Vous êtes sur la page 1sur 4

Futur Simple.. Gelecek Zaman..

Fransızcada Futur Simple gelecekte gerçekleşecek olan yada


planlanmış bir eylem yada durumu ifade etmek için kullanılır. 
Yani Futur Proche zamanının bir adım ötesi, daha ileri bir zamanı
kapsayan halidir.

Formülümüz şu şekildedir;

 * Verbe Infinitif [Fiilin mastar hali] + Avoir fiilinin present  zamanda


çekimlenmiş ekleri.

- Formulümüzde de belirtildiği gibi önce fiilin mastar halini ele alıyoruz ve kişi
zamirine göre ''avoir''
fiilinin présent zamanda çekimlenmiş modunu mastar fiilimize aynen olduğu
şekilde ekliyoruz. Bu en basit kısmı istisna olan durumları ve düzensiz fiillerin
işlenişlerini de göreceğiz..

Avoir au présent:

J'ai
Tu as
Il/Elle a
Nous avons
Vouz avez
Ils/Elles ont

Örnekleri inceleyerek konumuzu detaylandıralım;


JOUER: Oynamak          /                  SORTIR: Çıkmak

Je jouerai                                      Je sortirai


Tu joueras                                     Tu sortiras
Il/Elle jouera                                 Il/Elle sortira
Nous jouerons                               Nous sortirons
Vous jouerez                                  Vous sortirez
Ils joueront                               Ils/Elles sortiront
Düzenli fiillerde sistem bu şekilde çalışmaktadır. Şimdi fiillerin gruplarına göre
bazı istisna durumları ve tamamiyle değişim gören fiilleri inceleyelim.

Avoir
j'aurai
tu auras
il aura
nous aurons
vous aurez
ils auront

Etre
je serai
tu seras
il sera
nous serons
vous serez
ils seront

Aller
j'irai
tu iras
il ira
nous irons
vous irez
ils iront

Venir Voir Envoyer Pouvoir


Je viendrai Je verrai J’enverrai Je pourrai
Tu viendras Tu verras Tu enverras Tu pourras
Il viendra Il verra Il enverra Il pourra
Nous viendrons Nous verrons Nous enverrons Nous pourrons
Vous viendrez Vous verrez Vous enverrez Vous Pourrez
Ils viendront Ils verront Ils enverront Ils pourront

Savoir Faire Prendre Dire


Je saurai Je ferai Je prendrai Je dirai
Tu sauras Tu feras Tu prendras Tu diras
Il saura Il fera Il prendra Il dira
Nous saurons Nous ferons Nous prendrons Nous dirons
Vous saurez Vous ferez Vous prendrez Vous direz
Ils sauront Ils feront Ils prendront Ils diront

Recevoir Devoir
je recevrai Je devrai
tu recevras Tu devras
il recevra Il devra
nous recevrons Nous devrons
vous recevrez Vous devrez
ils recevront Ils devront

Exercices

Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur simple.


1. Demain je (finir)…………………………. de lire cette bande-dessinée.
2. La semaine prochaine il (visiter)…………………… le nouveau musée.
3. Tu (prendre)……………………… un thé.
4. Nous (rester)………………………….. un jour de plus.
5. Juliette et Camille (préparer)…………………………le repas..
1. Est-ce que vous aller………………… à la piscine en été ?
2. Le week-end prochain ils courir………………… un marathon.
3. Mardi prochain nous pouvoir………………….. nous rencontrer.
4. Le médecin employer………………. une nouvelle infirmière en septembre.
5. Demain je me peser…………………………...
1. Quand est-ce que tu etre……………………… à Paris ?
2. La bibliothèque fermer………………….pendant les vacances.
3. Dans un mois ils partir…………………… à Bordeaux.
4. À mon anniversaire j’avoir……………………….. plein de cadeaux.
5. La semaine prochaine vous modeler………………………….une sculpture.