Vous êtes sur la page 1sur 3

Druk nr 3762

Warszawa, 3 stycznia 2011 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 oraz art. 69 regulaminu Sejmu niżej podpisani


posłowie wnoszą projekt rezolucji:

- wzywającej Rząd Rzeczypospolitej


Polskiej do podjęcia działań wobec
stosowania represji politycznych w
Republice Białoruś.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały
upoważniamy pana posła Adama Lipińskiego.

(-) Andrzej Adamczyk; (-) Zbigniew Babalski; (-) Piotr Babinetz;


(-) Barbara Bartuś; (-) Dariusz Bąk; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Mariusz
Błaszczak; (-) Antoni Błądek; (-) Aleksander Chłopek; (-) Zbigniew
Chmielowiec; (-) Witold Czarnecki; (-) Arkadiusz Czartoryski; (-) Edward
Czesak; (-) Andrzej Ćwierz; (-) Andrzej Mikołaj Dera; (-) Marzenna Drab;
(-) Jan Dziedziczak; (-) Zbigniew Girzyński; (-) Mieczysław Golba;
(-) Kazimierz Gołojuch; (-) Jerzy Gosiewski; (-) Tomasz Górski;
(-) Czesław Hoc; (-) Wiesław Janczyk; (-) Grzegorz Janik; (-) Wojciech
Jasiński; (-) Andrzej Jaworski; (-) Krzysztof Jurgiel; (-) Beata Kempa;
(-) Sławomir Kłosowski; (-) Lech Kołakowski; (-) Henryk Kowalczyk;
(-) Zbigniew Kozak; (-) Maks Kraczkowski; (-) Leonard Krasulski;
(-) Elżbieta Kruk; (-) Marek Kuchciński; (-) Marek Kwitek; (-) Adam
Lipiński; (-) Jerzy Materna; (-) Kazimierz Matuszny; (-) Beata Mazurek;
(-) Kazimierz Moskal; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Maria Nowak;
(-) Marek Opioła; (-) Stanisław Ożóg; (-) Anna Paluch; (-) Jerzy Polaczek;
(-) Marek Polak; (-) Piotr Polak; (-) Krzysztof Popiołek; (-) Elżbieta
Rafalska; (-) Jan Religa; (-) Jerzy Rębek; (-) Józef Rojek; (-) Nelli Rokita-
Arnold; (-) Monika Ryniak; (-) Edward Siarka; (-) Anna Sikora;
(-) Kazimierz Smoliński; (-) Krzysztof Sońta; (-) Jarosław Stawiarski;
(-) Marek Suski; (-) Andrzej Szlachta; (-) Stanisław Szwed; (-) Jan
Szyszko; (-) Krzysztof Tchórzewski; (-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki;
(-) Krzysztof Tołwiński; (-) Jan Warzecha; (-) Waldemar Wiązowski;
(-) Tadeusz Wita; (-) Sławomir Worach; (-) Tadeusz Woźniak;
(-) Wojciech Szczęsny Zarzycki; (-) Sławomir Zawiślak; (-) Łukasz
Zbonikowski; (-) Jarosław Zieliński; (-) Maria Zuba.
projekt  

Rezolucja 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia              stycznia 2011 r. 

wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia działań wobec stosowania


represji politycznych w Republice Białoruś

Pamiętając  o  tradycji  polskiej  walki  o  demokrację  i  prawa  człowieka  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej 
potępia sfałszowanie wyników grudniowych wyborów prezydenckich w Republice Białoruś, jak i fakt 
powszechnego stosowania represji politycznych przez reżim Aleksandra Łukaszenki.  

Biorąc  pod  uwagę,  że  w  wyniku  trwającej  dwa  tygodnie  akcji  milicyjnej  do  aresztów  na  Białorusi 
trafiło  około  700  osób,  w  tym  m.in.  pięciu  kontrkandydatów  Aleksandra  Łukaszenki;  zatrzymanych 
traktowano  w  sposób  brutalny,  bito  ich  i  obrażano;  aresztowanych  przetrzymywano  w  nieludzkich 
warunkach; wydawano wyroki pozbawienia wolności w sposób nie mający nic wspólnego z zasadami 
praworządności,  w  tym  prawa  do  obrony  i  równości  wobec  prawa;  wobec  najbardziej  znanych 
działaczy  opozycji  wciąż  toczą  się  bezprawne  postępowania  karne,  grożące  im  wieloletnim 
więzieniem; w całej Białorusi trwają bezprawne przeszukania mieszkań oskarżonych o współpracę z 
opozycją  i  niezależnymi  mediami  oraz  to,  że  reżim  Aleksandra  Łukaszenki  nadal  nie  wyjaśnił 
okoliczności tragicznej śmierci opozycyjnego dziennikarza, Aleha Bebenina, 

Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  wzywa  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych  do  wprowadzenia 


zdecydowanych sankcji dyplomatycznych wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki, zachowując przy tym 
zasadę utrzymywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy społeczeństwami Białorusi i Polski.  

Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  wzywa  także  do  znaczącego    zwiększenia,  w  stosunku  do  roku 
ubiegłego,  nakładów  budżetowych  na  czołowe  projekty  demokratyzacyjne  i  pomocowe  na  rzecz 
Białorusi. 

Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  apeluje  do  władz  białoruskich  o  natychmiastowe  zwolnienie 


wszystkich aresztowanych działaczy politycznych oraz o wyjaśnienie przyczyn śmierci Aleha Bebenina.