Vous êtes sur la page 1sur 2

Find mere omkring kortslutning i bog6

Net A 10kV B 10kV B 400V Beregnign af IKmax og IKmin på 10kV niveau, foran Transformeren Beregning af IKmax og IKmin ved 400V niveau, efter Transformeren
Punkt A
160MVA I>, t> 𝐶·𝑈𝑛2 1,0·100002 Transformerdata
I>>, t>> 𝑍𝑛𝑒𝑡 = = = 0,625 Der anvendes C=1,0, da der ikke er oplyst en SKNmax og
cos(fi)=0,3 400KVA SKNmin
𝑆𝐾𝑁 160·106 SN 400kVA
𝑈𝑘% = 𝐸𝑟% + 𝐸𝑥% = 1,2% + 𝑖 · 4,9% ≈ 0,050448∠76,2392 = 5,04%∠76,23
Kabel 2,5kM 𝜑 = cos −1 0,3 ≈ 72,5424°
3x150mm2 𝑈𝑛2 · 𝑈𝑘% 4002 · (1,2% + 𝑖 · 4,9%)
𝐶𝑚𝑎𝑥 · 𝑈𝑛 1,1 · 10000 𝑍𝑇𝑅𝐹 = = ≈ 0,02018∠76,24
AL 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 = = ≈ 10161 = 10,2𝑘𝐴 𝑆𝑁 400 · 103
√3 · 𝑍𝑛𝑒𝑡 √3 · 0,625
√3 √3
𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐴𝑋 = 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 · = 10161 · ≈ 8799 = 8,8𝑘𝐴
2 2 𝐶𝑚𝑎𝑥 · 𝑈𝑛 1,1 · 400
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋−𝑠𝑡𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡 = = ≈ 12589 = 12,6𝑘𝐴
Kabel 2,0kM √3 · 𝑍𝑇𝑅𝐹 √3 · 0,02018
C 10kV C 400V 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 =
𝐶𝑚𝑖𝑛 · 𝑈𝑛
=
1,0 · 10000
≈ 9237 = 9,2𝑘𝐴
3x150mm2 √3 · 𝑍𝑛𝑒𝑡 √3 · 0,625 Stiftnet, hvis man ikke tager 10kV nettet med i betragtning.
AL √3 √3
400KVA 𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐼𝑁 = 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 ·
2
= 9237 ·
2
≈ 7999 = 7,9𝑘𝐴

Punkt B (2,5km) Punkt B (400V) (2,5km)


𝐶𝑚𝑎𝑥 · 𝑈𝑛 𝐶𝑚𝑎𝑥 · 𝑈𝑛
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 = 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 =
√3 · (𝑍𝑛𝑒𝑡 + 𝑙 · 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ) (𝑍𝑛𝑒𝑡 + 𝑙 · 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 )
1,1 · 10000 √3 · ( + 𝑍𝑇𝑅𝐹 )
Kabel 4kM 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 = ≈ 5845 = 5,9𝑘𝐴 𝑛2
√3 · (0,625∠72,54 + (2,5 · (0,206 + 𝑖 · 0,093))) 1,1 · 400
3x150mm2 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 = ≈ 11680 = 11,7𝑘𝐴
0,625∠72,54 + (2,5 · (0,206 + 𝑖 · 0,093))
AL D 10kV D 400V 𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐴𝑋 = 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 ·
√3
= 5845 ·
√3
≈ 5061,92 = 5,1𝑘𝐴 √3 · (
25 2 + 0,02018∠76,24)
2 2

𝐶𝑚𝑖𝑛 · 𝑈𝑛 𝐶𝑚𝑖𝑛 · 𝑈𝑛
400KVA 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 = 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 =
𝑍𝑛𝑒𝑡 + 𝑙 · 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙−90°𝐶
√3 · (𝑍𝑛𝑒𝑡 + 𝑙 · 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙−90°𝐶 ) √3 · ( + 𝑍𝑇𝑅𝐹 )
1,0 · 10000 𝑛2
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 = ≈ 4873 = 4,8𝑘𝐴 0,9 · 400
√3 · (0,625∠72,54 + (2,5 · (1,28 · 0,206 + 𝑖 · 0,093))) 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 = ≈ 9528 = 9,5𝑘𝐴
0,625∠72,54 + (2,5 · (1,28 · 0,206 + 𝑖 · 0,093))
√3 √3 √3 · ( 2 + 0,02018∠76,24 )
25
𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐼𝑁 = 𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐼𝑁 · = 4873 · ≈ 4220 = 4,2𝑘𝐴
2 2
Punkt C (2,5+2km)(ikke regnet) Punkt D (400V) (2,5+2+4km)
Punkt D (2,5+2+4km) 𝐶𝑚𝑎𝑥 · 𝑈𝑛
Net: 𝐶𝑚𝑎𝑥 · 𝑈𝑛 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 =
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 = (𝑍𝑛𝑒𝑡 + 𝑙 · 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 )
SKN=160MVA 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,3 √3 · (𝑍𝑛𝑒𝑡 + 𝑙 · 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ) √3 · (
𝑛2
+ 𝑍𝑇𝑅𝐹 )
Kabel: 1,1 · 10000
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 = ≈ 2664 = 2,7𝑘𝐴 1,1 · 400
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 = ≈ 10946 = 11,0𝑘𝐴
√3 · (0,625∠72,54 + ((2,5 + 2 + 4) · (0,206 + 𝑖 · 0,093))) 0,625∠72,54 + ((2,5 + 2 + 4) · (0,206 + 𝑖 · 0,093))
√3 · ( + 0,02018∠76,24)
√3 √3 252
𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐴𝑋 = 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 · = 2664 · ≈ 2307 = 2,1𝑘𝐴
2 2
𝐶𝑚𝑖𝑛 · 𝑈𝑛
𝐶𝑚𝑖𝑛 · 𝑈𝑛 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 =
𝑍𝑛𝑒𝑡 + 𝑙 · 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙−90°𝐶
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 = √3 · ( + 𝑍𝑇𝑅𝐹 )
√3 · (𝑍𝑛𝑒𝑡 + 𝑙 · 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙−90°𝐶 ) 𝑛2
1,0 · 10000 0,9 · 400
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 = ≈ 2064 = 2𝑘𝐴 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 = ≈ 8850 = 8,8𝑘𝐴
√3 · (0,625∠72,54 + ((2,5 + 2 + 4) · (1,28 · 0,206 + 𝑖 · 0,093))) 0,625∠72,54 + ((2,5 + 2 + 4) · (1,28 · 0,206 + 𝑖 · 0,093))
√3 · ( 2 + 0,02018∠76,24 )
25

√3 √3
𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐼𝑁 = 𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐼𝑁 · = 2064 · ≈ 1787,48 = 1,7𝑘𝐴
2 2
R=0,206 Ohm/km IK1sek_leder = 14,2kA
X=0,093ohm/km IK1sek_skærm=5kA

Eksempel beregning af kortslutning 10kV radial + kondstandstidrelæ til beskyttelse


Side 1 af 2
Indstilling af kondstandstidsrelæ til beskyttelse af radial.

Net A 10kV B 10kV B 400V Overbelastning:

160MVA I>, t> 150mm2 AL Kabel har en IZ på 310A i jord.


I>>, t>> Der tillades optil 15% overbelastning af kablet
cos(fi)=0,3 400KVA
Kabel 2,5kM 𝐼> = 𝐼𝑍 · 1,15 = 310 · 1,15 = 356,5 Der rundes ned til ”pænt” tal
3x150mm2 𝐼> 𝑣æ𝑙𝑔𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑙 350𝐴
AL
𝑡> 𝑣æ𝑙𝑔𝑒𝑠 𝑖 𝑓ø𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑚𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙 800𝑚𝑠, 𝑘𝑎𝑛 æ𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓 ℎ𝑒𝑛𝑠𝑦𝑛 𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑚𝑚.

Kabel 2,0kM C 400V


C 10kV Kortslutningbeskyttelse:
3x150mm2
AL 3 ting kontrolleres:
400KVA
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 tjekkes mod lederens holdbarhed 𝐼𝐾1𝑠𝑒𝑘𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟
𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐴𝑋 tjekkes mod skærmens holdbarhed 𝐼𝐾1𝑠𝑒𝑘𝑠𝑘æ𝑟𝑚
𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐼𝑁 tjekkes at denne vil blive udkoblet med en sikkerhed faktor på 0,75 af 𝐼≫

𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 og 𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐴𝑋 findes i Punkt A, og 𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐼𝑁 i punkt D


Kabel 4kM
3x150mm2
2
AL D 10kV D 400V 𝑡𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟 = (
𝐼𝐾1𝑠𝑒𝑘𝑙𝑒𝑑𝑒𝑟
) =(
14,2 2
) ≈ 1,938𝑠𝑒𝑘
𝐼𝐾3𝑓𝑀𝐴𝑋 10,2
2
𝐼𝐾1𝑠𝑒𝑘𝑠𝑘æ𝑟𝑚 5 2
400KVA 𝑡𝑠𝑘æ𝑟𝑚 =(
𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐴𝑋
) = ( ) ≈ 0,322𝑠𝑒𝑘
8,8

Der regnes med en egentid for effektafbryderen på 100ms, så for at kunne beskytte skærmen,
skal der udkobles på maxsimal 0,322 − 0,100 = 0,222𝑠𝑒𝑘

𝑡≫ 𝑠æ𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑝å 200𝑚𝑠

Den mindste kortslutning i enden af kablet skal udkobles,


Net:
SKN=160MVA 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,3 𝐼≫𝑘𝑟𝑎𝑣 = 𝐼𝐾2𝑓𝑀𝐼𝑁 · 𝑠𝑖𝑘𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑑𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 1,7 · 0,75 = 1,275𝐴
Kabel:
𝐼≫ 𝑠æ𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑙 1200𝐴

Der er ikke krav om at det skal være 𝐼≫ som udkobler en 𝐼𝐾𝑀𝐼𝑁 det vil 𝐼> også godt kunne
𝐼𝐾𝑠𝑒𝑘𝑠𝑘æ𝑟𝑚 2
varetage, men i såfald, skal 𝑡> være hurtigere end ( ) − 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑓𝑏𝑟𝑦𝑑𝑒𝑟
𝐼≫

𝐼𝐾1𝑠𝑒𝑘𝑠𝑘æ𝑟𝑚 2
𝑡> ≤ ( ) − 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑_𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑓𝑏𝑟𝑦𝑑𝑒𝑟
𝐼≫

Hvis der er udfordringer med at opnå beskyttelse og selektivitet kan trin 𝐼≫> og tages i brug.

R=0,206 Ohm/km IK1sek_leder = 14,2kA


X=0,093ohm/km IK1sek_skærm=5kA

Eksempel beregning af kortslutning 10kV radial + kondstandstidrelæ til beskyttelse


Side 2 af 2

Centres d'intérêt liés