Vous êtes sur la page 1sur 9

Sida,pas une fatalite mais un choc dangereux

Cette histoire nous parle d’un homme et sa sœur apres la mort des parents.Ce frere-la representait tout
pour la petite sœur,malheureusement,faute de prudence,la petite amie du frere devenait enceinte, lors
de l’accouchement,ils etaient tous deux morts.Les parents de la dame rendaient le frere responsable de
tout .A force des pratiques malefiques,on l’a rendu amorphe(handicape).Maintenant,la petite sœur qu’il
adorait se sentait dans l’obligation d’avouer a son frere la reciprocite de son aide ulterieure.Pour cela,la
petite sœur s’est prostituee,avec des larmes aux yeux,ils n’ont pas pu l’empecher.C’est ainsi que
David,un jeune homme de son age non trop imbu de la vie qu’elle menait lors d’une soiree
d’anniversaire apres avoir beaucoup bu s’est epris d’elle au meme moment malgre les conseils de son
ami Jack,il a essaye de s’aventurer et sans hesiter en raison du fait qu’ils venaient d’une grande
famille,la petite fille qui se debrouillait ne l’a pas refuse d’avoiravec lui une petite relation sexuelle dans
le but de gagner de l’argent.Quelque temps apres,la petite fille a reussi acapter l’attention d’un diaspora
infecte par le VIH,et ce dernier lui a fait des offres mirobolantes.Finalement,elle adesiste.David,lui
devenait completement amoureux d’elle malgre les expplications de la jeune fille a propos de son mode
de vie,il lui a propose de se marier avec elle.Entre temps,un enfant est ne,apres 10 ans de couple,on a
constate que l’enfant vivait avec le VIH dans le sang,on a commence a le detester pour dire qu’il est un
vagabond puisqu’il se laissait influence par les enfants de son age.On l’a expulse de chez eux pour eviter
de se contaminer.Humblement l’enfant ayant eux la capacite de suivre un traitement a renonce a la vie
sexuelle pour suivre un religieux.Apres 2 ans,il a rencontre ce diaspora dans un bar et ce dernier lui a
tout explique sans savoir qu’il était le fils.Avec des pleurs,il est retourne sur le toit parental pour
expliquer ce qui s’est passe.Tout de suite apres,un test,les deux etaient devenus seropositifs.
Sur une plage

Jean :Gade misye !Gen lew gentan gwog ?Pran prekosyonw tande tipap

Aris :A monche,ou konnenm timid,m met gwog nan tet mwen poum pale ak medam yo,saw we de bel
nanak lot bo a.

Jean :Tu joues avec le feu ;nou pat vin ak kapot,bel nana se youn,men ou konn kiles li ye ?

Aris :Sa kap deranjem ;nan lanme ou paka ni ansent fi,ni pran sida, m ka anmizem !

Jean :Poze non piti ;sil te bon,tout moun ta deyel e li bel !

Aris :Fanm sa ;se karaktel y ope,li pa ka pa bon zenzenn,male toro a vin metem gason,fok mwen
montrem se toro

Jean :Chet menn,ou dwol anpil wi !

Aris :Mademoiselle,comment vas-tu ?Ou gen yon admirate nan zon nan wi,ou genle pou kont ou ?

Marta :Kiles ou ye ?Ou pedi chemenw ?

Aris :A mache, m panse ou ka edem kanmenm !

Marta :Nan kisa ?

Aris :M pou kont mwen,e m vlew bo kotem,gade byen pou we nan pantalonm sak rive, m panse nou ka
al fe yon tchek !

Marta :Fok ou banm bwe anvan !

Aris :Pa gen pwoblem,kitem al achte pou ou

Marta ;O !O !Non,banm kob la

Aris :saw vle m vlel tou,saw pote nan sache sa

Marta :M soufri estomak fe mal donk m achte kek bwat let,ann al benyen !

Nadege e Fanfan

Fanfan :Wi fout gade yon zye ke anana,franchmanm santi m vin feb,koumanw rele

Nadege:M rele fi,e saw vle?

Fanfan:E nan mon ou soti,any malgrew anfom se yon bos wi kap pale ak ou,gadem byen pou ou we

Nadege ;Menm sim ofelin,sa pap fe yon gwo nanm tankoum achetem
Fanfan:a la tifi frekan,ou pansem dou

Aris :Sak gen la sista ?Apa misye ap manyen sem nan

(Aris goumen ak Fanfan)

Nadege :Aris,gen lew sou,ou dwol anpil ?

Aris :Sou,se foum fou pou yon lanmou wi,gade jan yon fanm dous mesye

Nadege :Wal nan fe bagay ak yon moun ou rankontre yon sel fwa,poutan ou pat al nan kondom,ou
anraje jan zon sa gen sida

Aris :Martha cheri,gad janw bonm,ou se yon myel kap fem anvi pran zel,yon mwa apre se moun marye

Nadege :Tout palem pale misye,li pa tande !

Aris :Sem,ou konnenm renmenw anpil, m pap few wont bon chwa,bon chwa

Nadege :Non monche,yon kout foud tou senplemanl gentan few kannannan,e pa Martam konnen ?

Aris :Ki Marta ?M pa kwe se pa nan syel li te soti jou sal tonbe sou plaj la !

Nadege :E pa ras,gad jan?

Aris:we,we

Nadege:Mezanmi,anmwey,kotew pran la

Aris:Sou plaj la,kem pran , m anvi goute lanmou

Nadege :Frem,ou pa ta fem sa,tifi sa se yon bwazez,se yon gwo chans sil pa enfekte

Jean e Marta

Jean :Ey !Kouman ou fe konsa,se gwog vre pou ta fe Aris pranw,pou janw pa bon,vye fod twa pedal

Marta :Wap betize kounya,li nan menm li nan menm net paskem ansent 3 mwa

Jean :Kisa ?Gad jan Aris gaspiye lavil Bondye

Nadege et Aris

Aris :Sista,saw panse de li ?

Nadege :Frem, m regret ou tal sou plaj sa,se moun yo kap cheche genyen anvan le,yo vann ko yo,e sak pi
di se yon bann denmon !

Aris :Pe bouch ou,men lap vini,sem ou pa bezwen ale,fe yon ti rete,map prezantew Marta !
Nadege :Ok,mal vini !

Aris :Sista,pa fem sa,ou pi piti !

Marta :Kitel ale cheri depiw jwenn mwen

Aris :En !M renmenl plis pase tout bagay

Marta ;Pasem tou

Aris :Ou !Se sel Bondyem pi renmen pasew !

Marta :M gen yon bon nouvel !

Aris :Sal te ye konsa ?

Marta ;M pral fe yon pitit pou ou, m ansent !

Aris :M poko pare pou sa,ann jetel

Marta :Poum jetel,apre sa poum mouri,map resi kenbel,e se li kap fen ret ansanm !

Aris :Pyem mare,o Bondye gad sak rive !

Marta:Ebyen,se ouk pou degajew paske paranm nan wout ap vini!

Matye :Jenn gason !Ou ansent pitit mwen an,se pouw chwazi kounya ant marye avel oubyen lanmo !

Aris :Se pou mwenl ye,se kounya sem nan sot dim pil neg kap kouchel yo !

Matye :Pitit mwen an ta tout vijinitel epi ou ansent li,wap di tenten la !

Aris :Ebyen touyem !dayem regret anpil anpil !

Matye;Map fe zafew plen menw,menm anvi ou pap anvi viv,kite sa!

Aris :Al lopital pito non,la bon pou nou,gen lel malad mantal !

Nadege :Eske se pou ou li ye ?

Aris :M pa konnen non mwen menm,m gen twa mwa depi n paf e anyen !

Nadege :M pral lopital ansanm avel,pou n ka konn si se vre !

Jean :Siw te koutem,bagay sa y opa tap rive

Aris :Lesem anpe, m pa ka tandew la,ou pran poz moun pa ka fe ere,siw pesiste,map enmi avew wi !

Jean :Bondye papa.lanvi seksyel ap pete fyel jen nou yo,pouki ou pa etenn ogasm nou,pouki ou te met fi
sou te a,depiw mete yo nou pa janm bouke travay,si yo te konn chatre moun, m tap retire tout sak ka
fem anvi yon vi,m santim regret moman sa, m pral legliz paskem m pa dwe lagem nan mond sa twop !
(jean domi sou chez legliz la)

Vwa Bondye

Pitit mwen,gen anpil bagay ou we k rivew se mond lan ki pouri,tout sa n renmen twop pasem se
yok detuiw,pa bliye komansman yo,se pa al legliz Selman kap few evite yo,men kite pawol
mwen an travesew,depi yon bann tan,Sid ate vle moun fe retre pou yo evite fonikasyon men
poutan,pitit mwen yo travay yo panse evitel se yon solisyon,ou pa bezwen pansem ka goumen
pou ou siw teti,koute pawol mesajem yo paskem menm siw tande pwofite jenes ou,ou ka
konprann li mal,men se pouw travay pou laviw miyo,anndan tanp mwen yo gen plis pase saw
we !

Jean :Fok mwen chanje lavim,fok mwen evite sa kap metem an danje twop tankou alkol,anvi
seksyel san kontwol !

Lopital

Nadege :Ebyen,fok ou bay fe tout bagay apre sa,eseye chanje konpotmanw

Dok la :Nou revele vreman li ansent depi twa mwa,menl ka gen anpil difikilte poun sove lavil e
pitit li seyon gason

Nadege :O!M pral matant,podyab frem,mizen ogmante wi la !

Dok la :Fok ou fe tes ou madmwazel pou pitit la ka pi asire

Marta :Bonm pa nan plizye gason,saw vle dim la,m se yon drivayez,se sel ak Aris mwen
ye,kotem pran sida,selman let bef !

Dok :Madmwazel,zannimo pa ba moun maladi sila,se poutet sa nan VIH la H la vle di


humaine.Ou pa bezwen pe,yon tes ka edew vin pi byen,lew gen viris la siw konnen ou ka viv
avel lontan,daye ou gen yon gwo tous,e ou dim ou gen lafyev souvan,kapab se yon lot maladi

Marta :Dokte,twop tripotay,ma gentan fel

Dok la:Nou gen espesyalis pou sa,yo pa menm moun zon nan,

Marta :Mwen refize mwen menm,bagay sa se politik

Nadege :Fel non fi !

Marta :Ok,ebyen fel non,dok,m pa ta renmen ou pozem keksyon kounya,fel apre sa wa pozem
keksyon yo.
Dok :Ok

Dok la :Dapre tout sa nou we pitit la an danje

Marta :Ebyen dok map fe eklanpsi

Dok la :Ann sense,eske ou kwe nan tet ou ?

Marta :wi !

Dok la :Kisaw panse de yon moun pozitif ?

Marta :se yon moun pot twalet se limit li,e ki pap ka viv anko,lap mouri kanmenm

Dok :ok,men fok ou konnen se pa imedyatman moun nan enfekte li fe sida,sil suiv tretman li ka
viv lontan !Epi…

Marta :Epi kisa dok ?M gen sida !Se yon sel fwa wi m te kouche ak yon dyaspora pasken te vlel
banm viza !

Dok la :Ou panse viza pi enpotan pase laviw ?

Marta :Pou jan gen mize nan peyi sa,fok yon le ou jwenn yon mwayen pouw kitel dok,lem te piti
yo te toujou dim vizaj mwen se paspom !

Dok :Malerezman Marta,lamize fen tonbe nan tenten,pouki ou pat al lekol,apre sa ou ta ede
paranw

Marta :Lekol mande twop atansyon !

Dok la :E sida,siw genyenl ou ka fe yon bann pet nan viw !Wap reflechi toutan siw pa jwenn sipo
moral

Marta :Mwen menm,m ta pito bay li,kom si sel mwenk pou mouri !Sa pou m ta fe la dok ?

Dok :Pran prekosyon yo epi pa met sa nan tet ou,siw se kwayan priye Bondye poul retire
tantasyon an !Chak tan vin konsilte paske n vle pwoteje pitit la !

Marta :Nana,mande frew la padon pou mwen,se fot mwen sil ta enfekte !

Nadege :Sa wap di konsa/

Marta :mwen enfekte !

Nadege :Anmwey gad kote n pran,frem nan malad,Bondye wooo,Sida pou mwen se
fatalite,retirel nan mond lan tanpri !
Jean ak Aris

Aris :Jan,Jan,e paw elwanyem menn

Jan:Kisa,mwen menm.pwoche kotew,ou bezwenm enfekte,se poutet sa se sel ak me gen le map


marye!

Aris :Pran sa non menn !

Jean :m pap pran lanmen nan menw,wa transmet mwen viris la,Bondye fem poko nan anyen !

Aris :moun pa enfekte konsa monche,nou ka toujou bwe,sak diw m enfekte !

Jean :o !o !Bon ti landin ou an enfekte !epiw pa enfekte !

Aris :Map diw sa senseman,ou pa ka lagem konsa,sida pa yon fatalite,lavi a bel,eseye korem
poum viv,ou pa bezwen kanpe ak distans pou w pale avem,epitou ou gen dwa we,wal nan
bagay ak yon moun yon sel fwa nan viw epiw pranl,nou tout ka viktim !

Jean :Ebyen frem,men tay zong ou te pretem nan, m pa nan sevi avew anko,epi si yo relem pou
djob la,map diw gen yon ti pwoblem paske gen yon sel twalet nan pos !Ou ka ba moun tentenw
lan

Aris :Viris sa,paf e anpil tan nan le,ou pansem ase mechan,demenm pral fe tes mwen,se jodi a
m we ou se yon zanmi le sa bon

Jean :o !Sa misye gen la !SIDA fo sou li apal tonbe !

Nadege :Anmwey !Frem nan gen le ap kitem apre lanmo paranm yo,sak rivel konsa ?Menl pa ka
pale….

Jude:Nana,saw gen la?ou pa bezwen pe,si moun te few pa avew,map toujou la pou ou,ou ka
konte sou mwen nan pwoblem ou,map toujou renmenw!

Nadege :M pa nan sa kounya !

Jude :dokte a se frem,map fel vin pran swenl pou ou la

Nadege :Mesi anpil,m santim tris ou pa dwe kitem konsa ?Konprann mwen tanpri !

Jude :Kounya yap pran swenl,pemet mwen eksplikew janm renmenw,m vle ret fidel ak ou,ann
fe tes nou ansanm apre nan fidelite nap ka konstwui yon bel avni !

Nadege :Mwen renmenw tou,fem pwomes,fidelite n ap resipwok

Jude:M vwayaje déjà,map baw nimewom pou mande sim te ka janm renmen laba!

Matye :Nap radote,apa se lopital nou mennenl,li fin gwos pitit mwen an,apre sal voye mo sida
sou li,li pansel tap viv li menm,se we la we,bann moun vye mes !
Nadege ;Sekirite,tanpri,met neg sa deyo pou mwen,souple !

Aris :Nadege,ou pa bezwen pe,kitel ,relel pou mwen

Nadege :sa pouw fel,moun nan pa vle wew !

Aris :Sekirite,ou met lagel,Nana nou pa dwe viv ak rankin,gras a Dye,doktem pote tout tes pou
mwen yo la,m pa gen anyen,menm enfektem pa enfekte,m negatif,ala chans mwen
genyen,mesye Matye,m pa ta renmen ou detwui lavi yon moun tankoum pou yon lot neg e se li
k te kontamine,ou pa met,si jodi a ou detwuim,Bondye gen poul jijew,fok nou sispann aji
tankou tet van.

Matye :Padonem, m pat panse se yon moun konsaw ye,vanjans pa mennen pyes kote,ou pa
bezwen pe,

Aris :Jid,mesi anpil wi blod,paske Jean pa janm met pyel nan lopital la

Nadege :Nouvel la gaye nan lari a,gen yon me ki mouri nan legliz la e se sida yo dik touyel,pou
janm te we jan avel,lap fe dyole,se gwo moun li frekante

Jude :anpil tristes,te kwel te dil fe abtinans !

Aris :Abtinans pa fasil nom frem,fok ou kapab,fok ou ka fem sou desizyonw,banm


relel,Jan,patizan,vin palew tanpri !

Jean :Sa pouw fem sidayis,sideyen !

Aris :Ou twonpe,men tes mwen,poukiw paf e paw la !

Jean :nan kisam ye,se sel sim ta pral pati,si yo ta oblijem fel !

Aris ;Pa kachem,ou te nan me Tirezya wi

Jean :sal genyen ?

Aris :Li mouri ak maladi sida !

Jean :yon me wi.li paka gen sida !

Aris :Se sa yo di, sida pa make sou figi moun non tipap,si pou pranl ou met te we yon moun se
te paste,pe,me,li ka genyenl wi paske bagay sa se metye kounya,se pa vokasyon tout bon non !

Jean :Wow,kote poum fe tes la !

Jude :banm mennenw kot frem nan !

Jean:Gad yon doule!Mwen menm Jan kounyak enfekte,anmyey,anmwey!


Aris:Ou pa bezwen kriye,wap jwenn sipo nan menm paske yon moun ki gen jem sida se yon
moun tankou tout moun,m se fanmiw pouy lavi,ou met seche dlo nan jem,nap fe tout sa n te
konn fe ansanm !

(Vwa Bondye)

Jan,Jan,ou manke nan femtew,m te diw ou pa dwe gade sou figi moun pouw dil sen,se ouk pat
jere laviw,ou te sou yon bon chimen,ou remete pyew nan vi monde n nan,zanmi ou te imilye a
se lik kounyak pral edew,,se poutet sa map edel vin yon bon prêt,paskel se yon moun bon
ke,pran kouraj paske Sida pa yon fatalite menk se yon gwo chok danjere ki ka boulvese laviw

O avnim gache

Gade yon maladi san transparans

Ki pa ba okenn moun chans

Depiw ban rezistans ak peseverans

Lavi paw ap gen yon rans

Franchman sezi we

Kouman,pe,temwen,paste,me

Pa sel moun ki meye

Jen,frem ak sem

Aprann mwen desere kem

Pa rim nan malem

Lavin bone pa gen tem

Fos mwen pa genyen nan abtinans

Fen vin yon moun ki bay degoutans

Gad jan pil che pasem nan rans

Metm ak lanmo nan menm balans

San kapot ki se tifre bel womans

Mwen tounen yonn mo an vakans