Vous êtes sur la page 1sur 1

la Généalogie des

Craioveşti - Brâncoveni Barbu


Paharnic 1431, 1436;
Réalisation, graphisme et mise en page: Mona & Florian BUDU-GHYKA & Vlada .............
Sources:
I.C. Filitti; Ştefan Grecianu; Ştefan Ştefănescu; M.D. Sturdza;
décembre 2007
Copyright © Mona & Florian Budu-Ghyka
www.ghika.net Neagoe de Craiova
dit ”STREHĂIANUL”
Mise à jour Sept.2019, sources: Ban 1450-1475, 1482....;
M.D.Sturdza, Familii boierești din Moldova și Țara Românească, &1 Stana ...… de Florești
pour Craiovești : vol.V, p. 432-486 f. de Vâlsan de Florea
pour Brâncoveni : vol. II, p. 246-354 &2 Vinia ..... Noble de Serbie

Barbu I Pârvu I Danciu Radu Mușa


dit "Craievschi" † 3.VI.1512 (Gogoaşe) † Gura Tinoasei (Teleorman) 1507 Réligieuse Magdalina
Membre du Divan 1482, 1487-1494 ╪ Mon. Snagov Stolnic 1482-1488; Mare Postelnic 1489-93, &1 ..... CÂRJEU,
Mare Ban 8.IX.1495-10.I.1520 Vornic 1482, 1486-1493, Comis 1489-1503; 1493-1501, 1505, 1507; Vistier de Corbi (Muscel);
Moine Pahomie; 1495-1501, 1508-1509, 1512 Spătar 1505-1507; 1510; & Velica FLORESCU de Șitoaia &2 HAMZA ....
& Negoslava (Neguţa) ...... & Neaga ...... de Hotărani Vornic 1510; f. de Vintilă Florescu Mare Vornic † après 1503
Noble de Serbie; † ...1514 & Hrusana ...... (Gogoşoaia) ╪ Mon.Argeș
Réligieuse Salomia; ╪ Mon. Glavacioc, f. de ...Gherghina - Pârcălab, frère de Rada,
puis Mon. Argeș (1520 ?) épouse de VLAD Călugărul Vodă

Neagoe BASARAB Preda Marga Barbu II fille Drăghici Pârvu Maria Vlădaia Hamza II
† 15.IX.1521 † Târgoviște …1524 ? † Viișoara ..VIII.1530 (Oancioaia) (Gogoaşe) † 14.IV.1529 de Obislav
╪ Mon.Argeș tué par les boyards de & Marcea ...... Mare Postelnic 1523; & ....... OANCEA † Cple. 1530 pendu Mare Postelnic 1511; & Şerban .... de Izvorani & Vlăsan FURCOVICI Mare Ban 1530-1533;
Mare Postelnic 1501-1509; Radu Vodă de la Afumați Mare Postelnic Mare Ban 1529-30; de Batiu Prétendant au trône Mare Ban 1522-1528; Mare Stolnic 1522-1528; (frère de Radu
Mare Comis 1510-1511; Dans le Divan 1817; 1510-1512 & ... ? ... - soeur Pârcălab 1512-20; sous VLAD Vodă Mare Vornic 1530-1531; Furcovici de Golești)
Trône de Valachie: 1512-1521; Mare Ban 1520-1521; de MOISE Vodă Mare Vistier Înecatiul 1534-1535; Mare Vistier 1528;
& Elena (Miliţa) Despina & .............. 1522-1524; Mare Ban 1535-1539; Mare Logofăt 1530-31
BRANCOVICI, † tué à Țarigrad 1543 1534;
réligieuse Platonida; † ante 11.I.1535
† 30.I.1554
╪ Sibiu, puis Mon. Arge ș 1556

Petru Ioan Teodosie Stana Roxanda Anghelina Barbu III Vâlsan Matei Marcea Anca Radu Stanca
n. 1.I.1501 † 27.XI.1519 † Cple. ...1522 † 8.II.1531 ╪ Mon. Argeș † 3.VIII.1519 † …1524 † 1568 † 1559 de Şitoaia de Coiani Postelnic; de Obislav
† 15.III.1521 ╪ Mon. Argeș ╪ Mon. Argeș ╪ Mon. Argeș &1 RADU Vodă ╪ Mon. Argeș Mare Ban 1534-1535; & Maria f. de Datco, Ban; Postelnic; & Neagoe ....
╪ Mon. Argeș Trône de Valachie: Réligieuse Sofronia; de la Afumaţi Trône de Valachie: 1536 Mare Armaș, et de & Stanca ….. Mare Ban
.IX - .XII.1521 & ŞTEFĂNIŢĂ Valachie: 1522-1529 & .............. Calea de Brâncoven 1560-1562;
Vodă &2 RADU Vodă
Moldavie: 1517-1527; PAISIE
Valachie: 1522-1529

Nicolae Danciu Datco Radu Radu Marga Vișana Şerban Maria


Prétendant au Trône de Brâncoven † …1575 de Brâncoven Postelnic; † ..VIII.1587 de Coiani † 1590
1565-1566 † 1595 ╪ Mon. de Alba-Iulia Postelnic 1559; & Maria .... & Ivan .... & Oxotie .... Postelnic; &1 Radu .... Postelnic;
& .............. puis Mon. Armota (1646) & Neaga ...... f. de Ştefan ... Postelnic; Mare Agă 1567-68; &2 Nica ....
Postelnic 1573-1579; de Goleşti Mare Clucer; Mare Armaş 1586; 1588;
Mare Armaş 1588-1591 (soeur de Ivașco 2e Postelnic 1589;
Mare Vornic 1591-1593 et Albul de Golești) † 1590
Mare Spătar 1594-95
& Stanca ..... de Hotărani

1 1
Basarab Matei BASARAB Barbu Calea Maria Radu ŞERBAN
Prétendant au Trône 1599 Postelnic 1603-1605; Postelnic de Brâncoven Trône de Valachie: .VIII.1602 - .XII.1610
&1 …………… Paharnic 1608-1627; 1603, 1607; &1 ..... CALOTĂ et de Golești .VI.1611 - .IX.1611
&2 Franceschina GHISI Mare Agă 1628; Mare Ban 1596-1600; & David ...... 2e Paharnic 1589; Postelnic;
f. du Patriarche Vénétien Trône de Valachie: .IX.1632 - .IV.1654 &1 STANCIU ..... Postelnic 1596, 1603 Mare Paharnic 1594-1600;
Giacomo Ghisi & Elena NĂSTUREL Mare Postelnic &1 Elina .... de Mărgineni;
HERESCU 2 (sans mariage) Elena ... († 1642)
f. du prêtre Constantin de Buc.

1 1 1 2
fille Neagu Basarab Stanca Danciu Preda Brâncoveanu Elena (Ilinca) Ancuţa Basarab Constantin ŞERBAN
Prétendant au Trône 1633-1644 † 1645 † Târgoviște 1658 n. Suceava (RO) † 1625 Trône de Valachie: .IV.1654 - .I.1658
&1 ..... FOTA Mare Postelnic 1624-25; 21.V.1611 & Nicolae & Arghira ... 2e Postelnic 1637;
Mare Postelnic 1611-1613 Spătar 1633-35; † 2.III.1687 PĂTRAŞCU Vodă Mare Serdar 1644;
&2 ..... GORGAN Mare Paharnic 1645-52; & 1625 Constantin f. de Mihai Viteazul Vodă &1 Bălaşa RALLI
† Transylvanie 1632 (tué) Mare Vornic 1652-55; CANTACUZINO f. de Nicolae Ralli, Stolnic,
2e Vornic 1622; Mare Ban de Craiova 1658 n...1598 - † Snagov 20.XII.1663 et de Maria f. de Toader Boul
Mare Stolnic 1625; & Păuna GRECIANU Mare Postelnic; Vustier de Moldavie
Mare Spătar 1628; &2 Nedelea ......

1
Vişa Ancuţa Papa Brâncoveanu Stanca Cantacuzino Famille Ilinca
de Goleşti † ..1655 - ╪ Mon. Brâncoveni n. ..1637 - † Buc.10.II.1699 CANTACUZINO
& Stroe LEURDEANU & Iordache Postelnic; ╪ Mon. Brâncoveni (Olt) (Valachie) & Eustratie
PÂRŞCOVEANU LEURDEANU(GOLESCU)
Postelnic 1659;
fam.
LEURDEANU (Golescu)

Maria Eustratie Constantin BRÂNCOVEANU


Vel Logofăt; n. 15.VIII.1654
& Şerban & Ilinca f. de Nicolae PĂTRAŞCU Vodă † Cple. 15.VIII.1714
CANTACUZINO et de Ancuţa (f. de Radu Şerban Vodă) décapité (avec ses fils) - ordre du Sultan
Paharnic 1672; Postelnic 1674-75, 1679-80;
Agă 1679; Spătar 1682;
Comte (1688) puis Prince du Saint Empire 1695;
Trône de Valachie: .X.1688 - 15.VIII.1714
& Maria ... f. de Neagoe (Postelnic)
et nièce de Antonie Vodă

BRÂNCOVEANU

Stanca Maria Ilinca Constantin Ştefan Safta Radu Ancuţa Bălaşa Smaranda Matei
† 15.III.1714 n. ...1677 n. ...1682 n. ...1689 n. ..1685 n. ...1685 n. ...1690 † Braşov 12.IV.1730 n. …1702
& 1692 Radu ILIAŞ † Cple. ...1697 &1 Buc. 1698 Scarlat † Cple. 15.VIII.1714 † Cple. 15.VIII.1714 † ...1747 † Cple. 15.VIII.1714 ╪ mon. Șchei & Buc. 26.X.1708 & Buc. …1712 † Cple.
n...1671 & Iași 13.XII.1692 MAVROCORDAT & Buc. 20.I.1706 & 27.II.1709 & 1700 Iordache & Buc. .V.1705 Manoil LAMBRINO Constantin BĂLEANU 15.VIII.1714
† 19.III.1704 Constantin n. Phanar 2.III.1678 Anica BALŞ Bălaşa KRETZULESCU Nicolae ROSETTI f. de Andronic Rangav n. 1690 - † 1746
f. de ILIAŞ Vodă (Mold.) DUCA Vodă † Târgovişte 18.VII.1699 n. ..1690 CANTACUZINO 1680-1746 n. 1680 - † 1759 Grand Réteur de la Caïmacam de Craiova 1745
et de .... Cantacuzino &2 Şerban f. de Ioan Balş n. 1696 - † 23.XII.1711 Mare Vornic; Comte du St. Empire Patriarchie de Cple.
GRECEANU et de Safta Ursachi ╪ Târgovişte (Mitropolie) 25.II.1733

Constantin
n. …1707 † …1762
Prince du St. Empire;
Mare Comis 1730, 1739; Mare Stolnic 1732, 1735;
Mare Paharnic 1745-47; Mare Logofăt 1748-52, 1758-61
Mare Spătar 1753-55; Mare Ban de Craiova 1757-58
& Maria f. de Toma Guliano dit COSLOGEANU
et de Safta Cantacuzino

Nicolae Emanoil
Prince du St. Empire; n. ...1748 † Brașov 24.IV.1811
2e Spătar 1753; Mare Comis 1759, 1761; Prince du St. Empire;
Mare Paharnic 1761-62; Mare Vistier 1776-99; Mare Căminar 1762; Mare Paharnic 1769, 1777;
Mare Logofăt 1799-1800 Mare Vornic 1777-95; Caïmacam de Valachie
Mare Ban de Craiova 1788, 1792, 195-96, 1802 et Mare Ban de Craiova 1802;
&1 Maria VĂCĂRESCU & Zoe STURDZA f. de Dumitru Sturdza
&2 .II.1776 Safta FĂLCOIANU et de Ruxandra Ghika
&3 Elena f. de Ion MORUZI † Brașov 24.VII.1821
et de Elena Ghika

1
Constantin Elena Grigore Maria
† Brașov - enfant n. ..1787 n. Buc. ...1771 ? † 1833 † Buc. 1837
† Brașov 18.III.1809 Prince du St. Empire; ╪ Buc. égl. Sf. Ioan Nou
╪ Iași, égl. Tălpălari Mare Paharnic 1795-96; Logofăt 1799-1800 & Grigore BĂLEANU
& Grigore CANTACUZINO Mare Logofăt 1800; Mare Vornic 1804; n. ..1770
- PAŞCANU Mare Ban de Craiova, Mare Vistier 1822-27; † 16.XII.1842
Mare Spătar en Moldavie; & 1768 Elisabeta (Safta) BALŞ Mare Ban de Craiova;
n. 1799 - † 1808 n. ..1778 - † .VIII.1857
Réligieuse mon. Văratec;

adoptée en 1820

Zoe Mavrocordat Alexandra


(nièce de sœur de Elisabeta Balş) n. …1795
n.26.II.1805 - † Buc. 23.V.1892 † 28.XII.1870
f. de Alexandru Mavrocordat & Nicolae VĂCĂRESCU
et de Catrina Balş, soeur de Elisabeta
& 15.I.1825 Gheorghe BIBESCU Vodă
div.20.VI.1845, rem. avec Maria Văcărescu

BIBESCU

Famille Grigore Brâncoveanu Maria Văcărescu


n.24.XII.1827 - † Paris 15.X.1886 n. Buc. 1.VII.1815
BIBESCU né Bibescu, adopté par Grigore Brâncoveanu, avec † Paris 27.IX.1859
autorisation (1828) de porter le nom BRÂNCOVEANU, &1 Costache GHIKA
puis BASARAB-BRÂNCOVEANU; &2 Gheorghe BIBESCU Vodă
Autorisation Impériale Autrichienne pour (div. de Zoe Mavrocordat-Brâncoveanu
porter également le titre de Prince (1860)
& London 28.V.1874 Ralou MUSURUS
f. de Constantin Musurus Pacha et de Ana Vogoride
n. 2.VII.1847
† Paris .IX.1923

Constantin Anna (de Noailles) HÉLÈNE


n. Amphion (Haute-Savoie) n.Paris 15.XI.1876 n.Paris 30.VI.1878
1.X.1875 † Paris 30.IV.1933 † Paris 4.III.1929
† Buc. 22.VIII.1967 ╪ Paris - P ère-Lachaise & Evian 24.VIII.1898
╪ Buc. Cim. Bellu Poétesse; Membre de Alexandre Prince
&1 Paris 27.X.1909 Eugénie l'Académie Royale Belge; de CARAMAN-CHIMAY
f. de Sir John ANTONIADES primée par l'Académie Française; n.Paris 9.III.1873
(div. de Michel Negropnte) Première femme Commandeur † Paris 21.III.1951
n. Alexandria (Egypte) 18.X.1874 de la Légion d'Honneur
† Amphion 25.XII.1917 & Evian 18.VIII.1897 Mathieu
&2 Paris 24.IV.1919 Nicola CESIANU Comte de NOAILLES
n. Buc. 24.II.1891 n.13.IV.1873
† Buc. 8.IV.1968 † 7.II.1942

1 2 2 2 2
Matei Constantin Mihai George Elisabeta Anne-Jules Marc Adolphe
n. Paris 10.III.1913 "Costi" n. Buc. 4.IV.1921 n. Buc. 7.III.1922 n. Buc. 3.II.1932 Comte de NOAILLES Prince de CARAMAN-CHIMAY
† Paris 4.VI..2002 n. Buc.8.IV.1920 † 9.VIII.1943 † 19.IX.1944 † Neuilly s. Seine n.18.IX.1900 n.Paris 9.X.1903
& Buc. 9.VII.1942 † Boulocq (Fr) 18.XI.1983 ╪ Mogoşoaia ╪ Mogoşoaia 28.VII.2009 † 26.X.1979 † Cannes 18.II.1992
Elena ARION & Buc.-Mogoşoaia 15.III.1942 Aviateur; Aviateur; Dipl. Ecole Pratique des
n. 5.VII.1909 Marina ŞTIRBEY & Buc. 10.VII.1943 Hautes Etudes (Paris)
† Paris .1989 n. Vienne 19.III.1912 Victoria f. du Comte Journaliste Agence
† Boulocq 15.VII.2001 José de CASA ROJAS France Presse
Ministre d'Espgne à Buc.

Grigore Eugenia Constantin Mihai


n. Alexandria (Egypte) n. Paris 4.VII.1949 n. Buc. 28.I.1943 n.Buc. 17.II.1948
17.IV.1947 Journaliste; Dr. en Filologie; Dr. en Math. (Paris); Chercheur au Centre
Haut Fonctionnaire des Conf. Univ à de la Recherche Scientfique (Paris)
Nations Unies (New York) l'Université de &1 Paris 1984 Bettina FUNCK BRENTANO
& Vitry s. Seine ..XI.1978 Birmingham &2 Paris 21.X.2007 Laetitia Le GUAY
Say LOWANG f. du Baron Christian Le Guay
et de Isabelle Tannery

1 1 2 2
Vlad Zoe Constantin Ana Iseut-Marie-Mathilde Marie-Emilie-Valentine
n. Neuilly n. Genève n. Neuilly 12.III.1991 n. …1994 n.Paris 18.III.2005 n.Paris 27.XII.2006
13.V.1982 15.V.1985 † …1995

Copyright  ©  Mona & Florian Budu‐Ghyka  2003 ‐ 2007