Vous êtes sur la page 1sur 6

I.

Schemat urządzenia i wprowadzenie


1.1 Schemat
Schemat służy wyłącznie jako odniesienie. Jeżeli stwierdzona zostanie jakakolwiek
rozbieżność między schematem a rzeczywistym produktem, faktyczny produkt będzie
rozstrzygający.
0 1 7 6 E 8 C 0 4 B 5 4 0 8 3 2 9 B 0 1 TVOC0 9 : Górna dziura wykrywająca (formaldehyd, TVOC)
30 98 90 68 6D 5B FF 75 91 30 FF

5 3 A 6 3 2 9 B 5 3 A 6 : stężenie formaldehydu
6D 5E 75 91 6D 5E

③TVOC 65 D3 5A E6 : stężenie TVOC


④PM2.5 67 50 53 0C : wartość PM2,5
⑤ 73 55 69 E0 50 F0 57 13 : Przełącznik zasilania
DetectionPM2.5 6C 80 64 DB 55 B4 F1 FA Otwór do wykrywania PM2,5
1 A 6 3 6 2 1 A Przód
FF 6B 97 FF

LED 54 15 73 55 63 6E 73 9A 76 0F F1 FA Dioda ładowania


⑨ 54 15 73 55 7A E2 76 0F 9E 5A 7C 01 F1 FA Podczas ładowania czerwona lampka miga.
⑩ 54 15 6E E1 7F EF 76 0F 53 E8 4A EE F1 FA Po pełnym naładowaniu zielone światło jest zawsze włączone.
6 A 2 0 8 B A 2 6 F 3 8 A E 1 A Gdy jest podnapięciowe, czerwone światło jest zawsze włączone.
24 6B 53 7E 70 5E 4E FF

1 A 9 F F D 0 9 2 E 1 A Przycisk funkcyjny
FF 52 80 63 95 FF

Hole 8C 0C 9E 08 6C 80 64 DB 55 B4 Otwór wykrywający plecy F1 FA


0 8 3 2 9 B 0 1 TVOC0 9 (Formaldehyd, TVOC)
FF 75 91 30 FF

DetectionPM2.5 6C 80 64 DB 55 B4 F1 FA Otwór do wykrywania PM2,5


1 A C C 6 2 1 A Powrót
FF 80 97 FF

1.1 Przycisk funkcyjny


SET ............ Po długim naciśnięciu przez trzy sekundy dane wykrywania zostaną usunięte.
PM ............ Po włączeniu automatycznie wykryje wartość PM2,5; wyłączy wykrywanie po 5
minutach rozruchu, a dioda LED zacznie migać i pokaże ostatnią wartość wykrycia. Krótkie
naciśnięcie spowoduje ponowne uruchomienie wykrywania PM2.5; długie naciśnięcie przez 3
sekundy spowoduje wyłączenie wykrywania PM2,5.
HT ............ Gdy bagażnik zakończy odliczanie od 200 do 0, włącz / wyłącz wyświetlanie
stężenia formaldehydu i TVOC. Po wyłączeniu ekran formaldehydu i TVOC odlicza od 60 do 0;
po zakończeniu odliczania jest ono całkowicie wyłączane. Ponownie naciśniesz go podczas
odliczania, wyświetlacz zostanie przywrócony; po całkowitym wyłączeniu, jeśli chcesz go
ponownie włączyć, rozruch wymaga nowego odliczania od 200 do 0.
MAX ............ Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie wszystkich wykrytych wartości
maksymalnych; jeśli zostanie ponownie wciśnięty, powróci do wyświetlania w czasie
rzeczywistym.

1.3 Wprowadzenie produktu


Nazwa produktu: Detektor formaldehydu
Model produktu: JCG60
Metoda wyświetlania: wyświetlacz cyfrowy
Metoda pomiaru: technologia wykrywania czujnika
Metoda monitorowania: automatyczna
Zasilanie: polimerowa bateria litowa

1.4 Zakres pomiarowy i indeks


Wskaźnik pomiaru formaldehydu
Zakres pomiarowy: 0,001–3.888
Wskaźnik pomiaru lotnych związków organicznych (VOC)
Zakres pomiarowy: 0,001–9,999
Zakres PM2,5: 0–99,9

II. Bezpieczeństwo i konserwacja


1. Nie należy przeprowadzać pomiaru, gdy produkt znajduje się w silnie zanieczyszczonym
środowisku chemicznym, ponieważ środowisko może go uszkodzić.
2. Nie używaj produktu, gdy produkt znajduje się w środowisku przekraczającym normalną
temperaturę i wilgotność, ponieważ środowisko wpłynie na dokładność pomiaru.
3. Nie demontuj urządzenia wewnętrznego i obudowy.
4. Używaj suchej szmatki do delikatnego czyszczenia powierzchni skorupy i nie używaj
wilgotnej szmatki.
5. Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy i wibracje (na przykład upadek na ziemię).
6. Nie napompowuj bezpośrednio otworu odpowietrzającego ani nie blokuj otworu
wykrywającego, ponieważ zakłóci to normalne działanie produktu.
7. Nie pozwól, aby ciała obce lub wilgoć dostały się do wnętrza urządzenia.
8. Nie używaj szmatki do zakrycia urządzenia.

III. Użycie i działanie


3.1 Informacja dla użytkowników
1. Jeśli instrument jest używany po raz pierwszy lub jest przechowywany przez długi czas,
należy uruchomić go na zewnątrz lub w pobliżu okna, a po pół godzinie (zaleca się, aby
różnica temperatur między wnętrzem a zewnętrzem nie była zbyt wysoka), gdy wartość jest
zwracana do zera, użyj jej (jeśli wartości nie można przywrócić do zera, naciśnij przycisk „SET”
dla kalibracji zera.
2. Gdy ponownie użyjesz przyrządu, możesz z niego korzystać natychmiast po umieszczeniu
go na zewnątrz lub w wentylowanym miejscu przez 7-10 minut. (Jeśli nie chcesz natychmiast
uzyskać wyników testu, nie zalecamy częstego korzystania z testów względnych. Jeśli
używasz tej funkcji, pozostaw ją na zewnątrz na ponad 30 minut, w przeciwnym razie może
to wpłynąć na dokładność następny pomiar.)
3. Rozpoczyna się wykrywanie: drzwi i okna powinny być zamknięte przed wykryciem i
podczas wykrywania; lokalizacją wykrywania może być sypialnia, salon, szafki, szatnie i inne
miejsca. Nie blokuj portu wykrywania urządzenia podczas lub po wykryciu; bezpośrednio
odczytujesz wyniki kontroli.
4. Kiedy wykryjesz drugie miejsce, po prostu zabierzesz detektor na drugie miejsce; po
umieszczeniu na około trzy minuty odczytujesz wartości bezpośrednio; to samo wykrywa
trzecie i czwarte miejsce. Jeśli występuje przepływ powietrza lub jeśli zmiana temperatury i
wilgotności jest duża, wpłynie to na dokładność monitorowania.

3.2 Instrukcje obsługi


①. Włącz przełącznik zasilania.
②. Test formaldehydu i TVOC można przeprowadzić po podgrzaniu, którego odliczanie wynosi
od 200 do 0.
③. Jeśli wartość formaldehydu przekracza normę (wartości standardowe są zgodne z
normami krajowymi; gdy stężenie formaldehydu przekracza 0,1 mg / m3, stężenie TVOC
przekracza 0,6 mg / m3), wyświetlacz pokazuje „zły”; jeśli powietrze jest poważnie
niewykwalifikowane (stężenie formaldehydu jest większe niż 0,3 mg / m3; stężenie PM2,5
jest większe niż 300 ug / m3), brzęczyk wydaje alarm.
④. Po użyciu należy wyłączyć wyłącznik zasilania, aby zapobiec automatycznemu wyłączeniu
z powodu braku zasilania (jeśli instrument jest automatycznie wyłączany z powodu braku
zasilania, należy go naładować; naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić podczas procesu
ładowania, w przeciwnym razie należy go wyłączyć, a następnie włączyć ponownie w celu
normalnego użytkowania.).

IV. Środki ostrożności


1. Każdy czujnik będzie zakłócany działaniem pewnych substancji zewnętrznych, dlatego
podczas korzystania z tego produktu do wykrywania należy unikać kontaktu z alkoholami,
perfumami i innymi alkoholami terpinoidowymi, innymi lotnymi chemicznymi gazami, dymem
i innymi gazami.
2. Powietrze w pomieszczeniu jest cały czas w obiegu, więc powietrze wchodzące do
otworów wentylacyjnych czujnika w różnych punktach czasowych jest różne, a zawartość
formaldehydu w powietrzu może być inna. Dlatego niewielka ilość wahań wartości detekcji
jest zjawiskiem normalnym.
3. Podczas korzystania z przyrządu należy unikać silnego wiatru z wentylatorów
elektrycznych i grzejników, który wiał bezpośrednio do otworu odpowietrzającego, ponieważ
wpływa to na dokładność wyników testu. Produkt należy umieścić w obszarze o względnie
stabilnym przepływie powietrza, aby wyniki wykrywania były dokładne.
4. Przed wykryciem formaldehydu i TVOC w sypialniach, salonach, szatniach itp. Okna i drzwi
powinny być uszczelnione na 24 godziny, a wyniki wykrywania są lepsze. Jeśli wykryjesz
wiele punktów w pomieszczeniu, średnia odczytów w wielu punktach jest średnią
zawartością powietrza w pomieszczeniu.

V. Używaj środowiska
Zakres wilgotności: 15-90% RH
Zakres ciśnienia: jedna atmosfera

VI. Typowe problemy i rozwiązania


1. P: Jestem leniwy i nie chcę się mocno zastanawiać. Czy istnieje najłatwiejszy sposób
korzystania z niego?
     Odp .: Tak, jest. Uruchamiasz instrument w wentylowanym obszarze za oknem; po około
10 minutach utrzymujesz rozruch; po prostu weź go do pokoju w celu wykrycia; wyniki testu
można uzyskać 3-5 minut po teście wewnętrznym. Poza tym, że uruchamiasz przyrząd, nie
musisz naciskać żadnego przycisku, dopóki wszystkie pomiary nie zostaną zakończone; to po
prostu go wyłączasz. (Jeśli używasz instrumentu po raz pierwszy, wyłączasz go na zewnątrz,
a wentylacja trwa 24 godziny; jeśli włączasz go na zewnątrz, wentylacja trwa 1 godzinę.)

2. P: Dlaczego muszę skalibrować wykrywacz przy pierwszym użyciu?


     Odp .: Niezbędną funkcją profesjonalnych instrumentów wykrywających jest to, że należy
je skalibrować przed wykryciem, aby zapewnić wiarygodność wyników wykrywania. Przyrząd
jest stosowany do zastosowań cywilnych w przemyśle z dokładnością i czułością. Upewnij się,
że środowisko kalibracji to czyste powietrze zewnętrzne; normalny czas kalibracji wynosi
ponad 10 minut; zaleca się, aby czas kalibracji nowej maszyny mógł być dłuższy, a jakość
kalibracji wyższa, a prędkość wykrywania i dokładność wykrywania również wyższa.

3. P: Dlaczego trudno jest skalibrować na zewnątrz? Dlaczego wartości zewnętrzne są


wysokie? Dlaczego wartości te trudno jest przywrócić do zera?
     Odp .: Musisz ręcznie skalibrować: Ustaw instrument na zewnątrz i uruchom go; ekran
pokaże odliczanie od 200 do 0; zachowujesz bieżący stan rozruchu; 3 minuty po zakończeniu
odliczania długo wciskasz przycisk SET przez 3 sekundy, a wszystkie wartości są zerowane;
zachowujesz bieżący stan rozruchu; czas wentylacji zewnętrznej wynosi 30 minut; wystarczy
poczekać, aż przyrząd przeprowadzi rekalibrację. Podczas kalibracji unikasz zanieczyszczonych
miejsc; gazy emitowane przez pojazdy zewnętrzne lub z drenażu i szamba oraz bezpośrednie
światło słoneczne zakłócają działanie przyrządu.

4. P: Wartości wykrywania są czasami wysokie lub niskie, niekwalifikowane lub niestabilne


przy niskich wartościach. Dlaczego?
     Odp .: ①. Kalibracja przyrządu jest niekwalifikowana. Ponownie skalibrujesz go za pomocą
procedury kalibracji, a problem ten można rozwiązać. ②. Przyrząd przeprowadza wykrywanie
w czasie rzeczywistym, podczas gdy powietrze przepływa nieregularnie; przyrząd jest
wrażliwy i natychmiast wyświetla zawartość formaldehydu, która jest naświetlona. Zaleca się
zamknięcie drzwi i okien; utrzymujesz przepływ powietrza tak stabilny, jak to możliwe w
wykrywaniu.

5. P: Dlaczego detektor zawsze pokazuje 0,000 podczas wykrywania w pomieszczeniu?


      Odp .: Czułość i dokładność przyrządu są ściśle związane z jakością kalibracji i czasem
kalibracji. Proszę przenieść przyrząd do miejsca z wentylacją zewnętrzną i przeprowadzić
ponowną kalibrację na ponad 10 minut. Problem zostanie rozwiązany. Przyrząd może
wyświetlać prawidłowe wyniki wykrywania po tym, jak jest statyczny przez 3-5 minut w
środowisku wykrywania podczas wykrywania. Jeśli przyrząd nadal wyświetla „0,000”,
oznacza to, że zawartość formaldehydu w powietrzu jest tak niska, że nie można go wykryć.

6. P: Jakie są prawidłowe sposoby kalibracji?


     Odp .: ①. Automatyczna kalibracja: Umieszczasz przyrząd na zewnątrz lub w
wentylowanym miejscu; przyrząd automatycznie przeprowadzi kalibrację dłużej niż 15 minut
(po raz pierwszy 30 minut) po rozruchu; możesz zabrać go do pomieszczenia w celu wykrycia
po kalibracji bez powtarzania kalibracji i wyłączania. ②. Kalibracja ręczna: Jeśli przyrząd nie
może zostać automatycznie skalibrowany lub jeśli przyrząd nie jest używany przez dłuższy
czas, możesz ręcznie skalibrować przyrząd. Umieszczasz przyrząd na zewnątrz lub w
wentylowanym miejscu; gdy wyświetla 4-cyfrowe wartości po uruchomieniu, długo naciskasz
klawisz SET przez 3 sekundy i umieszczasz go na ponad 10 minut (po raz pierwszy 30 minut);
możesz zabrać go do pomieszczenia w celu wykrycia po kalibracji bez powtarzania kalibracji i
wyłączania.
7. P: Jakie są standardowe wartości formaldehydu i TVOC?
     Odp .: Standardy testowania naszych produktów są następujące:
①. Formaldehyd (HCHO) standard ≤ 0,10 mg / m3
(GB / T 18883-2002 Standard jakości powietrza w pomieszczeniach).
②. Standard TVOC ≤0,6 mg / m3
(GB / T 18883-2002 i GB / 50325-2001 Klasa II projekty budowlane).
③. Standard stężenia PM2,5: Kwalifikowany: ≤120ug / m3; niewykwalifikowany:> 120ug / m3.

VII. Źródła formaldehydu i zanieczyszczeń chemicznych (TVOC)


1. Materiały konstrukcyjne i dekoracyjne: w tym klej do podłóg, włókno syntetyczne, biały
lateks i farba, które są powszechnie stosowane w materiałach budowlanych.
2. Sztuczne deski: Formaldehyd jest jednym z głównych surowców klejów używanych do
produkcji sztucznej deski, a meble i podłogi wewnętrzne masowo wykorzystują sztuczne
deski, więc formaldehyd zawarty w deskach jest powoli uwalniany do powietrza.
3. Tkaniny dekoracyjne: w tym pościel, ubrania ścienne, tapety i dywany.
4. Barwniki i niedokończone palenie tytoniu, w tym spalanie kuchennego pieca węglowego,
skroplonego gazu, papierosów i cewek komarów.
5. Stosowanie kosmetyków, detergentów, środków owadobójczych, farb drukarskich, środków
dezynfekujących, konserwantów itp.
6. Melaminowe naczynia stołowe i kuchenne będą również emitować nieskończenie mały
formaldehyd.

       Główne źródła TVOC w pomieszczeniach


Materiały budowlane, materiały do dekoracji wnętrz oraz artykuły mieszkalne i biurowe
emitują TVOC.
1. Sztuczne płyty, piankowe materiały izolacyjne i plastikowe arkusze materiałów
budowlanych.
2. Farby, powłoki, kleje, tapety i dywany z materiałów do dekoracji wnętrz; życie
3. Materiały biurowe dotyczą głównie atramentu, kopiarek, maszyn do pisania itp.
4. Ponadto, główne czynniki wpływające na wewnętrzne źródła TVOC to także paliwa
domowe, palenie tytoniu, odpady ludzkie, odpady przemysłowe z zewnątrz, spaliny
samochodowe i zanieczyszczenia fotochemiczne.