Vous êtes sur la page 1sur 8

DŽEMATSKI ODBOR

KRUŠEVO

Članovi džematskog odbora


1. Ramadan Šerifi
2. Muhidin Brenoli
3. Enis Brenoli
4. Nuridin Abidini
5. Aljiman Hodža
6. Afrim Isljami
7. Admir Idrizi

1 22.05.2020.
Spisak – članarina

R.broj Ime i prezime 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016


2012 2013 2014 2015 2016
1. Zija Dželjo 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
2. Muhamed Dželjo 5 20€ 5 20€ 4 16€ 4 16€ 6 24€
3. Đimšti Omerovid 12 48€ 12 48€ 10 40€ 10 40€ 8 32€
4. Nasuf Brenoli 6 24€ 6 24€
5. Hajrulah Brenoli / 4 16€ 5 20€ 5 20€
6. Husmen Brenoli 6 24€ 6 24€ 6 28€ 7 28€ 7 28€
7. Behadin Brenoli 5 20€ 5 20€ 5 20€ 6 24€ 6 24€
8. Bajram Ramadani 4 16€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
9. Emrija Brenoli 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
10. Rustem Brenoli 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€
11. Abduljvehap Toro* 10 40€ 10 40€ 10 40€ 10 40€ 10 40€
12. Halim Toro 4 16€ 4 16€ 5 20€ 5 20€ 6 24€
13. Redžep Toro 4 16€ 4 16€ 4 16€ 5 20€ 5 20€
14. Fejzo Brenoli 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
15. Irfan Brenoli 6 24€ 6 24€ 6 24€ 7 28€ 7 28€
16. Zuljfija Brenoli 2 8€ 2 8€ 2 8€ 2 8€ 2 8€
17. Rahim Brenoli 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 7 28€
18. Alija Brenoli 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€
19. Muhedin Brenoli 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
20. Zejno Brenoli 4 16€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 6 24€
21. Ramadan Ramadani 9 36€ 9 36€ 9 36€ 9 36€ 10 40€
22. Sali Ramadani 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€
23. Vehap Ramadani 5 20€ 5 20€ 5 20€
24. Hasan Haruni 1 4€ 1 4€ 1 4€ / / / /
25. Uzair Hodža 4 16€ 4 16€ 4 16€ 3 12€ 4 16€
26. Muharem Hodža 5 20€ 5 20€ 6 24€ 6 24€ 6 26€
27. Ergin Hodža 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
28. Ferhat Hodža 10 40€ 10 40€ 10 40€ 10 40€ 10 40€
29. Enver Šerifi
30. Čemal Omeri 6 24€ 6 24€ 6 24€ 7 28€ 9 36€
31. Hebip Idrizi 2 8€ / / / / / / / /
* Abduljvehap Toro je prethodnih godina (2013, 2012....) plačao članarinu na ime Ljatif Toro
Napomena

2 22.05.2020.
R.broj Ime i prezime 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
2012 2013 2014 2015 2016
32. Nijazim Idrizi 6 24€ 7 28€ 7 28€ 9 36€ 9 36€
33. Sadik Idrizi 2 20€ 2 10€ 2 10€ 2 10€ 2 8€
34. Azis Osmani 4 16€ 4 16€ 4 16€ 3 12€ 3 12€
35. Arif Osmani 3 12€ 3 12€ 2 8€ 2 8€ 2 8€
36. Ljutvija Osmani* 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
37. Jusuf Osmani 4 16€ 3 12€ 3 12€ 4 16€ 5 20€
38. Denis Osmani 8 32€ 8 32€ 8 32€ 8 32€ 8 32€ + 18€
39. Aslan Osmani 2 8€ 2 8€ 2 8€ 2 8€ 1 4€
40. Feim Hodža
41. Daut Hodža
42. Abilj Toro 6 24€ 6 24€ 7 28€ 7 28€ 6 24€
43. Abdula Toro 7 28€ 11 44€ 12 48€ 12 48€ 12 48€
44. Lokman Toro 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
45.
46. Nazifa Toro** 4 16€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
47. Nedžat Šerifi 6 24€ 6 25€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
48. Seljman Osmani 5 20€ 4 16€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
49. Rasim Osmani*** 8 32€ 10 40€ 10 40€ 10 40€ 6 24€
4 16€
50. Mehmed Toro 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
51. Mirsad Toro 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
52. Vait Toro 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
53. Rahim Isljami 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 6 24€
54. Isljam Isljami 6 24€ 5 20€ 5 20€ 6 24€ 5 20€
55. Bešir Isljami 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
56. Faridin Isljami 11 44€ 11 44€ 11 44€ 10 40€ 10 40€
57. Alija Osmani 6 24€ 6 24€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
58. Ramadan Haruni 4 16€ 4 16€ 4 16€ 5 20€ 5 20€
59. Šukrija Hodža 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
60. Murat Kačar 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
61. Omer Đajko 6 24€ 8 32€ 8 32€ 8 32€ 9 36€
*Ljutvija Osmani, uplata ya 2016 i naredne godine bide napisane na ime Edvin Osmani
** Šehadin Toro - Uplate za 2012/2013 i naredne godine napisane su na ime Nazifa Toro
Napomena

*** 2016 godina na ime Rasim Osmani je uplačena na ime Šezuret Osmani (6 člana) i Šerif Osmani (4 člana) i naredne godine de
plačanja idi na ta imena

3 22.05.2020.
R.broj Ime i prezime 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
2012 2013 2014 2015 2016
62. Sahtijar Bedirler 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
63. Behair Bedirler 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
64. Ćerim Mustafa 5 20€* 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
65. Sehadin Mustafa 3 12€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
66. Havzija Mustafa
67. Čamilj Mustafa 2 8€ 2 8€ 2 8€ 2 8€ 2 8€
68. Muharem Mustafa 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
69. Šefket Hodža 5 20€ 5 20€ 6 24€ 6 24€ 7 28€
70. Ibrahim Hodža** 14 56€ / / 2 8€ 5**** 20€ 5 20€
71. Servet Hodža / / 6 24€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
72. Bahtijar Hodža / / 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
73. Refik Hodža / / 3 12€ 3 12€ / / / /
74. Nezafet Aginski 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 4 16€
75. Nevzat Toro 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€
76. Bergama Mustafa 2 4€ 2 4€ 2 4€ 2 4€ 2 4€
77. Hadžira ( Vejselj ) Mustafa 1 4€ 1 4€ 1 4€ 1 4€ 1 4€
78. Kurtali Mustafa 7 28€ 7 28€ 9 36€ 9 36€ 9 36€
79. Zurap Seferi*** 6 24€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
80. Nedžmidin Seferi
81. Ramadan Seferi 4 16€ 4 16€ 4 16€
82. Rešat Seferi 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
83. Ćamilja Mustafa 2 8€ 1 4€ 1 4€ 1 4€ 1 4€
84. Merđan Mustafa 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
85. Mefailj Mustafa 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
86. Mustafa Mustafa 2 8€ 2 8€ 2 10€ 2 8€ 3 12€
87. Hazer Mustafa 4 16 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
88. Adel Mustafa 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
89. Rašit Dute 4 16€ 4 16€ 3 12€ 3 12€ 3 15€
90. Kadrija Dute 3 12€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
91. Šadir Dute 5 20€ 5 20€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
92. Jamin Nedžipi 1 4€ 1 4€ 1 4€ 1 4€ 1 4€
93. Ajša Nedžipi 1 4€ 1 4€ 1 4€ 1 4€
94. Nedžip Nedžipi
Napomena: *Ćerim Mustafa je uplatio 10€ za članarinu 2011/12, ostatak će uplatiti u toku godine i tada će dobiti i
Napomena

priznanicu.
15.07.2012. Ćerim M. je uplatio ostatak od 10 € i dobio priznanicu - serijski broj 006879
**Ibrahim Hodža je plačao do 2011/12 (2012), a narednih godina de pladati Servet, Bahtijar i Refik, zasebno
*** Prethodne godine su naplačivane na ime Ramiz Seferi
****2015.i 2016. godinu Ibrahim Hodza je platio i za Refika Hodza

4 22.05.2020.
R.broj Ime i prezime 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
2012 2013 2014 2015 2016
95. Sead Imerovid* 6 24€ 6 24€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
96. Arif Imerovid
97. Salji Seferi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 3 12€
98. Džavit Seferi 7 28€ 7 28€ 7 30€ 7 28€ 6 24€
99. Idris Hodža 4 16€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
100. Naser Dauti 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
101. Rifat Dauti 5 20€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 5 20€
102. Emrula Bero 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
103. Šantir Bero 9 36€ 10 40€ 10 40€ 10 40€ 10 40€
.
104. Bajram Bero** 7 28€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
105. Alija Bero / / 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
106. Tefik Bero
107. Nezir Bero 4 16€ 4
108. Džemaljudin Bero 6 24€ 7 30€ 7 28€ 7 28€ 8 32€
109. Tahir Idrizi 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€ 9 36€
110. Arif Idrizi 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 6 24€
111. Misim Idrizi 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
112. Mehmed Dauti 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
113. Seljim Šerifi 4 16€ 4 16€ 5 20€ 5 20€ 5
114. Ismailj Abidini 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
115. Sabahudin Abidini 5 20€ 5 20€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
116. Kadrija Abidini 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
117. Šaban Šerifi 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 25€ 6 25€
118. Sead Šerifi 5 20€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
119. Sadik Hodža 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
120. Muamer Hodža*** 5 20€ 5 20€ 4 16€ 4 20€ 4 16€
121. Pajazit Hodža 8 32€ 8 32€ 8 32€ 9 36€ 10 40€
122. Rešad Abidini 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
123. Saljajdin Sopi 5 20€ 5 20€ 5 20€ 4 16€ 4 16€
124. Ismailj Sopi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 3 12€
*Sead i Arif Imerovid su prethodnih godina plačali članarinu na ime Jakup Imerovid
**2012/2013 (2013) – Bajram Bero de zasebno plačati članarinu za 6 člana, dok de Alija Bero pladati
Napomena

za 3 člana.
*** Muamer Hodža je prethodnih godina (2013, 2012... ) plačao članarinu na ime Biljgaip Hodža

5 22.05.2020.
R.broj Ime i prezime 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
2012 2013 2014 2015 2016
10€ još
125. Malid Sopi 6 24€ 6 24€ 6 24€ 5 10€ dug

126. Hajradin Seferi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 5 20€ 5 20€


127. Sefer Seferi 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
128. Nazif Seferi 9 36€ 9 36€ 9 36€ 12 48€ 12 48€
129. Zidrija Seferi 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
130. Nusret Seferi 4 20€
131. Hurmet Seferi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
132. Miljazim Seferi 3 12€ 4 16€ 4 16€ 3 10€ 3 12€
133. Vejdin Seferi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 5 20€ 5 20€
134. Fetiš Seferi 12 48€ 11 44€ 12 48€ 12 48€ 13 52€
135. Arif Hodža 7
136. Kmber Mustafa 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
137. Gafur Mustafa 4 16€ 4 16€
138. Jakup Dauti 4 16€ 4 16€ 4 16€ 3 12€ 3 12€
139. Hajradin Brenoli 7 28€ 7 28€ 7 28€ 6 24€ 6 24€
140. Džuljbehar Šerifi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
141. Šerif Šerifi 5
142. Ramadan Šerifi 5 20€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
143. Ajdin Šerifi
144. Rizvan Šerifi
145. Veis Šerifi 8 32€ 8 32€ 8 32€ 8 32€ 8 32€
146. Arif Kuši 4 16€ 4 16€
147. Elvis Kuši* 5 20€ 5 20€ 7 28€ 7 28€ 6 24€
148. Šanija Abidini 5 20€ 8 32€ 8 32€ 10 40 10 40€
149. Ganija Abidini 5 20€ 5 20€ 5 20€ 4 16€ 4 16€
150. Ferit Abidini 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
151. Usen Abidini 7 28€ 7 28€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
152. Redžep Seferi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 2 8€ 2 8€
153. Aljidin Seferi 3 12€ 3 12€ 3 12€ 2 8€ 2 8€
154. Seljvidin Seferi 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
Za 2011/12 na ime Arif Kuši je upladeno i za Safet Kuši ( 9 člana ukupno )
Napomena

*2012 i 2013 godine upladene su na ime Safet Kuši, 2014 i 2015 na ime Elvis Kuši

6 22.05.2020.
R.broj Ime i prezime 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
2012 2013 2014 2015 2016
155. Mersit Seferi 4 16€ 4 16€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
156. Haljilj Seferi 7 28€ 7 28€ 7 Plačeno 7 28€ 7 28€
05.06.2015 15+13€

157. Ibrahim Seferi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 5 20€ 6 24€


158. Murat Šerifi 5 20€ 6 24€ 6 24€ 7 28€ 8 32€
159. Misim Šerifi 8 32€ 8 32€ 8 32€ 8 32€ 9 36€
160. Nuridin Abidini 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€ 7 28€
161. Esat Abidini 6 24€ 6 24€ 6 24€ 7 28€ 7 30€
162. Šefket Abidini 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
163. Alidemir Abidini 6 24€ 6 24€ 5 20€ 4 16€ 4 16€
164. Hasan Abidini 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 18€ 5 20€
165. Eštref* Behljulji 3 12€ 3 12€ 3 12€ 2 8€ 2 8€
166. Ramadan Ilijazi 9 36€ 9 36€ 9 36€ 6 24€ 6 24€
167. Murselj Ilijazi 6 24€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
168. Vait Ilijazi 7 28€ 7 28€ 7 28€ 8 32€ 9 36€
169. Čemal Ilijazi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
170. Behljulj Behljulji 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 6 24€
171. Hamzo Mustafa 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
172. Zičir Šerifi 5
173. Ariljiza Šerifi
174. Ljiman Brenoli 7 28€ 6 24€ 6 25€ 7 28€ 7 28€
175. Nehat Brenoli 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
176. Vebija Brenoli 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€
177. Dželjadin Sejrani 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
178. Amir Sejrani 3 12€ 3 12€ 3 12€ 3 12€ 4 16€
179. Sedat Sejrani 10 40€ 10 40€ 10 40€ 10 40€ 10 40€
180. Rahim Seferi 6 24€ 6 24€ 7 28€ 7 28€ 7 28€
181. Zaim Seferi 4 16€ 4 16€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
182. Jonuz Mustafa 7 28€ 7 28€ 8 32€ 9 36€ 10 40€
183. Jasmidin Koska 2 6€
184. Ramadan Mustafa 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
185. Raif Bero 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€ 5 20€
Na ime Eštrefa Behljilji pišu se priznanice od 2015.godine, pre toga priznanice su pisane na ime
Napomena

Abdiraman Behljulji

7 22.05.2020.
R.broj Ime i prezime 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
2012 2013 2014 2015 2016
186. Enez Seferi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
187. Ismet Seferi 5 20€ 5 20€ 4 16€ 6 24€ 5 20€
188. Behair Seferi Plačeno 11 44€
189. Raman Seferi 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€ 4 16€
190. Alija Sejrani
191. Enver Sejrani
192. Agim Hasani 5 20€ 6 24€ 6 24€ 6 24€ 7 28€
193. Dželjadin Mustafa Pladeno 1 4€ 1 4€ 1 4€
194. Esma Šerifi 3 12€ 3 12€ 3 12€
195. Merdžijan Reka 2 8€ 2 8€
196. Harun Ilijazi / / / / / /

8 22.05.2020.