Vous êtes sur la page 1sur 28

SUB URBAIN

Ireo zotra manodidina ny renivohitra


Les lignes aux alentours de la ville

TOERANA ALEHA FIAINGANA ZOTRA RAISINA


DESTINATION DEPART TANA LIGNE A PRENDRE

Ambohitrapeto Isotry
D

Itaosy Itaosy
Cite Itaosy A
Hopitaly
Itaosy Ambaniala Tsaralalana
Itaosy Vinany
Itaosy Ankadimanga

A
Beravina Itaosy Cnaps Ampefiloha

Ambatofotsy Sud
Amboanjobe
Tsiafahy
Ambatofahavalo
Tsinjony F
Ambatomarobiby
Ambohijanaka Cnaps Ampefiloha
Ankadivoribe
Ankadivorobe EPP
Ankaraobato Ifarihy
Anosibe Sud
Ifarihy
Malaho PP Tongarivo
Ampanefy PP Soavina
Anjomakely
64
SUB URBAIN
Ireo zotra manodidina ny renivohitra
Les lignes aux alentours de la ville

TOERANA ALEHA FIAINGANA ZOTRA RAISINA


DESTINATION DEPART TANA LIGNE A PRENDRE

Ambodianfotsy J
Ambodiafontsy
Ambohimangidy Cnaps Ampefiloha
Ambohimiadana ouest
Ampitatafika

Ambohitrimanjaka B
Ampangabe 67ha
Ampangabe

Ambohidratrimo D
Ivato
Ivato Horizon Vassacos
Alakamisy Anosiala
Imerimandroso
Ivato Imerimandroso

D
Mahitsy Antsalovana

E
Ambohimangakely Behoririka
Ambodizozoro

Ambohimalaza
E
Anjepy
Manakavaly Mahazo
Ambanitsena
Anjeva
Andranosoa
Antsahamarina
65
SUB URBAIN
Ireo zotra manodidina ny renivohitra
Les lignes aux alentours de la ville

TOERANA ALEHA FIAINGANA ZOTRA RAISINA


DESTINATION DEPART TANA LIGNE A PRENDRE

Cur Vontovorona
Imerintsiatosika G
Ambatomirahavavy
Ambohijafy Anosibe
Ambohijoky
Ampilanonana
Ampitatafika
Antsahadinta

J
Ambohimiadana Anosibe

H
Ambohimanga Rova Ambodivona
Talatavolonondry

Ambatofotsy Nord
Ambohitrantenaina
Faravohitra Nord
H
Iavoambony
Manandriana Ambodivona
Talatavolonondry (St Antoine)
Vilihazo
Ambohibary Nord
Anosy Faravohitra
Antanambao
Namehana

66
SUB URBAIN
Ireo zotra manodidina ny renivohitra
Les lignes aux alentours de la ville

TOERANA ALEHA FIAINGANA ZOTRA RAISINA


DESTINATION DEPART TANA LIGNE A PRENDRE

I
Ankadinandriana Ankadindratombo

Ambohimanambola I
Androrohoro
Anjeva
Anjeva (Via By Pass)
Ambohimanambola Ambohijatovo
Ankadinandriana
Ambohimanambola
Masindray
Alasora
Ambohitanety
Mahatsinjo

Beravina J
Ankadivoribe Anosizato
Antanetikely

G
Ambohijoky Anosizato

F
Ambohijanaka Andoharanofotsy

67
REGIONAL & NATIONAL
Ireo fiantona fiara rezionaly sy nasionaly
Gare routière «Régional» et «National»

70
REGIONAL & NATIONAL
Ireo fiantona fiara rezionaly sy nasionaly
Gare routière «Régional» et «National»

GARE AMPASAPITO

71
REGIONAL & NATIONAL
Ireo fiantsona fiara rezionaly sy nasionaly
Gare routière «Régional» et «National»

72
REGIONAL & NATIONAL
Ireo fiantona fiara rezionaly sy nasionaly
Gare routière «Régional» et «National»

73
AGENCE DES TRANSPORTS TERRESTRES
MASOIVOHO SY SOLONTENAN'NY ATT ANY AMIN'NY FARITANY
REPRESENTATIONS & ANTENNES

REPRESENTATIONS INTERREGIONALES

ANTSIRABE ANTSIRANANA
Lot 07.08-D-350 Bloc Administratif
Ambohimena Sud Tel: +261 34 12 680 08
Tel: +261 34 07 213 71

TOLIARY FIANARANTSOA
Avenue de France 03 Ivory Antsimo
Tsimenantse Tel: +261 34 12 421 12
Tel: +261 34 12 421 13

MAHAJANGA TOAMASINA
Bâtiment de la DRT Ville Eglée Angle Boulevard
Bloc Administratif de la libération et Augagneur
Tel: +261 34 12 421 11 Tel: +261 34 05 509 05

ANTENNES REGIONALES

SAMBAVA MORONDAVA
Bâtiment Enceinte des Travaux Bâtiment Enceinte des Travaux
Publics Publics
Ambositra Avaradrova
Tel: +261 34 07 213 54 Tel: +261 34 07 213 53

AMBATONDRAZAKA
Bâtiment Enceinte des Travaux Publics
Ambositra
Tel: +261 34 07 213 54

Pour des Transports Terrestres Accessibles, Sécurisés et de


Référence

75
AGENCE DES TRANSPORTS TERRESTRES
IREO TARATASY ANDOAVAMBOLA
DROITS A PAYER

ACTES ADMINISTRATIFS DROITS

Service Exploitation

Autorisation Spéciale
10 000 Ar (50 000 fmg)
Autorisation de renfort

Licences

9 à 15 places 30 000 Ar (150 000 fmg)


16 à 30 places 35 000 Ar (175 000 fmg)
Plus de trente places 50 000 Ar (250 000 fmg)

Permis de conduire

Droit 10 000 Ar (50 000 fmg)

ARRÊT MAHAZO

76
AGENCE DES TRANSPORTS TERRESTRES
FAHAZOAN-DALANA MANOKANA
AUTORISATION SPECIALE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE
VOYAGEURS

Demande d’autorisation spéciale (en deux exemplaires)


-Signée par le demandeur,
-Visée par le président de la coopérative

Photocopie de:
-La licence en cours de validité,
-La carte grise,
-La carte violette en cours de validité,
-La patente en cours de validité,
-L’attestation d’assurance en cours de validité.

Liste des passagers (Pour la destination plus de 100km)


-Visée par le responsable de la coopérative,
-Arrêtée par l’ATT

Droit: 10 000 Ariary

Validité: (Quinze) 15 jours, un aller et un retour.


Délai de traitement de dossier: une journée

Agence des Transports Terrestres (A.T.T)


Lot IIE 2CG Iadiambola Ampasampito - 101 Antananarivo
Tel: (261) 20 26 213 44 / (261) 34 12 680 09

77
AGENCE DES TRANSPORTS TERRESTRES
FANGATAHANA FAHAZOAN-DALANA MITATITRA
DEMANDE DE LICENCE D’EXPLOITATION

NOUVELLE DEMANDE

- demande de licence (double exemplaires)


- présentation de la carte grise originale

Copie de :
- la carte grise,
- la carte violette ou procès verbal de la réception technique,
- certificat de résidence,
- la patente,
- l’attestation d’assurance.

RENOUVELLEMENT

- demande de licence (double exemplaires),


- licence originale ou attestation de dépôt de licence,
- lettre de démission (changement de coopérative),

Copie de :
- la carte grise,
- la carte violette ou procès verbal de réception technique,
- la patente,
- l’attestation d’assurance.

RENOUVELLEMENT

Lettre de démission signée par le propriétaire, visée par le Président de la


Coopérative ou par le Président du Conseil d’Administration de la
Coopérative,
Licence Originale.

78
AGENCE DES TRANSPORTS TERRESTRES
IREO TARATASY ANDOAVA-BOLA
TARIFS DES DROITS A PAYER

DROITS TARIFS

AUTORISATION D’EXPLOITER 600 000 Ar

LICENCE D’EXPLOITATION
Véhicule de transport routier en commun de
voyageurs :

9 à 15 places 30 000 Ar
16 à 30 places 35 000 Ar
31 et plus 50 000 Ar

AUGMENTATION DU NOMBRE DE
PLACES (Zone Régionale)
15 à 18 places 5 000 Ar

AUTORISATION SPECIALE 10 000 Ar

N.B : L’Autorisation spéciale relative au transport de dépouille mortelle


est délivrée gratuitement sur présentation de pièces justificatives.

Agence des Transports Terrestres (A.T.T)


Lot IIE 2CG Iadiambola Ampasampito - 101 Antananarivo
Tel: (261) 20 26 213 44 / (261) 34 12 680 09

79
Fandikan-dalana mateti-pitranga
Infractions routières fréquentes
Fandikan-dalana mitarika fandoavana lamandy raikitra
Infractions entrainant une amende
SAZY: heloka maivana mitarika famaizana tsotra
PEINE: Contravention

Onitra
Toetoetry ny fandikan-dalana Nature de l’infraction
Amende

Tsy fanidiana ny varavarana Occupation d'un véhicule


ampandehanana na fidinana ouvrant une portière ou
ny fiara amin'ny fomba na descendant sans s'assurer qu'il Ar 500
fotoana mampidi-doza peut le faire sans danger

Fandikana na fanitsahana ny Franchissement ou chevauche-


tsipika mitohy ment d'une ligne continue

Mpamily manao "demi-tour" ao Conducteur effectuant un


anatin'ny tanàna demi-tour dans une agglomé-
ration

Fandaozana ny fiara misy Abandon d'un véhicule par


fahasimbana suite d'une panne mécanique

Takelaka misy ny laharan'ny Plaque d'immatriculation


fiara tsy araka ny tokony ho izy non-conforme
Ar 1000
Fijanonana maharitra na Stationnement ou arrêt sur la
fiatoana eo amin'ny arabe misy chaussée lorsque l'accotement
sisin-dalana ahafahana manao le permet
izany
Tsy fisian'ny "essuie glace" Défaut d'essuie glace au
amin'ny "pare-brise" pare-brise

Varavarana misokatra eny Portière non fermée en marche


am-pandehanana

Fiara mihoatra ny 3,5 T tsy misy Défaut des appareils de pré


takelaby fanairana signalisation sur véhicule de plus
de 3,5 T
Entana eo ambony fiara Chargement sur le toit des
mihaotra ny 0,80 m ny haavony véhicules dépassant 0,80 m de
hauteur

80
Fandikan-dalana mateti-pitranga
Infractions routières fréquentes
Onitra
Toetoetry ny fandikan-dalana Nature de l’infraction
Amende

Tsy fananana kodiarana fanolo Occupation d'un véhicule


ara-dalàna ouvrant une portière ou
descendant sans s'assurer qu'il
peut le faire sans danger
Isan'ny mpandeha mihoatra ny Voyageurs en nombre
isa voafetran'ny karatra excédant le chiffre fixé par la
volom-parasy carte viollette Ar 1000

Fijanonana ambony "trottoir" Stationnement sur le trottoir

Tsy fisian'ny jiro famantarana Défaut de feux de position

Tsy fisian'ny "rettroviseur" Défaut de miroir de rétroviseur

Fivilian-dalana tsy misy fampio- Changement de direction sans


manana avertir
Fiara ratsy fipetraka Stationnement interdit
Fibahanan-dalana Embaras sur la voie publique
Tsy fanajana ny filazana Non-respect du stop
fiatoana (Stop)
Fijanonan’ny fiara amin’ny Stationnement en double file
sisin’ny arabe amin’ny andani- Ar 2500
ny roa
Fiara ratsy fipetraka Vehicule mal garé
Fijanonana eny amin’ny Stationnement à un emplace-
toerana natokana ho an’ny taxi ment resevé pour bus et taxis
be sy taxi
Fandikana ny fandraràna ny Défense de tourner à gauche
fiviliana miankavia na ou à droite
miankavanana

Kodiarana sola na malama Bandage pneumatique lisse

Fandehanana amin’ny lalana Usage d'un sens interdit


voarara

81
Fandikan-dalana mateti-pitranga
Infractions routières fréquentes
Onitra
Toetoetry ny fandikan-dalana Nature de l’infraction
Amende

Fitondrana mpandeha mitsan- Voyageurs debout en nombre


gana mihoatra ny isa voaton- excédant du nombre indiqué
dro
Fandehanana mafy loatra tsy Vitesse excessive dans le cas où
araka izay voafetran’ny lalana elle doit être limitée

Tsy fampiasan’ny fiara vaventy Absence d'un triangle de


ny telozoro famantarana présignalisation la nuit pour
rehefa hijanona ivelan’ny vehicule poids lourds en dehors
tanàna amin’ny alina des agglomérations
Fisongonana mampidi-doza Changement important de
direction sans avertissement
préalable
Tsy fisian'ny jiro mitsitapitapy Absence d'indicateur de
manondro fiviliana (clignotant) changement de direction
Ar 2500
Fampiasana finday mandritra Usage du téléphone ou
ny familiana fiara na mijanona portable par le conducteur
ka tsy maty motera d'un véhicule en marche ou
quand le moteur est allumé
Fitaratra fiara miloko tsy ahitana Vitre d'un véhicule fumée non
izay ao anaty na tsy ahafahana limpide et transparente sauf
mahita izay ao anatiny afa-tsy pour certaines catégories de
ireo sokajin'ireo olona sasany personnes selon le texte
voalzan'ny lalàna

Fijanonana amin'ny toerana Stationnement sur une voie


saro-pady (foto-drafitr'asa, matérialisée (ouvrage d'art,
tetezana, tonelina, lalamby pont, tunnel, passage à niveau)
manapaka)
Tsy fametahana ny fehikibo Défaut de port de ceinture de
fiarovana na ho an'ny mpamily sécurité pour tout conducteur
na ny mpandeha mandritra ny ou passager d'un véhicule, à
fivezivezen'ny fiara anaty na l'interieur comme en déhors des
ivelan'ny tanàna agglomérations

Fametrahana zaza latsaky ny 5 Transport d'enfant de moins de


taona eo amin'ny seza aloha cinq ans aux places avant des
amin'ny fiara véhicules automobiles

82
Fandikan-dalana mateti-pitranga
Infractions routières fréquentes
Ireo fandikana lalàna mitarika figiazana ny fiara tsy hivezivezy na hihetsika

SAZY: Heloka maivana mitarika famaizana tsotra


PEINE: Contravention

Toetoetry ny fandikan-dalana Onitra


Amende

Fiara mandeha alina tsy misy jiro R 289/13 NR 275 R 306


Fitondrana fiara ao anatin'ny hamamoana PV
noho ny zava-mahadomelina

Setroka mainty na entona mandoto, feo PV


manelingelina, tsy fisiana famafàna fitaratra

Ireo fandikana lalàna mitarika figiazana ny fiara tsy hivezivezy na


hihetsika
SAZY: Heloka tsotra mitarika famaizana tsotra (trano maizina)
PEINE: Contravention

Onitra
Toetoetry ny fandikan-dalana
Amende

Fijanonana eo amin'ny toerana izay tsy ampy R 313 R 289/11 R 275


ny fahitana (fiakarana, fialana lalam-by)
Fijanonana mandritra ny fotoana fohy na
R 313 R 276
maharitra amin'ny arabe nefa misy sisin-dàla-
na ahafahana manao izany

Tsy fisian'ny taratasy fahazoan-dàlana


mitatitra ho an'ny fiara manao izany L 10 L 14

Tsy manana taratasy nahavitana fitsirihana


R 284
teknika
Tsy fananana volom-parasy (carte violette)
fahazoan-dàlana hitatitra vahoaka (tsy azo L 10 L 14
afangaro amin'ny tsy fampisehoana azy).

Tsy fananana fahazoan-dàlana hitatitra


(patente)

Tsy fananana taratasy fanamarinana ny


fiatohana na fiantohana lany daty.

83
Fandikan-dalana mateti-pitranga
Infractions routières fréquentes
Ireo fandikana lalàna mitarika figiazana ny fiara tsy hivezivezy na
hihetsika
SAZY: Heloka maivana mitarika famaizana tsotra
PEINE: Contravention

Onitra
Toetoetry ny fandikan-dalana
Amende

Mpandeha na olona tanterina tandido- Art 23 Arrêté 2097/98 du


min-doza 23/03/98
Fitanterana mpandeha an-tsokosoko Art 23 Arrêté 2097/98 du
23/03/98

Tsy fanànana fahazoan-dàlana miasa Arrêté 2097/98 du 23/03/98


(licence)

Tsy fanajana ny lalàna tokony halehan'ny zotra


fitanterana, fihoarana ny zotra misy ny fiara
(violation de ligne)

Tsy fisian'ny hetra aro loza amin'ny seza


alohan'ny fiara

Fandikan-dalàna mateti-pitranga mitarika fitanàna an-tsoratra (P.V)

Onitra
SAZY: Heloka tsotra mitarika famaizana ts otra (trano maizina)
Toetoetry ny fandikan-dalana
PEINE: Contravention Amende

Tsy misy taratasy fanamarinana fiantohana Ord. 60.162 du 03/10/60 art.5


(assurance) na ifantohana efa lany daty

Tsy fijanonana iniana atao L4 R 289/2 L 14

Fahazoan-dàlana mitondra fiara lany andro L12 L 14 R 306


(Sokajy D)

84
Fandikan-dalana mateti-pitranga
Infractions routières fréquentes
Fandikan-dalàna mety mitarika fisintonana fahazoan-dàlana mamily
fiara
SAZY: Heloka maivana mitarika famaizana tsotra
PEINE: Contravention

Onitra
Toetoetry ny fandikan-dalana
Amende

Fahazoan-dàlana mitondra fiara tsy misy ny R 104 R 106


takelaka fanoratana ny fahadisoana (volet
des infractions)

Tsy fanajana fiara tokony handeha avy R 275


hatrany (priorité)

Fijanonana maharitra na malaky amin'ny R 313 R 289/11 R 275


toerana mampidi-doza

Fandikan-dalàna mahatonga ny fitazoanana ny fiara any amin’ny


toby
SAZY: PV miaraka amin'ny fampidirana fourrière ny fiara
- Fandehanana mafy loatra mihoatra ny mety
- Fitondrana ny fiara ao anatin'ny hamamoana
- Fijanonana ambony tetezana
- Fitanterana olona tsy ara-dalàna, jono botry
- Fijanonana an-tampo-mpiakarana
- Fijanonana anaty fiholanana
- Fangalarana zotra ho an'ny fiara mpitatitra

FAHADISOANA SAZY

Fitondrana fiara anatin'ny hamamoana Fitanana an-tsoratra + mety


hiafara amin'ny fisintonana
permis

Fitondrana fiarakodia ao anatin'ny BAC + fanolorana eny


hamamoana ka nitera-doza amin'ny fitsarana + mety
hiafara amin'ny fisintonana
permis
Fitazoanana ny fiara any amin’ny toby = 600 Ar x tanjaky ny fiara
Mise en fourrière = 600 Ar x nombre de chevaux
85
Fandikan-dalana mateti-pitranga
Infractions routières fréquentes
Fandikan-dalana ka mahatonga ny fitazonana ny fiara any amin’ny
toby
Les infractions courantes au code de la rou entrainant une mise en
fourrière du véhicule
Andininy 313 amin'ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana/Article 313 du Code de la Route
Didy navoakan'ny fiadidina ny tanàna / Arrêté Municipal

FANDIKAN-DALANA INFRACTIONS SAZY


SANCTIONS

Fandehanana mafy loatra Excès de vitesse


mihoatra ny mety

Fitondrana ny fiara ao Conduite en état d'ivresse


anatin'ny hamamoana
PV miaraka
Fijanonana ambony Stationnement sur un pont amin'ny
tetezana fampidirana
fourrière ny fiara
Transport clandestin -
Fitanterana olona tsy
PV avec mise en
ara-dalàna, jono botry
fourrière du
véhicule
Fijanonana Stationnement au sommet
an-tampo-mpiakarana de côte

Fijanonana anaty Stationnement dans un


fiholanana virage

Fangalarana zotra ho Violation de ligne


an'ny fiara mpitatitra
PV + proposition de
Fitondrana fiara anatin'ny Conduite en état d'ivresse retrait de permis de
hamamoana sans accident conduire

Fitondrana fiarakodia ao Conduite en état d'ivresse Enquête BAC +


anatin'ny hamamoana ka avec acident déferrement +
nitera-doza proposition de retrait
de permis de
conduire

Ny tsy fandoavana ny onitra voatondro ho efaina ao anatin'ny


48 ora dia miafara amin'ny fampidirana fourrière ny fiara.
86
AGENCE DES TRANSPORTS TERRESTRES
Lot IIE 2CG Iadiambola Ampasampito - 101
Antananarivo
Tel: (261) 20 26 213 44 / (261) 34 12 680 09

Pour des transports terrestres


accessibles, sécurisés et de référence
TORO-LALANA
Toromarika hatsipy ho antsika mpandeha an-tongotra mba
isorohana ny lozam-pifamoivozana.

RY MPANDEHA AN-TONGOTRA

-TANTANO NY ANKIZY REHEFA MIAMPITA

-NY OLON-DEHBE NO MANAKAIKY NY ARABE FA NY ANKIZY TANTANANA NO


AVY AO AN-TSISINY

-NY ARABE DIA NATOKANA HANDEHANAN’NY FIARA FA TSY TOERAM-PILA-


LAOVAN’NY ANKIZY

-MANANTONA NY TOERANA VOATOKANA «Passage zébré» REHEFA IAMPITA


ARABE

-NY ARABE DIA VOATOKANA HO AN’NY FIARA RAHA NY «TROITOIR» KOSA NO


NATOKANA HO ANTSIKA MANDEHA AN-TONGOTRA

«Ny aina tsy ananam-piry koa aleo misoroka toy izay mitsabo»

Arrêt Anosy

88
TORO-LALANA
Signaux routires les plus fréquents

Sens interdit à tout Arrêt et stationnement Stationnement interdit


véhicule interdits

Endroit fréquenté par Passage pour piéton Cédez le passage à


des enfants l’intersection.
Signal de position

Balise pour passage à Signalisation de Balisage des virages


niveau position des
intersections de routes
89
VONJEO!
Ireo fihetsika mahavonjy raha misy lozam-pifamoivozana

A Fomba fiantsoana ny Mpamonjy voina :

1- Tenenina ny LAHARAN’NY FINDAY IZAY HIANTSOANA, miaraka


amin’ny anarana
2- NY ANTON’NY OLANA : aretina na loza
3- NY METY HO VOKA-DRATSIN’NY LOZA : zavatra mirehitra, fipoahana,
fihotsahana zavatra, entona simika, na loza hafa
4- TOERANA MARINA nisehon’ny loza
5- ISAN’NY OLONA voakasika
6- NY ZAVATRA EFA NATAO tamin’ilay olona niaram-boina ary famalina
ny fanontaniana izay hapetrakin’ny mpamonjy voina

B Ny tokony hatao raha toa ka :

. Misy olona hiaran’ny dona mafy

1- Tsy tokony hetsehina ilay niaran-doza


2- Atsotra eo amin’ny toerana mandry tsara
3- Torona hevitra ilay maratra mba tsy hihetsika, indrindra ny manetsika
ny lohany.Tsy azo esorina ny « casque » (raha loza azo avy amin’ny
fitondrana « moto »)
4-Tazomina amin’ny felan-tanana atao eo amin’ny andaniny roa ny
lohany (sary lah.01)
5- Antsoina haingana ny mpamonjy voina
6- Arahi-maso hatrany ilay niaram-boina. Isakin’ny 2 minitra fara
fahakeliny dia resahina sy anontanina izy :

- Raha mahatsiaro-tena izy ka miresaka, dia arahi-maso


hatrany, hazavaina aminy ny zava-misy mba hampitony azy
- Raha tsy miresaka intsony izy dia atao izay tokony atao manoloana
izany : HANTSOINA INDRAY NY MPAMONJY VOINA AMIN’NY
FIOMBON’NY TOE-JAVATRA

Sary lah.01
90
VONJEO!
Les gestes de premiers secours en cas d’accident de
la route

A Procédure appel pompiers:

1- NUMERO DU TELEPHONE d’où l’on appelle, si nécessaire donner son


nom
2- NATURE DU PROBLEME, maladie ou accidents
3- RISQUES éventuels : incendie, explosion, effondrement, produits
chimiques et tout autre danger
4- LOCALISATION très précise de l’événement
5- NOMBRE de personnes concernées
6- Appréciation de la GRAVITE de l’état de chaque victime
7- PREMIERES MESURES PRISES ET GESTES EFFECTUES ;et répondre aux
questions qui lui seront posées par les secours ou par un médecin

B Comment réagir en cas de:

. Choc

1- Ne jamais mobiliser la victime


2- Allonger par terre ou surface plane
3- Conseiller fermement au blessé de ne faire aucun mouvement en
particulier de la tête (ne pas retirer le casque si accident moto)
4- Maintenir la tête avec les deux mains placées de chaque côté de
celle-ci ; le sauveteur est à genoux derrière le blessé (image n°01)
5- Faire alerter les secours d’urgence
6- Surveiller la victime de manière continue, toutes les 2 minutes au
moins, lui parler, l’interroger :

- Si elle parle, elle est consciente, poursuivre la surveillance et lui


expliquer ce qui se passe pour la réconforter
- Si elle ne répond plus, pratiquer les gestes qui peuvent alors s’imposer:
SIGNALER L’AGRAVATION EN APPELANT LES SECOURS

Image n°01
91
VONJEO!
Ireo fihetsika mahavonjy raha misy lozam-
pifamoivozana

. Misy olona mande-ra tsy mijanona: atao izay ijanonany alohan’ny 2 mn


1- Jerena oe aiza ny misy ny fandehanan’ny rà tsy mijanona
2- Hajanona ny fandehanan’ny rà :
-Tapenana avy hatrany amin’ny tanana voaaro (gant, sachet) eo
amin’ny ilay faritra mande-rà
-Ajanona avy aty alavitra ny fandehanan’ny rà :
- Eo amban’ny tenda (sary lah.02)
- Eo amin’ny sandry (sary lah.03)
- Eo amin’ny foto-pe (sary lah.04)
Raha tsy mahomby ireo fihetsika ireo ka mbola mande-rà tsy mijanona
dia atao « garrot » (fatoranana eo amin’ny sandry na ny fe)ilay olona.
3- Hampandrina mitsilany ilay maratra
4- Miantso ny mpamonjy voina na mampiantso ny 118
5- Hamarino fa mijanona ilay « hémorragie » dia resaho tsy hankiato ilay
marary eo ampiandrasana ny mpamonjy voina
6-Tsy azo omena rano ny marary mandrapahatonga any amin’ny
dokotera

Raha anao fanofanana vonjy voina ianao dia manatona ny mpamonjy


voiana etsy Tsaralalàna Antananarivo na antsoy ny laharana:
020 22 225 66 / 033 12 362 90

Sary lah.02 Sary lah.03 Sary lah.04

‘’Lahy tokana ny aina, koa samia isika mitandrina !’’


92
VONJEO!
Les gestes de premiers secours en cas d’accident de
la route

. Hémorragie: arrêter avant 2 mn


1- Constater l’hémorragie
2- Stopper l'hémorragie:
-Réaliser une compression directe de l’endroit qui saigne ;
-Réaliser une compression à distance à l’aide d’un point de
compression:
-A la base du cou (image n°02)
-A la face interne du bras (image n°03)
-Au pli de l’aine (image n°04)
Si la compression directe est impossible ou inefficace : réaliser un
garrot si le point de compression est impossible ou inefficace.
3- Allonger la victime en position horizontale
4- Donner l’alerte ou mieux, faire donner l’alerte en appelant le 118
5- Vérifier que l’hémorragie est arrêtée et parler régulièrement à la
victime en attendant les secours
6- Ne pas donner à boire au malade avant son arrivé à l’hopital

Pour une formation en secourisme, contactez les pompiers au :


020 22 225 66 / 033 12 362 90

Image n°02 Image n°03 Image n°04

‘’La santé est plus précieuse que l'or !’’


93
MAHASOA
Ireo laharan-tarobia mety ilaina
Les numeros utiles

MPAMONJY VOINA/POMPIER
118 (Telma, Airtel,Orange)
Zone d’intervention: 6 arrondissements
Disponible 24h/24h, 7j/7j
Gratuit

HÔPITALY SY KLINIKA/ HÔPITAL ET CLINIQUE


Centre hospitalier de Soavinandrina (HOMI) :23 297 51
Hopital Andravoangy Andrianavalona HJRA : 033 11 890 58
Hopital Général de Befelatanana : 22 223 84
Pavion Sainte Fleur : 22 661 04
Clinique et Maternité MM : 24 22661 04
Clinique et Maternité Marie Stopes Avaradoha : 22 418 36

ZANDARY SY TOBY/ GENDARMERIE ET CASERNE


Toby Ratsimandrava : 22 208 21
Commissariat Mahamasina : 22 267 11/22 223 02
Brigade Aeroport Ivato : 22 443 80
Hotel central de la police : 017 / 22 227 35 / 22 357 09
Brigade Criminelle : 22 216 78 / 22 210 29 / 22 674 83
Groupe d’intervention rapide : 22 227 35/034 05 517 22
Service Anti-gang (SAG) : 034 07 517 10

Jiro sy Rano Malagasy/ JIRAMA


Telma (Fixe et mobile): (22) 35 47
Airtel: 03 35 47
Orange: 032 32 035 47

98

Vous aimerez peut-être aussi