Vous êtes sur la page 1sur 101

Dự án: Mã sản phẩm:Khách hàng

Botanica Premier BPA-01.01 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ


Botanica Premier BPA-01.06 NGUYỄN CÔNG HƯNG - ĐINH THỊ HUYỀN DIỆU
Botanica Premier BPA-02.01 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Botanica Premier BPA-02.02 NGUYỄN THỊ MINH ƯỚC
Botanica Premier BPA-02.03 BÙI HUYỀN TRÂN
Botanica Premier BPA-02.04 HÀ ÁI VÂN
Botanica Premier BPA-02.05 TRẦN VÕ CẨM HẠNH
Botanica Premier BPA-02.06 DƯƠNG NGỌC PHÁT
Botanica Premier BPA-02.07 ĐOÀN TRẦN NGUYÊN
Botanica Premier BPA-02.08 ĐỖ TRẦN TRÚC MY
Botanica Premier BPA-02.09 HUỲNH THỊ BÍCH VÂN
Botanica Premier BPA-02.10 NGUYỄN THỊ THU TÂM - TRẦN THỊ LAN HƯƠNG - ĐẶNG THỊ DUNG
Botanica Premier BPA-02.11 TRẦN THANH HƯƠNG
Botanica Premier BPA-02.12 NGUYỄN CHƯƠNG TOÀN MỸ
Botanica Premier BPA-02.12A THÁI THU TRANG
Botanica Premier BPA-02.14 HOÀNG VĂN CHÍN - NGUYỄN MINH THỦY TIÊN
Botanica Premier BPA-02.15 HOÀNG VĂN CHÍN - NGUYỄN MINH THỦY TIÊN
Botanica Premier BPA-02.16 QUÁCH THỊ THANH HƯƠNG
Botanica Premier BPA-02.17 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Botanica Premier BPA-02.18 HUỲNH THỊ THANH THỦY
Botanica Premier BPA-02.19 HOÀNG ĐỨC THẮNG
Botanica Premier BPA-02.20 NGUYỄN THANH DŨNG - TRƯƠNG NGỌC THÚY
Botanica Premier BPA-02.21 NGUYỄN THANH DŨNG - TRƯƠNG NGỌC THÚY
Botanica Premier BPA-02.22 NGUYỄN THỊ THU TRANG
Botanica Premier BPA-02.23 MẠC HUY THẮNG
Botanica Premier BPA-02.24 PHẠM THỊ THANH THẢO
Botanica Premier BPA-02.25 NGUYỄN THỊ KIM OANH
Botanica Premier BPA-03.01 SÁI THỊ HẢI
Botanica Premier BPA-03.02 NGUYỄN ANH VŨ - PHẠM THỊ THANH HẢI
Botanica Premier BPA-03.03 TRƯƠNG THỊ HÙNG
Botanica Premier BPA-03.04 NGUYỄN THỊ VINH -
Botanica Premier BPA-03.05 MẠC HUY THẮNG
Botanica Premier BPA-03.06 KISHI KOHA
Botanica Premier BPA-03.07 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN
Botanica Premier BPA-03.08 TRẦN THỊ NGỌC LOAN
Botanica Premier BPA-03.09 NGUYỄN THỊ KIM THU
Botanica Premier BPA-03.10 NGUYỄN THỊ KIM THU
Botanica Premier BPA-03.11 NGUYỄN THỊ KIM THU
Botanica Premier BPA-03.12 NGUYỄN THỊ KIM THU
Botanica Premier BPA-03.12A ĐINH THỊ THÚY HẰNG
Botanica Premier BPA-03.14 NGUYỄN THỊ HỒNG
Botanica Premier BPA-03.15 NGUYỄN QUỐC HUY
Botanica Premier BPA-03.16 TÔ THỊ ANH THƯ - NGUYỄN CHÍ KIÊN
Botanica Premier BPA-03.17 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT
Botanica Premier BPA-03.18 THÁI QUANG HY
Botanica Premier BPA-03.19 NGUYỄN THỊ ANH THƯ
Botanica Premier BPA-03.20 CÔNG TY TNHH SENTIA PHARMATECH
Botanica Premier BPA-03.21 TRẦN VĂN KIÊN - NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN
Botanica Premier BPA-03.22 NGUYỄN VIỆT THU
Botanica Premier BPA-03.23 THÁI TUẤN NGUYÊN
Botanica Premier BPA-03.24 NGUYỄN CÔNG BÁ - PHAN THỊ PHƯƠNG MAI
Botanica Premier BPA-03.25 CHÂU NGỌC
Botanica Premier BPA-04.01 TRẦN HUY BÌNH
Botanica Premier BPA-04.02 NGUYỄN TRẦN NGHĨA - NGUYỄN THỊ BÊ
Botanica Premier BPA-04.03 NGUYỄN THỊ THANH HOA
Botanica Premier BPA-04.04 ĐỖ HOÀNG LÊ
Botanica Premier BPA-04.05 NGUYỄN VIỆT THU
Botanica Premier BPA-04.06 KISHI KOHA
Botanica Premier BPA-04.07 VŨ THÚY NGỌC
Botanica Premier BPA-04.08 PHẠM THỊ THANH YẾN
Botanica Premier BPA-04.09 NGUYỄN THỊ KIM THU
Botanica Premier BPA-04.10 KISHI KOHA
Botanica Premier BPA-04.11 TRẦN PHƯƠNG THẢO
Botanica Premier BPA-04.12 NINH THỊ LỆ HOA
Botanica Premier BPA-04.12A NGUYỄN KHOA ANH
Botanica Premier BPA-04.14 NGUYỄN KHOA ANH
Botanica Premier BPA-04.15 NGUYỄN KHOA ANH
Botanica Premier BPA-04.16 NGUYỄN KHOA ANH
Botanica Premier BPA-04.17 NGUYỄN KHOA ANH
Botanica Premier BPA-04.18 NGUYỄN THỊ TĂNG
Botanica Premier BPA-04.19 NGUYỄN THỊ NGỌC KIM
Botanica Premier BPA-04.20 TRẦN CHÍ DŨNG - HUỲNH NHƯ NGUYỆT
Botanica Premier BPA-04.21 CAO HỒNG PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-04.22 THÁI YẾN XUÂN
Botanica Premier BPA-04.23 TRẦN THỊ DIỄM CHINH
Botanica Premier BPA-04.24 LỤC NGUYỄN KIM DUNG
Botanica Premier BPA-04.25 LÊ THỊ TỐ LAN
Botanica Premier BPA-05.04 UÔNG TY
CÔNG PHÁT ĐẠTCÔNG NGHỆ THIÊN MỘC
TNHH
Botanica Premier BPA-05.05 ÔNG BÙI QUANG LIÊM
Botanica Premier BPA-05.06 ĐỖ BẰNG GIANG
Botanica Premier BPA-05.07 NGUYỄN MINH HƯNG
Botanica Premier BPA-05.08 PHAN THỊ NGỌC NGA
Botanica Premier BPA-05.09 LÊ THỊ NGA
Botanica Premier BPA-05.10 ĐOÀN THỊ HIỀN LY
Botanica Premier BPA-05.11 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-05.12 LÊ PHAN NGỌC TUẤN
Botanica Premier BPA-05.12A LÊ NGỌC HIẾU - TÔ THỤY NGỌC PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-05.14 LÃ QUANG HÒA - NGUYỄN PHÚC MINH TÂM
Botanica Premier BPA-05.15 VÕ THỊ THÚY LAN - VÕ NGUYỄN KHÁNH DUYÊN
Botanica Premier BPA-05.16 VƯƠNG NGỌC LOAN
Botanica Premier BPA-05.17 VƯƠNG NGỌC LOAN
Botanica Premier BPA-05.18 VƯƠNG NGỌC LOAN
Botanica Premier BPA-05.19 TRẦN THỊ NGỌC LOAN
Botanica Premier BPA-05.20
Botanica Premier BPA-05.21 NGUYỄN HOÀNG BÍCH DUNG
Botanica Premier BPA-05.24 VĂN KIM YẾN
Botanica Premier BPA-05.25 VĂN KIM YẾN
Botanica Premier BPA-06.01 PHAN QUỐC DUY
Botanica Premier BPA-06.02 NGUYỄN THỊ KIM OANH
Botanica Premier BPA-06.03 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG
Botanica Premier BPA-06.04 NGUYỄN CAO NGUYÊN
Botanica Premier BPA-06.05 DƯƠNG NGỌC HÙNG
Botanica Premier BPA-06.06 PHẠM THỊ PHƯƠNG HẢI
Botanica Premier BPA-06.07 NGUYỄN THÀNH THU
Botanica Premier BPA-06.08 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
Botanica Premier BPA-06.09 NGUYỄN HUYỀN PHI
Botanica Premier BPA-06.10 NGUYỄN THANH HÙNG - PHẠM THỊ QUỲNH LÂM
Botanica Premier BPA-06.11 TRẦN THỊ NAM
Botanica Premier BPA-06.12 VŨ THANH THÚY - VŨ TRỌNG HOÀNG LONG
Botanica Premier BPA-06.12A NGUYỄN ĐÌNH THANH
Botanica Premier BPA-06.14 UÔNG KIM THUẬN
Botanica Premier BPA-06.15 VÕ THỊ THẢO
Botanica Premier BPA-06.16 LÊ NGỌC LAN HÀ
Botanica Premier BPA-06.17 NGUYỄN QUANG HUY
Botanica Premier BPA-06.18 VÕ THỊ PHƯƠNG THI - HỒ QUỐC BÃO
Botanica Premier BPA-06.19 NGUYỄN VIỆT HỒNG
Botanica Premier BPA-06.20 LÊ THỊ HOA
Botanica Premier BPA-07.01 NGUYỄN TUẤN DUY
Botanica Premier BPA-07.02 TRẦN HUY BÌNH
Botanica Premier BPA-07.03 PHAN THỊ TUYẾT TRÂM
Botanica Premier BPA-07.04 PHAN THỊ THU
Botanica Premier BPA-07.05 NGUYỄN THANH HẢI - LÊ THỊ MINH HÀ
Botanica Premier BPA-07.06 NGUYỄN THANH HẢI - LÊ THỊ MINH HÀ
Botanica Premier BPA-07.07 NGUYỄN THỊ HOA TÂM
Botanica Premier BPA-07.08 NGUYỄN THU UYÊN
Botanica Premier BPA-07.09 HỒ VĂN SANH - HỒ LÊ BẢO ÂN
Botanica Premier BPA-07.10 DƯƠNG THỊ QUỲNH GIAO - HUỲNH CAO NGUYÊN
Botanica Premier BPA-07.11 NGUYỄN THANH HẢI - LÊ THỊ MINH HÀ
Botanica Premier BPA-07.12 NGUYỄN LÂM THOẠI MY
Botanica Premier BPA-07.12A ĐỖ THỊ MỘNG HOA
Botanica Premier BPA-07.14 HOÀNG ĐỨC TRUNG
Botanica Premier BPA-07.15 NGUYỄN THỊ HUY PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-07.16 NGUYỄN THỊ HẠNH KHUÊ
Botanica Premier BPA-07.17 LÊ TRỌNG HIỆP
Botanica Premier BPA-07.18 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
Botanica Premier BPA-07.19 HỒ THẾ PHƯƠNG - PHẠM THỊ MAI HƯƠNG
Botanica Premier BPA-07.20 NGUYỄN THỊ KIM BÍCH
Botanica Premier BPA-08.01 VŨ NGUYÊN HỒNG CHÂU
Botanica Premier BPA-08.02 NGUYỄN TRUNG HÀ
Botanica Premier BPA-08.03 NGUYỄN THANH SƠN
Botanica Premier BPA-08.04 PHAN THỊ HẠNH
Botanica Premier BPA-08.05 CAO THỊ NGỌC ÁNH
Botanica Premier BPA-08.06 NGUYỄN ÁNH PHÚC
Botanica Premier BPA-08.07 ĐOÀN HẢI NAM - NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-08.08 CÙ TRƯỜNG PHÚ
Botanica Premier BPA-08.09 NGUYỄN THỊ LĨNH
Botanica Premier BPA-08.10 LÊ THANH SƠN - NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Botanica Premier BPA-08.11 DƯƠNG THỊ HẢI YẾN
Botanica Premier BPA-08.12 ĐẶNG VĂN DŨNG - TRẦN THỊ CHÂU THÙY
Botanica Premier BPA-08.12A NGUYỄN VƯƠNG VĂN - CHU THỊ LÀI
Botanica Premier BPA-08.14 UÔNG PHÁT ĐẠT
Botanica Premier BPA-08.15 YONG HON SENG -NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
Botanica Premier BPA-08.16 HÀ XUÂN THU - HÀ LÊ
Botanica Premier BPA-08.17 NGUYỄN HUỲNH KHOA
Botanica Premier BPA-08.18 HOÀNG THỊ LOAN
Botanica Premier BPA-08.19 ĐINH VĂN PHÚC
Botanica Premier BPA-08.20 TRẦN MẠNH TÙNG
Botanica Premier BPA-09.01 LÊ ĐỨC QUANG VINH
Botanica Premier BPA-09.02 NGUYỄN MẠNH THẮNG
Botanica Premier BPA-09.03 TRƯƠNG MAI HÙNG
Botanica Premier BPA-09.04 NGUYỄN ĐĂNG TÚ
Botanica Premier BPA-09.05 NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO
Botanica Premier BPA-09.06 PHAN THỊ XUÂN HƯƠNG
Botanica Premier BPA-09.07 NGUYỄN THANH CHÂU - NGUYỄN VÂN ANH
Botanica Premier BPA-09.08 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC - VŨ NGỌC TRÂM ANH
Botanica Premier BPA-09.09 NGUYỄN THỊ THANH TÂM
Botanica Premier BPA-09.10 NGUYỄN HUỲNH KHOA
Botanica Premier BPA-09.11 TRẦN HUYỀN TRANG - NGUYỄN VĂN DŨNG
Botanica Premier BPA-15.02 TRỊNH THỊ MAI TRÂM
Botanica Premier BPA-09.12A ĐỖ MẠNH HÙNG
Botanica Premier BPA-09.14 UÔNG PHÁT ĐẠT
Botanica Premier BPA-09.15 HÀ THÚY HOA
Botanica Premier BPA-09.16 ĐINH NHƯ KHOA
Botanica Premier BPA-09.17 HOÀNG MỸ LINH
Botanica Premier BPA-09.18 VĂN THỊ ĐÔNG XUÂN
Botanica Premier BPA-09.19 PHAN TRẦN NGUYÊN THẠNH - TRẦN THỊ CẨM NHUNG
Botanica Premier BPA-09.20 VÕ THỊ KIM THANH
Botanica Premier BPA-10.01 ĐỖ HỒNG PHONG
Botanica Premier BPA-10.02 SỬ DUY MÂN - LÊ ANH THƯ
Botanica Premier BPA-10.03 HOÀNG THỊ HUỆ
Botanica Premier BPA-10.04 LÊ THỊ HỒNG MINH
Botanica Premier BPA-10.05 PHẠM THỊ MAI LOAN
Botanica Premier BPA-10.06 TRẦN VĂN PHÓNG
Botanica Premier BPA-10.07 TRẦN THỊ LỆ HỒNG
Botanica Premier BPA-10.08 TẠ THỊ THANH
Botanica Premier BPA-10.09 BÙI THỊ VY VY
Botanica Premier BPA-10.10 TRẦN CHÍ DŨNG - HUỲNH NHƯ NGUYỆT
Botanica Premier BPA-10.11 ĐỖ HÙNG SƠN
Botanica Premier BPA-10.12 UÔNG PHÁT ĐẠT
Botanica Premier BPA-10.12A VÕ THỊ MỸ PHÚC
Botanica Premier BPA-10.14 UÔNG KIM THUẬN
Botanica Premier BPA-10.15 PHẠM THỊ LAN ANH
Botanica Premier BPA-10.16 TRẦN QUANG VĨ - TRẦN LÊ MINH THI
Botanica Premier BPA-10.17 TIÊU YẾN TRINH
Botanica Premier BPA-10.18 HUỲNH TRUNG HIẾU
Botanica Premier BPA-10.19 NGUYỄN THỊ SÁU
Botanica Premier BPA-10.20 ĐẶNG NGỌC HÀ
Botanica Premier BPA-11.01 LÊ MINH TRUNG
Botanica Premier BPA-11.02 TRẦN NGỌC CẨM CHÂU - DƯƠNG THÁI BÌNH
Botanica Premier BPA-11.03 CAO ĐĂNG HÙNG - NGUYỄN THỊ SẦU RIÊNG
Botanica Premier BPA-11.04 PHẠM THỊ THANH HOA - JAMES DARRELL FORD
Botanica Premier BPA-11.05 ĐỖ THỊ CÁCH
Botanica Premier BPA-11.06 NGUYỄN THỊ LỆ THANH
Botanica Premier BPA-11.07 NGUYỄN MINH QUÂN
Botanica Premier BPA-11.08 NGUYỄN MINH QUÂN
Botanica Premier BPA-11.09 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
Botanica Premier BPA-11.10 TRẦN TRUNG SƠN
Botanica Premier BPA-11.11 ĐỖ MẠNH HÀ - NGUYỄN NGUYỆT MINH
Botanica Premier BPA-11.12 ĐÀO TRỌNG NGHĨA
Botanica Premier BPA-11.12A PHẠM QUỐC KHÁNH
Botanica Premier BPA-11.14 NGUYỄN HOÀNG VÂN ANH
Botanica Premier BPA-11.15 ĐINH TUẤN THÀNH
Botanica Premier BPA-11.16 ĐINH ĐỖ HOÀNG PHƯỢNG
Botanica Premier BPA-11.17 KISHI KOHA
Botanica Premier BPA-11.18 NHI TRAN GUDMUNDSSON
Botanica Premier BPA-11.19 TẠ THÚY PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-11.20 DIỆP THẾ VŨ
Botanica Premier BPA-12.01 NGUYỄN HUY CƯỜNG
Botanica Premier BPA-12.02 HỒ DUY MINH - PHẠM THỊ CHÂM
Botanica Premier BPA-12.03 ĐẶNG TỐ NHƯ
Botanica Premier BPA-12.04 HUỲNH LÊ MAI HÂN
Botanica Premier BPA-12.05 ĐỖ CAO LÂM
Botanica Premier BPA-12.06 PHẠM VĂN HIẾU
Botanica Premier BPA-12.07 LÊ DIỄM LINH
Botanica Premier BPA-12.08 PHAN THỊ HÂN
Botanica Premier BPA-12.09 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT - DƯƠNG VĂN DŨNG
Botanica Premier BPA-12.10 NGUYỄN VĂN VIỄN
Botanica Premier BPA-12.11 NGUYỄN HUỲNH KHOA
Botanica Premier BPA-12.12 PHẠM ĐOÀN NGỌC TUYẾT
Botanica Premier BPA-12.12A DƯƠNG TRỌNG TÍN
Botanica Premier BPA-12.14 ĐỖ ĐẶNG ĐẠI PHÚ
Botanica Premier BPA-12.15 TRẦN THỊ THƠM
Botanica Premier BPA-12.16 NGUYỄN VĂN THỊNH
Botanica Premier BPA-12.17 PHẠM ĐOÀN ĐĂNG LÂM
Botanica Premier BPA-12.18 TRẦN VÕ LỢI
Botanica Premier BPA-12.19 TRƯƠNG VĂN TỊNH
Botanica Premier BPA-12.20 TRẦN HỒNG LOAN
Botanica Premier BPA-13.01 MAI THỊ HỒNG HẠNH
Botanica Premier BPA-13.02 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂN
Botanica Premier BPA-13.03 ĐỖ THỊ BÍCH TY
Botanica Premier BPA-13.04 TRẦN VĂN TÂN
Botanica Premier BPA-13.05 LÊ THỊ THANH NHI
Botanica Premier BPA-13.06 HOÀNG HỒNG HẠNH
Botanica Premier BPA-13.07 NGUYỄN CỬU VIỆT
Botanica Premier BPA-13.08 NGUYỄN CỬU VIỆT
Botanica Premier BPA-13.09 LÊ THU HUYỀN
Botanica Premier BPA-13.10 TRẦN ĐÌNH THƯỚC
Botanica Premier BPA-13.11 TRẦN THỊ MỸ DUNG
Botanica Premier BPA-13.12 LÊ THỊ QUỲNH NGA
Botanica Premier BPA-13.12A DƯƠNG NGUYÊN THÔNG
Botanica Premier BPA-13.14 TRẦN MỸ DUNG
Botanica Premier BPA-13.15 NGUYỄN THẾ ANH
Botanica Premier BPA-13.16 PHẠM THỊ PHƯỢNG
Botanica Premier BPA-13.17 NGUYỄN THỊ MỸ THU - TRẦN TRỌNG ĐỨC
Botanica Premier BPA-13.18 THÁI VĂN THAO
Botanica Premier BPA-13.19 NGUYỄN HUỲNH NHI
Botanica Premier BPA-13.20 NGUYỄN KHẮC VIỆT
Botanica Premier BPA-14.01 ĐẶNG THỊ ĐÀI TRANG
Botanica Premier BPA-14.02 TRỊNH THỊ MAI TRÂM
Botanica Premier BPA-14.03 NGUYỄN VĂN HÙNG
Botanica Premier BPA-14.04 HUỲNH THỊ SÔNG HƯƠNG
Botanica Premier BPA-14.05 TRẦN THỊ THẬP
Botanica Premier BPA-14.06 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG
Botanica Premier BPA-14.07 RICHARD CHIEMERIE SEAN - NGUYỄN THỊ HOÀNG TRANG
Botanica Premier BPA-14.08 NGUYỄN THU HƯƠNG
Botanica Premier BPA-14.09 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Botanica Premier BPA-14.10 TRẦN QUỐC KHÁNH
Botanica Premier BPA-14.11 LÊ VINH
CÔNG TYHOÀI
TNHHBẢO
DẦU NHỜN TIẾN MINH
Botanica Premier BPA-14.12 Đại diện: Ông Ngô Phương Cát
Botanica Premier BPA-14.12A NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
Botanica Premier BPA-14.14 NGUYỄN THỊ THÙY
Botanica Premier BPA-14.15 THÁI BÌNH QUÝ - NGUYỄN THỤY HOÀI LINH
Botanica Premier BPA-14.16 PHẠM NGÂN TRANG - TĂNG HÙNG
Botanica Premier BPA-14.17 LÊ NGUYÊN HÙNG - PHẠM THỊ BÍCH THỦY
Botanica Premier BPA-14.18 ZULKIFLI BIN BAHARUDIN
Botanica Premier BPA-14.19 THÁI THỊ HUYỀN NGA
Botanica Premier BPA-14.20 NGUYỄN ĐÌNH THU
Botanica Premier BPA-15.01 ĐINH THỊ THIÊN MAI
Botanica Premier BPA-09.12 TRỊNH THỊ MAI LIÊN
Botanica Premier BPA-15.03 NGUYỄN HÀ TRUNG -LÊ THU PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-15.04 NGUYỄN HÀ TRUNG -LÊ THU PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-15.05 NGÔ MINH THUẬN - NGUYỄN ÁI HƯNG
Botanica Premier BPA-15.06 NGÔ DUY LINH
Botanica Premier BPA-15.07 BÙI PHI HÙNG
Botanica Premier BPA-15.08 TRẦN THỊ BÍCH HÀ
Botanica Premier BPA-15.09 TRƯƠNG THỊ ĐỒNG DAO
Botanica Premier BPA-15.10 TRẦN MẠNH THẮNG
Botanica Premier BPA-15.11 LUÂN THỊ XUÂN ĐÀO
Botanica Premier BPA-15.12 VŨ THỊ THÚY AN
Botanica Premier BPA-15.12A PHAN HOÀNG TIẾN
Botanica Premier BPA-15.14 NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Botanica Premier BPA-15.15 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Botanica Premier BPA-15.16 NGÔ DUY LINH
Botanica Premier BPA-15.17 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY - NGUYỄN TIẾN HƯNG
Botanica Premier BPA-15.18 NGUYỄN VĂN ĐIỀN
Botanica Premier BPA-15.19 NGUYỄN THỊ VÂN ANH
Botanica Premier BPA-15.20 THÁI THỊ HUYỀN NGA
Botanica Premier BPA-16.01 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG
Botanica Premier BPA-16.02 NGUYỄN KIM CHÂU
Botanica Premier BPA-16.03 TRẦN XUÂN TƯỜNG
Botanica Premier BPA-16.04 NGUYỄN HỒNG CẨM NHUNG
Botanica Premier BPA-16.05 NINH QUỐC HÙNG
Botanica Premier BPA-16.06 ĐINH THỊ BÍCH THUẬN
Botanica Premier BPA-16.07 CÁP THỊ DUNG
Botanica Premier BPA-16.08 NGUYỄN TẤT BẢNG
Botanica Premier BPA-16.09 LÊ VĂN CƯƠNG
Botanica Premier BPA-16.10 TRẦN CHÂU LINH
Botanica Premier BPA-16.11 VÕ THÀNH HUY
Botanica Premier BPA-16.12 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH HUY - VÕ THỊ ÁNH NGỌC
Botanica Premier BPA-16.12A TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG
Botanica Premier BPA-16.14 HOÀNG VĂN HOA - TỐNG THỊ THÚY HÀ
Botanica Premier BPA-16.15 NGUYỄN ANH TUẤN - ĐỖ THỊ THỦY
Botanica Premier BPA-16.16 DƯƠNG THỊ TUYẾT ANH
Botanica Premier BPA-16.17 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA - ĐỖ THỊ TÚ OANH
Botanica Premier BPA-16.18 VŨ THỊ KIM PHỤNG
Botanica Premier BPA-16.19 NGÔ HUỲNH NGỌC THỦY
Botanica Premier BPA-16.20 TRẦN HOÀNG VIỆT
Botanica Premier BPA-17.01 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TẦN
Botanica Premier BPA-17.02 HOÀNG THỊ MAI THẢO
Botanica Premier BPA-17.03 NGUYỄN KIM ANH
Botanica Premier BPA-17.04 NGUYỄN MINH HẢO HỚN - LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
Botanica Premier BPA-17.05 NGUYỄN THỊ DUNG - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG
Botanica Premier BPA-17.06 NGUYỄN ĐỨC LỘC - LƯƠNG THỊ BÌNH
Botanica Premier BPA-17.07 NGUYỄN VĂN LONG
Botanica Premier BPA-17.08 NGUYỄN THỊ LINH
Botanica Premier BPA-17.09 TRẦN THỊ HẢI
Botanica Premier BPA-17.10 ĐẶNG TƯỜNG BẢO TRÂN - LÊ KIM TUYẾN
Botanica Premier BPA-17.11 TRẦN DOÃN KHÁNH
Botanica Premier BPA-17.12 LƯƠNG HÒA HIỆP - LƯƠNG GIA HUY
Botanica Premier BPA-17.12A LÊ THỊ HỒNG HẠNH
Botanica Premier BPA-17.14 MÃ TẤN CHƯƠNG
Botanica Premier BPA-17.15 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-17.16 PHẠM HOÀNG QUÂN
Botanica Premier BPA-17.17 HOÀNG HẢI HÀ
Botanica Premier BPA-17.18 LEE SUN YONG
Botanica Premier BPA-17.19 LÊ VĂN DŨNG - LƯƠNG THỊ KHÁNH VY
Botanica Premier BPA-17.20 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG
Botanica Premier BPA-18.01 NGUYỄN THANH HÙNG - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Botanica Premier BPA-18.02 ĐẶNG ĐỨC ÁI
Botanica Premier BPA-18.03 ĐÀO XUÂN TOÀN
Botanica Premier BPA-18.04 HUỲNH MINH LÂM
Botanica Premier BPA-18.05 NGUYỄN HỮU CÔNG MINH - NGUYỄN HỮU CÔNG
Botanica Premier BPA-18.06 HUỲNH THỊ XANH
Botanica Premier BPA-18.07 ĐỖ XUÂN TOẢN - NGUYỄN THỊ VIỆN
Botanica Premier BPA-18.08 CAO TUẤN NGHĨA - NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Botanica Premier BPA-18.09 PHAN HÀ MINH
Botanica Premier BPA-18.10 VŨ THỊ THÙY VÂN
Botanica Premier BPA-18.11 PHẠM HÙNG VIỆT - PHẠM THU HƯƠNG
Botanica Premier BPA-18.12 LÊ VŨ HOÀNG YẾN
Botanica Premier BPA-18.12A ĐỖ THỊ HIỀN
Botanica Premier BPA-18.14 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC
Botanica Premier BPA-18.15 BÀNG HẠNH VINH
Botanica Premier BPA-18.16 ĐÀO THÀNH TRUNG
Botanica Premier BPA-18.17 NGUYỄN VĂN QUY
Botanica Premier BPA-18.18 LƯU THẾ HUẤN - PHẠM THỊ THANH PHỤNG
Botanica Premier BPA-18.19 LÊ MINH HẢI
Botanica Premier BPA-18.20 NGUYỄN THỊ HUYỀN TÂM - BÙI THỊ HỒNG PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-19.01 DƯƠNG THANH PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-19.02 KHÂU TRUNG HẢI - ĐINH THỊ THANH PHƯƠNG
Botanica Premier BPA-19.03 NGUYỄN
CÔNG TY ĐĂNG HUYKỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
CỔ PHẦN
Botanica Premier BPA-19.04 (Đại diện:
CÔNG TY CỔÔng NGÔKỸ
PHẦN NHƯ HÙNG)
THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
Botanica Premier BPA-19.05 (Đại diện: Ông NGÔ NHƯ HÙNG)
Botanica Premier BPA-19.06 MAI MINH NAM - NGUYỄN THỊ LAN ANH
Botanica Premier BPA-19.07 PHẠM THỊ XUÂN
Botanica Premier BPA-19.08 NGUYỄN ĐẠT DUY - VÕ THỊ TƯỜNG VI
Botanica Premier BPA-19.09 LÊ DUY THANH
Botanica Premier BPA-19.10 VŨ THÙY DUNG
Botanica Premier BPA-19.11 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
Botanica Premier BPA-19.12 TRẦN THỊ BÍCH CHI
Botanica Premier BPA-19.12A NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA
Botanica Premier BPA-19.14 PHÓ THỊ BÍCH TRÂM
Botanica Premier BPA-19.15 ĐOÀN THÚY DIỆP
Botanica Premier BPA-19.16 TỪ CHÍ VĨ - HỒ NGỌC ÁI VY
Botanica Premier BPA-19.17 HỒ XUÂN ANH
Botanica Premier BPA-19.18 GIÁP HOÀNG BÌNH
Botanica Premier BPA-19.19 HOÀNG VĂN TRƯỜNG
Botanica Premier BPA-19.20 NGUYỄN XUÂN LỘC - NGUYỄN THỊ LỆ
Botanica Premier BPA-20.01 NGÔ ĐÌNH PHỤNG YẾN
Botanica Premier BPA-20.02 NGUYỄN HỒNG SƠN
Botanica Premier BPA-20.03 NGUYỄN THỊ TRIỀU TRANG
Botanica Premier BPA-20.04 PHAN NHƯ THƯỢC
Botanica Premier BPA-20.05 HUỲNH THỊ MAI
Botanica Premier BPA-20.06 VÕ THỊ LIÊN
Botanica Premier BPA-20.07 PHAN THỊ TỐ DUYÊN
Botanica Premier BPA-20.08 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Botanica Premier BPA-20.09 NGUYỄN THANH BÌNH
Botanica Premier BPA-20.10 NGUYỄN THỊ TỐ MỸ
Botanica Premier BPA-20.11 HOÀNG VĂN PHÚ
Botanica Premier BPA-20.12 NGUYỄN THÀNH PHÚC
Botanica Premier BPA-20.12A NGUYỄN THỊ TRÚC CHI MAI - NGUYỄN THỊ THANH THIÊN
Botanica Premier BPA-20.14 HỒ HƯƠNG GIANG
Botanica Premier BPA-20.15
Botanica Premier BPA-20.16 TRẦN THỊ THU HẰNG
Botanica Premier BPA-20.17 NGUYỄN THỊ THÙY CHI
Botanica Premier BPA-20.18
Botanica Premier BPA-20.19
Botanica Premier BPA-20.20
Botanica Premier
Botanica Premier BPB-01.01 TRƯƠNG MAI HÙNG
Botanica Premier BPB-01.02 MAI THỊ MỸ HẠNH - LƯƠNG THỊ THANH HUYỀN
Botanica Premier BPB-01.06 NGUYỄN CÔNG HƯNG - ĐINH THỊ HUYỀN DIỆU
Botanica Premier BPB-02.01 NGUYỄN THỤY KHÁNH LY
Botanica Premier BPB-02.02 LÊ VŨ XUÂN ANH
Botanica Premier BPB-02.03 NGÔ ĐÌNH ĐOÀN
Botanica Premier BPB-02.04 ĐỖ THỊ HÀ THANH
Botanica Premier BPB-02.05 NGUYỄN THANH NGÂN
Botanica Premier BPB-02.06 NGUYỄN THANH TRÚC
Botanica Premier BPB-02.07 TRẦN NGỌC TUYẾT VÂN
Botanica Premier BPB-02.08 ĐOÀN HÙNG CƯƠNG
Botanica Premier BPB-02.09 NGUYỄN THÙY DUNG - NGUYỄN THỊ MINH TÚ
Botanica Premier BPB-02.10 PHẠM XUÂN KHOA - PHẠM BINH
Botanica Premier BPB-02.11 NGUYỄN THỊ NGUYỆT MAI
Botanica Premier BPB-02.12 NGUYỄN GIA HUY
Botanica Premier BPB-02.12A NGUYỄN THỊ HÀ LAN
Botanica Premier BPB-02.14 NGUYỄN NGỌC QUỲNH CHI
Botanica Premier BPB-02.15 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH VÂN
Botanica Premier BPB-03.01 VŨ THỊ KIM PHỤNG
Botanica Premier BPB-03.02 HỒ VĂN HOÀN VŨ
Botanica Premier BPB-03.03 LÊ THỊ THÁI BÌNH
Botanica Premier BPB-03.04 TRƯƠNG THANH BẢO - DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÙY
Botanica Premier BPB-03.05 NGUYỄN THỊ TUYẾT
Botanica Premier BPB-03.06 HOÀNG YẾN LY
Botanica Premier BPB-03.07 NGUYỄN HOÀI AN - TRẦN THỊ KIM CHI
Botanica Premier BPB-03.08 ĐẶNG HUỲNH THANH
Botanica Premier BPB-03.09 NGUYỄN DUY HOÀI - HÀ THỊ THANH YÊN
Botanica Premier BPB-03.10 LÊ HỮU VINH
Botanica Premier BPB-03.11 ĐINH THỊ BÍCH
Botanica Premier BPB-03.12 LÊ KHÁNH VY
Botanica Premier BPB-03.12A TRẦN TRANG NHUNG
Botanica Premier BPB-03.14 PHẠM THỊ YẾN NHI
Botanica Premier BPB-03.15 NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG
Botanica Premier BPB-04.01 NGÔ VIỆT THU
Botanica Premier BPB-04.02
Botanica Premier BPB-04.03 HUỲNH ĐÌNH TRỌNG - HUỲNH ĐỨC TÀI
Botanica Premier BPB-04.04 HUỲNH ĐÌNH TRỌNG - HUỲNH ĐỨC TÀI
Botanica Premier BPB-04.05 PHẠM QUỐC BẢO
Botanica Premier BPB-04.06 NGUYỄN VIỆT ANH
Botanica Premier BPB-04.07 PHAN THANH SƠN
Botanica Premier BPB-04.08 NGUYỄN MẠNH
Botanica Premier BPB-04.09 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP
Botanica Premier BPB-04.10 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP
Botanica Premier BPB-04.11 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
Botanica Premier BPB-04.12 TRẦN THỊ BÍCH THỦY
Botanica Premier BPB-04.12A NGUYỄN DUY KHÁNH
Botanica Premier BPB-04.14 NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC
Botanica Premier BPB-04.15 LAI NGỌC NGA
Botanica Premier BPB-05.01 BÙI HUỲNH QUỐC BẢO
Botanica Premier BPB-05.02 NGUYỄN
LÊ PHƯƠNGBẢOĐÔNG
TOÀNNGHI
- NGUYỄN QUÝ HÀ THY
Botanica Premier BPB-05.03 (Người đại diện pháp luật: LÊ MINH ĐĂNG - BÙI THỊ LỆ HUYỀN)
Botanica Premier BPB-05.04 PHAN THANH HIẾU
Botanica Premier BPB-05.05 TRƯƠNG HỮU HOÀNG
Botanica Premier BPB-05.06 LÊ NGUYỄN HƯƠNG TRANG
Botanica Premier BPB-05.07 NGUYỄN THỊ THU TRANG
Botanica Premier BPB-05.08 LÂM ĐẠI PHÁT
Botanica Premier BPB-05.09 NGUYỄN THỊ TUYẾT
Botanica Premier BPB-05.10 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
Botanica Premier BPB-05.11 PHẠM TUẤN LONG
Botanica Premier BPB-05.12 LÊ THÁI HẬU
Botanica Premier BPB-05.12A PHAN ANH KIỆT
Botanica Premier BPB-05.14 BÙI ANH MINH
Botanica Premier BPB-05.15 VŨ XUÂN TUẤN ANH - NGUYỄN VIỆT MỸ
Botanica Premier BPB-06.01 NGÔ NGUYỄN PHƯỢNG HẰNG
Botanica Premier BPB-06.02 VƯƠNG THỊ ÁNH
Botanica Premier BPB-06.03 NGÔ LỆ NHƯ VÂN
Botanica Premier BPB-06.04 TRẦN THỊ CẨM HỒNG - TÔN QUANG DUY
Botanica Premier BPB-06.05 VŨ TIẾN THẮNG
Botanica Premier BPB-06.06 NGUYỄN THỊ LAN ANH
Botanica Premier BPB-06.07 PHAN ĐỖ HOÀNG THƯ
Botanica Premier BPB-06.08 LÝ HUỲNH HẢI SÂM - TRẦN THỊ THANH LOAN
Botanica Premier BPB-06.09 ĐOÀN MAI LƯƠNG
Botanica Premier BPB-06.10 ĐOÀN MAI LƯƠNG
Botanica Premier BPB-06.11 NGUYỄN HỮU ÁI
Botanica Premier BPB-06.12 NGUYỄN VĂN HIẾU
Botanica Premier BPB-06.12A PHẠM CÚC KHANH
Botanica Premier BPB-06.14 NGUYỄN THỤY TRẦM HƯƠNG
Botanica Premier BPB-06.15 PHẠM TRUNG HIẾU
Botanica Premier BPB-07.01 NGUYỄN THỊ THÚY OANH
Botanica Premier BPB-07.02 LÂM VĨNH HẢO - NGUYỄN THỊ TRINH
Botanica Premier BPB-07.03 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
Botanica Premier BPB-07.04 NGUYỄN TRỌNG HÙNG
Botanica Premier BPB-07.05 HUỲNH THỊ HOÀI VIỆT-TRƯƠNG KHÔI KHẢI
Botanica Premier BPB-07.06 ĐÀM QUANG MINH TRIẾT
Botanica Premier BPB-07.07 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
Botanica Premier BPB-07.08 VŨ TUẤN ANH
Botanica Premier BPB-07.09 NGÔ ĐÌNH ĐOÀN
Botanica Premier BPB-07.10 NGUYỄN DOÃN THÁI HƯNG
Botanica Premier BPB-07.11 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
Botanica Premier BPB-07.12 PHẠM THỊ THU TRÚC
Botanica Premier BPB-07.12A TRẦN HOÀNG TRÚC
Botanica Premier BPB-07.14 LÊ THANH HẢI
Botanica Premier BPB-07.15 MAI THỊ THU THỦY
Botanica Premier BPB-08.01 NGUYỄN THỊ NGHĨA
Botanica Premier BPB-08.02 NGÔ VĂN TÂM
Botanica Premier BPB-08.03 ĐINH HOÀNG KHANH
Botanica Premier BPB-08.04 HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
Botanica Premier BPB-08.04 LÊ NGUYỄN LÂM NHUNG
Botanica Premier BPB-08.05 LÊ NGUYỄN LÂM NHUNG
Botanica Premier BPB-08.06 LÊ MAI TRÂM
Botanica Premier BPB-08.07 VÕ NGỌC BÍCH
Botanica Premier BPB-08.08 NGUYỄN THỊ KIM ANH
Botanica Premier BPB-08.09 CHI NAI YUAN
Botanica Premier BPB-08.10 HOÀNG THỊ KIM PHỤNG
Botanica Premier BPB-08.11 NGUYỄN TIẾN THỊNH - NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
Botanica Premier BPB-08.12 PHẠM THỊ NGỌC MAI
Botanica Premier BPB-08.12A NGUYỄN QUỐC ĐẠT
Botanica Premier BPB-08.14 DƯƠNG THANH HÙNG
Botanica Premier BPB-08.15 NGUYỄN TRẦN UYÊN THY
Botanica Premier BPB-09.01 ĐỖ THỊ BĂNG
Botanica Premier BPB-09.02 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY
Botanica Premier BPB-09.03 BÙI CHÍ TRUNG
Botanica Premier BPB-09.04 PHAN THANH THỦY
Botanica Premier BPB-09.05 VÕ MINH TRÍ
Botanica Premier BPB-09.06 NGUYỄN NGỌC TÂN
Botanica Premier BPB-09.07 LƯU BẢO PHƯƠNG - NGUYỄN THẾ LÂN
Botanica Premier BPB-09.08 GIANG THỊ KIM CHI
Botanica Premier BPB-09.09 TRƯƠNG THANH AN
Botanica Premier BPB-09.10 NGUYỄN THỊ NGỌC
Botanica Premier BPB-09.11 NGÔ THỊ HƯƠNG LY
Botanica Premier BPB-09.12 PHẠM VĂN THỊNH
Botanica Premier BPB-09.12A HÀ PHAN AN TRÂM
Botanica Premier BPB-09.14 NGÔ MINH TIẾN - LÊ THỊ LAN HƯƠNG
Botanica Premier BPB-09.15 VŨ TIỀN PHONG
Botanica Premier BPB-10.01 HOÀNG ANH BẰNG
Botanica Premier BPB-10.02 LÊ LAN HƯƠNG
Botanica Premier BPB-10.03 NGUYỄN THU NGA
Botanica Premier BPB-10.04 LÊ NGỌC HIẾU - TÔ THỤY NGỌC PHƯƠNG
Botanica Premier BPB-10.05 PHAN THỊ CẦM
Botanica Premier BPB-10.06 PHẠM THỊ THU THỦY
Botanica Premier BPB-10.07 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM
Botanica Premier BPB-10.08 NGUYỄN THỊ ÁNH NGA
Botanica Premier BPB-10.09 CHU KIM ĐÍNH
Botanica Premier BPB-10.10 PHẠM THỊ THU THỦY
Botanica Premier BPB-10.11 NGUYỄN THỊ KIM MAI
Botanica Premier BPB-10.12 GIANG HUỆ TÂM
Botanica Premier BPB-10.12A TRẦN DIỆU HẰNG
Botanica Premier BPB-10.14 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
Botanica Premier BPB-10.15 TRỊNH THỊ MINH THẢO
Botanica Premier BPB-11.01
Botanica Premier BPB-11.02 NGUYỄN HỮU ÁI
Botanica Premier BPB-11.03 NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Botanica Premier BPB-11.04 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU
Botanica Premier BPB-11.05 PHẠM THỊ PHƯỢNG
Botanica Premier BPB-11.06 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
Botanica Premier BPB-11.07 TRẦN ĐỨC PHÁT
Botanica Premier BPB-11.08 VÕ NGUYỄN HẠNH TUYỀN
Botanica Premier BPB-11.09 TRƯƠNG VĂN HOÀN - VŨ THỊ THOAN
Botanica Premier BPB-11.10 HUỲNH GIA TRÍ
Botanica Premier BPB-11.11 ĐOÀN TRỊNH VINH
Botanica Premier BPB-11.12 TRẦN ĐỨC THUẬN
Botanica Premier BPB-11.12A NGUYỄN ĐÌNH THÔNG
Botanica Premier BPB-11.14 NGUYỄN THIÊN TRANG
Botanica Premier BPB-11.15 VÕ THỊ PHƯƠNG LAN
Botanica Premier BPB-12.01 PHAN BẢO LÂM
Botanica Premier BPB-12.02 LÂM HỒNG THÚY NGA
Botanica Premier BPB-12.03 ĐOÀN MINH HUỆ
Botanica Premier BPB-12.04 LÊ THỊ THANH MINH
Botanica Premier BPB-12.05 PHAN THỊ XUÂN HUỆ
Botanica Premier BPB-12.06 NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Botanica Premier BPB-12.07 NGÔ QUỲNH NGA
Botanica Premier BPB-12.08 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Botanica Premier BPB-12.09 NGUYỄN THỊ LÀ
Botanica Premier BPB-12.10 HUỲNH GIA TRÍ
Botanica Premier BPB-12.11 NGUYỄN THỊ HÀ
Botanica Premier BPB-12.12 NGÔ NHƯ HÙNG - NGUYỄN THỊ ĐAN PHƯỢNG
Botanica Premier BPB-12.12A LÊ MỸ NHUNG
Botanica Premier BPB-12.14 NGUYỄN THANH AN
Botanica Premier BPB-12.15 TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH
Botanica Premier BPB-13.01 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
Botanica Premier BPB-13.02 ĐOÀN HẢI HOÀNG - TÔ KIM HOA
Botanica Premier BPB-13.03 LÊ NGỌC HIẾU - TÔ THỤY NGỌC PHƯƠNG
Botanica Premier BPB-13.04 NGUYỄN HOÀNG VŨ
Botanica Premier BPB-13.05 TỪ VIỆT HÙNG
Botanica Premier BPB-13.06 BÙI TUẤN SƠN
Botanica Premier BPB-13.07 HÀ TRUNG KIÊN
Botanica Premier BPB-13.08 NGUYỄN HÙNG ĐÔNG
Botanica Premier BPB-13.09 ĐỖ NGỌC HÙNG
Botanica Premier BPB-13.10 LÊ THANH NHÃ - ĐỖ THỊ HỒNG HÀ
Botanica Premier BPB-13.11 NGUYỄN HỒNG QUAN
Botanica Premier BPB-13.12 NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Botanica Premier BPB-13.12A NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Botanica Premier BPB-13.14 VÕ MINH PHONG
Botanica Premier BPB-13.15 ĐỖ LÊ HOÀNG BẢO
Botanica Premier BPB-14.01 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
Botanica Premier BPB-14.02 NGUYỄN TRUNG THÀNH
Botanica Premier BPB-14.03 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT
Botanica Premier BPB-14.04 TRƯƠNG QUANG HIỆP
Botanica Premier BPB-14.05 NGUYỄN THỊ THANH THỦY - VŨ KIM KHOA
Botanica Premier BPB-14.06 TRẦN ĐOÀN ANH QUÂN - PHẠM NGỌC HOÀI THU
Botanica Premier BPB-14.07 LÊ ĐỨC HÂN
Botanica Premier BPB-14.08 BÙI ĐĂNG HOAN
Botanica Premier BPB-14.09 TRẦN VĂN NHÂN
Botanica Premier BPB-14.10 LÊ THỊ THANH HÀ
Botanica Premier BPB-14.11 LÊ THỊ THANH HÀ
Botanica Premier BPB-14.12 ĐỖ ĐỨC VĨNH
Botanica Premier BPB-14.12A PHAN NGỌC MAI LIÊM
Botanica Premier BPB-14.14 NGUYỄN TRỌNG VĨNH - MAI THỊ THANH
Botanica Premier BPB-14.15 PHAN NGỌC TUẤN - TRỊNH VĂN THẮNG
Botanica Premier BPB-15.01 NGUYỄN THỊ THANH
Botanica Premier BPB-15.02 HUỲNH XUÂN QUANG
Botanica Premier BPB-15.03 HUỲNH NGÔ TUYẾT ANH
Botanica Premier BPB-15.04 NGUYỄN ĐỨC ĐIỀU - BÙI THỊ KIM HUỆ
Botanica Premier BPB-15.05 VŨ THỊ HÒA
Botanica Premier BPB-15.06 HUỲNH THỊ NHÃ VI
Botanica Premier BPB-15.07 PHẠM TÔ CHÂU
Botanica Premier BPB-15.08 TRỊNH DUY ĐỨC - PHẠM THỊ HỒNG THANH
Botanica Premier BPB-15.09 NGUYỄN THỊ THỦY
Botanica Premier BPB-15.10 PHÙNG THẮNG BIÊN
Botanica Premier BPB-15.11 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
Botanica Premier BPB-15.12 TRẦN THỊ MAI THƠ
Botanica Premier BPB-15.12A NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Botanica Premier BPB-15.14 LÊ THỊ THU VÂN
Botanica Premier BPB-15.15 TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH
Botanica Premier BPB-16.01 NGUYỄN THÙY DUNG
Botanica Premier BPB-16.02 NGUYỄN THỊ KIM OANH
Botanica Premier BPB-16.03 PHẠM ĐOÀN NGỌC TUYẾT
Botanica Premier BPB-16.04 HUỲNH QUANG LIÊM
Botanica Premier BPB-16.05 VŨ THỊ THU
Botanica Premier BPB-16.06 TRẦN ÁNH SÁNG - NGUYỄN QUANG VIỆT
Botanica Premier BPB-16.07 NGUYỄN THỊ HẠNH
Botanica Premier BPB-16.08 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
Botanica Premier BPB-16.09 NGUYỄN TUẤN LINH
Botanica Premier BPB-16.10 NGUYỄN MINH QUÂN - BÙI THỊ THU HƯƠNG
Botanica Premier BPB-16.11 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG
Botanica Premier BPB-16.12 PHẠM VINH - PHẠM TUYÊN
Botanica Premier BPB-16.12A PHẠM THỊ KIM SANG - LƯ PHƯƠNG THẢO
Botanica Premier BPB-16.14 ĐỖ HOÀNG NAM THẮNG
Botanica Premier BPB-16.15 NGUYỄN THỊ TRÚC MAI - NGUYỄN THANH TRÀ
Botanica Premier BPB-17.01 ĐỖ THU HẰNG - VÕ HỒNG TÀI
Botanica Premier BPB-17.02 CHÂU THANH THẢO
Botanica Premier BPB-17.03 LÊ NGUYỄN HƯƠNG TRANG
Botanica Premier BPB-17.04 TRẦN VĂN DƯƠNG
Botanica Premier BPB-17.05 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Botanica Premier BPB-17.06 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Botanica Premier BPB-17.07 PHẠM HỒNG HẠNH
Botanica Premier BPB-17.08 LÊ HOÀNG LONG
Botanica Premier BPB-17.09 MAI HỮU LỘC - THÁI HỒNG TRÚC
Botanica Premier BPB-17.10 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP
Botanica Premier BPB-17.11 ĐẶNG PHÚC LUYỆN
Botanica Premier BPB-17.12 LÊ THANH HẢI
Botanica Premier BPB-17.12A NGUYỄN TUYẾT THI
Botanica Premier BPB-17.14 NGUYỄN THỊ HOA - TRẦN VĂN NGÂN
Botanica Premier BPB-17.15 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Botanica Premier BPB-18.01 NGUYỄN
CÔNG TY VĂN TRAI -THƯƠNG
CỔ PHẦN DƯƠNG THỊ
MẠIHẢI YẾN
DỊCH VỤ PHÚ MẪN
Botanica Premier BPB-18.02 Đại diện: Ông Trần Thế Thành
Botanica Premier BPB-18.03 LÊ THỊ LÝ
Botanica Premier BPB-18.04 TRANG KIM YẾN
Botanica Premier BPB-18.05 HOÀNG THỊ CHÚC
Botanica Premier BPB-18.06 TRƯƠNG THỊ HỒNG VÂN
Botanica Premier BPB-18.07 MAI THỊ THANH THẢO
Botanica Premier BPB-18.08 NGUYỄN THỊ KIM OANH - KHÂU KIẾN CHÂU
Botanica Premier BPB-18.09 HUỲNH NGỌC ĐAN THANH - HUỲNH VĂN MINH
Botanica Premier BPB-18.10 VŨ ĐÌNH QUẢNG - TRẦN THỊ VẺ
Botanica Premier BPB-18.11 LÊ HỒNG PHƯƠNG UYÊN - NGUYỄN HOÀNG LONG
Botanica Premier BPB-18.12 THÁI MỸ PHƯỢNG
Botanica Premier BPB-18.12A NGUYỄN TIÊN PHONG - NGUYỄN VĂN MINH
Botanica Premier BPB-18.14 NGUYỄN KHẮC MINH
Botanica Premier BPB-18.15 NGUYỄN TIÊN PHONG - ĐỖ THỊ TUYẾT
Botanica Premier BPB-19.01 VƯƠNG THỊ NHÂN
Botanica Premier BPB-19.02 TÔN NỮ THANH HỒNG
Botanica Premier BPB-19.03 DƯƠNG HOÀI NAM - ĐÀO THỊ DẬU
Botanica Premier BPB-19.04 MAI THỊ HỒNG HẠNH
Botanica Premier BPB-19.05 NGUYỄN NGỌC VINH - ĐOÀN ĐỊNH CHÍNH
Botanica Premier BPB-19.06 LƯU THỊ HÒA
Botanica Premier BPB-19.07 NGUYỄN THỤY LY CƠ
Botanica Premier BPB-19.08 NGUYỄN VĂN TÚ - MAI THỊ MƯỜI
Botanica Premier BPB-19.09 TẠ PHẠM PHI CÁT
Botanica Premier BPB-19.10 NGUYỄN THẾ QUANG - LÝ THỊ MAI OANH
Botanica Premier BPB-19.11 BÙI THỊ MINH DIỆU
Botanica Premier BPB-19.12 HOÀNG LAN MỸ TÚ
Botanica Premier BPB-19.12A ĐINH XUÂN KHOÁI - TRẦN THỊ KIM THOA
Botanica Premier BPB-19.14 NGUYỄN THỊ LOAN
Botanica Premier BPB-19.15 MAI THỊ PHƯƠNG HÀ
Botanica Premier BPB-20.01 ĐẶNG NGỌC THU
Botanica Premier BPB-20.02 ĐOÀN MỸ XUYÊN
Botanica Premier BPB-20.03 DƯƠNG KỲ PHƯƠNG
Botanica Premier BPB-20.04 TRẦN THỊ BÌNH
Botanica Premier BPB-20.05 PHẠM THỊ NGỌC ANH
Botanica Premier BPB-20.06 NGUYỄN THỊ KIM OANH
Botanica Premier BPB-20.07 HỒ QUANG THẮNG - VÕ THỊ THU HÀ
Botanica Premier BPB-20.08 NGUYỄN QUANG VINH - VÕ THỊ THU HUYỀN
Botanica Premier BPB-20.09 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
Botanica Premier BPB-20.10 NGUYỄN PHI LÂN
Botanica Premier BPB-20.11 HUỲNH PHƯƠNG THẢO (MAC PHƯƠNG THAO)
Botanica Premier BPB-20.12 PHẠM THU LAN
Botanica Premier BPB-20.12A ĐÀO THỊ HOA
Botanica Premier BPB-20.14 TRẦN TỐ TRINH
Botanica Premier BPB-20.15 KUSUNOKI FUTOSHI
Botanica Premier
Botanica Premier BPC-01.01 NGUYỄN CÔNG HƯNG - NGUYỄN CÔNG ĐẠT
Botanica Premier BPC-02.01 BÙI THỊ THU HUYỀN
Botanica Premier BPC-02.02 PHAN HỒNG HẠNH
Botanica Premier BPC-02.03 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI
Botanica Premier BPC-02.04
Botanica Premier BPC-02.05 NGUYỄN NGỌC HANH - PHẠM THỊ TUYẾT TRINH
Botanica Premier BPC-02.06 NGÔ THỊ HUỲNH MAI
Botanica Premier BPC-02.07
Botanica Premier BPC-02.08 NGUYỄN GIA THỊNH
Botanica Premier BPC-02.09
Botanica Premier BPC-02.10 PHẠM THỊ LAN ANH
Botanica Premier BPC-02.11 ĐỖ THỊ THANH THỦY
Botanica Premier BPC-02.12 NGUYỄN THỊ HÀ
Botanica Premier BPC-02.12A
Botanica Premier BPC-02.14 NGUYỄN THỊ QUẾ
Botanica Premier BPC-02.15 TRẦN THỊ HẰNG
Botanica Premier BPC-02.16 LÊ THỊ PHƯƠNG THANH
Botanica Premier BPC-03.01 NGUYỄN ĐÌNH TỨ
Botanica Premier BPC-03.02 HUỲNH NGỌC QUỲNH NHƯ
Botanica Premier BPC-03.03 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN
Botanica Premier BPC-03.04 BÙI TƯỜNG VI
Botanica Premier BPC-03.05 CAO VIỆT DŨNG
Botanica Premier BPC-03.06 ĐOÀN THỊ TUYẾT
Botanica Premier BPC-03.07 NGUYỄN THỊ MINH TÚ
Botanica Premier BPC-03.08 TẠ TÚ OANH
Botanica Premier BPC-03.09 PHẠM THỊ NGHĨA - HÀ TRƯỜNG SƠN
Botanica Premier BPC-03.10 PHẠM THỊ VĨNH HẰNG
Botanica Premier BPC-03.11 PHAN THỊ KIM HƯƠNG
Botanica Premier BPC-03.12 ĐINH THỊ THANH THÚY
Botanica Premier BPC-03.12A
Botanica Premier BPC-03.14 NGUYỄN THỊ CẨM QUYÊN - LÊ VĂN TUYÊN
Botanica Premier BPC-03.15 TRỊNH THỊ MINH THẢO
Botanica Premier BPC-03.16 ĐỖ MINH HIỀN (ĐỖ THỊ ĐẢNG)
Botanica Premier BPC-04.01 TRỊNH THỊ NGỌC VÂN
Botanica Premier BPC-04.02 PHẠM ĐÀO THỤC LOAN
Botanica Premier BPC-04.03 NGUYỄN DOÃN KIỆN - TRẦN THỊ ĐÔNG
Botanica Premier BPC-04.04 BÙI THỊ THU HƯƠNG
Botanica Premier BPC-04.05 TRƯƠNG CÔNG DANH
Botanica Premier BPC-04.06 PHẠM THỊ NGHĨA - HÀ TRƯỜNG SƠN
Botanica Premier BPC-04.07 LÊ PHÁT
Botanica Premier BPC-04.08 NGUYỄN KIM ĐỊNH
Botanica Premier BPC-04.09 NGUYỄN KIM ĐỊNH
Botanica Premier BPC-04.10 TRẦN THỊ KIỀU OANH
Botanica Premier BPC-04.11 NGUYỄN CÔNG DUNG - NGUYỄN KIM SƠN
Botanica Premier BPC-04.12 ĐÀO THỊ THU THỦY
Botanica Premier BPC-04.12A
Botanica Premier BPC-04.14 VÕ THÁI SƠN - CAO THỊ TUYẾT
Botanica Premier BPC-04.15 PHẠM THỤY HƯƠNG HUYỀN
Botanica Premier BPC-04.16 LƯU THỊ HÒA
Botanica Premier BPC-05.01 LÊ NGUYỄN CẨM THÀNH
Botanica Premier BPC-05.02 ĐỒNG THÚY HẰNG
Botanica Premier BPC-05.03 PHẠM THỊ LAN THƯƠNG
Botanica Premier BPC-05.04 NGUYỄN BÁ QUỲNH
Botanica Premier BPC-05.05 TRẦN QUỐC THẮNG
Botanica Premier BPC-05.06 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
Botanica Premier BPC-05.07 NGUYỄN THỊ LAN
Botanica Premier BPC-05.08 NGUYỄN THỊ HẢI
Botanica Premier BPC-05.09 NGUYỄN THỊ SƠN
Botanica Premier BPC-05.10 NGUYỄN NGỌC KHIẾT
Botanica Premier BPC-05.11 NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH - HOÀNG HỌC
Botanica Premier BPC-05.12 VŨ THỊ THANH THÚY
Botanica Premier BPC-05.12A NGUYỄN VĂN THẮNG
Botanica Premier BPC-05.14 PHẠM ĐÌNH TRÁNG
Botanica Premier BPC-05.15 HOÀNG PHƯƠNG
Botanica Premier BPC-05.16 PHAN HỒNG DƯƠNG
Botanica Premier BPC-06.01 NGUYỄN THỊ HỒNG BÍCH
Botanica Premier BPC-06.02 NGUYỄN QUANG TRUNG
Botanica Premier BPC-06.03 NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH
Botanica Premier BPC-06.04 ĐẶNG THỊ THANH
Botanica Premier BPC-06.05 NGUYỄN THỊ HOA
Botanica Premier BPC-06.06 NGUYỄN ĐỨC VĂN
Botanica Premier BPC-06.07 PHAN THỊ KIM LOAN
Botanica Premier BPC-06.08 NGUYỄN THỊ THU HÀ
Botanica Premier BPC-06.09 ĐẶNG VĂN VIÊN - LÊ THỊ NGỌC OANH
Botanica Premier BPC-06.10 NGUYỄN DUY HƯNG
Botanica Premier BPC-06.11 TRỊNH THỊ HUYỀN
Botanica Premier BPC-06.12 NGUYỄN THỊ TRANG
Botanica Premier BPC-06.12A NGUYỄN THỊ THÚY DUY - PHẠM UY VŨ
Botanica Premier BPC-06.14 ĐẶNG THỊ VÂN AN
Botanica Premier BPC-06.15 ĐỖ THU HẰNG - VÕ HỒNG TÀI
Botanica Premier BPC-06.16 NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH - HOÀNG HỌC
Botanica Premier BPC-07.01 NGUYỄN CAO THẮNG
Botanica Premier BPC-07.02 HUỲNH NGỌC LINH
Botanica Premier BPC-07.03 NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG
Botanica Premier BPC-07.04 NGUYỄN THIỆN LỄ - NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
Botanica Premier BPC-07.05 NGUYỄN KHOA TÙNG BÁCH - HỒ THỊ THU HÂN
Botanica Premier BPC-07.06 ĐINH VĂN TRUNG - NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Botanica Premier BPC-07.07 NGUYỄN VĂN NHUẬN - HUỲNH THỊ KIM NHUNG
Botanica Premier BPC-07.08 NGUYỄN VĂN NHUẬN - HUỲNH THỊ KIM NHUNG
Botanica Premier BPC-07.09 NGUYỄN CHÂU THÀNH
Botanica Premier BPC-07.10 NGUYỄN ĐỨC TRUNG - TRẦN THỊ HOA
Botanica Premier BPC-07.11 HỒ THANH TÂM
Botanica Premier BPC-07.12 ĐINH THỊ NGỌC YẾN - NGÔ THỤY TƯỜNG
Botanica Premier BPC-07.12A NGUYỄN KHẮC ĐỨC ANH - NGUYỄN THÁI AN
Botanica Premier BPC-07.14 NGUYỄN QUANG HUY
Botanica Premier BPC-07.15 PHAN TỬ NGỌC HẠNH - ĐẶNG MINH CHẨM
Botanica Premier BPC-07.16 NGUYỄN HỮU XUÂN LỘC
Botanica Premier BPC-08.01 NGUYỄN HỮU XUÂN LỘC
Botanica Premier BPC-08.02 ĐÀO THỊ TUYẾT MAI
Botanica Premier BPC-08.03 DƯƠNG PHẠM THẠCH
Botanica Premier BPC-08.04 NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Botanica Premier BPC-08.05 LÊ HỒNG QUÂN
Botanica Premier BPC-08.06 LÊ THỊ THANH THẢO
Botanica Premier BPC-08.07 NGUYỄN VĂN TÂM
Botanica Premier BPC-08.08 ĐÀM THỊ MỸ ÁNH
Botanica Premier BPC-08.09 NGUYỄN TẤT ĐẮC - HUỲNH THỊ BÊ
Botanica Premier BPC-08.10 ĐINH THỊ MƠ - VŨ VĂN CƯƠNG
Botanica Premier BPC-08.11 PHẠM HỮU CHÍ
Botanica Premier BPC-08.12 TẠ THỊ THU HƯỜNG - TẠ VĂN HƯNG
Botanica Premier BPC-08.12A LÊ THỊ BÍCH THỦY
Botanica Premier BPC-08.14 DƯƠNG VĂN BẰNG
Botanica Premier BPC-08.15 ĐẶNG VĂN VIÊN - LÊ THỊ NGỌC OANH
Botanica Premier BPC-08.16 NGUYỄN VĂN HOÀNG NHÂN
Botanica Premier BPC-09.01 PHẠM VĂN NGỌC
Botanica Premier BPC-09.02 HỒ QUỲNH TRANG
Botanica Premier BPC-09.03 NGÔ THỊ LÊ LINH
Botanica Premier BPC-09.04 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Botanica Premier BPC-09.05 LÂM ĐỨC TÙNG
Botanica Premier BPC-09.06 ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG
Botanica Premier BPC-09.07 PHẠM NGUYỄN XUÂN THẢO
Botanica Premier BPC-09.08 VŨ NGUYỄN KIM PHƯƠNG
Botanica Premier BPC-09.09 LÝ MINH TÙNG - TRẦN THẾ HIỂN
Botanica Premier BPC-09.10 NGÔ MINH DŨNG
Botanica Premier BPC-09.11 NGUYỄN THỊ ĐÀO
Botanica Premier BPC-09.12 TRẦN VÕ CẨM HẠNH
Botanica Premier BPC-09.12A PHẠM NGỌC CHẤN - PHẠM NGỌC HÀ
Botanica Premier BPC-09.14 NGUYỄN THỊ LỤA
Botanica Premier BPC-09.15 LÊ THỊ THƠM - LÊ THỊ THÙY TRANG
Botanica Premier BPC-09.16 QUAN HÁN THÀNH
Botanica Premier BPC-10.01 NGUYỄN HOÀNG DŨNG - NGUYỄN THỊ ĐIỆP
Botanica Premier BPC-10.02 LÊ THỊ THẮM
Botanica Premier BPC-10.03 PHAN TỬ NGỌC HÂN
Botanica Premier BPC-10.04 BÙI NGỌC ĐỨC
Botanica Premier BPC-10.05 NGUYỄN THỊ HÀ
Botanica Premier BPC-10.06 LƯU VÂN NGA
Botanica Premier BPC-10.07 HUỲNH THỊ PHƯƠNG NGA
Botanica Premier BPC-10.08 LÝ MINH TIẾN
Botanica Premier BPC-10.09 BÙI TỐ NINH
Botanica Premier BPC-10.10 PHẠM HOÀNG MINH SƠN
Botanica Premier BPC-10.11 NGUYỄN THỊ DIỆP LINH
Botanica Premier BPC-10.12 LÊ QUẾ HƯƠNG
Botanica Premier BPC-10.12A PHẠM BÍCH THỦY
Botanica Premier BPC-10.14 TRẦN THỊ THANH HIỆP - TRỊNH QUỐC CHÍNH
Botanica Premier BPC-10.15 NGUYỄN THỊ NGÂN GIANG
Botanica Premier BPC-10.16 QUAN HÁN THÀNH
Botanica Premier BPC-11.01 AN THỊ THANH THỦY
Botanica Premier BPC-11.02 AN THỊ THANH THỦY
Botanica Premier BPC-11.03 TRẦN ĐỨC QUÂN - PHẠM TRẦN THỤY HẢI DƯƠNG
Botanica Premier BPC-11.04 MẠC CÔNG TRIỆU
Botanica Premier BPC-11.05 TRẦN THỊ PHƯƠNG NHI
Botanica Premier BPC-11.06 LẠI THANH HƯƠNG THẢO
Botanica Premier BPC-11.07 NGÔ VI HOÁN - PHÙNG THỊ XUÂN HẠNH
Botanica Premier BPC-11.08 TRỊNH THỊ KIM NHUNG
Botanica Premier BPC-11.09 VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Botanica Premier BPC-11.10 ĐÀO NHẬT TRÙNG LÂM
Botanica Premier BPC-11.11 CHÂU THANH TRÚC
Botanica Premier BPC-11.12 TRẦN HỮU LỢI
Botanica Premier BPC-11.12A NGUYỄN THỊ HOÀI AN - ĐỖ THÀNH TRUNG
Botanica Premier BPC-11.14 TRƯƠNG MINH ĐỨC
Botanica Premier BPC-11.15 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Botanica Premier BPC-11.16 LÊ THANH NGA
Botanica Premier BPC-12.01 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
Botanica Premier BPC-12.02 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
Botanica Premier BPC-12.03 NGUYỄN THỤY NHÃ ĐOAN
Botanica Premier BPC-12.04 NGUYỄN TẤN LỘC
Botanica Premier BPC-12.05 TRƯƠNG HỒNG SƠN
Botanica Premier BPC-12.06 NGUYỄN THỊ QUÝ
Botanica Premier BPC-12.07 BÙI NHƯ LẠC
Botanica Premier BPC-12.08 LƯU THỊ HÒA
Botanica Premier BPC-12.09 NGUYỄN THỊ ĐAN PHƯỢNG
Botanica Premier BPC-12.10 SON CHEOL MIN
Botanica Premier BPC-12.11 NGUYỄN VĨNH QUANG HUY
Botanica Premier BPC-12.12 NGUYỄN VĨNH QUANG HUY
Botanica Premier BPC-12.12A NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Botanica Premier BPC-12.14 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Botanica Premier BPC-12.15 NGUYỄN THANH VÂN
Botanica Premier BPC-12.16 TRẦN BÁCH YẾN - TRỊNH THỊ THU THẢO
Botanica Premier BPC-13.01 NGUYỄN DƯƠNG THẮNG
Botanica Premier BPC-13.02 ĐỖ THỊ KIM QUY
Botanica Premier BPC-13.03 NGUYỄN THỊ TUYẾT
Botanica Premier BPC-13.04 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
Botanica Premier BPC-13.05 NGUYỄN SÔNG LÔ
Botanica Premier BPC-13.06 ĐINH VĂN THUẬN
Botanica Premier BPC-13.07 NGUYỄN VĂN THÀNH - PHẠM THỊ NGỌC NGA
Botanica Premier BPC-13.08 NGUYỄN VĂN TẤN - NGUYỄN THỊ HOA
Botanica Premier BPC-13.09 NGUYỄN ĐỨC HỒNG
Botanica Premier BPC-13.10 NGUYỄN QUANG HUY
Botanica Premier BPC-13.11 GIÁP CHÍ QUÝ
Botanica Premier BPC-13.12 NGUYỄN VĂN THƯ
Botanica Premier BPC-13.12A NGUYỄN TUẤN ANH - LÊ MỸ DUYÊN
Botanica Premier BPC-13.14 TRẦN THỊ HẢI QUỲNH
Botanica Premier BPC-13.15 TRỊNH ĐÌNH VŨ
Botanica Premier BPC-13.16 HÀ THỊ THANH VÂN
Botanica Premier BPC-14.01 NGÔ ÁI HẢI - PHÓ THỊ ÁI CHÂU
Botanica Premier BPC-14.02 HỒ TRẦN MINH QUÂN
Botanica Premier BPC-14.03 ĐOÀN VĂN DIỆN
Botanica Premier BPC-14.04 TRẦN THU NGA
Botanica Premier BPC-14.05 LÝ THANH MAI - TRẦN HỮU KHÁNH
Botanica Premier BPC-14.06 PHẠM THỊ LIÊN
Botanica Premier BPC-14.07 LÂM TUẤN LONG - HUỲNH THỊ BẢO TRÂN
Botanica Premier BPC-14.08 TRẦN KIM ĐIỀN
Botanica Premier BPC-14.09 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
Botanica Premier BPC-14.10 TRẦN KIM QUYÊN
Botanica Premier BPC-14.11 NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN - TRẦN ĐÔNG DUY
Botanica Premier BPC-14.12 TRẦN PHƯƠNG THẢO CHI
Botanica Premier BPC-14.12A ĐẶNG VIỆT KHOA
Botanica Premier BPC-14.14 ĐĂNG VIỆT KHOA
Botanica Premier BPC-14.15 VŨ THỊ NGỌC HÂN
Botanica Premier BPC-14.16 NGUYỄN THỊ LIÊM
Botanica Premier BPC-15.01 VÕ THỊ THANH VÂN
Botanica Premier BPC-15.02 MẠC CÔNG TRIỆU
Botanica Premier BPC-15.03 NGÔ PHƯƠNG
Botanica Premier BPC-15.04 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Botanica Premier BPC-15.05 NGUYỄN VĂN TUẤN-ĐẶNG PHƯƠNG LOAN
Botanica Premier BPC-15.06 BÙI THỊ MAI PHƯƠNG
Botanica Premier BPC-15.07 PHẠM THỊ HOÀNG HÀ
Botanica Premier BPC-15.08 LÊ VĂN VŨ
Botanica Premier BPC-15.09 PHẠM THỊ MAI HƯƠNG
Botanica Premier BPC-15.10 TRẦN TẤN TÀI-NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Botanica Premier BPC-15.11 LƯU PHƯỚC DUY PHƯƠNG-TRẦN THỊ THẢO TIÊN
Botanica Premier BPC-15.12 LƯU PHƯỚC DUY PHƯƠNG-TRẦN THỊ THẢO TIÊN
Botanica Premier BPC-15.12A NGUYỄN CHÍ THANH - TÔ MỸ PHƯỢNG
Botanica Premier BPC-15.14 NGUYỄN CHÍ HIẾU
Botanica Premier BPC-15.15 PHAN QUỐC ANH
Botanica Premier BPC-15.16 NGUYỄN THÀNH TRUNG
Botanica Premier BPC-16.01 NGUYỄN VĂN VỮNG - NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Botanica Premier BPC-16.02 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Botanica Premier BPC-16.03 TỪ THỊ AN
Botanica Premier BPC-16.04 NGUYỄN MINH TRÍ
Botanica Premier BPC-16.05 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG - TRẦN THỊ ĐOAN TRANG
Botanica Premier BPC-16.06 HOÀNG ĐÌNH TRANG
Botanica Premier BPC-16.07 NGUYỄN THỊ MỸ OANH
Botanica Premier BPC-16.08 NGUYỄN THỊ MINH HUỆ
Botanica Premier BPC-16.09 TRẦN QUÝ CHI
Botanica Premier BPC-16.10 PHẠM HỒNG QUÂN
Botanica Premier BPC-16.11 PHẠM CÔNG KHANH - PHẠM NGỌC GIAO
Botanica Premier BPC-16.12 VŨ THỊ LAN ANH
Botanica Premier BPC-16.12A VÕ ĐẠI CHỦNG
Botanica Premier BPC-16.14 LÊ TRỌNG ĐỨC
Botanica Premier BPC-16.15 LÊ THỊ MINH - PHÙNG ĐỨC TOÁN
Botanica Premier BPC-16.16 NGUYỄN THỊ THU LAN
Botanica Premier BPC-17.01 NGUYỄN SỸ NGUYÊN-PHẠM THỊ NHUNG TRANG
Botanica Premier BPC-17.02 BÙI TÚ HOÀN
Botanica Premier BPC-17.03 ĐOÀN VĂN DIỆN
Botanica Premier BPC-17.04 PHAN THỊ HOÀNG QUYÊN
Botanica Premier BPC-17.05 HOÀNG THỊ HUỆ - PHẠM ĐỨC CHÍNH
Botanica Premier BPC-17.06 NGUYỄN TIẾN DŨNG
Botanica Premier BPC-17.07 NGUYỄN XUÂN HÀ
Botanica Premier BPC-17.08 PHẠM THỊ THU TRANG
Botanica Premier BPC-17.09 NGUYỄN THỊ THU THỦY
Botanica Premier BPC-17.10 LIÊN GIA YẾN
Botanica Premier BPC-17.11 NGUYỄN THỊ LÀI
Botanica Premier BPC-17.12 NGUYỄN NGỌC LUÂN
Botanica Premier BPC-17.12A ĐINH THỊ THU NGA
Botanica Premier BPC-17.14 TRẦN ĐẠI DƯƠNG - TỪ THỊ THÚY PHƯỢNG
Botanica Premier BPC-17.15 NGUYỄN THỊ THU
Botanica Premier BPC-17.16 QUAN HÁN THÀNH
Botanica Premier BPC-18.01 VŨ QUỐC THÀNH - LÊ KẾ DUY THÔNG
Botanica Premier BPC-18.02 TRƯƠNG THỊ BÉ TƯ
Botanica Premier BPC-18.03 PHAN NGỌC TÂN
Botanica Premier BPC-18.04 VÕ VĂN VINH
Botanica Premier BPC-18.05 TRẦN THỊ CHÂU PHÔI
Botanica Premier BPC-18.06 BÙI VIẾT KHƯƠNG - ĐỖ THỊ ĐIỆP
Botanica Premier BPC-18.07 PHẠM KIM LIÊN
Botanica Premier BPC-18.08 NGUYỄN HỒNG CHUYÊN
Botanica Premier BPC-18.09 HOÀNG THỊ HẰNG
Botanica Premier BPC-18.10 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT - NGUYỄN NGỌC ANH THY
Botanica Premier BPC-18.11 ĐINH THỊ MƠ
Botanica Premier BPC-18.12 NGUYỄN THANH TÚ NGÂN
Botanica Premier BPC-18.12A NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
Botanica Premier BPC-18.14 DƯƠNG CHÍ THANH - LÊ ĐĂNG HOÀI PHƯƠNG
Botanica Premier BPC-18.15 TRẦN THỊ HUYỀN CHÂU
Botanica Premier BPC-18.16 BÙI NHƯ LẠC
Botanica Premier BPC-19.01 ƯNG HOÀNG VŨ
Botanica Premier BPC-19.02 LÊ THỊ ÁNH THẢO - NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Botanica Premier BPC-19.03 LÊ THỊ TY
CÔNG TÂMTNHH LE SÀI GÒN HOTEL
Botanica Premier BPC-19.04 Đại diện: Ông LÊ ĐĂNG TƯƠI
Botanica Premier BPC-19.05 GRESWOLD PHILIP PAUL - LÊ LƯƠNG TRUNG
Botanica Premier BPC-19.06 GRESWOLD PHILIP PAUL
Botanica Premier BPC-19.07 HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG
Botanica Premier BPC-19.08 SCHLUEP LE ANH HONG - SCHLUEP WALTER
Botanica Premier BPC-19.09 PHẠM THẾ HƯNG - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG
Botanica Premier BPC-19.10 NGUYỄN THỊ PHI YẾN
Botanica Premier BPC-19.11 PHAN THỊ TÚ TRINH
Botanica Premier BPC-19.12 PHẠM HOÀNG VIỆT
Botanica Premier BPC-19.12A NGÔ HUỲNH NGỌC THỦY - LÊ PHI HÙNG
Botanica Premier BPC-19.14 TRẦN THỊ VÂN ANH
Botanica Premier BPC-19.15 PHAN NGUYÊN NHẬT THẢO
Botanica Premier BPC-19.16 HUỲNH QUANG QUÍ - LÊ THỊ HÀ
Botanica Premier BPC-20.01 TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU
Botanica Premier BPC-20.02 PHẠM THU XUÂN
Botanica Premier BPC-20.03 VŨ VĂN ĐAM
Botanica Premier BPC-20.04 DƯƠNG HOÀNG YẾN
Botanica Premier BPC-20.05 NGUYỄN VĂN HIỀN
Botanica Premier BPC-20.06 NGUYỄN THỊ THU CÚC
Botanica Premier BPC-20.07 NGUYỄN THỊ LẠP
Botanica Premier BPC-20.08 HỒ THỊ NGỌC KIM
Botanica Premier BPC-20.09 NGUYỄN TÙNG LÂM
Botanica Premier BPC-20.10 NGUYỄN THANH TRÚC - PHẠM VÂN KHANH
Botanica Premier BPC-20.11 HỒ HOÀNG HẢI
Botanica Premier BPC-20.12 NHAN THANH NHÃ
Botanica Premier BPC-20.12A LÊ TRỌNG ĐỨC - VÕ THỊ NGỌC LAN
Botanica Premier BPC-20.14 TRẦN QUỐC THÀNH
Botanica Premier BPC-20.15 NGUYỄN THỊ BÍCH
BPC-20.16 MAI QUANG HÙNG
Số điện thoại Ghi chú
982416765 knc

0943423336; 0912896263 (chị Thủy) kld - gs


902326279 knc
937496303 zalo/viber
938746507 gs
938168448 knc
934688668 kld
908544389 gửi email
903334067 gs
903972966 knc
0909877400; 0933340799 gs - zalo (chị hương)
908699762 knc
1264996690 (viber) toanmynguyen_90@yahoo.com
0908 160 724 knc
903838028 knc
903838028 knc
937340760 gs
0943423336; 0912896263 (chị Thủy) kld - gs
49 176 45813664
933010867 knc
0918063391 (Ms.Thúy) gs
0918063391 (Ms.Thúy) gs
982693999 knc
0918 771 057 knc
907616411 kld
906237279 gs
982260863 gs
919699928 gs
937302122 knc
1228654681 knc
918771057 knc
81-9042985201; Chị Thơm - 091782367 knc
908402064 knc
938526488 gs
0908 674 111
0908 674 111
kld
0908 674 111
0908 674 111
0902 912 029 knc
0918660739; 0914105172 knc
903913444 gs
0908458398; 0902489399 knc
966868212 gửi viber/zalo (tài chính tầm 2ty, gửi gr
918031477 knc
908600435 A. Triển officetell
908886613
903309900 kld
913960928 gs
908223794 knc
938418643 knc
1692199981 gọi cô sau
kn knc
906370011 knc
934327768 knc
996240999 gs
913960928 gs
81-9042985201; Chị Thơm - 091782367 knc
979075857 gs
989493889 knc
0908 674 111 kld
81-9042985201; Chị Thơm - 0917823679
919016339 kld
1998776324
1633005433
1633005433
1633005433 gs
1633005433
1633005433
083 9738985
0903 341 315 gs
0909993749; 0906197962 gs knc
916838626 knc
0913 645 095 gửi zalo/viber (thông tin biệt thự Greens
903823925 kld
932686562 kld
903718393 knc
0948 124 124 knc
0903 002 062 knc
0966 876 896 knc
0902 324 388 knc
0913 232 313 gs
0989 222 096 spam gửi greenstar
903722566 knc
0915 817 718 gs
0905 876 687; 0905374237 - Cô Dung gs - knc
0903 913 204; 0938 881 382 knc
0989 231 161; 0919 766 735 gửi viber (thông tin biệt thự greenstar)
0917 407 969; 0932 275 018 knc
0933 777 733
0933 777 733
0933 777 733 gs
0909 836 664 gs

0908 043 878


0906 814 072
0906 814 072 gs
913722567 gọi lại
918766610 knc
0918 330 738 gửi zalo
0903819194; 0903975780 A. Ân cần nhà để ở, chào Milennium
0918 327 082 knc
0903839697; 0906000907 Anh Tâm (Giao knc
0913 988 822 gs
0907 777 314 knc
1229989998 gs
0909466606; 0903991999 kld
01226938264; 01223749520(bác Nam); 0903991999 (chị Lâm - con gái)
0915482490; 0929791868 gửi viber
0903 834 842 knc
0948 124 124 knc
0916 814 113 gs
903083145 gs
1696969646 gs
906204466 knc
918908182 knc
903604906 gs
982064011 nqtuan111@yahoo.com
935386586 gs
0120 709 6469 kld
908110583 knc
0902 539 991; 0903 753 320
0902 539 991; 0903 753 320 knc
915676766 knc
983319668 knc
0936 031 663; 0163 577 2377; 0169 562knc
0903 755 996; 0977 747 004 knc
0902 539 991; 0903 753 320 knc
904933333 gs
0906 872 866 knc
0904 463 718 gọi sau đang họp
908387576 knc
838487284 kld
908339486 knc
989003258 knc
907373981 knc
903137136 gs
0126 457 7714 knc
905355079 gửi zalo (greenstar)
948928181 knc
0908 864 950 gs
0932 491 848 gs
0938 527 977; 0946 468 111 kld
0902 837 200; 0916 007 033 gửi zalo (greenstar)
908805304 gs
939301616 knc
903375272 knc
977855778 gs
918425205 gs
0944038866; 0904328508 knc
948124124 gs
6592293572; 0126 539 1086 kld
0903826256; 01292649095 knc
0909 595 507 knc
918481855 knc
0903 957 830 gs
0963 076 785; 0908 280 802 knc
917332455 kld
1652845742 knc
901339286 gs
0937 005 766 chiều 4h gọi lại
913782421 knc
0989054918 (không sử dụng); 0869988 kld
0983307536; 0972469280 hẹn 1h30
01239999666; 0918264455 knc
932200271 knc
909595507 gs
0912 486 208; 0909 967 622 gs
0908 397 939; 0985 256 777 (chị Trâm) gs
0937 879 875 knc
948124124 gs
918518376 gs
913999931 knc
909624492 knc
982123002 gửi viber
902861088 gs
0902 567 160 knc
0913 918 350; 0902 992 469 (chị Hà - vợknc
0935284999; 0905151775 gọi lại
933010101 gửi messegener/viber
938229262 gửi viber
908111801 kld
933160158 knc
916430849 knc
0906266108; 01653193734 kld
0914 193 961 knc
0909993749; 0906197962 knc
903710795 knc
948124124 knc
0933 447 496 knc
948124124 knc
907628349 knc
0907 746 647
933116960
918411880
0906 614 139
0938 433 707
918117770
0903 332 972; 0903 034 035
983677576
(852) 66961501; (852) 51488840
0908 110 726
0903 636 694
0903 921 233
0903 921 233
0933 261 093
0908 442 579
0904 651 969
904737133
988866484
0049152541449255; 0908025428 (cô Dung - mẹ chị Vân Anh)
0903 840 476
0903 160 659
81-9042985201; Chị Thơm - 0917823679
0918 795 757
932673456
0937 786 129
0903 911 303
0903 955 740
0989 201 120
0909 578 868
908409115
0903 357 247
983652517
913727809
0904 955 592; 0903 409 627
0918 098 028
0909 595 507
01289 877 877; 0982 333 879
0902 426 882
0903 180 369
0862 906 631; 0917823679
933556859
0128 987 7877 (Tuyết - chị Anh Lâm)
0918 891 828
916642867
906900811
0909 136 813
0908 048 976
983124405
0903 824 120
0938 550 758
0909 393 997
0903 416 181
0903 416 181
0906 787 678
01223306785 (chú Thước); 0918298217 (cô lợi)
0909 636 803
0906 976 797
947373878
983280238
988438286
0164 548 3158
0939889988 (chị Duyên)
906698869
0903 323 650
0903 920 180
983979535
0908 397 939; 0985 256 777 (chị Trâm)
903787864
0903 001 003
0984 245 856
0905 177 793
0904403005; 0909913006 (chị Trang)
983852642
908848893
908335994
0938 830 479
902808844
915546474
919168075
0949288877; 0918 899 698
913909073
0918 910 880
6596678875; 0985 256 777 (chị Trâm)
912294759
936281879
908262135
0903 024 104
0906898181; 0903399722
0906898181; 0903399722
903007262
091 444 7999
903917028
913535502
908377019
917454747
0919988069; 0908154161
985256777
919998595
0903 709 292
988645641
091 444 7999
908660939
908232114
904783778
912294759
0903 178 189
0915 577 443
0909 657 505
0933 693 548
0944 668878; 0938 396 959
0933 281 516
0906 123 455
0982 877 579
0914 222 578
(714) 9067696
0086 1866 393 2295; 0937 94 94 55 (mẹ của KH-cô Trí)
0933 627 630; 0914 398 421 (chị Ngọc)
0049171 1183 797
0909 789 169
0931 807 837; 0931 807 837
903926329
0933 245 297; 0908 665 216
0902 393 398
0908 651 118
0908 444 064
903745999
0908 381 076
903754747
0913 679 022
983176234
0946851466; 0989298309
903841183
0983 903 601
919498726
0902 982 212
918621188
0983 732 557; 0989626858 (Chị Hương - vợ)
966302222
903004119
909099934
906222363
0903882882; 0909888366 (Ms.Hải Hà)
0906774515 (anh Kim Yong Jin)
0918773491; 0904421096
0903 300 041; 0903 630 632
0903 889 725
0907 779 299
0933 223 300
0946 438 853
0901 111 999
903112379
0983 337 222; 0903 911 633 (Toản)
0913 472 968
0983 677 624
0918 111 652 (cô Thủy)
0902 340 787; 0906 098 282
918422281
098 168 6359; 0908 886 385
906363807
985239219
983691398
903697093
0908 191 899; 0988 988 919
0978 028 550
0942 123 339; 0914 178 888
0908 373 414
090 4474879; 0983 474879
905562572
0938950399; 0835173674; 08 35173675
0938950399; 0835173674; 08 35173675
0913 747 475; 0913 194 219
0909 068 868; 0933 400 400
0903 858 211; 0934 113 790
909123222
0912 289 684
0908 238 080
0908 321 114
917888178
0909 899 360
0904 357 585
0918898838; 0983058818
0907917599; 0908327416 (cô Xuân)
913421603
0903 126 552
0938 330 039; 0933 330 039; 0908 799 839
907653356
908663746
0898201181; 0937611449
0905275278; 0903636507; 01698773379 (Lâm)
918775920
938474968
903720678
987255327
0903845515; 0933730988
0919430111; 0917711888
938650265
0905101266; 0971156868
0908180023; 0901334343
937883258

904837272
903276343

901339286
0902590434; 0979729370

903748390

1279111639
938828281
913127358
903995593
907825608
989007290
0988200972; 0934391995
01698307956; 0913126743
945205562
1286126394
0983000656; 0977666800
913925943
942883608
902393398
0908 988 882
0908 464 075
0913 807 120
1657320452
0983 091 305
0904943779; 01228033606
907948222
0989001069; 0988728872
988202412
0909330112; 0975527779
0903 726 732 (Ms. Hải Anh - mẹ của KH)
0982 988 898; 0983 578 788
01222 767 571
0902 860 499
903675202

0918 689 651


0918 689 651
942152368
0913 444 569
938728812
902751620
903119469
903119469
906207690
909695433
908012620
944753969
902350108
0983 083 072
0972888700; 0907669779
913676688
0989 000 588
0909 272 350
0983 788 812
963673400
932416553
0983888387 (không gọi số này); 0938023616 (chị Tuyết)
933658036
0933 128 912
0949 638 811
972455254
0985 202 530; 0978 997 388 (vợ anh Minh)
0909 346 349
907333413
0903993004; 0903990004
0908 644 706
0909 304 045; 0903 731 234
0908 042 489
0976 795 868
0907 688 999
0908 420 834
913918206
913918206
0902 601 000
0903 886 245
918458472
0908 480 811
0903 768 910
913674173
904348415
0982 416 765
0973 007 991; 0983777715 (chị Huế)
0918626346-0989210506
919222988
918470079
943018998
01279 111 639
985015927
0919 498 172
0913 898 898
0908 079 705
0918 300 270
0913 977 171
985201279
982052108
0903 339 998
903981912
0908 899 818
0908 899 818
0982 935 945
933333786
988799299
01212234132; 0938320066; 0908271851
0914 288 121; 090 2433320 (Mr.Quang)
0907 071 678; 0907 739 868
919996299
908422118
0948 998 939
0918 160 883
0901 491 835; 0937 845 280
918444456
0913 676 688; 0903 725 123
0972 295 954
933777320
0903 638 888
0909 600 695; 093 369 5392
0935 343 491
0908 987 955
918329532
948005730
0168 305 2525
909865839
0984 320 700
935157068
968288279
968181059
946260606
0903 913 204; 0938 881 382
0903 674 805
0909 797 936
01269 851 113
909947688
0903 984 839; 781 600 9382 (USA)
0909 797 936
0985 395 770
0907 031 450
0902 397 278
0903 612 133
0903 710 837

0902 601 000


903990824
0919 301 012
903123666
0908 294 070
903786440
0123 9999 789
0909 983 762
0908 198 987
0932 659 416
0913 961 798
909461005
0903 910 069
0908 969 787
901833828
903924537
0982 287 979
01639 393 939
915696099
0903 384 584
949834929
0914 655 898
913274342
0908 198 987
0166 3823 786
0938 950 399; 0903 624 799
932179691
0908129786; 0937662527 (Chị Minh Á)
090 3387472
983131279
0983586779; 0915321783
0938 881 382; 0903 913 204
0909103637 ; 0903163637
905191081
903753381
979767600
919196667
978517770
0983255950; 0988818559
0938 790 246
0909 455 547
0908441771; 0902441771 (chị Trinh)
0908 855 357
0908 685 283
901833828
0983 565 767
0913 106 002
0903 051 086
0903 290 964; 0902 197 410
0913 931 133; 0972 525 713
977066777
903724435
0982 772 742
913149799
0913 149 799
901490666
903730405
0908234284; 0908327368
0974 895 391
0937 907 303; 0975 456 292
0907208865; 0907208865 (anh Minh - con trai)
0918 950 105
0129 662 4444
0903 727 206
0917 700 163
0123 297 3979
0937 138 831; 0989 984 503
0919 338 176
0908 100 666
0908 208 258
0902 851 616
937578668
0914 473 999
0122 998 9791
984320252
0916928898; 0903460666 (Lê Xuân Huy - con trai)
01289 877 877; 0982 333 879
940000146
904388373
0903818901; 0903336092
946303883
1212077773
913118128
0903921233; 0989051099
983229033
0902320786; 0913512438
983386897
902839999
0933826760 (chị Thanh Trà); 0918758834 (chị Trúc Mai)
0909 686 881; 0903 037 781
0919 002 083; 0918 001 083
0983 788 812
907066055
0903 947 617
0904 450 885
090 3845463
906673284
0983 778 993; 0909 510 388
0903 764 470
0944 870 257
0918 500 535
0903718191; 0988602535
0983 062 028; 0983 592 529
0963 761 762
0932121300; 0913660970
0908577139 (chị Hiền)
973877366
912573786
0908 007 858
982103038
903033940
0908442767; 0903676962
903145392
0918942231; 0963394645
0916633316; 0917666748
903762222
0989299672; 0913176996 (chị Ngọc)
903886294
0989299672; ; 0913176996 (chị Ngọc)
908462760
0908055269; 0901071808 (Anh Phát - con trai)
0914100932; 0914130595
0909 136 813
932031233
01262759966; 01229741136
909076667
903389232
915095000
0919489688; 0986391188
903424915
908440491
0938072441; 0932164775
913924434
0906601610; 0908229682
909325951
986883695
0903911046; 0938040394
986000111
908302246
933559988
0903734736; 0944508595
0903734736 (Anh Thắng); 0906944450
934080580
944093839
919041741
0909506669 (chị Anh)
989043879
913646969
1228024760
912295849
909054746
913807772

1645590505
975932712

931825548

905012334
1699987812
1663823786

0983300285; 38951158
909029944
908464594
989106150
903196711
0913 138 889
908802807
913272094
967801247
934391995

0903904541; 0913805444
909631360
989690239
918206025

978092428
0903 710 837
0966 717 795
918003574
907523325
0903137136 (Chị Bích - con gái); 0936426705
0989051099; 0903921233 (Quân)
0945521368; 0947209797
0903904541; 0913805444
945151333
903839666
903839666
965182175
0939491817; 0938588977
916718387

913982320
903993442
01262759966; 01229741136
0908 595 586; 0974 250 796 (chú Dũng)
0932 763 986
979701367
973565508
938444518
914398540
983736396
914163488
0937 354 919
1222618586
903700587
918564448
905774151
907033023
0981 555 569
0909 999 648
933111335
916487040
989051216
1698285263
919127768
975532222
61411191654
903860957
0983456839; 0903928734
903937687
01694866216; 093 6893423
942986727
0938724784; 0972331310
909546768
0909686881; 0903037781
0903700587; 0908139833
0909 237 641
0908 582 494
0903 680 253
0908759468; 0914026090
0905751619; 0984940003
0933169069; 0937114635
0913159357; 0984163207
0913159357; 0984163207
0914 041 966; 0919 168 399
0909 339 296; 0906 081 368
0983 704 160
0903408668 (Chú Trọng); 0989 110 852
0938014005; 0983003025
931847115
0908150949; 0902474689
0913 486 324
0913 486 324
0982 406 668
0927 081 968
903656465
0901188683; 0902431088 (chị Liên)
985124133
0917340343 (Anh Phong); 0918491568 (Nguyễn Thụy Kim Thanh)
917876575
0949 759 516; 0123 665 8050
0908175918; 0935574649
0973 803 979
0918 146 078; 01654 862 386
903099226
904340462
0983456839 (Anh Viên); 0969225679 (Chị Oanh)
933903963
903708616
901496699
0903 393 315
0168 373 6683; 0946567683
0908 152 828
0938 196 966
909624907
908397972
0903 695 380; 0908 164 175
913777245
0903 233 086
0938 168 448
0937682265; 0903063182
0168 312 8822
0903 326 255
0919 222 599
0913777426; 0913554191
908032002
0908 667 575
0165 619 7518
0975352215; 0946567683 (chị Trang)
0934192956 (anh Đức)
918625626
902427959
0983 250 905
0915 396 749
0906 165 858
903020626
1646964321
0903152522; 0908297027
908111801
0919 222 599
903808372
903808372
0903806315; 0938882069
0988 898 921
1267235076
0909970818; 0918231234
0908171219; 0948073315
908609746
903944762
0919 797 319
902646969
0913 664 631
0988 454 641; 0903 974 586
0918012324 (anh Đức); 0908058600 (chị Hiếu - vợ anh Đức)
0933 999 682
0908 783 568
913679821
913679821
902856857
0909036776 (Mr.Bình)
963200339
938873889
913919138
01262759966; 01229741136
0903 624 799
906851020
983504080
983504080
0913602496 (chú Hải)
909098989
946449190
0913787777; 0913787777 (Chị Thu Thảo)
0909 100 582
0907 199 287
0907 587 722
0982 416 765
907706336
0908114098; 0982839393
0932605040; 0941444111
0913275376; 0918794850
903056246
931847115
0934189860; 0903827633 (anh Dũng)
908039363
01227771234; 01228670167
0938 301 265
0907 992 878
919599599
0989 678 586; 0903 886 069
0985 992 496
906396868
913123277
0903932736; 0903015539 (chị Mai)
909212296
0918203065; 0919399739
944891168
982416765
909229603
0903860588; 0934521898
938693365
918939187
918939187
913604059
0913 070 032
0918629460; 01207288306 (Vân Anh - con gái)
0988 898 921
0938 951 479
0983 616 240
0988 888 896; 0986229229
0903 858 848
974296945
0918 547 676
0908 318 231
01669166081; 0983825561; 0839952276
0905129234-0913799807
0905129234-0913799807
0917 673 217; 0125 678 2698
0903 718 235
0919 596 388
0941 737 899
0903635630; 0909391511
944409949
988290579
903810954
989172700
905948988
0908075797 (chị Nga)
938637868
932629369
909835053
0913920985; 0938175075
915504289
914173105
0918060767; 0903992714
1267185860
933993374
0978284803-0968800846
0968 026 641; 0966 665 181
0906 396 868
0937 984 179
0917 302 119; 0944 451 441
0917 496 821
0989 618 514
0932 202 208
0912 966 624; 0938 688 688 (anh Hoài)
0120 240 1610
0919 225 373
0904 039 433
989607096
0903734148; 0903000902
0918 189 516
0919 222 599
0918151953; 0903019962
1679098963
934334433
903802148
963727379
978006933
916480744
918447726
908683336
0983995955; 0906405414
0908175918; 0935574649
938636864
983131279
0907600901; 0902346248
933936656
913919138
0918318888; 01769969698; 01269969698
0982426006; 0977963579
903787407
903912989
84 975 253 260; 0909043123
84 975 253 260; 0909043123
943188898
#ERROR!
0913845284; 0909332031
01265788125; 01213498346
908553585
904750239
0908679977; 0908651118
962063920
908553927
0913860112; 0913801807
919696986

909558477
935858766
906363888
989396000
913149823
0915717447 - Đỗ Đăng Tuấn
938065666
0918340952 (anh Khanh); 0908431150 (chị Trúc)
989969643
0937687291; 0906783466
0918060767; 0918071595
906873559
0839975363; 0906783466
937020769
TTB gửi Email: nguyenhonghadltn@gmail.com Địa chỉ liên hệ
Giữ hộ HĐ, PT cho KH
47 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. HCM
B51, Khu Phố 2A, Khu Dân cư Tân Thới Hiệp, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
C607 C/c Đất
182 Đường sốPhương
3, Phường Nam, Chu Văn
9, Quận Gò An,
Vấp,Phường
Tp.HCM12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Địa chỉ giao thư: 1A Quang Trung, Phường
B56 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. 10, HCM
Quận Gò Vấp, TP.HCM
HĐ,
(GiaoPTthư
phát
địatận
chỉ:tay KH - Hồ
20/53 LưuĐắc
ý: gọi
Di, điện
Phườngcho Tây
KH trước
Thạnh,khi giaoTân
Quận thưPhú, Tp.HCM)
(Email: camhanhdynamic@gmail.com, TTB email và gửi thư)
369 (số cũ 251) Đường Quang Trung, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
89 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Lầu 17 Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
155/8 Đường số 5, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM
B11-2 Tầng 11, C/c The Morning Star, 57 Quốc lộ 13, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
437/2/30
78B Nguyễn Hoàng
Văn Văn
Trỗi,Thụ, Phường
Phường 4, Q.Tân
8, Quận Bình, TP.HCM
Phú Nhuận, Tp.HCM
Phát thư cho người nhà, TTB gửi email và gửi thư: toanmynguyen_90@yahoo.com
360
GiaoTỉnh
thưLộđịa8,chỉ:
Tổ 2,106Khu phố 4,Văn
Nguyễn Thị Trỗi,
trấn Củ Chi, Huyện
Phường Củ Nhuận
8, Q.Phú Chi, TP. HCM
TTB
Giaogửi
thưemail: nmttien@hotmail.com;
địa chỉ: 106 Nguyễn Văn Trỗi, hvchin58@gmail.com
Phường 8, Q.Phú Nhuận
TTB gửi email: nmttien@hotmail.com;
64/26/9A Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận hvchin58@gmail.com
4, TP.HCM
(hoặc phát thư ở địa chỉ 372 LÊ VĂN LƯƠNG, P.TÂN HƯNG, QUẬN 7)
B51, Khu Phố4,2A,
Julianenweg Khu Dân
93055 cư Tân Thới
Regensburg, CHLB Hiệp,
ĐứcPhường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Giữ lại HĐ, PT giúp KH để KH về nước nhận thư
A101
Có thểChung
phát cư
thưPhan Tây Hồnhà
cho người (Nhiêu Tứ), Đường Hoa Sứ, Phường 7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Email:
Có thể ngocthuytruong61@gmail.com
phát thư cho người nhà
Email: ngocthuytruong61@gmail.com
R1-33.20, Chung cư Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội
59/5
18S LýĐinh
VănBộ Lĩnh,Phường
Phúc, PhườngTân26,Định,
QuậnQuậnBình 1,
Thạnh, TP. HCM
TP. HCM
Địa chỉ giao thư: B32-02 chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, đường D4, p Tân Phong Q7
137
516 Nguyễn
Phan VănVăn Trị,Cừ, Tầng 12A,
Phường NhàGò
7, Quận 1301,
Vấp,Phường
TP.HCMNgọc Lâm, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
(GửiNguyễn
124 sale Hoàng
Thái Dương-5421)
Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
scan gửi HĐ, PT, TTB: vunguyen040711@gmail.com
246
501 Trịnh
Nguyễn Đình Trọng,
Kiệm, Phường
Phường Phú Trung,
9, Quận Quận TP.
Phú Nhuận, TânHCM
Phú, TP.HCM
Phát thư tận tay Khách hàng
59/5
(Gửi Đinh
thư địaBộ chỉ:
Lĩnh,207/25/10
Phường 26, Q.Bình
Phạm VănThạnh, TP.HCM
Hai, P.5, Quận Tân Bình, TP.HCM - Người nhận: Chị Thơm - 0917823679
Email TTB: cssjcl@yahoo.co.jp; cc: ngocthom.trading@gmail.com)
273 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
114/10
1B Đường YênNguyễn
Thế, Phường
Oanh, 2, Q.Tân 17,
Phường Bình, TP.HCM
Quận Gò Vấp, Tp.HCM
(Giao thư địa chỉ: 192/9 Nguyễn Oanh,
1B Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Phường 17, Q.Gò
Tp.HCMVấp)
(Giao thư địa chỉ: 192/9 Nguyễn Oanh, Phường
1B Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 17, Q.Gò Vấp)
(Giao
1B thư địa
Đường chỉ: 192/9
Nguyễn Oanh,Nguyễn
PhườngOanh,
17, QuậnPhường 17, Q.Gò
Gò Vấp, Tp.HCMVấp)
(Giao thư địa chỉ: 192/9 Nguyễn Oanh, Phường 17, Q.Gò Vấp)
250 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. HCM
590/E3
281/37/1 Cách Mạng
Lê Văn Sỹ,Tháng
Phường8, Phường
1, Q.Tân11, Quận
Bình, 3, TP.HCM
TP.HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền
166/6 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
368 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.
113/9
Có thểTrần
phátVăn
thưĐang, Phường
cho người nhà11, Quận 3, TP.HCM
Email: luatsu.vanxien@gmail.com
27 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
25/37/7A Cửu Thế
Số 01 Nguyễn Long, Phường
Lộc, Phường 2, 12,
Quận TânTân
Quận Bình, TP.HCM
Bình, TP.HCM
(gọi điện hẹn trước)
688/57/93 Lê Đức
100 Ngô Quyền, Thọ, Phường
Phường 7, Quận15,
5, Q.Gò
TP.HCMVấp, TP.HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ
D11-03 Chung cư Hưng Phát, Số 2 Lê Văn Lương,quyền, TTB Xã
gửiPhước
cho người
Kiển,nhà
Huyện Nhà Bè, TP.HCM
(Giờ Hành chánh giao: 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1)
143/9 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM
32A Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
211 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
350/54/10
Số 01 NguyễnLê Đức Thọ,Phường
Thế Lộc, Phường 12,
6, Q.Gò
QuậnVấp,
Tân TP.HCM
Bình, TP.HCM
(gọi điện hẹn trước)
(Gửi thư địa chỉ: 207/25/10 Phạm Văn Hai, P.5, Quận Tân Bình, TP.HCM - Người nhận: Chị Thơm - 0917823679
Email TTB: cssjcl@yahoo.co.jp; cc: ngocthom.trading@gmail.com)
256/56 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, TP.HCM
308/49
1B Đường Hoàng
NguyễnVăn Oanh,
Thụ, Phường
Phường4,17,Q.Tân
Quận Bình, TP.HCM
Gò Vấp, Tp.HCM
(Giao
(Gửi thư địa chỉ: 207/25/10 Phạm Văn Hai, P.5, Quận TânVấp)
thư địa chỉ: 192/9 Nguyễn Oanh, Phường 17, Q.Gò Bình, TP.HCM - Người nhận: Chị Thơm - 0917823679
Email
503 LêTTB:
Quangcssjcl@yahoo.co.jp;
Định, Phường 1, Quận cc: ngocthom.trading@gmail.com)
Gò Vấp, Tp.HCM
TTB gửi email: thao.tran168@yahoo.com
566/33 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM
P12.11 Khang Phú Building, 67 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
P12.11 Khang Phú Building, 67 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
P12.11 Khang Phú Building, 67 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
P12.11 Khang Phú Building, 67 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
P12.11 Khang Phú Building, 67 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
52/58 Huỳnh
214/19/7 ThiệnVăn
Nguyễn Lộc,Nguyễn,
P.Hòa Thạnh,
PhườngQ.Tân Phú, TP.HCM
Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
(email: ngananhkim@gmail.com)
12A21
(KH nhậnChung
thưcư Thái
trực An 4A, Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
tiếp)
Email TTB: phuong.cao@jetstarpacific.com.vn
28 Đường 39, Tổ 7 - Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM
37/22
343/36(số cũ 116/37/22)
Phan Nguyễn1,
Xích Long, Phường Minh
Quận Hoàng, Phường
Phú Nhuận, 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
TP.HCM
Phát thư cho người nhà, TTB gửi email: ngoisaomayman0313@yahoo.com
107
29/1Calmette,
Chu Văn An,Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
P.1,Q.6,TP.HCM
(Gửi sale
239/2C Lê Văn
Hoàng Siêng,
Hoa Thám, OC:Phường
5386, sàn 205 CMT8,
5, Quận TTB gửi
Phú Nhuận, email cho sale Siêng)
Tp.HCM
Phát tận tay KH
Phòng PCD Dự án Trésor - 39 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM
491/21 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
71 (số mới: 139/15) Đường Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
491/30 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Số 87/9C Đường 16, KP3, Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP. HCM
005 Lô S, chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM
11 Hoàng Thúc Trâm, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
(Giao thư Địa chỉ : Số 11 Đường Hoàng Thúc Trâm, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)
694/27E Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM(GIAO THƯ ĐỊA CHỈ: Lầu 6, 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HC
34 Lê Lai,
491/54 Phường
Nguyễn Văn4, Công,
Quận Phường
Gò Vấp, TP.HCM
3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Phát cho người nhà, Email TTB và gửi
Căn hộ Carillon, F14.09, Hoàng Hoa Thám, thư: Phường
thuylansm@gmail.com
13, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: vanilla.baby6@gmail.com
Căn hộ Carillon, F14.09, Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email:
Căn hộ vanilla.baby6@gmail.com
Carillon, F14.09, Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: vanilla.baby6@gmail.com
341/15/10 Phạm Hữu Lầu, Nhà Bè, Tp.HCM
(GIAO THƯ: 149 NGUYỄN CỬU VÂN, P.17, QUẬN BÌNH THẠNH, TTB email: ngocloan090983@yahoo.com và gửi tn zalo)

518/2/1
Tổ 7, Hẻm Võ789,
VănXãKiệt,
LộcPhường CầuLong
An, Huyện Kho, Thành,
Quận 1,Tỉnh
Tp.HCM
Đồng Nai
Tổ 7, Hẻm 789, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng lamkylien@gmail.com)
(Giữ lại HĐ&PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB email: Nai
(Giữ lại HĐ&PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền,
27A Hồ Xuân Hương, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM TTB email: lamkylien@gmail.com)
(Giờ HC
54/41 BạchgiaoĐằng,
thư: Phường
114 Đinh2,Tiên Hoàng,
Q. Tân Bình,Phường
TP.HCM1, Q,Bình Thạnh)
(hoặc gửi địa chỉ: 32B Tầng B1 Vincom center, số 45A Lý Tự Trọng/ 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)
Lầu 6, 27B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM
24 Đường 4A, KDC 6B Intresco Phạm Hùng, Bình Chánh, TP.HCM
Lầu
003 3,
Lô256 Nguyễn
A Trệt ChungThịcưMinh Khai,Nguyễn
750/1Bis PhườngKiệm,
6, Quận 3, TP.4,HCM
Phường Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Giữ hộ HĐ, PT cho KH
162/94 Đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Trường Thích
205/10 THCS Quảng
NguyễnĐức,Du, Xã Phú Riềng,
Phường Huyện
4, Q. Phú Phú Riềng,
Nhuận, TP.HCM Tỉnh Bình Phước
(Giao thư địa chỉ: 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, gửi TTB qua email: phinguyen@vietos.vn)
Căn hộ 10J Central Plaza, 91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM
Căn hộ 10C Central Plaza, 91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM
21 Vũchỉ
(Địa Huy Tấn,
giao Phường,
thư: 3, Quận
45 Nguyễn KhắcBình
Nhu,Thạnh,
QuậnTP.HCM
1)
Email: nguyendinhthanh@gmail.com
29/1 Chu Văn An, Phường 1, Quận 6, TP.HCM
(gửi sale Lê Văn Siêng 0948 438 148- sàn 205 CMT8; OC: 5386, TTB gửi email cho sale Siêng)
Công ty 412 - Tổng 4, 29 Đường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An
19/3 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
504A, Lô B, Chung cư K300, Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
269/12 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Số 101 "Phòng số số 102", Đường Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
62 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
43A
143/9Nguyễn
Phạm Hữu Cầu, Phường
Huy Thông, Phường Tân6, Định,
Quận Quận 1, TP.HCM
Gò Vấp, TP.HCM
(Giao thư cho mẹ của Khách hàng: cô Vương Thị Khanh - 0985 120 052)
88 Nguyễn
14/1 Tổ 54,Văn Trỗi,42,
Đường Phường
Khu Phố8, Quận Phú Nhuận,
8, Phường Tp.HCM
Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Địa chỉ giao thư: CTY Nam Phong, số 71/31 Đường 15, Bình Hưng Hòa, Bình TânEmail: pink.phanthu@gmail.com
90/20 Đường Yên Thế, Phường Hai, Quận Tân Bình, TP. HCM
90/20 Đường
Gọi điện Yêntrước
cho KH Thế, Phường Hai,đểQuận
khi gửi thư Tânđịa
KH báo Bình,
chỉTP. HCM
giao thư
Phát thư tận tay khách hàng, TTB gửi thư và gửi email: hoatam207@yahoo.com
K9/4 Trần Quí Cáp, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
403 Nguyễn
31 Hàm Nghi,Văn Cừ, Phường
Phường NguyễnAn Hòa,
Thái Quận
Bình, Ninh
Quận 1,Kiều, Tp.Cần Thơ
TP. HCM
(Giao thư địa chỉ: Căn 6, Tầng 6, Lốc CT5, Chung cư Hà Đô, Đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp)
90/20 Đường Yên Thế, Phường Hai, Quận Tân Bình, TP. HCM
325/28/28 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
(Giao thư: LÊ NGUYỄN TRỌNG KHANH - 670 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10)
83 Ngô Thị
1902/27 KhuThuphốMinh, Phường
2, Đường 2, Quận
Quốc Lộ 1A,Tân Bình, Tân
Phường Tp.HCM
Thới Hiệp, Quận 12, Tp.HCM
Người nhận thư: cô Hải (mẹ của anh Trung)
47/4 Đường Nguyễn Du, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
(Giao thư địa
A75/6C/15 Bạchchỉ:Đằng,
TầngPhường
18, số 5 2,Công
Quận Trường Mê Linh,
Tân Bình, P.Bến Nghé, Quận 1 - Giao tận tay Khách hàng)
TP. HCM
201/1 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM bi.ruby2012@gmail.com
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi email:
Phát thư cho người nhà
A75/6E/51 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
176/16 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
64/1 Cửu Long,
128/11/2 Phường
Trần Quốc 2, Quận
Thảo, Phường Tân7,Bình,
QuậnTP.3, HCM
TP. HCM
Gửi hóa đơn định kỳ 1 năm 2 lần (tháng 01 & 07); phát thư cho người nhà; TTB email: hongchau.vunguyen@gmail.com
E-409.171A Hoàng
(Giữ lại tất cả HĐ,PT Hoa Thám,
- KH nhậnPhường
sau) 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Email: namnguyenpccc@gmail.com
G1-07.06 Chung cư Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. HCM
(HĐ, PT giữ hộ KH đến lúc làm sổ, TTB gửi Email: myhanhk95@yahoo.com)
A1-12.02
113 Nguyễn CHUNG CƯ 4S2,Ngô
Bỉnh Khiêm, ĐƯỜNG
Quyền, SỐHải
30.Phòng
P. LINH ĐÔNG, Q. THỦ ĐỨC, TP.HCM
(Giao thư địa chỉ: Công ty CP XNK Tân Việt Pháp, 114, tổ 2, Ấp Cẩm An, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh)
710/1/7 Đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM
116 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
133/8
402/65HồAnVăn Huê,Vương,
Dương PhườngPhường
9, Q.Phú 4, Nhuận,
Quận 5,TP.HCM
TP.HCM
Địa chỉ giao thư : 283 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1
29A Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
76/99
1A/12BBạch
ĐườngĐằng,
BạchPhường
Đằng,24, Quận2,Bình
Phường QuậnThạnh, TP.HCM
Tân Bình, TP.HCM
Email: vuongvanvn@gmail.com;
29/1 Chu Văn An, P.1,Q.6,TP.HCM huongtravn@gmail.com
(Gửi sale Lê
159/16/9 BạchVăn Siêng,
Đằng, OC: 5386,
Phường sàn 205
2, Quận TânCMT8, TTBHCM
Bình, TP. gửi email cho sale Siêng)
Giữ Nguyễn
518 hộ giúp Văn
khách hàngPhường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Công,
Phát thư cho người
107 Bành Văn Trân, Phườngnhà 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
(Gửi sale Thanh Xuân, 5471, sàn An Phú 2- 67 Mai Chí Thọ, Q2)
222/3 Tổ 52, Đường Hoàng Diệu 2, Khu phố 5, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM
29 Công
71/6 ĐườngLý, KP3, Phường
số 20, Phường Bình Thọ, Quận
5, Quận Gò Vấp,ThủTP.
Đức,
HCMTP. HCM
Phát thư cho người nhà, TTB gửi email: manhtung78@gmail.com
243 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
E-409.171A Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
11F/36 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
750A/15
(Yêu cầu:Nguyễn
Giao tận Kiệm, Phường
tay Khách 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
hàng)
Email:
4/7 HậuGiakhang12711@gmail.com
Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Địa chỉ giao
44/25 Khu Phố thư:3, 15/4
PhườngNguyễn
Thới Thị
An,Minh
QuậnKhai, Quận 1 – Người nhận thay: Phan Thị Xuân Hoàng 01629285825)
12, Tp.HCM
(Địa chỉ gửi
V6-08.06 thư: Siêu
Sunrise City,thị
23 Lotte
Nguyễn mart,
Hữu968 Đường
Thọ, Phường3/2,Tân
Quận 11) Quận 7, TP.HCM
Hưng,
(Gửi thư cho lễ tân)
241/1 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM
(KH Bành
107 nhận VănHĐ, Trân,
PT định kỳ 2 lần
Phường 7, /năm
Quận vào Tân tháng 01 & 07, TTB gửi email: dr.monikakleemola@gmail.com, GIAO THƯ GIỜ HC: 27
Bình, TP.HCM
(Gửi sale Thanh Xuân, 5471, sàn An Phú 2- 67 Mai Chí Thọ, Q2)
CT2-1205
03-05 Nội Chung
khu MỹcưVăn Hà2,Đô, Nguyễn
Phú Mỹ Hưng, Văn Quận
Công, 7,Phường
TP. HCM3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Phát thư cho người nhà
616/94
29/1 ChuLêVăn
ĐứcAn,Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
P.1,Q.6,TP.HCM
(Gửi sale Lê Văn Siêng, OC: 5386, sàn 205 CMT8, TTB gửi email cho sale Siêng)
89 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
(Giao thư
320/32 giờ Hành
Trường Chinh,chính (trừ thứ
Phường 3 & thứ
13, Quận 7)Bình,
Tân địa chỉ: Lầu 5, 84A Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3 - Liên hệ gặp bác s
Tp.HCM
Phát thư cho người nhà: Đoàn Thị Triệu Phước - vợ, TTB gửi Email: petabit10@gmail.com
48B NguyễnLêThái
234/45/48 ĐứcSơn,
Thọ,Phường
Phường3,6,Quận
Q.GòGò Vấp,
Vấp, Tp.HCM
TP.HCM
(Giao thư địa chỉ: Trường THPT Trần Văn Giàu, 203/40 Đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, nhắn tin báo trước )
2/19 Đường số 5, Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM
73/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
69/8 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Phú Nhuận (TDP 43), TP. HCM
276 PhanThế,
2/3 Yên XíchPhường
Long, Phường
2, Quận2,Tân
Quận Phú
Bình, Nhuận, TP.HCM
TP.HCM
Địa chỉ gửi thư: Số 14.05 chung cư Vũng
3/3C Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM Tàu Plaza, 207 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
TTB gửi
20/D2 thư và
Hoàng Email:
Hoa Thám, hongminh1606@gmail.com
Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
(KH nhận thư trực tiếp,
123 Hoàng Hoa Thám, Phường TTB nhắn
13,tin & gọi
Quận Tânđiện báo
Bình, TP.KH)
HCM
(Gửi thư địa chỉ: Căn hộ 12.03, Chung cư Peridot - 226/51 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP.HCM)
C7/01 Chung cư An Lộc, Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM
366/29 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM
250 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
12A21 Chung cư Thái An 4A, Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
38/5
29/1 Phạm
Chu Văn Ngũ Lão,
An, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
P.1,Q.6,TP.HCM
(Gửi sale Lê Văn Siêng, OC: 5386, sàn 205 CMT8, TTB gửi email cho sale Siêng)
P.302 Lô D,
29/1 Chu VănC/cAn,
TâyPhường
Thạnh,1, Phường
Quận 6,Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
TP.HCM
(gửi sale Lê Văn Siêng 0948 438 148- sàn 205 CMT8; OC: 5386, TTB gửi email cho sale Siêng)
Căn hộ 04.10 Lô A, Chung cư An Phúc, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
72/4/11
33 Mạc ĐĩnhĐườngChi,Trần QuốcĐa
Phường Tuấn,
Kao,Phường
Quận 1,1,LầuQuận Gònhà
4 Tòa Vấp,Star
TP.Building,
HCM TP.HCM
Email Phan
390/6 TTB: tieu.yen.trinh@talentnet.vn;
Huy Ích, Phường 12, Quận Gòcc: gianghoangnguyen@gmail.com
Vấp, TP.HCM
(Giữ lại HĐ& PT để KH nhận sau)
36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
(Giữ hộ HĐ& PT đến khi làm hồ sơ chủ quyền, TTB email và gửi thư: nguyensasa1990@gmail.com)
144 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
145/2H Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
Căn hộ W4-16.06,
124 Bạch 25 Nguyễn
Đằng, Phường HữuTân
2, Quận Thọ, Phường
Bình, TP.HCM Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
(Email: saurieng1978@yahoo.com)
Block B, Flat 5B, 5/F, Kingston Building, 2-4 Kingston Road, Causeway Bay, Hong Kong.
(Gửi file scan HĐ, PT, TTB cho KH: thanhhoapham@gmail.com, giữ hộ HĐ, PT)
99/17/6
5/4B TrầnĐường
Cao Vân10,,Phường
PhườngHiệp Bình Phú
12, Quận Chánh, QuậnTP.
Nhuận, Thủ Đức, Tp.HCM
HCM
(GIAO
1/14 THƯ Long,
Thăng TỪ: 9H00-11H00;
Phường 4, Quận 14H00-16H00)
Tân Bình, Tp.HCM
(Gửi sale Nguyễn Thị Sáu –
1/14 Thăng Long, Phường 4, Quận TânTrưởng nhóm KDTp.HCM
Bình, Sàn Bình Khánh – 26 Mai Chí Thọ, Q. 2- One contact: 5036) TTB gửi thư và email
(Gửi sale
23/33 ĐườngNguyễn
Mai Thị
LãoSáu – Trưởng
Bạng, Phườngnhóm KD Sàn
13, Quận TânBình
Bình,Khánh
Tp.HCM– 26 Mai Chí Thọ, Q. 2- One contact: 5036) TTB gửi thư và email
(sale Hồng Cúc 5405, 23TS)
21/22 Trường Sơn, Phường 04, Quận Tân Bình, TP. HCM
1/4/33 Đường số 01, Phường 07, Quận Gò Vấp, TP. HCM
47/102 Trần Quốc
159/2 Nguyễn TháiToản, Phường 4,
Sơn, Phường 8, Quận
Quận Gò3, TP.HCM
Vấp, Tp.HCM
Email: pqk157@gmail.com
112/15 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
GiaoĐường
268 thư địaQuang
chỉ: 61A Nguyễn
Trung, Thái10,
Phường Bình, Q.Tân
Quận Gò Bình
Vấp, (từ
TP. 9h30
HCM đến 16h30)
Địa chỉ giao thư: 268-270 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P2, Q3
386-388
(Gửi thưTrường
địa chỉ:Sa, Phường Phạm
207/25/10 2, QuậnVănPhú Nhuận,
Hai, TP. HCM
P.5, Quận Tân Bình, TP.HCM - Người nhận: Chị Thơm - 0917823679
Email TTB: cssjcl@yahoo.co.jp; cc: ngocthom.trading@gmail.com)
214 Trần Quang Khải (CC Horizon lầu 5.10), Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
30A1 Thích
140 Trần HuyQuảng
Liệu, Đức,
PhườngPhường 5, Quận
15 , Quận PhúPhú Nhuận,
Nhuận, TP.TP.HCM
HCM
137/5A Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCMqua nhận thư khi nào cần, sđt: 0903 095 139, 36-38 NVT, TTB gửi thư)
(HĐ, PT Gửi sale Nguyễn Thị Thu Trang - sale chủ động
(HĐ, PT giữ hộ đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi thư địa chỉ: Số 7, Đường số 4, Khu DC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh
115 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. HCM
799/22/7 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
182 Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM
44/5
15 LêSư
Lai,Vạn Hạnh,3,Phường
Phường Quận Gò 9, Vấp,
QuậnTP.5, Tp.HCM
HCM
Gửi thư cho sale Phan T. Kim Hoa-5111, sàn Bình Khánh, 25 Mai Chí Thọ)
41/29/3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
463B/33A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
110 Quang
9 Sông Trung,
Thương, Phường
Phường 02,10, Quận
Quận TânGòBình,
Vấp,TP.Tp.HCM
HCM
(HĐ, PT Gửi sale Mỹ Nhung – 5311, 36-38
107 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM NVT; TTB gửi về cho KH
(Gửi sale Thanh Xuân, 5471, sàn An Phú 2- 67 Mai Chí Thọ, Q2)
26/11/5 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
346 NguyễnQuang
275/75/25 Duy Dương,
Trung, Phường
Phường 9, 10,Quận
Quận10, GòTP. HCM
Vấp, TP. HCM
(Giờ HC giao thư địa chỉ: 15 Đường C2;
12/14/18 Tổ 44, Đường 49 Khu phố 7, Phường Hiệp KDC số 1, P.Thạnh Mỹ Lợi,Quận
Bình Chánh, QuậnThủ
2, Tp.HCM, Phát thư cho người nhà)
Đức, TP.HCM
(Gửi thư
Phòng địaChung
305, chỉ: 207/25/10 PhạmSố
cư Kim Cương, Văn11Hai, P.5,3,Quận
Ngách Tân Bình,
Ngõ 205, XuânTP.HCM; email
Định, Quận BắcTTB: ngocthom.trading@gmail.com)
Từ Liêm, TP.Hà Nội
(KH nhận thư tại VP; Email TTB: ngthinh58@gmail.com)
26/11/5
F8-2 HimPhúLamThọ Hòa, Phường
Riverside, ĐườngPhú D1, Thọ Hòa,Tân
Phường Quận Tân Phú,
Hưng, QuậnTP. HCM
7, Tp.HCM
(Địa chỉ giao thư: A7-05 Chung cư Sunny Plaza, 110 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò Vấp)
159/35 Trần Văn
179/2 Đường Đang,
Trục, Phường
Phường 11, Quận
13, Quận Bình3,Thạnh,
TP.HCM Tp.HCM
Phát thư tận tay khách hàng, Email:
49F Trần Văn Đang, Phường 9, Quận 3, TP. HCM khoingoc0910@gmail.com
(Địa chỉ gửi thư: 391/51/6 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 - Phát tận tay Khách hàng)
54 Ngô Thị
60/39/4 Lý Thu
Chính Minh,
Thắng,Phường
Phường02,8,Quận
QuậnTân Bình, TP. HCM
3, Tp.HCM
Giữ hộ HĐ,
54/20/31 PT đến
Bạch Đằng,lúcPhường
làm hồ 2,sơQuận
chủ quyền, HĐ,Tp.HCM
Tân Bình, PT, TTB gửi file scan email: Bty4582@yahoo.com và nhắn tin
HĐ, PT gửi thư và gửi file scan, TTB email: vantan3003@gmail.com
10/14 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
223/18
38/6 Lam Nguyễn Văn Công,
Sơn, Phường 02,Phường
Quận Tân 3, Bình,
QuậnTP. Gò HCM
Vấp, Tp.HCM
(GiaoLam
38/6 thưSơn,
địa chỉ: Saigon
Phường 02,Airport Plaza,
Quận Tân LầuTP.
Bình, 5, Lô
HCMB2, Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, TTB gửi email: nguy
(Giao thư địa chỉ: Saigon Airport Plaza, Lầu 5, Lô B2, Số 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, TTB gửi nguyencuuv
C6-4,Yên
60/1 Lầu Thế,
4, LôPhường
C, Chung2,cư Hưng
Quận TânVượng
Bình, 2,
TP.Quận
HCM7, TP. HCM
Phát thư tận tay KH
2/33C Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. HCM
(GIỜ HÀNH CHÍNH GIAO THƯ: 29 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, QUẬN 1)
B4
131Tầng
Lê Văn7, Chung cư Saigonland,
Thọ, Phường 8, Quận 34A ĐiệnTp.HCM
Gò Vấp, Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Phát thư
65/12 Hồ tận
VăntayHuê,khách hàng9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Phường
Địa chỉ giao thư: 269/12 Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10
201/3 Đường
29 Đường số 6,
DS 16, TổPhường
4, KP6, 7, Quận Gò
Phường Vấp,Long
Phước TP.HCM
B, Quận 9, TP.HCM
HĐ,
Người nhận thư: TRẦN NGỌC MỸ DUYÊN, 266- 268gửi
PT Gửi sale Mỹ Nhung – 5311, 36-38 NVT; TTB NamvềKỳ
cho KH Nghĩa, Phường 7, Quận 3)
Khởi
Email: duyentran71288@gmail.com
42 Đường 30/04, KP Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
42/36/20 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
23/13 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
103/38D Đường Tân Hóa, Phường 4, Quận 6, TP.HCM
GIAO Nội
03-05 THƯkhu ĐỊAMỹCHỈ: CÔNG
Văn TY Mỹ
2, Phú TNHH CBGV
Hưng, NEDSPICE
Quận VN, KHU PHỐ HÒA LÂN, P.THUẬN GIAO, TX. THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠ
7, TP. HCM
Phát thư cho người nhà
374 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
19 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
260/41 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
104/11 Yên Thế,
537 Nguyễn Duy Phường 2, Quận
Trinh, P.Bình TânĐông,
Trưng Bình, Quận
TP. HCM2, TP.HCM
(Giao thư địa chỉ: số 1 Bạch Đằng, Tòa nhà Saigon Airport Plaza, Phường 2, Q.Tân Bình, gọi chị Trang - 0909913006)
12/17 Lam
206 Lầu Sơn,
2, Sư VạnPhường
Hạnh, 2, Quận Tân
Phường Bình,10,
2, Quận TP.HCM
TP. HCM
(Giờ HC giao thư: 49 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, TP.HCM)
191A Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
11-13 Âu Cơ,
108/1/20 Phường
Đường 14,Phường
số 10, Quận 11, TP. HCM
9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
KH đến Vp nhận thư, TTB gửi email: tienminh@tmlube.com
Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Trung tâm Dân số - KHHGĐ TP. Kon Tum - 40 Trương Hán Siêu, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
41/7 Phạm
3C7 Khu PhốNgũ
3A,Lão, Phường
Phường 3, Quận
Thạnh Gò Vấp,
Lộc, Quận 12, TP. HCM
TP.HCM
(KH nhận thư trực tiếp)
206/19 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. HCM
03-05 Khu
192 Kim phố
Mã, BaMỹ VănTP.Hà
Đình, 2, PhúNội
Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM
Phát thư cho người nhà
15A Ngách
401/19 189/31,
Đường Hoàng Hoa
10, Phường Thám,
8, Quận GòPhường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội(Phát thư trước 9h45 sáng)
Vấp, TP.HCM
HĐ, PT phát thư tận tay khách hàng
03-05 Nội khu Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM
4/7/11 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
4/7/11 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
156 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM
303 Chung cư An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
104 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
21/3/1A Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
497/24/16 Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
75/9B
24 TânTrần
Hải, Thánh
PhườngTông, Phường
13, Quận Tân15, Quận
Bình, Tân Bình, TP.HCM
TP.HCM
(Giao
Địa chỉthư
gửiđịa chỉ:
thư: LầuNguyễn
40/4 1, CôngThái
ty HSC,
Sơn,sốPhường
06 Thái3,Văn Lung,
Q.Gò VấpQuận 1)
(Email:
64 Nguyễnan.vuthithuy@jetstarpacific.com.vn)
Tuân, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
(Giờ HC giao thư địa chỉ: 6 Thăng Long, Q.Tân Bình, Tp.HCM)
121/14 Hồng
666/14/24 Hà, Phường
Đường Hai, Quận
3/2, Phường Tân Bình,
14, Quận TP.HCM
10, TP.HCM
(Giao thư về địa chỉ: 80/28/47 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp)
303 Chung
512/33 cư An
Thống Khánh,
Nhất, Phường
Phường An Phú,
15, Quận Gò Quận 2, TP. HCM
Vấp, TP.HCM
(Email TTB: thuy.nguyen@familycareasia.com, Hóa đơn & Phiếu thư giao cho người nhà)
320 Lô B, CC Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
85/36 Đường
192 Kim Mã, BaVòng,
Đình,Phường
TP.Hà NộiVạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Phát thư
125/2 cho người
Nguyễn nhà Phường 4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Đình Chiểu,
(Giao thư địa chỉ: Lầu 18, Công ty ASCENDAS, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1)
185 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
26/5 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Lô H7, Khu Bình Minh, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Eva Airways, Lầu 2, Tòa nhà TCS, 46-48 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
62/14 Trần Bình Trọng, Phường 5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
171 Võ Thị Sáu (Lầu 1, Phòng Pháp chế), Phường 7, Quận 3, TP. HCM
176/36/51 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
80
7231Trương Công Dr
Sunbreeze Định, Phường Mười
, Huntington Beach,Bốn,CAQuận
93647 Tân Bình, TP.HCM
(email:Đường
729/3 chaulinh_tran@yahoo.com;
Nguyễn Kiệm, Phường chauptm1950@yahoo.com.vn;
3, Quận Gò Vấp, TP. HCM CC: phuongloisimmy@gmail.com )
(Người nhận thư thay: Cô Trí - mẹ của KH; TTB Email: vohuy1809@yahoo.com và gửi thư)
161/44/13
Giữ hộ HĐ,Trương
PT vì KHPhước Phan,
đi nước Khu phố 8, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM
ngoài
TTB gửi cho Nguyễn Thị Kim Yến (mợ) 0903363137
333 Đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
125/8
20/5 BùiLê Thị
ĐứcXuân,
Thọ, Phường
Phường 2, 17,Quận
QuậnTân Gò Bình,
Vấp, Tp.HCM
TP. HCM
KH đến VP nhận thư Hóa đơn và Phiếu thu, TTB gửi thư về nhà (có thể bỏ thư vào nhà khi KH đi vắng)
126 Đường số 7, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
1216/33/5 Đường 30/4, Phường 12, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
F-10-12-D04 Chung cư CARILLON - 171A Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM
156 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
523
X32 Đường
Đường Điện
số 20,Biên
KhuPhủ,
dân Phường
cư Phước3,Kiển
QuậnA,3,Quận
TP.HCM
Nhà Bè, TP. HCM
Địa chỉ giao thư: Lầu 3, 169 Nguyễn Hữu
94A5 Phùng Văn Cung, Phường 7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Thọ, Quận 7
Phát thư sau 17h00
48/4
28/1/26Hồ Biểu
PhanChánh, Phường
Đình Giót, 11, Quận
Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Tân Bình, TP.
TP. HCM
HCM
(KH đến VP nhận HĐ, PT)
65
1/13Yên Thế, Phường
Huỳnh Lan Khanh, 2, Q.Tân
PhườngBình, TP.HCM
2, Quận Tân Bình, TP.HCM
(Email TTB: longnguyen1969@gmail.com)
242/53
189/68 Nguyễn
Nguyễn Xí, Phường
Thái 13, Quận
Sơn, Phường Bình Thạnh,TP.
3, Quận HCM
Gò Vấp, Tp.HCM
Địa chỉ Lê
676/40 giao thư: 187-189
Quang Bạch Đằng
Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Gửi sale Châu Thị Hồng Loan, 5312,
Văn phòng Tổng công ty Cảng Hàng không sàn 205 CMT8
Việt Nam, Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
(Gửi thư sale Phạm Đình Thắng-5113)
146
Căn Nguyễn
A1 Tầng Bửu,
9, TòaPhường 2, Quận
nhà D Head, 3715, Nguyễn
TP. HCMKiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Phát thư
233/21 cho người
Đường nhà Phường 05, Quận 6, TP. HCM
Hậu Giang,
(Giờ HC giao thư: D5/36C Ấp 4, Hưng Long, Huyện Bình Chánh)
Căn hộ 04.10 Lô A, Chung cư An Phúc, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
285/36/5 Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
16.06 Chung
Liên hệ: cư Thanh- Đa
0906774515 anhView, Số 7 Thanh
Kim Yong Jin - emĐa,
củaPhường
KH 27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Email: belastre@naver.com
220/08
156 Kênh(Tầng
Tân 1.2)
Hóa,Nguyễn
PhườngTrọng Tuyển,Quận
Phú Trung, Phường Tân08,
Phú,Q.TP.
PhúHCM
Nhuận, TP.HCM
(Giao thư địa chỉ 49 Trần Quốc Thảo, Phường
4/7/27 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 6, Quận 3 - gọi điện hẹn trước)
(GIAO THƯ ĐỊA CHỈ: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, 227 NGUYỄN VĂN CỪ, P.4, QU
5.4 (Tầng 6) C/C 29 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
8C-91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. HCM
77A Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, TP. HCM
65 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Số 2 Mai Văn Ngọc, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
27/2 Hồng Hà, Phường Hai, Quận Tân Bình, TP. HCM
(địa Quách
24A chỉ AnhĐìnhToản:Bảo,58Phường
Trường Sơn)
Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
(Gửi thư cho: Hoàng Văn Cường - 01268785678)
20-5A Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. HCM
21B LamChung
A16.18 Sơn, Phường
cư Bộ Công02, Quận Tân Bình,
An, Đường số 3,TP. HCM Bình An, Quận 2, Tp.HCM
Phường
(Giao thư địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà CT Plaza
Số 17 Đường 20, Khu dân cư Him Lam 6A (Trung Sơn), (parkson) 60A Trường
Bình Sơn,
Chánh, TP.Quận
HCMTân Bình - gọi điện hẹn KH trước khi giao)
Phát thư cho người nhà, TTB gửi email: vuhoangyenle@yahoo.com
293/24 Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
220/9
12Bis 3,Nguyễn
ChungTrọngcư Thái Tuyển, Phường
An, Quốc 8, Quận
Lộ 1A, Phường PhúTrung
Nhuận,
MỹTP.HCM
Tây, Quận 12, TP.HCM
(KH nhận thư trực tiếp)
Phòng Dự án Big C, Tầng 3, Số 163 Đường Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
217 Cộng
148/2D Hòa,Lài,
Vườn Phường 13, Quận
Tân Thành, TânTân
Phú,Bình, Tp.HCM
TP. HCM
(GIAO THƯ ĐỊA CHỈ: 11A TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, QUẬN TÂN BÌNH - TRƯỜNG MẦM NON BÉ HẠNH PHÚC)
138/3
Địa chỉDuy
gửiTân,
thư:Phường 15, Quận
số 29 Quang Trung,Phú Nhuận,Nghệ
TP.Vinh, TP. HCM
An
Email: Phuongcienco4@gmail.com
Tòa nhàLê
199/34 REE TOWER,
Quang SốPhường
Định, 9 Đoàn 7, Văn Bơ, Bình
Quận Phường 12, Quận
Thạnh, 4, TP.HCM
TP. HCM
PCD Richstar,
11.06 CT1, Chung OC:cư 4466
Hà Đô, Đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi email: huy206@gmail.com
Lầu 2, Lô C, Cao ốc Pntechcons, Số 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Lầu 2, Lô C, Cao ốc Pntechcons, Số 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
A75/6D
223 Tân Bạch Đằng,
Sơn Nhì, Phường
Phường Tân 2,Sơn
Quận TânQuận
Nhì, Bình,Tân
Tp.HCM
Phú, Tp.HCM
(KH đang ở nước ngoài, giữ lại tất cả HĐ &
A5 Tầng 3 Chung cư Phúc Yên, Đường Phan Huy Ích, PhườngPT để KH về nước15,
nhận
Quậnsau)Tân Bình, Tp.HCM
(GIAO THƯ: 1101 HOÀNG SA, P.11, QUẬN 3)
391(số mới 21B) Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
Số
111166 Hoàng
Lô A, Chung Sâm, Nghĩa
cư 43 Hồ Đô,
VănCầuHuê,Giấy, Hà Nội
Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Email TTB: duc.nv@becamex.com.vn
Mặt
Phátsau
thư98 Hiệp
tận tay Nhất,
kháchPhường
hàng 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
GiữĐường
55 hộ HĐ,31, PTPhường
đến lúc Tân
làm Phong,
hồ sơ chủ quyền
Quận 7, TP. HCM
TTB gửi email: trampho1602@gmail.com, HĐ, PT báo khách đến VP nhận
Tầng
Công 12, Tháp Một
ty TNHH B, Tòa nhà Handi
Thành Resco, 521
Viên Protrade, XãĐường
An Tây,Kim
Thị Mã, TP. Cát,
Xã Bến Hà Nội
Tỉnh Bình Dương
TTB gửi thư và gửi email: blanc02_noire12@yahoo.com;
(Có thể gửi cô Lê Thanh Xuân - mẹ của KH) tuchivi@gmail.com
Email:
76 hoxuananh@yahoo.fr
Hà Huy Tập, P.LTK, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phát thư cho người nhà
105 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
41F/5
20 ĐườngĐường Trục,
số 18, Phường
Phường 08,13, Quận
Quận GòBình
Vấp,Thạnh,
TP. HCMTp.HCM
Phát thư
Địa chỉ gửitận tay92
thư: khách hàng,
Nguyễn HữuTTBCảnh,
gửi email:
Q.Bìnhphungyen.svbc@gmail.com
Thạnh
Phát thư tận tay khách hàng
4.03
403 LôLôE-A1
E-A1-T5ChungChung cưĐô,
cư Hà Hà Đô, Nguyễn
Nguyễn VănVăn
Công,Công, Phường
Phường 3, Quận
3, Quận Gò Vấp,
Gò Vấp, TP.HCM
TP. HCM
Người
65 Đào nhận
Duy Anh,thư: Phường
Lâm - 01698773379
9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
TTB gửi thư và gửi
136/15A Phổ Quang, Phường Email: mai.huynh@sapa.com.vn
9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
PhátSông
12A thư tận
Đà, tay Khách2,hàng
Phường Quận Tân Bình, TP.HCM
TTB
Phátgửi
thưvềtậnchotayKH, HĐ, PT
Khách hànggiữ lại hộ KH đến lúc làm hồ sơ chủ quyền
Email:Đường
B114 honghanhnguyen@sapa.com.vn
Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
HĐ, PT phát tận tay KH, TTB gửi Email: binhnt.vasco@gmail.com
84 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Phát thư cho người nhà; TTB gửi email và gửi thư: mynguyen616@yahoo.com
207/44/16 Phạm Văn
112 Trịnh Phong, Hai, Tân
Phường P.5, Lập,
Q Tân Bình, Trang,
Tp.Nha Tp.HCM Tỉnh Khánh Hòa
TTB gửi email: nt.phuckhanhvinh@gmail.com
597/4 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
7Phát thưPhức,
Lý Văn tận tay khách Tân
Phường hàngĐịnh,
hoặcQuận
phát 1,
cho người nhà
Tp.HCM
HĐ, PT, TTB Phát thư tận tay cho khách hàng
Số 22 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
TTB gửiHĐ,
Giữ hộ Email: hang.areva@gmail.com
PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi thư
Email: ppingu89@yahoo.com

TTB gửi thư và Email: Marspilot1810@yahoo.com


HĐ, PT Nguyễn
498/17 phát thưVăn tậnCông,
tay khách
Phườnghàng3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Phát thư cho người nhà, TTB gửi thư và Email: huyenlt@phongvemailuong.com.vn
47 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. HCM
134/109/67 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
281 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
56 Đường
51/8/2 2, Phường
Đường 7, Khu 3,PhốQuận Gò Vấp,Thạnh
1, Phường TP. HCMMỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM
B11.11 CC An Gia, 295 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân SơnQuận
Địa chỉ giao thư giờ HC: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 3, TTBPhú,
Nhì, Q.Tân gửi thư và Email: thanhdth@sacombank-sbr.com.vn
Tp.HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền - gửi scan qua mail, TTB gửi Email: thanhngan.tuoi2303@gmail.com
28/11 Lương Thế Vinh, Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM
162/5
128/55Nguyễn
Lê Đức Thái
Thọ,Sơn,
PhườngPhường 4, Quận
6, Quận Gò Vấp,
Gò Vấp, TP. HCM
TP.HCM
Phát thư
54/6B BạchtậnĐằng,
tay khách
Phường hàng2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tổ 1, Thị Trấn Đran, Đơn Dương,vàTỉnh
Phát thư tận tay KH, TTB email gửi Lâm
thư: Đồng
dthuy.nguyen54@gmail.com
Địa chỉ gửi thư: 95 Lê Lợi, Khu Phố
751 Bùi Văn Hòa, Khu Phố 7, Phường Long Bình,1, Thị trấn Đran,
BiênĐơn
Hòa,Dương, Lâm Đồng
Đồng Nai
Phát thư
200/12 tận tayTrọng
Nguyễn kháchTuyển,
hàng Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Phát
68 Ngôthư
Thịtận
ThutayMinh,
KH, Email:
Phường huynguyen2110@gmail.com
2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: nguyenhalan@yahoo.com
TTB gửi thư và Email: nchi0910@gmail.com
Địa chỉĐặng
168/8 giao Văn
thư:Ngữ,
TầngPhường
trệt – Tầng lửng, 19
14, Quận PhúCộng HòaTP.
Nhuận, (sốHCM
mới 141), Cộng Hòa Plaza, P.12, Q.Tân Bình
TTB gửi thư và Email: daniellady187@yahoo.com
1216/33/5 Đường 30/4, Phường 12, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
24/17 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM
15/42A ĐườngsốNguyễn
11/4A Đường 1, PhườngDu, Phường
4, Quận 7, GòQuận
Vấp, Gò Vấp, Tp.HCM
Tp.HCM
(GỬILôSALE
011 ĐÀMcư
H chung THANH
Đồng HUYỀN, OC: 0901804684,
Diều, Phường SÀN 36-38 NVT)
4, Quận 8, Tp.HCM
Phát thư cho người nhà, TTB gửi thư và gửi Email: nguyenhongnhung0301@gmail.com
Số 2 Tiền Giang,
1416/31/37 Phường
Lê Đức 2, Quận 13,
Thọ, Phường TânQuận
Bình, Gò
TP.Vấp,
HCMTP. HCM
Phát thư tận tay KH, Email: kimchidhcn@gmail.com
223/9 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Email: vuminh20122012@gmail.com
468/25/1 Khu nhà
122 Cao Thắng, ở Quân
Phường 17,Đội,
QuậnPhanPhúVăn Trị, Phường
Nhuận, TP.HCM7, Quận Gò Vấp, TP. HCM
PhátBình
935 thưGiã,
cho Phường
người nhà, 10,email:
Tp.Vũng lehuuvinh2412@gmail.com
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ
29/20 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, chủ quyền, TTB gửi thư và phát thư tận tay Khách hàng
TP.HCM
Giờ Đường
111 HC giao198thư:Cao
26 Lỗ,
TônPhường
Thất Đạm, Quận8,1TP. HCM
4, Quận
(Địa chỉ gửi thư: Tòa nhà tổng công ty hàng không Việt Nam - nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất)
39 Đường số 4, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
(Gửi thư: Phạm
TTB email: Thị Yến Nhi, OC: 2246,
dang.nguyen@nike.com; phòng Nhân sự, 159Ter Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3)
nguyenkhanhdang@yahoo.com
Lưu ý:Đào
12/41 PhátDuy
thưAnh,
tận tay KH 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Phường
Email: ngovietthu1970@gmail.com
223/25 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Địa chỉ Nguyễn
223/25 gửi thư: Văn 80/2Công,
yên thế, phường
Phường 2, q.tân
3, Quận bình TP.HCM
Gò Vấp,
Địa6 chỉ
Số Đỗ gửi
Tấnthư:Phong,80/2Phường
yên thế, 9, phường
Quận Phú 2, Nhuận,
q.tân bình
TP.HCM
Email: baopham@bcavn.com
210/12
Block A Phan
Tầng 5, BộiCănChâu, Phường
số 07, C/c PhúThống
ThạnhNhất,
- 53TP.Buôn
NguyễnMa Thuột,
Sơn, TỉnhPhú
Phường ĐắkThạnh,
Lắk Quận Tân Phú, TP. HCM
Phát thư tận tay KH, TTB gửi sale Hữu Hỷ 5332, 36-38
13 Đường 16 KDC Sông Đà, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM NVT và gửi Email: phanthanhsont@gmail.com
TTB gửiNguyễn
778/A4 Email: thanhtruc_3010@yahoo.com.vn
Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Phát thư tận
778/A4 Nguyễn Kiệm, tay KH Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Phát
39 Biz,thư tận tay
Nguyễn ThịKHHuỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Phát thư cho người nhà, TTB gửi thư và gửi email: phuoclam.thanh@gmail.com
166/34G
16A Kỳ Đồng, ThíchPhường
Quảng 9,Đức,
QuậnPhường
3, TP.4,HCM
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Email:
(Gọi điệnvnsquall@gmail.com
báo để KH đến nhận hoặc hẹn giờ phát thư)
Email: tamphatlocdeco@gmail.com
216 Lô K, Lầu 1 đường số 6, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM
Email: hoaquy97@yahoo.com
214/19/7
10.06D Chung Nguyễn Văn Nguyễn,
cư Ruby Garden, Phường
2A NguyễnTânSỹĐịnh,
Sách,Quận
Phường1, TP.HCM
15, Quận Tân Bình, TP.HCM
Email: nguyentoanvssc@gmail.com; hathynguyen176@gmail.com
52 Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
183/D24 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. HCM
57/1 Đường Lam
489A/23/179 Huỳnh Sơn,Văn
Phường
Bánh,2,Phường
Quận Tân
13, Bình,
QuậnTP.HCM
Phú Nhuận, TP.HCM
11/14 Đỗ Thúc Tịnh, P.12, Quận Gò Vấp, TP. HCM SIÊU THỊ EMART, 366 PHAN VĂN TRỊ, GÒ VẤP)
(GIỜ HÀNH CHÍNH GIAO THƯ: CỔNG HÀNH CHÍNH
HĐ, PT giữ
410/13B, hộ KH
Đông đến Phường
Chiêu, lúc làm hồTânsơĐông
chủ quyền, gửixãfile
Hiệp, Thị Dĩ scan HĐ, Bình
An, Tỉnh PT, TTB qua email: minhphamtuyet.kh@gmail.com và gửi Ph
Dương
Email: lamdaiphat11a4@gmail.com
248/41/21
(Địa chỉ gửiHoàng Hoa Thám,
thư: NGUYỄN THỊPhường
BÍCH VÂN,5, Quận
P.TácBình Thạnh,
nghiệp TP. HCM
tín dụng, Ngân hàng Quốc Dân – Trung tâm vận hành Bình Phú, số 116
Email: nguyenthibichvan1981@gmail.com
103/17 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, TP. HCM
(KH NHẬN THƯ TẠI VP)
198 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
505/5 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
125/YT
160B/4 Khu Vườn III,Lài,
Ấp Phường
Thanh Hóa,Tân Hố Nai 3,
Thành, Trảng
Quận Bom,
Tân Phú,Tỉnh Đồng Nai
TP. HCM
(Giao 2thư
Khóm địa chỉ:1,186/78
Phường Vườn Lài,
Thị xã Duyên Hải,P.Tân Thành,
Tỉnh Trà VinhQ.Tân Phú, TP. HCM)
413/11A Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận,Khóm
Địa chỉ gửi thư:Công Ty TNHH MTV Nghĩa Phượng, Phước Trị, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh, TTB gửi email: han
TP. HCM
Phát thư cho người nhà, Email: vuongvuong31504@gmail.com
641/8/19 Quang Trung, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
194/29 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
50/9 Trường
A75/6E/59 Sơn,Đằng,
Bạch Phường 2, Quận
Phường Tân Bình,
2, Quận TP. HCM
Tân Bình, TP. HCM
(GỬI SALE NGUYỄN T.PHƯƠNG LAN, 23 TRƯỜNG SƠN)
Lầu 18, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công trường Mê Linh, Quận 1, Tp.HCM
14/6/8
1F6 ĐườngNguyễn
(1/11/3) số 53, Thái
PhườngSơn,14, Quận Gò
Phường Vấp, Tp.HCM
3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
(Gửi sale Trần Thị Yến Như, OC: 5121, 119 Phổ
1F6 (1/11/3) Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM Quang)
(Gửi sale Trần Thị Yến Như, OC: 5121, 119 Phổ Quang)
43/78/12 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
43/78/12 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
18H
76/12LýTrương
Văn Phức, ĐăngPhường Tân Định,
Quế, Phường Quận Gò
1, Quận 1, TP. HCM
Vấp, TP.HCM
(GIAO THƯ: LẦU 6, 235 ĐỒNG KHỞI, QUẬN 1, TP.HCM)
699 (525/9) Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Phát thư cho
148/8/14 Đường người nhàPhường 16, Quận Gò Vấp, TP. HCM
số 01,
Phát thư cho người nhà
271/15A Quangnguyenhonghadltn@gmail.com
TTB gửi Email: Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
(Giữ hộtronghunggld@gmail.com
Email: HĐ, PT)
Người nhận thư: Nguyễn Thị Thu Huế ( Chị Anh Hùng)
Phòng 116 Văn Phòng cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
Chung cư Nguyễn Văn Đậu, Block A, Nhà 301-243A Nguyễn Thượng Hiền, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Số
3663Phan
Trần Cao
Văn Vân, Phường5,12,
Trị, Phường Quận
Quận GòPhúVấp,Nhuận,
TP. HCMTP.HCM
Gửi file scan HĐ, PT, TTB: anhvt@naver.com và gửi bản chính HĐ, PT
Số 56 Đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Khoa phẫu thuật lồng ngực tim mạch, Bệnh viện 175, Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp
78/13 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
TK 1/05, Hẻm 555 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM
Căn hộ Galaxy 9, G2-09.06, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM
110/39/12 Đường 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
103
Địa Đường số 7,Bệnh
chỉ gửi thư: Khu A, An Quân
viện Phú - YAn175,
Khánh,
786 Quận
Nguyễn2, Kiệm,
TP. HCMP.3, Q.Gò Vấp
Phát
Số 53/5thưẤptận
NamtayLân,
KH, Email: nghia2012@yahoo.com
Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
TTB gửi email: ngocthao2108@gmail.com
19
72 Yên
Đường Thế,sốPhường
14 - Tổ 02, Quận
13 Khu Tân
nhà Bình,Bình,
ở Hiệp TP. HCM
Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
(Gửi thư cho mẹ của Khách
Email: Lamnhung1696@gmail.com hàng)
Phát
Email:thư cho người nhà
Lamnhung1696@gmail.com
Phát thư cho người nhà
100/40 Thích Quảng
133/9 Đường Liên Khu Đức,
4-5,Phường
Phường5,Bình
Quận Phú Hòa,
Hưng Nhuận, Tp.HCM
Quận Bình Tân, TP. HCM
Email: bichvo90@yahoo.com.vn
Lý Trường, Bình Phú, Thăng Bình, Quảng Nam
(Gửi Hà Duy Khanh; đt: +84 944 778 889; sàn 205 CMT8)
33 Cửu
TTB gửiLong,
Email:Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
hoangquangueh@gmail.com
Gửi sale Lê
240/19/3 Diễm, Thái
Nguyễn OC: 5616, 36-38NVT
Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. HCM
(Email: hangthinh2007@yahoo.com)
55 Đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
(Địa chỉ gửiXô
685/30/12 thư:
ViếtLiên hệ Tĩnh,
Nghệ Chị Tuyền
Phường- Quầy F13, Công
26, Quận Bìnhty Tân Thành,
Thạnh, 134/1 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10)
TP. HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi Email: boytin2003@yahoo.com.au
Phòng 110, Lô A C/c Quân Đội, 468 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Khoa
Tầng 5,UngTòaBướu, 371 Điện Biên
nhà Kicotrans, Phủ, Phường
44-46-48 Bạch Đằng,4, Quận 3, TP.
Phường HCM Tân Bình, TP. HCM
2, Quận
Địa chỉ giao thư: 114/16 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
54/6/14 Đường số 03, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
52 Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
570 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM
22/3 ,KhuBạch
54/3/14 PhốĐằng,
1, Phường
PhườngThới2,An, Quận
Quận Tân12, TP.HCM
Bình, TP. HCM
Phát thư vào thứ 7 hoặc Chủ nhật, OP2-19.09
156/50/12 Đường số 1, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
(LƯU Ý: GIAO THƯ TỪ 14H00 ĐẾN 17H00)
290 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
36A Đường 50, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
(KH đến VP nhận thư)
81/48
1A1/4 Hồ Văn
Bạch Huê,Phường
Đằng, Phường2,9,Quận
QuậnTân
PhúBình,
Nhuận, TP.HCM
Tp.HCM
Người nhận thư: Phạm Thị Thanh Hà
353 Lê Văn
15 Tiền Sỹ, Phường
Giang, Phường 2,
13,Quận
QuậnTân
3, Tp.HCM
Bình, Tp.HCM
Phát thư tận tay khách hàng
Đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
(Giao thư: Quang
407/100/9 P.308 - Trung,
Phòng Phường
Tài chính10,
KếQuận
toán,Gò
ChiVấp,
nhánh Tổng Cty Hàng không Việt Nam - CTCP Khu vực Miền Nam, 49 Trường S
TP.HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB nhắn tin
41A NguyễnHoàng
10 Trương Phi Khanh,
Thanh,Phường
PhườngTân12,Định,
QuậnQuận 1, Tp.HCM
Tân Bình, TP. HCM
Phát thư tận tay KH
Phòng 308, số 49 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
694/27E
117/22 (sốNguyễn Kiệm,
cũ 57/6A) ĐiệnPhường
Biên Phủ,4,Phường
Quận Phú Nhuận,
13, Quận TP.
Bình HCM(GIAO
Thạnh, Tp.HCM THƯ ĐỊA CHỈ: 19 Tôn Thất Thuyết P.18, Q
TTB gửi email: phanthicam@gmail.com
Số 31 Đường 30 tháng 4, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM
355/6
41/4A Nguyễn
Ấp Tiền Trọng
Lân, XãTuyển, Phường
Bà Điểm, Huyện1, Hóc
Quận Tân TP.HCM
Môn, Bình, TP. HCM
Phát thư tận tay Khách hàng
5/6 Đường Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Số 31 Đường 30 Tháng 4, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM
1/6/8 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15 Quận Bình Thạnh, TP. HCM
298/22 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
150/15
124/17 Huỳnh
Trần VănVănKỷ,Bánh, Phường
Phường 12, Quận
1, Quận Phú Nhuận,
Bình Thạnh, TP. HCMTP.HCM
(Địa chỉ gửi thư: 48/18 Lam Sơn, P.6, Quận Bình Thạnh)
39 Đường số 5, Khu Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
(GỬI SALE HƯNG 5401, 239 HÒA BÌNH)

43/78/12 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM


174 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
45 Đường 817, Khu nhà ở Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
381/59
TC2-8.5 Hoàng
Dự án Văn Thụ,
Tropic Phường
Garden, Số2,
49Quận
Đường Tân66,
Bình, TP. HCM
Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
HĐ, PT giữ hộ đến lúc làm hồ sơ chủ quyền và gửi scan qua email: ngoc.anh92@yahoo.com, TTB gửi sale Nguyễn Thị Hồng Đi
22/06 Nguyễn
159/19/2 BạchVăn Săng,
Đằng, Tân Sơn
Phường Nhì, Quận
2, Quận Tân TP.HCM
Tân Bình, Phú, TP.HCM
Phát
90 Lê thư
QuangchoĐịnh,
ngườiPhường
nhà 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Gọi sale
Tháp B, P1Vân 0932
Tầng 004 227)
14 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Email: ngocnguyen2109@yahoo.com.vn
105BC1 Chung cư K300, Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email:
Email: doantrinhvinh@gmail.com
thuantd@sacombank.com; thuantd_1974@yahoo.com
Gọi điện báo sale
62 Song Hành, 5347
Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
Email: thongnguyenplk@gmail.com
243A
Số 10 Nguyễn Thượng
Cao Thắng, Hiền,
Phường 5, Phường
Quận 3, 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
TP.HCM
Email: vothiphuonglan71@yahoo.com.vn
31/14 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM
(Giờ HC giao
872/25/6 thư:Trung,
Quang 42/6 Nguyễn
PhườngVăn Trỗi, Gò
8, Quận PhúVấp,
Nhuận)
TP.HCM
Phát thư cho người nhà
844/13A Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM
67/16 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM
525/2 Quang
193 Đường Trung,Văn
Nguyễn Phường
Công,10, Quận Gò
Phường Vấp, Tp.HCM
3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Email: casy_cuong@yahoo.com
214/41 Nguyễn
Số 11 Đường Oanh,
C27, Phường
Phường 17, Quận
12, Quận Tân Gò Vấp,
Bình, TP.TP.HCM
HCM
Email: nhannghia70@gmail.com
Khối
Tháp22, Hưng
B, P1 TầngBình, Tp.Vinh,
14 Chung cư Tỉnh
Hoàng Nghệ
AnhAnGia Lai, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Email: ngocnguyen2109@yahoo.com.vn
B8-16
Email:Chung cư An Lộc, Đường Nguyễn
ngonhuhung@gmail.com; Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
phuongkhoingoc@gmail.com
(Phát thư cho người nhà, ký nhận cẩn thận, TTB gửi email: phuongkhoingoc@gmail.com)
112B Thạch
HĐ, PT, TTBHãn,
scan Phường Thuận
gửi email: Hòa, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
ntminhthu2005@gmail.com
Giữ hộ
Công ty HĐ,
HoaPTMặtđến lúc 258
Trời, làm Nam
hồ sơKỳchủ quyền
Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, TP. HCM
(GIAO THƯ ĐỊA CHỈ: 204/27 Nguyễn
299 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận Văn Hưởng,
3, TP. P.Thảo
HCM Điền, Quận 2, Email: anhtran13815cgmail.com)
Phát
12 Võthư
Thị tận
Sáu,tay kháchTân
Phường hàngĐịnh, Quận 1, TP.HCM
TTB gửi thư và gửi Email: tkhoa81@gmail.com; doanhaihoang2016@gmail.com; hoang817979@yahoo.com.vn
694/27E Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM(GIAO THƯ ĐỊA CHỈ: 19 Tôn Thất Thuyết P.18, Q
176/1V Lê Văn
5 Cộng Hòa, Sỹ, Phường
Phường 4, Quận10,Tân
Quận PhúTP.
Bình, Nhuận,
HCM TP.HCM
(GIAO THƯ: 10/1 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH)
Căn
Số 01G1-05.03 Tòa nhàPhúc
Ngõ 24 Nguyễn Galaxy
Lai,9,ÔSốChợ
9 Nguyễn Khoái,
Dừa, Quận Quận
Đống Đa,4,TP.
TP.HCM
Hà Nội
Địa chỉ gửi thư: 159/16C1 Bạch Đằng, Phường
381/9 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Phát thư tận tay KH, TTB gửi thư và gửi Email: trun
HĐ, PT phát thư tận tay cho Khách hàng
C1-12A.10 Vinhome Central Park, P.22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Email:Huỳnh
226/5 Philippe@dongoc.net
Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
3.10 Lô C1, ChungTTB
Phát tận tay KH, cư gửi thưGia,
Khang và email:
Phường thanhnha2001@gmail.com
14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
(có thể phát cho người nhà Võ Thị Thanh Hợp: 01682194192)
998/50 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
998/50 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Số 6, Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
211/63
12/51 ĐàoHoàng
DuyVăn
Anh,Thụ, Phường
Phường 09, 8, Quận
Quận Phú
Phú Nhuận,
Nhuận, TP.TP.
HCMHCM
KH đến VP nhận thư
50 Đường
86/192 Ông11,
ÍchKhu phố 6,
Khiêm, P.Hiệp14,
Phường Bình Chánh,
Quận 11, Quận
Tp.HCMThủ Đức, TP.HCM
Giữ hộ HĐ, PT cho KH
2/5 BàuThế,
3A Yên Cát 2, Phường
Điện Biên, 14, QuậnTP.
Ba Đình, TânHàBình,
Nội Tp.HCM
(GIAO THƯ: CHỊ NGUYỄN T.THANH THỦY - P.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, NHÀ ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY SÂN BAY TÂN SƠN NH
111A Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, 639 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
31/03 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
33/16E
42 NguyễnTô Ký,
ĐìnhPhường
Chiểu,Tân Chánh
Phường 03,Hiệp,
QuậnQuận
Phú 12, Tp.HCM
Nhuận, TP. HCM
(Lưu ý: Gọi điện KH hẹn trước - Giao tận tay Khách
42 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP. HCM hàng)
(Lưu
Phát ý:
thưGọi
chođiện KH hẹn
người nhà trước - Giao tận tay Khách hàng)
(HĐ, PT Gửi
Giờ HC: sale MỹSơn,
51 Trường Nhung
P.2,–Q.Tân
5311,Bình)
36-38 NVT; TTB gửi về cho KH)
Email: liemphanhcm@gmail.com
637/37/2 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Phát
Số tận tay
2, Ngõ 182KHBồhoặc phát Biên,
Đề, Long thư choHà người
Nội nhà
(GIAO THƯ: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH - 0983 358 896; TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀ NỘI, SỐ 5 LƯƠNG YÊN, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI)
213/11 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
143/1F Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
11/29/18 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
277 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân An, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
142
48/4Nơ TrangĐăng
Trương Long,Quế,
Phường 14, Quận
Phường 1, QuậnBình
GòThạnh, TP.HCM
Vấp, Tp.HCM
(GIAO THƯ ĐỊA CHỈ: 163 PHAN ĐĂNG LƯU, PHƯỜNG 1, QUẬN PHÚ NHUẬN - VP BAN QUẢN LÝ)
7A Nguyễn
142/2 Du,Tố,
Ngô Tất Phường
Phường1, Tp.Vũng
22, QuậnTàu,BìnhTỉnh Bà Rịa
Thạnh, - Vũng Tàu
TP.HCM
(Địa chỉ giao thư: 43 Trần Nhật Duật, Quận 1)
95/48
220/14Lê(LầuVăn1)Sỹ, Phường
Nguyễn 13, Quận
Trọng Tuyển,Phú Nhuận,
Phường 8, TP.
QuậnHCM Phú Nhuận, Tp.HCM
Số 9, Đường 204, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM SƠN NHẤT)
(GIỜ HC GIAO THƯ: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN
(GIỜ HÀNH CHÍNH GIAO THƯ: CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM - 372A NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP
207/20/17
36/37 Hoàng Nguyễn
Quý, HồVănNam,
Đậu,Lê Phường
Chân, Hải11, Phòng
Quận Bình Thạnh, TP.HCM
(Giao thư địa chỉ: 51 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng)
Phòng 2,5 Tòa nhà Mỹ Vinh, 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
476/10
4/26 Bàu Huỳnh
Bàng,Văn Bánh,13,
Phường Phường
Quận Tân14, Quận
Bình, Phú Nhuận, TP. HCM
Tp.HCM
Phát
37 thưCự
Phạm tậnLượng,
tay KHPhường
hoặc có 2,thể phátTân
Quận choBình,
ngườiTp.HCM
nhà
Liên hệ gửi thư: Lê Xuân Huy - con trai - 0903460666; TTB gửi email và gửi thư: kimoanhcne@gmail.com
26/11/5 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM
125
Số 22Hai
NgõBà36,
Trưng,
Tổ 9,Bến
PhốNghé,
Ái Mộ,Quận 1, TP.BồHCM
Phường Đề, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
Phát thư tận tay khách hàng
38
24 Phan
Hoa Sứ,Bá Phường
Phiến, Phường
02, Quận12,Phú
Quận Tân Bình,
Nhuận, TP.HCM
TP. HCM
(ĐịaNguyễn
11A chỉ gửi thư:
Thái 153/15/17
Sơn, Phường Nguyễn
3, QuậnThượng
Gò Vấp,Hiền, Phường 6, Q.Bình Thạnh)
Tp.HCM
Người nhận thư: Nguyễn Thị Thái Thanh
187/3Thăng
1/14 Bạch Đằng, Phường 4,
Long, Phường 2, Quận
Quận TânTân Bình,
Bình, Tp.HCM
Tp.HCM
(Gửi sale Nguyễn Thị Sáu – Trưởng nhóm KD Sàn Bình Khánh – 26 Mai Chí Thọ, Q. 2- One contact: 5036) TTB gửi thư và email
28
HĐ,Cửu
PT,Long, Phường
TTB phát 2, Quận
cho người nhàTân Bình, Tp.HCM
HĐ, PT, TTB vừa gửi thư vừa gửi qua Email: abel_pham@atzaero.com; ptuyen@vinamilk.com.vn
003 Lô D Chung cư Chợ Quán, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
6Email:
Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận
trucmai1985@gmail.com; Tân Bình, TP. HCM
thanhtra1302@gmail.com
(Giờ HC phát thư địa chỉ: CTY EKINO, Lầu 6, Tòa nhà XSKT - Lottery Tower, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5 - chị Trúc Ma
55 Nguyễn
549/11 TrọngKiệm,
Nguyễn Lội, Phường
Phường 4, 09,Quận
QuậnTânPhú Bình, TP. HCM
Nhuận, TP. HCM
(Địa chỉ gửi thư: 448/3 Lê Văn Sỹ P14 Q3. Phát
489A/23/179 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, thư tận tay, TTB email:
TP. HCMchau_thanh_thao@yahoo.com)
(GIỜ HÀNH CHÍNH GIAO THƯ: CỔNG
26 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM HÀNH CHÍNH SIÊU THỊ EMART, 366 PHAN VĂN TRỊ, GÒ VẤP)
Phát thư tận tay khách hàng, TTB gửi email: tranvanzuong@gmail.com
55/65 Nguyễn
60A Đường VănKhu
TL26, Công,
phốPhường 3, Quận
3B, Phường Gò Vấp,
Thạnh Tp.HCM
Lộc, Quận 12, TP.HCM
Địa chỉ gửi thư: Cty Thuế Tâm An, số 1/6 CC G1 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Q.Phú Nhuận
43D/11
1146 QuangHồ Văn Huê,Phường
Trung, Phường8,9,QuậnQuậnGò Phú Nhuận,
Vấp, TP. HCMTP.HCM
Giữ hộHoàng
316/2 HĐ, PTHoađếnThám,
lúc làm hồ sơ chủ
Phường quyền
1, Quận Gò Vấp, TP.HCM
(TTB gửi về tòa nhà Botanic căn A509, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận; HĐ&PT gửi về: LẦU 43, SỐ 2 HẢI TRIỀU, T
Số 20 Đường
W4-30.01 60, Khu
Sunrise Cityphố 6, Phường
Central, Thảo Hữu
25 Nguyễn Điền,Thọ,
Quận 2, TP.
P.Tân HCMQuận 7, Tp.HCM
Hưng,
(Gửi sale Nguyễn Thị Hằng; Tel: 0974.496.577
333/3/5 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM / Onecontact: 5442 -Lầu 8, phòng kinh doanh, 65 Nguyễn Du cũ)
3Địa chỉ giao
Đường 7C, thư:
Phường189 An
ĐộcPhú,
Lập,Quận
P.Tân2,Quý, Quận Tân Phú
Tp.HCM
HĐ, PT,Cộng
652/18 TTB PHÁT TẬN TAY13,
Hòa, Phường KHQuận Tân Bình, TP. HCM
Email: hoaqueen08@gmail.com
01A Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
46/19
79/43 Trần
Đường Bình
Số Trọng, Phường
51, Phường 14,5,Quận
QuậnGòBìnhVấp,Thạnh,
TP.HCM Tp.HCM
Gửi HĐ, PT, TTB qua zalo. HĐ, PT gửi sale Trịnh Thị Thanh Thủy 5322, TTB gửi thư
57/23 Phạm Thái Bường, Khu phố Nam Thiên 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
287
21/36Nam Kỳ Khởi
Trường Sơn,Nghĩa,
PhườngPhường 7, Quận
4, Quận 3, Tp.Tp.HCM
Tân Bình, HCM
(Địa chỉLê
195/10 giao
Vănthư:Sỹ, 21/28 Trường
P.13, Q.3, Sơn)
Tp.HCM
(Địa chỉ gửi thư: 12/3B Kỳ Đồng, Quận 3 - Bên hông chùa Minh Đạo)
2 Phan Thúc
263/14 Nguyễn Duyên
Văn(sânĐậu,cỏ nhân tạo
Phường 11,Thăng
Quận Long), Phường
Bình Thạnh, 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
TP.HCM
Giữ Trần
54A hộ HĐ,
Khắc PT ChâN,
đến lúcP.15,
làm Q.Phú
hồ sơ chủ quyền,
Nhuận, TTB gửi tận tay KH
TP.HCM
TTB
41 email: Hới,
Nguyễn thanhhuynhvn@yahoo.com
Phường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
77 Đường số 9 Cưkhách
Phát thư tận tay xá BìnhhàngThới, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM
Phát tận tay khách hàng
Tầng
A505 21-02
ChungBlock C3, Chung
cư Sunny, 110Acư HimVăn
Phạm Lam, 491 Hậu
Đồng, QuậnGiang, Phường
Gò Vấp, 11, Quận 6, Tp.HCM
TP. HCM
Giao
Email:thư địa chỉ: 747 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6
nkminh53@yahoo.com.vn
NhậnChung
A505 HĐ, PTcư định kỳ 1 110A
Sunny, năm 2Phạmlần, Phát thư tậnQuận
Văn Đồng, tay Khách hàng
Gò Vấp, TP. HCM
Giao thư địa chỉ: 747 Hồng Bàng, Phường
Số 15 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 6, Quận 6
Phát Đinh
95/6 tận tay
Bộ cho
Lĩnh,khách
Phườnghàng 2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ gửi thư: Anh Phát - 0901071808,
18 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM số 287 (số cũ 489) Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
TTBTrần
49F gửi email:
Văn Đang,ngochiep@gmail.com
Phường 9, Quận 3, TP. HCM
(Địa chỉ gửi thư: 391/51/6 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 - Phát tận tay Khách hàng)
102 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
39
CănCầm
1105 Báchung
Thước, cưPhường
Horizon,7,214Quận Phú
Trần Nhuận,
Quang TP.P.Tân
Khải, HCM Định, Q.1, Tp.HCM
HĐ-PT
10 Giải giữ lại đến
Phóng, lúc làm
Phường sổ, TTB
4, Quận Tânphát người
Bình, nhà
TP. HCM
Phát thư tận tay khách hàng
Nhà 34 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phát thưTTB
HĐ, PT, choPhátngườithưnhàtận tay khách hàng
TTB gửi thư và gửi
159 Phố Hào Nam (cũ B6 tổ email: haihieu99vt@yahoo.com
62), Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội
Giữ
Địa chỉ gửi thư: Chung cư Linhsơ
hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ chủ quyền,
Đông, TTB gửi
P.Linh Đông, email:
Q.Thủ ĐứcDzieu106@gmail.com
Phát thư tận tay khách hàng, TTB gửi email:
947/10 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM tuhlm29@gmail.com
Phát
Giữ hộthư
HĐ,tậnPTtaychokhách
KH, đểhàngngười thân của KH đến nhận vì KH ở nước ngoài
Email: dieuphuong_dieuphuong@yahoo.com
40/43E Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP. HCM
Phát thư
Giữ lại cho người
HĐ-PT đến lúc nhà;
làmTTBsổ gửi email và gửi thư: hieu.cats@gmail.com
TTB email, zalo, viber: quynhanh.150978@yahoo.com.vn
Lầu 6 Somerset,
15 Dương Đức Hiền,The Vista,
Phường 628C
TâyXa Lộ HàQuận
Thạnh, Nội, Phường
Tân Phú,An Phú, Quận 2, TP. HCM
TP.HCM
Địa
Phátchỉ gửitận
thư thư:
tayChung
Kháchcư hàngD_eyes, 371 Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp, TP.HCM - Phát tận tay KH, TTB gửi thư và gửi Email: duon
Email:
Địa chỉdotranquynh@gmail.com
giao thư: 42 Trương Định, Quận 3 - Phát thư tận tay khách hàng
Email: hoangxuanquangantv@gmail.com
Chung cư Hà Đô, Đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
KH đến nhận:
Người VP nhận Anhthư,
ThắngTTB- gửi viber
0903734736
TTB
Phátgửi
thưthư
tậnvà taygửi
hoặcEmail:
phátthang.hq@ciscom.com.vn;
cho người nhà Thangciscom2007@gmail.com
TTB gửi thư và gửi Email: thang.hq@ciscom.com.vn; Thangciscom2007@gmail.com
35 Hậu Hai
Lô B57 Giang, PhườngKhu
Bà Trưng, 4, Quận
đô thịTân
HưngBình, TP.Phường
Phú, HCM 5, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phát thư
80/75 Trầntận tay hoặc
Quang Diệu,phát cho người
Phường nhà 3, TP. HCM
14, Quận
Email:
25/5 mac.11@gmx.de
Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Địa chỉ gửi
111-121 Ngô thư:
Gia146/44/1D
Tự, P.2, Q.10, Trương
TP.HCMĐăng Quế, Phường 3, Quận Gò Vấp , Phát thư cho người nhà
Email: dthoa@sg.cmc.com.vn
563/35
42/6/19B Nguyễn An Ninh,
Đồng Xoài, Phường
Phường Nguyễn
13, Quận TânAnBình,
Ninh,Tp.HCM
TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TTB gửi Email và zalo: Kusunoki@most.co.jp, HĐ, PT báo KH đến nhận
47 Nguyễn
Email: Bặc, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. HCM
huyenbuithithu@yahoo.com
Phát thư
100A Đào tận
Duytay khách
Anh, hàng9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Phường
TTB
23 gửi thưThị
Nguyễn vàHuỳnh,
email: hamano243@gmail.com
Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
TTB gửi thư và Email: nnpmaiclacviet.com.vn
384 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Có thể phát thư cho người nhà
15 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
305/24/3 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền
79/5 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 5, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Nhận HĐ,
74/33 PT định
Trương QuốckỳDung,
thángPhường
01 & 07,10,
TTB gửi Phú
Quận email: anh18112002@gmail.com
Nhuận, Tp.HCM
(Giao thư sau 16h00)
B8-16 Chung cư An Lộc, Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM (lầu 8)
Email: nguyenhaphuong0205@gmail.com
162/72 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
TTB gửi thư
1B-18.03 và email:
Chung vulanhuong061173@gmail.com
cư Estella, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
Phát thư tận tay Khách
517 Kha Vạn Cân, Phường hàng,
LinhTTB gửiQuận
Đông, Email:Thủ
thuhangemail@yahoo.com
Đức, TP. HCM
Phát thư tận tay Khách hàng, TTB gửi thư và email:
91/9/3 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM ltpthanh1280@yahoo.com
Email
407 Lôdinhtu3660@gmail.com
B C/c Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. HCM
(Email
123 BạchTTB: cindynice007@yahoo.com,
Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, mimivn20032001@yahoo.com;
Tp.HCM HĐ & PT KH đến VP nhận)
(Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi thư)
Lầu 7, Phòng 14 Chung cư Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Nhận
NgườiHĐ,nhậnPTthư:
theo(anh)
định Việt
kỳ tháng
Anh -01 & 07, phát thư tận tay khách hàng
01692493456
TTBNhất
101 gửi email và gửi
Chi Mai, thư: vietanh.viags@gmail.com
Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
57 Đường S11, Tây Thạnh, Quậnhàng
HĐ, PT phát thư tận tay khách Tân Phú, Tp.HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền
Số 17 Đường B2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
778/4 Nguyễn
163/15/7F Kiệm,Thành,
Tô Hiến Phường 4, Quận
Phường 13,Phú Nhuận,
Quận Tp.HCM
10, TP. HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền,
107/5 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM gửi file scan HĐ, PT, TTB qua email: vinhhang78@yahoo.com
TTB gửi Email: huongkim2606@gmail.com
21A Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
KH đến VP nhận thư, TTB nhắn tin
113 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
ĐịaĐường
39 chỉ giao
sốthư: P1521
5, Khu LôSơn,
Trung A, Chung
HuyệncưBình
TháiChánh,
An 4, Nguyễn
TP.HCMVăn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM
(GỬI SALE HƯNG 5401, 239 HÒA BÌNH)
49 Đường 11, Khu dân cư Him Lam 6A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
74/9/22 Đường số 9, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Email: loanpdt80@yahoo.com.vn
Giao thư địa chỉ: 119-121 nguyễn công trứ, P. Nguyễn thái Bình, quận 1 - gọi KH xuống nhận thư
64/1
1/14 Cửu
ThăngLong,
Long,Phường
Phường2, 4,
Quận Tân
Quận Bình,
Tân TP.TP.
Bình, HCMHCM
(Gửi sale Nguyễn Thị Sáu – Trưởng nhóm KD Sàn Bình Khánh – 26 Mai Chí Thọ, Q. 2- One contact: 5036) TTB gửi thư và email
13 Trần Bình Trọng, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk
778/4
(công Nguyễn Kiệm,
ty Cát Tiên Sa)Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Email: paxle1247@gmail.com
10A Tản Viên, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
PhátTản
10A thưViên,
tận tay khách2,hàng
Phường Quận Tân Bình, TP. HCM
Phát thư tận tay khách hàng
P27 Tổ 1, Ấp Phước Lộc, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Phát thư
108/70 tận tay
Thích KH Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Quảng
HĐ,Đào
16 PT Duy
phátAnh,
thư tận tay KH,
Phường TTB gửi
9, Quận Phúemail:
Nhuận,nguyen.son@sysmex.com.vn
TP.HCM
Email: thuthuydao34@gmail.com
Địa chỉ giao thư: 248/1 Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp
Email: thaisonvo@yahoo.com
214 (số cũ); 224 (số mới) Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
39 Cầm Phan
249/28 Bá Thước, Phường
Văn Trị, Phường 07,11,
QuậnQuậnPhúBình
Nhuận, TP.TP.
Thạnh, HCM HCM
(PHÁT THƯ CHO NGƯỜI NHÀ: CHÚ DŨNG - 0974 250 796)
241 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
(Gửi HĐ, PT, TTB địa chỉ 119 Bình Lợi, Q.Bình Thạnh, Phát tận tay Khách hàng, Email: hang.dong1604@gmail.com)
495/23C
2/21 KhuLê phốĐức Thọ,
Bình Phường
Quới, 16, Quận
Phường Gò Vấp,Thị
Bình Chuẩn, TP.xãHCM
Thuận An,
Tỉnh Bình Dương
2225 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình,TP.HCM
TTBNguyễn
156 gửi Email: thangtqsxd@gmail.com
Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
TTB gửi email:
101A8 Cộng Hòa, tranthiphuonganh@gmail.com
Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Giữ hộ
2/13 HĐ, PT
Đường đếnĐằng,
Bạch lúc làm hồ sơ 2,
Phường chủ quyền,
Quận TânTTB gửi
Bình, email: nampss@yahoo.com.vn
TP.HCM
Phát thư tận tay hoặc phát cho người nhà
164/7
Căn hộĐường
03.01, sốCao20ốc(số
Phúcũ Nhuận,
110/7 Đường
20 Hoàng số 4), Phường
Minh Giám,5,Phường
Quận Gò 9,Vấp, TP.HCM
Quận Phú Nhuận, TP. HCM
(Thời gian phát thư : trước 8h30, hoặc sau 17h00)
Giữ lại tất
33/20/8 cả HĐDiệu,
Hoàng & PTPhường
để KH nhận sau, email
10, Quận TTB: cindynguyen2412@gmail.com
Phú Nhuận, TP. HCM
Email: thuyvuthithanh@yahoo.com
117 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
TTB
Số Email:
9 Võ Vănthangnguyen3990@gmail.com
Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Phát thư tận tay khách hàng
2B1-12
(Người Sky
nhậnGarden 1, Phú
thư: Phan Mỹ Hưng,
Thanh Quận 7, Tp.HCM
Vân - 08.62.836.391.
Địa chỉ: 24/1/17
211/89/2 Hoàng Hoa Đường số 23,
Thám, P. Hiệp
Phường 5,Bình
QuậnChánh, Q. ThủTP.HCM
Phú Nhuận, Đức, HCM)
(Địa chỉ gửi thư: 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1 - gọi điện KH xuống nhận thư)
59 Lưu Nhân Chú, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM
74/14B
6/18 Khu Núi
phốThành, Phường
Bình Quới 13, QuậnBình
A, Phường TânChuẩn,
Bình, TP.ThịHCM
xã Thuận An,
Tỉnh Bình Dương
191 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
HĐ,Lô
520 PTBPhát
Chungthưcư tận
Bộtay
ĐộiKH; TTBPhòng,
Biên phát cho người
Nguyễn nhà
Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Phát tận tay khách hàng
Gửi file scan HĐ, PT, TTB qua Email: phanthikimloan@gmail.com
Giữ Giải
25B hộ HĐ, PT Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phóng,
Phát thư cho người nhà, TTB gửi email: hminh2210@gmail.com
55/111 Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. HCM
A75/30 Bạch Đằng,
21/22 Trường Phường 04,
Sơn, Phường 2, Quận
QuậnTân TânBình,
Bình,Tp.HCM
TP. HCM
HĐ, PT Gửi sale Nguyễn Thị Thu Trang,
(160/9/36 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh)0903095139, TTB gửi cho KH
Địa chỉ
59/5 giao thư:
Đường Vĩnh Cổng số 11,
Phú 20, Cảng quốc
KP Trung, Phườngtế - Vĩnh
ga về,Phú,
Sân Thị
bayxã
Tân Sơn An,
Thuận Nhất, 2F Bình
Tỉnh Trường Sơn, Tân Bình - gọi điện trước khi giao
Dương
Phát
69 Lamthư tậnPhường
Sơn, tay khách hàng, Tân
2, Quận TTB Bình,
gửi thưTP.và Email: tranthuyduy.sqe@gmail.com; opt_010uyvu@gmail.com
HCM
55 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, email:
Người nhận thư: Mr.Huy Đức 0939793939, TTB TP. HCM vanancbcpn@gmail.com, nhắn tin
Email: do8thuhang@gmail.com
(Thời gian phát thư : trước 8h30, hoặc sau 17h00)
Giữ lại tất cả HĐ & PT để KH nhận sau, email TTB: cindynguyen2412@gmail.com
Lầu 1, 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
Lầu
107/41, 266-268
Duy Tân,Nam PhườngKỳ Khởi Nghĩa,Phú
15, Quận Phường
Nhuận, 8, TP.HCM
Quận 3, TP. HCM
Gọi điệnThích
86/24B hẹn Quảng
phát thư tậnPhường
Đức, tay cho 5,KHQuận
(chiềuPhútừ Nhuận,
16h30) Tp.HCM
TTB gửi tn qua viber: 0914026090/090759468
183/9 Cây Trâm,
76 Lê Trung Nghĩa,Phường
Phường 8, 12,
Quận Gò Tân
Quận Vấp,Bình,
TP. HCMTP. HCM
Địa chỉ gửi thư: 778/07
Email: nhuan.nguyen@bmw.vn Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q.Phú Nhuận - Phát thư cho người nhà, TTB gửi thư + gửi email: trungdv@g
Phát
Email:thư tận tay KH, HĐ, PT, TTB gửi thư và gửi email (vẫn gửi file scan HĐ cho KH)
nhuan.nguyen@bmw.vn
Phát thư
28/3A tận tay
Nguyễn ThịKH, HĐ, PT,
Huỳnh, TTB gửi
Phường 08,thư
Quậnvà gửi
Phúemail (vẫn
Nhuận, TP.gửi
HCMfile scan HĐ cho KH)
(Gửi sale PHẠM TUẤN ANH, 0931324636, 36-38NVT)
Lô B3, P204 (số mới), Chung cư A2, Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận,
TP.Ngọc
20 HCMLan (Cư xá Savimex), Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
(GIAO THƯ CHO NGƯỜI NHÀ: LÊ NGỌC THU CHI LAN, 0907 502 120; 08-38979153)
81/33
NgườiHồ Vănthư:
nhận Huê, côPhường
Nguyễn9,ThịQuận
HậnPhú
hoặcNhuận,
chú Nhàn TP. HCM
Phát thư cho người nhà, TTB gửi email: g.thaian@gmail.com; ducanhnguyenkhac@gmail.com
A07.01 ChungChung
Lô B2, 14.05, cư Sunny Plaza, Anh
cư Hoàng 110AGia
Phạm Văn
Lai 1, 357 Đồng, Phường
Lê Văn Lương,3,P.Tân
QuậnHưng,
Gò Vấp, TP. 7,
Quận HCMTP.HCM
Email: phanngochanh@yahoo.com; dminhcham@yahoo.com
Số 7 Đỗ Đăng Tuyển, P. Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam
Số 7 Đỗ Đăng Tuyển, P. Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam
263/12A2 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
695 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp.HCM
736B Nguyễn
B28 Bạch Đằng,Kiệm,
PhườngPhường 4, Quận
2, Quận Tân Phú
Bình,Nhuận,
Tp.HCM TP.HCM
Phát thư cho người nhà
404 Lô A C/c Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Phát
Email:thư cho người nhà
duyphong007@gmail.com
Gọi điện cho anh Phong trước khi phát thư; Phát thư tận tay KH
1356 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Tp.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
384/6
294/124ANamXôKỳViết
KhởiNghệNghĩa, Phường
Tĩnh, Phường 8, Quận 3, TP.
21, Quận HCM
Bình Thạnh, Tp.HCM
Địa chỉ giao thư: 2/8/2 Đường số 9, Phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức
49/4 Đường
68 Đường sốThế,
Yên 9, Phường
Phường09, 2,Quận
QuậnGò TânVấp,
Bình,TP.TP.
HCMHCM
Liên hệ bác Hưng - 01654 862 386
B70 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
HĐ,Ngách
30 PT Phát
28,thư
NgõtậnVăntay kháchPhường
Hương, hàng, TTB gửi Bột,
Hàng thư và Email:
Quận Đốngthuy1908vn@yahoo.com
Đa, Tp.Hà Nội
(Phát tận tay)
55/111 Thành Mỹ,
39/8A Nguyễn Văn Phường
Linh, Khu8,phố
Quận1, Tân Bình,Tân
Phường TP.Thuận
HCM Tây, Quận 7, TP. HCM
(Địa chỉ giao
296/90/18 thư: 294
Nguyễn VănĐỗ Pháp Phường
Lượng, Thuận, P.An Phú, Quận
17, Quận 2)Email:
Gò Vấp, TP. HCMnhansg09@gmail.com
Địa chỉ gửi thư: 678 Hà Huy Giáp,P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCMEmail: ngochai@yahoo.com
74/1/9 Bạch Đằng
30/27 Đường số 3,,Phường
Phường9, 2 ,Quận
Quận Gò TânVấp,
Bình,TP.TPHCM
HCM
(NGƯỜI
89/17 NHẬN:
Huỳnh VănLÊBánh,
PHƯỚC NHẬT17,
Phường KHANG)
Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Địa chỉ giao thư: Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1
305/46/8 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM
164 Lô 3,
Email: Ấp 1, Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Long An
xuanthao0211@yahoo.com
Phát thưTrần
140/9/6 tận tay hoặc phát
Kế Xương, cho người
Phường nhà Phú Nhuận, TP. HCM
07, Quận
HĐ, PT gửi Email: phuongvnk@gmail.com, TTB gửi tin nhắn điện thoại
G1-15.07 Chung cư Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. HCM
29/60/14 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
25/12
20/53 Hậu
Hồ ĐắcGiang, PhườngTây
Di, Phường 4, Quận
Thạnh,TânQuận
Bình,TânTp.HCM
Phú, Tp.HCM
(Email:
Địa camhanhdynamic@gmail.com,
chỉ giao thư: 43/22 Nơ Trang Long, TTB email7,và
Phường gửi thư)
Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: ngocha100769@gmail.com
06 Thăng Long, Phường 04, Quận Tân Bình, TP.HCM
5/18 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
52/9 Đường Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
15/35 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM
38/9 Nguyễn
175/4/15 Văn Trỗi,
Nguyễn P.15, Q.Phú
Văn Công, Phường Nhuận,
3, Quận Tp.HCM
Gò Vấp, TP. HCM
Email: ngochan_phantu@yahoo.com.vn
607/2/7 Tân Sơn,
89/17 Huỳnh Văn Phường 12, Quận
Bánh, Phường 17, Gò
QuậnVấp,PhúTP.Nhuận,
HCM TP.HCM
Địa chỉ
38A Đườnggiaosốthư:
10,Chị Thùy Trang
Phường 9, Quận (BPC-09.04),
Gò Vấp, TP.Tòa HCMnhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1
Địa
Giaochỉ giao
thư: sốthư:
10 Phổsố 7-9 Nguyễn
Quang, Bỉnh
Q.Tân Khiêm, P. Bến Nghé, Quận 1, Phát thư cho người nhà, TTB gửi thư và Email: vanngaluu@
Bình
Email:
31 Đườnghuynhphuongnga@yahoo.com
Quang Trung, Khu phố 1, Phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Phát tận tay KH
25/44
Phòng Cửu Long,
6C, 145 Phường
Bạch Đằng,2,Phường
Quận Tân Bình, Tân
2, Quận TP. HCM
Bình, TP. HCM
(gửi sale Tuấn Anh ,0931324636, 36-38
1/8 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM NVT)
(ĐỊATrương
114 CHỈ GIAO ĐăngTHƯ:Quế,PHẠM
PhườngTHỊ BÍCH
3, QuậnĐIỆPGò- Vấp,
70/30Tp.HCM
BÙI ĐÌNH TÚY, P.12, Q.BÌNH THẠNH)
F703 Chung cư Carillon, đường Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân 6,
(GIAO THƯ GIỜ HÀNH CHÍNH: 194D-E PASTEUR, PHƯỜNG QUẬN
Bình, 3, EMAIL: huong.le@lifestyleproject.io)
TP.HCM
Phát
62 Phổthư cho người
Quang, Phường nhà2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Email: Hoàng
20/D2 thanhhieptran79@gmail.com;
Hoa Thám, Phường 12, Quận tqchinh@gmail.com
Tân Bình, TP. HCM
TTB nhắn tin, HĐ&PT để Kh đến nhận
52/9 Cao Hữu
107 Trần Thắng, Phường
Trang, 5, Quận
Phường 3, TP.HCM
10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
(TTB nhắn tin, HĐ, PT giữ lại để
107 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú KH đến nhận)Nhuận, Tp.HCM
(TTB nhắn tin, HĐ, PT giữ lại để
13C/25 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM KH đến nhận)
(Lầu 2, Chung cư 13C Kỳ Đồng)
Số 13 Đường HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
B-1308
Địa chỉ Tầng 13, Căn
giao thư: hộ số
420/17 08, Chung
Huỳnh cư Catavil
Văn Bánh, P.14,HoànQ.PhúCầu, 600A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Nhuận
Email: Lizevrhcm@yahoo.com
Căn hộ B3.10
B22/17 SunnyPhường
Bạch Đằng, Plaza, 110A Phạm
2, Quận Tân Văn Đồng,
Bình, TP. Phường
HCM 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Phát thư cho người nhà
178 Đường
14 Sông Đáy,sốPhường
7A , Khu02, Phố 7, Phường
Quận Tân Bình, BìnhTP.TrịHCM
Đông B, Quận Bình Tân, TP HCM
HĐ, PT Phát thư cho người nhà, HĐ, PT, TTB scan gửi email: dntrunglam@gmail.com
283 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
73/12 Lê Trọng
BH 14.02 C/c Bảy Tấn,
HiềnPhường
Tower,Sơn Số 9Kỳ, QuậnPhú
Phạm TânThứ,Phú,Phường
TP.HCM11, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email: giadinhcanhlan@yahoo.com
26/60 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Ngân hàng ANZ Tầng trệt, 39 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
D24
D16 Cư
KhuXádânNguyễn
cư Miếu Đình Chiểu,
Nổi, PhườngPhường 4, Quận
3, Quận BìnhPhú Nhuận,
Thạnh, Tp.HCM
TP. HCM
Email:
D16 Khudung8@vietnamairlines.com.vn
dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Email: dung8@vietnamairlines.com.vn
Số 10KP4,
45/4 Hồ Bá Kiện, TDP21,
Phường Khu phố
Thống Nhất, 2, Phường
Tp.Biên 15, Quận
Hòa, Tỉnh Đồng10,
NaiTP. HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến
Tỉnh Thừa Thiên Huế lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi email và nhắn tin: nguyentanloc.vodac@gmail.com; ngobinh_cd@yhaoo
Email: sondlhue@gmail.com
281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, TP. HCM
(Gửi Chiên
54/2/25 Bạch sale admin
Đằng, 5292) 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Phường
(phát thư cho sale Đức Thiện, OC: 5638 - +84 91 275 2268, 36-38 NVT)
39 Cầm Nguyễn
194/20 Bá Thước, Phường
Trọng Tuyển, 7, Phường
Quận Phú 08,Nhuận,
Quận Phú TP. HCM
Nhuận, TP. HCM
(KH ĐẾN VP NHẬN THƯ, TTB gửi về nhà cho KH)
Phòng 504, 82 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
253/4 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
253/4
100/76Nguyễn Văn Trỗi,
Thích Quảng Đức, Phường
Phường 10,
5,Quận
QuậnPhúPhúNhuận,
Nhuận,TP.HCM
TP. HCM
Email: thanhhai503@yahoo.com.vn
424
97A Nguyễn
Nguyễn Tất VănThành, Phường12,
Trỗi, Phường 18,Quận
QuậnPhú4, TP. HCMTp.HCM
Nhuận,
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ
30 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, quyền, TTB gửiTP.HCM
emai: thanhvan1603@gmail.com
(Người nhận thư: TRỊNH THỊ THU THẢO)
B112/25 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
90/578B
80 Nguyễn Nguyễn
Văn Thủ,Kiệm, Phường
Phường 3, Quận
Đakao, QuậnGò1,Vấp, TP. HCM
TP. HCM
Email: Forgetthunthanh@yahoo.com
TTB gửi Email: nguyenhonghadltn@gmail.com
(Giữ hộ HĐ, PT)
A75/6F/42 Bạchdvthuanhcm@gmail.com
TTB gửi Email: Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình,
và gửi thưTp.HCM
Phát tận tay hoặc phát thư cho người nhà
54 Phạm
Quận GòVănVấp,Hai,
TP. Phường
HCM 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
5Địa chỉ gửi
Đường số thư: Nguyễn
11 KDC Đức Phường
Cityland, Tài - Ban5,Khai
Quận thác
Gòcảng
Vấp,- TP.
58 Trường
HCM Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, TTB gửi email: ndt
Phát thư
A07.01 cho người
Chung cư SunnynhàPlaza,
- vợ Trần
110A Ngọc
PhạmQuỳnh Chi Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Văn Đồng,
Email: huynguyen_q@yahoo.com
410-412 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Email: quyg@msn.com
2A/38 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
189 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
149 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
PA2 L16 Chung
244 Nguyễn TiếucưLa(lầu
Phúc 1),
Thịnh, Phường
Phường 13, Quận
8, Quận 10, TP5,HCM
Tp.HCM
(GIAO THƯ: TRƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8, 289 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, TP.HCM, buổi sáng trước 1
99 Lô J3M, Đường DD7, Khu Phố 1, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
Lầu 1, 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
62/1/30 Trương
43 Cửu Long, Công 2,
Phường Định,
Quận Phường 14, Quận
Tân Bình, Tp.HCM Tân Bình, Tp.HCM
Báo KH
P402 đếnNguyễn
- 531 Vp nhận Duythư, Email:
Trinh, thunga.tran74@yahoo.com
Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM
(Giao thư địa chỉ: Chị Mai - 0903015539,
162/31 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 364 Cộng Hòa, tòa nhà Etown , Tân Bình)
TP. HCM
KH đến
24/22 VP Bình
Trần nhậnTrọng,
thư Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Địa chỉ giao thư:
118 Nguyễn Văn Linh, 36 Đường
Khómsố 3, 5TP.
ChuSócVăn An, P.26,
Trăng, Q.Bình Thạnh. HĐ, PT, TTB phát thư tận tay khách hàng
Sóc Trăng
Email:
TTB gửiKimdienpcst@gmail.com
Email: nguyenhonghadltn@gmail.com
(Giữ hộ HĐ,
174/11 Nguyễn PT)Tư Giãn, Phường 12, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Giữ hộ
20/6 MaiHĐ,
Văn PTNgọc,
đến lúc làm hồ10.
Phường sơQuận
chủ quyền, gửi fileTP.HCM
Phú Nhuận, scan HĐ, PT, TTB qua email: veterinavietnam@yahoo.com và TTB gửi thư
Gửi thư cho cô PHẠM XUÂN NGA
Địa chỉ giao thư: Lô A Tầng 25-01Chung cư Tân Phước,135 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11
GiữNguyễn
52 hộ HĐ,Văn PT đến
Mai,lúc làm hồ4,sơQuận
Phường chủ quyền,
Tân Bình, gửiTp.HCM
file scan HĐ, PT, TTB qua email: taphuongdung@yahoo.com
Email:
52 dangvietkhoa@gmail.com
Nguyễn Văn Mai, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Email:Đường
71/56 dangvietkhoa@gmail.com
Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
(GIAO THƯ: 108 HỒNG HÀ, TÂN BÌNH - Tòa nhà Viet Nam Airline)
161 Đường
236A/7 ĐàoSỹ,
Lê Văn Duy Anh, Phường
Phường 1, Quận9,Tân Quận
Bình,PhúTP.Nhuận,
HCM TP. HCM
Email:
Số van.vtt@mekophar.com
13 Đường HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM
(KH4,
Lầu NHẬN
302 Lê THƯVănTẠISỹ,VP)
Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
(KH nhận thư tại VP)
Studio KHA,
P.811 Tòa số 03 Nguyễn Kiệm,
C GoldenLand,275 Phường
Nguyễn Trãi,3,Quận
QuậnThanh
Gò Vấp, Tp.HCM
Xuân , TP Hà Nội
(GUI SALE TUONG VI, 5526, 36-38NVT)
Phòng
6 Nguyễn 602,Thế
TầngLộc,6,Phường
Kumho Asiana
12, Quận Plaza
TânSài Gòn,
Bình, 39 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
TP.HCM
Địa chỉ gửi thư: 22/30 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, HCM, email: btvvietnam2002@yahoo.com
504/22
251A BùiPhan Văn Trị,
Thị Xuân, Phường
Phường 01,5,Quận
QuậnTânGò Bình,
Vấp, Tp.HCM
TP. HCM
(Giao thư địa chỉ: 56 Phạm Ngọc Thạch,
56/61 Thích Quảng Đức, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Phường 6, QuậnTP3,HCM
Email:
(lúchuongthienhai@gmail.com)
11h30 hoặc 16h30)
Giờ Hành chính: 92 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận
671/10 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM
(Địa chỉNguyễn
671/10 giao thư: 56 Bùi
Kiệm, Văn Thêm,
Phường phường
9, Quận 09, quận
Phú Nhuận, TP Phú
HCMNhuận-gọi điện trước khi đến)
(Địa chỉ giao thư: 56 Bùi Văn Thêm, phường 09, quận Phú Nhuận-gọi điện trước khi đến)
182/2
338/9/9 (Lầu)
ĐiệnLêBiên
Văn Phủ,
Sỹ, Phường
Phường10, 11,Quận
QuậnPhú 10, Nhuận,
TP. HCMTP. HCM
(Gửi sale Trần Duy Khánh, đt: 0909883580; 36-38 NVT)
36 Yên
Tầng 12Thế,
CănPhường
12L, Chung2, Quận Tân Bình,
cư Phạm TP.HCM
Văn Hai, 91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM
Địa chỉ giao thư: 86 Nguyên Hồng,
750/1/46 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Phường 1, Nhuận,
Q.Gò Vấp Tp.HCM
HĐ, PT phát thư tận tay KH, TTB gửi Email: vyvungthuy@yahoo.com
3.14 Chung
47/36/5 cư Nguyễn
Đường Ngọc Phương,
số 19, Phường 8, QuậnPhường
Gò Vấp,19, TP.Quận
HCMBình Thạnh, TP.HCM
Có thể
Công typhát
TNHHthư chotoán
Kiểm ngườivànhà
Tư vấn A&C, 2 Trường Sơn, Phường 2,
Quận Tân Bình, TP. HCM
21
25ANguyễn
Trần BìnhHữuTrọng,
Thọ, Phước
Phường Trung, ThànhĐạo,
Trần Hưng phố Quận
Bà Rịa,Hoàn
Tỉnh Kiếm,
Bà RịaTP.
- Vũng Tàu
Hà Nội
(Địa chỉ gửi thư: 144A Phố Quán Thánh, Quận
235/18 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM Ba Đình, Hà Nội - Phát tận tay khách hàng, TTB gửi email: t5blue99@gmail.com
Báo
01 KH đến
Sông Thao,VPPhường
nhận thư - nhậnTân
2, Quận chung thư
Bình, GM1-08.04, TTB gửi Email: nguyenthuyngaQl@gmail.com
TP.HCM
PhátChung
8N3 thư tậncưtay
Phúckhách
Yên,hàng
Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
Phát thư cho
911/10/7D người
Quang nhà Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Trung,
Email:Nguyễn
597/8 phamquan1911@gmail.com
Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Email: katialtc@gmail.com
Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
(Gửi thư địa chỉ: số nhà 114, Tổ dân phố 15, Phường Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên - Phát thư tận tay Khách h
23 Ngô Thời
27/18/3 Nhiệm,
Nguyễn BỉnhPhường
Khiêm, Thuận
Phường Hòa,
01,Tp.Huế,
Quận GòTỉnhVấp,Thừa Thiên Huế
TP. HCM
Phát thư tận tay KH, TTB gửi Email: thanhha1902@yahoo.com
80 Lê Quang Định, Phường 9, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
766/54 Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM
215/16 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP HCM
20.02 Topaz 1, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
62/1/30
437/2/33/16Trương Công
Hoàng Định,
Văn Thụ,Phường
Phường14, 4, Quận
Quận TânTân Bình,
Bình, Tp.HCM
TP.HCM
(Gửi Sales MINH NGUYỆT- SÀN 205 CMT8, OC: 5402)
Công ty TNHH MTV S.MTECH VINA - Cụm Công nghiệp Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
23.01 Khối tháp
E14, Đường Lê ĐứcV2 -Thọ,
VănPhường
phòng Lô 6,V, Chung
Quận Gòcư
Vấp,kếtTP.
hợp
HCMThương mại Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Qu
(ThưLam
38/3 gửi KH
Sơn,liên hệ sale2,Lợi
Phường 5275,
Quận Tânsale báoTP.HCM
Bình, KH để KH lên nhận thư)
(NGƯỜI NHẬN THƯ: Phạm Thị Thu Trang - 0932202208, 38/3 Lam Sơn, phương 2, quận Tân Bình, HCM
59/95 CMT8,
60/11 Kim Mã,Phường
Phường15, Kim Mã,10,
Quận Quận
TP. Ba
HCM Đình, Hà Nội
(GIAO THƯ: 609/11 CÁCH MẠNG THÁNG 8, P.15, Q.10)
198/16 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
270/14 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
118/12Nguyễn
17/18 Đường Huysố 1,Tưởng,
Phường 11, Quận
Phường Gò Vấp,
6, Quận BìnhTP.HCM
Thạnh, TP.HCM
36/6A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM duongtdai@yahoo.com, tuphuongttkd@gmail.com
Có thể phát thư cho người nhà, TTB gửi thư và Email:
HĐ, PT báo để KH đến nhận thư, TTB nhắn tin
52/9 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
Có thể phát thư cho người nhà
Email:TL
35/60 quocvuthanh@gmail.com
848 Khóm Tân Bình, P.An Hòa, Tp.Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Phát tận
15 Yên Thế,tayPhường
Khách hàng
2, Quận Tân Bình, TP. HCM
TTB gửi email: tanphanngoc81@gmail.com
12 Mỹ Phú 1C, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Email: vinh919vna@gmail.com
54/1/12A (số mới: 54/20/12A) Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phát thư
339/18 Tôtận
HiếntayThành,
hoặc phát
Phườngcho 12,
ngườiQuậnnhà10, TP. HCM
Địa chỉ Nguyễn
562/78 gửi thư: Kiệm,
C/c Hoa Sen, 08A7,
Phường 262/20
4, Quận Lạc LongTp.HCM
Phú Nhuận, Quân, P.10, Quận 11
HĐ, PT,
638/1 TTB phát
Trương Côngthư tận tay
Định, Khách
Phường hàng An Ninh, TP. Vũng Tàu,
Nguyễn
Tỉnh Bà Rịa
74/13/10 - VũngQuốc
Trương Tàu Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến
163/14/6 Tô Hiến Thành, lúc làmPhường
hồ sơ chủ
13, quyền,
Quận 10, TTB
TP.gửi email: duonganhtuan1969@gmail.com
HCM
Liên hệ giao
Địa chỉ C.Anh Thy:
thư: 0906405414,
2/8/2 Đường sốHĐ, PT gọi báo
9, Phường HiệpKH đếnChánh,
Bình nhận thư, TTB
Q.Thủ email: thynguyen.w@gmail.com
Đức
Có thểGreenview
CA1-7 phát thư cho Phúngười
Mỹ Hưng,nhà Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Giữ
PháthộthưHĐ,tậnPTtay
đến lúc làm
khách hàng hồ sơ chủ quyền, TTB nhắn tin
Email: bestcharlatan@gmail.com
136/33 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Địa chỉ gửi Nguyễn
465/30/25 thư: 299/2/11
Văn Công, Lý Thường
PhườngKiệt, Phường
3, Quận 15, Quận
Gò Vấp, 11, TP.HCM - Phát thư tận tay KH, TTB gửi thư và gửi Email: duon
TP. HCM
Email: dohuuquang1978@gmail.com
54/2/25 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
A0503 Căncho
(phát thư sale Thạnh,
hộ Phú Đức Thiện, OC: 5638
Phường - +84 91
Phú Thạnh, 275Tân
Quận 2268, 36-38
Phú, NVT )
TP. HCM
Địa chỉ giao thư: Chị Phượng 01269969698-
86/5 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM 141 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM- JW skincare; TTB gửi ema
TTBPhạm
4/8 gửi email: anhthao4963@gmail.com
Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Địa chỉ giao thư: 222 Điện
156 Nguyễn Đình Chính, Phường Biên Phủ, Phường
8, Quận Phú7, Quận 3,
Nhuận, TP.HCM, TTB gửi email: lethanh41747@gmail.com
Tp.HCM
Email:
Giữ hộcongtytuananh989@gmail.com
HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi thư
Email: brianle0506@gmail.com
Email: Routebuggy@yahoo.fr
NgườiĐường
05-07 nhận: Lê số Lương
4, Khu Trung
dân cư- số
0909043123
5-143 ha, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM
HĐ, PT, TTB phát thư tận tay
KH ở Thụy Sỹ, giữ hộ thư để KH về nướckhách hàngnhận sau
TTB gửi email:
199/14A Đườngwalterschluep@windowslive.com
3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM
Địa chỉ giao
X2-23.10 Sunrisethư: City
65 Đào Duy27
North, Anh, Phường
Nguyễn Hữu9,Thọ,
QuậnPhường
Phú Nhuận; TTB gửi
Tân Hưng, Email:
Quận hung.phamthe@sapa.com.vn;
7, TP. HCM phuongtrang.ng
Email:
Email: oranjean2000@yahoo.fr
tutrinh.phanthi1108@gmail.com
Phát thư tận tayChinh,
405/24 Trường kháchPhường
hàng 14, Quận Tân Bình, TP. HCM
HĐ,PT
Phát thưbáotậnKHtayđến VP nhận,
khách hàngTTB nhắn tin và gửi email: phamhoangviet_87@yahoo.com
Email: ngohnthuy@gmail.com; Lcph3110@gmail.com
24A Cửugiao
Địa chỉ Long, Phường
thư: Lầu 21,2,Công
QuậntyTân Bình, Tp.HCM
Amway, 182 Lê Đại Hành, P.15, Quận 11
TTB gửi email: thao.phan@amway.com
269/10/3
119/9 Tổ 35,
Nguyễn Phạm
Hồng NgũPhường
Đào, Lão, Phường
14, QuậnHiệp Thành,
Tân Bình,TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Tp.HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi thư và email: chautruong77@yahoo.com
Phòng
A13 Bạch6, Cục
Đằng,C45, Tổng cục
Phường Cảnh Tân
2, Quận Sát,Bình,
Bộ Công An, Số 258 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
TP. HCM
TTB gửi
284/9 email:Trọng
Nguyễn namhoang0210@gmail.com
Tuyển, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Gửi thư và email: hoangyennt.1909@gmail.com
Căn
Pháthộ A1009
thư chung
tận tay KH cư Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
Email: nguyenthithucuc@gmail.com
28/1/11 Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Email: hoaingoc08@gmail.com
1/8 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phát
Số thư cho
1 Bạch Đằng, người nhà 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Phường
155 Bis Trần Quang Khải,hàng
Phát thư tận tay khách Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Địa chỉ gửi thư: Lầu 14,
237/3 Phan Đình Phùng, Phường Cty Boehringer,
15, Quận 39 Phú
Lê Duẩn,
Nhuận, Quận 1 (liên hệ chị Trúc). TTB gửi thư và gửi Email: pvkbut@yahoo.com;
Tp.HCM
Phát thư cho người nhà, TTB gửi email và thư: haisongnam@yahoo.com
91 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Phát thưNguyễn
27/18/3 tận tay Bỉnh
khách hàng Phường 01, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Khiêm,
Phát 8,
Thôn thư tận tay
Nhân Mỹ,KH, TTB gửi
Lý Nhân, Email:
Tỉnh thanhha1902@yahoo.com
Hà Nam
TTB
91 email:Quốc
Trương thanh.tranquoc@hotmail.com
Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Giữ hộ HĐ, PT đến lúc làm hồ sơ chủ quyền, TTB gửi email: quanglai.abci@gmail.com
337/1 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
Sale phụ trách Sale Thay Thế Ghi chú:
Bùi Quang Nghị

Chị Thơm - 0917823679


Chị Thơm - 0917823679

Chị Thơm - 0917823679

n 12, TP.HCM
Châu, TP.Đà Nẵng)
Lầu 6, 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM)

0983@yahoo.com và gửi tn zalo)

hường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

mail: phinguyen@vietos.vn)

pink.phanthu@gmail.com

P.3, Q.Gò Vấp)


tay Khách hàng)

hongchau.vunguyen@gmail.com

Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh)

n Hoàng 01629285825)

mola@gmail.com, GIAO THƯ GIỜ HC: 277/40 TRƯỜNG CHINH, P.14, QUẬN TÂN BÌNH, TỪ T2 -> T7)
n, Phường 9, Quận 3 - Liên hệ gặp bác sĩ Hoa - phát tận tay KH tất cả HĐ, PT, TTB)

h, nhắn tin báo trước )

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

16, Quận 8, TP.HCM)

n 12, TP.HCM

@gmail.com)

One contact: 5036) TTB gửi thư và email: huong_sc5@yahoo.com; qquocvn@yahoo.com


One contact: 5036) TTB gửi thư và email: huong_sc5@yahoo.com; qquocvn@yahoo.com

Chị Thơm - 0917823679


0903 095 139, 36-38 NVT, TTB gửi thư)
u DC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh - phát cho người nhà)

hát
M thư cho người nhà)
gocthom.trading@gmail.com)
m, TP.Hà Nội

@yahoo.com và nhắn tin

Tân Bình, Tp.HCM, TTB gửi email: nguyencuuviet@yahoo.com)


Tân Bình, Tp.HCM, TTB gửi nguyencuuviet@yahoo.com)
N GIAO, TX. THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, Email: daitrang7526@gmail.com

, gọi chị Trang - 0909913006)

ư trước 9h45 sáng)


my@gmail.com )

à khi KH đi vắng)

ận Tân Bình, TP. HCM

Ự NHIÊN, 227 NGUYỄN VĂN CỪ, P.4, QUẬN 5 -PHÁT TẬN TAY KH)
gọi điện hẹn KH trước khi giao)

N BÉ HẠNH PHÚC)
dth@sacombank-sbr.com.vn
gan.tuoi2303@gmail.com

12, Q.Tân Bình


Tân Phú, TP. HCM
nt@gmail.com

nhphamtuyet.kh@gmail.com và gửi Phiếu thu cho sale Trần Hằng, OC: 5485, 205 Cách Mạng tháng 8)

– Trung tâm vận hành Bình Phú, số 1168D Đường 3 tháng 2, Quận 11)

Duyên Hải, Trà Vinh, TTB gửi email: hang.vlxdnghiaphuong@gmail.com


ình, TP HCM
hạnh, TP. HCM

ận Thủ Đức, TP. HCM

nh, P.15, Q.10)


- CTCP Khu vực Miền Nam, 49 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM - Phát tận tay khách hàng)

A CHỈ: 19 Tôn Thất Thuyết P.18, Q.4 TP. HCM; Thời gian: 14h - 16h từ thứ 2 - 6 hàng tuần HOẶC 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP

o.com, TTB gửi sale Nguyễn Thị Hồng Điệp, OC: 5333; đt: 0902 69 12 99 & 0934 157 136; VP Lexington, Quận 2)
13815cgmail.com)

g817979@yahoo.com.vn
A CHỈ: 19 Tôn Thất Thuyết P.18, Q.4 TP. HCM; Thời gian: 14h - 16h từ thứ 2 - 6 hàng tuầnHOẶC 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP.

ận tay KH, TTB gửi thư và gửi Email: trungkienhkvn@yahoo.com

TỔNG CÔNG TY SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT)

LƯƠNG YÊN, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI)


N LƯỢNG, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP)

nhcne@gmail.com

One contact: 5036) TTB gửi thư và email: huong_sc5@yahoo.com; qquocvn@yahoo.com

ân Tôn, Phường 9, Quận 5 - chị Trúc Mai 0918758834)

ao@yahoo.com)

Đ&PT gửi về: LẦU 43, SỐ 2 HẢI TRIỀU, TÒA NHÀ BITEXCO, QUẬN 1)

doanh, 65 Nguyễn Du cũ)


15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

tay KH, TTB gửi thư và gửi Email: duongphuong94@gmail.com


ang78@yahoo.com

ận, Quận 12, Tp.HCM

One contact: 5036) TTB gửi thư và email: huong_sc5@yahoo.com; qquocvn@yahoo.com


ang.dong1604@gmail.com)

ơn,
ng Tân Bình - gọi điện trước khi giao
_010uyvu@gmail.com
hà, TTB gửi thư + gửi email: trungdv@goldtimes.vn
Bến Nghé, Quận 1
nhà, TTB gửi thư và Email: vanngaluu@gmail.com

e@lifestyleproject.io)

ng 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

vodac@gmail.com; ngobinh_cd@yhaoo.com
n Tân Bình, TP.HCM, TTB gửi email: ndtai75@gmail.com

2, QUẬN 10, TP.HCM, buổi sáng trước 10h30, buổi chiều trước 15h30)

ư tận tay khách hàng

inavietnam@yahoo.com và TTB gửi thư

uongdung@yahoo.com
é, Quận 1, TP. HCM

ng, TTB gửi email: t5blue99@gmail.com)


Ql@gmail.com

nh Điện Biên - Phát thư tận tay Khách hàng, gửi file scan HĐ, PT: anhvulan65@gmail.com)

ng, Tỉnh Bắc Giang


guyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

ận Tân Bình, HCM

ongttkd@gmail.com
en.w@gmail.com

n tay KH, TTB gửi thư và gửi Email: duongchithanh83@gmail.com; phuonglucia@gmail.com

n 1, TPHCM- JW skincare; TTB gửi email và gửi thư, Email: drkimphuong75@gmail.com

nh41747@gmail.com

hamthe@sapa.com.vn; phuongtrang.nguyen@sapa.com.vn

n Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM

thư và gửi Email: pvkbut@yahoo.com; nttruc8@yahoo.com.vn


n HOẶC 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM)

on, Quận 2)
nHOẶC 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezA1yDN1eSzXQ8yipm2A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezA1yDN1eSzXQ8yipm2A
QLSezA1yDN1eSzXQ8yipm2A-hVZSBV60PLIcyQyD_X6CEMKCECg/viewform?edit2=2_ABaOnuesGJzJVgo4OWKXd33mHKVS7pQa1q_C
QLSezA1yDN1eSzXQ8yipm2A-hVZSBV60PLIcyQyD_X6CEMKCECg/viewform?edit2=2_ABaOnueB1yeMbjd_qJmfdIMGSijW6nOQ7cA2ffS
o4OWKXd33mHKVS7pQa1q_CX6JfT-dke0rWHP8V4gIkoSM
_qJmfdIMGSijW6nOQ7cA2ffS2uLVvhuwe-PpMFbY-4FeoPg