penggu
kerja a
kebah
ur
kan
denga
terkai ssar/T
petua
gkata
oraja)
lisan
n. karakt
ajikan
gkataa
releva
lisan
n g perlu
a
dengan
beberap
memint
tulis
transak
perlu
konteks
tempat
pada
a
dengandan aktual
peningk
si
dan
sekolah/
ri dan
bibit
secar
unsur
strukt
,erhati
tulis,
n,
dan
sosial,
memp
ks
nilai
dan
rtian
/Maka
analis
penin
ssar/T
tulisa
dalam
makn
baik
perlu
un
/Maka
indon
melal
secar
maupun
estasi
penin
Meny
nilai
ui dalam
apan
baik
petua
un
n. dan eten
penin
Kewira
peluan
jol
usaha
dalam
integr
faktor-
gkata
Komp
Melak
dalam
dan
penin
pemb
lompo
eten
informa
membe
melibat
lisan
naanny
sesuai
informa
membe
a
yang teks
sional benar
agiaa
teks,
fungsi
n
t isu
tana
a
kebah
ur
kan
denga
terkai oraja)
maup
bahash
n
baik
dan
karakt
nilai
ssar/T
is arti pener
lisan
mauper
nsi
n
tulisa
a
karakt
ajikan
gkata
releva
dalam penin
usaha
Menga
gkata asi
faktor
dalam
Komp
peningk
penggu
kerja
atan
terkait
tulis
kompet
perlu
konteks
tempat
memint sesuai
secar
unsur
strukt
erhati
, gkata
oraja)
lisan
n.
bahas
lisan
penina
tulisa
ssar/T
ui
esia secar
un
tulisa
Meny
nilai
h perlu
g
Menga
Menon
dalam
dan n
eten
ukan
perlu
gkata
entuk
kan
dalam
si
ri
kan
dan
a
si dan
dengan
khususdan
informa
melibat
lisan n,
dan
sosial,
memp
aktual
man
benar
agiaa
teks,
fungsi
n
t isu (Bugis
baik
dalam
perlu
un
melala
er
karakt
oraja)
dan maup
apan
baik
dalam
petua
un
pener
lisan
er
Mengin
nsi gkata
nalisis
n
andan nasion
pemb
eten
Komp
atan
naanny
sesuai
pada
pendap
yang
ensi
peningk
penggu
kerja
a konte
a
kebah
ur
kan
denga
sesuai
secar
unsur petua
maup
gkatan
baik
a
oraja)
lisan
n.
dan tulisa
a
karakt
(Bugis
ajikan
n.
secar
nilai
un penin
usaha
nalisis
jol
perlu
Menga pada
dalam
Meren
penge
meny
penin
n
integr
karakt
terkait
memint
tindaka
tulis
perlu
konteks
dalam
si
kan
dan strukt
erhati
,
n,
dan
sosial,
memp
aktual /Maka
lisan
Mema
penin
tulisa
daera
dalamui
er
baik
makn tulisa
Meny
maup
apanh
baik
dalam
nterpr
petua n
perlu
peluan
pada
dan al
entuk
Memb
dalam
eten
pada
a
dengan
kompet
at
sesuaidan
dan
melibat
dasar
atan
naanny
informa ks
benar
agiaa
teks,
fungsi
n
konte
a dalam
melal
perlu
maupun
indon
un
h
n
baik
dan
bahas /Maka
penern
lisan
er
dan
tulisa
a gkata
kebut
dalam
dan
Mema
penin
nalisis
Menon kompe
canak
lompo
aji
eten
gkata
pada
asi
er
meny
pendap
n
yang
peningk
penggu
kegiata
a
bentuk
terkait
tindaka
tulis kebah
ur
kan
denga
sesuai
secar
unsur
strukt
erhati
, ssar/T
maup
hami
gkata
lisan
n.
bahas
dalamh
a karakt
(Bugis
ajikan
n.
secar
nilai
un
estasi
Menyh pada
penin
g
kompe
wiraus dalam
integr
uat
kompet
perlu
konteks
ensi
pikiran,
kan
lain
pada
a
dengan
si dan n,
dan
sosial,
memp
ks
benar
agiaa
teks,
fungsi Mema
penin
tulisa
esia
ui
tulisa
(Bugis
dalam
melal
perlu
un
a maup
apan
baik
ssar/T
perlu
lisan
/Maka
penern
er n
perlu
uhan
hami
gkata
kebut
jol tensi
Meren
an
kan
hasil
dalam
n
kompe
nasion
wiraus
aji
at
membe
naanny
n
undang
pendap
n
yang dan
melibat
atan
informa n
konte
a
kebah
ur
kan
denga oraja)
deskri
bahas
petua
maup n
(Bugis
maup
dan
a dan
tulisa
a
karakt
(Bugis
releva
ajikan kompe
gkata
usaha
Menon
tensi
aha Bingk
asi
peren
Komp
meny
ensi
peningk
penggu
dasar
sesuai
tindaka
Membe
kompet
perlu
konteks
terkait sesuai
secar
unsur
strukt
erhati gkata
nhami
n.
lisan
dan
/Maka
Mema
penindan
tulisa
daeraui secar
nilai
un
oraja)
penin pada
penin
sumbe
Menga
Kewira
n
uhan
dalam lain
canak
produ
karakt
analisi
pada
tensi
al
aha
hasil
pikiran,
ri
kan
pada
a
si
an
at
membedan
sekolah/
dan
melibat
dan n,
dan
sosial,
memp
ks
benar
agiaa
teks,
fungsi
n tulisa
baik
psi
dalam
perlu
un
/Maka
indona
h ssar/T
maup
apan
baik
perlu
lisan
/Maka
penern
er
nsi jol
tensi
n dan
dasar
dan ai
nasion
canaa
eten
aji
Melak
dasar
atan
naanny
lain
dengan
n
dakan
ensi
peningk
penggu
kegiata konte
a
kebah
ur
kan deskri
maup
bahasn
dan
perlu
ssar/T
gkata
hami
n.
h karakt
tulisa
denga
gkataa kompe
gkata
r
nalisis
daya
usaha
pada
sumbe
Menon an
k
er
s
meny
kompe
lain
dalam
dan
analisi
sesuai
terkait
memint
tindaka
kompet
perlu
tempat
terkait
resmi
pikiran,
ri
kan dan sesuai
secar
unsur
strukt
erhati
n,
dan
sosial,
memp n lisan
Mema
penindan
dan
tulisa
ssar/T
esia
indon
tulisa
(Bugis secar
nilai
un
oraja)
penin
ssar/T
maup
apan
baik
petua dalam
dasar
pada
perlu
lain Bhine
al
n
dalam
hasil
ukan
lain
pada
a
Membe dan
konteks
membe
fungsi
dasar
atan
naanny ks
benar
agiaa
teks,
fungsi dalam
psi
perlu
un
a
oraja)
penin
deskri
dan
n
(Bugis lisan
er
n tensi
n
usaha
kebut
an
Menon
kompe
r daya
Menga
jol pemb
usaha
wiraus
tentan
aji
tensi
Melak
Bingk
perlu
s
dengan
saran
a
n
ensi
peningk
kerja
kegiata
sesuai
memint
tindaka konte
a
kebah
ur
kan
sesuai
secar
unsur
strukt
erhati perlu
maup
penge
gkata
hami
n.
oraja)
n dan
esia
/Makadan karakt
tulisa
denga
gkataa
oraja)
secar
nilai
un
h lain
kompe
penin ka
dalam
kebut
analisi
penge
Membe
kompet
perlu
dakan
penggu
ri
lain
pada
a dan
sosial,
sekolah/
dan n,
dan
sosial,
ks
benar dan
Mema
penin
tulisa
daera
gkata
baik
dalam
psi
/Maka
perlu
un maup
dalam
kenya
baik
lisan dasar
pada
uhan
dan
dan
jol
tensi
usaha
nalisis
dalam uatan
dan
aha
g
hasil
lain
ukan
ai
penin
tentan
konteks
dan
informa
membe
dasar
atan
sesuai
n
membe
dengan
a
n agiaa
teks,
fungsi
konte
a
kebah
ur
kan penin
un
rtian
deskri
n
baik
bahas
dan
perlu
ssar/T er
n
karakt
tulisa
dengaa
(Bugis Mema
tensi
gkata
Menga Tungg
Bingk
uhan
Meren
s
Komp
lompo
dakan
ensi
peningk
fungsi
naanny
memint
struktur
Membe
kompet
perlu
tempat sesuai
secar
unsur
strukt penge
gkata
hami
n.
h
lisan
Mema
peninn
dan
tulisa
ssar/T secar
Meny
taan
un lain
kompe
perlu
sumbe
wiraus
dalam
dasar
peluan
dan doku
perlu
dan
faktor-
analisi
penge
Bhine
gkata
g
Komp
penggu
tawaran
si
lain
pada
dengan
sekolah/
ri dan
konteks
informa
membe n,
dan
sosial,
ks
benar
agiaa
teks,
fungsi gkata
tulisa
nilai
dalam
psi
melal
perlu
bahas
penina
oraja) maup
dalam
kenya
baik
lisan
er
/Makan hami
dasar
n
nalisis
n al
ai
sumbe
canak
tentan
eten Ika
fungsi
dasar
atan
sosial,
a.
a
teks,
dakan
ensi
peningk
kerja dan konte
a
kebah
ur
sesuai
secar
unsur
strukt deskri
rtian
dan
dalam
maup
penge
gkata
hamin
(Bugis
n.
oraja) sekar
tulisa
a
ajikan
un
secar
Meny
taan tensi
penin
r
ahadaya
Menon
lain
perlu
g
Menga
Menon kan
men
penin
perlu
faktor
s
lompo
ka
n
faktor-
eten
naanny
,konteks
terkait
memint
sesuai
Membe
kompet
tempat
memint
penggu
si
ri dan n,
dan
sosial, n
Mema
daera
gkatan
dan
karakt
dan
peninui
a
baik maup
kenya
ssar/T
baik Kewira
lain
pada
peluan dan
Bhine
r
an
g
Komp
dalamdaya
karakt
sosial,
lain
pada ks
benar
agiaa dalam
perlu
nilai
psi
/Maka lisan
ang
n dasar
gkata
usaha
jol usaha
gkata
penin
pemb
tentan
dan
fungsi
dasar
atan
sesuai
a.
dengan
saran
a
dakan
ensi
penggu
kerja
naannydan teks,
struktur
perlu
informa
terkait
memint konte
a
kebah
ur
sesuai
secar
unsur
strukt
Memaun
rtian
deskri
dan
dalamn
baik
perlu
er
penge
gkata
hami
daerah
lisan
n
pener
ajikan
sekar
tulisa
un
oraja)
secar
taan
dan
Mema
a Menon
penin
usaha
nalisis
jol
usaha
kompe
g kan
Tungg
pada
faktor
dalam
perlu
ka
usaha
produ
faktor-
eten
er
struktur
Membe
kompet
teks,
peningk
si
unsur
sosial,
lain
pada
dengan n,
dan
ks
benar
agiaa karakt
Mema
dan
ssar/T
penin
hami
tulisa
dalam
perlu
nilai
psi
melal maup
apan
baik
lisan
ang
n lain
n
dalam
dan
perlu
hami
jol
gkata
dan
kebut
dalam Ipemb
n
gkata
entuk
g
karakt
al
kompe Ika
konteks
dan
a.perlu
informa
fungsi
dasar
naanny
sesuai
pendap
a dan teks,
konte
a
kebah
ur Mema
penin
dalam
rtian
deskri
maup n
(Bugis
dalam
maup h pener
denga
sekar
tulisa
a an
tensi
usaha Komp
penin
Tungg
dan
k
faktor
dalam
meny
wiraus
teks,
dakan
ensi
dan
atan
terkait
kebahas
struktur
Membe
kompet
konteks sesuai
secar
unsur penge
nhami
er
gkata
oraja)
deskri
dan
karakt
Mema
dan
peninui un
secar
nilai pada
perlu
penin
Kewira
dalam
n
perlu
uhan perlu
pada
n
integr
faktor-
er
dan
tensi
entuk
Memb
peningk
penggu
tawaran
sosial,
lain
a dan teks, n,
dan gkata
hami
bahas
nilai
dalam
psi maup
baik
apan dan eten
gkata
a dasar
dengan
si
at
informa
perlu
dan dan
fungsi
dasar ks
benar
agiaa
konte /Maka
Memaun
(Bugis
dalam
rtian
deskri lisan
n karakt
baik ang
n
tulisa dan aji
kompe
penin
Menga
Menon al
perlu
usaha
pemb
Komp
aha
penin
kompe
pada
asi
faktorIka
unsur
pada
pendap
aan
teks,
dakan
ensi
penggu
atan
naanny
,konteks
sesuai a
kebah
sesuai
secar
unsur psi
perlu
penge
hami
er
gkata
lisan
deskri
n un
secar
nilai gkata
usaha
pada
penin
sumbe
Mener
wiraus wiraus
perlu
lain
integr
uat
dalam
struktur
Membe
perlu
terkait
peningk
pikiran,
si
unsur
sosial,
lain n,
dan Mema
hamia
karakt
dan
ssar/T
tulisa
/Maka
tulisa
bahas
nilai
dalam
psi
melal maup
baik
kenya lain
perlu
tensi
gkata n
penin
dan
entuk
Memb
hasil
dan
eten
gkata
tensi
kompe
nasion
dan
pada
a. dan agiaa
kebahas
kompet
at dan
beberap
fungsi
dasar
naanny
dengan
pendap
teks,
dakan
peningk
penggu
kegiata
atan
sesuai
terkait
ks
benar
konte
a
kebah
sesuai
secar
unsur
penin
dan
dalam
rtian
deskri
maup n karakt
psi
dalam
indon
penge
hami
er
oraja)
n.
ssar/T
deskri
n dan a jol
lisan
er
n
tulisa
secar
un
taan
nalisis
n
an daya pemb
Mema
Menon
kompe
rgkata
apkan
aha
penin aha
penin
Melak
asi
peren
pada
gkata
perlu
integr
uat
analisi
dalam
kebahas
struktur
Membe
aan
ensi
pikiran,
a teks
unsur
sosial,
laindan dan
n, penge
gkata
bahasa
karakt
Mema
dan
ui
nilai
dalam
psi
un maup
baik dasar
n
peluan
dalam
pada
dan
hami
jol
tensi
n
usaha
doku n
lain
tensi
al
entuk
gkata
ukan
nasion
canaa
kompet
perlu
konteks
at
dan
atandan
fungsi
naanny
n
pada
dengan
pendap ks
benar
agiaa
konte
a
kebah dan
Mema
esia
dalam
deskri
rtian
dan
baik
oraja)
psi
perlu lisan
er
n
tulisa
sekar
a dan
gkata Melak
kompe
penin
n
asi
peren
s
penin
aan
teks,
dakan
beberap
dasar
sesuai
eksposi
kebahas
struktur
Membe
perlu sesuai
secar indon
penge
hami
er
lisan
rtian
Mema n
karakt
a
dan
tulisa secar
un lain
pada
g
kompe
wiraus
Kewira
dalam
dasar
pada
dan
men pada
lain
dalam
integr
penge
al
n
ensi
peningk
penggu
pikiran,
unsur
sosial,
pada
a dan
sekolah/
kompet
konteks
at dan dan
n,
ks
benar
agiaa penge
hami
dan
bahas
nilai
perlu
psi
melal
baik
dan
penin maup
baik
n
lisan
ang perlu
n ukan
tensi
gkata
pada
nasion
canaa
tentan
gkata
Melak
beberap
dan
fungsi
a
si
aanteks
lain
dengan
teks,
dakan
peningk konte
a deskri
rtian
esia
maup
dalam
nilai
indon
penge
hami
er
n. tulisa
a kompe
Menga
tensi
aha
usaha
lain
kompe
perlu
admini kompe
Bingk
asi
pada
lompo
dalam
kebut
dasar
atan
naanny
sesuai
kebahas
struktur
kompet
perlu
tempat
ensi
penggu
pikiran, sesuai
secar
dan
n, deskri
rtian
bahas
karakt
penina
dan
melal
penge
gkataui secar
maupun
baik penin
pada penge
lain
kompe
al
n
g
a
unsur
sosial,
teks
eksposi
Membe
konteks
analitis
beberap
dan
fungsi
atan ks
benar
konte
a bahas
nilai
dan
Memapsi
un
karakt
esia
dalam
deskri
rtian
dan n.
lisan
tulisa
a tensi
nalisis
dan
dasar
dan
an
Mema
tensi
penin
strasi
Menga tensi
ukan
ai
nasion
kompe
kan
Bingk
uhan
lain
pada
a.
dengan
aan
teks,
ensi
kerja
dasardan
peningk
naanny
sesuai sesuai
secar nilai
psi
indon
penge
gkataa
er
lisan
ui
rtian
n secar
un gkata
kompe lompo
tensi
pada
dalam
kebut
faktor-
penge
eksposi
kebahas
struktur
si
dakan
penggu
dengan
a
unsur
sosial,
teks
pada dan karakt
bahas
hami
bahasa
tulisa
dan
er
nilai
dan
psi
perlu maup dasar
perlu
peluan
lain
dan
hami
dasar
gkata
usaha
nalisis lain
Bhine
al
tensi
karakt
ai
sumbe
Membe
kompet
perlu
konteks
beberap
dan
dasar
atan
sesuai
lain
a.
dengan
dan ks
benar
konte
a karakt
daera
esia
dalam
rtian
maup
dalamn
lisan
nilai n.
lisan
tulisa
a n
tensi kan
lain
kompe
Bingk
uhan
faktor
lompo
si
aan
teks,
analitis
fungsi
naanny
membe
eksposi
kebahas
struktur
kompet sesuai indon
er
pengea
n.
dalam
deskri
karakt
bahas
penina
dan un lain
penin
g
penin
wiraus
Kewira
lain
n
peluan
dan ka
dalam
lain
er
rBhine
daya
dakan
ensi
peningk
penggu
a teks
unsur
lain
pada
dengan
Membe
konteks
perlu dan
ks
benar penge
er
bahas
dalam
maup h
dan
nilai
un
karakt
Mema maupn.
lisan pada
dasar karakt
tensi
ai
sumbe
pemb
kan
analitis
beberap
dan
dengan
sosial,
a.
ri
si
aan dan
dan
teks,
ensi konte daera
esia
dalam
rtian
dan
bahas
psi
indon
er
penge
gkataa tulisa gkata
gkata
aha
usaha
pada
perlu
g Tungg
Bingk
wiraus
ka
usaha
fungsi
dasar
atan
naanny
eksposi
kebahas
Membe sesuai dalam
rtian
(Bugis
karakt
bahasa un kompe er
n lain
kompet
konteks
teks dan
dakan
peningk
penggu
dengan
a
unsur Mema
tulisa
un
er
hami
dan
bahash
nilai
perlu maup ndan karakt lain
rBhine
entuk
al
aidaya
lainIka
membe
struktur
perlu
memint
analitis
beberap
dan
dasar
sosial,
lain
pada
a. dan ks
konte dan
daera
bahasa
esia
dalam
rtian
n
nilai tulisa dan
an
kompe
penin
usaha
tensi aha
Tungg
dan
wiraus
si
aan
dakan
ensi
penggu
fungsi
atan
naanny
membe
eksposi
kebahas sesuai /Maka
indon
er
hami
dalama
n.
tulisa
deskri
(Bugis
karakt
bahas
penina un pada
perlu ka
usaha
integr
er
dan
Bhine
ri dan
teks,
peningk
dengan
a teks
unsur
lain penge
indon
dan
dalam
bahash
nilai n dantensi
gkata
dan perlu al Ika
dan ks
struktur
Membe
kompet
perlu
analitis
beberap
fungsi
dasar
naanny
sosial,
pada
a.
ri
si
aandan
memint
dan
atan
informa
konte karakt
dalam
daera
bahasa
ssar/T
esia
deskri
dan
n.
psi
/Maka
indon
er
gkataa
rtian
esia tulisa dasar
kompe
penin
wiraus
aha
Tungg
dan
asi
wiraus
perlu
ka
membe
eksposi
kebahas
Membe
teks,
dakan
ensi
peningk (Bugis
bahas
karakt
Mema
indona
er dasar
n
perlu dan
penin
dengan
a
a
teks
sosial,
laindan ks
struktur
kompet
perlu
memint
analitis
beberap
unsur
pada
oraja)
dan
bahash
psi
perlu
a
dan
dalam
ssar/T
daera
esia
n
nilai
dan n. lain
tensi
gkata
aha
al
perlu
aha Ika
nasion
penin
Tungg
si
ri
aan
dandan
dakan
fungsi
dasar
atan
membe
eksposi
struktur
Membe /Maka
indon
er
hami
dalama
esia
baik
(Bugis
bahas
dan
a lain
pada
penin perlu
gkata
perlu
dan
perlu
teks,
ensi
peningk
dengan
a teks penin
penge
indon
bahas
oraja)
dan
dalamh dasar
n penin
al
dan
informa
kebahas
kompet
terkait
memint
analitis
beberap
fungsi
unsur
sosial,
lain
pada
ri
si dan
teks,
dakan
peningk
bahas
karakt
ssar/T
dalam
daera
esia
deskri
bahas
dan
melal
/Maka
penge
indon
gkataa kompe al
dan
gkata gkata
n Ika
penin
gkata
dalam
dan
dasar
atan
informa
membe
eksposi
si
aan
ensi
isu rtian
esia
(Bugis
bahas
baik
Mema a
er lain
pada
pada
perlu perlu
n
dan
dengan
a teks
sosial,
kebahas
struktur
Membe
kompet
memint
analitis
dan
fungsi
atan bahas
oraja)
dan
h
psi
a
ui
ssar/T
daera
esia
rtian
n tensi pada
n gkata
gkata
penin
n
Bingk
unsur
lain
pada
ri
si dan
terkait
beberap
dasar
aktual, nilai
dan
/Maka
melal
indon
hami
daera
dalama kompe
penin pada
perlu
informa
membe
eksposi
struktur
aan
teks,
dakan
ensi
a
dengan
unsur
sosial,
pada (Bugis
bahas
baik
dan
indona
lisan
oraja)
dan
dalamh
nilai dasar
pada n
kompe
gkata
pada
ai
kebahas
Membe
kompet
terkait
memint
analitis
isu
a teks
lain
sesuai karakt
bahas
ssar/T
daeraui
esia
deskri
bahash tensi
gkata kompe
penin
ri
si dan
teks,
beberap
dan
fungsi
dasar
informa
membe
kebahas
struktur
kompet /Maka
melal
penge
indon
daeraa
esia
maup
(Bugis
bahas
baik
karakt
Mema lain
kompe pada
tensi
pada
kompe
Bhine
aan
dakan
ensi
isu
a
dengan
aktual,
eksposi
Membe
dengan a
er
oraja)
lisan
dan
h
psi
(Bugis
a dasar
n n
tensi
gkata
terkait
memint
analitis
dan
a
unsur
si
ri
aanteks
sosial,
lain
dan
teks,
ensi ssar/T
daeraui
rtian
esia
h
dan
un
/Maka
melal
hamia
er tensi lain
kompe
pada
tensi
ka
beberap
fungsi
dasar
aktual,
informa
membe
sesuai
si
dakan
konteks daera
dalam
maup
(Bugis
bahas
baik
dan
/Maka
indon lain
pada pada
lain
n
isu
a
dengan
unsur
eksposi
kebahas
struktur
Membe
terkait
memint
beberap
dan
dasar oraja)
lisan
nilai
dan
bahash
(Bugis
tulisa
ssar/T
daera
dalamui
deskri dasar tensi
tensi
kompe
lain
Tungg
a teks
sosial,
lain
sesuai
si
ri dan
dengan
analitis
fungsi
penggu bahas
/Maka
melal
pengeh
un
a
ssar/T
esia kompe kompe
pada
aktual,
informa
membe
kebahas
si
aan
teks,
dakan
isu
a
unsur
teks
lain maup
baik
(Bugis
bahas
karakt
/Maka
bahasa
n.
oraja)
lisan
h
psi lain lain
tensi
al Ika
eksposi
struktur
Membe
dengan
terkait
memint
konteks
sosial,
naanny (Bugis
a
ssar/T
daera
tulisa
ui
rtian
oraja)
dan tensi kompe
sesuai
si
ri
aandan
analitis
beberap
dan
fungsi
aktual,
informa
eksposi
kebahas
Membe un
/Maka
melala
er
ssar/T
daera
maup
baik
(Bugis
a
dan lain
dan
si
teks,
dakan
konteks
isu
a
penggu
membe
struktur
a /Maka
indon
oraja)
lisan
n.
nilai
h
baik
bahas dasar lain tensi
dengan
terkait
memint
beberap
dengan
a
unsur
sosial,
aanteks
sesuai
si
dakan tulisa
ssar/T
daera
dalamui
oraja)
/Maka
indon
melal
pengeh
un perlu
analitis
dan
fungsi
penggu
aktual,
informa
naanny
ri dan
teks, ssar/T
esia
maup
baik
karakt
(Bugis
melala lain lain
konteks
isu
a teks
membe
eksposi
kebahas
struktur
terkait
analitis
beberap
fungsi oraja)
lisan
bahasn.
h
(Bugis
baik
tulisa
ssar/T
ui
rtian
esia penin
dengan
unsur
sosial,
naanny
sesuai
si
a
memint
dan oraja)
dan
melal
un
/Maka
er
daeraui
penggu
aktual,
informa
eksposi
ri
si
aandan
teks,
konteks
isu
dengan
a
sosial,
teks maup
baik
(Bugis
/Maka
melala
oraja)
lisan
n.
nilai
dan gkata
membe
kebahas
struktur
a
dengan
terkait
a
unsur bahas
baik
tulisa
ssar/T
dalamui
lisan
h
naanny
sesuai
si
memint
analitis
beberap
dan
penggu
aktual,
membe
eksposi
struktur melal
un
/Maka
indonui
ssar/T
maup
baik
karakt
bahas n
ri
aan
isudan
teks,
konteks
informa
kebahas melala
n.
oraja)
lisan
bahas
(Bugis
maup
a
dengan
terkait
analitis
dengan
a
unsur
ri
si teks
naanny
sesuai
teks,
dan tulisa
ssar/T
esia
ui
lisan
oraja)
melal
un
er
a pada
memint
beberap
dan
penggu
aktual,
si
aan daera
maup ui
baik
/Makaa
un
konteks
isu
dengan
informa
membe
eksposi
kebahas
a
dengan
memint
analitis
dan n.
oraja)
lisan
dan
maup
baik
tulisa
daera
dalamui kompe
a
unsur
teks
naanny
sesuai
terkait
beberap lisan
melalh
un
indon
ssar/T
tulisa
penggu
aktual,
membe
ri
si
aandan
konteks
a
dengan
unsur maup
baik
bahas
melal
un
n.
lisan
bahash tensi
informa
eksposi
kebahas
dengan
isu
a teks maup
(Bugis
tulisa
ui
esia
oraja)
n.
naanny
sesuai
ri dan
terkait
memint
analitis
beberap
penggu
informa
membe
kebahas melal
un
a
tulisa
ui
(Bugis
maup a lain
si
aan
konteks
aktual,
eksposi /Maka
un
n.
lisan
dan
baik
a
dengan
memint
isu
dengan
a teks
naanny
si
ri
aandan tulisa
daeraui
lisan
/Makan.
un
indon
terkait
analitis
beberap
penggu
sesuai
si ssar/T
tulisa
bahas
maup
melal
konteks
a
aktual,
informa
membe
eksposi
a
terkait
memint
beberap lisan
maup n.
h
tulisa
ssar/T
esia
isu
dengan
a teks
naanny
dengan
analitis oraja)
n.
un
a
ui
penggu
Menerapk
dalam isis
sheet
Kompete
an jas
pesta)
Menerapk
an
Menonjol pembuat
Menerapk
bolero/ro
pada
Kompeten Menganal
dan
an n dalam
(jacket)
an gaun
dalam pembuat
dalam
isis mpi
jas/jacketi
dan
Menerapk
Kompete Menonj
Menonj
Kompeten perlu
pembuat
an
Menerapk (busana
pembuat
perlu Kompete ol
Membuat desain
Menonjol
peningkat
an jas an
n dalam
pesta
an ) Kompete ol
dalam
kemasan bolero
an
gaun
dalam peningkat
Kompete
pembuat
Menerapk Menonjol n dalam dalam Kompet
Membuat an dalam
(jaket
Menonjol
/Rompi
pembuat ) dan
bolero
Kompete
an
n dalam
dalam n dalam dalam
Kompete
Kompete Menonj
Menjela Kompet
en
produk (busana
Menerapk
dan
dalam
Menonjol an jas
perlu
/rompi
n dalam dalam n
Menonjol Kompete dalam Menjela
celana dan
an Menerapk
Kompete n dalam ol
Menerap skan
Menonj en
dalam
busana pesta)
an
Menganal
perlu
dalam (jacket)
analisis
peningkat
dan
Menerapk
Kompete Mengana
dalam n
Menerap
dalam skan
dalam Kompet
dalam
Menonjol Kompeten
panjang
industri perlu
bolero
Menonjol
dan
pembuat Menerapk
an
n
dandalam
desain kanprose
Kompete
Menerap tahapan
ol
cara
Menonj Membu
en
dalam peningkat
isis
Menganal n dalam
perlu
an dalam lisis
Menonjol
Menerap kan
Menerap Menjela Membu
dalam sesuai
dan perlu peningkat
/Rompi
dalam
perlu
an
Menonjol an
pembuat
Menerapk
perlu
/work
Kompete COST
desain
Menonjol dur
n
kan dalam
COST mengge
dalam
INDS
membu
ol atINDS
Kompet
dalam
BUSI
Menonjol(P) BUSI (K) desain
COSM
an dalam
Bolero/Ro
isis (P) COSM
peningkat
pembuat
Menerapk (K) dalam
kan Menerap
pembuat skan
Menonj at tiket N/TN
Menganali Membuat
desain
peningkat an
dan
Menerapk
dalam
Menganal
peningkat
bolero
dalam analisis
an jas
peningkat
sheet
n dalam (P)
Menonjol
gaun
dalam
kanprose
pembuat
analisis(K) lar
Menjela
at (P) marker
Kompet
tiket en
dalam (K)
Mengge
dalam
sis pola celana
dan perlu /work
mpi
desain
Menonjol
perlu
an
isis dan Menganal
an
anprosed
dalam
desain
(jacket)
pembuat Menerap
prosedur kanprose
an
dur
an jas
gaun marker
ol
busana dan
lay out
an dalam an
/Rompi
dalam Kompete
Menganal an
padadalam dalam
Menganal (busana
Mengana Menerap
desain skan
Menonj
dan
Menjela en
dalam
lar
Menganali panjang
peningkat sheet
Menerapk
gaun
dalam
perlu
Menganal
peningkat isis
bolero
ur
Kompete
/work
perlu kan
pembuat dur
(jacket)
pembuat
(busana lay
dalamout
industri label
busana
gamis 80 81
Membuat pembuat
desain
dan
isis 82 an 83
jas/jacketi
isis
n dalam 84
Menerap
pesta) kan85 marker
ol 86
label dalam
87
Menggu 88
sis pola
secara sesuai
an dalam pada
an
peningkat
(busana
Menerapk
isis
an
gaundalam
jas dalam lisis
bolero/ro
Menganal
/rompi
pembuat
n
sheet
meningka
bolero an gaun /work
pembuat
Menonjol pembuat
Kompete
an
pesta
pembuatgaun)
skan
Menonj
busana
Menjela
dan
lay
dalamout
Menonj
busana
pada
Kompet
industri
Mengge
Menonjol celana Menganal
perlu
Bolero/Ro
desain
jas /jaket
prosedur
pesta)
dalam Menganal
perlu
bolero/ro
Menerapk
mpi
isis
dan
an kan
dan
gaun desain
an jas sheet
Kompete busana
tahapan
ol nting
industri
Kompet Naik Ke
gamis
manual desain
Membuat an
Bolero/Ro
(jaket
(busana
Menonjol ) Menerapk
pada
tkan
/rompi
Kompete (busana
Menonjol
dalam an
n
dan
an dalam
(busanagaun
bolero Menonj
secara
skan
perlu
busana
Menjela
Menonj
ol busana
en
dan
lar
dalam panjang isis
peningkat
mpi
/work
pembuat dan isis
peningkat
mpi
an
desain
perlu dan prosedur
perlu
gaun
(jaket pada
Kompete
n dalam ol
industri
mengge
dalam bahan
dan
Kompet
en Kelas XI
secara
Menonjol
dan dan
pola perlu dan
prosedur
mpi
Menerapk
dan
pesta)
dalam (busana
an
jas/jacketi
Melaksan
dan
n dalam pesta
dalam
Mengana ) (busana
pesta
perlu
/rompi ) industri
tahapan
ol
peningk
secara
skan
ol
dalam industri
dalam
perlu
busana Naik Ke
dan perlu sesuai Bolero/Ro
an
sheet
perlu
an dalam
Menerapk
gaun bolero/ro
an
perlu
pembuat
gaundalam
peningkat pembuat
peningka
(busana
dan jas/jacket
n dalam dalam
dan
lar
Menjela Kompet
perlu
en
dalam
manual
dalam
digital peningkat
gamis
Kompeten perlu
pembuat
an
perlu
dan
Menerapk pesta
pembuat
akan
perlu
Menganal) Menerap
lisis pesta
Menerap
dan
peningka
dan
Kompete ) menggu
dan
dalam
atan
industri
pembua
dalam
Menjela dan
Membu
peningk Kelas XI
Menonjol
peningkat desain mpi
peningkat
pada mpi
peningkat
an an
tan gaun
Menonjol
pesta)
perlu ikan
Menerap perlu
busana
skan
Menonj industri
en
peningk
dalam
Mengge
Kompet Naik Ke
dan
Menganali
dengan
Menonjol an dalam
secara (busana
peningkat
an
Menonjol
gaun
pembuat
peningkat busana
dan
an dalam
penyiapa
peningkat kan dan
perlu
tan perlu
nting
Menjela
dalam perlu
at
atan
dalam
an dalam dalam
Menonjol
digital
sis Kompeten
Kompeten
perlu
an
Menganal
an
jas dalam
pesta/jaket
Menonjol
prosedur
an
(busana )
dalam
dalam
Menonjol
isis
Kompete
Menganal
an
bolero
dalam
pesta
perlu
bolero
Bolero/R
Menonjol
(busana
dalam
dan
Menonjol
dalam
peningka
perlu
n dalam
Menerap
Kompete
kan
perlu
analisis
Kompete
tan
dan
Menjela
skan
peningk
industri
marker
ol
peningk
busana
skan
Menonj
dan
Kompet
dalam
atan
Menggu
lar
en
peningk
Kelas XI
Naik Ke
sistem
dalam
Menonjol
Menganali Membuat
manual an jas
dalam
peningkat
prosedur
Menonjol an bibit
dalam
bolero/ro
n dalam pembuat
ompi
dalam
pesta
Mengana ) peningka
dalam
peningka Menjela
perlu
busana
skan
tahapan marker
Kompet
dalam
perlu
en
Mengge
Menonjol
Menganali
dalam
dengan
pembuata dalam
dalam isis
dalam
Menonjol
dan
pembuat
pesta
Menerapk
dalam ) isis
/rompi
Kompete
Menganal
peningkat
/rompi
Kompete perlu
dalam
Mengana
tan kan
n dalam
pembuat
peningka
desain
n dalam atan
lay
dalam
dan
atan out
industri
teknik
ol dalam
nting
busana
dalam
atan Kelas XI
Menonjol
grading
Menganali
dalam
sis Kompeten
kemasan
dan
celana (jaket
an
pembuat
dalam
dalam) tanaman
mpi
Menerapk
dan an
dan jas
Menerap tan
tan
Menerap skan
peningk
secara
marker
Menonj
mengge lay
en out
Mengge
peningk Naik Ke
dalam
sis
Menganali
sistem Membuat Bolero/Ro
perlu
Menganal
dalam
dan gaun bolero/ro
Menganal
dan
n
Kompete
dalam
isis
an
dan dalam lisis
Menonjol
peningka
Mengana
lisis
dalam Mengana
pembuat
an bolero dalam
perlu
busana
Menjela
Menonj dalam
lar
Mengge
bahan
industri
Mengge
dalam
n
dan
siscelana
pola
perlu
Menganali dalam
Membuat
produk
digital
panjang an
Menerapk
Menganal
an gaun
Menerapk n dalam
Menganal
perlu
an dalam
(jaket
perlu
kan ) tan
/work
dalam
kan
dalam
kanprose mengik
dalam
dan
tahapan
atan
industri
lay
ol
lar out dalam
busana
lar
atan Kelas XI
pembuata
Menonjol
Menganali
kemasan
sis Kompeten
celana mpi
peningkat
isis
Menganal mpi
n dalam dalam
isis
perlu
Menganal Bolero/R
desain
tan
lisis
Bolero/R
Menerap lisis
/ Mengana
Menerap
an jas Menjela
peningk
secara
skan
ol Mengge
busana
lar Naik Ke
grading
Mengeval
panjang
Menganali
peningkat
gamis Membuat
pola
busana
dengan
sesuai (busana
perlu
pembuat
an
isis
Menerapk
(busana bolero/ro
perlu
Menganal
isis
peningkat Menonjol
dan /rompi
Kompete
dalam
sheet
Menerap
Mengana
pembuat Menjela
perlu
at
Menonj
menggu dan
lar
Mengik
Kompet
industri
Membu
busana
sis
n
dalam
siscelana
produk dalam
Kompeten an
desain
an
Bolero/Ro
isisdalam pembuat
desain
peningkat
isis
Menganal peningka
pembuat
ompi
Mengana
work
dalam
desain Menerap
dur
bolero/ro
kan
(jacket)
lisis dalam
dan
busana
skan
atan
industri
marker
dalam dalam
lar
industri
busana Kelas XI
kemasan
Menonjol
dan
uasi perlu panjang
tunik
celana
gamis pesta ) mpi
Menerapk ompi
kan
dalam dan
n dalam perlu
busana
Kompet Naik Ke
Menonjol
sesuai
sis
an pola
dalam
secara
pembuata
panjang
Menganali
kemasan
Menonjol
busana sistemdan
industri
desain
Membuat
peningkat
an
prosedur
Bolero/Ro
an
pesta
pembuat
gaun
mpi
desain )
dan
peningkat
isis
Kompete
bolero/ro
an
Kompete
gaun
an dalam
bolero/ro
isisdalam perlu
tan
an
dan jas
lisis
sheet
Menerap
gaun
Menonjol
Menerap
pada
kan
lisis
an jas
kanprose
pembuat
mpi
pembuat
dan
bolero/rodan
peningk
busana
skan
ol
nting
perlu
secara
Menjela
industri
industri
pembua
dalam
lay
Menjela
dan out
en
dan
at
Kompet
tiket
industri
Mengge
busana
dan
industri
perlu
produk
dalam
peningkat
laporan
dalam
desain
gamis
Menonjol sesuai
dalam
panjang
secara an
bolero
pembuat
dalam an
bolero/ro
n dalam
dalam prosedur
Menerap
pembuat perlu
kan
jas/jacket
pembuat tahapan
atan
industri
pembua
dalam peningk
industri
en
kompon
dalam Kelas XI
celana Kompeten
Mengeval
manual
n
sesuai
sis
produk
dalam
industri
perlu
grading
dan
Kompeten
perlu
laporan
Membuat mpi
prosedur
dan
an jas
(busana
Menerapk
perlu
gaun mpi
bolero
n dalam
busana
mpi dan
bolero/ro
peningka
dalam
(jaket
perlu
desain
pada
bolero/ro
Kompete
(jacket)
) / an
dur gaun busana
peningk
industri
dan perlu
skan
Menonj
tan
perlu
dan
en
lar
industri
perlu Naik Ke
busana
Mengeval
an
dan dalam
pembuata
Menganali
secara
dalam
uasi
dan perlu
panjang
desain
peningkat
sesuai
manual
dalam
peningkat
Kompeten
dalam /Rompi
an gaun
pembuat
perlu
(jaket
Menonjol ) pembuat
mpi
Kompetedan dalam
Menerapk
Menerapk
/rompi
Menganal
kan
(busana
pembuat
an
tan
Menerap
dan
an
perlu
mpi jas
peningka
Menerap
ipembuat
an perlu
Kompete
mpi
n bolero
dalam
pembuat
(busana
Menjela
perlu
busana
skan
Menonj
mengge
dalam
tan
Menjela
dan
industri
pembua
atan
dan
tahapan
ol
peningk
mening
atan
dan
dalam
en
Mengge
Kompet
peningk
label
dalam
busana Kelas XI
desain
pembuata
Menonjol
busana
dan
industri
uasi evaluasi
perlu Kompeten
celana
dan
tunikperlu
dan pesta)
an
peningkat
(busana
Menonjol pesta
Menerapk
perlu
mpi
Kompetedan Mengana
peningka
work
Menonjol
jas
an /jaket
prosedur
pesta)
Menerap
gaun
pembuat peningka
(jacket)
perlu
tan
kan ol
busana
skan
peningk
secara
cara perlu
peningk
katkan
dalam
perlu
Mengge
Kompet Naik Ke
Menganali
Menonjol
n
sisindustri
peningkat
manual
dan perlu
laporan
digital
sesuai an
desain
dan dalam
Membuat
an
dalam
Membuat
dalam Menganal
dan
(busana
Menonjol
an
peningkat
dan gaun
dalam Menganal
perlu
n
an
an
dan
isisjas
dalam bolero
dalam
Menonjol
kan
perlu an
peningka
an
pestabolero
/rompi
n dalam
gaun
Kompete ) lar
Menjela
perlu
busana
skan
Menonj
tan
perlu
menggu
dalam
atan busana
lar
en
atan
pada
Membu
industri
dan
n
dalam
dancelana
perlu
industri
peningkat pembuata
panjang
dalam
perlu digital
laporan
Menonjol peningkat
perlu
Kompeten pembuat
an
pesta)
dalam
dalam an
peningkat
perlu
n dalam lisis
tan
sheet
dalam
pembuat
dan
kan
(busana tan
perlu
peningka
dalam secara
tahapan
atan
industri
membu
dalam peningk
atan
Melaksa
Menggu Kelas XI
Naik Ke
sis
dalam
dan
kemasan
an perlu
dalam
peningkat
pembuata
dengan
Menonjol Membuat
dan
pola perlu
Membuat isis
perlu
pesta
dalam
(busana
an
perlu )
dalam (jacket)
isis
peningkat
Menganal
pembuat
analisis
perlu an jas
/Rompi
Mengana
dalam pembuat
/rompi
tan
dan
Mengana
Kompete busana
skan
peningk
secara
teknik
ol peningk
lar
en
secara
busana
dalam
at tiket
desain
peningkat
panjang
Mengeval
dan
an
Menonjol
dalam
perlu pola
n busana
sesuai
Membuat Menganal
Menerapk
an
dan
Menerapk bolero/ro
Kompete
pembuat
an
peningkat
Menerapk
dalam prosedur
peningka
desain
dalam
pada
Mengana
an
perlu
gaun
prosedur / (busana
dan
n dalam
dalam
meningk
tan busana
peningk
nting
Menjela
dalam
Menjela
industri
menggu
dalam
dan
at tiket atan
dalam
nakan
Kompet
peningkat
pembuata
dalam
kemasan
dan
peningkat
produkperlu
Mengeval
digital
an dalam an
peningkat
dalam
dalam
kemasan
peningkat
dengan
Kompeten
pola desain
peningkat
dan
Menganal desain
isis
an dalam pesta
(jaket ) Mengana
an
dalam
perlubolero
Mengana
Kompete pembua
atan
industri
mengik
dalam nting
atan
busana
dalam
industri
Mengge Kelas XI
n
sistem
dalam
dan
an
sesuai
uasi perlu gamis
industri
dalam laporan
tunik
gamis dan pesta
peningkat
isis
an ) desain
peningkat
mpi
n dalam lisis
Mengana
jasdan Menonjol
pembuat
tan
Menerap lisis
n dalam
pesta
perlu ) secara
atan
busana
Menonj
Menjela Membu
industri
dan Naik Ke
an
n
dan
produkperlu kemasan
peningkat
Menganali
Menonjol
dalam
industri
dalam
peningkat
an
busana
uasi dalam
dengan
Mengeval
industri
desain
laporan
an
Membuat
dalam
produk
an
sistem
dalam
dalam
gamis
secara
bolero
Menganal
perlu
an
gaun
an
perlu
isisdalam an
gaundalam
bolero/ro
bolero work
Mengana
jas
lisis/jaket Mengana
(busana
peningka
pembuat
dan
Menonjol
desain
lisis /
atkan
Menerap
dalam
lisis
/rompi
Menerap
peningka
lisis
n
bolero/ro
skan
nting
Menjela
dalam dan
perlu
tan
dalam
dan
at
Menjela
dalam
Membu
penyiap
en
bahan
dalam
industri
Mengge
dan
lar
at tiket
label Kelas XI
grading
Mengeval
peningkat
desain
laporan
an
sis
dalam
dan dalam evaluasi
perlu
secara
dan perlu
produk
Kompeten
perlu evaluasi
dan perlu Menganal
an
Bolero/Ro
pembuat
dalam
/Rompi
isis
peningkat
pembuat /work
an
perlu
Menganal
dalam
(jacket)
Menerapk
pembuat an
dalam
kan gaun
sheet
lisis
dan
Bolero/R
dalam
pesta
tan
an gaun ) peningka
Mengana
lisis
Melaksan
kan
Menerap teknik
dalam
industri
pembua
ol
skan
cara
busana
skan
peningk
label
Menonj Mengge
at
an tiket
Kompet
dalambibit Naik Ke
peningkat
busana
an
Menganali
industri
dalam
laporan
sistem
uasi pola
Membuat
kemasan
busana
grading
Membuat
secara
manual (busana
peningkat
desain busana
Menganal
mpi
/rompi dan perlu
dalam bolero/ro
dan
kan
tan
bolero/ro Menjela
perlu
busana
skan busana
Membu
dan
lar
perlu
busana
dan
uasi
an perlu
Menonjol
dalam
pembuata
kemasan
dan perlu pembuata
peningkat
manual
busana
dalam
peningkat
pembuata
Kompeten isis
mpi
an
desain
an dalam sheet
dan isis
peningkat
Menerapk
an work
desain
(busana
Menerap
pembuat
pada
desain
perlu
ompi
Mengana / Menerap
mpi
tan
lisis
desain dan cara
mengik
Menjela
dan
tan
dalam dan
pada
Kompet
lar
dan
en Kelas XI
peningkat
an dalam gamis
celana
produk dalam
(busana
peningka akan
pembuat
kan
perlu industri
tahapan
atan
busana
membu
ol tanama
Mengge
at
perlu
tiket Naik Ke
industri
Mengeval
sis
dan
n
pola
grading
laporan
peningkat
laporan
Menganali
dalam
industri
produk
peningkat
an dalam
industri
dan perlu
perlu laporan
pembuata manual
pola
n
an
danbusana
dalam
industri
Membuat
an
n dalam
dalam
busana
pesta)
Menerapk
an
gaun
dalam dan
/work
Bolero/Ro
Menerapk
bolero
perlu
bolero
isis
padadalam Menerap
pesta
perlu
Menganal
an
desain
pembuat
an
bolero
sheet
work
Menonjol
pesta
kan
an
jas
gaun
lisis/jaket
peningka
dan
Menerap
pesta
analisis
)) Mengana
dalam
mpi
perlu
kan
dalam
bolero/ro
Kompete
gaun
penyiapa
an
analisis
bolero
secara
skan
dan cara
peningk
industri
at
skan
perlu
busana
Menjela
membu
at
busana
peningk
industri
label
busana
tiket en
mengge
dalam
industri busana
label
dalam
n
lar
Kompet
Menganali
uasi
gamis
peningkat
n industri secara
panjang
busana
peningkat
evaluasi an
sheet desain
peningkat
perlu tan
kan peningka
desain
Menerap
perlu
lisis industri dan
peningk
industri Kelas XI
dan
pembuata
an
busana
an
perlu digital
pembuata
sis
dan dalam
pola
perlu
Menganali
sis dalam
dan
digital
gamis
industri
Membuat
dan
celana
perlu
industri
Membuat
manual
sesuai
mpi
an
peningkat
/Rompi
(busana
Menerapk
/Rompi jas/jacketi
isis
gaun
an jas
analisis
/rompi
pada
sheet
dalam
pembuat
bolero
(busana
tan
perlu
desain
kan
dan
peningka
pembuat
Kompete
Menerap
mpi
n
busana
n
/rompi
desain dan membu
dalam
bibit
tahapan
atan
dan
busana
cara
peningk
secara
skan
at
dan
lar
dan
Menjela
dan
tiket industri
pada
atan
dalam
industri
pada
Mengge
Kompet
busana
en
Naik Ke
laporan
secara
an dalam
peningkat
n industri an
pembuata
dalam
digital
dengan
secara pembuat
Menganal
pada gaun
an
peningkat
dalam dalam
prosedur
jas
pada /jaket
Mengana tan
/work
kan
peningka
bolero/ro
tan
an
n dalam
bolero menggu
dalam
perlu
at tiket label
atan
dan
dalam
perlu
busana
dan Kelas XI
n
gamis
industri
Menganali
peningkat
industri
Mengeval
sis pola celana
dengan
Kompeten
kemasan
peningkat
panjang
dan
tunikperlu
dan pembuat
an
dan dalam
pesta)
an
dan desain
Menerapk
busana
(jacket)
desain
dan an
/Rompi
pesta)
dalam
peningka
gaun
Menonjol
prosedur
perlu kan
perlu
n dalam
pesta
Kompete
tanaman
/work membu
atan
industri
pembua
dan
label
busana
perlu
skan Membu
busana
lar
en
industri
dalam Naik Ke
pembuata
pembuata
manual
Menganali desain an jas busana Mengana
pembuat dalam pada
perlu
an
dan
secara
sis
an
uasi
gamis perlu n
dalam
dalam
pola
Membuat
busana
dengan
sistem
manual
panjang
sistem
dalam
produk
an
sesuai
dalam
peningkat
perlu
isis
jas
an
perlu/jaket
pembuat
perlu
an
gaun
an dalam
pesta
/work
perlu jas
lisis
dalam/jaket
bolero
dan
Menerap
tan
(busana
pembuat
peningka
sheet
analisis
tan
mpi
dalam
/rompi
pembuat
peningka
Mengana
n
dan
dalam
sheet
nting
Menjela
peningk
dan
Menonj
at
dalam
tan
dantiket
label
industri
teknik
peningk
busana
tahapan
Mengge
peningk
industri
perlu
at
industri
busana
dalam
dan
Membu Kelas XI
n
n
dan
siscelana
industri
pola
Menganali digital
laporan
industri
sistem
grading
dan (jaket
desain
dan ) pesta
Menerapk lisis
an gaun Mengana
pada
desain
dalam
perlu busana
skan
atan
label busana
Menggu
peningk
Kompet
lar
atan Naik Ke
peningkat
manual
Menganali
gamis
laporan
secara sesuai
grading
Membuat
busana
desain
an
peningkat
dalam bolero
Menganal
peningkat
an
peningkat busana
analisis
dan
sheet
peningkat desain
dan
Menonjol
/Rompi
perlu
Menerap
kan
dalam
pesta) / Mengana
dan
Menerap
Kompete
an
tan
lisisjas
Menerap ol
dan
Menjela
perlu
busana peningk
marker
industri
Membu
panjang
digital
gamis
sis dengan
evaluasi
dan perlu
grading
digital /work
perlu an
Menerapk an
tan gaun
desain
(busana / pada
lisis
jas/jacket
/work
Menerap
peningka mengik
atan
industri
mengge
industri
tahapan
dalam
busana perlu
at
Kompet
industri
nting
atan
en
busana
dalam Kelas XI
Naik Ke
an
dan
sis dalam
pola
secara
pembuata desain
dan
tunikperlu
industri
laporan
Membuat dan /Rompi
isis
an dalam
bolero pesta
desain
perlu
pada perlu
work
dalam
peningka
kan
pembuat
Mengana
dan lisis
perlu
n dalam
(jacket)
dalam
bolero/ro
kan
Menerap dalam
label
skan
peningk
secara
industri
Menonj busana
atan
lay
dan
at out
tiket
manual
sesuai
dengan
secara an dalam
sistem
pembuata
peningkat an dalam
sheet
peningkat an dalam
pembuat
an (busana
dalam
work
pesta ) jas/jacket
desain
i
sheet
kanprose
tan at
dalam
lar
dan
menggu
Menjela
industri peningk
marker
en
bahan
dalam
industri
Membu
pembuata
digital
gamis
manual
kemasan dengan
peningkat
perlu
evaluasi desain /work
peningkat peningka
sheet
Mengana
tan
prosedur desain
peningka
pembuat
Menerap
mpi Menjela
busana
tahapan
dan perlu
atan
industri dalam
busana Kelas XI
Naik Ke
n
danindustri Membuat
desain tunik /Rompi
dalam jas/jacketi an jas ) kan
lisis
perlu
pembuat
pesta
Mengana idalam ol
Menjela
perlu
busana perlu
dan
atan
lay
dalamout
n celana pola
sistem
manual
dengan
secara
dan
produk
grading
n
an
an busana
dalam
sistem
peningkat
dalam
pembuata
pada
an
gaun
Menerapk an
analisis
jas
sheet
an dalam sheet
dan
tan
pada
lisis
dalam
pembuat
gaun
pada
dur
gaun
tan
an
Mengana
jas
kanprose
perlu
bolero nting
dan
skan
industri
mengge
peningk
dan
busana
Membu
Mengge
at
Mengge
industri Kelas XI
digital
grading kemasan
gamis
industri Menganal
jas Menganal
/jaket desain
(jacket) (jaket
desain
peningka
an
lisis
pada
perlu ) pembuat
busana dalam
skan
peningk
industri peningk
label
dalam
busana
Mengge
industri
at
lar tiket Naik Ke
dan
panjang Membuat
grading dalam
jas
desain
/jaket jas/jacket
pembuat
Menerap
/ busana
dalam
(jacket)
lisis busana
cara
perlu marker
lar
sistem
manual
digital
busana
dengan
digital
Membuat
an
n dalam
busana
produk
secara
kemasan
(busana
an
isis
Menganal
pada
isis
/work
Menerap
an
gaun
tan gaun
bolero
Bolero/R
jas
peningka
/jaket
dur
an bolero tahapan
peningka
/rompi
pesta
lar
Menjela
perlu
atan
tahapan
atan
dan dan
atan
pada
Membu
industri
lar
dan
busana Kelas XI
sesuai
grading
dan
dengan
industri tunik
dan
tunikperlu
Membuat
industri pesta)
prosedur jas/jacketi
Menerapk Menerap
work
dan
kan
(busana i
an
kan gaun
pesta
Mengana
desain
pembuat
tan
dan industri
membu
peningk
mengge
busana
skan
peningk
dalam lay
perluout
busana Naik Ke
sistem busana
manual Bolero/Ro bolero/ro dalam
/Rompi
ompi
tan /rompi skan
mengge
dalam
perlu dalam
at
dan
busana
label
industri
dengan
desain produk
peningkat isis sheet kan
perlu
sheet ) gaun (busana
analisis
lisis at
atantiket busana
industri Kelas XI
digital
sistem
grading
sistem
celana
industri
dan
busana
pembuat
mpi
Bolero/Ro
an
mpi pembuat
pesta
pesta)
Menerap
dan
dalam dangaun lar
an
dalam
perlu industri
teknik
atan
Menjela
tahapan
lar
Menjela
peningk peningk
Menggu
industri
marker
perlu
pada
dan Naik Ke
dengan
grading an dalam
panjang an gaun pada pembuat pada prosedur
peningka
an jas
dan
kan
perlu
pesta
desain
peningka
busana
peningka
perlu
) dan
dalam
busana
(busana menggu
Menerap mengik
dalam
skan
busana
skan
atan
industri
atan
nting
dan
lay
peningk
dan out Kelas XI
grading digital
industri
Membuat mpi jas/jacketi Mengana
pembuat
tan /work
gaun
tan label
Menjela busana
perlu Naik Ke
sistem sesuai (busana an jas jas
perlu/jaket
(jaket ) tan
pembuat
peningka pesta
kan )
peningka industri
at
Menjela
tahapan
nting dalam
bahan
perlu
dengan lisis industri
teknik
dalam busana
atan
industri
peningk Kelas XI
grading celana
desain pesta ) an
(jacket) peningka
an
tan gaun sheet
dalam
dan busana
dan
pembuat
dalam
tan
busana
skan
perlu
busana
skan
menggu Mengge
busana
peningk Naik Ke
sistem
panjang desain / pada mengik
Menjela
industri
tahapan industri
dalam
peningk
atan Kelas XI
(busana
Menerap
perlu
tan
bolero
dalam pesta
Mengana
perlu
an
Menerap
jas
dalam peningk
industri
teknik
nting lar
industri
grading
sesuai work jas/jacket at
skan
mengge Mengge
atan
dalam
pesta
kan
peningka
dalam
/Rompi
Mengana ) lisis
peningka
(jacket)
kan
Mengana atan
mengik
busana
Menonj busana
dalam
desain sheet i busana
tahapan
lar lar
dalam
Menggu
pembuat
tan
Mengana
lisis bolero/ro
tan
analisis
lisis dalam
at
industri
ol industri
Mengge
pada industri
menggu
busana busana
Membu
nting
an
dalam
jas
lisis
Bolero/R mpi
dalam
desain
bolero/ro Menjela
busana
perlu
dalam lar
jas /jaket nting
industri industri
at
bahan
(jaket
Menerap
desain
ompi ) Menerap
/work
mpi skan
industri
peningk
Menjela busana
busana marker
busana
kan
gaun kan
sheet marker
atan
skan industri
industri lay out
industri
pembuat
(busana pembuat pada lay
caraout busana
dalam
an jas
pesta) an jas
jas/jacket busana
Menjela
membu industri
(jaket ) (jacket)i secara
skan
at tiket
industri
cara
dan
membu
label
at tiket
busana
dan
industri
label
perlu
busana
peningk
industri
atan
perlu
dalam
peningk
Menjela
atan
skan
Menonjol
pada
pemahama
Menonjol
n,macam-
pada
macam
Menonjol
Menonjol
pemahama Meno
jenis
pada
pada dan njol
n,macam-
karakteristi
pemahama
pemahama
macam pada
k
n,macam-
serat (P) D.T.M D.DS
DSR.P
n,macam-
jenis dan DSR.P (K) DSR.P (S) D.T.M(P) D.T.M (S) pema
bahan
macam (K) (P)
macam
karakteristi hama
Meno
tekstil
jenis
jenis dan
dan
dan n
njol
k
Menonjol
serat
perlu89
karakteristi 90 91 92 93 94 96
karakteristi
bahan
pada tenta
pada
peningkata
k
Menonjol
k serat
seratdan Masih perlu Cukup Masih
Menonj Meno
ng
pema
tekstil
pemahama
n
bahan
pada peningkatan memahami pelu njol
bahan
Menonjol
perlu
n,macam- Menonjol Menonjol pada ol dan
Menonj desai
hama
Meno
mengenai
tekstil
pemahama
tekstil
pada
Menonjoldan skill
pada pada
ke dua darideskripsi
semua KD pening
sudah
ol dan pada
nnjol
peningkata
macam
Menonjol
macam-
perlu
n,macam- Masih
Menonjol
proses perlu yang Cukup
ada tapi Masih
katan Cuku
pema
masih
pemahama
pada
n
jenis
Menonjol
dan kompetensi
peningkatan K3,sumber cukup
sudah strukt
tenta
pada
pada
peningkata
macam
Menonjol pada kedua
menggambar
Menonjol memahami
masih
Cukupperlu pelu
pada
Masih hama
Meno p
perlu
n,macam-
pemahama
mengenai
karakteristi
pada menggambar
skill pada limbah dan rapi
cukup ur
ng
pema
pemahama
penggolon
n
jenis
pada dan kompetensi
bentuk
pada kedua dari semua
peningkatan
memahami KD pening
teknik
kurang mem n
njol
peningkata
macam
n,macam-
Menonjol
macam-
k
pemahama
serat dan mesi
bentuk
Menonjol
proses jenis alat
Sanagat jahit dalam
rapi
Menonj dan
desai
hama
Cuku
n,macam-
gan
mengenai
karakteristi
pemahama tapi
Menonjol
ukuran tubuh
kompetensi yang ada
pemahaman
dari semua tapi
KD katan
kerapih
rapih aham
tenta
pada
n
jenis
pada
macam
pada
macam
bahan dan
n,macam-
Menonjol tubuh
pada dan
kedua
menggambar
Masih perlu tapi
menonjol perlu
pada proses
dalam
ol dan desai
n n
p
benang.
macam-
k
n,macam-
serat perlu
Menonjol
pada
dan
tapi mesidua
ke
pada Menonjol
masih
dari
yang perlu
setiap
ada pada
KD.
tapi pada
Masih
an
dalam Meno
i dari
pema ng
pengujian
pemahama
jenis dan
karakteristi
penggolon
tekstil
macam
pada memulir
kompetensi
bentuk pola
peningkatan pemahaman
setiap tugas menjah
proses
sudah n
strukt
tenta
mem
jenis dan
bahan
macam
Menonjol ditingkatkan
pada
proses
perlu kedua
kompetensi
Masih
Menonjolperlu pemahaman
peningkatan
masih
Sanagat
perlu teknik
pelu
menjah semu
njol
desai
hama
Sang
asal
n
k padaserat.
karakteristi
serat dasar tentang it
menjah hiasa
ur
n,macam-
gan
masih
jenis
pemahama
dan
karakteristi
penggolon
tekstil
jenis
pada dan
dan
tapi
ukuran
skill
lagi mesi
tubuh
pada
kompetensi
menggambar
peningkatan
memulir
pada pola
ditingkatkan
kedua
yang diberikan
pemahaman
tentang
menonjol
peningkatan alat
pada
cukup
kerapih
pening
it dan ang
aham
pada
at
nKD
konstruksi
bahan
k serat
Menonjol
macam
benang.
perlu
karakteristi
n,macam- drapping
perlu
Menonjol
dan
prosespada standar
Menonjol
serta pada it
rapi
Menonj ndesai
dan tapi
iSang
dari
k serat
gan
masih
karakteristi
pemahama
perlu tapi
skill
dan
dasar
lagi mesi
pada
bentuk
kompetensi dari setiap
jahit
pemahaman
setiap tugasKD. an
katan
perlu yang
pema
strukt
meno
tenta
tenunan
tekstil
bahan
Sangat
pada
jenis dan
peningkata
k
macam
serat
Menonjol Menonjol
pada
proses dammi.
ditingkatkan
kedua
menggambar kualitasdan
pemahaman dalam
ol dan masi
desai
semu n
at
bahan
benang.
perlu
n,macam-
peningkata
k serat perlu
Menonjol
tubuh
proses
drapping
tapi dan
mesi penunjang
dari
yang Sanagat
semua
diberikanKD menjah
pada
Menonj
ditingk hama
Meno
ada
ur
ng
njol
bahan
masih
tekstil
Menonjol
pemahama
n
bahan
jenis
pada
pada dan
karakteristi
dan pada
Menonjol
lagi
memulir
bentuk kedua
kompetensipola menjahit
tentang alat proses
sudah h
n
strukt
meno
atapi
KD
tekstil
bahan
macam
n dan
peningkata ditingkatkan
pada
memulirkedua
menggambar
perlu
Masih pola
perlu menonjol
alat
yang
Menonjol bantupada
ada.
serta pada it
teknik
ol dan
atkan
Masih pemanjol
n
dan
desai
Cuku
tekstil
perlu
pada
n,macam-
k seratdan
pengujian
tekstil
karakteristi
pemahama kompetensi
pada
tapi
dasar
ukuran ke
mesi
Menonjol dua
tubuh jahit Menonj
menjah
cukup perlu
hiasaur
yang
njol
perlu
n
tekstil
jenis
pada dan
mengenai lagi
kompetensi
dasar
bentuk
ditingkatkan
peningkatan serta
setiap standar
pemahaman tugas kerapih
sudah
lagi
kurang tenta
pada
masi
desai
hama n
p
peningkata
pemahama
macam
bahan
asal
n
perlu
k padaserat.
n,macam-
serat tapi
perlu mesi
kompetensi
drapping
dan
pada pada
ketubuh
dua penunjang
Menonjol pada
dan ol
it dan
rapi
Masih
Menonj pema
n tapi
dan
ada
Cuku
peningkata
pengujian
pemahama
masih
karakteristi
macam- tapi mesi
drapping
ukuran
lagi
skill pada yang kualitas
diberikan
tentang alat an
cukup
rapih pemang
strukt
mem h
n
n,macam-
jenis
n pada
tekstildan
konstruksi
peningkata
bahan
macam perlu
menggambar
ditingkatkan
proses
kompetensi pemahaman
alat bantu sudah
dalam
pelu
ol dan hama
masi
desai
tapi
p
n
asal
n
perlu
padaserat. perlu
pada
dan menjahit
Cukup
serta tapi menjah
rapi
Masih mate
perlu
hama
Meno
k serat
macam
pengujian
mengenai
macam
karakteristi
masih
tenunan
n
tekstil
jenis dan danpada
proses
lagi
memulir
dammi.
ditingkatkan
Menonjol
bentuk
menggambarpola serta jahit
tentangstandar
alat
Menonj
dalam
cukup
proses
pening
sudah
hiasa
aham
tenta
nmem
h ur
masi
n
mengenai
konstruksi
peningkata
bahan
penggolon ditingkatkan
proses
menggambar masih
pemahaman
memahami
penunjang
Menonjol perludan
pada it
dalam
pelu
ol dan
menjah
Masih npenin
Meno ri
njol
n
tapi
dan
ng
iaham
dari
asal
macam-
jenis
k
perlu
bahan serat.
seratdan
mengenai
masih
karakteristi lagi
tubuh
pada
dasar
Masih
dan ke
dan
dua
bentuk
kurang kualitas
jahit alat rapi
Menonj
menjah
katan
cukup terha
perlu
hiasa
tenta
h
macam-
tenunan
n
tekstil
gan lagi
memulir
Menonjol
bentuk pola dari
pemahaman
tentang
semua
pemahaman
alat bantu KD proses
pening
sudah
it
pelu
dan gkata
ruang
tenta
pada
masi
ruang
desai
semu
njol
macam
karakteristi
bahan
peningkata
tekstil
macam-
perlu
k serat memulir
kompetensi
drapping
tubuh
pada pola
semua
dan penunjang
menjahit
menjahit
Menonjol tapi
dan
pada dalam
ol
it dan
pada
Menonj
rapi
Masih dap
pema
n tapi
perlu
ipema
Menodari
ng
macam
bahan
pemahama
masih
benang. dasar
pada
Masih
ukuran kedua
kurang
tubuh yangtentang
serta jahit
tentangada tapi menjah
katan
cukup n
lingk
ng
h
lingk
n
penggolon
k
tekstil
n serat
pada
macam
peningkata
bahan
penggolon
dasar
menggambar
memulir
kompetensipola alat standar
masih
pemahaman
penunjang
masih
K3,Sumber
Menonjol
alat
perlu
bantu
perludan
pada
perlu
pening
proses
sudah
teknik
ol
it dan
dalam
kurang
pada
Masih
pada
anjol
mate
hama
masi
ruang
penin
semu
pema
hama
desai
up
Cuku
KD
tekstil
n
perlu
pada
gan
bahan
masih drapping
kompetensi
pada
dan semua
danpada
drapping
Masih bentuk
kurang kualitas
jahit rapi
ditingk
katan
menjah
cukup perlu
hiasa
pema
ri
n yang
up
pengujian
penggolon
n
tekstil
gan dasar
sehingga pemahaman
serta
tentangstandar
peningkatan
limbah
alat bantu
pemahaman alat
dan kerapih
sudah
proses
pada
teknik
kurang ah
gkata
lingk
pada
hama
desai
n
pKD
konstruksi
peningkata
benang.
tekstil
perlu dan tapi
kompetensi
proses
tubuh
pada mesi
dammi.
semua
dan penunjang
menjahit
menjahit
Sanagat tapi
dan dalam
atkan
pada
it
rapi pema
nhama tapi
desai
ada
Meno
ruang
terha
perlu
asal
gan serat.
pemahama
masih
benang. drapping
perlu
Masih kurang tentang
kualitas
serta jahit
mesin standar
pemahaman
tentang jahit
alat an
cukup
menjah
teknik
kerapih
rapih pema
strukt
n n
yang
up
dari
tapi
tenta
mem
tenunan
n
dapat
peningkata perlu
sehingga
memulir pola
memulir
kompetensipola masih
alat
menonjol bantu
perlu
pada proses
lagi
teknik
dalam hama
n,des
masi
tapi
lingk
dap
pema n
njol
benang.
n
perlu
pada dammi.
peningkatan
pada semua penunjang
menjahit
K3,Sumber
dari Sanagat
kualitas
industri
semua
jahit tapi
dan
KD menjah
rapi
it
menjah
an
dalam hama
desai
ada
Meno
setia
masi
ahamur
ng
bahan
pemahama
memahami
n ditingkatkan
perlu
dasar
dasar
sehingga pemahaman
serta
setiap standar
tugas menjah
kerapih
proses up n
masi
ain
h
tenta
matedari
konstruksi
peningkata skill
kompetensi
pada ke masih
limbah
alat
menonjol
penunjang
yang bantu
perlu
menjahit
Sanagat dan
pada
ada. dan it
dalam
it dan
menjah hama
n,des
ptapi
Meno n
njol
h
desai
istrukt
danKD
dari
tekstil
n pada KD
semua
pemahama lagi
peningkatan
drapping
drapping
perlu yang tentang
kualitas
diberikan it
an
menjah terha
perlu
semu
desai
ri h
ng
n
tenunan
n dua
sehingga serta
pemahaman
mesin
setiap
alat
menonjol standar
jahit
tugas
bantupada proses
perlu
it dan n tenta
masi
ain
dari
pada
perlu
semu
desai
n
njol
konstruksi
yang
n pada ada. skill
pada pada ke
dammi.
peningkatan menjahit
K3,Sumber
Sanagat
serta tapi menjah
it n adap
pema ur
desai
perlu
ruang
terhaKD
bahan
pemahama kompetensi
perlu yang tentang
industri
kualitas
serta
setiapdiberikan
standar
tugas menjah
ditingk
perlu strukt
setia
pema
strukt
peninh
ng
adan
n
padaKD
tenunan
konstruksi dua
skill pada ke menonjol
pemahaman
masih
limbah perlu
dan
pada it mate
hama
penin
yang
lingk n
dap
tekstil
n pada tersebut
peningkatan K3,Sumber
menjahit
yang Cukup
serta
kualitas tapi
diberikan it
atkan.
ditingk pperlu
Masih
hamaur
gkataKD.
desai
hiasa
pema ur
yang
bahan
tenunan kompetensi
dua pemahaman
tentang
mesin
setiap jahit
alat
tugas strukt
gkata
up ri
desai
n
ada
mate
konstruksi skill pada ke pemahaman
masih
memahami
limbah
menjahit
Cukupperlu
serta dan
tapi atkan
Menonj n dan
kuran
peninn
dan
hama
Meno tapi
n
ada
tekstil
bahan tersebut
kompetensi yang tentang
industri
jahit
diberikan ruang
terha
tapi
desaiur
n
ri
tenunan dua pemahaman
tentang
mesin
dari semua
pemahaman
masih
memahami jahit
alat
perlu KD lagi
ol dan desai
strukt
gkata
tenta
g
terha
desai
masi
tapi
njol
n
tekstil tersebut K3,Sumber
penunjang
Cukup
serta
tentang
industri
jahit dan Menonj n lingk
pemadap
hiasa
dan
masi
ruang
ng
ur
n
bahan kompetensi yang
dari ada
pemahaman
tentang
semua tapi
alat
KD sudah pemadap
h
tenta
pada
masi
n
limbah
pemahaman
memahami
alat dan
bantu
K3,Sumber ol dan hamaup
desai
maten
h
lingk
pema
hiasa
dan
tekstil tersebut penunjang
masih
yang Cukupperlu
tentang
jahit
ada dan
tapi Menonj
cukup Masih
hama
mate
desai
perlu
hiasa
pemangh
dari
serta
tentang
mesin
semua
limbahstandar
jahit
alat
dan KD sudah n desai
dari
ri
perlu
hama n
up
desai
n
peningkatan
memahami
alat
penunjangbantu
K3,Sumber
masih perludan ol dan
rapi n
kuran
n
pema dari
materi
n
perlu
hama tapi
yangkualitas
industri
jahit
mesin ada tapi
jahit cukup ruang
diting
n n
setia
hiasa
desai
dari
n
dari
serta
pemahaman
semua
limbahstandar
peningkatan
alat dan
bantu KD sudah
dalam ruang
semu
strukt
hama
pening
masi
ri
n
penunjang
dari
yangmenjahit
masih perlu
kualitas
industri
semua
ada dan
tapi
KD rapi
cukup n lingk
katka
p
pema tapi
n
hiasaKD
setia
lingk
a KD
mesin
serta
pemahaman
alat jahit
standar
bantu
peningkatan proses
dalam gkata
ruang
n ur
n
h
tenta
up
masi
lagi
dariyang
menjahit
masih ada.
perlu
kualitas
industri
semua KD rapi
menjah np
sehin
hama KD.
up
tapi
terha
perlu
dan
lingk
ngn
serta
pemahaman
standar
peningkatan proses
dalam n desai
h
desai
masi
gga
dari
dariyang
menjahit
ada.
kualitas
semua KD it
menjah desai
pemadap
mate
up
n
perlu
pemahaman proses n
pemb
semu
mate
hama tapi
h
n
desai
ri
dariyang
menjahit
semuaada.KD it
menjah pema
perlu
masi
elajar
a KD
hiasa
ruang
nhama ri
dari
tapi
n
yang ada. it pema
sehin
ruangan
h
n.
terha
setia
masi
lingk
hama n
perlu
gga
p lingk
dap
KD.
h
up
terha
diting
pemb
penin
maten
up
desai
perlu
dap
gkata
elajar
katka
terha
n desai
penin
materi
tapi
dap
ruang
gkatan
an
n
masi
materi
terha
perlu
lingk
ruang n
h
dap
ditingri
terha
perlu
up
lingk
ruang
desai
katka
penin
desai
dap
up
lingk
n
desai
gkatan
desai
up
struktn
n
desai
ur
strukt
terha
dan
n
dap
ur
TKTL TKTL
D.DS (K) D.DS (S) TKTL (K) SIMDG (P)
(P) (S)

97 98 99 100 101 102


Masih pelu Meno Menonjol pada 0
peningkatan
Menonjol pada pada
kedua njol pengujian
Meno Menonjol pada asal
0
teknik menggambr
kompetensi tapi mesi pada
njol serat
kedua tapi
Menonjol
desain pada kedua
struktur dan Meno Menonjol
pema masih pada
perlu 0
perlu ditingkatkan
kompetensi lagi
tapi mesi pada
njol kompetensi
ke dua
desainpelu
Masih hiasan hama peningkatan
Meno Menonjol
pema tapi mesi pada 0
perlu ditingkatkan
peningkatan pada lagi pada
n,ma
njol kompetensi
pada
pembuatan
Menonjol pada ke dua hama
pema perlu
Meno Menonjol
pengujian pada
asal 0
teknik menggambar
kompetensi cam-
pada
n,ma
njol konstruksi
rajutan
ke dua dan
ditingkatkan
Masih
desain pelu
struktur dan hama
Meno rajutan
maca
pema serat
Perlu
kaitan serta
dan
tapi 0
menggambar
peningkatan desain
pada cam-
pada
n,ma
njol lagi
kompetensi
konstruksi
menigkatkan
desain
Menonjol
sruktur hiasan
dan desaindua
pada ke hama
Meno
maca
pemam Menonjol
kaitan
masih perlu
pengujian pada 0
Menonjol
teknik menggambr
kompetensi cam-
pada
jenis
n,ma
njol rajutan
skill danasal
pada
peningkatan
kedua
hiasan
Menonjol pada kedua hama
Menom Menonjol
serat sertapada dalam
0
desain struktur
menggambar dan
desain maca
pema
dan
cam-
pada kaitan
kedua
pada
kompetensi
kompetensi tapi mesi jenis
n,ma
njol konstruksi
kedua Memahami
desain
Masih
srukturpelu
hiasan
dan desain hama
Menom Menonjol
karak
maca
pema kompetensi
pengujian
tapi mesi pada
asal 0
konsep
perlu ditingkatkan lagi
peningkatan dan
cam-
pada rajutan
kompetensi
dan
hiasankurangpada
Masih pada n,ma
jenis
njol
teristi
hama
Menom
karak
maca
pema
yang
kedua
serat
perlu
Masih
kaitan
tapi
ada.
perlu
mesi 0
kewargaan
teknik
semua menggambar
kompetensi cam-
pada
dan
n,mak
jenis
njol kompetensi
ditingkatkan
peningkatan digital dan
Masih pelu teristi
hama
Meno Menonjol
m Masih
perlu pada
perlu 0
Menonjol
desain
sehinggastruktur
perlu dan pema
karak
maca
serat
cam-
pada
dan tapi
lagi
skill mesi
pada
peningkatan pada n,mak ke
jenis
njol dua
ditingkatkan
peningkatan perlu
desain
Menonjolhiasan
peningkatanpada kedua
skill pada teristi
hama
Menom
baha
pema
karak
maca perlu
Menonjol
pengujian pada dalam
0
teknik menggambr
kompetensi tapi mesi serat
cam-
pada
dan
jenis
n,mak
njol lagi
skill
ke pada asal
kompetensi
dua
ditingkatkan
peningkatan
Menganalisi
ke
Menonjol
dua struktur
kompetensi
pada kedua hama
Menom
bahan
teristi Menonjol
serat serta
pengujian pada
asal dalam
desain
perlu ditingkatkandan lagi pema
karak
maca
serat
cam-
pada
dan kompetensi
Masih
lagi kurang s
tersebut
kompetensi tapi mesi teksti
jenis
n,mak
njol
n ke dua
konstruksi
kedua
serat
Menonjol
sertapada Mengaanalis
desainpelu
Masih hiasan teristi
hama
Menom
baha
pema
karak
maca Masih perlu
pengujian
pada semua asal 0
pembuatan
Menonjol
perlu ditingkatkan
Menonjol pada kedualagi lteksti
dan
serat
dan
cam-
pada kompetensi
rajutan dan
konstruksi
ke dua is fitur
peningkatan
Masih kurang pada
pada jenis
n,mak
njol
teristi
hama
Menomn peningkatan
serat
kompetensi
Masih serta
perlu E-book
dalam
0 dan
Masih pelu
kompetensi tapikedua
mesi perlu
baha
pema
karak
maca l pengujian
kaitan
tapi mesi
kompetensi asal parangkat
teknik
semua menggambr
Menonjol pada
kompetensi serat
dan
cam-
pada
teksti
n,ma
jenis
k
njol rajutan
skill pada
sehingga dan
konstruksi
peningkatan perlu
Menganalisi
peningkatan
perlu
Menonjol pada
ditingkatkan
pada ke dua
lagi penin
masihn serat
teristi
hama
Menom perlu
kaitan sertaasal
pengujian lunak
desain
sehinggastruktur
kompetensi
Masih kurang tapidan
pada
perlu mesi baha
pema
karak
maca
serat
lteksti
dan
dan
cam-
pada rajutan
perlu
skill dan
pada peningkatan
s
Menonjol
teknik menggambr
kompetensi gkata
n,ma
jenis
k
njol
perlu konstruksi
ditingkatkan
serat serta pembelajara
desain
perlu
semua hiasan
ditingkatkan
kompetensi
peningkatan skill lagi
pada Meno
karakn
teristi
hamam
perlu
baha
pema
maca kaitan
peningkatan
pengujian asal 0
pembuatan
dalam
desain
Masih struktur
kurang
menggambar dan
pada
desain n
serat
dan
cam-
pada
penin l rajutan
lagi dan
konstruksi n
sehingga perlu
ke dua hiasan
kompetensi teksti
n,ma
jenis
penink
njol skill
n kaitan
teristi
hama
Menom pada
serat serta ke Menerapkan
E-book
Memahami dan
desain
semua
sruktur kompetensi
dan desain meng
masih
karak
baha
pema
maca rajutan dan 0
kolaboratif
peningkatan
tersebut skill pada gkata
serat
cam-
dan
pada
gkata
teksti
n,ma l
jenis
k
njol dua
konstruksi teknik
perlu
konsep
sehingga
hiasan
Menonjol perlu
pada ke dua enai
perlu
hama
Sang
mn
teristi
n kaitan daring
ke dua kompetensi masih
karak
baha
pema
maca n
serat
cam-
ljenis
dan
dan
pada kompetensi
rajutan dan penelusuran
peningkatan
kewargaan
peningkatan
kompetensi skill pada maca
penin
teksti
n,ma
at
padak
tersebut teristi
perlu
hama
Meno
mengm
karakn
perlu
baha
pema
maca tersebut
kaitan 0
search
dalam
digital dan
ke dua kompetensi
menggambar desain m-
gkata
serat
cam-
dan
Meno
peng l
penin
teksti
n,ma
jenis
njol
k
teristi
penin
enai
hama
Menomn engine
Menerapkan
perlu
tersebut
sruktur dan desain maca
masih
karak
bahan Menonjol pada
njol
lujian
gkata
dan
serat
cam-
dan
pada
0
gkata
teksti
maca
n,ma
pema
Menomk
jenis
njol
teristi
perlu
pada
mn ke dua
Menonjol pada teknik
peningkatan
hiasan asal
karak
maca n
perlu
baha
pema penelusuran
dalam
lpema
m-
dan
peng
hama
peninn
serat
cam-
pada
dan
teksti
k ke
jenis
njol kompetensi
dua pada
Menonjol pada ke dua serat.
pada
teristi
penin
hama
Meno
mengmn
perlu
karak
maca
baha
pema Menonjol
pengujian asal 0
search
Menganalisi
golon
gkata
hama
padan
serat
dan
gkata
teksti
pengkl kompetensi
kompetensi n,ma
jenis
njol
enai
hamam
teristi
penin
mn ke dua
serat sertaasal engine
s
gan
masih
pada
karak
n,ma
baha
pema n
serat
ujian
nl pengujian
menggambar desain cam-
pada
dan
maca
peng
gkata
teksti
n,ma kompetensi
k konstruksi
jenis komunikasi
bena
konst
pada
teristi
perlu
cam-
hama
masih
meng n
asal serat sertaasal
sruktur dan desain pema
karak
maca
baha
golon
serat
m-
n pengujian sinkron dan
hiasan
cam-
n,makl
dan
ng.
peng
ruksi
penin
teksti
maca
serat.
perlu
enai
teristi
hamamn
rajutan dan
konstruksi
serat serta
gan
masih
meng
karak
maca
baha
tenun
ujian
gkata
serat kaitan asinkron
cam-
macam
penin
n,makl
teksti
jenis
perlu
bena
enai
teristi
mn
rajutan dan
konstruksi dalam
an
masih
baha
asal
maca nl
jenis
m-
gkata
serat
cam-
dan kaitan
rajutan dan
maca
peng
ng.
penin
teksti
jenis
bahak
serat.
pema
perlu
dan
mn jaringan
masih
baha
karak
maca
golonn
m-
gkata
serat
danl kaitan
hama
peninn
teksti
karak
jenis
perlu
pada
m
teristi
mn
maca
gan
masih
baha
karakn
teksti
gkatan
teristi
ljenis
dan
dan
penin
peng
teksti
benak
perlu
pada
mn
teristi
pada
karak
gkata
golonkl
perlu
n
ujian
serat
lpenin
dan
dan
ng.
peng
teksti
penin
konstk
serat
pada
teristi
asal
gan
karak
perlu
baha
gkata
golonn
ujian
serat
gkata
pengkl
ruksi
baha
serat.
bena
pema
peninn
teristi
asal
gan
masih
baha
tenunn
ujian
serat
n
ng.
hama
gkata
teksti
k
serat.
bena
pema
perlu
n
meng
asal
an
teksti
bahan
seratl
ng.
hama
penin
teksti
serat.
baha
lenai
dan
n
meng
pada
masih
baha
gkatanl
dapat
konstn
teksti
maca
perlu
enai
n
pada
masihnl
teksti
memm-
ruksi
penin
teksti
maca
pema
konst
perlu
aham
maca
masih
tenun
gkata
m-ll
ruksi
hama
penin
m
perlu i
masih
macaan
tenun
gkatan
n
peng
penin
semu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Menonjol pada penerapan pem


SIM
SIMDG (K) DG NAIK/TDK NAIK
(S)
103 104 105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nonjol pada penerapan pembelajaran kelas maya
AGM (P)

4
Menonjol pada pemahaman iman kepada Allah, Swt., dan perlu men
Menonjol pada pemahaman iman kepada Allah, Swt., dan perlu men
Menonjol pada pemahaman iman kepada malaikat dan perlu meningkatkan pemahaman pada QS Al
Menonjol pada pemahaman berpakaian secara islami dan perlu meningkatkan pemahaman pada QS A
Menonjol pada pemahaman QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2dan perlu meningkatkan pema
Menonjol pada pemahaman iman kepada Allah, Swt.,dan perlu meningkatkan pemahaman pada QS A
Menonjol pada pemahaman berpakaian secara islami dan perlu meningkatkan pemahaman pada QS.
Menonjol pada pemahaman iman kepada malaikat dan perlu meningkatkan pemahaman pada QS Al
Menonjol pada pemahaman iman kepada Allah, Swt., dan perlu meningkatkan pemahaman pada QS.
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
Telah memahami mengenai QS. Al-Hujurat (49): 10 dan 12, dan QS. Al-Isra (17): 32 dan QS. An Nur (2
AGM (K)

5
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2 dan perlu meningk
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2 dan perlu meningk
Menonjol pada keterampilan menghafal QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2 dan perlu meningk
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2 dan perlu meningk
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2 dan perlu meningk
Menonjol pada keterampilan menghafal QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2 dan perlu meningk
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2 dan perlu meningk
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 Nur(24): 2 dan perlu meningkat
Menonjol pada keterampilan menghafal QS Al Hujurat (49): 10 dan 12 dan perlu meningkatkan ketera
AGM (S)

6
Sangat baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Sangat baik, memimpin doa ketika
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika memul
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika memul
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika memul
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Sangat baik, memimpin doa ketika memu
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Sangat baik, memimpin doa ketika memu
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Sangat baik, memimpin doa ketika memu
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Sangat baik, memimpin doa ketika memu
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika memul
Sangat baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika memul
Sangat baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika
Sangat baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika memul
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika memul
Kurang dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika mem
Sangat baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika
Sangat baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika
Baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya Sangat baik, memimpin doa ketika memulai a
Sangat baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan Baik,menampakkan berdoa ketika
SJRH
PKN (P) PKN (K) PKN (S) BIND (P) BIND (K) BIND (S) MTK (P) MTK (K) MTK (S)
(P)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ngakhiri kegiatan

kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan

gakhiri kegiatan

gakhiri kegiatan
gakhiri kegiatan

hiri kegiatan
gakhiri kegiatan
gakhiri kegiatan

gakhiri kegiatan
SJRH SJRH SBUD SBUD SBUD
BING (P) BING (K) BING (S) KWH (P) KWH (K)
(K) (S) (P) (K) (S)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
P.PRW P.PRW P.PRW
KWH (S) PJAS (P) PJAS (K) PJAS (S) IPA (P) IPA (K) IPA (S)
(P) (K) (S)

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
DSR.P DSR.P DSR.P D.T.M D.T.M D.DS D.DS D.DS
D.T.M(P) TKTL (P)
(P) (K) (S) (K) (S) (P) (K) (S)

37 38 39 40 41 42 43 44 45
SIMDG SIMDG SIMDG
TKTL (K) TKTL (S)
(P) (K) (S)

46 47 48
Menonjol pada pemahaman QS Al Hujurat (49): 10 dan 12
Menonjol pada pemahaman QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2
Menonjol pada pemahaman iman kepada Allah, Swt.,
Menonjol pada pemahaman iman kepada malaikat
Menonjol pada pemahaman berpakaian secara islami
Menonjol pada pemahaman berperilaku jujur

dan perlu meningkatkan pemahaman pada QS Al Hujurat (49): 10 dan 12


dan perlu meningkatkan pemahaman pada QS. al-Isra’(17): 32, dan Q.S. an-Nur(24): 2
dan perlu meningkatkan pemahaman pada iman kepada Allah, Swt.,
dan perlu meningkatkan pemahaman pada iman kepada malaikat
dan perlu meningkatkan pemahaman pada berpakaian secara islami
dan perlu meningkatkan pemahaman pada berperilaku jujur