Vous êtes sur la page 1sur 3

Spis treści

Jan Olaszek Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9


Jerzy W. Borejsza Śladami Tukidydesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tabula gratulatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bibliografia publikacji Jerzego Eislera za lata
1980–2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

FRANCJA I STOSUNKI POLSKO-FRANCUSKIE


Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Francja i jej rosyjski „sojusznik” w latach 1917–
–1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tomasz Szarota Antyniemiecka demonstracja i patriotyczna
manifestacja na paryskich Polach Elizejskich
11 listopada 1940 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Paweł Machcewicz Francuskie rozliczenia z Vichy i kolaboracją
1944–1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Maria Pasztor Wizyta gen. Charles’a de Gaulle’a w Gdańsku.
Nadzieje i rozczarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Patryk Pleskot „Solidarność” w oczach francuskich ekspertów.
Polska od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r.
z perspektywy Quai d’Orsay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Aleksander Hall Front Narodowy 1972–2015. Stałość i zmiana . . . . . . . . . 126
Pierre-Étienne Penot Reakcje prasy francuskiej na śmierć gen. Wojciecha
Jaruzelskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

 Z DZIEJÓW POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH POLSKI PO 1945 r.


Andrzej Paczkowski „Naruszanie obowiązku lojalności obywatelskiej”:
przyczynek do polskich rozliczeń z kolaboracją wojenną. . . . 157
Grzegorz Berendt Polska 1944–1946. Kraj rodzinny, kraj obcy . . . . . . . . . . 171
Dariusz Jarosz Problemy gospodarcze i socjalno-bytowe ruchu
kombatanckiego w Polsce w latach 1945–1949 . . . . . . . . 179
Wadim Wołobujew Jugosłowiańscy emigranci polityczni w powojennej Polsce
(na podstawie materiałów Rosyjskiego Państwowego
Archiwum Historii Społeczno-Politycznej) . . . . . . . . . . . . . 195
Arkadiusz Kutkowski Polityka karna władz PRL w 1953 r. – jej wyznaczniki
i konsekwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
János Tischler 1966 – wyjątkowy rok w historii stosunków
węgiersko-polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Piotr Byszewski W obronie przywódców „Ruchu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

5
Andrzej Zawistowski „Powstańcie, których dręczy głód!” Wokół protestów
przeciwko ograniczeniom norm reglamentacyjnych
latem 1981 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Marek Wierzbicki U genezy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Odrodzenie harcerstwa w Polsce w latach 1980–1990 . . . 283

KULTURA, MEDIA, NAUKA I SPORT W POLSCE W XX WIEKU


Anna Landau-Czajka Adolf Hitler i III Rzesza w oczach czytelników
„Małego Przeglądu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Tadeusz Wolsza Dziennikarze w PRL. Rozważania na temat czterech
porcji wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Katarzyna Rembacka Prezes na czas przełomu? Reorganizacja kinematografii
pod rządami Leonarda Borkowicza w latach 1954–1957 . . . . 339
Michał Przeperski „Polityka” Stefana Żółkiewskiego, czyli narodziny
pewnego modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Hubert Wilk Od Sputnika do selenonautów. Kosmiczny wyścig
w świetle oficjalnej propagandy PRL (1957–1969) . . . . . . 375
Artur Pasko Sprawa bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r.
w świetle doniesień zachodnich agencji prasowych oraz
relacji polskich korespondentów prasowych . . . . . . . . . . . . 390
Dorota Skotarczak Świat przedstawiony w powieści kryminalnej w PRL . . . . 403
Sławomir Stępień Państwo stanu wyjątkowego Franciszka Ryszki po latach.
Refleksje wokół osoby autora, jego dzieła i źródeł inspiracji . . . . 424
Konrad Rokicki Fabuła, fikcja, fałszerstwo w powieściach politycznych
i wspomnieniach Jerzego Putramenta . . . . . . . . . . . . . . . 454

„POLSKIE MIESIĄCE” W PRL


Tom Junes „My kontra oni”. Zmiana pokoleniowa i bunt
młodzieży jako pierwowzór i tło dla „Solidarności” . . . . . . 4 83
Beata Bińko Historyk jako badacz, świadek, uczestnik wydarzeń.
Krystyna i Adam Kerstenowie w „polskich miesiącach” . . . . 500
Mirosław Szumiło Pomarcowa wymiana kadr – elita PZPR w latach
1968–1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Paweł Ceranka Polski rok 1968 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych . . . . 529
Marcin Zaremba Gomułka i piąta kolumna. U źródeł antysemickiej
kampanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Eugeniusz Cezary Król Polska kultura w roku 1968. Antecedencje –
kulminacje – konsekwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Piotr Zwierzchowski Rok 1968 w polskim kinie – konteksty i konsekwencje . . . . 592
Jan Olaszek „Całe moje dorosłe życie jest z Marca”. Udział Jana Walca
w protestach studenckich w 1968 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Krzysztof Kosiński Zapiski marcowe Marka Nowakowskiego . . . . . . . . . . . . 635
Andrzej Boboli Narracja wyprzedzająca. Dwudziesta rocznica wydarzeń
marcowych w ujęciu kierownictwa PZPR i MSW . . . . . . . 6 61
Eryk Krasucki Mozart, poeci i robotnicy. Kilka spostrzeżeń wokół
jednej z pieśni Grudnia ’70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

6
BIOGRAFISTYKA
Rafał Stobiecki Etyczne i metodologiczne dylematy biografistyki
w historiografii dziejów najnowszych . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Marcin Kula Józef Piłsudski – raczej „ojciec” niż „dziadek” narodu . . . . 701
Łukasz Kamiński Casablanca – prawdziwa historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
Jerzy W. Borejsza Grypsy Józefa Cyrankiewicza z Konzentrationslager
Auschwitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
Paweł Szulc Włodzimierz Sokorski – kreator i nadzorca
stalinowskiego Kulturkampfu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
Robert Spałek Pragmatyk orbitujący. Zawodowy i prywatny portret
charakterologiczny Władysława Gomułki . . . . . . . . . . . . 735
Paweł Sasanka Przyjaciel Moczara i Gierka. Franciszka Szlachcica
droga do władzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784
Michał Paziewski Lucjan Adamczuk. Przyczynek do biografii politycznej . . . . 822
Andrzej Friszke Pieta Jacka Kuronia. Choroba i śmierć Grażyny Kuroń
w czasie stanu wojennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
Paweł Sowiński Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego . . . . 866

Z HISTORII KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO


Marek Kornat Jacques Maritain a Polska i Polacy . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
Bożena Szaynok „To nie jest firma do tego, żeby puszczać, tylko do tego,
żeby zatrzymywać”. Cenzura po II wojnie światowej wobec
tematyki żydowskiej na łamach czasopism katolickich . . . . . . 900
Władysław Bułhak NATO czy Matka Boska Częstochowska?
Niektóre aspekty watykańskiej polityki wschodniej
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. . . . . . 917

MIĘDZY HISTORIĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ


Paweł Kowal Złudzenie podobieństwa. O różnicach pomiędzy
rewolucją polską i ukraińską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945
Robert Kupiecki Kolektywna obrona, suwerenność i wyzwania
strategicznego dowodzenia w NATO . . . . . . . . . . . . . . . . 952
Antoni Dudek Drugie powszechne wybory prezydenta RP w 1995 r.
Kampanie kandydatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987


Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997