Vous êtes sur la page 1sur 2

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10i: Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educație timpurie,
învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și
formare;
Obiective specifice (O.S.) : 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
Titlul proiectului: „Creșterea calității procesului educațional prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/74/6/18/106406
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Argeș

FICHE DE TRAVAIL

Exercice 1: être

Exemple: Tu es français? Oui, je suis français.

1. Il ................russe? Oui, il est russe.


2. Elle ..............suisse? oui, elle est suisse.
3. Vous ...................vénézuéliennes? Oui, nous ................ vénézuéliennes.
4. Ils ..................vénézuéliens? Oui, ils sont vénézuéliens
5. Elles .....................fatiguées? Oui, elles sont très fatiguées.
6. Je ........................ en retard? Oui, tu .......... en retard de 10 min.
7. Nous..........................en avance? Oui, vous .......... en avance de 20 min.
8. Monsieur, vous.....................commerçant? Oui, je .............commerçant.
9. Madame, ............................commerçante? Oui, ............. commerçante.
10. Les enfants, vous ....................en vacances? Oui, on ......... en vacances.

Exercice 2 : s’appeler

Exemple : Tu t’appelles Marie? Oui, je m’appelle Marie

1. Il ...............................Pierre? Oui, Il s’appelle Pierre.


2. Tu ..............................Nathalie? Oui, je ...........................Nathalie.
3. Vous ........................................Durand? Oui, on ........................Durand.
4. Elle ..............................Stéphanie? Oui, elle ...........................Stéphanie.
5. Monsieur, vous...................................Pierre Durand? Oui, exactement.
6. Ils .............................................. Pierre et Marie Durand? Oui, c’est ça.
7. Ses filles ....................................Léa et Emma? Oui, elles sont jumelles.
8. Comment tu t’appelles? Je ......................................................
9. Comment vous vous appelez Madame?.Je.........................................
10. Tu t’appelles comment? .................................................................
11. Vous vous appelez comment Monsieur? ................................................
12. Comment vous vous appelez les enfants? On ..........................................
Léa et Emma
Exercice 3 : Dialogues avec être et s’appeler

Complète avec la bonne conjugaison de “être” et “s’appeler”:

- “ Salut! Comment tu .......................................( s’appeler)?”


- “ Je .........................................( s’appeler) Marie!”
- “ Tu ........................( être) française?”
- “ oui, et toi? Tu......................( être ) français aussi?
- “Non, je .....................( être) suisse!”

-“ Bonjour Monsieur! Comment vous ..................................................?”


- “Je .............................................. Henri Dupont!”
- “ Enchanté! Vous .............................. médecin?”
- “ Non, je ............................dentiste! Et vous, vous ..........................
médecin?”
- “ Non, pas du tout! Je .......................... banquier!”
- “ Ah! Comment ............................( s’appeler) votre banque?”

- “ Quels sont vos noms, s’il vous plait?”


- “On ..............................................Favre! Ma femme .................................
Marie et moi, je ..................................................Pierre.”
- “ Vous ............................... suisses?”
- “ Non, nous ...................................français!”
- “ Vous ................................( être) mariés?”
- “ Oui et nous ...............................( être) ici avec nos enfants”
- “ Comment .........................................( s’appeler) vos enfants?”
- “ Ils .............................................Théo et Léa!”
- “ Ils ................................( être) où?”
- “ Théo ..........................( être) dans sa chambre et Léa .....................
( être) avec une amie.

Vous aimerez peut-être aussi