Vous êtes sur la page 1sur 2

Ny ho lazaiko eto tsy voatery ho arahana na atao mitovy be fa base fotsiny no itondrako azy .

Hezahina atao tsotra nefa mahaliana , mipetraka tsara sy mazava ary MIAVAKA . Efa
manomboka mitombo tsikely2 ny Malagasy mahalala ny fisin'ilay izy mantsy dia miasarotra ny
candidature , ny famille somary vitsy ihany

1- Photo sur ton compte

Sarinao irery

Sarinao miaraka @ ankizy

Vidéo mba mampiseho an'ilay fiteny hainao rehetra ( ahitany ny accent_anao iny )

2- Chère famille ...

Io étape voalohany io no tena important satria raha vao io no tsy manintona dia tsy hamaky ny
tohiny izy .

Nom + âge + nationalité no atao voalohany . Après manazava an'ilay tena antony hanaovanao
Au pair ( échange culturel , changement , langues , mitaiza zaza ) . Tsy mahazo miteny hoe
hipetraka any rehefa vita ny Au pair . Na rehefa manao entretien aza aleo tsy lazaina izay .
Rehefa tonga aty nareo dia afka miteny azy après quelques mois hoe itanao fa mety aminao ilay
mipetraka aty . Izay ihany koa ilay découverte ho atao mantsy

3- Ma personnalité :

Toetra manamarika anao no atao na tsara na ratsy .


Aza atao simple ohatra oe : Je suis sérieuse , curieuse , ... Fa azavao tsirairay ny antony .
Rehefa caractère somary négatif kosa dia farano @ zavatra tsara foana ( ohatra hoe za toy izao
.... na dia izany aza anefa tsy manankana ahy ho otrzao .... )

4- Ma famille :

Firy nareo no miaraka mipetraka . Firy ny isan'zandry sy zokinao . Toy ny ahoana ny fiainam-
piainanareo ao ( ambiance familiale ohatra )

5- Mon éducation :

Ny fianaranao nataonao + ny antony nisafidiananao azy . Inona no idiran'ilay Au pair @ ilay


fianarana ( azo resahina raha misy ) .

6- Mon temps libre :

Afaka mamorona tsara mts saingy tandremo adino rehefa manao entretien . Mba activités
mitondra fahombiazana : mamaky boky , mihaino hira , manao sakafo , manao sport , tia manao
dessin . Azavao tsara ny antony itiavanao manao an'ilay activités

7- Mon expérience de garde d'enfants :

Ity nen-tsika rehetra matetika mitovy daholy , ilay hoe mitaiza ny zanaky cousin sy cousine na
zoky sy zandry . Fa tadidio oe mila miavaka foana satria efa be dia be ny Malagasy liana @ ilay
izy
Azavao tsara ny activités , kilalao ataonao miarak@ ilay ankizy rehefa mitazona azy enao . Inona
no soa na fampianarana entinao ho azy akotran'ny efa nomen'RAD azy . Tena ataovy miavaka
tsara satria io no tena important @ famille

8- Mes connaissances linguistiques :

Izay langues rehetra hainao , ataovy hita @ ilay vidéo nolazaiko teo

9- Pourquoi devenir Jeune Au pair :


Ny antony tena namprisika anao hanao azy . Ny tinao ho entina ho an'ilay famille ( culture
antsika ohatra mba tinao zaraina @ hafa )

Inona no tena important t@ ilay izy nahatonga anao naka decision oe hilaozako ny famille-ko ,
ny fianarako dia anao Au pair un an aho

10- Mes attentes :

Ny fivoarana rehetra andrasanao na tadiavinao @ ilay mitaiza zaza , mianatra fiteny , culture
vaovao

N.B : Miankina @ ilay Pays tinao handehanana ilay langue apesainao @ profil . Ny tena mety dia
Français + Anglais . Anglais tsy nampiasa google traduction nefa satria ny famille aty mahay
miteny Anglais daholy ka tonga dia itany io raha nalaina avy @ google traduction .

Rehefa tsy mbola voafehy tsara ilay anglaus dia aleo Francais ihany

Verifieo tsara ihany koa ilay en francais , grammaire , conjugaison . Ny famille tsy maintsy
hamaky mots par mots satria ho ankininy @nao ny zanany , ny tranony , hifampizara fiainana
nareo mandritrany eri-taona... Tsy maintsy manana confiance aminao tsara izy vao hanaiky

Message alefa @ famille #Aupairworld

- Avantage ho azon'ilay famille raha maka anao izy na maka gasy ( azavao tsara fa isika mbola
manana an'ilay Fahendrena hoe manampy ny RAD @ asa ao an-trano , bobaka ny zaza
manodidina antsika dia efa zatra miarak@ ankizy )

-Valiana ny attentes angatahan'ilay famille ao @ profil anzareo . Ahitana tsara oe tena namaky
ilay profil enao so nandinika tsara , asehoy hoe mety aminao ilay andrasany . Ny resaka langue
tiny asehoy hoe voafehinao tsara

- Ny antony nisafidiananao an'ilay famille + ilay Pays

-Ny resaka Visa koa reseo lahatra izy hoe tsy sarotra ( akotran'France moa zany lol ) . Lazao
hoe efa misy2 ny gasy fantatrao aty no sady efa hainao ny demarches tokony atao rehetra

Ny message privé tena avy aminao manonkana , iny tsy misy mahita . Ny famille manana
abonnement sur Aupairworld afaka mamaky tsara ny message-nao