Vous êtes sur la page 1sur 1

na wynos

O KTÓREJ GODZINIE ... ?


styl nieoficjalny
GODZINY - liczebniki porządkowe 1-12
MINUTY - liczebniki główne

12:15 -15 po dwunastej po + LOC

12:30 - o wpół do pierwszej do + GEN

12:45 - za 15 pierwsza + NOM

13:00 - o pierwszej o + LOC

www.polskinawynos.com