Vous êtes sur la page 1sur 9

PG Când oceanele cumplit vuiesc

Arr. Cristi Creiniceanu

œœ ˙ œ œ ˙ œœ ˙ œœ œ ˙ œœ ˙ œ œ
q = 75

3 œœ œœ œœ
Flute 1 % 3

3 œœœ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ ˙ œœœ œ ˙ œ œ
Flute 2 % 3

% 33 œ œ œ ˙ œ œ ˙ œœ ˙ œ œ ∀œ ˙ œœ ˙ œ œ
Panpipes
œ œœ œœ
∀∀∀ 3
Alto Sax % 3 Ó ˙ œ œ ˙− Œ ˙ µœ œ ˙− Œ ˙ œ œ

rumpet in B α % ∀ 33 Ó ˙ œ œ ˙− Œ ˙ œ ∀œ ˙− Œ ˙ œ œ

3 œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙ œœœ œœœ ˙˙˙ œœ œœ ˙˙


Guitar % 3 Ó œœ œœ ˙˙ œ œ œ œ ˙˙ ∀ ˙˙˙ œœ œœ ˙˙
q = 75

> 33 Ó ˙ ˙
Electric Bass
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

33 œ œ œ œœ œœ œœ œ
% œ œœ œœ œœ œœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœ ∀ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ œœœ
œœœœ œœœœ œœœœ
œ œ
œ œ œ
Piano
> 33 Ó œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
33 Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Voice %

33 œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ
œœ œ ˙
œ
Violin I % œ œ œ ˙ œœ œ ˙ œ œ

33 œ œ œ
Violin II % œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ ˙ œœœ œ œ œ œ œ
33 œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œœ œ ˙ œ ˙
Mandola 1 % œ œœ œ ˙ œœ œ œ œ

33 œ œ
Mandola 2 % œ œ ˙ œ œ ˙ œœœ œ ˙ œ ∀œ ˙ œœœ œ ˙ œ œ

©Copyright Orchestra Bisericii Ghetimani - Timisoara, 2020


2 Când oceanele cumplit vuiesc

Ÿ
˙ ˙
œœœ œ œ œ œ− œ œ ˙ œœœ œ œ œΙ œ − œ œ ϖ Œ œœ
œ
6

Fl. 1 % Ι
Ÿ
3

˙ œœœ œ œ œ œ− œ œ ˙ œœœ œ œ œΙ œ − œ œ ϖ Œ œ œ œ ˙
Fl. 2 % Ι
3

% ˙ ι ι ∑
P.P.
œœœ œ œ œ œ− œ œ ˙ œœœ œ œ
œ œ− œ œ ϖ
∀∀∀ ˙−
% Ó ˙ ˙ Œ ˙ ˙ ϖ
˙−
3
A. Sx.
˙ œ œœ
∀∀ Ó ˙− Œ
% ˙ œ œ ˙
˙ ˙ ˙− œ œœ ˙
3
B α Tpt.
˙
œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙ œœœ œœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
Gtr. % œ œ œ œ ˙˙ ∀ ˙˙˙ ˙ ˙ ∀ ˙˙˙ œœœœ œœ œœ ˙˙

> ˙ ˙ ˙ ˙
E.B.
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

% œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ ˙˙˙


œœœ œœœ ∀ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ
∀ œœ œœ œœ œœ œœœœ œ œ ˙
œ œ œ
Pno.
> œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œ œ
œ œ œ œ œ œœ

% ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

% ˙ ι ι
Vln. I
œœœ œ œ œ œ− œ œ ˙ œœœ œ œ
œ œ− œ œ ϖ ϖ

% ι ι
Vln. II
˙ œœœ œ œ œ œ− œ œ ˙ œœœ œ œ
œ œ− œ œ ϖ ϖ

% ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙− ϖ
œœœ œœœ ˙ œ œœ
3

% œœœ ˙ ∀˙ ˙ œœœ ∀˙ œ µœ ˙− œ œœ ϖ
3

˙
A
Când oceanele cumplit vuiesc 3

Fl. 1 % −− ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. 2 % −− ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

P.P. % −− ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∀∀∀ −
A. Sx. % − ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∀∀ −
B α Tpt. % − ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙˙ ˙˙ ˙˙
Gtr. % −− ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙
˙ ˙
∀ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
˙
˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙
A

> −− œ − œι ˙ ι
œ− œ ˙ ˙ ˙ ι
œ− œ ˙ ι
œ− œ ˙
E.B.
˙ ˙

% −− œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœ œœ ∀ œœ œœœ œœœ ˙˙ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ


œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ ˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ
Pno.
> −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

% −− ˙ ‰ ι ˙ ‰ œι ˙ ˙ ‰ ι
˙ ˙− œ ˙ ˙− ˙− œ
Ți - ne - mă, în mâ - na Ta, Să m-a - scunzi În -

Vln. I % −− În

Hris - tos
∑ ∑
mă o - dih - nesc
∑ ∑
Pu - te - rea Sa

În

Vln. II % −− ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

% −− ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

% −− ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4 Când oceanele cumplit vuiesc

18

Fl. 1 % ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Fl. 2 % ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

P.P. % ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó œ œ

∀∀∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
A. Sx. %

B α Tpt. % ∀ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙˙ ˙ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙ ˙ ˙˙ œœ œœœ


Gtr. % ˙ ∀ ˙˙ œœ œœ œœ Œ ˙ ˙ ∀ ˙˙ ˙˙ œœ œœ

> ˙ ˙ ι ι ˙ ˙
˙ œ− œ ˙ œ− œ ˙ œ œ
E.B.
˙ ˙
œ
% œœ œœ œœ∀ œœ œœœ œœœ œœ œ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ ∀ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
> œœ œ œ œ œ œœ œ œ
œ œ ˙ œ œ

% œ œι œ − œ œ ˙−
‰ œι ˙ ˙ ˙−
‰ ι ˙
œ ˙ ˙−
‰ œι
tin -de-Ți a - ri - pa Ți - ne - mă În mâ - na Ta,
li - niș - te-o gă -sesc Doar în Hris - tos Mă o - dih - nesc Pu -

Vln. I % ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó œ œ

% ∑ ∑ Œ œ œ œœœ œ ˙
Vln. II
œ˙ ˙ œ œœ œ œ

% ∑ ∑ Œ œ œ œœœ œ ˙ œ œ
œ˙ ˙ œ œœ

% ∑ ∑ Œ œ œ œœœ œ ˙ œ œ
œ˙ ˙ œ œœ
Când oceanele cumplit vuiesc 5

œ œ œ Bœ œ œ − œ œ ˙ œ œ œ
œ Ι œ
24

Fl. 1 % ∑ ∑ ∑ Ó

œ œ ˙ œœ ˙ œ œ œ œ
Fl. 2 % ∑ ∑ ∑ Ó œ œ

˙ ι
P.P. % ˙ ˙ ˙ ˙ ∀˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ ˙ œ œ œ œ
∀∀∀ ˙ œ œœ œ œ œ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ ˙ œ œ œ œ
A. Sx. % Œ œœ ˙ Ι
∀∀ Œ
B α Tpt. % œœ ˙ ˙ œ œœ œ œ œ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ

˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ


Gtr. % ˙ ˙ ∀ ˙˙ œœ œœ œœ Œ œœ œœ ˙˙ œœœ œ

> ι ι ˙
B

œ− œ ˙ œ −œ ˙ ˙ ˙ ˙
E.B.
˙ ˙ ˙ ˙

% œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ ∀ œœ œœœœœœœœœ œœœ œœœ œœœ
œœœœœ œœœœ œœœœœœœœ œœœœ
œœ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ
œœœ œ œ œ œ
Pno.
> œœ œœ œœ œ œ œœ œœœ œ
œ œ œ

% ˙ ‰ ι œ œι œ œ œ œ œι œ − œ œ ˙ œ œ œ
˙ ˙− œ œ − œ œ ˙ œ œ
Să m-a - scunzi În - tin-de-Ți a - ri-pa Cândo ceane
- - le cum-plit vu-iesc Doamneda-mipu-

ι
te - rea Sa, În li - niș-te-o gă-sesc

Vln. I % ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ∀˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ ˙ œ œ œ œ

Vln. II % ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ

Œœ ˙ œ œœ œ ˙ œœ ˙ œ
%
œ˙ ˙ œ œœ œ œ œ˙ œ œ œ

% Œœ œ œ œœ ∀ œ ˙ œ œœ œ ˙ œœ ˙ œ œ œ œ
œ˙ ˙ œ œœ
6 Când oceanele cumplit vuiesc

œ œ œ− œ œ ˙
œœ
œ œ œ œ œ− œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œœ œ
Ι Ι ˙
30

Fl. 1 % Ι
œ œ œ ∀œ ˙ œœ œ œ ˙ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ
Fl. 2 % Ι ˙ œ œ

ι œ œ œ œι œ − œ œ ˙
% œ œ œ− œ œ ˙
œ œ ι
œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œœ œ
P.P.
œ œ
∀∀∀ œ œ œ − œ œ ˙ œ œ œ œ œ œΙ œ − œ œ ˙ ˙
A. Sx. % Ι Ó ˙ œœœ œ œ œ

∀∀
œ œ œ ∀œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ Ó
% ˙ ˙ ˙ ˙ œ œœ œ
α Tpt.

˙˙ ˙ œœœ œœœ ˙˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙


Gtr. % ˙˙ ∀ ˙˙˙ œœ œœ ˙˙ œœœ œ ˙˙ ˙˙ œœ˙

> ˙ ˙ ˙
E.B.
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

% œœœ œœœ œœœ∀ œœœ œœ œœ œ œ œ œœœ œœœ œœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œ œ
œœ œœœ œ œ œ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œ œ
œ œœ
œ
Pno.
> œœœ œœœ œ œ œ œœÓ
œ œœœ œ œ œ œœ œ
ι œ œ œ œι œ − œ œ ˙
% œ œ œ− œ œ ˙
œ œ ι
œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ
œœ
teri să bi - ru-iesc Ta -tă știu că Tu ești Ve-ghea-tor Stau li-niș-tit știu că ești Domn Când o-cea-ne-

ι œ œ œ œι œ − œ œ ˙
% œ œ œ− œ œ ˙
œ œ ι
œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ
Vln. I
œ œ

% œ œ œ ∀œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ ι
Vln. II
˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ ˙ œ œœ œ

œœœ ˙ œ ˙ ˙
% ˙ œœ œ œœ œ œœ ˙ ˙ ˙ œ œœ œ

% ˙ œ ∀œ ˙ œœ œ œ ˙ œœ ˙ œ œœ ˙ œœ ˙ œ œœ œ
Când oceanele cumplit vuiesc 7

œ œ œ− œ œ ˙ œ œ œ œ œ− œ œ ˙ œ œ œ œ œ− œ œ ˙
Ι œ œ Ι œœ Ι œ œœœ
36

Fl. 1 %
˙ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ ˙ œœ œ œ ˙ œœ ˙ œ œœœ
Fl. 2 %

ι œ œ œ œιœ − œ œ ˙ œ œ œ œι œ − œ œ ˙
P.P. % œ œ œ− œ œ ˙ œ œ œ œ œ œœœ
∀∀∀ œ œ œ − œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ ˙
A. Sx. % Ι Ι Ι Ó

∀∀
α Tpt. % œ œ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ Ó

œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ
Gtr. % œœ œœ ˙˙ œœœ œ ˙˙ ∀ ˙˙ œœ˙ œœ œœ ˙˙ œœœ œ

> ˙ ˙ ˙
E.B.
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

% œœœ œœœ œœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœ œœœœœœ∀ œœœ œœ œœ œ œ œ œœœ œœœ œœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
œ œ œ œœ œœ œœœ œ œ œ œœ
œ œ œ
Pno.
> œœœ œ œœœ œœœ œ
œ œ œœœ œ œ œ œœ
ι œ œ œ œιœ − œ œ ˙ œ œ œ œι œ − œ œ ˙
% œ œ œ− œ œ ˙ œ œ œ œ œ œœœ
le cum-plit vu-iesc Doamneda-mipu
- - teri să bi - ru-iesc Ta -tă știu că Tu ești Ve-ghea-tor Stau li-niștit

ι œ œ œ œιœ − œ œ ˙ œ œ œ œι œ − œ œ ˙
Vln. I % œ œ œ− œ œ ˙ œ œ œ œ œ œœœ

Vln. II % œ œ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ œœœ

˙ œœ ˙ œ œ ˙ œœœ ˙ œ ˙ ˙
% œ œ œœ œ œœ œ œœ

% ˙ œœ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ∀œ ˙ œœ œ œ ˙ œœ ˙ œ œœ
8 Când oceanele cumplit vuiesc

œ œœ ˙
œ œΙ œ − œ œ ˙ œ œœœ œ œΙ œ − œ œ ˙ œ œ œ œ œ œΙ − œœœ œ
42

Fl. 1 %

œ œΙ œ − œ œ ˙ œ œœœ œ œΙ œ − œ œ ˙ œœœ œ œ œ œ − œ œ ˙ œœœ œ


Fl. 2 % Ι

% ι ι Ó ∑ Ó
P.P.
œ œ− œ œ
œ ˙ œ œœœ œ
œ œ− œ œ ˙ œœœ œ
∀∀∀ œœœ œ œ œ œ − œ œ ˙
A. Sx. % ˙ µœ œ ˙− Œ ˙ œœ ˙ Ι
Ó

∀∀
% ˙ œ∀ œ ˙− Œ œœ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ Ó
α Tpt.
˙
˙˙
˙˙
˙
∀ ˙˙˙
˙˙
˙
˙˙
˙ ˙ œœœœœœœœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙
∀ ˙˙˙
˙˙ ˙˙
Gtr. % ∀ ˙˙˙ œœ œ œ ˙˙ ˙ ˙

> ˙
E.B.
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

% œœœ œœœ ∀ œœœ œœœ œœœœ œœœœ œœœ œœœ œ œ œœœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœ œœœ ∀ œœœ œœœ œœœœ œœœœ œœœ œœœ
∀ œœ œœ
œ
Pno.
> œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
œœœ œ œ œ œ œ œ

% ι ι Ó ∑ ∑
œ œ− œ œ
œ ˙ œ œœœ œ
œ œ− œ œ ˙
știu că ești Domn Stau li-niș-tit știu că ești Domn

% ι ι Ó ∑ Ó
Vln. I
œ œ− œ œ
œ ˙ œ œœœ œ
œ œ− œ œ ˙ œœœ œ

% ι ι Ó ∑ Ó
Vln. II
œ œ− œ œ
œ ˙ œ œœœ œ
œ œ− œ œ ˙ œœœ œ

% ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ œœ ˙ œœœ œœœ

% ˙ ∀˙ ˙ œ œœ ∀˙ œµ œ ˙ œœœ ˙ ∀˙ ˙ œœœ
Ÿ
Când oceanele cumplit vuiesc 9

œ œ œ− ˙ Τ
Ι œ œ ϖ œœœ −− ϖ
48

Œ
1. 2.

Fl. 1 %
Ÿ
3

œ œ− œ œ œ ˙ Τ
Fl. 2 % œ Ι œ œ ϖ Œ −− ϖ
3

Τ
% ι −−
P.P.
œ œ œ− œ œ ϖ ϖ ϖ
∀∀∀ −−
Τ
% ˙ ˙ ϖ
˙−
3

œœœ ϖ
A. Sx.

∀∀ Τ
% ˙ ˙ −− ϖ
˙− œœœ ˙
3
α Tpt.
˙
Τ
˙ œœœ œœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
˙˙ −− œœœ œœœ ˙˙˙
Gtr. % ∀ ˙˙˙ œ œ œ œ œœ œœ

}}}
Τ
> ˙ −− ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
E.B.
˙
Τ
% œœœ œœœ œœœ œœœ −− ˙˙
œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ˙˙
∀ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

}}}
Τ˙
œ œ œ œ œ œ
Pno.
> œ œ œ œ œ œ −− œ œ ˙
œ œ

% ∑ ∑ Ó− ‰ œι −− ∑
Doar

Τ
% ι −−
Vln. I
œ œ œ− œ œ ϖ ϖ ϖ
Τ
% ι −−
Vln. II
œ œ œ− œ œ ϖ ϖ ϖ
Τ
% ˙ ˙ ˙− ϖ −− ϖ
œœœ
3

Τ
% œ µœ −−
∀˙ ˙− œœœ ϖ
3