Vous êtes sur la page 1sur 1234

ÉRASME DE ROTTERDAM

LES ADAGES
SOUS LA DIRECTION DE
JEAN'CHRISTOPHE SALADIN

VOLUME

Adages 1001 à 2000

Hâte'toi lentement

Le Miroir des Humanities

LES BELLES LETTRES


2013
Les textes latin et francais sont composes en Monotype Poli-
philus, caractere grave par Stanley Morison en 1923 et ayam
comme modele le caractere de Υ Hypnerotomachia Poliphili d'Aldc
Manuce (1499). Pour Titalique nous avons utilise le Monotype
Blado, du meme graveur, inspire d'une scripte du calligraphe
Ludovico Arrighi. Enfin, le grec est compose en Monotype
Greek 90, grave en 1910 et inspire du caractere grec des Didot.

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation


reserves pour tous les pays.
© 2013, Société d'édition Les Belles Lettres,
95, bd Raspail, 75006 Paris
http://www.lesbelleslettres.com
ISBN: 978-2-251-44480-2
ERASMI ROTERODAMI A D A G I O R V M
C H I L I A D E S T R E S ^ C CKNTV-
RIAEFERETOT1DEM.
ALD.JTVDIOS15-S-

£ nihil aliud сир/о,§prodeiTe aobis Studioíi.Cum ucniíTct in manus mcas Erafmi Roteroda
' mi,homini$ undminqj doćriss.hoc adagiorú opus eruditum.uarjum. plenű bonx frugis,
&quudpüífjtUL'lL-umipíaanrJquiMtccertare,tnrermiírwanriquisautorib. quoj pa-
iau;nimexcudcnd05,illudcurjuimus imp nmen dum,rati profuturum uobis
& niulrirudincipu adagiorú,quæ ex piunmis autonb-tam lamus, quim
grxcisftudiofecollegit fummisccrre bbonb.fuminis uigihis.öí
niuím loci* apud urriufç lingua: autores obiter ucl correftis
acure, uel expofms etudite-Docet prxterea quot módis
ex hiíce adagiis capere utihtatem hceat.puta que-
admodumaduariosufus aaó;nodan püf-
fiat. Adde.qd'circiter ácce millia uex-
fuum ex Homero Euripíde, & cæ
tens Guccis code metro Ш
hoc оре refideli[cr,&:
doćte r ra la ra ha
bérur,præ
ter plu
rima
ex Pia­
tone »De-
tnoírhene.&id
genos alt
w An
autem uerus fim,1

•t Nam^uoddidtur^eJTBf сшЖеш/Л-

Præponirut hifee ıdagiis duplex índex Alter fecundam litetas


alphaben nolła ·nara quxgracca fum, 4 quoqţ
ЬлЬешщ. Alıcı pec apita кшга.

Page de titre de Védition aldine de Î508


( © Bibliothèque du Saulchoir)
1
ДДЮ^^ іЩмі-мтігу гЛ^^ЛU» |

штттщ

B A S I L E A E IN A E D I I W S IOANNI8

FRODENTî. MENSE l A N V A ' U O


AN. Μ. Ü.XXXIII.

/pcfl« olm bHÍMfmúi ?itbđ* Сліытпіат ulm ек. _ ^ * j

Dernièrepage de l'édition de Frohen de 1S23


( © Bibliothèque du Saulchoîr)
DES. ERASMI ROTERODAMI
PROVERBIORUM CHILIAS SECUNDA

FESTINA LENTE

и,i,i 1001. Festina lente


Σπεύδε βραδέως, id est Festina lente. Proverbium hoc non invenustam
aenigmatis speciem prae se fert, propterea quod constat ex verbis inter sese
pugnantibus, ideoque referendum est ad earn formam, quam in operis hujus
initio demonstravimus, nimirum eorum, quae per έναντίωσ^ id est contra-
rietatem efferuntur; quod genus est illud, δυσδαίμων ευδαιμονία, id est
infelix felicitas. Nee absurde conjectasse videatur, si quis effictum existimet
ex eo, quod est apud Aristophanem in Equitibus, σπεύδε ταχέως id est
Propera propere, ut allusor, quisquis is fuit, τήν άναδίπλωσιν in έναντίω-
CTLv commutarit. Ad hunc autem figuráé colorem atque ad hane allusionis
facetiam non mediocrem gratiam adjungit tam commoda tamque absoluta
brevitas, quae et ipsa velut in gemmis, itidem et in adagiis néscio quo modo
peculiariter decere mihi videtur et ad pretii miraculum facere. Etenim si
vim ac sententiam aestimes, quam haec tarn circumcisa vocum brevitas in
se complectitur, quam sit fecunda, quam gravis, quam salutaris, quam ad
omnem vitae rationem late patens, profecto facile discesseris in hanc sen­
tentiam, ut in tanto proverbiorum numero non arbitreris ullum aliud esse
perinde dignum, quod omnibus incidatur columnis, quod pro templorum
omnium foribus describatur, et quidem aureis notis, quod in principalium
aularum valvis depingatur, quod primatium inscalpatur anulis, quod regiis
in sceptris exprimatur, denique quod omnibus ubique monumentis reprae-
sentetur, propagetur, celebretur, ut quod tantopere expediat semper cujusque
obversari animo, nusquam non occurrat oculis, nulli quidem mortalium
non maximo futurum usui, praecipue tarnen principibus et iis, quibus, ut
verbis dicamus Homericis,

Λαοί τ' έπιτετράφαταί. καΐ τόσσα μέμηλε, id est


Commissi populi, ac tam multa negotia curae.
ÉRASME DE ROTTERDAM
ADAGES - DEUXIÈME MILLIER
(ADAGES 1001À 2000)
HÂTE-TOI LENTEMENT
1001. Hâte-toi lentement
Ce proverbe offre, à première vue, un côté énigmatique qui n'est pas sans
charme, parce que les mots qui le constituent se contredisent. Par conséquent,
il faut le mertre dans la categorie que nous avons décrite au début de notre
ouvrage1, celle des antitheses, par exemple « un bonhçur malheurçux ». Il
ne şerait pas absurde de penscr que l'expression dérive d'Aristophane dans
Les Cavaliers* : « Hâte-toi rapidement.» Celui qui a repris Aristophane,
quel qu'il fut, a substitué à une anadiplösis [= redundance] une énantiõsis
antithese]. La tournure percutante du proverbe ajoute beaucoup de grace
à cene fígure de rhétorique et à la finesse du jeu de mots; elle me semble
convcnir tout particulièrement aux adages, comme à des picrres précieuses,
et leur donné une valeur admirable. De fait, si tu consideres la force et la
signification q u'apporté cette brièveté de mots, si tu constates combién elle est
féconde, imposante, avantageuse et s'applique largement à tous les aspects de
la vie, tu serás assurément d'accord avec moi que, dans cette grande masse de
proverbes, aucun n'est plus digne d'etre grave sur toutes les colonnes, inscrit
en lettres d'or sur les frontons de tous les temples, peint sur les portes des
palais princiers, ciselé sur les anneaux des prélats, imprime sur les sceptres
des róis, digne enfin d'etre représenté partout, sur tous les monuments, d'etre
diffuse, célebre, de façon que ce conseil, toujours si utile à suivre pour tous,
tombe sous les yeux de chacun et soit de la plus grande utilité pour tous
les mortels, surtout les princes et ceux auxquels, pour reprendre les mots
d'Homère* :

Sont confiés des peuples et tant d'autres affaires.

1. Avant-propos, 13.
2 PROVERBIUM 1001

Quandoquidem а plebeiae sortis hominibus, si quid forte sit vel praeter-


missum socordia, vel admissum temeritate, quemadmodum jactura levior,
ita et incommodum, quod acceptum est, faciliore remédio sarcitur; at vero
principis vel unica cessatio semelve praecipitatum consilium, Deum immor-
talem, quas tempestates nonnumquam excitat, quantas rerum humanarum
ruinas secum trahit! Rursum si adsit το σπεύδειν βραδέως, hoc est matu-
ritas quaedam ac moderatio simul ex vigilantia lentitudineque temperata, ut
neque per temeritatem quicquam faciat paenitendum, neque per socordiam
quidquam praetereat, quod ad reipublicae commodum pertinere videatur,
quaeso te, quid esse possit hoc império felicius,firmiusstabiliusque? Quam-
quam haec felicitas haudquaquam ipsis imperii terminis circumscribitur :
quin undique longe lateque ad finitimos populos dimanat, nee usquam
aeque locum habet Hesiodium illud :
Πήμα κακός γείτων, δσσον τ ' αγαθός μέγ' Ονειαρ.

Proinde sic equidem existimo, proverbium hoc, si quod aliud, óptimo


jure, βασώικόν, id est regium appellari debere, non tantum ob earn, quam
modo diximus, causam, verumetiam quod duobus his vitiis ingenia prin-
cipum fere peculiariter videantur esse confinia. Nam fortunae favor, rerum
affluentia, tam paratae voluptatum illecebrae, praeterea protinus licere quic
quid collibitum fuerit, denique pestilentissimum illud assentatorum εύγε
semperque parati, quicquid quocumque modo dictum factumve fuerit, arri-
sus, applausus, adgratulatio, haec, inquam, atque id genus alia non mirum,
si quibusdam socordiam conciliem; maxime, si his omnibus fomentis aetas
juventa contigerit et hujus comes rerum imperitia. At e diverso fit non­
numquam, ut insitus ilk principum ingeniis vigor et impetus quidam,
ut ita dixerim, leoninus, adauctus amplitudine fortunae, excitatus rerum
maximarum successibus, inflammatus vel iracundia, vel ambitione, vel aliis
hujusmodi cupiditatibus, exstimulatus consiliis praeferocibus, transversos
rapiat aliquoties ac turn ipsos, tum omnem imperii molem in praeeipitium
auferat. Quamquam si quidem in alterutram partem peccandum sit, non
paulo praestiterit regem impendio lentum esse quam plus aequo praeeipi-
tem. Homerus Agamemnoni vitiosam quamdam animi mollitiem, hoc est
το βραδέως, affinxisse videtur, ut ejus nullum egregium facinus adferatur
aut animosum, nisi cum ob ereptam Chryseidem stomachatur et Achil-
lem sua spoliat Briseide; rursum Achilli parum moderatos impetus, hoc
est τό σπεύδειν, attribuit, nisi si cui tum σπεύδει βραδέως videtur, cum
in consilio destricto gladio regem impetiturus a Pallade coercetur admoni-
ADAGE 1001 2

Si des hommes d'humble condition omettent une chose par insouciance


ou la réalisent avec témérité, ils font moins de dommage et les consequences
en sont plus facilement corrigées. Mais chez le prince, quelle s tempêtes et
quelle ruine des affaires humaines, ô mon Dieu, sont entraïnées par Гіпасгіоп
ou la decision précipitée méme une seule fois! Au contraire, s'il у a le to
speüdeïrt bradéós, c'est-a-dire une certaine maturité et une moderation tempérée
par la vigilance et la patience, de sorte que rien de regrettable ne soit fait par
témérité ni omis par paresse qui puisse contribuer au bien public, je te le
demande, que peut-il у avoir de plus heureux, de plus soÜde et de plus
stable qu'un tel empire ?
Un tel bonheur n'est pas limite aux fromières de l'empire, mais s'etend
largement aux peuples voisins. II n'y a rien de plus vrai que cette remarque
d'Hésiode* :
Pêma kakos gettón, hosson t' agathos még onéiar
[= Mau vais voisin est catastrophe, bon voisin benediction].
Cest pourquoi je pense que s'il est un proverbe qui mérite, plus qu'un
autre, d'etre appelé « royal», c'est celui-ci, non seulement pour la raison
donnée plus haut, mais aussi parce que l'esprit des princes semble parti
culièrement enclin à ces deux défauts. La faveur de la fortune, de grandes
possessions, toutes sortes d'incitations aux plaisirs aisément disponibles, la
complete liberte de faire ce qui leur plait, les encouragements pernicieux
des flaneurs, les approbations, les applaudissements et les eügé [= bravos]
qui accompagnent tout ce qu'ils font ou disent, ii n'est pas étonnant, dis-je,
que tout cela et d'autres choses semblables rendent certains princes négu-
gems, surcout si ces baumes sont prodigućs sur la jeunesse et sa compagne,
Гіпехрегіепсе.
À ['inverse, il arrive parfois que la force et l'esprit du , pour ainsi
dire, presents naturellement chez les princes, augmentés par la grandeur de
leur fortune, stimulés par les succes remportés dans les grandes entreprises,
enflammés par la coière, l'ambition ou d'autres passions de ce type et exa­
cerbes par des conseillers arrogants, les entraïnent parfois sur de mauvais
chemins et les empörtem dans l'abïme avec toute la masse de leurs sujets.
Cepcndant, si Ton doit commettre une erreur dans un sens ou dans un
autre, il vaudra mieux qu'un roi soit trop lent plutôt que trop impulsif.
Homere* semble avoir donné à Agamemnon une mollesse d'âme repre­
hensible, e'est-a-dire to braiéõs [= la lenteur], si bien qu'on ne lui impute
aueun acte remarquable ni audacieux, sauf quand il est pris de coière
lorsqu'on lui enlève Chryséis et que lui-même dépouille Achille de sa Bri-
séis. Au contraire, il attribue à Achille une impétuosité excessive, c'est-à-dire
to speüdeïrt [= se hater] ; une autre interpretation şerait de dire qu'Achille
semble speüdeïrt bradéõs [= se hâter lentement], quand en plein conseil il
dégaine son épée et se precipite vers le roi, mais est retenu par Pallas qui
lui enjoint de limiter sa coière à des insultes. Cependant le fait méme de
3 PROVERBIUM 1001

tus, ut intra convicia dumtaxat indignetur. Atqui hoc ipsum erat impotentis
animi, in frequenti principum consessu tot probris, tam manifestis convi-
ciis in eum debacchari, penes quem rerum erat summa. Achillem imitatus
videtur Alexander ille magnus ac plane vicit, quippe quem eo usque prae
cipitem egerit impetus animi, ut in amicíssimos etiam ferrum destrinxerit.
Agamemnonem Sardanapalus est aemulatus, sed ita aemulatus, ut longo
praecesserit intervallo. Quin utriusque generis innumerabiles invenire liceat,
qui vel hujus inertiam, vel illius ferociam referant, perpaucos autem reperias,
qui proverbium hoc secuti tempestivam celeritatem cum prudenţi tarditate
recte miscuerint, nisi quod pro multis unus sufficit, Fabius ille Maximus,
cui cognomen etiam additum Cunctatori; qui cum sibi laudem peperit
immortalem, tum Romano império cunctando restituit rem aliorum ducum
inauspicata celeritate jam ad extrema redactam.
Itaque non sine causa video factum, ut hoc σπεύδε βραδέως in tantum
arriserit duobus imperatoribus Romanis omnium facile laudatissimis, Octá­
vio Augusto et Tito Vespasiano, quorum utrique singularis quaedam aderat
animi magnitúdó cum incredibili quadam lenitate facilitateque conjuncta,
ut cum amabili morum popukritate, omnium ânimos sibi devinxissent,
nihilo secius tarnen pari diligentia, si quando res virum postularet, celeriter
res máximas confecerint. Octavius igitur hoc dieto tam impense deleetatus
est, quemadmodum in Noctibus Atticis, libro decimo, capite undécimo,
narrat Aulus Gellius et hune secutus Macrobius Saturnal, lib. VI, ut non
in sermonibus modo quotidianis crebrius usurparet, verumetiam epistulis
suis frequenter insereret, admonens his duabus vocibus, ut ad rem agendam
adhiberetur simul et industriae celeritas et diligentiae tarditas. Quod quidem
Gellius Latinis exiuimat único verbo dici: matura; nam maturări, quod
neque praepropere fiat, neque serius, quam oporteat, sed ipso in tempore; in
hunc sensum usurpasse Maronem, cum ait Aeneidos libro primo, Maturate
fugam. Quamquam omnino vox haec apud auctores significai idem, quod
festinare, sed ita festinare, ne tempus legitimum antevertas, siquidem festi-
nata recte dixeris etiam praepropera, maturata non dixeris. Neque dissident
ab his, quae Suetonius tradit in hujus vita : Nihil, inquiens, minus in duce
pcrfecto quam festinationem temeritatemque convenire arbitrabatur. Crebro
itaque illajactabat:
A D A G E 1001 3

s'emporter, dans une assemblee nombreuse de princes, en proferam autant


d'injures et d'imprécations contre celui qui détient le pouvoir supreme, est
le propre d'un esprit qui ne se maitrise pas. Alexandre le Grand semble
avoir imité Achille et Га empörte sur lui : Timpétuosité de son esprit Га
conduit à dégainer l'épée méme contre ses meilleurs amis. Sardanapale a
imité Agamemnon et Га fait lui aussi avec tant de succes qu'il Га dépassé
de loin.
De fait, il şerait possible de trouver un nombre infini d'exemples de chaque
sorte, se rapportant à la paresse dc Tun ou à la férocité de Tautre ; mais on en
découvrirait três peu qui ont suivi notre proverbe et trouvé le juste equilibre
entre une rapidité opportune et un délai prudent. Pas besoin de nombreux
exemples, celui d'un seul homme suffit, Fabius Maximus, auquel on a donné
le surnom de Cunctator, le temporisatcur; il n'a pas seulement obtenu la gloire
immortelle pour lui-même, mais, en temporisant, il a sauvé l'État romáin que
la funeste rapidité d'autres généraux avait mis en grand danger [cf. 2460].
Je vois done que ce n'est pas sans raison que notre speüdé braâéós [= hâte-toi
lentement] a exerce une si forte attraction sur deux empereurs romains, de
loin les plus estimes de tous: Octave Auguste et Titus1; ih possédaient Tun
et l'autre un esprit eminent, couple avec une bonté et une affabilité remar-
quables, si bien que, s'étant gagné tous les coeurs par ГаітаЫе popülarite de
leur caractere, ils réglaient cependant rapidement les affaires les plus impor­
tantes lorsque la situation exigeait un homme fort, avec un zèle non moins
égal.
C'est pourquoi Auguste, comme le dn Aulu-Gelle dans le chapitre 11 du
livre 10 des Nuits attiques*, suivi par Macrobe dans le livre 6 des Saturnales*,
était si charme par ce proverbe qü'i] lutilisàit sòiivéffl dâns ses conversations
quotidiennes et Tincluait fréquemment dans ses lettres, engageant par ces
deux mots —jestim lente — à appliquer aux affaires à la fois la vitesse de
Taction et la lenteur de la deliberation. Aulu-Gelle pense que cela s'exprime
en latin par le seul mot de matura \- bisse mûrir]. En effet, nous utilisons le
verbe « mûrir » pour ce qui n'arrive ni trnp tôt ni trop tárd, mais juste au bon
moment. Virgilé utilise le mot dans ce sens quand il écrit dans le premier livre
de VEnéide* : « Fuyez quand Ies temps sont murs2. » En general, le verbe
maturare a le sens defestinare, « se dépecher », mais avec la nuance qu'on se
hâte sans anticiper le temps approprié ; en effet, on peut appeler à juste titre
festinata ce qui est fait prématurément, mais on ne peut pas Гарреіег maturata.
Ce que Suétone rapporte dans sa Vie d Auguste* le confirme : il considérait
que rien n'était plus déplacé chez un general accompli que la hâte et la
témérité, et souvent il répétait ces mots:

1. Lc п о т complet de Titus était Titus Flavius Vespasianus.


2. Chez Virgilé, Maturate jv^am signifie sans dome : «Fuyez vite.» Érasme propose
ici une autre interpretation : «Fuyez en temps opportun», e'est-a-dire lorsque les temps
sont murs.
4 PROVERBIUM 1001

Σπεύδε βραδέως, ασφαλής γάρ έστ' άμείνων ή θρασύς


Στρατηγός.
Haec ferme Suetonius. Est autem versus trochaicus tetrameter catalecticus
ex poeta quopiam, ut conjicio, decerptus, cui Caesar de suo subiecit στρα­
τηγός. Cujus haec est sententia : Festina lente, nam qui tuto citraque lapsum
rem gerit, melior est quam audax et confïdens. Tutiora sunt enim, quae lentis
consiliis providentur, quam quae calidis consiliis properantur.
Jam vero dictum idem Tito Vespasiano placuisse ex antiquissimis illius
nomismatis facile colligitur, quorum unum Aldus Manutius mihi spectan-
dum exhibuit argenteum, veteris planeque Romanae scalpturae, quod sibi
dono missum aiebat a Petro Bembo patrício Veneto, juvene cum inter pri­
mos erudito, tum omnis litterariae antiquitatis diligentíssimo pervestigatore.
Nomismatis character erat hujusmodi: altera ex parte faciem Titi Vespasiani
cum inscriptione praefert, ex altera ancoram, cujus medium ceu temonem
delphin obvolutus complectitur. Id autem symboli nihil aliud sibi veile quam
illud Augusti Caesaris dictum, σπεύδε βραδέως, indicio sunt monumenta
litterarum hieroglyphicarum. Sic enim vocantur aenigmaticae scalpturae,
quarum priscis saeculis multus fuit usus, potissimum apud Aegyptios vates
ас theologos, qui nefas esse ducebant sapientiae mysteria litteris communi-
bus vulgo profano prodere, quemadmodum nos facimus, sed si quid cognitu
dignum judicassent, id animantium rerumque variarum expressis figuris ita
repraesentabant, ut non cuivis statim promptum esset conjicere, verum si
cui singularum rerum proprietates, si peculiaris cujusque animantis vis ac
natura cognita penitusque perspecta fuisset, is demu m collatis eorum symbo-
lorum conjecturis, aenigma sententiae deprehendebat; veluti cum Aegyptii
Osirim suum, quern eumdem Solem esse putant, significare volunt, ins-
calpunt sceptrum inque eo speciem exprimunt oculi, nimirum innuentes
hunc deu m Solem esse regalique potestate sublimem cuncta despicere, quia
solem Jovis oculum appellat antiquitas. Hujusmodi ferme refert Macro-
bius libro Saturnalium primo. Item annum hoc modo demonstrabant :
effingebant serpentem ita circumvolutum, ut caudam ore teneret insertam,
innuentes annum semper iisdem vicibus temporum reciprocantibus in sese
A D A G E 1001 4

Speiiàé bradéös, asphalês gar est' атеЫп ê thrasüs


Stratêgos.
[= Hâte-toi lentement, mieux vaut un Stratege prudent qu'aventureux].
Cest à peu prés се que dit Suétone. Il s'agit d'un tétramètre trochaïque
catalectique emprunté à un poète*, je suppose, auquel l'empereur a ajouté
le mot stratîgoî^ « Stratege » de sa propre initiative. Le sens est : « Hâte-toi
lentement, parce que celui qui traite une affaire lentement et sans erreur est
meilleur que celui qui est impulsii et sûr de lui. » Ce qui est prévu et planific
sans hate est plus sûr que ce qui est fait à toute vitesse par des decisions
précipitées.
Que Titus ait été charme par ce méme proverbe, on en tire facilement
la conclusion en voyant les plus anciennes monnaies de ce prince. J'ai eu
Toccasion d'en voir une que m'a montrée Alde Manuce. Elle était faite en
argent, et sa gravure ancienne datait de toute evidence de Tépoque romaine.
II disait qu'elle lui avait été donnée par Piętro Bembo, un patricien vénitien,
un jeune homme qui n'était pas seulement un érudit distingue, mais aussi un
explorateur fort diligent de la littérature antique1. Le dessin de la piece était
le suivant : d'un côté l'effigie de Titus, avec une inscription, de l'autre une
ancre avec un dauphin enroulé autour de Taxe central. L'unique signification
de ce symbole est cette maxime chère à Гетрегеиг Auguste : « Hâte-toi
lentement », comme nous l'apprenons des livres traitant des hiéroglyphes.
On appelle hiéroglyphes ces dessins énigmatiques si souvent utilises dans
les temps anciens, en particulier chez les prêtres et les théologiens d'Égypte,
qui pensaient qu'il était nefaste d'exprimer les mystères de la sagesse dans
une écriture ordinaire, en les exposant comme nous Ie faisons à un public
non initié. Ce qu'ils pensaient digne d'etre su, iİs İc notaient en dessinant
des formes d'êtres animes ou de divers objets, de telle sorte qu'il était diffi­
cile pour le lecteur ordinaire de les déchiffrer. Il était nécessaire d'apprendre
d'abord les propriétés de chaque objet et la force et la nature particuliere de
chaque creature. Et seul l'homme qui en avait une connaissance approfondie
pouvait interpreter les symboles et les assembier, et ainsi résoudre Ténigme
de leur signification. Par exemple, quand les Égyptiens veulent représenter
leur dieu Osiris qu'ils identifient au Soleil, ils gravent un sceptre sur lequel
ils dessinent la forme d'un ceil, pour indiquer bien sur qu'« Osiris est Ie dieu
du soleil, qu'il jouit d'un pouvoir royal et que, du haut du ciel, il peut tout
voir, parce que les anciens appellent le soleil oeil de Jupiter ». Macrobe rap-
porte quelque chose de ce genre dans Ie premier livre des Saturnales*. Voici
de méme comment les Égyptiens représentaient Tannée : ils dessinaient un
serpent enroulé de façon à se mordre la queue, suggérant ainsi qu'avec Ie
cycle des saisons l'année revient toujours sur ellememe. Cest pourquoi,

1. Piętro Bembo (1470-1S47), grand humanistę, codificateur de la grammaire italienne,


avait rencontre Érasme à Rome en 1507. Il deviendra cardinal en 1539.
5 PROVERBIUM 1001

recurrere. Unde Servius autumat apud Graecos ενιαυτου vocabulum attri­


bútum anno, atque hue respexisse Maronem, cum ait:
Atque in se sua per vestigia volvitur annus.
Etiam si Horus Aegyptius, cujus extant duo super hujusmodi symbolis
libri, serpentis scalptura non annum, sed aevum repraesentari tradit, annum
autem tum Isidis, tum Phoenicis imagine. Scripsit his de rebus Plutarchus
in commentario De Osiride, et Chaeremon apud Graecos, testimonio Sui-
dae; cujus ex libris excerpta suspicor ea, quae nos nuper conspeximus, hujus
generis monumenta, in quibus etiam haec inerat pictura : primo loco cir-
culus, deinde ancora, quam mediam, ut dixi, delphinus obtorto corpore
circumplectitur. Circulus (ut indicabat interpretamentum adscriptum) quo
niam nullofiniturtermino, sempiternum innuit tempus. Ancora, quoniam
navim remoratur et alligat sistitque, tarditatem indicat. Delphinus, quod hoc
nullum aliud animal cclerius aut impetu perniciore, velocitatem exprimit.
Quae si scite connectas, efficient hujusmodi sententiam : 'Αεί σπεύδε βρα­
δέως, id est Semper festina lente.
Porro hoc scripturae genus non solum dignitatis plurimum habet, veru-
metiam voluptatis non parum, si quis modo rerum, ut dixi, proprietates
penitus perspectas habuerit, id quod partim contingit sollerti contemplatione
rerum causarumque naturalium, partim liberalium cognitione disciplina-
rum : veluti si quis ex Aristotelicis libris, quos De naturali auditu inscripsit,
probe teneret analogiam quamdam esse et similitudinem inter magnitudi
nem, motum ac tempus. Nam horum trium unumquodque pariter in eodem
existunt, siquidem ut tempus adhaeret motui, ita motus adhaeret magnitu­
dini. Quod in magnitudine punctum, hoc momentum in tempore, impetus
in motu (liceat enim interim sic appellare, quod in motu minimum est atque
indivisibile; neque enim de vocibus laborandum, si de re conveniat.) Jam igi
tur si in recta linea magnitudinem consideres, duo puncta reperies, quorum
alterum sit initium dumtaxat, alterum fínis tantum, hoc est, unde quasi Huit
longitudo et in quod desinit. In eadem si motum constituas, duos item repe­
ries impetus, alterum, unde motus oritur, alterum, in quern desinit. Horum
ca ratio est, ut qui initium est, tantum ejus motus initium sit, qui finis,
tantummodo finis. Motum tempus necessário comitatur, est enim hujus vel­
uti regula. Cujus naturam si separatim contemplare, duo vides momenta
A D A G E 1001 5

selon Servius*, les Grecs donnent à l'année le nom á'éniaütos [= anneau], et


c'est се que Virgilé* avait à l'esprit quand il écrivit:
L'année se déroulant couvrc ses propres pas.
Cela est vrai meme si l'Egyptien Horus1, auteur de deux livres sur ces
symboles*, rapporte que Ie serpent grave représente Ie temps et non l'année,
et que l'image de l'année est tantôt Isis, tantôt un phénix. Ce sujet a été traite
chez les Grecs par Plutarque dans son essai Sur Osiris*, et par Chérémon2,
selon Ie témoignage de Suidas*. Je pense que les exemples ont été tirés de
livres que nous avons récemment examines, oii Ton trouve Tirnage suivante :
un cercie, pour commencer, puis une ancre, au milieu de laquelle, comme je
Гаі dit, s'enroule le corps en torsade d'un dauphin. Selon Texplication qui у
est donnée, le cercie représente le temps éternél, qui n'a ni commencement ni
fin. L'ancre, qui retient et attache le bateau et Tempêche d'avancer, indique
la lenteur. Le dauphin, parce qu'il est l'animal Ie plus rapide de tous et le
plus agile dans ses mouvements, exprime la vitesse. Si done on rassemble les
trois, on obtiendra la formule suivante : « Toujours hâte-toi lentement. »
Qui plus est, ce type d'écriture n'est pas seulement d'une três grande
dignité, mais ofTre un grand plaisir à celui qui, comme je Гаі dit, aura une
connaissance profbnde des propnétés des choses. On obtient ce résultat en
partie par l'examen soigneux des choses et de leurs causes naturelles, et en
partie par une bonne connaissance des disciplines liberales, comme si Γοη
voulait trouver dans la Physique d'Anstote* une certaine analogie et une res-
semblance entre l'espace, le mouvement et le temps. En eflet, chacun des
trois coexiste dans le méme objet : de méme que le temps est inseparable
du mouvement, de méme le тоиѵЁШЕШ &[ МЩтЪк de ІЪрасе. Се que
le point est à l'espace, le moment Test pour le temps et Timpulsion pour
le mouvement (si je puis utiliser ce mot d'impulsion de façon provisoire
pour la plus petite quantité de mouvement qui soit indivisible ; car il ne faut
pas nous tourmenter à propos des mots, pourvu que nous nous accordions
sur le sens). Si Γοη considere un espace sur une ligne droite, on trouvera
deux points, dont Tun est le commencement et l'autre la fin, c'est-a-dire le
point à partir duquel le segment debute et celui auquel il s'arrête. Mainte-
nant, si Γοη place le mouvement sur la mêmc ligne droite, on trouvera de
méme deux impulsions, Tune dont le mouvement tire son origine, Tautre ou
il s'achève. La raison en est que Timpulsion initiale n'est rien d'autre que
le commencement du mouvement et l'impulsion finale sa conclusion. Le
temps accompagne nécessairement le mouvement, car le temps est comme
sa mesure. Si Γοη contemple sa nature isolement, on voit deux moments (si

1. Horus Apollón ou Horapollon, auteur égyptien du Hieroglyphica ( v e siècle ap.


J . - C ) , public pour la première fois, en grec, par Alde Manuce en 1505.
2. Chérémon d'Alexandrie était un philosophe stoïcien qui fut précepteur de Néron.
11 publia un ouvrage sur les hiéroglyphes.
6 PROVERBIUM 1001

(liceat enim ita loqui) : alterum temporis illius initium, alterum finem. Rur-
sum autem, si in eadem linea considerans puncta magnitudinis, impetus
motus, momenta temporis, quae media intercedunt inter initium et finem,
vides horum uniuscujusque velut ancipitem esse naturam, etenim ad initium
relata,finessunt, adfineminiţia. Proinde ubifinitaerit magnitúdó, ibi simul
etfinitusmotus et tempus finitum sit oportet. Finita est autem ea magnitúdó,
in quam tale competit initium, ut idem finis esse non possit, talis, inquam,
finis, ut in eumdem non cadat ratio principii, id quod evenit in omnibus
figuris excepta circulari, seu sphaerica. Nam ut in hac nullum certum est
punctum, quod proprie dici queat initium, nullum item, quod ita sit finis,
ut tantum earn recipiat appellationem, ita nee momentum hujusmodi ullum
est, nee impetus. Unde consequitur, ut ibi nequefinitasit magnitúdó, neque
motus finitus, neque finitum tempus. Rursum, ubi quodlibet magnitudinis
punctum simul et initium et finis esse potest, ibi magnitudinem infinitam
esse necesse est. Ad eamdem rationem ubi quilibet impetus vel princípium
motus esse potest, vel finis, illic motus videtur infinitus. Demum ubi quod-
vis momentum simul vel initium temporis esse potest vel finis, ibi tempus
infinitum oportet esse. Sed infinitum tempus aeternum vocamus, quod qui-
dem aeterno respond« motui. Motus aeternus magnitudinem item aeternam
requirit. Haec non possunt competere, nisi in sphaericam aut circularem
magnitudinem. Unde philosophi quidam aetermtatem mundi collegerunt,
quod animadverterent caeli universi siderumque et sphaericam esse figuram,
et motum item esse sphaericum. Porro non solum in hujusmodi magnitu­
dinem circuli ratio quadrat, verumetiam motus huic adhaerens circulus est
quidam. Item tempus eum dimetiens motum non respuit appellationem cir­
culi, quemadmodum testatur etiam Aristoteles quarto Περί της φυσικής
ακροάσεως libro. Haec igitur atque id genus alia, qui ex philosophorum
disciplinis perdidicerit, is facile conjectabit, quamobrem Aegyptii circulo
sempiternum tempus exprimere voluerint.
Jam vero delphini vim naturamque paucis inspiciamus. Tradunt aucto-
res hune incredibili velocitate et admirabili impetu reliquum animantium
genus longo intervallo post se relinquere. Proinde Oppianus libro De natu-
ris piscium secundo delphinos non cum quibuslibet avibus, sed cum aquilis
confert:
"Οσσον γαρ κούφοισι μετ' οίωνοΐσιν άνακτες
Αίετοί ή θήρεσσί μετ' ώμηστησι λέοντες,
"Οσσον άριστεύουσιν εν ερπυστγιρσι δράκοντες,
Τόσσον καΐ δέλφινες έν ίχθύσ^ ήγεμονήες, id est
ADAGE 1001 б

Ton peut dire), dont Tun est le commencement de се temps et Tautre sa fin.
Mais maintenant, si Ton considere, sur cette meme ligne, les points d'espace,
les impulsions de mouvement et les moments de temps qui se trouvent entre
le commencement et la fin, on voit que chacun d'eux a une sorte de double
nature. Consideres par rapport au commencement, ils sont fins; consideres
par rapport à la fin, ils sont commencements. Ainsi done, lorsqu'on arrive
à la fin de Tespace, il faut qu'il у ait à la fois la fin du mouvement et la fin
du temps. Mais e'est un espace fini, celui ou se rencontre un commencement
qui ne puisse pas étre en méme temps une fin — une fin telle, dis-je, que
le point de depart ne coincide pas avec elle — comme cela se produit dans
toutes les formes, à l'exception du cercie ou de la sphere. Dans ces dernières,
il у a pas de point determine qui puisse étre proprement appelé commen­
cement et aucun qui puisse étre appelé fin, et qui soit unique. De méme,
pas de point de cette sorte pour ce qui est du moment ou de l'impulsion. II
s'ensuit que lorsque l'espace n'est pas fini, ni le mouvement ni le temps ne
sont finis. Encore une fois, lorsqu'un point quelconque de Tespace peut étre
en méme temps un commencement et une fin, cet espace doit nécessairement
étre infini. Et par le meme raisonnement, lorsqu'une impulsion quelconque
peut étre soit un commencement de mouvement soit une fin, ce mouvement
est clairement infini. Enfin, lorsqu'un moment quelconque peut étre simul-
tanément un commencement du temps ou une fin, alors le temps doit étre
infini. Mais le temps infini, nous Tappelons eternité, et cela correspond au
mouvement éternél, et le mouvement éternél suppose un espace qui soit éga-
lement éternél. Ces propriétés ne peuvent se conjuguer que dans un espace
sphérique ou circulaire. C'est pourquoi certains philosophes en ont conelu
que lc monde est eternei, parce qu'ils ont observe que Tensemble du ciel
ainsi que les corps célestes ont une forme sphérique et que leur mouvement
aussi est sphérique. Ainsi, non seulement la definition du cercie correspond
à ce type d'espace, mais le mouvement qui lui est attaché est également une
sorte de cercie. De méme, le temps par lequel ce mouvement est mesure peut
étre appelé circulaire, comme Гатгте Aristote dans Ie quatrième livre de la
Physique*. Ainsi, celui qui maîtrise ces connaissances et d'autres du méme
genre tirées des disciplines philosophiques comprendra aisément pourquoi
les Égyptiens ont choisi Ie cercie pour représenter le temps éternél.
Considérons maintenant rapidement la signification et la nature du
dauphin. Les auteurs rapportent qu'avec son incroyable vitesse et son extra­
ordinaire impétuosité Ie dauphin laisse loin derrière lui toutes les autres
creatures. Ainsi, Oppien*, dans Ie second livre Sur la nature des poissons,
compare les dauphins non pas avec n'importe quels oiseaux, maïs avec les
aigles :
Comme I'aigle surpasse tous les oiseaux, remarquable par sa distinction
[royale,
Le lion I'emporte sur tous les carnivores,
7 PROVERBIUM 1001

Qiiippe citas quantum inter aves, insignis honore


Regali, reliquas aquila praevertitur omnes,
Inque feris leo crudivoris, saevique dracones
Serpentum in genere exsuperant, tantum impete delphin
Eximius vincit regnantes aequore pisces.
Confert et jaculo :
Διά γαρ βέλος ώστε θάλασσαν / "Ιπτανται., id est
Namque per aequora lata sagittae / More volant.
Denique confert etiam vento, vel türbini potius ас procellae ventorum :
"Αλλοτε μέν βαθύ κύμα δίατρέχει ήυτε λάΐλαψ, id est
Altas aliquando per undas / Turbinis in morem discurrit.
Plinius libro Históriáé mundi nono, cap. octavo, Aristotelis secutus
sententiam baudquaquam ab his discrepantia refert, videlicet delphinum
omnium animalium pernicissimum esse, neque id solum inter maritimi
generis, verum etiam volucri quavis ociorem, quovis acriorem telo. Singula-
rem autem hujus velocitatem hoc potissimum argumento colligi, quod, cum
os habcat longo dissitum intervallo a rostro, nempe medio paene ventre, quae
res in consectandis piscibus non mediocrem illi moram afferat necesse est,
neque enim nisi resupinus atque conversus corripit, tarnen vix ullus est pis-
cium qui illius effugiat celeritatem. Nee ignorat ipse hanc naturae dotem,
sed veluti laudis animivc causa certat aliquoties cum navigiis plenis veiis
euntibus. Est enim praecipue φιλάνθρωπος delphin, quin et παιδεραστήν
aiunt nonnulli, et ob id capitalis est hostis crocodili, quo non aliud animal
infensius homini, luquc non pavescit hominem ut alienum, verum obviam
navigiis venit, alludit exsultans, certat etiam et quamvis plena praeterit vela.
Quin etiam in mugilum venatu apud stagnum Laternam magnifice declarat,
quantum valeat celeritate, quantum polleat ingenio, quantum denique bene
velit homini. Jam vero quid dicam de impetu vix credibili, siquidem ubi
fame concitatus fugientem in vada ima persecutus piscem diutius spiritum
continuit, non aliter quam arcu emissus ad respirandum emicat, tantaque
vi exilit, uti plerumque vento turgentia vela navium saltu transvolet. Quod
igitur symbolum magis conveniebat ad exprimendum acrem ilium et indo
mitum animi impetum, quam delphinił Porro ad significandam tarditatem
cunctationemque non male quadrabat έχενηίς piseis, quem Latini remo
ram vocant, verum quoniam hujusfiguraparum cognobilis videbatur (nam
praeterquam quod admodum pusillus est, nee ulla insigni nota discernitur),
magis ad id piacúit ancorae symbolum, quae, si quando periculose navigatur
ob ventos nimium secundos, ibi cursum immoderatum navisfigitac retinet.
Itaque dictum hoc, σπεύδε βραδέως, ex ipsis usque priscae philosophiae
mysteriis profectum apparet, unde adseitum est a duobus omnium laudatis-
ADAGE 1001 7

Le dragon dépasse tous les autres serpents,


De méme le dauphin vainc les poissons marins.
II les compare aussi à une flèche* : « En effet ils volent à travers l'étendue
des mers comme des flèches»; et finalement méme au vent, ou plutôt au
tourbillon d'un ouragan* : « Parfois il court a travers les eaux profondes de
la mer comme un tourbillon. » Dans son Histoire naturelle, livre 9, chapitre 8,
Pline*, reprenant lc point de vue d'Aristote, donné un avis qui ne differe
d'aucune façon de celui-ci. Le dauphin, dit-il, est Ie plus agile de tous les
animaux, et pas seulement de ceux qui vivent dans la mer; il est aussi plus
rapide que tout oiseau et plus vif que toute flèche. Sa vitesse exceptionnelle
se voit surtout par la preuve suivante : bien que sa bouche soit placée loin de
son rostre — en effet, la bouche est à mi-chemin de son ventre, ce qui doit
nécessairement étre un gros handicap pour attraper les poissons, car il ne
peut les attraper sans se retourner sur le dos —, presque aucun poisson n'est
assez rapide pour lui échapper. Il n'ignore pas ce don naturel, et comme pour
susciter l'admiration ou par fierte, il fait parfois la course avec les bateaux
toutes voiles dehors. En effet, le dauphin est tout particuhèrement philan­
thropes [= Гаті des hommes] (certains méme disent païdérastên [= Гаті
des enfants]) ; c'est pour cela qu'il est Геппеті mortel du crocodile, qui est
plus hostile à l'homme que tout autre animal. C'est pourquoi il ne craint pas
rhomme comme un étranger, mais vient à la rencontre des navires et bondit
par jeu autour d'eux, fait la course et les dépasse, méme quand ils déploient
toutes leurs voiles. Quand il chasse le mulet dans le lac de Laterna, il mani­
feste superbement la puissance de sa vitesse et celle de son intelligence, ainsi
que son affection pour Thomme. Et comment puis-je décrire son impétuo-
sité, à peine croyable ? Lorsque, poussé par la iaim, il poursuit un poisson
en train de fuir jusqu'au fond de Геаи et qu'il retient longtemps sa respi­
ration, il remonte à toute vitesse pour souffler, comme une flèche tirée par
un arc ; il sürgit hors de Геаи avec une telle force qu'il saute souvent par-
dessus les voiles du bateau gonflćes par le vent. Pour expnmer la vivacité
et 1'impétuosité indomptées de l'esprit, quel symbole şerait plus approprié
que le dauphin ? Par ailleurs, pour expnmer la lenteur et la temporisation,
le poisson que les Grecs appellent ékhénêis, les Latins remora, c'est-a-dire
rémore1, pouvait convenir ; mais sa forme était considérée comme trop dif­
ficile à reconnaître (en effet, mis à part sa tres peute taille, il n'a pas de signe
distinctif); c'est la raison pour laquelle on a préféré comme symbole l'ancre,
qui, si la navigation devient dangereuse par des vents trop favorables, ralentit
la vitesse excessive du bateau et le retient.
II est done clair que ce proverbe, speüde bradéõs [- Hâte-toi lentement], pro-
vient des mystères mémes de l'antique philosophic ; de là, il a été emprunté

1. Petit poisson auquel les Anciens attribuaicnr le pouvoir d'arrêter les vaisseaux (en
grec ékheÏH signifie retenir ou retaider, comme le latin remorarí).
8 PROVERBIUM 1001

simis imperatoribus, ita ut alteri adagionis esset loco, alterii insignium vice,
utriusque moribus ingenioque mire quadrans. Nunc vero in Aldum Manu
tium Romanum, ceu tertium heredem, devenit,
Haud equidem sine mente, reor, sine numine divum.
Nam hujus eadem, quae quondam Tito Vespasiano placuerunt, celebran-
tur insignia, non notissima modo, verumetiam gratíssima quibuscumque
ubivis terrarum bonae litterae vel notae sunt vel carae. Neque vero symbolum
hoc turn illustrius fuisse crediderim, cum inscalptum imperatorio nomismati
negotiatorum manibus terendum circumferretur, quam nunc, cum ubique
gentium, vel ultra Christiani imperii términos, una cum omnigenis utri­
usque linguae voiuminibus propagatur, agnoscitur, tenetur, celebratur ab
omnibus, qui liberalium studiorum colunt sacra, praesertim iis, qui fastidita
barbara ista pinguique doctrina ad veram atque antiquam adspirant erudi-
tionem, ad quam restituendam vir is quasi natus et ab ipsis, ut ita dixerim,
fatis factus scalptusque videtur : tam ardentibus votis unum hoc optat, tam
infatigabili molitur studio, usque adeo nullum refugit laborem, ut litteraria
supellex et integra et sincera puraque bonis ingeniis restituatur. Quam qui-
dem ad rem quantam jam attulerit momenti, tametsi fatis, paene dixerim,
res ipsa nimirum indicat. Quod si pulcherrimis planeque regiis Aldi noş­
tri votis deus aliquis bonis litteris amicus aspiraverit et si quern numina laeva
sinant, intra paucos annos lllud futurum polliceor studiosis, ut quicquid est
bonorum auctorum in quatuor Unguis: Latina, Graeca, Hebraica, Chal-
daica, tum autem in omni genere disciplinarum, id unius hujus opera, et
plenum habeant et emendatum, nullamque jam litterariae supellectilis par­
tem quisquam desideret. Quod simul atque contigcrit, turn vero palam Het,
quantum adhuc bonorum codicum in abdito sit, vel retrusum ob negligen-
tiam, vel suppressum quorumdam ambitione, quibus hoc unum cordi est, ut
soli sapere videantur. Turn denique cognitum erit, quam prodigiosis mendis
scateant auctores, etiam hi, qui nunc satis emendati putantur. Cujus rei si cui
libebit velut ex degustatione conjecturam facere, Plinianas epistulas, quae
propediem ex Aldina officina prodibunt in lucern cum vulgatis exemplari-
bus conferat, quodque ibi deprehenderit, idem in aliis exspectet auctoribus.
Herculanum mehercule facinus ac regio quodam animo dignum, rem tarn
ADAGE 1001 8

par les deux empereurs les plus estimes de tous, dont Tun Га utilise comme
adage et Tautre comme embleme, car il correspondait admirablement au
caractere et aux dispositions de chacun. Et maintenant, il est passé à Alde
Manuce le Romain, comme troisième héritier, et,
Je pense, non sans la volonte ni la puissance des dieux*.
Gràce à lui, cet embleme, qui plaisait jadis à Titus, connaît une nouvelle
célébrité ; il est non seulement tres connu, mais il est aussi chéri par tous ceux
qui dans Ie monde connaissent et affectionnent les belles-lettres. Je ne pense
pas que ce symbole était plus illustre à Tépoque ou il fut grave sur la monnaie
impériale et a circule jusqu'a l'usure d'un marchand à un autre, qu'il ne Test
maintenant: il est diffuse et reconnu dans toutes les nations, méme au-delà
des frontières de Гетріге chrétien, et comme ilfiguredans tous les ouvrages
écrits dans les deux langues anciennes, il est possédé et célébré par tous ceux
qui se vouent au culte des études liberales. Je pense tout particulièrement
à ceux qui méprisent ce qui est barbare et grossier et qui aspirent à une
erudition vraie et antique, pour la restauration de laquelle cet homme semble
né, fait et modele par le destin méme. II brûle d'un telle devotion qui ne vise
que ce but, il travaille avec un zèle si infatigable, il n'est aucune tâche qu'il ne
refuse pour restaurer nötre bagage littéraire intégralement, sans que le texte
en soit altéré ou corrompu, à l'usage des gens de bien.
Quelle grande influence il a déjà exercée dans ce sens, malgré le sort qui,
dirais-je, s'acharne contre lui : les faits mêmes le montrent assez. Et si un
dieu ami des belles-lettres accorde bon vent aux nobles et royales ambitions
de mon ami Aldo — «si les auspices lui sont favorables* » —, je peux
prometi« âux chercheufx un grand avenir dans les prochaines années: tout
ce qu'ont écrit les bons auteurs dans les quatre langues, latin, grec, hébreu
et chaldéen, dans toutes les disciplines, sera à leur disposition grace aux
efforts de ce seul homme, complet et corrige, et personne ne ressentira plus
le moindre manque dans ce bagage littéraire. Et lorsque ce moment arrivera,
on verra qu'un trésor de bons manuscrits reste au secret, soit enfoui par la
negligence, soit dissimule par Tambition de ceux qui n'ont qu'une idee en
tete : apparaître comme ayant le monopole du savoir. Alors on connaîtra
enfîn combién de fautes prodigieuses défigurent les auteurs, méme ceux dont
on pense qu'ils sont suffisamment corriges. Quiconque souhaitera s'en faire
une idee par un échantillon devrait comparer les Lettres de Pline, qui seront
bientôt publiées par les presses aldines, avec les editions existantes, et ce qu'il
constatera là, il doit s'y attendre de méme pour les autres auteurs.
Par Hercule, c'est un travail herculéen, digne de Tesprit d'un roi, que de
donner au monde quelque chose d'aussi divin, alors que c'était dans un etat
de délabrement presque total; de découvrir ce qui gît cache, de déterrer ce
qui est enterre, de redonner vie aux morts, de réparer ce qui est mutile, de
9 PROVERBIUM 1001

divinam quasi funditus collapsam orbi restituere, latentia pervestigare, eru


ere retrusa, revocare extincta, sarcire mutila, emendare tot modis depravata,
praecipue vulgarium istorum excussorum vitio, quibus unius etiam aure­
oli lucellum antiquius est quam vel universa res litteraria. Adde iis, quod,
quantumlibet exaggeres eorum laudem, qui respublicas sua virtute vel tuen-
tur, vel etiam augent, in re certe profana, tum angustis circumscripta spatiis
versantur. At qui litteras coUapsas vindicat, nam id paene difficilius quam
genuisse, primum rem sacram molitur et immortalem, turn non unius alicu-
jus provinciáé, sed omnium ubique gentium, omnium saeculorum negotium
agit. Postremo quondam principum hoc munus erat, inter quos praecipua
Ptolemaei gloria. Quamquam hujus bibliotheca domesticis et angustis pari-
etibus continebatur, Aldus bibliothecam molitur, cujus non alia saepta sint,
quam ipsius orbis. In hane digressiunculam non abs re mihi videor exspati
atus, nempe quo studiosi hoc impensius his insigniis et faveant et delectentur,
postea quam cognoverint a tarn inclitis auctonbus fluxisse : praeterea, quid
sibi velint, intellexerint, denique cum meminerint, quantum bonae rei del-
phinus ille polliceatur, si quis modo deus pulcherrimis conatibus dexter
adfuerit.
A diverticulo repetetur fabula, si prius exposuero querelam de typogra-
phis quibusdam pessime de re litteraria merentibus. Non est nova queri-
monia, numquam tarnen justior quam hisce tempohbus, quibus haec mihi,
quarta, ni fallor, parabatur editio. Ea fűit anno 1525. Venetorum urbs mul-
tis quidem nominibus celeberrima, per Aldinam tarnen officinám celebrior
est, adeo ut quicquid librorum istinc adfertur ad exteras nationes, ob civita­
tis tantum titulum illico sit vendibilius. Atqui ejus nominis lenocínio sordidi
quidam typographi sic abutuntur, ut vix ab ulla civitate nobis veniant auc
tores impudentius depravaţi, пес ii sane quilibet, sed omnium primi, velut
Aristoteles, M. Tullius et Quintilianus, ne quid querar de sacris volumini-
bus. Curatum est legibus, ne quis consuat calceum, ne quis faciat scrinium,
nisi fuerit ab ejus opificii sodalitio comprobatus; et tantos auetores, quorum
monumentis etiam religio debetur, emittunt in vulgus adeo litterarum ignari,
ut ne legere quidem possint, adeo ignavi, ut nee religere libeat, quod exeudi-
tur, adeo sordidi, ut citius patiantur sex milibus mendarum oppleri bonum
librum quam paucis aureolis velint conducere, qui praesit castigationi. Nee
ADAGE 1001 9

corriger се qui est corrompu de tant de façons, spécialement par la faute des
mauvais imprimeurs qui considerent le gain d'une simple piece d'or plus
important que toute la littérature.
Ajoutons un autre point: quelle que soit la force avec laquelle vous chan-
tez les louanges des hommes qui par leur valeur protegem ou meme étendent
les frontières de leur pays, ils agissem sur des choses profanes dans des espaces
étroitement limites. Mais lui, qui releve la littérature de ses ruines (c'est
presque plus difficile que d'en créer une nouvelle), realise quelque chose de
sacré et d'immortel, car il travaille pour le benefice non pas d'une province
seulement, mais de toutes les nations, partout et pour tous les ages à venir.
Cela était jadis le privilege des princes, parmi lesquels Ptolémée est spécia­
lement glorieux, bien que sa bibliothèque fût contenue dans les murs étroits
de son propre palais. Alde, lui, est en train de construire une bibliothèque
qui n'a pas de murs, sauf ceux du monde lui-même.
Je ne crois pas m'être écarté du sujet dans cette petite digression. Elle doit
encourager les chercheurs à s'intéresser davantage à ces emblèmes et à en être
charmes, maintenant qu'ils savent qu'ils proviennent d'auteurs si célebres,
maintenant qu'ils comprennent en outre ce qu'ils signifient, bref quand ils
repensent à tout le bien que ce dauphin promet, si seulement un dieu propice
soutient de si beaux efforts.
Reprenons notre discours après cette digression; mais d'abord je dois
exprímer mon ressentiment contre certains imprimeurs, qui ne rendem pas
service à la littérature. La doléance n'est pas nouvelle ; mais elle n*a jamais
été plus justifice qu'en ces jours ou je preparais Ia quatrième edition, sauf
erreur, de mon travail. C'était en 1525. La viile de Venise, tres célèbre à
de nombreux titrcs, est devenue plus célèbre encore grice à Tatelier d'Alde,
au point que tous les livres exportes depuis Venise vers les pays étrangers
trouvent immédiatement à se vendre, parce qu'ils portem la marque de cette
viile.
Pourtant, certains imprimeurs de bas étage abusem tant de son renom, que
peu d'autres cites nous envoient des editions aussi corrompues, parmi les-
quelles non pas des auteurs quelconques, mais les tout premiers, par exemple
Aristote et Cicerón et Quintilien, pour ne pas parier des ouvrages religieux.
Les lois interdisent à quiconque de coudre des chaussures ou de fabriquer
des coffres sans être agréé par sa corporation ; pourtant, ces auteurs éminents,
aux oeuvres desquels nous devons méme un respect religieux, sont diffuses
au public par des hommes si ignorants des lettres que c'est à peine s'ils savent
lire, si paresseux qu'il ne leur plaït pas de relire ce qu'ils ont imprime, et si
avares qu'ils preferent voir un bon livre rempli de milliers de fautes plutôt
que de dépenser quelques pieces d'or pour engager un correcteur. Et ceux
qui font les plus belles promesses sur la page de titre sont ceux qui sont
les moins gênés de corrompre tout ce qu'ils imprimem. L'autorité de la loi
donné le droit de poursuivre un homme qui vend des vêtements prétendu-
ment teints de pourpre, si Γοη découvre que nulle pourpre n'a été utilisée
10 PROVERBIUM 1001

ulii magnifîcentius poliicentur in titulis, quam qui impudentissime depra­


vam omnia. Ex legum auctoritate datur redhibitio, si quis pannum ut cocco
tinctum vendiderit, si deprehendatur in tinctura nihil additum cocci; quin
multa afficitur quisquis in hujusmodi mercibus fucum fecit; et lucro suo, vel
furto potius fruitur, qui eadem opera tot hominum milibus imponit? Olim
et in describendis libris adhibebatur religio non minor, quam nunc adhi-
betur in notariis publicis ac juratis, certe major debebatur; nee aliunde tam
prodigiosa librorum confusio profeeta est, quam quod obscuris quibuslibet
et monachis impends, mox etiam mulierculis citra delectum rei tam sacrae
traetatio committebatur. At quantulum est mali, quod adfert scriba negii
gens aut indoctus, si conferas typographum? Et hic oscitant leges publicae :
punitur, qui vendit pannum apud Britannos tinctum pro panno tincto apud
Venetos, et audácia sua fruitur, qui meras cruces et ingenii tormina vendit
pro bonis auctoribus. Dices : non est venditoris emptori praestare quodvis
vitium. Certe hic debebat esse, si titulus promittit exactam diligentiam, et
liber scatet mendis. Et sunt errata, quae nee ab eruditis statim deprehendun-
tur; jam typographorum innumerabilis turba confundit omnia, prasertim
apud Germanos. Non licet cuivis pistorem esse, typographia quaestus est
nulli mortalium interdictus. Nee tutum est quidvis pingere aut loqui, at
quamvis matériám excudere fas est. Ubi terrarum non volitant novorum
libellorum examina? Quorum si singuli adferrent aliquid scitu dignum,
tarnen ipsa turba studíis vehementer officer« vel ipsa saţietate, quae bonis in
rebus est multo perniciosíssima, vel hoc ipso, quod his velut illecebris animi
hominum natura apsicori et novarum rerum avidi sevocentur a lectione vete
rum scriptorum, quibus nihil melius proferri potest, etiam si non inficior
a neotericis aliquid inveniri posse, quod illos fugefit. Existere potest, verbi
causa, qui doceat aliquid, quod latuerit Aristotelem, nullum tarnen arbitror
exoriturum, qui philosophiae corpus tradat absolutius, quam ille tradidit; sic
erit fortassis, qui in litteris sacris videat quaedam, quae fefellerint Chrysosto-
mum aut Hieronymum, at non arbitror fore, qui in summa praestet, quod
illi praestiterunt.
A D A G E 1001 10

dans la teinture ; un homme peut meme être puni d'une lourde amende s'il
commet une tromperie sur ce genre de marchandise. Et celui qui impose
des ouvrages ainsi corrompus à des milliers de personnes, peut jouir de ses
profits, ou plutôt des produits de son vol ?
Autrefois, on n'avait pas moins de scrupules à copier des livres à la main
que nłen ont aujourd'hui les notaires publics et les avocats assermentés, et ces
scrupules auraient du certainement être plus grands encore. II n'y a pas eu de
plus importante source de confusion dans Ies textes, que le fait de confier sans
discernement une responsabilité si sacrée à d'obscurs anonymes, à des moines
ignorants et plus tard méme à des femmes. Pourtant, un scribe peu soigneux
ou ignorant cause bien moins de dommage qu'un imprimeur! Sur cette
question, les lois publiques dorment. On punit celui qui vend du tissu teint
en Angleterre en le faisant passer pour du tissu teint à Venise, alors que celui
qui met sur le marché de pures horreurs, des coliques intellectuelles, pour de
bons auteurs, jouit de son audace. On dira : « Ce n'est pas ГагТаіге du ven-
deur de garantir Tacheteur contre tout défaut. » Peut-être, mais à tout Ie moins
cela devrait être le cas si la page de titre promet une attention diligente, alors
que le livre est bourré d'erreurs. Et certaines de ces erreurs, méme de bons
savants ne peuvent les détecter immédiatement. Uinnombrable foule des
imprimeurs jette aujourd'hui le trouble partout, particulièremem en Alle-
magne. On n'autorise pas le premier venu à s'installer comme boulanger,
alors qu'imprimer est un métier dom personne n'est exclu. On n'a pas le
droit de peindre ou de dire ce qu'on veut sans prendre de risques ; mais on
peut imprimer n'importe quoi.
Υ a-t il un seul endroit sur tcrrc à ГаЬгі de ces essaims de nouveaux
livres * Meme si, pris un à un, İh äßpoHcni <\\1'Ащ eho§e d'utile, leur гтшхе
empêche sérieusement d'étudier, ne serait-ce que par satiété, ce qui est tres
pernicieux pour les bonnes choses, ou simplement du fait que les esprits
humains se lassent facilement et aspirem avidement à du neuf; ainsi, ces
appas les détournent de la lecture des auteurs anciens, que rien ne peut sur-
passer. Je ne nie pas que les modernes puissent faire certaines découvertes qui
ont échappé aux Anciens, Par exemple, on peut nous apprendre quelque
chose qu'Aristote ignorait, mais je nc pcnsc pas qu'on puisse nous donner
un corpus philosophique plus complet que le sien. De méme, dans la litté-
rature sacrée, il peut у avoir quelqu'un capable de voir des choses ignorées de
Jean Chrysostome ou de Jérôme1; mais je ne pense pas que ce quelqu'un
puisse nous procurer, globalcment, cc qu'ils ont procure. Maintenant, sous
pretexte que ces grands hommes seraient dépassés, nous perdons notre temps

1. Érasme a pubtié les oeuvres completes de Jérôme (1516) et de Jean Chrysostome


(1530), toutes deux à Bile, chez J. Froben ; ce sont les deux Peres de l'Église qu'il admirait
le plus.
11 PROVERBIUM 1001

Nunc illis propemodum antiquatis, omnibus omnium naeniis terimus


horas. Negligentur interim honestae disciplinae cum suis auctoribus, col-
labitur auctoritas senatuum, conciliorum, scholarum, jureconsultorum ac
theologorum. Quod si res pergat, qua coepit, futurum est, ut, summa rerum
ad paucos redacta, barbarica quaedam tyrannis sit apud nos, qualis est apud
Turcas. Unius aut paucorum libidini parebunt omnia пес erunt politiae
civilis ulla vestigia, sed militari violentia gubernabuntur universa. Jacebunt
omnes honestae disciplinae, lex una vigebit : sic vult ó κοσμοκράτωρ.
Religionis antistites aut nullo erunt in pretio, aut si quid habebunt opum
dignitatisve, id totum serviet iis, quorum non judicio, sed nutu ас renutu
temperabuntur omnia. Quanto melius consuleretur rebus humanis, si que-
madmodum in elememiş mundi alia ab aliis sie temperantur, ut aeterno
foedere consistam omnia, sic in republica sua cuique legitima maneret auc­
toritas : populo tribueretur, quod aequum est, senatui ac magistratul tantum
concederetur, quantum eruditio, leges et aequitas pateretur, episcopis ac
sacerdotibus suus maneret honos, пес monarchis negaretur, quod debetur.
Horum omnium Concors discordia et eodem tendens varietas longe fidelius
servaret reipublicae statüm quam nunc, dum quisque ad se rapere conatur
omnia. Ne familia quidem potest consistere, nisi maritus functionis partem
cedat uxori, ni discrimen sit inter liberos et servos, et nisi servi quoque non
pro jumentis habeantur, sed pro hominibus; postremo nisi discrimen sit inter
servum et servum, ut qui liberaliter serviunt, habeantur indulgentius ac prae-
mium officiorum expectem libertatém.
Dieet hic aliquis: Heus, divinator, quid haec ad typographosî Quia non
nullam mali partem invehit horum impunita licentia. Implent mundum
libellis, non jam dicam ııugalibus, quales ego forsitan seribo, sed ıneptis,
indoctis, maledicis, famosis, rabiosis, impiis ac seditiosis, et horum turba
facit, ut frugiferis edam libellis suus pereat fructus. Provolant quidam absque
titulis aut titulis, quod est sceleratius, fictis. Deprehensi respondent: Detur,
unde alam familiam, desinam tales libellos excudere. Aliquanto meliore
fronte respondeat fur, impostor aut leno : Da, qui vivam, et desinam his arti-
bus uti, nisi forte levius crimen est clam minuere rem alienam quam palam
eripere famam alienam, aut sine vi ad quaestum abuti alienove corpore quam
vitam alterius ac famam vita quoque cariorem impetere.
ADAGE 1001 11

avec un tas de futilités. Pendant се temps, on négligé les disciplines liberales


avec leurs auteurs; et l'autorité des magistrats, des conciles, des universités,
des juristes et des théologiens tombe en ruine.
Si les choses continuent comme elles ont commence, tous les pouvoirs
serontfinalementconcentres entre quelques mains; nous verrons chez nous
la méme sorte de tyrannie barbare qui existe chez les Turcs. Tout sera soumis
aux lubies d'un seul homme ou de quelques-uns; il ne restera aucune trace
du pouvoir civil, et tout sera assujetti à la dictature militaire. Toutes les disci­
plines liberales seront abandonnées, et une seule loi sera en vigueur: « Ainsi
le veut ho kosmokratõr [= le maître du monde]1. » Quant aux prélats de
TEglise, ils ne serviront à rien ; s'il leur reste quelques ressources et quelque
dignité, ils seront entièrement soumis non au jugement, mais à Γ arbitraire de
ceux qui détiennent le pouvoir. Quelle meilleure mesure pourrait-on prendre
pour rhumanité, de meme que chaque element du monde est equilibre par
un autre de sorte que tout dent ensemble dans une alliance éternelle, que
de meme chaque element du corps politique conserve son autorité legitime :
le peuple jouirait de ce qui lui revient de droit, les sénateurs et les magis­
trais obtiendraient tous les privileges que la culture, les lois et l'équité leur
accordent, les évêques et les prêtres seraient toujours honorés comme ils le
méritent, et les moines ne se vcrraiçnt pas dénier ce qui leur est dû. Cette
concorde dans la diversité, cette variété qui tend vers une seule fin serviraient
le bien public de façon beaucoup plus fidele qu'aujourd'hui, ou chacun ne
cherche que son propre intérêt. Aucune maisonnée ne reste unie si le mari
ne cede pas une partie de ses fonctions à sa femme, s'il n'y a pas de diffe­
rence entre libres et esclaves, si les esclaves ne sont pas traites comme des êtres
humains et non comme du bétail; enfin, si Γοη ne distingue pas tel esclave
de tel autre, de sorte que ceux qui travaillent avec dévouement soient traites
avec plus d'indulgence et puissent espérer la liberté comme recompense de
leurs services.
A cela, on répondra : « Hé ! Devin ! En quoi cela concerne-t-il les impri­
meurs ł >> Cest que Timpunité de leur licence est partiellement la cause du
mal. Ils remplissent le monde avec des livres, je ne dirais pas futiles, tels qu'il
peut m'arriver d'en écrire moi-même2, mais ineptes, incultes, méchants,
médisants, enrages, impies et subversifs ; et leurflotest tel que méme ceux qui
pourraient apporter quelque chose d'utile en perdent leur utilité. Ils sortent en
essaims, certains d'entre eux sans titre, ou pis, avec un faux titre. Lorsqu'ils
sont pris, les imprimeurs répondent: « Qu'on me donné de quoi nourrir ma
familie, et j'arrêterai d'imprimer de tels livres. » Un voleur, un escroc ou un
proxenete répondraient avec une effronterie plus excusable : « Donne-moi
Ies moyens de vivre, et je renoncerai à mes façons de faire. » Sauf qu'il est
moins grave de détrousser secrètement autrui que de le priver publiquement

1. Kosmokratór : Ie mot est tire de l'cpître de Paul Aux Éphésiens б, 12.


2. Par exemple, Eloge de la folie.
12 PROVERBIUM 1001

Sed querelae jam dudum satis. Indicandum est remedium. Mitigabitur


hoc malum, si principibus ac magistratibus curae fuerit, ut, quantum fieri
potest, excludantur otiosi, quo potissimum bella mercenária nobis progi-
gnunt; deinde si improbis, quos nee ratio nee pudor cohibet, leges ostendant
fustem paratum, ni se verterint ad meliora; deinde conantibus ea, quae faci
unt ad publicam utilitatem, si viribus destituantur, succurrant praemia vel
a principibus, vel ab episcopis et abbatibus, vel ex aerario publico. Nam
a negotiatoribus, qui se plerique Mammonae dedicarunt, fortassis impro-
bum sit tale officium exigere. Qui exstructo altan sepulcrove, qui suspensa
tabula aut statua posita sibi promittunt nomen apud pósteros, quanto viva-
ciorem famam hac via sibi pararem! Ex multis unum exemplum proferam.
Vix alius ín enarrandis sacris voluminibus dexterius versatus est quam divus
Joannes Chrysostomus, nee alius scriptor magis accommodus his, qui se
parant ad munus contionandi. Et scripsit plurima, quorum bonam partem
habemus utcumque versam, sed plerique depravatis, nonnullis etiam admix-
tis, quae nihil habent Chrysostomi. Quanta vero lux accederet sacris studiis,
si tantus doctor totus haberetur Graecus et emendatus, aut certe sic habe-
remus eum loquentem Latine, quemadmodum loquitur Graece! Non hic
commemorabo, quot modis pereant magnatibus pecuniae, quantum absu-
mant, alea, scorta, compotationes, profectiones non necessariae, pompae,
bella quaesita, ambitio, colax, morio, ludio. Saltem ex his, quae turpiter per­
eunt, aliquam portionem deeidant vel utilităţi publicae, vel suae gloriae, vel
utrique.
Aldo haec molienti quis non favit erudítorum? Quis non suggessit ali­
quid, quod ilium laboribus tantis imparem sublevarei? Quoties ad illum ab
Hungaris ac Poloniš missa sunt ultro vetusta exemplaria, non sine hono­
rário munere, ut ea justa cura publicaret orbi! Quod Aldus moliebatur
apud Italos (nam ipse concessit in fata, quamquam gratiosi nominis titulo
adhuc commendatur officina), hoc Joannes Frobenius molitur apud Cis-
ADAGE 1001 12

de sa reputation. Sauf qu'il est moins grave de se prostituer ou de prostituer


quelqu'un d'autre sans violence, que d'attaquer le mode de vie de quelqu'un
et sa reputation, qui est plus chère que la vie elle-même.
Mais assez de ces plaintes : il faut indiquer un remede! On adoucira
le mal si les princes et les magistrats se chargent, autant qu'ils Ie peuvent,
d'écarter les désceuvrés que les guerres de mercenaires nous fburnissent en
grand nombre. Deuxièmement, si les lois agitent un gros baton à l'encontre
de ces vauriens que n'arrêtent ni raison ni décence, s'ils ne s'amendent pas.
Troisièmement, si ceux qui se lancent dans des projets utiles au bien pubUc
reçoivent, en cas de besoin, les subventions des princes, des évêques, des
abbés ou du trésor public. Car exiger un tel service de la part d'hommes
d'affaires dom la plupart som dévoués à Mammon1, şerait sans doute trop
audacieux. Ceux qui construisem un autel ou un tombeau, qui accrochent
un tableau ou érigent une statue, assurent leur renommée pour la postérité :
combién ils s'assureraient une reputation plus vivace par le moyen que je
suggère !
Je vais offrir un exemple parmi beaucoup. Dans le commentaire des
Samtes Écritures, personne n'a montrć plus d'habiletć que saint Jean Chry-
sostome, et aucun auteur n'est plus utile aux futurs prédicateurs. II a ćcrit de
tres nombreux ouvrages, dont il nous reste une bonne partje, pluş ou moins
bien traduits, mais dont la plupart sont corrompus et dont certains sont
melanges à des elements qui n'ont rien à voir avec Chrysostome. De quelle
lumière bénéficieraient les études sacrées, si nous disposions des ocuvres com­
pletes, en grec, d'un si grand docteur, et dans un texte corrige! Ou si nous
l'avions dans un aussi bon latin qu'il parle le grec. Je ne soulignerai pas ici de
combién dc minieres nos riches jenem leur argent par les fenêtres, combién
ils dépensent pour les jeux, les prostituees, la boisson, les voyages inutiles,
les fetes, les guerres déclenchées délibérément, l'ambition, les favorites, les
histrions et les bouffons. Si au moins, de tout ce qu'ils dépensent de maniere
honteuse, ils consacraient une partie soit au bien public, soit à leur propre
gloire, soit aux deux !
Lorsque Alde s'est lancé dans son entreprise, у avait-il un seul erudit pour
ne pas le soutenir ? Qui n'a pas apporté sa contribution pour venir en aide
à un homme dépassé par une si grande tache ? Combién de fbis lui a-t-on
envoyé des manuscrits anciens, de Hongrie ou de Pologne, accompagnés
de dignes cadeaux, pour qu'il les diffuse à travers le monde avec toute la
diligence requise!

1. Mammon : dicu de Г argent. Cf. Mattkieu 6, 24 : « Nul ne peut servir deux maîtres,
Dieu ec Mammon. »
13 PROVERBIUM 1001

alpinos non minore studio, quam Aldus nee prorsus infeliciter, sed, quod
negări non potest, impari lucro. Si causam requiras, ex multis hanc unam
esse puto, quod non est idem ingeniorum candor apud nos, qui est apud Ita­
los, sane quod ad rem attinet litterariam. Nee enim vereor praedicare, quod
sum expertus. Cum apud Italos ederem proverbiorum opus homo Bata-
vus, quotquot illic aderam erudiţi, ultro suppeditabant auctores nondum
per rypographos evulgatos, quos mihi suspicabantur usui futuros. Aldus
nihil habebat in thesauro suo, quod non communicaret, idem fecit Joannes
Lascaris, Baptista Egnatius, Marcus Musurus, Frater Urbánus. Quorum-
dam officium sensi, quos пес de facie, пес de nomine noveram. Venetiam
nihil mecum apportabam, praeter confusam et indigestam operis futuri
matériám, idque ex evulgatis dumtaxat auetoribus. Magna mea temeri­
tate simul utrique sumus aggressi : ego scribere, Aldus exeudere. Summa
negotii intra menses plus minus novem confeeta est, et interim mihi cum
calculo maio nondum noto res erat. Hie mihi cogita quanta pars utilita-
tis abfutura fuerit, nisi docti libros manu descriptos suppeditassent. In his
erant opera Piatonis Graeca, Plutarchi Vitae, ejusdem Moralia, quae sub
finem operis mei coepta sunt exeudi. Athenaei Dipnosophistae, Aphtho-
nius, Hermogenes cum commentariis, Aristotelis Rhetorica cum scholiis
Gregorii Nazianzeni. Aristides totus cum scholiis, commentarioli in Hesi
odum ас Theocritum, Eustathius in totum Homerum, Pausanias, Pindarus
cum aecuratis commentariis. Proverbiorum collectio titulo Plutarchi, rursus
alia titulo Apostolii, cujus libri nobis copiam fecit Hieronymus Alean-
ADAGE 1001 13

£t се qu'Alde entreprenait en Italie — car il a rendu son dernier souffle,


bien que son atelier continue de jouir de la notoriété de son nom1 — Johann
Froben2 Tentreprend de Tautre côté des Alpes, avec autant de zèle qu'Alde
et non sans succes, mais, on ne peut le nier, avec moins de profit. Si on
demande pourquoi, je pense, parmi de nombreuses raisons, que chez nous
Tesprit des hommes est moins ouvert qu'en Italie, du moins en ce qui
concerne la littérature.
Et je n'ai pas peur de parier de ma propre experience. Lorsque moi, un
Batave, je preparais en Italie mon edition des Proverbes, tous les érudits locaux
m'ont propose des auteurs pas encore publiés sous forme imprimée, qu'ils
pensaient pouvoir m'être utiles, et Alde lui-même n'avait rien dans ses tré-
sors qu'il ne voulût partager. Jean Lascans3 fit de méme, ainsi que Battista
Egnazio4, Marcus Musurus5, le frère Urbano6. Je beneficiais des services
de personnes que je ne connaissais ni de vue ni de nom. Je n'apportais rien
à Venise avec moi, que des matériaux confus et disparates pour le livre à
venir, et ce matériau était limite à des auteurs déjà publiés. Avec une grande
témérité de ma part, nous nous mïmes tous deux à travailler, moi à écrire
et Alde à imprimer. Tout le travail fut achevé en plus ou moins neuf mois,
et pendant ce temps j'étais aux prises avec une crise de calculs, une mala­
die que je ne connaissais pas encore. Pense a.tquţ ce qui aurait manque si
les savants ne m'avaient pas fourni de manuscrits. Parmi eux, il у avait les
œuvres de Platon en grec, les Vies de Plutarque et ses Morales, qu'on com-
mençait à imprimer quand mon ouvrage était presque termine, Le Banquet des
philosophes d'Athénée, Aphthonius, Hermogène avec des commentaires, la
Rhétorique d'Aristote avec les scholies de Grégoire de Nazianze, tout Arisüde
avcc scs scholies, de brefs commentaires sur Hésiode et Théocrite, Eustathe
commentant tout Homere, Pausanias, Pindare avec un commentaire soigné,
une collection de proverbes sous le nom de Plutarque et une autre attribuée à

1. Alde Manuce est morc en 1515 ; son imprimerie fut reprise d'abord par son beau-
frèrc Torresani d'Asola, puis par son fils Paolo (1512-1574), puis, à partir de 1564, par
son petit-fib Aldo le Jeune.
2. Johann Froben (vers 1460-1527), célebre imprimeur bâlois, ami d'Érasme dont il
publia de nombreux ouvrages, dont plusieurs editions des Adages ( i partir de 1513).
3. Jean Lascaris (vers 1445-1534), savant originaire de Constantinople, réfugié en
Occident, qui saúva une grande quantité de manuscrits grecs après la chute de l'Empire
dOrient. Il fut bibliothćcaire de Laurent de Medicis et professeur à la Sorbonne.
4. Giovanni Battista Egnazio (1478-1553), erudit vénitien, élèvc de Jean Lascaris. Il a
édité et commenté, souvent en collaboration avcc Érasmc, de nombreux auteurs classiques
(Suétone, Cicéron, e t c ) .
5. Marcus Musurus (1470-1517), Grec originaire d'Héraklion en Crète. Élève de
Jean Lascaris, il devint dès 1493 un collaborateur d'AIde Manuce, chez qui il publia de
nombreux auteurs grecs, puis professeur de grec à Padoue.
6. Urbano Valeriam ou Urbánus Bellunensis (1443-1524), franciscaan, directeur d'une
école а Venise, а publié chez Alde Manuce, en 1497, une grammaire grecque.
14 PROVERBIUM 1001

der. Erant et alia minuta, quae vel non succurrunt, vel non attinet referre.
Horum nihil adhuc fuerat typis evulgatum. Nunc vicissim accipe cando-
rem amici cujusdam Cisalpini, quem in praecipuis habeam nee habere
desii, quandoquidem amici mores nosse oportet, non odisse. Cum adorna­
rem editionem Venetam, forte videram apud ilium Suidam, cujus margines
habebant paroemias annotatas. Opus erat ingens, et erant evolvenda plu-
rima. Cupiens igitur hoc laboris lucrifacere, rogavi faceret ejus voluminis
copiam vel ad horas paucas, dum puer nótulas in meum codicem transcri­
beren Iterum atque iterum roganti pernegavit. Cum nullum obtestationis
genus non admovissem nee exorarem, rogabam, num ipse haberet in animo
edere proverbia, me cessurum perlibenter hoc opus felicius tractaturo. Deje-
rabat nihil esse tale. Quid igitur, inquam, te movet? Tandem veluti tormentis
adactus fassus est haec jam evulgari, per quae docti hactenus fuissent vulgo
mirandi. Hinc illae lacrimae! Latitant in collegiis ac monasteriis Germano-
rum, Gallorum et Anglorum pervetusti codices, quos exceptis paucis adeo
non communicant ultro, ut rogati vel celent, vel pernegent, vel iniquo pretio
vendant usum, decuplo aestimatorum codicum. Tandem pulchre servatos
vel caries tineaeque corrumpunt, vel fures auferunt. Magnates autem adeo
non adjuvant sua benignitate rem litterariam, ut existiment nullam pecu-
niam perire perditius, quam quae in tales usus consumitur; neque quicquam
omnino placet illis, unde non vectigal aliquod tollitur. Quod si pari candore
principes Cisalpini prosequerentur honesta studia cum Italis, Frobeniani
serpentes non tantum abessent ab opibus delphinis Aidini, ille lente festinans
non minus auri sibi peperit quam nominis, utroque dignus; Frobenius, dum
baculum semper erectum gerit, non alio spectans quam ad publicam utilita-
tem, dum a columbina simplicitate non recedit, dum serpentum prudentiam
magis exprimit insigniis suis quam factis, fama potius dives est quam re.
Sed digressionum jam modus esto, nunc ad adagionis enarrationem nos­
tra sese referat oratio. Trifariam uti licebit provérbio. Primum, si quando
admonebimus, diutius deliberandum, priusquam aggrediare negotium :
postea, quam statueris, tum velociter peragendum, ut ad consultandi moram
pertineat ancora, ad conficiendi celeritatem delphinus. Hue pertinet Sallus-
tianum illud : Antequam ineipias, consulto, ubi consulueris, mature facto
ADAGE 1001 14

1
Apostolios, que Jérôme Aléandre a mise à ma disposition. Il у avait encore
d'autres petites choses dönt les noms m'échappent ou qu'il ne vaut pas la
peine de rappeler. Rien de tout cela n'avait encore été imprime.
Et maintenant, par contraste, je vais parier de la candeur d'un de mes
amis de Tautre côté des Alpes. Je dois le considérer comme un de mes
meilleurs amis, et je n'ai cessé de le faire, car on doit connaître les faiblesses
d'un ami sans les haïr [cf. 1436]. Pendant que je preparais l'édmon de
Venise, j'avais vu chez lui un Suidas avec des proverbes annotés dans les
marges. C'était une oeuvre immense qui comportau de nombreux volumes.
Désirant bénéficier de ce travail, je lui demandai de me prêter Pouvrage,
ne serait-ce que quelques heures, pour qu'un assistant recopie les annota­
tions sur mon manuscrit. Je répétai ma demande, mais il refusa chaque fois.
Après lui avoir adresse toutes sortes de supplications sans le fléchir, je lui
demandai s'il avait Tintention de pubher les proverbes lui-même : dans ce
cas, je lui cèderais volontiers un sujet qu'il traiterait plus heureusement que
moi. îl jura qu'il n'en était rien. « Alors, quel le s sont tes motivations i »
insistai-je. Finalement, comme un homme sous la torture, il avoua qu'on
publiait désormais des textes que seule la foule des savants aurait dû admirer.
« D'ou ces larmes» [268]. II у a, caches dans les colleges et les monastères
d'Allemagne, de France et d'Angleterre, de trçs anciens manuscrits que
leurs propriétaires refusent de communiquer (sauf quelques exceptions) ;
lorsqu'on leur demande de le faire, soit ils les cachent ou nient leur exis­
tence, soit ils réclament un prix exorbitant pour l'usage de manuscrits qu'ils
évaluent à dix fois leur valeur. Finalement ces livres, dont on prend si grand
soin, sont détruits par Thumidité et les vers ou empörtes par des voleurs.
Quant aux grands dc ce monde, ils sont loin d'aider la cause de la lirtérature
par leur générosité : ils pensem qu'aucun argent n'est dépensé plus en pure
perte que celui qu'on consacre à un tel usage, et ils n'aiment rien qui soit
sans retour sur investissement.
Si seulement les princes, de notre côté des Alpes, encourageaient les études
liberales aussi ouvertement que ceux d'Italie, les serpents de Froben s'en
sortiraient fmancièrement aussi bien que les dauphins d'Alde. Alde, en se
hâtant lentement, a acquis autant d'or que de reputation, et il mérite bien les
deux. Mais Froben, en tenant son baton dressé avec pour seul but Tutuite
publique, en ne s'écartant pas de la simplicité de la colombe et en exprimam
la sagesse du serpent davantage dans son embleme que dans ses acres, est
plus riche en reputation qu'en argent.
Mais il est temps d'arrêter ces digressions et de revenir à l'explication de
l'adage. On pourra Tutiliser de trois façons. La première, c'est de souhgner
qu'il faut réfléchir longuement à une affaire avant de s'y lancer, mais, une fbis

1. Girolamo Alcandro (1480-1542), origiruire de Venise, fut recteur de l'Université


de Paris et piofesseur de belles-lettres. Pourfendeur du protestantisme, il se heurta aux
positions plus modćrćes d'Érasme.
15 PROVERBIUM 1001

opus est. Quam sententiam Aristoteles recensét sexto Moralium libro tam-
quam vulgo jactatam: Aiunt, inquiens, de quibus jam deliberaris ea celeriter
esse peragenda, cunctanter autem consultandum. Cujus auctorem Biantem
fuisse testatur Laertius, qui solitus sit admonere βραδέως έγχείρειν τοις
πραττομένοις, б б* αν Ιλη, βεβαίως τηρώντα δ^μ^νειν, id est cunctan­
ter aggrediendum negotium, verum in suscepto constanter perseverandum.
Nee admodum abludit hinc mimus ille, Publianus, opinor :
Diu apparandum est bellum, ut vincas celerius.
Item ille :
Deliberare utilia mora tutissima est.
Adde iis proverbium illud : Έν νυκτί βουλή, id est In nocte consilium.
Praeterea Sophocleum illud in Oedipo tyranno :
Φρονεϊν γαρ οι ταχείς ουκ ασφαλείς, id est
Periculosa est praepropera prudentia.
Addendum his illud Platonis, quod alibi citavimus: Qui plus satis fes-
tinat initio, serius ad finem pervenit. Paulo diversius est, sed tarnen ad hanc
referendum formam, quod ait Quintilianus, praecox illud ingeniorum genus
non temere pervenire ad frugem, et quod vulgo dicunt, qui pueri adhuc et
velut ante tempus sapiunt, eos in senectute stultos evadere. Quod Accius
approbare videtur, qui apud Gellium ait sibi in juvenilibus ingeniis itidem
ut in pomis immaturis plăcere acerbitatem, nam haec demum maturcs-
cere; porro maturitas tempestivam adfert suavitatem, reliqua ante tempus
putrescere. Alter usurpandi modus fuerit, cum admonebimus affectus animi
rationis velut habenis reprimendos esse; siquidem Plato animum hominis
in tres partitus partes: rationem, iracundiam, concupiscentiam, in hoc phi
losophiae summám sitam esse putat, si affectus pareant ratíoni non aliter
quam regi, cui quidem ob id ipsum sedem in cérebro velut in arce datam
existimat. Peripatetici, quorum signifer Aristoteles, affectus, qui sunt ani-
morum impetus quidam, ceu stimulus quosdam a natura datos existimant,
quibus ad virtutis usum excitemur, quamquam reclamantibus Stoicis, et
nominatim Seneca in libris, quos ad Neronem scripsít de ira. Putant enim
ADAGE 1001 15

la decision prise, il faut la terminer rapidement: Гапсге symbolise le temps


de la deliberation et le dauphin la vitesse de la reálisadon.
DOü la remarque de Salłuste : « Il faut délibérer avant de commencer;
et quand on aura délibéré, il faut agir rapidement*. »
Aristote aussi cite cette opinion comme communément répandue, dans le
bvre 6 de YÉthique : « On dit, remarque-t-il, que ce qui a été bien réfléchi
doit être realise rapidement, mais qu'il faut prendre le temps de délibérer*. »
Diogène Laërce* nous dit que Bias1 est l'auteur de cette phrase : il avait
Thabitude de conseiller un demarrage lent dans toute affaire, mais une per­
severance reguliere une fois qu'on a commence.
Le mime Publianus, à се que je crois, ne dit pas autre chose :
Guerre bien préparée, c'est victoire assurée*,
ainsi que ceci :
Réfléchir à l'utile n'est pas du temps perdu*.
On peut ajouter le proverbe suivant: « La nuit porte conseil. »
Et cette phrase de Sophocle dans Œdipe roi:
Pensee précipitée est pensee dangereuse*.

A cela on doit ajouter cette phrase de Platon que ńous avons déjà citée
par ailleurs: « Qui se hate au depart arrive en retard*. »
Le point de vue de Quintilien* est légèrement différent, mais se rapporte
à la méme idée, à savoir que rintelligence precoce donné rarement des fruits.
Et, comme on dit couramment: les enfants savants trop tôt devicnnent des
vicillards stupides.
On le voit confirme par Accius, chez Aulu-Gelle*, ou il dit que Tesprit
jeune plak par son acidité de fruit vert, car les fruitsfinissentpar mûrir ; par
la suite la maturité apporté la douceur en son temps, quand tout ce qui est
premature pourrit.
II у aura une autre façon d'utiliser cet adage, c'est quand nous soulignons
que les emotions doivent être réfrénées par la raison. Platon, ayant divise
1'àme humaine en trois parties, la raison, la colère et le désir*, pense que la
philosophie peut se ramener à ceci : les emotions doivent obéir à la raison
comme à leur roi, et c'est pour cela qu'il situe le siège de la raison dans le
cerveau, comme dans une citadelle.
Les péripatéticiens, dönt le représentant est Aristote, considerent que la
nature nous a dotés d'émotions, qui sont des mouvements de Târne, comme
des aiguillons pour nous pousser à la pratique de la vertu.
Cependant, cette idée est rejetée par les stoïciens, en particulier par
Sénèque* dans son livre Sur la colère, adressé à Néron. lis pensent que les
emotions de cette sorte n'apportent rien à la vertu et lui sont meme nuisibles.

1. Bias : un des Sept Sages.


16 PROVERBIUM 1001

affectus hujusmodi non modo nihil conducere ad virtutem, verum etiam


officere. Quamquam ne isti quidem infitias eunt in animo sapientis illius,
quem imaginantur, relinqui primos impetus, antevertere solitos rationi, quos
funditus exstirpare non queas, verum ii, ne consequatur ascensio, proti-
nus a ratione rejiciuntur. Hoc innuit Homerus, cum Iliados primo Pallas
a tergo adstat Achilli, jamque manum admoventem gladio, coercet. Igitur
violentos illos animi motus, delphinum recte dixeris, ancoram moderatricem
sapientiam. Seneca scripsit nulli rei prodesse moram nisi iracundiae. Immo
quidquid impense cupimus aut odimus, ibi salutaris est mora. Plutarchus in
Apophthegmatis Romanorum narrat Athenodorum philosophum, cum ob
senium impetrasset ab Octávio Augusto veniam redeundi domum, admo
nuisse illum, ut ne quid iratus diceret faceretve, prius quam viginti quatuor
graecorum litteras apud se nominatim recensuisset. Quo audito, respondit,
síbi illo adhuc opus esse, quo disceret et tacendi artem, atque hoc praetextu
totum annum hominem apud se detinuit. Hue spectat etiam Terentianum
illud : Vide, ne nimium calidum hoc sit modo. Sunt autem quaedam inge-
nia, quibus calcaribus est opus, sunt, quibus freno. Proinde recte veteres illi a
delphino ancoram complecţi voluerunt quod oporteat alterum altero tempe­
rări, et utrumque cum altero conjungi, quo videlicet ejusmodi quidam animi
habitus exsistat, qualem Plato conflari putat ex musica gymnasticaque, si
pariter exerceantur.
Tertia utendi ratio fuerit, cum admonebimus, in omni negotio vitandam
praecipitem celeritatem, quod vitii quibusdam ingeniis peculiariter insitum
est, ut illis in omni re quantulacumque mora longa videatur. Hujusmodi
festinationis comités esse solent error et paenitentia, juxta versiculum illum
apud Graecos celebrem;
Προπέτει,α πολλοίς εστίν αιτία κακών, id est
Multis maior u m est causa praecipitantia.

His occinendum nobile illud Catonis dictum : Sat cito, si sat bene, cujus
mentionem fecit divus Hieronymus scribens ad Pammachium in haec verba:
Scitum est illud quoque Catonis: Sat cito, si sat bene, quod nos quondam
adulescentuli, cum a perfecto oratore in praefatiuncula diceretur, risimus.
Meminisse te puto erroris mutui, cum omne Athenaeum scholasticorum
vocibus consonabat: Sat cito, si sat bene. Hactenus Hieronymus. Quadrabit
et in illos, qui praepropere famam affectant, maluntque paratam ac magnam
quam solidam et perpetuam. Solent enim praecocia subitoflaccescere,quod
autem paulatim acerescit, durabile est. Horatius:
ADAGE 1001 16

Mais ils ne nient pas non plus que, dans Tame du sage qu'ils imaginem, il
reste des pulsions primitives qui prennent le pas sur la raison et qu'on ne
peut éliminer complètement. Pour empêcher que ces pulsions ne prennent
l'ascendant, la raison les reibule aussitôt.
C'est ce qu'Homère indique dans Ie premier chant de Ylliade*, quand
Pallas se met derrière Achille et Ie retient quand il pose la main sur son
épée. C'est done à bon droit qu'on appelle ces violents mouvements de
l'ame « dauphin », et « ancre » la sagesse qui les modère.
Sénèque écrivait que Ie fait de retarder ne servait à rien, sinon quand on
est en colère. Mais lorsqu'on desire et qu'on hait intensément, Ie délai est
salutaire.
Plutarque, dans ses Apophtegmes sur les Romains*, raconte que Ie phi
losophe Athénodore, ayant obtenu l'autorisation dOctave Auguste de se
retirer chez lui en raison de son grand âge, lui a fait la recommandation
suivante : s'il est en colère, il ne doit rien dire ou faire, avant d'avoir récité
dans sa tête les vingt-quatre lettres de l'alphabet grec. Sur quoi, Гетрегеиг
lui répondit qu'il avait encore besoin de lui pour apprendre aussi Tart de se
taire, et sous ce pretexte il le garda auprès de lui une année de plus.
Une phrase de Terence* dit la méme chose : « Veille à ce que cela ne
soit pas trop chaud ! » Certains temperaments ont besoin d'etre poussés, et
d'autres freinés ; с'est pourquoi les Anciens ont voulu ajuste titre enrouler
le dauphin autour d'une ancre, parce qu'il fallait que Tun soit tempéré par
l'autre et qu'ils soient chacun unis Tun à l'autre, de façon à produire une
stabilite de l'esprit semblable à ce que Platon pensait pouvoir être engendre
par la pratique égale de la musique et de la gymnastique.
Le troisième usage de l'adage, c'est lorsque nous prévenons que dans mute
affaire il faut éviter une hâte excessive, défàut qui chez certaines personnes
est tellemem ancré qu'en toutes choses elles pensem qu'un retard si petit
soit-il est trop long. Cette precipitation est habituellemem accompagnée par
Terreur et le repentir, comme dans ce vers bien connu chez les Grecs* :
La hâte, pour beaucoup, provoque des malheurs.
Faisons entendre à ces gens presses cette fameuse remarque de Caton* :
« Si c'est bien, c'est assez tot. » Cette phrase est rappelée par saint Jerome
qui écrit à Pammachius en ces termes* : « Cette parole de Caton : si c'est
bien, c'est assez tôt, est bien connue et nous faisait rire quand nous étions
adolescents et que nous l'entendions dire par un orateur consomme dans son
exorde. Je pense que tu te souviens de notre erreur commune, quand tout
l'athénée se remplissait des cris des étudiants: Si c'est bien, c'est assez tôt. »
Voilà les paroles de Jérôme.
L'adage conviendra aussi à ceux qui recherchent une renommée le plus
vite possible, et qui souhaitent obtenir facilement un grand nom plutôt que
d'en obtenir un qui soit solide et durable. Ce qui fleurit trop tôt se fane
rapidement; ce qui pousse lentement dure. Comme le dit Horace* :
17 PROVERBIA 1001 - 1003

Crescit occulto velut arbor aevo


Fama Marcelii.
Et Pindarus in Nemeis hymno octavo : Αοξεται, б' άρετά, χλωραΐς έέρ-
σαις ώς 6τε δένδρον άσσει, / σοφοΐς ανδρών άερθεΐσα εν біхаіоц τε,
προς ύγρον / αιθέρα, id est Augescit autem virtus, veluti cum arbor virenti
rore sürgit, sapientes inter viros sublata justosque ad liquidum aethera. In
summa, quicumque vel socordia peccant vel immoderato impetu, iis illud
Octavii Caesaris σπεύδε βραδέως, simul symbolum illud olim Titi Vespa
siani, nunc Aldínum, oportebit in memoriam revocare, ut delphini atque
ancorae meminerint.

11,1,2 1002. Pedetentim


Κατά ποδός βάσί,ν Graecis provérbio dicitur, quod Latini reddiderunt
pedetentim, ubi quis non praecipitanter atque inconsiderate, sed sensim
atque cunctanter aggreditur negotium atque arte rem gerit magis quam
impetu. Translatum ab his, qui cautim ac praetentantes per glaciem locumve
lubricum ingrediuntur. Terentius in Phormione : Dii bene vértant, quod
agas, pedetentim tarnen. Quintilianus : At si, quod secundo loco diximus,
nesciet actor, quid propositi testis attulerit, paulatim et, ut dicitur, pedeten
tim experietur. Alexis comoediarum scriptor jam cxtremae senectutis, cum
lento incessu inambulans rogaretur a quodam, quid ageret : Κατά ποδός
ßaötv, inquit, αποθνήσκω, id est Pedetentim morior. M. Tullius De offieiis
lib. I : Sin minus, sensim erit pedetentimque faciendum. Idem in oratione
pro P. Quintio : Viri boni quam palam fraudentur, cum experiundi potestas
non est, timide tarnen et pedetentim ittuc descendunt, vi ac necessitate coacti,
inviţi, multis vadimoniis desertis, saepe illusi ac destituti. Et in Verrinis, acti­
one secunda : Quae tarnen a me pedetentim cauteque dicentur.

1003. Placide bos


Άτρέμας βους, id est Lente bos, subaudiendum incedit aut simile quip-
piam. Congruet in illos, qui placide ac paulatim citraque tumultum, sed
tarnen assiduitate rem confïciunt. Equorum laus est velocitas. Boves non
A D A G E S 1001 - 1003 17

Elle croît en secret comme un arbre,


La gloire de Marcellus.
et Pindare dans la huitième de ses Néméennes* :
Comme s'élance un arbre sous les vertes rosées, la vertu grandit;
Entre les sages et les justes, elle s'élève vers Ie ciel humide.
En un mot, tous ceux qui pèchent, soit par paresse, soit par hate excessive,
devraient se rappeler Ie slogan dOctave César : « Hâte-toi lentement », ainsi
que ce fameux emblème qui fut jadis celui de Titus et qui est maintenant
celui d'Alde : qu'ils se souviennent du dauphin et de Гапсге.

1002. Pasà pas


On utilise chez les Grecs* le proverbe kata podos basin que les Latins ont
traduit parpedetentim, pas à pas, quand quelqu'un entreprend une affaire sans
hâte et sans precipitation, mais progressivement et en temporisant, et quand
ii agit avec davantage d'habileté que d'impétuosité. La formule est reprise
de ceux qui avancem sur de la glace ou du terrain glissant avec precaution
et en tâtant du pied le ehemin.
Terence, dans le Phormion* : « Que les dieux te soient bénéfiques dans ce
que tu fais, mais seulement si tu agis pas à pas. »
Quintilien* : « Mais si, comme nous Tavons dit dans le second passage, le
plaideur ne sait pas ce qu'un témoin va apporter, il le teste, comme on dit,
pas à pas. »
Quelqu'un demanda à Alexis, Tauteur de comedies1, qui était déjà trés
vieux et ne pouvait marcher que tres lentement, comment il allait, il répon-
dit: « Je meurs pas à pas. »
Dans le premier livre du Des devoirs, Cicerón* : « Sinon, il faudra le
faire progressivement et pas a pas. » Cicéron encore, dans son discours Pour
Quinctius* : « Les hommes de bien, lorsqu'on les trompe ouvertement et
qu'ils n'ont pas la possibilite de faire valoir leur droit, vont au tribunal
timidement et pas à pas, contraints par la force et la necessite, malgré eux,
souvent joués et trompés par des engagements à comparaître plusieurs fbis
non tenus. » Et dans la seconde partie du Contre Verrès* : « Bien que je le
dise pas à pas et avec precaution. »

1003. Doucement, le bceuf


« Lentement, le boeuf.» Nous devons sous-entendre « marche » ou un
verbe semblable. Cela conviendra à ceux qui mènent leurs affaires dou­
cement, progressivement et sans bruit, mais avec perseverance. La gloire des

1. Alexis, poete et homme de theatre de la moyenne comedie d*Athénéi, IVе siècle


av. J.-С.
18 PROVERBIA 1003 - 1005

valent celeritate, sed viribus et assiduitate pollent, non impetu; proinde in


pugna stataria, vel leonibus formidandum animal, et ad exhauriendos ingen­
tes labores appositum. Eodem pertinet illud : Bos lassus fortius fïgit pedem.
In sacris precibus tradit Plutarchus in commentario de Osiride et Iside, muli-
eres Eleas publicis ac sollemnibus votis ad hunc modum solitas Bacchum
invocare, ut accederet βοέω ποδί, id est bubulo pede, sive quod huic ani-
manti, cum sit viribus immensis praeditum, deinde tanta corporis mole,
tarnen peculiare videatur molliter quasique pedetentim ingredi nulloque stre
pitu, vel quod bovis pedes arva calcatu reddunt meliora, cum reliquorum
animantium noceant.

пий 1004. Tácito pede


Huic simillimum est, quod indicavit, quisquis is fuit, certe haudquaquam
indiligens scriptor, qui Rethoricam Aristotelis exponit, ήσύχω ποδί, id esï
tácito pede seu lento pede, cum cautim ac pedetentim ad rem accedimus.
Apud Latinos aliquando secius usurpatur tácito pede, pro furtim ac clan-
culum, ut apud Ovidium :
Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis.
Id imitatus Columella in carmine :
Tácito nam tempora gressu
Diffugiunt nulloque sono convertitur annus.

пи,5 1005. Cumini sector


Impendio pareus ac sordidus olim provérbio κυμινοπρίστης, id est
cumini sector dicebatur. Testis et Aristoteles libro Moralium quarto : Τού­
των δέ και ό κυμινοπρίστης, και πας ο τοιούτος, id est Ex hoc genere est
et cumini sector et quisquis ejusmodi. Meminit et Theocritus Idyllio К :
Κάλλιον, ώ 'πιμελητα φιλάργυρε, τώς φακώς έψεΐν
Μή 'πιτάμης τήν χεΐρα καταπρίων το κύμινον, id est
Lenticulam coquere, pastor, tibi praestat, avare,
Ne fodias digitos cupiens secuisse cuminum.
Scholiastes non dissimulat vulgo sic dici solitos homines praeter modum
frugales ас parcos. Item Alexis in Philocalo apud Atheneum libro octavo :
A D A C E S 1003 - 1005 18

chevaux reside dans leur rapidité. Les bceufs ne tirem pas leur valeur de leur
célérité, mais de leur force et de leur perseverance, et non de leur impétuosité.
C'est pourquoi, dans un combat statique, le boeuf peut méme être craint du
lion et il est capable d'accomplir d'immenses travaux. Cette citation : « U n
boeuf fatigue avance plus courageusement* », signifie la méme chose.
Dans leurs saintes prières, comme Plutarque le rapporte dans son commen-
taire Sur Osiris et Isis*t les femmes d'Élis avaient Thabitude de demander
publiquement et solennellement à Bacchus de venir avec un sabot de boeuf,
soit parce que, bien que cet animal soit doté d'immenses forces et ait une
grande masse corporelle, il a pourtant cette particularité d'avancer douce-
ment, comme pas à pas et sans faire de bruit, soit parce que les pattes des
bceufs rendent les champs plus fertiles en les foulant, alors que les autres
animaux Ies abîment.

1004. À pas feutrés


Quelque chose de três proche est suggéré par Tauteur anonyme, pas com
plètement negligent, qui commente la Rhétorique d' Aristote*:« À pas feutrés
ou d'un pas lent », quand nous approchons de quelque chose prudemment
et pas à pas [1002].
En latin, on utilise parfois cette expression avec un sens différent, à savoir
« en cachette et secrètement », comme chez Ovidé* :
Les temps s'écoulent; nous vieillissons au cours silencieux des années.
Columelle* Га imité dans un vers :
Les temps s'enfuíent à pas feutrés,
Sans bruit vient la nouvelle année1.

1005. Le coupeur de cumin


Pour designer un homme radin et ladre, on utilisait jadis cette expres­
sion proverbiale : c'est un « coupeur de cumin ». Aristote l'atteste dans le
livre 4 de YÉthique* : « À ce groupe appartient le coupeur de cumin et toute
personne de ce genre. »
Théocrite en fait mention dans son Idylle 10* :
Fais cuire des lentilles, berger parcimonieux
Sans te blesser les doigts en coupant le cumin.
Le scholiaste* ne cache pas qu'on avait Thabitude de parier ainsi
d'hommes exceptionnellement frugaux et radins.

1. Columelle écrivit le dernier livre de son De {'agriculture* consacre a l'horticulture,


en vers, rćalisant ie vcru de Virgilé qui avait laissé à son successeur le soin de trailer de
l'horticulture.
19 PROVERBIA 1005 - 1006

'Αλλ' ευ оіб', «τι


Κυμινοπρίστης ό τρόπος εστί σου πάλαŁ, id est
Ceterum novi probe
Cuminopristae olim esse jam mores tibi.
Est autem cuminum per se quidem exilis herba, turn praecipue genus
Aethiopicum, quod Hippocrates, auctore Plinio, regium appellat» quod
olim serebatur a male precantibus, auctore Plutarcho, atque ita felicius pro-
venire creditum est. Quo magis quadrat in hos hujusmodi convicium, qui ob
parcimoniam male audiunt. Item Plutarchus Convivialium quaestionum
decade secunda, significat hominem vehementer parcum cuminum appellari
solere, siquidem, loquens de iis dicteriis, quae citra dolorem dici possum :
Velut, inquit, si quis hominem splendidum ac benignum cimbicon appellet
aut cuminum. Est autem κίμβικον Graecis apicula seu parcimonia, Suida
interprete. Hesychius legit cimbion, addens dici solitum in parcos, κύμβον
autem dici fundum ollae fictilis. Aristoteles libro, quem modo citavi, ait,
homines perparcos κύμβίκας vulgo dici solitos; Julius Pollux βέμβι,κας,
opinor, quod per domum obambulent semper murmurantes, nam βέμβίξ
trochus est, quo ludunt pueri. Apud eumdem mulier impendio sordida
όβολοστάτις, vir όβολοστάτης dicitur, quasi minutíssima quaeque ad sta
teram expendens, unde et όβολοστατεΐν. Eustathius autem indicat eosdem
et λιμοκίμβικας, et κυμ&νοκίμ64κας dici, putatque vocem dictam ab auro
adulterino. Hesychius addit eosdem vocari καρδαμογλύφους, quod aliquid
desculpam e nasturtio ob parcimoniam. Nee desunt qui eosdem κνίφους,
et κνΐπας sive κνιφας (nam utrumque scriptum reperio) vocant. Est autem
cnips animalculum culici non dissimile.

1006. Ficos dividere


Huic affine est, quod refert Martialis lib. Epigram, quinto : σύκα μερί
ζε^, id est ficos dividere, unde licebit et cognomen fingere συκοπρίστου.
Martialis carmen est hujusmodi :
Quadringenta secat, qui dicit σύκα μέριζε,
sordidum ac parcum significans, etiam si ditissimum. Captatus autem est
jocus ex vocis amphibologia sectoris.
A D A G E S 1005 - 1006 19

Alexis fait de meme dans son Philocalos cité par Athénée, au livre 8* :
« Mais je sais bien que tu es un coupeur de cumin solidement établi.»
Le cumin est une petite plante, en particuher la variété éthiopienne,
qu'Hippocrate, selon Pline*, appelle « royale ». Selon Plutarque*, on en
semait en prononçant des maledictions pour favoriser la germination. Cette
injure convient d'autant mieux aux radins notoires.
De méme, Plutarque, dans la seconde decade de ses Propos de table*,
indique qu'on a Thabitude d'appeler un grand radin grain de cumin. En
effet, évoquant les sarcasmes que Ton peut dire sans causer d'offense, il dit:
« Par exemple, si Ton appelle un homme eclatant et généreux kimbikon ou
grain de cumin.»
Kimbikon, selon Suidas*, signifie une petite abeille ou la radinerie.
Hésychios lit kimbion, ajoutant qu'on a Thabitude de Temployer pour les
radins et que kümbott designe le fond d'une marmite en terre.
Aristote*, dans le livre que je viens de citer, dit qu'on a Thabitude de
qualifier de kimbikas des personnes tres radines.
Julius Pollux* dit bembïkas, je suppose, parce qu'elles déambulent dans
leurs maisons sans cesser de murmurer ; en efFet bembix est un cerceau avec
lequel jouent les enfants. Chez le méme auteur, une femme tres ladre est dite
obolostatis [ peseuse d'oboles], un homme obolostatês [= peseur d'oboles],
parce qu'il pese íes moindres petites choses sur sa balance, d'oü aussi, pour
designer ce type d'action, le verbe obolostatem [= peser des oboles].
Eustathe* indique qu'ils sönt appelés aussi limokimbikas et küminokimbikas
et pense que le mot vient de la fausse monnaie.
Hésychios* ajoute qu'ils sont appelés kardamoglüphot [= tailleurs de eres-
són], parce que certains coupent le cresson en petits morceaux par radinerie.
Certains écrivains* les appellent aussi kniphous, knipas ou kniphas (en effet,
j'ai trouvé les deux orthographes) ; le knips est une petite creature semblable
au moustique.

1006. Partager des figues


Une expression três proche se trouve dans le livre 5 des Épigrammes de Mar
tial* : « partager desfigues», d'ou Ton pourra forger Ie surnom de sükopristes
[= coupeur de figues]. Voici le vers de Martial:
II coupe quatre cents petits bouts, celui qui dit : Süka mérizé [= Partage
les figues1].
Cette expression designe un homme avare et radin, bien que trés riche.
Le jeu de mots est tiré du double sens du mot sector2.

1. Le texte dc Martial tel que cite ici est corrompu et peu clait.
2. Sector signifie à la fois spéculateur et coupeur.
20 PROVERBIA 1007 - 1008

7 1007. Myconius calvus


Μυκόνι,ος φαλακρός, id est Myconius calvus. Strabo libro Geographiae
decimo refert vulgo Myconios calvos dici solitos, quod in ea insula vitium
hoc quasi gentilicium sit atque omnibus ferme commune. Idem affirmat
Plinius libro undécimo, capite trigésimo septimo. Meminit et Stephanus.
Est autem Myconus una Cycladum insularum. Quamquam Herodotus in
quarto scribit in Scythia quoque gentem esse ab ipso natali calvam. Admo
net et Donatus grammaticus, Hecyram interpretans Terentianam, provérbio
dictum Calvus Myconius, citatque Lucilii testimonium : Myconi omnis
calva Juventus. Tuetur autem Terentium, qui a nonnullis hoc loco imperi-
tiae nomine reprehenderetur, quod cum Apollodorus calvum dixerit, ipse
crispum mutaverit, putatque poetam non inscitia, sed facetius etiam per
ironiam dixisse crispum, quam si calvum dixisset. Quod quidem etiam
ipsum proverbium resipit de raris inventu, velut si quis Scytham dicat eru-
ditum, Italum bellacem, negotiatorem integrum, militem pium aut Poenum
fidum. Erit autem elegantius adagium, si calvos homines raroque capillitio,
simpliciter Myconios appellemus, perinde, ut si quis fastuosum Sybaritam
nominet, negotiatorem Phoenicem. Notaţi sunt olim et alio nomine Myco-
nii, quod ob tenuitatem alienas cenas captarent : proinde, qui invocaţi ad
convivium venirent, Myconii more venire dicebantur. Invehitur enim in Peri-
clem Archilochus apud Athenaeum in primi libri fragmentis, ώς άκλητον
έπεκτπταίοντα εις τα m^7róaLa, Μυκονίων δίκα, id est velut, qui invoca
tus ingereret se ad convivia Myconiorum more.

1008. Cum aqua fauces strangulet


Aristoteles Moralium libro septimo citat hujusmodi quoddam adagium,
Ό δέ ακρατής ένοχος τη παροιμία, εν ή φαμέν Οταν το ύδωρ τον
φάρυγγα πνίγη, τι δει ίτι πίνεΐν; id est Intemperans autem obnoxius
est provérbio, quo dicimus, cum aqua fauces strangulet, quid jam opus est
bibere? Refert idem in eumdem usum libro Moralium Eudemiorum sexto
disputans de eo, qui prudens intemperantiae vitio noxia sequitur, haudqua-
quam ignorans, quid sit optimum; hunc autem longe insanabiliorem esse eo,
qui falsus opinione non expetenda expetit. Usurpavit et Galenus alicubi :
"Οταν το ΰδωρ πνίγη, τί έπφροφήσομεν; id est Cum aqua praefocat, quid
insuper sorbebimus? Fortassis Galenus scripserat τί ITL ροφήσομεν; Qua
ADAGES 1007 - 1008 20

1007. Un Myconien chauve


Strabon, dans le livre 10 de sa Geographie*, rapporte que les habitants de
Myconos étaient appelés habituellement chauves, parce que la calvitie est un
défaut pour ainsi dire propre aux habitants de cette île et les touche presque
tous.
Pline ГАпсіеп dit la méme chose au livre 11, chapitre 37*.
Étienne en fait aussi mention*. Myconos est une île des Cyclades.
Cependant Hérodote* écrit dans Ie livre 4 qu'en Scythie aussi il у a un
peuple chauve depuis la naissance.
Le grammairien Donat, commentant La Belle-Mère de Terence*, nous
apprend qu'on utilisait souvent le proverbe « un Myconien chauve » et cite
le témoignage de Lucilius* : « Les jeunes de Myconos sont tous chauves.»
II defend Terence, auquel beaucoup reprochaient de se tromper, parce
qu'Apollodore* avait écrit « chauve » et que lui avait change le mot en
« frisé ». Donat pense que ce n'est pas de la part du poete de l'ignorance,
mais de Гігопіе, et que « frisé » est plus humoristique que « chauve ». Ce
proverbe designe une rareté, comme lorsqu'on dit qu'un Russe est érudit,
un Itaben beUiqueux, un marchand honnête, un soldat pieux ou un Car-
thaginois loyal. Cet adage sera plus élégant si nous appelons ceux qui sont
chauves ou qui ont tres peu de cheveux simpiement des Mycóniens, comme
quand nous qualifions un homme qui vit dans le luxe de Sybarite ou un
marchand de Phénicien.
Les Mycóniens étaient aussi connus pour une autre raison : à cause de
leur pauvreté, ils cherchaient à obtenir des places dans les banquets. Par
conséquent ceux qui, sans être invites, venaient manger chez d'autres, on
disait qu'« ils venaient là à la maniere d'un Myconien ».
Archiloque*, cite par Athénée dans des fragments de son premier livre,
attaque Péricles1 comme quelqu'un qui s'imposait dans les banquets sans
у être invite, à la maniere des Mycóniens.

1008. Quand on s'étranglc avec de Геаи


Dans le livre 7 de YÉthique, Aristote* cite un adage qui se présente ainsi:
« Cest Tintempérant qui est vise par le proverbe ой Ton demande quel est
le besoin de boire encore, si on s'étrangle avec de Геаи.» Aristote le rapporte
aussi pour le méme usage au livre 6 de YÉthique à Eudème* oü il examine le
cas du sage qui se Uvre coupablement au vice de l'intempérance sans ignorer
ce qui est le mieux pour lui; cet homme-là est bien plus incurable que celui
qui, par une erreur de jugement, desire ce qu'il ne devrait pas désirer.
Galien* aussi Га utilise quelque part : « Quand on s'étrangle avec de
Геаи, pourquoi continuer a boire 2» Peut-être Galien avait-il écrit : ti éti

1. Il nc s'agit pas du famcux homme d'Etat, mais d'un pauvre bougie.


21 PROVERBIA 1008 - 1010

drat in eos, qui in absurdíssima sententia pertinaciter manent vel manifesta


negantes, quibuscum frustra disceptes. Constat enim faucibus siti arentibus
aquam esse remédio, ас solvere praefocationem. Confine illi quod alibi dixi-
mus:
Nil intra est oleam, nil extra est in nuce dun.

п.1,9 1009. Dimidio vitae nihil differunt felices ab infelicibus

Aristoteles Moralium libro primo : Ό б' αγαθός και κακός ήκιστα διά-
δηλος καθ* οπνον βθεν φασίν ουδέν διαφέρειν το ήμισυ του βίου τους
εύδαίμονας των άλλων, id est Porro probus atque improbus nequaquam
in somno dignoscuntur; unde natum est, ut dicant, felices nihil a reliquis
distare dimidio vitae. Idem refert lib. Eudemiorum II reddens hane cau­
sam, quod dormientes nihil agant, ex actionibus autem nascitur felicitas aut
infelicitas hominis. Proinde non inscite dixit Ariston apud Plutarchum in
commentario De contentione ignis et aquae: 'Ολίγου χρόνου του βίου τοΐς
άνθρώποις δεδομένου, ύπνος οίον τελώνης το ήμισυ αφαιρεί τούτου, id
est Cum exiguum vitae tempus datum sit hominibus, somnus velut foene-
rator dimidium ejus aufert. Plato lib. De legibus septimo : Καθεύδων γαρ
ουδείς ούδενος άξιος, ουδέν μάλλον του μή ζώντος, id est Nullus enim
dormiens alicujus est pretiı, nihilo magis quam is qui vivus non est. Pro
verbium consolatur parum fortunatos divitumque ас potcntium insolentiam
retundit. Somnus enim adimit nobis noştri sensum, undefit,ut neque miseris
molesta sit sua calamitas, neque fortunatis jucunda felicitas. Praeterea felici­
tas, juxta philosophos, sita est in actu rationis per habitum virtutis; somnus
autem quies est animi, bonis pariter ас malis communis.

ιι,ι,ιο 1010. In eadem es navi


Μ. Tullius Epistularum Familiarium libro secundo ad Curionem : Et si,
ubicumque es, ut scripsi ad te antea, in eadem es navi, tarnen, quod abes,
gratulor. In eadem es navi, dixit pro eo, quod est in communi periculo; siqui
dem ad eos, qui eodem vehuntur navigio, periculum naufragii communiter
pertinet, neque magnopere refert, in prora sint an in puppi, an carina, cum
nihilo magis absint a discrimine. Idem alibi : Hoc miror enim querorque,
quemquam hominem ita pessundare alterum velle, ut etiam navim perforet,
in qua ipse naviget: hoc est ut rempublicam evertat, cum qua sit etiam ipsi
pereundum. Aristophanes in Vespis:
A D A G E S 1008 - 1010 21

rhophêsomén [= Pourquoi boirions-nous encore ?]. L'adage convient à ceux


qui, persistant à suivre le point de vue le plus absurde, nient méme l'évidence,
avec qui il est vain de discuter. En effet, il est certain que l'eau est le remede
pour les gorges desséchées par la soifet qu'elle dégage les obstructions.
Cest proche de ce que nous avons dit ailleurs: « L'olive n'a pas de noyau,
la noix n'a pas de coque » [873].

1009. Pendant la moitié de la vie, il n'y a pas de difference


entre les heureux et les malheureux
Aristote dans le premier livre de YÉthique* : « Effectivement, Thomme de
bien et le méchant se distinguem três peu pendant le sommeil; d'ou Γοη dit
que, pendant la moitié de la vie, il n'y a pas de difference entre les heureux et
les malheureux ». Il dit la méme chose dans le livre 2 de YÉthique à Eudème*,
donnant comme raison que, quand on dort, on n'agit pas, alors que Tactivité
est la source du bonheur et du malheur de Thomme.
Ariston1, cité par Plutarque dans son essai sur Le Conflit entre le feu et
Veau*, a dit non sans talent: « On a donné aux hommes un court temps de
vie et le sommeil leur en ravit la moitié, comme un usurier. »
Platon au livre 7 des Lois* :« Quand il dit, un homme ne vaut rien ; rien
de'plus qu'un mort. »
Ce proverbe console ceux qui sont peu fortunes et rabat Tarrogance des
riches et des puissants. En effet le sommeil nous ôte la conscience que nous
avons de nous-mêmes de sorte que le malheureux ne souffre pas de son mal­
heur et que l'homme heureux ne jouit pas de son bonheur. En outre, le
bonheur, selon Ies philosophes, consiste dans I'activite de la raison par pra­
tique de la vertu. Or le sommeil est Ic rcpos de Târne, et il est commun aux
hommes de bien et aux méchants.

1010. Tu es dans le méme bateau


Cicerón*, au livre 2 des Lettres à ses familiers, s'adressant à Curion : « Et
si, comme je te Гаі déjà écrit, ou que tu sois, tu es dans le méme bateau,
je ne te felicite pas moins de ton absence.» Quand il dit «tu es dans le
méme bateau », il veut dire: « nous courons un danger commun ». En vérité,
le risque d'un naufrage concerne collectivement ceux qui sont transportes
dans le méme navire et cela ne fait pas beaucoup de difference qu'ils se
trouvent à la proue, à la poupe, ou dans la coque : ils sont exposes au méme
peril. Il écrit ailleurs* : « Je m'étonne et je me plains qu'un certain individu
veuille en perdre un autre au point de percer le bateau dans lequel il navigue

1. Ariston était un philosophc stoïcien du i i i e siècle av. J.-C.


22 PROVERBIA 1010 - 1012
Περί της πόλεως, γάρ έστι του σκάφους δλου, id est
De civitate est, nave de tota puta.
Est autem familiare poetis a navibus ad rempublicam similitudinem mutu
ari.

ΙΙ,Ι,ΙΙ 1011. Q u i arat olivetum


Columella De re rustica libro sexto paroemiam hujusmodi refert: Quin
etiam, inquit compluribus interpositis annis olivetum putandum est. Nam
veteris proverbii meminisse convenit: eum, qui aret olivetum, rogare fruc
turn, qui stercoret exorare, qui caedat, cogere. Allusit hue Virgilius primo
Georgicon:
Exercetque frequens tellurem, atque imperat arvis.
Huic adagio locus fuerit, ubi significabimus, fieri non posse, quin voto
potiatur is, qui curam extremam impendent. Vulgaris enim diligentia quasi
rogat, mediocris impetrat, extrema cogit. Allusiofitad eos, qui a principibus
ímprobo studio officioque sic impetram, ut non precibus, sed vi videantur
impetrasse. Laudatur atque imitandus proponitur in Evangelicis etiam litte-
risflagitatorimportunus.

11,1.12 1012. Difficilia, quae pulchra


Δύσκολα τα καλά, id est Ardua, quae pulchra. Exstat apud Platonem
in Hippia majore, in calce dialogi, τήν γάρ παρο&μίαν, б τι ποτέ λέγει.,
το χαλεπά τα καλά, δοκώ μo είδένοα, id est Nam, quod ait proverbium,
difficilia esse, quae pulchra sunt, videor mihi intelligere. Et in Cratylo, circa
initium, Παλαία παpotμíαł δτι χαλεπά τα καλά έστιν, id est Vetus pro­
verbium est, difficilia esse, quae sunt egrégia. Citatur alicubi a Luciano;
item a Plutarcho in libello De liberis instituendis proverbii nomine. Qui­
dam prodiderunt Pittacum, ubi semet abdicasset império, dixisse: Χαλεπον
ΙσΟλον Ιμμεναί, id est Difficile bonum esse; porro Solonem, Pittaci molii-
tiem atque ignaviam taxantem, dixisse, Καλεπά τα καλά, id est Difficilia,
quae honesta; utriusque dictum in proverbium abiisse. Usurpavit Plato libro
de rep. IV : "Ισως γάρ, ώ Σώκρατες, το λεγόμενον αληθές, δτι χαλεπά
τα καλά, id est Fortassis enim verum est, о Socrates, quod dici solet, diffici-
A D A G E S 1010- 1012 22

lui-mème », c'est-a-dire au point de renverser la republique dönt la chute


entraînera aussi sa propre perte.
Aristophane dans Les Gutpes* :
II s'agit du bateau enticr de la cite.
Les poetes empruntent couramment l'image du navire pour TÉtat.

1011. Qui laboure Гоііѵегаіе


Columelle, dans le livre 6 du De I agriculture*, cite ce proverbe : « Les
oliviers doivent aussi être tailles après de longues années, car il convient de
se souvenir de ce vieux proverbe : "Qui laboure Гоііѵегаіе, lui demande du
fruit; qui la fume, Ten prie ; qui la taille, l'exigc". »
Virgilé у fait allusion au livre 1 des Géorgiques* :
Travaillant tant sa terre, il commande à ses champs.
Cet adage aura sa place quand nous voulons dire que celui qui fait tous
les efforts pour réaliser ce qu'il veut ne peut pas échouer. Un soin ordinaire
est comme une invitation ; un soin moyen équivaut à une demande; un
soin extreme à une contrainte. Cest une allusion a ceux qui voient leurs
désírs realises par les princes grace un zele et une obéissance si opiniâtres
qu'ils paraissent réussir non par leurs prières, mais par la force. Dans les
Evangiles*, on loue et on demande d'imiter méme les demandes insistantes.

1012. Les belles choses sont difficiles


On trouve chez Platon* é\\l !'№pf Í0Í ЙШ|ПІГ*; i lafindu dialogue;«En
erfet, il me semble comprendrc cc que dit İe proverbe : "Les belles choses
sont difficiles. » Et dans Ie Cratyle*, vers Ie début : Un vieux proverbe dit
que les belles choses sont difficiles."
Lucien cite la méme chose aillcurs*, ainsi que Plutarque* dans son livre
Sur I'education des enfants, à titre de proverbe.
Certains* ont rapporté que Pittacos1 dit ccci, après avoir renonce au pou-
voir suprème : « Le bien est difficile. »
On dit de plus que Solon2, critiquant Pittacos pour sa vie voluptueuse
et son inaction, dit: « Les bonnes choses sont difficiles. » Les propos de ces
deux sages devinrent un proverbe.
Platon Га employé dans le livre 4 de la Republique* : « Peut-être est-ce vrai,
Socrate, ce qu'on dit habituellement, que les belles choses sont difficiles. » II
Га repris aussi au livre 2 de la Republique* : « Tous les hommes répètent en

1. Pittacos, tyran de Mytilènc au débui du vi e siècle av. J . - C , gou ver na avec sagesse
et donna des lois à Ia citć.
2. Solon, qui a vécu de 640 à 5S8 av. J.-C. environ, fut le législateur le plus important
de la cité d'Athènes. Pittacos et lui figurent parmi les Sept Sages.
23 PROVERBIUM 1012

lia esse, quae pulchra sunt. Usus est eodem libro Politiae II: Πάντες γαρ εξ
ενός στόματος υμνούσα ώς καλόν ή μέν σωφροσύνη τε και δικαιοσύνη,
χαλεπον μέντοι και έπίπονον, id est Omnes enim uno ore canunt honestam
quidem rem esse temperantiam ac justitiam, sed difficilem tarnen ас laborio-
sam. Utitur ejusdem operis libro sexto ac septimo et aliis compluribus locis.
Sunt qui hinc arbitrentur natam paroemiam. Periander Corinthius, initio
populariter ac moderate gerebat imperium, postea versis moribus tyrannice
agere coepit. Id simul atque cognitum esset Pittaco Mytilenaeo, diffusum
de sui ipsius animi constantia magistratum deposuisse relictoque império
in exilium abiisse. Percunctantibus deinde quibusdam, qua gratia fugisset
imperium, respondisse, quod admodum esset arduum probum esse, propter
mutatum Periandrum. Quibus auditis, Solonem addidisse suum apophthe
gma, Χαλεπά τά καλά.
Hue spectat illud quoque, quod meminit Plutarchus in commentario
Περί δυσωπίας, Platonem, cum Heliconem quemdam Dionysio, datis litte
ris, commendasset, scribens illum virum probum ac modestum, adscripsisse
in calce epistulae: Γράφω бе σοι ταύτα περί ανθρώπου, ζώου φύσει εύμε-
ταβόλου, id est Haec autem tibi scribo de homine, videlicet animante natura
mutabili. Nee absurde quis referat ad celeberrimam illam Hesiodi senten-
tiam:
Τήν μέν τοι κακότητα και ΐλαδόν Ιστιν ελέσθαι
'Ρηιδίως όλίγη μέν οδός, μάλα δ* Ιγγυθι ναίει.
Της δ' αρετής ίδρωτα θεοί προπάρ<πθεν έθηκαν
'Αθάνατοι μακρός τε και Ορθιος οΐμος Ιπ αυτήν,
Και τρηχύς το πρώτον έπήν δ' είς άκρον ϊκηαι,
'Ρηιδίη δήπειτα πέλει χαλεπή περ έουσα, id est
Omnino vitium facile est contingere cuivis:
Est via ad id brevis, et vicina in sede moratur.
Contra virtutem sudoribus undique divi
Pracsepsere, et longus ad hanc perque ardua callis,
Asper et est primum : sed ubi alta cacumina victor
Contigeris, jam fit facilis, licet ardua dudum.
Neque quiequam est tritius eo, quod dixit Aristoteles lib. Moralium
Nícomachiorum secundo : Περί τό χαλεπώτερον αεί και τέχνη, και
αρετή, id est Et ars et virtus circa id versatur, quod est difficilius. Eodem
pertinet
Littera Pythagorae discrimine secta bicorni.
Et Evangelicum illud de via arta, quae ducit ad vitam. Item de duplici
ADAGE 1012 23

chœur que la temperance et la justice sont de bonnes choses, mais qu'elles


sont difficiles et peu aisées à trouver. » Il у revint encore dans les livres 6 er 7
du méme ouvrage et en maints autres passages.
II у en a qui pensem* que le proverbe vient de ceei : Périandre de
Corinthe1 fut au début un dirigeant populaire et modéré, puis il changea
de caractere et se comporta en tyran. Quand Pittacos de Mytilène l'apprit,
se defiant de sa propre Constance, il abandonna sa magistrature, quitta le
pouvoir et partit en exil. Quand on lui demanda plus tard pourquoi il avait
abandonné le pouvoir, il répond« que c'était fort difficile d'etre un homme de
bien, comme le montrait le changement opéré en Périandre. Et quand Solon
entendit cela, il ajouta son propre apophtegme: Khalépa ta kala [ Les belles
choses sont difficiles].
Cela a aussi un rapport avec ce que Plutarque evoque dans son livre Sur la
fausse honte* : Platon écrivit une lettre de recommandation à Denys au sujet
d'un certain Helicon, qu'il décrivait comme honnête et modeste ; et à la fin
de la lettre, il ajouta : « Je t'écris au sujet d'un homme, c'est-a-dire un être à
la nature changeante.»
Cela ne şerait pas non plus absurde de se référer à cette pensee fort célebre
d'Hésiode* :
Π esţ aisé d'aller sur le ehemin du. vice :
II est court et tout prés. En revanche, les dieux
Ont baigné de sueur la route des vertus:
Elle est longue, e scar pée, d'abord accidentée.
Mais, vainqueur, au sommet, elle devient facile,
Quoique toujours ardue.
Et hen n'est plus rebattu que ce que dit Aristote au livre 2 de YÉthiquè d
Nicomaque* : « Plus une chose est difficile, plus elle exige d'art et de vertu. »
Cest aussi à cela que se rapporte :
La lettre de Pythagore qui se separe comme deux bras écartés2.
L'Évangile* aussi parle de la route étroite qui conduit à la vie.
Il est question aussi de deux routes dans les Enfers : l'une conduit aux
Champs Elysées, l'autre à la perdition3.
Nous avons parié ailleurs [613] du mythe des Prières et d'Erreur4 qui
explique qu'il est beaucoup plus difficile de raccommoder le bien que le
mal, de faire la paix plutôt que de la rompre.

1. Périandre, tyran de Corinthe (vers 627-585 av. J.-C.)» fi" à l'origine de mesures
hardies, comme 1'interdiction d'aehat des csclaves et une devaluation monetaire.
2. La lettre у symbolise le cheminement d'un adepte qui a le choix entre le bien et le
mal.
3. Voir Virgilé, Ênéiâe, 6, 540-543.
4. Erreur (Ate) est une dćesse incarnam la folie et l'égarement (elle est supposće avoir
égaré Zeus lui-même) : les Prières (Litaï) sont ses soeurs.
24 PROVERBIA 1012 - 1014

via apud inferos, quarum altera ducit ad Campos Elysios, altera ad malam
rem. Diximus alibi de Litis et Ate, quae fabula declarat, multo difficilius esse
bene facere quam male, sarcire concordiam quam rumpere. Earn sententiam
Pindarus extulit in Pythiis, hymno quarto :
'PcfStov μέν πόλιν σεΐσαι καί φαυροτέροις
'Αλλ' επί χώρας αύθις Ζσσαι δυσπαλές δή γίνεται, έξαπίνας,
Ει μή θεός άγεμόνεσσι κυβερνατήρ γένηται,
id est Facile est civitatem commovere, etiam malis, ceterum, in locum pris
tinum illico reponere, difficile sane est, ni deus principibus gubernator
contingat. RetuUmus alibi, quod in seditione etiam Androclides abjectissi-
mus belli ducem agat. Et nos hac aetate vidimus, per quos quanti tumultus
excitaţi sint. Celebratur elegáns Lacedaemonii dictum, apud quem cum
quidam laudibus veherent Philippum, quod civitatem opulentissimam ever-
tisset : Atqui, inquit, non posset talem condere. Hujusmodi voces inscribi
deberent principum animis, qui cum ne minimam quidem urbeculam exs
truant, dii sibi videntur, quod urbes et agros perdant.

11.1.13 1013. Colophonia ferocitas


Κολοφωνεία ύβρίς, id est Colophonia ferocitas. In insolentes, qui fero
citer despiciunt et affligunt humilioris fortunae homines, aut in eos, quibus
sua ferocitas exitium attulit. Sumptum ab arrogantia superbiaque ejus gentis.
Refertur a Diogeniano in adagiorum collectaneis. Thcognis:
"Têptç καί Πάγνητας απώλεσε καί Κολοφώνα, id est
Perdidit et Colophona ferox mens et Magnetes.
De gentis hujus ferocia nonnihil dictum est nobis in provérbio Colopho
nium suffragium.

11.1.14 1014. Nemini fidas, nisi cum quo prius


modium salis absumpseris
Vulgo apud nostrates circumfertur adagium, haud fidendum esse cui
piam, nisi cum quo prius modium salis absumpseris. Significant autem
hominis ingenium non posse perspici nisi diuturno convictu longoque com-
mercio. Apparet proverbium hoc ab antiquitate profectum esse, quando
quidem Aristoteles lib. Moralium oaavo simile quiddam refert, his quidem
verbis : "ETŁ δέ προσδείται χρόνου καί συνήθειας, κατά τήν παροι,-
μίαν γάρ ουκ έστιν είδησαι, αλλήλους πριν τους λεγόμενους άλας
συναναλώσαι, id est Praeterea autem spatio temporis et consuetudine opus
A D A G E S 1012 - 1014 24

Pindare a exprime cette meme idéé dans Thymne 4 de ses Pytkiques* :


S'il est aisé d'ébranler une cite, méme les moindres citoyens Ie peuvent,
II est plus difficile de la remettre sur ses bases,
Sauf si un dieu puissant dirige les efforts des princes.
Nous avons rapporté ailleurs [1191] comment dans la guerre civile meme
Androclide, le plus abject des hommes, peut tenir le role de chef de guerre.
Et nous avons vu, à notre époque, quels grands bouleversements les hommes
pouvaient causer.
On loue* la fine repartie d'un Spartiate1, alors que certains exaltaient
Philippe dans leurs louanges, parce qu'il avait renversé une cité tres riche2:
« Mais, dit-il, il ne pourrait pas en fonder une pareille. » On devrait graver
de tels mots dans les coeurs des princes, qui, alors qu'ils ne construisem pas
méme la plus petite viile, se prennent pour des dieux parce qu'ils détruisent
des villes et des campagnes.

1013. L'orgueil colophonien


Cette expression concerne les effrontés qui méprisent et oppriment avec
orgueil les hommes de condition humble, ou ceux dont l'orgueil a preci­
pite la chute. Elle provient de Tarrogance et de Tinsolence du peuple de
Colophon3. Diogéníanos* le rapporté dans sa collection d'adages.
Théognis* :
Colophon, Magnesie, Tor^ueil vous a perdues.
Nous avons déjà évoqué Torgueil de ce peuple dans le proverbe : « Le vote
colophonien » [2982].

1014. N'aie confiance en personne avant d'avoir


consommé un boisseau de sel avec lui
Un adage qui circule parmi nos compatriotes, qui dit qu'on ne doit faire
confiance en personne avant d'avoir consommé un boisseau de sel avec lui. Il
signifie qu'on ne peut discerner le caractere d'un homme avant d'avoir eu une
relation durable et un long commerce avec lui. Le proverbe date clairement
de TAntiquité puisque Aristote rapporté quelque chose de semblable dans
le livre 8 de son Ethique*, en ces termes : « D'ailleurs, il faut du temps et de
I'habitude. En effet, on ne peut guère se connaître Tun l'autre avant d'avoir

1. Agésipolis, roi des Lacédémoniens de 394 380 av. J.-С.


2. Il s'agit de ta cite d'Olynthe.
3. Colophon est une viile d'Ionie.
25 PROVERBIUM 1014

est, siquidem juxta proverbiumfierinon potest, ut nos mutuo pernoscamus,


antequam salis, quem dicunt, modium pariter absumpserimus. Idem Mora-
lium Eudemiorum lib. septimo : Διό εις παροιμίαν έλήλυθεν ό μέδίμνος
τών άλών, id est Quapropter in proverbium abut salis modius. Eodem in
libro refert illud quoque ex poeta quopiam hemistichium, ni fallor :
Ούδ' άνευ χρόνου φίλος, id est
Non est amicus absque temporis mora.
Addit ex Theognide:
Ου γαρ αν είδείης ανδρός νόον ουδέ γυναικός,
Πριν πεφαθείης ώσπερ υποζυγίου, id est
Haud nosse ingeniumve viri licet aut muliebre,
Ut nec jumenti, ni experiare prius.
Notat hanc paroemiam et Plutarchus in commentario Περί φιλαδελφίας,
his quidem verbis: Τους μέν γαρ αλλότριους, ως έλεγε Θεώφραστος, ου
φίλοΰντα δεΐ κρίνει, αλλά κρίναντα φιλεΐν. "Οπου δε ή φύσις ήγεμο-
νίαν τη κρίσει προς εΰνοιαν δίδωσιν ουδέ αναμένει τον θρυλλούμενον
τών άλών μέδιμνον, αλλά συγγεγέννηκε τήν αρχήν της φιλίας, ένταΰθα
δεΐ μη πικρούς είναι μηδέ ακριβείς τών αμαρτημάτων έξετάστας, id
est Alienos enim, quemadmodum ait Theophrastus, non oportet amantem
judicare, sed amare, postea quam judicaris, siquidem ubi natura ipsa dux
est ad benevolentiam, praecedens judicium, neque exspectans ilium vulgo
celebratum salis modium, quippe quae amicitiae seminarium inseverit, ibi
non oportet acerbos et exquisitos esse delictorum expensores. Meminit hujus
paroemiae et M. Tullius in sermone De amiciţia : Verum illud est, quod
vulgo dicitur, muitos modios salis simul edendos esse, üt amicitiae múnus
expletum sit. Hue pertinet illud quoque Sophoclis in Oedipo :
Χρόνος δίκαιον άνδρα δείκνυσιν μόνος,
Κακόν δέ καν έν ήμερα γνοίης μια, id est
Mora temporis probum arguit tantum virum,
At improbum vel unico agnoscas die.
Hue pertinet etiam ille senarius proverbialis :
"Ηθους бе βάσανος έστιν άνθρώποις χρόνος, id est
Nota morum et index tempus est mortalibus.
Idem admonet illud Epicharmi:
Νήφε και μέμνησο άπιστεΐν, id est
Sobrius sis ac memineris nemini confidere.
Versus integer refertur apud Cie. lib. Epist. ad Atticum I : Atque ita
tarnen novis amicitiis implicaţi sumus, ut crebro mihi vafer ille Siculus insu-
surret Epicharmi cantilenam illam suam :
ADAGE 1014 25

consomme ensemble, comme dit le proverbe, plus d'un boisseau de sel. » Le


méme dans le livre 7 de VÉthique a Eudme* : « Cest pourquoi le boisseau de
sel est passé dans un proverbe. » Dans le méme bvre, il rapporte ce demi-vers
d'un poete, si je ne me trompe :
Pas d'ami sans l'épreuve du temps.
Et il ajoute en citant Théognis* :
Tu connaîtras Tcsprit d'un homme ou d'une femme,
La force d'une bete, en l'expérimentant.
Plutarque cite ce proverbe dans son ouvrage Sur VamiHéfraternelle*'\ en ces
termes: « Ceux qui nous sont étrangers, comme dit Théophraste, il ne faut
pas les aimer avant de les juger, mais les juger avant de les aimer » : quand
la nature elle-même nous conduit à la bienveillance, avant tout jugement
et, sans attendre Ie célèbre boisseau de sel, puisqu'elle a semé les graines de
l'amitié, il ne faut pas être les comptables acerbes et inquisiteurs de leurs
fautes.
Cicéron aussi rappelle ce proverbe dans son dialogue Sur l amitte* : « Le
proverbe habituei est vrai, qu'il faut manger ensemble beaucoup de bois-
seaux de sel pour que le devoir de Tamitié soit accompli. »
Méme idéé dans Œdipe de Sophocle* :
S'il faut beaucoup de temps pour révéler un juste,
Une seule journée découvre le perfide.
On trouve encore la méme idee dans ce vers sénaire proverbial* :
Du caractere d'un homme, le temps est le scul jugc.
Une phrase d'Epicharme* nous avertit de la méme chose :
Sois sobre et garde-toi de tefierà personne.
Cicéron rapporte le vers entier au livre 1 des Lettres à Atticus : Cependant
je suis si lié à de nouvelles amities que Thabile Sicilien, Épicharme, murmure
souvent a mon oreille :
Naphé kat mémnas' apisteïh, taüta neüra ton phrenön
[~ Veille et ne fais confiance à personne, c*cst le nerf de la sagesse].
Nous avons restitué ce vers trochaïque à partir des fragments des manus-
crits, ainsi personne ne Tinterprétera mal. En effet, le fait qu'il dise naphé à la
26 PROVERBIA 1014 - 1015

Ναφε και μέμνασ' άπιστεΐν, ταύτα νεΰρα των φρενών.


Sic enim carmen trochaicum e vestigiis codicum restituimus, ne quis temere
depravet. Nam quod ναφε dixit pro νήφε et μέμνασο pro μέμνησο, δ4αλεκ
του proprietas est. Cicero in libello De petitioné consulatus : Quamobrem
Epicharmion illud teneto, nervos atque artus esse sapientiae non temere cre­
dere. Item illud Euripidis in Helena :
Σώφρονος б' απιστίας
Ούκ εστίν ουδέν χρησιμώτερον βροτοΐς, id est
Prudente diffidentia
Haud alia res utilior est mortalibus.
Invenio citatum mutilatim ad hunc modum :
Άλών μέδιμνον άποφαγών, id est
Modium salis postquam ederis.
Quo quidem licebit uti, si dicas: Vide, quid agas, qui tua arcana credas
isti, nondum άλών μέδίμνον άποφαγών, aut sic : Tum demum isti fidas,
άλών μέδιμνον άποφαγών. Est autem iambicus dimeter, ex poeta quopiam,
sicut conjicio, sumptus.

п.i.и 1015. Leporem non edit


Antiquitus superstitiose creditum est esu leporinae pulpac conciliari for­
mam. Unde extat jocus Martialis in Gelliam lib. V, quae misso lepore
addebat ex vulgata opinione ad muneris commendationem :
Formmus sepcem, Marce, diebm eris.
Id poeta in ipsam torquens, quae deformis esset:
Sı mc non fallis, inquit, si verum, lux mea, dicis,
Edişti numquam, Gellia, tu leporem.
Plinius lib. XXVIII cap. IX scribit leporem in cibis sumptum gratiam
corporis in septem dies conservare. Lampridius scribit, poetam quemdam
in Alexandrum Severum, quod quotidie vesceretur leporina, ita lusisse :
Pulchrum quod vides esse nostrum regem,
Quem Syrum sua detulit propago,
Venatus facit et lepus comesus,
Ex quo continuum capit leporem.
A D A G E S 1014 - 1015 26

place de nêphé et mémnaso à la place de mémnêso est la marque de son dialéktos


[= dialecte] propre.
Cicerón dans son Essai sur la candidature au consulat* : « Retiens done ce
precepte d'Épicharme : ne pas faire confîance à la légére, voilà les nerfs et les
os de la sagesse. »
La méme idéé se trouve dans Helene d'Euripide* :
Rien n'est plus utile aux mortels
Qu'une sage defiance.
Je trouve Tadage mutilé ainsi:
Après que tu auras mange un boisseau de sel.
II sera possible de s'en servir si Ton dit : pense à ce que tu fais, toi qui
confies tes secrets à un homme avec qui tu n'as pas encore halõn médimnon
apophagõn [= mangé un boisseau de sei]. Ou si Γοη dit ceei:
Fais confîance à celui avec qui halon méàimnon apophagõn [= tu as mangé un
boisseau de sei].
Cest un dimètre íambique pris à quelque poete, comme je Ie suppose.

1015. II n'a pas mangé de lièvre


Dans l'Antiquité, on croyait par superstition que manger de la viande de
lièvre rendaít beau. DOU la plaisanterie de Martial* au livre 5, aux dépens
de Gellia qui lui avait envoyé un lièvre et qui avait ajouté, comme recom-
mandation de son cadeau, selon la croyance populaire :
Tu seras beau, Marcus, pendant une semaine.
Le poete, retournant ces mots contre la femme, qui était laide, dit:
Si tu ne me mens pas, si tu dis vrai, toi Gellia, ma lumière,
Jamais tu n'as mangé de lièvre.
Pline*, au livre 28, chapitre 9, écrit que manger du lièvre conserve la
beauté physique pour une semaine. Lampridius*1 écrit qu'un poete s'est
moqué ainsi d'Alexandre Severe, qui mangeait tous les jours de la viande
de lièvre :
Avec son sang syrien, le roi est jeune et beau.
Qu*est-ce qui lui donné done une si belle allure >
La chasse lui fournit de la viande de lièvre
Et c'est de là qu'il tire sa beauté éternelle.

1. Lampridius est Tun des Pseudonymes de l'auteur de VHistoire Auguste.


27 PROVERBIA 1015 - 1017

Primum carmen vitiatum est. Hos versus cum quidam ex amicis ad Alex-
andrum detulisset, respondisse fertur in hanc sententiam satis Christiane
(nam hoc illi ab inimicis objectum est, quod Mosen et Christum quemdam
haberet in larario) :
Pulchrum quod putas esse vestrum regem
Vulgari miserande de fabella,
Si verum putas esse, non irascor,
Tantum tu comedas velim lepusclos,
Utfiasanimi malis repulsis
Pulcher, ne invideas livore mentis.
Si vides, lector, parum observatas metri leges, memineris imperatorem
scripsisse, cujus est praescribere leges, non părere.
Est autem et piseis lepus appellatus, qui venenum habet immedicabile,
si quis imprudens ederit. In Indico mari etiam contactu necat hominem
auctore Plinio, lenta tabe consumit. Malum hac deprehenditur nota, quod
piscem olent, qui ederim. Huic homo vicissim pestilens est, cujus contactu
protinus emoritur. Hoc cibis admixto muitos sustulit Domitianus, eodem
Titum fratrem sustulisse creditur, ut auctor est Philostratus in Apollonii vita.
Proinde in hos, qui contabescunt, nee ulla medicorum ope possunt restitui,
dici poterit: Edit leporem marinum.

11,1.16 1016. Plena manu


Plena manu, pro eo, quod est ampliter, copiose, prolixe minimeque mali­
gne. Translatum ab iis, qui non minutim et parce, sed plena manu largiuntur.
Cicero ad Atticum libro secundo : At hercle alter familiáris tuus, Horatius,
quam plena manu, quam ornate nostras laudes in astra sustulit. Seneca in
Declamationibus: Liberaliter hodie et plena manu faciam. Idem in ludicro,
quod scripsit in Claudium Caesarem: At Lachesis, quae et ipsa homini for­
mosíssimo faveret, fecit illud plena manu et Neroni muitos annos donat. Fit
lepidius, quo magis ad animi res transfertur.

ii?i?i7 1017. Sine rivali diligere


Sine rivali diligere dicuntur qui stulte mirantur, quod nemo alius concu-
piscat, veluti simia catulos suos et miratur et amplectitur, et indocti poetae
suas nugas soli diligunt. Sumpta est allegória ab amantibus, quibus est arnica
deformis et quam alius nemo velit. Exstat adagium in Epistulis Ausonia-
ADAGES 1015 - 1017 27

Le premier vers est fautif. On rapporte que, comme un de ses amis lui
avait récité ces vers, Alexandre répondit avec un esprit assez chrétien (ses
ennemis lui reprochaient d'avoir mis des images de Moïse et d'un certain
Christ dans son oratoire) dans la formulation suivante :
Si tu penses vraiment que ton roi est si beau,
Suivant facilement Γοριηιοη commune,
Pense-Ie, pauvre fou : cela m'est bien égaL
Ce qu'il te faudrait, c'est la beauté de l'esprit :
Je voudrais seulement que tu manges du lièvre
Et que tu abandonnes jalousie et dédain.
Si tu remarques, lecteur, que les regies de la métrique n'ont pas été respec-
tées, souviens-toi que ces vers ont été écrits par un empereur, dont la fbnetion
est d'édicter des lois, non de leur obéir.
Il existe aussi un poisson appelé lièvre qui contient un poison incurable,
si on l'avale par inadvertance. Dans Госеап Indien, il tue un homme à son
simple contact, selon Pline, en le faisant mourir d'un long dépérissement.
Le mal se détecte par Ie fait que ceux qui en ont mangé sentent Ie poisson.
Inversement l'homme est aussi mortel pour ce poisson-lièvre, qui meurt ins-
tantanément à son contact. Domitien a supprimé beaucoup de gens en leur
donnant à manger des mets mêlés à ce poisson. On pense qu'il a supprimé
ainsi son frère Titus, comme Tecrit Philostrate* dans la Vie â'Apoîlonios. On
pourra dire de ceux qui meurent sans pouvoir étre secourus par des soins
médicaux : il a mangé du lièvre marin.

1016. À pleine main


Pour dire amplement, abondamment, largcment ct sans aucune ntesquine-
rie. C'est tire de ceux qui font des dons non pas petit à petit et à Téconomie,
mais « à pleine main ». Cicerón, dans lc livre 2 des Lettres à Atticus* : « Ton
autre ami Horace m'a porté aux nues dans ses louanges, à pleine main et
avec quel talent! »
Sénèque dans ses Declamations* : « J'agirai aujourd'hui généreusement et
à pleine main.» Le méme, dans la satire qu'il a écrite contre Гетрегеиг
Claude* : « Mais Lachesis qui voulait pour sa part favoriser un si bel homme
le fit à pleine main et aceorde à Nérón de nombreuses années. » Cela a plus
de charme appliqué aux choses de l'esprit.

1017. Aimer sans avoir de rival


Se dit de ceux qui admirent bêtement ce que personne d'autre ne convoke,
comme un singe admire et embrasse ses petits et comme les mauvais poètes
sont les seuls à aimer leurs propres niaiseries. L'allégorie est prise aux amou-
reux qui ont une amié laide dont personne d'autre ne veut. On trouve cet
adage dans les lettres d'Ausone*.
28 PROVERBIA 1017 - 1018

nis. Μ. Tullius ad Atticum libro sexto : Hujus nebulonis oratione si Brutus


moveri potest, licebit eum solus ames, me aemuium non habebis. Item lib.
ad Qu. fratrem tertio : O dii, quam ineptus, quam se ipse amans, sine rivali.
Horatius in Arte poetica :
Nullum ultra verbum aut operam sumebat inanem,
Quin sine rivali teque et tua solus amares.

1018. Pedibus trahere


Pedibus trahere est rem pro suo arbitram versare. M. Tullius ad Atticum
libro quarto : Non recordor, unde ceciderim, sed unde surrexerim. Fratrem
meum et te si habebo, per me pedibus ista trahuntur. Idem libro septimo
Epistularum familiarium : Nam de judiciis quod quereris, multo laboro
minus: trahuntur per me pedibus omnes rei. Apud Т. Livium tertiae decad,
lib. IV Andronodorum parantem cedere principatu Demarata uxor admo-
nuit vocis, quam Dionysius usurpare solebat : non equo insidentem, sed
pedibus tractum debere relinquere tyrannidem, quod facili momento esset,
quo quis vellet die, cedere possessionem magnae fortunae, facere et parare
earn difficile atque arduum esse. Ex his verbis liquet eos pedibus trahi, qui,
plane victi, sunt in potestate victoris. Metaphora ducta videri potest vel a
Vulcano illo Homérico, quem Jupiter, ut longe viribus praestantior, pedibus
tractum e caelo dejecit, quemadmodum testatur ille :
'Ρΐψε ποδός τετάγων από βηλου θεσπεσίοιο, id est
Protractum pedibus supero dejecit Olympio,
vel ab ejusdem Hectore, cui victor Achilles libro lliados vigésimo secundo
'Αμφοτέρων μετόπισΦε ποδών τέτρηνε τένοντε
Ές σφυρον εκ πτέρνης, βοέους б* έξήπτεν Ιμάντας,
Έκ δίφροιο б' Ζδησε, κάρη δ' Ζλκεσβαι Ιασεν, id est
Qua post ambo pedes calcaneus imus adhaeret
Talo, transfodit nervos ac bubuia lora
Inseruit, corpus de curru deligat alto,
Pendulum ar interea trahitur caput.
Trahitur ad eumdem modum et Cacus apud Maronem lib. octavo ab Her-
cule victore : Pedibus informe cadaver / protrahitur. Juvenalis satira quinta :
Duceris planta velut ictus ab Hercule Cacus,
Et ponere foras, si quid temptaveris umquam
Hiscere.
ADAGES 1017 - 1018 28

Cicerón au livre 6 des Lettres à Atticus* : « Si Brutus peut être touché par
le discours de се vaurien, tu pourras Taimer seul, tu ne m'auras pas comme
rival. » Le meme dans le livre 3 des Lettres à Quirttus* : « Dieux, combién
est sot celui qui s'aime lui-même sans rival. »
Horace dans ΓArt poétique* :
Sans un mot, sans effort, il te laissait loisir
De t'admirer toi-même et tes vers, sans rival,

1018. Tirer par les pieds


Signifie gérer une affaire à sa guise. Cicerón au livre 4 des Lettres à
Atticus* : « Je ne me souviens pas d'oii je suis tömbé, mais je me souviens
d'ou je me suis relévé. Si j'ai pres de moi et mon frère et toi, je ure toute cette
affaire par les pieds. » Le méme au livre 7 des Lettres à ses familiers* : « Car
les jugements dont tu te plains, je m'en soucie beaucoup moins. Je tire tous
les accuses par les pieds. »
Dans Ia troisième decade de Tite-Live, au livre 4*, quand Andronodore1
se préparé à renoncer au principat, sa femme Demarata lui rappelle les propos
que Denys avait l'habitude de tenir : qu'il ne faut pas renoncer à la tyrannie
tant qu'on est à che val, mais seulement si on le tire par les pieds : «Il est
facile, à l'instant ou on le decide, de renoncer à une haute fortune, mais
difficile d'y accéder et de s*y établir. » II est clair, d'après ces mots, qu'on tire
les hommes par les pieds quand, vaincus tout à fait, ils sont au pouvoir du
vainqueur.
L'image semble avoir été empruntée à une scène d'Homère*, quand Jupi­
ter, Temportant de loin par sa force, a tiré Vulcain par les pieds et Га rejeté
du ciel, comme Tatteste ce vers :
Je fus pris par les pieds et jeté de l'Olympe.
Ou bien quand au chant 22 de Ylliade* Achille victorieux fit cela à Hec­
tor :
Perca les deux tendons, des talons aux chevilles
Et puis, il у passa de solides courroies.
Enfin il Tattacha à Karriere du char,
Laissant trainer sa tête.
Cest aussi ainsi que chez Vîrgile, au livre 8*, Hercule vainqueur traîne
Cacus : « Le cadavre informe est tiré par les pieds. »
Juvénal dans sa Satire 5* :
Tiré par les deux pieds, tel Cacus par Hercule,
Tu seras éjecté si tu ouvres la bouche.

1. Tyran de Syracuse en 214 av. J.-C, comme son prédecesseur Denys (431-367
av. J.-C).
29 PROVERBIA 1019 - 1021

11.1.19 1019. Naribus trahere


Της ρινός έλκεσθαι, id est Nare trahi, est citra judicium alieno arbi­
tram quovis adduci. Metaphora mutuo sumpta a bubalis animantibus, qui
anulo in summám narem inserto circumducuntur, non aliter quam equi
freno. Quamquam et equis lignum aut ferrum dentatum in nares inseritur,
aut etiam in morsum, ad cohibendam eorum ferociam. Id instrumentum
postomin appellatum indicat Nonius. Lucianus in dialogo quodam Juno-
nis et Jovis : Σου μεν και πάνυ οδτος γε δεσπότης εστί, και άγει σε
και φέρει της ρινός, φασίν, έλκων, id est Iste quidem modis omnibus tibi
dominatur, ducitque te et circumagit ipsa, quod dici solet, nare trahens. Idem
in Haeresibus : Ουδέν κωλύσει σε της ρινός Ζλκεσθαι ύφ' έκαστων, id
est Nihil obstiterit, quominus a quibusvis nare traharis. Obtorto collo trahi
dicuntur qui volentes nolentes ad aliquid adiguntur. Philostratus in Helio-
doro pro eodem dixisse videtur mento trahere : Άλλα παρήγαγεν αυτόν εις
τά δικαστήρια, άκοντα τε και του γενείου £λκων, id est Sed adduxit ilium
ad tribunalia, et nolentem et mento trahens. Id translatum est ab equis, quos
equisones inferiore labro trahunt, donee imponant frenum.

11.1.20 1020. Barbarus ex trivio


Βάρβαρος έκ τριόδου, id est Barbarus ex trivio, in hominem dicebatur
extremae humilitatis ac prorsum nullius pretii, perinde quasi dicas externum
ac vilem servulum alicunde e triviis emptum, non dono datum aut domi
natum. Lucianus in eum, a quo fuerat Prometheus appellatus : Οίος έκ
τριόδου βάρβαρος τις παρά μικρόν, id est Qualis paenc barbarus quispiam
e trivio. Quamquam quidam hoc loco legunt non barbarus, sed βόρβορος
έκ τριόδου, id est caenum e trivio, quae lectio sola probanda est, mea qui­
dem sententia, propterea quod eo loco de luto fiat mentio, non de bárbaro
quopiam. Item Plato De rep. septimo : Και τω òVri εν βορβόρω βαρβα­
ρικοί τινι, id est A c reverá in саепо quopiam barbarico. Loquitur de anima
demersa tenebris ignorantiae.

n,i,2i 1021. Rara avis


Rara avis provérbio dicebatur res quaevis nova et inventu perrara. Persius:
Si forte quid aptius exit, / Quando haec rara avis est. Juvenalis:
Rara avis in terris nigroque simillima eyeno.
ADAGES 1019 - 1021 29

1019. Mener par le bout du nez


Étre mené par le bout du nez signifie étre emmené n'importe ou contre
son gré à la guise d'autrui. L'image est empruntée aux bovins à qui Ton met
un anneau au bout du naseau pour les conduire, tout comme un mors à un
cheval. Les chevaux aussi ont une piece en bois ou un crochet métallique
dans leur naseau, ou méme dans leur bouche, pour retenir leur fougue. Cet
instrument, dit Nonius*, est appelé prostomis1.
Lucien, dans le Dialogue entre Junon et Jupiter* : « Il se montre ton maître
dans tous les domaines. Il te fait avancer, te tourne dans tous les sens, en te
menant, comme on dit, par le bout du nez. » Le méme dans Les Sectes* :
« Rien n'empêchera le premier venu de te mener par le bout du nez. » « Saisi
au collet » [3850] se dit de ceux qui sont forces à faire quelque chose, qu'ils
le veuillent ou non.
Philostrate, comme on le voit dans la Vie d'Héliodore*, a utilise Texpression
« mener par le mentőn » avec le méme sens : « Mais il Га conduit au tribunal,
contre sa volonte, en le menant par le mentőn. » Cest une image empruntée
aux chevaux que les écuyers mènent par la lèvre inférieure, en attendant de
leur mertre le mors.

1020. U n barbare de carrefour


Contre un homme de la plus basse extraction et absolument d'aucune
valeur, comme on dirait un vii esclave étranger, acheté à n'importe quel car­
refour, et non pas offert en cadeau ou né à la maison. Lucien* dit d'un
homme qui Tavait appelé Prométhée qu'il ressemblait à quelque insigni­
fiant barbare de carrefour. Certains lisent dans ce passage non pas bárbaros
[= barbare], mais borboros ex triodout boue du carrefour. Et c'est la seule lec­
ture acceptable, selon moi, parce qu'il est fait mention dans ce passage de
fange, non d'un barbare.
Platon aussi dans le livre 7 de la Republique* : « Et en vérité dans la boue
barbare. » II parle de Târne plongée dans les ténèbres de Tignorance.

1021. L'oiseau rare


C'était une expression proverbiale pour designer toute chose nouvelle et
difficile à trouver. Perse* :
S'il survient quelque heureuse inspiration,
Alors c'est un oiseau rare.

1. Nous préférons prostomis postomis, en suivant la lcçon de Lindsay, l'ćditeur de


Nonius. Pro signifie dcvant ei stomis vient de stoma, la bouche en grec. O n met \in prostomis
devant la bouche (des chevaux).
30 PROVERBIA 1021 - 1022

Idem :
Corvo quoquc rarior albo.
Quin et phoenicis raritas in proverbium abiit. Ducta allegória ab avi-
bus peregrinis et inusitatis, quae nonnumquam casu in nostram regionem
devolant vel miraculi gratia deportantur. Unde illud saepius iteratum apud
Aristophanem : Τίς έστιν δρνις ούτοσί; id est Quae est haec avis ? de hospite
et ignoto.

п.1,22 1022. Succisiva opera


Succisivis operisfieridicitur, quod horis quibusdam quasi furtivis agitur,
ubijam ordinariis ac legitimis officiis perfuncti sumus. Metaphora traducta
a mercenariis aut servis, qui praeter pactas operas, quas debent, extra justas
illas horas nonnihil etiam operantur, sibi quod cedat in peculium. M. Tullius
lib. De oratore secundo : Quae ego sero, quae cursim arripui, quae succisi­
vis operis, ut aiunt, iste a puero, summo studio, summis doctoribus. Idem
Philippica secunda : Et tarnen omni genere monumentorum meorum perfe
cisse operis succisivis, ut meae vigiliae meaeque litterae et juventuti utilitatis
et nomini Romano laudis aliquid adferrent. Idem libro De legibus primo :
Succisiva quaedam tempora incurrunt, quae ego perire non patior, ut si qui
dics ad rusticandum dati sint, ad eorum numerum accommodentur, quae
scribimus. Plinius in praefatione Históriáé mundi: Et occupati officiis, suc
cisivis temporibus ista curamus, id est nocturnis. Itaque quod obiter atque
aliud agentes curamus, id operae succisivae tribuitur. Graeci simili paene
figura πάρεργον appellant. Agathon apud Athenaeum :
Το μέν πάρεργον έργον ώς ποιούμεθα,
Το δ1 έργον ώς πάρεργον εκπονούμεθα.
Quorum carminum, quandoquidem verti commode non possum, haec
est sententia : Quod obiter faciundum erat, ei principalem operam impen-
ADAGES 1021 - 1022 30

Juvenal* :
Un oiseau aussi rare que Test un cygnc поіг.
Du méme Juvenal:
Plus rare encore qu'un corbeau blanc.
II у a aussi le phénix dont la rareté est devenue proverbiale [1610]. Cette
image est tirée des oiseaux migrateurs inconnus qui, d'aventure, survolent
parfois notre continent ou bien у sont amenés à la faveur d'un prodige. D'ou
Texpression bien souvent répétée chez Aristophane* :
Qu'est-ce que e'est que cet oiseau ?
à propos d'un étranger ou d'un inconnu.

1022. Les moments perdus


On fait à ses moments perdus, dit-onf ce que Ton fait à certaines heures
pour ainsi dire volées, quand on s'est acquitté de ses devoirs offîciels ordi-
naires. L'image est tirée des domestiques ou des esclaves qui, en plus des
taches qu'ils doivent par convention, font encore, en dehors de ces heures
dues, des travaux supplémentaires pour en obtenir un pćcule.
Cicerón, dans L'Orateur, bvre 2* : « Če que je n'ai appris que sur le tárd,
en courant et à mes moments perdus, comme on dit, lui s'y est consacre dès
l'enfance avec Ie plus grand zèle et les plus grands maîtres. »
De Cicéron, toujours, dans la deuxième РШІіррщие*:« Et pourtant à mes
moments perdus, j'ai compose des oeuvres de tous genres afin que mes veilles
et mes travaux littéraire* apportent quelque ucilitć à la jeunessc et quelque
gloire au nom romáin. »
Du meme Cicéron, dans Les Lois*, premier livre:«II survient parfois des
moments perdus, que je ne laisse pas perdre, comme quand je passe quelques
jours à la campagne, j'en consacre une partie à mes travaux d'écriture. »
Pline*, dans la preface à son Histoire du monde : « Et comme nous sommes
occupé par nos charges, nous travaillons à cet ouvrage dans nos moments
perdus, c'est-a-dire la nuit. » Ainsi, ce dont nous nous occupons en passant
tout en ayant une autre activité, se voit dévolu aux moments perdus. Les
Grecs utilisent Ie mot parergon, expression presque similaire.
Agathon*, dans Athénée* :
To mén parérgon ergon hos poioumétha
To d'érgon hos parérgon ékponoumétha
Ces vers, difficiles à traduire, signifient ceci:
Ce qu'il fallait faire en passant, ce fut notre travail
Et notre travail, nous l'avons fait en passant.
31 PROVERBIA 1022 - 1025

dimus; quod principalis est operae, id obiter curamus. Legimus etiam της
όδου πάρεργον, quod a propósito sit paulo alienius, et παρέργως, quod nos
fere obiter aut negligenter vertimus. Divus Hieronymus in epistula quadam :
Cum haec furtivis, ut aiunt, operis ad lucernulam velox notarii manus me
dictante signaret. Furtivas vocat, quod illi succisivas.

23 1023. Compressis manibus


Compressis şedere manibus dicitur in otiosos et nihil aliud quam sua
fata deplorantes. Titus Livius A b urbe condita libro septimo : Cur vetera-
nus dux fortissimus bello compressis, quod aiunt, manibus sedeas ? Exstat et
in Hebraeorum proverbiis : Paululum conseres manus, in ignavum, figura
sumpta a gestu sollicitorum quidem, sed inertium tarnen.

24 1024. Joca seriaque


Quoties omnia nostra cum aliquo communicamus, cum eo joca seria
que conferre dicimur. M. Tullius libro De finibus bonorum secundo : At
quicum joca seriaque, ut dicitur, quicum arcana, quicum occulta omnia г
Tecum optime, deinde etiam cum mediocri amico. Donatus in Adelphos
hujusmodi ferme figuras omnes, quae constant ex contrariis, proverbia
Ies existimat. Quod genus sunt : fanda infanda; quo jure quaque injuria;
facta atque infecta; digna atque indigna; fasque nefasque; clamque palam
que; terraquc manque; nocţcşquc diesque; juveneşque senesque; neque in
minimo, neque in maximo; neque deos, neque homines veretur; vocatus
atque invocatus; re salva et perdita, atque alia hujus generis innumerabilia,
de quibus meminimus et in initio operis.

25 1025. Ea tela texitur


Proverbialis allegória Ea tela texitur, pro eo, quod est ejusmodi negotium
in manibus est et res inceptantur tales. Translatio sumpta a textoribus telam
instituentibus. M. Tullius in extremo De oratore lib. : Quamquam ea tela
texitur et ea incitatur in civitate ratio vivendi ac posterităţi ostenditur, ut
corum civium, quos noştri patres non tulerunt, similes habere cupiamus.
ADAGES 1022 - 102S 31

Nous lisons aussi tês parérgpn [ ehemin faisant], pour ce qui diverge
un peu du but, et parerğös, que nous traduisons à peu prés par « en passant »
ou « négligemment».
Saint Jerome* dans une lettre : « La main rapide de mon secrétaire écrivait
ces lignes sous ma dictee à la lumière d'une petite lampe, en des travaux
furtifs, comme on dit. » Ce qu'il appelle travaux furtifs, ce sont les moments
perdus des autres auteurs.

1023. Les bras croisés


Rester les bras croisés se dit des oisifs qui ne font rien d'autre que se lamen­
ter sur leur sort. Tite-Live* dans YHistoire de lafondation de Rome, au livre 7 :
« Pourquoi toi, Гапсіеп général le plus vaillant qui soit à la guerre, resterais-
tu, comme on dit, les bras croisés* ? » Cela se trouve aussi dans les Prouerbes
des Hébreux* : « Se croiser un peu les bras», pour un paresseux. L'image
vient du geste des anxieux, qui restent cependant inactifs.

1024. Les joies et les peines


Chaque fois que nous faisons part à quelqu'un de toutes nos pensees, on
dit que nous partageons avec lui nos joies et nos peines. Cicéron*, Des termes
extremes des biens et des màux, livre 2 : « Quelqu'un à qui confier mes joies et
mes peines, mes pensées intimes, tous mes secrets ? Cest toi, de preference,
et puis aussi un ami ordinaire. »
Donat*, dans son commentaire des Frères*, estime proverbiales presque
toutes les images de cette sorte formées dissociations de contraires. Du genre
de : à dire et pas à dire, justement ou injustement, fait et pas fait, digne et
indigne, faste et nefaste, en cachette et ouvertement, sur terre et sur mer, nuit
et jour, jeunes et vieux, ni plus ni moins, il ne craint ni les dieux ni les
hommes, invité et pas invite ; sauvé et perdu, et mille autres formules de ce
genre que nous avons rappelées également au début de Pouvrage.

1025. Tisser cette toile


Cette expression proverbiale signifîe qu'une affaire de ce type est en main
et que les choses ne font que commencer. L'image vient des tisserands qui
preparem une toile sur le metier. Cicéron*, au dernier livre de L'Orateur :
« Mais la toile se tisse, ces mceurs pénètrent dans notre État et se donnent en
exemple à la postérité, de sorte que nous souhaitons avoir des concitoyens
semblables à ceux que nos pères ne purent tolérer. »
Plaute* dit « ourdir une toile » pour « entreprendre une affaire » :
Cette toile n'est pas vraiment si mal ourdie.
32 PROVERBIA 1025 - 1027

Plautus dixit exordiri telam pro incipere negotium : Exorsa est haec tela non
omnino pessime mihi. Affine est illi, quod alibi dicemus, Exordiri telam.

1026. Multas amicitias silentium diremit


Πολλάς φι,λίας άπροσηγορία δίέλυσεν, id est Multas amicitias silen­
tium diremit. Admonet adagium assíduo convictu ас frequentibus alloquiis
necessitudines ali, intermissione et absentia dissolvi. Meminit hujus Aristo­
teles libro Moralium octavo : Έάν бе χρόνιος ή απουσία γένητα^ και της
φίλιας δοκεΐ ή απουσία λήθην ποιεΐν δθεν εϊρητα^ Πολλας δή φώίας
άπροσηγορία διέλυσεν, id est Quod si diuturna fuerit absentia, videtur et
necessitudinis oblivionem adferre; unde dictum est illud : Multas amicitias
silentium diremit. Versus, ut refertur in collectaneis, diminutus est una syl-
laba. A b Aristotele citatur integer heroicus:
Plurium amicitias solvere silentia ruptas.
Apud Athenaeum libro quinto citantur ex anonymo poeta versus hi:
Ού χρή συμποσ^σι^ φίλους άπέχεσθαι εταίρους
Δηρόν, ανάμνηση δέ πέλει χαριεστάτη αυτή, id est
Non diu amicorum mensis decet abstinuisse,
Quippe animi memoris res haec renovatio bella est.
Figuratius atque ob id ipsum elegantius est illud Alphii foeneratoris
dictum apud Columellam, bona nomina nonnumquam mala fieri, si num
quam interpelles. ille nomina jureconsultorum more debitores vocat, et
imerpellare subinde creditum reposcere. Vox autem Craeca άπροσηγορία
non ita commode reddi Latine potest; neque enim simpliciter signifîcat silen­
tium, sed illud silentium, cum quis non appellat ac salutat amicum.

1027. Ad pileum vocare


Ad pileum vocare pro eo, quod est ad libertatém invitare aut promissis
ingentibus seditionem commovere, proverbiali figura dixit Macrobius libro
Saturnalium primo : Dicet aliquis nune me dominós de fastigio suo dejicere
et quodam modo ad pileum servos vocare. Atque haec quoque verba sub
legit a Seneca, qui epistula quadragésima septima scribit in hunc modum :
Dicat nunc me vocare ad pileum servos, et dominós de fastigio suo dejicere.
Livius libro XIII: Póstero die servi ad pileum vocati et carcere vinçti emissi,
A D A G E S 1025 - 1027 32

Proche de l'adage dorn nous parlerons ailleurs [1568] : «Ourdir une


toile.»

1026. Le silence a détruit de nombreuses amities


Cet adage signale que les relations sont nourries par un contact assidu
et de frequentes rencontres, et qu'elles sont dissoutes par ^interruption et
l'absence. Aristote* Ie rappelle dans Ie livre 8 de VÉthique:« Mais si l'absence
se prolonge, il semble qu'elle entraïne Toubli de la relation; c'est pourquoi
on dit:
Souvent silence efface et rompt les amities. »
Le vers, tel qu'on le trouve dans les collections, est trop court d'une syl­
labe ; chez Aristote, il forme un hexamètre complet.
Chez Athénée*, uvre 5, on cite les vers suivants tirés d'un poète anonyme:
Ne quitte pas longtemps la table des amis,
Car tu raviverais joliment leur memoire1.
La métaphore est plus imagée, et pour cette raison plus élégante, dans ce
mot d'Alphius, un prêteur d'argent, que nous trouvons chez Columellc* :
« De bons noms deviennent parfois mauvais si on ne les interpelle jamais. »
Par Ie mot« noms»il indique, comme Ie'font les juristes, les debiteurs, et par
le verbe « interpeller », il signifíe la demande immediate de remboursement.
Le mot grec aprosêgoria, utilise dans 1'a dage, ne se traduit pas si facilement
en latin exact; il ne signifie pas simplement le silence, mais le silence dans
lequel on laisse un ami, sans lui parier ni le saluer.

1027. Appeler au bonnet de liberte


Au sens d'inviter à la liberte ou de provoquer une геЬеШоп par d'immenses
promesses, est une image proverbiale dit Macrobe* au premier livre des
Saturnales : « On dirá que je fais descendre les maîtres de leur rang et que
j'appelle en quelque sorte les esclaves au bonnet de liberte2. »
Macrobe a aussi plagie Sénèque*, qui écrit dans la lettre 47 : « On dira
que je fais descendre les maîtres de leur rang et que j'appelle en quelque sorte
les esclaves au bonnet de liberté. »
Tite-Live*, au livre 14 : « Le lendemain, les esclaves furent appclés au
bonnet de liberté, les prisonniers relachés de leur cachot, et toute la foule en
émoi élit Hippocrate et Épicide comme préteurs. » La métaphore est tirée

1. La citation esc assez obscure chez Athénée. Elle Test encore plus dans la traduction
d'Érasme.
2. Lc port du bonnet phrygien était reserve aux hommes libres.
33 PROVERBIUM 1027

confusaque omnis multitudo Hippocratem atque Epicidem creant praetores.


Metaphora ducta а veterum consuetudine, qua servi, cum statüm mutarent
ас manumitterentur, capite raso pileum accipiebant. Unde est in Amphitry-
one Plautina sub persona Sosiae servi libertatém optantis:
Quod ille faciat Juppiter
Ut ego hodie raso capite calvus capiam pileum.
Hue pertinet, quod Plutarchus refert in apophthegmatis Scipionis, qui
non prius sustinuit agere cum Carthaginensibus de pace, quam . Teren-
tium, quem captivum habebant, ad sese reducerent; Terentius autem Scipio-
nem triumphantem subsecutus est pileatus veluti libertus. Item quod ibidem
refertur de T. Quinctio, quem in triumpho subsecuti sunt pileaţi omnes
Romani, quos in bello captos et apud Graecos servientes drachmis quingen-
tis redemptos ipsi dono dederant; cujus meminit T. Livius lib. quarto de
bello Macedonico. Martialis libro Epigrammatum secundo ad Olum :
Totis pilea sarcinis redemi,
hoc est rebus omnibus relictis contemptisque peperi mihi libertatém. Etenim
qui potest nihil habere, is nulii servire cogitur eique liberum est suo more
vivere. Atque ideo subjicit:
Servum si potes, Ole, non habere,
Et regem potes, Ole, non habere.
Persius:
Hanc nobis pilea donam.
Suetonius in Tibério ; Servisque ad pileum frustra vocatis, in Siciliam
profugit. Idem in Nerone : Obiit trigésimo secundo aetatis anno, die, quo
quondam Octaviam interemerat. Tantumque gaudium publice praebuit, ut
plebs pileata tota urbe discurreret, nimirum hoc indicio additam sibi liber­
tatém signifícans. Servius in Aeneidos octavum refert Feroniam servorum
deam haberi, in cujus templo capite raso soÜti sint pileum accipere. Vide-
tur autem pileum priscis insigne fuisse virtutis spectatae, ut hincfluxeritmos,
ut qui magistri doctorisque titulo decorantur, pileum accipiant. A . Cellius
Noctium Atticarum VII, cap. IV, scribit servos eos venire solitos pileatos,
quorum nomine venditor nihil praestaret. Ejus rei Caelius Sabinus jure-
ADAGE 1027 33

de I'ancienne coutume selon laquelle les esclaves qui changeaient de statut


et étaient affranchis, se rasaient la tête et recevaient un bonnet. D'oü cette
phrase dans Υ Amphitryon de Piaute*, dans la bouche de Sosie, un esclave qui
aspirait à la liberte :
Fasse Jupiter que je me rase la tête aujourd'hui!
Que je pose un bonnet sur ma tête de chauve !
Cest à cela que se rapporte Thistoire racontée par Plutarque* dans les
Apophtegnes de Scipion. Ce dernier ne voulut pas discuter de la paix avec les
Carthaginois, avant qu'ils lui rendissent Lucius Térentius qu'ils retenaient
prisonnier. Térentius suivit le triomphe de Scipion, coiffé du bonnet de
ГагГгапсЫ. De meme Thistoire racontée à propos de Titus Quinctius chez
le meme Plutarque* : il fut suivi dans son triomphe par tous les Romains,
coiffés du bonnet, qui, ayant été faits prisonniers de guerre et ayant servi
comme esclaves en Grece, avaient été rachetés pour cinq cents drachmes et
s'étaient donnés à lui. Tite-Live* le mentionne dans le quatrième livre de sa
Guerre macédonienne.
Martial*, dans le deuxième livre des Epigrammes, s'adressant à Olus:
Tout mon bien m*a servi à racheter mon bonnet,
c'est-a-dire qu'en abandonnant et en méprisant tous mes bienş, j'ai gagné
ma liberte. Car I'homme qui peut vivre sans tien posséder n'est contraint de
servir personne et est libre de vivre comme il Tentend. Et il continue done
ainsi* :
Si, Olus, tu рейх vivre sans esclave,
Alors, Olus, tu рейх vivre sans roi.
Perse* :
Les bonnets nous Ia donnern.
Suétone*, dans la Vie de Tibère:« Après avoir appelé les esclaves au bonnet
sans résultat, il trouva refuge en Sicile. » Suétone* à nouveau, dans la Vie de
Néron : « Il mourut dans sa trente-deuxième année, le jour oil, autrefois, il
avait assassine Octavie. Sa mort causa une telle joie populaire que la plèbe se
répandit dans toute la ville en portant le bonnet, comme signe de la liberté
retrouvée. »
Dans son commentaire du livre 8 de YÉnéide, Servius* rapporte que
Féronia était considérée comme la déesse des esclaves; c'est pourquoi ils
recevaient habituellement le bonnet dans son temple, la tête rasée.
Ce bonnet semble avoir été pour les Anciens la marque d'un mérite
remarquable, d'ou découle Ia coutume de donner un bonnet à ceux qui
sont honorés du titre de maître ou de docteur. Dans le livre 7, chapitre 4
des Nuits attiques, Aulu-Gelle* écrit qu'étaient habituellement vendus coif­
fés d'un bonnet les esclaves pour lesquels le vendeur n'offrait aucune garantie.
34 PROVERBIA 1027 - 1029

consultus hane fuisse causam scribit, quod ejusmodi conditionis mancipia


insignia esse in vendendo deberent, ut emptores errare et capi non possent
neque lex vendundi operienda esset, sed oculis jam perciperent, quodnam
esset maneipiorum genus.

ii.r.28 1028. Ejusdem Musae aemulus


Ejusdem artis aut disciplinae studiosi Ejusdem Musae aemuli dicuntur.
Usurpatur apud A . Gellium proverbii vice. Graeci ομοτέχνους appellant
ejusdem artis opifices.

11,1,29 1029. Lolio victitant


Aenigmate proverbiali lolio victitare dicuntur lusciosi et caecutientes,
quos Graeci, teste Nonio, myopes vocant. Plautus in Milite :
Mirum est lolio victitare te, tam viii trinco.
Quid jam? Quia lusciosus. Verbero, edepol tu quidem
Caecus, haud lusciosus.
Lolium autem Plinius inter frugum pestes commemorat una cum carduis
ac tribulis. Vergilius in Bucolicis:
Infelix lolium et steriles dominanttır avenae.
Item Georgicon libro primo :
Мох et frumentis labor addıtus, ut mala eulmos
Esset rubigo, segnisque horreret in arvis
Carduus. Intereunt segetes, subit áspera silva
Lappaeque tribulique, interque nitentia culca
Infelix lolium et steriles dominantur avenae.
Inest autem lolio peculiare quoddam malum, ut oculis caliginem inducat,
id quod indicat Ovidius libro Fastorum primo, cum ait:
Et careant loliis óculos vitiantibus agri.
Hinc nimirum jocus proverbialis.
ADAGES 1027 - 1029 34

Le jurisconsulte Cælius Sabinus en donné la raison : « Les esclaves de cette


categorie doivent être distingues au moment de la vente, pour que les ache
teurs ne puissent se tromper ou être trompés, que les conditions de la vente
ne soient pas cachées, mais qu'ils voient du premier coup d'oeil à quelle sorte
d'esclaves ils ont à faire. »

1028. Emule de la méme Muse


Ceux qui se vouent au méme art ou à la méme science sont appelés
« emules de la méme Muse ». La phrase est utilisée comme proverbe par
Aulu-Gelle*. Il existe un mot grec, homotékknous^ pour designer ceux qui
exercent le méme art.

1029. Se nourrir cTivraie


Selon un proverbe énigmatique, on dit des personnes à la vue courte et
trouble, que les Grecs, au témoignage de Nonius*, appellent « myopes »,
qu'elles se nourrissent d'ivraie. Plaute*, dans Le Soldat:

— Je m'étonne que tu te nourrisses d'ivraie, alors que le blé est si bon


marché.
— Que veux;tu dire ?
— Que ta vue est courte.
— Et toi, vaurien, tu n'as pas seulemcnt la vue courte : tu es aveugle, par
Pollux !

Pline* classe Гіѵгаіе parmi les céréales nuisibles, avec le chardon et le


tribule. Virgilé*, dans les Bucoliques :

L'ivraie funeste et l'avoine sterile predominem.

D e méme dans le premier livre des Géorgiques* :


Le blé commence à peiner; la rouille malfaisante mange les tiges
Et dans les champs Ie chardon nonchalant dresse ses épines,
Les moissons meurent et poussent I'âpre forèt
Des bardanes et des tribules. Et dans les cultures florissantes
L'ivraie funeste et Pavoinc sterile predominem.

L'ivraie contient une toxine particuliere qui peut diminuer la vue, comme
l'indique Ovide* dans le premier livre des Fastes:
Que Pivraie, qui abîme la vue, épargne les champs.

D ' o u certainement la plaisanterie, devenue proverbiale.


35 PROVERBIUM 1030

п.1,30 1030. Intus canere, Aspendius citharoedus

Qui privaţi commodi impendio studiosi essent ac fere quicquid rerum


agerent, id omne ad domesticam referrent utilitatem, ii provérbio intus
canere, iidem apud Graecos 'Ασπένδίοί κιθαρίσταί, id est Aspendii citha­
ristae dicebantur. M. Tullius in Verrem actione tertia : Atque etiam Aspen-
dium citharistam, de quo saepe audistis, id quod est Graecis in provérbio,
quem omnia intus canere dicebant, sustulit et in intimis aedibus suis posuit,
ut etiam ilium ipsum artificio suo superasse videatur. Facetissime taxavit
Cicero Verris rapacitatem, qui intus canentem in intimis aedibus collo
carit, hoc est plus quam intus cecinerit. Idem in Rullum adversus legem
agrariam : Atque hoc carmen hie tribunus plebis non vobis, sed sibi intus
canit. Nam ostendit Tullius in ea oratione legem, tametsi popularis videretur,
haud tarnen populi, sed decemvirum utilităţi repertam. Porro de Aspendio
citharoedo Asconius Pedianus ad hanc ferme sententiam enarrat: Vulgares
citharoedi cum canunt, utriusque manus funguntur officio, ita ut dextra plec­
trum teneant, id quod foris canere appellant, sinistra digitis chordas carpant,
quod quidem intus canere vocant. Difficile autem visum est quod Aspendius
citharoedus faciebat, qui nequaquam utraque uteretur manu, sed omnia, id
est totam cantionem, intus et sinistra tantum manu complecteretur; atque ita
tacita levique modulatione sinistra contactis chordis cantilena peragebatur,
ut vox ad citharoedum dumtaxat aut proxime assistentem perveniret. Hinc
fluxisse proverbium, ut furaces homines Aspendii citharistae Graecis vulgo
dicerentur, quod ut hi carrmnis, ita illi furtorum essent occultatores. Fate-
tur Asconius adagionem etiam in illos apte dici, qui multum intestinis suis
commodis consulunt praeter honestatem. Neque discrepai imerpretamen-
tum, quod adfert Zenodotus ex Zenone Myndio in adagiorum collectaneis.
Porro Aspendus Pamphyliae civitas est, auctore Stephano, unde Aspendii
dicebantur, apud quos citharoedi hoc artificio praecelluisse videntur. A d hoc
proverbium apparet allusisse Plinium libro vigésimo octavo, capite quinto,
cum ait: Verum id remediis cecinit, non epulis.
A D A G E 1030 35

1030. Jouer intérieurement.


Le joueur de cithare d'Aspendos
De ceux qui se consacraient beaucoup à leur propre intérêt et qui гар-
portaient à leur utilité personnels presque tout се qu'ils faisaient, on disait
proverbialement qu'« ils jouaient intérieurement1», et en grec on les nom-
mait «joueurs de cithare d'Aspendos». Cicéron*, dans la troisième action
du Contre Verrès : «Il a enleve aussi le cithariste d'Aspendos, dont vous
avez souvent entendu parier, c'est-à-dire, selon le proverbe grec, celui dont
on disait qu'il jouait tous ses airs intérieutement, Verrès Га enleve aussi et
Га installé à 1'intérieur de sa maison, pour paraître surpasser méme ce musi-
cień à son propre jeu. » Cicéron reproche fort spirituellement sa rapacité à
Verrès, lui qui a installé à 1'intérieur de sa maison un musicien jouant inté­
rieurement, c'est-à-dire qu'il jouera plus qu'intérieurement. Le méme contre
Rullus, Sur la lot agraire* : « Et notre tribun de la plèbe joue eet air non pour
vous, mais intérieurement pour lui-même.» Car Cicéron montre dans ce
discours que cette loi, pour populaire qu'elle paraisse, était faite au benefice
non du peuple, mais des decemviri2.
Asconius Pedianus' parle aussi* du joueur de cithare d'Aspendos avec un
sens à peu prés similaire: Les citharistes ordinaires utiLsent leurs deux mains
quand ils jouent, tenant Ie plectre dansla maiadioite, cc q u'ils appel lent le
«jeu extérieur» et en pinçant les cordes des doigts de la main gauche, ce
qu'ils appellent le «jeu intérieur » ou pour soi même. Ce que Ie cithariste
d'Aspendos faisait paraissait difficile, lui qui n'utilisait aucunement ses deux
mains, mais qui embrassait tout de la scule main gauche. Et il produisait ainsi
avec les cordes touchées de la main gauche une musique à la melodie sourde
et légere, de sorte que le son était audible que du joueur lui-même ou de qui
était tout prés de lui. Cest de là qu'a découlé Ic proverbe, de sortc qu'cn grec
on appelait communément les voleurs «joueurs de cithare d'Aspendos»,
parce que les uns cachaient leurs vols comme les autres cachaient leur chant.
Asconius dit que eet adage peut aussi convenir à ceux qui s'occupent
beaucoup de leur intérêt personnel, au-delà de ce que l'honnêteté permet.
Cela ne difîere pas de l'explication donnée par Zénón de Myndus chez
Zénodote* dans sa collection d'adages. Ajoutons qu'Aspendos est une viile
de Pamphylie, selon Étienne* (d'oü l'expression « d'Aspendos») ou les
joueurs de cithare scmblent avoir excellé dans leur art.
Pline* semble avoir fait allusion à ce proverbe au livre 28, chapitre 5,
lorsqu'il dit: « Cette chanson, il Га prescrite pour des personnes au regime
et non pour des convives. »

1. C'est-â-dire qu'ils jouaient en sourdine.


2. Decemviri : membres de la commission de dix juristes chargée de rédiger la loi.
3. Asconius Pedianus (9 av. J . - C . -76 ap. J . - C . ) : auteur d'un commentaire des discours
de Cicéron, dont il ne reste que des fragments.
36 PROVERBIUM 1031

11,1,31 1031. In lapicidinas


Εις λατομίας, id est In lapicidinas. Simillimum est illis: Έ ς κόρακας,
και Ές τήν μακαρίαν, cum significamus quempiam e medio tollendum
et in rem malam aliquo auferendum. Natum a Philoxeno poeta dithyram-
bico, qui cum Dionysii tyranni poemata non probaret, utpote indocta, in
lapicidinas ab eo detrusus est; deinde revocatus illine amicorum precibus,
ubi denuo Dionysium sua carmina pronuntiantem audisset, surrexit et roga-
tus a Dionysio, quid esset rei, respondit, satius ac potius esse in lapicidinis
vitam degere quam illius audire poemata. M. Tullius in Epistulis ad Atti-
cum libro quarto Philoxeni animum probat, qui maluerit in carcerem reduci
quam assentari tyranno. Lucianus in libello, cui titulus De mercede servien-
tibus: Συ δ' ούν, εάν μη έπαινης, ές τάς λιθοτομίας τας Δι,ονυσίου ευθύς
άφιξη, id est Quod ni tu laudes, protinus in Dionysii lapicidinas relegaberis.
Plautus in Captivi duo :
Inde ibis porro in latomias lapidarias.
Hoc nomine career erat insignis, quem Dionysius exstruxerat. Plutarchus
libro II De fortuna et virtute Alexandri : Οίος ήν άνάπαλιν Διονύσιος
ό τον ποίητήν Φώόξενον εις τας λατομίας εμβάλλων, 6τι τήν τρα-
γωδίαν αύτου δι,ορθώσαι. κελευθείς ευθύς απαρχής δλην μέχρι της
κορωνίδος περιέγραψεν, id est Qualis rursus erat ille Dionysius, qui Philo-
xenum poetam in latomias conjecit, quod ipsius tragoediam emendare jussus
ab ipso statim initio usque ad finem dispunxit. M. Tullius in Verrem acti­
one VII : Latomias Syracusanas omnes audistis, plerique nostis. Opus est
ingens, magnificum, regum ac tyrannorum, totum est e saxo, in mirandam
altitudinem depressum et multorum operis penitus excisum. Item in eadem :
Career ille, qui est a crudelissimo tyranno Dionysio factus Syracusis, quae
latomiae vocantur, in istius império domicilium Romanorum fuit. Ut quis
que istius animum aut óculos ofTenderat, in latomias statim conjiciebatur.
Idem in eumdem actione tertia: L. Suetius, homo omnibus ornamentis prae
ditus, qui juratus apud vos dixit muitos eives Romanos in latomiis istius
crudelissime per vim morte esse multatos etc. Hujus carceris meminit et T.
Livius belii Punici secundi libro sexto.
A D A G E 1031 36

1031. Aux carrières!


Ressemble beaucoup à És korakas ké'És ten makarian [= « Aux corbeaux »
et « Au diable » !], qu'on utilise quand on veut indiquer qu'une personne
doit disparaïtre et aller à la male heure. L'adage trouve son origine chez Ie
poète Philoxène, un auteur de dithyrambes, qui jugea mauvais les poèmes
du tyran Denys1 pour leur manque de culture. Celui-ci Гепѵоуа dans les
carrières. Plus tárd, lorsque les prières de ses amis lui permirent d'etre rela
ché, il entendit à nouveau Denys réciter ses poèmes. Il se leva alors de son
siège et, comme Denys lui demandait се qui se passait, il répondit qu'il
préférait passer Ie reste de sa vie dans les carrières plutôt que d'écouter ses
vers.
Cicéron*, dans ses Lettres à Atticus, livre 4, approuve Ie courage de Phi­
loxène, qui a préféré retourner en prison plutôt que deflatterle tyran.
Lucien* écrit dans l'opuscule intitule Sur ceux qui sont aux gages des Grands:
« Ainsi, si tu n'applaudis pas, tu te retrouveras immédiatement dans les
carrières de Denys.»
Piaute*, dans Les Prisonniers :
Tu iras sans délai aux carrières de pierre.
Il s'agit d'une célebre prison construite par Denys. Plutarque*, dans son
deuxième livre ac Sur la fortune et la valeur â'Alexandre : « Àinsi Denys, une
fois de plus, a envoyé le poète Philoxène dans les carrières de pierre, parce
que, comme on lui ordonnait de corriger une tragedie écrite par Denys, il a
tout barre d'un seul trait du commencement jusqu'a lafin.»
Cicéron, dans la septième action Contre Verrès*: « Vous avez tous entendu
parier des carrières de pierre de Syracuse, eţ Ц p)upan d'entrc vous İCS
connaissent personnellement. Elles sont vastes et grandioses, Гоеиѵте de rois
et de tyrans, et entièrement découpées dans Ia roche, aliant à une profondeur
étonnante et creusées três loin grace au travail de beaucoup de prisonniers. »
Ailleurs dans la méme action* : « Cette celebre prison construite à Syra­
cuse par Denys, le plus cruel des dietateurs, et qu'on appelle les latomies
— les carrières de pierre —, fut sous la magistrature de celui-ci le domicile
des Romains. Tous ceux dom les opinions ou la presence lui déplaisaient
étaient immédiatement jetés dans les carrières de pierre. » Et dans la troisième
action* : « Lucius Suetius, un hommc de grande distinction, a declare sous
serment que de nombreux citoyens romains avaient été mis à mort tres cruel-
lement, sur son ordre, dans les carrières de pierre », etc.
Cette prison est également mentionnée par Tite-Live* dans Ie livre 6 de
La Seconde Guerre punique.

1. Denys ГАпсіеп (431-367 av. J.-C.) fut tyran dc Syracuse en Sicile.


37 PROVERBIA 1032 - 1034

11,1,32 1032. Equi senecta


"Ιππου γήρας, id est Equi senecta, proverbium in eos dici solitum, qui
praeclaris rebus gestis in Juventa, postea quam consenuerint, ad sórdidas
curas semet abjiciunt. Allegória sumpta a generosis equis, qui senio facti
segnes in pistrinum aut carrum, aut aliud id genus opus detruduntur, olim
in pretio habiti, dum viribus integris essent. Plutarchus in libello, cui titu-
lus A n seni sit administranda respub.: Ού παντάπασιν δόξει. τούτο δή το
καλούμενον ίππου γήρας έπάγεσθαι μηδενός άναγκάζοντος; id est An
non is plane videbitur equi senectam, quemadmodum vulgo vocant, accer-
sere nemine compellente' Cum hoc convenit Ennianum illud, quod refertur
a Cicerone in Catone majore :
Sicut fortis equus, spatio qui forte supremo
Vicit Olympia, nunc senio confectus quiescit.

n.1,33 1033. Si tibi amicum, nee mihi i n i m i c u m


Plato in Theaeteto : 'Αλλ' ει ούτως, ώ Θεόδωρε, σοι φίλον, ούδ* έμοί
έχθρόν, φασίν οι παροιμίαζόμενοι, id est Si istud tibi amicum, Theodore,
nee mihi est inimicum, quemadmodum provérbio dicunt, hoc est Si tibi res
placet, mihi non displicet. Captata est autem in figura vocum pugnantia,
deinde το άμφίβολον φίλου και έχθρου, quorum utrumque a personis ad res
detorquetur, quamquam ad personas relata sunt usitatiora. Usus erit, quoties
alienae obsequimur voluntati.

11.1.34 1034. Rana gyrina sapientior


Plato in Theaeteto : "Οτι ήμεις μεν αυτόν ώσπερ θεον έθαυμάζομεν
επί σοφία, бб* άρα έτύγχανεν ων είς φρόνησιν ουδέν βελτίων βατρά­
χου γυρίνου, id est Nos ilium tamquam deum ob sapientiam admirabamur,
at ille nihilo magis antecellebat prudentia quam rana gyrina. Sumptum est
adagium ab informi partu ranarum, quem Craeci γυρίνους vocant a figura
corporis in gyrum orbiculati, quofit,ut mira celeritate se, quo velim, volvam
versentque, quemadmodum testatur, quisquis is fuit, qui seripsit Etymo-
logicum Craecarum diaionum. Meminit gyrinorum et Hesychius. Suidas
etiam Aristophanis adducit testimonium : Οίον πατέρες βοώσι γυρίνων,
id est Quemadmodum patres clamant gyrinorum. Nee ab his abhorrent,
quae tradit Plinius lib. nono, cap. quinquagesimo primo : Ranae, inquit,
superveniunt prioribus pedibus alas feminae mare apprehendente, posteri-
oribus clunes. Pariunt minimas carnes nigras, quas gyrinos vocant, oculis
tantum et cauda insignes; mox pedesfigurantur,cauda findente se in post-
ADAGES 1032 - 1034 37

1032. La vieillesse сГип cheval


Cest un proverbe qu'on applique souvent à ceux qui, après une belle
carrière dans leur jeunesse, s'abaissent à des occupations sordides dans leur
vieillesse. L'allégorie vient des chevaux de race qui deviennent lents avec
Tage et qui se retrouvent à faire tourner un moulin ou à tirer une charrette
ou quelque autre travail de ce genre, alors qu'ils avaient une grande valeur
lorsqu'ils étaient en pleine possession de Ieurs moyens. Plutarque* dit dans
son livre appelé Un vieil komme doit-il s'engager les affaires publiques ? : Ne
risque-t-il pas de s'attirer Texpression courante «la vieillesse d*un cheval »,
alors que personne ne Гу oblige ?
Cela correspond à ces vers d'Ennius* citées par Cicerón* dans Caton
l'Ancien :
Tel cc vaillant cheval qui, dans le dernier tour,
Vainquit à Olympie, il goûte le repos, accablé par les ans.

1033. Si cela t'est amical, cela ne m'est pas inamical


Platon* dans le Théétète : « Mais si cela t'est amical, Theodore, cela ne
m'est pas inamical, comme le dit le proverbe. » En d'autres termes, si cela
te plaît, cela ne me déplaït pas. Cette expression est du type de 1'opposition
entre les mots, et fait aussi to amphiholon philou kaïékhthrou [= un double usage
d'« amical » et « inamical »], les deux mots pouvant passer des personnes
aux choses, bien qu'on les utilise habituellement pour les personnes. On
peut utiliser eet adage lorsqu'on cède à la volonte d'autrui.

1034. Plus sage qu'un têtard de grenouille


Platon* dans le Théétète : « Nous l'admirions comme un dieu pour son
savoir, mais il n'était, pour Tintelligence, guère supérieur à un têtard de
grenouille. » L'adage vient de Tembryon difforme de la grenouille, qu'on
appelle en grec gürinous, à cause de la forme sphérique de son corps qui
lui permet de se tourner et retourner à son gré avec une vitesse étonnante
dans toutes les directions, ainsi que le dit l'auteur anonyme des Etymologies
grecques*.
Hésychios* evoque aussi ces têtards, et Suidas* rapporte le témoignage
d'Aristophane : « Comme les cris des pères des têtards. »
Il n'y a pas de contradiction avec ГапЯгтааоп de Pline* dans le livre 9,
chapitre 51: « Les grenouilles se mettent les unes sur Ies autres; le mâle saisit
la femeile par Ies aisselles avec ses partes avant et par l'arrière-train avec ses
partes postérieures. Elles engendrent de tres petits êtres noirs qu'on appelle
des têtards, ой Γοη ne distingue que les yeux et la queue; puis les partes
apparaissent, la queue se divisam en deux pour former celles de derrière.
Chose singuliere ! Au bout de six mois de vie, les têtards disparaissent dans
38 PROVERBIA 1034 - 1036

eriores. Mirumque : semestri vita resolvuntur in limum nullo cernente et


rursus vernis aquis renascuntur, quae fuere natae, perinde occulta ratione,
cum omnibus annis id eveniat. Hactenus Plinii verba recensuimus. Meminit
et Aratus:
Αύτόθεν έξ ύδατος πατέρες βοόωσι γυρίνων, id est
Inde gyrinorum clamant per stagna parentes.
Porro cum ranae tribuitur loquacitas, quae stoliditatis solet esse comes,
minimum mentis inesse oportet gyrinis, quos vix deprehendas animal esse,
nisi moverentur. Ut autem hune locum diligentius expenderem, Hiero-
nymus Aleander, vir non tantum litteris clarus mihique vetere necessitu-
dine junctus, in causa fuit; ille rursus, quod indicavit, Caelio Calcagnino
transcribit. Nos neutrum voluimus sua laude fraudatum esse. Neque enim
umquam tarn juveniliter fuimus affecti, ut nobis placuerit cornicula Aeso-
pica.

11,1,35 1035. In puteo constrictus


Plato in Theaeteto : TL γαρ χρήση άφύκτω ερωτήματα το λεγόμενον,
έν φρέατι συσχόμενος; id est Cur enim utaris inexplicabili quaestione in
puteo, quemadmodum aiunt, constrictus? Quadrabit in eos, qui in angustias
eas redacti sunt, ut exstricare sese nullo modo possint. Non admodum ablu-
dit ab illo : Έν φρέατι κυνομαχεΐν, id est In puteo cum cane pugnare; item
illo : Cantenum in fossa.

U.I.Î6 1036. In easdem ansas venisti


Plato in Phaedro : Περί τούτου μέν, ώ φίλε, είς τας όμοιας λάβας έλή
λυθας, id est Quantum ad istam rem pertinet, amice, in easdem ansas venisti,
id est Nihilominus teneris nee potes effugere, quin dicas. Item Aristides in
communi quatuor oratorum defensione : "Ωστ' εΖχεν αν πάλιν ο Καλλι-
κλής είς τας αύτας λάβας έπανελθεΐν, id est Itaque Callicli erat in easdem
ansas recidendum. Quadrat in eum, qui sic irretitus est, ut quocumque se
vertat, teneatur nee explicare sese possit. Huic simillimum est quod scribit
Lucianus in Hermotimo : Οίόμενος γαρ εκπεφευγέναι, είς τον αυτόν
κύρτον έμπέπτωκας, id est Nam arbitratus effugisse te, in eamdem nassam
incidisti; item illud, quod alibi dicetur: Κύκλω περιέλκειν.
A D A G E S 1034 - 1036 38

la boue sans qu'on Ies voie, puis renaissent dans les eaux printanières, par
un procédé de la nature qui reste inconnu, bien que cela arrive tous les ans. »
Voilà ce que raconte Pline.
Arătos* aussi evoque ceei :
Les pères des têtards criem dans Геаи.
Et bien sûr, puisque les grenouilles som connues pour coasser sans arret,
ce qui s'accompagne souvent de stupidité, les têtards ont nécessairement de
tout petits cerveaux, et s'il n'y avait leur mouvement, on verrait à peine qu'il
s'agit d'êtres vivants.
J'ai examine ce passage avec une grande attention sur l'insistance de
Jérome Aleandre, un érudit distingue mais aussi un de mes vieux amis.
II a transmis aussi à Celio Calcagnini1 ce qu'il avait indique. Nous n'avons
voulu spolier ni Tun ni l'autre de la gloire qui lui revient. En eflet, nous
n'avons jamais été atteints d'une telle puérilité que nous cherchions à imiter
la corneille d'Ésope2.

1035. Coincé dans un puits


Platon* dans le Théétète : « Pourquoi poses- cette question inextri­
cable, toi qui es, comme on dit, coincé dans un puits ?» Cette expression
s'appliquera а ceux qui som réduíts à une situation si critique qu'ils n'ont
aucun moyen d'en sortir. Ce qui n'est pas éloigné de «se battre avec un chien
dans un puits» [936] ou « un âne dans un fbssé » [521].

1036. Tu es venu te prendre dans la meme nasse


Platon* dans Ie Phèdre: « Quant à cette question, mon ami, tu es venu te
prendre dans la méme nasse », ce qui sıgnifie «tu es attrapé » et «tu ne рейх
t'échapper sans parier ».
Aristide* aussi, dans sa Defense des quaire orateurs : « Cest pourquoi Cal-
liclès dévait tomber dans la meme nasse. » Cette expression s'applique à un
homme qui est pris si étroitement dans un filet qu'il a beau se débattre, il est
solidement maintenu et ne peut s'en dégager.
Elle est tres proche de ce que Lucien* écrit dans Hermotíme : « Tu as
cru pouvoir t'échapper, mais tu es retombé dans la méme nasse.» Il у а
un adage semblable que j'indiquerai ailleurs : kiiklõi périélkem [= tourner en
rond, 3652].

1. Celio Calcagnini, hümaniste et scicntifique Italien (1479-1541). Il rencontra Érasme


à Ferrate en 1508 et eut une grande influence sur Rabelais et Marot.
2. Dans la fable 162 d'Ésope, Ie choucas prend une plume chez chaeun de ses congé­
neres et s'en revet. Mais au moment ой il doit étre sacré le plus beau des oiseaux, Ies autres
lui atent ce qui leur appartenait, et il se retrouve identique à lui-même.
39 PROVERBIA 1037 - 1038

11.1.37 1037. Q u i possim ab hoc epulo abesse?


Plato in Phaedro : Πώς γαρ αν οΐός τε εϊην τοιαύτης θοίνης άπέχεσ
Θαι; id est Qui possim ab hoc epulo abstinere? De re vehementer suavi atque
expetenda, quod genus est festum aliquod convivium. Allusum opinor ad
earn fabulam, qua tradunt Dianám iracunde tulisse, quod cum reliqui dii
adhibiti essent ab Oeneo ad sacrum epulum, sola fuisset praeterita solaque
domi sederit secum stomachans, quod nihil ex illo nidore sentiret. Qua de re
meminit Lucianus in Lapithis, item in libello De sacrificiis.

11.1.38 1038. Dulcis cubitus


Γλυκύς άγκών, id est Dulcis cubitus, abominantis est sermo, aut cum
aliud dicimus aliud sentientes. Plato in Phaedro : Γλυκύς άγκών, ώ Φαΐ
δρε, λέληθέ σε, δτι από του μακρού άγκώνος του κατά τον Νεΐλον
εκλήθη και προς άγκώνι λανθάνει σε, δ"τι οι μέγιστον φρονουντες τών
πολιτικών μάλιστα έρώσι λογογραφίας και καταλείψεως συγγραμμά­
των, id est Num, Phaedre, fugerat te, quod dulcis cubitus a longo illo, qui in
Nilo est, cubito dictus esset? Quin etiam praeter cubitum illud fugit te, quod
qui rerum civilium sunt peritissimi, conscribendarum orationum ac poste-
relinquendarum sunt cupientissimi. Hactenus Plato. Ancon autem Nili
pars est, in qua navigantes plurimum et sudant et periclitantur. Unde pro­
vérbio dicebant κατ* ευφημισμόν : Γλυκύς άγκών, id est Dulcis cubitus,
quasi deprecantes ejus loci discrimina. Id autem perinde valet, quasi dicas:
Εύφημα φώνει, id est Bona verba aut bene ominata loquere. Sunt qui e
comico Platone natum existiment. Is in fabula, cui titulus Phaon, senem facit
amantem tibicinam atque haec loquentem :
r
O, χρυσουν άνάδημα,
Τ
Ω Totatv έμοΐσι τρυφεροΐσι τρόποις ώ γλυκύς άγκών, id est
Ο aureum amiculum,
О meis deliciosis moribus gratus cubitus.
Suidas scribit Anconem Carthaginensibus vocari domicilium obscurum
ac profundum, in quod conjici solent, si quibus indignaretur tyrannus; prae-
terea summa montium juga ancones vocari; denique praeter alia gurgitem
ac tumorem fluminis circa ripas propter anfractum et amnis repercussum
A D A G E S 1037 - 1038 39

1037. Comment puis-je étre absent de ce festin ?


Platon* dans le Phèdre:« Comment puis-je ne pas être à се festin ?», c'est-
à-dire absent de quelque chose d'extrêmement agréable et desirable, comme
Test un banquet festif. Je pense qu'il s'agit d'une allusion au mythe selon
lequel Œnée invita tous les dieux à un festin sacre, sauf Diane. Celle-ci
enragea de se retrouver seule chez elle, privée de la bonne odeur du festin.
Lucien évoque cet épisode dans les Lapithes* et dans son ouvrage sur Les
Sacrifices*,

1038. Un coude exquis


S'utilise pour parier d'une chose horrible, ou quand nous disons une chose
en en pensam une autre. Platon* dans le Phèdre: « Avais-tu oublié, Phèdre,
que le coude exquis a pris son nom d'un long coude du Nil ? Outre ce
coude, tu oublies que ceux qui ont la plus grande experience des affaires
publiques sont aussi les plus désireux de mettre par écrit leurs discours et de
les laisser à la postérité. » Voilà pour Platon. Le coude est la partie du Nil
ou les navigateurs éprouvent le plus de difficultés et courent les plus grands
risques. Cest pourquoi ils utilisaient Ie proverbe kat' eüphêmismon [= par
euphémisme] : « un coude exquis», comme pour conjurer les dangers du
lieu. Gela revient à dire : prononcer des paroles de bon augure ou de bons
voeux.
Certains pensent que la source en est l'auteur de comedies Platon*. Celui-
ci1, dans une piece appelée Phaon, représente un vieil homme amoureux
d'une joueuse de Hüte et le fait ainsi parier:
Ô (oi, mon bandeau dorć,
O coude charmant de toutes mes pensees délicieuses.
Suidas* écrit qu'Ancon, coude, était le nom d'un bâtiment sombre et pro-
fond de Carthage, dans lequel on jetait ceux qui déplaisaient au tyran. Il
ajoute que les cimes des montagnes étaient appelées anconcs. Enfin, entre
autres choses, on у lit que le nom ancon, coude, était donné aux gonfle-
ments et aux tourbillons d'un fleuve au bord des rives sur lesquelles il se
brise et rebondit. L'image dérive, si je ne m'abuse, de la ressemblance avec
un coude, parce qu'a certains endroits la rive forme une avancée et une sailbe
en forme de coude. Cest pourquoi le mot ancon, coude, a été donné à des

1. II s'agit cette fois de l'auteur de comedies contemporain d'Aristophane (vers 445


vers 386 av. J . - C ) .
40 PROVERBIA 1038 - 1039

anconem dici, а cubiti figura, ni fallor, ducta similitudine, quod quibusdam


locis ripa excurrat promineatque specie cubitali. Unde et oppidis ac locis
aliquot Anconis inditum est vocabulum, ut Anconi Picentinorum civitati,
teste Stephano. Item Ovid. lib. Transform, ultimo : Et spissi litoris Ancon,
ut quidam legunt. Valerius Argonauticon lib. quarto :
Quid memorem, quas Iris aquas, quas torqueat Ancon?
Unde non absurde κατ' άντίφρασιν quis acceperit, sicuti placet Zeno-
doto. Nam alii putant per exclamationem dictum. Athenaeus libro Deipno-
sophistarum duodecimo ostendit Anconem locum quempiam fuisse Sardis,
voluptatum ministeriis paratum, in quo popinae, scorta atque aliae id genus
deliciae; dulcis igitur Ancon ob blandimenta voluptatum, sed in eo complu-
res naufragium faciebant. Idem indicat Polycratem apud Samios mulieres
aliquot voluptatum architectrices instituísse ad exemplum Anconis dul­
cis Sardorum, eumque locum Laura dictum fuisse, sive Samiorum Flores.
Idem addit Omphalen, ejus gentis reginam, per vim virgines domino-
rum cum eorum servis inclusisse ad stuprum, ne sola haberetur impudica;
Lydos autem eum locum, in quo feminae constuprabantur, γλυκύν αγκώνα
dixisse, sceleris atrocitatem verbo mitigantes. Vocem autem dictam putat ab
eo, quod illic gerebatur. Etymologus indicat αγκώνα dici locum ossibus
durum, παρά το έπάγεσβαι τήν χείρα, id est ab adducenda manu, velut
άγνυσθα^ id est frangendo; sive ab άγκει,ν, id est a praefocando. Hesychius
adjicit et murorum flexus αγκώνας vocari. Breviter, quicquid in cubiti spe-
ciem inflectitur, άγκών dicitur, quemadmodum sunt et citharae ancones.

11,1,39 1039. Bos ad praesepe


Βοΰς επί φάτνη, id est Bos ad praesepe, in eméritos dici consuevit, qui­
que jam ob aetatem otio vitaeque molliori indulgent. Effertur et ad hunc
modum : Βοΰς έν αύλίίο, id est Bos in stabulo. Congruit et in eos, qui nullis
honestis negotiis exercentur, sed turpi otio atque abdomini serviunt. Philos-
tratus in Cassandra : 'Αλλ έν με pακíotς και γυναίοις, βοΰς επί φάτνη, id
est Verum inter adulescentulos ac mulieres, bos ad praesepe. De Agamem-
none loquitur voluptariam agente vitam. Effertur item ad hunc modum :
A D A G E S 1038 - 1039 40
1
villes et à quelques lieux, comme Ancon, la cité de Picénum , comme le
dit Etienne*.
Ovide* aussi, dans Ie dernier livre des Metamorphoses:« Et Ie rivage resserré
d'Ancon », comme certains le lisem.
Valerius*, dans le livre 4 des Argpnautiques :
Pourquoi dirais-je quels tourbillons fait Iris,
Quels tourbillons fait Ancon »
II n'est pas absurde de considérer cet adage kat' antiphrasin [ comme une
antiphrase], suivant la suggestion de Zénodote* ; car d'autres pensent qu'il
s'agit de lafigureappelée exclamation2.
Athénée* indique au Ііѵте 12 du Banquet des philosophes qu'il у avait à
Sardes un endroit appelć Ancon, haut lieu de plaisirs, ou Γοη trouvait des
auberges, des courtisanes et autres agréments de ce genre. Il reçut le nom
de « Coude exquis » pour Tattrait de ses plaisirs ; mais beaucoup у faisaient
naufrage. Il dit aussi que Polycrate avait installé de nombreuses femmes prés
de Samos, qui organisaient des plaisirs sur Ie modele du Coude agréable de
Sardes, et que Tendroit fut appelé Laura ou les Fleurs de Samos. Il ajoute
qu'Omphale, la reine du pays, enferma par force les filies de la noblesse
avec leurs servantes pour les prostituer, afin que Γοη ne pensât pas qu'elle
était la seule femme debauchee. Les Lydiens ont appelé Tendroit ou ces
femmes se prostituaient glükiin ankona [= Coude exquis], utilisant ce nom
pour atténuer Tatrocité du crime. II pense que le nom vient de ce qui se
passait là-bas. VEtymologique* mentionne que ankõna [= coude] désignait
un terrain dur comme Tos ас para to épagésthat ten kheï'ra, mertre Ia main sur,
ou de agnüsthaï, briser, ou encore de ankheih, obstruer. Hésychios* ajoute que
des courbes dans les murs étaient appelées ankönas [= coudes]. En un mot,
tout ce qui est plié en forme de coude est appelé ankõn [= coude], tels les
coudes de la lyre.

1039. Un boeuf à la mangeoire


Cette expression était généralement utilisée pour les vétérarçs et ceux à
qui leur grand age permettait une agréable vie de loisir. On la trouve aussi
sous la forme « Un boeuf à l'étable » [3591]. Cela convient aussi à ceux qui
n'exercent pas un travail honorable, mais vivent dans une honteuse oisiveté et
sont esclaves de leur ventre. Philostrate* dans Cassandre : « Parmi les jeunes
gens et lesjeunesfilies,un vrai boeufà la mangeoire. »Il parle d'Agamemnon
menant une vie de plaisir. On la trouve aussi sous la forme suivante : « Un

1. Lc Picénum est la région d'ltalic, sur la mer Adriatique, ou se trouve la ville


d'Ancone.
2. L'cxclamarion est une figure de style qui consiste terminer un récit ou un raison-
nement par une sentence à la forme exclamative.
41 PROVERBIA 1039 - 1040

Βοΰς έπί αύλίω γέρων, id est Bos in stabulo senex; rursum hoc modo :
Βους έν αύλίω κάθη, id est Bos in stabulo desides, de iis, qui moiliter et in
otio vivunt.
Athenaeus lib. VIII refert quiddam non illepidum nee alienum ab hoc
provérbio. Cantor quidam imperitus, cum Stratonicum excepisset convívio,
inter pocula ostentabat illi artem. Cum autem esset splendidum ас magnifi-
cum convivium ac Stratonicus eo frustraretur non habens alterum, quicum
sermocinaretur, confregit poculum ac poposcit majus, multosque cyathos
cum accepisset solique calicem ostendisset, affatim bibens obdormiit, cetera
fortunae committens. Cum autem forte comessabundi quidam supervenis-
sent cantori ex notis, Stratonicus illico factus est sobrius. Ii cum audissent,
quod semper multum vini bibens fuisset inebriatus, compendio respondit:
Insidiator enim et sceleratus ille cantor tamquam bovem ad praesepe data
cena occidit. Quod in Athenaei verbis legimus ψαλλόμενος, opinor legen-
dum σφαλλόμενος. Congruet et in illos, qui in suum aluntur exitium,
quemadmodum ii, qui se voluptatibus mundi explent. Orco quid aliud
quam victimae nutriuntur, veluti bos ad praesepe?

II. 1,40 1040. N e genu quidem flexo


Ουδέ γόνυ κάμψας, id est Ne genu quidem flexo, Philostratus in Antaeo:
Και ουδέ γόνυ, φασί, κάμψας άποδύεται, προς τον Άνταΐον, id est
Ac ne genu quidem curvato adversus Antaeum exuitur. Idem in Herode :
Ενταύθα, Ιφη, γόνυ κάμψωμεν, id est Hie, inquit, genu flectamus. Dic­
tum est autem ύπερβ^^κώς pro eo, quod est ne tantulum quidem. Etenim
qui jam incipit ad quietem componere sese, primum genu flectit. Itaque per­
inde valet ουδέ γόνυ κάμψας, quasi dicas citra respirationem, sine omni
intermissione. Sumptum apparet ex Aeschyli Prometheo, ubi Vulcanus sic
loquitur:
Άνθ' ών άτερπή τήνδε φρουρήσεις πέτραν
Όρθοστάδην άυπνος, ου κάμψων γόνυ, id est
Ideo petram servabis hane inamabilem,
Insomnis astans, nee genu umquam flcxcris,
nisi mavis esse mutuatum ex Homericae Iliados H, ubi de Hectore sic loqui­
tur Menelaus:
Φημί μιν άσπασίως γόνυ κάμψει, αΐκε φύγησ
Δηίου εκ πολέμου, id est
Ilk lubens genuafleetet,puto, si modo trişti
Fugerit e bello.
ADACES 1039 - 1040 41

vieux bocuf dans l'étable » ou encore « Tu es installé comme un boeuf à


l'étable », au sujet de ceux qui vivent dans Ia mollesse et Toisiveté.
Athénée* raconte au livre 8 une jolie histoire qui correspond à notre pro­
verbe. U n musicien sans talent, qui avait invite Stratonicos à dîner, fit une
demonstration de son art pendant qu'ils buvaient. Le diner était splendide
et magnifique, mais Stratonicos était déçu parce qu'il n'avait personne avec
qui parier. II cassa alors sa coupe et en demanda une plus grande; après
Pavoir remplie de nombreuses mesures, il leva sa coupe en hommage au
Soleil1 et la vidant d'un trait, il s'endormit, indifférent à tout le reste. Or
voilà que des connaissances du musicien lui rendirent visite pour prendre
part au repas; Stratonicos retrouva aussitôt sa sobriété. Comme ils avaient
entendu dire qu'il s'était enivré, lui qui buvait toujours beaucoup de vin, il
répondit brièvement: Ce maudit musicien, le traïtre, m'a assommé comme
un boeuf à la mangeoire avec son dîner.
Je pense que Ie mot psalloménos [= qu'on fait vibrer], que nous lisons
chez Athénée, devrait être sphallomênos [- déçu]. L'adage convient à ceux
qui mangent pour leur propre perte, comme à ceux qui se vautrent dans
les plaisirs de ce monde. Que font-ils d'autre que s'engraisser pour servir de
victimes pour Orcus, comme « un bceuf à la mangeoire » ?

1040. Sans meme plier le genou


Philostrate* dans Antét:« Et sans méme plier un genou, comme on dit, il
se deshabille pour combattre Antée. » Le méme dans Hérode*:« lei, pÜons le
genou. » Dit hüpérbohkös [= par hyperbole] pour « pas le moins du monde ».
En effet, un homme qui est en train de s'installer pour se reposer commence
par s'agenouiller. Ainsi oude gom kampsas [= sans méme plier un genou] a
le méme sens que « sans respirer, sans aucune interruption ». Il semble que
cela vienne du Prométhée d'Eschyle*, ou Vulcain dit:
Gardant Гоеіі sur ce triste roc, tu resteras
Debout et sans dormir, sans plier le genou.
A moins qu'on ne prefere que ce soit emprunté au chant 7 de Ylîiade
d'Homère*, ou Ménélas parle en ces termes d'Hector :
Il plierait volontiers le genou, je le crois,
S'il pouvait échappcr à la guerre emelle.

1. Apollón, dicu du soleil, était le patron des musiciens.


42 PROVERBIA 1041 - 1043

11,1.41 1041. Q u o properas, n u m ad ephebum?


Philostratus in Vita ApoUonii: "Ο τε Κίλίκιος λόγος· ποΐ τρέχει ; ή
έπί τον έφηβον ; έπ' έκείνω τε έλέγετο και π α ρ ο ^ ^ δ η -αμήν έσχεν, id
est A c Cilicibus celebratum dictum : quo curris? num ad ephebum? de illo
quoque ferebatur adagiique vim obtinebat. Parum liquet, quid sibi voluerit
Cilicum illud adagium, nisi forte sumptum est ab Apollini oráculo, ad quod
undique festinabatur. Fingebatur autem imberbis Apollo, quemadmodum
et Bacchus.

п.1.42 1042. Et puero perspicuum est


Και παωδί δηλον, id est Et puero perspicuum, de re supra modum
perspicua confessaque. Utitur et Plato quodam in loco, quern ante com-
monstravimus, et Philostratus in Vita Apollonii. Est in epistulis Basilii :
Τούτο και παίδι γνώρίμον, id est Hoc et puero notum. Finitimum illi, quod
alibi retulimus: Και τω τυφλω δήλον, id est Vel caeco perspicuum.

11,1.43 1043. N e i n M e l a m p y g u m incidas


Μή τω Μελαμπύγω περ^τύχοις, id est Ne in Melampygum incidas, in
lascivos et injuriosos homines quadrat. Est autem comminantis, ne quando
incidant in eumf qui malefactorum poenas de eis sumat. Utitur hoc adagio
Philostratus in Apollonii vita, lib. II: Και τούτο ϊσως ήν το Μελαμπύγου
τυχεϊν, id est Et hoc fortassis erat in Melampygum incidere. Aristophanes
in Lysistrata :
Και Μυρωνίδης γάρ ήν τραχύς εντεύθεν
Μελάμπυγός τε τοις έχθροΐς άπασιν,
id est Et Myronides enim erat hirsutus illine Melampygusque hostibus omni­
bus. Melampygum dixit quasi vindicem ultoremque. Porro Melampygus
Graecis significat eum, qui nigro sit podice; quo quidem cognomento nota-
tus est Hercules, quod earn corporis partem non Lydorum more vulsam,
neque candidam, quemadmodum effeminati solent, sed nigris pilis hirsu-
tam ac silvosam haberet. Nam Graeci, quemadmodum molles et imbel-
les fractosque deliciis πυγάργους καΐ λευκοπύγους appellant, itidem e
diverso fortes ас strenuos μαλαμπύγους vocare consueverunt, ut auctor est
Lycophronis interpres. Idem ostendit paroemiam ad hunc quoque modum
efferri : Οΰπω Μελαμπύγω τετύχηκας, id est Nondum in Melampygum
incidisti. Proverbium ex hujusmodi quadam historia natum existimant,
quam partim ex Suida, partim ex Gregorii Nazianzeni enarrationibus ads-
cribemus. Olim duo quidam fratres erant, omni genere maleficiorum passim
in omnes debacchantes, unde et ex morum atrocitate nomina repererunt,
ADAGES 1041 - 1043 42

1041. Ou vas-tu si vite ? Voir Téphèbe ?


Philostrate*, dans la Vie d'Apollonios : « Le proverbe cilicien, "Ou cours
tu 2 Voir Téphèbe г", lui était appliqué et lui donnáit le statut d'adage. »
La signification de cet adage cilicien n'est pas trés claire ; il vient peut-être
d'un oracle d'Apollon vers lequel on accourait de toute part. En effet, on
représentait Apollón en jeune homme imberbe, comme Bacchus.

1042. Meme un enfant peut Ie voir


Se dit d'une chose plus qu'évidente et reconnue par tous. Platon cite cette
expression dans un des passages que nous avons déjà releves, ainsi que Phi
lostrate*, dans la Vie d'Apollonios. On la trouve dans les Lettres de Basile* :
« N'importe quel enfant le sait. » Elle est proche d'une autre que nous avons
notée par ailleurs: « Méme un aveugle peut le voir» [793].

1043. Ne tombe pas sur Fesses-noires


Cet adage s'adresse aux hommes debauches et malfaisants qui font du
mal aux autres. II signifie la menace qu'un jour ih tombem sur queJquiic
qui punira leurs méfaits. Cet adage est utilise par Philostrate* dans le livre 2
de la Vie d'ApoUonios : « C'était peut-être tomber sur Fesses-noires. »
Aristophane* dans Lysistrata :
Et Myronidès arriva, cet homme hirsute,
Pour tous ses ennemis, vrai Fesses-noires.
Le mot est utilise pour designer quelqu'un qui venge et punit. Mélampügos
designe en grec quelqu'un qui a les fesses noires. Cest un des surnoms
qu'on connaît à Hercule, parce qu'il n'épilait pas cette partie de sa personne,
comme on le faisait en Lydie ; ses fesses n'étaient pas blanches, comme celles
des efféminés, mais hirsutes et couvertes de poils noirs. Les Grecs appellent
pügargous [= fesses-claires], ou leükopügous [= fesses-blanches], les hommes
voluptueux et inaptes au combat, ainsi que ceux qui mènent une vie dissolue,
et inversement, ils avaient coutume d'appeler mélampügous [= fesses-noires],
les hommes forts et vaillants, selon le commentateur de Lycophron*. Ce
dernier nous apprend que la maxime existe aussi sous cette ibrme : « Tu n'es
pas encore tombe sur Fesses-noires. »
On pense que le proverbe vient de Thistoire que nous allons raconter,
dree pour partie de Suidas*, pour partie des commentaires de Grégoire
de Nazianzc*. Il était une fois deux frères qui sévissaient alentour contre
tous en commettant toutes sortes de méfaits; leur nature violente leur valut
d'etre appelés Tun Passalus et Tautre Achémon, ou, selon d'autres, Acmon.
43 PROVERBIA 1043 - 1044

nam alter Passalus dictus est, alter Achemon, sive ut alicubi legitur, Acmon.
Hos mater, nomine Sennonis, ubi videret atrocia facínora passim patran-
tes, jussit cavere, ne quando in Melampygum inciderent. Evenit deinde, ut
Hercules aliquando sub arbore quadam dormiret, armis in eamdem recli-
natis. Accesserunt Cercopes, sive Perperi fratres, utrumque enim scriptum
invenitur, et Herculem somniantem ipsius armis aggredi tentarunt. Ille pro-
tinus sensit insidias et correptos ас vinctos de clava a tergo suspendit leporum
ritu, atque ad eum modum gestabat. Iile pendentes capitibus deorsum demis-
sis, cum Herculis posticum nigris pilis horridum atque hispidum viderent,
materni moniti memores super hac re inter sese confabulabantur. Quod
simul ac audisset Hercules, hoc cognomine delectatus et in risum effusus
eos vineulis solutos dimisit. Notat hane historiam Plutarchus in libello De
discrimine amici et adulatoris, cum ait Herculem Cercopibus fuisse delec-
tatum. Meminit et Herodotus in septimo de loco dieto lapide Melampygo et
Cercopum sede. Quo sane loco lapsus est insigniter Laurentius Valla, quod
fabulam hane aut nesciret, aut certe non meminerit. Plutarchus in libello De
puerum educatione refert et hoc inter Pythagorica aenigmata : Μή γεύεσ-
θαι. των μελανούρων, id est Non gustanda, quae nigra sunt cauda, atque
hune in modum interpretatur: abstinendum a convictu mortalium atrorum
et improborum; quamquam hoc a provérbio diversum.

u,i.44 1044. Noctuinum ovum


Γλαύκειον ωόν, id est Noctuinum ovum. Refertur a Nicoiao Perotto in
Copiae cornu proverbii loco, nee explicatur tarnen. Fortassis antiquitus abs-
temium et a vino abhorrentcm hoc adagio significabant. Philostratus enim in
vita Apollonii, libro tertio, de ovo noctuae rem oppido quam prodigiosam
refert. Itaque satius est ipsius referre verba : Τήν γλαυκά, inquit, χρή έπιφυ-
λάττειν, об νεοττεύεί, και τα φα σπασαντα δούναι μασασθαι τφ βρέφεί.
συμμέτρως Ιψαντας. Εί γαρ βρώσεταί τι τούτων πριν οϊνου γεύσασθα^
μίσος προς τον οϊνον αύτφ έμφύσεται, και σωφρονέστατα διακείσεται,
id est Observandum, ubi loci niduletur noctua; deinde ova subducere opor
tebit, eaque mediocriter cocta infanti mandenda dare. Quod si quid ex his
ederis, prius quam degustarit vinum, inseretur illi vini odium, adeo ut in
omnem vitam quam maxime sobrius sit futurus. Aelianus hbro De naturis
animantium primo fabulam refert paulo magis etiam, quam haec est, ani­
lem. Earn quoque praestiterit ipsius auctoris recensere verbis: Οι πελαργοί
λυμα^ομένας αυτών τα φα νυκτερίδας αμύνονται πάνυ σοφώς. At μέν
πpoσαψάμεvα άνεμι,αΐα έpγáζovτat και άγονα αυτά. Ούκοΰν το επί του-
A D A G E S 1043 - 1044 43

Lorsque leur mere Sennonis apprit les violences qu'ils perpétraient partout,
elle leur conseilla de prendre garde à « ne pas tomber un jour sur Fesses-
noires ». Or voilà qu'Hercule dormait sous un arbre contre lequel il avait
posé ses armes. Les Cercopes ou Perperi (on trouve les deux noms) arri-
vèrent et tentèrent d'attaquer Hercule qui dormait avec ses propres armes.
Il repéra immédiatement leur manoeuvre, les attrapa, les attacha et les sus­
pends derrière son dos à sa massue, comme des lièvres, et les transportau
de cette façon. Alors qu'ils pendaient la tête en bas, ils avaient vue sur Ie
postérieur d'Hercule, tout hirsute et couvert de poils noirs. Ils se souvinrent
de ravertissement de leur mère et en parlèrent entre eux. Lorsque Hercule
les entendit, il fut ravi de son nouveau surnom, il éclata de rire, les libera et
les renvoya.
Plutarque* raconte cette histoire dans son ouvrage Comment distinguer un
flatteur d'un ami, ou il dit qu'Hercule fut amuse par les Cercopes.
Hérodote aussi la cite au livre 7 ou il parle d'un endroit nommé la pierre de
Fesses noires et du séjour des Cercopes. Lorenzo Valla1 a fait une grossière
erreur dans ce passage, parce qu'il ne connaissait pas Thistoire ou qu'il ne
s'en souvenait pas bien.
Dans l'ouvrage Sur Vêducation des enfants, Plutarque* rappelle aussi Ie pre­
cepte suivant parmi les énigmes de Pythagore : « Ne goûte rien qui ait
la queue noire » [2.1]. Il explique qije cçla yeut dire qu'il faut évirer la
compagnie des gens pleins de noirceur et de malhonnêteté ; maïs c'est diffé­
rent de notre proverbe.

1044. Un oeuf de chouette


Cette expression est rapportée par Niccolo Регокі* qui eke le pro­
verbe dans sa Come d'abondance, mais ne l'explique pas. Peut-être que dans
l'Antiquité, on désignait par cet adage quelqu'un de sobre qui repugne à
boire du vin.
Car Philostrate* raconte dans le livre 3 de la Vie d'ApoUonios une histoire
о combién prodigieuse au sujet d'un œuf de chouette. C'est pourquoi il vaut
mieux rapporter ses propres mots: « Il faut observer ou la chouette fait son
nid ; il faudra ensuite lui prendre ses oeufs et les donner à manger à l'enfant,
modérément cuits. S'il mange de ces oeufs avant de goûter du vin, il prendra
en haine cette boisson et sera fort tempérant toute sa vie. »
Dans Ie premier livre de La Nature des animaux, Élien* rapporte une his­
toire de bonne femme, plus incroyable encore que celle-Ià. Il vaut mieux
la présenter avec les mots de son auteur : « Les cigognes éloignent d'elles
les chouettes, qui ont Thabitude d'abîmer leurs œufs, par cette astuce éton-

1. Lorenzo Valla, fameux humanistę et hellenistę Italien (1407-1457), qui traduisit


notamment Hérodote et Thucydide. Érasmc le tcnait en tres haute estime.
44 PROVERBIA 1044 - 1046

TOŁC φάρμακον εκείνο εστί πλατάνου φύλλα έπ^έρουσί ταΐς καλιαις, αϊ


δέ νυκτερίδες 6τ' αν αύτοΐς γειτνειά.σωσι, ναρκώσι καΐ γίνονται λυπεΐν
αδύνατος id est Ciconiae noctuas ova sua perdere solitas arcent miro inge-
nio. Nam hae contactu reddunt ea subventanea steriliaque. Remedium igitur
adversus haec illud adhibent : platani frondes in nidum convehunt, quas
noctuae postea quam contigerint, torpescunt, ita ut jam nocere non queant.
Hactenus Aelianus. Sunt qui negent noctuinum ovum inveniri. Proverbium
itaque quadrabit vel in hominem nihili nulliusque frugis, juxta fabulamen-
tum Aeliani, vel in rem raram inventu, juxta horum sententiam.

ıı,ı.4s 1045. Amazonum cantilena


'Αμαζόνων φσμα, id est Amazonum cantilena, in delicatos ac lascivos et
parum vims. Philostratus in Apollonii vita, libro quarto : Μείράκι,ον των
αβρών, ούτως ασελγές νομίζόμενον, ώς γενέσθαι, ποτέ και των 'Αμα­
ζόνων άσμα, id est Adulescens de numero mollium, usque adeo lascivus
habitus, ut aliquando Amazonum quoque fuerit cantio. Quid autem sibi
velit Amazonum cantio, fateor mihi nondum satis compertum apud idóneos
auctores; nisi si cui placet, ut accipiamus amazones ludibrii causa in mol­
les viros cantilenas solere celebrare. Quod si fas sit mutare scripturam, mihi
nequaquam displiceat, ut pro 'Αμαζόνων μαζονόμων legamus. Sic enim
appellant lancis genus praegrande, quo cibi inferuntur in convivium. Mos
autem erat antiquitus, ut epulae lautiores tibicine praecedente inferrentur, ut
accipenser. Horatius in extrema sátira :
Mazonomo pueri magno discerpta ferentes
Membra gruis.
Verum hoc interim meum esto somnium, donee ab eruditis certius ahquid
proferetur; quod sane desperandum non est, in dies in lucem emergentibus
novis auctoribus. Cum haec jam quartum essent edita, prodiit opus Caelii
Rodigini, qui tradit sibi videri proverbium hoc non de feminis Amazonum,
sed in genere de tenuibus dici. Hoc commentum cum sit insigniter frigidum,
quanto ipse verecundius, qui me professus sum nescire, quod nesciebam!

iifi,46 1046. Tantali horti


Ταντάλου κήποι, id est Tantali horti. De bonis, quibus tarnen frui non
liceat, aut de iis, quae videantur aliquid esse, cum nihil sint. Philostratus in
vita Apollonii, libro quarto : Τους Ταντάλου, έφη, κήπους εϊδετε, ώς
ADAGES 1044 - 1046 44

name. En effet, à leur contact, celles-ci rendent les ocufs clairs et steriles. Les
cigognes emploient un remede contre cela : elles transportent dans leur nid
des feuilles de platane, qui endorment les chouettes à leur contact, si bien
qu'elles deviennent inoffensives.»
Voilà pour Elien. D'autres disent qu'on ne trouve pas d'ceuf de chouette.
Le proverbe conviendra done à un homme de rien et bon à rien, selon le
conte d'ÉIien, ou à une chose qu'on trouve rarement, selon Горіпіоп de ces
derniers.

1045. Une chanson d'Amazones


Est utilise pour des hommes efféminés et laseifs, et qui sont peu virils.
Philostrate*, dans le livre 4 de la Vie d'ApoUonios : « Un de ces jeunes gens
voluptueux, avec une tenue si lascive qu'il était devenu à Toccasion le sujet
de chansons d'Amazones. » J'avoue que je n'ai encore découvert chez aucun
auteur fîable ce que signifie « une chanson d'Amazones1», à moins qu'on ne
se satisfasse de Thypothèse que les Amazones avaient coutume de chanter des
chansons moqueuses sur les hommes voluptueux. S'il est permis de modifier
le texte, je lirais volontiers mazonomõn à la place *Amazonon. Cest ainsi
qu'on appelle un três grand plat sur lequel on apporté la nourriture à table.
On avait pour coutume dans TAntiquité, lorsque des mets particuherernent
rafïinés étaient servis, par exemple de Testurgeon, de les faire preceder par
des joueurs de flute. Horace* dans sa dernière satire :
Sur un immense plat (mazonomos), les serviteurs apportent
Une cigogne découpée.
Mais ce n'est là qu'hypothèse de ma part, en attendant que les érudits
apportent quelque certitude; et nous avons bon espoir, parce que de nou
veaux auteurs apparaissent à la lumière tous les jours. Après la pubUcation
de la quatrième edition de ce livre, est paru un ouvrage de CeUus Rodigi-
nus2 dans lequel il affirme que le proverbe ne semble rien avoir à faire avec
les Amazones, mais entrer dans la categorie des adages au sujet des pauvres.
Cette idéé est particulièrement sotte. Je fais preuve moi-même de bien plus
de modestie en reconnaissant mon ignorance.

1046. Les jardins de Tantale


Se dit de biens dont il n'est pas permis de jouir ou de choses qui semblent
consistantes alors qu'elles ne sont rien. Philostrate*, dans le livre 4 de la
Vie d'ApoUonios : « Vous voyez, dit-il, que les jardins de Tantale à la fois

1. Il s'agit apparemment de chansons de table.


2. Celius Rodiginus (Lodovico Ricchieri, vers 1450-1525) a public ses Antiquae lec-
thnts en 1516 (cC la note 4 de l'adage 2.3).
45 PROVERBIA 1046 - 1049

βντες ουκ είσι, id est Tantali hortos videtis, inquit, esse, cum non sint. Nota
est fabula de Tântalo apud inferos ad aquam stante deque pomis in caput
imminentibus, cum sitiens interim atque esuriens neutra possit contingere.
De his nonnulla retulimus prius in provérbio Adonidis horti.

11.1.47 1047. Res sacra consultor


Σύμβουλος ιερόν χρήμα, id est Consultor res sacra. Zenodotus ex
Epicharmo refert. Sensus est adagionis plurimum utilitatis adferre bene con
sulentem, aut religiose pureque dandum consilium iis, quibus est opus. Plato
in Theage : Άλλα μεν δή, ώ Δημόδοκε, και λέγεται γε σύμβουλον ιερόν
χρήμα είναι, id est Quin illud etiam dicitur, Demodoce, consultorem rem
esse sacram. Idem in epistula ad Perdiccam : Δίκαιος δέ είμι και ξενικήν
καΐ ίεραν ξυμβουλήν λεγομένην ξυμβουλεύειν, id est Aequum est autem,
ut et hospitale et sacrum, ut dicitur, consilium impertiam. Suidas indicat
dictum, ubi deliberatur de rebus periculosis, ut simile videatur illi: Sacram
ancoram jacere. Effertur et ad hunc modum : 'Ιερόν ή συμβουλή, id est Res
sacra consilium. Exstat inter Graecas sententias hie senarius:
'Ιερόν αληθώς έστιν ή συμβούλια, id est
Res est profecto sacra consultado.

11.1.48 1048. A n t e mysteria discedere


'Απιέναι προ των μυστηρίων, id est Ante mysteria discedere, est re non-
dum absoluta subducere sese. Sumpta metaphora a sacris, in quibus profani
jubebantur abire, cum jam essent peragenda mysteria, initiati manebant, nee
fas erat, nisi peractis ritibus, abire. Plato in Menone: Ει μή, ώσπερ χθες έλε­
γες, άναγκαΐόν σοι απιέναι προ των μυστηρίων, άλλ* εί περιμείναις τε
και μυηθείης, id est Nisi, quemadmodum heri dicebas, tibi fuerit ante mys­
teria discedendum, verum si et permaneas, et mysteriorum particepsfias,et
cetera, quae sequuntur.

п. 1.49 1049. E x u n o multa facere


Έ ξ ενός πολλά ποιεΐσθαι, id est Ex uno multa facere, provérbio diceban
tur, qui rem quampiam minutim secabant. Quadrabit in eos, qui idem aliis
atque aliis modis variant, ut non jam unum, sed plura videantur. Plato in
Menone : Και παύε πολλά ποιών εκ του ενός, δπερ φασι τους συντρί­
βοντας τι εκάστοτε σκώπτοντες, id est A c parce ex uno plura facere,
quo dieto taxant eos, qui rem quempiam undecumque comminuunt. Nar-
ratur apud Titum Livium belli Macedoniei libro V non illepida fabula de
caupone quodam, qui suis unius carnes tam vario coetas apparatu propone-
bat, ut dux Romanus admiratus rogaret, unde nam media bruma suppeteret
tanta venatus copia. Tum arridens caupo confessus est eas omnes eiborum
ADAGES 1046 - 1049 4$

existent et n'existent pas. » Tout Ie monde connaît le mythe de Tantale dans


les Enfers, debout au bord de Геаи, avec des fruits au-dessus de la tête;
assoiffé et affamé, il ne peut atteindre ni Tune ni les autres. J'en ai parlé déjà
auparavant dans le proverbe « Les jardins d'Adonis » [4].

1047. Le conseiller est sacré


Zénodote* le rapporte en citant Épicharme*. L'adage signifie que celui
qui est de bon conseil apporté quelque chose de tres utile, ou qu'il faut donner
des conseils à ceux qui en ont besoin d'une façon scrupuleuse et sincere.
Platon dans le Théagès* : « On dit même, Démodocos, que le conseiller est
sacré. » De même, dans la Lettre a Perdiccas* : « Il est juste que je donné un
conseil amical et sacré, comme on dit. »
Suidas* dit que l'expression est utilisée quand on délibère sur des matières
périlleuses, de sorte qu'elle ressemble à l'adage suivant:« Jeter Гапсге sacrée »
[24]. Formule aussi de la maniere suivante : « Le conseil est sacré. » Il у а
dans les sentences grecques ce vers sénaire :
Le conseil est vraiment une chose sacrée.

1048. Disparaître avant les mystères


Signifie s'esquiver avant qu'une affaire soit réglée. La métaphore est tirée
des sacrifices que les profanes devaient quitter au moment ou s'accomplis-
saient les mystères, et ou seuls les initiés restaient; et il n'était pas permis de
s'en aller avant la fin des rites. Platon* dans le Ménon : « Sauf si, comme tu
le disais hier, tu devais partir avant les mystères ; mais si tu restais, et si tu
devenais un participant des mystères », etc.

1049. En faire beaucoup avec un seul


On citait ce proverbe à propos de personnes qui divisaient une chose en
petits morceaux. Cela s'appliquera à ceux qui présentent une même chose
sous des formes varices, de sorte qu'elle ne paraisse plus une, mais multiple.
Platon* dans le Ménon : « Arrete d'en faire plusieurs avec un seul, formule
par laquelle on critique ceux qui divisent une chose à Tinfini. »
Au livre 5 de La Guerre macédonienne, Tite-Live* raconte la jolie histoire
suivante : un aubergiste servait de la viande d'un seul porc cuite de tant
de façons différentes que le general romáin, étonné, lui demanda comment
il disposait d'une telle quantité de venaison au beau milieu de ГЫѵег. En
riant, l'aubergiste avoua que tous ces plats avaient été prepares avec un seul
46 PROVERBIA 1049 - 1050

species ex uno sue domestico confectas fuisse. Neque secus isti faciunt —
inquit — qui commemorandis variis et horrendis nominibus vos territant,
cum haec omnia una gens sit.

11,1,50 1050. Jovis Corinthus


Ό Διός Κόρινθος, id est Jovis fílius Corinthus, in eos dici solitum, qui
semper eadem aut dicunt aut faciunt. Pindarus in Nemeis, hymno VII :
Ταύτα δέ τρις τετράκις τ' άμπολεΐν / απορία τελέθει, τέκνοίσιν άτε
μαψυλάκας Διός Κόρινθος.
Negat se veile iterum atque iterum eadem iterare, perinde quasi pueris
nugas narraret, Διός Κόρινθος. Nam μαψυλάκας eum significat, qui frus­
tra nugas effutit. Interpres hoc loco fabulam adfert, ad proverbium hoc, meo
quidem animo, non multum pertinentem; tarnen adscribam. Aletes, inquit,
consuluit Dodonaeum oraculum, quod turn Jovis erat, num Corinthiorum
império potiri posset. Responsum est turn illum potiturum, cum quispiam
illi glebam daret aut ruder, idque die multarum coronarum, nam id addı
dit. Itaque Corinthum profectus panem ab rústico quopiam petiit. Is glebam
porrexit. Sensit ille jam perfectum oraculum, animumque ad capessendum
imperium adjecit. Parentabatur eo die Manibus, eamque ob causam cum
pleraque civitas in monumentis abesset, accedens reperit Creontisfiliasjam
paciscentes de império. Harum natu minimae persuadet, si velit adjutare,
se, simul atque principatum esset consecutus, illam ducturum uxorem. Illa
imperii cupiditate prodit civitatem ас portis apertis Aletem admittit. Is ita­
que victor Jovis Corinthum earn appellat, quod ex Jovis oráculo contigisset.
Deinde subtexit aliam fabulam, cum aliorum interpretamento fere conve-
nientem. Ea est hujusmodi: Olim Megarenses Corinthus erant vecugales.
Ceterum, cum illorum imperium insolentius gravatim ferrent ac dełectio-
nem pararem, missus est legátus Corinthiorum nomine, qui apud plebem
Megarensem cum alia multa ferociter dixit, tum illud indignabundus ac
vociferans intonuit : Ούκ άνέξεται ό Διός Κόρινθος, id est Non feret
JovisfíliusCorinthus. Id ubi saepius iteraret, concitatus populus succlamare
coepit : Feri, feri Jovis Corinthum!, simulque legatum expulerunt. Erat
autem Corinthus hic Corinthiorum rex, Jove prognatus; tamctsi Pausanias
in Corinthiacis negat se apud auctores serios reperisse Corinthum Jovis fuisse
filium, sed vulgus dumtaxat Corinthiorum ita praedicare. Usurpat adagium
Plutarchus in commentario, quem inseripsit Adversus Stoicos: Πολύς ούν
ό Διός Κόρινθος ίπϊ τον λόγον αυτών άφιαται τήν γαρ υπέρου περιτρο-
πήν, ίνα μή σκώπτειν δοκης, έ*ασον, id est Multus igitur Jovis Corinthus
ad orationem illorum admittitur; nam pistilli circumvolutionem, ne mordere
videaris, omitte. Aristophanes in Ranis:
Τουτι τί ήν το πράγμα,
* Αλλ' ή Διός Κόρινθος εν τοις στρώμασι; id est
ADAGES 1049 - 1050 46

porc d'élevage. « Cest ce que font, dit le general, ceux qui vous eflfrayent en
citant des noms varies et terrifiants, alors qu'ils ne designem tous qu'un seul
peuple. »

1050. Corinthe, fils de Jupiter


Est utilise pour ceux qui disent ou font tout le temps la méme chose.
Pindare*, dans Thymne 7 des Néméennes :
Taüta dé tris tétrakis t' ampolem
aporia telethet, téknotsin haté mapsülakas Diós Korinthos.
[= Passer et repasser trois ou quatre fois sur la méme chose
Montre une faiblesse d'esprit, comme quelqu'un qui ressasse à des enfants
Corinthe,filsde Jupiter.]
Pindare dit qu'il ne veut pas répéter et répéter la meme chose tout le
temps, comme s'il racontait à des enfants des sornettes sur Corinthe, fils
de Jupiter. Car Mapsülakas désigne celui qui débite en vain des sornettes.
Le commentateur de ce passage у ajoute une histoire sans grand rapport, à
mon avis, que je vais néanmoins répéter. « Aletès, dit-il, demanda à Гогасіе
de Dodone, qui était consacre alors à Jupiter, s'il pourrait se rendre maître
des Corinthiens. L'oracle lui répondit qu'il réussirait quand quelqu'un lui
donnáit une motte de térre pu de glaise, à condition, ajouţa-ţ-il, que ce soit
un jour rempli de guirlandes. II partit done pour Corinthe et demanda à
un paysan un morceau de pain. Celui-ci lui tendit une motte de terre. » II
pensa que Гогасіе se reálisait déjà et il entreprit de s'emparer du pouvoir.
« C'était un jour d'ofTrandes aux morts et quand il arriva, la plupart des
citoyens étaient sortis pour aller sur les tombes. Il trouva les filies de Créon,
qui sc disputaient à propos du pouvoir; il promet à plus jeune que si elle
Taidait, il l'épouserait aussitôt qu'il se şerait rendu maître de la viile. Avide
de pouvoir, elle trahit la cité, en ouvrit les portes et laissa entrer Aletès. C'est
pourquoi celui-ci, après sa victoire, donna à la cité Ie nom de Corinthe, fils
de Jupiter, parce qu'elle lui était échue de Гогасіе de Jupiter. »
Le commentateur* a ajouté encore une autre histoire qui correspond plus
ou moins avec la version donnée par d'autres. La voici : Les habitants
de Mégare payaient autrefois un irnpot aux Corinthiens. Mais, comme ils
supportaient difficilement leur oppression qui devenait excessive et qu'ils se
préparaient à faire secession, les Corinthiens leur envoyèrent un légat, qui
prononça un discours plein d'arrogance à Tadresse du peuple de Mégare et
déclara en vociferam, rempli de colère : « Corinthe, fils de Jupiter, ne sup-
portera pas cela ! » Comme il répétait assez souvent cette phrase, le peuple,
tout excité, se mit à crier : « Au diable Corinthe, fils de Jupiter !» Et ils
expulsèrent le légat. Ce Corinthe était le roi des Corinthiens, descendam de
Jupiter.
Cependant, dans son Histoire de Corinthe, Pausanias* dit qu'il n*a trouvé
47 PROVERBIUM 1050

Quid aliud haec erat res,


Nisi Jovis Corinthus in ipsis stragulis?
Verba sunt ministri, Bacchi ταύτολογίαν notantis, qui dixerat:
Αίροις αν αύθις αο γε, παΐ, τα στρώματα, id est
Haec rursus iterum tolle, minister, stromata.
Idem in Contionatricibus:
"Οτε δη б' άνασκοπουμέναις άφαίνετο
Ό Διός Κόρινθος, id est
Ubi denuo considerantibus Jovis
Ap paru it Corinthus.
Philostratus in Antipatro sophista : Ήθούντων δέ αυτόν των συγγε
νών ές τον γάμον, και Διός Κόρινθον ηγουμένων τον 'Αντίπατρον, id est
Impellentibus autem ilium cognatis ad nuptias, et Jovis Corinthum existi-
mantibus Antipatrum; quamquam hie Jovis Corinthum usurpasse videtur
pro homine magnopere feliei. Usurpat hoc adagium et Socrates apud Pla­
tonem in Euthydemo : 'Αλλ' άτεχνώς το λεγόμενον ό Διός Κόρινθος
γίγνεται, id est Sed prorsus, id quod dici solet, Jovis Corinthus fit. Con­
venit cum illo, quod alibi retulimus: Δις κράμβη, id est Bis crambe. Neque
solum uti licebit, cum eadem iterum atque iterum dicuntur, verum etiam
cum in eodem negotio nimium assidue persistitur, veluti si quis cibum sem­
per eumdem apponat, aut si quis semper studiis litterariis incumbat, aut
assidue venetur, ut hinc jam oboriatur ex assiduitate satietas, recte dicemus: о
Διός Κόρινθος. Molestum est enim quicquid perpetuum, vel Pindaro teste
in Nemeis: 'Αλλα γαρ άνάπαυσις εν παντί γλυκεία έργω. Κόρον б' έχει
/ Και μέλη, και τά τέρπν' άνθε' Αφροδισία, id est Verum enim vero inter-
missio in omni negotio jucunda. Accipiunt autem satietatem et cantilenae et
amoeni flosculi Venerei. In nonnullis exemplaribus pro μέλη scriptum erat
μέλι. Sic in epigrammate :
Παν τό περιττόν άκαιρον, έπεί λόγος εστί παλαιός,
Ώς καΐ του μέλιτος το πλέον εστί χολή, id est
Insuave est quicquid nimium est, nam dicitur olim :
Mel quoque, si immodica est copia, bilis erit.
Illud admonitu non inutile duxerim, proverbium bifariam accipi posse,
nam et hoc ostendit interpres Pindari: vel cum eadem iterantur saepius, vel
cum ii, qui initio magnifice loquuntur minanturque ferociter, postea timide
fugiunt, id quod evenit legatis Corinthiorum, qui cum saepius illud into-
ADACE 1050 47

aucun auteur sérieux attestant que Corinthe fût le fils de Jupiter, bien que Ie
peuple des Corinthiens Taffirmât.
Plutarque* utilise cet adage dans Touvrage intitule Contre les stoïciens:« lis
citent souvent dans leurs discours Corinthe, fils de Jupiter. Mais cessons de
tourner en rond [cf. 1702], pour ne pas sembler les déchirer à belles dents. »
Aristophane* dans Les Grenouilles :
Qu'est-ce que cela
Sinon Corinthe, Iefilsde Jupiter, dans ses draps ?
Il s'agit des paroles du serviteur, critiquant la tautológián [= la tautologie]
de Bacchus qui avait dit: « Enlève, serviteur, à nouveau une deuxième fois
ces draps.»
Aristophane* dans 'Assemblee des femmes :
Il apparut a ceux qui scrutaient à nouveau,
Corinthe,filsde Jupiter.
Philostrate*, dans la Vie d'Antipater Ie sophiste : « Quand ses parents vou-
lurem Ie forcer au mariage et estimèrem qu'Antipater était Corinthe, fils
de Jupiter. » Cependant, ici, « Corinthe, fils de Jupiter » semble avoir été
employé pour un homme tres heureux.
Socrate utilise également eet adage dans YEuthydème de Platon*:« Mais en
un mot, comme on dit, il devint Corinthe, fils de Jupiter. » Cela s'accorde
avec l'adage que nous avons rapporté ailleurs : « Deux fois du crambe»
[438]. On pourra se servir de eet adage non seulement quand on répète
les mèmes propos encore et encore, mais aussi quand on s'obstine conti-
nuellement dans la méme activité ; si, par exemple, on sert toujours la méme
nourriture, ou si on reste toujours penché sur ses livres, ou si on chasse conti-
nuellement au point de se dégouter à la fin de cette repetition, nous dirons
à juste titre : « Corinthe, fils de Jupiter. » En effet ce qui dure longtemps
devient penible, comme en témoigne Pindare* dans les Néméennes :
Dans toute activité, le repos est plaisant.
Musique et amour méme, ne souffrent pas Texcès.
Dans certains textes, on lit melt, le miei, à la place de mélê, la musique.
Ainsi dans Tépigramme* :
Trop est toujours mauvais, comme on disait jadis.
Le miel méme, en trop, devient comme la bile.
Je pense qu'il n'est pas inutile de signaler que ce proverbe peut étre com-
pris en deux sens; e'est ce que montre en efTet le commentateur de Pindare :
d'une part quand quelqu'un répète plusieurs fbis la méme chose; d'autre
part, quand ceux qui commencent par dire de grands mots et proférer de vio­
lentes menaces, s'enfuient ensuite lâchement, comme Tont fait les légats des
Corinthiens, qui, après avoir souvent tonné dans Tassemblée : « Corinthe,
48 PROVERBIA 1050 - ÏOSI

nuissent in contione : Δικαίως στενάξει ό Διός Κόρινθος, ει μή λάοοιτο


δίκας παρ* υμών, id est Mérito suspirabit Jovis Corinthus, nisi poenas
sumpserit de vobis, postea, cum ad manus est ventum, ignaviter aufugerunt.
Nec illud praetereundum, adagionem accommodari posse tum ad rem, tum
ad personam. A d rem hoc pacto : Jam millies audivi, non possum diutius
ferre τον Διός Κόρινθον. A d personam, ut si quis hominem eadem semper
inculcantem τον Διός Κόρινθον appellet. Indicat et hoc interpres Pindari.

и.1,51 1051. Testulae transmutado


Όστρακου περιστροφή, id est Testulae conversio, de rebus repente in
diversum commutatis. Lucianus in Apologia περί των επι μισθφ συνόν-
των : "Επειτα πάντων έκλαθόμενος, οστράκου, φασί, μεταπεσόντος,
εκών εαυτόν φέρων εις δουλείαν ούτω περιφανή και περίβλεπτον ένήκε,
id est Deinde oblitus omnium, testula, ut aiunt, transmutată, volens ipse
semet in servitutem usque adeo manifestariam et insignem conjecit. Incer
turn, utrum sumpta sit metaphora a ludi genere quodam, quem ostracinda
Graeci vocant (hunc innuit Plato in amatoriis, nempe in Phaedro : Φυγάς
δή, inquit, γίγνεται έκ τούτων, καΐ άποστερηκώς υπ* ανάγκης ό πριν
εραστής, οστράκου μεταπεσόντος, ίεται φυγή μεταβαλών. Ό δέ αναγ­
κάζεται δίώκειν άγανακτών και έπιθεάζων, id est Tandem profugus fit
ab his, et dum necessário privatus est, is, qui prius erat amator, testula in
diversum versa, fuga se proripit immutatus. At ille cogítuí insequi indignans
deosque obtestans), an ab ostracismo, suffragiorum genere quodam, quod
per cálculos ас fabas ferebatur, in hoc repertum, ut per id cives, qui vel opibus
immodicis, vel nobilitate, vel gloria, vel alia quavis insigni virtute multitudi
nis invidiam in se provocassem, in exilium decenne relegarentur. Hoc pacto
fuit ejectus et Aristides, non aliam ob causam, nisi quod molestum esset
populo Justi cognomen illi vulgo tributum.
Ferebatur autem ostracismus ad hunc modum. Ostraci, id est testulae,
viritim in comitiis dabantur. In eis, quem quisque vellet urbe cedere, litteris
inscriptis indicabat. Hoc deinde omnes in fori locum quemdam cancel
lis circumsaeptum deportabam. Porro magistratu*, quibus hoc datum erat
negotii, primum universos recensebant; qui nisi plures sex milibus fuissent,
nihil conficiebatur. Deinde semotis uniuscujusque calculis, is, qui pluribus
calculis damnatus erat, ad decennium in exilium ire jubebatur, ita tarnen,
ut illi liberum interim esset fructus suos accipere. Erat itaque ostracismus
non improbitatis castigatio, sed vulgaribus animis insitae invidiae placatio.
Antiquatus est autem hic ostracismus ejecto per hunc Hyperbolo quopiam,
homine contempto atque humili. Hujusmodi ferme referuntur a Plutarcho
in vita Aristidis. A b hoc igitur ostracismo, quoniam magna vulgi licentia
ac temeritate peragebatur ас repente praestantissimi cujusque civis fortunam
commutabat, non absurde videri potest ductum adagium.
ADAGES 1050 - 1051 48

fils de Jupiter, aura raison d'avoir honte s'il ne vous punit pas!», se sont
piteusement enfuis quand on en est venu aux mains.
II ne faut oublier que cet adage peut s'appliquer aussi bien aux choses
qu'aux personnes. Aux choses, de cette façon : «J'ai entendu cela des
milliers de fois, je ne рейх pas entendre plus longtemps ton Dios Korinthon
[= Corinthe fils de Jupiter] ! » Aux personnes, lorsqu'on appelle « ton Dios
Korinthon », quelqu'un qui ressasse toujours la méme chose. Cest ce que
souligne aussi le commentateur de Pindare.

1051. Retournement de tesson


Le revirement du tesson : sur les brusques retournements de situation.
Lucien*, dans Tapologie peri ton épi misthol sunontõn [= Sur ceux qui sont
aux gages]: « Puis, oublieux de tout, en un retournement de tesson, comme
on dit, il est allé se jeter lui-même, de son propre chef, dans un aussi notable
et si manifeste esclavage. »
Il se peut que l'image soit tirée d'un type de jeu que les Grecs nomment
ostracinda, jeu du tesson, auquel Platon* fait reference dans ses écrits sur
Гатоиг, et précisément dans le Phèdre: « Enfin, il prend la fuite, contraint de
se soustraire, lui qui était auparavant l'amant, et le tesson étant maintenant
retourné, il est transforme en fuyard. L'autre, forcé de le suivre, s'indigne
et prend les dieux à témoin. » Mais peut-être est elle tirée de l'ostracisme,
un type de vote que Γοη effectuait avec des cailloux et des ièves, et inventé
dans le but de reléguer en exil pour dix ans les citoyens sur qui leur richesse
excessive, leur noblesse, leur renom ou toute autre qualité remarquable que
ce soit, avaient attiré i'hosuUtć de la foule. Cest de cette maniere qu'Aristide
fut lui-même écarté, pour ce seul motif que le surnom de «Juste », dont on
le saluait couramment, était désagréable au peuple.
Voici de quelle façon Γοη procédait à Tostracisme. Un ostracon, c'est-
à-dirc un tesson de potene, était remis à chaque homme dans l'assemblée.
Sur celui-ci, chacun désignait, en écrivant son nom, celui qu'il voulait voir
quitter la ville. Puis on les apportait tous ensemble dans un coin de la place
publique ferme par des barrières. Alors les magistrats chargés de cette procé­
dure dénombraiem tout d'abord Tenscmble des tessons: s'ils ne dépassaient
pas le nombre de six mille, Γ affaire était sans suite. Puis on séparait les votes
contre chacun, et celui que condamnau le plus grand nombre de jetons se
voyait condamner à un exil de dix ans, dans lequel on lui accordait toutefois
la libre perception de ses revenus. Ainsi Postracisme ne servait-il pas à punir
la malhonnêteté, mais à satisíàire la jalousie naturelle aux ames communes.
L'ostracisme fut abandonné après Téviction par ce procédé d'un dénommé
Hyperbolos, un homme de rien qu'on méprisait. Cest là plus ou moins
ce que rapporte Plutarque*, dans la Vie d'Aristide. II ne semble done pas
49 PROVERBIA 1051 - 1052

De lusu ostracorum Julius Pollux in hune fere modum tradit. Pueri, ducta
in medio linea, duas in partes sese distribuebant, quarum altera intra ostra-
cum, altera extra dicebatur. Deinde mittente quopiam ad lineam testam,
utrius partis superior extitisset aliquis, hunc insequebantur, qui illi adhaere-
bant, reliquis in fugam conversis. Ceterum e fugientibus qui comprehcnsus
esset, is considebat, asinus dictus, testaque projecta dicebat: Nox, dies, nam
interior testae pars pice sublita erat, quae nocti respondebat. Hoc autem lusus
genus appellabatur οστράκου περ&στροφή, id est testae conversio. Plato
libro De repub. VII videtur ad lusus genus referre, cum ita loquitur : Τοΰτο
δή, ώς έοικεν, ούκ οστράκου αν εΐη περίστροφή, άλλα ψυχής περ^γωγή
εκ νυκτερ^ής TLVOÇ ημέρας εις άληθινήν του δντος ίούσας έπάνοδον, id
est Istuc sane, ut videtur, non fuerit testae conversio, sed mentis circumduc-
tio ex nocturno quodam die ad ejus, quod vere est, ascensum euntis. Agit de
philosophia, quae a falsis bonorum simulacris educit animum ad verorum
bonorum cognitionem.

11,1,52 1052. Alterum pedem in cymba Charontis habere


Extremae decrepitaeque senectae homines etiam hodie vulgo dicuntur alte­
rum pedem in sepulcro habere. Nee hinc abhorrent, quae scribit Lucianus
in Apologia : Προς αύτω δέ ήδη τω Αίακω γενόμενον καΐ. μονονουχί
τον έτερον πόδα εν τω πορθμείω έχοντα, id est Qui jam sit Aeaco ipsi
vicinus quique jam tantum non alterum pedem in cymba Charontis habear.
Idem in Sectis : Και τον έτερον πόδα, φασίν, εν τη σορω έχων, id est
Et alterum pedem, ut aiunt, in tumulo habens. Pomponius libri Pandec
tarum XL, titulo De fideicommis. libert., cap. Apud Julianum, dixit his
verbis: Ego discendi cupiditate, quam solam vivendi rationem optimam in
oetavum et septuagesimum annum aetatis duxi, memor sum hujus senten-
tiae, quam dixisse fertur Julianus: et si alterum pedem in sepulcro haberem,
adhuc addiscere quaedam vellem. Haud scio, an hue pertineat, quod Luci­
anus scribit in Votis : "Ος γε δή εν τη νηί τον έτερον πόδα έχει, id est Qui
quidem jam alterum pedem habeat in navi. Plutârchüs in comrnentariolo De
puerorum institutione notat senes vulgato convicio vocari solere κρονολή
ρους καΐ σοροδαίμονας, quod jam aetate desiperent et fossae confines essent,
magisque bustuariae larvae quam homines. Plautus Acherontium senem
dixit, Terentius silicernium, et capularem dixit néscio quis. Gracci τυμβο-
γέροντας vocant, auetoribus Hesychio et Suida, ac πεμπέλους extremae
ADAGES 1051 - 1052 49

absurde que cet adage provienne de cette pratique de l'ostracisme, puisque


le peuple faisait montre d'une grande licence et de beaucoup d'irréflexion,
et que le sort des plus éminents citoyens s'en trouvait tout à coup bouleversé.
Sur le jeu du tesson, voici à peu pres ce que nous dit Julius Pollux*. Les
enfants, après avoir tiré une ligne au milieu, se répartissaient en deux groupes,
dont Tun était dit à Гітегіеиг du tesson et Tautre à l'exterieur. Puis on láncait
un tesson sur la ligne: quand un joueur de Tun des deux gjoupes avait gagné,
ceux qui étaient avec lui le suivaient tandis que les autres prenaient la fuite.
Alors celui des fuyards qu'on avait attrapé s'asseyait, recevait le nom d'âne
et disait, en lançant le tesson : «jour, nuit », car la partie interne du tesson
était recouverte de poix, et correspondait à la nuit. On appelait ce genre de
jeu « retournement de tesson ».
Platon*, au livre 7 de la Republique, semble se référer à ce type de jeu, quand
il dit: « Cela en tout cas, me semble-t-il, ne şerait pas un simple retournement
de tesson, mais une conversion de Гате qui se détournerait d'unjour plein
de nuit pour s'élever à la vérité de Tétre. » Il parle de la philosophic, qui des
fausscs apparences du bien conduit Гате à la connaissance des vrais biens.

1052. Avoir un pied dans la barque de Charon


Des hommes décrépits par une extreme vieillesse, il est courant de dire,
encore aujourd'hui, qu'ils ont un pied dans la tombe.
Les propos de Lucien dans Υ Apologie* ne sont pas différents : « Lui qui
est déjà proche d'Éaque méme, et qui a déjà presque un pied dans la barque
de Charon. » De meme, dans Les Sectes* : « Avec déjà un pied dans la fosse,
comme on dit. »
Pomponius, dans les Pandectes*t livre 40, titre Des libertes fidéicommissaires,
chapitre « Chez Julien», dit en ces termes : «Pour moi, dans mon désir
d'apprendre — désir que je ticns pour та seule et pour ma meilleure regle
de vie depuis soixante-dix-huit ans — je garde en memoire cette phrase,
qu'on prête à Julien : méme si j'avais un pied dans la tombe, je voudrais
encore apprendre. »
Je ne sais pas si la formule de Lucicn, dans Les Vceux*t a un rapport avec
Cela : « Lui qui a Ыёп déjà ün pié<3 śiif lé nâvirè. »
Plutarque*. dans son petit traité Sur I education des enfants, note qu'on a
coutume de se moquer des vieillards en les traitant de kronolêroï [- vieux
radotcurs] et sorodaimones [= esprits de cercueils], parce que Tage les rend
déjà seniles et les rapproch e de la fosse, qu'ils sont plus des fantômes sortis
de leurs tombes que des hommes.
Plaute* traite un vieillard de < riverain de ГAchéron », Terence*, de
« banquet funebre », je ne sais qui de « bon pour Turne funeraire ».
Les Grecs nomment les hommes d'une extreme vieillesse des tümhogérontes
et des pémpélot, selon Hésychios* et Suidas* : la première expression, parce
qu'ils sont presque au tombeau, la seconde, parce qu'ils doivent être envoyés
50 PROVERBIA 1052 - 1054

aetatis homines; illos, quod tumulo sint proximi, hos, quod brevi mittendi
sint ad inferos, παρά το πέμπειν, quod est mittere, et Ζλος, palus, quod qui
moriuntur, crederentur per Stygiam paludem transmitti ad inferos.

II.I.S3 1053. Cavam Arabiam serere


Τήν κοίλην Άραβίην σπείρειν, id est Cavam Arabiam serere, pro frustra
sudare aut in re perdifficili пес admodum frugifera operam sumeré. Luci
anus in Apologia : 'Ως τήν κοίλην 'Αραβίην σπείρει έπιχειρεΐν, id est
Ut cavam Arabiam serere adgrediatur. Significat autem palustrem Arabiae
partem, neutiquam idoneam sementi. Plutarchus Περί της άδολεσχίας :
Των μεν γαρ προς τάς 'Ασίας εύκαταφόρων άγονον είναι το σπέρμα
λέγουσιν, τών δέ άδολέσχων ο λόγος ατελής και άκαρπος έστι, id est
Aiunt enim sterilem esse sationem humilium Asiae regionum, at loquacu-
lorum ipsa oratio inutilis est atque infrugifera.

и,!,54 1054. Lynceo perspicacior


Lyncei perspicacitas in proverbium abut. Plinius Naturalis históriáé lib.
II, cap. XVII: Novissimam, inquit, lunam primamque eadem die vel nocte
nullo alio in signo quam in Arietę conspici; id quoque paucis mortalium
contingit; et inde fabula cernendi Lynceo. Sunt qui tradant Lynceum pri-
mum reperisse fodinas metallorum : aeris, argenti, auri, et hine vulgo natam
fabulam, quod ea quoque videret, quae sub terra forent. Testis Lycophro-
nis interpres. Meminit hujus et Plato in epistula quadam. Aristophanes in
Pluto :
Βλέπειν τ' αποδείξω σ όξύτερον του Λυγκέως, id est
Faxo, ut videas vel Lynceo ipso acutius.
Lucianus in Hermotimo : Συ δέ υπέρ τον Λυγκέα ήμιν δέδορκας και
όρφς τα ένδον, ως εοικε, δια του στέρνου, id est Tu vero nobis ipso etiam
Lynceo perspicacior es, qui sicuti videtur, per pectus ipsum, quae sunt intus,
cernis. Idem in Icaromenippo : Πώς νυν καθάπερ Αυγκεύς τις άφνω
γενόμενος άπαντα διαγννώσκΞΐς; id est Qui nunc repente quasi Lynceus
quidam effèctus cuncta discernis? Horatius in prima epistula ad Maecena-
tem :
Non possis oculo quantum contendere Lynceus,
Non tarnen idcirco contemnas lippus inungi.
Marcus Tullius M. Varroni: Quis est tarn Lynceus, qui in tantis tenebris
nihil offendat, nusquam incurrat? Apollonius in Argonauticis scribit hunc
Lynceum usque adeo fuisse perspicacem, ut etiam terram ipsam oculorum
acie penetraret, quaeque apud inferos fierent, pervideret:
Λυγκεύς δέ και όξυτάτοις έκέκαστο
ADAGES 1052 - 1054 50

sous peu aux Enfers. Le mot est formé depémpem, envoyer, et de hélos, marais,
car on pensait que les morts devaient passer le marais du Styx pour accéder
aux Enfers.

1053. Semer les creux de Г Arabie


Pour « suer en vain » ou « consacrer ses efforts à une affaire fort compliquée
et qui ne rapportera aucun fruit ».
Lucien*. dans Υ Apologie : « Au point qu'il entreprend de semer les creux
de TArabie. » Il veut parier de la partie marécageuse de TAsie, qui n'est pas
du tout appropriée aux semailles.
Plutarque*, Sur le bavarcbge: « Car il est stérile, dit-on, de semer dans les
regions basses de TAsie ; et le discours méme des bavards est inutile et sans
fruit. »

1054. Une vue plus perçante que Lyncée


Lyncée et sa vue perçante som passés en proverbe. Pline*, Histoire naturelle,
livre 2, chapitre 17, dit: « Voir la fin d'une lune et le début de la suivante
dans le méme jour ou la méme nuit n'est possible dans aucun autre signe
que le Bélier; et cela arrive à peu de mortels; d'ou la fable sur Lyncée et sa
vue. »
Certains racontent que Lyncée fut le premier à découvrir les mines de
métaux — bronze, argent, or — et que de là vient la legende populaire selon
laquelle il pouvait aussi voir ce qui était sous terre. Témoin, le scholiaste de
Lycophron*. Mention en est également faite par Platon*, dans une lettre.
Aristophane*, dans Ploułos:
Je te rendrai la vue, plus perçante que Lyncée.
Lucien, dans Hermotíme* : « Pour sûr, je crois ta vue plus perçante que
celle de Lyncée méme, car, semble-t-il, tu perces nos poitrines et vois les
choses en nous. » De méme, dans ΓIcaroménippe* : « Comment se peut-il
que, soudain devenu une sorte de Lyncée, tu discernes tout ?»
Horace*, dans la Premiere épttre à Mécène :
Avec Lyncée, ta vue ne peut rivaliser.
Pour autant, chassieux, il te faudrait un bau me.
Cicéron*, à Varrón : « Qui est à ce point Lyncée qu'il ne heurte rien,
qu'il ne trébuche jamais en pareilles ténèbres ? »
Apollonios*, dans les Argonautiques, écrit que si perçante était la vue de ce
Lyncée, que la penetration de son regard pouvait percer la terre elle-même,
et qu'il voyait ce qui se passait aux Enfers:
51 PROVERBIA 1054 - 1056

"Ομμασιν, εΐ έτεόν γε πέλει κλέος άνέρα κεΐνον


'Ρηιδίως καΐ νέρθε κατά χθονος αύγάζεσβαι, id est
At miro visus poUebat acumine Lynceus,
Si modo vera est fama, virum quae praedicat ilium
Perfacile inspexisse sub altis condita terris.
Plutarchus in commentario, quern inscripsit Adversus Stoicos, testa
tur famam fuisse de Lynceo, quod saxa quoque et arbores oculorum acie
penetraret. Pausanias in Corinthiacis tradit Lynceum Danao vita defuncto
regni successionem suscepisse. Pindarus in Nemeis, hymno decimo, memi-
nit Lyncei, qui ex Taygeto monte viderit Castorem et Pollucem sub quercus
trunco latitantem, et horum alterum jaculo vulnerasse. Pindari interpres citat
historiam rerum Cypriarum, Aristarchum et Didymum.

11.1.55 1055. Q u o d in animo sobrii, id est in lingua ebrii


To έν τη καρδία του νήφοντος επί της γλώττης εστί του μεθύον-
τος, id est Quod in corde sobrii, id est in lingua ebrii. Proverbialis sententia,
quam refert in collectaneis Diogenianus. Usurpat Plutarchus, idque prover-
bii nomine, in libello, cui titulus Περί άδολεσχίας. Nee praetereundum
illud Herodoticum : Οίνου κατίόντος έπίπλόουο^ν Ιπεα, id est Subsi-
dente vino supernatant verba. Nam sóbrios aut metus aut pudor cohibet, quo
minus efîutiant ea, quae satius putarint suppressisse; at vinum et pudorem
discutit et timorem abigit. Unde fit, ut temulenti saepenumero non conţine­
am voces, per jugulum redituras. Pindarus in Nemeis: Θαρσαλέα δε παρά
κρητηρα φωνα γίνεται., id est Audax juxta craterem vox fit, sive quod
vinum adfert confidentiam, sive quod in convívio tutum est magnifice loqui,
sive quod qui vicit, mérito citraque periculum laudatur.

11.1.56 1056. Virgultea scaphula A e g a e u m transmittere


Έπί τον Αιγαίον διαπλευσαι, id est Virgulto Aegaeum trans­
mittere, in eos dicitur, qui rem supra modum arduam levi opera conficere
tentant. Lucianus in Sectis : ΈπΙ £ΐπ6ς\ ώς ή παροιμία φησίν, τον
Αιγαίον ή 'Ióvtov διαπλεΰσαί θέλοντας, id est Virgulto, quemadmodum
provérbio dicitur, Aegaeum aut Ionium mare transmittere cupientes. Cita-
tur hie senarius a Suida, extat autem apud Aristophanem in Pace :
Κέρδους Ικητι κάν επί (ίιιπος πλέοι, id est
Causa lucelli naviget et in vimine.
Taxat Simonidem tamquam lucri cupidiorem, quod ad quaestum scrip-
titarit carmina. Porro ρίψ vimen est flexibile aut ramus salignus, παρά το
ρέπω, videlicet quod inflectatur ob lentitudinem. Citatur et hic :
Συν τω θεω πλών κάν επί ρίπος πλέοι,, id est
ADAGES 1054 - 10S6 51

Lyncée était doté des yeux les plus perçants,


Si le bruit est bien vrai, qui donnáit à cet homme,
De regarder sans peine у compris sous la terre.
Plutarque*, dans le commentaire intitule Contre les stoutens, atteste qu'il
existait une légende, selon laquelle Lyncée pouvait, par la penetration de son
regard, percer jusqu'aux pierres et aux arbres.
Pausanias*, dans son livre sur Corinthe, rapporte que c'est Lyncée qui
hérita du trone à la mort de Danaos.
Pindare*, dans le dixième hymne des Néméennes, fait mention de Lyncée,
qui, depuis le mom Taygète, vit Castor et Pollux se cacher derrière le tronc
d'un chêne, et blessa Tun d'eux d'un trait de javeline. Le commentateur de
Pindare* cite YHistoire de Chypre, Aristarque et Didyme.

1055. Ce qu'on pense sobre, on le dit ivre


Formule proverbiale, rapportée par Diogénianos*, dans son Recueil.
Plutarque* Temploie, et ce à titre de proverbe, dans son opuscule intitule
Du bavardage.
II ne faut pas non plus laisser de côté cette formule d'Hérodote* :« Qiiand
le vin descend en nous, les mots font surface. » De fait, la peur ou la honte
retiennent les gens sobres de débiter des propos qu'ils jugent preferable de
taire, mais le vin dissipe la honte et chasse la peur. Ainsi arrive-t-il que des
gens ivres lâchent tres souvent des paroles qui reviendront leur couper la
gorge.
Pindare*, dans les Néméennes : « Prés du cratère, la voix prend de
l'audace » ; soit que le vin donné de l'assurance, soit que dans un banquet
parier haut soit sans risque, soit qu'il soit juste et sans danger de louer un
vainqueur.

1056. Franchir TÉgée dans un rafiot d'osier


Franchir l'Égée sur de l'osier. On le dit de ceux qui s'engagent à la légere
dans une entreprise excessivement difficile.
Lucien*, dans Les Sectes:« Désireux de passer l'Égée ou la mer Ionienne
sur de l'osier, comme dit le proverbe. »
Suidas* cite ce vers sénaire, qui se trouve d'ailleurs chez Aristophane*,
dans La Paix:
Pour l'argent, il irait voguer sur une claie.
Il blâme Simonide d'etre trop porté au gain, car il a écrit des poèmes pour
de l'argent. Le mot rips designe un osier souple ou une branche de saule ; le
mot vient de répõ [= tordre], pour la raison evidente que saflexibilitépermet
de le tordre. Autre citation* :
52 PROVERBIA 1056 - 1060
Quisquis secundo navigarit numine,
Is vel saligno navigarit vimine.
Extat et hie inter sententias proverbiale*, citatus item ab Aristophanis
interprete :
Θεού θέλοντας καν επί ρίπος πλ£οις, id est
Deo favente navigcs vel vimine.

11,1,57 1057. Phoenice vivacior


Lucianus in Sectis : Ήν μή φοίνικος έτη β&ώση, id est Ni phoenicis
annos vixeris. De phoenicis vivacitate diximus alibi. Cujus etiam raritas pro­
vérbio fecit locum : Phoenice rarior. Quale est illud : Corvo quoque rarior
albo. Negant enim phoenicem esse nisi unicam, si qua fides scriptoribus.

п.i,58 1058. C u m plurimum laboraverimus,


eodem in statu sumus
Lucianus in Sectis : Και, κατά τους παροιμιαζομένους, πολλά μοχ-
θήσαντες ομοίως έσμέν, id est Ac, juxta proverbium, cum multum
laboraverimus, itidem ut antea sumus. De frustra Iaborantibus. Quod evenit
iis, qui post diuturnum studium nihilo reperiuntur eruditiores, post longam
negotiationem nihilo ditiores.

Π.09 1059. A q u a m in mortario tundere


"Υδωρ ύπέρω πλήττει, id est Aquam pistillo tundere. Lucianus in Sec­
tis : "Ωσπερ ει τις ολμον ύδωρ έγχέας ύπέρω σ^ηρω πλήττοί, id
est Tamquam si quis aquam in mortarium infusam férreo pistillo tundat.
Quadrat in cos, qui laborant inaniter; siquidem aquam si quis vel aetatem
contundat, nihil aliud erit quam aqua. Lucianus in eodem opere : Ουκ
είδώς, 64Ł, αν απόβαλα, φασί, τους ώμους πλήττων, ΰδωρ ομοίως το
ύδωρ μένεί, id est Ignarus, quod etiam si humeros, ut aiunt, verberando
decutias, tarnen aqua manet aqua. Suidas ad hunc eflfert modum : 'Αναπο­
λείς τους ώμους ύδωρ πισσών, ομοίως ΰδωρ μένεί, id est Versas scapulas
aquam pinsens, aqua tarnen aeque aqua manet. Quantumvis doceas бѵоѵ
λύρας, quantumlibet admoneas stupidum, sui similis esse pergit.

11,1,60 1060. G n o m o n et regula


Quod est in re quapiam praecipuum, et ad quod unum reliqua omnia
conferuntur, regulam et gnomonem provérbio vocabant. Lucianus in Har­
monide : "O τι το κεφάλαιον αρετής άπάσης, ό γνωμών, φασί, και ό
ορθός κανών των τοι,ούτων, id est Quod est caput omnis virtutis, gnomon,
ADAGES 1056 - 1060 52

Celui qui prend la mer sous la faveur d'un dieu,


Pourra bien naviguer, méme sur une claie.
On trouve encore ce vers dans les sentences proverbiales, également cité
par le scholiaste d'Aristophane* :
Si Dieu veut, on pourra voguer sur de I'osier.

1057. Une vie plus longue que le phénix


Lucien*, dans Les Sectes: « A moins d'avoir vécu les années du phénix. »
J'ai parié ailleurs [cf. 564, 566] de la longévité du phénix. Sa rareté aussi,
a donné lieu à un proverbe : Plus rare que le phénix [1610]. Equivalant à :
Plus rare encore qu'un corbeau blanc. Car ii n'existe, dit-on, qu'un seul
phénix — si Ton en croit les auteurs.

1058. Beaucoup d'efforts, rien de change

Lucien*, dans Les Sectes : « Et, selon le proverbe, "beaucoup d'efforts, et


rien de change" ». Sur ceux qui font des efforts en vain. Cest le cas de ceux
qu'après de longues études ou une longue activité de commerce, on ne voit
en rien plus savants ou plus riches.

1059. Broyer de Геаи dans un mortier


Battre de Геаи avec un pilon. Lucien, dans Les Sectes* : « Comme si Γοη
versait de Геаи dans un mortier et qu'ön Гу bròyàit avec uri pilón de fer. »
Convient à ceux qui font des efforts en vain, car, passerait-on toute une vie
à broyer de Геаи, ce ne sera jamais que de Геаи. Lucien, dans le meme
ouvrage* : « Sans savoir que meme en la frappant jusqu'a у perdre un bras,
Геаи reste toujours de Геаи, comme on dit. »
Suidas* le rapporte ainsi : « Tu te démets Tépaule à piler de Геаи, mais
Геаи reste de Геаи, tout comme avant.» Tu рейх instruire Vonón lüras
[- L'âne à la lyre, cf. 335], et donner des conseils à un idiot autant que
tu voudras, ils restent pareils à eux-mêmes.

1060. La regle et Téquerre


Ce qui est excellent dans un domaine et qui forme Tétalon unique
auquel tout le reste se rapporte, on Tappelait proverbialement : «la regie
et l'équerre ».
Lucien, dans Hamonides* : « Ce qui constitue le point capital de toute
S3 PROVERBIA 1060 - 1062

ut aiunt, et recta regula. Idem in Scytha : Ούτος σοι Ελληνικός κανών, id


est Hic tibi Graecanica regula. Item in Sectis : Τουτονί κανόνα και στάθ-
μην ακριβή τοιούτων, id est Hanc regulam et amussim certissimam rerum
ejusmodi. Porro ad regulam exaequant fabri structuram. lidem utuntur et
gnomonibus. Constat autem gnomon e duabus lineis rectis, quas utrimque
dimetiens dissecto quadrangulo constituit.

n.1,61 1061. Caput


Ejusdem formae est, cum praecipuam negotii partem aut auctorem rei
caput vocamus. Terentius in Adelphis : Te esse huic rei caput. Exemplatum
apud Graecos scriptores, turn apud Latinos passim obvia sunt. Eumdem in
modum et arcem dicimus rei cujuspiam. Aristoteles in praefatione Rhetori-
corum ad Alexandrum : Ώ ς ακρόπολις έστι σωτηρίας, id est Quoniam
incolumitatis arx est. Ποντιανός, apud Athenaeum, lib. Χ, πάντων δεινών
μητρόπολιν είναι τον olvov, id est vinum omnium malorum metropo-
lim esse dixit: hinc oriri temulentiam, hine insaniam, hine debacchationes.
Plato De legibus libro primo : Κεφάλαιον δη παρειάς λέγομεν την ορθήν
τροφήν, id est Caput eruditionis censemus rectam educationem. Plautus in
Asinaria:
Ego caput huic argento fui hodie reperiundo.
Ego pes fui. Quin ncc caput, пес pes sermonis apparet.
Idem in Captivis:
Quod neque pes usquam, neque caput compareat.
Aliter usurpant capitis vocabulum, cum indicant rem поп singulatim
explicări, sed in summa proponi. Sic Aeschines adversus Timarchum : ώς
δέ εν κεφαλαίω είρήσθαι, id est ut in summa dicam. Idem in oratione Περί
της παραπρεσβείας eodem sensu dixit δια κεφαλαίων, id est per singula.
Itidem Demosthenes in oratione Περί των εν Χερρονήσω : Έ ν κεφαλαίω
δέ, α λέγω, φράσας καταβήναι βούλομαι, id est Ubi in summa, de qui
bus loquor, dixero, volo descendere. Rursus in oratione contra Zenothemin :
To μέν ούν πράγμα, υπέρ ου τήν ψηφον οίσετε, ώς ειπείν lv κεφαλαίω
τοιούτον έστι, id est Itaque negotium quidem, de quo feretis sufFragia, ut in
summa dixerimus, sie habet.

11.1.62 1062. Somnium


Rem futilem, inanem et nihili somnium provérbio dicimus. Terentius in
Adelphis: De argento somnium. Lucianus in Harmonide : Πάντα έκεινα
A D A G E S 1060 - 1062 53

vertu, Téquerre et la regle droite, comme on dit. » De méme, dans Le Scythe*:


« Voilà, sous tes yeux, la regle de la Grèce. » De méme, dans Les Sectes* :
« Cette regle et се cordeau précis pour les choses de eet ordre. »
Cest à la regle que les ouvriers égalisent leur ouvrage. Ils emploient aussi
des équerres. Une équerre est fake de deux droites rectilignes, dont la base
forme avec elles la moitié d'un rectangle.

1061. Latête
Méme type de formule quand on appelle «la tête de l'affaire » le res-
ponsable ou le principal parti d'une entreprise. Terence*, dans Les Frères :
« C e s t toi la tête de cette affaire.» O n en rencontre des exemples un peu
partout, tantôt chez les auteurs grecs, tantôt chez les latins.
Dans le méme sens, nous parlons de la « citadelle » d'une affaire. Aristote*,
dans la preface de la Rhétorique à Alexandre : « Car e'est la citadelle du salut. »
Pontianos, chez Athénée*, au livre 10, dit que « le vin est la capitale des
maux » : de la naissent Tivresse, la folie, Ies delires bachiques.
Platon*, au premier livre des Lois: « La tête de Téducation, pensons-nous,
c'est une bonne instruction. »
Plaute, dans La Comedie des ănes* :
— Moi, j'étais en tête aujourd'hui, pour trouver cet argent.
— Et moi en queue. — Au reste, à vos propos, ni queue ni tête.
De méme, dans Les Prisonniers* :
Des choses qui n'ont ni queue, ni tête1.
O n emploie le mot «tête » dans un autre sens, pour dire qu'on ne déve-
loppe pas un sujet point par point, mais qu'on le jésumera. Ainsi Eschine,
Contre Timarque* : « Pour résumer. » De méme, dans son discours Pert tês
paraprésbetas [- Sur Vambassade infidele]*, dans Ie méme sens : « Par points
principaux.»
De méme, Démosthène, dans son discours Péri ton én Khérronêsõt [= Sur
les affaires de Chersonese]* : «Je veux me résumer avant de quitter la tri-
bune. » De nouveau, dans le discours Contre Zénothémis* : « Telle est done,
en résumé, Tétat de Taffaire sur Iaquelle vous êtes appelés à voter. »2

1062. Un songé
Une chose futile, vaine, sans valeur, on Гарреііе proverbialement « un
songe ».

1. Littćralement : ni pied ni tête.


2. Toutcs ccs expressions grecques, impossibles i traduire de façon littćrale, com-
prennent le mot képhaluton [= la tête].
54 PROVERBIA 1062 - 1064

ύπηνέμια όνείρατα, φασί, και έπων οτααί, id est Omnia illa subventanea
somnia, sicut aiunt, et verborum umbrae. Idem in dialogo Nirei et Thersitae
et Menippi: Όνείρατα μοι λέγεις, id est Somnia mihi narras. Plato lib. De
rep. VII: Ούτω ΰπαρ ήμΐν καΐ ύμΐν ή πόλις οίκήσεταί, αλλ' ουκ бѵар,
id est Atque ita vere nobis ac vobis civitas habitabitur, non autem somnium.
Idem in Theaeteto : "Ακουε δη бѵар αντί όνείρατος, id est Audi jam som­
nium pro somnio, frivolam rationem pro frivola. Et Syrus servus in Adelphis
herum suum somnium vocat prae Demea :
Tu quantus quantus es, nihil nisi sapientia es,
ille futilis, somnium.
Plautus in Captivi duo : Hie vigilans somniat. Plato libro De legibus III
somnia dixit pro tenuibus vestigiis. Cum enim narrasset Darium non fuisse
regis (ilium, sed eruditione rectaque institutione sic ad regnum pervenisse, ut
ipse in divisione principatus septimam modo portionem obtineret, Об και
νυν Ιτι, inquit, ο^κρά όνείρατα λέλειπται, id est Cujus rei nunc quoque
exígua restant somnia.

11.1.63 1063. N e i n tonstrinis q u i d e m


Lucianus in libello, cui titulus Quomodo conscribenda sit historia : Ούτε
το λεγόμενον δή τούτο, επί κουρείων τά тоьайЧа μυθολογούντων άκου­
σας, id est Qui nee in tonstrinis, quod dici solet, talia fabulantes audierit,
quod in tonsorum officinis fere otiosi desideant et suam quisque fabulam
adferat in medium. Unde Flaccus:
Gaudent ubi vértice raso
Gárrula securi narrare pericula nautae.
Item alibi:
Opinor
Omnibus et lippis notum et tonsoribus esse,
cujus alibi meminimus.

11.1.64 1064. N u m q u i d et Saul inter prophetas?


Liber Regum primo, capite decimo, refertur hujusmodi proverbium :
МГЭ» ^Ну В1Л, id est:
Numquid et Saul inter prophetas? Natum a Saule, qui cum in prophe-
tarum coetum incidisset, subito et ipse divino furore correptus vaticinari
coepit. Id admirantes, qui Saulem antea cognoverant, inter se dictitabant:
Quid accidit Sauli? Num et Saul inter prophetas? Ea vox deinde versa est
ADACES 1062 - 1064 54

Térence*, dans Les Fretes : « L'argent ł Un songé ! »


Lucien dans Harmonidès* : « Tout cela n'est qu'un songe plein de vent,
comme on dit, et des ombres de mots. » De meme, dans le Dialogue de Nirée,
Thersite et Ménippe* : « Ce sönt des songes que tu me racontes! »
Platon, Republique, livre 7* : « Ainsi habiterons-nous bel et bien, vous et
nous, la cite, et non un songe. » De méme, dans le Théétète* : « Ecoute un
songe, pour un songe », c'est-a-dire « un raisonnement vain pour un autre ».
L'esclave Syrus aussi, dans Les Fretes*, appelle son maître « un songe » en
comparaison de Déméa :
Toi, tu n'es tout entier que sagesse,
Lui, il ne sert à rien, c*est un songe !
Plaute*, dans Les Deux Prisonniers : «Il songe tout éveillé. »
Platon*, au troisième livre des Lois, emploie Texpression « des songes»
pour dire de faibles traces. En effet, après avoir raconté que Darius n'était
pas le fils du roi, mais qu'il était parvenu au trone en raison de son savoir et
de sa bonne education, et en ne prenant pour lui-même, après repartition,
qu'un septième de ГЕтріге, il dit : « Ce dont il reste encore aujourd'hui
quelques maigres songes.»

1063. Pas méme chez le coiffeur


Lucien*, dans son petit traité intitule Comment ilfaut écrire Ibistoire:« Sans
avoir jamais entendu, et pas méme chez le coiffeur, comme on dit, raconter
pareilles tables. » En effet, les salons des coiffeurs sont souvent le lieu ou les
oisifs viennent s'asseoir, en у aliant chacun de sa petite histoire.
D'ou, Horace* :
La, les marins tondus, bavards, réjóuis,
Racontent bien au sec les perils qu'ils coururent.
Et de méme, ailleurs* :
Je crois l'hisíoire
Sue de tous les barbiers et tous les ophtalmiques.
Citation dont j'ai fait mention autre part [544 et 570].

1064. Saul est-il aussi au nombre des prophètes ?


Au premier Livre ies Rois*, chapitre 10, on trouve le proverbe que voici:
Hagam Shaoul benebiim [= Saul est-il aussi au nombre des prophètes ?]. Son
origine: Saul qui, tombe dans une assemblee de prophètes, se mit tout à coup
à prophétiser lui-même, pris d'un transport divin. Ceux qui le connaissaient
déjà en furent bien surpris et se répétaient entre eux : Qu'est-il arrive à Saul ?
55 PROVERBIA 1064 - 1065

Hebraeis in proverbium de re nova et inopinata subitaque. Est autem apud


illos iambicus dimeter. Gregorius Nazianzenus in Apologia de fuga sua
in Pontúm sic usurpat, ut quadrare videatur, ubi promiscue quilibet sibi
magnificam aliquam functionem usurpam, velut hisce temporibus nemo non
tractat sacras litteras : 'Αντί του, inquit, είναι, διδακτούς θεού και πάντων
προφητευόντων, ώστε είναι και Σαούλ εν προφήταις κατά τήν πάλαιαν
ίστοριαν και παροιμίαν, id est Dum pro eo, quod deberent esse dociles Dei,
prophetant omnes, adeo ut et Saul sit inter prophetas juxta priscam histo­
riam ас proverbium. Finitimum illi : Και κόρχορος εν λαχάνοις, και Το
έν φακή μύρον, id est Corchorus inter olera, et In lente unguentum, sive
Lenti admixtum unguentum.

11.1,65 1065. In foribus urceum


Έπί θύραις τήν ύδρίαν, id est In foribus äqualem (nam hoc verbo usus
est Plautus). Aristoteles libro Rhetoricorum primo : To δέ τέλος αγαθόν,
όθεν ταύτα ειρηται
Каб δέ κεν εύχωλήν Πρίάμω,
και
Αίσχρόν TOL δηρόν τε μένειν,
και ή παροιμία δέ το
Έπί θύραι,ς τήν ύδρίαν,
id est Finis autem bonus, unde illa dicta sunt:
Et laudem Priamo,
praeterea
Turpe diu mansissc,
jam vero proverbium etiam illud :
Urccum juxta fores.
Interpres quispiam, nam librum άνώνυμον suppeditarat eruditissimus
amicus noster Baptista Egnatius, ait significari rem contemptam ac vilem.
Negliguntur enim, quae passim sunt obvia, quaeque facile quibuslicet con-
tingunt. Itaque urceum in foribus positum nemo studet tollere, proclivc
enim, verum uniones in scriniis recônditos magis expetunt. Plutarchus Περί
πολυφιλίας ait rubum ultro haerentem negligi ac praeteriri, vineam oleasque
expeti, recensens hanc sententiam : Ού γάρ αίρετέον πάντως το ραδίως
άλισκόμενον, id est Non est tollendum, quod admodum facile consequi
licet. Item in Epistulis Seneca : Multi aperta transeunt, condita et abstrusa
ADAGES 1064 - 1065 55

Fait-il done partie des prophètes ? Ce mot devint par la suite un proverbe
hébreu, pour parier d'un evenement nouveau, soudain et inattendu. Dans
cette langue, il s'agit d'un dimètre iambique.
Grégoire de Nazianze*, dans Υ Apologie sur sa Jutte dans Ie Pont, I'emploie
dans un sens qui semble adapté pour les cas oü les premiers venus se saisissent
pêle-mêle d'une fonction eminente, comme de nos jours, ou tout un chaeun
s'oecupe des Saintes Ecritures: « Puisque, au lieu d'etre enseignés par Dieu,
tous prophétísent, si bien que méme Saiil se trouve au nombre des prophètes,
selon la vieille histoire passée en proverbe. »
Três voisins : « Le corète aussi fait partie des legumes» [621] et « La
lentille dans le parfum », ou « Le parfum melange aux lentilles » [623].

1065. La cruche sur le seuil


La cruche à eau sur le seuil (aqualis : c'est le terme employé par Plaute*).
Aristote*, au premier livre de la Rhétorique : « Or lafinest un bien, d'oü
Ies expressions : "Et louange à Priam*" et "II est honteux de demeurer
longtemps*", ainsi que ce proverbe : "La cruche pres du seuil." »
Un scholiaste anönümos [= inconnu] (le livre transmis par mon ami le
grand savant Battista Egnazio1 était en effet anonyme) dit que ce proverbe
signifîe « un objet méprisé et sans valeur ». On neglige en effet ce qu'on peut
trouver partout et qu'il est facile à quiconque de se procurer. Ainsi, nul ne
cherche à voler une cruche posée sur le seuil (c'est trop simple) ; on convoite
plutôt les perles cachées dans un écrin.
Plutarque*, Péripolüphilias [= Sur legrand nombre d'amis]t dit qu'on neglige
sans s'en préoccuper les ronces qui s'accrochent à nous, mais que Γοη
convoite la vigne et les oliviers. II fait alors mention de la phrase suivante :
« II ne faut pas prendre cç qu'on peut, aţteindre trop.facilement. »
De méme, Sénèque*, dans ses Lettres:« Beaucoup negligent ce qui s'offre
au grand jour, pour rechercher ce qui se cache et se dissimule. Les scellés
appellent le voleur. Tout ce qui s'orTre est jugé vil. Les objets à portée, le
brigand les ignore. Voilà les moeurs du peuple, celles des ignares en général:
Ies caches, voilà ou ils veulent pénétrer. »
Au demeurant, il scmble qu'on ait une version incomplete et tronquée
du proverbe, puisque c'est la plupart du temps de cette maniere qu'Aristote

1. Voir la noie sur cet hümaniste à l'adagc 1001, p. 13.


56 PROVERBIA 1065 - 1067

rimantur. Furem signata sollicitant. Vile videtur quicquid patet. Aperta


effractarius praeterit. Hos mores habet populus, hos imperitissimus quis-
que : in secreta irrumpere cupit. Porro proverbium imperfectum ас mutilum
videtur, quandoquidem Aristoteles ad eum modum pleraque refert, tam-
quam alioqui per se satis nota. Apparet esse hemistichium iambici trimetri
a comico quopiam mutuo sumptum.

іі.і.бб 1066. Haudquaquam difficile Atheniensem


Athenis laudare
Aristoteles libro Rhetoricorum primo : "Ωσπερ γαρ ό Σωκράτης Ιλε-
γεν, ου χαλεπάν 'Αθηναίους εν 'Αθήναις έπαινεΐν, id est Quemadmodum
enim dixit Socrates, haud difficile est Athenienses Athenis laudare. Citat
idem, eodem in opere de prooemiis agens : Haudquaquam esse difficile
Athenienses laudare apud Athenienses, verum apud Lacedaemonios id fore
difficile. Extat autem in Menexeno Platonis, idque in adagionis locum cessit.
Dictum est autem propter encomia orationesque panegyricas, quae Athe­
nis ex more exhibebantur iis, qui fortiter oppetiissent in bello. In quibus
quoniam plurima dicebantur in laudem populi Atheniensis, pronis auribus
audiebantur, propterea quod suis quisque laudibus favet.

II,I,67 1067. Exigua res est ipsa justiţia


Aristoteles libro Rhetoríces primo : Διό και τήν δικαιοσύνην φασί
μικρόν είναι, id est Unde etiam aiunt ipsam justitiam exiguum quiddam
esse. Quo provérbio signifícabant non multum adferre momenti, si probus
sis, nisi talis etiam habearis, et opinionem longe plus valere quam rem ipsam.
At quanto melius Aeschylus in tragoedia, cui titulus Έπτα επί Θήβαις, de
Amphiarao:
Ού γαρ δοκεΐν άριστος, άλλ' είναι θέλει,
Βαθεΐαν αύλακα δια φρενός καρπούμενος, id est
Neque enim videri, at esse vir cupit optimus,
Mentis profundae segete perfmens bona;
reams Socrates admoncns, ut talis quisque sit, qualis haberi velit; modestius
Euripides in Oreste probans opinionem, ubi res ipsa non adest, tamquam
Optimo proximam :
Κρεΐσσον δέ το δοκεΐν, καν αληθείας άπη, id est
Res ipsa ut absit, optima est opinio.
Itidem Terentius in Adelphis : Si tibi istuc re ipsa non dolet, at simulare
certe est hominis.
ADAGES 1065 1067 56

rapporte les adages, comme s'ils étaient suffisamment connus par ailleurs, II
est clair qu'il s'agit d'un hémistiche iambique emprunté à quelque auteur
de comedies.

1066. Pas bien dur, à Athènes, de louer un Athénien

Aristote, au premier livre de la Rhétorique* : « Comme Га dit Socrate, il


n'est pas dur de louer les Athéniens à Athènes. »Il cite encore, dans le meme
ouvrage*, en parlam des exordes: « Il n'est pas dur de louer les Athéniens
devant des Athéniens; mais се şerait difficile devant des Spartiates. »
On trouve la formule dans le Ménexène de Platon* ; elle est ensuite passée
à l'état de proverbe. On dit cela à cause des éloges et des panégyriques qu'on
avait coutume de prononcer à Athènes pour les soldats morts héroïquement
à Ia guerre. Comme ces discours consistaient principalement en un éloge du
peuple athénien, on у prêtait une oreille favorable, car chacun applaudit à
ses propres éloges.

1067. La justice seule est peu de chose


Aristote*, au premier Ьѵге de la Rhétorique : « C*est pourquoi Γοη dit
aussi que la justice seule est peu de chose.» Par ce proverbe, on emendait
qu'il importe peu d'etre honnête, si Ton ne passe pas aussi pour tel, et que
Горіпіоп qu'on se fait d'une chose a bien plus de poids que la chose en
elle-même.
Bien plus heureuse est la formulation d'Eschyle*, dans sa tragédie intitulée
Hépta épi Thêbats [= Les Sept contre Thebes], au sujet d'Amphiaraos :
II ne veut pas sembler brave, mais il vcut Petre,
Et recolte, en son cceur, à un profond si Hon.
Socrate* у met, lui, plus de justesse, quand ii conscille d'etre tels que nous
voulons paraître.
Et Euripide* a moins d'ambition, dans Oreste, en acceptam Горіпіоп,
quand la réalité ne correspond pas, comme la meilleure chose après elle :
Mieux vaut une apparence, quand la chose nous manque.
De méme, Terence*, dans Les Frères:« Si tu n'en ressens pas une veritable
peine, il est au moins humain de la feindre. »
57 PROVERBIA 1068 - 1069

ii,i,68 1068. Occasione dumtaxat opus improbitati


Aristoteles lib. Rhetor. II : Και προς ους εχουσι πρόφαση ή προγό­
νων, ή αυτών, ή φίλων, ή ποιησάντων καλώς, ή μελησάντων ή αυτούς,
ή προγόνους, ή ών κήδοντα^ "Ωσπερ γαρ ή παρόδια, προφάσεως
бегтаь μόνον ή πονηρία, id est Aut adversus quos occasionem habent sive
progenitorum nomine, sive suo ipsorum, sive amicorum, sive eorum, a qui-
bus benefício fuerunt affecti aut curae habiti vel ipsi, vel majores ipsorum,
vel eorum, pro quibus solliciti sunt. Quemadrnodum enim provérbio dici-
tur, occasione dumtaxat opus est malitiae. Quadrabit in nocendi cupidos,
qui, ne temere laesisse videantur, causas praetexunt. Celebratur hie rmmus,
Publii, ni fallor, in hanc sententiam :
Malefaccre qui vult, nusquam non causam invenit.
Circumfertur et hodie vulgo apud nostrates adagium non usquequaque
spernendum: Facile fustem invenerit, qui cupit caedere canem. Eodem spec-
tat Terentianum illud : Fingit causas, ne det, sedulo. Item illud Martialis:
Irasci tantum felices nostis amici,
Non quia sic merui, sed juvat hoc facere.
Fortassis hue allusit ct Euripides, cum sic ait in Iphigenia Aulidensi:
Έπεί. βραχείας προφάσεως έδει, μόνον,
Έφ' ής σ' εγώ και παΐδες αϊ λελειμμέναι
Δεξόμεθα δέξι,ν, ήν σε δέξασθαι χρεών, id est
Occasione tantum opus fuerir levi,
Ut et ipsa, quique mihi supersunt liberi,
Те rursus aeeipiamus istunc ad modum,
Quo te aeeipi par est.
Citant et hunc senarium ex Menandro :
Mtxpà προφασίς εστί, του πραξαι κακώς, id est
Ad prave agendum parva satis occasio est.

ii.i.fiy 1069. Vel a mortuo tributum auferre


Καν από νεκρού φέρε^ id est Etiam a mortuo tollit, in hominem unde-
cumque per fas nefasque lucrum captantem. Aristoteles lib. Rhetor. Ill,
tractans de iis, quae pudenda habeantur: Οΐον, inquit, πενήτων ή τεθνεώ-
των, δθεν και ή παροιμία, το καί άπο νεκρού φέρε^ από αίσχροκερδίας
γάρ, id est Veluti si quis exigat a pauperibus sive defunctis; unde etiam illud
ortum est adagium, etiam a defuncto tollere; propterea quod id a turpi lucri
cupiditate profi ci sc it ur. Finitimum est illi:
Αιτεί γε καί τους ανδριάντας άλφιτα, id est
Ipsis vel a statuis farinas postulat.
ADAGES 1068 - 1069 57

1068. II ne faut qu'un pretexte à la méchanceté


Aristote*, au second livre de la Rhétorique : « Ceux auxquels on trouve
une bonne occasion de faire du mal, soit au nom des ancêtres, soit en son
nom personnel, soit au nom de ses amis ou des gens dont on a reçu un
bienfait ou qui se sönt souciés de son propre sort (eux en personne ou leurs
pères), ou enfin au nom de ceux pour qui Γοη s'inquiète. Car comme dit le
proverbe, il ne faut qu'un pretexte à la méchanceté. »
Le proverbe s'appliquera à ceux qui, désireux de nuire, inventem des
pretextes pour ne pas sembler faire du tort sans raison.
Cette formule (de Publius*, sauf erreur de ma part) est três répandue,
pour exprimer cette idéé :
Qui veut nuire toujours trouvera des raisons.
Encore aujourd'hui, circule couramment chez nos compatriotes un adage
à ne pas toujours dédaigner : Qui veut frapper son chien, trouve facilement
un baton.
Méme sens, dans ce mot de Térence* : « Il forge à toute force des pretextes
pour ne pas la donner. »
Et cet autre, aussi, de Martial* :
Vous ne savez que vous fàcher, heureux amis,
Non que je le mérite, mais pour votre plaisir.
Peut-être aussi une allusion chez Euripide*. quand, dans Iphigénie à Aulis,
il dit ainsi:
II suffirait alors d'un bien maigre pretexte
Pour que moi-même, avec les enfants qu'il me reste,
Nous te recevions comme xu.lc mérites.
On cite aussi ce sénaire, tire de Ménandre* :
Un petit pretexte suffit pour mal agir.

1069. Taxer méme les morts


Il prend méme aux morts. Contre celui qui cherche Ie profit par tous les
moyens, legitimes et illegitimes. Aristote*, au troisième livre de Ia Rhétorique,
dit, en traitant des aaions tenues pour honteuses:« S'en prendre aux pauvres
ou aux morts, par exemple. De la vient aussi Tadage "Prendre méme aux
morts", car c'est Ie fait d'un amour hontcux du gain. »
Le proverbe est voisin de cet autre [2189] :
Méme aux statues, il demande du pain.
58 PROVERBIA 1069 - 1070

Natum а tyrannis, qui et a sepulcris aut defunctorum statuis vectigal


colligunt. Legitur in epistula quadam ad Cratetem Diogenis : Και τους
ανδριάντας τους έν τη άγορα προσιών αϊτει τα άλφιτα, id est Adi et
statuas, quae in foro sunt, atque ab his cibum poscito.

11,1,70 1 0 7 0 . P u d o r in oculis
Έ ν όφθαλμοϊς ή αιδώς, id est In oculis pudor. Horum nos pudet, quae in
propatulo sunt, aspeaus enim vel incutit, vel renovat etiam pudorem. Unde
fit, ut pueri, cum pudescunt, óculos tegant. Et apud Platonem Socrates dic-
turus de amore ob pudorem óculos tegit, nimirum hue alludens. Hinc et
poetae Cupidinem, quod sit improbissimus, caecum fingunt. Eodem perti
net illud Ciceronis, epistulam non erubescere. Videmus etiam eos, qui oculis
capti sunt, a verecundia plurimum abesse. Hue spectavit Ovidius, cum ait
noctem, utpote caecam, pudore vacare :
Nox, inquit, et Amor vinumque nihil moderabile suadent:
Ilia pudore vacat, Liber Amorque metu.
Refertur adagium ab Aristotele lib. Rhetoric. II : Και τα έν όφθαλμώ,
και τα έν φανερώ. "Οθεν και ή παροιμία, το έν όφθαλμοΐς είναι αιδώ, id
est Et ea, quae sunt oculis exposita, quaeque in propatulo sunt. Unde et illud
provérbio dicunt, pudorem in oculis esse. Citatur et apud Athenaeum lib.
XIII. Idem in Problematis causam inquirens, quamobrem pudefactis rubes-
cant aures, iratis oculi, hujus adagii testimonium citat: H бЧі, inquit, ή μεν
αιδώς έν όφθαλμοΐς κατάψυξις τις μετά φόβου, ώστε είκότως απολεί­
πει τό θερμον τους οφθαλμούς ; Χωριζόμενον δε εις τον δεκτικώτατον
φέρεται τύπον τοιούτος бе ό έν τοις άκροΐς των ώτων, ό γάρ άλλος
όστώδης. Όργιζομένοις δέ επανέρχεται το θερμον, μάλ!στα δέ γίνεται
φανερον έν τοις όφθαλμοΐς δια τήν χρόαν ουσαν λευκήν, id est An prop-
terea, quod pudor in oculis frigus quoddam adducit una cum metu, atque ob
id mérito calor destituit óculos? Is vero demigrans inde fertur ad locum sui
maxime capacem; est autem hujusmodi summa pars aurium, nam reliqua
pars est ossea. Rursum iratis calor sufTunditur, idque potissimum apparet in
oculis propter âlbicantem illorum colorem. Refertur hic versus ex Euripide:
Αιδώς έν όφθαλμοΤσι γίνεται, τέκνον, id est
Mea gnata, in ocuus nascitur hominum pudor.
Aristophanes in Vespis:
'Αλλά τούτοις γε ούκ ëvi
Ούδ' έν οφθαλμοΐσιν αιδώς των παλαιών έμβάδων, id est
Ceterum istis haud inest
Calciamenti vetusti nee vel in oculis pudor.
ADAGES 1069 1070 58

Le proverbe est né des tyrans, qui levent un impôt jusque sur les tombeaux
ou les statues des défunts.
On lit, dans une lettre de Diogène* à Cratès: « Va done voir les statues
sur le marché et demande-leur ton pain. »

1070. La honte est dans les yeux


Nous avons honte de ce qui s'ofFre aux yeux de tous, car c'est la vue
qui nous inspire la honte, ou méme la renouvelle. Cest ce qui fait que les
enfants, quand ils sont pris de honte, se couvrent les yeux. Socrate aussi, chez
Platon*, se couvre les yeux, par honte, au moment de parier de Tarnour, sûre-
ment par allusion à ce proverbe. De là encore vient que les poetes représentent
Cupidon aveugle, parce qu'il ne connaît aueune honte.
Méme sens dans ce mot de Cicerón* : « Une lettre ne rougit pas. » Nous
voyons aussi que les aveugles ignorem totalement la pudeur.
Cest Tidée d'Ovide*, quand il dít que la nuit, parce qu'elle est aveugle,
ignore la honte :
Nuit, Amour, vin, jamais ne prêchent la mesure :
L'une est sans honte et les autres sans crainte.
L'adage est rapporté par Aristote, au second livre de la Rhétorique* :
« Et Ies actions livrées à la vue, et celles produites aux yeux de tous. D'ou
l'expression proverbiale : "La honte est dans les yeux." »
Il est aussi cité chez Athénée*, au livre 13.
De méme Aristote, dans les Problèmes* — quand il cherche pour quelle
raison nos oreilles rougissent lorsque nous sommes honteux, et nos yeux,
quand nous sommes en colère — cite le témoignage de cet adage : « Ou
bien est-ce parce que la honte produit un froid dans noş yeux, tout çomme
la peur, si bien que la chaleur Ies abandonne tout naturellement ? Cette
dernière, quittant les yeux, se porte au lieu le plus à méme de ГассиеіШг ;
or e'est la partie supérieure de Гогеіііе, car pour le reste elle est osseuse.
En revanche, chez les gens en colère, la chaleur se répand, et cela paraît
principalement dans les yeux, en raison de leur couleur blanche. »
On a cc vers d'Euripide* ;
Cest dans les yeux, mafille,que va naître la home.
Aristophane*, dans Les Guêpes :
Pas de honte chez eux,
Pas méme dans leurs yeux, enver s leurs vieux souuers.
On peut encore у rapporter ce vers de Sappho, cité par Aristote*, au
premier livre de la Rhétorique :
59 PROVERBIA 1070 - 1072

Hue referri potest et illud, quod Aristoteles lib. Rhetoricorum primo ex


Sapphone citat:
Αιδώς κέν σε ούκ εΪχεν όμματα, id est
Non esset tibi pudor in oculis.
Hinc et illae figurae : Quo ore, qua fronte audebis objurgare filiumž, et
illud apud Ciceronem in Epistulis ad Atticum : Nee enim conquisitores
φαινοπροσωπεΐν audent. Quin et hodie vulgo dieunt: Non audebis faciem
ostendere. Apud Euripidem, in Iphigenia Aulidensi, Menelaus jubet Aga­
memnon!, ut sese aspiciat, videlicet quo facti pudeat:
Βλέψον εις ήμας, iv' αρχάς των λόγων ταύτας λάβω, id est
Aspice in nos recta, ut hoc capiam loquendi exordium,
isque respondet:
Μών τρέσας ούκ ανακαλύψω βλέφαρον, Άτρέως γεγώς; id est
Num verebor lumina in te tollere, Atreo satusî
Fortassis hue ascribendum erat, quod apud Homerum Achilles Aga-
memnonem κυνώπην vocat ob impudentiam, velut oculis caninis et inve-
reeundis.

7i 1071. Conciliant homines mala


Συνάγει, τους ανθρώπους κακά, id est Conciliant homines mala. Senten-
tia proverbialis, quae declarat id, quod vulgo fit, ex hostibus nonnumquam
amicosfieripropter malum aliquod incidens utrisque commune. Aristoteles
libro Rhetoricorum primo : Ουδέν γαρ κωλύει, ενίοτε ταύτο συμφέρει
τοις èvavTtoLç. ''Οθεν λέγεται ώς τα κακά συνάγει τους ανθρώπους,
δτ αν ή ταύτο βλαβερον άμφοΐν, id est Nihil enim vetat quominus
idem conducat ambobus adversariis. Unde dicitur illud, conciliari homines
malis, quoties idem utrisque noxium fuerit. De syncretismo diximus alibi.
Quin hue quoque potest deflecti proverbium, ut dicamus indoctum faverc
indocto, infantem infanti, nepotem nepoţi. Neque enim bonarum modo
rerum similitudo conglutinat necessitudinem, verum etiam ex malis com-
munibus saepenumero mutua nascitur benevolentia. Amant fere inter se,
qui simul fecere naufragium, qui militarunt una, qui simul capti fuerunt ab
hoste, denique qui corporis aut animi morbis iisdem laborant.

72 1072. Ama tamquam osurus, oderis tamquam amaturus

Δει φίλεΐν ώσπερ μ ^ σ ο ν τ α , μισεϊν 8έ ώσπερ φίλήσοντα, id est Sic


amandum, tamquam sis osurus, sic oportet odisse, tamquam sis amaturus.
ADAGES 1070 - 1072 59

Aucune honte dans tes yeux.


De là aussi ces tournures: De quel visage, de quel front oseras-tu blarner
ton fils ? Et се mot qu'on trouve chez Cicerón, dans les Lettres à Atticus* :
« Car les préposés au recrutement n'osent pas phamoprosope'm [= montrer
leur face]. » D'ailleurs, on dit méme encore aujourd'hui couramment: « Tu
n'oseras pas montrer ta face. »
Chez Euripide, dans Ipkigénie a Aulis*, Ménélas ordonne à Agamemnon
de le regarder, clairement pour qu'il ait honte de son action :
Regarde-nous en face, que j'en tire un exorde,
et lui répond :
Je tremblerais d'ouvrir les yeux, moifilsd'Atrée ?
J'aurais peut-etre du ajouter ici le passage d'Homère* ou Achille nomme
Agamemnon künöpês [= ccii de chien] pour son manque de honte, comme
pour dire « tu as Гоеіі effronté d'un chien ».

1071. Le malheur rapproche les hommes


Cette formule proverbiale exprime une réalité courante : que d'ennerms
on devient parfois amis, à la faveur d'un malheur commun.
Aristote*, au premier livre de la Rhétorique : « Car rien n'empêche que
deux partis adverses aient un méme intérêt. De là on dit que "le malheur
rapproche les hommes", quand un méme malheur frappe en méme temps
les deux côtés.»
Nous avons parlé ailleurs du syncretisme [11].
O n peut aussi tourner le proverbe dans un autre sens, pour dire : le sot
s'attache au sot, le pietre parleur au piètre parleur, le prodigue au prodigue.
Des bonheurs égaux ne sont pas seuls à sceller l'amitié, mais îl arrive tres
souvent qu'une bienveillance mutuellc naisse de maux partagés. En general,
ceux qui ont fait naufrage ensemble ont une affeaion réciproque, comme
ceux qui se sont ba ttu s cote à cote, ont par tagé la captivité chez l'ennemi, ou
enfin éprouvem les mêmes douleurs, physiques ou morales.

1072. Aime comme si tu devais haïr,


hais comme si tu devais aimer
Il faut aimer, comme si Γοη dévait haïr, il faut haïr, comme si Γοη dévait
60 PROVERBIUM 1072

Hanc Biantis sententiam Aristoteles in libris Rhetoricorum satis indicat in


proverbium abiisse, cum ita scribit : 'Ότι ού δει, ώσπερ φασί, φιλεΐν ώς
μισήσοντα, άλλα μαλλον μισεϊν ώς φιλήσοντα, id est Non est amandum,
quasi sis osurus, quemadmodum aiunt, sed ita exercendum odium, tam­
quam sis aliquando amaturus. A c paulo inferius : Δεΐ φιλειν, ούχ ώσπερ
φασίν, αλλ* ώς αεί φιλήσοντα, id est Oportet amare, non quemadmodum
aiunt, sed tamquam semper amaturum. Commonstrat enim illic philoso-
phus, quo pacto refellendae corrigendaeque sint sententiae vulgo receptae
atque inculcatae. M. Tullius in sermone De amiciţia scribit Scipioni usque
adeo non placuisse dictum hoc, Biantis nomine celebratum, ut negaret ullam
vocem inimiciorem amicitiae reperiri potuisse, quam ejus, qui dixisset ita
amare oportere, ut si aliquando esset osurus; nec vero se adduci posse, ut hoc,
quemadmodum putaretur, a Biante dictum esse crederet, qui sapiens habi­
tus esset unus e Septem, sed impuri cujusdam aut ambiţioşi aut omnia ad
suam potentiam revocantis esse sententiam : Quonam enim modo, inquit,
quisquam amicus ejus esse poterit, cujus se putabit inimicum esse posse?
Quin etiam necesse erit cupere et optare, ut quam saepissime peccet ami­
cus, quo plures det sibi tamquam ansas ad reprehendendum; rursum autem
recte factis commodisque amicorum necesse erit angi, dolere, invidere. Quare
hoc quidem praeceptum, cujuscumque est, ad tollendam amicitiam valet.
Illud potius praecipiendum fuit, ut earn diligentiam adhiberemus in amici-
tiis parandis, ut ne quando amare inciperemus eum, quem aliquando odisse
possemus. Hactenus Cicero. Refertur ab eodem Aristotele paulo superius ac
repetitur libro Moralium Eudemiorum septimo hic senarius:
Ουδείς εραστής, 6ς τις ουκ άεΐ φιλεΐ, id est
Non est amicus hic, qui amare desinit.
Qui emolumenti causa ämat, potitus eo, quod concupiscebat, amare
desiit. At bonorum amiciţia, quoniam virtuti nititur, immortalis est. Extat
autem hic versus apud Euripidem in Troadibus. Diogenes Laertius muti-
lum adagium refert: Έφασκε φιλεΐν ώς μισήσοντας, τους γαρ πλείστους
είναι κακούς, id est Jubebat amare tamquam osuros, plurimos enim esse
maios. Hue adscribendus mimus ille Publianus, qui est apud Aulum Gel
lium :
Ita amicum habeas, posse ut fieri inimicum putes,
et alius ejusdem, ut opinor, sed Senecae titulo :
Ita crede amico, ne sit inimico locus.
Sophocles item in Ajace masdgophoro :
Έγώ δ' έπίσταμαι γαρ άρτίως, δτι
"Οτ' εχθρός ήμην, ές τοσόνδ' έχθραντέος,
ADAGE 1072 60
1
aimer. Cette maxime de Bias est passée en proverbe comme l'indique bien
Aristote, dans la Rhétorique*, quand il écrit: « Il ne faut pas aimer comme
si on dévait haïr, comme on Ie dit, mais exercer sa haine comme si un jour
on dévait aimer. » Et un peu plus loin* : «Il convient d'aimer non comme
on Ie dit, mais comme si eet amour dévait toujours durer.» En effet, Ie
philosophe montre dans ce passage comment il faut réfuter et corriger les
maximes communément transmises et inculquées.
Cicéron*, dans son dialogue Sur ïamitié, écrit que ce mot, prêté a Bias,
déplaisait à Scipion au point de lui faire dire « qu'on ne pouvait trouver
maxime plus contraire à l'amitié que celle qui a declare qu'il fallak aimer
comme si, un jour, on dévait haïr. Et qu'on ne saurait lui faire croire que la
formule, comme c'était l'avis commun, fût de Bias, un homme compté parmi
les Sept Sages. Mais qu'elle venait d'un infame et d'un intrigant, ou d'un
individu rapportant tout à son propre arbitre. En effet, disait-il, comment
pourra-t-on devenir Гаші d'un homme, dont on pensera qu'a Гаѵепіг il
pourrait être un ennemi ? Plus encore, on désirera et souhaitera forcément
que eet ami commette tort sur tort, afin d'offrir davantage de prise, pour ainsi
dire, à la critique; quand, au contraire, les bonnes actions, les services de
nos amis nous feront forcément ressentir et colère et peine et envie. Ainsi,
quel qu'en soit l'auteur, ce precepte a pour effet de détruire l'amitie. Voici
plutôt ce qu'il fallait prescrire : de mertre tant de soin à nous faire des amis,
que nous ne donnions jamais un debut d'afFection à qui nous pourrions un
jour hair. » Assez pour Cicéron.
Toujours par Aristote, on trouve encore rapporté, un peu plus haut*, et
répété, au livre 7 de YÉthique à Eudème*, le vers sénaire suivant:
II n'est pas un ami, celui qui n'aime plus.
L'homme qui aime en vue d'un gain cesse d'aimer, une fois en possession
de ce qu'il désirait. Mais l'amitié des gens de bien, parce qu'elle s'appuie
sur la verm, est immortelle. Quant à ce vers, il est d'Euripide*, dans Les
Troyennes.
Diogène Laêrce* donné une version tronquée de l'adage : «Il ordonnait
d'aimer comme si on dévait haïr, car la majorité des hommes sont mauvais. »
Il faut у ajouter cette sentence de Publius*, qu'on trouve chez Aulu-
Celle* :
Songe que l'ami peut devenir ennemi.
Et eet autre mot*, que je pense du méme, mais qu'on donné comme de
Sénèque:
Confie-toi à l'ami comme à un ennemi.

1. L'un des «Sept Sages» de U Grece antique.


PROVERBIA 1072- 1074

Ώς και φιλήσων αύθις ΐς τε τον φίλον


Τοσοΰθ' υπουργούν ώφελεΐν βουλήσομαι,
'Ως αίεν ου μενουντα τοις πολλοί γαρ
Βροτών άπιστος έσθ' εταιρείας λ^ήν, id est
At ipse didici nuper, ut sı quando sim
Inimicus ulii, hunc öderim hactenus, velut,
Aliquando amicum habiturus; erga amicum item
Officia sic exerceam, ut qui non sit
Semper futurus amicus; etenim plurimis
Sodalitatis portus est tutus parum.

11.1.73 1073. A t t i c u s advena


' Αττικός πάροδος, id est Atticus advena, in violentos et feroces in vicinos
dicebatur. Duris apud Zenodotum ait ex Atticorum moribus natum, quod
olim imitimos e sedibus suis exigere consueverint. Craterus inde manasse
putat, quod Athenienses, qui Samum missi fuerant, indígenas expulerint.
Notatur adagium ab Aristotele lib. Rhetoricorum III : "Ετι, inquit, ενιαι
των παροιμιών και γνώμαί είσιν, οίον μαρτυρίαι 'Αττικός πάροδος,
id est Ad haec nonnulla proverbia sunt et sententiae, tamquam testimonia,
ut Atticus advena. Proinde proprie quadrabit in eos, qui ita nuper in munus
aliquod asciti sunt, ut superiores ejiciant.

11.1.74 1074. Purpura juxta purpuram dijudicanda


' Η πορφύρα παρά τήν πορφύραν διακριτέα, id est Purpura ad purpuram
dijudicanda est. Certissimum judicium ex collatione nascitur. Unde emp-
tores mercaturi purpuram, ne fallantur, alteram adhibent purpuram. Licebit
uti, quoties negabimus infantiam aut inscitiam indoctorum plene depre-
hendi, nisi cum eloquentium et eruditorum scnptis conferantur. Etenim si vel
Sallustium conferas cum Cicerone, jam velut obmutescit ille, alioqui per sc
disertissimus. Refertur adagium a Phoebammone sophista in commentario
Defigurisrhetoricis. Meminit et Isocrates in Oratione Panathenaica : 'Αλλ'
ώσπερ την πορφύραν καΐ τον χρυσον θεωρουμεν καΐ $οκιμάζομεν έτερα
παραδείκνύοντες, id est Sed quemadmodum purpuram et aurum consi
deramus ac probamus, purpuram cum purpura conferentes. Haud arbitror
prorsus άπροσδιόνυσον fore, si de conferenda purpura locum hue ascripsero
ex Aureliano Flavii Vopisci: Meministis, inquit, fuisse in templo Jovis Opt.
Max. Capitolini pallium breve purpureum, lanestre; ad quod cum matro-
пае atque ipse Aurelianus jungeret purpuras suas, cineris specie decoloran
ADAGES 1072 - 1074

Sophocle*, dans Ajaxporteur dejouet:


Je viens d'apprendre que, si j'ai un ennemi,
Je dois borner ma haine, en pensam qu'un beau jour,
II me faudra Paimer. Quant à Гаті, j'entends
Lui rendre mes services, comme s'il ne dévait pas
Toujours le demeurer, саг la plupart des hommes
Tiennent Tamitié pour un port incertain.

1073. U n voisin athénien


Se disait des gens violents et agressifs envers leurs voisins. Duris, cite par
Zénodote*, lui donné pour origine les habitudes des gens d'Athènes, qui
jadis avaient coutume d'expulser leurs voisins de leurs propres territoires.
Elle vient, selon Cratere, des Athéniens envoyés à Samos qui en chassèrent
ses premiers habitants.
L'adage est relevé par Aristote*, au livre 3 de la Rhetorique :« De plus, cer­
tains proverbes sont aussi des sentences qui valent pour témoignage, comme
en témoigne l'expression "un voisin athénien". »
Elle s'emploiera done avec à-propos pour ceux qui, tout juste admis dans
une charge, en chassent leurs devanciers.

1074. Il faut jugcr la pourpre par la pourpre


La façon la plus sûre de juger est de comparer. Cest pourquoi, quand
des marchands s'apprêtent à acheter de la pourpre, ils у apposent une autre
piece, pour évitçr d'etre trompés. On pourra Гетріоуег chaque fois que
nous voudrons dire qu'on ne peut pleinement juger du manque d'éloquence
ou de savoir des ignorants, qu'en le rapportant aux écrits des grands auteurs
et des savants. De fait, si Ton compare méme Salluste à Cicerón, le voilà
tout à coup comme muet, quoique, en lui-même, son style soit excellent.
L'adage est rapporté par le sophiste Phoebammon*, dans son commen­
tate 5мг lesfiguresrhétoriques.
Isocrate* en fait également mention dans son Discours panathénaique:« Mais
de méme que nous inspectons et éprouvons la pourpre et Tor, en mettant une
piece contre une autre. »
Je ne pense pas qu'il soit tout à fait aprosdionüson [= hors de propos] de
recopier ici un passage de Flavius Vopiscus* dans la Vie d'Aurélien sur la
comparaison des pourpres: « Vous vous souvenez, dit-il, qu'il existait dans
le temple de Jupiter Très-Bon, Très-Grand, au Capitole, un court manteau
de laine, teint en pourpre. Quand les matrones, et Aurélien lui-même, en
approchaient leur propre pourpre, elle paraissait s'éteindre et prendre un ton
cendreux, en comparaison de l'éclat divin du manteau. Ce cadeau, dit-on,
62 PROVERBIA 1074 - 1075

videbantur ceterae divini comparatione fulgoris. Hoc munus rex Persarum


ab indis interioribus sumptum Aureliano dedisse perhibetur scribens: Sume
purpuram, qualis apud nos est. Nam postea diligentissime et Aurelianus et
Probus et proxime Diocletianus missis diligentissimis confectoribus requi-
siverunt tale genus purpurae, nee tarnen invenire potuerunt. Dicitur enim
sandix Indica talem purpuram facere, si curetur. Allusit hue Quintilianus
libro XII, cap. De generibus dicendi, agens de dictione, quae, quod medio
cris est, per se habet admirationem, sed admotis iis, quae sunt eximia, desinit
esse admirationi : Habet, inquit, admirationem, neque immerito, nam ne
illud quidem facile est, sed evaneseunt haec atque moriuntur comparatione
meliorum, ut lana tineta fueo citra purpuras placet, at si contuleris, etiam
lacernae conspectu melioris obruatur, ut Ovidius ait.

n,i,7s 1075. Saturniae lemae


KpovLxai λήμοω, id est Saturniae lemae, in caecutientes ac stupidos dici­
tur, praesertim in eos, qui aetatis vitio desipiscunt. Est enim lema humor in
oculis concretus, unde lippitudo nascitur. Derivatur autem από του λεύω,
id est video, et μή, negativa particula, quod ejusmodi lacrimae crassae óculos
occupantes visui officiant. Aristophanes in Pluto :
'Αλλ' ώ Kpovtxatç γνώμαις Οντως λημώντες τάς φρένας άμφω, id est
Satuminis animis vere lippitis sensibus ambo.
Gnomas dixit pro lemis, unde λημώ Graecis lippio caecutioque significat.
Porro Saturniae dicuntur quasi seniles ac veteres, propterea quod Κρόνος, id
est Saturnus, podagrosus ac senex a poetisfingitur,et temporum deus, quasi
Χρόνος. 'Αρχαία vero, id est prisca et antiqua, Graeci nonnumquam stulta
vocant. Plato in Euthydemo : "Εχων φλυαρείς καΐ άρχαώτερος εΐ του
δέοντος, id est Nugaris ас stultior es, quam decet. Et Κρονικώτερα μωρό
τερα, et κρόνους nugas ac deliramenta. Timotheus apud Athenaeum libro
tertio : Νέος ο Ζευς βασιλεύει, / το παλαιον δ' ήν Κρόνος ίρχων, id est
Juvenis regnat Jupiter, olim autem principatum tenebat Saturnus. Aristo­
phanes in Vespis:
Kat τους τραγωδούς φησιν άποδείξειν Κρόνους
Τον νουν, id est
ADAGES 1074 - 1075 61

c'est le roi des Perses qui Tavait fait venir des profondeurs de Tinde et offert
à Aurélien, en lui écrivant : "Reçois cette pourpre, telle qu'on la trouve
chez nous". Par la suite, Aurélien, comme Probus et Dioclétien après lui,
fit soigneusement partir les meilleurs ouvriers pour chercher une pourpre de
cet ordre, sans en pouvoir trouver. Car on dit que Ie sandyx indien peut
fournir une pourpre semblable, après traitement. »
Quintilien* у a fait allusion au livre 12, dans son chapitre « Sur les diffé-
rents genres d'éloquence », quand il traite de cette façon de parier qui, parce
que de qualité moyenne, mérite en soi Tadmiration, mais cesse d'etre admirée,
sitôt qu'on la compare a d'excellents discours: « Elle empörte Tadmiration,
dit-il, et ce n'est pas immérité, car parvenir méme jusque-là n'est pas si
simple, mais ces discours s'étiolent et meurent compares à d'autres meilleurs,
de meme qu'une laine teinte à Torseille peut plaire, sans pourpre à côté, mais
il suffit qu'on Ies rapproche et "la voilà qui s'éteint auprès d'un meilleur
manteau", comme dit Ovidé*. »

1075. Des chassies dignes de Saturne


Pour ceux qui у voient mal et les esprits stupides, surtout ceux que Tage
rend seniles. La chassie est en effet une humeur qui se solidifie sur les yeux
en у créant une inflammation. Le mot vient apo tou leüö, c'est-a-dire de «je
vois », et de me, particule negative, car les épaisses gouttes qu'elles forment
recouvrent Toeil et encombrent sa vue.
Aristophane*, dans Ploutos:
Allons done ! Vos idees à tous deux sont dignes de Saturne, et votre cerveau
у voit trouble.
Il emploie^wówűí [= idees] pour lemat [= chassies]; c'est de ce moţ que
vient lêmõ, qui signifíe, en grec «j'ai les yeux chassieux » ou encore «j'y vois
mal».
En outre, on emploie « de Saturne » comme équivalent de «seniles » et
« vieux », car les poetes representem Kronos, c'est-à dire Saturne, comme un
vieillard perclus de goutte, et comme le dieu du temps, comme Khronos, Ie
Temps. En grec arkhafa, e'est-adire « des vieilleries», vcut parfois dire « des
sottises ».
Platon*, dans VEuthydme : Ékhon phlüareïs kat arkhaïotéros ei' tou déontos,
« Tu racontes des balivernes, et tu es plus béte1 qu'il ne faut». Et encore
Kronikõtéra mõrotéra [= plus ancien, plus idiot] et kronous, « sornettes »,
« divagations »*.
Timothée, chez Athénée*, au livre 3 : « Le jeune Jupiter règne, mais jadis
c'est Saturne qui tenait Tempire. »
Aristophane, dans Les Guêpes* :

1. Lmćralement : plus vieux.


63 PROVERBIA 1075 - 1076

Sese tragoedos mente Saturnos ait


Мох reddimrum.
Idem in Nebulis :
Kat πώς, ώ μώρε συ και Κρονίων 6ζων, και βεκκεσέληνε; id est
Et quomodo, о stulte et Saturnalia olens, et lunaris?
Dionysodorus in Euthydemo Piatonis Socratem Saturnum vocat, bar-
dum ac stupidum sentiens : Ούτως, inquit, εΐ Κρόνος, id est Adeo es
Saturnus. Allusit hue Lucianus in Timone : Λημας και άμβλυώττεις
προς τα γκόμενα, id est Caecutis ас lippis ad ea, quae patrantur; atque
inibi paulo inferius : Kal κατ' ολίγον Κρόνον σε, ώ θεών γενναιότατε,
άποφαίνουσι, πapωσáμεvot της τιμής, id est Et paulatim Saturnum te;
о deorum praeclarissime, reddunt, depellentes ab honore. Plutarchus aetate
desipientes ostendit vulgo Κρονολήρους appellatos fuisse, id est Saturm
more delirantes, videlicet propter aniles fabulas, quae de hoc deo feruntur.
Eas refert idem Plutarchus in commentario De facie apparenti in orbe lunae :
Saturnum in insula quapiam fortunata profundo in antro dormire, saxa
complexum aurea. Ceterum hunc somnum illi aeeidere ex vineulis in eum
usum arte confectis a Jove. Aves autem, quae in scopuli cacumine versan
tur, adferre illi ambrosiam, universamque insulam mira fragrantia compleri
e rupe, velut e fonte, scatente. Adesse daemones, qui Saturnum observem
et ínserviant. Hos olim cum illo amiciţia conjunctos fuisse, cum diis atque
hominibus imperaret. Multaque de futuris rerum eventibus ex se praedicere,
sed maxima maximisque de rebus sic efferunt, ut Saturni somnia videantur.
Nam quicquid cogitarit Jupiter in animo, id somniare Saturnum. Hujus-
modi quaedam nugamenta de Saturno commemorantur in hoc, quo dixi,
libello. Jam illud erudiţi lectoris judicio relinquo, numquid ad hoc adagium
pertineat, quod Pythagorici συμβολικώς mare Saturni lăcrimam appellant,
ut testatur idem auctor commentario De Iside et Osiride, siquidem est aqua
marina non salsa solum et amara, sed crassior item et impurior reliquis.

и,і,7б 1076. Cucurbitas lippis


Κολοκύνταις λημαν, id est Lippire Cucurbitas, ad superiorem adagii for­
mam pertinet. Aristophanes in Nubibus :
Νυν γέ TOL ήδη καθορας αύτάς, ει μη λημας κολοκύνταις, id est
At nunc ipsas plane cernis, nisi fors lippis colocyntis.
Κολοκύντας Graeci vocant, quas nos Cucurbitas. Verba sunt Socratis
ostendentis nubes; hoc est, nisi plane nihil vides et tantas habes in oculis
lemas, quantae sunt Cucurbitae.
ADAGES 1075 - 1076 63

Quant aux tragédiens, il pretend nous prouver


Qu'ils ont le cerveau d'un Saturne.
De méme, dans Les Nuées* :
Et comment done, idiot, lunaire saturnal ?
Dionysodore donné à Socrate le nom de Saturne, dans YEuthydème de
Platon*, en entendam «lourd et stupide » : « Tant tu es Saturne », dit-il.
Lucien у a fait reference, dans Timon* : « Avec tes chassies plein les yeux,
tu es myope à се qui se passe. » Et dans le méme passage, un peu plus loin* :
« Et petit à petit on fait de toi un Saturne, toi le plus grand des dieux, en te
chassant des honneurs.»
Plutarque* nous apprend qu'on appelait couramment kronolêroï, c'est-
à-dire « des fous à la Saturne », ceux que Tage rendait seniles en raison,
apparemment, des contes de vieille femme qu'on racontait au sujet de ce
dieu. Le méme Plutarque les rapporte dans son traite Sur la face qui paratt à la
Lunę* : « Saturne dort dans une profbnde caverne, sur une île bienheureuse ;
il a les bras autour de pierres en or. S'il est d'ailleurs plongé dans ce sommeil,
e'est grace aux chaïnes que Jupiter a habilement íbrgées à cette intention.
Des oiseaux vivant au sommet d'une montagne lui apportent l'ambroisie,
et ПІе tout entière est baignée d'un merveilleux parfum qui s'échappe de la
roche comme d'une source. Des demons sont lá pour surveiller Saturne et
le servir. lis lui étaient lies jadis d'amitié, quand il régnait sur les dieux et les
hommes. Ils font bien eux-mêmes des predictions sur les événements à venir,
mais les plus importantes et celles qui portent sur les plus grands sujets, ils
les présentent comme des rêves de Saturne. Car tout ce que Jupiter conçoit
en pensee, Saturne le voit en songé. » Quelques billevesées de ce genre sont
rapportées sur Saturne dans le petit ouvrage que j'ai mentionné.
Enfin, je laiśse lé lectéúr savant determiner si le fait que les pythagoriciens
nomment sumbolikõs [= par allegorie] la mer « une larme de Saturne » se
rapporte à cet adage, comme l'atteste le méme auteur, dans son traite Sur Isis
et Osiris*, саг Геаи de mer est non seulement amère et salce, mais aussi plus
épaisse et moins pure que les autres eaux.

1076. Tu as des citrouilles dans les yeux


Avoir des citrouilles dans les yeux. Méme type d'adage que plus haut.
Aristophane*, dans Les Nuées :
Tu les voís bel et bien maintenant, à moins d'avoir des citrouilles (kolokün-
thaï) dans les yeux.
Kolokünthaï est le mot grec pour nos citrouilles. Ces mots sont ceux de
Socrate, alors qu'il montre les nuées. Ils signifient: à moins que tu ne voies
vraiment rien et que tu n'aies dans les yeux des chassies grosses comme des
citrouilles.
64 PROVERBIA 1077 - 1079

п.1,77 1077. Ollas lippire


Χύτρας λημάν, id est Ollas lippire, proverbialis hyperbole, proxi-
mae simillima. Lucianus Adversus ineruditum et muitos coementem libros
χύτραις, inquit, λημώντες, id est ollas lippientes, lacrimas indicans ollis
aequales. Hoc adagium utrumque, quoties ad animum refertur,fitelegantius
et jucundius; veluti si quis hominem crassi judicii ac vehementer caecutientis
et turpiter errantis dicat lippire non lemis, sed ollis.

11,1,78 1078. O d i u m agreste


Μίσος άγρικόν, id est Odium agreste. Atrox odium veteres sic appella-
bant, propterea quod rustici plerumque μισάνθρωποι sunt et acerbius atque
implacabilius oderunt. Lucianus Contra indoctum : Μίσος δέ άγριον,
φασίν, παρά πάντων έχεις επί τη βδελυρία, id est Laboras autem agresti,
sicuti dicitur, omnium odio propter insolentiam. Unde et civilitatem appel
lamus morum comitatem humanitatemque, et apud jureconsuhos civilis
actio discernitur a criminali. Denique Graeci, quicquid barbarum, immane
aut crudele volunt intelligi, id άγριον vocant.

II,I,79 1079. Megarenses neque terţii, neque quarti


Μεγαρείς οΰτε τρίτοι, ούτε τέταρτοι, id est Megarenses neque terţii,
neque quarti, dicebatur olim in homines supra modum ignavos et con-
temptos nulloque honore dignos. Natum adagium ex oráculo quodam. Id
quidam, inter quos Stephanus, Mneas et Ion, Aeginensibus, alii Mega-
rensibus redditum existimant. Narrat itaque Mneas, cum Aegincnses in
Achaea debellassent Aetolos ac decimam pentecontorum cepissent (ea est
navis remigum quinquaginta), hanc Apollini Pythio victoriae monumen­
tum dedicarunt, rogabantque deum, qui nam essent Graecorum praestantis-
simi, arbitrantes futurum, ut ob earn victonam ipsis prima laus ab Apolline
tribueretur. Oraculum hunc ad modum respondit:
"Ιππον Θεσσαλικήν, Λακεδαιμονίην τε γυναίκα,
"Ανδρας б\ οΐ πίνουαιν ύδωρ καλής 'Λρ^Οούσης·
'Αλλ' ίτ\ και τώνδ είσιν άμείνονες, οΐ τε μεσηγύ
Τίρυνθος ναίουσι και Άρκαδίης πολυμήλου
Άργεΐοι λινοθώρηκες, κέντρα πτολέμοιο.
'Τμεΐς δ', Αίγιέες, ούτε τρίτοι, ούτε τέταρτοι,
Ουδέ δυωδέκατοι, ούτ' εν λόγφ, ούτ* εν αριθμώ, id esi
Thessala equa praestat reliquis mulierque Lacaena,
Porro viri, potant qui pulchrafluentaArethusae;
Hos quoque praeterea mediae gens incola vincit
Tirynthi Arcadiaeque bidentibus inclitae albis,
Argivi, stimuli bellorum armisque potentes.
At vos, Aegini, neque tertius accipit ordo,
ADAGES 1077 - 1079 64

1077. Avoir des marmites dans les yeux


Exagération proverbiale presque identique à la precedente. Lucien*,
Contre un bibliomane ignorant: « avec des marmites dans les yeux », pour desi­
gner « des depots gros comme des marmites ». II est plus fin et plus plaisant
d'appliquer chacun de ces deux adages à l'esprit, en disant par exemple
d'un homme au jugement grossier, qui ne voit rien et se trompe honteuse-
ment, qu'il a dans Ies yeux non des chassies, mais des marmites.

1078. Une haine rustique


Cest ainsi que les Anciens nommaient une haine farouche car les paysans
sont le plus souvent misanthropes et plus virulents, plus implacables dans
leurs haines. Lucien*, Contre un ignorant: « Une haine rustique, comme on
dit, c'est ce que te vaut chez tous ton arrogance. » De là vient aussi qu'on
nomme « civilité » des mœurs douces et humaines, et que les jurisconsultes
disdnguent la procedure « civile » de la procédure criminelle. Enfin, tout ce
que les Grecs veulent designer comme barbare, monstrueux ou cruel, ils le
nomment rustique.

1079. Mégariens, ni troisièmes, ni quatrièmes


On le disait jadis pour des hommes excessivement lâches et méprisés,
indignes de toute distinction. L'adage est né d'un oracle. Certains, parmi
lesquels Etienne*, Mnéas* et Ion*, pensem qu'il fut rendu aux gens d'Égine,
d'autres à ceux de Mégare. Voici done le récit de Mnéas : Les gens d'Ëgine
avaient défait les Étoliens en Achaïe et pris un dixieme de leurs pentécontères
(ce sont des navires à cinquante rameurs). Ils les consacrèrent ensuite comme
trophée à Apollón Pythieri, et demandèrent au diéu qui Temportait afors
parmi les Grecs — dans Tidée qu'Apollon leur donnera.it à eux-mêmes le
premier rang, en raison de cette victoire. Voici ce que Гогасіе répondit:
La jumení thessalienne et la femme de Sparte,
Les hommes buvant l'eau de la belle Aréthuse.
Encore audessus d'eux, ceux qui ont les demeures
Entre Tirynthe et l'Arcadie riche en troupeaux,
Argiens bardes de lin, aiguillons de la guerre.
65 PROVERBIUM 1079

Nee quartus, neque bissenus, neque denique vestri


Ulla usquam ratio est, nusquam numerusve locusve.
Qui scripsit commentariolos in Theocritum, refert hoc epigramma paulo
diversius, nimirum ad hunc modum :
Γαίης μεν πάσης το Πελασγικον "Αργός άμεινον,
Ίπποι Θρηίκιαι Λακεδαιμόνιαί τε γυναϊκες
"Ανδρες δ', 6Í πίνουσιν ύδωρ κ<χλής Άρεθούσης
'Αλλ' ίτι και τώνδ' είσίν άμείνονες, ot τε μεσηγύ
Τίρυνθος ναίουσι καΐ Άρκαδίης πολυμήλου
Άργεΐοι λινοθώρηκες, κέντρα πτολέμοιο.
Ύμείς б', ώ Μεγαρείς, οΰτε τρίτοι, ούτε τέταρτοι,
Οΰτε δυωδέκατοι, οΰτ' εν λόγω, ουτ' εν άριθμω.
Callimachus item in Epigrammatis ad Megarenses retulit proverbium :
Της бе ταλαίνης
Νύμφης, ώς Μεγαρέων, ού λόγος ούδ' αριθμός, id est
Sed veluti Megarensibus accidit olim,
Nymphae infelicis non locus aut ratio.
Item Theocritus in Catellae amore :
"Αμμες δ' οοτε λόγω τινός άξιοι, ούδ* αριθμητοί,
Δύστανοι Μεγαρήες, ατιμότατη ένι μοίρα, id est
Noştri nee ratio est, numero neque ponimur ullo,
Extremae sortis veluti quondam Megarenses.
Est et inter amantes ordo, cum hie primus est apud amicam, ille secundus,
alius tertius aut quartus; quemadmodum et in testamentis est primus, secun­
dus ас tertius haeres. EfTertur etiam hac forma proverbium : Της Μεγαρέων
άξι,οι μερίδος, id est Megarensium parte (seu loco) digni. Hue spectat et
Homericum illud Iliados В :
Οΰτε ποτ* εν πτολέμω έναρίθμιος, οΰτ' ένι βουλή, id est
Nusquam in consiliis, nusquam numeratur in armis.
Refertur ex Euripide :
Δειλοί γαρ άνδρες ουκ έχουσιν εν μάχη
'Αριθμόν, άλλ' άπεισι, καν παρώσ\ δμως, id est
Formidolosi nullum habent in proelio
Numerum, sed absunt, licet ibi adsint maxime.
Hanc figuram et Latini videntur exprimere. Μ. Tullius: Neminem esse
puto, qui modo in aliquo numero sit, hoc est qui sit alicujus momenti, alicu-
jus pretii. Idem Philip. Ill: Bomabalio quidam pater, homo nullo numero,
nihil illo contemptius. Plutarchus in Symposiacis : Των δέ έμών πολι­
τών, ώσπερ Μεγαρέων, ουδείς λόγος, id est Atqui meorum civium, veluti
Megarensium, nulla ratio. Idem alias in eodem opere : Των δέ Δεμοκρι-
ADAGE 1079 65

Mais vou s, les gens d'Égine, votre rang n'est pas trois,
Quaere, ni meme douze : vous ne comptez pour rien.

L'auteur des scholies sur Théocrite* rapporte cette épigramme dans une
version légèrement différente, que v o i c i :

Gates mén pasês to Pélasgikon Argos ametnon,


Hippot Threikiat Lakéâamoniái tégunaïkés (...)
Нитей а', б Mégareïs (...).
[= La maritime Argos Temporte sur les terres,
Et les chevaux de Thrace, les Lacédémoniennes (...)
Mais vous, gens de Megäre, etc.]

Callimaque*, dans ses Epigrammes, a, de méme, rapporté Ie proverbe aux


habitants de Mégare :

Comme jadis les Mégariens,


La malheureuse fille ne compte pour rien.

D e méme, Théocrite*, dans 'Amour de Catelîa :

Nous ne méritons rien, nous ne comptons pour rien,


Malheureux Mégariens, aucun honneur pour nous.

II existe aussi un ordre entre les amants: un tel est Ie premier au cceur de
sa maîtresse, un tel second, un autre, troísième ou quatrième, de méme que
les testaments contiennent un principal, un second, un troísième hérmer.
O n rapporte aussi le proverbe sous cette forme : Dignes du sort (ou du
rang) de Mégare.
Reference encore dans ce passage d'Homère*, dans Vlliaàe, 2 :
Il ne compte ni pour la guerre, ni au con seil.

Rapporte d'Euripide* :
Les peureux ne comptent pour rien dans le combat,
Méme s'ils sont presents au cceur de Ia mêlee.

Les Latins, eux aussi, semblent employer cette image. Cicerón* : « N u l ,


à ma connaissance, parmi ceux qui comptcnt», c'est-à-dire : « Nul qui ait
quelque poids, quelque valeur ». D e méme, dans la troísième Philippique* :
« Son père est un certain Bomabalio, un homme comptant pour rien, et plus
méprisable que tout. »
66 PROVERBIUM 1079

τείων, εφη, ειδώλων, ώσπερ Αίγι,έων ή Μεγαρέων, αριθμός ουδείς


ουδέ λόγος, id est Atqui Democriticarum, inquit, imaginum, perinde ut
Megarensium aut Aeginensium, nullus numerus neque respectus. Equidem
arbitror et Aristophanem hue leviter allusisse, cum scribit in Acharnensi-
bus:
'Ως χρή Μεγαρέας μήτ' έν γη, μήτ' εν άγορη,
Μήτ' έν θαλάττη, μήτ' έν ήπείρω μένείν, id est
Megarensibus ne fas manere esset neque
In terra alicubi, nee foro, nee in mari,
Neque continente,
siquidem excludens Megarenses quatuor locis nimirum ad illud respexit :
ούτε τέταρτοι. Quamquam in his versibus opinor non abesse mendum,
videlicet in μήτ έν γη, nisi forte quarto loco sibi permittit spondeum, quern
admodum permittit anapestum. Mihi subolet hue et M. Tullium allusisse,
cum in Bruto suo sic loquitur : Duobus igitur summis, Crasso et Anto­
nio, . Philippus proxime accedebat, sed longo intervallo, tarnen proximus.
Itaque eum, etsi nemo intercedebat, qui se illi anteferret, neque secundum
tarnen, neque tertium dixerim. Nee enim in quadrigis eum secundum nume
raverim aut tertium, qui vix e carceribus exierit, cum palmam jam primus
acceperit, nee in oratoribus, qui tantum absit a primo, vix ut in eodem cur­
rículo esse videatur. Simili forma M. Tullius in Academicis, libro II, dixit
quintae classis Democritum : Quis, inquit, hunc philosophum non ante
ponat Cleanthi, Chrysippo reliquisque inferioris aetatis, qui mihi cum illo
comparaţi quintae classis videntur (id est postremi ordinis) ? E diverso primae
classis dicuntur qui ceteris praeferuntur, et nulla classe, qui prorsus con-
tempti. Translatum a classibus, in quas Servius Tullius rex divisit populum
Romanum pro census modo. Florus Epitome XLIX dixit ultimae sortis
hominem vehementer obscurum : Andriscus, inquit, ultimae sortis homo,
Persei regis se filium ferens etc. Item Epitome XIX С Glauciam dixit ulti­
mae sortis hominem. Hoc fiet lepidius, si transferatur ad animi res, veluti si
dicas ultimae sortis ingenium, aut orationem cum aliorum scriptis vix confe-
rendam extremae classis orationem. Ad hanc pertinet formam, cum dicunt
hominem primae notae, postremae notae, et M. Tullius salutem appellat de
meliore nota salutationem aecuratam. Ad personam aecommodavit Catul
ADAGE 1079 66

Plutarque, dans ses Propos de table* : « Mais de mes concitoyens, comme


pour ceux de Mégare, aucun compte.» De méme, ailleurs dans la méme
oeuvre* : « Mais pour les images de Démocrite, dit-il, tout comme pour
ceux de Mégare ou d'Égine, aucun compte ni aucun égard. »
Je suis d'avis qu'Aristophane* у a fait lui aussi une légere allusion, en
écrivant, dans Les Acharniens :
Que ceux de Mégare soient interdits de séjour
Sur terre (mêt' én ?! ) , et au marché,
Sur mer, et sur Ie continent.
A coup sûr, s'il exclut ceux de Mégare de quatre lieux, c'est bien en
pensant a notre « ni quatrièmes ». Quoique je pense qu'il у a apparemment
une faute dans ces vers, pour mêt'énget\ à moins qu'il ne se permette Гетріоі
d'un spondee au quatrième mètre, de méme qu'il s'autorise un anapeste.
Reference aussi chez Cicéron, à mon sentiment, quand il parle ainsi dans
son Brutus* : « Juste après Crassus et Antoine, ces deux gloires, venait done
Lucius Philippus — juste après, mais bien loin derrière. Cest pourquoi,
meme si personne ne se présentait pour passer avant lui, je n'irais pas jusqu'a
lui donner Ie second ou le troisième rang. Car dans une course de quadriges,
je ne rangerais pas à la seconde ou à la troisième place celui qui quitte à peine
la grille de depart, quand le premier reçoit déjà la palme — et pas plus, chez
les orateurs, un homme si loin du premier qu'il semble à peine dans la méme
course.»
Dans uneformuleapprochante, au second livre des Académiques*, Cicéron
qualifïe Démocrite de « philosophe de cinquième classe » : « Qui, dit-il, ne
mettrait pas ce philosophe devant Cléanthe, Chrysippe et les autres penseurs
postérieurs, qui, en comparaison de lui, me paraissent tous de cinquième
classe (cest-à-dire du dernier lang)2» À l'invexse, on dit « de première
classe » pour ceux qui sont distingues sur tout autre, et « sans classe » pour
les plus méphsables. L'expression vient du Systeme de classes dans lesquelles
le roi Servius Tullius a reparti le peuple romáin, selon un critère censitaire.
Florus, dans son Ahrégé, 49*, appelle « homme de la dernière condition »
quelqu'un de naissance fort obscure : « Andricus, dit-il, homme de la der­
nière condition, qui se donnáit pour lc fib du roi Persée », etc. De méme,
dans YAbriğt, 19*, il appelle Caius Gláucia « un homme de la dernière
condition ». Le mot trouvera plus de charme appliqué aux choses de Tesprit,
si Γοη dit par exemple « un esprit de la dernière condition », ou, pour parier
d'un discours à peine digne qu'on le compare aux écrits des autres, « un
discours de la dernière classe ».
Méme type d'image lorsqu'on dit:« un homme de première ou de dernière
marque », et quand Cicéron* qualifïe « de haute marque » un hommage
soigné.
Catulle* Га appliqué aux personnes : « Et tous les hommes de haute
marque. »
67 PROVERBIA 1079 - 1080

lus : Et quisquis de meliore nota. ld translatum videtur a negotiatoribus, qui


vino aut panno notam affigunt indicantem mercis pretium.

II.1.80 1080. Lepus pro carnibus


Λαγώς περί των κρεών, id est Lepus de carnibus, subaudi periclitatur.
In eos dicitur, qui ob aliquam sui utilitatem in discrimen vocantur. Nam
leporem non insectamur, quod noceat, sed quod pulpamentum habeat. Est
enim animal et esculentum et timidum atque inerme, ut natura hominum
escis leporem genuisse videatur. Rheginenses autem vulgo lepores dicti sunt
utpote pavidi ac formidolosi. Effertur etiam ad hunc modum adagium : Ό
λαγώς περί των κρεών τρέχει id est Lepus pro carnibus currit, de iis, qui
magno suo periculo aut capitis etiam discrimine atque ob id acriter decertant.
Translata metaphora a venatu, in quo lepus, quoniam intelligit sese ad песет
peti, pernicissimo cursu fugit, adeo ut non raro deficiat medioque in cursu
exanimetur. Qua de re Plutarchus in commentario De terrestrium et mari-
norum animantium prudentia narrat quiddam haudquaquam indignum,
quod hoc inseratur loco : Ot δε τους δασύποδας δ^κοντες, έαν μέν
αυτοί κτείνωσι, ήδονται, διασπώντες και το αίμα μαλάττουσι, προθύ
μως- έάν бе άπογνούς έαυτον ο λαγώς, δ γίνεται πολλάκις, δσον έχει.
πνεύματος, άναλώσας εις τον δρόμον έκλίπητο, νεκρον καταλαβόν-
τες ούχ άπτονται το παράπαν, αλλ' ΐστανται, τας ούρας κινοΰντες,
ώς ού κρεών χάριν, άλλα νίκης και φιλονείκίας αγωνιζόμενοι, id
est Porro canes, cum leporem insequuntur, siquidem occiderint ipsi, gau-
dent dilacerare atque álacres sanguine sese contaminant oblinuntque; quod
si lepus desperans de sese, quemadmodum accidit saepenumero, quicquid
habet halitus, id omne quam intentissımo cursu consumpserit atque ita defe
cerit, canes exanimem repertum omnino non attingunt, verum consistunt
moventes caudam, perinde quasi non carnium gratia decertarint, sed magis
de victoria contenderint. Charon apud Aristophanem in Ranis:
Δουλον ουκ άγω,
Eî μή νεναυμάχηκε τήν περί των κρεών, id est
Servum baud veho, navale ni peregerit
Certamen ac pro carnibus pugnavent.
Adscribit hoc loco Aristophanis interpres apud Arginusam servos non
pro pecunia aut alio quovis praemio, sed pro vita dimicare solere. Idem in
Vespis: Ποιήσω δακείν τήν / καρδίαν και τον περί ψυχής / δρόμον δρα-
μεΐν, id est ЕгТесего, ut cor mordeas cursumque curras pro capite ac vita.
Idem in eadem fabula :
H λαγών, ή λαμπάδα / έδραμες; id est
Leporem cucurristi, an ne lampadem magis?
A D A G E S 1079 - 1080 67

Cette expression paraît empruntée aux commerçants, qui, sur le vin et les
tissus, fixent une marque indiquant le prix de leur marchandisc.

1080. Le lièvre pour sa peau1


Sous-entendu : « court un danger ». Pour ceux que leur possible emploi
expose à des perils. En effet, nous chassons le lièvre non parce qu'il est nui-
sible mais pour sa viande. De fait, c'est une bete à la fois comestible, peureuse
et inoffensive, si bien que la nature semble avoir engendre les lièvres pour ser
vir de nourriture aux hommes. Les habitants de Rhégium étaient d'ailleurs
couramment appelés des « lièvres », car ils étaient craintifs et prompts à la
frayeur.
L'adage se présente aussi sous cette forme: Le lièvre court pour sa viande.
Pour ceux qui, sous la menace d'un grand peril ou méme de la mort, en
luttent d'autant plus âprement. L'image est empruntée à Ia chasse : quand le
lièvre comprend qu'on le poursuit pour le tuer, il se met à courir et s'enfuit
de toute sa vitesse, si bien qu'il lui arrive souvent de défaillir et de mourir en
plein élan.
Plutarque*, dans le traite Sur {'intelligence des betes terrestres et marines,
raconte sur ce point un détail, qui mérite tout à fait d'etre inséré ici:« Quand
des chiens poursuivent un lièvre, s'ils Tont eux-mêmes tué, ils se plaisent à le
déchirer et tout contents se barbouillent et se souillent de son sang ; mais si le
lièvre, desesperam de sa vie, comme il arrive tres souvent, après avoir dépensé
dans une course effrénée tout ce qu'il avait de souffle, défaille, les chiens, le
trouvant sans vie, evitem tout contact avec lui. lis s'arretent, bougeant leurs
queues, tout comme s'ils n'avaient pas lurté pour sa viande, mais plutôt pour
la victoire. »
Charon, dans Les Grenouilles d'Aristophane* :
Aucun esclave je ne passe,
Qui, au combat naval, n'air lutte pour sa peau.
A cet endroit, le scholiaste d'Aristophane* a note qu'aux Arginuses2,
les esclaves se battirent non pour un salaire ou une quelconque recompense
mais pour leur vie. De meme, dans Les Guepes*; « Je te ferai bouffcr ton foic
et filer grand trot, grand galop, si tu veux sauver ta peau. » De méme, dans
la méme piece* :
As-tu couru le lièvre ou plutôt auflambeau?

1. Litrćralement : pour sa viande.


2. Famcuse bataille navale qui opposa les Athéniem aux Spartiates en 406.
68 PROVERBIA 1080 - 1082

Plutarchus in dialogo, quem scripsit adversus Epicurum : Παπαί, είπον


έγωγε γελάσας, εις τήν γαστέρα τοις άνδράσι.ν έ^κας έναλεΐσβαι και
τον περί των κρεών έπάξε^, id est : Papae — ínquam ridens — in ven
trem ipsum viris insultum facturus videris et ad cursum, qui pro carnibus
dicitur, adacturus. Significat autem eum Epicureos in summum discrimen
adducturum, quod adversus voluptatis assertores proposuisset nec jucunde
vivi posse secundum Epicurum. Suspicor allusum ad priscas historias, quae
referunt aliquoties bellum natum inter populos ob direptas e sacrificiis car­
nes, ita Pindarus in Nemeis : "Ινα κρεών vtv ΰπερ μάχας £λασεν, id est
Ubi pro carnibus pugnas gessit.

п.1.81 1081. Carpathius leporem


Ό Καρπάθιος τον λαγών, id est Carpathius leporem. Dicebatur in eos,
qui sibi rem noxiam accerserent. Hinc deductum adagium, quod cum in
Carpathiorum insula lepores non essent, illi curarunt importandos alicunde.
Verum ubi ejus animantis magna vis increvisset, ut est mira fecunditas, fruges
insulae populari coeperunt. Refert et interpretatur paroemiam Julius Pol­
lux quinto De rerum vocabulis libro. Addit nec in Ithacensium insula nasci
lepores, nec in Sicilia fuisse, priusquam Anaxilas Rheginensis eos importas-
set; unde viaor in Olympiacis Rheginensium nomismati currum inscalpsit
et leporem. Refert item et interpretatur Aristoteles libro Rhetoncorum tertio.

1082. Γρύζειν
Γρύζείν provérbio dicunt hiscere seu mutire. Sunt qui putent γρύζειν esse
vocem suillam edere. Deductum από του γρύ, de quo meminimus alibi.
Unde et Grylli nomen effectum apud Plutarchum, et Grunii Corocottae
porcelli, cujus meminit divus Hieronymus. Aristophanes in Pluto :
Γρύζειν бе και τολματον, ώ καθάρματε, id est
Audetis et mutire, scelerarissimi?
Idem in eadem fabula :
'Αλλά φθείρου καΐ μή γρύζης, id est
Immo pereas neve quid hiscas.
SimilifiguraTerentius dixit in Adelphis: Quid gannis et in Phorrnione:
Quod illi ad aurem obganniat.
ADAGES 1080 - 1082 68

Plutarque, dans le dialogue qu'il a écrit contre Epicure*:« Eh bien ! dis-je


en riant, tu sembles prêt à attaquer ces hommes en leur rentrant dans le ventre,
et à les faire courir pour sauver leur viande.» Par la, il veut dire que son
interlocuteur va pousser les épicuriens dans leurs derniers retranchements,
car il a afÜrmé, face aux avocats du plaisir, qu'il n'est pas possible de mener
une vie agréable selon la doctrine d'Épicure. Je soupçonne une allusion aux
vieilles histoires, dans lesquelles la guerre naît parfois entre les peuples pour
des viandes arrachées aux sacrifices. Ainsi Pindare*, dans les Néméennes :
« lis en vinrent aux mains pour les chairs des victimes. »

1081. Le Carpathien et le lièvre


Se disait pour ceux qui, d'eux-mêmes, se procuraient ce qui leur nuirait.
Voici d'ou Γοη a tiré le proverbe : comme il n*y avait pas de lapin dans Tïle
de Carpathos, ses habitants firent en sorte d'en faire venir d'ailleurs. Mais
quand leur nombre fut devenu important (car Tespèce prolifere avec une
vitesse étonnante), les betes se mirem à ravager les cultures de l'île.
Julius Pollux*, au livre 5 du Vocabulaire, rapporte et explique ce proverbe.
II ajoute qu'on ne trouvait pas de lièvre sur Піе d'Ithaque, et qu'il n'y en
avait pas en Sicile avant qu'Anaxilas de Rhégium ne les у importe. Et c'est
pourquoi, suite à sa victoire olympique, il fit frapper un char et un lièvre sur
la monnaie de Rhégium.
Mention et explication aussi chez Aristote*, au livre 3 de la Rhétorique.

1082. Grüzeïn [= grogner]


Par le mot grüzeïn, on entend proverbialement gronder ou grommeler.
Certains pensem que grüzeïn, c'èst grdgner, pousser le cri du cochon. Le
mot est tiré apo tou grü [= du grognement du porc], dom nous avons parlé
ailleurs [703]. C'est aussi sur ce mot qu'est forme le nom de Gryllus, chez
Plutarque*, et celui du petit cochon Grunius Corocotta, mentionné par
saint Jerome*.
Aristophane, dans Ploutos* ;
Et vous osez grogner, pourritures ?
De méme, dans Ia méme pièce* :
Crève done plutôt, et sans grogner!
Terence utilise une image semblable, dans Les Frères* : « Qu'est-ce que tu
grognes ?» Et dans Phomion*:« De quoi gronder et lui rabattre les oreilles. »
69 PROVERBIA 1083 - 1085

11.1.83 1083. N u l l u m animal. Q u o d animal?


Proverbialis videtur et illa figura: Nullum animal, et Quod animal ? Aris­
tophanes in Pluto:
Πενία γάρ έστιν, ώ πονήρ', ής ούδαμου
Ουδέν πέφυκε ζωον έξωλέστερον, id est
Inópia namque est, heu miser, qua scilicet
Haud aliud usquam est animal exitialius.
Idem εν Νεφέλαις :
Τούτο б* έΊτθ' ò τόκος τί θηρίον; id est
Usura at ipsa, quae so, quaenam belua est?
M. Tullius ad Atticum : Terentii vestigium nullum agnovi. Meragenes
certe periit. Feci iter per possessionem, in qua animal reliquum nullum est.
Nee abludit ab hacfiguraPlinianum illud : Regulus bipedum nequissimus.

11.1.84 1084. N e musca quidem


Huic affinis est et illa proverbialis hyperbole : Ne musca quidem, qua
maximam hominum solitudinem significamus. Plautus in Truculento :
Quas tu mulieres
Mihi narras, ubi musca nulla femina est in aedibus?
Hue allusie Vibius Crispus, orator delectationi natus, ut ait Fabius, cujus
erant mores, qualis facúndia, quemadmodum scripsit Juvenalis, cum roga-
tus, ecquis esset cum Caesaré in conclavi, respondit ne muşcam quidem intus
esse, ancipiti joco Domitiani consuetudinem notans, cui mos erat quotidie
sibi secretum horarium captare, nee interim aliud fere agebat, nisi quod mus
cas captas stilo configeret.

11,1,85 108$. C o m m u n i s Mercuriuš


Κοινός ό Έρμης, id est Communis Mercurius. Lucianus in Votis :
Ούκουν το προχειρότατον τούτο, κο^ος Έρμης, φασί, και ες μέσον
κατατίθει φέρων τον πλοΰτον, id est Itaque, quod passim in ore est omni­
bus, communis, ut aiunt, Mercurius, opesque in medium allatas depone.
Plutarchus in libello, cui titulus "Οτι μάλιστα τοις ήγεμόσι δει τον φιλό-
σοφον διαλέγεσθαι.: 'Αλλ' άμουσία καΐ άπειροκαλία τον κοινον Έρμήν
έμπολαΐον καί έμμισθον γενέσθαι, id est Sed imperitia et inelegantia com
ADAGES 1083 - 1085 69

1083. Pas une bete. Quelle bete ?


Ce tour aussi me paraît proverbial. Aristophane, dans Ploutos* :
Cest que c'est Ia Dèche, malheureux,
Pas une bete plus mortelle en aucun lieu !
De méme én Néphélaïs [= dans Les Nuées]* :
Les interets, qu'est-ce que c'est que cette bete e
Cicéron*, à Atticus: « Je n'ai trouvé aucune trace de Térence. Méragène
est certainement mort. J'ai fait route à travers son domaine, et on n'y trouve
plus une béte. »
Pas non plus trop loin de Tirnage, ce mot de Pline* : « Regulus, le plus
infame des bipèdes. >>

1084. Pas méme une mouche


Voisine de Tadage precedent, cette autre hyperbole proverbiale. Par quoi
nous entendons, « un desert absolument sans personne ».
Plaute*, dans Le Brutal:
Que me parles-tu de femmes, quand
Nulle mouche femeile n'est dans la maison ?
Vibius Crispus у a fait allusion (cet orateur« né pour plaire », comme le
dít Fabius*, chez qui « Téloquence répondait aux moeurs », comme Га écrit
Juvenal*), en répondant, comme on lui demandait s'il у avait quelqu'un
avec Temperem dans sa chambre, qu'il-n'y.avait pas méme une mouche
à l'intérieur. Par cette plaisamerie à double sens, il moquait les habitudes
de Domitien, qui avait pour coutume chaque jour de s'enfermer tout seul,
le temps d'une heure, à ne faire à peu prés rien d'autre que d'attraper des
mouches et de les percer d'un poinçon*.

1085. Mercure est à tous


Lucien*, dans Les Souhaits : « C'est done le cas d'employer le proverbe
commun qui est dans toutes Ies bouches: "Mercure est à tous, apporté tes
biens et mets-les entre nous." »
Plutarque*, dans son petit ouvrage intitule Hott malista tots hêgémosi âeîton
philosophon iialégésthaï [= Le philosophe doit surtout s'entretenir avec les grands] :
« Mais, par faute de culture et de gout, Mercure, qui est à tous, s'est fait
mercenaire et marchand.»
Pour certains, le proverbe vient de ce que Mercure, en tant qu'inventeur
et patron du vol, a le premier montré qu'il fallait mettre en commun et à
70 PROVERBIUM 1085

munem Mercurium cauponatorem et quaestuosum factum esse. Quidam


hine natam paroemiam arbitrantur, quod Mercurius, ut est furtorum auctor
ac repertor, primus ostendit, quae furto parta sint, ea in medium communi-
ter oportere deponere. Alii malum hue referre, quod Mercurius sit orationis
auctor, per quam inter homines omne commercii genus constat; unde et
medius inter superos atque inferos a poetis fingitur, pariter superis deorum
gratus et imis, quod sermo animi interpres summos cum infimis, reges cum
plebe conciliet. Extat super hac re fabella non illepida Aristidis in secundo
libro, quem adversus Platonem conscripsit in defensionem rhetorices. Earn
hoc magis libuit adscribere, quod is auctor haudquaquam adhuc vulgo notus
est: Νεωστί γαρ ανθρώπων γεγονότων και των άλλων ζώων, θόρυβος
πολύς ήν κατά τήν γην και ταραχή, ούτε γαρ αύτοΐς σφιν είχον, б τι
χρήσονται. Ουδέ γαρ ήν ουδέν το συνάγον, αλλ' οι μείζους τους έλάτ-
τους ήγον. Ούτε τοις άλλοις ζώοις είχον άνταρκεΐν, πασι γαρ πάντων
άπελείποντο, άλλοτε άλλων τάχει μέν των πτηνών απάντων (δπερ ούν
'Όμηρος εφη τους Πυγμαίους πάσχειν ύπό τών γερανών, πασι τοις
τότε υπό πάντων συνέβαλε τών άλκίμων ορνίθων), κατ* ίσχύν αύ πόρρω
και τών λεόντων, και τών κάπρων, και πολλών άλλων ήσαν, ώστ'
άπόλλυντο σιγή· και μήν τη γε κατασκευή του σώματος ου μόνον τών
κοράκων, άλλα και τών κοχλιών άπελείποντο, ουδείς αυτών ύπαρχων
αυτάρκης. Φθειρομένου δέ ούτως του γένους και κατά μικρόν ύπορ-
ρέοντος, κατιδών ό Προμηθεύς, αεί πως ων φιλάνθρωπος, ανέρχεται
πρεσβευτής υπέρ τών ανθρώπων, ούχ υπό τών ανθρώπων πεμφθείς,
ουδέ γαρ πρέσβεις ήν πώποτ* είδέναι, αλλ' αυτός αφ' εαυτού. Ό δέ
Ζευς του τε Προμηθέως άγασθείς δίκαια λέγοντος και άμα καθ* εαυτόν
είληφώς λογίσμόν του πράγματος, τών αυτού παίδων Έρμήν κελεύει
ρητορικήν έχοντα έλθειν εις ανθρώπους. Ό μέν ούν, Προμηθεύς καθά-
περ επίσης άπασι τάς τε αισθήσεις και τάλλα μέλη του σώματος, ούχ
ούτως έκέλευεν, ώσπερ θεωρικού διάδοσιν διελεϊν, ίνα πάντες ρητο­
ρικής εφεξής μετέχοιεν, ώσπερ οφθαλμών, χειρών και ποδών, άλλ
έπιλεξάμενον τους άριστους και γενναιότατους, και τάς φύσεις έρρωμε-
νεστάτους, τούτοις έγχείρίσαι τό δώρον, ίνα ομού σφάς τε αυτούς και
τους άλλους σώζειν έχοιεν. Άφικομένης δέ της Ρητορικής εις ανθρώ­
πους ούτως εκ θεών, ήδυνήθησαν μέν οι άνθρωποι τήν μετά τών θηρίων
δίαιταν χαλεπήν έκφυγεΐν, έπαύσαντο δέ εχθροί πάντες δντες άλλήλοις
έν κύκλω, κοινωνίας δέ εύρον αρχήν. Καταβάντες δέ εκ τών ορών άλλοι
κατ' άλλα μέρη της οικουμένης έπλησίασαν, τό γε πρώτον ύπαιθροι,
μετά δέ τοΰτο ήδη λόγου νικήσαντος πόλιν τε κατεσκευάσαντο και
διεκρίθησαν, ούχ ώσπερ πρότερον, ως Ιτυχεν, αλλ' εις τε συντάξεις κοι­
νωνιών και τους πολέμων ηγεμόνας νόμους έθεντο και άρκοντας και
πολιτείαν ένόμισαν. Και θεοΐς χαριστήρια άνήγαγον, πρώτας άπαρχάς
ποιησάμενοι τάς από τών λόγων, αΐς έτι και νυν χαίρειν μάλιστα τους
θεούς λόγος αίρει, δτι και γνωρίσαι πρώτον αύτοϊς τους θεούς ύπηρξεν
εντεύθεν. Ούτως άνθρωπος ήρθη μέγας εξ ασθενούς και σαθρού κατ-
ADAGE 108S 70

disposition de tous le produit des vols. D'autres preferent le rapporter au


fait que Mercure est le patron de la parole, par laquelle passe tout type de
relation entre les hommes. De la vient que les poètes le representem comme
intermediaire entre les habitants des cieux et ceux du monde inférieur, aussi
agréable aux dieux d'en haut qu'a ceux d'en bas, car la parole, qui est le
truchement de la pensée, сопсШе les premiers et les derniers, les rois au
simple peuple.
11 existe à се propos une petite légende non dénuée de charme. Elle est chez
Aristide*. dans le second livre qu'il a écrit contre Platon et en defense de la
rhétorique. J'ai d'autant plus de plaisir à l'ajouter ici que la connaissance de
cet auteur reste encore três peu répandue : [suit le recit grec]. Au cas ou Γοη
préférerait lire l'histoire en latin, je vais en rendre le sens, autant qu'il m'est
possible:
Au commencement, quand les hommes venaient tout juste de naître,
grands étaient sur la terre le désordre et la confusion entre eux-mêmes et
les autres animaux, car ils ne pouvaient avoir aucune relation les uns avec les
autres : rien n'était lá pour les accorder, et les forts opprimaient les faibles.
Ils n'étaient pas non plus à méme de se défèndre contre les autres espèces. De
71 PROVERBIUM 1085
-
αρχάς και πρόσθεν καταφρονούμενος ως ουδέν πράγμα, κύριος έστιν
εξ εκείνου τοις εν τη γη τούτο, б τι βούλετα^ χρήσθαί, πρόβλημα
ποιησάμενος άντ άλλου φυλακτηρίου τον λόγον. Και ο μύθος ήμΐν
ταύτην έχέτω την τελευτήν. Quae si quis Latine malit, sensum utcum-
que reddemus : In initio, cum recens essent homines nati, magnus inter hos
ас reliqua animantia tumultus erat perturbatioque super terram, propterea
quod non possent invicem uti sese. Nee enim ulla res intercedebat, quae illos
conciliaret, verum qui potentiores erant, opprimebant inferiores. Neque satis
erant idonei, ut reliquis animantibus resisterent. Omnibus enim illis omni
ex parte inferiores erant, aliaque in re ab aliis vincebantur, veluti ab uni­
verso genere volucrum celeritate (unde factum est, ut, quod ait Homerus
Pygmaeis accidere a gruibus, id tum temporis passim a robustioribus avibus
paterentur mortales), rursum quantum ad vires attinebat, longe superaban-
tur et a leonis et ab apris et aliis item compluribus, atque hunc in modum
silentio peribant; jam vero quo ad munitionem ornatumque corporis, non
corvis modo, verum etiam cochleis cedebant, neque cuiquam ex ipso sup
petebat, quod ad tuendam vitam erat opus. Itaque cum ad eum modum
interiret hominum genus ас paulatim dilaberetur, Prometheus, ut semper
est hominum studiosus, orator ascendit in caelum mortalium nomine; non
ille quidem missus ab eis, neque enim dum id temporis legatos ullos erat
cernere, sed ipse ultroneus abiit. At Jupiter partim in gratiam Promethei,
maxime qui justa postulare videretur, partim negotio apud sese conside
rato,filiumsuum Mercurium jubet ad homines descendere rhetoricen secum
adducentem. Edixit autem, ut earn mortalibus impertiret non quemadmo
dum Prometheus, omnibus ex aequo sensus reliquaque corporis membra
perinde quasi theatralem peeuniam dispertiens, ut omnes ex aequo rhetori
ces essent participes, non aliter quam oculorum, manuum ac pedum, sed ut
praestantissimos quosque ingenioque generosíssimo et indole poUentissima
praeditos deligeret, atque iis demum munus hoc impertiret, ut panter et suam
ipsorum et aliorum incolumitatem tueri possent. Porro posteaquam rheto-
rica jam ad mortales pervenisset, cum negotium, quod habebant cum beluis
molestissimum, licebat effugere, tum vero desierunt undequaque inter sese
simultatem exercere reperto commerciorum initio. Digressique de montibus
alii in aliam orbis partem jungebantur, principio quidem sub divo viventes,
post autem, ubi verbis inter se communicassent, et civitatem condiderunt ac
distributi sunt non quemadmodum antea, temere, verum in ordines plebis
ас belli duces; sanctisque legibus tum principes, tum reipublicae statüm ins-
tituerunt. Diis munera coeperunt offerre, primitias auspicantes ab oratione,
quibus nunc quoque vel maxime gaudere deos consentaneum est, quando
quidem hac contigit, ut primum esse deos cognosceremus. Hinc deinceps ita
crevit homo, ut qui initio debilis fuerat atque invalidus, postea in altum toi
leretur; quique antea pro nihilo habitus ас despectus erat, deinceps faaus est
omnium, quae sunt in terra, dominus, cui, quibus uti liberet, jus esset, non
alio propugnaculo sibi parato quam oratione. Atque hie nobis sit fabulac
ADAGE 1085 71

fait, toutes leur étaient supérieures, sous quelque rapport que ce soit: dans
tout domaine, une autre espèce les dépassait. Pour la vitesse, par exemple, les
oiseaux de toutes les races les dominaient (si bien que les malheurs que les
cigognes firent subir aux Pygmées, dans Ie récit d'Homère, frappaient tous
les hommes, partout à cette époque, саг ils étaient soumis à des oiseaux plus
puissants qu'aujourd'hui). Pour la force, lions et sangliers les devançaient
de loin, comme quantité d'autres espèces. Ainsi les hommes mouraient-ils
en silence. Pour се qui est des moyens de protection et des avantages phy­
siques, ils le cédaient je ne dis pas seulement aux corbeaux, mais méme aux
escargots. Nul ne se suffisait pour sa propre survie. Cest pourquoi, voyant
le genre humain périr ainsi et peu à peu s'éteindre, Prométhée, qui s'est tou-
jours intéresse aux hommes, monte aux cieux pour parier en leur nom, non
qu'ils Teussent, bien sûr, délégué (pas encore trace d'ambassadeurs à cette
époque), mais il у alla de sa propre initiative.
Jupiter, partie pour faire plaisir à Prométhée, dönt les demandes sem-
blaient parfaitement legitimes, partie après avoir jugé lui-même du probleme,
ordonne à son fils Mercure de descendre auprès des hommes en emportant
la rhétorique avec lui. Mais il lui défendit de la distribuer aux mortels de la
meme façon que Prométhée, quand il avait distribué à tous les hommes les
sens et autres membres du corps a égalité, comme on le fait de la subven­
tion pour les places de theatre. Il lui interdit done de faire participer tout un
chacun à la rhétorique à égalité, tout comme avec les yeux, les mains, les
jambes, mais il lui ordonna de choisir Télite des hommes, les esprits les plus
généreux et les plus puissants caracteres, et de leur réserver ce don afin qu'ils
puissent assurer leur propre sauvegarde et en méme temps celle des autres.
Dès que la rhétorique fut parvenue aux mortels, il leur devint possible de
se soustraire au contact et à la menace des bêtes sauvages, mais surtout les
hommes cessèrent de se montrer toujour« hostiles les uns envers les autres
en découvrant la vie en communauté. Quittant les montagnes, ils se rassem-
blèrent en divers endroits de la terre : ils vécurent d'abord en plein air, bien
sûr, mais quand ils eurem maïtrisé Ie langage, ils fondèrent des cités et se
repartirem non comme auparavant, au petit bonheur, mais s'organisèrent en
corps de citoyens, avec des chefs de guerre. Par de saintes lois, ils établirent
des magistrais et une constitution. Ils commencèrent a faire des presents
aux dieux, en leur offrant pour prémices des paroles, dans lesquelles on
s'accorde encore maintenant, en toute raison, à voir la meilleure façon de
plaire aux dieux, puisque c'est grâce à la parole que nous apprenons tout
d'abord Texistence des dieux. Par la suite Thomme s'est tant développé,
depuis sa faiblesse et son infirmité originelles, qu'il s'est ensuite élevé au ciel.
Celui qui était méprisé auparavant comme une creature de rien, devint doré-
navant le maître de tout ce qui est sur terre, avec le droit d'en user à sa guise,
n'ayant d'autre protection à sa disposition que le langage. Et voici la fin de
notre histoire. Assez pour Aristide.
72 PROVERBIA 1085 - 1086

finis. Hactenus Aristides. Extat, sı satis commemini, fabella non dissimilis


apud Platonem in Protagora.

11,1,86 1086. A l e luporum catulos


Theocritus in Hodoeporis:
Θρέψαι και λυκιδεϊς, θρέψαι κύνας, ώς τυ φάγωντι, id est
Pasce canes, qui te lament, catulosque luporum.
Proverbium est, teste interprete, in eos, qui laeduntur ab iis, de quibus
bene meriţi sint, aut in ingratos. Addit ille dictum Socratis: Κακούς ποιών
ευ θρέψαι λύκους, id est Malis faciens bene nutri lupos. Nam plerumque
solet id usu venire illis, qui catulos luporum enutriunt. Extat super hac re
non inelegans epigramma, quamquam incerto auctore, de ove lupi catulum
alente suis uberibus:
Τον λύκον εξ ίδιων μαζών τρέφω ουκ έθέλουσα,
'Αλλά μ αναγκάζει ποιμένος αφροσύνη.
Αυξηθείς б' υπ' έμου κατ εμού πάλι θηρίον έσται
Ή χάρις άλλάξαι τήν φύσιν ού δύναται., id est
Lacto lupum uberibus propriis non sponte, sed horsum
Me demens adigit pastor, ut id faciam.
In me rursus erit fera, postquam creverit ex me :
Natura baud umquam vertitur officiis.
De canibus autem sumptum est ex Actaeonis fabula, a suis ipsius cani-
bus dilacerati; nam et hoc indicant enarratores Theocriti. Ex quibus facile
liquet, quodnam sit illud proverbium antiquum, cujus meminit M. Varro in
libris De re rustica tractans de canibus alendis : Diligenter, inquit, ut habe
ant cibaria, providendum. Fames enim hos ad quaerendum cibum ducet, si
non dabitur, et a pecore abducet, si non praebebitur. Nisi, ut quidam putant,
et illuc pervenerint, ut proverbium attollant antiquum, vel etiam ut aperiant
de Actaeone atque in dominum adferant dentes. Idem in Phoebo, citante
Nonio : Crede mihi, plures dominós comedere servi quam canes. Quasi id
Actaeon occupasset et ipse prius suos comedisset etc. Hue usque Varonis
verba relata. Ceterum legimus et leonês et draeontís nUtfíeiis Suis gratiam
officii retulisse. Verum nulla est fera tam ingrata, quae sit cum hominibus
ingratitudine conferenda.
ADAGES 1085 1086 72

II у a une legende du méme genre chez Platon*, si j'ai bon souvenir, dans
le Protagoras.

1086. Nourrir des louveteaux


Théocrite*, dans Les Voyageurs :
Nourris des louveteaux, des chiens qui te dévorent.
Le proverbe (témoin le scholiaste*) concerne les gens mis à mal par ceux
qu'ils ont bien traites, ou bien les ingrats. Ce scholiaste ajoute encore un moc
de Socrate:« Faire du bien aux méchants, c'est nourrir des loups. » Car cela
arrive bien souvent — c'est une vérité d'expérience — à ceux qui nourrissent
des louveteaux. Il existe, sur ce sujet, une épigramme élégante, quoique
d'un auteur incertain. Elle parle d'une brebis qui allaite un louveteau à ses
mamelles:
Ce loup, je le nourris de mes propres mamelles,
A contrecoeur, forcée par un berger dement,
Puis, grandi grace à moi, fauve, il m'attaquera.
Nul service ne peut transformer la nature.
Pour ce qui est des chiens, c'est pris de la legende d'Actéon, déchiré par
ses propres chiens: c'est aussi indique par les schohastes de Théocrite. Par
quoi Γοη voit clairement quel est ce vieux proverbe dönt fait mention Varrón,
dans VÉconomie rurale* quand il traite de la nourriture et des chiens:« Il faut
veilier soigneusement, dit-il, à ce qu'ils aient de quoi manger. Car la faim
les poussera à chercher de la nourriture, si on ne leur en donnę pas, et elle
les détournera de la garde du troupeau, si on ne leur en fournit pas. Sinon,
comme certains le pensent, ils en viendront à illustrer le vieux proverbe, ou
meme à rejouer Thistöire d'Acféón eri portant leurs crocs sur leur maître. »
De méme dans Phébus*, cité par Nonius* : « Crois-moi, plus de maîtres
ont été mangés par leurs esclaves que par leurs chiens. Comme si Actéon
avait agi le premier et dévoré lui-même ses chiens, etc. » Jusqu'ici, je citais
Varrón.
Au reste, j'ai aussi lu que des lions et des serpents avaient manifesté de la
gratitude pour le service rendu a ceux qui les avaient nourris. A vrai dire,
aucune bete n'est si peu reconnaissante, qu'elle puisserivaliseravec l'homme,
en termes d'ingratitude.
73 PROVERBIUM 1087

11.1,87 1087. E dolio hauris


Έκ πίθου άντλεΐν, id est Ε dolio haurire dicebatur olim, qui abundaret
rebus optatis. Est enim dolium vas vinarium ingens, unde largiter haurire
licet, neque facile sentitur detrimentum, videlicet in tanta copia. Theocritus
εν Έργατίνοας:
Έκ πίθω αντλείς, δήλον, έγώ б' εχω ούχ άλις 6ξος, id est
Dolia plenafluunttibi, sed mihi vix sat aceti est.
Scholiastes admonet proverbium dici solitum de iís, quibus adesset beni­
gna rerum copia. Divitum est habere dolia, pauperes vapam bibunt e lagenis.
Nam vini vis quo copiosior est, hoc suavior esse consuevit : ubi paulum
est liquoris, celerius vapescit. Admonet et Hesiodus dimidiato dolio par
cendum esse, quod sera sit fundo parcimonia. Huic simillimum est quod
subinde occurrit apud Chrysostomum : έκ πηγών, id est e fontibus, quoties
uberem paratamque rerum copiam signifîcat. Μ. Tullius in Bruto dicit eos e
dolio potare, qui vinum adhuc fervens bibunt, quod vinum expressum pri-
mum dolus excipitur, ubi deferbuerit aliquantulum, conditur in vasa. Ipsius
verba praestat ascribere : Ut si quis, inquit, Falerno vino delectetur, sed eo
nee ita novo, ut proximis consulibus natum velit, nee rursus ita vetere, ut
Opimium aut Anicium consulem quaerat. Atqui eae notae sunt optimae.
Credo, sed nimia vetustas non habet earn, quam quaerimus, suavitatem, nee
est jam sane tolerabilis. Num igitur qui hoc sentiat, si is potare velit, de dolio
sibi hauriendum putet? Minime, sed quamdam sequatur aetatem. Sic ego
istis censuerim et novam, quasi de musto et lacu fervidam orationem fugien-
dam, nee illam praeclaram Thucydidis nimis veterem tamquam Anicianam
notam persequendam. Hactenus M. Tullius. Nee arbitror alienum ab hac
forma, quod Athenaeus libro XI ex Hipponacte citat: έκ πέλλης πίνβίν, id
est e mulctro bibere. Scazontes Hipponactei sic habent:
Έκ πελλίδος πΐνοντες, ου γαρ ήν αύτοΐς
Κύλιξ, 6 παΐς γαρ έμπεσών κατήραξε, id est
Mulctro bibentes, nam calix eis deerat:
Quippe hunc minister forte fregerat lapsus.
A D A G E 1087 73

1087. Tu puises à la cuve


Puiser à la cuve, disait-on jadis pour « avoir pléthore de tout се qu'on
peut souhaiter ». Le dolium est une immense cuve pour le vin1, ou Ton peut
puiser largement sans que la perte s'y décèle aisément — ce qu'on comprend
tres bien, dans pareille quantité.
Théocrite* dans Les Moissonneurs :
Je manque de vinaigre, et tu puises à la cuve.
Le scholiaste* nous apprend qu'on employait habituellement le proverbe
pour ceux qui possédaient des biens en généreuse quantité. Seuls les riches
ont des cuves, alors que les pauvres boivent à la cruche du vin éventé. En
effet, plus la quantité de vin est grande, plus il a de douceur : quand il у а
peu de liquide, il a plus vite fait de s'éventer.
Hésiode* nous recommande, lui, d'etre econome à mi-cuve car une fois
le fond atteint, ii est trop tard pour épargner.
Formule tres semblable à celle qui se rencontre souvent chez Chryso-
stome* : « À la source », chaque fois qu'il veut dire parier d'une riebe
provision de biens.
Cicerón*, dans Brutus, dit que boire à la cuve, c'est bőire un vin encore en
fermentation, car le vin, après son passage au pressoir, est d'abord mis dans
de grandes cuves, ou il fermente quelque temps avant d'etre mis en jarre.
Le mieux est de rapporter ses propres mots : « Prenons pour exemple un
amateur de Falerne, dit-il, il ne Tappréciera pas jeune au point de le vouloir
né du dernier consulat, ni au contraire vieux au point de le dater des consuls
Opimius ou Anicius2 — Ce sont pourtant les meilleurs millésimes! Je veux
bien le croire, mais trop d'âge n'offre plus cette douceur que je recherche,
et e'est à peine s'ils sont buvables. Mais si Tamateur pense ainsi, et qu'il
veut boire, pensera-t-il nécessaire de puiser à la cuve ? Bien sûr que non, il
choisira un vin d'un certain age. De méme, je suis d'avis qu'il leur faut mir
la nouvelle eloquence, comme lourde encore du moût et de la cuve, mais ne
pas non plus suivre le célebre style de Thucydide, trop vieux, comme un cru
d'Anicius. » Voilà pour Cicerón.
Je ne crois pas non plus étrangère à cette image la citation qu'Athénée*
fait d'Hipponax, au livre 11 : « Boire dans un vase à trăire. » Les scazons'
d'Hipponax vont comme suit:
Buvant au vase à trăire, faute de coupe,
Car l'esclave Tavait cassée en tombant.

1. Ces immenses cuves (elles pouvaient contenit jusqu'â plusieurs milliers de litres)
étaient enterrées, afin de conserver le vin a temperature constante. Seule leur embouchure
dépassait du sol. L'usage s'en est perpetue en Georgie.
2. A u temps de Cicéron, un vin du temps d'Opimius aurait eu 80 ans d'âge, celui
du temps d'Anicius, un siècle.
3. Le scazon était un vers bancai.
74 PROVERBIA 1088 - 1090

II.I.88 1088. Una cum ipso canistro


Αύτω κάνω, id est Una cum ipso canistro. Quadrat in eos, qui rem intem-
peranter profundunt devorantque et abliguriunt. Mos etiam erat antiquis, ut
testatur Didymus, ut cenae canistris inferrentur. Citatur apud Zenodotum
Plato:
'Ανήρπακας άπαξάπαντ' αύτφ κάνω, id est
Ipso canistro cuncta rapuisti simul.

U.I.89 1089. Prius locusta bovem pariet


Prius locusta bovem pariet, περί του αδυνάτου. Μ. Varro De lingua
Latina libro tertio refert ex Ennio versum hune : Atque prius pariet / locusta
Lucam. Nam Lucas antiqui boves appellabant ob magnitudinem.

п.1.90 1090. Per tenebras, quae apud quercum


To περί δρυν σκότος, id est Per tenebras, quae apud quercum, de
ingenti ac fatali calamitate dicebatur. Zenodotus Aristotelem citat aucto-
rem, in Politia Samiorum, Prienensium plurimos a Milesiis occisos fuisse
juxta locum, cui nomen Quercus. Unde receptum, ut Prienensium muli
eres, ejus calamitatis memores, per tenebras, quae circa quercum essent,
jurarent. Hujus históriáé simul et adagii meminit et Plutarchus in Problema-
tis, ad hanc ferme sententiam : Cum bellum esset inter Prienenses et Samios,
initio mediocribus damnis invicem sese afficiebant, deinde justo proelio com
misso mille Samii a Prienensibus occisi sunt. Septimo post anno congressi
cum Milesiis primos quosque civium ac nobilíssimos simul uno proelio
amiserunt. Quo tempore Bias ille sapiens Samum a Prienensibus orator mis­
sus, egregiam laudem adeptus est. Post earn itaque calamitatem atrocem ac
miserandam Prienensium feminae per tenebras, quae circa quercum erant,
obtestari ac dejerare coeperunt, quod liberos, parentes, maritos, caríssima
quaeque pignora eo loco perdidissent.
A D A G E S 1088 - 1090 74

1088. Et la corbeille avec !


Approprié pour ceux qui dissipem leur bien sans retenue, qui le devorem
et l'engloutissent. C'était efTectivement l'usage chez les Anciens, comme en
témoigne Didyme*, d'apporter la nourriture dans des corbeilles.
Platon, cité par Zénodote* : « Tu as tout ráfié, et la corbeille avec ! »

1089. Quand les sauterelles pondront des bœufs


Pert tou adünatou [= pour une chose impossible]. Varrón*, au livre 3 de LA
Langue latine, rapporte се vers d'Ennius* : « Mais une sauterelle pondra plus
tôt un bceuf lucanien. » Les Anciens, en effet, nommaient «lucaniens » les
bœufs de grande taille1.

1090. Par les ténèbres autour du chêne !


Se disait d'une catastrophe épouvantable et fatale. Zénodote* (sa source
est Aristote, dans la Constitution des Samiens*) dit que de nombreux habi­
tants de Priène furent massacres par les Milésiens non loin d'un lieu nommé
Le Chêne. D'ou vim Tusage, pour les femmes de Priène, de jurer Par les
ténèbres autour du chêne, en memoire de ce malheur.
Histoire et adage som aussi tous deux mentionnés chez Plutarque*, dans
les Problmes, à peu prés comme suit: Il у eut une guerre entre les habitants
de Priène et ceux de Samos ой, tout d'abord, on ne s'infligea mutuellement
que des penes légères, mais ensuite, au cours d'une bataille en regie, ceux
de Priène massacrèrent mille Samiens. Six ans plus tard, engages contre
les Milésiens, ils perdirent au cours d'un seul et meme combat toute l'élite
et toute la noblesse de leur nation. Cest à cette époque que Bias, le sage,
fut envoyé à Samos par ceux de Priène pour plaider leur cause, et qu'il en
retira un renom magnifique. Cest pourquoi, suite à ce terrible et pitoyable
malheur, les femmes de Priène se mirem à jurer et à prêter serment par les
ténèbres autour du chêne, car fib, peres, maris, tout cc qu'elles avaient dc
plus eher, c'est là qu'elles Tavaient perdu.

1. Varrón éerit : « O n Ut dans Nacvius ; Atque prins... Lucam ba vem. O n explique de


deux manteres Toriğine de luca bos [= elephant]. Je lis dans un ouvrage de Cornelius :
Lucas vient de Libya [ = Libyens] ; et dans Virgilé : Lucas vient de Lucani [= Lucaniens],
parce que Ie bceuf était le plus grand quadrúpede que connussent les Romains, et qu'en
voyant, dans la Lucanie, les elephants de Г armee de Pyrrhus, ils donnèrent le nom de
Luca bos à ces quadrúpedes, qui leur ćtaient inconnus, et qu'ils prirent pour des borufs de
Lucanie, à cause de leurs cornes; car les prćtendues dents dc Г elephant sönt de veritable«
cornes» (traduction Nisard).
75 PROVERBIA 1091 - 1092

11.1.91 1091. Concupivit assam farinam


"Ηρατο όπτώ άλεύρω, id est Concupivit assam farinam, in eum diceba-
tur, qui domesticam tenuitatem pertaesus, apud alios lautiorem vitam quae-
sisset. Dictum est autem in Platonem, qui relictis Athenis ter in Siciliam
ad Dionysium navigavit, quo fortunam suam redder« lautiorem, quemad-
modum interpretantur aemuli. Nam hanc profectionem probro illi datam
fuisse testatur etiam Aristides in oratione, qua tuetur oratores quatuor adver-
sus Piatonis calumniam. Et Diogenes, auctore Laertio, cum animadvertisset
Platonem in opíparo quodam convívio a reliquis temperantem cibis et oleis
dumtaxat utentem, taxavit hominis ambitiosam abstinentiam : Tt ό σοφός
εις Σικελίαν πλεύσας των τραπεζών τούτων χάριν, νυν παρακειμένων
ουκ απολαύεις; id est Quid, homo sapiens, cum ob hujusmodi mensas in
Siciliam navigaris, nunc appositis non frueris? Ad quod ita Platonem res-
pondisse narrat : Νή τους θεούς, Διόγενες, κάκεΐ τα πολλά προς ελαίας
και τα τοιαύτα έγινόμην, id est Per deos, Diogenes, et illic plerumque
oleis atque id genus cibis utebar. Ad quod rursum Diogenes: Τι ούν έδει
πλεΐν εις Συρακούσας ; *Η τότε 'Αττική ουκ έφερεν έλαίας; id est Quor-
sum igitur attinebat Syracusas navigare ? Num id temporis Attica non ferebat
oleas? Theocritus in Cyniscis:
"Ηρατο μέν και τηνος, έμίν δοκεΐ, όπτώ άλεύρω, id est
Nam, puto, et hic assae correptus amore farináé.
Porro farinam assam novam et lautiorem victus rationem vocat, prop-
terea quod priscos illos pulte dumtaxat victitasse legimus, videlicet clibano
coquendi paniš usu nondum reperto. Unde et Annus ille Aegyptius, qui
primus panarium clibanum excogitavit, in proverbii locum abut, tamquam
qui rem novam esset commentus, quemadamodum alibi retulimus. De deli­
ctis coquendi paniš multa recensét Plinius lib. XVIII, cap. XI.

11.1.92 1092. Battologia. Laconismus


Βαττολογία Graecis multiloquium vocatur, a Batto quopiam inepto
poeta, qui hymnos quosdam conscripsit prolixos, in quibus eadem crebrius
iterabantur. Hinc vox etiam conficta βαττολογειν, quae quidem adeo vulgo
fuit usurpata, ut ea Matthaeus apostolus sit usus. Sic enim apud hune loqui­
tur Christus : Προσευχόμενοι бе μή βαττολογήσητε ώσπερ οι εθνικοί,
id est Orantes autem ne battologissetis more gentilium. Ε diverso Λακωνισ-
μός, id est Laconismus, in breviloquentiae significationem abut; quomodo
usurpatur aliquoties apud Μ. Tullium in epistulis.
ADAGES 1091 - 1092 75

109L Par amour du pain cuit


Par amour pour le pain cuit, se disait pour qui, fatigue d'etre pauvre
chez lui, allait chercher chez d'aurres une vie plus brillante. On Га employé
par exemple contre Platon, qui par trois fois quitta Athènes et navigua
jusqu'en Sicile, auprès de Denys, pour у trouver un sort plus brillant, comme
Tinterprètent ses adversaires. Qu'on lui fit honte de ce voyage, Aristide*
aussi ratteste, dans son Discours en defense des quatre orateurs contre les calomnies
de Platon.
Diogène aussi, comme nous l'apprend Laërce*, voyant Platon, dans un
riche banquet, s'abstenir de toute nourriture et ne se servir qu'en oüves, railla
le personnage pour cette prétemieuse frugalité:« Hé toi, le sage, pourquoi as-
tu vogué jusqu'en Sicile pour trouver pareille table [1168], et n'en profites-tu
pas, quand tu Tas sous ton nez ?» À quoi, nous dit Laërce, Platon répondit
de la sorte : « Par les dieux, Diogène, là-bas aussi, c'est d'olives et d'aÜments
de cette sorte que je me nourrissais. » A quoi Diogène repartit: « Dans ce
cas, à quoi bon aller à Syracuse ? L'Attique n'avait-elle pas d'olives à t'offrir,
en ce temps-là ?»
Théocrite*, dans Cynisca :
Car il aimait aussi, je pense, le pain cuit.
Ce qu'il appelle «le pain cuit», c'est un nouvel aUmenc, plus raffiné,
car les Anciens, lisons-nous, se bornaient à manger la farine en bouillie : on
n'avait manifestement pas encore découvert la cuisson du pain au four. Cest
aussi pour cette raison que le nom d'Annos TÉgyptien, premier a avoir eu
l'idée du four à pain, est devenu proverbial, pour parier de l'inventeur d'une
nouveauté, ainsi que nous l'avons rapporté ailleurs [975 et 2989].
Sur les délices du pain cuit, Pline* donné quantité de détails, au livre 18,
chapitre 9.

1092. Battologie. Laconisme


Bavardage se dit en grec battologia, d'après un certain Battos, poète inepte
et auteur d'un certain nombre d'hymnes verbeux ou les mcmes idees étaient
incessamment répétées. On en a méme tiré un verbe, battoloğemt dönt Tusage
était si répandu qu'on le trouve employé pai l'apotre Matthieu*. En effet
le Christ parle ainsi, chez lui : « Quand vous priez, ne rabâchez pas (mê
hattologesête) comme les païens. » À Tinverse, laconisme est devenu synonyme
de concision : on trouve parfois le mot employé dans ce sens chez Cicéron*.
dans sa correspondance.
76 PROVERBIUM 1093

π,ι.93 1093. Batti Silphium


Βάττου σίλφι,ΰν, id est Batti silphium, Graeci novum et rarum quem-
piam honorem provérbio vocant. Aristophanes in Pluto :
Ούδ' αν ει δοίης γέ μοι,
Τον Πλουτον αυτόν και το Βάττου σίλφιον, id est
Nee si mihi donaveris
Ipsumque Plutum ipsumque Batti silphium.
Negat se sycophanta quieturum, etiam si praemium quantumvis magnum
detur. Idem in Equitibus:
Τον καΰλον οίσθ* εκείνον,
Του σιλφίου τον άξιον γενόμενον ; ΟΙδα μέντοι, id est
Nostine stipitem ilium,
Qui dignus habitus silphio est? Notus quidem est mihi ille.
Interpres díversam originem adagionis adscribit. Battus a Thera, juxta
Cretam insula, profectus, oráculo monitus Apollinis vel, ut alii tradunt,
domestica pulsus seditione, Cyrenen condidit. Cui cum Afri beneficii
memores summum honorem habere studerent, donarunt illi silphium, her-
bam apud illos omnium pulcherrimam, simulque nomisma ferientes, in
cujus altera parte regia facies erat inscalpta, altera silphium, quo fuerat a
civitate donatus. Cujus rei meminit et Aristoteles in Republica Cyreneo-
rum; sed fusius narrat Herodotus in Melpomene, addens apud Libyas regem
battum appellari, et hoc nomine compellatum ab oráculo, significante fore
regem. Sunt qui dicant imaginem fuisse datam, sunt rursum qui anulum, in
quo civitas erat expressa regi silphium deferens. Porro silphium inter herbas
primam gloriam obtinet, cujus et folia et fruetus et caulis et succus pre
tiosissimus sit. Unde Ampeliotae (ea gens quaedam est Africac) Delphis
silphii caulem consecratum suspenderunt, ut auctor est Alexandrides. Haec
ferme adfert in Plutum, nee dissident, quae Suidas memorat. At idem in
Equites scribit silphium fruticem esse inamoeni odoris, rursus juxta alios
amoeni, et ad medicamenta utilem, cujus usum primus invenisse creditur
Anstaeus, Apollinis et Cyrenae filius, qui et meilis invenisse traditur. Illud
quid sibi velit, néscio : Aristophanis interpres ait in altera nomismatis parte
insculptam βασ^ίαν, id est regnum, seu regiam, si transferas tonum; pro eo
Zenodotus legit Ammonem. Sic enim habet: Και του νομίσματος επί μέν
θατέρου Άμμωνα, επί δέ θατέρου σίλ-pLov έτύπωσαν, id est Nomisma
tis altera parte Ammonem, in altera silphium expresserant: Ammonem, ut
arbitror, sentiens Jovem regnorum largitorem, siquidem Homero credimus.
Hujus Batti meminit et Pindarus in Pythiis : Χρήσεν οίκιστηρα Βάττον
ADAGE 1093 76

1093. La férule de Battos


Proverbe grec pour designer une marque d'honneur inedite et rare. Aris-
tophane, dans Ploutos* :
Pas méme si tu me donnais
L'Argent en personne et la férule de Battos.
Le sycophante dit qu'il ne se calmera pas, si grande que soit la recompense
qu'on lui donné. De méme, dans Les Cavaliers* :
— Connais-tu eet imbecile,
Tenu pour digne de la férule ? — Bien sur, je Ie connais!
Le scholiaste* explique diversement Toriğine de eet adage. Battos, parti de
Théra, une île voisine de la Crete, sur l'avertissement d'un oracle d'Apollon
ou, selon d'autres versions, chassé par une révolte intestine, fonda Cyrène.
Les Africains voulant, en souvenir de ses bienfaits, lui accorder le plus haut
des honneurs, lui donnèrent la férule, la plus belle plante qu'ils eussent chez
eux, et frappèrent également une monnaie, avec gravé sur une face le visage
du roi, et sur l'autre cette férule, dont la cité lui avait fait don. Ce fait est
aussi rappelé par Aristote, dans la Constitution des Cyrénéens*.
Mais Hérodote* le raconte plus au long, dans Melpomene : il ajoute qu'en
Libye on appelle le roi « Battos » et que si Гогасіе s'adressa à lui par ce nom,
c'était pour lui annoncer sa future royauté. Certains disent qu'une image
lui fut donnée, d'autres encore un anneau, sur lequel on avait représenté la
cité remettant une férule au roi. La férule est de toutes les plantes la plus
renommée : feuilles, fruits, tige, sève en sont extrêmement précieux. De la
vient que les gens d'Ampélos (c'est une viile d'Afrique) consacrèrent une
tige de férule à Delphes, comme on le trouve chez Alexandride. Voilà à
peu prés ce que raconte le scholiaste de Ploutos, et ce qu'en dit Suidas*
ne le contredit pas. Il écrit encore, sur Les Cavaliers*, que la férule est un
arbrisseau d'une odeur désagréable, encore qu'agréable auprès d'autres, et
qu'il sert dans la composition des remedes. On pense que le premier à avoir
découvert ses vertus est Aristée, lc fils d'Apollon et de Cyrène, à qui Γοη
prête aussi la découverte du miei.
Quant au premier point, j'en ignore le sens: le scholiaste d'Aristophane*
dit que sur la face de la pièce était inscrit lc mot basileïa, c'est-a-dire royaume
ou royal, si Γοη déplace l'accent; mais à la place de ce mot, on lit Ammon
chez Zénodote*. Voici en effet son texte : Sur une des faces de la piece,
on avait frappe Ammon et sur Гашге une férule. Ammon, selon moi, pour
designer Jupiter dispensateur de royaumes, si on en croit Homere*.
Pindare* lui aussi mentionne ce Battos dans les Pythiques : « Il répondit à
Battos, colon de la féconde Li bye. »
77 PROVERBIA 1093 - 1094

καρποφόρου Λίβυας, id est Respondit habitatori Batto frugiferae Africae.


Erudiţi quidam putarit silphium laserpitii genus esse.

II.I.94 1094. Ne malorum memineris


Μή μνησικακήσης, id est Ne malorum memoriam refrices. Thrasybulus,
ubi civitatem Atheniensium triginta tyrannorum saevitia liberasset, plebisci-
tum interposuit, ne qua praeteritarum rerum mentiofieret.Quam malorum
oblivionem Athenienses άμνηστίαν vocant. Auctor Valerius Maximus libro
quarto Rerum memorabilium, titulo De animi moderatione. Meminit et
Μ. TuUius in prima Philippica, his quidem verbis: In quo templo, quantum
in me fuit, jęci fundamenta pacis, Atheniensiumque revocavi vetus exem-
plum, Graecum etiam verbum usurpavi, quod turn in sedandis discordiis
usurpaverat civitas ilia, atque omnem memoriam discordiarum oblivione
sempiterna delendam censui. Aristophanes in Pluto :
Μή μνησίκακη ση ς, ει συ Φυλήν κατέλαβες, id est
Mala ne acta refrices, Phyla si capta est tibi.
Interpres inter alia tale quoddam commentum adscribit : Thrasybulus
occupato loco quodam, cui nomen Phyla, triginta tyrannos sustulit; post,
ubi arrogantius quiddam dixisset, audisse μή μνησικακήσαι (id est Ne
malorum memoriam revoces), idque dictum in proverbium abiisse. Probus
Aemilius refert post exactos tyrannos Thrasybulum hanc tulisse legem, ne
quis de praeteritis actis accusaretur aut mulctaretur, eaque lex dicta est obli-
vionis. Idem sócios volentes contra legem saevire in eos, cum quibus reditum
erat in gratiam, publice cohibuit et legem latam confirmavit. Huic pro tan
tis mentis praemii loco data est corona ex duabus virgulis oleaginis, et hoc
civili honore vir prudens contentus fuit. Admonet adagium non esse refri-
candam commemoratione praeteritorum malorum memoriam. Sunt autem
apud Aristophanem verba Mercurii ad Carionem servum. Plato lib. De
legibus IV : Φράσω γαρ οΰτι μνη<πκακεΐν βουλόμενος ύμΐν, id est Dicam
certe, non autem quod velim praeteritorum malorum memoriam vobis refri-
care. Sumptum videtur ex Homero, apud quem aliquoties hic versus, nempe
UiadosZ,0,T;
'Αλλά τα μέν προτετύχθαι έάσομεν άχνύμενοί περ, id est
Verum haec acta quidem, maesti licet, ire sinamus.
Hunc tamquam proverbialem subinde usurpat Tullius ad Atticum scri-
bens. Eodem spectat et illud ejusdem Odyssae Ѳ :
"Επος б' εΐπερ τι βέβακται
Δε^όν, άφαρ το φέροιεν άναρπάξασαι άελλαι, id est
ADAGES 1093 - 1094 77
1
Certains savants* pcnsent que la ferule est une espèce de laser .

1094. Ne rappellc pas les torts passés


Ne ravive pas le souvenir des torts passes. Thrasybule, quand il eut libéré
la cité d'Athènes dc la cruauté et de la tyrannie des Treme, fit voter une
loi interdisant le rappel des événements passés. Cet oubli des torts subis,
les Athéniens le nomment amnestia, Famnistie. Source: Valere Maxime* au
livre 4 des Mémorables, dans le chapitre intitule « La temperance dc Fame ».
Mention aussi chez Cicerón, dans la première Philippique*, dont voici
d'ailleurs les termes : « Dans се temple ou, autant que je Fai pu, j'ai jeté
les fondements de la paix, j'ai rappele le vieil exemple des Athéniens. J'ai
méme employé le terme grec que cette cité avait alors employé pour apaiser
ses discordes, et j'ai jugé qu'un oubli éternél dévait détruirc tout souvenir de
nos discordes.»
Aristophane*, dans Ploutos:
Oublie les torts passes, si tu as pris Phylé.
Le scholiaste*, entre autres choses, ajoute un commentaire de ce genre :
Thrasybule, après s'êtrc assure d'un lieu nőmmé Phylé, renversa la tyrannie
des Trente. Par la suite, comme il avait parié avec un peu trop de hauteur,
il s'entendit dire « Ne rappellc pas les torts passés», et ce mot est passé en
proverbe.
Aemilius Probus* rapporte qu'après Fcxpulsion des tyrans, Thrasybule
présenta cette loi, pour que nul ne fût accuse ou puni pour ses actions passées,
et qu'on la п о т т а «loi d'oubli». De méme, comme des aUiés voulaient,
contrairement à la loi, sévir contre ceux avec lesqucls on s'était reconcilie,
il leur en fit publiquement l'interdiction et confirma la loi qu'il avait fait
passer. Pour recompense de tant de services, il reçut une couronne íàite de
deux branches d'ouvier, honneur civique dont eet homme sage se saüsfït.
L'adage recommande de ne point raviver, en les évoquant, le souvenir des
torts passes.
Chez Aristophane, la replique est dc Mcrcure à Fesdave Cárion.
Platon*, au livre 4 des Lois : « Je parlerai, en effet, mais e'est sans vouloir
raviver chez vous le souvenir des torts passés. » Cest, semble-t-il, un emprunt
à Homère, chez qui Fon trouve quelquefois ce vers, comme aux chants 6, 8
et 19 de V Iliadę* :
Laissons ces souvenirs s'effacer, quoi qu'il nous en coûte.

1. II s'agit d'unc plante (laserpitium) dont on extráit un suc aromatique.


78 PROVERBIA 1094 - 1096

Si dictum est verbum durius ullum,


ld procul abripiant venti per inane procellae.
Plutarchus Περί της φιλαδελφίας : Δεΐ έν αμνηστία τήν ήμέραν
έκείνην τίθεσθαι, id est Oportet eum diem oblivioni tradere. Erit hic usus
proverbii, si juxta vulpinum illud consilium admonebimus aliquem, ne
praeteritorum malorum memoria semeţ affligat, quandoquidem quod fac­
tum est, infectum fieri non potest. Lucianus in Cáucaso : Έ ς δέ το аирюѵ
ταμtεύεσθα το μίσος και μνησι,κακεΐν, και Ζωλόν τίνα μνήμην бЧа-
φυλάττειν άπαγε, ούτε θεοΐς πρέπον, ούτε άλλως βασιλικόν, id est
Ceterum in posterum diem reponere odium et malorum meminisse ac pri-
dianam quamdam memoriam reservare apage, neque diis dignum, neque
alioqui regale.

11.1.95 1095. M e n t á m belli tempore neque serito, neque edito


Μίνθην έν πολέμω μήτ' εσθι,ε, μήτε φύτευε, id est
Mentám nee comedas, пес plantes tempore belli.
Aristoteles Problematum sectione vigésima statim initio refert hoc ada­
gium, causam vestigans, unde dictum hoc in ora vulgi pervenerit. Arbitratur
autem esse causam, quod menta corpori frigus adducat; ejus rei argumentum
esse, quod semen genitale minuat; frigus autem adversari fortitudini atque
audaciae, sicut ostendit sectionis decimae quartae ultimo problemate, cum
ait eos, qui natura sint frigida, formidolosiores esse, contra qui cálida, auda-
ces. Potest et in eum sensum deflecti paroemia, ut admoneat, ne quid alieno
tempore flat, quod officiat, quemadmodum menta bellum inituris est inutilis.

11.1.96 1096. Ad corvos


Βάλλ' ές κόρακας, id est Abi ad corvos, perinde valet, quasi dicas abi in
malam rem atque in exitium. Aristophanes έν Νεφέλαις :
Βάλλ' ές κόρακας τις έσθ* ο κόψας τήν Ούραν; id est
Apage ad corvos. Quis est, qui pepulit ostium?
Rursum in Pluto : Ουκ ές κόρακας; id est A n non ad corvos? Iterum in
eadem fabula :
Έρρ' ές κόρακας θαττον άφ' ημών, id est
Ocius hine ad corvos abeas.
Reperitur apud hune poetam et aliis plerisque locis. Plutarchus in com
mentario, quem scripsit adversus Herodotum, taxat eum, quod ïsagoram
ad Cares velut ad corvos relegării, id est quod eum Carem fecerit. Elegan­
ter dictum est a Diogene Cynico Κρεϊττον είναι ές κόρακας άπελθεΐν ή
ADAGES 1094 - 1096 78

Cicerón l'emploie souvent comme un proverbe, dans sa correspondance


avec Atticus*.
Méme sens pour ces vers du méme Homere, au chant 8 de YOdyssée* :
Si Γοη a eu pour toi quelque dure parole,
Qu'au ss! tot au lointain la bourrasque l'emporte.
Plutarque*, Péri ies Philadelphias [= De I'amour fraternei]: « Il faut livrer ce
jour à l'oubli. » Ce proverbe servira si, selon ce conseil avisé, nous recom-
mandons à quelqu'un de ne pas s'affliger au souvenir des maux passés,
puisqu'on ne peut pas défaire ce qui est fait.
Lucien*, dans Le Caucase : « Mais reconduire sa haine au lendemain, se
rappeler des torts et garder le souvenir de Ia veille, allons! Ce n'est ni digne
des dieux, ni méme d'ailleurs d'un roi. »

1095. Ne sème ni ne mange de menthe en temps de guerre


En guerre, point ne mange de menthe, ni n'en plante.
Aristote, au tout debut de la vingtième section des Probleme**, rapporte cet
adage en cherchant la raison pour laquelle ce mot est devenu une expression
courante. Cette raison, selon lui, c'est que la menthe produit un froid dans le
corps ; pour preuve, elle reduit la quantité du fluide seminal; il juge encore
que le froid s'oppose au courage et à la hardiesse, comme il le montre dans
le dernier probleme de la section 14*, quand il dit que les gens froids par
nature sont plus timorés, et les gens chauds, au contraire, plus hardis. On
peut aussi tourner le proverbe dans le sens d'un conseil à ne pas se créer de
gêne en agissant à contretemps, de méme que quand on part en guerre, on
n'a pas besoin de menthe.

1096. Aux corbeaux !


Va aux corbeaux ! a le méme sens que si Ton disait : Va-t'en à la male
heure ! va au Diable !
Aristophane, dans Les Nuées* :
Allez done aux corbeaux ! Qui frappe à nötre porte ?
A nouveau, dans Ploutos* :
Que ne vas-tu aux corbeaux ?
Ou encore, dans la méme piece* :
Va-t'en aux corbeaux ! Pars d'ici, et plus vite !
On trouve encore la formule en beaucoup d'autres endroits, chez ce poete.
79 PROVERBIUM 109

ές κόλακας, id est Satius est ad corvos devenire quam ad adulatores, quod


hi et vivos et bonos etiam viros devorarent. Zenodotus scribit in Thessalia
locum esse quemdam, cui nomen inditum Corvis, in quem nocentes praeci-
pites dabantur, atque hujus adagii Menandrum etiam meminisse; quosdam
autem originem adagionis ad hujusmodi quamdam historiam referre : Boe-
otiis quondam Arnam incolentibus oráculo praedictum est futurum, ut e
finibus expellerentur, simul atque corvi albi apparuissent. Evenit deinde,
ut adulescentes aliquot per lasciviam ac temulentiam corvos, quos cepe
rant, gypso oblitos rursum emitterent. Quos ubi vidissent volantes Boeotii,
recordantes oraculum arbitrabantur adesse tempus, quo forent suis e sedi-
bus ejiciendi; summopere perturbaţi sunt. Ceterum adulescentes, territi et
ipsi tumultu, profugerunt ас locum quemdam sibi mercati sunt, cui nomen
indidere Coracon, id est Corvorum. Contigit aliquanto post, ut Aeoles
ejectis Boeotiis Arnam occuparent. Apud quos hie deinde mos reeeptus,
ut maléficos relegarent in eum locum, cui nomen erat Corvi. Aristophanis
interpres paulo diversius hane recensét historiam : nempe Boeotiis aliquando
a Thracibus subversis ac profligatis respondisse deum, ut ibi sedem figerent,
ubi corvos albos conspexissent, conspexisse autem in Thessalia juxta sinum
Pagaeaticum circumvolantes corvos quosdam Soli sacros, quos pueri per
lusum gypsatos dimiserant. Boeotii vero rati jam perfectum oraculi symbo-
lum inibi sedem constituerunt. Sunt qui paroemiam ad corvorum volatum
referam, quod in desertis fere locis volitare consueverint, ut proverbium con-
veniat cum illo : In extremas solitudines publicitus deportandum. Euripides
in Hecuba:
Ούχ бстоѵ τάχος
Νήσων ερήμων αυτόν έκβαλεΐτέ ποι; id est
Non hunce solitárias,
Quantum potest, aliquo auferetis in insulas?
Stratonicus citharoedus apud Athenaeum libro octavo detorquet in сап-
torem quemdam. Is cum ei néscio quid molestus esset : Ψάλλε, inquit, ές
κόρακας, depravata per jocum voce ψάλλε pro βάλλε.
ADAGE 1096 79

Plutarque*, dans son ouvrage contre Hérodote, lui reproche d'avoir


relegue Isagoras en Carie, en Гепѵоуат pour ainsi dire aux corbeaux, c'est-
à-dire d'en avoir fait un Carien.
Diogène le Cynique* a ce três joli mot: « Mieux vaut aller aux corbeaux
(korakas) qu'aux flatteurs (kolakas)1», car ces derniers dévorent jusqu'aux
vivants, et même les hommes de bien.
Zénodote* écrit qu'il existe, en Thessalie, un lieu nőmmé Les Corbeaux,
oü Гоп précipitait les crimineis, et que Ménandre, lui aussi, mentionne cet
adage. Certains, dit il encore, prêtent pour origine au proverbe une histoire
de ce genre : les Béotiens habitaient jadis Arne, quand un oracle leur pré-
dit qu'ils seraient chassés de leur pays, le jour ou ils verraient des corbeaux
blancs. Il advint, plus tard, que des jeunes gens, égayés par Tivresse, artra-
pèrent quelques corbeaux et les couvrirent de plâtre avant de les relâcher.
Quand les Béotiens aperçurent leur vol, ils se souvinrent de Гогасіе et pen-
sèrent que Ie temps était venu ou on les chasserait de chez-eux : leur agitation
fut extreme. De leur côté, les jeunes gens, eux-mêmes affolés par Ie tumulte,
prirent la fuite et s'achetèrent un terrain qu'ils nommèrent Korákon, c'est-a-
dire Le Lieu des Corbeaux. Il arriva, peu après, que les Éoliens chassèrent
les Béotiens et occupèrent Arné. L'usage fut ensuite adopté, chez eux, de
reléguer les malfaiteurs dans ce lieu nommé Les Corbeaux.
Le scholiaste d'Aristophane* rapporte cette histoire dans une version
légèrement différente : les Béotiens furent un jour défaits et vaincus par les
Thraces. On consulta le dieu, qui leur répondit d'éublir leur demeure là ou
ils apercevraient des corbeaux blancs. Or, en Thessalie, non loin du golfe
de Pagase, ils virent voler quelques corbeaux consacrés au Soleil, que des
enfants avaient relachés, après s'être amuses à les couvrir de plâtre. Les Béo­
tiens, de leur côté, pensant déjà accompli le dessein de Гогасіе, уfixeremleur
demeure.
Certains rartachent le proverbe au vol des corbeaux, car ils ont pour cou-
turne de voler dans des lieux presque deserts. L'adage s'accorderait alors avec
cette autre expression : Bon à exiler publiquement au fond d'un desert.
Euripide*, dans Hécube :
N'irez-vous pas en toute hate,
Le jeter dans quelque île deserte ?
Le citharède Stratonicos, au livre 8 d'Athénée*, détourne la formule
contre un chanteur qui lui déplaisait, pour je ne sais quel motif. Il lui dit:
Psallé és korakas [= va jouer aux corbeaux], en deformant par plaisanterie
ballé [= va] en psallé [= joue].

1. Érasme cite un calcmbour du même type l'adage 551.


80 PROVERBIA 1097 - 1098

, ,97 1097. Mitte in aquam


Βάλλ' ές ύδωρ, id est Mitte in aquam, hoc est aufer e medio, dicitur vel in
hominem, vel in rem exitio dignam. Tractum a supplicio quorumdam, qui
in profluentem aut mare praecipitabantur. Quae poena peculiaris erat parri-
cidis apud Romanos. Unde philosophus in Timone jubet aurum abjici in
mare, quod aliquando fecisse legitur Crates ille Thebanus. Horatius:
Vei nos in mare proximum,
Gemmas et lapides, aurum et inutile,
Summi matériám mali,
Mittamus, scelerum si bene paenitet.
Mihi non absurdum videtur, si referatur ad aquam clepsydrarum dispen
sandám, ut intelligas in jus trahendum, et ad proverbium, quod alio diximus
loco, 'Yep' ύδωρ πονηρός, id est Sub aquam malus. Effertur adagium
etiam hoc pacto : Βάλλ' εις ολεθρον, id est Abi in perniciem.

11,1.98 1 0 9 8 . I n beatam
Βάλλ' εις μακαρίαν, id est Aufer te in beatam. Quibusdam placet dic­
tum κατ* ευφημισμόν, pro eo, quod est in rem maiam. Fingunt enim apud
inferos locum esse quemdam, cui nomen Μακάρια. Aristophanes in Equi-
tibus:
"Απαγ' ές Μακαρίαν εκποδών, id est
Aufcr te hine proeul in Maçariam.
Ad consimilem ferme modum Athenaeus Dipnosophistarum libro
primo : Εις μακαρίαν το λουτρόν, id est In beatam balneum. Dcvovet
enim balneum, unde male fuerat afíectus. Plato in Hippia majore: Βάλλε εις
μακαρίαν τον άνθρωπον, id est Aufer in beatam hominem. Alii fabulam
hujusmodi allegant: narram Maçariam Herculis filiam fuisse, de qua prac
dictum erat oráculo, ut se ultro morti objiceret; sic enim Athenas fore liberas
ab ıncursıone Eurysthei, sı quis Heraclidarum se spoiitc offeırct ad песет.
Itaque Hercule defuncto, cum Eurystheus illius liberos insectaretur atque illi
ad Misericordiae aram confugissent, Athenienses recusantes eos in hostium
manus tradere cum Eurystheo bellum suseeperunt. Porro edito oráculo, futu­
rum, ut Athenienses ab Eurysthei incursatione liberarentur, si quis e liberis
Herculis semet inferis devoveret, Maçaria sese spontaneae morti obtulit. Quo
facto congressi cum hostibus Athenienses victoriam reportarunt cum aliis
quam plurimis interfectis, tum Eurystheo ipso ab Hylo sive Iolao, Herculis
filio, perempto, cujus caput amputatum ad Alcmenam detulit. Illa defuncţi
óculos cfTodic. Ceterum Athenienses Macariae tumulum floribus et coro
ADAGES 1097 - 1098 80

1097. Jette-le à Гсаи


Jeter à Геаи, e'est-a-dire supprimer: d'un homme ou d'une chose digne de
la mort. Le mot est tiré d'un type de supplice, ou Ton précipiuit les viaimes
dans un fleuve ou dans la mer. C'était le châtiment réserve aux parricides
chez les Romains.
De là, l'ordre du philosophe, dans Titnon*, de jeter Tor à la mer, comme
on lit* que le fit autrefois Crates, le Thébain.
Horace* :
Ou bien, allons jeter à la mer toute proche,
Gemmes et pierreries, avee Tor inutile,
Eux qui nous ont cause les plus terribles maux,
Si du crime, vraiment, nous avons repentir.
II ne me paraît pas absurde de rapprocher cette expression de Геаи qui
s'écoule des clepsydres, pour faire comprendre «trainer en justice », et du
proverbe que j'ai rapporté autre part [554], « La racaille pour la corvee
d'eau ». L'adage se présente aussi sous cette forme : Va à la male mort!

1098. Lajoiet'emporte!
Certains veulent que le mot soit dit kat' eüphêmismon [= par euphé-
misme], pour signifier « Le malheur t'emporte !». Ils se representem, en
effet, Pexistence aux Enfers d'un lieu nommé Makaria.
Aristophane*, dans Les Cavaliers :
Va-t'en d'ici! Va-t'en à Maçaria !
D'une façon presque identique, Athénée, au premier livre du Banquet des
phiîosophes* : « La joie empörte ce bain ! » U maudit en efTet un bain, dont
il s'est mal trouvé.
Platon*, dans YHippias majeur: « Que la joie Temporte ! »
D'autres présentent une histoire de cette sorte : ils racontent que Maça­
ria [= Joie] était une filie d'Hercule, dont un oracle avait prédit qu'elle
devrait s'offrir à la mort; car, pour sauver Athènes des assauts d'Eurysthée,
il fallak qu'ime Héraclide se livre d'elle-même au trépas. Ainsi, après la
mort d'Hercule, comme Eurysthée pourchassait ses enfants et que ces der-
niers s'étaient réfugiés auprès de Tautel de la Miséricorde, les Athéniens,
qui refusaient de les livrer aux mains de Tennemi, entrèrent en guerre contre
Eurysthée. Puis on rendit un oracle, selon lequel les Athéniens seraient déli-
vrés des assauts d'Eurysthée, si Tun des enfants d'Hercule se vouait aux
dieux infernaux, et Maçaria se livra done à une mort volontaire. Suite à ce
sacrifice, les Athéniens attaquèrent l'ennemi et remportèrent une victoire,
ou périrent un tres grand nombre d'adversaires, mais surtout Eurysthée lui-
même, tué par Hylas, ou Iolas, fils d'Hercule, dont il rapporta la tête coupée
81 PROVERBIA 1098 - 1099

nis decorantes dicebant : Βάλλ* εις Μακαρίαν, id est Mitte in Maçariam.


Hine igitur ortum adagium. Primum de his ferebatur, qui sese per virtutem
in periculum sponte demitterent; deinde de quovis piaculo dici coeptum.
Pausanias refert Maçariam esse paludem in Marathone, in qua magna vis
Persarum perierit, ignoratione viarum in ipsam prolapsa, qua ex re natum
videri potest proverbium. Hue allusit Stratonicus citharoedus apud Athe­
naeum libro octavo, qui iratus discípulo Macedoni, quod nihil recte faceret,
Εις Μακεδονίαν, inquit, ex Maçaria faciens Macedóniám, simul alludens
ad illud proverbium : Dorni, non hic, Milesia.

π,1,99 1099. Alabanda fortunatissima


Άλάβανδα Καρών ευτυχέστατη, id est Alabanda Carum fortunatis­
sima. Stephanus in commentario De urbibus tradit Alabandam Cariae
civitatem esse, conditam a Care, a cujus filio nomen sortita sit, siquidem is,
postquam in equestri proelio strenue navasset operam, Alabandus est die
tus; Cares enim sua lingua ala vocant equum, banda victoriam. Eamque
vocem ait Romanis etiam in usu fuisse, ut bandám victoriam dicerent. Equi-
dem opinor hinc Germanis durare vocem earn, qua praepotentem et antiquae
nobilitatis principem banderum vocant, ut qui victor olim hoc honoris
virtute bellica sibi pepererit. Addit ex Philoxeni in Odysseam Homeri com-
mentariis soloecismi genus esse, quod Alabandiacum vocetur, veluti si quis
μή pro ου ponat, aut apud nos non pro ne aut quod pro ut; quandoquidem
Homerus quoque Caras βαρβαροφώνους appellat. Juvenalis in tenia satira
Alabandam recensét inter urbes barbaríeis deliciis ас luxu perditas:
Hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta,
Hic Andro, ille Samos, hic Trallibus aut Akbandis.
Stephanus admonet olim Alabandam inter Cariae civitates opulentis-
simam ac florentissimam fuisse, ut provérbio quoque locum fecerit, quod
modo retulimus. Quadrabit igitur, ubi volemus intelligi fortunam amplam
et vitae genus voluptarium, quamquam a litteris et virtutis studio alienum;
veluti si dicat aulicus aut negotiator quispiam : Alii se in litteris macerem,
ADAGES 1098 - 1099 81
1
à Alcmène ; celle-ci lui creva les yeux. Les Athéniens décorèrent le tértre
de Maçaria defleurset de couronnes, en disant: Que Maçaria les empörte !
Et c'est de la que vient Tadage.
On Temployait d'abord à Tégard de ceux qui, par courage, s'exposaient
d'eux-mêmes au danger, puis on se mit à le dire pour toute forme d'expiation.
Pausanias* nous rapporte que Maçaria était un marécage de Marathon,
ou moururent un grand nombre de Perses, tombes là pour avoir perdu leur
ehemin. On peut у voir Toriğine du dicton.
Le citharède Stratonicos у fait allusion chez Athénée, au livre 8* : pris de
colère contre un élève de Macédoine, parce qu'il ne faisait rien correctement,
ii lui dit: Eis Makedonien [= Que la Macédoine t'emporte !], en transformam
Maçaria en Macédoine, et en faisant également reference à cet autre proverbe:
« À la maison, les coutumes de Milet» [308].

1099. Alabanda, heureuse entre toutes


Alabanda, heureuse entre toutes les villes de Carie. Étienne*, dans son
traite Sur les uillest nous apprend qu'Alabanda était une cité de Carie, fon-
dée par Carès et nommée d'après sonfils,lui-même appelé Alabandos, après
son action vígoureuse dans un combat de cavalerie. En efTet, cheval se dit
ala en carien, et banda veut dire victoire. Et ce dernier mot, nous dit Étienne,
était aussi en usage chez les Romains, lesquels disaient banda pour victoire. Il
у a plus : je pense que e'est Toriğine d'un mot toujours employé par les Alle-
mands, chez qui Bander designe un puissant chef de vieille noblesse, après
qu'il a remporté la victoire et reçu cet honneur pour sa valeur guerrière. II
ajoute, en s'appuyant sur le commentaire de Philoxène à \ Odyssee d'Homère,
qu'il existe un type de faute grammaticale nőmmé « alabandiaque »: comme
lorsqu'on emploie mê à la place de ou en grec, ou, dans notre langue, non à
la place de ney quod à la place de ut.
D'ailleurs, Homere* lui aussi nomme Ies Cariens barbarophönoï [= à la
langue barbare].
Juvenal*, dans la Satire 3, met Alabanda au nombre des cité corrompues
par des rafTinements et un luxe barbares :
Qui, de la haute Sicyone, qui venu d'Amydon,
Qui d'Andros, de Samos, de Tralies, d'Alabanda.
Étienne nous apprend qu'Alabanda fut jadis la plus riche et la plus pros­
pere des villes de Carie, au point de donner lieu au proverbe que nous venons
de rapporter. Celui ci conviendra done, quand nous voudrons signifier un
genre de vie oii predominem la richesse et les piaisirs, mais étranger au savoir
et à la recherche de la vertu. Un courtisan ou un marchand pourrait dire, par
exemple : « Que d'autres se mortifient à Tétude, que d'autres philosophent

1. La mere d'Hcrcule.
82 PROVHRBIA 1099 - 1100

alii cum paupertate philosophentur : Άλάβανδα Καρών ευτυχέστατη. Ita-


que confine fuerit illi, quod alio dictum est loco : Ευδαίμων ο Κόρινθος,
id est Felix Corinthus. Poterit et per irrisionem usurpari, veluti si joceris in
quempiam parum egregium, qui tarnen in gente vehementer barbara crassa-
que praecellere videatur: Άλάβανδα Καρών etc.

π,ι.ιοο 1100. Rubo arefacto praefractior


'Αγναμπτότατος βάτος αυος, id est Rigidissimus rubus aridus, aut
'Αγναμπτότερος βάτου αΰου, id est Rigidior arido rubo, proverbialis est
comparatio in difficilem atque inexorabilem ac praefractum et suorum, ut
vulgo vocant, morum hominem. Quod genus homines Graeci vocant αύθε-
κάστους, id est suo quodam instituto viventes expertesque sensus communis.
Refertur adagium a Suida simul et a Zenodoto. Ductum admonent a rubo,
qui simul atque exaruit, rumpi potest, inflecti nequaquam. Unde et in senes
accommodatius dicetur aetatis vitio difficiliores.
ADAGES 1099- 1100 82

sans le sou, Alabanda Karon eütükhéstatê [= Alabanda, la plus heureuse viile


de Carie]. »
Ainsi la formule est-elle toute proche de certe autre, dont j'ai parié ailleurs
[1457]: « Heureuse Cohnthe. » On pourra aussi l'employer ironiquement,
en se moquant par exemple d'un homme sans grand mérite, mais qui paraît
toutefois se distinguer dans une nation fort barbare, aux mceurs grossières :
Alabanda Karon [= Alabanda de Carie] etc.

1100. Plus inflexible qu'un roncier sec


« Un roncier sec et rigide », ou bien « Plus rigide qu'un roncier sec ».
Cest une image proverbiale pour parier d'un homme dur, impitoyable et
inflexible : un homme « aux morurs qui lui sont propres », comme on dit
couramment. Les Grecs nomment aüthékastoï ce genre d'individus, c'est-a-
dire « vivant selon leur propre regle, privés des sentiments communs». Ce
proverbe est rapporté à la fois par Suidas* et Zénodote*. II est tire du roncier,
comme ils le rappellent, qui peut se casser dès qu'il est sec, mais en aucun
cas se courber. Pour cette raison, on Гетріоіега avec un certain à-propos
contre les vieillards que Tage a rendus moins accommodants.
11.1 i.i 1101. Tristis scytale
Άχνυμένη σκυτάλη, id est Tristis scytale, de re trişti seriaque diceba-
tur aut de nuntio, qui dolorem adferret. Meminit hujus Aristophanes in
Lysistrata. Refertur a Diogeniano. Quin Aristophanes grammaticus librum
conscripsit Περί της σκυτάλης άχνυμένης citaturque ab Athenaeo libro
Dipnosophistarum tertio. Plutarchus in Convívio Septem sapientium : Την
του Αίθίοπος έπίταξιν ουδέν άν τις άλλο πλην άχνυμένην σκυτάλην
προσείπη ; id est Aethiopis mandatum istud quid aliud appelles quam scy-
talem tristem? Μ. Tullius ad Atticum : Habes scytalam Laconicam. Quod
quidem videtur non absurde vel ad epistulam perbrevem, vel ad obscuram et
arcanis de rebus conscriptam, vel ad sollicitam actristia nuntiantem ac man
dantem accommodari posse. Quid sit autem scytale Laconica, docet Aulus
Gellius Noctium Atticarum libro decimo septimo, capite nono. Sed ipsius
verba praestiterit adscribere. Lacedaemonii autem, inquit, veteres, cum dis
simulare et occultare litteras publice ad imperatores suos missas volebant, ne,
si ab hostibus exceptae forent, consilia sua noscerentur, epistulas id genus
factas mittebant: surculi duo erant teretes, oblonguli, pari crassamento ejus-
demque longitudinis, derasi atque ornaţi consimiliter. Unus imperátori in
bellum proflciscenti dabatur, alterum domi magistratus cum jure atque cum
signo habebant. Quando usus venerat litterarum secretiorum, circum cum
surculum lorum modicae tenuitatis, longum autem, quantum rei satis erat,
complicabant volumine rotundo ас simplici, ita ut orae adjunctae undique
et cohaerentes lori, quod plicabatur, coirent. Litteras deinde in eo loro per
transversas juncturarum oras versibus ab immo ad summum proficiscentibus
inscnbebant. Id lorum litteris ita perscriptis revolutum ex surculo imperá­
tori commend illius cônscio mittebant. Resolutio autem lori litteras truncas
atque mutilas reddebat, membraque carum et apices in partes diversíssi­
mas spargebat. Propterea, si id lorum in manibus hostium inciderat, nihil
quicquam conjectari ex eo loco quibat. Sed, ubi ille, ad quem erat mis-
sum, acceperat, surculo compari, quem habebat, capto ad finem, perinde ut
deberefierisciebat, circumplicabat atque litterae per ambitum eumdem sur­
culi coalescentes rursum coibant, integramque et incorruptam epistulam et
1101. Scytale de malheur
Se disait d'une chose funeste et grave ou d'une nouvelle susceptible de
causer de la douleur. Aristophane rappeile Texpression dans Lysistrata*.
L'adage est rapporté par Diogénianos*. Du reste, le grammairien Aristo­
phane a écrit un ouvrage Sur la scytale de malheur et Athénée en fait mention
au livre 3 du Banquet des philosophes*.
Plutarque dans Le Banquet des Sept Sages* : « Cet ordre donné par
rÉthiopien, comment Гарреіег sinon une scytale de malheur» ?
Cicerón dans une lettre adressée à Atticus* : « Tu as une scytale laco-
nienne. » Π ne semble pas absurde d'appliquer Texpression à une lettre soit
d'une extreme brièveté, soit énigmatique et portant sur des affaires secretes,
soit encore à une lettre alarmante porteuse de funestes nouvelles ou de funestes
ordres.
Quant à la scytale laconienne, Aulu-Gelle nous apprend ce dont il s'agit
au livre 17 des Nuits attiques, chapitre 9*. Mais il vaut mieux que je retrans-
crive ses propres mots : « Autrefois, écrit-il, les habitants de Lacédémone,
quand ils souhaitaient dissimuler les lettres officielies adressées à leurs géné-
raux en chef, afin d'éviter que leurs decisions ne soient connues, dans Ie cas
ou leurs lettres seraient interceptées par Tennemi, envoyaient des missives
conçuçs de la maniere suivante ; on prenait deux batons ronds, assez. longs,
de méme épaisseur et de méme longueur, que Γοη polissait et préparait de
maniere semblable. L'un était confié au général qui pártáit à la guerre, l'autre
était en possession des magistrats restes au pays et dépositaires de l'autorité et
du sceau public. Quand était venu le moment d'envoyer un message secret,
on enroulait en spirale autour de ce baton une bande pas trop large et de la
longueur rcquisc par le message. On faisait en sorte que les bords de la bande
enroulée s'unissent et se correspondent exactement. Ensuite on inscrivait les
caracteres sur cette lanière, au travers des anneaux de la spirale, en partant
du bas vers le haut. Une fois le message ainsi note, on déroulait la lanière et
on 1'ôtait du baton avant de Гепѵоуег au général au courant du stratageme.
Détachée du baton, la lanière ne présentait qu'un message mutilé et tronqué
dont elle disséminait de maniere éparse les mots et les lettres qui le fbrmaient.
Ainsi si la bande tombait entre les mains de Tennemi, il n'était possible d'en
tirer aucune conjecture. Mais quand elle était parvenue à son destinataire, il
Tenroulait sur le baton en sa possession, qu'il avait pris à cette fin, comme
il savait devoir le faire. Les caracteres se raccordaient sur la spirale fbrmée
84 PROVERBIA HOI - 1103

facilem legi praestabant. Hoc genus epistulae Lacedaemonii σκυτάλην, id


est loricatum surculum, appellant. Hactenus A. Gellius. Meminit hujusce
rei Plutarchus in Lysandro, cui Pharnabazus rex suppositicia scytala impo-
suit. Suidas eadem ferme refert, quae Gellius, de scytala. Strab. Geographiae
lib. I inter hyperbolas hane quoque commemorat: Ager angustior est quam
scytala Laconica.

11.11.2 1102. Hirundinum musea


Χελ^όνων μουσεία, id est Hirundinum musea. Aristophanes in Ranis :
Επιφυλλίδες ταυτ' Ιστι και στωμύλματα,
Χελιδόνων μουσεία, λωβηταί τέχνης, id est
Sunt ista folia et stulta blateramina,
Musea hirundinum, artis ac subversie
Interpres admonet proverbium esse in impendio loquaces et obstrepe-
ros, hirundines enim inepto garritu plus taedii auditoribus adferre quam
voluptatis. Est enim haec avis minime canora, sed molesto quodam Stridore;
unde apud Pythagoricos loquacitatis symbolum esse meruit, cum vetant, ne
quis hirundinem sub eodem habeat tecto. Apte dicetur in poetas indoctos,
oratores loquaces magis quam eloquentes aut in coetum hominum inepte
loquacium.

11.11.3 1103. Lusciniae nugis insidentes


'Αηδόνες λέσχαις έγκαθήμεναι, id est Lusciniae nugis insidentes. Pro-
ximum illud ad imperitos et tarnen gárrulos convenit, hoc ad eruditos, qui
tarnen immodice suo studio delectentur; quod genus sunt poetae potissi-
mum. Plaut, in Bacchid. ad puellam transtulit: Metuo, inquit, ne lusciniolae
defuerit cantio. Quamquam in Graeco provérbio jocosa depravatio videtur
inesse, ut pro λόχμοας dictum sit λέσχαις. Sumptum est autem ab incredi­
bili canendi tum studio, tum arte, quae huic aviculae tribüitür, si quidem,
ut narrat Plin. lib. X, cap. XXIX, diebus ас noctibus quindecim continuis
citra intermissionem canit densante se frondium germine, multis nominibus
admiratione digna avis : Primum tanta vox in tam parvo corpúsculo, tam
pertinax spiritus, deinde in una perfecta musicae scientia modulatus editur
sonus et nunc continuo spiritu trahitur in longum, nunc variatur inflexo,
ADAGES 1101 - 1103 84

autour du baton identique à celui d'origine et se correspondaient à nouveau.


Iłs composaient Ie message dans son intégralité et dans son ïntégrité et facile
à lire. Ce type de missive, les Lacédémoniens Tappellent skütalê, c'est-a-dire
baton cuirassé ». Voila pour Aulu-Gelle.
Plutarque* mentionne Ie fait à propos de Lysandre que le roi Pharnabaze
trompa en substituam des scytales. Suidas* apporté à peu prés les mêmes
precisions qu'Aulu-Gelle sur les scytales.
Strabon au livre 1 de la Geographie* en fait aussi mention parmi des hyper­
boles : Un champ plus étroit qu'une scytale de Laconic

1102. Des concerts cThirondelles


Aristophane dans Les Grenouilles* :
Lie de la poésie, ineptes babillages,
Concerts des hirondelles qui saccagent notrc art.
Le scholiaste* rappelle qu'il s'agit d'un proverbe à Tencontre de bavards
qui font un raffut du diable. Car les hirondellesfontentendre un chant mala­
droit, plus penible que plaisant à écouter. De fait, c'est un oiseau nullement
mélodieux, mais au cri strident et désagréable. Ce qui lui a valu d'etre chez
les pythagoriciens le symbole du bavardage, quand ils interdisent d'avoir
une hirondelle sous son toit [2.21]. On emploiera le proverbe à propos à
Tencontre de poètes incultes, d'orateurs plus bavards qu'éloquents, d'une
reunion de bavards ineptes.

1103. Des rossignols poses sur des bagatelles


Si Tadage precedent porte sur des lgnares pourtant prolixes, celui-ci
s'apphque aux érudits qui prennent cependant un plaisir immodéré à la
pratique de leur art. Et les poètes som concernes au premier chef. Plaute
dans Les Bacchis* l'a appliqué à une jeune fille : « Je crains, écrit-il, que la
voix n'ait fait défaut à notre petit rossıgnol. » Toutefois, il semble que se soit
glissé dans le proverbe grec un plaisant détournement qui a consiste à rem-
placer lôkhmâis [ buissons] par leskhaïs [= portiques]. L'adage provient du
zèle et de Tart incroyables que Ton attribue à ces petits oiseaux en matière
de chant.
De fait, comme le rapporte Pline au livre 10, chapitre 29*, eet oiseau passe
quinze jours et quinze nuits de suite a chanter sans s'arrêter au moment
ou les arbres bourgeonnent et se couvrent de frondaisons; il mérite à de
nombreux titreş d'etre admiré : d'abord une telle voix dans un corps si peut,
un souffle si endurant; ensuite en un seul être une connaissance parfaite de
la musique qui produit un son modulé : tantôt il le maintient en un souffle
continu, tantôt il le nuance en infléchissant son souffle, tantôt il le fractionne
85 PROVERBIA 1103 - 1104

nunc distınguitur conciso, copulatur intorto, promittitur, revocatur, intusca-


tur exinopinato, interdum et secum ipsa murmurat, plenus, gravis, acutus,
creber, extentus, ubi visum est, vibrans, summus, medius, imus. Breviter,
omnia tam parvulis in faucibus, quae tot exquisitis tibiarum tormends ars
hominum excogitavit. Ac ne quis dubitet artis esse, plures singulis sunt
cantus et non idem omnibus, sed suus cuique. Certant inter se palamque
animosa contentio est. Victa morte finit saepe vitam, spiritu prius deficiente
quam cantu. Meditantur aliae juniores, versusque, quos imitentur, accipiunt.
Audit discípula intentione magna et reddit, vicibusque reticent. Intelligitur
emendatae correctio et in docente quaedam reprehensio. Haec et alia non-
nulla de lusciniarum cantu refert Plinius, quo diximus loco.

1104. Asinus portans mysteria


"Ονος άγων μυστήρκχ, id est Asinus portans mysteria, in eum dicebatur,
qui praeter dignitatem in munere quopiam versabatur, veluti si quis ignarus
litterarum bibliothccae praefectus esset. Aristophanes in Ranis:
Νή τον ΔΓ, εγώ γ' ουν όνος άγων μυστήρι,α.
Άταρ ου καθέξω ταύτα τον πλείω χρόνον, id est
ha, per Jovem, sum asinus vehens mysteria.
Verum ista non jam sustinebo diutius.
Interpres affirmat inde natum adagium, quod olim, quibus ad peragenda
sacra Eleusinia opus erat, asino imposita deportabantur. Quadrabit et in eos,
quorum opera aliis dumtaxat est usui, cum ad ipsos praeter molestiam nihil
interim redeat, veluti si quis cibos aliis gestet, quibus ipsi non liceat vesci.
Hue allusisse videtur Apuleius, cum sefingitasinum Cererem deam circum-
ferentem. Suidas adscribit Demonem ad lapidem molarem referre, quem
Graeci бѵоѵ appellant, propterea quod in sacris molis frumentariis coronas
imponere consueverint. Itaque torquebitur eleganter in eos, quibus immeren-
tibus honos habetur, veluti, cum indoctis doctoris titulus, pileum et anulus
aliaque id genus insignia attribuuntur.
A D A G E S 1103 1104 85

en morcelant son souffle, au contraire il Tunit en roucoulant, il le prolonge, le


retient, le rend subitement plus sourd ; de temps à autre il se murmure à lui-
mêmc, en un son plein, grave, aigu, precipite, étendu quand bon lui semble,
vibrant, tenant le haut, le milieu et la basse. Bref, en un gosier minuscule,
tout ce que la technique humaine a imaginé en recourant à tant de flutes à
la machinerie sophistiquée. Et qu'on n'aille pas penser que ce n'est pas de
Tart: chaque oiseau a plusieurs airs à son répertoire et loin que tous fassent
entendre le méme chant, ils ont chacun le leur. lis rivalisent entre eux et
se livrem ouvertement à des concours animes. Celui qui est vaincu perd
souvent la vie, rendam Tame avant la voix. D'autres plusjeunes étudient et
écoutent les chants à imiter. L'élève se montre tres attentif et répète, maître
et élève se taisent à tour de róle. On perçoit les reaifications apportées par
l'élève corrige et comme des reproches chez le maître. Ces informations sur
le chant des rossignols, augmentées de quelques autres, Pline les rapporte
dans le passage mentionné ci-dessus*.

1104. Un ane chargé des objets de culte


On le disait de qui occupait quelque charge sans en être digne. Par
exemple si un illettre avait été place à la tete d'une bibliothèque. Aristo-
phane dans Les Grenouilles* :
Grands dieux ! Me voici done être Гапе chargé
De porter les objets au culte destines.
Mais cette charge-là, je ne Tassumerai
Pas plus longtemps, oh non : voilà je m'en défais.
Le scholiaste* indique que cet adage vient de ce que jadis on faisait porter
par un âne Ies objets de culte nécessaires à Taccomplissement des mystères
d'Eleusis. II s'appliqueta égakment à cenx dönt Tactivité rend seuîement
service à autrui, alors que dans le méme temps, elle ne leur cause à eux que
des désagréments. Par exemple si on sert de la nourriture aux autres sans
avoir le droit d'en manger soi-même.
Apulée* semble avoir fait reference à cet adage quand il se représente sous
la forme d'un âne promenant à Tentour sur son dos la déesse Cérès.
Suidas* ajoute que Daemon l'applique à la pierre de meule que les
Grecs appellent onon [= âne] parce qu'ils auraient eu l'habitude, au cours
des cérémonies sacrées, de poser des couronnes sur Ies meules à grain.
Aussi détournera-t-on Texpression avec elegance pour Tappliquer à ceux
qui jouissent d'un honneur qu'ils n'ont pas mérité par exemple, quand on
accorde à des incultes le titre de docteur, le bonnet, l'anneau et autre distinc­
tion dc ce genre.
86 PROVERBIA 1105 - 1106

п.11,5 1105. Iterum tranquillitatem video


AUÖLÇ αυ γαλήν' ορώ, id est Rursum denique tranquillitatem aspicio.
Aristophanis interpres proverbium esse scribit, quo nos significamus e malis
emergere, fortuna in melius commutata. A navigantibus ducta metaphora,
quibus conquiescente procella grata solet esse tranquillitas. Aristophanes in
Ranis:
"Εξεστι δ' ώσπερ Ήγέλοχος ήμΐν λέγειν
Έκ κυμάτων γαρ αδθις αύ γαλήν* όρώ, id est
Ut Hegelochus nobis item fas dicere :
Tranquillum ab undis rursus iterum conspicor.
Hegelochus erat histrio quispiam tragoediarum, ne quern vox ignota
remoretur. Notat autem obiter Aristophanes Euripidis ταύτολογίαν, apud
quem hic versus est in Oreste : Αδθίς αύ γαλήν' ορώ, quam eamdem irri
sit etiam Strattis. Quamquam videtur et illusio subesse in Graecanicis verbis
γαλήν όρώ, id est felem video, et γαλήν' ορώ, id est tranquilla video. Atqui
vicissim Euripides apud eum comicum Aeschylum taxat, qui bis idem dixe-
rit, in hisce versibus:
Δις ταύτον ήμΐν είπεν ο σοφός Αισχύλος,
"Ηκω γαρ εις γην, φησί, και κατέρχομαι,
Νή τον Δί', ώσπερ εΐποι γείτονα
Χρήσον σύ μάκτραν, ει δέ βούλες κάρδοπον, id est
Sapiens bis idem est nobis locutus Aeschylus:
Ad terram enim, inquit, venio et accedo, velut
Si, per Jovem, vicino ita quis dicat suo :
Mactram aut canistrum, sı Übet, mihi commoda.
Pindarus in Isthmiis :'Αλλά νυν μοι / Γοαάοχος εύδίαν οπασσεν / έκ
χειμώνος, id est Sed nunc Neptunus mihi tranquillitatem praebuit ex tem-
pestate.

11,11.6 1106. In tranquillo est


Ad hane formam pertinet Terentianum illud ex Eunucho : Tum autem
Phaedriae / meo fratri gaudeo esse amorem in tranquiUo. Item illud : Qui
te in scopulum e tranquillo auferat, et quod alibi diximus : Ego in portu
navigo. Item illud : In terra sunt. Eadem autem locutionis specie dicimus in
tranquillo, qua dicimus in tuto, in proclivi.
ADAGES 1105 - 1106 86

1105. Retour en eau calme


Enfin j'aperçois à nouveau les eaux calmes. Le scholiaste* d'Aristophane
écrit qu'il s'agit d'un proverbe pour signifier que nous émergeons des maux
grâce à un heureux changement de fortune. La métaphore a été empruntée
aux marins qui d'ordinaire apprécient Ie retour au calme qui accompagne
la fin d'un orage. Aristophane dans Les Grenouilles* :
Comme Hégélochos, à mon tour
Je puis dire voici le retour
Du calme qui fait son retour.
Hégélochos était un acteur de tragédies, précision que je donné pour que
ce nom inconnu ne gêne personne.
Au passage, Aristophane note une tautologia [= redundance] d'Euripide.
Dans sa piece Oreste*, on trouve ce vers : Aüthis aü galen horõ [= Je revois
a nouveau le calme des eaux]. Cette íâute a aussi été moquée par Strattis.
Toutefois il semble que se cache aussi un jeu de mots en grec entre galen
horo [= je vois une belette] et galen horõ [— je vois Ies eaux calmes]. Et chez
Tauteur comique, Euripide à son tour reprend Eschyle pour avoir dit deux
fois la méme chose. Voici ces vers:
Eschyle l'avisé s'est aussi répété :
La terre j'ai gagnée, dit-il, je Гаі touchée.
Cest comme si Γοη disait à son voisin, grands dieux :
Prête une masse ou bien, un mortier si tu veux.
Pindare dans les Isthmiques*:« Mais voici qu'a présent Neptune m'a rendu
les eaux calmes après la tempête. »

1106. Naviguer en eau calme


Ce vers de Terence extráit de L'Eunuque* relève de la méme image :
« Désormais je me réjouis pour mon frère que sa passion pour Phédria
navigue en eau calme.» II en va de meme de ce vers* : « Qui t'arracherait
aux eaux calmes pour te porter contre les rochers ?» Cest aussi le cas de
cette expression que j'ai rapportée ailleurs [46] : « Quant à moi je navigue
au port. » De méme pour celle-ci: «lis sont sur la terre ferme. » On dit« en
eau calme » en usant d'une figure du discours semblable à : « en terrain sûr »,
« en pente ».
87 PROVERBIA 1107 - 1108

n.M.? 1107. Septennis cum sit, nondum edidit dentes


Επταετής ων οδόντας ούκ Ιφυσεν, id est Cum sit Septem natus annos,
nondum tarnen dentes produxit. Aristophanis interpres admonet provérbio
did solere. Mihi quadrare videtur in eum, qui natu grandis, tarnen adhuc
quasi puerum agit, aut qui diu commoratus alicubi nihil adhuc auctorita-
tis aut honoris sit assecutus. Metaphora mutuo sumpta videtur ab infantibus,
quibus circiter annum aetatis septimum omnes dentes soleam enasci. Aris­
tophanes in Ranis:
Σκώψωμεν Άρχίδημον,
ή
Ος έπτέτης ών ούκ εφυσε φράτορας, id est,
Taxemus Archidemum :
Septennis hic nondum tribules edidit,
ubi poeta captans jocandi occasionem pro οδόντας φράτορας mutavit.
Taxat enim obiter Archidemum quempiam, qui morem Athenıensium
neglexerat, apud quos hospes septem annos in ea versatus civitate in civium
numerum adscriptus jam velut in cognationem ac jus illorum asciscebatur.

n.M.8 1108. D e pulchro ligno vel strangulări


*Απο καλοΰ ξύλου καν άπάγξασθαι, id est De pulchro ligno etiam stran­
gulări convenit. Admonet paroemia calamitatem tolerabiliorem esse, si cum
honestate fuerit conjuncta et dedecore vacaverit veluti si virgo vitietur a gene­
roso ас praedivite amante. Aristophanes in Ranis ad proverbium alludens:
'Εξ άξιου γοΰν του ξύλου
' Ην τι και πάσχητε, πάσχειν τοις σοφοΐς δοκήσετε, id est
Digno si quid e ligno rei
Perferetis, ferre cordatis videbimini viris,

quasi minus miserum sit suspendium, si quis ex arbore pendeat insigni.


Circumfertur huic simillimum proverbium etiam hodie apud nostrates :
Si demergendus sim, in aqua pura me demergam, hoc est si pcreundum
est, honesta morte perire satius aut, si peccandum, honestiore peccandum
titulo. Potest referri ad eos, qui vincuntur quidem, sed a victore tam insi­
gni, ut honestius et optabilius videatur sic vinci quam alios quosdam vicisse.
Unde est Virgilianum illud : Aeneae magni dextra cadis, et apud Ovidium
Ajax pudendum sibi putat cum Ulysse vel certasse, etiamsi victor discesse-
rit: Mecum, inquit, certasse feretur. Item apud Homerum Iliados Φ ad hunc
modum loquitur Achilles:
"Ως μ' οφελ' "Βκτωρ κτεΐναι, δς ένθάδε τέτραφ' άριστος
Τ ω κ' άγαθος μεν επεφν'. αγαθόν δε κεν έξενάρίξε.
ADAGES 1107 - 1108 87

1107. Sept ans et toujours pas de dents


Il a sept ans, il n'a toujours pas fait ses dents. Le schobaste* d'Aristo-
phane indique qu'on le dit d'ordinaire par maniere de proverbe. II me semble
convenir à qui est grand par Tage tout en se comportam encore comme
un enfant, ou à qui, malgré un séjour prolongé quelque part, n'a encore
obtenu ni prestige ni honneur. La métaphore semble empruntée aux jeunes
enfants qui d'ordinaire ont fait toutes leurs dents aux alentours de sept ans.
Aristophane, dans Les Grenouilles* :
Blâmons Archidémos:
Voilà qu'il a sept ans et il est sans confrères.
Le poète a trouvé matière à plaisanter en substituam à odontas [= dents]
phratoras [= confrères]. Au passage il blâme un certain Archidémos qui
n'avait fait aucun cas d'une pratique des Athéniens, chez qui tout étranger
ayant séjourné sept ans dans la cité était compté comme citoyen avant d'etre
admis dans leur communauté et de prendre part à leurs droits.

1108. Au tronc d'un bel arbre aller jusqu'a se pendre


Au tronc d'un bel arbre on consent méme à étre pendu. L'adage rappelle
qu'on supporte mieux un malheur pour peu que s'y soit joint une marque
d'honneur et qu'il soit exempt d'infamie. Par exemple si une jeune fille a été
déshonorée par un amant trés riche et de haute naissance. Aristophane dans
Les Grenouilles* fait allusion à ce proverbe :
Les sages penserom que vous souffrez
Votre supplice, si vous le souffrez
Depuk un arbre endimanché.
Comme si une pendaison était moins cruelle pour peu qu'on soit pendu
à un arbre remarquable.
Un proverbe trés proche de celui-ci circule encore de nos jours chez mes
compathotes: « Si je dois me noyer, que ce soit dans une eau pure », c'est-
à dire si Ton doit mourir autant que ce soit d'une mort honorable, ou si Ton
doit commettre une faute, il faut que ce soit avec un pretexte assez honorable.
Il peut étre rapporté à ceux qui som certes vaincus, mais par un adversaire si
remarquable qu'il semble plus honorable et souhaitable d'etre vaincu dans
ces conditions que de Γ avoir empörte sur d'autres.
De là ce vers de Virgilé* : « Tu tombes sous les coups du grand Énée. »
Et Ajax chez Ovide* pense qu'il doit avoir honte d'avoir combattu contre
Ulysse, méme s'il est sorti vainqueur: On le connaîtra pour avoir combattu
contre moi.
De méme, chez Homère, au chant 21 de Ylliade*, Achille s'exprime en
ces termes :
88 PROVERBIA 1108- 1109

Νυν δέ με λευγαλέω θανάτω είμαρτο άλώναι, id est


Ο si me necet, hue qui egit fortissimus, Hector,
Turn gnavus gnavi victus virtute perirem.
Nunc me fata volunt obscura morte perire.
Pindarus in Pythiis hymno tertio, non dissimili sensu dixit καλόν πημα,
id est pulchra noxa. De Ixione loquitur, qui deceptus imagine Junonis sibi
paravit exitium.

iL.11.9 1109. Non Chius, sed Cius


Didymus proverbium subesse putat in his Aristophanis verbis: Ού Χΐος,
άλλα Κΐος, id est Non Chius, sed Cius, propter vulgato scommate notatam
gentis inconstantiam ac volubilitatem pro temporis ratione commutantis ins-
titutum, acfidemad fortunae commoditatem accommodantis. Aristophanis
carmina e Ranis sunt haec in Theramenem :
Πέπτωκεν έξω των κακών, ού Χΐος, άλλα Κΐος, id est
Evolavit e malis, haud Chius, sed Cius,
quamquam hoc loco Aristarchus Cous legit, non Cius. Theramenes enim
Cous fuisse dicitur. Fortassis allusum ad id, quod is Theramenes fuerit Pro
dici Cii discipulus. Hujus mentionem facit et Lucianus in Amoribus :
"Ωστε εγωγε αν εύξαίμην, εΐπερ ήν έν δυνατω, γενέσθαι Θηραμένης
έκεΐνος ό κόθορνος, id est Itaque et ipse quoque, sifieripossit, optarim The­
ramenesfieriille cothurnus. Nisi forte allusum est ad vocum affinitatem, cum
res longe discrepet. Nam Chii male audiebant ob mores effeminatos, cum
Cii nee tibicinas nee meretrices reciperent in civitatem, ut indicat Athenaeus
lib. XIII. Itaque qui paulo ante nugator mox veluti alius sumat vultum tetri-
cum, in hunc recte dicetur : Ού Χΐος, άλλα Κΐος. Aristarchus, qui legit
Cous, videtur ad taxillorum lusum spectasse, in quo jactus, qui Cous dici­
tur, habebat sex, Chius unum dumtaxat. Itaque Cous felicior erat jactus.
Quo dicto indicat Theramenem numquam infeliciter consuluisse. Eupo-
lis, qui legit Cms, putat Theramenem adscitum in Ciorum civitatem, cum
natus esset Cous. Didymus tarnen eifert proverbium : Ού Χΐος, άλλα Κΐος,
A D A G E S 1108 - 1109 88

Si j'étais abattu par l'admirable Hector,


Je mourrais, valeureux, du bras d'un valeureux,
Mais le sort me destine à une mort obscure.
Pindare dans les Pythiques*, hymne 3, a dit avec le méme sens « belle
faute ». II parle d'lxion qui, trompé par le simulacre de Junon, a cause sa
propre perte.

1109. Originaire non de Chios, mais de Céos


Selon Didyme*, les termes suivants utilises par Aristophane cachem une
expression proverbiale : Originaire non de Chios, mais de Céos. En efFet
une plaisanterie populaire a rendu célebres Tinconstance et la versatilité de
ce peuple qui change de constitution en fonction des circonstances et qui
s'adapte aux opportunités qu'oflfre la fortune. Voici les vers d'Aristophane
contre Théramène, extraits des Grenouilles* :
Lui, natif de Céos, et non pas de Chios,
Il a pris son envoi pour échapper aux maux.
Toutefois dans ce passage, Aristarque* lit Cos et non Céos. En efTet, а се
que Γοη dit, Théramène était natif de Cos. Peut-être у a-t-il une allusion à
Tenseignement que Théramène reçut de Prodicos de Céos.
Lucien en fait aussi mention dans Les Amours* : « Cest pourquoi moi
aussi, si la chose était possible, je souhaiterais devenir le fameux Théramène,
ce cothurne1. »
A moins qu'il n'y ait une allusion à la proximité phonétique des deux
noms, en dépit de la grande difference des deux ïles. En effet, les habitants
de Chios avaient mauvaise reputation я cause de leurs meeuw efféminées.
En revanche les habitants de Céos n'admettaient dans leur cité ni joueurs de
flute ni courtisanes comme Tindique Athénée au livre 13*. Cest pourquoi
on dirá à juste titre de celui qui, juste après avoir raconté des sornettes, prend
un visage terrible comme s'il était devenu un autre homme : « II n'est pas
originaire de Chios mais de Céos. »
Aristarque qui lit Cos a, scmblc-t-il, pensé au jeu de dés dans lequel
on appelait « Cos » le coup qui rapportait six points et « Chios » celui qui
n'en rapportait qu'un. Aussi était-il plus avantageux de faire le « coup de
Cos». Par ce bon mot, le poète veut done dire que toutes les decisions de
Théramène avaient toujours été heureuses.
Eupolis*, qui lit Céos, pense que Théramène, bien que natif de Cos, avait
été admis au nombre des citoyens de Céos. Cependant, Didyme rapporte le
proverbe sous la forme Ou Khios alia Kios [= originaire non de Chios, mais

1. Lc demagogue Théramène avait déjà été copieusement injurie par Aristophane tout
au long de ses comedies.
89 PROVERBIA 1109 - 1112

ut mutatio nominis indicet hominis versatile ingenium ас tempori serviens,


semper ad potiorem partem sese accommodantis. Hujusmodi ferme referun-
tur in commentariis ejus fabuláé. Porro de cothurno diximus alibi.

п.π,ιο 1110. Extra oleas


Έκτος των έλοαών φέρεται, id est Extra oleas fertur. Ubi quis térmi­
nos praescriptos transgreditur aut aliena nee ad rem pertinentia facit dicitve.
Aristophanes in Ranis:
Μή σε ό θυμός άρπάσας
Έκτος οϊσει των έλοαών, id est
Ira ne te concitum
Rapıat extra olivas.
Interpres adagium hinc natum ait: stadia, in quibus currendi certamina
peragebantur, oleis per seriem positis utrimque saepiebantur, quas praeterire
non licebat; proinde qui praeteriisset oleas, extra stadium currere videbatur.

ii.n.ii 1111. Coronam quidem gestans, ceterum siti perditus


Στέφανον μεν έχων, δίψη δ* άπολωλώς, id est Coronam quidem
gestans, ceterum siti perditus. In temulentum et lurconem apte torquebitur,
quique obligurita re redactus sit ad inopiam. Aristophanes in Equitibus :
"Ωσπερ Κοννας στέφανον μέν Ιχων αύον, δίψη δ' άπολωλώς,
id est Quemadmodum Connas coronam quidem gestans aridam, verum siti
perditus. Taxat autem Cratinum comicum tamquam ebriosum ac deliran-
tem. Effertur adagium et ad hune modum apud Diogenianum :
Δελφος άνήρ στέφανον μέν έχων, δίψγ) б' άπολωλώς, id est
Vir Delphus cum portét serta, siti exanimatur.
Natum est a moribus Connae cujusdam. Is primum erat tibicen vino
sus, atque in conviviis assidue coronatus potabat. Nam priscis mos erat in
cómpotatiombus coroius gestare. Deinde e tibicine factus est Olympioniccs
atque in Olympiis saepe victor coronam tulit, unde Cratinus eum πολυστέ-
φανον vocat; alioqui pauperrimus neque tantillo ditior factus suis victoriis.
Nihil enim habuisse fertur, praeter oleastrum.

11.11,12 1112. Aphya in ignem


Άφύα ες πυρ, id est Aphya ad ignem. Proverbium in ea, quae celeri-
ter intereunt aut absumuntur, sive quae facile ac statim confîciuntur. Nam
aphya piscis genus candidum, molle ac tenerum, quod admotum igni pro-
ADAGES 1109 - 1112 89

de Céos] pour que Tinversion des noms indique un hornme au temperament


versatile et opportuniste, qui se rallie toujours au parti majoritaire. Ce sont
des indications de ce genre qui sont consignees dans ces commentaires de la
piece. Pour ce qui est du cothurne, nous en avons traite ailleurs [94].

1110. Au-delà des oliviers


II a dépassé les oliviers. Quand quelqu'un franchit les bornes prescrites,
ou qu'il fait ou dit des choses étrangèrcs à l'affaire en cours et qui n'ont pas
de rapport avec elle. Aristophane* dans Les Grenouilles :
Ne va done pas, poussé par la colère,
Franchir les oliviers, les dépasser.
Voici selon le scholiaste* Toriğine de l'adage : les Stades ou se déroulaient
les épreuves de course à pied étaient clotures de part et d'autre par une rangée
d'oliviers qu'il était interdit de franchir. Par conséquent quiconque avait
franchi les oliviers semblait courir hors du stade.

1111. Il a beau porter une couronne, il meurt de soif


On détournera l'expression pour Tappliquer avec à-propos à Tencontre
d'un homme qui ne pense qu'a s'enivrer et s'empiffrer et qui a dilapide ses
biens, en sorte qu'il est réduit à la misère. Aristophane dans Les Cavaliers* :
Tel Connas, malgré sa couronne desséchée, il meurt de soif.
Il s'en prend à I'auteur de comedies Cratinos à qui il reproche d'etre ivre
et fòu. On trouve aussi l'adage chez Diogénianos* sous cette forme :
Bien qu'il soit couronne, un Delphien meurt de soif.
L'expression tire son origine dos morurs d'un certain Connas. Il fut
d'abord un joueur de flute amateur de boisson, qui passait son temps à boire
dans les banquets avec une couronne sur la tête. Car c'était la coutume autre­
fois de porter une couronne pendant les beuveries. Puis, de joueur de flute,
il devim champion ülympiqüc et soüVéní àux jêlix Olympiquês İl pofta lá
couronne du vainqueur. Dc la vient que Cratinos* 1'appelle poliiStephanos
[- Phomme aux nombreuses couronnes]. Par ailleurs il était trés pauvre et
ses victoires n'augmentèrcnt p;ıs sa richesse d'un iota. On dit en effet qu'il
ne possédait qu'un olivier sauvage.

1112. Un maquereau sur Ie feu


Proverbe relatif à ce qui est éphémcre et se consume rapidement, ou à ce
que Ton realise sans peine et dans l'instant. En effet, le maquereau est un
type de poisson blanc à la chair tendre qui cuit sitôt qu'on Га mis sur le
90 PROVERBIA 1112- 1113

tinus decoquitur. Unde meretrices aliquot aphyas dietas indicat Athenaeus


lib. XIII, quod essent candidae, graciles et oculis praegrandibus, talis enim
apua. Frigitur autem in oleo fervenţi, unde fertur et illud apud Graecos :
'Αφύων τιμή έλαιον, id est Aphyarum honor oleum; ac protinus ut con-
tigerunt oleum fervens, jam decoctae sunt, adeo ut illico cum oleo stridant
statimque percoctae tollantur e patella. Hunc piscem Suidas scribit etiam
άφρόν, id est spumam appellari, propter candorem, et εγγραυλιν, complura
commemorans ejus genera. Athenaeus lib. septimo quibusdam et άφρύην
dici, nimirum a spuma, et ob id Veneri sacrum, quod earn poetarum fabu­
láé gignant e spuma maris. Idem eorum, quae supra diximus, Clearchum
adducit auctorem, addens et ad hunc modum eiferri paroemiam : "Ιδε πυρ
άφύα, id est Aphya vidit ignem, quasi vidisse modo sufficiat ad decoctionem.
Itaque si puellajam nubilis statim sponso viso incalescat, conveniet "Ιδε πυρ
άφΰα. Non dissimile ei, quod alibi recensuimus : Τον ΐππον εις πεδίον, id
est Equum in planitiem.

I1.JI.I3 1113. Boliti poenam


Βολίτου δίκην, id est Boliti poenam, dicunt, ubi quis de re frivola nihi-
lique plectitur. Bolitus autem Graecis significai stercus quodvis, sed proprie
bubulum. Porro Solon legem tulit, quae poenam minabatur etiam iis, qui
bubulum stercus furto sustulissent. Hue allusit Aristophanes in Equitibus:
Τοις βολίτοις ήττόμενος, id est
Bubulis stercoribus victus.
Hesychius putat Graecis idem βολβίτον et ßoXtxov, nisi quod prius
illud Ionum sit peculiare; idem indicat Etymologus : sic autem appellari
bovis excrementa, quod liquidiora sint quam ceterorum animantium. Citat
autem et Hipponactem, qui βολβίτον κο^γνήτην dixerit feminam, opi-
nor, extreme contemptam, et βολίτινον velut e bubulo stercore conflatum.
Cynulcus apud Athenaeum lib. XIII : 'Αλλά βολίτ^ον έχων θάτερον
σκέλος, id est Sed e bubulo stercore conflatum habens alterum crus. In Phry-
siorum agris videre est domos bolitinis parietibus, in aliis bubulum stercus ad
A D A G E S 1 1 1 2 - 1113 90

feu. Cest pourquoi, comme le precise Athénée au livre 13*, on désignait


certaines courtisanes du nom de « maquerelles», parce qu'elles avaient le
teint pâle, qu'elles étaient frêles et qu'elles avaient de grands yeux, tels les
maquereaux en effet. Par ailleurs, on les fait frire en les trempant dans l'huile
bouillante. Aussi у a-t-il un autre proverbe grec : L'huile est un honneur
pour les maquereaux. En effet, sitôt en contact avec l'huile bouillante, les
voilà déjà cuits, si bien qu'ils crepitem dans l'huile et que, dès leur cuisson
terminée, on les retire de la poêle.
Suidas* indique qu'on appelle aussi ce poisson aphron, c'est-a-dire « écu-
me », à cause de sa couleur blanche, ou encore éngraülis [= anchois], et il en
recense de tres nombreuses variétés.
Selon Athénée, livre 7*, certains appellent aussi ce poisson aphrüê, nom tire
de celui de l'écume (aphros), et il dit que, pour cette raison, il était consacre
à Vénus. En efTet, dans leurs fables, les poètes font naître cette déesse de
l'écume de la mer1. Ce méme Athénée donné comme source des indications
ci-dessus Cléarque*, et il ajoute encore que le proverbe était utilise sous la
forme qui suit : Le maquereau a vu Ie feu, comme si la seule vue du feu
suffisait à le faire cuire. Cest pourquoi, si une jeune fille désormais en âge
de se marier s'embrase dès lors qu'elle a vu le garçon qui lui est promis, il
conviendra de dire : İde pür aphüa [= Le maquereau a vu le feu]. Cet adage
ressemble à celui que nous avons releve ailleurs [782]: « Un cheval dans la
plaine ».

1113. Puni pour de la bouse


On utilise l'expression quand on punit quelqu'un pour un motif futile et
insignifiant. Bolitus [= la bouse] designe en grec toutes sortes d'excréments,
mais plus particulièrement celui des bovins. Solon promulgua méme une
loi qüi menaçait de châtiment jusqu'â ceux qui auraient volé de la bouse de
vache. Aristophane у a fait allusion dans Les Cavaliers* :
Par les excrements des bovins vaincu.
Hésychios* pense qu'en grec bolbiton et boliton sont la méme chose, si ce
n'est que le premier est propre au dialecte ionien.
L'Étytnologique* fournit la méme indication : on appelle de ce terme les
excrements du boeuf parce qu'ils sont plus liquides que ceux des autres ani-
maux. Il cite encore Hipponax pour avoir traite de « sceur de bouse » une
femme qui, je pense, était l'objet du plus grand mépris. II aurait aussi utilise
le terme « bouseux » pour dire fabrique avec de la bouse.
Cynulcos, au livre 13 d'Athénée* : « Mais avec une deuxième jambe faite
de bouse. »
Dans les campagnes frisonnes on peut voir des maisons dont les murs sont

1. Son nom grec est Aphrodite.


91 PROVERBIA 1113 - 1117

ignis matériám siccari. Quin et hodie nostrates, quem insigniter contemnunt,


βολίτον appellant.

п.и,и 1114. Haud umquam arcet ostium


Ουδέ ποτ' ισχει. ή θύρα, id est Haud umquam arcet ostium. Interpres
Aristophanis paroemiam admonet esse de iis, qui impendio sunt hospitales,
quorum fores semper patentes neminem excludunt. Sumptum ait ex Eupoli
dis comoedia, cui titulus OíXot. Eleganter accommodabitur vel in credulum,
qui quodvis mendacium admittat auribus, vel in mulierem nulli negantem.

п.11.15 1115. Semper aliquis in Cydonis domo


'Αεί τις εν Κύδωνος, id est Semper aliquis in Cydonis domo. Cydon
Corinthius quispiam erat adeo insignis hospitalitate, ut etiam provérbio
locum fecerit. Refertur a Suida pariter et a Zenodoto, neque non ab Aristo
phanis interprete. Haec cum non careant gratia, quoties simpliciter accom-
modantur ad homines φιλόξενους, tarnen plusculum habebunt veneris, si ad
animum deflectantur; veluti, si quis admoneat pium hominem, ne sinat ani
mum suum quibuslibet cogitationibus patere.

[ΐ.π,ΐό 1116. Summis unguibus ingredi


Έπ' άκρων ονύχων, id est Summis ungulis, metaphora proverbialis in
eos, qui avidius auscultam. Nam ii solent semet in summos pedes erigere. Και
έπ' άκρων ονύχων βαδίζων, id est summis ingrediens pedum unguibus,
in fastuosos. Refertur adagium ab Aristophanis interprete εν Άχαρνευσι,
putatquc hue allusisse poetam, cum ait:
Ευθύς δίά τους στεφάνους έπ' άκρων των πυγιδίων έκάθησθε, id est
Summis natibus mox residetis, ânimos addente corona,

id est efíerimini vübisque placetis.

11,11.17 1117. Haud impune vindemiam facies


Ουκ έρήμας τρυγήσει, id est Haud impune vindemiam facies. In eos
competet, qui nullo servante impune decerpunt uvas. Aristophanes in Ves-
pis:
ADAGES 1113 - 1117 91

faits avec de la bouse, et ailleurs on la fait sécher pour s'en servir comme com­
bustible. Et encore aujourd'hui, mes compatriotes traitent de « bouseux »
celui auquel ils vouent un profbnd mépris.

1114. La porte n'est jamais fermée


Le scholiaste d'Aristophane* indique que l'adage se rapporte aux per-
sonnes d'une grande hospitalité dönt les portes som toujours grandes
ouvertes à tout le monde sans exception. Il dit que l'expression est emprun-
tée à une comedie d'Eupolis* intitulée Les Amis. On en fera un emploi
élégant en l'appliquant soit à un homme credule capable de prêter Гогеіііе
à n'importe quel mensonge, soit à une femme qui ne se refuse à personne.

1115. II у a toujours quelqu'un chez Cydon


Cydon était un habitant de Corinthe d'une hospitalité si remarquable
qu'elle est alléé jusqu'a passer en proverbe. La chose est rapportée à
l'identique par Suidas* et par Zénodote*. ainsi que par le scholiaste
d'Aristophane*. Si ces expressions ne manquem pas de grace à chaque
emploi littéral qu'on en fait pour parier d'hommesphiloxénoï [ accueillants],
elles auront cependant un peu plus de charme si on les détourne pour les
appliquer à Tesprit. Par exemple si on engage un homme pieux à ne pas
ouvrir son esprit à n'importe quelle pensee.

1116. Marcher sur la pointe des pieds


Cest une métaphore1 uülisée comme proverbe à propos de ceux qui
aiment particulièrement épier. Car ils se dressent d'ordinaire sur la pointe des
pieds. Marcher sur la pointe des.pieds se.dit aussi de personnes dédaigneuses.
L'adage est rapporté par le schohaste d'Aristophane* dans Les Acharniens,
et il pense que le poète у a fait reference quand il dit:
N'a-t-on pas prononcé le seul mot de couronne
Que vous voilà places sur le bout de vos fesses.

Autrement dit vous voilà aux nucs, content* de vous-mêmes.

1117. Tu ne vendangeras pas impunément


L'adage conviendra à ceux qui profitem d'une absence de surveillance
pour cueillir des grappes de raisin en toute impunité. Aristophane dans Les
Guêpes* :

1. Littéralement : sur la pointe des ongles.


92 PROVERBIA 1117- 1118

'Αλλ' ούκ έρήμας ώεθ' ούτω ραδίως τρυγήσειν,


id est At ne existimetis vos adco facile atque impune vindemiam facturos.
Nam έρήμας Graeci fieri dicunt, quod fit nullo prohibente nulloquc
obsistente. Confine est illi, quod alio referemus loco :
ΓλυκεΓ όπώρα φύλακος έκλελοιπότος, id est
Est dulce pomum, verum ubi custos abest.
Solent enim vitibus et pomariis adhiberi custodes, praesertim autumno,
cum jam maturi foetus furem invitam. îtidem dicunt ερήμην κατηγορείν
και ερήμην δίκην γράφει et ερήμην νικαν, et ερήμην κρίνειν ή κατακρί­
νει, quemadmodum indicavimus alibi.

п.п,ıs 1118. Mens est in tergoribus


Ό νους εστίν εν τοις σκύτεσ^, id est Animus est in tergoribus. De sol-
licitis dictitari solitum, quique malum aliquod imminens timere videntur.
Aristophanes in comoedia, cui titulus Pax :
'Ημάρτομεν ταΰτ', άλλα συγγνώμην εχε,
Ό νους γαρ ημών ήν τότ' εν τοις σκύτεσιν, id est
Peccavimus quidem ista, sed veniam dabis,
Tum namque noscer animus in conis erat.
Metaphora sumpta est vel a loris, quibus caeduntur servi, nam haec e
bubulis tergoribus secantur (unde Plautinum aenigma :
Ubi vivos homines mortui incursant boves)
vel a clipeis, qui bubulo corio solent obduci. Proindc congruet vel in eos, qui
flagra metuunt, vel in hos, quos belli impendentis metus habet sollicitos. Non
dissimile Terentianum illud ex Eunucho : Jamdudum animus est in patinis;
item illud Aristophanicum in Vespis de homine litium avido :
Ό νους πέτατοα νύκτα περί την κλεψύδραν, id est
At volitat animus nocte circa clepsydram.
Breviter, quacumque in re sumus intend, in ea re dicimur esse.
ADAGES 1117 - 1118 92

Et n'allez pas penser que vous fercz vendange


En ayam toute aisance et sans subir dommage {ermas).
En effet, les Grecs disent que se produit ermas [= par défaut] се qui arrive
sans que personne fasse opposition ou resistance. Ce vers se rapproche de
celui que nous rapporterons ailleurs [3392]:
Le gardien parti,
Bien doux est le fruit.
En effet, on poste habituellement des gardiens devant les vignes et les
vergers, en particulier en automne quand les fruits, alors mûrs, sont une
invitation faite aux voleurs. De la meme façon, Ies Grecs disent : éremén
katégorein kai éremért âikén graphem et érmén nikan et érmén hinein é katakńnem
[= accuser par défaut, interner un proces par défaut, l'emporter par défaut,
prononcer un jugement par défaut], ainsi que nous l'avons indique ailleurs
[480].

1118. Avoir Tesprit plongé dans les peaux


Se dit d'ordinaire de personnes inquietes et qui semblent craindre quelque
malheur imminent. Aristophane dans la comedie intitulée La Paix* :
Nous nous sommes trompés, mais tu vas pardonner.
Notre esprit en effet était lors aux aguets.
La métaphore est empruntée soit aux lanières dont on frappe les esclaves
— en effet elles sont découpées dans des peaux de boeuf (de la Ténigme de
Plaute* :
Quand les défunts bovins se lancem à l'assaut
Des hommes pourtant vivants),
soit des boucliers que Γοη a Thabitude de recouvrir de cuir de boeuf. En
consequence, l'adage conviendra à ceux qui craignent les coups de fouet, ou
à ceux que remplit d'inquiétude la crainte d'une guerre menaçante.
S'en rapproche ce vers de Terence extráit de L'Ettnuque* : « Voilà long
temps déjà que mon esprit est dans les casseroles.»
De méme, ce vers d'Aristophane dans Les Guépes* à propos d*un homme
aimant la chicane:
Au soir volette son esprit
Autour de la clepsydre emplie.
Bref, quelle que soit notre preoccupation, on dit qu'on est «plongé
dedans ».
93 PROVERBIA 1119- 1121

1119. Σκύτη ßλέπεŁ


Σκύτη βλέπει, id est, ut verbo verbum reddam, Tergora tuetur. Con­
fine proximo, quo signifïcabant quempiam prae se ferentem vultu, quod malı
quippiam instare suspicaretur idque conjecturis aliquibus coliigeret; veluti
si quis conspectis boum tergoribus bellum futurum coliigeret, quod his inte
gantur clipei. Citatur adagium ex Eupolidis fabula, cui tit. Chrysogenes:
Άτεχνώς μεν ουν, το λεγόμενον, σκύτη βλέπει, id est
Plane, quod aiunt, obtuetur tergora.
Fortasse nee illud absurdum merit, hine natum proverbium dicere, quod
in clipeis barbaricae quaepiam et horrendae facies depingi sculpive solent
barbarorum aut Cyclopum aut beluarum etiam, ut earn ob causam, qui tru­
culento essent vultu, σκύτη βλέπει dicerentur. Athenaeus libro tredecimo :
Ου πολλά σε σωφρονήσαντος και διδάξαντος σκύτη βλέπειν, id est Qui
nihilo te fecit emendatiorem tantumque docuit torvum obtueri. Sentit enim
discipulum a philosopho nihil aliud didicisse quam supercilium et vultus
truculentiam. Quamquam hoc adagium in sua dumtaxat lingua gratiam
habere potest. Aristophanes in Vespis:
Έγώ σε τήμερον βλέπειν σκύτη ποιήσω, id est
Ego hoc quidem faxo die te tergora obtueri.

1120. Cochleare crescet


Δοΐδυξ αΰξεί, id est Cochleare crescet. Chrysippus apud Zenodotum et
Aristophani interpretem ait hanc paroemiam dici solere in pusillos homun-
ciones per ironiam. Nam cochleare et pusillum est et contortum. Aristopha­
nes in Equitibus : Σκεύη δύο χρησίμω, / δοιδυξ ήδέ τορύνη, id est Duo
utilia vasa, cochleare et toryna. Est autem toryna, qua movetur olla.

1121. Connae calculus


Κόννου ψήφος, id est Connae calculus. In hominem aut rem nihili nul-
liusque momenti. Proverbium manavit a Conna quopiam citharoedo sive,
ut quidam volunt, lyrista ex eorum numero, qui citra vocem organo cane-
bant. Sunt qui dicant Connam fuisse quemdam extremae sortis hominem,
qui devorato património pauperrimus fuerit. Callistratus apud Aristophanis
interpretem ad hunc modum eifert paroemiam, Κόννου θρΐον, id est Con­
nae fículnum folium, quod eo lusitare sit solitus. Aristophanes in Fucis: Σε
ADAGES 1119 - 1121 93

1119. Skütêblépeï [= II observe les peaux]


Traduit mot à mot, adage proche du precedent, par lequel on désignait
une personne arborant un visage montrant qu'elle soupçonne la menace d'un
malheur, conclusion qu'elle a tirée de quelques conjectures. Par exemple, si
de 1'observation de peaux de bceuf on conclut qu'il va у avoir une guerre,
parce qu'on recouvre les boucliers de ces peaux. L'adage est cité dans une
piece d'Eupolis* intitulée Chrysogénês :
Les peaux, il les observe avec Ie plus grand soin.
Peut-être ne serait-il pas absurde de rapporter Toriğine de ce proverbe à
rhabitude que Ton a de peindre ou de sculpter sur les boucliers des visages
sauvages et terrifiants de Barbares, de Cyclopes, ou méme de bêtes sauvages
si bien qu'on disait que ceux qui ont un visage farouche « regardent les
peaux ».
Athénée, au livre 13* : « Lui qui ne t'a en rien corrige et qui s'est contente
de t'apprendre à avoir un regard torve1. » Il veut dire qu'un philosophe n'a
rien appris à son disciple, sinon à froncer les sourcils et à prendre un air
farouche. Toutefois cet adage ne peut avoir du charme que dans sa langue
originelle. Aristophane dans Les Guêpes* :
Je ferai aujourd'hui que les peaux tu regardes.

1120. La cuillère grandira


Selon les dires de Chrysippe recueillis par Zénodote* et par le scholiaste
d'Aristophane*, on emploie d'ordinaire cette expression avec ironie à propos
d'hommes minuscules. En efTet une cuillère est à la fois petite et incurvée.
Aristophane dans Les Cavaliers* : « Deux.objets sont utiles : la, cuillère et la
toryna. » La toryna est l'ustensile qui sert à déplacer une marmite.

1121. Le suffrage2 de Connos


A propos d'un homme ou d'une chose qui sont insignifiants et qui n'ont
aucune importance. Le proverbe dćcoule d'un certain Connos, joueur de
cithare, ou, selon d'autres sources, joueur de lyre, de ceux qui jouaient de
leur instrument sans accompagnement vocal. Certains disent que ce Connos
était quelque homme de la plus basse condition qui, après avoir dilapide
son patrimoine, était tömbé dans une extreme pauvreté. Callistrate, chez
le scholiaste* d*Aristophane, rapporte le proverbe sous cette forme : « La
feuille de figuier de Connos», parce qu'il aurait eu Phabitude de s'amuser
avec cela.

1. Littéralement, en grec : regarder les peaux.


2. Littéralement : le « caillou » que Γοη dćposait dans l'urne pour voter.
94 PROVERBIA 1121 - 1123

μέν ηγούνται Κόννου ψήφον, id est Те quidem Connae suffragium existi


mant, hoc est nihili ducunt.

ii,ii,22 1122. Unicum arbustum haud alit duos erithacos


Μία λόχμη ου τρέφει δύο ερ^άκους, id est Idem arbustum non alit duos
erithacos. Zenodotus auctor est hoc adagio notatos illos, qui ex rebus minutis
festinant ditescere. Mihi videtur non intempestiviter dici posse in eos, qui-
bus parum convenit nee in eodem munere concorditer versari queunt. Est
autem erithacus avis quaedam solitária, ut eodem in saltu non temere nisi
unam invenias. Hanc Theodorus Gaza nunc silviam, nunc rubeculam inter­
pretatul Thomas Magister ait a quibusdam έριθέα vocari, ab aliis έρίθυλον,
a plerisque έρίθακον. Aristophanes eleganter ad hoc allusit adagium in Ves-
pis:
Ού γαρ άν ποτέ
Τρέφει δύναιτ' άν μία λόχμη κλέπτα δύο, id est
Non enimfieripotest,
Fures ut umquam saltus alat duos.
Non omnino dissimile est huic, quod dixisse fertur Alexander Magnus,
mundum non capere duos soles.

ΙΙ,Π.23 1123. Pedibus ingredior, natare enim non didici


Πεζή βαδίζω, νεΐν γαρ ουκ έπίσταμαι, id est
Ambulo pedes, nandi imperitus scilicet.
ProverbiaUs senarius, in eum, qui majorum rerum imperitus, minutiori-
bus negotiis sese exercet, aut qui propter imperitiam privatus et humilis vivit,
aut qui sese necessário confert ad aliud genus, quandoquidem ad illud aut
illud nequaquam est idoneus; veluti si quis negotiator fiat, ad litteras indo-
cilis. Refertur huic assimilis versus:
Πεζή βαδίζων ουκ έπίσταμαι σκάπτει, id est
Fodere imperitus, pedibus ambulo meis.
Apud Aristophanem in Avibus sycophanta similiter excusat suam pro
fessionem :
Ti γαρ πάθω; Σκάπτειν ουκ έπίσταμαι, id est
Quid quaeso facerem quando fodere néscio?
Hue videtur referendum et Evangelicum illud : Fodere non valeo, Σκάπ
τειν ού δύναμαι. Fossionem enim pro quavis opera mercenária posuit.
Aristophanes in Vespis:
Σύγγωθι, κιθαρίζειν γαρ ουκ έπίσταται, id est:
Ignosce, ncque enim canere doctus est cheli.
ADAGES 1121 - 1123 94

Aristophane dans Les Guêpes* : « lis te considerem comme le suffrage de


Connos », autrement dit, ils te tiennent pour insignifiant.

1122. U n seul bois ne nourrit pas deux rouges-gorges


Selon Zénodote*, on utilisait cet adage pour blâmer ceux qui s'enrichissent
rapidement en étant partis de rien. Il me semble qu'on peut Гетріоуег аѵес
à-propos à Tencontre de ceux qui ont du mal à s'entendre et qui ne peuvent
partager en bonne intelligence la méme fonction. Le rouge-gorge est un
oiseau solitaire si bien qu'il est rare d'en trouver plus d'un dans un méme
bois. Theodore Gaza le rend tantôt par sylvia tantôt par rubécula. D'après
Maître Thomas*, certains l'appellent érithéa, d'autres érithülon, la plupart
érithakos. Aristophane у fait une élégante reference dans Les Guêpes* :
Car il ne peut se faire
Qu'a deux voleurs ensemble un méme bois pourvoie.
Ce n'est pas tres différent de ce qu'a dit Alexandre le Grand à ce que Γοη
rapporte* : « Le monde ne peut abriter deux soleils ».

1123. Je vais à pied cârje ne sais pas nager


A pied je vais, car nager je ne sais.
Vers sénaire proverbial. II s'adresse à celui qui, incompetent pour les
grandes entreprises, se consacre à des affaires moins importantes, ou à qui-
conque mène une vie humble et privée du fait de son inexperience, ou encore
à qui est contraint d'adopter un autre genre d'activité parce qu'il est tout à
fait impropre à celle-ci ou celle-là. Par exemple si Ton devient marchand par
incapacite à apprendre les lettres. On releve ce vers proche de cet adage :
Ne sacham pas bécher, je me sers de mes pieds.
Chez Aristophane, dans Les Oiseaux*t un sycophante justific de la méme
façon la profession qu'il exerce :
Que pourrais-je done faire, quand je ne sais becher ?
Il faut, semble-t-il, rapprocher de eet adage l'expression des Évangiles* :
« Je ne suis pas capable de bêcher. » Car le labour était tenu pour une tache
mercenaire. Aristophane dans Les Guêpes* :
Pardonne-lui, car il ne sait
De la lyre jouer.
95 PROVERBIA 1123 - 1126

Nimirum alludens ad vulgatum adagium perinde, quasi dicat: Reliqua-


rum imperitus artium, furto tantum rem parat. Idem in Equitibus:
Ουδέ μουσική έπίσταμα^ id est
Ne musicam quidem seio.

1124. Una domus non alit duos canes


Εΐς οίκος ου δύναται τρέφειν τους δύο κύνας, id est
Eadem domus non bene canes alit duos.
Proverbio jactatus senarius in eos, inter quos parum convenit propter idem
lucrum, quod communiter expetunt. Sic idem regnum non fert duos tyran
nos, eadem respublica non fert duos expilatores, idem munus non fert duos
ambitiosos, quorum uterque conetur tenere primas. Refertur ab Aristopha-
nis interprete.

1125. Vallus vitem decepit


Ή χάραξ τήν άμπελον έξηπάτησεν, id est Vallus vitem decepit. Ubi
quispiam ab со fallitur aut laeditur, a quo pendebat cujusque fidci nitebatur.
Traductum a vallis, quibus alligatae fulciuntur vites. Fit autem interdum, ut
illi radicibus actis ramis ac frondibus suis vitem strangulent aut prostrati pal-
mitcm secum trabant. Aristophanes in Vespis:
Εΐτα νυν έξηπάτησεν ή χάραξ τήν άμπελον; id est
Itanc circumvcnit ipse vineam palus suam?

1126. Trepidat in morem galii cujuspiam


Πτήσσει ως τίς αλέκτωρ, id est Trepidat tamquam gallus gallinaceus.
In male affectum et commotum aut etiam pavitantem, opportune dicetur;
πτήσσε^ enim Graecis fugitare significat atque expavescere, peculianter
autem de avibus dicitur. Aristophanes in Vespis:
ΙΙτήσσει, Φρύν^ος ώσπερ αλέκτωρ, id est
Galii in morem Phrynichus horret.
Fuit hie Phrynichus Melanthae filius, Atheniensis tragoediarum scriptor,
quem Athenienses mille drachmis multarunt, quod Milesiorum excidium
tragoedia complexus esset. Quod quidem non adscripturi eramus inter
Adagia, nisi commentarius Aristophanis hoc nominatim proverbii loco
retulisset. Mcminit hujus et Plutarchus in Alcibiade, qui, cum antca fuis
set ferox et insolens, ex Socratis familiaritate, cujus singularem integritatem
ADAGES 1123 - 1126 95

De toute evidence, il se refere à cet adage courant comme s'il disait :


Incompetent dans tous les autres métiers, il ne pourvoit à ses besoins que
par le vol.
Aristophane encore dans Les Cavaliers* :
Je ne sais pas méme jouer de la musique.

1124. Une seule maison ne nourrit pas deux chiens


Une méme maison ne nourrit pas
Comme il faudrait deux chiens ensemble.
Vers sénaire proverbial lance à l'encontre de ceux qui peinent à s'entendre
à cause d'un profit qu'ils recherchent Tun et Tautre. Ainsi, le méme royaume
ne souffre pas deux tyrans, la méme cite ne souffre pas deux pillards, la méme
charge ne souffre pas deux ambitieux dont Tun et l'autre chercheraient à
jouer le premier role. L'adage est rapporté par le scholiaste d*Aristophane*.

1125. L'échalas a trompé la vigne


Quand on est trompe ou offense par la personne sur qui on comptait et
sur la confiance de laquelle on s'appuyait. L'adage est tiré des pieux aux-
qucls on attache les vignes pour qu'ils les soutiennent. Or il arrive parfbis
qu'ils prennent racine et qu'ils étouffent les vignes sous leurs branches et
Ieurs feuillages ou qu'ils tombent en entraînant les sarments dans leur chute.
Aristophane* dans Les Guêpes :
L'échalas n'a-t-il étouffe
Cette vigne qu'il supportait ?

1126. II tremble comme un coq


On emploiera l'expression avec à-propos, pour parier de qui est en mau-
vaise posture et trouble, ou encore de qui a peur. En effet, le verbe ptêssem
signifie en grec prendre la fuite et avoir peur, on l'emploie en particulier pour
tes oiseaux. Aristophane dans Les Guêpes* :
Il tremble, Phrynichos, à la maniere d'un coq.

Ce Phrynichos était lefilsde Mélantha. C'était un Athénien auteur de tra­


gédies. Les Athéníens lui firem payer une amende de mille drachmes parce
qu'il avait traite dans une tragedie de la chute de Milet. Cette expression, je
ne I'aurais pas rangée dans les Adages si le commentateur d'Aristophane ne
Tavait explicitement retenue au titre de proverbe.
Plutarque* la mentionne aussi à propos d'Alcibiade : ce dernier, de cruel
et arrogant qu'il était, devint doux et modere par suite de sa fréquentation
96 PROVERBIA 1126- 1129

suspiciebat, coepit esse mansuetus ас modestus. Citat autem hune senarium


e poeta quopiam:
"Επτηξ' αλέκτωρ ώς, κλίνας πτερόν, id est
Pavidus refugit more gallinacei
Cum victus alas ille summittit suas.
Meminit hujus et in vita Pelopidae. Certamen autem gallorum apud
veteres sollemniter ac publicitus exhibebatur. Ceterum, quamquam animal
natura pugnax est, tarnen gallus, ubi se sentit imparem in conflictu, mire
dejectus ас supplex profugit risum praebens speetatoribus.

ii,ii,27 1127. Non magis parcemus quam lupis


Ού φε^όμεθα μάλλον ή λύκων, id est Haud magis parcemus ac lupis.
Aristophanis interpres proverbialem figuram esse admonet, inde natam,
quod antiquitus lex ad interficiendos lupos etiam praemio invitabat apud
Atticos. Etenim qui lupi catulum imeremisset, huic talentum, qui adultum
occidisset, duo talenta dabantur. Unde et Apollinem Λύκειον και Λυκο-
κτόνον cognominarunt. Aristophanes in Avibus:
Φεισόμεθα γάρ τι τώνδε μάλλον ή λύκων; id est
Quid enim his magis parcemus atque ipsis lupis î

II,II,28 1128. Nisi si qua vidit avis


Πλην εί τις εϊδεν ôpvtç, id est Nisi si qua vidit avis. Hyperbole proverbi
alis de re vehementer occulta. Aristophanes in Avibus:
Ουδείς εΐδεν τον θησαυρον τον έμόν, πλην ει τις αν δρνις, id est
Nemo meum vidit thesaurum, nisi forsan si qua avis usquam.
Suidas etiam hunc versiculum citat ex Aristophane :
Ουδείς με θεωρεί, πλην ο παριπτάμενος Ορνις, id est
Nemo me contuetur, nisi praetervolans avis.

ii.ii.29 1129. Perdicis crura


Πέρδικος σκέλος, id est Perdicis tibia. Perdix caupo quispiam erat clau
dus, ab Aristophane locis aliquot notatus, unde et in proverbium abut.
Cujus mentionem fecit Aristophanes grammaticus in Proverbiis orationis
solutae. Dicebatur in crura gracilia distortaque. Refertur a Suida Περδί
κειος πούς, id est Perdicis pes. In loripedes quadrat. Citatur hoc carmen
apud Athenaeum in primi libri fragmentis:
A D A G E S 1126 - 1129 96

avec Socrate dont il admirait l'insigne intégrité. Il cite également се vers


sénaire, oeuvre de quelque poete :
Il baissa Гаііе, ainsi comme le coq,
Qui va fuyant de la joute Ie choc1.
Il en fait aussi mention dans Ie Vie de Pélopidas*. Les Anciens organisaient,
officiellement et publiquement, des combats de coqs. Du reste, bien que eet
animal soit par nature belliqueux, Ie coq cependant, quand il sent qu'il n'a
pas l'avantage dans un combat, se montre étonnamment abattu et suppliant
et prend la fuite, suscitant les rires du public.

1127. Nous ne serons pas plus clements qu'envers des loups


Le scholiaste d'Aristophane* précise qu'il s'agit d'un tour proverbial
dont Toriğine est une loi qui avait cours autrefois en Artique et qui invi­
tau, qui plus est contre recompense, à tuer les loups. Et de fait, pour
le meurtre d'un louveteau, on recevait un talent, pour un loup adulte,
deux talents. C'est pourquoi Apollón fut surnommé Lükeïos kat Lükoktonos
[= destructeur et tueur de loups]. Aristophane dans Les Oiseaux* :
Pourquoi done envers eux faudrait-il se montrer
Plus clément qu'a l'égard des loups, proie bien payee ?

1128. A moins qu'un oiseau ne l'ait vu


Proverbe relevant de l'hyperbole pour parier d'une chose des plus secretes.
Aristophane dans Les Oiseaux* :
Personne n'a vu mon magot
Sinon peut-être quelque oiseau.
Suidas* cite encore ce petit vers emprunté à Aristophane :
Hors l'oiseau qui vole à 1'entour
Nul ne m'observe, ne m'épie.

1129. Les jambes de Perdix


Perdix était un cabaretier qui boitait, moqué par Aristophane en quelques
passages. C'est de là qu'il est méme passé en proverbe. Le grammairien
Aristophane a fait mention du proverbe dans les Proverbes en prose*. Se disait
de jambes frêles et tordues. Suidas* rapporte l'expression : « Les pieds de

1. Nous empruntons la traduction de ce vers Jacques Amyot dans la traduction


qu'il a donnće de Plutarque, Vies paralleles des hommes illustres, Paris, Vascosan, 1565
e
(2 edition).
97 PROVERBIA 1129- 1131

"Εγχεί πί,εΐν μοι και το πέρδικος σκέλος.


Αμίδα δότω τις ή πλακούντα τις δότω, id est
Infunde bibere et crura Perdíeis mihi.
Matułam det aliquis aut placeman porrigat.
Verum haud videtur hoc ad proverbium admodum facere.

11,11.30 ИЗО. Tolle calcar


ΑΙρε πλήκτρον άμυντήριον, id est Tolle calcar ultorium. Exstat adagium
in Aristophanis Avibus:
ΑΙρε πλήκτρον, ει μάχει, id est
Tolle calcar, si pugnas.
In eum dici solitum, qui jam ultionem parat. Mutuo sumpta metaphora
a gallis pugnam inituris, quibus ferrei stimuli quidam alíigari solent, quo se
tueantur inter certandum. Quamquam, auetore Aristotele libro De anima
libus secundo, capite XII, natura calcar addidit ex avium genere iis, quae
ob corporis molem sint ad volatum minus idoneae. Cujusmodi sunt galii.
Id confirmat Plinius libro decimo : Et regnum, inquit, in quacumque sunt
domo, exercem; dimicatione paritur hoc quoque inter ipsos, velut ideo tela
adnata cruribus suis intelligentes; nee finis saepe commorientíbus.

и,и,3i 1131. M i n u s habes mentis, q u a m D i t h y r a m b o r u m poetae


Δι,θυραμβοποιών νουν εχει,ς έλάττονα, id est
Minus sapis scriptonbus dithyrambicis.
In stupidos ac furiosos torquetur. Adagium annotatur ab Aristophanis
interprete in Avibus. Sumptum a poetis dithyrambicis, qui Baccho afflati
furebant. Unde et Horatius:
Aut insanit homo, aut versus facit.
In Odis, Pindari grandiloquentiam attollens:
Seu, inquit, per audaces nova dithyrambos
Verba devolvit numerisque fertur
Lege solutis.
Philostratus in Sophistis immoderatam in dicendo vehementiam ac gran
ADAGES 1129 - 1131 97

Perdix. » Elle est appropriée pour ceux qui ont les jambesflageolantes.Dans
les fragments du premier livre d'Athénée* on cite ces vers:
Verse à boire et donné des jambes de Perdix.
Qu'on m'apporte le pot1 ou bien un gâteau.
Mais ils ne semblent pas du tout convenir au proverbe.

ИЗО. Dresse ton ergot


Dresse un ergot vengeur. On trouve l'adage dans Les Oiseaux d'Aristo-
phane* :
Pour le combat, dresse l'ergot.
On avait coutume de le dire pour parier d'un homme qui prepare déjà sa
vengeance. La métaphore est empruntée aux coqs prêts à combattre que Ton
equipe d'aiguillons en fer qui leur servent de moyens de defense pendant la
lutte. Toutefois, d'après Aristote, livre 2 Des animaux, chapitre 12*, la nature
a doté d'un ergot les espèces volatiles peu portées à voler à cause du poids
de leur corps. Or les coqs relevem de cette categoric
Le fait est confirme par Pline au livre 10* : «lis règnent en maître, dit­
il, dans toute demeure oil ils se trouvent; ils acquièrent ce pouvoir par la
lutte qu'ils mènent entre eux, comme s'ils comprenaient que des armes leur
avaient poussé sur les partes à cet effet. Et il n'y a souvent pas de fin, les deux
rivaux trouvant la mort ensemble. »

1131. Tu es moins sensé qu'un auteur de dithyrambes


Les dithyrambistes sont plus senses que toi.
S'emploie contre des imbeciles et des fous. L'adage est relevé par Ie scho-
liaste d'Aristophane* dans Les Oiseaux. Il est tiré des poetes auteurs de
dithyrambes qui déliraient sous Tinspiration de Bacchus. De lá aussi ce vers
d'Horace* :
Il est soit fou, soit un faiseur de vers.
Dans les Odes*, il célebre le style sublime de Pindare en ces termes :
Des mots inédits il roulc et manie
Dans d'audacieux vers en dithyrambes,
En des rythmes libres, affranchis des lois
Il est empörte.
Philostrate*, dans Les Sophistes, qualifie parfois de dithyrambiques la vio­
lence et la grandiloquence excessives dans la declamation et il dit que les

1. Il faut com ρ rendre : un pot de chambre.


98 PROVERBIA 1131 - 1134

ditatem aliquoties appellat το διθυραμβώδες eosque dicit έκβακχεύειν και


ύπερβακχεύειν.

ii.ii.32 1132. Cercyraea scutica


Κερκυραία μάστιξ, id est Cercyraeum flagrum. De re supervacaneo
cultu exornata. Quadrabit et in ea, quibus ornatus additur neutiquam deco-
rus aut congruus. Cercyraeis, quoniam crebris seditionibus agitabantur, mos
erat gestareflagraingentia, ansis eburneis exornata. Quidam aiunt ea dupli-
cia fuisse. Itaque in proverbium abierunt. Auctor interpres Aristophanis in
Aves. Lycurgus rhetor, cum ob immodicam linguae libertatém e contionc
ejiceretur, exclamavit: ΤΩ Κερκυραία μάσ^ξ, ώς πολλών ταλάντων αξία
et, id est ο Cercyraea scutica, quam multa vales talenta, notans populum inu
tilem, magno tarnen alendum. Refert Plutarchus in Vita decern rhetorum.

п.п.33 1133. Larus


Κέπφος λάρος, id est Cepphus larus. In garrulum ac vaecordem diceba
tur, praecipue qui cujusvis rei cupiditate deceptus capitur. A b avis ingenio
ductum, quam spuma marina gaudere tradunt. Capitur autem ad hunc
modum : objicitur spuma primum longiore intervallo, deinde propius pro
piusque, postremo manibus gestantes exhibent. Larus itaque cibi aviditate
captus comprehenditur. Aristophanes utitur in Pluto. Interpres admonet
cognomen esse proverbiale. Rursum in Nebulis Cleonem larum vocat, quod
furtis ac rapinis inhiaret. Lucianus in libello De mercede servientibus: Σαυ-
τον бе παρακαλέσας θαρρεΐν, επιχειρεί τη άγρα, ει θέλεις, καθάπερ ο
λάρος, δλον περιχανών το δέλεαρ, id est Sumpta vero fiducia, venatum
aggredere, si videtur, lari in morem, totam escam ore devorans. Athenaeus
libro Dipnosophistarum decimo indicat avem hane Herculi attnbutam a
priscis, quod et ille fuerit άδδηφάγος, atque itidem βουφάγον esse vocatam.
Olim praecipuus gurgitum luxus erat in piscibus, id quod omnium libri tes­
tamur, quicumque vel apud Graecos, vel apud Latinos scripserunt de hoc
genere. Quo magis mirum est hodie religionis causa vulgus piscibus vesci.
Proinde congruet et in obsonatores, quod Larus avis piscium sit appetens.

ii.ii.34 1134. Cepphus parturit


Κέπφος ώδίνει, id est Larus parturit. Dicebatur in eos, qui pollice
ADAGES 1131 - 1134 98

auteurs ékhakkheüeïn kat hûperbakkheüetn [= sont empörtes par Ie délire de Вас


chus].

1132. Un fouet de Corfou


Un martinet de Corfou. Au sujet d'une chose ornée d'une parure absolu-
ment superflue. L'expression conviendra aussi aux objets que Ton rehausse
d'une parure parfaitement malséante ou inappropriée. Α Corfou, à cause
des frequentes seditions qui у sévissaient, on avait pour coutume de por­
ter d'immenses fouets ornes d'une poignée d'ivoire. Aux dires de certains,
ces fouets étaient doubles. Et c'est pourquoi ils sont passes en proverbe.
La source est le scholiaste d'Aristophane* dans Les Oiseaux. L'orateur
Lycurgue, alors qu'il se faisait exclure d'une assemblee à cause de l'excessive
hberté de sa langue, s'écria :« O fouet de Corfou, que d'argent tu coûtes! »,
pour stigmatiser un peuple inutile, mais que la cité dévait pourtant nourrir
à grands frais.
Plutarque* rapporte le fait dans la Vie des dix orateurs.

1133. Une mouette


Se disait d'un bavard et d'un idiot, en particulier de qui se fait prendre
après s'être laissé abuser par quelque objet convoité. L'adage est tiré d'une
disposition naturelle de cet oiseau à faire, dit-on, ses délices de Técume de
mer. On Гапгаре en s'y prenant comme suit: on présente de Técume d'abord
à une certaine distance, puis en s'approchant de plus en plus, enfin on ГоЯге
en la portant dans ses mains. La mouette, ainsi attirée par la nourriture, se
laisse capturer [ci 2559]. Aristophane Temploie dans Ploutos*. Le scho­
liaste* indique que ce sumom est proverbial. À nouveau dans Les Nuées* il
traite Cléon de mouette parce'qü'il est avidé de vols et de rapines.
Lucien* dans son opuscule Sur ceux qui sont aux gages des Grands :
« Rassemble ton courage et va à la chasse, s*il te semble bon, en devoram à
pleine bouche toute la nourriture à la maniere d'une mouette.»
Athénée* au livre 10 du Banquet des philosophes, precise que les Anciens fai
saient de eet oiseau un attribut d'Hercule, parce que lui aussi était addêphagos
[= glouton], et que la mouette était de méme appelée bouphagos [= mangeuse
de boeufs]. Jadis, le principal luxe des gloutons était la consummation de
poissons, comme l'attestent les ouvrages de tous les auteurs, grecs ou latins,
qui ont écrit sur le sujet. En consequence, l'adage conviendra aussi à ceux qui
font de grandes provisions de nourriture, puisque la mouette est un oiseau
qui recherche avec convoitise les poissons.

1134. La mouette pond


On le disait de ceux qui faisaient de grandes promesses sans rien offrir qui
99 PROVERBIA П Н - 1135

rentur ingentia, deinde nihil promissis dignum praestarent. Est enim larus
avis multa plumarum copia circumtecta, ceterum carnibus exiguis; pari-
ens autem vociferatur. Recensetur adagium ab Aristophanis interprete, in
comoedia, cui titulus Pax. Confine est illi: Parturiunt montes, nascetur ridi-
culus mus.

11.11,35 1 1 3 5 . C a n i s festinans caecos parit catulos

Ή κύων σπεύδουσα τυφλά τίκτει, id est Canis festinans caecos parit


catulos. In eos jaciebatur, qui, nimio festinandi studio rem parum absolutam
edunt, ut si quis operis parum elimati praecipitet editionem. Hinc natum,
quod canis, quia celerius pariat, catulos caecos velut adhuc immaturos edit.
Aristoteles libro De generatione animalium quarto demonstrat id potissi
mum evenire in animantibus, quae multifidis sunt pedibus et numerosum
alunt fetum, ut vulpes, ursa, leaena, canis, lupa. Nam haec omnia caecos
pariunt catulos, quaedam etiam informes adhuc edunt. In causa putat, quod,
cum corporis humor non sufficiat alendo tam numeroso fetui, natura partum
imperfectum potius educit. Galenus item libro, quem conscripsit De semine:
Τάς 8έ κύνας ήδη που και ή παροιμία φησίν τυφλά τίκτει υπό σπου­
δής, id est Canes vero etiam provérbio jactatum est ob festinationem caeca
părere. Quamquam canum catulos Galenus mavult imperfectos dici quam
caecos, cum talpae proprie caecae dicantur. Animantia, quae fetus cdunt cae­
cos, άλαοτόκα vocantur Graecis, quasi Latine dicas caecipara. Alludit ad
paroemiam Aristophanes in Pace :
Ή κώδων άκαλανθίς έπείγομένη τυφλά τίκτει, id est
Caeca parit properato acalanthis tinnula nixu.
Et interim Gracci grammatici dubitant, quid sit acalanthis. Alii putant
nomen insignis canis, deductum παρά το άκαλον θεΐν, id est quod placide
currat. Sunt rursus qui suspicentur avem esse. Κώδων autem tintinabulum
est, quo in aedibus magnatum et hodie in collcgiis convocantur familiares ad
officium. Alii suspicantur dictum παρά το άκάλλει,ν, id est a blandiendo,
quod notis adblandicns canis allatrat hospitcs. Sic divinam Aristophanis
interpres, Etymologus et Suidas.
ADAGES 1134 - 1135 99

soit à Ia hauteur des engagements. La mouette est en efTet un oiseau recouvert


d'un plumage três fourni sans avoir beaucoup de chair. Par ailleurs, quand
elle pond, eile pousse de grands cris. Le scholiaste d'Aristophane* releve
l'adage dans la comédie intitulée La Paix*. II est voisin de cet autre : « La
montagne accouche d'une souris » [814].

1135. Une chienne qui se hate


donné naissance à des chiots aveugles
On utilisait cette expression contre ceux qui, par un excès de precipita­
tion, produisent quelque chose d'inabouti, comme quand on hate la parution
d'un ouvrage sans prendre le temps de bien le polir. L'adage provient de ce
qu'une chienne, parce quelle accouche assez vite, donné naissance à des
chiots aveugles comme s'ils étaient prematures. Aristote*, au quatrième livre
De la generation des animaux, montre que le phénomène se produit surtout
chez Ies animaux qui ont des griffes et qui allaitent une portée nombreuse,
comme la renarde, l'ourse, la lionne, la chienne, la louve. En efTet, tous ces
animaux mettent bas des petits aveugles et certaines femelles donnent méme
le jour à des petits encore informes. Aristote pense que la cause en est que,
comme le fluide corporel ne peut suffire à nourrir une portée si nombreuse,
la nature prefere les faire naître imparfaits.
Galien* aussi, dans le livre qu'il a écrit Sur la semence : «Il est méme
passé en proverbe que les chiennes mettent bas, pour s'être hâtées, des chiots
aveugles. » Toutefois Galien préféré que Γοη dise que les petits de la chienne
som imparfaits plutôt qu'aveugles, puisque Γοη emploie le terme « aveugle »
de maniere spécifique pour les taupes. Les Grecs appellent les êtres qui
donnent naissance à des portées aveugles alaotoka, que Γοη traduirait par
« engendreurs d'aveugles ».
Aristophane fait reference à l'adage dans La Paix* :
Hâtivc et trop pressée la belle acalanthis
Des aveugles a conçus, la tintinnabulante (ködön).
Et dans le méme temps, les grammairiens grecs hésitent pour definir le
sens d*« acalanthis». Certains penseni que c'est le nom d'un chien bien
connu, nom tire para to akalon them [= de ce qu'il court tranquillement].
D'autres supposent au contraire qu'il s'agit d'un oiseau. Quant au kődön,
il s'agit de la clochette dont on se sert dans les demeures des grands pour
appeler les domestiques et aujourd'hui dans les colleges pour convoquer les
membres aux offices. D'autres supposent que le terme vient para to akallei'n
[- deflatter],parce qu'un chienflatteceux qu'il connaît et aboie aux étran-
gers. C'est en ce sens que vont les conjectures du scholiaste d'Aristophane*,
de YÉtymologique*, de Suidas*.
100 PROVERBIA 1136- 1138

ιι,π.36 1136. In canis podicem inspicere


Aristophanes εν Έκκλησκχζούσαας:
Τούτω μέν είπον ές κυνος πυγήν όραν, id est
Canis quidem hunc inspicere jussi podicem.
Interpres admonet vulgo dici solere in caecutientes, adscribens et hunc tro-
chaicum :
Ές κυνος πυγήν όρασθαι. και τριών αλωπεκών, id est
In canis despicere podicem triumque vulpium.
Allusit eodem et in Acharnensibus:
Τοις δστίνοις φυσητέ τον πρωκτον κυνός.
Obscaenius est, quam ut vertere libeat. Has profecto nugas pigeret adscri-
bere, ni propositum esset operi suscepto per omnia satisfacere και, ήν ελαχον,
Σπάρτην κοσμεΐν.

11,11.37 1137. Tentames ad Trojam pervenerunt Graeci

Theocritus in Syracusis, tentando atque experiendo quantumlibet etiam


ardua perfici figura proverbiali significans:
Ές Τροίην, inquit, πειρώμενοι ήλθον 'Αχαιοί,
Κάλλιστα παίδων, πείρα θην πάντα τελείται, id est
Tentando ad Trojam venere Pelasgi.
Cuncta, puellarum pulcherrima, perficit usus.

1.11.38 1138. D e u m sequere


Plutarchus in libello De audiendo refert hoc adagium, quod et inter Sep­
tem Graeciae sapientum oracula celebratur : "Επου θεω, id est Sequere
deum. Putat hunc esse sensum : Obtempera rationi; quasi cuique debeat
oraculum esse, quicquid in pectore dictaverit ratio. Unde et Virgilius dixit:
A n cuique deus sua dira cupido? Cui versus ille Graecis celebratus astipu-
latur:
Ό νους γαρ ήμΐν έστιν έν έκάστω θεός, id est
Inest enim suus cuique animus deus.
Et Menander apud Plutarchum :
Ό νους γαρ ημών δ θεός, id est
Nam noster animus numen est.
ADAGES 1136-1138 100

1136. Regarder dans le cul d'un chicn


Aristophane dans L'Assemblée des femmes* :
Je lui ai demande d'aller done regarder
Dans le postérieur, le trou d'un canide.
Le scholiaste indique qu'on dit cela couramment de ceux qui у voient
mal, et il ajoute encore ce trochee :
Regarder dans le cul d'un chien, de trois renards.
Il a encore fait reference à cette expression dans Les Acharniens* :
Toïs ostinoïs phüsêté ton prökton künos1.

Le vers est trop obscene pour que Γοη veuille bien le traduire. Etje répu-
gnerais à écrire de telles sottises si je ne m'étais propose de satisiaire en tous
points la tache entreprise, kat, hen élakhon Sparten kosmeïn [— et d'embellir
Sparte que j'ai recue, 1401].

1137. C*est après des coups d'essai


que les Grecs sont arrivés à Troie
Théocrite*, dans Les Syracusaines, pour signifier, par un tour proverbial,
qu'on peut mener à bien des entreprises, aussi difficiles qu'elles puissent être,
après des tentatives et des essais, dit:
Les Achéens à Troie sont parvenus
À coup d'essais, ô reine des beautés.
L'expérience vient à bout de tout.

1138. Suisledieu
Plutarque*. dans son opuscule Comment il faut écouter% rapporte eet adage
connu aussi comme Tun des oracles des Sept Sages de la Crèce : « Suis le
dieu ! » Il pense que le sens en est : Obéis à ta raison. Comme si chacun
dévait considérer comme un oracle ce que sa raison lui aura dictć en son
cœur.
De là, Virgilé* a dit aussi: « Un funeste désir ne devient-il pas un dieu
pour celui qui le ressent г »
Et cette pensee est accreditee par le vers qui suit, fameux chez les Grecs* :
Chacun porte en soi son génie, son dieu.
Et Ménandre* cité par Plutarque* :
L'âme qui nous habite est une divinité.

1. [= Joucz vosflutesen or dans un cui de chien].


101 PROVERBIA 1138 - 1140

Et consimilia quaedam apud Lucanum dicit Cato Uticensis. Sumptum


videtur ex Homericae Iliadis libro primo ubi Achilles Palladi obtemperans
haec dicit:
"Ος κε θεοΐς έπιπείθηται, μάλα τ* έκλυον αύτου, id est
Qui diis paruerit, proni hujus vota receptam.
Apud eumdem est hoc hemistichium non uno loco positum :
Και τις θεός ηγεμόνευε, id est
Quin et divum aliquis ductor fuit.
Plato in Critone : Έ α τοίνυν, ώ Κρίτων, και πράττωμεν ταύτη.
επειδή ταύτη ό θεός ύφηγεΐται., id est Sine igitur, о Crito, et hoc pacto
agamus, quandoquidem hac nos ducit deus. Cicero libro De finibus tertio
commemorat inter praecepta veterum sapientum, quae constat provérbio
rum vice celebrata : Quaeque sunt, inquit, vetera praecepta sapientum, qui
jubent tempori părere, et sequi deum, et se noscere, et nihil nimis.

[[.11,39 1139. L i n g u a , q u o vadis?


Γλώσσα, ποί πορεύη ; Πόλιν όρθώσουσα και πάλιν άναστρέψουσα,
id est Lingua, quo vadis? Erectura civitatem, eamdem denuo subversura.
Refertur a Suida, Zenodoto, Diogeniano. Docet linguam plurimum uti
litatis adferre mortalibus, et eamdem rursum plurimam adferre perniciem,
tametsi mcmbrum corporis sit perquam exiguum. Proinde divus Jacobus
apostolus earn clavo navis adsimilem facit, quae, cum pars sit minima, tarnen
totam navem aut servat aut cvertit. Bias, referente Plutarcho in libello De
audiendo, rursum in alio De loquacitate, Amasidi Aegyptiorum tyranno
jubenti, ut sibi, quod esset in victimae, quam ad illum miserat, carnibus et
optimum et pessimum mitteret, linguam resectam misit, innuens hujus usum
esse praecipuum, sive prodesse cupias sive nocere. Nee inscitc dictum est a
Solomone capite decimo octavo : Mors et vita in manibus linguae.

11,11.40 1140. Ollas ostentare


Χύτρας έπιδείκνυσθαι., id est Ollas ostentare, est rem per se ridiculam ac
sordidam perinde ut maximam efferre. Plutarchus in libello De auscultando
taxans sophistas, quibus mos erat άδοξους, id est infames matérias verbo-
ADAGES 1138 - 1140 101

Et Caton d'Utique, mis en scène par Lucáin*, tient des propos sem-
blables.
L'expression semble empruntée au premier chant de VIliadę d'Homère*,
quand Achille obéit à Pallas en prononçant ces mots:
Les dieux se montrent enclins à recevoir les vceux
De qui s'est bien soumis à leurs commandements.
Chez le méme poete on trouve eet hémistiche répété en plusieurs pas­
sages* :
U dieu montra la voie.
Platon*, dans Criton : « Souffre, Criton, que nous agissions de la sorte,
puisque c'est un dieu qui nous conduit par cette voie. »
Cicerón*, au troisième livre de Des termes extremes^ la rapporte au nombre
des préceptes des anciens sages qui, comme chacun sait, circulaient au titre
de proverbes : « Et ce sönt, dit-il, les anciens préceptes des sages qui nous
invitent à nous soumettre au temps, à suivre le dieu, à nous connaître nous-
mêmes, et à ne rien faire de trop1. »

1139. Langue, ou vas-tu ?


Langue, ou vas-tu ? Tu vas relever la cite, et tu vas de nouveau Ia ren-
verser. L'adage est rapporté par Suidas*, Zénodote*, Diogénianos*. Il nous
apprend que la langue est source des plus grands avantages pour les hommes,
mais qu'elle cause aussi leur plus grande perte, tout en étant une partie
minuscule du corps.
C'est pourquoi Tapotre Saint Jacques* Tassimile au gouvernail d'un
navire qui, tout en étant une part infime du vaisseau, le maintient cepen-
dant à flot ού le fait chavirer tout entier. Voici ce que rapporte Plutarque
dans son opuscule Comment il faut écouter* et encore dans un autre intitule
Du bavardage* : « Comme Amasi, le tyran dcgypte, demandait à Bias de
lui faire parvenir le meilleur et le pire morceau des chairs de la victime sacri-
ficielle qu'il lui avait envoyée, Bias coupa la langue et Гепѵоуа à Amasi,
signifíant que cene partie est d'un usage essentiel, que Ton veuille étre utile
ou que Ton veuille nuire. » Et ce n'est pas sans art que Salomon* a dit au
chapitre 18 : « De la mort et de la vie c'est la langue qui dispose. »

1140. Exposer des pots


C'est présenter une chose par nature ridicule et vile, comme si elle était
tres importante. Voici ce que dit Plutarque* dans son opuscule Comment il
faut écouter pour blâmer les sophistes qui avaient coutume de rehausser par la

1. Célebres devises philosophiques de Delphes.


102 PROVERBIUM 1140

rum fucis exornare, cum vomitum, febrim, Busiridem atque id genus alia
laudant: Και νή Δία, inquit, χύτρας έπιδείκνύμενοι, id est Ac, per Jovem,
ollas ostentantes. Non quod prorsus improbandum sit, si quis vel exercendi
vel laxandi ingenii gratia ludat nonnumquam in hujusmodi argumentis,
modo jocus sit eruditus et cum voluptate misceat non nihil utilitatis, quan-
doquidem Ridentem dicere verum quid vetat? Immo fit, ut citra offensam et
gratius irrepat in ânimos mortalium Veritas hujusmodi lenociniis commen-
data, adeo ut Aulus Gellius non dubitet ridículas Aesopi fabellas tetricis illis
et e caelo delapsis Stoicorum dogmatis anteponere. Lusit et ipse Plutarchus
in Gryllo festiviter sane, sed ita tarnen, ut philosophum jocari, non scurram,
possis agnoscere.
Lusimus et nos ante complures annos Μωρίας έγκώμ^ν, cui non plus
Septem dierum operam impendimus, idque nullis librorum adminiculis
adjuti, nam nostra sarcina nondum advecta tum erat. Hoc quicquid est
libelli, video candidis ingeniis et iis, qui bonis litteris sunt iniţiaţi, magnopere
probări; qui praeter jocandi festivitatem affirmant illic esse non pauca, quae
ad corrigendos hominum mores magis conferant, quam Aristotelis ethica aut
politica dogmata, qui paganus plus quam paganice hisce de rebus praece-
pit. Et tarnen audio nonnullos offendi, sed paucos, atque hos ejusmodi, ut
nihil probent nisi barbarum, insulsum et ab omnibus Musis alienissimum.
ipsi Juvenalem legunt, alioquin acerrimi poetarum hostes, quo principum,
sacerdotum, negotiatorum ac praecipue mulierum vitia in contionibus suis
insectentur, quae saepius ita depingunt, ut obscaenitatem doceant. Ego, cum
argumentum susceptum ab hoc non abhorreret et ubique tantus pateret cam­
pus, neque mordeo quempiam nominatim, nisi forte meipsum, et odiosam
illam scelerum ac vitiorum Camarinam nusquam movens ridícula quae
dam magis quam foeda paucis attingo. Sed taxas, inquiunt, episcopos, taxas
theologos, taxas principes. Primum non ani madver tum, quam hoc ipsum
faciam moderate minimeque odiose. Deinde non meminerunt illius regulae,
quam toties inculcat divus Hieronymus, ubi generalis de vitiis disputatio est,
ADAGE 1140 102

parure des mots des sujets infames dans les éloges qu'ils écrivent sur le vomi,
lafièvre,Busiris1 et d'autres choses de ce genre : « Et par Zeus, en exposant
des pots. »
Non qu'il faille absolument désapprouver des jeux occasionnels sur des
sujets de ce genre pour exercer ou détendre son esprit, pourvu que la plai-
santerie soit érudite et que queique profit vienne se mêler au plaisir car
« Qu'est-ce qui empêche de dire la vérité en riant* ? » Bien plus, il arrive que
la vérité s'insinue dans l'esprit des hommes sans dommage et plus agréable-
ment quand elle est recommandée par des coquetteries de ce genre.
Cest au point qu'Aulu-Gelle* n'hésite pas à placer les amüsantes fables
d'Ésope au-dessus des sévères préceptes des stoïciens en provenance du ciel.
Plutarque lui-même s'est aussi amuse dans Ie Gryllos avec beaucoup
d'esprit, tout en faisant en sorte que Γοη reconnaisse les plaisanteries d'un
philosophe sans les confondre avec celles d'un bouffon.
Nous-même, nous sommes amuse il у a nombre d'années de cela avec
notre Morias enkõmion [= Eloge de lafolie], ouvrage qui nous a demande moins
de sept jours de travail — et qui plus est, nous l'avons fait sans nous aider
d'aucun livre, car nos bagages n'avaient pas encore été acheminés. Quoi qu'il
en soit de cet opuscule, je constate qu'il est vivement apprécié par les esprits
candides et par les lettrés. Ces derniers amrment que, par-delà la gaieté du
badinage, il у a dans cette ceuvre bien des choses susceptibles d'etre plus utiles
pour corriger les mceurs des hommes que les préceptes éthiques et politiques
d'Aristote, qui, meme si Γοη tient compte de son paganisme, donné des
recommandations plus que païennes en la matière.
Et pourtant j'entends dire que certains en sont offenses, mais ils sont peu
nombreux et appartiennent à cette categorie de personnes qui n'approuvent
que ce qui est barbare, niais, parfaitement étranger aux Muses. Farouches
ennemis de la poésie par ailleurs, ils lisent Juvenal dont ils s'aidem pour
attaquer dans leurs discours les vices des princes, des prêtres, des marchands
et surtout des femmes. Bien souvent ils donnent de ces vices une description
qui est une leçon d'obscénité.
Quant à moi, bien que mon entreprise s'y prête et qu'un vaste champ
s'ouvre à moi de toutes parts, je n'attaque personne nommément, à Гехсер-
tion реш-être dc ma propre personne et, sans remuer nulle part cette odieuse
Camarine [64] de crimes et de vices, je touche en quelques mots à des ridi­
cules plutôt qu'a des ignominies.
Mais, me disent mes contempteurs, tu t'attaques aux évêques, tu t'attaques
aux théologiens, tu t'attaques aux princes. D'abord ils ne prennent pas acte
de la moderation et du peu de haine que je mets à le faire. Et ils oublient cette
regle dont saint Jerome* nous rebat si souvent les oreilles : là ou Γοη traite

1. Busiris ctait un roi d'Egypte lćgendaire, célebre pour sa cruautć.


103 PROVERBIA 1140 - 1141

ibi nullius personae esse injuriam neque carbone notari quemquam, quasi
malus sit, sed omnes admoneri, ne sint mali. Nisi forte illud contendant,
omnes principes esse sapientes, omnes theologos absolutos, omnes episcopos
et pontífices esse tales, quales fuerunt Paulus et Martinus, universos mona-
chos ac sacerdotes Antonios esse et Hieronymos. Denique non perpendunt
id, quod in dialogis est potissimum, personae decorum, et Erasmum ima-
ginantur loqui, non Móriam. Quasi vero si quis ethnicum cum Christiano
loquentem faciat, nefas sit etbnicum quicquam dicere, quod abhorreat a doc­
trina Christiana. Postremo cum tyranni quoque, cum a morionibus quidvis
audiunt, rideant parumque civile putent ullis offendi dicteriis, mirum est
istos néscio quos ab ipsa Moria nihil omnino posse audire, quasi, quicquid
de vitiis utcumque fuerit dictum, id prorsum ad ipsos pertineat. Sed hac de
rejam amplius satis. Ad ollas redire praestat. Ergo proverbium affine fuerit
illi, quod alibi dictum est: Χύτραν ποικίλλείς, id est Ollam variegas.

ii.ii.4i 1141. Puer glaciem


Ό παις κρύσταλλον, id est Puer glaciem, dicebatur in eos, qui cum
reţinere quippiam non possint, nolunt tarnen amittere : veluti si quis magis-
tratum recuset deponere, cui gerendo sit impar, aut a munere nolit absolvi,
quod tueri tarnen non possit. Competet et in eos, qui sponte nolint a se
amovere, quod tarnen aliquanto post sit elapsurum. Ut, cum opes urge
mus premimusquc, mox nihilominus nos relicturas. Aut, cum rem noxiam
urgemus, nee volumus amittere, quod laedit. Refertur a Zenodoto, Suida,
Diogeniano. Meminit Plutarchus, et explicat lib. De futili loquacitate.
Sumptum videtur e Sophocle, qui amorem comparat pueris, qui glaciem
conspectam arripiunt manibus ас delectantur, sed ea mox liquescente, nee
facile possum abjicere lubricam massam, nee reţinere noxiam. Itidem amor
nee excuti potest ob voluptatem adjunctam, nee reţineri ob moléstias admix-
Ш voUiptatibus majores.
A D A G E S 1140-1141 103

des vices en general, on ne fait offense à personne et nul n'est stigmatise1


pour sa méchanceté mais tous se voient invités à ne pas étre méchants. A
moins, par hasard, qu'ils ne soutiennent que les princes sönt tous des sages,
que les théologiens sönt tous purs, que les évéques et les papes sönt tous à
l'image de saint Paul et de saint Martin, que tous les moines et les prétres
sönt des Antoine et des Jérôme. Enfin, ils ne mesurem pas que, dans un
dialogue, Pessentiel c'est la coherence du personnage et ils se figurem que
c'est Erasme qui parle et non la Folie.
Cest comme si, dans un dialogue entre un païen et un chrétien, il était
interdit de faire tenir au païen des propos incompatibles avec le dogme chré­
tien. Enfin, puisque méme les tyrans riem de tous les propos de leurs bouffons
et qu'ils considerent comme malséant de se sentir offenses de leurs sarcasmes,
je m'étonne de voir ces gens, je ne sais qui, se montrer incapables de rien
entendre de la bouche de la Folie en personne, comme si tout propos, quel
qu'il soit, tenu sur les vices en n'importe quelle occasion les visait person
nellement. Mais j'en ai déjà dit plus qu'il ne faut sur Ie sujet. Il convient de
revenir à nos pots. Ce proverbe est done voisin de eet autre rapporté ailleurs
[366] : « Tu decores une marmite ».

1141. L'enfant et la glace


Se disait de ceux qui, tout en étant incapables de retenir une chose, refusent
cependant de la lâcher. Par exemple, si Ton refuse de demissionner d'un poste
que Ton n'est pas de taille à assumer, ou si Ton refuse de se démettre d'une
fonetion dont on est pourtant incapable de s'aequirter. Il conviendra aussi à
ceux qui refusent de se séparer spontanémem d'une chose pourtant appelée
à leur échapper dans quelque temps. Par exemple, quand nous poursuivons
et cherchons à retenir des richesses dont bientôt il ne nous restera rien. Ou
quand nous recherchons une chose contraire à nos interets et que nous refu-
sons d'abandonner quelque chose qui nous fait du mal. L'adage est rapporté
par Zénodote*, Suidas*, Diogérűanos*.
Plutarque* en fait mention et l'explique dans son traite Sur le bavartye.
Il semble être emprunté à Sophocle* qui compare Гатоиг aux enfants qui,
quand ils voient de la glace, la saisissent entre leurs mains et en font leur
délice, mais bientôt elle fond et ils ne peuvent facilement lâcher cette matière
glissante ni la retenir sans qu'elle leur fasse mal. De méme, on ne peut se
débarrasser de Гатоиг à cause du plaisir qui lui est associe, ni le retenir à
cause des tourments qui se meiern aux plaisirs qu'il nous procure [cf. 3057].

1. Littéralcmcnt, «noter au charbon », e'est-i-dire en noir, comme nous notons en


rouge aujourd'hui.
104 PROVERBIA 1142- 1H3

ii.ii.42 1142. Unum ad unum


Έ ν προς έν, φασίν, inquit Lucianus, id est Unum ad unum, nimirum
figuram proverbialem esse significans, cum exactius singula singulis compo
nantur. Theocritus in Pastore : Έμίν δέ τυ βωκολιάσδευ / εν ποθ' εν, id
est si libet ad verbum reddi : Tu vero mihi pascito boves unum ad unum.
Sic enim quidam erudiţi legunt. Plato libro De legibus quinto : Δει бе
πάντα άνδρα, εν προς έν, τούτο σπεύδεη/. Reddetur et hoc ad verbum :
Oportet autem omnem hominem, unum ad unum, ad hoc festinarc, hoc
est pro se quemque. Idem in libro sexto : εν έφ ένί παρέχει. Utitur et
libro primo, plane proverbiali figura, εν προς êv. Rursum lib. IV : άνθ'
ενός εν. Translatum videri potest a proelio, quoties acriter res geritur, sin­
gulis adversus singulos dimicantibus. Nisi malumus ad Laconicum illud
apophthegma referre. Narrat enim Plutarchus in libello De futili loquaci
täte Lacedaemonios aliquando unum legatum ad Demetrium regem misisse,
cumque stomacharetur tyrannus vociferareturque : Unum, inquiens, ad me
Lacedaemonii ?, legatum nihil attonitum respondisse: U num ad unum. Nee
absurde dixeris, a mathematicis mutuo sumptum, quorum est haec loquendi
figura peculiaris: εν προς εν, id est unum ad unum, sic enim proportionem
constare dicunt, quam vocant parilıtatis sive aequalitatis.

11,11.43 1143. In nocte consilium


Έν νυκτί βουλή, id est In nocte consilium. Admonet adagium non esse
praecipitandum consilium neque statim ad primos animi impetus quip-
piam agendum. Nox autem propter solitudinem ac siientium vel maxime
ad considerandum consultandumque de rebus gravibus est idónea. Practc-
rea saepenumerofit,ut somnus sedată cupiditate pristinam sententiam vertat.
Unde etiam vulgo dicitur ab idiotis nostratibus : Super hac re indormiam,
ubi significant sc per otium deliberaturos. Porro praeceps consilium inauspi-
catum esse solere et vulgato sermone dicitur, et eleganter admonuit Sophocles
apud Plutarchum libello De garrulitate :
Ού γάρ τι βουλής ταύτα και δρόμου τέλος, id est
Cursus enim haud estfinisidem et consilii.
siquidem in cursu vincit, qui cclcrrimus sit, in consultando cunctatio tutior
est, periculosa ecleritas. Plutarchus in Symposiacis, decade septima, proble
mate nono, citat Platonem, qui scripserit apud Lacedaemonios, ni fallor,
fuisse νυκτερι,νον σύλλογον, id est nocturnum conventum gravissimorum,
ADAGES 1142 - 1143 104

1142. Un pour un
Luden* : « Un pour un, comme on dit », sans nul doute pour indiquer
que c'est une expression proverbiale, quand on associe exaaement chaque
chose à une autre. Théocrite* dans Le Berber, dont voici une traduction mot
à mot: « Mais toi, fais paitre mes boeufs un par un. » Car telle est la leaure
que certains érudits donnent de ces vers.
Platon au livre 5 des Lois*, que nous traduirons aussi mot à mot: « Tout
homme, un pour un, doit se hater vers ce point. » II veut dire « chacun pour
soi». Encore au livre 6* : hén éph' héni parékheïn [= pourvoir à chacun, un
pour un]. Il I'utilise aussi au livre 1* dans un emploi clairement prover­
bial : hén pros hén [= un pour un]. A nouveau au livre 4* : anth' hénos hén
[= un contre un]. On peut penser que Texpression est tirée du combat od
Γοη s'oppose dans des affrontements individuels chaque fois que la situation
devient critique.
Α moins que Γοη ne préféré la rapporter à un fameux apophtegme
laconien. Voici en effet ce que raconte Plutarque* dans son opuscule Du
Bavardage : Les Lacédémoniens envoyèrent un jour un seul légat au roi
Démétrios. Ce tyran, indigne, poussa de hauts cris en disant : « Un seul
homme, c'est lá ce que les Lacédémoniens me dépêchent ? » A quoi Ie légat
répondit sans être ébranlé : « Un pour un.» Et il ne şerait pas non plus
absurde d'en voir Toriğine chez les mathématiciens qui utilisent cette expres­
sion spécifique : « Un pour un. » Car ils indiquent en ces termes Texistence
d'une proportion qu'ils nomment parité ou égalité.

1143. La nuit porte conseil


Cet adage nous rappelle qu'il ne faut pas hater une decision, ni accomplir
quoi que ce soit impulsivement. De fáit, lá nuit, par lá sólitudé et Ie silénce,
est des plus propices a la reflexion et à la deliberation sur des questions
graves. Du reste il arrive souvent que le sommeil, pendant lequel nos passions
s'apaisent, nous fasse changer d'avis. C'est pourquoi les gens simples de mon
pays disent aussi couramment : « Je vais me coucher sur la question » pour
indiquer qu'ils vont délibérer dans le repos. Par ailleurs on dit dans le langage
courant qu'une decision prise à la hate est d'ordinaire de mauvais augure, ce
qu'a rappelé avec elegance Sophocle* cite par Plutarque* dans le traite Du
bavardage :
Une course, une prise de decision :
Une fin pour Tune, unefinpour l'autre action.
Car si c'est le plus rapide qui l'emporte à la course, pour prendre une deci­
sion, il est plus sûr de prendre du temps, se hater est dangereux. Plutarque
dans les Propos de table, septième decade, probleme neuf, cite Platon* qui
a écrit, sauf erreur de ma part, qu'a Sparte, les citoyens éminents se réunis-
105 P R O V E R B I A 1143 1145

ad quem difficilimae causae rejiciebantur. Addit apud veteres noctem εύφρό-


νην fuisse vocatam παρά το ευ φρονειν, a bene sapiendo.

11.11,44 1144. U b i quis dolet, ibidem et m a n u m habet


"Οπου τις άλγεϊ, κεϊσε καΐ τήν χειρ' έχει, id est
Ubi dolet quis, ibi et manum frequens habet.
Senarius proverbialis, quern refert Plutarchus lib. De futili loquacitate.
Natum est dictum a naturali hominum consuetudine, qua fit, ut ei corpo­
ris parti, quae dolet, frequenter manus admoveamus. Tempestiviter utemur,
cum significabimus, quempiam ea tractate, deque iis libenter verba facere,
quae movent animum. Stobaeus idem refert ad hunc modum :
"Οπου τις άλγεϊ, κεΐσε και τον νουν έχει, id est
Ubi quis dolet, illic et mentem habet.
Allusisse videtur ad proverbium Cicero Epistularum ad Atticum libro
tertio : Sed non faciam, ut aut tuum animum angam querelis, aut meis vul-
neribus saepius manum afferam. Item Plautus in Persa :
Quasi lippo oculo me herus meus utitur, manum abstinere haud quit tarnen.
Plutarchus hue detorquet: Ubi quid sive dolet, sive delectat, ibi quisque
linguam habet. Sic
Laudibus arguitur vini vinosus Homerus,
et Pindarus taxatur ut φιλάργυρος, quod multus in laudando auro. Nam
hoc pacto statim auspicatur Olympia : "Αριστον μέν ύδωρ, δ δέ χρυ­
σός, αιθόμενον πυρ / άτε, διαπρέπει νυκτί μεγάνορος έξοχα πλούτου,
id est Optima quidem aqua, ceterum aurum velut ardens ignis eminet noctu
magnificas supra opes. Rursum in Isthmus, hymno III : Και μεγασθενή
νόμ&σαν / χρυσον άνθρωποι περιώσιον άλλων, id est Et multipotens judi-
carunt aurum homines eximium in ceteris.

ii.ii.45 1145. Plus apud C a m p a n o s unguenti


q u a m apud ceteros olei fit
Plinius Naturalis históriáé libro decimo octavo, capite undécimo : In
Campania tarnen, inquit, laudatissimus campus est. Montibus subjacet
nimbosis, totis quidem X L mil. pas. planitie. Gratia terrae ejus, ut protinus
soli natura dicatur, pulverea summa, inferior bibuła et pumicis fistulam vice.
Montium quoque culpa in bonum cedit, crebros enim imbres percolat atque
ADAGES 1143 - 1145 105

saient en une assemblee nocturne à laquelle on repoussait les quesüons les


plus graves. Il ajoute que les Anciens qualifiaient la nuit a'eüpkronê [= bonne
conseillère], épithète tirée de eüphroneïn [= donner de bons conseils].

1144. Mettrc Ie doigt là ou ça fait mal


Lá ou I'on sourTre, c'est aussi
Lá qu'on pose souvent la main.
Sénaire proverbial que rapporte Plutarque* dans son traite Du bavartye.
L'expression est tirée d'une habitude naturelle aux hommes qui fait que sou­
vent nous posons Ie doigt sur la partie du corps qui fait mal. On Temploiera
à bon escient pour signifier que quelqu'un traite et parle volontiers de sujets
qui touchent son âme. Stobée* rapporte la méme idéé en ces termes:
Là oii Ton souffre, c'est aussi
Là que se porte notre esprit.
Cicerón* semble avoir fait allusion à ce proverbe au troisième uvre des
Lettres à Atticus: « Mais j'éviterai de troubler ton cceur par mes plaimes et
de poser trop souvent la main sur mes plaies. »
Plaute aussi dans Le Perse* :
Comme des yeux hppeux mon maître use de moi
Sans pouvoir retenir ni écarter ses doigts.
Plutarque* le détourne en ce sens: Chacun a à la bouche ce qui lui cause
plaisir ou peine :
Son grand amour du vin, Homère nous dévoüe,
Qu and il tisse pour lui compliments et louanges.
Et Γοη reproche à Pindare oTêtre pkilargüros [= d'aimer Targent], parce
qu'il se montre prolixe dans ses éloges de Гог. En effet voici Touverture des
Olympiques* : « L'eau est certes chose excellente, mais Гог est comme un
feu ardent qui brille dans la nuit au-dessus de somptueuses richesses.» À
nouveau dans le troisième hymne des 1 € * : « Les hommes om jugé
que Гог en sa toute-puissancc Temporte sur toutc autre chose, »

1145. On fait plus de parfum en Campanie


que d'huile partout ailleurs
Pline*, au livre 18, chapitre 11 de son Histoire naturelle, écrit:« La Campa­
nie abrite une plaine três réputée sise au pied de montagnes oü s'accumulent
les nuages. Elle s'étend sur une distance de quarante mille pas. Le charme de
cette terre, pour poursuivre en parlam de la nature du sol, tient à ce qu'elle est
poudreuse en surface, meuble en profondeur et aussi poreuse que de la pierre
ponce. La faute des montagnes se change méme en bienfait. EllefikreГеаи
106 PROVERBIA 1145 - 1147

transmittit, nee diluit aut madore volvit propter facilitatem culturae. Eadem
acceptum humorem nullis fontibus reddit, sed temperat et concoquens intra
se vice succi continet. Seritur toto anno: pânico semel, bis farre. Et tarnen vere
segetes, quae interquievere, fundunt rosam, odoratiorem sativa : adeo terra
non cessat părere. Unde vulgo dictum plus apud Campanos unguenti quam
apud ceteros olei fieri. Quantum autem universas terras campus circum-
campanus antecedit, tantum ipsum pars ejus, quae Laboriae vocatur, quern
Phlegraeum Graeci appellant. Hactenus Plinius. Si cui placebit adagium ad
allegóriám trahere, poterit accommodari vel in regionem, vel in hominem
adeo ceteris antecellentem, ut apud hune major sit exquisitarum rerum copia
quam apud alios mediocrium aut vulgarium.

[[.11.46 1146. N e via q u i d e m eadem c u m illo vult ingredi

Μηδέ τήν αυτήν όδον βαδίζει, id est Ne via quidem eadem ingredi,
dicuntur qui extremo dissident odio, adeo ut non solum mensa tectove com-
muni non susţineam uti, sed ne via quidem communi velint ambulare. Unde
et vulgata dicunt ironia : Usque adeo ilium ämat, ut si forte fortuna fuerit
obvius, in aliam deflectat viam. Plutarchus in commentario Περί φιλαδελ-
φίας : Τω δέ άδελφω μηδέ τήν αυτήν όδον οίόμενος δεΐν βαδιζείν, id est
Cum fratre vero ne via quidem eadem sibi putans ingrediendum esse. Huic
congruit proverbialis iile versiculus:
Κακω συν άνδρΐ μηδ' δλως οδοιπόρου, id est
Viro scelesto nc viae fueris comes.

Π.Μ.47 1147. Extra cantionem


Παρά το μέλος, id est Extra cantum agi dicive dicuut, quod ad rem
non pertinet. Etiam si provérbio in alienam transfuso linguam perit genuina
illa gratia, siquidem παρά μέλος perinde sonat, quasi dicas parum modu­
late, parum concinne, parum apte, parum decore. Nam quod in musica est
μέλος, id in vita decorum. Lucianus in Eunucho : Kat εφ' ών άν τις
ήδέσθη παρά μέλος TL φθεγξάμενος, id est Et apud quos vereretur aliquis
praeter cantum quippiam dicere, id est quod a re esset alienius. Imitatus est
hancfiguramex Platone, qui libro De legibus III seribit ad hune modum :
Παρά μέλος έμοί γε άν δοκης φθέγξασθαι, id est Praeter cantilenam mihi
dicturus fuisse videris, et in Critia : Παρά μέλος δέ εϊτι περί αυτών άκον-
ADAGES 1145 - 1147 106

des frequentes averses et s'en fait le vehicule, sans la diluer ni la transformer


en boue, pour faciliter la pousse. L'eau qu'elle a recueillie, elle ne la restitue
pas par des sources, au contraire elle la modère, la digere et la garde en elle
comme un suc. On у fait des semailles tout au long de Гаппее : une fois
de millet, deux fois de blé. Et pourtant au printemps, les champs restés en
jachère font pousser des roses plus parfumées que celles qu'on cultive. Tant
la térre ne cesse de produire. De lá l'expression populaire : On produit en
Campanie plus de parfum que d'huile partout ailleurs. Autant la plaine qui
entoure la Campanie Temporte sur toutes les autres terres, autant Temporte
sur elle cette portion de son territoire qui est appelée les Labories et que les
Grecs nomment Phlégrée. » Voilà pour Pline.
Si Ton veut faire un usage métaphorique de l'adage, on pourra l'appliquer
à un lieu ou à un individu qui Temportent tant sur les autres que la somme
des qualités remarquables que Γοη trouve en lui est plus grande que celle
des qualités moyennes ou banales chez les autres.

1146. Il va jusqu'a refuser de passer


par la méme route que lui
Ne pas méme emprunter la méme route, on Ie dit de ceux qu'oppose la
plus grande haine, au point que non seulement ils ne supportent pas de
partager la méme table ou le méme tóit, mais qu'ils ne peuvent pas méme
marcher sur le méme ehemin. De là ces propos ironiques que Γοη tient
couramment: Il l'aime tant que si jamais Ie hasard Ie met sur son ehemin, il
change de route. Plutarque* dans son commentaire PériPhiladelphias [= Sur
I'amour fraternel] : « L'idée qu'il ne doit méme pas passer par la méme route
que son frère. » Ce petit vers à Failure de proverbe s'aecorde avec nötre
adage:
D'un criminei, ne va pas faire
Le compagnon de ton voyage.

1147. A contre-chant
On dit que Ton agit ou que Γοη parle à contre-chant quand on le
fait hors de propos. Cependant, traduit dans une autre langue, le pro­
verbe perd la grâce qu'il a dans sa langue d'origine car l'expression para
mélos [= à contre-chant] a pour ainsi dire la méme signification que « mal
mesure », « inelegant », «inadapté », « malséant ». En effet la bienséance est
Téquivalent dans la vie du mélos [= mesure] en musique. Lucien dans
L'Eunuque* : « Ceux dans Ia compagnie desquels on craint de dire quelque
chose à contre-chant», e'est-a-dire hors sujet. Il s'est inspire pour cette
expression de Platon qui, au troisième livre des Lois*, écrit les propos sui-
107 PROVERBIA 1147 - 1148

τες εΐπομεν, δίκην την πρέπουσαν έπιηθέναι, id est Quod si quid extra
cantionem imprudentes de ipsis sumus locuti, congruam poenam exiget.
Aristophanes in Contionatricibus eleganter único verbo dixit : παραχορ-
διεΐν, pro eo, quod est absona nee ad rem facientia loqui.
Προσεχών, δπως
Μηδέν παραχορδιης, ών δει σ' απόδειξα^ id est
Attente cavens,
Ut ne quid alienum loquare et absonum
Ab his, tibi quae sunt probanda.
Aristoteles lib. Rhetoricorum III notat a poetis quibusdam dictum : άχορ
δον και άλυρον μέλος, id est cantionem dissonam neefidibusrespondentem.
Apte torquebitur in eos, qui secus vivunt, quam docent. Finitimum est huic,
quod alibi retulimus: Ουδέν προς έπος, id est Nihil ad verbum, seu Nihil
ad carmen; quod quidem Aristophanes έν ΈκκλησŁ<xζoύσαŁς nove utitur
pro temere:
Ού γαρ τον έμον Ιδρώτα καΐ φειδωλίαν
Ουδέν προς έπος κάνοήτως εκβαλώ, id est
Neque enim meo sudore quod paraverim
Meaque parcimonia, temere ac nihil
Ad rem profudero.
Ουδέν προς έπος scholia exponent : ώς έτυχε, ένεκα μηδενός, id est
temere et absque causa. Posterior versus Graecus non constat suis pedibus.
Restituetur, si legamus:
Ουδέν τε προς Ζπος κάνοήτως εκβαλώ.
Quod carmen quidem duxi satius vel alieniore citare loco quam eo studio-
sum fraudare lectorem. Natum, ut videtur, ab apophthegmate Themistoclis,
qui Simonidi poetae petenti quiddam a se parum aequum respond« ad hunc
modum : Neque tu bonus esses poeta, si praeter cantum caneres, neque ego
bonus princeps, si praeter leges judicem. Sumptum est ab antiquis canto-
ribus, qui vocem ad lyram accommodabant, aut certe a concentu vocalium
musicorum, ubi si quis dissonat ab harmonia, graviter offendit aures. Luci
anus έξαγώνι,α vocat, quae ad causam non pertinent. M. TuUius δδου
πάρεργα, quae aliena a re proposita.

11,11.48 1 1 4 8 . Ignis, mare, mulier, tria mala


Circumfertur apud Graecos et hie trimeter proverbialis:
Πυρ καΐ θάλασσα και γυνή, κακά τρία, id est
Ignis fretumque et mulier, haec mala tria.
ADAGES 1147 - 1148 107

vants: « Tu me semblerais avoir parle à contre-chant », et dans le Critias* :


Et sí nous avons eu Timprudence de tenir sur la question quelque propos à
contre-chant, il exigera la peine requise pour la faute.
Aristophane dans L'Assemblée des femmes* a dit d'un seul terme elegant:
parakhordieïn [= faire sonner la mauvaise corde de la lyre] pour «tenir des
propos dissonants et hors de propos » :
Veille, prends garde à ne rien dire
D'étranger ni de dissonant Q>arachordiem)
Avec ce que tu dois prouver.
Aristote, au livre 3 de la Rhétorique*, cite cette expression de certains
poetes : « Un chant dissonant et mal accordé à la lyre. » On appliquera
avec à propos Tadage à ceux qui mènent une vie contraire aux enseigne-
ments qu'ils professem. II est proche de l'adage que nous avons rapporté
ailleurs [445] : « Aucun rapport avec le mot », ou : « Aucun rapport avec
le vers ! » Aristophane én Ékhlêsiazousaïs [= dans L'Assemblée des femmes*] en
fait un emploi inédit en Tutilisant avec le sens de « à Ia légere » :
Car ce que j'ai acquis au prix de ma sueur
Et mon épargne, je ne le répandrai pas
A contre-chant (ouden pros epos) et inutilement.
Les scholies glosent ouden pros epos en ces termes : à la légere, hors de
propos. Le dernier vers est bancai en grec. On le rétablira en lisant:
Ouden té pros epos kanoêtös ekbalö.
J'ai jugé preferable de citer ces vers, méme dans un passage assez peu
en rapport, plutôt que d'en frustrer un lecteur studieux. Il tire son origine,
semble-t-il, cTun apophtegme de Thémistocle*. Alors que le poète Simonide
lui faisait une demande contraire à l'équité, il répondit en ces termes: « Tu
ne serais pas un bon poète si tu chantais à contre-chant etje ne serais pas non
plus un bon chef si je rendais un jugement contraire aux lois. » L*adage est
tiré des chanteurs qui, dans TAntiquité, s'accompagnaient à la lyre, ou des
chants choraux dans lesquels toute dissonance de Tun des chanteurs offense
gravement les oreilles du public.
Lucicn* appelle éxagönxa [- hors concours] ce qui est sans rapport avec la
question, et Cicerón* hodouparérga [= hors ehemin], ce qui est hors sujet.

1148. Feu, mer, femme: trois fléaux


Circule aussi chez les Grecs* ce trimètre proverbial:
Feu, mer, femme, voilà trois maux.
108 PROVERBIA 1148 - 1149

Nam incêndio nihil fòrmidabilius, mare item periculosissimum est. Unde


et Aeschylus in Persis:
"Αμαχον κΰμα θαλάσσης, id est
Maris haud vi natu r unda.
His autem simiUimum quiddam esse mulierem sentit paroemia. Porro,
mulierem omnem esse malam perquam venuste significavit Lacon quidam,
qui, cum uxorem duxisset perpusillam, dicebat e malis, quod minimum
esset, eligendum. Fatetur et apud Euripidem Medea, feminarum genus esse
malum:
'Αλλ' έσμέν, οΐόν έσμεν, ουκ έρώ κακόν,
Γυναίκες, id est
Sumus quidem, quales sumus, nos feminae,
Ncque enim malae ausim dicere.
Euripides apud Planudem in Vita Aesopi inter omnia mala principatum
tribuit mulieri:
ΠολλαΙ μέν όργαί κυμάτων θαλασσίων,
Πολλαί δε ποταμών και πυρός θερμού πνοαί:
Δε^ον δε πενία, δεινά δ' άλλα μυρία,
Πλην ουδέν ούτω δεινον ώς γυνή κακή, id est
Furore multo saevit i rat u m mare,
Proniquefluviiet ignis acris impetus,
Inópia acerba, acerba alia quam plurima,
Sed nil ita acerbum et noxium, ut mulier mala.

ii.ii.49 1149. Falces postulabam


"Αμας άπήτουν, id est Falces postulabam. In eos, qui respondent id, quod
ad rem nihil attinet. Plutarchus in commentario Περί άδολεσχίας admo-
net, ut qui velit accurate respondere, mentem rogantis diligenter perdiscat, ne
illud fiat, quod provérbio dici consuevit: "Αμας άπήτουν. Est autem sena-
rius proverbialis apud Suidam et Zenodotum :
"Αμας άπήτουν, ot б' άπηρνουντο σκάφας, id est
Falces petebam, at hi ligones denegam.
Videtur hinc natum, quod agricolae cuipiam a vicino falcem commodato
petenti negaverit ille sibi ligonem esse domi. Theocriti scholiastes in Pastori-
bus annotavit Atticis άμην dici, quod communis Graecorum lingua vocat
δίκελλαν sive σκαπάνην, id est ligonem; quod si σκάφη idem significai,
quod σκαπάνην, ridiculum erit in responso, perinde ас si quis petenti gla-
ADAGES 1148 - 1149 108

En effet rien n'est plus redoutable qu'un incendie, et la mer represente


aussi le plus grand des dangers. De là ce vers d'Eschyle dans Les Perses* :
On ne vainc pas Tonde marine.
D'après l'adage, la femme est fort semblable à ces maux. D'ailleurs, un
certain Lacédémonien a indique avec beaucoup d'esprit que toute femme est
un mal: comme il avait épousé une femme minuscule, il disait que parmi les
maux il faut choisir Ie plus petit. Médée, dans la pièce d'Euripide*, reconnaït
aussi que Tengeance feminine est un mal:
Telles que nous voici, femmes, nous sommes
Pour ne pas dire, ce que je n'ose, un mal.
Euripide, cité par Planude* dans la Vie d'Ésope, donné, parmi tous les
maux, la première place à la femme :
La mer, en sa colère, déchaine ses fureurs,
Comme lesfleuves,ou bien Ie feu impétueux.
Rudes sont Tindigence et nombreux autres maux.
Mais rien n'égale en mal une méchante femme.

1149. Je demandais des faux


A propos de ceux qui fournissent une réponse sans rapport avec la ques­
tion posée. Plutarque*. dans son traite Péri adoleskhias [= Du bavaratye],
engage qui veut donner une réponse precise à sonder soigneusement les inten­
tions de la personne qui pose la question pour éviter que ne se produise ce
qu'on a coutume de dire proverbialement: Je demandais des faux. On trouve
ce vers senaire d'allure proverbiale chez Suidas* et Zénodote* :
Je demandais des faux (amas)t ils me refusent des houes (skaphas).
L'adage semble tirer son origine de Tanecdote qui suit: U n paysan deman-
dait à son voisin de lui prêter une faux. Ce voisin lui répondit qu'il n'avait
pas de houe chez lui.
Le scholiaste de Théocrite* pour le poème Les Beyers a precise que le
terme ami [= bêche] designe en attique ce que Ton appelle âikélla ou skąpane
dans la langue grecque communément parlée, c'est-a-dire une houe. Or, si
skaphê a le meme sens que skąpane, la réponse apportée sera ridicule comme
109 PROVERBIA 1149- 1152

diurn neget se habere ensem. Sunt qui sentiam σκάφην esse poculi genus aut
vasis cavi.

п.п.so 1150. Alba avis


Λευκός õpvtç, id est Alba avis, pro re nova atque auspicata dixit M. Tul-
lius in Epist. familiaribus, libro septimo: Cum enim salutationi nos dedimus
amicorum, quae fit hoc etiam frequentius, quam solebat; quod quasi albam
avem videntur bene sentientem civem videre, abdo me in bibliothecam. Qua-
drabit et in rem admodum raram et inusitatam, quod aves perpaucae sint hoc
colore. Ita Juvenalis: Corvo quoque rarior albo. De albae gallinae filio dic­
tum est alibi.

и,и.si 1151. In alieno choro pedem ponere


Έν άλλοτρίω χορω πόδα τίθεσθαί, id est ϊη alieno choro pedem ponere,
est sese miscere negotiis alienis et aliorum sibi vendicare partes. Plutarchus
in commentario, quem inscripsit Quo pacto se ıpsum aliquis citra invidiam
laudare possít: Tòv μεν γαρ έν άλλοτρίω χορω πόδα τεθέντα περίεργον ή
παροι,μία και γελοΐον άποδείκνυσι, id est Eum quidcm, qui alieno choro
pedem imponit, curiosum ас ridiculum esse proverbium declarat. Idem in
Symposiacis: Έ γ ώ δέ, καίπερ έν άλλοτρίω χορω πόδα ηθείς, εΐπον, id
est Ego vero, tametsi pedem in alienum inferens chorum, dicebam, hoc est
respondcns de re, quae ad philosophi professionem non pertinebat. Affinis
est huic adagio mctaphora perquam elegáns neque discrcpans a specie pro­
verbiali, qua usus est Aristides in Miltiade: Μιλτιάδην δε τον έν Μαραθώνα
που χορού τάξομεν; id est Porro Miltiadem, qui est apud Marathoncm, qua
chori parte collocabimusł Interpres addit metaphoram sumptam a choris
Dionysiacis. Certe constat mutuo sumptum a choreis ас saltationibus, qui-
bus si quis ignotus admisceat sese, derideatur atque exsibiletur illico. Plato
in Euthydemo: Τήνδε σοφίαν που χοροΰ τάξομεν, έν τοΐς άγαθοΐς, ή πώς
λέγεις; id est Hanc sapientiam in quo choro statuemus, inter bona, aut quid
censes?

11,11.52 1152. N e m a g n a loquaris


Μή μεγάλα λέγε, id est Ne grandia loquaris. Refertur a Diogeni
ano. Admonet temperandum esse a magniloquentia jactantiaque, qua nihil
omnium intolerabilius. Dictum est autem propter Nemesim deam, quae
grandiloquentiam hujusmodi non sinic impunitam. Μ. Tullius Epistularum
ad Atticum libro quarto, epistula octava :
ADAGES 1149 - 1152 109

si Гоп répondait à quelqu'un qui demande un glaive : Je n'ai pas d'épée.


Certains* pensent que skaphê designe un genre de coupe ou un vase creux.

1150. U n oiseau blanc


Expression employee par Cicéron* au septième livre des Lettres familières
pour parier d'une chose inedite et de bon augure : « Après m'être consacre
à la salutation de mes amis, cérémonie plus fréquentée que de coutume —
parce que les gens croient que voir un concitoyen animé de bons sentiments,
c'est comme voir un oiseau blanc —, je me retire dans ma bibliothèque. »
L'expression conviendra aussi pour une chose inusitée et d'une grande rareté,
car on trouve tres peu d'oiseaux de cette couleur. Ainsi Juvenal* : « Plus rare
qu'un corbeau blanc » [3635]. On a parié ailleurs [78] du fils d'une poule
blanche.

1151. Entrer dans la danse sans у étre invité


Cest se mêler d'affaires qui ne nous regardent pas et s'attribuer un role
qui revient aux autres. Plutarque dans son traité Comment se louer soi-mme
sans exciter I'envie* : « Quant à celui qui entre dans la danse sans у étre invité,
le proverbe declare qu'il est indiscret et ridicule. » Plutarque encore dans les
Propos de table* : « Mais moi, bien qu'entrant dans la danse sans у étre invité,
je disais », c'est-à dire : répondant à une question qui ne touchait pas à son
domaine, la philosophic
S'apparente à cet adage une métaphore fort elegante et qui a quelque allure
de proverbe. Aristide* Га employee dans Miîtiade: « Et Miltiade à Marathon,
quelle place dans le choeur lui attribuerons-nous ? » Le scholiaste* ajoute que
la métaphore est tirée des choeurs en l'honneur de Dionysos. Il est clair, en
tout cas, que Г expression est empruntée aux choeurs et au* dansćs aüxqüels
on ne pourrait se mêler sans connaïtre les pas sous peine d'etre aussitôt raillé
et sifflé.
Platon* dans VEuthydème : « Cette sagesse, dans quel choeur la placerons-
nous, celui des biens ? quel est ton avis ? »

1152. use pas de grands mots


L'adage est rapporté par Diogénianos*. Il nous rappelle qu'il faut se tenir
à distance de la grandiloquence et de la jactance, défauts les plus intolérables
qui soient. On le dit à cause de la déesse Nemesis qui ne souffre pas qu'une
grandiloquence de la sorte reste impunie.
Cicéron*, au quatrième livre des Lettres à Atticus, lettre 8 :
110 PROVERBIUM 1152

Μήπω μέγ' εϊπης, πριν τέλους άντιάσας, id est


Ne quando jactes, ni prius perfeceris.
Aristophanes in Ranis:
Τ
Ω δαιμόνι' ανδρών, μή μεγάλα λίαν λέγε, id est
Mirandę vir, ne magna nimium dixeris.
His verbis Bacchus reprimit Euripidem per arrogantiam semet anteponen-
tem Aeschylo. Sophocles in Ajaceflagellifero:
Μηδέν μέγ' εϊπης ούχ οράς, tv' εΐ κακοΰ; id est
Ne magna loquere, non vides, quo insis maio?
Theocritus in Cyclope:
Μηδέν μέγα μυθευ, id est
Ne quid sublime ioquaris.
Theognis:
Μή τότε, Κύρν\ άγορασθαι έπος μέγα οίδε γάρ ουδείς
'Ανθρώπων, βτι νύξ χήμέρα άνδρΐ τελεΤ, id est
Verbum, Cyme, cave magnum ne dixeris umquam.
Nescis, quidnam homini noxve diesve ferat.
Plato in Phaedone : Μή μέγα λέγε, μήτι.ς ημών βασκανία περιτρέψη
τον λόγον τον μέλλοντα λέγεσθαι., id est Ne loquere grandia, ne qua nobis
invidia futuram orationem interturbet. Antiquitas enim finxit deam Neme­
sim jactantiae ultricem. Ita Pindarus in Isthmiis hymno quarto: 'Αλλ* 6μως
καύχημα κατάβρεχε σίγα / Ζευς τάδε και τα νέμει, id est Attamen glo-
riationem obnubila silentio : Juppíter haec et illa partitur. Est enim unica
placandae invidiae ratio : si, quod accidit boni, ad auctorem deum refera-
tur. Idem in Nemeis, hymno decimo : "Εστί δέ και κόρος ανθρώπων
βαρύς avTtáaat, id est Est autem grave in hominum invidiam incidere. Est
enim invidum mortalium ingenium, nee ulla re citius saturatur quam audi
endis laudibus alienis. Idem ejusdem operis hymno quinto : Αίδέομαι. μέγα
είπεΐν. Hue allusisse videtur Vergilius libro decimo : Dixerat ille aliquid
magnum. Invenitur saepius et μέγα φρονεΤν pro eo, quod est insolentem
atque elatum esse. Sophocles in Oedipo tyranno :
Φρονείν γάρ, ώς γυνή, μέγα, id est
Semire enim altum, ut femina.
Extat et senarius proverbialis:
*Οτ' ευτυχείς μάλ^τα, μή μέγα φρόνει., id est
Ne quid turne, cum res seeundae maxime.
Et μέγα πνέειν, id est magnum spirare. Euripides in Bacchis:
ADAGE 1152 ПО

Ne te paie pas de mots avant Touvrage fait.


Aristophane* dans Les Grenouilles :
N'use pas de grands mots, mitifique seigneur.
Par ces mots, Bacchus refrene Torgueil d'Euripide qui se donné pour
supérieur à Eschyle.
Sophocle*, dans Ajax porte-fouet:
Laisse les grands mots, car ne vois-tu pas
Quel malheur t'échoit ?
Théocrite*, dans Le Cyclope :
Des discours pompeux, ne va pas en faire.
Théognis* :
Cyrnos, garde toi d'user de grands mots,
Car de quoi seront faits nos jours et nos nuits,
Tu ne le sais pas.
Platon dans le Phédon*: « N'utihse pas de grands mots de peur que Гепѵіе
ne vienne interrompre le discours à venir. » De fait, les Anciens ont forgé
une déesse nommée Nemesis pour punir la vantardise. Ainsi Pindare dans
le quatrième hymne des Isthmiques* :
Entoure de silence les louanges que tu tisses
Car leur distribution revient à Jupiter.
Car il n'y a qu'un moyen d'apaiser Гепѵіе : donner un dieu comme
auteur des bonheurs qui échoient. Pindare encore dans le dixième hymne
des Néméennes* : « Il est penible d'etre en proie à Гепѵіе des hommes. » Саг
Гепѵіе est une disposition naturelle chez les morteís et le plus rapide moyen
de Texaspérer, c'est d'entendre des éloges. Pindare à nouveau dans le cin-
quième hymne de ces mêmes Nméemes* : Aïdéomaï mega étpéïn [= Je crains
d'user de grands mots]. Virgilé semble avoir fait reference à notre adage au
chant 10 : « Il avait usé de grands mots. »
On trouve assez souvent aussi mégaphrondn [- avoir une haute idće de soi]
pour designer une attitude présomptueuse et dédaigneuse. Sophocle dans
Œdipe roi* :
Avoir de hautes vues, comme celles des femmes.
Il у a aussi ce vers sénaire proverbial:
Au faîte du succes ne t'enfle pas d'orgueil.
Et mega pnéeïn [= s'enfler], c'est-à-dire avoir de hautes aspirations. Euri-
pide, dans Les Bacchantes* :
Ill PROVERBIA 1152 - 1153
Καν πνέων ελθη μέγα, id est
Quamvis magnum spiráns vénias.
Eleganter Horatius hujusmodi grandiloquentiam ampullas et sesquipeda-
lia verba vocat in Arte poetica :
Projicit ampullas et sesquipedalia verba.
Terentius in militem gloriosum : Et magnifica verba. Legimus et τρα
γ^ώς λέγειν, id est loqui tragice, et έκτραγωδίζε!.ν pro eo, quod est
magnificis verbis efferre. Horatius in Epist.:
Et spirat tragicum satis et feliciter audet.
Tametsi non me fugit, poetam hoc loco simpliciter dixisse spirat tragicum.

1153. Exercitatio potest omnia


Μελέτη πάντα δύνατοα, id est Cura omnia potest. Laertius banc sen-
tentiam Periandro tribuit, qui Isthmum etiam tentarit perfodere. Significat
autem nihil esse tarn arduum, quod diligentia curaque non efnciatur. Vergi­
lius in Georgicis:
Labor omnia vincit
Improbus et duris urgens in rebus egestas.
Exstat apud Graecos proverbialis sententia : Θεοί τάγαθά τοις яоѵоц
πωλούνται, id est Dii bona laboribus vendunt. Hue allusit Horatius:
Perrupit Acheronta Herculeus labor.
Sophocles in Electra:
Πόνου TOL χωρίς ουδέν ευτυχεί, id est
Citra laborem nil bene est.
Fertur et versus Menandri:
Πάντα τα ζητούμενα
AstoOait μερίμνης φασιν οι σοφώτερο^ id est
Quaecumquc votis expetunrur, praedicant
Egcrc curis, qui valem prudentia.
Simplicius Antiphanes:
Της επιμελείας πάντα δούλα γίγνετα^ id est
Domat atque subigit euneta diligentia.
Quamquam autem in praesentia non est neque propositi, neque operis
hujus, quidquid ad hujusmodi sententias facit, in unum converrere, tarnen
haud gravabor, quandoquidem casus obtulit, adscribere verba Senecae ex
ADAGES 1152- 1153 Ul

ßien que tu sois enflé de hautes intentions.


Horace, dans ΓArt poétique*:, designe une telle grandiloquence par d'élé-
gantes expressions : style ampoule et mots de plus d'un pied et demi:
Il nous jette à la face un style fort ampoule,
Des mots démesurés, grands d'un pied et demi.
Terence*, à propos d'un soldat fanfaron : « Et ses mots pompeux. »
On trouve aussi « user d'un ton tragique » et êktragÕiàizem [= exposer en
termes tragiques] pour « user de grands mots ». Horace dans les Épttres* :
Il prend un ton tragique et son audace paie.
Je vois bien cependant qu'en ce passage, notre poète a pris Texpression
« prendre d'un ton tragique » dans son sens littéral.

1153. Avec de la pratique, tout devient possible


Toute chose est possible quand on s'y applique avec soin. Diogène Laêrce*
attribue cette maxime à Périandre qui entreprit meme de creuser le canal de
Corinthe. L'adage veut dire qu'il n'est d'entreprise difficile dont on ne vienne
à bout avec zèle et application.
Virgilé, dans les Géorgiques* :
Un travail acharné peut triompher de tout,
Dans les difficultés, si le besoin nous presse.
On trouve en Grèce cette semence proverbiale : Les dieux nous vendem
leurs bienfaits au prix de notre labeur. Horace* у a fait une allusion :
Par son labeur, Hercule franchit PAchéron.
Sophocle dans Electre* :
Point de bonheur sans peine.
On rapporte aussi ces vers de Ménandre* :
Accomplir tous nos vceux nous coûte de la peine,
Disent Ics sages.
Et Antiphane* avec plus de simplicity :
Le soin dompte et subjugue tout.
Pour l'heure, ce n'est ni mon but ni Tobjet de mon travail de balayer pour
les rassembler tous les propos qui ont rapport aux sentences de ce genre.
Pourtant, puisque Toccasion m'en est donnée, je me permettrai de recopier
ce passage de Sénèque extráit de son traite Sur la colere*. Voici ce qu'il dit:
112 PROVERBIA 1153 - 1155

libro De ira II : Atque nihil est, inquit, tarn difficile et arduum, quod
non humana mens vincat et in familiaritatem perducat assídua meditatio.
Nullique sunt tarn feri suique juris affectus, ut non disciplina perdomen-
tur. Quodcumque imperavit animus, obtinuit. Quidam numquam ridere
consueti sunt. Vino quidam, alii Venere, quidam omni humoré interdixere
corporibus. Alius contentus brevi somno vigiliam indefatigabilem extendit.
Didicerunt tenuissimis et adversis funibus currere et ingentia vixque huma-
nis toleranda viribus onera portare et in immensam altitudinem mergi ac sine
ulla respirandi vice perpeti maria. Mille sunt alia, in quibus pertinácia impe-
dimentum omne transcendit ostenditque nihil esse difficile, cujus sibi ipsa
mens patientiam indixerit.

11,11.54 1154. Q u i d p r i m u m aut ultimum?


TL πρώτον ή τι υστατον; id est Quid primum aut ultimum? Figura
proverbialis, qua utimur, quoties aut rerum copiam tantam significamus,
ut haesitemus, unde potissimum exordiamur, aut cum perplexi dubitamus,
quid primum agere debeamus. Lucianus in libello, cui titulus De mercede
servientibus: Και τι σοι, πρώτον, ώ φιλότης, ή τι υστατον, φασί, κατά
λέξω τούτων, ά πάσχείν ή ποι,εΐν ανάγκη τους επί μίσθω συνόντας; id
est Quidnam tibi primum, amice, aut quid postremum, ut dici sólet, com-
memorem ex his, quae et páti et facere coguntur ii, qui mercede serviunt?
Porro Lucianus desumpsit ex Odysseae libro nono, in quo Ulysses ad hunc
loquitur modum:
Τι πρώτον, τί δ' έπειτα, τί δ' ύστάτιον καταλέξω; id est
Quid primum, quid mox et quae tandem ultima dicam i
Juvenalis:
Quo te circumagis, quae prima aut ultima ponas?
Ejusdem characteris est illud Euripidis in Junone insaniente :
Τ
Ωμοι, τίν' υμών πρώτον ή τίν' υστατον
Προς στέρνα θώμαι; id est
Quem vestrum, ohe, quem pectori admoveam meo
Primum ultimumve?

n.11,55 1155. Dente T h e o n i n o rodi


Theonino dente rodi dicuntur qui conviciis lacerantur. Sumptum a
Theone, poeta quodam rabiosae loquacitatis petulantissimaeque maledi-
A D A G E S П 5 3 - 1155 112

« Quelle que soit la difficulté et la complexité d'une chose, Thomme peut la


dominer et se familiariser avec elle par une longue meditation. Il n'est aucune
passion si sauvage et déréglée que la discipline ne la dompte. Tout ce qu'il
ordonne, Tesprit I'obtient. Certains ont pris pour habitude de ne jamais rire.
L'un a interdit à son corps la consommation de vin, l'autre le commerce avec
Vénus, Tautre l'absorption de tout liquide. Un autre se contente de dormir
peu et prolonge Tétat de veille sans se soumettre à la fatigue. Certains ont
appris à courir sur d'étroites cordes tendues devant eux, à porter des charges
immenses à peine supportables pour un homme, à plonger a des profbndeurs
extremes et à rester sous les eaux marines sans jamais respirer. II у a mille
autres domaines ou Topiniatrete vainc les obstacles. Cela prouve que Tesprit
a pu se contraindre à supporter toutes les difficultés possibles. »

1154. Par ou commencer, par oufínir?


Expression proverbiale que Ton utilise chaque fbis que Ton veut indiquer
qu'on dispose de tant de matière que Γοη ne sait par oü il est preferable
de commencer, ou quand nous sommes dans Tembarras et que nous nous
demandons ce que nous devons faire en premier. Lucien dans son opuscule
intitule Ceux qui sortt aux gages ies granâs* : « Mon ami, par ou commencer
et par ou finir, comme on a coutume de dire, pour t'exposer ce que doivent
subir et faire ceux qui vivent aux gages des grands ?» D'ailleurs, Lucien
s'inspire du chant 9 de У Odyssee* oü Ulysse s'exprime en ces termes :
Par ou done vais-je commencer, par oufinir1?
Juvenal* :
Que tournes-tu autour du pot,
Ού commencer et oufinir?
De la méme veine, on a ces vers d'Euripide, extraits de Junon furieuse* :
Lequel de vous, hclas, sur mon cceur douloureux
Poserai-je en premier, et lequel en dernier ?

1155. Déchiré par la dent de Théon


Se dit de qui se fait agonir d'injures. L'adage est tire de Théon, un poète
au verbe enrage qui láncait des attaques de la plus grande impudence. Aussi

1. Traduction de Philippe Jaccottet, Paris, La Dicouverte.


113 PROVERBIA 1155 - 1157

centiae, unde et Ausonius in carmine hendecasyllabo poetam quempiam


indoctum et mordacem Theonem appellat:
Nee posthac metues ubique dictum :
Hie est ille Theon, poeta falsus,
Bonorum mala carminum Laverna.
Horatius in Epistulis : Dente theonino qui circumroditur. Neque dissi-
mili figura est usus in epistula ad Julium Florum : Hic delectatur iambis,
/ Ille Bionaeis sermonibus. Acron admonet Bionem philosophum fuisse,
qui mordacissimis dialogis laceraverit poetas, sic ut nee Homero parceret.
Porphyrion autumat Aristophanis comici patrem fuisse. Zoili quoque mor
dacitas propemodum in provérbio est, sed ut invidum intelligas magis quam
oblatratorem. Horatius hoc vitium alibi succum loliginis vocat et salem
nigrum, quod cum morsu addat et famae maculam.

11,11.56 1156. H i p p o n a c t e u m praeconium


Hipponacteum praeconium pro infami nota dixit M. TuUius, nimirum
proverbiali schemate, in Epistulis familiaribus, de Tigellio quodam ita seri
bens : Eumque addictum jam turn puto esse Calvi Licinii Hipponactco
praeconio. Nam Hipponax poeta fuit iambographus amarulentus ac notae
mordacitatis, qui auctore Dionysio Halicarnasseo trimetrum Archilochium
de industria in scazontem infregit, cum inimicos lacerare vellet, quo videli­
cet feriret fortius. Hie Bupalum et Anthermon, quod ab his deformi specie
pictus esset, versibus iambicis insectatus legitur. Erat autem Hipponacti
notabilis in vultu foeditas, quamobrem quidam imaginem ejus proposuere
in ridentium circulis, quorum aliquot suis carminibus creditur ad laqueum
compulisse. Negat id esse verum Plinius libro tricesimo sexto, capite quinto.

11,11,57 1157. A r c h i l o c h i a edicta


Adagionis faciem habet et illud, quod Cicero scribit ad Atticum tibro
secundo: Itaque Archilochia in illum edicta Bibuli populo ita sunt jucunda,
ut eum locum, in quo proponuntur, prae multitudine eorum, qui iegunt,
ADAGES 1155 - 1157 113

Ausone*, dans un poème en hendécasyllabes donne-t-il à un certain poete


inculte et railleur le nom de Théon :
Et par suite tu ne craindras
Ce mot repete çà et là :
Cest Théon piètre poete
Méchant rapace des vers d'autrui.
Horace dans les Épttres* : « Déchiré de partout par la dent de Théon ». Il
a use d'une expression approchante dans Tépítre à Julius Florus* :
L'un apprécíe les iambes,
L'autre les diatribes de Bion.
Acron* rappelle que Bion était un philosophe auteur de dialogues tres
caustiques dans lesquels il s'attaquait aux poètes, sans méme épargner
Homere.
Porphyrion pretend qu'il est le pere du poete comique Aristophane. La
causticité de Zolle est aussi quasiment passée en proverbe, mais pour conno-
ter la jalousie plus que la férocité.
Horace*, ailleurs, designe ce vice du nom d'encre de seiche et de sel noir
parce que, en sus des attaques recues, il salit la reputation.

1156. Une annonce à la Hipponax


Cicéron a employé l'expression « une annonce à la Hipponax »—expres­
sion qui a toutes les apparences d'un proverbe — pour parier d'un blâme
infamant lorsque, dans ses Lettres familières*, il écrit à propos d'un certain
Tigellius: « Selon moi, il s'est désormais exposé à une annonce à la Hippo­
nax de la part de Calvus Licinius. » De fait Hipponax était un poète qui
écrivait des iambes tròs piquants, reputes pour leur mordant.
D'après Denys d'Halicarnasse*, dans sa volonte de mettre en pieces ses
ennemis, il brisa volontairement en scazon le trimètre hérité d'Archiloque, de
toute evidence pour rendre ses attaques plus virulentes. On lit qu'il s'acharna
de ses iambes contre Bupalus et Anhermos sous le pretexte qu'ib l'avaient
représenté sous une apparence hideuse. Or Hipponax était connu pour la
laideur de son visage. Aussi certains ofTraient-ils son portrait à la risee du
public. II paraît que plusieurs de ces moqueurs se sont pendus à cause des
poèmes qu'Hipponax avait écrits en réponse. Pline* dit que c'est faux au
chapitre 5 du livre 36.

1157. Edits à la Archiloque


Cette expression revet aussi Гаррагепсе d'un adage. Cicéron Гетріоіе
dans une lettre adressée à Atticus au livre 2* : « Ainsi les edits à la Archi­
loque de Bibulus contre lui plaisent tant au peuple que Γοη ne peut plus
114 PROVERBIA 1157 - 1160

transire nequeamus. Archilochia edicta contumeliosa vocat ac virulenta.


Archilochi poetae mordacitas vulgo celebratissima fuit. Is Lycamben soce-
rum, a quo fuerat repudiatus, hujusque filiam adeo virulentis versibus
insectatus est, ut uterque se laqueo praefocaverit.

ii.ii.s8 1158. Archilochi patria


'Αρχίλοχου πατρίς, id est Archilochi patria. Diogenianus testatur hoc
dici solere de mordacibus ac maledicis. Videas enim populos nonnullos
natura dicaces, cujusmodi fuisse feruntur Siculi.

ii.ii.s9 1159. Genuino mordere


Qui clamculum obtrectant lacerantque quempiam, eum genuino mor­
dere dicuntur. Persius : Et genuinum fregit in illis, Lucilium sentiens,
poetam satyricum. Item divus Hieronymus : Possim respondere, si velim :
possim genuinum laesus infigere. Dentes autem genuini sunt omnium recon-
ditissimi ac propemodum operti gingiva. Sero emergunt homini : nempe
circiter annum vigesimum, multis et octogésimo, ut auctor est Plinius libro
undécimo, capite trigésimo septimo. Et ob id haud ab re livoris atque obtrec-
tationis morbo dicati. Potest non absurde referri et ad viperae denticulos
illos, quibus earn venenum infundere putant. Plinius eodem, quod modo
citavimus, capite. Nam hi quoque sunt viperis sub gena fistulosi. Potest et
ad canes referri, qui postremis dentibus ossa duriora circumrodunt. Omnis
autem obtreetatio morsus dicitur. Unde Aristophanes jocatur in anulo non
inesse remedium adversus sycophantae morsum. Diogenes apud Laertium
rogatus, cujusnam animantis morsus esset perniciosissimus: Ex feris, inquit,
obtreetatoris, ex cicuribus adulatoris. Hoc venenum Horatius loliginis suc
cum appellat.

іі.п.бо 1160. Aureo piscari hämo


Aureo piscari hämo dicuntur qui medioeris commodi cupiditate pericu-
A D A G E S 1157 - 1160 114

passer par Tendroit ou ils som affiches, tant la foule se presse pour les lire. »
Il appelle « edits à la Archiloque » des édits injurieux et virulents.
La causticité du poète Archiloque était de notoriété publique. II pour-
fendit son beau-père Lycambe qui Tavait repudie, ainsi que sa fille par des
vers si virulents que Tun et I'autre se pendirent.

1158. La patrie d'Archiloque


D'après Diogénianos* on employait d'ordinaire cette expression à Геп-
contre de personnes fielleuses et médisantes. On peut en eflfet constater que
certains peuples sont par nature railleurs, comme le furent, dit-on, les Sici-
liens.

1159. Mordre avec les molaires


Ceux qui denigrem et mettent en pieces autrui subrepticement, on dit
qu'ils mordent leur victime avec leurs molaires. Perse*, en parlam du poète
Lucilius, auteur de satires: « Il s'est cassé les molaires sur ses victimes. »
De méme saint Jérôme* : « Je pourrais répondre, si je le voulais: blessé
comme je le fus, je pourrais planter mes molaires dans sa chair. »
Les molaires sont en effet les moins visibles de nos dents et la gencive les
recouvre presque. Elles poussent tardivement chez les hommes, aux alentours
des vingt ans, pour beaucoup à quatre-vingt ans, comme Tindique Pline*
au chapitre 37 du livre 11. Cest la raison pour laquelle on les associe ajuste
titre à la maladie de Гепѵіе et de la jalousie. Il n'est pas non plus inepte de
rapporter l'expression aux crochets des vipères qui leur servem, pense-t-on,
à injecter leur venin. Se reporter au méme chapitre de Pline que nous citions
plus haut. Car les crochets des vipères sont aussi positionnés sous la joue et
som perces d'un canál.
On peut encore mertre Texpression en relation avec les chiens qui rongent
les os particulièrement coriaces avec leurs dents de derrière. Toute critique
acerbe est qualifiée de morsure. De là la plaisanterie d'Aristophane* : dans
une bague, on ne trouve pas de remede contre les morsures des sycophantes1.
Diogène Ie Cynique, chez Diogène Laèrce*, se voit demander de quel
animal les morsures sont les plus dangereuses : Pour les bêtes sauvages,
répond-il, celle du critique, pour les bêtes apprivoisées, celles du flatteur.
Horace* nomme ce venin « enere de seiche ».

1160. Pêcher avec un hameçon en or


On dit que pêchent avec un hameçon en or ceux qui convoitent un bien

1. Il s'agit d'unc bague analogue aux talismans qu'on vendait pour sc dćfcndre contre
Ies morsures de serpents.
115 PROVERBIA 1160 - 1162

lum adeunt, ut maximarum rerum faciant jacturam. Commemoratur inter


facete dicta Octavii Caesaris a Suetonio. Fit enim nonnumquam, ut piscis
hamum etiam ipsum secum auferat. Porro metaphorae pleraeque a piscati-
one ductae proverbii vice sunt usurpatae, sicut expiscari apud Terentium pro
eo, quod est diligenter elicere atque exquirere, vorare hamum apud Plau-
tum, Semper tibi pendeat hamus apud Nasonem. Quod si quis pugnet
Augusti dictum non esse proverbium, certe proverbiale est nee indignum,
quod in hunc ordinem adlegatur. Potest fieri, ut quibusdam etiam hoc libu
erit, aureo hämo piscari, siquidem auctore Suetonio Nero Caesar reti aurato,
funibus purpura coccoque nexis piscari solitus est. Proinde quoties sic ambi-
mus quippiam, ut, si potiamur optatis, mediocre sit emolumentum, sin fallat
spes, damnum ingens, apte dicemur aureo piscari hämo. Id quod frequenter
usu venit iis, qui scrutantur abditas terrae venas, sed frequentius, qui vulgo
dicuntur alchimistae, de quibus apud Athenaeum, libro sexto, venuste dixit
Phalereus Demetrius, δτι πολλάκις καταναλώσαντες τα φανερά των αδή­
λων ένεκα, α μεν εμελλον, ούκ ελαβον, ά δέ είχον, άπέβαλον, id est quod
frequenter certis consumptis incertorum gratia, quae se capturas sperabant,
non ceperunt, quae vero habebant, abjecerunt.

ii.ii.6i 1161. Sapientia vino obumbratur


Plinius históriáé mundi libro vigésimo tertio, capite primo : Vinum
jejunos bibere novitio invento inutilissimum est. Curas vigoremque animi
impedit ad procinctum tendentibus, somno accommodatum ac securita-
tibus. Jamque dudum hoc fuit, quod Homerica illa Helena ante cibum
ministravit. Sic quoque in proverbium cessit sapientiam vino obumbrari.
Hactenus Plinius. Porro quod Plinius citat, est Odysseae quarto. In pro
verbiis item ecclesiasticis duo referuntur, quae sapientem etiam dementem :
vinum et mulieres.

ii.ii.62 1162. Homines frugi omnia recte faciunt


M. Tullius libro Tusculanarum quaestionum quarto: Frugalitatis nomen
tamquam ad caput referre volumus, quod nisi eo nomine virtutes conti-
nerentur, numquam illud tarn pervulgatum esset, ut jam proverbii locum
obtineret, homines frugi omnia recte facere. Hactenus Cicero. Docet ada­
gium quosdam Ímprobos homines certis in rebus nonnumquam esse usui
ac praeclare se gerere; verum ubique ас perpetuo praestare virum integrum
ADAGES ИбО - 1162 115

médiocre et affrontent un danger pour l'obtenir, tout en sacrifiant des choses


de la plus haute importance. Suétone* releve l'adage parmi les expressions
spirituelles de l'empereur Octave Auguste. II arrive parfois en effet que le
poisson empörte méme l'hameçon avec lui.
Du reste, nombre de métaphores empruntées à la pêche sont utilisées au
titre de proverbe. Par exemple « aller à la pêche » chez Terence* pour choisir
avec sóin et partir en quête, « mordre à l'hameçon » chez Plaute* et chez
Ovide* : Que l'hameçon reste toujours accroché.
Méme si Γοη conteste la nature proverbiale de ce bon mot d'Auguste,
il mérite pourtant d'etre rangé dans cette categorie. Il peut se faire que
l'expression « pêcher avec un hameçon en or » rencontre aussi la faveur de
certains puisque, selon Suétone*, l'empereur Néron avait coutume de pêcher
avec unfiletrehaussé d'or, tissé de cordes teimes à la pourpre et à la cochenille.
Ainsi chaque fois que nous convoitons un bien qui nous procurera, si nous
obtenons satisfaction, un avantage médiocre et qui, dans le cas contraire,
nous fera subir une lourde perte, on dira avec à-propos que nous pêchons
avec un hameçon en or. Cest fréquemment le cas de ceux qui explorem les
filons métallifères de la térre, mais encore plus fréquemment de ceux que Γοη
designe du terme d'alchimistes. Démétrius de Phalère* a parié avec elegance
de ces derniers chez Athénée au livre 6* : «lis ont gaspillé des biens sûrs
pour en obtenir d'incertains, et ils n'ont pas réussi à se procurer ce qu'ils
espéraient, tout en perdant ce qu'ils possédaient vraiment. »

1161. Le vin porte ombrage à la sagesse


Pline*, au chapitre premier du livre 23 de son Histoire naturelle:« Boire du
vin à jeun, pour ceder à une mode récente, est parfaitement inutile. Quand
on s'apprête à combattre, cela entrave la concentration et la vigilance, nous
portant au sommeil et à İ'insouciance. Et îl у a longtemps déjà l'Hélène mise
en scène par Homère servait du vin avant toute nourriture. C'est ainsi qu'est
aussi passée en proverbe l'expression "Le vin porte ombrage à la sagesse" ».
Voila pour Pline.
La reference de Pline renvoie au chant 4 de VOdyssée*.
Dans les proverhes de 1'Ecdésiastique* on donnc deux causes à la démcncc
du sage : le vin et les femmes.

1162. Les hommes frugaux agissent en tout avec droiture


Cicéron au livre 4 des Tusculanes*:« Nous voulons donner pour ainsi dire
la primauté à la notion de frugalité, car si les vernis n'étaient pas englobées
sous ce terme, jamais l'expression "Les hommes frugaux agissent en tout
avec droiture" n'aurait été assez rebattue pour passer désormais au rang de
PROVERBIA 1162 - 1164

atque inculpatum, id ejus demum esse videtur, qui natura vereque sit probus.
Alludit ad hanc sententiam Euripides in Hecuba, cum ait:
Άνθρώποις δ* άεί
Ό μεν πονηρός ουδέν άλλο πλην κακός,
Ό б' έσβλος έσθλός, ουδέ συμφοράς ΰπο
Φύσ^ν διέφθεψ', άλλα χρηστός έστ' άεί, id est
Ceterum in mortalibus
Quisquis malus, nil aliud ille quam malus,
Frugi usque frugi est, non enim ingenium gravis
Fortuna vitiat, sed probus semper manet.
Item in Iphigenia in Aulide :
Ό δ' ορθός
Έσθλον σαφές άεί, id est
At, qui probus,
Is palam est semper probus.
Aristoteles libro Moralium septimo : To τε γαρ αγαθόν απλούν, το δε
κακόν πολύμορφον και αγαθός μεν δ'μοι.ος άεί και ού μεταβάλλετε το
ήθος, ό бе φαύλος και δ άφρων ουδέν εοικεν έξωθεν και εσπέρας id est
Siquidem, quod bonum, idem simplex, contra quod malum, id varium est;
et, qui bonus, is semper sui similis, neque umquam commutat mores, at quis­
quis improbus et stultus, haudquaquam idem esse videtur mane et vesperi.
Huic mire concinit illud litterarum arcanarum : Stultus ut luna mutatur,
sapiens permanet ut sol.

11,11.63 1 1 6 3 . Fallacia alia aliam trudit


Terentius in Andria : Fallacia / alia aliam trudit. Donatus admonet
proverbiali figura dictum. Sumptum a consuetudine conantium faltere ас
dolos dolis consarcinantium, ne deprehendantur. Unde consutis dolis dixit
Plautus et sutelas appellat hujusmodi technas. Et δόλους υφαίνει apud
Homerum, id est dolos texere.

ii.n,64 1164. Sera in fundo parcimonia

Proverbialis sententia apud Senecam in prima epistula : Sera in fundo


parcimonia, digna profecto, quae omni scrinio, omni cado, omni celiac
penuariae inscribatur. Admonet in tempore parcendum rebus neccssariis
neque imitandum profusorum vulgus, qui tum denique ineipiunt parcere,
ADAGES 1162 - 1164 116

proverbe. » Voilà pour Cicerón. Selon cet adage, il arrive que des personnes
malhonnêtes soient utiles et se comportem avec éclat, mais seuls ceux qui
sont integres par nature et sincèrement font preuve en tout lieu et tout temps
d'intégrité et d'innocence.
Euripide fait allusion à cette expression quand il dit dans Hécube* :
Chez les hommes, toujours
Un méchant restera plein de méchanceté,
Tandis que l'honnête homme, honnête restera :
La probité nous garantit de l'infortune.
Euripide encore dans Iphigénie à Aulis* :
L'homme honnête le reste toujours et sans fard.
Aristote au livre 7 de VEthique* : « Car ce qui est bon est aussi simple
alors que ce qui est mauvais est divers. Et Thomme honnête reste toujours
semblable à lui-même sans jamais changer de caractere. En revanche tout
homme malhonnête et sot semble tres différent le matin et le soir. »
Cet adage entre en une remarquable consonance avec ces mots des Saintes
Ecritures* : « Le sot est aussi inconstant que la lune, le sage aussi constant
que le soleil. »

1163. Une ruse chasse Tautre


Térence dans L'Andrienne* : « Une ruse chasse Γ autre. »
Donat* indique qu'il s'agit d'un tour proverbial1. L'expression est tirée
de Thabitude de ceux qui entreprennent des ruses et qui ourdissent ruses sur
ruses pour ne pas se faire prendre.
De la le mot de Plaute* « un tissu de ruses » et le nom de « pieces cousues »
qu'il donné aux machinations de ce genre.
Et chez Homere* : «tisscr des ruses».

1164. Il est trop tard pour économiser


quand on a atteint le fond
Sentence proverbiale que Γοη trouve chez Sénèque dans la première
lettre* : Il est trop tard pour économiser quand on a atteint le fond. Elle
mériterait d'etre inscrite sur toute cassette, toute jarre, tout garde-manger.
Elle nous invite à économiser à temps les produits de première necessite sans

1. Félix Gaffiot rapproche cette formule de « À bon chat, bon rat».


117 PROVERBIA 1164 - 1165

posteaquam viderint minimum superesse. Erit elegantior sententia, sı tra-


ducatur ad res animi : veluti si quis admoneat juvenes, ne sinant óptimos
illos annos inaniter effluere, ne illis eveniat, quod plerisque solet evenire, ut
jam natu grandes animum ad res honestas applicent, et cum perpusillum
vitae supersit, tum tempori parcere incipiant, seram enim in fundo parcimo-
niam esse. Proverbium sumptum apparet ex Hesiodo, cujus hi sunt versus
in opere, cui titulus Opera et dies:
'Αρχομένου δέ πίθου καΐ λήγνοντος κορέσασ6αι,
Μεσσόθι φείδεσθαί. Δε^ή δ' έπΙ πυθμένι φειδώ, id est
Plena ubi dolia sunt aut jam prope inania vini,
Tum satiare, sed in medio fac рагсіог esto,
Absurdum siquidem et grave in immo parcere fundo.
Allusit hue Persius satira II:
Donee deceptus, et expes,
Nequicquam fundo suspiret nummus in immo.
Plutarchus in Symposiacis decadis septimae problemate tertio indicat poe­
tam admonuisse tum esse bibendum vinum, cum est optimum; vinum
autem in medio saluberrimum optimumque esse potu, quemadmodum
summa pars olei potissimum laudatur, mellis infima. Primum, quod vini vis
calor est, is autem videtur maxime colligi circa medium, proinde id opti­
mum esse servare; deinde vini pars inferior vicina faecis corrumpitur, summa
pars ab aere proximo laeditur. Nam aerem inimicum esse vino vel illud satis
arguit, quod dolio pleno vinum minus vappescit quam semipleno, turn quod
terra defossa, ut aer attingere non possit, quam diutissime vigorem suum con-
servant. Theocritus item in Charitibus: Κενεας επί πυθμένί χηλού, id est
vacuae fundo capsae, scrinium inane significans.

ii.ii.ós 1165. Sybaritica mensa


Συβαριτική τράπεζα, id est Sybaritica mensa, de convívio dícebatur
nimium apparato. Natum a gentis ejus moribus. Est enim Sybaris oppidum
vicinum Crotoni, ut testis est Herodotus libro quinto. Stephanus indi­
cat postea Thurion appellatum. Unde Sybaritae dicti, gens in architeaura
ADAGES 1164 - 1165 117

imiter le vulgaire prodigue qui ne commence à économiser que quand il


voit qu'il ne reste presque rien. La sentence revêtira plus d'élégance si on
Гетріоіе pour ce qui a trait à Tesprit: par exemple si Ton invite des jeunes
gens à ne pas laisser filer inutilement leurs meilleurs années pour éviter qu'il
ne leur arrive, comme à la plupart, de n'appliquer leur esprit à des occu­
pations honnêtes qu'une fois vieux et de ne se mertre a épargner leur temps
qu'au moment ou il ne leur reste que três peu de temps à vivre, car il est trop
tard pour économiser quand on a atteint le fond.
Le proverbe semble tiré d'Hésiode* dönt on lit ces vers dans Les Travaux
et les Jours :
Quand les cuves de vin sönt pleines ou presque vides
Étanche alors ta soif, mais économe sois
Dès lors qu'elles ne sönt plus qu'a moitié remplies:
II est vain d'épargner quand on atteint le fond.
Perse* у a fait une allusion dans la deuxième Satire* :
Jusqu'a être déçu et sans aucun espoir
Qu'un sou ne sonne encore dans le fond du tiroir.
Plutarque* dans les Propos de table, septième décade, troisième probleme,
indique que le poete conseille de boire le vin quand il est le meilleur; que
c'est le vin du milieu de Ia cuve qui est le plus sain et le meilleur à boire, de
méme que c'est l'huile du dessus qui est le plus prisée et pour le miel celui
qui est au fond du pot. D'abord parce que le vin tire sa force de la chaleur,
or la chaleur semble se concentrer surtout au milieu et cet endroit être done
le meilleur pour la conservation ; ensuite la partie inférieure du vin est viciée
par sa proximité avec la lie ; quant à la partie supérieure, elle est abïmée par
sa proximité avec Гаіг. Car reffet nefaste de Pair sur le vin se voit assez par
le fait que le vin tourne moins quand la cave est pleine que quand eile est
à moitié pleine, qu'il conserve sa force aussi longtemps que possible quand
la cuve ou il est enferme est enfouie dans la terre de maniere à ce qu'il ne
puisse être en contact avec Гаіг.
De méme Théocrite dans Les Graces* : « Dans le fond d'une boîte vide »,
pour parier d'une cassette qui ne contient rien.

1165. Une table de Sybarite


On le disait d'un banquet trop copieux. L'origine en est les moeurs de ce
peuple. Car Sybaris est une place forte à proximité de Crotone, comme en
témoigne Hérodote au livre 5*.
Étienne* indique qu'elle a ensuite reçu Ie nom de Thourion. De là, le nom
de Sybarites pour un peuple qui met les plus grands soins dans Télaboration
des plaisirs.
118 PROVERBIUM 1165

voluptatum operosissima : Suida teste luxu deliciisque adeo notabilis, ut


quicquid effeminatum, quicquid molle, quicquid accurata atque ambitiosa
luxuria paratum esset, id vulgo Sybariticum diceretur. Unde Ovidius in
libro Tristium secundo scribens ad Augustum :
Nee, qui composuit nuper Sybaritida, fugit.
Sybaritida vocat opus Hemitheonis cujusdam cinaedi Sybaritae, de gene-
ribus voluptatum et obscaenarum deliciarum. Item Martialis libro duode­
cimo :
Qui certant, inquit, Sybariticis libellis.
Philo Hebraeus in vita Moysi Sybariticas nequitias vocat lasciva рое-
mata. Maximus Tyrius in dissertatione tertia De voluptatibus Sybariticas
saltationes commemorat. Aristoteles libro Moralium Eudemiorum primo
Smyndiridem quoque Sybaritam comparem Sardanapalo inter voluptuarios
nominavit. Suidas fabulas aniles aut parum pudicas Sybariticas appellatas
scribit. Idem refert Sybaritas instituísse, ut equi ad tibiae cantum saltare con
discerent, et luxuriosos Sybaritas appellatos, et sybarissare Sybaritarum ritu
deliciis indulgere dictum. Adstipulatur et Quintilianus libro tertio, Fru-
galitas, inquiens, apud Sybaritas forsan odio foret. Plutarchus in Convivio
septem sapientum tradit apud Sybaritas hunc fuisse morem, ut mulieres ab
usque anno prioré ad convivium vocarentur, quo se per otium auro vestibus-
que possent exornare. Haec atque hujusmodi ferme referuntur ab Angelo
Politiano Miscellaneorum capite X V Ceterum convivium Sybariticum
depingit ac missus Sybaritici meminit Aelius Lampridius in Heliogabali
vita, imperatoris luxu perditissimi, adeo ut nomen invenerit, vulgo dictus
Apicius. Sed Lampridii verba subscribam : Semper, inquit, sane aut inter
ADAGE 1165 118

D'après le témoignage de Suidas*, ce peuple était si connu pour les délices


auxquels il s'adonnait que toute marque d*un caractere efFéminé, de mollesse,
toutes choses apprétées avec sóin et avec un luxe excessif étaient commune-
ment qualifiées de « dignes d'un Sybarite ». De la ces mots d'Ovide* adressés
à Auguste dans le deuxième livre des Tristes :
Celui qui composa des vers de Sybarite
N'a pas connu l'exil et n'a pas pris la fuite.
II appelle vers de Sybarite Гсеиѵге d'un certain Hémithéon, un débauché
originaire de Sybaris, dönt le sujet était les formes de plaisirs et de délices
obscènes. De méme Martial* au livre 12 :
Ceux qui d'ouvrages sybarites rivalisent.
Philon ГНеЬгеи*, dans sa Vie de Motse, qualifie de débauche de Sybarites
les poèmes érotiques.
Maxime de Tyr*, dans son troisième traite sur les plaisirs, évoque les danses
de Sybaris.
Aristote*. au premier livre de YEthique à Eudème, a aussi mentionné au
nombre des hommes adonnés aux plaisirs Smyndiridès, un habitant de
Sybaris qu'il compare à Sardanapale.
Suidas* rapporte qu'on qualifiait de « sybarites » les contes de vieilles
femmes ou ceux qui manquaient de décence. Le méme texte indique que
les Sybarites avaient invente d'apprendre aux chevaux à danser au son de
la Bute, que les hommes adeptes du luxe étaient qualifies de « sybarites » et
qu'on employait le verbe «sybariser» pour dire s'adonner aux plaisirs à la
maniere des Sybarites.
Quintilien le confirme au livre 3* quand il dit: « Les Sybarites auraient
sans doute en haine la frugaliçé. »
Plutarque dans Le Banquet des Sept Sages* rapporte que les Sybarites
avaient pour coutume d'inviter des femmes à un banquet jusqu'a un an
à Гаѵапсе pour qu'elles puissent prendre le temps de se parer d'or et de toi­
lettes. Ces pratiques et d'autres du méme genre ou presque sönt rapportées
par Ange Politien* au chapitre 15 de ses Miscellanies.
Par ailleurs, Aclius Lampridius* dépcint un banquet dc Sybarites et men
tionne la recette sybarite dans sa Vie d'Héliogabale, un prince parfaitement
corrompu par une vie de luxe au point qu'il obtint pour surnom Apicius1.
Mais je vais rapporter les mots de Lampridius : « Toujours il s'asseyait au
milieu defleursou de parfums précieux. Il aimait qu'on lui dise le prix par-
ticulièrement élevé des denrées qu'on lui préparait pour son repas, assurant
que cela lui donnáit de l'appétit au moment de manger. Il présenta, lors d'un

1. Le milliardaire romáin Apicius avait laissé une reputation proverbiale de gastronome


et de débauché.
119 PROVERBIUM 1165

flores şedit aut inter odores pretiosos. Amabat sibi pretia majora dici earum
rerum, quae mensae parabantur, orexin in convívio hane esse asserens. Sex
centorum struthionum capita una cena multis exhibuit ad edenda cerebella.
Exhibuit aliquando et tale convivium, ut haberet viginti et duo fercula
ingentium epularum, sed per singula lavarentur et mulieribus uterentur et
ipse et amici, cum jurejurando, quod efficerent voluptatem. Celebravit item
tale convivium, ut apud amicos singulos singuli missus appararentur, et cum
alter maneret in Capitólio, alter in Palatio, alter in Caelio, alter trans Tibe-
rim, et ut quisque mansisset, tarnen per ordinem in eorum domibus singula
fercula ederentur ireturque ad omnium domos. Sic unum convivium vix toto
die finitum est, cum et lavarent per singula fercula, et mulieribus uterentur.
Sybariticum missum semper habuit ex óleo et garo, quem quo anno Sybari-
tae repererunt, perierunt. De Sybaritarum turn luxu, turn interitu permulta
commemorat et Athenaeus in Dipnosophistis, cum alibi, tum libro duode­
cimo, in quibus et illud, Sybaritas nullam artem recipére in suam civitatem,
quae sine strepitu non potest exerceri, veluti fabrorum aerariorum aut lignari-
orum, ac similium, ne quid sit, quod dormientibus obstrepat. Ob eamdem
causam gallum gallinaceum fas non est in civitate ali. Alia praeterea deli
ciarum argumenta refert illic, si cui vacat legere. Aristophanes, εν Ειρήνη
συβαρίζειν dixit pro eo, quod est opipare ac genialiter vivere :
"Ηδη δ' Ιξεσται τόθ' ύμίν,
Πλεΐν, μένειν, κινεΐν, καθεύδειν,
Έ ς πανηγύρεις θεωρεΐν,
Έστιαα6αι, κοτταβίζειν,
Συβαρίζειν,

id est Jam vero licebit vobis navigare, manere, movere, dormire, in festis
spectare, convívio accipi, cottabo ludere, sybarissare. Gregorius theologus ad
Basilium simili tropo mensam luxu redundantem Alcinoi dixit : Ούχ ώς
ADAGE 1165 119

repas oü il у avait foule, six cents têtes d'autruches pour qu'on en mange les
cervelles. Parfois aussi, il servait un banquet de la sorte que voici: il у avait
vingt-deux plateaux garnis d'un service gigantesque mais entre chaque ser­
vice, lui et ses amis prenaient des bains et se donnaient du bon temps avec
des femmes en juram que cela leur procurait du plaisir. II pratiqua aussi une
forme de banquet organise comme suit: chaque service était prepare dans la
maison de Tun de ses amis et, bien que Tun habite au Capitole, un autre au
Palatin, un autre au Caelius, un autre de l'autre côté du Tibre et n'importe
ou ailleurs, cependant chaque plat était mangé en suivant Tordre dans les
différentes demeures et ils se déplaçaient dans chacune d'entre elles. Ainsi
un jour entier suffisait à peine pour un seul banquet, puisque ils prenaient
des bains entre chaque service et avaient des relations avec des femmes. Il
servait toujours un plat sybarite à base d'huile et de garum invente par les
Sybarites Гаппее ou ils furem anéantis. »
Sur le luxe des Sybarites et leur anéantissement, on trouve aussi des infor­
mations à foison chez Athénée dans Le Banquet des philosophesy n'importe oü
dans Touvrage mais en particulier au livre 12*. Au nombre de ces informa­
tions, il у a ccllc-ci : les Sybarites n'admettaient au sein de leur cité aucun
art dom Гехегсісе ne pouvait s'accomplir sans bruit, par exemple la forge
ou la charpenterie et autres arts de la sorte, par peur d'etre deranges dans
leur sommeil. Pour la méme raison Télevage des coqs était interdit au sein de
la cité. Du reste, il rapporte dans eet ouvrage d'autres preuves de leur gout
pour les plaisirs si le lecteur a du temps à у consacrer.
Aristophane*, én Eirene [= dans La Paix], a employé le verbe süharizeïn
[= sybariser] pour dire vivre dans le luxe et la joie :
Êdê ' exésthaï toth' kümin
Plein, méneïn, kineïn, leatheüdetn,
Es panrgüreis theorem,
Estiasthaï, kottobizem,
Sübarizm
[= Mais alors vous pourrez
Partir en mer, rester, baiser, dormir,
Assister aux spectacles,
Banqueter, jouer au cortabc1,
Sybariser.]
Grégoire le Theologien*, dans une lettre à Basile, utilise une expression
approchante pour parier d'une table au luxe debordant en Tappelant « table

1. Dans les banquets, le cottabe était un jeu érotiquc qui consistait i lancer quelques
gouttes de vin en direction de l'objet aimé (en gćnćral un gar90η), accompagnćes d'un
compliment, pour gagner ses faveurs.
120 PROVERBIA 1165 - 1167

Λωτοφάγων πενίαν, αλλ* ως 'Αλκινόου τράπεζαν, id est Non ad Loto-


phagorum inopiam, sed Alcinoi mensam.

ιι,π,όό 1166. Sybaritica calamitas


Συβαριτική συμφορά, id est Sybaritica clades. Stephanus tamquam pro-
verbium notavit. Porro, quemadmodum Sybaritae perierint, idem narrat ad
hunc modum. Oraculum hujusmodi acceperant:
Εΰδαιμον Συβαριτα, πανεύδαιμον συ μέν αιεί,
Έν θαλίησι θεών τιμών γένος αίέν έόντων.
EüV αν δή πρότερον θνητόν Θείοιο σεβίζη,
Τηνίκα σοι πόλεμος τε και εμφύλιος στάσις ήξει, id est
Felix, omnino felix, Sybarita, futurus,
Dum rebus laetis venerabere numina divum.
At simul atque illis mortalis homo anteferetur,
Tum veniet bellumque tibi atque domestica turba.
Evenit deinde, ut Sybarita quispiam servum loris caederet in agro, qui
cum ad numinis aram confugisset, nihilo minus persequente domino cae-
debatur. Quod, ubi vidit sibi nihil profuisse numinis reverentiam, protinus
ad monumentum patris herilis confugit, atque ibi demum religione commo-
tus herus destitit a caedendo, itaque juxta dei responsum a Crotoniatis evetsi
sunt Sybaritae. Aelius Lampridius in vita Heliogabali scribit eos eodem
anno periisse, quo missum ex oleo et garo reperissent, quem ob id Sybari-
ticum vocabant, ut modo diximus. Ceterum de Sybaritarum luxu deque
calamitate permulta retulit Athenaeus libro duodecimo, si cui haec non satis
faciunt. Quadrabit adagium in eos, qui neglectu deorum aut ob intemperan-
tem luxum subvertuntur.

[1,4,67 1167. Sybaritae per plateas


Συβαρΐταί δια πλατείας, id est Sybaritae per plateas. Contra fastuosius
ingredientes per viam seseque velut ostentantes. Sumptum adagium a fastu
luxuque Sybaritarum. Afncanus in oratione, quae Cestis inscribitur : Sed
enim, inquit, Sybaritae tastu praeturgidi. Venustius ent, si paulo longius
detorqueatur, veluti, si de homine insolentius se gerente aut arrogantius de se
loquente, aut de stilo phaleratiore dicas: Συβαρίτης δια πλατείας. Cogna
tum est illi, quod alio dictum est loco : Άρειοπαγίτης. Refertur adagium a
Suida atque Zenodoto.
A D A G E S 1165 - 1167 120

d'Alcinoos» : Non pour Tindigence des Lotophages, mais pour la table


d'Alcinoos1.

1166. U n desastre sybarite


Étienne* a note l'expression comme un proverbe. Du reste voici comment
ce méme auteur raconte la maniere dont les Sybarites ont été anéantis. Ils
avaient reçu ГогасІе suivant:
Sybaris, tu serás heureuse et bienheureuse
Aussi longtemps que tu vénéreras les dieux.
Mais aussitôt qu'un homme leur sera préféré
La guerre et Ia discorde auront raison de toi.
Et voici ce qui arriva ensuite : un Sybarite frappa un esclave dans un
champ à coups d'étrivières. Ce dernier prit la fuite et trouva refuge auprès
de Tautel d'une divinité. Cela n'empêcha pas Ie maître qui le poursuivait
de redoubler de coups. Sitôt qu'il vit que Ie respect du à la divinité ne lui
était d'aucun secours, Tesclave chercha refuge auprès de la tombe du père de
son maître et la enfin, Ie maître fut pris de scrupules religieux qui lui firent
cesser ses coups. Et ainsi, conformément à la réponse de Гогасіе, les Sybarites
furem renversés par les habitants de Crotone.
Aelius Lampridius*, dans sa Vie d'Héliogabale, écrit que Tannée ou ils
furem anéantis fut aussi celle ou ils inventèrent la recette à base d'huile et de
garum qui fut, pour cette raison, qualifiée de sybarite, comme nous l'avons dit
plus haut [1165]. Pour qui veut en savoir davantage, Athénée* a rapporté
d'abondantes indications sur le luxe des Sybarites et leur anéantissement
dans le douzième livre. L'adage conviendra à ceux que perd leur irrespect à
Tégard des dieux ou leur gout immodéré du luxe.

1167. Des Sybarites dans les rues


Contre ceux qui arpement les rues pleins de morgue et qui donnent
Timpression d'etre des « m'as-tu-vu ». L'adage tire son origine de la morgue
et du luxe des Sybarites. L'Africain* dans le discours intitule Les Broderies* :
« Mais, écht-il, les Sybarites sont gonflés d'orgueil. » L'expression aura plus
d'élégance si on en fait un usage quelque peu détourné, par exemple pour
parier d'un homme au comportement assez impertinent ou qui parle de lui
avec trop d'arrogance, ou pour parier d'un style tropfleuri,on dira: Sübaritês
dia plateias [= Sybarite dans les rues]. L'adage s'apparente à celui que nous
avons mentionné ailleurs [841] : Areïopagitês [= un Aréopagite]. Suidas* et
Zénodote* en font mention.

1. Les Lotophages (mangeurs de lotos) etaicnt un peuple inquiétant chez qui Ulysse
avait abordé au couis de ses peregrinations, alors qu'AIcinoos était le genéreux roi des
Phéaciens qui Tavait rccueilli après son naufrage.
121 PROVERBIUM 1168

u,u,68 1168. Syracusana mensa


Συρακούσια τράπεζα, id est Syracusana mensa, praelauta atque opipara
dicebatur. Syracusani enim, ut erant olim opibusflorentissimi,ita voluptati-
bus ac deliciis addictissimi. Lucianus in dialogo Simyli ac Polystrati: Kat
τράπεζας inquit, υπέρ τας εν Σικελία, id est A c mensae Siculis lautiores.
Athenaeus libro duodecimo : Διαβόητοι, δέ είσιν επί τρυφη και at των
Σικελών τράπεζας id est Celebres sunt ob delicias et Siculorum mensae.
Addit ex Clearchi auctoritate Siculos dicere apud se mare quoque dulce esse,
quod gaudeant eduliis, quae mare porrigit. Meminit Siculae mensae Dioge­
nes in epistula quadam ad Aristippum, item Aristides in Pericle. Denique
Strabo libro sexto et haec aliaque plura commemorat. Plutarchus in vita
Niciae ex Diphilo refert:
Παχύς, ώνθυλευμένος, στέατι Σικελικώ, id est
Pinguis et abdomine Siculo stercoratus, sive saginatus; quod miror, quare
Latinus interpres vertendum putarit delibutus, cum δνθος significet stercus
bubulum, utilissimum agrorum laetamen. Plato in epistula quadam ad pro
pinquos Dionis negat sibi felicem illam vitam, in Siculis Italicisque mensis
ac reliquis voluptatibus sitam, umquam placuisse. De Syracusanorum luxu
meminit et Aristoteles in Politia ejus gentis, addens Dionysium minorem
nonnumquam ad nonagesimum usque diem ebrium perseverasse atque ob
earn rem caecutientibus ac vitiosis oculis fuisse. Narrat Theophrastus apud
Athenaeum amicos illius et compotores in conviviis adsimulare solitos non
videre sese vel cibos vel cálices appositos, videlicet ad eum modum adulan-
tes regi caecutienti; unde Διονυσοκόλακες sunt appellati. Apud eumdem
Aristophanes εν Δαιταλευσιν:
'Αλλ' ου γαρ έμάθετε ταύτα εμού πέμποντος, άλλα μάλλον
IltvELV, έπειτ' άδείν κακώς, Συρακούσιων τράπεζαν
Συβαρίτιδάς τ' ευωχίας,

id est Atqui haec quidem me duce non didicistis, verum bibere potius,
deinde male canere, Syracusanorum mensam Sybariticaque convivia. Item
Plato De rep. libro tertio: Συρακουσίαν δέ, ώ φίλε, τράπεζαν και Σικελι-
κήν ποικιλίαν όψου, ώς έΌικας, ουκ αινείς, id est Syracusanam, amice,
mensam et Siculam in obsoniis varietatem non videris approbare. Athe­
naeus libro decimo quarto citat Cratinum, qui praelautam culinam a>c bene
fumantem ac suaviter olentem describens, ita loquitur :
A D A G E 1168 121

1168. Une table syracusaine


O n qualifiait de « syracusaine » une table três garme et somptueuse. Car les
Syracusains regorgeaient jadis de richesses et se montra-ient aussi tres enclins
aux plaisirs et aux douceurs. Lucien, dans le dialogue Simylos et Polystrate*y
écrit: « Des tables plus garnies que celles de Sicile. »
Athénée au livre 12* : « Les tables de Sicile aussı sont réputées pour leur
faste. » II ajoute, en s'appuyant sur Cléarque, que les Siciliens disent que,
chez eux, méme la mer est douce, car ils apprécient les mets qu'elle produit.
Diogène* mentionne la table de Sicile dans une lettre à Aristippe, et Aris-
tide* en fait mention dans son ouvrage sur Péricles.
Enfin Strabon, au livre 6*, en parle et ajoute de nombreuses autres consi­
derations.
Plutarque, dans la Vie de Nicias*, cite un vers de Dıphile* :
Gras et souillé du suif de Ia Sicile1,

ou « recouvert du gras » au lieu de « souillé du suif». Je me demande pour-


quoi le scholiaste latin a pensé qu'il fallait traduire par« oint » puisque onthos
designe de la bouse de vache, engrais três efficace pour les cultures.
Platon*, dans une lettre adressée aux proches de Dion, dit qu'il n'a jamais
trouvé de plaisir à la vie dont lc bonheur repose sur les tables de Sicile et
d'Italie, ni sur les autres plaisirs.
Aristote* parle aussi du luxe des habitants de Syracuse dans la Constitution
de Syracuse, et il ajoute que Denys le Jeune était resté ivre pendant quatre-
vingt-dix jours et qu'il avait ainsi abímé ses yeux au point de voir trouble.
Théophraste raconte, chez Athénée*, que les amis de Denys et ses com­
pagnons de boisson avaient coutume, dans les banquets, de faire semblant
de ne voir ni les mets ni les coupes poses devant eux, dans le but évident de
flatter leur roi a la vue trouble. De lá leur surnom de dionüsikotakés [ = flatteurs
de Denys].
Chez le méme Athénée* on trouvé cette citation empruntée én Dattaleüsin
[= dans Les Banqueteurs] d'Anstophane :
Ce n'est pas lá cc que je t'ai appris,
Maii plutôt à boifc, a efemer fäiix,
Les tables de Syracuse et les banquets des Sybarites.

D e meme, Platon* au livre 3 de la Republique: < Mon ami, tu ne sembles


pas approuver la table de Syracuse ni la variété des plats de Sicile. »
Athénée* au livre 14, cite Cnıtinos qui décrit en ces termes une cuisine
tres bien garnie d'ou s'échappent d'agréables vapeurs et de bonnes odeurs :

Cet antre me paraît un repaire dr. vendeur


D'encens, sinon ccluı d'tın curstot de Sicile.

1. La traduction dc cc vers est a nouveau empruntée a Amyot, op. cit.


122 PROVERBIA 1168 - 1169

Οίκεΐ τις, ώς εοικεν, εν τώ χάσματι


Λιβανωτοπώλης ή μάγειρος Σικελούς, id est
Habitare mi hoc videtur aliquis in specu,
Qui thura odora vendit, aut Siculus coquus.
Apud eumdem mox Aristophanes quoque lăudat Siculos coquos ut arte
condiendi praestantes. Verum his temporibus Siculi frugalitatem Hispani-
cam et Italicam sic imitantur, ut propemodum superent, hujusque proverbii
gloriam plane perdiderunt. Quamquam Athenaeus in Dipnosophistis inter
opíparas mensas etiam Itálicas recensét. At his sane temporibus priscam
illam frugalitatis laudem sibi vendicarunt, quemadmodum et Graeci ad
pristinam illam temulentiae gloriam postliminio redierunt. Unde Faustus
Andrelinus Foroliviensis, poeta non solum laureatus, verum etiam regius
atque etiam, si diis placet, regineus, vetus congerro meus, qui plus quam
triginta jam annos in celeberrima Parisiorum Academia poeticen docet, in
carmine, quod De pavimento Parisiensi inscripsit, adagionem in Anglos
derivavit:
Mensa, inquiens, Britanna placet.
Et haud scio, unde natum sit hoc vulgatissimum apud Gallos proverbium,
ut cum hominem vehementer cibo distentum velint intelligi, dicant : Tarn
satur est quam Anglus. Verum iidem, ut illis attribuunt πολυφαγίαν, ita
nobis πολυποσίαν adscribunt.

11.11,69 1169. Spithama vitae


Σπιθαμή του βίου, id est Spithama vitae, hoc est modus vitae perpusil-
lus. Proverbialis est figura, mutuo sumpta a rerum mensoribus, apud quos
spithama seu palmus digitos duodecim continet, quantum ferme longíssimo
digitorum porrectu complecţi licet. Quin hodie quoque pusillum homuncu-
lum palmum aut pugillum hominis appellant idiotae nostrates. Translatum
a fabris, qui quatuor digitis conjunctis metiuntur matériám, earn mensuram
appellant palaestram; interdum diducta manu a summo pollicis usque ad
summum digiti medii, quam vocant σπιθαμήν. Psal. 38 : 'Ιδού παλαιστας
10ου τάζ ημέρας μου, brevíssimum vitae spatium designam. Refertur ada
gium a Diogeniano.
A D A G E S 1168 - 1169 122

Et chez Athénée* encore, peu après, Aristophane fait aussi Téloge des
cuisiniers siciliens, qu'il juge remarquables pour leurs talents culinaires.
Mais de nos jours, les Siciliens imitent la frugalité des Espagnols et des
Italiens au point de presque les dépasser en la matière. Et ils ont entièrement
perdu le renom que leur valait ce proverbe. Toutefois Athénée*, dans Le
Banquet des philosophes, recense au nombre des tables somptueuses celles des
Italiens. Mais de nos jours ils revendiquent des éloges pour leur antique fru­
galité, de meme que les Grecs, par un phénomène de retour, ont recouvré leur
ancienne reputation de buveurs. Par suite Fausto Andreiini*, mon ancien
compagnon de jeux originaire de Forli, poète non seulement couronné de
lauriers mais encore poète de roi et meme, si les dieux le lui accordent,
poète de reine, qui enseigne depuis plus de trente ans Tart poétique dans la
tres réputée Académie de Paris1, a détourné l'adage pour Tappliquer aux
Anglais dans Ie poème qu'il a compose « Sur les pavés de Paris » :
Lc charme des t a blees anglaises.
Et j'ignore Toriğine de ce proverbe tres répandu chez les Francais : pour
dire qu'un homme a la peau du ventre bien tendue par la nourriture ingérée
ils disent : Repu comme un Anglais. Mais s'ils attribuent aux Anglais la
polyphagia [= polyphagie, Ie fait de beaucoup manger], à nous autres, ils
associent hpolüposia [= polyposie, Ie fait de boire beaucoup].

1169. Une vie d'une demi-coudée


Cest-à-dire une durée de vie três courte. Expression proverbiale emprun-
tée aux arpenteurs pour qui une demi-coudée (ou une paume) correspond à
douze doigts, à peu prés autant qu'on peut ątteindre en écartant leş doigtş ąu
maximum. Aujourd'hui encore mes compatriotes mal dégrossis appellent
un nain un homme d'une demi-coudée ou un homme qui tient dans une
main. L'expression est empruntée aux charpentiers qui mesurem le bois
en joignant quatre doigts et appellent cette unité de mesure une palaesta
[= paume]. Parfois, ils le mesurem la main étendue depuis le sommet du
pouce jusqu'a Гсхсгетііе du majeur, mesure qu'ils appellent une spithami
[= empan].
Psaume 38* : Idou palaïstas éthou tas hemeras той [= Vois, mes jours tu les
fis de quelques paumes] pour indiquer une infime tranche de vie.
L'adage est rapporté par Diogénianos*.

1. Pendant trente ans, de 1488 à sa mort. Fausto Andreiini fut la coqueluche poétique
de la cour des rois de France.
123 PROVERBIA 1170- 1172

1170. Temporis punctum


Στιγμή χρόνου, id est Punctum temporis. Simili figura dixit Teren-
tius: Tum temporis ad hoc punctum mihi est, id est spatium brevissimum.
M. Tullius Philippica II: Attende paulisper cogitationemque sobrii hominis
ad temporis punctum suscipe. Idem VIII : Opus ostendebat munitionem-
que legatis; ne punctum quidem temporis, cum legaţi adessent, oppugnatio
respiravit. Apud mathematicos enim punctum indivisibilis quaedam pars
est lineae, cujus, ut inquit Euclides, pars nulla est. Plutarchus De pueris ins-
tituendis: Στιγμή χρόνου πας έστιν ό βίος, id est Temporis punctum est
omnis vita.

1171. Nova Hymettia, Falerna vetera


Macrobius libro Saturnalium septimo: Cur, Disari, mei et vinum diversis
aetatibus habentur optima г Mei, quod recentissimum, vinum, quod vetustis
simum. Unde est et illud proverbium, quo utuntur gulones: Mulsum, quod
probe temperes, miscendum est novo Hymettio, Falerno vetulo. Quod ada­
gium non videmus, ubi nobis possit usui esse, sed tarnen adscripsimus, ne
nihil omnino de popinis mutuati videremur. Nisi forte placeat eo torqueri,
ut dicamus e diversis rebus quaedam optime conflari.

1172. Qui multa rapuerit, pauca suffragatoribus


dederit, salvus erit
Aelius Lampridius in vita Alexandri Severi: Idem, inquit, addebat sen-
tentiam de furibus notam, et Graece quidem, quae Latine hoc significat :
Qui multa rapuerit, pauca suifragatoribus dederit, salvus erit. Quae Graece
talis est:
Ό πολλά κλέψας, ολίγα δούς, εκφεύξεται, id est
Qui multa tollit, pauca dat, servabitur.
Admonet adagium id, quod nostris quoque temporibus vulgo factitant
fures non omnino stupidi: non nisi magnis praediis injiciendam manum, ut
supersit, quo judicem, si forte sit opus, corrumpant atque exoculent. Cete
rum qui parva tollunt, deprehcnsi pendent, utpote quibus nihil sit, quod
impertiant praefectis.
ADAGES 1170-1172 123

1170. Le temps d'un point


Terence* recourt à une expression similaire quand il dít: «Je n'ai que le
temps d'un point pour le faire », c'est-à-dire un trés court instant.
Cicerón, dans la deuxième Philippique* : « Accorde-moi un tout petit peu
d'attention et apprends le temps d'un point ce que pense un homme sobre. »
À nouveau dans la huitième Philippique* : « Il montrait aux légats l'ouvrage
et les fortifications; le siège ne connut pas de relâche, pas méme le temps
d'un point pendant la presence des légats. »
Car en mathématiques, le point est une partie de droite indivisible et,
comme le dit Euclide*, il ne comporte aucune partie.
Plutarque dans De I'education des enfants* : « Toute la vie n'est qu'un point
dans le temps. »

1171. Nouvel Hymette et vieux Falerne


Macrobe*, au livre 7 des Saturnales : « Pourquoi, Disaire, considère-t-on
que le miei et le vin sont meilleurs l'un à un âge l'autre à un autre î Le miel
quand il est le plus frais, le vin quand il est le plus vieux. De la aussi ce
proverbe utilise par Ies gloutons. Pour obtenir le bon melange, il faut faire Ie
vin miellé avec de l'Hymette de fraïche récolte et du vieux Falerne. »
Nous ne voyons pas quel usage nous pourrions faire de eet adage. Nous
l'avons cependant inclus pour ne pas donner l'impression de n'avoir rien
emprunté à ce qui a trait aux tavernes. A moins que Ton ne decide d'en
faire un usage détourné pour dire que Ton obtient d'excellents résultats en
mêlant des choses différentes.

1172. Qui aura beaucoup amasse en cédantpeu


à ses partisans s'en sortira
Aelius Lampridius*. dans sa Vie d 'Alexandre Severe, écrit : « Il ajoutait
encore cette sentence à l'adresse des voleurs, citée en grec, et qui sigrufie en
latin : Qui aura beaucoup amasse en cédant peu à ses partisans s'en sortira. »
En grec :
Ho polia klépsas, oliga dous, ekpheiixetat.
[= Qui prend beaucoup et donné peu s'en sortira.]
La leçon de l'adage est encore mise en pratique de nos jours par les voleurs
qui ne sont pas dénués de tout bon sens : ne jeter les mains que sur les gros
butins, pour qu'il reste, en cas de besoin, de quoi corrompre le juge et lui
faire détourner le regard. Quant à ceux qui se contentem d'un petit butin, ils
sont pendus s'ils se font prendre puisqu'ils n'ont rien à donner aux autorités.
124 PROVERBIA 1173 - 1174

ii.ii.73 1173. Insimpulo


Μ. Tullius libro De legibus tertio agens de lege tabellaria, hoc est de
jure ferendorum per tabellam suffragiorum : Et avus quidem noster, inquit,
singulari virtute in hoc município, quoad vixit, restitit Μ. Gratidio, cujus
in matrimonio sororem, aviam nostram, habebat, ferenti legem tabellariam.
Excitabat enim fluctus in simpulo, ut dicitur, Gratidius, quos post filius
ejus Marius in Aegaeo excitavit mari. Hactenus Cicero. Quantum igitur
conjectura consequi licet, in simpulo fieri dicebatur, quod vel clanculum,
vel in re minuta atque humili fieret. Est enim simpulum, auctore Festo, vas
parvum non dissimile cyatho; unde mulieres rebus divinis deditae simpula-
trices vocentur. M. Varro scribit vas esse minutim fundens, in cujus locum
successerit epichysis; unde veteres res minutas nulliusque pretii simpula
rias appellabant. Plinius libro XXXV, cap. XII : In sacris quidem etiam
inter has opes non myrrhinis crystallinisve, sedfictilibusprolibatur simpulis
innocentius. Attestatur et M. Varro, cum apud Nonium Marcellum ait deos
ipsos vili simpulo invitări. Item Apuleius : In hodiernum, inquit, populus
Romanus diis immortalibus simpulo et catino fictili sacrificat. Sunt qui pro
simpulo legant sympuvium, cujus meminit Juvenalis satira sexta :
Aut quis
Sympuvium ridere Numae nigrumque catinum
At Vaticano fragiles de monte patellas
Aususeratł
M. Tullius in Paradoxis : Quid autem Numa PompiliusJ Minusne gratas
diis immortalibus capedines acfictilesurnulas fuisse quam delicatas aliorum
pateras arbitramur? Polemon apud Athenaeum libro undécimo tradit ad
ipsius etiamnum aetatem Graecos quosdam bibere solitos ex fictilibus, velut
Argivos in publicis conviviis ac Lacedaemonios in festis aut epiniciis aut
nuptiis virginum. Proinde non absurdum videtur, si quis existimet sumptam
allegóriám a puerorum lusu, quo solem perfistulamangustam in simpulum
inflames quasi fluctus quosdam et aquae strepitum excitare.

n,ii,74 1174. Proteo mutabilior


Πρωτέως πο^^ώτερος, id est Proteo mutabilior, in vafrum et ver
sipellem competit. Lucianus in Sacrificiis Jovem ποίκιλώτερον αύτου
Πρωτέως appellat, quod se subinde in alias atque alias formas transfigura
ADAGES 1173 - 1174 124

1173. Dans un verre d'eau


Cicerón au troisième livre du Traite des lots*, lorsqu'il traite de la loi sur
les bulletins c'est-a-dire du droit de vote par bulletin secret : « Mon aïeul,
aussi longtemps qu'il vécut, resista dans се municipe par sa singuliere vertu
à Marcus Gratidius dont il avait épousé la sccur — notre grand-mere —
lorsqu'il proposa la loi sur les bulletins. Car Gratidius agitait, comme on
dit, une tempête dans un verre d'eau avant que sonfilsMarius n'en agite une
en mer Egéé. » Voilà pour Cicerón. Done autant qu'on peut le déduire, on
disait « arriver dans un verre d'eau » pour се qui avait lieu à la dérobée ou
à propos de choses minimes et infimes. Car un simpulum [— ciboire] est,
d'après Festus*. un recipient qui ressemble à un cyathe ; с'est pourquoi on
pourrait appeler les bigotes des « simpulatrices » [= porteuses de ciboire1].
Varrón* indique que се recipient verse goutte à goutte et qu'il a été remplacé
par Tépichyse. Cest pourquoi on appelait autrefois les choses infimes qui
n'avaient aucune valeur des « simpulaires ». Pline au livre 34, chapitre 12* :
« Méme pour les sacrements, malgré ces richesses, on fait preuve de plus
d'innocence en se servant pour les libations de eiboires faits non de myrrhe
ou de cristal mais de térre. » Varrón en témoigne aussi dans le passage que
cite Nonius Marcellus* ou il dit qu'on reçoit méme les dieux avec un ciboire
sans valeur. De méme Apulée*:« Aujourd'hui Ie peuple romáin sacrifie aux
dieux avec un ciboire et un plat en terre. » Certains lisent non sympulum mais
sympuuium, un terme mentionné par Juvénal dans la satire 6* :
Mais qui avait osé dénigrer et railier
De Numa le plat noir et Ie sутри νtum,
Du mont du Vatican les coupes si fragiles ?
Cicerón dans les Paradoxes* : « Que dire de Numa Pompilius ? Pensons-
nous q ue ces vases et ces urnes dé terre ont été moins appréciés des dieux que
les patères raffinés des autres 2 » Polémon, au uvre 11 d'Athénée*, rapporte
que, encore de son temps, certains Grecs avaient l'habitude de boire dans
des recipients de terre comme les Argiens lors des banquets pubhes ou les
Lacédémoniens lors des fêtes, des victoires, des noces. Il ne semble done
pas absurde de penser que Pimage est tirée du jeu auquel les enfants om
l'habitude de s'adonner et qui consiste à souffler dans un verre d'eau avec
un petit tuyau pour у faire du bruit et comme des vagues.

1174. Plus changeant que Protée


Convient à quelqu'un de rusé et de changeant. Lucien, dans Les Sacri­
fices*, dit de Jupiter qu'il est Potkilötéron aütou Prótéös [= plus changeant que
Protée] parce qu'il se metamorphose sans cesse en différentes formes.

1. Nous dirions : des grenouilles de bénitier.


125 PROVERßlUM 1174

ret. Plato in lone : 'Αλλ' άτεχνώς, ώσπερ ο Πρωτέυς, παντοδαπος γίγνη,


στρεφόμενος άνω και κάτω, id est Sed prorsus Protei in morem in omnem
speciem veneris, sursum ac deorsum te ipsum distorquens. Horatius in eos,
qui facile vertunt sententiam :
Quo teneam vultus mutantem Protea nodo?
Idem alibi:
Effugiet tarnen haec sceleratus vincula Proteus.
Protea vocat tergiversantem et quem Graeci vocant δυσφώρατον, id est
deprehensu difficilem. Porro fabulam Protei notiorem arbitror, quam ut hic
sit recensenda. Extat apud Homerum Odysseae quarto et apud Maronem
quarto item Georgicon. Simili figura diceretur et Vertumno inconstantior.
Nam hic deus in omnigenam speciem sese variat, unde et nomen reperit apud
Latinos. Horatius: Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis. Hujus memi-
nit Ovidius deseribens, quemadmodum amans Pomonam deam alias sub-
inde formas assumpserit. Et εύμεταβολώτερος Έμπούσης, id est Empusa
mutabilior. Cujus mentionem fecit Lucianus in commentario De săltaţi
onibus : "Ιδοις τ αν ουν αυτούς προς τον αυτόν καιρόν ώκέως
διαλλαττομένους και αυτόν μιμούμενους τον Πρωτέα. Είκάζειν δέ χρή
και τήν Έμπουσαν τήν ές μυρίας μορφας μεταβαλλομένην, id est Vide-
bis igitur ipsos eodem in tempore subito in aliam transfigurări speciem atque
ipsum referre Proteum. Quin et Empusae exemplum conferre oportet, quae
sese in innumerabiles vertit formas. Memınit hujus Aristoph. in Ranis:
Και μήν ορώ νή τον Δία θηρίον μέγα.
ΙΙοΐόν τι; Δεί-νόν παντοδαπον γουν γίγνεται.
Τότε μέν βους, νυνι δ' όρεύς, τότε δ' αύ γυνή
'Ωραιότατη τις. Που έστι; Φέρ' έπ* αυτήν ίω.
'Αλλ' ουκ έΥ αύ γυνή 'στιν, αλλ' ήδη κύων.
Έμπουσα τοίνυν γ' εστί, id est
At maximam profecto video beluam.
Qualem? Novam, quae in cuncta subito vertitur:
Modo bos, modo autem mula, rursum femina
Pulcherrima, Age ubi est? Rem ad illam jam feror.
At rursus haud est mulier, immo jam canis.
Empusa proinde est.
Interpres adscribit Empusam spectrum quoddam esse, quod ab Hecate
soleat emitti videndum miseris et calamitosis. Id subinde consuevit aliis atque
aliis formis exhibere sese. Quidam existimant meridianis horis apparere soli
turn iis, qui parentant Manibus. Quod quidem haud scio an recte possit
referri ad id, quod extat in Psalmis Hebraeorum : 'Από συμπτώματος και
δαιμονίου μεσημβρινού, id est A b occursu et daemonio meridianio. Sunt
ADAGE 1174 125

Platon, dans le Ion* : « Mais à la maniere de Protée, tu prends toutes les


apparences et te mets toi-même sens dessus dessous. »
Horace* contre ceux qui changent tacilement d'avis :

Dans quel filet puis-jc enfermcr


Ce Protée aux mille visages ?

Le méme auteur, ailleurs* :

Ce Protée roué défera ces liens.

Il qualifie de Protée un être retors, ce que les Grecs appellent dysphõraton,


e'est-a-dire difficile à prendre. Quant à Thistoire de Protée, je la juge trop
connue pour qu'il soit besoin de la rapporter ici. O n la trouve chez Homère
au chant 4 de VOdyssee* et chez Virgilé dans les Géorgiques au chant 4*
également. Par un tour semblable on pourrait dire aussi: plus inconstant que
Vertumne. Car ce dieu prenait toutes sortes d'apparences, d'ou lui vient son
nom en latin. Horace* : « Né pour les Vertumne injustes aussi nombreux
soient-ils. »
Ovidé* le mentionne quand il décrit comment, amoureux de la déesse
Pomone, il changea sans cesse d'apparence. O n dit aussi : Plus changeant
qu'Empusa.
Lucien en a fait mention dans son commentaire Sur les danses* : « Tu les
verras done au méme moment changer subitement d'apparence et rappeler
Protée en personne. Il faut aussi comparer avec l'exemple d'Empusa qui se
metamorphose en d'innombrables formes. »
Aristophane en fait mention dans Les Grenouilles* :
X A N T H I A S . — Mais voilà sous mes yeux une tres grosse béte
D I O N Y S O S . — De quelle espcee est-elle ?
X A N T H I A S . — Unc espcee nouvelle :
Toujours différente : vache tantor, puis âne,
La voilà maintenant la plus belle des femmes.
D I O N Y S O S . — Dis-moi done ou elle est que j'aille droit vers elle.
X A N T H I A S . — Ce n'est plus une femme, un chien, voilà ta belle !
D I O N Y S O S . — Oui с'est unc Empıısa.

Le schohaste* indique en marge qu'Empusa est un spectre qu'Hécate a


coutume d'envoyer pour être vu par les misérables et les malheureux. Il a
pour habitude de sc montrcr sous des apparences toujours différentes. Selon
certains, il a coutume d'apparaitre à midi aux yeux de ceux qui sacrifient
aux Manes.
Je ne sais pas s'il est pertinent de !e rapprocher de ce que Ton trouve
dans les Psaumes des Hébreux* : « Des rencontres fortuites et du démon de
midi.»
Certains* affirment qu'Empusa est la déesse Hécate cn personne. Car on
raconte que, quand on la voit, elle n'a qu'un pied et on pense que e'est de là
126 PROVERBIA 1174 - 1176

qui hane ipsam Hecaten affirment esse. Narrant autem uno videri pede, unde
et nomen inditum putant Έμπουσαν οιονεί ένίποδα. Demosthenes ait
Aeschinis matrem, cui ipse Leucotheae nomen mutasset, appellaum fuisse
Empusam, eo quod quaestus gratia quidvis et facérét et pateretur.

ΙΙ,ΙΙ,75 1175. Amicus magis necessarius quam ignis et aqua


'Αναγκαιότερος πυρός και ύδατος ό φίλος, id est Amicus magis neces­
sarius quam ignis et aqua. Hyperbole proverbialis admonens neminem esse
tarn divitem aut potentem, quin opus habeat amicorum offieiis. Quemad-
modum enim citra ignem et aquam non constat hominum vita, ita nee sine
consuetudine atque opera familiarium, quos ob id ipsum Latini necessá­
rios vocant, ut amicitiam necessitudinem. Innuit adagium duo quaedam
maxima commoda colligi ex amiciţia : voluptatem et usum. Nihil est enim
neque jucundius igni, neque utilius aqua. Quamobrem scripsit Horatius:
Nil ego contulerim jucundo sanus amico.
Item Euripides apud Plutarchum :
Εις #μματ' εΰνου φωτός έμβλέψαι γλυκύ, id est
Dulce est tueri hominis amici lumina.
Recensetur adagium a Plutarcho commentario, quem inscripsit Quo
pacto sit dignoscendus assentator ab amico : Καθ' δ δή και λέγετχι πυρός
και ύδατος ό φίλος ανάγκα έτερος, id est Quapropter dicunt etarn ami
cum igni quoque et aqua magis necessarium esse. Exstat et apud Anstotelem
in Moralibus et apud Ciceronem in Laelio. Hodieque vulgus hdoctum
habet in ore, quod est verissimum, tolerabilius vivi sine peeuniis, quam sine
amicis.

11.11.76 1176. Lupus circum puteum chorum agit


Λύκος περί το φρέαρ χόρευες id est Lupus circum puteum chorum agit.
In eos dicetur, qui sumpta inaniter opera spe sua frustrantur. Aunt enim
lupo morem esse, ut si quando sitiat, пес tuto se possit demittert, circum
puteum oberret frustra ınhıans aquae, quam non possit contingere. Sunt qui
paroemiam inde ductam existiment, quod aliquando veniat usu, ut lupus
pecudem aliquam aut hominem insectetur; qui posteaquam se it puteum
quempiam altiorem metu demiserit, obambulat ille velutique saltantium in
modum in orbem circumagitur praedae cupiditate, qua tarnen potiri non
queat. Plutarchus in commentario, cui titulus Quomodo possit adblator ab
amico dignosci : TQt χρώμενοι προσαπολλύουσ^ αυτούς, τήν περί το
φρέαρ δρχησ^ άτεχνώς ορχούμενο^ id est Qua qui utuntur. se ipsos
quoque in perniciem adducunt, re vera saltationem illam circum pureum sal-
ADAGES 1174- 1176 126

que viendrait le nom de Émpousan otoneïhénipoda Empusa signifie « un » et


« pied »]. Démosthène* dit que la mère d'Eschine — dont ce dernier avait
lui-même fait changer le nom pour Leucothée — était appelée Empusa parce
que, contre argent, elle faisait et supportait n'importe quoi.

1175. On a plus besoin d'un ami que d'eau et de feu


Hyperbole proverbiale qui rappelle que nul n'est assez riche ni assez puis­
sant pour se passer des services d'un ami. Car, de méme qu'on ne saurait
survivre sans feu ni eau, on ne saurait non plus le faire sans relations et sans
les services entre proches. Cest la raison pour laquelle en latin on les appelle
« les nécessaires » et que Γοη appelle l'amitié « relation nécessaire ». L'adage
indique que Tamitié réunit deux avantages tres grands : le plaisir et Tutuite.
En effet rien ne procure plus de plaisir que le feu, rien n'est plus utile que
l'eau. Cest pourquoi Horace* a écrit ce vers:
Sain d'esprit et de cceur, je n'échangerais rien
Contre un ami, un bon copain.
De méme Euripide* cité par Plutarque* :
Qu'il est doux de voir un regard ami.
Plutarque a releve l'adage dans le traite intitule Comment on peut discerner
Vami dußatteur* : « Cest pourquoi Γοη dit que Γοη a plus besoin d'un ami
que de feu et d'eau. » On le trouve aussi chez Aristote dans ses Éthiques* et
chez Cicerón dans De l'amitié*. « Et de nos jours, le vulgaire ignorant a à la
bouche cette formule tres vraie : La vie est plus supportable sans argent que
sans amis.»

1176. Le loup danse autour du puits


On le dira de ceux dont la peine reste vaine et qui sönt trompés dans
leurs espoirs. Car on dit que le loup a pour habitude, quand il a soif et ne
peut descendre dans un puits sans danger, d'errer autour du puits en hurlant
devant Геаи qui est hors de portee. Certains pensent que le proverbe est
tiré d'un phénomène qui se produit parfois : un loup se lance à la poursuite
d'une béte du troupeau ou d'un homme ; quand la peur a poussé la proie
convoitée à descendre dans un puits un peu profond, alors le loup va et
vient et tourne autour comme le font les danseurs, désireux d'attraper la
proie qui est pourtant hors de sa portee. Plutarque dans le traite intitule
Comment discerner Vami dußatteur* : « Ceux qui en usent precipitem aussi leur
propre perte, car véritablement ils font la ronde autour du puits. » Il parle
d'une raillerie excessivement mordante qui fait que non seulement nous ne
127 PROVERBIA 1176 - 1178

tantes. Loquitur autem de dicacitate intemperanţi et virulenta, qua fit, ut nee


illis quicquam utilitatis adferamus, in quos dicimus, et nobis ipsis maximum
malum conciliemus. Refertur adagium a Zenodoto, Suida, Diogeniano.

п.N,77 1177. Lydiuscurrus


Λύδιον άρμα, id est Lydius currus. Hoc scommate notabantur, qui in
certamine quopiam longe ceteris essent inferiores. Et Παρά Λύδιον άρμα
θέεις, id est Juxta Lydium currum curris. Plutarchus in libello, quern ins-
cribit De dignoscendo assentatore ab amico : Tòv бе κρείττονα τρέμει και
δέδοικεν, ου μα Δία παρά Λύδιον άρμα πεζός οίχνεύων, άλλα παρά
χρυσον έφθόν, id est Ceterum superiorem metuit ас veretur, non hercle
ad currum Lydium pedes Ingrediens, sed ad aurum purum. Refertur ada
gium a Diogeniano. Quidam ad Pelopem Lydum referunt, qui suo curru
vicerit Oenomaum socerum, in quibus est Gregorius Nazianzenus, sic usur-
pans, ut dicat se tanto esse inferiorem eximiis Basilii virtutibus, quantum
pedes abest a Lydio curru. Effertur et ad hunc, ut dixi, modum paroemia :
Παρά Λύδιον άρμα θέειν, iá est Praeter Lydium currum currere, aut juxta
Lydium currum, ut pedes intelligatur certare cum Lydio curru velocíssimo,
quod quidem certamen nimis inique comparatum videatur. Achilles apud
Euripidem in Iphigenia Aulidensi pedestri cursu certat cum quadriga et vin
cit. Plutarchus in vita Niciae e Pindaro allegat : Ού γαρ μα Δία, inquit,
παρά Λύδιον άρμα πεζός οίχνεύων, ως φησι Πίνδαρος, id est Non enim
per Jovem juxta Lydium currum pedes incedens, ut inquit Pindarus. Hero­
dotus libro primo tradit olim Lydios prae ceteris equitatu valuisse пес aliter
fere nisi ex equis pugnare.

1178. Cinclus
Κίγκλοι, id est Cincii, rusticano provérbio dicebantur praeter modum
pauperes, quibus neque domus esset, neque quidquam, quod suum possent
dicere. Qualem Catullus describit Furium, cui neque villula fuerit, neque
domus, neque arca. Cinclus enim avis quaedam est imbecillis atque inva­
lida, ita ut non possit ipsa sibi proprium nidum parare, proinde ova nidis
supponit alienis. Unde et rustici venerum in adagionem, ut mendicos et
errones cinclos vocent. Auetor Aelianus libro De natura animantium duo­
decimo. Quod genus homines Graeci άνεστίους vocant, hoc est expertes
ADAGES 1176 - 1178 127

sommes d'aucune utiuté à ceux à qui nous nous en prenons, mais que nous
nous attirons bien du malheur.
Zénodote*, Suidas*, Diogénianos* rapportent l'adage.

1177. Un char lydien


Bon mot qui servait à railler ceux qui dans quelque lutte se montrent
largement inférieurs aux autres. Tu cours à côté d'un char lydien. Plutarque
dans le traite Comment discerner Vami duflatteur* : «Il craint et redoute la
supériorité de son adversaire, non par Hercule parce qu'il marche à pied à
côté d'un char lydien, mais à côté de 1'or pur. »
L'adage est releve par Diogénianos*. Certains le mettent en relation avec
le Lydien Pélops qui vainquit son beau-père Œnomaos dans une course de
chars.
Grégoire de Nazianze* fait partie de ceux-là: il se sert de l'expression pour
dire que son infériorité devant les vertus remarquables de Basile équivaut à
la difference qui existe entre la marche à pied et un char lydien. On trouve
aussi le proverbe sous Ia forme que j'ai rapportée plus haut: courir contre un
char lydien ou à côté d'un char lydien, pour dire qu'on riválisé à pied contre
un char lydien, vehicule d'une extreme rapidité. La lutte semble done trop
inegale.
Dans Iphigénie à Aulis d'Euripide*, Achille riválisé à pied contre un qua-
drige et l'emporte.
Plutarque dans la Vie de Nicias* cite Pindare : « Par Jupiter il n'approche
pas plus d'eux que ne ferait un homme à pied d'un char lydien ! » comme
dit Pindare1.
Hérodote, au livre 1* rapporte que jadis les Lydiens étaient les meilleurs
cavaliers et qu'ils ne combattaient qu'a cheval.

1178. Un merle cTeau


Des merles d'eau : proverbe campagnard qui servait à designer des gens
d'une extreme pauvreté ne possédant ni maison ni quoi que ce soit qu'ils
puissent dire à eux. Cest le portrait que Catulle* brosse de Furius qui ne
possédait ni maisonnette, ni demeure, ni coffre. Le merle d'eau est un oiseau
frêle et faible au point de ne pouvoir se confeaionner son propre nid. En
consequence, il pond ses ceufs dans les nids des autres. De là les gens de
la campagne l'ont fait passer en proverbe et appellent « merles d'eau » les
mendiants et les vagabonds.
La source est Élien au livre 12 du De la nature des animaux*. Les Grecs
appellent les gens de cette espèce des anestioi\ c'est-a-dire sans domicile fixe.
Suidas* rapporte que le merle d'eau est un oiseau de mer, maigrelet, qui

1. Traduction inspiréc de celle d'Amyoi, op. cit.


128 PROVERBIA 1178 1179

penatium. Suidas tradit cinclum avem esse marítimam, gracilem nulloque


ferme corpore, cui peculiare sit clunium pennas subinde movere, unde et
nomen additum σεισοπυγίδι, nimirum ab agitatione caudae; eam provér­
bio fecisse locum, quo Menander sit usus in Thaide :
Πτωχότερος εϊ λεβηρίδος καΐ κιγκάλου, id est
Mendicior leberide atque cincalo.
Hinc κtγκλíζεtv dici pro eo, quod est commoveri et obstrepere.

11.11,79 1179. Q u a e sub alis sunt


At υπό μάλης πράξεις, id est Facta subalaria, proverbiali figura dixisse
videtur. Plutarchus in commentario, quod inscribitur Quo pacto sit dignos-
cendus adulator ab amico : Πόνου, inquiens, καΐ σπουδής άπάσης άπο-
λειπόμενος, εν ταΐς υπό μάλης πράξεσ^ απροφάσκττός εστίν, id est
Ad laborem et res honestas segnis, in his rebus, quae sub ala fiunt, nihil
recusat. De adulatore loquitur ad honesta officia tum pigro, tum inutili,
ad voluptuaria ministeria prompte : videlicet ad scortum cum fide addu
cendum, ad comparanda opsonia, ad instruendum convivium. Equidem
opinor ob id adulationi sub alis sedem datam esse, quod hae corporis partes
titillationem praecipue sentiant, sive ob cutis tenuitatem, sive quod insolitus
nobis earum contactus partium, sive quod is locus venulas habeat, quibus
frictu calefactis ejusmodi nascatur delectatio. Aristoteles sectione XXXV,
problemate II, indicat sub alis potissimum ac sub pedum vestigiisfierititil­
lationem, conjectans in causa esse vel quod ibi cutis sit mollior, vel quod
contactus sit insolens, quod idem usu venit in auribus. Quid autem aliud
est adulatio, quam aurium pruritus quidam et gargarizatio ? Unde Lucianus
in dialogo quodam Charontis, Menippi et Mercurii philosophum quem-
piam omnibus exuens vitiis : Έ ν έτι το βαρύτατον υπό μάλης έχει. Τί,
ώ Μένι,ππε ; Κολακίαν, ώ Έρμη, πολλά εν τφ βίω χρησίμεύσασαν
αύτω, id est Unum quiddam adhuc sub alis gestat, quod est omnium gra
vissimum. Quidnam, Menippe ? Adulationem, Mercuri, quae illi plurimum
attulit cmolumcnti in vita. Nisi si quis malit υπό μάλης ita dictum, ut alibi
Lucianus dixit υπό κόλπου, id est sub sinu, significans eum Veneris usum,
qui non vacat turpitudine. Nam oscula, quaeque supra sinum fiunt, utcum-
que cum honestate possum cohaerere, ceterum infra sinum ουδέν υγιές.
ADAGES 1178 - 1179 128

n'a pour ainsi dire pas de corps, qu'il a pour particulate d'agiter sans cesse
les plumes de son croupion, d'ou lui vient son sumom de seisopügidi [de seisot
secouer et pügidion, le croupion], tiré évidemment de се qu'il agite sa queue.
II est passé, dit Suidas, au rang de proverbe et Ménandre l'emploie dans
Thaïs* :
Plus gueux que Lébéris1
Et plus gueux aussi qu'un merle des eaux.
D'ou kinklizem [= faire le merle d'eau] pour s'agiter et faire du bruit.

1179. Fait sous les aisselles


« Actions faites sous les aisselles» semble avoir été une expression pro­
verbiale. Plutarque dans le traite intitule Comment discerne Vămi duflatteur*
écrit: Réfractaire au travail et aux activités honnêtes, il ne recule pas devant
ce qui se fait sous les aisselles. Il parle d'un flaneur paresseux et inefficace
pour les services honnêtes, mais prompt pour ceux qui ont trait aux plaisirs,
par exemple introduire une courtisane qu'il garantit, procurer des vivres,
organiser un banquet. Selon moi, on a attribué à la flagornerie une place
située sous les aisselles, parce que cette partie du corps ressent tout particuliè-
rement les chatouilles, ou parce que la peau у est três fine, ou parce qu'il est
rare de toucher cette partie, ou parce qu'il у a dans cette région du corps de
petites veines qui s'échauflfent quand on les frotte et procurem un sentiment
de plaisir.
Aristote* au probleme 2 de la section 35 signale que les endroits les plus
chatouilleux sont sous les aisselles et sous la plante des pieds, et il suppose
que la raison en est une peau trop tendre ou un fronement inhabituel; la
méme chose se produit pour les oreilles. Or la flatterie, qu'est-ce d'autre
qu'une démangeaison et un gargarisme des oreilles ?
Ainsi Lucien*, dans un dialogue entre Charon, Ménippe et Mercure,
dépouillant un philosophe de tous ses vices : «Il a encore quelque chose
sous les aisselles et e'est le vice le plus importun de tous. — Quoi done,
Ménippe ? — Laflagornerie,Mercure, dönt il a tiré pendant sa vie les plus
grands gains.»
A moins qu'on ne prefere comprendre hüpo males [= sous les aisselles]
dans le sens oil Lucien emploie ailleurs* hüpo kolpou [— sous la ceinture],
pour parier des plaisirs de Vénus qui ne manquem pas d'indécence. Car
les baisers et tout ce qui se passe au-dessus de la ceinture sont de quelque
maniere compatibles avec la décence, mais ce qui se passe au-dessous de la
ceinture ouden hügiés f = est étranger à la raison].

1. Étasmc explique Lébéris à l'adage 36.


129 PROVERBIA 1180 - 1181

π,π,so 1180. Simul sorbere et flare difficile


Tranio servus apud Plautum in Mostellaria objurgatus est ab hero, quod
non maturius redisset. Cum ille se aliubi fuisse diceret nee simul apud herum
esse potuisse et illud, quod jussus fuerat, peragere,
Si voles, inquit, verbum hoc cogitare,
Simulflaresorbereque haud factu facile est.
Commode utemur hoc adagio, si quando signifîcabimus negotia quae-
piam id genus esse, ut pariter ab iisdem tractari non queant : veluti si quis
conetur simul et litteris et voluptatibus vacare, simul amoribus et parcimonia
indulgere, simul uxori studiisque satisfacere, simul et poeticis et theologicis
studiis operam dare, simul et mondo servire et Christo; quemadmodum fieri
non potest, ut quis eodem in tempore sorbeat hausto spiritu et flet emisso
halitu. Affine videtur huic adagio dictum illud Evangelicum : Nemo potest
duobus dominis servire. Nemo potest Deo servire et Mammonae. Item illud
Phocionis ad Antipatrum: Ού δύνασαί μοι και φίλω χρήσθοα, και κόλακι,
id est Non potes me simul et adulatore uti et amico. Ad haec senarius ille,
qui falso Senecae inscribitur:
Amare et sapere vix deo conceditur.
Quodque ait, Terentium imitatus, Horatius:
Nıhilo plus explicet, ac si
Insanire paret certa ratione modoque.
M. Tullius Philippica XI : Duas tarnen res, magnas praesertim, non
modo agere uno tempore, sed ne cogitando quidem explicare quisquam
potest.

ii.ii.8i 1181. Manum admoventi fortuna est imploranda


Τάν χείρα ποτιφέροντα δει τάν τύχαν έπ^αλεΐν, id est Manum admo­
venti fortuna invocanda est. Admonet adagium ita fidendum esse divino
auxilio, ut nihilo segnius, quantum in nobis est, etiam ipsi nostra adni
tamur industria; alioqui non adjuturos superos inertium ac desidiosorum
vota. Quemadmodum eleganter scripsit Alexander Hegius, primus pueri-
tiae meae doctor haudquaquam paenitendus :
A D A G E S 1 1 8 0 - 1181 129

1180. Difficile d'avaler et de souffler en méme temps


Un esclave nőmmé Tranion, dans Le Fantome* de Piaute, se fait gronder
par son maître parce qu'il n'est pas revenu assez tot. L'esclave dit qu'il était
ailleurs et qu'il ne pouvait dans le méme temps être auprès de son maître et
faire ce qu'on lui avait demande, et il poursuit:
Fais quelque cas de I'expression :
Deglutition, expiration
Ne peuvent être à l'unisson.
Cet adage signifíe que la nature de certaines activités ne leur permet pas
d'etre menées en méme temps par la meme personne, par exemple essayer
de s'adonner simultanément aux études et aux plaisirs, se livrer en méme
temps aux amours et à 1'épargne, donner méme satisfaction à sa femme et à
ses travaux, se donner méme peine pour la poésie et la théologie, se placer
au service du monde et du Christ. De la méme façon on ne peut en meme
temps avaler en inspiram et souffler en expiram. Cette expression tirée des
Évangiles* ressemble à notre adage : « Nul ne peut servir deux maîtres. Nul
ne peut servir et Dieu et Mammon1. »
De méme ce mot que Phocion adresse à Antipater* : « Tu ne рейх me
traiter à la fois comme unflatteuret comme un ami. »
S'y rapporte ce sénaire attribué à tort à Sénèque* :
Amour joint à sagesse,
Rares ceux à qui dieu le concede.
Et ce que dit Horace* en imitant Terence :
Π у parviendrait
Comme s'il essayait de dćraisonner
De façon sensée ou bien mesurée.
Cicerón dans la onzième Philippique* : « Nul ne peut faire deux choses en
méme temps, surtout si elles som cTimportance, et pas méme se les représenter
en esprit. »

1181. Aide-toif le Ciel t'aidera2


L'adage nous invite à ne pas nousfierau secours divin sans rien faire mais,
autant qu'on le peut, à nous en remettre à nos propres efforts ; autrement les
dieux n'apportent aucune aide à ceux qui les prient en restant passifs et oisifs.
Comme Técrivit avec elegance Alexandre Hégius*, mon premier professeur
en mon enfance, ce que je n'ai pas à regretter :

1. Mammon : personnification de la richcsse dans la Bible.


2. Liuéralement : «Il faut implorer la fortune en mettant la main à la pite.»
130 PROVERBIA 1181 - 1182

Solas jure Deus preces,


Quo nemo magis impiger
Aut infestior otio,
Aversatur inertium.
Plutarchus in Apophthegmatis Lacedaemonicis refert apud earn gentem
deos deasque omnes hastatos fingi solere, Venerem etiam ipsam armis indu
tam, tamquam ne illi quidem otium agant, sed bellicis studiis exerceantur :
Addunt, inquit, et proverbium :
Táv χεΐρα ποτιφέροντα τάν τύχαν καλεΐν, id est
Manum admoventi sunt vocanda numina.
Aeschylus apud Stobaeum :
Θώεΐ бе τω κάμνοντι συσπεύδε^ θεός, id est
Huic, qui laborat, numen adesse assolet.
In eamdem sententiam Pindarus in Nemeis: Π ρος άκρον άρετας / ήλθον,
ot τε πόνων έγεύσαντο, συν θεού δέ τύχη, id est Ad summum virtutis api-
cem pervenerunt, qui gustarunt labores, non autem sine dei fortuna. Proinde
nee ita fidendum industriae, ut divinam opem negligamus, nee ita rursum
pendendum ab illa, ut nostrum praetermittamus officium. Allusisse videtur
hue Aeschylus in Persis:
Έγώ δέ που
μακρού χρόνου τάδ' ηΰχουν έκτελευτ7)σα θεούς.
'Αλλ' δταν σπεύδη τις αυτός, χώ θεός συνάπτεται., id est
Plurimo jam tempore a deis
Optavcram, haec ut dextra conficerent mihi. At
Ubi vigilas ipse, dii quoque admovent manum.
Refertur ex codem :
Φιλεΐ бе τω κάμνον™ συσπεύδειν θεός, id est
Adesse gaudet, sed laborantı, deus.
Nonnulli, quorum est Suidas, adagionis originem ad apologum referunt.
Rusticus quidam, cum plaustrum haereret in lama, otiosus invocabat Her-
culem. At ille aestans : Admove, inquit, manum rotae ac stimula boves,
itaque deum invoca:
Τήν χεΐρα προσφέροντα τον θεον χαλεΐν.

ii.ii.82 1182. Quam quisque norit artem, in hac se exerceat


Μ. Tullius Tusculanarum quaestionum libro primo : Sed hic quidem,
quamvis eruditus sit, sicut est, haec magistro concedat Aristoteli, canere ipse
doceat. Bene enim illo provérbio Graecorum praecipitur :
Quam quisque norir artem, in hac se exerceat.
ADACES 1181 - 1182 130

Actif comme personne, cniiemi du repos


Dieu accomplit nos vœux mais rejette, il le doit,
Les vceux des paresseux.

Plutarque, dans les Apophtegmcs des Laconiens*, rapporte que се peuple


représentait tous les dieux et toutes les déesses un javelot à la main. Vénus
elle-meme portait les armes, comme si pas méme eux ne prenaient de repos
mais au contraire s'exercaient aux travaux guerriers. lis ajoutent ce proverbe,
écrit-il :

Quand on implore les dieux, il faut soi-même aussi


Mettre main à la pate.

Eschyle* cité par Stobéc* :


D'ordinaire les dieux viennent en aide a qui peine.

Pindare dans les Néwermes* écrit avec le méme sens : « Parviennent au


sommet de la vertu ceux qui ont le gout de I'efFort, mais non sans la faveur
divine. » Ainsi, il ne faut ni nousfierà nos propres efforts au point de négliger
Гаісіе des dieux, ni à l'inverse dépendre d'elle au point de ne pas accomplir
notre devoir.
Eschyle semble avoir fait allusion à l'adage dans Les Perses* :
II у a longtemps déjà j'avais prié les dieux
Pour raccomplissement de ces heureux succes.
Mais quand soi même on s'aide, alors le Ciel nous aide.

O n releve encore chez le méme auteur* :


Si Ton s'aide soi-mème, à bon grć, Dieu nous aide.

S u idas* est du no m bre dc ceux qui donnern un apologue comme source


de l'adage : un paysan dont le chariot s'était embourbé invoquait Hercule
en restant les bras ballants. Le dieu se dressa devant lui et lui dit : Prends
les choses en main et éperonne tes bceufs, et invoque ainsi le dieu :

Tên kheïra pwpheronta ton theon khakin


[ Mettre la main à pàte avant d'impiorer le dieu].

1182. Que chacun pratique Tart qu'il connaît


Cicerón au premier livre des Tusculanes* : « Mais aussi erudit qu'il soit,
et il Test, qu'il laisse ces questions à son maître Aristote et que pour sa part
il enseigne le chant. Car e'est une bonne leçon que nous donné le fameux
proverbe grec :
131 PROVERBIUM 1182

Hactenus Cicero. Est autem senarius iambicus admonens, ut, quarum


rerum sumus periti, in his dumtaxat disputandis tractandisque versemur;
quarum vero sumus rudes, eas doctioribus concedamus, neque professio-
nem alienam nobis vindicemus, neque in messem alienam mittamus falcem,
neve sutores ultra crepidam judicemus. Apud Α. Gellium Plato ex Euripide
citat, sed in sensum non nihil diversum a Ciceroniano, nempe suo quemque
vitae instituto studioque impensae delectări, quod in eo se laudem aliquam
asecuturum confidat. Accidit, inquit, illis illud Euripidis : Qua in re clarus
quisque est, ad earn properat, et diei partem illi plurimam impertit, in qua
ipse se exsuperet; contra, in qua stupidior ac nihili sit, inde efTugit eamque
contemnit. Porro verus, quem Latine refert M. Tullius, est apud Aristopna
nem in fabula, cui titulus Σφήκες. Is est ejusmodi :
"EpSoL τις, ήν έκαστος είδείη τέχνην, id est
Quam quisque novit artem, in hac se exercitet,
quo quidem loco interpres admonet inter proverbia celebrări. Usurpavit
Stratonicus citharoedus apud Athenaeum libro VIII, qui musico cuipiam,
qui prius fuerat holitor, de harmonia cum ipso disputanti respondit:
Έρδοι. τις, ήν έκαστος είδείη τέχνην.
Quamquam in editione Aldina legitur <хбоі pro ερδοι. Ad hoc proverbium
allusit Horatius ita scribens:
Navem agere ignarus navis timet. Abrotanum aegro
Non audet, nisi qui didicit, dare. Quod medicorum est,
Promittunt medici; tractam fabrilia fabri.
Scribimus indocti doctique poemata passim.
Idem in epistula ad vilicum :
Quam scit uterque, lubens censebo, exerceat artem.
Hue pertinet illud Pindaricum, quod refert Plutarchus in commentario,
quern scripsit Περί της ευθυμίας :
'Τφ άρμασι.ν ΐππος,
Έν б' άρότρω βους< παρά ναυν. б' ίθύν,ει τάχιστα δελφίς,
Κάπρω δέ βουλεύον^ φόνον κύνα δει τλάθυμον εξευρεϊν,
id est Equus in quadrigis, in aratro bos. Navem ocissime praevertitur delphi-
ADAGE 1182 131

Que chacun pratique Tart qu'il connaît. »


Voilà pour Cicerón. Cest un sénaire iambique qui invite à ne nous meler
de discuter et traiter que des matières dont nous sommes au fait, à laisser celles
que nous ignorons à de plus savants au lieu de revendiquer une profession
qui n'est pas la nötre, de faucher dans le champ d'autrui [2042], de nous
faire comme le cordonnier qui juge au-dessus de la chaussure [516].
Plaute chez Aulu-Gelle* le cite d'après Euripide, mais dans un sens
quelque peu différent de celui qu'il a chez Cicerón : Chacun se satisfait de
son mode de vie et du train de ses dépenses parce qu'il pense qu'il en tirera
quelque louange. Il nous arrive, dit-il, ce que dit Euripide : On s'empresse
à l'activité dans laquelle on brille et Γοη consacre la plus grande partie de la
journée au domaine dans lequel on peut se surpasser soi-même. En revanche
ce pour quoi on est peu capable et oü Γοη ne vaut rien, on s'en écarté et on
le méprise.
Du reste, véridique est ce mot d'Aristophane, traduit en latin par Cice­
rón, que Γοη trouve dans la pièce intitulée Les Guêpes* :
Que chacun pratique Tart qu'il connaît.
À cet endroit, le scholiaste* indique que c'était un proverbe répandu.
Au livre 8 d'Athénée*, le joueur de cithare nőmmé Stratonicos l'utilise.
Voici la réponse qu'il fait à un musicien, marchand de legumes reconverti,
qui s'entretient avec lui de l'harmonie :
Que chacun pratique Tart qu'il connaît.
Toutefois dans l'édition aldine on lit : atdot [— chante] au lieu de : erdői'
[= pratique].
Horace* a fait allusion à ce proverbe quand il écrit:
Qui ne connaît rien à Tart des marins
Tremble, est tout penaud pour partir en mer.
Qui ne s'y connaît n'ose pas donner
A qui est malade une herbe à soigner.
Ce qui est son fait le docteur l'assure,
De charpenterie traite un charpentier.
Des vers tous en font, doctes et moins doctcs.
Horace* encore dans l'epître adressée à son intendant:
Que chacun de nous, tel est mon avis,
Fasse ce qu'il sait.
S'y rapportent les vers de Pindare que Plutarque cite dans le traite qu'il
écrit Sur la tranquillité de l'esprit* :
Le cheval au quadtige, le bceuf à la charrue.
De sa course rapide, dauphin devance nef.
132 PROVERBIA 1182 - 1184

. Арго caedem molienti inveniendus est canis laborum patiens. Videlicet


significat unumquemque adhibendum ad id, quo valet. Athenaeus libro
octavo : cum Ptolemaeus cum Stratonico citharoedo contentiosius disputa
ret de citharistica, "Ετερον, εφη, εστίν, ώ βασιλευ, σκήπτρον, έτερον δέ
πλήκτρον, id est Aliud est, inquit, rex, sceptrum, aliud plectrum. Et apud
Plinium libro trigésimo quinto, cap. decimo, Apelles Alexandro Magno in
officina multa imperite disserenti de pictura comiter suasit silentium admo-
nens illum rideri a pueris, qui colores terebant.

п.п.83 1183. Dedi malum et accepi


Dedi malum et accepi. Beticum adagium est, quo licebit uti, quoties ejus
modi permutatio videbitur facta, ut malum pro malo sit redditum et par
pari relatum : veluti si quis improbum generum dedisset ac nurum item
improbam recepisset. Recensetur et explicatur a Plinio juniore in Epistulis:
Caecilius, inquit, Classicus, homo foedus et aperte malus proconsulatum
in ea parte non minus violenter quam sordide gesserat eodem anno, quo in
Africa Manus Priscus. Erat autem Priscus ex Betica, ex Africa Classicus.
Inde dictum Beticorum (ut plerumque dolor etiam venustos facit) non ille
pidum tenebatur: Dedi malum et accepi. Congruet et in eos, qui liberos suos
committunt malis praeceptoribus et recipiunt eos pejores, quam tradiderant.
Rursum in eos, qui lacessunt illos, unde gravius laeduntur, quod usu venire
tradunt üs, qui in Aegypto venantur onagros. Nam animal lacessitum fre
quenter calcitrando lapides missos rctorquet in jaculantes tanto impetu, ut
pectora insequentium penetrent aut caput fractis ossibus displodant. Unde
et in instrumento bellico nomen inditum. Auctor Ammianus lib. XXIII.

n,ııt84 1184. Carpet citius aliquis quam imitabitur


Μωμήσεταί τις μάλλον ή μιμήσεται, id est
Reprehend« aliquis citius atque imitabitur.
Scnarius hie Apollodori pictoris operibus inscribi consuevit, qui primus
umbrarum imitationem invenit. Refertur ad hunc modum :
ADAGES 1182- 1184 132

Contre le sanglicr tout prêt à massacrer,


Il faut trouver un chicn endurant à la peine.
II veut dire de toute evidence que chacun doit s'appliquer à son domaine
de competence.
Athénée, au livre 8* : « Au cours d'une discussion sur Tart de jouer de la
cithare entre Ptolémée et Ie joueur de cithare Stratonicos, ce dernier : Sire,
un sceptre et un plectre sont deux choses différentes » [cf. 3056].
Et chez Pline au chapitre 10 du livre 35* : « Alexandre le Grand faisait en
toute ignorance un long exposé sur Tart de la peinture dans l'atelier d'Apelle
quand le peintre l'invita avec obligeance à se taire en lui faisant voir qu'il
était la risée des esclaves qui préparaient les couleurs. »

1183. Je suis victime du mal que j'ai cause


Cest un adage bétique1 dönt on pourra se servir chaque fois qu'il nous
semblera que, par un retourncment de situation, un mal est rendu pour
un mal et qu'on reçoit l'équivalent de ce qu'on a donné. Par exemple si
on a donné pour gendre un ftls malhonnête et qu'on a reçu en retour une
bru également malhonnête. Pline le Jeune releve et explique l'adage dans
ses Lettres* : « Caecilius Classicus, un homme ignoble qui ne cachait pas
sa vilenie, avait servi comme proconsul en cette region en faisant preuve
d'autant de violence que de bassesse, Fannée oii Marius Priscus servit en
Afrique. Or Priscus était originaire de Bétique et Classicus d'Afrique. De
lá ce bon mot des habitants de Bétique que Γοη ne trouva pas sans charme
(car souvent la douleur aussi rend spirituel) : Je suis victime du mal que j'ai
causé.»
II conviendra aussi à ceux qui, pour avoir confié leurs enfants à de mauvais
précepteurs, les retrouvent pires qu'avant.
Également contre ceux qui attaquent des gens dont ils subissent en retour
une attaque plus violente, ce qui arrive, dit-on, à qui chasse l'onagre en
Egypte. Car cet animal, quand on l'attaque, rue pour renvoyer sur les
assaillants les pierres qu'ils lui lancem et il le fait avec tant de force que
les projectiles penetrem dans la poithne des chasseurs ou leur font échter la
tête en leur fracturam le crane. Cest pourquoi on a donné son nom a une
machine dc guerre. La source est Ammien Marcellin au livre 23*.

1184. On le mettra en pieces avant de l'imiter


Ava.nt d'etre imité, il sera sifflé.
Le peintre Apollodore avait coutume d'inscrire ce vers sénaire sur ses
oeuvres (il inventa la technique pour reproduire les ombres) ; le voici:

1. EspagiKol.
133 PROVERBIA 1184- 1187

Μωμήσεταί τις θασσον ή μιμήσεται.


Apte dicetur de re quapiam artis absolutae atque inimitabili. Porro res
egrégias multo proclivius est carpere quam aemulari. Ceterum est elegáns
προσονομασία in duabus vocibus Graecanicis : μωμήσεταί et μιμήσεταί,
quae cum sono minime distent, tarnen res declarant longe diversíssimas. Hue
allusit Plin. lib. XXXVII, cap. X I : Imitaţi mulţi, aequavit nemo. Theognis
in eamdem sententiam :
Μωμευνται δε με πολλοί, όμως κακοί ήδέ και έσθλοί,
Μι,μεΐσθαι. δ* ουδείς των άσόφων δύναται, id est
Carpunt me plures docti indoctique, imitări
Nos indoctorum de grege nemo valet.

[[,M,8S 1185. In foribus adesse


Περί τας θύρας, id est In foribus adesse dicitur allegória proverbiali, quod
instat jamque in proximo est. Plutarchus : Πυρετού περί θύρας δντος, id
est Cum febris in foribus adest. Sic et orbis opifex in arcanis litteris ad Cain
fratrieidiam : Sin male egeris, statim in foribus peccatum tuum aderit.

п.11,86 1186. Alia Lacon, alia asinus illius portat


"Αλλα μεν Λάκων λέγει, άλλα δε Λάκωνος όνος φέρει, id est Alia qui
dem Lacon dicit, alia Laconis asinus portat. Effertur apud quosdam et ad
hunc modum paroemia : "Αλλα μεν Λεύκων, άλλα бе Λεύκωνος δ*νος
φέρει id est Alia Leucon, alia Leuconis asinus portat. In eos dicebatur, quo
rum oratio dissentiret a factis. Natum aiunt ab hujusmodi quodam eventu :
Agricola quispiam, nomine Leucon, solitus est utres melle plenos storeis
obvolvere. Rogatus autem ab exaetoribus vectigalium, quid nam portarei,
ordeum se portare respondebat, videlicet quo minus pecuniae persolveret.
Sed cum evenisset aliquando, ut lapsus in terram asinus onus effudisset,
accurrerunt exactores in reponendis sarcinis auxilio futuri. Verum ubi inte­
rim cognovissent mel in utribus esse, non ordeum, Leuconem obtorto collo
abduxerunt, tamquam qui se debito vectigali fraudasset, atque illud ridentes
addiderunt : Alia Leucon, alia portat asinus. Nam in nonnullis codicibus
dicit non additur atque ita mea sententia dictum festivius redditur. Ea vox
postea versa est in adagionem. Refertur a Zenodoto et a Diogeniano.

11.11,87 1187. C o r p o r e effugere


Corpore effugere est periculum jam imminens ac paene premens arte qua-
darn declinare. Translatum a gladiatoribus ictum módico corporis flexu
fallentibus. M. Tullius in Catilinam invectione prima : Quot ego tuas petiti-
A D A G E S 1184 1187 133

Momêsetai tis ihasson ê mimêsetaï.

On Tutilisera avec à-propos pour une oeuvre qui a atteint la perfection et


qui est inimitable. D'ailleurs on se montre bien plus disposé à critiquer les
choses remarquables qu'a chercher à les egaler. Il у а du reste une elegante
paronomase entre les deux termes grecs momêsetai [= étre raillé] et mimêsetai
[= étre imité], trés proches par le son mais trés éloignés par le sens. Pline у
a fait allusion au chapitre 11 du livre 37* : Beaucoup Tont imité, nul ne Га
égalé.
Théognis* avec le méme sens:
Doctcs et moins doctes en nombre me pourfendent
Mais de ce vil troupeau nul ne peut m'égaler.

1185. Être aux portes


Métaphore proverbiale pour dire que la menace est désormais imminente.
Plutarque* : « Quand la fïèvre est aux portes. » Et ainsi dans les Saintes
Ecritures, Ie Créateur du monde à Caïn meurtrier de son frère : « Si tu fais
le mal» aussitôt ta faute sera aux portes. »

1186. Lacon porte une charge, son âne en porte une autre
Lacon dit une chose, Гапе de Lacon en porte une autre. Dans certaines
sources* on trouve aussi l'adage sous cette forme: Leucon porte une charge,
Гапе de Leucon en porte une autre. O n Temployait pour ceux dönt le dis­
cours ne s'accordait pas avec les actes. On dit que l'adage tire son origine
d'un evenement de ce genre : un paysan du nom de Leucon avait pour
habitude d'enrouler dans des nattes des outres remplies de miel. Quand les
percepteufs d'irhpotsluiderhandaiehtcéqu'iltransportáit, ilrépòridaitqué
c'était de l'orge. de toute evidence pour payer moins d'impots. Mais il arriva
un jour que son âne tombe à terre et répande la charge qu'il portait. Les
percepteurs accoururent dans l'intention de l'aider à replacer le bât. Mais ce
faisant il s'aperçurent que les outres contenaient du miel et non de l'orge. lis
emmenèrent alors Leucon en le serrant au collet [3850] comme un fraudeur
du fisc et pour se moquer ils ajoutèrent ce bon mot : Leucon et son âne
ne portent pas la méme charge. Car dans certains manuscrits « dit» n'est
pas ajouté après Leucon et selon moi la formule a plus de charme ainsi.
Cette expression est ensuite devenue un adage, que rapportent Zénodote et
Diogénianos.

1187. Esquiver de son corps


Esquiver de son corps, c'est éviter par quelque art un danger imminent
qui nous presse. L'expression est empruntée aux gladiateurs qui évitent les
coups par une légere torsion du corps. Cicéron dans la première Catilinaire* :
134 PROVERBIA 1187 - 1188

ones ita conjectas, ut vitari posse non viderentur, parva quadam declinatione
et, ut aiunt, corpore effugi! Hactenus Cicero. Itaque quoties aliquem discri­
mine quam minimo a periculo abfuisse significabimus, corpore declinatum
malum dicemus. Minus enim periclitantur, qui moenibus aut alio quopiam
objectu defenduntur; verum qui nudi telis objecti nihil habent, quo se tue
antur, nisi commodo corporis deflexu, ii demum in extremo periculo versari
videntur. Paene diversafiguradixit Catullus:
Contra nos tela ista tua evitamus amictu,
id est facile depellimus, non secus quam muscarum insultus.

ii,ii,88 1188. De alieno ludis corio


De alieno corio ludere provérbio dicuntur qui securius agunt, sed alieno
periculo. Sumpta allegória vel a coriariis, vel ab apologo quopiam, vel a ser
vis, qui, si quid peccatum sit, tergo dam poenas. Apuleius in Asino aureo,
libro septimo : Quod si quo modo ceteri latrones persenserint, non rursus
recurres ad asinum et rursum exitium mihi parabis. Re vera ludis de ali­
eno corio. Verba sunt asini puellam accusantis, quod cum prius illius culpa
fuisset in discrimen adductus in fuga, nunc denuo committat, ut sit rursum
fugiendum, idque suo potissimum periculo. Allusum est autem ad asini
corium, quod mortuis detrahitur. Est simile quiddam et apud Plautum : De
meo tergo degitur corium, id est res meofitpericulo. Neque dissimile, quod
refert Festus : Pro scapulis, id est pro periculo plagarum. Non admodum
abludit ab hac forma, quod Seneca jocatur in Declamationibus : Cicero
patri de corio Ceştii satisfecit. Nam is Cestius erat ex eorum numero, qui
contemnebant Ciceronis ingenium. Hie cum forte accumberent in eodem
convívio cum Cicerone, M. Tullii filio, qui turn Asiam obtinebat, et sub
monente quopiam e famulis cognitum esset eum esse Cestium, cujus judicio
nihil sciret ML Tullius, illico sublatus с convívio, jussus est flagris caedi.
Circumfertur apud nostratium vulgus non absimile huic proverbium, ex ali­
eno tergore lata secări lora, quo quidem significant unumquemque minus
esse parcum in alieno quam in suo. Tertullianus in libello De pallio secus
ADAGES 1187 - 1188 134

« Combién d'assauts as-tu lancés contre moi, qui semblaient ne pouvoir étre
évités, et auxquels j'ai échappé par une légere parade et esquive de mon
corps, comme on dit! » Voilà pour Cicerón.
Ainsi toutes les fbis ou nous voulons dire que quelqu'un a échappé à un
peril a la toute dernière minute, on dira qu'il a esquivé le danger de son
corps. Car ils courent moins de risques ceux que des remparts ou quelque
autre moyen de defense protegem; mais ceux qui s'offrent aux traits nus
et sans rien à opposer pour se proteger, excepté une torsion appropriée du
corps, ceux là seuls semblent exposes au plus grand peril. Par une formule
légèrement différente Catulle* a dit:
Je n'esquive tes coups qu'avecque mon manteau.
Autrement dit, je les repousse sans peine comme si с'était un bataillon de
mouches.

1188. Risquer la peau des autres


On emploie ce proverbe pour parier de ceux qui agissem en toute sécurité,
mais exposent les autres au danger. L'image est empruntée soit aux tanneurs,
soit à un apologue, soit aux esclaves qui recevaient sur le dos le châtiment
de leurs fautes eventuelles. Apulée au septième livre de L'Ane â'or* : « Si Ies
autres voleurs s'en rendent compte de quelque façon, tu ne t'en reviendras
pas vers Гапе et causeras ma perte. En vérité tu risques la peau des autres. »
Ce sont les mots de Гапе qui accuse la jeune fille pour le motif qui suit :
précédemment dans leur fuite il a été place dans une situation critique par la
faute de cette jeune fille et à présent elle s'expose à nouveau à ce qu'ils soient
contraints de fuir, et cela en lui faisant courir à lui surtout des dangers. Il у
a done une allusion à la peau de Гапе car on dépèce ceş animaux quand ils
sont morts.
On trouve quelque chose de semblable chez Plaute* : « Cest de mon dos
qu'on arrache la peau », e'est-a-dire la chose se fait à mes perils.
Ce que rapporte Festus* n'est pas différent: « Sur mes épaules », c'est-a-
dire au risque de prendre des coups.
Les plaisanteries de Sénèque* dans ses Declamations nc sont pas tres éloi
gnées de cette expression : « Cicéron (Ie jeune) paya son père sur la peau
de Cestius. » Car ce Cestius était au nombre des contempteurs du talent de
Cicéron. U n jour, Cestius et Ie fils de Cicéron se retrouvèrent par hasard
dans un banquet (le père avait à Tépoque obtenu une charge en Asie). Un
domestique informa le fils de Cicéron que ce Cestius, qui jugeait son père
parfaitement ignare, était présem. Alors, il se leva immédiatement de table
etfitfouetter Cestius.
Le peuple de mon pays utilise communément un proverbe qui ressemble à
celui-là : découper de larges lanières sur le dos d'autrui. On signifie par cette
expression qu'on est moins regardant du bien d'autrui que du sien propre.
135 PROVERBIA 1188 - 1190

aliquanto usurpavit: Hoc soli chamaeleonti datum, quod vulgo dictum est,
de suo corio ludere. Sentit chamaeleontem pro suo arbítrio vertere colorem
cutis.

ιι,ιι,89 1189. In herba esse


Ubi spem immaturam indicamus ac longius adhuc abesse, ut consequaris,
in herba esse dicimus. Sumpta metaphora a segetibus teneris adhuc et herbes
centibus, de quibus nihil adhuc certi sibi possit agricola polliceri, propterea
quod plurimi casus solent incidere, qui non sinant cultorem optato potiri.
Verum ubi jam demessam segetem in horrea convex«, turn demum utcum-
que tutum est bene sperare. Ovidius in epistula Helenae ad Paridem :
Sed nimium properas et adhuc tua messis in hcrba est,
Haec mora sit voto forsan arnica tuo.
Persius in satira sexta :
Emole, quid metuis? Occa, et seges altera in herba est.
Cornelius Tacitus in Dialogo de oratoribus in herba dixit, pro eo, quod
est momentaneum moxque periturum, quia ante tempus decerptum. Agit
illic de plausu, qui datur poetis recitantibus sua carmina : Omnis, inquit,
ilia laus intra unum aut alterum diem velut in herba vel flore praecepta ad
nullam certam et solidam pervenit frugem пес aut amicitiam inde refert, aut
clientelam, aut mansurum in animo cujusquam beneficium, sed clamorem
vagum et voces inanes et gaudium volucre.

ιι,ιι.9υ 1190. In alieno foro litigare


Proverbium resipit haec quoque figura : In alieno foro litigare, pro eo,
quod est in re nova, cuique nondum assueveris, versari. Habent enim diversa
fora diversas lítium formulas variasque tractandarum causarum rationes,
quarum qui rudis sit, is tamquam hospes in peregrina regioné multa desi-
deret necesse est. Martialis in praefatione libri duodecimi : Accipe ergo
rationem, in qua hoc maximum et primum est, quod civitatis aures, quibus
assueveram, quaero et videor mihi in alieno foro litigare.
ADAGES 1188 - 1190 135

ТегшШеп dans son opuscule Sur le manteau* Га utilise dans un sens assez
différent: On attribue au seul cameleon la faculte, comme on dit couram-
ment, dc risquer sa propre peau. Il veut dire que Ie caméléon change Ia
couleur de sa peau à son gré [cf. 2301].

1189. Être en herbe


Pour dire que nos espoirs ne sont pas mûrs et sont encore loin de se réaliser,
on dit« être en herbe ». La métaphore est empruntée aux bles encore tendres
et qui sont encore en herbe, si bien que le paysan ne peut en tirer pour lui
méme aucune promesse assurée. Car des accidents se produisent tres souvent
qui empêchent le cultivateur d'obtenir ce qu'il souhaitait. Mais dès qu'il a
engrangé la moisson, alors seulement il conçoit sans crainte de bons espoirs.
Ovide, dans l'építre qu'il fait écrire à Helene à Tadresse de Paris :
Tu t'avances de trop, ta recolte n'est qu'herbe.
Peut-être ce délai servira-t-il tes voeux.
Perse dans la sixième Satire* :
Va, mouds done, que crains-tu ? et passe aussi la herse
La recolte prochaine n'est pour Theure que de l'herbe.
Tacite*, dans le Dialogue des orateurs, dit « en herbe » pour parier de ce qui
est éphémère et voué à une mort prochaine pour avoir été cueilli trop tôt. Il
traite en Toccurrence des applaudissements que reçoivent les poèces qui font
des lectures publiques de leurs compositions : « Ces éloges, dit-il, ne sont
que d'un jour ou deux ; comme cueillis en herbe ou enfleur,ils ne donnent
pas une recolte sûre et substantielle, ils ne fournissent ni amitié ni clientèle,
ni service qui resterait dans les mémoires, ce ne sont que des cris errants, de
vaines clameurs, une joie passagere. »

1190. Plaider dans un tribunal étranger


Cette expression a aussi la saveur d'un proverbe: Plaider dans un tribunal
étranger, pour dire que Ton se trouve dans une situation inédite à laquelle
on n'est pas encore habitue. Chaque tribunal a en efTet ses propres formes
de procès et diverses pratiques pour plaider les proces. Et quiconque ignore
ces régies ressemble à un étranger qui, fatalement, dans un pays qui n'est pas
le sien, ressent le manque de bien des choses. Martial* dans la preface du
livre 12 : « Et voici la principale et première raison : je cherche Ie pubhc de
ma cite auquel j'étais habitue et il me semble que je plaide dans un tribunal
étranger.»
136 PROVERBIA 1191 - 1192

ii,ii,9i 1191. In seditione vel Androclides belli ducem agit

Έν δε διχοστασία κάνδροκλείδης πολεμαρχεΐ, id est


Seditione orta dux est etiam Androclides.
Carmen heroicum provérbio celebratum in homines contemptos et humi-
les, qui, per occasionem aliquam incidentem, dignitatem sortiuntur, quern
admodum in rerum tumultu nonnumquam infimi quidam pro tempore
regnant. Detorqueri potest ad malos principes, qui rebus pacatis minus
valent in rep. atque ob id aliquoties data opera rerum motus excitant arte
tyrannica, quo commodius suo arbitratu populum compilem, aut in theo-
logos quosdam eo nomine indignos, qui dissidium ac tumultus concitam in
plebe Christiana, quo nimirum hac occasione celebres reddantur, malum
que publico omnium malo nobilitari quam ínglorii vivere. Refertur a Suida,
Diogeniano atque item a Plutarcho in vita Niciae et apud eumdem in com
mentario Περί φώαδελφίας. EfTertur etiam ad hunc modum :
Έν δε διχοστασίη και πάγκακος εμμορε τιμής, id est
Rebus turbatis vel pessimus est in honore.
Citat idem in comparatione Lysandri et Syllae, nisi quod illic Aldina edi­
tio mendose habet πάγκαλος pro πάγκακος. Rursum effertur hoc pacto :
Έν γαρ άμηχανίη καΙ καρκίνος έμμορε τιμής, id est
Fert rebus desperatis et cancer honorem.
Ad hanc sententiam pertinet et illud, Graecis proverbii vice celebrum :
Καΐρου τυχών γαρ πτωχός ισχύει μέγα, id est
Mendicus etiam plurimum in loco potest.

u.11,92 1192. Inter indoctos etiam corydus sonat


Έν άμούσοι,ς και κόρυδος φθέγγεται, id est Inter amusos etiam cory­
dus sonat. Quadrabit in quosdam, qui apud idiotas audent sese velut eruditos
venditare, inter doctos alioqui prorsus elingues; id quod citra metaphoram
eleganter extulit Euripides in Hippolyto coronato :
CH γαρ έν σοφοίς
Φαύλοι, παρ' 6χλω μουσικώτεροι λέγειν, id est
Apud eruditos qui nihil valent, apud
Plebem imperitam praeminent facúndia.
Corydus vilissimum aviculae genus minimeque canorum, strepit tarnen
ADAGES 1191 - 1192 136

1191. En cas de guerre civile,


méme Androclide fait office de chef
La guerre civile venue,
Méme un Androclide peut mener les combats.
Vers héroïque devenu un proverbe répandu pour parier d'hommes mépri-
sés et de basse condition à qui le sort accorde des honneurs quand l'occasion
s'en présente. Ainsi lors de revolutions il arrive parfois que des hommes du
rang le plus bas règnent pour un temps. On peut détourner le proverbe et
Tappliquer aux mauvais princes dont le pouvoir est limité dans la cité en
temps de paix et qui, pour cette raison, fbmentent parfbis des troubles en
agissant en tyrans pour dépouiller plus commodément le peuple à leur gré ;
on peut en faire le méme usage détourné à Tencontre de certains théologiens
qui se montrent indignes de ce nom en soulevant dissensions et disputes au
sein de la communauté chrétienne pour se rendre célebres à cette occasion,
preferam la notoriété dans le malheur public plutôt qu'une vie sans gloire.
L'adage est releve par Suidas* et Diogénianos* ainsi que par Plutarque
dans la Vie de Nicias* et encore dans son traité Pert Philadelphias [= Sur l'amitié
frałernelle*]. On le trouve aussi sous certe forme :
Dans la tourmente generale
Les honneurs iront méme au pire de tous.
Plutarque* le cite encore dans la Comparaison de Lysandre et Sylla, mais dans
ce passage l'édition aldine est corrompue et porte pankalos [= le meilleur]
pour pankakos [= le pire] On le trouve encore sous cette forme :
Quand la situation devient désespérée,
On est prêt à donner les honneurs au cancer.
De cette expression se rapproche ce vers répandu en Grèce ou il est passé
en proverbe :
A l'occasion un gueux est capable du mieux.

1192. Méme entourée de nuls, une alouette chante


Au milieu de personnes sans formation musicale, meme l'alouerte chante.
Conviendra à ceux qui osent se faire valoir comme érudits dans une compa­
gnie d'ignorants, mais qui perdem leur langue quand ils som en presence de
savants. Sans recouhr à la métaphore, Euripide a exprime 1'idée de manière
élégante dans Hippolyte porte-couronne* :
Ceux qui ne valem rien en docte compagnie
En font voir et revoir au peuple mal appris.
137 PROVERBIA 1192 - 1193

utcumque inter aves mutas, apud lusciniam canens ferri nequaquam pos­
set. Hue adscribendum arbitror, quod, ut refert Athenaeus libro sexto,
non illepide dixit Philoxenus parasitus, cognomento Pternocopis, in alte
rum parasitum nomine Corydum. Cum enim incidisset sermo, quod turdi
magno emerentur, praesente Corydo, de quo rumor erat obscaeni obsequii:
At ego, inquit, memini Corydum obolo fuisse aestimatum. Parasitis autem
solent indi nomina contemptus. Quamquam hie Corydus narratur in dic-
tis fuisse lepidus. Corydum avem minime canorum esse testatur et Graecum
epigramma, licet άδηλον:
EL κύκνω δύνατοω κόρυδος παραπλήσιον átòetv,
Τολμωεν δ' έρίσαι σκώπες άηδονίσιν,
Ει κόκκυξ τέττιγος épet λιγυρώτερος εΐναι,
Τ
Ισα ποιείν καΐ έγώ Παλλαδίω δύναμαι., id est
Si corydus eyenum queat aequiparare canendo,
Noctua concertei si, philomela, tibi,
Coccyx si jactet se voce anteire cicadam,
Tunc ego Palladio par potero esse meo.

iifii,93 1193. Quaevis terra patria


Πάσα γη πατρίς, id est
Quaevis terra patna,
hemistichium est oraculi quondam redditi Meleo Pelasgo de victoria consu-
lenti, cujus meminit et Mnaseas, teste Zenodoto, et Dionysius Chalcidensis.
Admonet adagium virum sapientem ac bonum, ubicumque gentium vixe-
rit, felicem esse. Unde et Socrates interrogatus, cujatis esset, κοσμικόν, id est
mundanum, se esse respondit. Idem innuit Aristophanes in Pluto, cum ait:
Πατρίς γάρ εστί πασ', ίν' αν πράττη τις εύ, id est
Ulic enim patna est, ubi tibi su bene.
Dicuntur haec a Mercúrio cupiente vel caelo relicto in Chremyli jam divi-
tis ascisci famíliám : usque adeo credebat ibi demum esse patriam homini,
ubicumque feliciter ageret, illie exilium, ubi parum commode viverei. Fer-
tur hie quoque versiculus proverbialis:
Τοις γαρ καλώς πpάσσoυσ πασά γη πατρίς, id est
Solum omne patria, prospere quicumque agit.
Cicero Tusculanarum quaestionum libro quinto significat esse dictum
Teucri ex tragoedia quapiam : Itaque ad omnem rationem Teucri vox
accommodari potest: Patria est, ubicumque est bene.
ADAGES 1192 - 1193 137

L'alouette est une sorte de petit oiseau sans valeur qui n'est pas du tout
mélodieux mais qui, dans la categorie des oiseaux muets, produit quelque
bruit; si elle chantait en presence d'un rossignol, on ne pourrait le supporter.
Je pense qu'il faut insérer ici les propos tenus non sans grace par le para­
site Philoxène, surnommé Tranche-jambon, à Tencontre d'un autre parasite
surnommé Alouette. Athénée les rapporte au livre 6*. On en était venu à
parier du prix élevé de Ia grive en la presence du parasite Alouette, sur qui
couraient des bruits de prostitution infamante. Mais, dit Philoxène, je me
scuviens du temps ou Γ Alouette valait une obole. Car on avait Thabitude
d'affubler les parasites de noms méprisants. Mais on raconte dans ce passage
que ce parasite surnommé Alouette tenait des propos spirituels.
Une épigramme grecque*, bien ąuadelon [= anonyme], confirme encore
que l'alouette n'est pas du tout mélodieuse :
Si Palouette au chant pouvait rivaliser
Avec un cygne blanc et méme Tégaler,
Si chouette et rossignol à l'unisson chantaient,
Si le chant du coucou dépassait la cigale,
Alors de Palladios, je serais le rival.

1193. Avoir le monde pour patrie


Tenir pour sa patrie toute terre qui soit.
Hémistiche rendu comme oracle jadis au Pélasge Mélée qui consultait
au sujet d'une victoire. D'après Zénodote*, Mnaséas et Denys de Chalcis
en font mention. L'adage rappelle qu'un homme sage et honnête trouve Ie
bonheur, quel que soit le pays oü il vit.
On demandait à Socrate* d'ou il était, il répondit: « Du monde. » Aris-
tophane s'y reporte dans Pbutos* quand il dit:
Ta patrie est là oii tu es heureux.
Ce sont les mots de Mercure qui souhaitait, quitte à laisser Ie ciel, étre
admis dans la familie de Chrémyle qui avait alors fait fortune, tant il était
persuade qu'un homme a pour seule patrie Tendroit, quel qu'il soit, oii il
mène une vie heureuse et que Гехіі c'est là oii on ne vit pas son aise. On
rapporte aussi ce petit vers aux allures de proverbe :
Qui mène vie prospere a tout sol pour patrie.
Cicerón au livre 5 des Tusculanes* indique que ces paroles étaient pronon-
cées par Teucer dans une tragédie : « Aussi peut-on s'approprier en toute
raison les mots de Teucer : Notre patrie, c'est partout oü Ton est bien. »
138 P R O V E R B I A 1194 1196

п.11,94 1194. O d i u m Vatinianum


Odium Vatinianum pro capitali ас vehementer acerbo. Vatinius, in quem
acerrime Μ. Tullius invectus est, in tantum odium populi Romani pervene-
rat jam detectis illius flagitiis, ut in proverbium cesserit odium Vatinianum.
Catullus:
Munere isto
Odissem te odio Vatiniano.

11.11,96 1195. O d i u m novercale


Consimili figura legimus odium novercale, propterea quod novercis
omnibus innatum sit fatale quoddam et irreconciliabile odium in privignos,
id quod eleganter indicat epigramma Graecum quod baud gravabor adscri-
bere. Fertur autem titulo Callimachi, nee illo quidem indignum auctore :
Στήλην μητριπής, μικράν λίθον, έστεφε κούρος,
'Ως βίον, ήλλάχθαι και τρόπον οιόμενος.
' Η δε τάφω κλινθεΐσα κατέκτανε παΐδα πεσουσα.
Φεύγετε μητρυιής και τάφον, ot πρόγονοι.
Quorum carminum elegantiam cum haud nesciremus nos non assecutu
ros, tarnen quo possent intelligi, utcumque vertimus:
Exiguo lapidi puer addit serta novercae,
Mutasse ut vitam, sie ratus ingenium.
At puerum exstinguit tumulo haec illapsa. Novercae
Privigni, exanimem vel tumulum fugite.
Euripides in Alcestide:
Έχθρα γαρ ή 'πιουσα μητρυιά τέκνοις
Τοις πρόσθ\ έχίδνης ουδέν ήπιώτερα, id est
Hostis noverca est ante natis liberis,
Nihiloquc mitior nocente vipera.

11,11,96 1196. Perdidisti v i n u m infusa aqua


Άπώλεσας τόν οϊνον έπιχέας ύδωρ, id est
Vini liquorem perdidisti infusa aqua.
Verba sunt Polyphemi ex tragoedia Aristii, cui titulus Cyclops, teste Cha-
maeleonte in Satiris. Sic enim increpat Ulyssem vinum aqua temperantem.
Antiquitus merum bibebam, non sine noxa, donee Staphilius, Sirrheni
filius, ostendisset vinum aqua diluere. Nam hujus hoc inventum, teste Plí­
nio libro septimo. Dicetur in eos, qui in initio quaedam recte faciunt, deinde
quamvis levi de causa benefacta malefactis subvertunt. Ulpianus apud Athe­
naeum in eum, qui βαλλίζουσιν dixerat pro κωμάζουσίν, idque barbare :
ADAGES 1194- 1196 138

1194. Comme on hait Vatinius


Pour une haine mortelle et impitoyable. Vatinius, qui fut Tobjet d'attaques
três violentes de la part de Cicerón, avait suscite une telle haine chez le
peuple romáin quand ses infamies furent découvertes qu'est passée en pro­
verbe Texpression : Comme on hait Vatinius. Catulle* :
Pour ce présent
Je t'aurais haï comme Vatinius.

1195. Une haine de marâtre


Par une expression approchante on trouve : Une haine de marâtre. Car
toutes les belles-mères ont inscrite en elles une haine fatale et irréconciliable
à l'encontre des enfants du premier lit de leur mari.
On en trouve une élégante expression dans une épigramme grecque* que
je me fais un plaisir de rapporter. On la connaît sous le titre de Callimaque
et eile mériterait méme d'avoir ce poète pour auteur. Je sais bien que je
n'atteindrai pas Télégance de ces vers, je les traduis cependant comme je
peux pour les rendre intelligibles :
Sur la pierre tombale ou git sa belle-mère
L'enfant pose desfleurs.Il pense que la mort
En emportant la vie lui a aussi ravi
La haine accumulée et la méchanceté.
Mais la pierre s'effondre et tue Ie jeune enfant.
Enfants fuyez méme la pierre tombale,
De votre marâtre.
Euripide dans Aheste* :
Une marâtre hait avant méme qu'ils naissent
Les enfants conçus par son époux, son mari.
Pour eux, elle sera douce comme un serpent.

1196, Tu as gáté Ic vin cn у mêlant de Геаи


Ce sont les mots de Polyphème dans une tragédie d'Aristias* intitulée Le
Cydope, d'après Chameleon* dans ses Satires. Ce sont en effet les reproches
qu'il adresse à Ulysse pour avoir coupé le vin avec de Геаи. Les Anciens
buvaient, non sans dommage, le vin pur, jusqu'au jour ой Staphilius, le fils
de Sirrhenus, leur apprit à couper le vin avec de Геаи. Pline atteste en effet
au livre 7* qu'il şerait Tinventeur de cette pratique. On emploiera Tadage à
l'égard de qui connaît d'heureux debuts dans une entreprise avant de trans­
former ses succes en échecs pour un motif pourtant infime.
Ulpien cité par Athénée* s'adressa en ces termes à un convive qui avait
139 PROVERBIA 1196- 1197

Συ δέ ήμΐν έκ γης συβούρας όνομα πρ^μενος άπώλεσας τον olvov


έταχέας ύδωρ, id est Tu vero nobis ex terra subulca vocabulum merca
tus perdidisti vinum infusa aqua. Cyclops enim ut barbarus ас temulentus
(talem inducit etiam Homerus) sic existimat vinum aqua corrumpi, cum e
diverso sapientum judicio reddatur melius ac salubrius. Unde et Plato admo-
net, ut Bacchum, temulentum Deum, Nymphis sobriis deabus, temperemus.
Idem docet epigramma Graecum Meleagri. Id est hujusmodi:
At Nύμφα τον Βάκχον, 6τ έκ πυρός ήλαθ' ό κούρος,
Νίψαν, υπέρ τέφρης &ρτι κυλιόμενον.
Τοΰνεκα συν Νύμφα^ Βρόμιος φίλος. Ήν δέ vtv είργης
Μίσγεσθαι., δεξγ) πυρ ΐτι καιόμενον, id est
Bacchus ut eflammispuer exiliisset, in undis
Tinxerunt Nymphae sordidum adhuc cinere.
Hine junctus Nymphis est Bacchus grams. At ignem
Ardentem capies, hunc nisi miscueris.
Quamquam vinum largius dilutum illud habet noxae, quod in posterum
diem gravius dolet caput, qui biberit, quam si merum bibisset. Aristoteles
id esse putat in causa, quod vinum, per se crassius, accessione aquae factum
subtilius citius penetrat angusta capitis foramina, meri noxam, cujus adhuc
multam vim obtinet, eodem transmittens; praeterea concoctu difficilius est.

и,п,97 1197. Abjecit hastam. Rhipsaspis


Hastam abjicere dicitur utique proverbiali figura, qui causae suae diffisus
abjicit animum ac desinit contra conari. Cicero pro L. Murena : Videsne
tu ilium tristem, demissumł Jacet, diffídit, abjecit hastam. Graecis item pro­
verbiali convicio dicuntur ριψάσπίδες ignavi ac timidi quique in acie locum
deserunt ac clipeum abjiciunt, quo probro notatus est Demosthenes. Luci-
anus in Jove Tragoedo : Και δήλος έστι,ν άπορρίψων τήν ασπίδα, id est
Ac plane videtur scutum abjecturus. Usque adeo vero probrosum habebatur
antiquitus clipeum abjicere, ut Lacedaemonii Archilochum e finibus suis
jusserint excedere, quod scripsisset satius esse clipeum abjicere quam inter-
ire, teste Plutarcho in Apophthegmatis Laconicis. Id Archilochi distichon
refertur ab Aristophane in fabula, cui titulus Ειρήνη, estque hujusmodi:
Άσπίδι μέν Σαίων τις άγάλλετα^ ήν παρά θάμνω
'Εντός άμώμητον κάλλίπον ούκ έθέλων, id est
ADAGES 1196- 1197 139

employé ballizousin [= se trémousser] pour kõmazousin [= danser], et qui plus


est en prononçant à la barbare : « Avec ton vocabulaire acheté dans une
porcherie tu nous as gate le vin en у mêlant de Геаи. » De fait, le Cyclope,
en barbare et ivrogne qu'il est (c'est le portrait qu'en fait Homere*), pense
que Геаи gate Ie vin, alors que les sages pensent au contraire qu'elle le rend
meilleur et plus sain.
De la ce conseil de Platon* qui nous invite à tempérer Bacchus, dieu de
Tivresse, par les Nymphes, déesses de la sobriété.
C'est le méme enseignement que prodigue une épigramme grecque de
Méléagre* :
Quand le jeune Bacchus hors des Hammes bondit,
La eendre, sal iss υ re, en Tonde qui sount,
Les nymphes gracieuses enlevèrent et ôtèrent.
Aux nymphes associé, Bacchus est lors charmant.
Mais si tu ne le meles à ce cheeur temperam
La proie tu deviendras du feu le plus ardent.
Toutefois si Ton ajoute trop d'eau au vin, il provoque le lendemain des
maux de tête plus douloureux que si on Tavait bu pur.
Voici la cause du phénomène d'après Aristote* : le vin est par nature
assez épais; quand on lui ajoute de Teau, il devient plus fluide et pénètre
plus rapidement dans les canaux étroits que nous avons dans la tête et c'est
par cette méme voie qu'il transmet à nötre crâne les méfaits du vin pur dont
il garde encore Ia grande force. En outre il est assez difficile à digérer.

1197. Il a jeté sa lance, son bouclier


Par un tour proverbial on dit «jeter sa lance » quand on perd confiance
en la cause que Ton defend au point de se laisser abattre et dé rerioricèr au
lieu de combattre. Cicéron dans Pour Muréna* : « Vois-tu cet homme affligé,
abattu ? il gït, désespéré, il a jeté sa lance. »
Les Grecs usent aussi d'une insulte proverbiale : rhipsaspis [- qui jette son
bouclier] pour parier des laches et des timorés, ceux qui abandonnent leur
poste au combat et jettent leur bouclier.
Démosthène fut blâmé pour cette conduite infamante. Lucien dans Jupiter
tragedien* : « Il me fait grande impression d'etre sur le point de jeter son bou­
clier. » C'était une conduite si infamante autrefois de jeter son bouclier que
les Lacédémoniens chassèrent Archiloque de leur pays pour avoir écrit que
mieux valait jeter son bouclier que mourir. C'est Plutarque qui le rapporte
dans les Apophtegmes laconiens*.
On trouve ce distique d'Archiloque dans la pièce d'Aristophane intitulée
Ei'rênê [= La Paix*] :
C'est la joie d'un Saïen que fait mon bouclier.
140 PROVERBIA 1197- 1198

Scuto aliquis gaudet Saiorum, ego quod bene pulchrum


Deserui nolens inter opaca rubi.
Interpres admonet Saios esse Thraciae populos, adversus quos bellans
Archilochus fugerit abjecto clipeo. Cujus exemplum postea secutus est
Demosthenes, ad dicendum quam pugnandum instruction Notatur apud
Aristophanem et Cleonymus hoc nomine, ut in Vespis : 'Απέβαλε τήν
ασπίδα, id est Abjecit clipeum. Quin et Isocrates in oratione, quam scripsit
de Pace, declarat infames olim hábitos, qui vel ordinem deseruissent, vel cli­
peum abjecissent. Idem indicat Aeschines adversus Timarchum, quod qui
non fuisset in bello aut qui hastam abjecisset, ei non licebat in contione quic-
quam agere. Postremo Aristoteles libro Moralium quinto inter ea, quae lex
vetat, commemorat το μή λ^εΐν τήν τάξιν μηδέ φεύγειν, μηδέ ρίπτει
τα δπλα, id est non deserere ordinem, non fugere, non abjicere arma. Et ali
quanto post, agens de injustis, qui tarnen πλεονέκται dici non possum, quod
nihil capiant inde lucri, exempli loco ponit τους ρίψαντας ασπίδας δια δει­
λίας, id est qui ob metum et ignaviam clipeos abjecerunt. Tale quiddam,
opinor, subindicat Horatius in Lyricis, cum ait:
Tecum Philippos et celerem fugam
Sensi relicta non bene parmula.
Qu. Curtius lib. Ill : Turn ceteri dissipantur metu et, qua cuique pate-
bat ad fugam via, erumpunt arma jacientes, quae paulo ante ad tutelam
corporum sumpserant. Adeo pavor etiam auxilia formidabat. Est aliquoties
apud Julium Caesarem : abjectis armis. Sed quo longius receditur a simplici
sermone, hoc major est adagii gratia : veluti si quis eum, qui non relucta-
tur turpia suggerenti daemoni, sed statim obsequitur, appellet rhipsaspidem.
Hujus proverbii facta nobis est antea mentio.

ii.ii.98 1198. Mentiuntur multa cantores


Πολλά ψεύδονται αοιδοί, id est Multa mentiuntur cantores. In eos qua-
drabit, qui ad gradam loquuntur et auribus blandiuntur. Inde ductum, quod
cantores hoc modo spectantes, ut delectent ac placeant, pleraque canunt in
laudem auditorum falsa. Nihil enim veritate gravius, nihil assentatione sua-
ADAGES 1197 - 1198 140

Dans un épais fourré, j'eus l'heur de le laisser


Саг je me refusais à être ensanglanté.
Le scholiaste précise que les Salens sönt un peuple thrace et qu'Archiloque
déserta après avoir jeté son bouclier dans une guerre menée contre eux.
Démosthène suivit ensuite son exemple, car sa formation le rendait plus
apte à déclamer qu*à combattre.
Cléonymos reçoit aussi un blâme pour ce motif chez Aristophane, par
exemple dans Les Guêpes* : « II jęta son bouclier. »
Isocrate, dans son discours Sur lapaix*, affirme aussi qu'autrefois, on tenait
pour infames ceux qui avaient soit déserté Ie rang, soit jeté leur bouclier.
Méme précision apportée par Eschine dans Contre Tmarque*:« Quiconque
n'a pas combattu ou a jeté son bouclier n'est pas autorisé à avoir un role aaif
dans les assemblees publiques. »
Enfin Aristote, au cinquième livre des Ethiques*, mentionne au nombre
des choses interdites par la loi: ne pas deserter son rang, ne pas prendre la
fuite, ne pas jeter ses armes. Et un peu plus bas, lorsqu'il traite des hommes
à la conduite injuste sans que Ton puisse cependant les qualifier òepléonektat
[= corrompus] parce qu*ils n'en ont pas tire de profit, il donné comme
exemple : ceux qui par peur et lâcheté ont jeté leur boucher.
Horace sous-entend, selon moi, quelque chose de semblable, quand il écrit
dans les Odes* :
Avec toi j*ai connu Philippe1 et la prompte fuite
Après avoir honteusement laissé mon petit boucUer.
Quinte-Curce au livre 3* : « Tous alors, poussés par la peur, se dispersem
et font irruption par toute breche rendant possible la fuite, ils jettent les armes
qu'ils avaient saisies juste avant pour se proteger. Tant la pani que szempárait
méme des troupes auxiliaires.»
On trouve chez César* en certains passages:« Après avoir jeté les armes. »
Mais plus on s'écarte du sens littéral, plus l'adage a de charme: par exemple
si on dit qu'il a jeté son bouclier, celui qui, au Ueu de repousser les offres
honteuses du démon, s'y prête avec complaisance. J'ai déjà précédemment
[881] fait mention de ce proverbe.

1198. Les chanteurs débitent beaucoup de mensonges


Conviendra à ceux qui parlem pour séduire et quiflatternleurs auditeurs.
L'adage vient de ce que les chanteurs ont pour seule visée de charmer et de
plaire et qui, pour ce faire, chantent nombre de mensonges à la gloire de
leurs auditeurs. Car rien n'est plus désagréable que la vérité, rien n'est plus

1. La bataille au cours de laquclle Octave ec Antoine vainquirent Brutus et Cassius,


les assassins de César.
141 PROVERBIA 1198 - 1200

vius. Aristoteles libro των Μετά τα φυσίκά primo : 'Αλλά κατά τήν
παροιμίαν πολλά ψεύδονται αοιδοί, id est Şed juxta proverbíum multa
mentiuntur poetae. Est autem, ni me fallit memoria, hemistichium Homen-
cum de citharoedis solitis in convívio canere. At hoc dictum quosdam usque
adeo movet, ut prorsus ab omnibus omnium poetarum scriptis abstineant,
non minima portioné eruditionis.

ii.ii.99 1199. Accissare


'Ακκίζείν, id est Accissare, Graeco provérbio dicebantur, qui, cum
maxime cuperent accipere quippiam, tarnenficterecusabant; qui mos hodie
quoque multis durat. Scribunt Acco mulierem fuisse quampiam notae stul
titiae, quae solită sit ad speculum cum imagine sua perinde atque cum alia
muliere confabulari, ut hinc vulgo, quae stultius aut ineptius aliquid agerent,
accissare dicerentur et Accus nomine compellarentur. Apparet illud etiam
moribus hujus mulieris adfuisse, ut recusaret, quae tarnen cupiebat, unde
et accismus ficta hujusmodi recusatio dicatur. M. Tullius ad Atticum lib.
epistularum secundo : Hoc opinor : certi sumus perisse omnia; quid enim
άκκίζόμεθα tam diu?, id est quid dissimulamus? Lucianus in libello De
mercede servientibus: Ό δέ άκκιζόμενος άπαγε, παρά σου δ* εγώ; id est
At ille accissans: Aufer, inquit, ego ne abs te? Idem in Amoribus: Πάντα
δή περιελών άκκι,σμόν, id est Omni sublato accismo, id est tergiversationc.
Rursus in eodem sermone : Πολύς δέ μετά των ανδρών άκκ^μός, id est
Mukus autem viris adest accismus. Item Philemon apud Athenaeum libro
XIII:
Ουκ εστ' ουδέ εΐς / άκκισμος ουδέ λήρος, id est
Nee ullus est accismus aut nugatio.
Plutarchus indicat Acco et Alphito mulieres fuisse, per quas feminae
deterrerent pueros a peccando. Usurpat hanc vocem et Plato in Gorgia :
Αλλ' άκκίζη, ώ Καλλίκλεις.

и,ii.ioo 1200. Scytha accissans asinum


Άκχιζόμενος Σκύθης τον бѵоѵ, id est Accissans Scytha asinum. Adver
sus eos, qui verbis aversantur, quod re cupiunt. Id ad hujusmodi fabulam
referunt : Quidam conspecto asini cadavere Scythae cuidam, qui forte ade-
ADAGES 1198 - 1200 141

doux que laflatterie.Aristote au cinquième livre de la Métaphysique* . « Mais,


comme le dit le proverbe, les poètes racontent beaucoup de mensonges. »
Cest, si ma memoire est bonne, un hémistiche d'Homère* à propos des
joueurs de cithare qui se produisaient dans les banquets. Mais Texpression
trouble certaines personnes au point qu'elles s'abstiennent complètement de
la lecture de toutes les œuvres de tous les poètes, qui representem pourtant
une part non négligeable de la culture.

1199. Faire son Akkô


Par ce proverbe grec, on designau ceux qui feignaient de refuser une
chose qu'ils désiraient pourtant ardemment recevoir. Certe habitude perdure
encore chez bien des contemporains. On lit qu'il у avait une femme nom­
inee Akkô, d'une insigne stupidité. Elle avait pour habitude de s'entretenir
devam son miroir avec son propre reflet comme si c'etait une autre femme.
De là, on en est venu a dire couramment que ceux qui font quelque chose
de stupide ou d'inepte « font leur Akkô » et on les appelle du nom d'Akko.
Il apparaït aussi que cette femme avait pour autre trait de caractere de refuser
ce qu'elle désirait pourtant. Aussi a-t-on appelé les faux refus de certe sorte
des « manières d'Akko ».
Cicerón au livre 2 des Lettres à Atticus* : « Voici mon opinion. Nous
sommes assures que tout est anéanti. Pourquoi done akkizométha [= faisons-
nous les Akkô] si longtemps, autrement dit pourquoi nous voilons-nous la
face ?»
Lucien dans son traite 5мг ceux qui sont aux gages des Grands* : « Mais lui,
faisant son Akkô, dit : Allons, moi loin de toi ? » Lucien encore dans Les
Amours* : « Fi de toute maniere à la Akkô », c'est-a-dire de toute hesitation.
A nouveau dans le méme ouvrage* : « Les hommes sont pleins de manières
à la Akkô. »
Philemon* aussi au livre 12 d'Athénée* :
Sans maniere d'Akko, sans sottise non plus.
Plutarque* nous apprend qu'Akko et Alphitô étaient des creatures femi­
nines utiHseeş par mcm pour faire peur aux enfants et les empecher de
faire des bètises1. Platon, dans le Gorgias*, utilise aussi l'expression : « Mais
tu fais ton Akkô, Calliclès. »

1200. Un Scythe qui fait son Akkô à propos сГип âne


Contre ceux qui se détournent en parole de ce qu'ils désirent en fait. On
rapporte Tadage à une histoire de la sorte : Un homme aperçut le cadavre
d'un âne et dit à un Scythe que le hasard avait piacé là : « Te voilà de quoi

1. Des sortes de croque-mitaines femelies, tout comme Mormô.


142 PROVERBIUM 1200

rat, dixit: En, quod cenes. Hie primum aspernatus atque abominatus, postea
tarnen apparavit cenavitque. Ita ferme Suidas et Zenodotus. Hesychius secus
eifert: Σκύθης 6νειον δαΐτα, id est Scytha asininum convivium, ut subau
dias reperit, si tarnen hic locus apud Hesychium mendo vacat; nam mutilum
esse constat et fortassis ονειον dictum est pro utili, sic tarnen, ut allusum sit
ad asinum.
ADAGE 1200 142

dîner!» Le Scythe commença par se détourner, dégouté, mais ensuite il


prepara la dépouille et la mangea pour son dîner. Il en va à peu prés ainsi
chez Suidas* et chez Zénodote*.
La version d'Hésychios* est différente : Le Scythe, son dîner d'âne
(oneïon), il faut sous-entendre « a trouvé », à supposer toutefois que le pas
sage d'Hésychios ne comporte pas d'erreur. Car il est établi que le texte est
mutile, et peut-être oneïon1 est-il mis pour « utile », de maniere toutefois à
faire allusion à Гапе.

1. En grec, le terme oneïon signitic soit « d'âne », soit « utile, secou rable ».
ii.iii.i 1201. Aut quinque bibe, aut tres, aut ne quatuor
Athenaeus libro decimo de bibacitate disputans scribit adagium hujus
modi vulgo fuisse celebratum :
Ή πέντε πίνειν, ή τρία, ή μή τέτταρα, id est
Aut quinque bibe, aut tria, aut ne quatuor.

Praescribit modum diluendi vini. Haec autem temperatura maxime pia


cebat antiquis, ut quinque vini cyathis duo adderentur aquae aut duobus
unus. Hujus rei testem citat łonem poetam, qui scripserit vatem quemdam
Palamedi praedixisse Graecos navigaturos, qui tres cyathos ad unum bibe
rent. Idem Nicocharem in Amymone : Χαίρε πέντε και δύο, id est Salve
quinque et duobus. Praeterea Amipsiam :
Έγώ бе, Δί,όνυσος, πασι.ν ύμΐν ειμί πέντε και δύο, id est
Ego autem Bacchus, omnibus vobis quinque et duo.
Verum hac de re copiosius aliquanto Plutarchus των Συμποσιακών
decade tertia, testans convivialibus cantiunculis celebratum fuisse ή πέντε
πίνειν, ή τρία, ή μή τέσσαρα, ne quis temere Plauti verba commutet, nam
apud hune quoque referuntur. Atque in hanc rem jocatur Ariston, quemad-
modum in musica hemiolii proportio symphoniam reddit diapente, dupla
symphoniam efficit, quae dicitur diapason, at earn, quae vocatur diatessaron,
symphoniam esse praeter ceteras hebetem et obscuram et epitrito constare, iti-
dem et in bibendi harmoniis tres esse symphonias vini ad aquam : diapente,
δια Tpttov et diatessaron. Nam diapente symphoniam ex hemiolio consti­
tui, si tres aquae cyathi duobus vini cyathis admisceantur. Quod si duobus
admisceas duos, dupli proportionem exsistere. Diatessaron harmóniám fore,
si uni vini cyatho tres aquae cyathos addideris; atque hie esse epitritum, quae
proportio pertineat ad tres magistratus in prytaneo sapientes ac sóbrios aut ad
1201. Bois-en cinq ou trois, mais pas quatre !
Athénée*, traitant au livre 10 de 1'ivrognerie, écrit qu'un adage de се genre
a été couramment employé :
Bois-en cinq ou trois, mais pas quatre.
Cet adage prescrit le mode de dilution du vin. Or le mélange qui plaisait
le plus aux Anciens obéissait à la proportion de deux cyathes1 d'eau ajoutés
à cinq de vin, ou bien d'un cyathe d'eau pour deux de vin. Athénée cite
Ion* en guise de témoin : le poète a écrit qu'un devin avait prédit à Palamède
que les Grecs pourraient prendre la mer à la condition qu'ils boivent trois
mesures pour une. De meme, Nicocharès*, dans Amymonê: À ta santé, cinq
et deux !
Et puis, Amipsias* :
Me voici, Dionysos! pour vous tous cinq et deux !
Mais sur le sujet, Plutarque* dans la troisième decade tön Sümposiakón
[= des Propos de table], se montre un peu plus explicite; il affirme que la
formule Ê pénté pinem, ê tria, ê mê téssara [= Bois-en cinq ou trois, mais pas
quatre !] était reprise dans les chansons à boire des banquets. Veillons done
à ne pas changer inconsidérément un mot du texte de la piece de Pląute dans
laquelle l'adage se trouve aussi. Chez Plutarque* encore, Ariston se livre à
des plaisanteries, disant: « De méme que, en musique [163], la proportion
de trois à deux crée un accord de quinte (diapente), que la proportion de
deux pour un produit l'accord d'octave (diapason), et que ce qu'on appelle
diatessaronf accord sourd et étouffé en comparaison des autres, repose sur
l'épitritc2, dc meme dans la composition dc la boisson, on dénombre trois
mélanges harmonieux d'eau et de vin : la quinte, la tierce et la quarte. Car
la quinte repose sur le rapport de trois pour deux, si trois cyathes d'eau
sont verses dans deux cyathes de vin. Si on le coupe à deux pour un, la
proportion d'eau se trouve double3. L'accord de quarte sera produit, si Ton
ajoute trois cyathes d'eau à un cyathe de vin ; cet épitrite est la proportion

1. Le cyathe était une coupe anse avec laquelle on puisait le vin dans le grand vase
à vin ou cratere.
2. L'épitrite est un rapport de quatre tiers.
3. Le texte porte duobus duos, mais certaines leçons donnent en grec ena, un, ce qui fait
un compte correct.
144 PROVERBIUM 1201

dialécticos, cum adductis superciliis de suis anxiis argutiis disputant. Jam si


duos uni admisceas, tonum nasci maxime turbulentum et, ut appellat ipse,
άκροθώρακα,
Chordas moventem non movendas mentium,
propterea quod per hunc nee omnino sóbrios esse licet, nee stultitiam mero
immergere. Quod si duo tribus addideris, harmóniám exsistere omnium
maxime musicam, ut quae somnos invitet, tranquillitatem ас summám qui­
etem inducat. His ita per jocum dictis adjecit Plutarchi pater priscos Jovi
duas addidisse nutrices, Iten et Adrastiam, Junoni unam, nempe Euboeam,
Apollini duas, Alethiam et Corythaliam, Baccho vero plures, quod hunc
deum oporteat pluribus Nympharum mensuris mansuefactum ac domi-
turn moderatiorem ac mitiorem reddere. Signíficat autem vinum multa aqua
diluendum. Meminit hujus adagii Plautus in Sticho, servos compotantes
inducens:
Sed interim, Stratege noster, cur hie cessat cantharus?
Vide, quot cyathos hos bibimus. Tot, quot digiti sunt tibi in manu.
Cantio est Graeca : Και πέντε πϊνε, καΐ τρία πίνε,ή μή τέτταρα.
Quamquam hic Plauti locus non caret suspicione mendi. Quod autem
prohibet Graeca cantio, ne quatuor biberet, ad veterum superstitionem per
tinet, qua creditum est impares numeros ad omnia efficaciores esse, id quod
Plinius intelligi putat in febribus dierum observatione. Porro de quaterni-
one vitató in poculis idem libro XXVIII, cap. VI, scribit ad hunc modum :
Numerum quoque quaternarium Democritus condito volumine, et quare
quaterni cyathi sextariive non essent potandi. Hue nimirum allusit Horatius
libro Odarum tertio :
Da lunae propere novae,
Da noctis mediae, da puer auguris
Murenae. Tribus aut novem
Miscentur cyathis pocula commodis.
ADAGE 1201 144

convenable pour trois1 magistrats du Prytanée sobres et senses dans Гехегсісе


de leurs functions, ou bien pour des logiciens, quand, le sourcil froncé, ils
disputem des subtilités qui les traçassem. Enfin, si Ton met deux mesures
pour une, alors naît une tonalite propice à toutes les turbulences, qu'il appelle
akrothõraka [= une légere ébriété],
Touchant les cordes des esprits
QiTil ne faudrait jamais toucher,
parce qu'elle a pour efTet de ne permettre ni d'etre tout à fait sobre, ni de
noyer sa folie dans le vin pur. Mais si Γοη ajoute deux volumes d'eau à trois
de vin, alors sürgit l'harmonie la plus musicale de toutes, celle qui invite au
sommeil et apporté une tranquillité et une paix parfaites.
A ces paroles prononcées sur le ton de la plaisanterie, le pere de Plu-
tarque ajouta que les ancêtres avaient accordé deux nourrices à Jupiter, Ité et
Adrastia, une seule à Junon, Euboea sans doute, deux à Apollón, Aleéthia
et Corythalia, mais un grand nombre à Bacchus, puisqu'il faut bien rendre
ce dieu plus modéré et plus doux, en le faisant apprivoiser et dompter par
les nombreux temperaments qu'apportent les nymphes. Cela veut dire qu'il
faut diluer le vin dans une grande quantité d'eau. Plaute* se souvient de cet
adage dans Stichus, en montrant sur scène des esclaves en train de boire de
compagnie :
— Mais en attendant, mon general,
Pourquoi le canthare chôme-t-il ?
Vois done combién nous allons boire.
— Autant que tu as de doigts à la main,
Cest la chanson grecque : Kaipénté pint, kat tria pine, ê mê tettara
[= Bois-en cinq, bois-en trois, mais n'en bois pas quatre !]
Pöurtant ce passage de Plaute est suspect d'etre fautif Ce que proscrit la
chanson grecque, « boire quatre », renvoie à une superstition des Anciens
qui croyaient les nombres impairs plus favorables à toutes entrepnses.
Selon Pline*, ce şerait une idéé tirée de l'observation des jours de retour
des acces de fièvre. À propos de cc chiffre quatre évité pour le nombre dc
coupes, au livre 28, chapitre 6, il écrit comme suit: « Démocrite composa
un ouvrage sur le nombre quatre et sur la raison pour laquelle on ne dévait
boire de cyathes ni à raison de quatre, ni à raison de six. »
Cest a cela, bien sûr, que fait allusion Horace* dans le troisième livre des
Odes:
Donne vite, en Thonneur de la lune nouvelle,
Donne, garçon, en Phonneur de minuit,
En Thonneur de Taugure Muréna.

1. Le texte de Plutarque comporte trión ; mais il s'agit plus vraisemblabiement de


tinón, « certains » (magistrais).
145 PROVERBIA 1201 - 1204

Qui Musas ämat impares,


Ternos ter cyathos attonitus petet
Vates. Tres prohibet supra
Rixarum metuens tangere Gratia,
Nudis juncta sororibus.
Item Ausonius:
Ter bibe vel toties ternos, sie mystica lex est,
id est Aut tres cyathos ad numerum Gratiarum, aut novem ad numerum
Musarum.

11,111,2 1202. Siculus mare


Σίκελος θάλασσαν, id est Siculus mare, subaudi prospectat. De his, qui
denuo sollicitantur ad subeundum periculum. Natum aiunt a Siculo quo-
dam, qui cumficosnavi portans naufragium fecisset ac deinde sedens in litore
mare placidum ac tranquillum videret, velut invitans ad iterandum naviga-
tionem, dixisse fertur: 01б\ б θέλει,ς σύκα θέλείς, id est Novi, quid velis:
ficos vis. Recensetur ab omnibus ferme proverbiorum Graecorum collectori-
bus.

П.Ш.З 1203. Ficum cupit


Σΰκον αιτεί, id est Ficum petit, in eum dicebatur, qui commoditatis
alicujus gratia blandiebatur. Inde natum tradunt, quod olim Athenienses
agricolis blandiri soleant, ut ab illis ficos praecoquos acciperent, bene omi-
nantes ac precantes, ut in annum sequentem fici feliciter provenirent. Rustici
vero posteaquam senserunt civium blandiloquentiam eo spectare, ut ficos
acciperent, in proverbium verterunt, ut commodi spe adulantemficospetere
dicerent. Aristophanes in Vespis:
Σύ бе νυν συκά μ' αίτεΐς, id est
Tu vero nuncficosa me petis.

п.111,4 1204. L o n g u m valere jussit


Μακράν χαίρει φράσας ταΐς ενταύθα τίμαΐς, id est Honoribus, qui
hic sunt, longum valere jussis. Ea figura quoties ad rem, non ad hominem
refertur, haud dubie proverbialis est. Rem igitur, a qua nos abdicamus, ei
renuntiare dicimur ac longum valere jubere. Sumpta metaphora ab iis, qui
ADAGES 1201 - 1204 145

Dedans les coupes, on fait Ie mélange


Avec les trois ou neuf cyathes qu'il faut.
Le poète, bon amant des Muses impaires,
En extase réclamera trois fois trois cyathes.
Mais toucher à plus de trois
La Grace nous l'interdit,
Qui craint les querelles, nue
Au milieu de ses socurs nues.

Ausone*, également:

Bois trois, ou autant de fois trois,


Ainsi le veut la loi secrete,

c'est-a-dire trois cyathes selon le nombre des Graces, ou neuf selon le nombre
des Muses [297].

1202. Le Sicilien, la mer


Le Sicilien (sous-entendu : guette) la mer : se dit de ceux dönt Tidée fixe
est d'affronter de nouveau un peril. Vient, dit-on, d'un SicÜien qui avait fait
naufrage à bord dłun navire chargé de figues. Sur quoi, assis sur le rivage
et voyant la mer calme et tranquille, il aurait dit, comme si elle Tinvitait
à reprendre la navigation : «Je sais се que tu veux, tu veux des figues.»
Recensé par presque tous les recueils de proverbes grecs*.

1203.11 a envie cTune figue


« Il demande une figue », se disait de celui qui se répand en caresses pour
obtenir une faveur quelconque. Provient, chVon, desflatteriesqu'adressaient
jadis les Athéniens aux cultivateurs, à grand renfort de bons vceux et de
prières pour une superbe recolte de figues Tannée suivante, à seule fin de se
faire donner des figues precoces. Quand Ies paysans eurem compris que les
flagorneries des citadins ne visaîent qu'a obtenir des figues, ils tournèrent la
chose en proverbe, disant «ii demande des figues» de tout adulateur inté­
resse. Aristophane, Les Guêpes* :
Et maintenant tu veux mes figues!

1204. II lui a souhaité longue vie


Tu lui souhaites de jouir longtemps des honneurs presents. Cettefigureest
certainement proverbiale, dès lors qu'elle vise non pas un homme, mais une
chose. Ainsi nous disons, en renonçant à une affaire dont nous nous retirons,
que nous lui souhaitons longue vie. La métaphore s'inspire des gens qui s'en
146 PROVERBIUM 1204

discedunt diutius abfuturi seu numquam redituri. Est saepicule apud Lucia-
num et item apud alios. Μ. Tullius in Epistulis ad Articum, lib. VIII :
At ille πολλά χαίρει τω καλφ dicens contulit se Brundusium. Incer
turn, utrum de philosopho quopiam loquatur, qui cum solitus esset multa
praeclara de honesto loqui, quod in ipso situm esset, postea, veluti renun-
tians philosophiae, sibi consuluerit, an de Pompeio, qui Caesarem fugit in
Graeciam, incolumitatis radonem habens potius quam dignitatis. Item Hip-
polytus apud Euripidem:
Την σήν δε Κύπρ^ πόλλ' εγώ χαίρειν λέγω, id est
Veneri tuae multum valere renuntio.
Usurpat Lucianus in Jove tragoedo. Idem in apologia 'Υπέρ του εν τη
προσαγορεύο^ πταίσματος interpretatur proverbium his quidem verbis :
To γουν μακράν χαίρειν το μηκέ™ φροντίειν δηλοΐ, id est Hoc dictum
longum valere declarat nobis non amplius curae futurum. Μ. Tullius Epistu
larum familiarium libro decimo quinto, pro μακράν χαίρει dixit nuntium
remittere : Virtuti, inquit, nuntium remisisti delenitus illecebris voluptatis.
Eadem forma dicimur repudiare aut renuntiare aut nuntium mittere iis, quae
spreta relinquimus, metaphora sumpta a sollemni more divortii, quo qui
divertebat, dicere sólet: Tua tibi habe. Sic enim Caius libro vigésimo quarto,
titulo secundo De divortiis et repudiis, capite Divortium : In repudiis autem,
id est in renuntiationibus, comprobata sunt haec verba : Tuas res tibi habeto.
Item haec verba : Tuas res tibi agito. His igitur verbis peragebatur divortium
in matrimonio. In sponsalibus autem, inquit, discutiendis piacúit renuntía-
tionem intervenire oportere, in qua re haec verba probata sunt: Condicione
tua non utar. ita Alcmena apud Plautum :
Valeas, tibi habeas res tuas, reddas meas.
Hue alludens Cicero in Antonium: Frugi factus est, inquit, illam suas res
sibi habere jussit. Apud jureconsultos frequens est nuntium mittere, quod fit
ADAGE 1204 146

vont pour une longue absence ou qui n'ont pas l'intention de revenir un jour.
On la trouve assez souvent chez Lucien et chez d'autres encore.
Cicerón*, dans les Lettres à Atticus, au livre 8 : « Mais le grand homme,
disant Polia khaïreïn tot kalot [= adieu à toute noblesse], s'est rendu à
Brindes. » Peut-être parle-t-il de certain philosophe qui, alors qu'il avait tenu
moult propos fameux sur le bien moral dont il se jugeait investi, n'écouta
par la suite que son intérêt, comme s'il renonçait à la philosophic, ou bien
simplement de Pompée qui s'enfuit devant César jusqu'en Grèce, trouvant
meilleur compte à garantir son salut qu'a garder sa dignité1.
Hippolyte, chez Euripide* :
Ta chère Cypris, je lui souhaite longue vie, et bien du plaisir.
Lucien* emploie Tadage en son Jupiter tragédien. Dans l'apologie Hüper tou
én têprosagoreuseiptaïsmatos [— Sur unejaute commise en saluant]*t il propose une
interpretation : « Longue vie, certe formule veut dire que Γοη ne se souciera
plus jamais (d'une chose ou d'une personne). »
Cicerón*, au uvre 15 des Lettres aux Jamiliers, dit nuntium remittere
[= envoyer une notification de divorce] à la place de mahran khaïreïn [= sou-
haiter longue vie]: « Amolli par les charmes de la volupté, tu as signifïé à la
Vertu ton désengagement. » C'est avec la méme formule que nous sommes
dits répudier, récuser, renvoyer ce que nous abandonnons et méprisons. La
métaphore vient de la pratique solennelle du divorce, en vertu de quoi celui
qui demande la separation énonce les mots : « Prends ce qui est à toi »
[cf. 3804].
Ainsi Caïus* au livre 24 (second titre Des divorces et repudiations), chapitre
« Divorce » : « Or dans les repudiations, c'est-a-dire les recusations, voici
les termes omciels: Prends tes affaires, ou bien, Gere tes affaires. C'est done
par ces mots qu'on prononçaû le divorce pour.uri manage. Mais.pour les
ruptures de fiançailles, dit-il, on a decide qu'il fallait proceder à un acte de
renonciation et, dans ce cas, les paroles prescrites sönt les suivantes : Je ne
conclurai pas ГагТаіге avec toi. »
Ainsi Alcmène, chez Plaute* :
Adieu, prends tes affaires et rends-moi les miennes.
Cicerón* fait allusion a cette formule, quand il attaque Antoine : «Il
est devenu honnête, dit-il, il a demande à cette creature de reprendre ses
affaires2. »

1. Cicerón parle de la fuitc de Pompce devant Cesar en 49. Mais Érasme, dans la
fa üsse alternative qu'il propose, attaque Cicéron, pour s'être conduit de façon tout aussi
lache après la bataille de Pharsalc.
2. Cicćron traite cette femme de mmula, petite comédienne. Érasme dit plus sobrement
Ulam, elle.
147 PROVERBIA 1204 - 1205

pariter in matrimoniis atque in sponsalibus, licet diversa verborum formula,


quemadmodum diximus. De rebus animifietjucundius, veluti si, qui dicitur
ab aulica vita aliove studio recedere, de eo sic loquamur: Aulam suas sibi res
habere jussit. Philologiae suas res sibi habere jussit.

и,ш,5 1205. Ficus ficus, ligonem ligonem vocat


Τά σύκα σύκα, την σκάφην σκάφην λέγων, id est
Ficusqueficus,ac ligonem nominans ligonem.
Senarius e comoediis Aristophanis in adagionem traductus. Quadrat in
eum, qui simplici et rusticana utens veritate rem, ut est, narrat nullis ver­
borum ambagibus ac phaleris obvolvens. Sunt enim apud rhetores figurae
quaedam, quibus fit, ut turpia honeste, áspera molliter, superba modeste,
mordacia blande dicantur; at qui crassiore sunt Minerva, rudius ac pla-
nius eloquuntur, suo quidque nomine signantes. Lucianus in Jove tragoedo :
Έγώ γάρ, ώς ό κωμ^ος Ιφη,
"Αγροικός ειμί τήν σκάφην σκάφην λέγων, id est
Nam ego, quemadmodum ait comicus,
Rusticanus sum et ligonem ligonem appello.
Rursum in Praeceptis históriáé conscribendae vult scriptorem liberum et
incorruptum esse, qui rem, ut est gesta, narrans ficus ficus appellet, ligonem
ligonem. Invenitur ad hunc quoque modum : Τα σύκα σύκα λέγω και τήν
κάρδοπον κάρδοπον, id est Ficus ficus voco, panarium panarium. Aristo­
phanes in Nebulis:
Ούκ άν άποδοίην ούδ' όβολον άν ούδενί,
"Ος τις καλέσει κάρδοπον την καρδόπην, id est
Ego nee obolum cuipiam persolverim,
Qui cardopum tantum vocarit cardopam.
Cardopus arca panaria. Ceterum poeta facit Socratem nugantem, qui
contendat non esse dicendum κάρδοπον, quemadmodum dicebat Cleony-
mus, sed καρδόπην, ώσπερ καλεΐς inquit, τήν Σωστράτην.
A D A G E S 1204 - 1205 147

Chez les jurisconsultes, la notification de rupture est frequente dans les


mariages comme dans les fíançailles, meme si, comme nous Tavons dit, les
paroles de la formule varient.
L'adage sera plus plaisant appliqué aux choses de Tesprit; de quelqu'un
dont on dit qu'il veut quitter la vie de courtisan, ou toute autre aaivité, nous
pourrions ainsi dire : Il a dit à la Cour de reprendre ses affaires. Il a dit à la
Philologie de faire ses valises.

1205. Il appelle figue une figue et pioche une pioche


Appelantfigueunefigue,et pioche, une pioche
Sénaire tiré des comedies d'Aristophane* et devenu proverbial. S'applique
à quelqu'un qui raconte les choses avec une franchise simple et rustique, sans
equivoques, circonvolutions ni enjolivure. Car les rhéteurs usent de figures
propres à exprimer chastement Tobscénité1, suavement Taigreur, humble-
ment la superbe, et à mordre d'un ton caressant. Maïs ceux dont la Minerve
est plus grossière [37], plus simplement et plus platement [39], appellent
chaque chose par son nom. Lucien, Jupiter tragéâien* : « Parce que moi,
comme dit le Comique, je suis un rustre et j'appelle pioche une pioche.» De
méme, dans Comment il faut emre Ihstoire*, il veut que Thistorien soit inde-
pendant et incorruptible et narre les faits tels qu'ils se sont passés, appelle figue
une figue et pioche une pioche. Se trouve aussi sous cette forme : JTappelle
figue une figue, et panier un panier. Aristophane, Les Nuées* :
Je ne paierais pas méme une obole à quiconque
Dirait «le kardopos» et non «la kardopêa ».
Le terme designe un coffre pour le pain. Du reste, le poete montre aussi
Socrate en train d'ergoter et de prétendre qu'il ne faut pąs, comme le faisait
Cléonyme, dire kardopos : « Tu dois dire kardop at tout comme tu dis Sos-
trata2. »

1. Le grec dit « auge » là ou Érasme traduit « pioche », ajoutant ainsi un sens obscene
à la métaphore.
2. Dans Les Nuées, l'interlocuteur de Socrate est Strepsiade, venu le consulter sur le
raisonnement, et qui Socrate donné des leçons fantaisistes. Sous la question grammaticale
des marques du masculin et du feminin perce une plaisamerie visant Cléonyme, ГегГстіпс :
d'oíi la transformation dc Sostratos en Sostrata.
148 PROVERBIUM 1206

іі.пі.б 1206. Domesticus testis


Οίκοθεν ο μάρτυς, id est Domesticus testis. Ubi quis ipse sese lău­
dat, quasi domi testem habeat, non aliunde adductum. Huic autem testium
generi quam minima fides haberi solet ac legibus ceu suspecţi rejiciuntur.
Paulus Pandectarum libro II, titulo De testibus, capite penúltimo : Testes,
quos accusator de domo produxerit, interrogari non piacúit. Rursum Codic.
libro IV, eodem titulo : Etiam jure civili domestici testimonii fides impro-
batur. Lucianus in Jove Tragoedo : Εδγε, οίκοθεν ό μάρτυς, φαο4ν, id
est Euge, domo adductus testis, ut dici solet. Hue allusisse videtur Seneca
ad Lucilium, cum scribit in hunc modum : Exspecta me pusillum et de
domo flet remuneratio, nisi quis malit illic dono legere. Sunt Graeci scripto
res, qui dicant hoc adagium convenire in eos, qui prius mentiti postea verum
confitentur, veluti adacti conscientia, quae pectoris testis est. Sic Plutarchus
τήν οίκοθεν κρίσιν vocat animi judicium, quod non corrumpitur. Nee hinc
multum abhorret, quod est apud Μ. Tullium De oratore libro II: Tertium
vero illud, clamare contra, quam deceat et quam possit, hominis est, ut tu,
Catule, de quodam clamatore dixisti, stultitiae suae quam plurimos testes
domestico praeconio colligentis. Domesticum praeconium appellavit, quod
ipse suam stultitiam traduceret. Idem in ejus libri principio : Quos tum ut
pueri refutare domesticis testibus : patre et C. Aculeone, propinquo nostro,
et L. Cicerone patruo, solebamus. Hie simpliciter domésticos testes appellat
propinqua cognatione junetos. Nihil autem magis domesticum esse potest
quam sua cuique conscientia. Idem Μ. Tullius Cicero libro Epist. famil. II
ad Caelium, cujus initium Raras tuas: Mea vero officia ei non defuisse tu es
testis, quoniam οίκοθεν o μάρτυς, ut opinor, accidit Phania. Nam ita legen
dum suspicor, tametsi nonnulli lacunam expleverant his vocibus : κωμικός
μάρτυς, nisi forte pro κωμ^ός magis placet οικιακός. Idem in orauone pro
L. Flacco : Neque in toto Aemonensium testimonio, sive hic confîctum est,
ut apparet, sive missum domo est, ut dicitur, commovebor. Terentius : Ego
hanc domi conjecturam facio.
ADAGE 1206 148

1206. Un témoin maison


Quand quelqu'un fait son propre éloge, comme s'il avait un témoin à
la maison et non venu de l'extérieur. En général, on accorde trés peu de
confiance à се genre de témoins que les lois rejettent comme suspects. Paul*,
au livre 2 des Pandectes (titre : Des témoins), avant-dernier chapitre : « On a
décidé de ne pas interroger les témoins que l'accusateur a pris dans sa propre
maison. » A nouveau, au livre 4 du Code*, sous Ie méme titre : « Méme en
droit civil, on ne se fie pas au témoignage domestique. »
Luden*, dans Jupiter tragedien : « Parfait : le témoin vient de Ia maison,
comme on dit.»
Sénèque* semble у faire allusion quand il écrit à Lucilius en ces termes :
« Attends un peu et une recompense te viendra domo » [~ de la maison], à
moins qu'on ne prefere lire dono [- en guise de present]. Certains auteurs
grecs disent que eet adage convient à ceux qui commencent par mentir, puis
avouent la vérité comme poussés par leur conscience, qui est une sorte de
témoin du cceur.
Ainsi Plutarque* la nomme «le tribunal intime », libre de toute corrup­
tion.
Peu éloigné, ce qu'on trouve chez Cicéron* au livre 2 du traite De
Vorateur: « La troisième manière qui consiste à crier autant qu'il est permis et
aussi fort qu'il le peut, c'est celle d'un homme oceupé à rassembler autour de
lui par proclamation privée le plus grand nombre possible de témoins de sa
propre sottise, comme tu Tas dit, Catulus, à propos d'un grand braillard de
ta connaissance. » Il parle de proclamation privée, car c'est le maître en per
sonne qui donné sa sottise en spectacle. Au début de ce uvre, aussi:« Enfants,
nous avions Thabitude de les réfuter, en presence de témoins domestiques,
mon père, Caïus Aculeo, un proche, et mon oncle Lucius Cicéron. » lei,
il appelle simplement témoins domestiques des hommes lies entre eux par
une parente étroite.
Cicéron* encore, au livre 2 des Lettres à sesjamiliers (dans celle à CæUus
qui commence par raras tuas): « Tu es témoin que mes bons services ne lui
ont pas fait défaut, puisque oihothén ho martüs [= le témoin domestique] s'est,
je crois, présenté, en la personne dc Phania.» Certains ont cru devoir com-
bier la lacune du texte par les mots kõmikos martüs [= témoin de comédie], à
moins que peut-être on ne préféré lire oïkiakos [= de la maison], de preference
à kõmikos.
Cicéron*, toujours, dans son discours Pour Flaccus : « Et dans tout le
témoignage des Acmoniens, je netrouverai rien qui m'ébranle, qu'il s'agisse
d'un mensonge inventé de toutes pieces ici méme, comme c'est probable, ou,
comme on dit, "envoyé de la maison" ».
Terence* :
Je me fais mes petites reflexions maison.
149 PROVERBIA 1207 - 1208

lijn.? 1207. Boeoticum ingenîum


Boetii apud antiquos male audierunt vulgo stoliditatis nomine, quemad-
modum superius ostensum est. Unde, quidquid insulsum esset ac stultum,
id Boeoticum dicebant. Lucianus in Jove tragoedo : "Αγροικον τούτο ειρη-
κας και δεινώς Βοιωτικόν, id est Istud, quod dixisti, prorsus agreste est et
vehementer Boeoticum. Invenitur et Βοιατπκος νους, id est Boeoticum inge
nium, pro stupido ac stolido. Horatius in Epistulis:
Boeotum in crasso jurares aere natum.
Plutarchus, ipse Boeotus, cum aliis aliquot locis, tum in commentario De
carnium esu scribit ab Atticis notatos Boeotos tamquam brutos et stupi-
dos ac pingues, idque propter edacitatem, quemadmodum alibi meminimus,
quod ea gens magis studuit exercendis corporibus quam animis excolendis.
Unde teste Stephano quidam putaverunt nomen regioni inditum. Idem citat
Ephorum, qui scripserit Athenienses rei nauticae fuisse studiosos, Thessa-
los equestris, Boeotos corporum exercitamentis, Cyrenaeos curribus valuisse,
Lacedaemonios circa leges fuisse diligentes.

и.111,8 1208. Boeotica cantilena


Βοιώτιος νόμος, id est Boeotica cantio, dicebatur, si quibus rerum iniţia
tranquilla ac prospera fuissent, posteriora turbulenta ac tristia. Unde Sopho­
cles scripsit:
"Οταν τις αδη τον Boicímov νόμον, id est
Ubi quis cecinerit cantionem Boeoticam.
Natum ex historia, nam Boeotii primum liberam ас pacatam agebant
vitam, deinde, mortuo Laio, in varias calamitates inciderunt, ut illorum
cantilena a laeto initio in luctum desiisse videatur. Citatur a Zenodoto.
Aristophanes in Acharnensibus usurpare videtur pro cantionc rudi atque
indocta :
Δεξίθεος είσήλθ' άσόμενος Βοιώτιον, id est
Dexitheus intrat, qui canet Boeoticum.
ADAGES 1207 - 1208 149

1207. Esprit béotien


Les Béotiens dans TAntiquité avaient mauvaise presse à cause de leur
reputation de stupidité, comme il a été montré plus haut [906]. Ainsi, tout
ce qui était sot et dénué definesse,on le qualifîait de béotien.
Lucien* dans Jupiter tragédie» écrit: « Ce que tu as dit Ia sent vraiment son
paysan : c'est terriblement béotien. » On trouve aussi « Esprit béotien » pour
parier de quelqu'un d'idiot et stupide.
Horace* dans ses Epîtres dit:
On jurerait qu'il respira, enfant,
L'air épais de la Béotie.
Plutarque*, lui-même Béotien, écrit dans de nombreux passages, mais
surtout dans son essai Sur l'usage des viandes, que les habitants de TAttique
traitaient les Béotiens de brutes, de gens stupides et grossiers et ce, à cause de
leur voracité, comme nous l'avons rappelé ailleurs [906] : ce peuple aimait
plus exercer son corps que cultiver son esprit. Selon certains, qui se fbndent
sur Etienne, c'est de ce trait que viendrait Ie nom de la région1. Ce der­
nier cite Ephore2 quand il écrit que les Athéniens étaient specialises dans
la navigation, les Thessaliens dans Féquitation, les Béotiens dans Гехегсісе
physique, que les Cyrénéens excellaient à la course de chars et que les Lacé-
démoniens étaient tres respectueux des lois.

1208. Une chanson de Béotie


« Un chant de Béotie » s'appliquait à ce qui, après des débuts tranquilles
et prosperes, finissait dans la tourmente et la tristesse. D'ou ce passage de
Sophocle*, cité par Zénodote* :
Quand quelqu'un chante un air de Béotie...
Tiré d'un evenement historique : les Béotiens vécurent d'abord une vie
libre et paisible, puis, après la mort de Laïos, ils tombèrent dans une série de
calamités, tout comme, se m Ые-1 il, leur chanson semblait commencer dans
la joie et s'achever dans Ie deuil. Cité par Zénodote.
Dans Les Acharniens, Aristophane* applique ^expression à un chant gros­
sier et malhabile :
Dexithéos entra et se mit à chanter la Béotienne.

Parmi les quelques etymologies proposces, figure le nom du beruf (heus) dont les
Béotiens auraient la force et la lourdeur.
2. Éphorc de Cyme est un historiën grec du IVе siècle av. J.-C. Il est Pautcur d'une
histoire de villes de Grèce et d'Asie Mineurc en trente volumes aujourd'hui perdue.
150 PROVERBIA 1209- 1211

ιι,πι,9 1209. Boeotica aenigmata


Βοιωτία αινίγματα, id est Boeotica aenigmata, dicebantur oblique atque
obscure dicta quaeque perdifficile percipi possent. Sumptum a fabula Sphin-
gis, monştri Thebani. Ea proposuit Oedipo aenigma hujusmodi : Τετρά-
πους, δίπους και πάλιν τρίπους, id est Quadrupes, bipes ac rursum
tripes. Id Oedipus interpretatus est hominem esse, qui puer manibus quo-
que pedum vice nititur, deinde confirmam gradu duobus pedibus se sustinet,
donec aetas decrepita baculum ceu tertium pedem addat. Exstat epigramma
Sphingis aenigma complectens ad hunc modum :
"Εστί δίπουν επί γης και τέτραπον, ού μία φωνή,
ΚαΙ τρίπον. Άλλάσσει δέ φυήν μόνον, δσσ' επί γαΐαν
Ερπετά κινείται ανά τ' αιθέρα και κατά πόντον.
'Αλλ' οπόταν πλείστοισιν έπειγόμενον ποσί βαίνη,
"Ενθα τάχος γυίοισιν άφαυρότατον πέλει αύτοΰ, id est
Est bipes in terris et quadrupes, baud eadem vox,
Et tripes. Immutat speciem hoc ex omnibus unum,
Quaecumque in terris reptant: volat aethera circum
Perque mare. Ast ubijam pedibus compluribus auctum
Accelerat gressum, vietis turn maxima membris
Segnities ac torpor adest minimumque vigoris.
Hesiodus itaque in secundo Georgicon libro vetulum ac senio jam incur
vum tripedem hominem appellat: Τότε δή τρίποδι βροτω Ισοι, id est Tunc
jam tripedi mortali similes.

и,шло 1210. Bovem in faucibus portat


Βουν επί γνάθοις φέρει, id est
In faucibus portat bovem,
in edacem olim dicebatur, ut indicant Zenodotus et Suidas. Natum, uti con
jicio, vel a Theagene athleta Thasio, vel a Milone Crotoniata, quorum alter
bovem solidum solus comedit, teste etiam Graeco epigrammate, turn auctore
Posidippo apud Athenaeum, alter, ut narrat apud eumdem Theodorus Hie
ropolites, in Olympiis taurum quadrimum humeris sustulit ac stadii spatio
gestavit eumque eodem die solus comedit. Cujus rei meminit et Aulus Gel
lius in Noctibus Atticis.

ιι,ιιι,ιι 1211. Boeotis vaticinare


Βοιωτοΐς μαντεύσαιο, id est Boeotis vaticinare, abominantis est sermo,
perinde ut dicimus Hostibus ista vaticinare : Capiti cane talia demens /
Dardanio, et:
ADAGES 1209 - 1211 150

1209. Enigmes béotiennes


On appelait« Enigmes béotiennes» des propos biaisés et obscurs, et dont
il était extrêmement difficile de percer Ie sens. Tiré de la légende de la
Sphinge, le monstre de Thèbes, qui proposa à Œdipe Ténigme suivante :
Qui a quatre pieds, deux pieds et puis trois pieds ? CEdipe sut la déchif-
frer : il s'agit de l'homme, qui, enfant, se traîne sur ses mains et ses pieds,
puis, ayant appris à marcher, se tient sur ses deux pieds, enfin, агТаіЫі par
Tage, ajoute un baton en guise de troisième pied. L'énigme de la Sphinge
est exposée dans cette épigramme* :
Sur terre il est un être à deux, quatre, trois pieds,
Qui n'a pas méme νοίχ ; seul à changer d'aspect
Parmi tous ceux qui vont rampant au ras du sol,
Qui montent dans les airs ou plongent dans ГаЫте.
Quand, pour hater sa marche, il a le plus de pieds,
Cest alors que son corps avance le moins vite1.
Voilà pourquoi Hésiode, au second livre de ses Géorgiques*, appelle un
vieillard courbé par Tage « homme à trois pieds » :
Devenus pareils à Гпотте à trois pieds...

1210. II porte un bceuf dans le gosier


Se disait jadis d'un glouton, selon Zénodote* et Suidas*. Provient, je
suppose, soit de l'athlèté Théagène de Thasos, soit de Milon de Crotone,
dont Ie premier mangea à lui seul un bceufentier, au témoignage méme d'une
épigramme grecque de Posidippe citée par Athénée*. et Ie second, raconte
Theodore d'Hiérapolis chez Ie méme auteur*, étant à Olympie, prit sur ses
épaules un taureau de quatre ans, fit avec lui Ie tour du stade, et Ie mangea
a lui seul le méme jour.
L'histoire est également rapportée par Aulu-Gelle dans ses Nuits attiques*.

1211. Prédis-le aux Béotiens !


Formule conjuratoire, tout comme on dit « Prédis ça aux ennemis!» :

1. Traduction Félix Buffièrc (CUF).


151 PROVERBIA 1211 - 1213

Hostium uxores puerique caecos


Sentiam motus orientis Austri et
Aequoris nigri fremitum,
et:
Hostibus eveniant convivia talia nostris.
Aptius autem dicetur in eum, qui tristia vaticinatur, si quando preca-
bimur, ut ea in ipsius caput recidant. Zenodotus ab eventu natum scribit,
Heraclidem allegans auctorem : Olim, inquit, cum Thebani de belli eventu
consulerent oraculum, vates, quae tum Dodonae responsitabat, ait eos fore
victores, si quid impie patrassent. Itaque consultorum quidam arreptam
Myrtilam, nam id mulieris fatidicae nomen, in lebetem aqua cálida fer-
ventem, qui forte inibi aderat, injicit. Sunt qui narrent Bombum divinum
quemdam, Thebanis de belli successu sciscitantibus respondisse futurum, ut
quam plurimos vincerent, si prius quempiam e ducibus immolassent, at illos
Bombum ipsum interemptum immolasse atque hinc ortum proverbium.

и,m,i2 1212. Arietem emittit


"Αρνα προβάλλει, id est Arietem objicit. In rixae pugnaeque cupidum
dicebatur. Antiquitus enim bellum suscepturi fetialem mittebant, qui arie­
tem adductum in hostium fines immitteret, hoc significans pacto civitatem
et agros illorum hostibus compascuos fore. Auctor Diogenianus.

И.Ш.П 1213. Argenti fontes


'Αργύρου κρηνοα λαλοΰσιν, id est Argenti fontes loquuntur. Hoc adagio
notabantur ii, qui stolide quidem atque indocte, sed arroganter tarnen et con
fidenter loquerentur, opibus videlicet suis freti. Vulgus enim divitum dulci,
ut ait Horatius, fortuna ebrium hoc quoque putat suis divitiis deberi, ut quid-
quid dixerint, id protinus velut eruditum omnes suspiciant et approbent.
Quod notans Flaccus : Meae, inquit, contendere noli, / Stultitiam patiun-
tur opes. Item alibi:
Ει quidquid volet, hoc veluti virtute paratum
Speravit magnae laudi fore.
A D A G E S 1211 - 1213 151

... Chame, fou, cet oracle


A ton eher Dardanien*...
Et:
Puissent de l'ennemi les enfants et les femmes
Sentir les chocs aveugles de Γ Auster naissant
Et Ie fracas сГипе тег sombre*...
Et:
Et qu'a mes ennemis échoient de tels repas*...
Mais à celui qui prédit des catastrophes, on souhaitera plus à propos que
celles-ci retombent sur sa propre tête [3966].
Viendrait, selon Zénodote*, invoquant pour source Héraclide*, de This-
toire suivante. Aux Thébains qui lui demandaient jadis commentfiniraitla
guerre, la devineresse qui rendait alors les oracles à Dodone répondit qu'ils
seraient vainqueurs s'ils commettaient un sacrilege. Cest alors qu'un des
demandeurs se saisit de Myrtila (c'était Ie nom de la prophétesse) et la jeta
dans un chaudron d'eau bouillante qui se trouvait la. D'autres racontent
qu'un devin nommé Bombus aurait prédit aux Thébains Tinterrogeant sur
Tissue de la guerre qu'ils remporteraient toutes les victoires possibles a condi­
tion de commencer par immoler un de leurs généraux, sur quoi ils tuèrent
Bombus lui-même et l'offrirent en sacrifice, d'ou şerait né le proverbe.

1212. Il envoie un bélier


«Il lance un bélier» se disait d'un amateur de rixes et de bagarres.
Dans l'Antiquité, pour declarer la guerre, on donnáit mission à un fecial1
d'amener un bélier sur le territoire des ennemis, signifiant par la que leurs
villes et leurs champs deviendraient terre de pâturage de leurs conquérants.
D'après Diogénianos*.

1213. Des fontaines d'argent


Les fontaines d'argent parlem. La formule s'appÜquait à ceux qui, forts
de leur opulence, tenaient des propos ineptes et ignares d'un ton arrogant et
sûr de soi. Le commun des riches, ivre, comme dit Horace*, des douceurs
de la fortune, s'imagine que ses richesses lui donnent droit, quoi qu'il puisse
dire, à passer pour érudit et recevoir aussitôt l'adhésion et Papprobation
universelles. Ce que marque Horace*, écrivant:
Mon bien (renonce à Tégaler)
Me permet d'etre fou...

1. Les féciaux étaient à Rome un college de prêtres chargés des rituels concernant la
guerre, la paix et les traites.
152 PROVERBIA 1213 - 1214

Hue pertinet et mimus ille neutiquam invenustus:


Fortuna quem nimium fovet, stuítum facit.
Item illud ex Antiphane apud Stobaeum :
Ό бе πλούτος ημάς, καθάπερ ιατρός κακός,
Τυφλούς, βλέποντας παραλαβών, πάντας ποιεί, id est
Opes enim nos, sicuti medicus malus,
Ubi ceperint, reddunt videntes illico
Caecos.
In eamdem sententiam Menander in Seipsum lugente : Τυφλός ό πλού­
τος και τυφλούς / έμβλέποντας είς αυτόν δείκνυσιν, id est Caecae divitiae
atque eos, qui se intuentur, caecos reddunt. Rursum illud ejusdem :
Ύπερήφανόν που γίγνεται λίαν τρυφή,
"Οτε πλούτος έξώκειλε τον κεκτημένον
Εις έτερον ήθος, ουκ έν ф το πρόσθεν ήν, id est
Nimís insolens tum redditur lascívia,
Qiioties, opes qui possidet, mores repens
Mutat in alienos, pristinis contrários.
Diximus alias: Foenum habet in cornu. Felicitatis comes esse solet ferocia.
Pindarus in Isthmus, hymno tertio :
Ει τις ανδρών εύτυχάσας ή συν εύδόξοις άέθλο&ς,
Η σθένει πλούτου κατέχει, φασίν, έανή κόρον,
"Αξιος εύλογες αστών μεμίχθαι,
id est Si quis vir fortunatus fűit vel in gloriosis certaminibus, vel in opulen-
tia obtinet, ut aiunt, magnificam saturitatem, dignus, qui laudibus civium
admisceatur.
Quadrabit in eos quoque, quorum oratio propter opum fiducíam plus satis
libera atque audax videbitur. Nam quemadmodum paupertas timiditatem
adfert, itidem opulentia παρρησίαν, id est loquendí confidentiam, adducere
solet.

н,шД4 1214. Terram pro terra


Γήν προ γης έλαύνεσθα^ Proverbialis est figura in hominem exulem,
erronem et incertis vagantem sedibus. Aristophanes in Acharnensibus:
Καν διώκειν γην προ γης, id est
Terram ante terram persequi.
Item alibi:
Έγώ δέ φεύγων γην προ γης φοβούμενος, id est
Solum at ego fugiens prae solo trepidus metu.
ADAGES 1213 - 1214 152

D e méme, ailleurs* :

Et quoi qu'il put vouloir, croyant son bien vertu,


Il cruţ qu'il lui vaudrait la gloire...

Le Mime* aussi, non sans quelque grace, exprime une idéé proche :
La Fortune rend sot celui qu'elle aime trop.

D e méme ces vers d'Antiphane* cites par Stobée :

Car la richesse, tel un mauvais médecin,


Nous saisit voyant clair, et sitôt nous aveugle.

Meme idee chez Ménandre dans Celui qui pleure sur lui-même* :

Aveugle est la richesse, et ceux qui la contemplem


Elle les rend aveugles.

Et encore, du méme* :

La débauche franchit les bornes de l'audace


Des lors que le nanu, d'un coup changeant de vie,
Adopte d'autres mœurs, à rebours des anciennes!

J'ai évoqué ailleurs : «Il a du foin sur ses cornes » [81] et « L'opulence
engendre l'arrogance » [2653].
Pindare, troisième Isthmique* : « Quand un homme que Ie bonheur a favo-
risé, soit par ses glorieuses victoires dans les Jeux, soit par la masse de ses
richesses, sait contenir en son cceur, comme on dit, 'Tinsolence de la satu­
rate, il est digne de recevoir les éloges de ses concitoyens." »
Convient aussi à ceux dont Ie discours, enhardi par leur richesse, se montre
plus libre et effronté qu'il ne sied. Car, si la pauvreté apporté la umidité,
la richesse procure ordinairement la parrhtsia, c'esr-a-dite ime.langu« sûre
d'elle-même.

1214. De tcrrc en terre


Gen pro ges élaünesthaï [ = Être chassé de terre en terre]*, image proverbiale
appliquée à l'exilé errant et vagabondant sans établissement fixe. Aristo-
phane, Les Acharniens* :

... Ie pourchasser terre après terre.

Ailleurs*, encore :

Mais moi, fuyant, tremblant de peur, de terre en terre.


153 PROVERBIA 1214 - 1217

Lucianus in Pseudomante : Αλλ' έδει γην προ γης έλαύνεσθαι,, id


est Sed oportebat ad terram pro terra vehi. Apud Latinos solum vertere
dicuntur qui exilii causa migrant alio. Alciphron in Epistulis: Αναστασα
όπήποτε γην προ γης φεύξομαι μάλλον, id est Demigrans quolibet fugiam
potius terram terra commutans. M. Tullius in Epistulis ad Atticum, libro
decimo quarto : Haec et alia ferre non possum, itaque γην προ γης cogito.
Signifîcat se de fugiendo cogitare.

и,m,ís 1215. Ne ad aures quidem scalpendas otium est


Proverbialis est hyperbole : cum ne minimum quidem otii superesse signi-
ficamus, dicimus nec tantillum vacui temporis esse, quod ad scalpendas aures
sit satis. Lucianus in Bis accusato : Ούδ' βσον κνήσασθαα το ους, φασί,
σχολήν άγων, id est Ac nec tantisper otiosus, ut aurem, sicut aiunt, scalpere
vacet.

п.ііі.іб 1216. Citius in navi cadens a ligno exciderit

Θάττον άν τις εν πλοίω πεσών διαμάρτοί. ξύλου, id est Citius alicui in


navigio cadenti lignum defuerit. Hyperbole proverbialis, qua tantam ubique
copiam significamus, ut, quocumque te vertas, occurrat, quod quaeris. Ete­
nim, cum navis ipsa undique sit lignea, non potest non in lignum incidere,
quisquis in ea cadit. Lucianus in Bis accusato : "Ωστε, κατά την παροι-
μίαν, θαττον άν τις έν πλοίω πεσών δ^μάρτοί ξύλου, ή, ενθ άν άσπίδη
ό οφθαλμός, άπορήση φίλοσόφου, id est Itaque, juxta proverbium, citius
fiet, ut in navi lapsus non incidat in lignum, quam ut, quocumque aspexe
rit oculus, philosophum desideret. Taxat Lucianus philosophorum turbam
tantam, ut omnia ubique plena videantur nec liceat effugere.

и,m,i7 1217. Episcythizare


Έπι,σκυθίζεσθαι. Lacedaemoniorum adagio dicitur pro eo, quod est
vınum merum ıntemperantius bibere. Et Achaeus in Aethone Satinco Σκυ-
Ьітгіч sive, ut in quibusdam exemplaribus legitur, Σκυθ^τί πιεΐν dixit
pro eo, quod est άκρατοπι,εϊν, hoc est meracius bibere. Athenaeus libro
decimo Dipnosophistarum ex Heródoto et Chamaeleonte auctoribus refert
Cleomenem regem Spartanum cum Scythis agentem consuetudinem et illo-
rum άκρατοποσίαν, id est meripotationem, imitantem, in insaniam versum
fuisse, quemadmodum interpretantur Spartani. Locus est apud Herodotum
lib. sexto, cui titulum fecit Erato, addens hinc natum apud eosdem Spartanos
ADAGES 1214 - 1217 153

Lucien, Le Faux Prophete* : « Mais il était force d'errer de térre en térre. »


Chez les Latins, émigrer à cause d*une condamnation à Гехіі s'appelle
« changer de térre ».
Alciphron, Lettres* : «Je fuirais plutôt n'importe ou a l'étranger, j'irais
de terre en terre... »
Cicerón, Lettres à Atticus, livre 24*: « Je ne puis supporter cela ni le reste ;
aussi je médite gén pro gês [= de terre en terre]. » II veut dire qu'il médite de
s'enfuir.

1215. II n'a méme pas le temps de se gratter l'oreille


Formule hyperbolique: pour dire « N'avoir pas le moindre instant», nous
disons « N'avoir pas méme assez de temps libre pour se gratter Toreille ».
Lucien, La Double Accusation* : « Et il n'a pas le temps, comme on dit, de se
gratter Toreille.»

1216. II şerait plus aisé de tomber dans un bateau


sans у trouver de bois
Tombe dans un bateau, on у manquerait plus facilement de bois, formule
hyperbolique pour exprimer une telle surabondance partout que, ou qu'on
se tourne, on trouve ce qu'on cherche. En eflfet, comme toutes les parties du
bateau sont en bois, quiconque у tombe ne peut pas ne pas tomber sur du
bois.
Lucien, La Double Accusation* : « Cest au point qu'il şerait plus aisé,
comme dit le proverbe, de tomber dans un bateau sans у trouver du bois,
que de jeter ici les yeux sans rencontrer de philosophe. » Lucien reproche
aux philosóphes de fórmér ürie foule ši hómbreusé qu'ils semblént' ehvahir
tout Tespace, et qu'on ne peut leur échapper.

1217. Scythiser
Épisküthizésthaï [~ Scythiser], Boire comme un Scythe. Adage de Lacé-
démoné, pour« boire du vin pur et sans mesure ». Achaîos*, dans le drame
satyrique Aethon, dit sküthipieïn ou, comme on lit sur certains exemplaires,
sküthisti pieïnt pour « boire sans mélange ».
Athénée*, au livre 10 du Banquet des philosóphes; rapporte, en se fondant sur
Hérodote* et Chameleon*, que le roi de Sparte Cléomène, qui entretenait
des relations amicales avec les Scythes et prenait modele sur leur usage du
vin pur, sombra dans la folie : c*est Texplication que donnent les Spartiates.
Le passage se trouve au livre 6 (intitule Erato) de YHistoire d'Hérodote*, qui
ajoute que ce dicton familier a pris naissance à Sparte, puisque, quand ils
154 PROVERBIA 1217 - 1218

vulgare dictum, ut si quando velim ζωρότερον πίνει,ν, hoc est intempe-


rantius bibere, dicant: Έπισκύθ^ον, hoc est Minimum infundito aquae,
pro eo quod dicendum erat : Έπίχυσον, id est Infunde aquam. Apud
eumdem libro undécimo Hieronymus Rhodius docet σκυθίσυα dictum pro
μεθύσαι, et Athenaeus dubitat, num a Scythis scyphus, id est poculi genus,
habeat nomen, ut σκύφος dictum sit quasi σκύθος, nam vocem sic immu-
tatam ostendit apud auctores exstare. Quin et illud addit, Lacedaemonios,
cum sentirem bárbaros Asiáticos omnia dolis agere, vice Thímbronis eo
legasse Dercyllidam, quod is nihil haberet sinceritatis Laconícae, sed inge
nium subdolum ac ferum, existimantes huic non posse dari verba, quern
ob id Σκύθον appellarunt Lacedaemonii, quasi Σκύφον. Scythae autem,
et Thraces άκρατοπόται vocantur, id est meribibi, unde plerumque convi­
via illorum sanguinolenta sunt et tumultuosa. Apud eumdem Anacreon, ni
fallor, άκρατοποσίαν Σκυθίκήν πόσιν appellat, quod Callimachus verbo
compósito dixit ζωροποτεΐν. Atque utinam hic mos plus quam barbaricus
intra Scytharum ac Thracum fines constitisset nee ad nos usque dimanas
set! Non enim solum bibimus intemperanter, verum etiam cogimus alios ad
bibendum et recusantem ferro adorimur, cum inhumanius paene sit cogere
ad bibendum, qui non sitiat, quam sitientem submovere a potu; quemad-
modum eleganter apud Athenaeum libro decimo dixit Sophocles:
To προς βίαν πίνειν
Τ
Ισον κακόν πέφυκε τω διψαν 1 , id est
Cogi ad bibendum non minus grave est malum,
Quam si quis acrem perpeti cogat sitim.
Commode deflectas licebit ad cujusvis rei mtemperantem et immodicum
usum.

π,ιιι.18 1218. Vinum caret clavo


Athenaeus eodem libro de potationibus disserens hujusmodi proverbium
eleganter vulgo dici solere scribit : Τον οϊνον ουκ έχείν πηδάλια, id est
Vinum non habere clavum, propterea quod ebrietas nihil consulte neque
moderate vel dicit, vel facit. Obruitur enim ratio, quae clavi vice sóbrios
moderatur ac gubernat. Hue pertinet Ovidianum illud :
Nox et Amor vinumque nihil moderabile suadent:
Ilia pudore vacat, Liber Amorque metu.
ADAGES 1217 - 1218 154

veulent boire sans mesure, les Spartiates disent: Épisküthison ! [= Scythise !],
c'est-a-dire « Verse le moins possible d'eau ! » au lieu de « Verse Геаи ! ».
Dans Touvrage cite*, au livre 11, Jerome de Rhodes nous apprend que
sküthisaï se disait pour méthüsat [— s'enivrer], et Athénée* se demande si le
sküphos, sorte de coupe, ne tire pas son nom des Scythes : sküphos se prononce
quasiment comme sküthos, et il donné pour argument que le mot apparaît
aussi avec ce changement d'orthographe chez certains auteurs. Bien plus : il
ajoute que les Lacédémoniens, comprenant que les Barbares d'Asie recou-
raient constamment à la ruse, leur envoyèrent en ambassade Dercyllidas,
au lieu de Thymbron, parce que Dercyllidas, bien loin d'avoir la franchise
laconienne, possédait un esprit retors et féroce : ils étaient persuades qu'il ne
se laisserait pas abuser par de bonnes paroles et c'cst pour cette raison qu'ils
l'appelèrent Sküthos [= le Scythe] (ou Sküphos [= le Scyphe]).
On traite les Scythes et les Thraces akratopotat, de тегіЫЫ [- buveurs
de vin pur]; et de ce fait, leurs banquets se passem presque toujours dans le
sang et la violence. Chez le meme Athénée, Anacréon*, si je ne me trompe,
nomme akratoposia [= acratoposie1] Sküthikên posin [= la façon de boire des
Scythes], ce que Callimaque* rend par le verbe compose zõropotem [= boire
P ur ]·
Hélas, si seulement cette habitude plus que barbare était restée à l'intérieur
des frontières de la Scythie et de la Thrace, et ne s'était pas répandue jusque
chez nous! Car non contents de boire sans mesure, nous forçons les autres à
boire, et nous tirons Tépée contre celui qui s'y refuse, alors qu'il est presque
plus inhumain deforcerà boire celui qui n'a pas soif que de priver de boire
celui qui a soif. Cest ce que dit Sophocle*, en langage choisi, au livre 10
d'Athénée :
Étre contraint de boire est un mal non moins rude
Que de se voir contraint d'endurer Гарге soif.
On peut aisément appliquer l'adage à tout type d'usage intemperant et
immodéré.

1218. Le vin n'a pas de gouvernail


Dans le méme livre, consacre aux boissons, Athénée* transcrit eet élégant
proverbe, usuel et répandu : « Le vin n'a pas de gouvernail. » La cause en
est que Tivresse exclut toute reflexion et toute moderation en paroles et en
actes, car elle étouffe la raison, qui regle, tel un gouvernail, la conduite des
gens sobres.
Ce passage d'Ovide* trouve ici sa place :

1. Neologisme qui signific « l'usage de boire sans mélange».


155 P R O V E R B I A 1218 1219

Non illepidum est quod apud Athenaeum lib. undécimo refert Xeno-
phon, apud Persas fuisse vetitum, ne προχοίδας inferrent in convivium (id
apparet fuisse vasculi genus, quo vinum e cratere ministri effunderent in cya-
thum). Id factum est, ne supra modum bibentes et animi et corporis viribus
destituerentur. Et addit eum morem adhuc apud illos servari, nec enim inferri
prochoidas, sed nihilo secius tantum illos bibere, ώστε αντί του είσφέρειν
αυτοί εκφέροντας έπειδάν μηκέτι. δύνωνται όρχούμενοί έξιέναι, id est
pro eo, quod non inferuntur prochoides, ipsi efferuntur, postea quam non
amplius possum exire saltantes. Itaque vinolentia nullis minus ignoscenda
est, quam qui reipublicae clavum moderantur, hoc est regibus et magistrati-
bus. Et divinae litterae vetant vinum dari regibus. Nec vinum, nec somnus
convenit assidentibus clavo, sed interdum nulli magis indulgent vino somno-
que.

11,111,19 1219. Vinum senem etiam vel nolentem saltare compellit


Ac rursus ibidem hoc item carmen provérbio jactatum scribit:
Οίνος άνωγε γέροντα και ουκ έθέλοντα χορεύειν, id est
Vina senem, ut nolit, cogunt ductare choreas.
Admonet nihil esse tam ineptum neque tam alienum, ad quod non incitet
ebrietas. Subjicit et aliud carmen non dissimilis sententiae :
Οΐνος καΐ φρονέοντας ές άφροσύνην αναβάλλει, id est
Insanire facit sanos quoque copia vini.
Idem libro quarto Dipnosophistarum adducit proverbium ex Eripho
quodam comoediarum scriptore:
Λόγος γάρ έστ' αρχαίος ου κακώς έχων
ΟΙνον λέγoυm τους γέροντας, ώ πάτερ,
Πείθειν χορεύειν ού θέλοντας, id est
Recte vetusto dicitur provérbio,
Quod vina scnibus persuadem, o pater,
Uti, velint nolint, choreas duetitent.
Hue pertinet illud Platonis libro De legibus primo : Ού μόνον άρ\ ώς
έΌι,κε, ό γέρων δις παις γίγνο^τ' άν, άλλα και ο μεθυσθείς, id est Itaque,
ut videtur, non solum senex fuerit bis puer, verum etiam temulentus. Item
Horatius:
Quod me Lucanae juvenem commendet amicae.
ADAGES 1218 - 1219 155

La , l'amour, le vin ne modèrent nul coeur :


Elle est sans pudeur, et eux som sans peur.
Ce que rapporte Xénophon*, cité par Athénée, livre 11*, ne manque pas
d'etre plaisant. Chez les Perses, il avait été défendu d'apporter à un repas
des prokhoïdés, qui étaient, semble-t-il, des petits recipients permettant aux
serveurs de verser le vin du cratere dans la coupe. On Tavait fait pour éviter
qu'un exces fit perdre aux buveurs leur lucidité et leurs capacites physiques.
Et il ajoute qu'ils observem encore cet usage, mais qu'ils n'en boivent pas
moins, si bien qu'au Ueu d'apporter des prochotdés, c'est eux qu'on empörte,
quand ils ne sont plus capables de s'en aller sur leurs jambes. C'est pour-
quoi nulle part Tivrognerie n'est plus impardonnable que chez ceux qui
tiennent le gouvernail de TÉtat, à savoir les rois et les magistrats. L'Écriture
Sainte* aussi interdit de donner du vin aux rois. Ni le vin ni le sommeil ne
conviennent à ceux qui tiennent la barre, mais parfbis personne n'est plus
adonné qu'eux au vin et au sommeil.

1219, Le vin force un vieillard à danser malgré lui


Dans le méme livre encore*, Athénée transcrit aussi ce vers láncé prover-
bialement:
Pris de vin, malgré lui le vieux mène la danse.
Il rappelle que Tivresse pousse à des extravagances et incongruités sans
limites. Il cite aussi un autre vers*, dont le sens n'est pas différent:
L'abondance de vin rend fous méme les sages.
Au livre 4 du Banquet des phiłosophes*, il cite le proverbe d'un certain Éri-
phos, auteur de comedies:
Le vieux proverbe dit avec bon sens,
Ô père, que le vin convainc les vieux,
Bon gré mal gré de conduire la danse.
A rapprocher de ce passage de Platon, les Lois, 1* : « Ce n'est done pas
seulemem, à ce qu'il semble, le vieillard qui рейс étre deux fois enfant, c'est
aussi Thomme ivre.»
Horace*, de méme :
[Un vin qui]
Me rende jeune aux yeux d'une amie lucanienne
156 PROVERBIA 1220 - 1222

іі.ш.20 1220. Ranis vinum praeministras


Βατράχοις οίνοχοεΐς, id est Ranis vinum infundis, in eum dicebatur, qui
id ministraret, quo nihil esset opus ei, cui exhiberetur: veluti si quis apud
indoctos multa de philosophia disserat. Ranis enim nihil opus vino, aqua
palustri magis gaudentibus. Explicatur adagium a Zenodoto, Suida, Dio-
geniano. Pherecrates apud Athenaeum in Corianno : "Epp' ες κόρακας,
βατράχου οίνοχοεΐν σε δει, id est Abi in malam rem, ranis pocillari te
oportuit. Objurgat enim pincernam, quod quatuor vini cyathis duos infu-
derit aquae. Unde licet conjicere proverbium in hos quoque convenire, qui
vinum immodica diluunt aqua, ita ut aquam, non vinum, bibere videantur
ranarum ritu.

11,111.21 1221. O v o prognatus eodem


Fortassis simpliciter dictum est ab Horatio : Ovo prognatus eodem, quan-
doquidem ad fabulam respicit Ledae, quae gravida ex Jove in cygnum
converso ovum peperit, unde gemini prognati, Castor et Pollux. Id ovum
Pausanias in Laconicis refert ostendi apud Lacedaemonios suspensum tae
niis a testudine templi. Verum si quis hoc dictum deflectat ad iisdem natos
parentibus aut ab eodem eruditos praeceptore, aut ita consimilibus inge-
niis, ut eodem ovo nati videri possint, nihil aeque fuerit proverbiale, veluti
si dicas: Vultus, ingenium, mores, facta ac prorsus omnia sic huic cum hoc
conveniunt, ut jures eodem prognatos ovo. Aristoteles libro De generati-
one animalium quinto ostendit id juxta naturam fieri, ut ex eodem ovo duo
pulii nascantur, et quidem perfecţi, si vitelli membrana dirimantur. lidem si
cohaereant et confundantur, fetum edi monstrosum.

ii.iii.22 1222. D e curru delapsus


Έξημαξομένος, id est de curru delapsus. In hodiernum quoque vulgo
durat adagium in eum, qui oblitus propositi alio se transferi, aut qui in
sententia labascit, ut De curru delapsus dicatur, quemadmodum ab asino
delapsus. Aristophanes in Ranis : Έξαμαξομένη φρήν, id est Animus
a curru decidens, hoc est aberrans ab instituto. Natum apparet a fabula
Phaethontis, quern ferunt curru excussum. Siquidem animus velut auriga
A D A G E S 1220 - 1222 156

1220. Tu sers du vin aux grenouilles


Tu verses du vin aux grenouilles, se disait de qui servait à quelqu'un
devant qui il se présentait ce dont il n'avait nul besoin, comme un philosophe
qui disserterait abondamment devant un public d'ignorants. Les grenouilles
n'ont en efTet aucun besoin de vin et prennent plus de plaisir а Геаи des
marécages. L'adage est explique par Zénodote*, Suidas* et Diogénianos*.
Phérécrate, d'après Athénée*, écrit dans sa Corianne : « Au diab!e, tu n'es
bon qu'a abreuver des grenouilles!» Il réprimande Ie serveur parce qu'il
a versé deux louches d'eau dans quatre de vin [cf. 1201]. D'ou Γοη peut
supposer que le proverbe s'appliquait aussi à ceux qui mettent tellemem
d'eau dans leur vin, qu'ils semblent boire de Геаи plutôt que du vin, à la
mode des grenouilles.

1221. L'enfant du méme oeuf


Sans doute l'expression « L'enfant du méme oeuf» est-elle simplement
employee par Horace* parce qu'il évoque l'histoire de Léda, qui, enceinte de
Jupiter change en cygne, pondit un ceuf d'ou sortirem deux enfants jumeaux,
Castor et Pollux. Au dire de Pausanias*, cet oeufétait exposé à Lacédémone,
suspendu par des bandelettes à la voute d'un temple. Mais si on transpose
cette expression à ceux qui som nés des mêmes parents, ou instruits par Ie
méme précepteur, ou d'un temperament si semblable qu'on les croirait nés
du méme oeuf, rien n'aura une tournure plus proverbiale que de dire par
exemple : traits, temperament, moeurs, conduite, absolument tout concorde
entre eux, au point qu'on les jurerait sortis du méme œuf.
Aristote* montre, au livre 5 de De la generation des animauχt que si deux
poussins sortem d'un méme oeuf, la nature les fera naître normaux si les
jaunes som séparés par la membrane, mais que s'ils sont attaches et confon-
dus, ils produiront un avorton monstrueux.

1222. Tombe de son char


La formule s'emploie encore de nos jours couramment pour quelqu'un
qui oublic dc quoi il parlait et change de sujet, ou dont la pensee trébuche:
on dit qu'il est tombe de son char, ou tombe d'un âne. Aristophane*, Les
Grenouilles1 : «l'esprit tombe de son char», c'est-a-dire s'égarant hors de
son dessein premier. Semble né de la legende de Phaéton, qui, dit-on*, fut
jeté à bas de son char2. L'esprit est en effet comme un aurige dom le vehicule
şerait le corps.

1. Aristophane écrit phrłn apomaxaméne [ = mon génie imagina] (traduction C U F ) et


non comme cite Érasme — lui-même tombe de son char —, cxêmaxoménf phrfn [ = l'esprit
tombe de son char].
2. Plus exactement, du char d'Hélios, son père, qu'il s'était cru capable de conduire.
157 PROVERBIA 1222 - 1224

corporis est et corpus ceu vehiculum. Est et apud Platonem de animabus e


caelo delapsis, quod curribus suis essent excussae.

n.111,23 1223. Numerus


Homines nullius bonae rei numerus provérbio dicuntur, etiam idiotis
horum temporum. Aristophanes in Nebulis:
Όντες λίθοι,
Άρ'θμός, πρόβατ', άλλως νενασμένοι άμφορας.
Horatius:
Nos numerus sumus et fruges consumere nati.
Translatum videri potest a calculis ad nihil aliud utilibus nisi ad nume-
rum. Anacharsis, Plutarcho teste, taxavit Athenienses, qui nummis ad
rationem dumtaxat uterentur. Quamquam mihi magis arridet, ut ita nume­
rus dicatur, quemadmodum dicunt : έτώσιον άχθος άρούρης et είς των
πολλών, id est unus e plebe, ita Flaccus: At sum mi paulo infirmior, unus /
multorum, etiam Graecam exprimensfiguram.Et Seneca lib. I, epistula Χ :
Iste homo non est unus e populo. Insignes nominantur; qui nihil habent insi­
gne, turba sunt et numerantur tantum. Unde Flaccus: Nos numerus sumus,
et Vergilius : Cadit et sine nomine vulgus.

ii.iii.24 1224. Summis uti velis


"Ακροίς χρήσθαι τοις Ιστίο^, id est Summis uti velis, proverbiali meta
phora dicuntur qui maximo conatu adnituntur atque incumbunt, aut qui
omnem captant occasionem. Mutuo sumptum a nautis, quibus mos est
velum in altum tollere, quo currant celerius. Aristophanes in Ranis :
"Ακροισι / χρώμενος τοις ίστίοισιν, id est
Utens supremis carbasis.
Pindarus in Nemeis, hymno quinto : Δίδου / φωνάν, άνα δ' ιστία τεΐνον
προς ζυγον καρχασίου, id est Da vocem, sursum autem tende vela ad sum
ADAGES 1222 - 1224 157

II est également question dans Platon* des ames tombées du ciel parce
qu'elles ont été jetées à bas de leur char.

1223. Le nombre
Les gens qui ne sont bons à rien sont appelés proverbialement « l e
nombre», méme par les ignorants de notre époque. Aristophane, Les
Nuées* :

Ontés
Arithmos, probat', alios nénasménos amphoras.
[ = ... Vòus, cailloux que vous êtes,
Vòus, le nombre, moutons, tous en tas, tels des cruches...]

Horace* :

Nous, le nombre, hommes nés pour nous nourrir du grain...

Transpose, peut-on penser, des cailloux qui ne servem à rien d'autre qu'a
compter.
D'apres Plutarque*, Anacharsis blâmait les Athéniens de ne se servir de
leur argent que pour Ie compter. Je trouve au demeurant plus élégant, là ou
on dit « le nombre », de dire étösion akhthos arourês [ = vain fardeau de térre]*
et heis ton pollõn [ = parmi la foule].
Ainsi Horace*, reprenant la tournure grecque :
Moi j'ai l'esprit moins fort, n'étant qu'un entre tous...

Et aussi Sénèque*, livre 1, lettre 1 0 : « Cet homme n'est pas du vulgaire. »


Les personnes insignes ont un nom, ceux qui n'ont aucun signe particu­
lier sont une masse que Ton se contente de compter.
D ' o u Horace* : « N o u s sommes le nombre », et Virgilé* : « Et tombe
aussi le peuple qui n'a pas de nom. »

1224. Hisser haut les voiles


Image proverbiale pour « bander ses efforts au maximum, peser de tout
son poids», ou encore «saisir la moindre occasion ». Empruntće dans les
deux acceptions aux usages des marins, qui hissem haut la voile pour forcer
Failure [3501].
Aristophane*, Les Grenouilles :

A u plus haut
Hissant ta toile...

Pindare*, cinquième Néméenne :


Fais sonner fort
Ta voix, déploie ta voile à la vergue de hune...
1 8 PROVERBIA 1224 - 1226

mum antennae jugum. Ut cuique res sunt secundae aut adversae, ita velum
in altum tollitur.

11.111,25 1225. Summum cape et medium habebis


"Ακρον λαβε και μέσον έξεις, id est
Summa cape et medio potieris.
Hemistichium carminis heroici. Ubi quod obscurius et perplexius dic­
tum significabant, admonentes rem attentius expendendam, hoc provérbio
consueverunt uti. Zenodotus hinc natum tradit: Aeginetis patria pulsis de
quaerenda sede consulentibus oraculum, responsum est hoc aenigmate :
"Ακρον λαβε και μέσον έξεις,

atque illos cacumine quodam montis occupato, circa medium incoluisse.


Potest et in hanc accommodari sententiam, ut admoneamur ad res summás
et egrégias eniti, sie enim futurum, ut ad medioeritatem perveniamus. Sum­
mum animo destinandum, ut saltem modicis potiamur. Fit enim plerumque
néscio quo modo, ut exitus citra spem et scopum praestitutum consistant. At
hodie theologi quidam Aristotelici docent, quatenus Uceat admittere divitias,
quatenus ludere aleam, quatenus belligerari, quatenus ulcisci, cum longe
satius esset divitiarum bellique et voluptatum studium modis omnibus detes­
tări, itafieripoterat, ut hoc moderatius sequeremur; nunc, dum medioeribus
sumus contenţi, longe infra medioeritatem dilabimur.

11,111,26 1226. I n i q u u m petendum, ut a e q u u m feras


Huic affine, quod recensét Quintilianus Institutionum oratoriarum libro
quarto : Nee omnino sine ratione est quod vulgo dicitur : iniquum peten­
dum, ut aequum feras. A negotiatohbus ductum videri potest, qui callidc
mercês longe minoris licentur, et multo pluris indicant quam pro dignitate,
quo pretium saltern aequum accipiant. Non fugit haec sententia Syrum ilium
Terentianum in Adelphis, cum Sannionem lenonem astu tractans postulat,
ut puellam Aeschino dimidio pretii tradat, atque hac arte eflficit, ut leno sor­
tem solidam percupide et rogans etiam accipiat. Jactatur et vulgo verbum
hujusmodi: Qui annititur, ut auream quadrigam sibi comparet, unam certe
rotam assequetur. Equidem arbitramur hue allusisse Senecam libro Dc bene
ficiis septimo : Quae, inquit, ideo petimus ultra modum, ut ad verum suum
ADAGES 1224 - 1226 158

La hauteur de la voile se regle selon la fortune, bonne ou mauvaise.

1225. Vise le sommet, tu auras le milieu


Hémistiche d'un vers épique. On usait de ce proverbe quand on critiquait
la trop grande obscurité et complication d*un discours, en invitam Torateur
à être plus précis dans son exposé. Zénodote* transmet son origine : Les
Éginètes chassés de leur patrie consultèrent Гогасіе pour la recherche d'un
lieu ou s'établir. Cette énigme leur fut donnée en guise de réponse :
Akron lábé kai meson éxeïs
[- Vise le sommet, tu auras le milieu].
lis investirem done la cime d'une montagne et installèrent leurs habita
tions à mi-pente. L'adage peut aussi être pris en ce sens : si on nous convie à
faire des efforts pour nous élever aux positions les plus hautes, nous aurons
une chance de parvenir à une situation moyenne. L'esprit doit viser au plus
haut, pour obtenir au moins un résultat moyen. II arrive souvent en effet,
je ne sais comment, que les résultats restem bien en deçà des esperances et
du but que Γοη s'était assigné. Mais de nos jours, des théologiens connus
s'autorisant d'Aristote enseignent dans quelle mesure il est permis d'acquérir
des richesses, de jouer aux jeux de hasard, de faire la guerre, de donner libre
cours à son désir de vengeance, alors qu'il eût bien mieux valu que la pas­
sion des richesses, la passion de la guerre, la passion des plaisirs fussent
condamnées avec Ia dernière rigueur. Ainsi il eût été possible que nous les
pratiquions avec moderation. En réalité, en nous contentant d'un impératif
moyen, nous dévalons bien au-dessous du niveau moyen [3001].

1226. Il faut réclamer trop pour obtenir assez


Proche est l'adage rapporté par Quintihen*, Institution oratoire, livre 4 : Ce
n'est pas tout à fait sans raison qu'on dit communément: « II faut réclamer
trop pour obtenir assez. » Semble tire des marchands finauds qui se portent
acquéreurs de marchandises à un coût bien inférieur, les mertent en vente
à un prix fort supérieur à ce qui est decent, afin d'en retirer au moins un
prix intermediaire. Syrus, le héros des Frères de Terence*, ne perd pas cette
idee de vue quand ii ruse avec le proxenete Sannion pour lui faire vendre
une fille à Eschine à moitié prix, empaumant avec un tel art le bordelier que
ce dernier s'empresse d'accepter qu'on lui rembourse seulement sa mise de
fonds, et encore, en suppliant.
Autre formule courante du méme genre : « Qui cherche un chariot d'or à
acheter trouvera bien une roue. » Je suis sûr que Sénèque* у a fait allusion au
livre 7 des Bienfaits, en écrivant: « Quand nos demandes passem la mesure,
159 P R O V E R B I A 1226 1229

redeant. Cum dicimus: meminisse non debet, hoc volumus intelligi: praedi-
care non debet, nee jactare, nee gravis esse. Pulchre Seneca depinxit naturam
hyperboles.

ii.iii.27 1227. A d ambas usque aures


Μέχρι των άμφωτίδων, id est Usque ad aures ambas, impleri dicuntur
qui supra modum ingurgitam sese. Sumpta metaphora a vasculis ad ansas
usque impletis. Exstat apud Suidam.

ii,iii,28 1228. Servilis capillus


Άνδραποδώδη τρίχα επιδεικνύει, id est Servilem capillum prae se ferre,
dicuntur qui agrestibus et inelegantibus sunt moribus. Inde ductum, quod
Athenis servi manumittendi capitis pilos deradebant. Plato scribit in Alcibi-
ade, quosdam serviles pilos in animo gestare, indoctos et stupidos significans.
Citantur apud Suidam haec ex auctore néscio quo : Πολλών συνειλεγμέ-
νων ανδρών, ουδέ τα πάθη κατεσταλμένων, αλλ* ετι την άνδραποδώδη
τρίχα, φασίν, έπιδεικνυ μένων, id est Multis collectis viris, neque compositis
affectibus, sed qui servilem, ut aiunt, capillum adhuc prae se ferrent. Plinius
libro undécimo, capite trigésimo septimo, rem prodigiosam tradit, homines
quosdam hirsuto corde nasci. Pliniana verba sunt haec : Hirto corde gigni
quosdam homines produnt nee alios fortiores esse industria, sicut Aristome-
nem Messenium, qui trecentos occidit Lacedaemonios. Ipse convulneratus
et captus semel per cavernam latomiarum evasit, angustos vulpium aditus
secutus. Iterum captus, sopitis custodibus somno, ad ignem advolutus lora
cum corpore excussit. Tertio capto Lacedaemonii corpus dissecuere causa
videndi, hirsutumque cor repertum est.

ii,iii,29 1229. Amyris insanit


"Αμυρις μαίνεται, id est Insanit Amyris. Allegória provcfbiális, qua recte
utemur, ubi quis sub insaniae praetextu rebus suis consulit, aut ubi quis solus
periculum prospiciens in tempore sibi cavet, creditus interim vulgo desi-
pere; deinde rerum eventus docet ilium unum sapuisse. Ut haec sit vox velut
opprobrantis socordiam iis, qui sibi non prospexerint mature neque sapere
coeperint nisi accepto vulnere. Zenodotus ab historia natum ait hujusmodi:
Cum Sybaritae florerent opibus, quemdam Delphos emandarunt, qui de
ADAGES 1226 - 1229 159

c'est pour qu'on les réduise à leur veritable proportion. Quand nous disons
"II doit en perdre jusqu'au souvenir", nous voulons que Ton comprenne
"La vantardise lui est interdite, et la jactance et rímportunité" ». Sénèque
dépeint ici joliment la nature de Thyperbole.

1227. Jusqu'aux deux oreilles


De ceux qui s'empiffrent de mangeaille, on dit qu'ils s'en fourrent
«jusqu'aux deux oreilles». L'image est tirée des vases qu'on remplit
jusqu'aux anses. Se trouve dans Suidas*.

1228. Des cheveux d'esclave


« lis exhibent leurs cheveux d'esclaves » se dit de ceux qui ont des mocurs
frustes et grossières. Vient de ce qu'a Athènes on rasait la têtc à 1'esclave que
Γοη affranchissait. Platon* écrit dans YAlcibiaâe que certains ont encore leurs
cheveux d'esclave dans Ume, pour dire qu'il sont ignorants et stupides.
On lit ceei chez Suidas*, tire de je ne sais quel auteur : « Une foule
d'individus rassemblés, qui ne maîtrisaient pas la violence de leurs senti­
ments mais qui, comme on dit, exhibaient encore leurs cheveux d'esclave. »
Pline* au livre 11, chapitre 37, rapporte un fait prodigieux : certains
hommes naïtraient avec un cceur velu. Voici les termes exacts de Pline: « On
raconte que certains viennent au monde avec un coeur velu et que personne
ne montre plus d'énergie et de vigueur, comme Aristomène de Messénie
qui tua trois cents Lacédémoniens. Pour sa part, couvert de blessures, et fait
prisonnier une première fois, il s'échappa par une breche des carrières oû il
était enferme, en suivant l'étroit boyau qu'empruntaient les renards. Pris une
seconde fois, quand ses gardiens furent profondément endormis, il roula vers
Ie feu et parvinr à arracher ses Hens —• et sa peau en méme temps l'Quand
ils Teurem repris pour la troisième fois, les Lacédémoniens disséquèrent son
corps, "pour voir", et Γοη découvrit que son cceur était entièrement velu. »

1229. Amyris est fou


Allegorie proverbiale, dont nous userons à bon escient quand sous le
masque de la folie, quelqu'un veille à ses interets, ou quand, seul à voir
venir le danger, il se méfie au bon moment, passant provisoirement pour
fou aux yeux des gens; plus tard la fin de l'histoire montre qu'il n'y a eu
que lui pour se conduire de façon sensée. Ce şerait en ce cas une formule de
reproche à l'égard de ceux qui sont incapables d'anticiper et ne commencent
à comprendre qu'après avoir reçu des coups. Zénodote* dit que l'adage est
160 PROVERBIA 1229 - 1230

rerum suarum successu sciscitaretur oraculum. Responsum est evertendam


Sybaritarum fortunam, ubi plus honoris habere coepissent hominibus quam
diis. Evenit deinde, ut servus a domino vapulans nequicquam ad deorum
aras confugisset, post, ad heri monumentum confugiens, liberaretur a plagis,
ut alibi dictum est. Quod simul atque conspexisset Amyris, collectis rebus
suis in Peloponnesum demigravit, reliquis interim Sybaritis hominem velut
insanum ridentibus. Postea idem obfictaminsaniam miraculo fuit et provér­
bio locum fecit. Citatur ab Eustathio in secundo Iliados libro; citatur autem
ex Pausaniae rhetorico dictionario. Addit quosdam Thamyrim hunc appel-
lare, quosdam Amyrim, abjecto thita. Solet autem more hominum evenire,
ut vati tum demum habeatur fides ас laudetur, posteaquam ipsis jam pre-
mimur malis. Proinde Cassandra in tragoedia quapiam loquitur ad hunc
modum, citante Plutarcho :
Και προς παθόντων καν χακοΐσι κε&μένων
Σοφή κέκλημαι, πριν παθεΐν δέ μαίνομαι id est
Sapiensquc dicor his, malum qui sentiunt;
Porro, antequam illud sentiant, insanio.

п.пі.зо 1230. Sophocles. Laudiceni


Qui ad ostentationem dicebant aut recitabant, vulgato convicio Sophocles
et Laudiceni dicebantur. Adagium natum, ut apparet, aetate Plinii minoris,
cujus verba paulo altius repetemus, quo planius proverbii sententiam intelli-
gere liceat. Nam in epistula quadam adulescentium quorumdam ridiculam
in agendis causis arrogantiam et ambitionem taxans sic ait: At Hercule ante
memoriam meam, ita majores natu solent dicere, ne nobilissimis quidem
adulescentibus locus erat, nisi aliquo consulari producente. Tanta veneraţi
one pulcherrimum munus colebatur. Nunc refractis pudoris et reverentiac
claustris omnia patent omnibus. Nee inducuntur, sed irrumpunt. Sequun-
tur auditores actoribus similes, conducti et redempti mancipes. Convenitur
a conductis et redemptis in media basilica, ubi tam palam sportulae quam in
triclínio dantiir. Ex judicio in judicium pari mercede transitur. Inde jam non
inurbane ΣοφοκλεΤς, από του σοφούς καλεΐσθαι vocantur. Iisdem Lati
A D A G E S 1229 - 1230 160

1
né de Tépisode suivant : « À l'époque oü les Sybarites connaissaient la
prosperitę, ils envoyèrent un des leurs à Delphes pour consulter Гогасіе sur
íe succès de leurs entreprises. Il fut répondu que la fortune des Sybarites
s'erTondrerait dès lors qu'ils en viendraient à honorer les hommes plus que
les dieux. Or il arriva par la suite qu'un esclave battu par son maître se
refugia en vain auprès des autels des dieux, mais que, trouvant asile prés du
tombeau du vieux maître de la maison, il obtint d'etre gracié des coups de
fouet promis (comme on a dit ailleurs [1166]). Dès qu'Amyris eut compris
la situation, ilfitses bagages et émigra dans la region du Péloponnèse, sous
les éclats de rire de tous les Sybarites qui le traitaient de fou. » Plus tard on
considera cette fausse folie comme un prodige et l'événement donna lieu à
un proverbe, cite par Eusthate* dans le second livre sur VIliadę, mais tire du
Dictionnaire rhétorique de Pausanias*. Il ajoute qu'on trouve tantôt Thamyris,
tantôt Amyris, sans thêta.
C'est en effet une coutume bien ancrée chez les hommes de n'accorder
foi et estime au prophete que Iorsque les malheurs ont déjà fondu sur nous.
Ainsi parle Cassandre (c'est Plutarque* qui cite) :
lis semblent m'écouter, je suis sage à leurs yeux ;
Lorsqu'ils ne souffrent plus, ils me traitent de folie.

1230. Sophocles et Laudicéniens


Les gens qui parlaient ou déclamaient à haute voix de façon ostenta-
toire étaient communément traites de « Sophocles » et de « Laudicéniens ».
L'adage est né, selon toute apparence, a Tépoque de Pline le Jeune*, dont
nous citerons Ie passage à partir d'un peu plus haut pour permettre de com
prendre plus clairement le sens du proverbe. En effet, dans une de ses Lettres,
Pline juge ridicules l'arrogance et la pretention qui çaraçtérisent certains
jeunes gens dans leurs plaidoiries : « Mais, ma foi! avant mon temps, nos
aïnés le repetent, aucune place n'était fake aux jeunes gens, fussent-ils de
haute naissance, s'ils n'étaient presentes par un personnage consulaire. Si
grande était la veneration dont on entourait la tres noble fonction d'orateur.
Maintenant, les barrières de la pudeur et du respect ont été rompues, tout
est ouvcrt à tous : ils nc sont plus introduits, ils font irruption. À leur
suite viennent des auditeurs qui ont Гаіг commis d'office, professionnels
de la claque loués et achetés contre argent. Ces hommes loués et achetés
se regroupent en pleine basilique, ou la sportule est distribuée aussi ouver-
tement que dans une salie à manger. On passe d'un procès à l'autre avec
un salaire égal. » Aussi les appelle-t-on plaisamment sophokleïs [= crieurs de

1. La cité de Sybaris repu t ее pour son luxe sc situe sur le golfe de Tarente
(cf. adage 5S6).
161 PROVERBIA 1230- 1231

num nomen impositum est: Laudiceni. Hactenus Plinius. Utroque verbo


notantur, qui facundi dici malebant et videri quam esse. Sophocles enim
Graece dicitur από του σοφός και κλέος, at illi dedita opera perperam
interpretabantur : από του σοφούς καλεΐσθαι, id est ab eo, quod sapientes
vocarentur. In hoc igitur est allusio festiva ad poetae tragici nomen, in Lau­
diceni vocábulo ad gentis nomen alluditur.

и,m.3i 1231. Quot servos habemus, totidem habemus hostes


Macrobius in Ceniš Saturnalibus : Unde putas arrogantissimum illud
manasse proverbium, quod jactatur, totidem nobis hostes esse, quot servos?
Non habemus illos hostes, sed facimus. Meminit et Seneca epistula quadra­
gésima septima, cujus verba sublegisse videtur Macrobius, ut est omnium
auctorum vere fucus. Admonet adagium, ne quid fidamus illis neve ex
animo nobis amicos arbitremur, qui nos metu colunt. Admonet idem Plato
libro De legibus sexto, propterea quod servorum animus nequaquam integer
sit, sed mentis dimidium iis ademerit Juppiter, Homero teste, quos servituti
fecit obnoxios. Verus autem amor libertatis est alumnus, odit vero quisquis
metuit. Unde genuinum quoddam odium insitum videtur servis in domi­
nós. Quadrabit et in principes tyrannidem in suos exercentes. Verba Platonis
sunt haec : Ου γαρ υγιές ουδέν ψυχής δούλης. Ού δει γάρ ουδέ πιστεύει
αύτοΐς τον νουν κεκτημένον. Ό δέ σοφώτατος των ποιητών φησιν
"Ημισυ γάρ τε νόου άπαμείρεται εύρύοπα Ζευς
'Ανδρών, ους άν δή κατά δούλιον ήμαρ έλησι,
id est Nihil enim integrum neque sanum habet animus servilis. Nam nihil
oportet credere his hominem, qui sapiat, siquidem poeta doctissimus ait:
Dimidio mentis deprivat Juppiter illos,
Servilis quoscumque viros sors ceperit umquam.
Ad hunc modum referuntur a Platone. Ceterum aliter habentur apud
Homerum, Odysseae P, nimirum hunc in modum :
"Ημισυ γάρ τ' άρετης άποαίνυται εύρύοπα Ζευς
'Ανέρος, εύτ' άν μιν κατά δούλιον ήμαρ Ιλησι.
Asinius Capito apud Festum Pompeium, nam is quoque proverbii
A D A G E S 1230 - 1231 161

bravos], аро tou sophous [= de : bon et brave] kaleïsthaï [= appeler, crier]. En


latin on leur a donné le nom de Laudicéens [= amateurs de diners]. Voilà
pour Pline.
Les deux insultes visent ceux qui préféraient qu'on les dise et qu'on les
croie éloquents plutôt que de Tétre véritablement. Саг en grec, Sophokles
vient plus exactement apo tou sophos ka kléos [= de sage et de gloire];
mais les Anciens donnaient délibérément une interpretation fausse avec apo
tou sophous kaleïsthaï, c'est-a-dire appeler bons et braves. Cette appellation
contient une allusion plaisante au nom du poète tragique, et Ie nom de Lau-
dicéniens évoque celui d'un peuple1.

1231. Autant cTesclaves, autant cTennemis


Macrobe* dans les Saturnales : « DOu penses-tu que vienne ce proverbe si
arrogant, selon lequel nous aurions autant d'ennemis que d'esclaves ? Nous
n'avons pas en eux des ennemis, c'est nous qui les rendons tels. » Sénèque*
tenait ce propos dans sa lettre 47, dom Macrobe semble avoir copié les termes
— tous les auteurs usent de ce subterfuge. L'adage nous invite à ne pas faire
confiance à ceux qui som contraints par la peur à nous honorer, et à ne pas
croire qu'ils sont pour nous des amis sincères.
Platon* donné le méme conseil au livre 6 des Lois, pour la raison que
Tame des esclaves ne dispose pas de son intégrité et que, Homere en atteste,
Jupiter ôte la moitié de Tesprit à ceux qu'il soumet à Tesclavage. Or la
veritable affection est fille de la liberte, et quiconque vit dans la crainte, vit
aussi dans la haine. D'ou cette espèce de haine innée contre les maîtres qui
semble implantée au coeur des esclaves. Conviendra aussi contre Ies princes
qui exercem la tyrannie contre leur peuple. Voici les termes de Platon:« Une
âme d'esclave n'a rien d'intègre ni de sain. Il ne faut pas qu'un homme sense
fasse cònfíahce à ces gcris-làj si lè poète a raison de dire :
Car Jupiter prive de la moitié
De leur esprit, les hommes, quels qu'ils soient,
Que Ie sort a jetés en esclavage. »
Cest sous cette forme que Platon exprime Tidée. Mais elle se preseme
autrement ehez Homere*, de la maniere suivante* :
Htmisü gar t' arétês apoaïnütaï eürüopa Zeüs
Antros, tüt' an min kata doulion mar héleisi.
[= Zeus aux vastes pensees retranche la moitié
De la vertu d*un homme quand de lui s'empare
Le jour de la servitude...]
Asinius Capito, ehez Festus Pompée* — il mentionne aussi ce pro

1. C c nom гс s sem Ыс à celui de Laodícée que porterem plusicurs villes antiques.


162 PROVERBIA 1231 - 1233

facit mentionem, existimat hominum errore perperam fuisse pronuntiatum,


propterea quod verisimilius sit sic esse dictum initio : Quot hostes, tot servi,
quod capti victique ad servitutem adducebantur; unde etiam dicta manci-
pia.

ii.iii.32 1232. Vocatus atque invocatus deus aderit


Oraculum olim Lacedaemoniis redditum abut in proverbium : Καλού­
μενος τε κάκλητος θεός παρέσται., id est Vocatus et invocatus deus aderit.
Usus erit, ubi quid significabimus etiam non accersitum neque curatum
tarnen eventurum, velimus nolimus: puta senectam, mortem, malefactorum
poenam. Horatius hue allusit in Odis :
Nee satelles Orci
Callidum Promethea
Revexit, auro captus. Hie superbum
Tantalum atque Tantali
Genus coercet, hic levare functum
Pauperem laboribus
Vocatus atque non vocatus audit.
Fortassis respexit hue et Terentius in Eunucho : Ut vocato mihi atque
invocato sit locus / semper.

11,41,33 1233. Influit quod exhauritur


Έπιρρεϊ το έξαντλούμενον, id est Adfluit quod exhauritur. Ubi quis
frustra sumit operam in re quapiam. Lucianus in Sectis : Έπιρρεΐ, κατά
τήν παροιμίαν, το πράγμα έξαντλούμενον, ες το Ιμπαλιν ή των Δαναί­
δων πίθος, id est Influit, juxta proverbium, negotium, dum exhauritur, ас
diversum quiddam accidit atque in Danaidum dolio. De philosophiae stu­
dio loquitur, in quo quantumlibet operae sumpseris, numquam tarnen deest
quod te laboribus exerceat, et labor laborem serit, et juxta Sophoclem,
Πόνος πόνω πόνον φέρει., id est
Labore laborem fert labor.
Zenodotus carmen proverbiale recensét hujusmodi:
"Αλλην μέν έξηντλουμεν, ή б' έπεισρέει, id est
Exhausimus quidem illam, at influit altera.
Sumptum a nautis, navi pertusa frustra sentinam exhaurientibus, tantum
humoris accipientibus fissuris, quantum ab illis educitur. Videtur ad hanc
paroemiam allusisse Plato libro de legibus septimo : Τι ούν πολλή αΰξη.
ADAGES 1231 - 1233 162

verbe — estime qu'il repose sur une inversion de Ténoncé, due à une
erreur humaine, car il şerait plus vraisemblable que le diaon ait été à
Toriğine : « Autant d'ennemis, autant d'esclaves», puisque prisonniers et
vaincus étaient emmenés en esclavage, d*ou le nom également à eux attribué
de mancipia [= biens acquis en toute propriété].

1232. Qu'on Гарреііе ou non, le dieu sera là


Un oracle rendu jadis aux Lacédémoniens* est passé en proverbe: Qu'on
Гарреііе ou non, le dieu sera là. S'utilisera pour faire entendre qu'un eve­
nement, méme non appelé ni provoque, arrivera cependant, qu'on le veuille
ou non : par exemple la vieillesse, la mort, le châtiment des méfaits.
Horace у fait allusion dans ses Odes* :
... Et le servant d'Orcus n'a pas,
Séduit par Tor, au rusé Prométhée
Fait rebrousser ehemin. Il tient sous bonne garde
LefierTantale, et de Tantale
Captifs les descendants, et que le pauvre las,
Pour obtenir de lui soulas,
L'ait ou non invoqué, il exauce son vœu.
Terence у a probablement pensé dans L'Eunuque* :
... Et qu'invité ou non, j'y aie ma place
Toujours.

1233. Tu as beau écoper, l'eau revient toujours


Quand on perd en vain sa peine dans une affaire quelconque. Lucien*, Les
Sectes : « Ueąu revienţ tpujpurş, şejon le proverbe, à meşure qu'on Гесрре, >>
Cest le contraire du tonneau des Danaïdes. Il parle ici de la passion de la
philosophic : si grande soit notre application, nous ne manquerons jamais
de nouveaux travaux pour éprouver nos forces. Le travail sème le travail, et
selon Sophocle* :
La peine par la peine apporté la peine.
Zénodote* recense ce vers proverbial:
Nous avons écopé, et ça revient ailleurs.
Pris aux marins, oceupés à écoper en vain la sentine, quand le bateau a
un trou dans la coque et que les femes du bois laissent entrer autant d'eau
qu'ils en retirem.
Platon* semble avoir fait allusion à ce dicton au livre 7 des Lois : « Et que
faire, si une foule immense afflue ? »
Athénée* insere ce brefextráit au livre 5 du Banquet despkilosophes:« Alors,
163 PROVERBIA 1233 - 1234

бѴ αν έπιρρέη ; id est Quid igitur multum augmentum, cum affluat? Quern


sane locum adducit Athenaeus libro Dipnosophiston quinto : Κατά γαρ
αυτόν δή τον Πλάτωνα έπιρρεΐ δή 6χλος μ<Η τοιούτων Γοργόνων,
id est Siquidem, juxtam ipsum jam Platonem, adfluit mihi turba talium
Gorgonum. Seneca libro De ira secundo : Numquid ille, cujus navigium
multam undique laxatis compagibus aquam trahit, nautis ipsique navigio
irascitur? Occurrit potius, et aliam excludit vim, deinde aliam egerit, mani­
festa foramina praecludít, latentibus et ex occulto sentinam ducentibus labore
continuo resistit; nec ideo intermittit, quia quantum exhaustum est, subnas-
citur. Apud Athenaeum libro quarto, cum in convívio post lentem rursus
aliter cocta lens apponeretur, quidam alludens ad proverbium ait:
Και τήν μέν έξηντλουμεν φακήν, ή δ' έπεισρέει, id est
Exhauseramus lentem, at influit altera.
Non dissidet ab illo, Του πρωκτού περιγίνομένου.

π,m,34 1234. Tibicinis vitam vivis


Αύλητου βίον ζης, id est Tibicinis vitam vivis, in eum jaciebatur, qui
laute quidem, sed alieno viveret sumptu. Tibicines enim, quoniam in sacris
olim adhibebantur, adesse solent et in ceniš pontificialibus, idque immunes.
De hoc hominum genere, ni fallor, sentit Aristoteles, quaerens in Proble­
matis, quamobrem τεχνΐται Διονυσιακοί, id est artifices Bacchanales, vix
umquam bonae frugis esse consueverint. Reddit autem triplicem rationem :
sive quod necessariis artibus magnam vitae partem occupati non dant ope­
ram philosophiae praeceptis, sive quod assidue in deliciis ac voluptatibus
vitam agunt, sive quod egestas etiam ipsa ad vida propellit. Problema refer-
tur a Gellio lib. Noctium Atticarum X X . De tibicinibus, qui Roma Tibur
secesserant, narrat T. Livius primae decadis libro nono : Posteaquam per­
pelii nequibant, inquit, consilio haud abhorrente ab ingeniis hominum eos
aggrediuntur. Die festo alii alios per speciem celebrandarum cantu epula-
rum invitant et vino, cujus avidum ferme genus est, oneratos sopiunt atque
in plaustra somno victos conjicmnt ac Romam deportam. Nec prius sensere,
quam plaustris in foro relictis plenos crapulae lux eos oppress«. Refertur a
Diogeniano et Suida. Musice vivere dixit Plautus pro eo, quod est volupta-
riam et otiosam agere vitam. Hue respexit Terentius: Vide, otium et cibus
quid faciat alienus. Item Alexis apud Athenaeum in Commorientibus:
ADAGES 1233 - 1234 163

comme dit Platon, afflue vers moi la foule immense de ces espèces de Gor-
gones. »
Sénèque*, au livre 2 de La Colère : « Est-ce que par hasard celui dont Ie
bateau, bordage disjoint, fait eau de toutes parts, commence par se mettre
en colère contre les matelots et contre le bateau ? Non, il se precipite plu-
tôt, repousse ici une nouvelle attaque, pompe une autre fuite, colmate les
brèches visibles, lutte continuellement contre les brèches secretes et invisibles
qui remplissent d'eau la sentine sans qu'on puisse voir d'ou elle vient. Et il
ne s'arrête pas un instant parce que, à peine écopée, voilà qu'elle sourd à
nouveau par en dessous». Chez Athénée*, au livre 4, alors que, dans un
banquet, après les lentilles, on servait derechef des lentilles cuites autrement,
un convive, faisant allusion au proverbe, s'écria :
Nous avions écopé les premières lentilles,
Mais voilà qu'en revient encore un tout plein seau !
Peu différent de : Той prõktou périginoménou [= Un cul qui décourage Ie
bain, cf. 990]*.

1234. Tu vis une vie de joueur de flute


Se láncait contre un qui vivait dans le raffinement, certes, mais aux frais
d'autrui. Les joueurs de flute, en effet, puisqu'on avait recours autrefois à
leurs services pendant les sacrifices, assistaient aux banquets pontificaux,
et ce, gratuitement. À propos de cette sorte d'hommes, si je ne me trompe,
Aristote*, s'interrogeant dans les Probleme*, a compris la raison pour laquelle
les gens des métiers associés au service de Bacchus avaient grand-peine à
mener une vie rangée. Il en donné trois raisons : soit, occupés une grande
partie du temps à des pratiques indispensables, ils ne prętem aucune attention
aux préceptes de la philosophic; soit ils passem cönstamment İcar vie dans
les délices et les voluptés; soit la pauvrcté méme les pousse au vicc. Cette
question est abordée par Aulu-Gelle* au livre 20 des Nuits attiques.
Tite-Live*, au livre 9 de la première decade, raconte Thistoire des joueurs
de flute qui avaient fait secession de Rome à Tibur: « Quand il fut devenu
impossible de les convaincre, dit-il, ils s'attaquèrent a eux autrement, par
une manoeuvre bien adaptée au temperament naturel de ces hommes. Lors
d'une Fête, on s'invite mutuellement sous couleur de célébrer les festins par
des chants. On les endort en les saoulant de vin, dont cette categorie de gens
est tres friande, puis quand ils sont vaincus par Ie sommeil, on les jette sur
des chariots et on les ramene à Rome. Ils ne s'aperçurent de rien jusqu'a
ce que la lumière du jour ne les surprït, sur les chariots laissés au forum,
fïnissant de cuver leur vin. »
Rapporte par Diogénianos* et Suidas*.
Plaute* disait musice vivere [= vivre à la maniere des Muses] pour « mener
une vie voluptueuse et oisive ».
164 PROVERBIA 1234 - 1235
Ούτω τι τάλλότρ^ έσθίειν εστί γλυκύ, id est
Usque adeo dulce est devorare non tua.
Et illud apud eumdem Theopompi:
Εύριπίδου τάρίστον ου κακώς έχον
Τάλλότρια δει,πνειν τον καλώς εύδαίμονα, id est
Sane eleganter dixit hoc Euripides,
Felicem eum esse, aliena qui usque cenitet.

ιι,πι.35 1235. Scytharum oratio


Scytharum feritas apud Graecos in proverbium cessit, ut quidquid agreste,
quidquid barbarum ac saevum intelligi vellent, id Scythicum appellarent.
Est apud Lucianum, cum aliis aliquot locis, turn in meretrício dialogo Che
lidonii et Drosae: Τα μεν άλλα ή από Σκυθών ρησίς, id est Reliqua quidem
Scytharum oratio. Sentit in calce litterarum fuisse quiddam mitius dictum,
reliqua nihil prae se ferre humanitatis. Quidam inde natum existimant, quod
Scythae Dario regio nihil aliud responderint quam κλαίειν, id est ut plora-
ret, quae quidem ipsa etiam vox in proverbium abut, ut plorare jubeamus,
quos contemnimus. Aelianus in Epistulis: "Εστω σοι τοίνυν ή από Σκυ­
θών λεγομένη άπόκρισις αΰτη Έ γ ώ μαίνομαι και φρονώ, και μισώ το
τών ανθρώπων γένος, id est Itaque Scytharum, sicuti vocant, responsum
hoc tibi sit: Ego insanio et sapio, et odi mortalium genus. Diogenes Laertius
in Vitis philosophorum putat hoc proverbium natum esse ab Anacharsi-
dis asperitate. Nam is Scytha natus inter celebres philosophos habitus est
Athenis. Sed vero proximum est quod refert Athenaeus libro duodecimo :
Scytha olim opibus ac deliciisflorentesin tantam venisse ferociam, ut quos
cumque populos adissent, summás nares viris amputarem; horum mulieres
Thracum uxoribus corpora subulis pingerent; denique cunctis sub illorum
dominatu lacrimosa fuerit servitus, ut in pósteros derivatum sit proverbium :
ή από Σκυθών ρήσις, id est Scythica jussio sive praescriptio, et άποσκυθί-
σαι dicatur ferro caesariem amputare (quod praeter Athenaeum indicat et
Stcphinus). Denique σκύθρωψ et σχυθπωπός pro torvo, trişti, austero ac
truculento ab ejus gentis moribus dictum videtur, et σκύζεσθαι irasci, quod
ea gens ut supra modum iracunda.
ADAGES 1234 - 1235 164

Cest à cela qu'a pensé Terence* : « Vois ce que cela fait, d'avoir du loisir
et de manger chez les autres. »
Alexis*, chez Athénée*, dans la piece qui a pour titre Ceux qui meurent
ensemble :
Tam il esc doux de dévoreг се qui n'est pas à soi!
Et ces vers de Théopompe, toujours chez Athénée* :
Euripide* a dit de façon spirituelle :
Heureux qui mange toujours ailleurs que chez lui.

1235. Discours de Scythes


La sauvagerie des Scythes est devenue à ce point proverbiale chez les
Grecs qu'ils appelaient scythique tout ce dont ils voulaient faire comprendre
le caractere fruste, barbare et cruel. Chez Lucien*, çà et là, mais surtout
dans le Dialogue des courtisanes entre Cheélidonium et Drosa : « Et tout le
reste est discours de Scythes! » La jeune femme comprend qu'au bas de la
lettre sont dits quelques mots plus doux, mais tout le reste ne manifeste guère
de delicatesse.
Certains pensem que Fadage vient de ce que les Scythes ne donnèrent
jamais d'autre réponse au royal Darius que le conseil de pleurer, et c'est
cette formule précisément qui fut tournée en proverbe : car à ceux que nous
méprisons, nous ordonnons de pleurer.
Elien* dans ses Lettres : « Reçois une réponse de Scythe, comme on dit:
moi, je suis fou, je suis sage, et je hais le genre humain. »
Diogène Laè'rce*, dans les Vies des philosophes, pense que ce proverbe est
dû à la rudesse d'Anacharsis. Ce natif de Scythie avait été mis à Athènes
au rang des philosophes célebres.
Mais ce que rapporte Athénée* au uvre 12 frôle de plus prés la vérité : les
Scythes, qui nageaient dans l'opulence et les deuces, en vinrent autrefois a
un tel degré de férocité que, lorsqu'ils conquéraient de nouveaux peuples, ils
coupaient le bout du nez aux hommes, et leurs femmes scarifiaient le corps
des épouses thraces avec des griffes de fer; pour tous enfin, sous leur tyrannie,
la servitude ne fut que larmes, si bien que ce proverbe passa à la postćritć ;
He apo Sküthön rhêsis [= Parole de Scythes], comme synonyme d'« ordre »
ou d'« injonction ». On dit aposküthisaï pour tailler la chevelure au fer (ce
qu'indique aussi Étienne*, après Athénée). Sküthröps> skütröpos [= qui a
Гаіг d*un Scythe] pour menaçant, sinistre, violent et brutal, semble venir
des moeurs de cette nation, et enfin sküzesthaï, pour «se mettre en colère »,
parce que cette nation est coléreuse au-delà de toute mesure.
165 PROVERBIA 1236 - 1237

іі.іп.зб 1236. Accipit et glebam erro


Δέχεται και βώλον αλήτης, id est
Accipit et glebam erro.
Hemistichium carminis heroici, dici solitum in eos, qui nihil gravan-
tur aut aspernantur, sed, quidquid datur, quantumlibet pusillum, id boni
consulunt. Neque intempestive dicetur etiam in illos, qui rerum inópia
laborantes quidvis undecumque libenter accipiunt, donec ad fortunam com-
modiorem emergant. Originem adagionis ad hujusmodi casum referunt :
Aletes quidam Corintho pulsus adhortante oráculo tentavit, si posset in
pátriám redire. Atque interim rústico cuipiam factus obvius cibum mendi-
cavit. Ille ludibrii, opinor, causa glebam ex agro sublatam porrexit. Aletes
earn tamquam felix omen accipiens effatus est : Δέχεται, και βώλον Αλή­
της. Hujus Aletae mentionem facit et in Corinthiacis Pausanias. Plutarchus
in Problematibus haud omnino dissimilem historiam recensét, unde prover
bium ortum videri queat : Enianes, inquit, post sedes jam saepius aliunde
alio transmutatas tandem in agrum Inacho vicinum descenderunt, quem
id tempus Inachienses et Achaei obtinebant. Oraculum autem proditum
erat, si in agrum eos recepissent, futurum, ut veteres incolae pellerentur, novi
vero, si quid a volentibus accepissent, agrum retinerent. Temo quidam igitur
inter Enianes vir sollers et catus sumpta pêra mendici habitu ad Inachienses
accessit. Ibi cum per risum et contumeliam rex mendicanti cibum caespi-
tem dedisset, in peram conjecit ac velut eo contentus statim e conspeau se
subduxit, nee praeterea quidquam rogavit. Seniores tum rei novitate, tum
oraculi recordatione submoniti rege adito censent hominem neutiquam esse
negligendum nee e manibus omittendum. Quod ubi sensisset ille, fuga sibi
consuluit : votaque protinus hecatombe et Apolline invocato furtim abiit.
Postea congress! proelio Enianes pulsis Achaeis et Inachiensibus, illorum
agros oecupaverunt. Haec ferme Plutarchus. ltaque competet in illos quo-
que, qui magnum quiddam molientes quidvis et patiuntur et faciunt, ut voti
sui compotes aliquando fiant.

ii.m.37 1237. Stentore clamosior


Proverbialis hyperbole Stentore clamosior. Juvenalis: Ut Stentora vincere
possit. Sumptum a fabula Stentoris, cujus memink Homerus Iliados E, eique
ferream, hoc est invietam, attribuit vocem :
A D A G E S 1236 - 1237 165

1236. Le vagabond accepte meme une motte de terre


Hémistiche d'un vers épique. Se dit d'ordinaire de ceux qui ne refusent
rien, ne dédaignent rien, trouvant bon tout ce qu'on leur donné, si infime
que ce soit. Sera dit aussi à bon escient de ceux qui, souffrant d'un complet
dénuement, acceptent volontiers n'importe quoi de quiconque, en attendant
de sortir d'embarras et d'accéder à un meilleur état de fortune. On refere
I'origine de l'adage à la circonstance suivante : un homme nommé Alétès1,
chassé de Corinthe, tenta, avec les encouragements de Гогасіе, de rentrer
dans sa patrie. Or, un paysan qu'il avait rencontre en ehemin et à qui il avait
mendié de la nourriture, par maniere de plaisanterie je presume, lui tendit
une motte de terre ramassée dans son champ. Alétès, la recevant comme un
présage heureux, lui dit: Dékhétat kaï bölon Alêtês [= Le Vagabond accepte
méme une motte de terre]. Pausanias* mentionne eet Alétès dans le livre
qu'il a consacre à Corinthe.
Plutarque* dans les Problèmes recense une histoire peu différente, d'oü
le proverbe pourrait sembler venir. Les Énianes, dit-il, émigrèrent à plu-
sieurs reprises et arrivèrent enfin dans un territoire voisin d'Inachos possédé
à cette époque par les Inachiens et les Achéens. Or selon un oracle, s'ils
accueillaient les Énianes sur leur territoire, les anciens occupants seraient
chassés; quant aux nouveaux, dès lors qu'ils auraient reçu un don fait volon-
tairement, ils entreraient en possession du territoire. Alors Témon, homme
intelligent et rusé entre tous les Énianes, prend une besace et s'en va trouver
les Inachiens en tenue de mendiant. Le roi, pour se moquer de Témon qui
mendie sa nourriture, lui donné une simple touffe de gazon. Celui-ci la met
dans sa besace et comme s'il s'en contentait, se soustrait rapidement à leur
vue sans rien demander de plus. Les anciens du pays, alarmes tant par cet
evenement étrange que par Ie souvenir de Гогасіе, vont voir le roi; ils sönt
d'avis de ne pas tenir cet homme pour quantité néghgeabfe et de ne pas le
laisser s'échapper de leurs mains. Témon s'en aperçoit et decide de s'enfuir ;
il oflFre un sacrifice et invoque Taide d'Apollon, puis se sauve en secret. Et
par la suite en effet, les Énianes, se reunirem pour le combat, chassent les
Achéens et les Inachiens, et occupent leur territoire. Voilà plus ou moins ce
que dit Plutarque.
С est pourquoi l'adage ira bien pour ceux qui, échaíaudant un grand
projet, supportent et font n'importe quoi, dans l'espoir de voir un jour leurs
voeux se réaliser.

1237. Plus sonore que Stentor


Hyperbole proverbiale. Juvenal* : ... D'une voix à couvrir Stentor.

1. Lc heros de cette aventure s'appelle Alétès, qui signifie «I'errant».


166 PROVERBIA 1237 - 1239

Στέντορι είσαμένη μεγαλήτορι, χαλκεοφώνω,


"Ος τόσον αύδήσας χ', δσον άλλοι πεντήκοντα, id est
Stentoris in specie validi, cui férrea vox, qui
Quinquaginta alios aequans clamore sonoque.
Graeci μεγαλόφωνους appellant.

п.пизб 1238. In orbem circumiens


Lucianus in Hermotimo: "Απαντάς εν κύκλω περ^λθών, id est Omnes
in circulo obiens, dixit, mirum si proverbiali figura, quae durat etiam in
hodiernum apud vulgus illitteratum, pro eo, quod est usque ad unum
omnes, nemine praeterito. Unde et Latinis dictum est ambire, quod singulos
prensarem, et obire provinciám, quod qui suspicit administrationem, nus-
quam non adesse oporteat. Lepidius erit, si accommodetur ad res animi,
veluti si dicas : In consultando πάντα εν κύκλω commoda atque incom-
moda circumspicienda.

II,III.39 1239. Optimum aliena insânia frui


Optimum aliena insânia frui Plinius Secundus Naturalis históriáé lib.
decimo octavo, cap. quinto, nominatim proverbii loco citat, Eodem, inqui
ens, pertinet, quod agricolam vendacem oportere esse dixit, fundum in
adulescentia conserendum sine cunctatione, aedificandum non nisi consito
agro, tunc quoque cunctanter. Optimum est, ut vulgo dixere, aliena insânia
frui, sed ita, ut villarum tutela non sit oneri. Hactenus Plinius. Idem totidem
verbis refertur a Plinio juniore in Epistulis de Reguli stultitia loquente, homi­
nis ridicule ambiţioşi, sed tarnen ad excitanda studia non inidonei. Admonet
adagium, ut ex aliorum erratis ipsi cautiores efficiamur et alienis periculis
reddamur prudentiores, et aliorum desipientia nobis sapiendi praebeat occa-
sionem. Vulgo jactatus versus est in eamdem sententiam :
Felix, quem faciunt aliena pericula cautum.
Cicero in epistula quadam bellum esse scripsit, ex aliorum erratis suam
vitam in melius instituere. Plautus item : Feliciter sapit, qui alieno periculo
sapit. Exstat et hujusmodi quidam mimus, Publianus, uti conjicimus.
A D A G E S 1237 - 1239 166

Tirée de la legende de Stentor évoquée par Homère au chant 5 de YIliadę*,


oü il lui attribue une voix de fer, c'est-a-dire telle que rien ne peut la couvrir :
Sous les traits de Stentor, grand cceur et voix de fer1
Aussi forte qu'un choeur de cinquante guerriers...
Les Grecs Tappellent mégalophönos.

1238. En faisant Ie tour complet


Lucien, dans Hermotime*, emploie Texpression « Faire la tournee com­
plete de... », sans conteste proverbiale puisqu'elle est encore en usage de nos
jours dans Ie public non lettre, au sens de « [visiter] tout le monde sans
oublier personne ». Les Latins aussi disent ambire provinciám [= faire Ie tour
de la province habitant par habitant] et obire [= la parcourir], parce que
Tadministrateur en charge se doit de faire acte de presence partout.
Sera plus elegant applique aux operations intellectuelles, en disant par
exemple : Avant de prendre une decision, il faut faire panta én küklöï [= Ie
tour complet] des avantages et des inconvénients.

1239. Profiter de la folie d'autrui, c'est ce qu'il у a de mieux


Pline Г Ancien*, au livre 18 de YHistoire naturelle, chapitre 5, le cite expres-
sément en guise de proverbe. II disait, dans le méme esprit, qu'il faut que le
paysan aime vendre, qu'il plante le domaine dans sa jeunesse, sans hésiter, et
qu'il ne bâtisse sa maison qu'une ibis la térre plantée, et encore sans se pres­
ser. Ce qu'il у a de mieux, comme on dit communément, c'est de profiter de
la folie d'autrui, sans que l'entretien des maisons de campagne soit à charge.
Voilà pour Pline ГАпсіеп.
La méme idçe est reprise avec les mêmes mots par PUne Ie Jeune* dans.
ses Lettres, quand il parle de la sottise de Régulus, homme d'une ambi­
tion ridicule, mais cependant fort capable d'éveiller les sympathies. L'adage
nous invite à nous servir des erreurs d'autrui pour devenir nous-mêmes plus
méfiants, et des dangers courus par d'autres pour nous rendre plus prudents:
à faire que la folie des autres nous ofTre Г occasion de nous montrer senses.
On lance couramment ce vers, qui a la méme signification :
Heureux celui que les dangers d'autrui rendent méfiant!
Cicerón* éerit dans une lettre que c'était une bonne chose que de conduire
mieux sa vie en s'aidant des erreurs d'autrui.
Plaute* aussi:

1. Lméralemenc : « voix dc bronze», mais Virgilé, que suit Eras me, éerit {Géoaiques,
2, 44) : férrea vox.
167 PROVERBIA 1239 - 1241

Ex vitio alterius sapiens emendar suum,


et Demea Terentianus jubet ex aliis exemplum capere. Potest et in hunc
accipi sensum, ut is dicatur aliena frui insânia, qui alienis fruitur malis, ipse
in tuto consistens. Nulla enim voluptas minoris constat neque ulla solet esse
jucundior. Sumptum videri potest proverbium ex Sophoclis tragoedia, cui
titulus Ajaxflagellifer,apud quem Ajace per insaniam gloriante, quod hos­
tes sustulisset, cum saevisset in pecudes, Pallas Ulyssem ad hoc spectaculum
invitat his verbis:
Ούκοΰν γέλως ήδιστος εις εχθρούς γελάν, id est
Ridere de hoste risus est suavissimus.

ii,iii,4o 1240. Ingens telum necessitas


Ingens telum necessitas. De re inevitabili. Livius primae decadis libro
quarto : Necessitate, quae ultimum ас maximum telum est, superiores
estis. Μ. Tullius lib. De amiciţia : Nee vero negligenda est fama, пес
mediocre telum ad res gerendás existimare oportet benevolentiam civium.
Utitur eodem adagio quodam in loco Plinius avunculus. Est aliquoties apud
Livium : Huic rei aliud invenietur telum, et Earn rem hoc telo maxime
parabant, ut pro consilio rationeque ac via gerendi negotii capi videatur. For­
tassis sumpta metaphora a venantibus, qui telo appetunt, quod capere volunt.
Unde et certa dicentur tela consilia, quae numquam fallunt.

n.111,41 1241. Adversum necessitatem ne dii quidem resistunt


'Ανάγκη ουδέ θεοί μάχονται id e« Necessiuti ne dii quidem resistunt.
Haec sententia Sİmonidi tribuitur. Sumpta est ex Homero. Refertur duobus
locis a Platone, libris De legibus septimo et quinto : 'Αλλ' εοι,κεν ό τον
θεον πρώτον παpotμ ασάμεvoς εις ταΰτ' άποβλέψας είπεΐν, ώς ουδέ
θεός ανάγκη μήποτε φανη μαχόμενος, id est Sed apparet eum, qui pri
mum admiscuit deum provérbio, haec spectasse, cum dicit, quod ne deus
A D A G E S 1239 - 1241 167

Qui doit au peril d'autrui d'etre sage, est sage et heureux à la fois.
II existe aussi un mime de ce genre, de Publius*, comme je le suppose :
Du vice d'un autre, le sage corrige le sien.
Enfin le Déméa de Térence* ordonne de prendre exemple sur les autres.
L'adage peut recevoir une autre acception: on peut dire que jouit de la folie
d'autrui celui qui jouit du malheur d'autrui, en se tenant bien à Pabri. En
effet aucune volupté ne coûte moins eher, aucune ne donne plus de plaisir.
Le proverbe semble étre pris à une tragedie de Sophocle*, Ajax porte-ßuet
oü, après qu'Ajax pris de folie s'est vanté d'avoir tue des ennemis, alors que
dans sa rage, il avait massacre de simples moutons, Pallas convie Ulysse à
voir le spectacle, avec ces mots :
Rire de I'ennemi, e'est le rire le plus doux.

1240. La necessite est une arme puissante


A propos de quelque chose d'inévitable. Tite-Live*, première decade,
livre 4 : « La necessite, Гагте supreme et la plus puissante, vous donne
l'avantage. »
Cicerón, L'Amitié* : «Il ne faut pourtant pas négliger sa reputation, ni
mépriser Гагте que constitue en politique la sympathie que Ton inspire à
ses concitoyens.»
L'adage est employé quelque part chez Pline (Гопсіе)* et revient plu-
sieurs fois chez Tite-Live : « Pour cela on trouvera une autre arme* » et
« C'était Гагте1 dom ils usaient principalement dans ce cas», puisqu'on
la voyait tenir lieu de doctrine, de système et de mode de gestion des affaires
publiques*.
Image probablement emprunfée aux chasseurs qui visem de leur trait le
gibier qu'ils veulent prendre. Et puis, on dira aussi que les resolutions fermes
sont des armes qui ne déçoivent jamais.

1241. Contre la necessite, méme les dieux ne peuvent lutter


Cette sentence, attribuée à Simonide*, a été empruntée i Homere*. Elle
est reprise par Platon*, dans deux passages, aux livres 7 et 5 des Lois: « Mais
il semble bien que le premier qui ait donné place à Dieu dans le proverbe eût
en vue, en parlant, l'idée que meme Dieu ne saurait lutter avec le Destin. »
Dans Le Banquet* aussi : « Les dieux aussi ont connu de dures épreuves,
sous Гетріге de la necessite. » Au livre 5 des Lois également, Platon* écrit:
« Pas méme les dieux ne peuvent contraindre la necessite. »

1. LÜnttrccssio, droit de veio des tribuns.


2. Simonide de Céos, poete lyrique du v i c siècle avant notie ére, a qui Γοη attribue
l'invcntıon d'un art de memoire.
168 PROVERBIA 1241 - 1242

quidem umquam visus est cum fato pugnare. Idem in Convívio : Πολλά
δε και δεινά τοις θεοΐς έγίγνετο, ώς λέγεται, δια τήν της ανάγκης βασι-
λείαν, id est Multa vero et acerba diis acciderunt, ut dicitur, ob necessitatis
regnum. Item libro De legibus quinto scribit: τήν ανάγκην ουδέ τους θεούς
βιάζεσθαι, id est ne deos quidem cogere posse necessitatem. T. Livius: Pare
atur necessitati, quam ne dii quidem superam. Palladius: Necessitas feriis
caret. Euripides in Helena :
Λόγος γάρ έστιν ουκ έμός, σοφών δ* έπος,
Δείνής ανάγκης ουδέν ίσχύειν πλέον, id est
Namque illud est sapiencium dictum, baud meum :
Nihil necessitate dira fortius.
Exstat apud Graecos versus proverbialis:
'Υπό της ανάγκης πάντα δουλουται τάχα, id est
In servitutem cuncta agit necessitas.
Euripides in Hecuba : Στερά γάρ ανάγκη, id est Rigida namque neces­
sitas. Horatius:
Sifigitadamantinos
Summis verticibus dira necessitas
Clavos...
Poetae necessitatem deam faciunt, Parcarum matrem, quae et ipsae ine
luctabiles atque inexorabiles vocantur. Hanc necessitatem philosophi fatum
appellant, quae est aeterna rerum series necessário cohaerentium, cui veluti
cedens Juppiter apud Maronem : Fata, inquit, viam invenient; et tragicus
quidam apud Senecam:
Ducunt volentem fata, nolcntem trahunt.

ii.m.42 1242. Squillas a sepulcro vellas


Σκίλλας από σήματος τίλλειν, id est Squillas a sepulcro vellere, jube-
bantur, qui parum sanae mentis esse viderentur. Hac enim herba malum hoc
expiabatur antiquitus. Theocritus in Bucolicis:
Σκίλλας ιών γραίας από σάματος αύτίκα τίλλοις, id est
I, squillas ab anus quam primum veile sepulcro.
Innuit ilium, quod in certamine canendi superatus sit, adeo iracunde ferre,
ut periculum sít, ne vertatur in insaniam. Et alter simile quiddam refert:
ΈνΟών τάν κυκλάμινον δρυσσέ νιν εις τον "Αλεντα, id est
Hine abiensfluvioinfodias cyclaminon Halemi.
Dioscorides lib. II demonstrat cyclaminon Romanis dici rapum, efficacem
detrahendo e capite phlegmati. Atque inter cetera ejus remedia hoc quo
ADAGES 1241 - 1242 168

Tite-Live* : « Il fàut obéir à la necessite, que méme les dieux ne peuvent


vaincre. »
Palladius* : « La necessite n'a pas de jours fériés. »
Euripide*. dans Hélène:
Ce n'est pas mon propos, mais c'est celui des sages:
Rien de plus fort que la necessite cruelle.
Les Grecs ont un vers en forme de proverbe :
La necessite tient le monde en esclavage.
Euripide*, dans Hécube :
Inflexible est la necessite.
Horace* :
Si l'inexorable Necessite
Au sommet de ton crane
Plante ses clous d'acier.
Les poetes font done de la Necessite une déesse, mère des Parques, elles-
mêmes dites inéluctables et implacables. Les philosophes donnent le nom
de /atum [= destin] à cette necessite qu'ils definissem comme I'ordre éternél
des choses nécessairement liées entre elles, à qui Jupiter paraît ceder, chez
Virgilé* \ « Les destins trouveront bien une voie. »
Et un vers de tragedie, chez Sénèque* :
Les destins condu ι sent qui se soumet,
Celui qui resiste, ils l'entraînent.

1242, Arrache des scilles à un tombeau


On ordonnait d'arracher des scilles à un tombeau à ceux qui donnaient
des signes de derangement mental. C'est en eflfet avec cette plante qu'on
soignait ce mal dans TAntiquité. Théocrite, Bucoliques* :
Vite, arrache des scilles au tombeau d'une viciile !
II avertit son concurrent qu'il va étre vaincu dans un concours de chant
et piquer une telle colère qu'il risque de devenir fou. Et I'autre lui répond
sur le méme ton :
Va déterrer un cyclamen prés de l'Halès!
Dioscoride, livre 2*, note que le cyclamen, appelé rave par les Romains,
évacue efficacement Ies humeurs cerebrales. Il mentionne, parmi d'autres
169 PROVERBIA 1242 - 1243

que commemorat, sucum illius melli admixtum inseri naribus ac lanam hoc
imbutam digito imponi ad purgandam capitis pituitam; hujus radicem dis­
sertam reponi asservarique, non secus ac squillae; denique contusam et in
pastillos redactam valere adversus veneficia, quae Graeci philtra vocant.

11,111,43 1243. Jucundi acti labores


Jucundi acti labores. M. Tullius libro De finibus bonorum et malorum
secundo : Quid, si etiam jucunda memoria praeteritorum malorum, ut pro-
verbia nonnulla veriora sint quam vestra dogmata? Vulgo enim dicitur :
Jucundi acti labores. Ex ipsa hominum natura sumptum adagium. Est
enim hoc insitum omnibus, ut jucunda cuique sit anteactorum malorum aut
periculorum secura recordatio commemoratioque, praesertim insignium,
fatalium et quae cum turpitudine conjuncta non sint, veluti bellorum, nau-
fragiorum atque id genus discriminum. Unde dictum est ab Horatio :
Gaudent ubi vértice raso
Gárrula securi narrare pericula nautae.
Hoc proverbium, ortum ab Homero ceu fonte, a diversis deinde scripto-
ribus varie est usurpatum. Exstat autem apud hune Odysseae libro decimo
quinto :
Νώι δ' ένΐ κλισίη πίνοντέ τε δαινυμένω τε
Κήδεσιν αλλήλων τερπώμεθα λευγαλέοισιν
Μνωομένω. Μετά γάρ τε και άλγεσι τέρπεται άνήρ,
"Ος τις δή μάλα πολλά πάθη και πόλλ' έπαληθη, id est
At nos in scamnis vescentes atque bibentes
Tristibus inter nos recreemus pectora fatis
Commemorando. Etenimfit,uti post gaudeat actis,
Áspera quisquis multa tulit per multa vagatus.
Citatur et locus hic et proverbium ab Aristotele Rhetoricorum libro
primo, ubi commemorat, quae cuique natura vel jucunda sint, vel molesta.
Vergilius Homerum aemulatus: Forsan et haec olim meminisse juvabit. Item
in tragoediis Seneca; Quod fuit durum pau, meminisse dulce est. Circum-
fertur Graecis et hujusmodi trimeter proverbialis:
'Ως ήδύ τοις σοφοισι μεμνήσθαι πόνων, id est
Memoria dulcis jam peracti olim mali.
Cicero videtur indicare sumptum ex Euripide : Nee male, inquit, Euri­
pides (concludam, si potero, Latine, Graecum enim hune versum nostis
omnes) :
Suavis est laborum praeteritorum memoria.
ADAGES 1242 - 1243 169

remedes qu'on en tire, son sue mêlé de miei, inséré dans les narines au moyen
d'un linge imbibe tenu au bout du doigt, comme purgatif du rhume de
cerveau. Sa racine, coupée, conservée et réservée comme on Ie fait de celle
de la scille, puis broyée et réduite en pilules, est un antidote aux poisons que
les Grecs appellent « philtres ».

1243. Les peines passées sont agréables


Cicéron* au second livre des Termes extremes des biens et des таих : « D'oû
vient que, si méme le souvenir des maux passes est agréable, quelques pro-
verbes soient plus vrais que vos préceptes philosophiques 2» Car on dit
couramment: « Les peines passées sont agréables. » L'adage tire son origine
de la nature humaine elle-même. Cest en effet un trait inné et üniversel que
de trouver du plaisir, quand on est en sécurité, au rappel et à Ia remémora-
tion des malheurs et des dangers passés, surtout s'ils ont été extraordinaires,
funestes et exempts de toute infamie, comme les guerres, les naufrages et
toutes les situations extremes.
D'ou Horace* :
Les marins à la tête rasée, une fois en lieu sûr,
Bavards, trouvent plaisir à raconter leurs aventures.
Ce proverbe, qui a Homère* pour source, a été diversement employé par
différents auteurs. On le trouve au chant 15 de YOdyssée :
Mais nous, tout en mangeant et buvant sur nos bancs,
Revigorons nos cceurs au récit de nos maux,
Par le souvenir. On prend plaisir au passé
Quand on a tant souffert, erre en tant de lieux.
Ce passage et le proverbe soru cites.par.Aristote* au premier livre de la
Rhétorique, ou il rappelle ce qui est par nature agréable ou penible à tout un
chacun.
Virgilé*, imitant Homère:
Peut-être aussi aimera-t-il un jour se souvenir...
Un vers tragique de Sénèque* :
Ce qui fiit penible a souffrir,
II est doux de s'en souvenir.
Les Grecs ont répandu ce trimètre proverbial:
La memoire est douce, d'un mal jadis subi.
Cicéron* semble ГапгіЬиег à Euripide : Euripide dit et fort bien —je Ie
tournerai, si je puis, en latin car vous connaissez tous ce vers grec :
[= Douce est la memoire de nos malheurs passes].
1.70 P R O V E R B I A 1243 - 124S

Constat versus, si pro suavis legas suave, nisi malis priscorum more elidere
s aut, quod est commodissimum, omittere verbum est (nisi mavis subjicere
post laborum).

11,111.44 1244. Auloedus sit qui citharoedus esse non possit


M. Tullius in oratione pro Murena, comparationem faciens jureconsulto-
rum et oratorum : Itaque mihi plerique videntur, inquit, initio hoc multo
maluisse, post, cum id adsequi non potuissent, istuc potissimum sunt delapsi.
Ut aiunt in Graecis artificibus eos auloedos esse, qui citharoedi fieri non
potuerint, sic nonnullos videmus, qui oratores evadere non potuerunt, eos ad
juris studium devenire. Hactenus Cicero. Recte dicetur in eos, qui malum
in multo inferiore ordine alicujus haberi momenti quam inter excellentes
negligi, quemadmodum Julius Caesar maluit in frigido oppidulo primus
esse quam Romae secundus. Nee male quadrabit in eos, qui desperatione
meliorum ad humiliora sese conferunt. Citatur idem adagium in Decretis
ex Augustino in monachos malos ad clericorum gregem desciscentes.

ii,in,45 1245. Colophonem addidit


Τον κολοφώνα έπέθηκεν, id est Colophonem addidit, dici consuevit,
cum summa manus rei cuipiam imponitur, aut cum accedit id, sine quo
negotium confiei non potest. Originem adagionis indicat Strabo lib. Geo
graphiae suae decimo quarto, scribens Colophonios olim cum navalibus
copiis abundasse, tum equestribus usque adeo praecelluisse, ut ubicumque
gentium bellum gereretur, quod confiei non posset, Colophoniorum equi
turn auxilio profligaretur, atque inde vulgo natum proverbium : Κολοφώνα
έπέθηκεν, id est Colophonem addidit. Refertur a Diogeniano proverbium.
Indicavit et Festus Pompeius, scribens colophonem dici solere, cum aliquid
finitum significaretur, tametsi locum eum arbitror non vacare mendo. In eum
sensum usus est Plato De legibus secundo : ΈπΙ τοίνυν της μέθης χρεία
τον κολοφώνα πρώτον έπιθώμεν, id est Itaque de usu temulentiae primum
colophonem imponamus, etiam si apud Platonem legimus χορεία, praeces-
sit enim de chorea mentio. Ac mox : Ούτος, ώ ξένοι,, ήμιν, ει ξυνδοκεΐ,
κολοφών επί τω περί οίνου λόγω ρηθέντι. ειρήσθω, id est Hie nobis,
hospites, si vobis idem videtur, colophon sermoni de vino habito dictus
esto. Idem in epistula ad Dionysium tertia : Τον κολοφώνα, ώ θαυμάσω,
τοΐς ύποσχέσεσ&ν άπάσαίς νεαν^ώτατον έπέθηκας, id est Colopho­
nem, vir praeclare, pollicitis omnibus maxime juvenilem imposuisti. Rursus
in Theaeteto : Και επί τούτοις τον κολοφώνα αναγκάζω προσ&άζων
ADAGES 1243 - 1245 170

Le vers de Cicerón est juste si on lit suave au lieu de suauis ; ou alors, selon
la coutume des Anciens on peut préférer élider le st ou encore — се şerait
le plus commode — omettre est. A moins qu'on ne prefere Ie placer après
lahorum.

1244. S'il ne peut jouer de la cithare, qu'il joue de la flute !


Cicerón* dit, dans Pour Murena, établissant une comparaison entre les
jurisconsultes et les orateurs: « Done, je Ie crois, bien des gens au début ont
donné hautement la preference à mon art, qui, dans la suite, n'y pouvant
atteindre, se sönt rabattus sur ta science. On dit de certains artistes grecs
que, s'ils sont joueurs de flute, e'est faute d'avoir pu devenir citharèdes. De
méme, nous voyons des gens qui, ne pouvant étre orateurs, se tournent vers
Tétude du droit. » Fin de citation. Se dira justement de ceux qui preferent
avoir quelque importance dans un rang tres inférieur que d'etre quantité
négligeable parmi les rangš supérieurs, tout comme Jules César eût préféré
étre le premier dans un village quelconque que le second a Rome. Applicable
aussi à ceux qui, desesperam de faire mieux, se cantonnent à de plus humbles
taches.
L'adage est cite dans les Décrets*, d'après saint Augustin*, à propos de
mauvais moines désertant leur monastère pour passer dans Ie clergé seculier.

1245. Il a ajouté Ie colophon


Se dit d'ordinaire quand on met la dernière main à une affaire ou quand
on avalise се sans quoi un contrat d'affaire ne se peut conclure [134]. Stra-
bon* indique Toriğine de l'adage au livre 14 de sa Geographie en écrivant que
les Colophoniens autrefois détenaient de grandes forces navales, mais qu'ils
développèrent plus tard leur cavalerie au point que, dans tous les pays ou
sévissait une guerre impossible àfinir,on n'écrasait Геппеті qu'en appelant
à la rescousse les cavaliers de Colophon ; de là le proverbe familier : «il a
ajouté le colophon. »
Proverbe rapporté par Diogénianos*. Festus Pompée* Га mentionné aussi
en ces termes : « On parle de colophon, lorsqu'on veut signifîer la fin de
quelque chose. » Mais je doiš dire que ce passage ne me paraît pas exempt
de faute.
Platon* Га employé en ce sens dans le second bvre des Lois : « Mettons
done un colophon au besoin (khreïa) de s'enivrer. » Cependam nous lisons
chez Platon khoreïa [= la danse] ; or, un peu plus haut dans le texte, figuráit
justement khoreïa. Et un peu plus loin : « Qu'ici, mes chers hôtes, s'il vous
semble bon, le colophon soit mis à l'entretien que nous avons eu sur le vin. »
Platon* toujours, dans la troisième lettre à Denys : « Cest un colophon
bien hardi, ô homme admirable, que tu as mis à toutes tes promesses.»
Dans le Théétète* encore : « Et, traînant ici deforcela Chaîne d'or, j'appose
171 PROVERBIA 1245 - 1246

τήν χρυσήν σεφάν, id est Et ad haec adigo colophonem, vi compellens


auream illam catenam. Sentit enim Socrates Homerum per auream cate-
nam significasse solem, cujus motu servantur omnia, protinus interitura, si
steterit. Praecipuum igitur argumentum, quo probet quiete corrumpi uni
versa, motu servari, appellat colophonem. Item Aristides in Themistocle :
Κάνθαυτα κολοφών του λόγου, id est Atque hic orationis summa. Plu-
tarchus in libello De musica, tametsi stilus prope clamitat illius non esse :
Τούτους τους στίχους, αγαθέ διδάσκαλε, κολοφώνα των περί της μου­
σικής λόγων πεποίημαι, id est Hos versus, bone praeceptor, colophonem
eorum, quae de musica disputata sunt, feci. Idem in libello De prudentia
animantium dixit κορυφήν : "Ινα δέ κορυφήν ό λόγος έπιθείς έαυτω
παύσητα^ id est Ut autem oratio sibi fastigium imponens finem faciat. Gre-
gorius Theologus in libello De fuga sua : Έϋμι γαρ έπ' αυτόν ήδη τον
κολοφώνα του λόγου, id est Jam enim venio ad ipsum sermonis colopho­
nem. Sunt qui admoneant proverbium usurpari de extremis malis. Ad eum
modum usus videtur Chrysostomus in epistula ad Innocentium Romaeepis-
copum. Hesychius admonet colophonem interdum dici graculum, quod, ut
opinor, summis aedium fastigiis avis ea soleat imponi, velut admonens, juxta
cornicem Hesiodiam, ut homines sibi componant nidos, neque enim sem­
per fore aestatem. Latinis item dictum est apicem imponere. M Tullius in
Catone majore : Apex autem senectutis est auctoritas. Reliqua pete a pro­
vérbio, quod alibi retulimus: Colophonium suffragium. Coronidem addere
diximus alibi.

ii.iii.46 1246. Nullum otium servis


Ου σχολή δούλοις, id est Non est otium servis, refertur ab Aristotele lib.
Politicorum septimo. Sumptum a servorum conditione, quibus heri nullum
concedunt otium, immo paulo plus etiam imponunt operae, quam illi prae-
stare possint, ut quam sunt in dimenso parci, tam sint in operarum pensis
liberales. Dicetur in eos, quibus propter obnoxiam ministeriis sordidioribus
conditionem non vacat honestis disciplinis operam dare. Nam artes liberales
hine dicuntur, quod iis ingenui incumberent, utpote quibus et otium et res
suppetebat. Accommodabitur haudquaquam inscite et in ímprobos, quo­
rum ingenium ita vitiis occupatur, ut non possint egrégias artes perdiscere.
Nihil enim occupatius servitute, nulla autem servitus gravior, quam si quis
vitiis serviat, maxime cum is plurimos habeat dominós eosque plurimum
inter se dissidentes et ob id neutiquam eadem imperantes. Etenim si quando
segnities jubet in médios dormire dies, avaritia contra jubet prima luce adesse
ADAGES 1245 - 1246 171

le colophon. » Socrate comprend en effet qu'Homère*, par « Chaîne d'or »,


entend «le Soleil » dont Ie mouvement tient en vie l'univers, promis à une
mort immediate, s'il venait à arrêter sa course. Done, la preuve principale
par laquelle il prouve que l'univers est gáté par l'immobilité et sauvé par le
mouvement, cette preuve, il Гарреііе le colophon.
Aristide* dans la Vie de Thémistocle : « Et voici le colophon de mon dis­
cours », c'est-à-dire « son couronnement». Plutarque* dans le livre De la
musique (meme si le style clame haut et fort que cet ouvrage n'est pas de lui) :
« J'ai fait de ces vers, mon bon maître, le colophon de la discussion que nous
avons menée sur la musique. » Dans son livre Sur la sagesse des animaux*y il
dit korüphê [= le faîte], et non kolophon : « De sorte que le discours, en posant
le faîte, se donné une fin. »
Et Grégoire* le Theologien, dans l'ouvrage intitule Apologie pour sa jutte :
« J'en viens maintenant précisément au colophon de mon discours. »
Certains conseillent d'employer le proverbe plutôt dans le cas de malheurs
extremes. Chrysostome* semble Гаѵоіг utilise de cette façon dans sa lettre à
Innocent, évêque de Rome.
Hésychios* signale qu'on appelle colophon le choucas, parce que, je sup­
pose, cet oiseau aime à s'installer sur le faîte des toits, comme s'il conseillait
aux hommes, à l'instar de la Corneille d'Hésiode*, de penser à batir des nids,
car Tété